7.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/1


EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 2022–2023

Sammanträdena den 4–7 juli 2022

ANTAGNA TEXTER