30.5.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/36


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 25/2013 drogs tillbaka före antagandet och texten finns därför inte med här.