16.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/35


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 584/2006 av den 10 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1480/2003 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa elektroniska mikrokretsar kända under namnet dynamiska ram-minnen med ursprung i Republiken Korea och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts

( Europeiska unionens officiella tidning L 103 av den 12 april 2006 )

På sidan 25,

artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1480/2003, nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i tabellen, skall det

i stället för

:

”Dram-minnen i sammansättningar”

vara

:

”(Standard) dram-minnen i sammansättningar”,

artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1480/2003 nr 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i tabellen, skall det

i stället för

:

”… nettopriset på dram-minnena i sammansättningar …”

vara

:

”… nettopriset på (standard) dram-minnen i sammansättningar …”.