European flag

Europeiska unionens
officiella tidning

SV

C-serien


C/2024/2792

30.4.2024

Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 mars 2024 t.o.m. 31 mars 2024

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EC  (1) , artikel 38 i direktiv 2001/82/EC  (2) eller Artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6  (3) )

(C/2024/2792)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

27.3.2024

pseudoephedrine

pseudoephedrine

Se bilaga

Se bilaga

2.4.2024


(1)   EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)   EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.

(3)   EUT L 4, 7.1.2019, s. 43.


BILAGA

Förteckning över nationellt godkända läkemedel

Medlemsstat i EU/EES

Innehavare av godkännande för försäljning

Fantasinamn

INN + Styrka

Läkemedelsform

Administreringsväg

Österrike

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Boxagrippal

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, ibuprofen 200 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Österrike

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Boxagrippal

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Österrike

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Boxagrippal Erkältungssaft

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/10 ml, ibuprofen 200 mg/10 ml

Oral suspension

Oral användning

Österrike

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Boxagrippal Forte

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, ibuprofen 400 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Österrike

Bayer Austria Gmbh

Aspirin Complex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Österrike

Bayer Austria Gmbh

Aspirin Complex Heißgetränk

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Österrike

Bayer Austria Gmbh

Aspirin Complex Sticks

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat

Oral användning

Österrike

Bayer Austria Gmbh

Clarinase

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Österrike

Genericon Pharma Gesellschaft M.B.H.

Ibucomp

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Österrike

Sandoz Gmbh

Dolorflu Akut

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Österrike

Stada Arzneimittel Gmbh

Grippostad Akut

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Österrike

Stada Arzneimittel Gmbh

Grippostad Akut

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/2 780  mg, acetylsalicylsyra 500 mg/2 780  mg

Granulat till oral suspension

Oral användning

Österrike

Wick Pharma Zweigniederlassung Der Procter & Gamble Gmbh

Wick Daymed Duo

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Belgien

Bayer Sa Nv

Clarinase Once Daily

Loratadin 10 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 240 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Belgien

Bayer Sa Nv

Clarinase Repetabs

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Tablett med modifierad frisättning

Oral användning

Belgien

Eurogenerics N.V./S.A.

Parasineg

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Belgien

Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.A/N.V.

Therafixx-Capitanasal

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Belgien

Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A.

Rhinosinutab

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Belgien

Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A.

Sinuphene

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Belgien

Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A.

Sinuphene

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg enheter, ibuprofen 200 mg enheter

Filmdragerad tablett

Oral användning

Belgien

Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A.

Sinutab

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Belgien

Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A.

Sinutab Forte

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Belgien

Laboratoria Qualiphar Nv Sa

Vasocedine

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Belgien

Opella Healthcare Belgium (Handelsnaam Sanofi Belgium)

Ibuprofen/Pseudoephedrine Hydrochloride Sanofi

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Belgien

Ucb Pharma S.A. (Anderl Be)

Cirrus

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Bulgarien

Alkaloid Ltd

Кафетин Колд

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, askorbinsyra 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Bulgarien

Bayer Bulgaria Eood

Аспирин Комплекс

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Bulgarien

Bayer Bulgaria Eood

Аспирин Комплекс Топла Напитка

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Bulgarien

Bayer Bulgaria Eood

Клариназе

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Bulgarien

Krka, D.D., Novo Mesto

Далерон Колд3

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Bulgarien

Laboratoires Urgo Healthcare

Хюмексгрип

Klorfenaminmaleat 4 mg kapsel, paracetamol 500 mg kapsel | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Kapsel, hård | tablett

Oral användning

Bulgarien

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Олигрип Ден Олигрип Нощ

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett | tablett

Oral användning

Bulgarien

Medochemie Ltd.

Снип Колд & Флу

Klorfenaminmaleat 1 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 15 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Tablett

Oral användning

Bulgarien

Nobel Pharma Co., Ltd.

Tайлол Хот

Klorfenaminmaleat 4 mg/160 ml, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg/160 ml, paracetamol 500 mg/160 ml

Oral suspension

Oral användning

Bulgarien

Nobel Pharma Co., Ltd.

Tайлол Хот Д

Klorfenaminmaleat 4 mg/160 ml, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg/160 ml, paracetamol 500 mg/160 ml

Oral suspension

Oral användning

Bulgarien

Nobel Pharma Co., Ltd.

Tайлол Хот За Деца

Klorfenaminmaleat 2 mg/80 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/80 ml, paracetamol 250 mg/80 ml

Oral suspension

Oral användning

Bulgarien

Reckitt Benckiser (Romania) Srl

Нурофен Стопколд

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Bulgarien

Stada Arzneimittel Ag

Grippostad Stopcold

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, ibuprofen 200 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Bulgarien

Stada Arzneimittel Ag

Грипостад Комплекс

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Bulgarien

Ucb Pharma Gmbh (Monheim De)

Зиртек-D

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Bulgarien

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Грипекс

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Bulgarien

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Грипекс Макс

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Bulgarien

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Грипекс Хот Синус

Klorfenaminmaleat 4 mg dospåse, dextrometorfanhydrobromid 20 mg dospåse, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 650 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Bulgarien

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Ибупром Синус

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Kroatien

Alkaloid D.O.O.

Caffetin Cold

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, askorbinsyra 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Kroatien

Bayer Doo

Aspirin Complex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Kroatien

Bayer Doo

Clarinase

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Kroatien

Bosnalijek D.O.O.

Rhinostop

Klorfenaminmaleat 2,54 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 61,2 mg tablett, paracetamol 251 mg tablett

Tablett

Oral användning

Kroatien

Jadran-Galenski Laboratorij D.D.

Rhinorelief

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Tablett

Oral användning

Kroatien

Krka-Farma D.O.O.

Daleron Cold3

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Kroatien

Pliva Hrvatska D.O.O.

Maxflu S Okusom Limuna

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, askorbinsyra 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Brustablett

Oral användning

Kroatien

Reckitt Benckiser (Croatia) D.O.O.

Nurofen Cold And Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Cypern

Bayer Hellas Sa

Aspirin Complex Cold & Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Cypern

Bayer Hellas Sa

Clarityne-D

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Tablett med modifierad frisättning

Oral användning

Cypern

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

Parcoten Cold & Flu

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, askorbinsyra 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Cypern

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Actifed Expectorant

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml, guaifenesin 100 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Cypern

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Hellas Single Member Societe Anonyme

Comtrex Cold

Klorfenaminmaleat 2 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Cypern

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Hellas Single Member Societe Anonyme

Panadol Cold & Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Cypern

Johnson & Johnson Hellas Consumer Ae

Hexaflu Day & Night

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett | tablett

Oral användning

Cypern

Medochemie Ltd.

Medofed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Cypern

Medochemie Ltd.

Medofed Compound

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 20 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml, guaifenesin 100 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Cypern

Medochemie Ltd.

Snip

Klorfenaminmaleat 1 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 15 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Tablett

Oral användning

Cypern

Reckitt Benckiser Hellas Healthcare Sa

Nurofen Cold And Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Cypern

Ucb Pharma S.A. (Anderl Be)

Zyrtec-D

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Tjeckien

Bayer Sro

Clarinase Repetabs

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Tjeckien

Krewel Meuselbach Gmbh

Grippecton

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tjeckien

Opella Healthcare Czech S.R.O

Paralen Plus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett, dextrometorfanhydrobromid-monohydrat 15 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tjeckien

Reckitt Benckiser (Czech Republic) Spol. S.R.O

Nurofen Stopgrip

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tjeckien

Stada Arzneimittel Ag

Modafen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Danmark

Bayer Ab

Clarinase

Loratadin 10 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 240 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Danmark

Orifarm Generics A/S

Paraseu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Estland

Auxilia Pharma

Sudaxil

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Estland

Bausch Health Ireland Limited

Febrilek

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Estland

Bayer Uab

Clarinase

Loratadin 10 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 240 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Estland

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Nd

Dextrometorfanhydrobromid 30 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 1 000 mg tablett

Pulver till oral lösning

Oral användning

Estland

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Nt

Klorfenaminmaleat 4 mg dospåse, dextrometorfanhydrobromid 30 mg dospåse, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 1 000 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Estland

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Sn

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Estland

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Estland

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Estland

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Sudafed

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Estland

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Sudafed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Estland

Ucb Pharma Oy Finland (Espoo Fi)

Cirrus

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Estland

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Tonufen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Estland

Wick Pharma Zweigniederlassung Der Procter & Gamble Gmbh

Wipar

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Finland

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Duact

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg kapsel, akrivastin 8 mg kapsel

Kapsel, hård

Oral användning

Finland

Orifarm Generics A/S

Acriseu

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg kapsel, akrivastin 8 mg kapsel

Kapsel, hård

Oral användning

Frankrike

Cooperation Pharmaceutique Francaise

Rhumagrip

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Frankrike

Glaxosmithkline Santé Grand Public, Rueil-Malmaison

Rhinadvil Rhume

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Frankrike

Glaxosmithkline Santé Grand Public, Rueil-Malmaison

Rhinadvilcaps Rhume

Ibuprofen 200 mg kapsel, pseudoefedrin 30 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Frankrike

Johnson & Johnson Santé Beauté France

Actifed Rhume

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Frankrike

Johnson & Johnson Santé Beauté France

Actifed Rhume Jour Et Nuit

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Frankrike

Laboratoires Urgo Healthcare

Humex Rhume

Klorfenaminmaleat 4 mg kapsel, paracetamol 500 mg kapsel | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Kapsel, hård | tablett

Oral användning

Frankrike

Laboratoires Urgo Healthcare

Humex Rhume

Klorfenaminmaleat 4 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Kapsel, hård | tablett

Oral användning

Frankrike

Opella Healthcare France Sas

Dolirhume

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Frankrike

Opella Healthcare France Sas

Dolirhumepro

Doxylaminvätesuccinat 7,5 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Frankrike

Reckitt Benckiser Healthcare France

Nurofen Rhume

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Frankrike

Reckitt Benckiser Healthcare France

Rhinureflex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Frankrike

Reckitt Benckiser Healthcare France

Rhinureflex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

1 A Pharma Gmbh

Ibu - 1 A Pharma Grippal

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Boxagrippal

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, ibuprofen 200 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Tyskland

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Boxagrippal

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Boxagrippal Erkältungssaft

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/10 ml, ibuprofen 200 mg/10 ml

Oral suspension

Oral användning

Tyskland

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Boxagrippal Erkältungstabletten

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Boxagrippal Forte

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, ibuprofen 400 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Bausch Health Ireland Limited

Gripomed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Bayer Vital Gmbh

Aspirin Complex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat

Oral användning

Tyskland

Bayer Vital Gmbh

Aspirin Complex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Tyskland

Bayer Vital Gmbh

Aspirin Complex Heissgetränk

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Tyskland

Bayer Vital Gmbh

Aspirin Sinucomplex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra, Ph. Eur. 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Tyskland

Doppelherz Pharma Gmbh

Grippal Complex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Gmbh & Co. Kg

Ibuprofen/Pseudoephedrin Gsk Consumer

Ibuprofen 200 mg kapsel, pseudoefedrin 30 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Tyskland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Gmbh & Co. Kg

Ibuprofen/Pseudoephedrin Gsk Consumer

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Gmbh & Co. Kg

Theraflu Erkältung Heißgetränk

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Tyskland

Johnson & Johnson Gmbh

Olygrippal Tag & Nacht

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett | tablett

Oral användning

Tyskland

Johnson & Johnson Gmbh

Reactine Duo

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Tyskland

Krewel Meuselbach Gmbh

Grippecton

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Ratiopharm Gmbh

Ratiogrippal

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Recordati Pharma Gmbh

Rhinopront Kombi Zur Anwendung Bei Jugendlichen Ab 12 Jahren Und Erwachsenen Bis 60 Jahre

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Tyskland

Stada Gmbh

Grippostad Complex Ass/Pseudoephedrinhydrochlorid

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/2 690  mg, acetylsalicylsyra 500 mg/2 690  mg

Granulat till oral suspension

Oral användning

Tyskland

Stada Gmbh

Grippostad Complex Mit Orangenaroma

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra, Ph. Eur. 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Tyskland

Wick Pharma Zweigniederlassung Der Procter & Gamble Gmbh

Daynait

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Tyskland

Wick Pharma Zweigniederlassung Der Procter & Gamble Gmbh

Wick Duogrippal

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Grekland

Bausch Health Ireland Limited

Gripomed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Grekland

Bayer Hellas Sa

Aspirin Complex Cold & Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Grekland

Bayer Hellas Sa

Clarityne-D

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Grekland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Hellas Single Member Societe Anonyme

Comtrex Cold

Klorfenaminmaleat 2 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Grekland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Hellas Single Member Societe Anonyme

Comtrex Cold Day

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Grekland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Hellas Single Member Societe Anonyme

Panadol Cold& Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Grekland

Johnson & Johnson Hellas Consumer Ae

Hexaflu® Day & Night

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett | tablett

Oral användning

Grekland

Reckitt Benckiser Hellas Healthcare Sa

Nurofen Cold And Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Grekland

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.

Trebon-Grippe Day & Night

Klorfenaminmaleat 4 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 40 mg tablett, acetylcystein 200 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Brustablett

Oral användning

Ungern

Bayer Hungaria Kft

Aspirin Complex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Ungern

Bayer Hungaria Kft

Aspirin Complex Forró Ital

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Ungern

Glaxosmithkline-Consumer Kft.

Advil Cold

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Ungern

Glaxosmithkline-Consumer Kft.

Advil Cold Rapid

Ibuprofen 200 mg kapsel, pseudoefedrin 30 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Ungern

Glaxosmithkline-Consumer Kft.

Neo Citran Cold And Sinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Ungern

Opella Healthcare Commercial Kft.

Rhinathiol Cold

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Ungern

Reckitt Benckiser (Hungary) Kft

Nurofen Cold And Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Ungern

Ucb Magyarország Kft (Budapest Hu)

Zyrtec-D

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Ungern

Wick Pharma Zweigniederlassung Der Procter & Gamble Gmbh

Ibuprofen/Pszeudoefedrin

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Island

Bayer Ab

Clarinase

Loratadin 10 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 240 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Irland

Chefaro Ireland Dac

Solpa-Sinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Irland

Clonmel Healthcare Ltd.

Paralief Sinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Irland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Ireland) Ltd

Advil Cold & Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Irland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Ireland) Ltd

Advil Cold & Flu Relief

Ibuprofen 200 mg kapsel, pseudoefedrin 30 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Irland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Ireland) Ltd

Day Nurse

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 500 mg kapsel, folkodin 5 mg kapsel

Kapsel, hård

Oral användning

Irland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Ireland) Ltd

Panadol Fever And Congestion

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Irland

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Ireland) Ltd

Robitussin Plus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, guaifenesin 100 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Benylin Day & Night

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett | tablett

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Benylin Dual Action Dry

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Benylin Four Flu

Difenhydraminhydroklorid 12,5 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 22,5 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Benylin Phlegm Cough Plus Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, guaifenesin 100 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Non-Drowsy Sinutab

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Non-Drowsy Sudafed Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Non-Drowsy Sudafed Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Non-Drowsy Sudaplus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Irland

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Non-Drowsy Sudapro Head Cold

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg enheter, ibuprofen 200 mg enheter

Filmdragerad tablett

Oral användning

Irland

Reckitt Benckiser Ireland Ltd.

Lemsip Max Sinus & Flu Hot Lemon

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 1 000  mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Irland

Reckitt Benckiser Ireland Ltd.

Nurofen Cold And Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Irland

Reckitt Benckiser Ireland Ltd.

Nurofen Sinus And Pain

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Irland

Reckitt Benckiser Ireland Ltd.

Nurofen Sinus And Pain

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg, ibuprofen 200 mg

Tablett

Oral användning

Irland

Rowa Pharmaceuticals Limited

Brupro Cold & Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Irland

Ucb Pharma Ireland Ltd (Dublin Ie)

Zirtek Plus Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Italien

A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite - S.R.L.

Vivinduo Febbre E Congestione Nasale

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Granulat till oral lösning

Oral användning

Italien

Alfasigma S.P.A.

Neo Borocillina Raffreddore E Febbre

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Brustablett

Oral användning

Italien

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Momenxsin

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Italien

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.

Tachifluactiv Influenza E Raffreddore

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Brustablett

Oral användning

Italien

Bayer Spa

Aspirina Influenza E Naso Chiuso

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat

Oral användning

Italien

Bayer Spa

Aspirina Influenza E Naso Chiuso

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Italien

Farmitalia S.R.L.

Ilmodec Febbre E Naso Chiuso

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Brustablett

Oral användning

Italien

Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.R.L., Via Zambeletti Snc

Triaminic

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Italien

Johnson & Johnson S.P.A.

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 0,6 g/100 ml, triprolidinhydroklorid 0,025 g/100 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Italien

Johnson & Johnson S.P.A.

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Italien

Johnson & Johnson S.P.A.

Actifed Composto

Dextrometorfanhydrobromid 0,2 g/100 ml, pseudoefedrinhydroklorid 0,6 g/100 ml, triprolidinhydroklorid 0,025 g/100 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Italien

Johnson & Johnson S.P.A.

Actigrip

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett, paracetamol 300 mg tablett

Tablett

Oral användning

Italien

Johnson & Johnson S.P.A.

Actigrip

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Italien

Johnson & Johnson S.P.A.

Actigrip Giorno & Notte

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett | tablett

Oral användning

Italien

Johnson & Johnson S.P.A.

Actisinu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg enheter, ibuprofen 200 mg enheter

Filmdragerad tablett

Oral användning

Italien

Johnson & Johnson S.P.A.

Reactine

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg enheter, cetirizindihydroklorid 5 mg enheter

Depottablett

Oral användning

Italien

Zentiva Italia S.r.l.

Zerinoactiv

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Italien

Procter & Gamble S.R.L

Vicks Flu Action

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Italien

Procter & Gamble S.R.L

Vicks Flu Action

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Italien

Procter & Gamble S.R.L

Vicks Flu Giorno Notte

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Italien

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) Spa

Nurofen Influenza E Raffreddore

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Italien

Teva B.V

Ibuprofene E Pseudoefedrina Teva

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Italien

Ucb Pharma Spa (Milan It)

Naristar

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Italien

Upsa Sas

Efferalgan Febbre E Congestione Nasale

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Brustablett

Oral användning

Italien

Upsa Sas

Efferalgan Febbre E Congestione Nasale

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Oral lösning

Oral användning

Italien

Zambon Italia S.R.L.

Fluimucil Influenza E Raffreddore

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Granulat till oral lösning

Oral användning

Lettland

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Nd

Dextrometorfanhydrobromid 30 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 1 000 mg tablett

Pulver till oral lösning

Oral användning

Lettland

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Nt

Klorfenaminmaleat 4 mg dospåse, dextrometorfanhydrobromid 30 mg dospåse, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 1 000 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Lettland

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Sn

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Lettland

Grindeks

Rinodeks

Klorfenaminmaleat 2 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Lettland

Grindeks

Rinodeks Plus

Klorfenaminmaleat 2 mg/5 ml, dextrometorfanhydrobromid 15 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Lettland

Krka, D.D., Novo Mesto

Daleron Cold3

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Lettland

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Lettland

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Lettland

Pharmaswiss Česká Republika S.R.O.

Iloxen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Lettland

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Nurofen Antigrip

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Lettland

Ucb Pharma Oy Finland (Espoo Fi)

Cirrus

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Lettland

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Colmed

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Lettland

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Tonufen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Lettland

Wick Pharma Zweigniederlassung Der Procter & Gamble Gmbh

Wipar

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Bayer Uab

Clarinase

Loratadin 10 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 240 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Litauen

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Nd

Dextrometorfanhydrobromid 30 mg dospåse, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 1 000  mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Litauen

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Nd

Dextrometorfanhydrobromid 30 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 1 000 mg tablett

Pulver till oral lösning

Oral användning

Litauen

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Nt

Klorfenaminmaleat 4 mg dospåse, dextrometorfanhydrobromid 30 mg dospåse, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 1 000 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Litauen

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Theraflu Sn

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Litauen

Ibe Pharma

Aidex

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, askorbinsyra 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Ibe Pharma

Tarafen

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Krka, D.D., Novo Mesto

Daleron Cold3

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Litauen

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Litauen

Pharmaswiss Česká Republika S.R.O.

Iloxen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Sia Ingen Pharma

Daikol

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Ucb Pharma Oy Finland (Espoo Fi)

Cirrus

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Litauen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Grinite Thermal

Klorfenaminmaleat 4 mg dospåse, dextrometorfanhydrobromid 20 mg dospåse, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 650 mg dospåse

Pulver till oral lösning i dospåse

Oral användning

Litauen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Gripex

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Gripex

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Opinasin

Klorfenaminmaleat 2 mg tablett, dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Tonufen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Litauen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Tonufen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Litauen

Wick Pharma Zweigniederlassung Der Procter & Gamble Gmbh

Wipar

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Luxemburg

Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A.

Rhinosinutab

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Luxemburg

Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A.

Sinuphene

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg enheter, ibuprofen 200 mg enheter

Filmdragerad tablett

Oral användning

Luxemburg

Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A.

Sinutab

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Luxemburg

Johnson & Johnson Consumer N.V./S.A.

Sinutab Forte

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Luxemburg

Laboratoria Qualiphar Nv Sa

Vasocedine Pseudoephedrine

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Luxemburg

Opella Healthcare Belgium (Handelsnaam Sanofi Belgium)

Ibuprofen/Pseudoephedrine Hydrochloride Sanofi

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Luxemburg

Ucb Pharma S.A. (Anderl Be)

Cirrus

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Malta

Bayer Sa Nv

Clarinase Repetabs

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Malta

Crookes Healthcare Ltd.

Nurofen Cold & Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Malta

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Actifed Dm

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Malta

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Actifed Dm Cough Linctus

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Malta

Glaxosmithkline (Ireland) Limited

Actifed Expectorant

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml, guaifenesin 100 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Malta

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Ireland) Ltd

Advil Cold & Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Malta

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Hellas Single Member Societe Anonyme

Panadol Cold And Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Malta

Johnson & Johnson (Ireland) Ltd.

Benylin Four Flu

Difenhydraminhydroklorid 12,5 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 22,5 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Malta

Medochemie Ltd.

Medofed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Malta

Medochemie Ltd.

Snip

Klorfenaminmaleat 1 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 15 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Tablett

Oral användning

Malta

Tad Pharma Gmbh

Daleron Cold3

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Malta

Ucb Pharma S.A. (Anderl Be)

Cirrus

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Polen

Bayer Sp.Z.O.O

Aspirin Complex Hot

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Polen

Bayer Sp.Z.O.O

Aspirin Complex Zatoki

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Polen

Bayer Sp.Z.O.O

Claritine Active

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Polen

Bayer Sp.Z.O.O

Claritine Duo

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Polen

Bayer Sp.Z.O.O

Tabcin Trend

Klorfenaminmaleat 2 mg kapsel, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 250 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Polen

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Espefa

Pseudoephedrine Espefa

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Polen

Hasco-Lek

Acti-Trin

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Polen

Hasco-Lek

Gripblocker Express

Dextrometorfanhydrobromid 12 mg kapsel, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 300 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Polen

Hasco-Lek

Gripblocker Zatoki

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 250 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Polen

Hasco-Lek

Ibum Grip

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Hasco-Lek

Ibum Zatoki

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Hasco-Lek

Ibum Zatoki Max

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, ibuprofen 400 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Hasco-Lek

Zatotabs

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, ibuprofen 400 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Kato Labs Sp. Z O.O.

Grypolek

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, guaifenesin 200 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Actifed

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Polen

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Sudafed

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Polfarmex S.A.

Apselan

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Polfarmex S.A.

Apselan Plus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Nurofen Zatoki

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Stada Arzneimittel Ag

Modafen Extra Grip

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne ”polfa” Spółka Akcyjna

Agrypin

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z O.O.

Ibuprofen + Pseudoefedryna 123ratio

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. Z O.O.

Ibuprofen + Pseudoephedrine Teva

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Urgo Sp. Z O.O.

Laboratoria Polfałódź Zatoki

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Tablett

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Acatar Acti-Tabs

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Acatar Zatoki

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Gripex

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Gripex Forte

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Gripex Hot Zatoki

Klorfenaminmaleat 4 mg dospåse, dextrometorfanhydrobromid 20 mg dospåse, pseudoefedrinhydroklorid 60 mg dospåse, paracetamol 650 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Gripex Max

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Gripex Noc

Klorfenaminmaleat 2 mg tablett, dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Ibuprom Zatoki

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Ibuprom Zatoki Max

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, ibuprofen 400 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Ibuprom Zatoki Sprint

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, ibuprofen 200 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Polen

Vedim Sp. Z O.O.

Cirrus

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Polen

Vedim Sp. Z O.O.

Cirrus Duo

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Polen

Vitama S.A.

Grypostop

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Polen

Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Metafen Zatoki

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Tablett

Oral användning

Portugal

Bayer Portugal Lda

Aspirina Complex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Portugal

Bayer Portugal Lda

Claridon

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Tablett med modifierad frisättning

Oral användning

Portugal

Bayer Portugal Lda

Claridon Qd

Loratadin 10 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 240 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Portugal

Ferrazpharma, Lda.

Grinhals

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Portugal

Johnson & Johnson, Lda.

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 6 mg/ml, triprolidinhydroklorid 0,25 mg/ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Portugal

Johnson & Johnson, Lda.

Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Portugal

Johnson & Johnson, Lda.

Cegrinaso

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Portugal

Johnson & Johnson, Lda.

Sinutab Ii

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Portugal

Labialfarma - Laboratório De Produtos Farmacêuticos E Nutracêuticos, S.A.

Holsigrip

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Portugal

Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.

Algik Gripe

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 500 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Portugal

Opella Healthcare Portugal Unipessoal Lda.

Bisolgripal

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Portugal

Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa

Dinaxil

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Portugal

Tecnifar, Indústria Técnica Farmacêutica, Sa

Dinaxil

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Rumänien

Bayer Srl

Aspirin Complex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Rumänien

Bayer Srl

Aspirin Complex Hot Drink

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Rumänien

Bayer Srl

Clarinase

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Tablett med modifierad frisättning

Oral användning

Rumänien

Fiterman Pharma S.R.L.

Prosinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.R.L.

Advil Răceală Și Gripă

Ibuprofen 200 mg kapsel, pseudoefedrin 30 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Rumänien

Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.R.L.

Advil Răceală Și Gripă

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, ibuprofen 200 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Rumänien

Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.R.L.

Parasinus

Klorfenaminmaleat 3 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Rumänien

Inn-Farm D.O.O.

Caffetin Cold Plus

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, askorbinsyra 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Krka, D.D., Novo Mesto

Daleron Cold3

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Laboratoires Urgo Healthcare

Humagrip

Klorfenaminmaleat 4 mg kapsel, paracetamol 500 mg kapsel | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Kapsel, hård | tablett

Oral användning

Rumänien

Labormed Pharma S.A.

Ibusinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Labormed Pharma S.A.

Revigrip Sinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Laropharm Srl

Ibugrip Plus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Laropharm Srl

Larofen Plus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Laropharm Srl

Sanador Sinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Laropharm Srl

Sinufen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Mcneil Healthcare (Ireland) Limited

Olygrip Zi / Olygrip Noapte

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett | tablett

Oral användning

Rumänien

Polisano Pharmaceuticals S.A.

Ibuvalen Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Reckitt Benckiser (Romania) Srl

Nurofen Răceală Şi Gripă

Pseudoefedrinhydroklorid 200 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Rumänien

S C Biofarm S A

Bioflu

Dextrometorfanhydrobromid 10,51 mg kapsel, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 250 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Rumänien

S C Biofarm S A

Bioflu Expectorant

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, guaifenesin 100 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Rumänien

S C Biofarm S A

Bioflu Junior

Dextrometorfanhydrobromid 7,5 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 15 mg/5 ml, paracetamol 160 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Rumänien

S C Biofarm S A

Bioflu Plus

Klorfenaminmaleat 2 mg kapsel, dextrometorfanhydrobromid 10,51 mg kapsel, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 250 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Rumänien

S C Biofarm S A

Bioflu Plus Junior

Klorfenaminmaleat 1 mg/5 ml, dextrometorfanhydrobromid 7,5 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 15 mg/5 ml, paracetamol 160 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Rumänien

S.C Sanosan S.R.L.

Cemolsinus

Klorfenaminmaleat 3 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 50 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Rumänien

S.C. Sanosan S.R.L.

Coldrex Sinus Extra

Klorfenaminmaleat 3 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 50 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Rumänien

S.C. Santa S.A.

Rinomol Plus

Klorfenaminmaleat 3 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett, pseudoefedrin 50 mg tablett

Tablett

Oral användning

Rumänien

Stada M&d S.R.L.

Ibustop Răceală Și Gripă

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, ibuprofen 200 mg kapsel

Kapsel, mjuk

Oral användning

Rumänien

Stada M&d S.R.L.

Modafen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Terapia S.A.

Coldact Sinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Terapia S.A.

Paduden Răceală Și Gripă

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Ibuprofen/Pseudoefedrină Teva

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tedolfen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Rumänien

Us Pharmacia Sp. Z O.O.

Uspafen Sinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Slovakien

Bayer Spol Sro

Clarinase Repetabs

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Slovakien

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Trifed

Pseudoefedrinhydroklorid 600 mg/100 ml, triprolidinhydroklorid 25 mg/100 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Slovakien

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Trifed Expectorant

Pseudoefedrinhydroklorid 600 mg/100 ml, triprolidinhydroklorid 25 mg/100 ml, guaifenesin 2 000  mg/100 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Slovakien

Krewel Meuselbach Gmbh

Grippecton

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Slovakien

Krka, D.D., Novo Mesto

Daleron Cold 3

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Slovakien

Opella Healthcare Slovakia S.R.O.

Paralen Grip

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett, dextrometorfanhydrobromid-monohydrat 15 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Slovakien

Reckitt Benckiser (Czech Republic) Spol. S.R.O

Nurofen Stopgrip

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Slovakien

Stada Arzneimittel Ag

Modafen

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Slovenien

Alkaloid-Int D.O.O.

Cafcold

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, askorbinsyra 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Slovenien

Bayer D.O.O

Aspirin Complex

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, acetylsalicylsyra 500 mg dospåse

Granulat till oral suspension

Oral användning

Slovenien

Bayer D.O.O

Claritine Kombo

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Slovenien

Krka, D.D., Novo Mesto

Daleron Cold3

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 325 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Slovenien

Pliva Ljubljana D.O.O.;

Plivamed

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, askorbinsyra 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Brustablett

Buckal användning | Kutan användning | Oral användning

Spanien

Almirall, S.A.

Rino-Ebastel

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg kapsel, ebastin 10 mg kapsel

Kapsel med modifierad frisättning, hård

Oral användning

Spanien

Bayer Hispania Sl

Clarityne Plus

Loratadin 10 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 240 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Spanien

Bayer Hispania Sl

Narine Repetabs

Loratadin 5 mg tablett, pseudoefedrinsulfat 120 mg tablett

Tablett med modifierad frisättning

Oral användning

Spanien

Faes Farma, S.A.

Lasa Con Codeína

Klorfenaminmaleat 0,4 mg/ml, pseudoefedrinhydroklorid 6 mg/ml, kodeinfosfat-hemihydrat 2 mg/ml

Oral lösning

Oral användning

Spanien

Farmalider, S.A.

Pseudoefedrina Farmalider

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tuggummi

Medicinskt tuggummi

Oral användning

Spanien

Ferrer Internacional, S.A.

Gelocatil Gripe Con Pseudoefedrina

Klorfenaminmaleat 4 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Spanien

Glaxosmithkline Consumer Healthcare, S.A.

Termalgin Resfriado

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse

Oral lösning

Oral användning

Spanien

Johnson & Johnson S.A.

Frenadol Descongestivo

Klorfenaminmaleat 2 mg kapsel, dextrometorfanhydrobromid 15 mg kapsel, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 500 mg kapsel

Kapsel

Oral användning

Spanien

Johnson & Johnson S.A.

Frenaxsin

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Spanien

Johnson & Johnson S.A.

Inistolin Pediátrico Tos Y Congestión

Dextrometorfanhydrobromid 2 mg/ml, pseudoefedrinhydroklorid 6 mg/ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Spanien

Johnson & Johnson S.A.

Iniston Mucosidad Y Congestión

Pseudoefedrinhydroklorid 6 mg/ml, guaifenesin 20 mg/ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Spanien

Johnson & Johnson S.A.

Iniston Tos Y Congestión

Dextrometorfanhydrobromid 2 mg/ml, pseudoefedrinhydroklorid 6 mg/ml, triprolidinhydroklorid 0,25 mg/ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Spanien

Johnson & Johnson S.A.

Reactine

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Spanien

Kern Pharma, S.L.

Grippal Con Pseudoefedrina Y Dextrometorfano

Klorfenaminmaleat 2 mg kapsel, dextrometorfanhydrobromid 15 mg kapsel, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 500 mg kapsel

Kapsel, hård

Oral användning

Spanien

Laboratorios Almirall, S.L.

Rinobactil

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg kapsel, ebastin 10 mg kapsel

Kapsel med modifierad frisättning, hård

Oral användning

Spanien

Laboratorios Cinfa, S.A.

Cinfatós Complex

Dextrometorfanhydrobromid 2 mg/ml, pseudoefedrinhydroklorid 6 mg/ml, paracetamol 50 mg/ml

Oral suspension

Oral användning

Spanien

Laboratorios Cinfa, S.A.

Cinfatós Descongestivo

Dextrometorfanhydrobromid 2 mg/ml, pseudoefedrinhydroklorid 6 mg/ml, triprolidinhydroklorid 0,25 mg/ml

Oral lösning

Oral användning

Spanien

Laboratorios Cinfa, S.A.

Pharmafren

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, ibuprofen 200 mg kapsel

Kapsel, hård

Oral användning

Spanien

Laboratorios Cinfa, S.A.

Pharmatusgrip

Dextrometorfanhydrobromid 15 mg dospåse, paracetamol 500 mg dospåse, pseudoefedrinsulfat 30 mg dospåse

Pulver till oral lösning

Oral användning

Spanien

Laboratorios Cinfa, S.A.

Respidina

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Spanien

Laboratorios Cinfa, S.A.

Respidina Antialérgica

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Spanien

Laboratorios Cinfa, S.A.

Respidina Expectorante Junior

Pseudoefedrinhydroklorid 6 mg/ml, guaifenesin 20 mg/ml

Oral lösning

Oral användning

Spanien

Laboratorios Salvat, S.A.

Vincigrip

Klorfenaminmaleat 4 mg kapsel, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 500 mg kapsel

Kapsel, hård

Oral användning

Spanien

Laboratorios Salvat, S.A.

Vincigrip Forte Sabor Cacao

Klorfenaminmaleat 4 mg dospåse, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg dospåse, paracetamol 650 mg dospåse

Granulat till oral lösning

Oral användning

Spanien

Laboratorios Salvat, S.A.

Vincigrip Forte Sabor Naranja

Klorfenaminmaleat 4 mg påse, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg påse, paracetamol 650 mg påse

Granulat till oral lösning

Oral användning

Spanien

Laboratorios Vicks, S.L.

Ilvisinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Spanien

Lacer S.A, Sociedad Unipersonal

Virlix Plus

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Spanien

Nutra Essential Otc, S.L.

Ibuprofeno/Pseudoefedrina Nutra Essential

Pseudoefedrinhydroklorid 3 mg/ml, ibuprofen 20 mg/ml

Oral suspension

Oral användning

Spanien

Opella Healthcare Spain, S.L

Cortafriol C

Askorbinsyra 250 mg dos, paracetamol 500 mg dos, pseudoefedrinsulfat 30 mg dos

Oralt pulver i dospåse

Oral användning

Spanien

Ucb Pharma S.A. (Madrid Es)

Stopcold

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg tablett, cetirizindihydroklorid 5 mg tablett

Depottablett

Oral användning

Sverige

Orifarm Generics A/S

Ibuseu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Aspar Pharmaceuticals Limited

Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Aspar Pharmaceuticals Limited

Syrup For Decongestion

Pseudoefedrinhydroklorid 0,6 viktprocent

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Ennogen Pharma Limited

Careway Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Ennogen Pharma Limited

Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Ennogen Pharma Limited

Pseudoephedrine Ennogen Pharma

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Ennogen Pharma Limited

Sedrindo Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Farmalider, S.A.

Ibuprofen And Pseudoephedrine Hydrochloride Farmalider

Pseudoefedrinhydroklorid 3 mg/ml, ibuprofen 20 mg/ml

Oral suspension

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Uk) Trading Limited

Day Nurse

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg kapsel, paracetamol 500 mg kapsel, folkodin 5 mg kapsel

Kapsel, hård

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Uk) Trading Limited

Day Nurse

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg/30 ml, paracetamol 1 000  mg/30 ml, folkodin 10 mg/30 ml

Oral lösning

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Uk) Trading Limited

Day Nurse Sinus And Pain Relief

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Uk) Trading Limited

Robitussin Chesty Cough With Congestion

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, guaifenesin 100 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Uk) Trading Limited

Robitussin Mucus Cough And Congestion Relief

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, guaifenesin 100 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Glaxosmithkline Dungarvan Limited

Panadol Cold And Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Benadryl Allergy Relief Plus Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg kapsel, akrivastin 8 mg kapsel

Kapsel

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Benylin Day And Night

Difenhydraminhydroklorid 25 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett | Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett | tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Benylin Four Flu

Difenhydraminhydroklorid 12,5 mg tablett, pseudoefedrinhydroklorid 22,5 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Benylin Mucus Cough Plus Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, guaifenesin 100 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Multi-Action Actifed

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett, triprolidinhydroklorid 2,5 mg tablett

Tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Multi-Action Actifed Dry Coughs

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml, triprolidinhydroklorid 1,25 mg/5 ml

Oral vätska

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Non-Drowsy Sinutab

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Sudafed Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Sudafed Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Mcneil Products Limited (High Wycombe)

Sudafed Sinus Pressure And Pain

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg enheter, ibuprofen 200 mg enheter

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Omega Pharma Ltd

Contac

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Omega Pharma Ltd

Contac Non Drowsy 12 Hour Relief

Pseudoefedrinhydroklorid 120 mg kapsel

Depotkapsel, hård

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Omega Pharma Ltd

Panadol Cold & Sinus

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, paracetamol 500 mg tablett

Filmdragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Reckitt Benckiser Healthcare (Uk) Ltd

Nurofen Sinus Pressure & Headache Relief

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Reckitt Benckiser Healthcare (Uk) Ltd

Nurofen Cold & Flu

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen Bp 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Reckitt Benckiser Healthcare (Uk) Ltd

Nurofen Sinus Relief

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg tablett, ibuprofen Bp 200 mg tablett

Dragerad tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

The Boots Company Plc

Almus Cold And Flu Day Liquid

Pseudoefedrin Hydroklorid Bp 0,2 viktprocent, folkodin Ph. Eur. 0,033 viktprocent, paracetamol Ph. Eur. 3,333 viktprocent

Oral lösning

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

The Boots Company Plc

Boots Chesty Cough & Congestion Relief

Guaifenesin Ph. Eur. 100 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid Bp 30 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

The Boots Company Plc

Boots Cold & Flu Relief

Pseudoefedrinhydroklorid Bp 30 mg tablett, ibuprofen Bp 200 mg tablett

Tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

The Boots Company Plc

Boots Cough And Decongestant 6 Years +

Pseudoefedrinhydroklorid 0,2 viktprocent, guaifenesin Ph. Eur. 1 viktprocent

Sirap och andra lösningar

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

The Boots Company Plc

Day Cold & Flu Relief

Pseudoefedrin Hydroklorid Bp 0,2 viktprocent, folkodin Ph. Eur. 0,033 viktprocent, paracetamol Ph. Eur. 3,333 viktprocent

Oral lösning

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

The Boots Company Plc

Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

The Boots Company Plc

Decongestant With Pain Relief

Pseudoefedrinhydroklorid Bp 60 mg tablett, paracetamol Ph. Eur. 500 mg tablett

Tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

The Boots Company Plc

Dry Cough & Congestion Relief

Dextrometorfanhydrobromid 10 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Thornton & Ross Ltd

Care Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml

Oral vätska

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Thornton & Ross Ltd

Care Decongestant

Pseudoefedrinhydroklorid Bp 60 mg tablett

Tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Thornton & Ross Ltd

Galpseud

Pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Thornton & Ross Ltd

Galpseud

Pseudoefedrinhydroklorid 60 mg tablett

Tablett

Oral användning

Förenade kungariket (Nordirland)

Thornton & Ross Ltd

Galpseud Plus

Klorfenaminmaleat 2 mg/5 ml, pseudoefedrinhydroklorid 30 mg/5 ml

Oral lösning

Oral användning


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2792/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)