European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien C


C/2023/1531

13.12.2023

Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av de övergångsregler om ursprung som medger diagonal kumulation mellan de tillämpande fördragsslutande parterna i Europa–Medelhavsområdet

(C/2023/1531)

För tillämpningen av diagonal ursprungskumulation mellan de tillämpande fördragsslutande parterna underrättar de berörda tillämpande fördragsslutande parterna varandra, via Europeiska kommissionen, om gällande ursprungsregler med övriga tillämpande fördragsslutande parter (1).

Det erinras om att diagonal kumulation (av bearbetning, behandling och/eller material) kan tillämpas endast om den tillämpande fördragsslutande part där sluttillverkningen sker och den tillämpande fördragsslutande part där slutdestinationen finns har ingått frihandelsavtal innehållande identiska ursprungsregler med alla de tillämpande fördragsslutande parter som deltar i förvärvet av ursprungsstatus.

Produkter med ursprung i en tillämpande fördragsslutande part som inte har ingått ett avtal med den tillämpande fördragsslutande part där sluttillverkningen sker och/eller den tillämpande fördragsslutande part där den slutliga bestämmelseorten finns ska betraktas som icke-ursprungsmaterial.

De bifogade tabellerna innehåller följande uppgifter på grundval av de tillämpande fördragsslutande parternas underrättelser till Europeiska kommissionen:

 

Tabell 1 – en förenklad översikt över möjligheterna till kumulation den 1 december 2023.

 

Tabell 2 – det datum från och med vilket diagonal kumulation börjar tillämpas.

I tabell 1 innebär ”X” att två parter har ingått ett frihandelsavtal med ursprungsregler som medger kumulation på grundval av övergångsreglerna om ursprung. För att använda diagonal kumulation med deltagande av en tredje part krävs ett ”X” i tabellens alla skärningar mellan de tre parterna.

Datumen i tabell 2 avser den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation på grundval av artikel 8 i tillägg A till varje protokoll om ursprungsregler mellan de tillämpande fördragsslutande parterna. I dessa fall föregås datumet av ”(T)”.

En förteckning över tillämpande fördragsslutande parter som har valt att ensidigt utvidga tillämpningen av artikel 7.3 i övergångsreglerna i tillägg A till de bilaterala protokollen om ursprungsregler vid import av produkter som omfattas av kapitlen 50–63 återfinns i bilaga.

Koderna för de tillämpande fördragsslutande parterna i tabellen är följande:

Europeiska unionen

EU

Eftastater:

Island

IS

Schweiz (inklusive Liechtenstein) (2)

CH (+ LI)

Norge

NO

Färöarna

FO

Deltagarna i Barcelonaprocessen:

Jordanien

JO

Palestina (3)

PS

Deltagarna i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess:

Albanien

AL

Bosnien och Hercegovina

BA

Kosovo (*1)

KO

Nordmakedonien

MK

Serbien

RS

Montenegro

ME

Georgien

GE

Moldavien

MD

Ukraina

UA

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivande 2023/C 51/01 (EUT C 51, 10.2.2023, s. 1).

Tabell 1

Förenklad översikt över möjligheterna till diagonal kumulation på grundval av övergångsreglerna om ursprung i Europa–Medelhavsområdet den 1 december 2023

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

BA

KO

MK

RS

ME

GE

MD

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

X

 

BA

 

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

X

RS

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

X

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

UA

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 


Tabell 2

Första tillämpningsdag för de övergångsregler om ursprung som medger diagonal kumulation i Europa–Medelhavsområdet

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

BA

KO

MK

RS

ME

GE

MD

UA

EU

 

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

 

(T) 15.10.2022

(T) 9.9.2021

(T) 6.12.2021

(T) 9.2.2022

(T) 1.9.2021

(T) 16.11.2021

(T) 1.12.2023

CH (+ LI)

(T) 1.9.2021

 

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.9.2023

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.12.2023

 

 

IS

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

 

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.9.2023

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.12.2023

 

 

NO

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.9.2023

 

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.12.2023

 

 

FO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 1.9.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

BA

 

(T) 1.9.2023

(T) 1.9.2023

(T) 1.9.2023

 

 

 

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

KO

(T) 15.10.2022

 

 

 

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

MK

(T) 9.9.2021

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

(T) 6.7.2023

RS

(T) 6.12.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

(T) 1.2.2023

 

ME

(T) 9.2.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

(T)1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

 

(T) 1.2.2023

 

GE

(T) 1.9.2021

(T) 1.12.2023

(T) 1.12.2023

(T) 1.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 16.11.2021

 

 

 

 

 

 

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

(T) 1.2.2023

 

 

(T) 24.5.2023

UA

(T) 1.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(T) 6.7.2023

 

 

 

(T) 24.5.2023

 


(1)   ”En tillämpande fördragsslutande part” är en fördragsslutande part i konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (konventionen) som införlivar dessa Europa–Medelhavstäckande övergångsregler för ursprung i sina bilaterala förmånshandelsavtal med en annan fördragsslutande part i den konventionen.

(2)  Schweiz och Liechtenstein bildar en tullunion.

(3)  Denna beteckning ska inte uppfattas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda medlemsstaternas ståndpunkter i frågan.

(*1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


BILAGA

Förteckning över tillämpande fördragsslutande parter som valt att utvidga tillämpningen av artikel 7.3

A.

Förteckning över tillämpande fördragsslutande parter som har valt att utvidga tillämpningen av artikel 7.3 till alla parter som tillämpar övergångsreglerna

Island

Norge

Schweiz (Liechtenstein)

B.

Förteckning över tillämpande fördragsslutande parter som har valt att utvidga tillämpningen av artikel 7.3 till ett begränsat antal parter som tillämpar övergångsreglerna

Albanien – till Eftastaterna

Montenegro – till Eftastaterna

Nordmakedonien – till Eftastaterna

Serbien – till Eftastaterna

Deltagarna i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess och Republiken Moldavien (parter i Centraleuropeiska frihandelsavtalet) – sinsemellan


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1531/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)