European flag

Europeiska unionens
officiella tidning

SV

C-serien


C/2024/2583

22.4.2024

Domstolens beslut av den 18 januari 2024 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Stuttgart - Tyskland) – Flightright GmbH mot Laudamotion GmbH

(Mål C-712/23  (1) , Laudamotion)

(Lufttransport - Kompensation till flygpassagerare vid inställda flygningar - Felaktigt meddelande, från en resebyrå, om inställd flygning - Flygning som ändå har genomförts av lufttrafikföretaget)

(C/2024/2583)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Stuttgart

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Flightright GmbH

Motpart: Laudamotion GmbH

Avgörande

Mål C-712/23 avskrivs.


(1)  Datum för ingivande: 23.11.2023


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2583/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)