ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 339

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången
5 september 2022


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2022/C 339/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10781 – KB AG / KB SFN / KBJ) ( 1 )

1

2022/C 339/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10861 – HG / TEAM.BLUE) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2022/C 339/03

Eurons växelkurs — 2 september 2022

3

 

Revisionsrätten

2022/C 339/04

Särskild rapport 18/2022 – EU-institutionerna och covid-19-pandemin: reagerade snabbt, utmaningen blir nu att dra nytta av den innovation och flexibilitet som drivits på av krisen

4


 

V   Yttranden

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2022/C 339/05

Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

5


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

5.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 339/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.10781 – KB AG / KB SFN / KBJ)

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 339/01)

Kommissionen beslutade den 29 augusti 2022 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32022M10781. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 339/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.10861 – HG / TEAM.BLUE)

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 339/02)

Kommissionen beslutade den 29 augusti 2022 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32022M10861. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

5.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 339/3


Eurons växelkurs (1)

2 september 2022

(2022/C 339/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

0,9993

JPY

japansk yen

140,36

DKK

dansk krona

7,4370

GBP

pund sterling

0,86478

SEK

svensk krona

10,7498

CHF

schweizisk franc

0,9839

ISK

isländsk krona

141,50

NOK

norsk krona

10,0035

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

24,481

HUF

ungersk forint

398,38

PLN

polsk zloty

4,7063

RON

rumänsk leu

4,8335

TRY

turkisk lira

18,2072

AUD

australisk dollar

1,4671

CAD

kanadensisk dollar

1,3131

HKD

Hongkongdollar

7,8439

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6394

SGD

singaporiansk dollar

1,4013

KRW

sydkoreansk won

1 360,84

ZAR

sydafrikansk rand

17,2791

CNY

kinesisk yuan renminbi

6,9031

HRK

kroatisk kuna

7,5225

IDR

indonesisk rupiah

14 895,92

MYR

malaysisk ringgit

4,4809

PHP

filippinsk peso

56,854

RUB

rysk rubel

 

THB

thailändsk baht

36,624

BRL

brasiliansk real

5,2153

MXN

mexikansk peso

20,1024

INR

indisk rupie

79,8096


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


Revisionsrätten

5.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 339/4


Särskild rapport 18/2022

EU-institutionerna och covid-19-pandemin: reagerade snabbt, utmaningen blir nu att dra nytta av den innovation och flexibilitet som drivits på av krisen

(2022/C 339/04)

Europeiska revisionsrätten har just offentliggjort särskild rapport 18/2022 EU-institutionerna och covid-19-pandemin: reagerade snabbt, utmaningen blir nu att dra nytta av den innovation och flexibilitet som drivits på av krisen.

Rapporten kan läsas eller laddas ner på Europeiska revisionsrättens webbplats: https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=61688


V Yttranden

ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

5.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 339/5


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2022/C 339/05)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM EN STANDARDÄNDRING AV DET SAMMANFATTANDE DOKUMENTET

”Navarra”

PDO-ES-A0127-AM03

Datum för meddelandet: 14 juni 2022

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

MÖJLIGHET ATT BLANDA ROSÉVINER MED RÖDA VINER

Möjligheten att blanda eller tillsätta rosévin från föregående års skörd i det aktuella årets röda vin införs, under förutsättning att andelen rosévin inte överstiger 15 % av den slutliga volymen.

Denna ändring rör punkt 3.b c i produktspecifikationen och punkt 5.1 i det sammanfattande dokumentet.

Ändringen anses vara en standardändring enligt artikel 14.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33, eftersom den vare sig innebär en förändring av namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen eller består av en ändring, en strykning eller ett tillägg av en kategori för en vinprodukt enligt del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013. Det finns inte heller någon risk för att den upphäver det samband som avses i artikel 93.1 a i eller b i i förordning (EU) nr 1308/2013, och den medför inte ytterligare begränsningar av saluföringen av produkten.

I och med upphörandet av det undantagstillstånd som utlystes genom kungligt dekret 926/2020 av den 25 oktober 2020, som förlängdes till den 9 maj 2021 genom kungligt dekret 956/2020 av den 3 november 2020, och det gradvisa upphävandet av de exceptionella åtgärder som infördes av regeringen (nedstängning, fullständigt stopp för besöksnäringen och stängda gränser) har samhället rört sig i riktning mot en normalisering av olika aktiviteter, vilket kommer att inverka positivt på vinmarknaden och leda till att konsumtionen ökar.

Eftersom roséviner främst konsumeras under vår- och sommarmånaderna var det också dessa viner som kom att drabbas hårdast av de restriktiva åtgärder som infördes i samband med covid-19-krisen. Konsumtionen av roséviner tenderar att sjunka kraftigt under hösten och framåt. Mot bakgrund av det rådande undantagstillståndet och ovannämnda restriktioner har detta fortsatt att vara fallet. Förra året kunde denna nedgång motverkas genom att en exceptionell tillfällig ändring av punkt 3.b c i produktspecifikationen infördes på begäran av tillsynsnämnden, något som fick mycket positiva konsekvenser för producenterna.

Den ovannämnda ändringens positiva effekt visar på att den exceptionella tillfälliga ändringen behöver bli permanent, med tanke på de mycket goda resultat som uppnåtts. Genom att en förlängd försäljning av rosévin har kunnat undvikas har kvalitetsstandarderna säkrats och förseningar undvikits i samband med att vin från följande års skörd släpps ut på marknaden, vilket säkrar vinets konkurrenskraft.

Den föreslagna ändringen är förenlig med EU-lagstiftningen, då artikel 7.2 (Definition av blandning (coupage)) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/934 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 lyder som följer: ”Vid tillämpningen av denna punkt ska rosévin betraktas som rött vin.”

Tack vare den nya årgången kommer kvaliteten på de unga röda vinerna att höjas och de organoleptiska egenskaperna till och med att förstärkas, då bland annat primäraromerna, den mjukare karaktären och tanninerna har en positiv inverkan på kvaliteten och särdragen hos vinerna med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Navarra”, i enlighet med de analytiska egenskaperna i punkt 2.a c i produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Navarra”.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Navarra

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

3.

Likörvin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.   Vitt vin

Blekgult till guldgult i färgen, klart och skimrande. Måttligt till mycket intensiv arom utan några brister, med fruktiga och/eller blommiga toner och/eller växttoner. Vinet har en balanserad smak med en välintegrerad syra, en fruktig, retronasal arom och en måttlig till stor eftersmak.

*

Om resthalten socker överskrider 5 g/l får svaveldioxidhalten vara högst 300 g/l. Alla icke angivna analytiska gränsvärden överensstämmer med gällande EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

10,5

Lägsta totala syrahalt

(i milliekvivalenter per liter)

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

12,5

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

190

2.   Vitt vin som lagrats på träfat (jäst på fat, Crianza, Reserva, Gran Reserva)

Halmgult till guldgult i färgen, med nyanser av bärnsten, klart och skimrande. Måttligt till mycket intensiv arom utan några brister, med toner av trä och/eller kryddiga och/eller rökiga toner. Vinet har en balanserad smak med en välintegrerad syra, en retronasal träarom och en måttlig till stor eftersmak.

Om resthalten socker överskrider 5 g/l är svaveldioxidhalten högst 300 g/l.

Alla icke angivna analytiska gränsvärden överensstämmer med gällande EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

10,5

Lägsta totala syrahalt

(i milliekvivalenter per liter)

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

15

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

190

3.   Vitt vin framställt på druvor som angripits av ädelröta

Blekgult till guldgult i färgen, med nyanser av bärnsten, klart och skimrande. Måttligt till mycket intensiv arom utan några brister, med fruktiga och/eller blommiga toner och/eller växttoner. Vinet har en balanserad smak med en välintegrerad syra, en fruktig, retronasal arom och en måttlig till stor eftersmak.

Halten av flyktiga syror ökar med 1 milliekvivalent per liter för varje grad av naturlig verklig alkoholhalt som överstiger 10 volymprocent.

Alla icke angivna analytiska gränsvärden överensstämmer med gällande EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

10,5

Lägsta totala syrahalt

(i milliekvivalenter per liter)

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

190

4.   Rosévin

Rosaaktigt i färgen, klart och skimrande. Måttligt till mycket intensiv arom utan några brister och med aromer av röda och svarta frukter och/eller blommor. Vinet har en balanserad smak med en välintegrerad syra, en retronasal arom av röda och svarta frukter och/eller en retronasal söt arom samt en måttlig till stor eftersmak.

Alla icke angivna analytiska gränsvärden överensstämmer med gällande EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11

Lägsta totala syrahalt

(i milliekvivalenter per liter)

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

12,5

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

190

5.   Rosévin som lagrats på träfat (jäst på fat, Reserva)

Rosaaktigt i färgen, klart och skimrande. Måttligt till mycket intensiv arom utan några brister och med aromer av röda och svarta frukter och/eller trä. Vinet har en balanserad smak med en välintegrerad syra, en retronasal träarom och en måttlig till stor eftersmak.

Alla icke angivna analytiska gränsvärden överensstämmer med gällande EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11

Lägsta totala syrahalt

(i milliekvivalenter per liter)

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

15

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

190

6.   Rött vin

Violett till rubinrött i färgen, kristallklart och skimrande. Måttligt till mycket intensiv arom utan några brister, med toner av frukt och/eller trä. Vinet har en balanserad smak och en medelstor fyllighet, en retronasal arom av frukt och/eller trä samt en måttlig till stor eftersmak.

Alla icke angivna analytiska gränsvärden överensstämmer med gällande EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11,5

Lägsta totala syrahalt

(i milliekvivalenter per liter)

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

12,5

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

140

7.   Rött vin som lagrats på träfat (Roble, Crianza, Reserva eller Gran Reserva)

Lilarött till rött i färgen med rödbruna skiftningar, klart och skimrande. Måttligt till mycket intensiv arom utan några brister, med toner av trä och/eller kryddiga och/eller rökiga toner. Vinet har en balanserad smak och en medelstor till stor fyllighet, en retronasal träarom och en måttlig till stor eftersmak.

Alla icke angivna analytiska gränsvärden överensstämmer med gällande EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11,5

Lägsta totala syrahalt

(i milliekvivalenter per liter)

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

16,67

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

140

8.   Likörvin

Vitt: blekgult till mahognybrunt, klart och skimrande. Rött: lilarött till rött i färgen med rödbruna toner, klart och skimrande. Mycket intensiva aromer utan brister, med toner av mogen eller torkad frukt. Vinet har en balanserad smak och en medelstor till stor fyllighet, en retronasal arom av mogen eller torkad frukt och en måttlig till stor eftersmak.

Alla icke angivna analytiska gränsvärden överensstämmer med gällande EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

15

Lägsta totala syrahalt

(i milliekvivalenter per liter)

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

190

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Grundläggande oenologiska metoder

1.   Odlingsmetoder

Planteringstätheten ska vara minst 2 400 stockar per hektar.

Konstbevattning i form av punktbevattning är tillåten på vingården. Icke-lokaliserade bevattningssystem (översvämningsbevattning, spridarbevattning) är tillåtna fram till den 8 augusti varje år.

2.   Särskilda oenologiska metoder

Vita viner: endast gröna druvor. Kallmacerering är tillåten.

Roséviner: endast blå druvor. Största tillåtna mängd must som framställts genom avblödning ska vara 40 liter per 100 kilo druvor.

Röda viner: endast blå druvor. Rosévin får blandas med eller tillsättas i följande års röda vin, under förutsättning att andelen rosévin inte överstiger 15 % av den slutliga volymen.

Likörviner: Tillsats av vinalkohol på ≥ 96 volymprocent eller av en blandning av sådan alkohol och must, must i jäsning eller vin av moscatel de grano menudo eller garnacha tinta och garnacha blanca med en naturlig alkoholhalt på > 12 volymprocent. När de är lagrade får must som koncentrerats genom direkt uppvärmning, moscatel de grano menudo och/eller garnacha tinta och/eller garnacha blanca tillsättas.

3.   Begränsning avseende vinframställning

För framställning av de viner som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen är användning av kontinuerlig press fortfarande inte tillåten.

Lagringen ska påbörjas den 1 oktober samma år som skörden.

5.2.   Högsta avkastning

1.   Gröna druvsorter

9 200 kg druvor per hektar

64,40 hektoliter per hektar

2.   Blå druvsorter

8 000 kg druvor per hektar

56 hektoliter per hektar

3.   Rosévin

8 000 kg druvor per hektar

32 hektoliter per hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Kommuner:

Distrikt I: inga.

Distrikt II: Lumbier, Lónguida, Romanzado och Urraul Bajo och Urraul Alto.

Distrikt III: Obanos, Añorbe, Muruzabal, Tiebas-Muruarte de Reta, Adios, Legarda, Uterga, Guirguillano, Puente la Reina, Artazu, Echauri, Ucar, Tirapu, Vidaurreta, Enériz och Cizur.

Distrikt IV: alla kommuner utom Genevilla, Cabredo, Marañón, Aras, Bargota, Viana, Aguilar de Codes, Zuñiga, Etayo, Ancín, Salinas de Oro, Lezaún och Abárzuza.

Distrikt V: alla kommuner utom Petilla de Aragón.

Distrikt VI: alla kommuner utom Mendavia, San Arian, Azagra, Andosilla och Sartaguda.

Distrikt VII: alla kommuner utom Cortes, Cabanillas, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada och Buñuel.

7.   Huvudsakliga druvsorter

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

Garnacha blanca

GARNACHA TINTA

GRACIANO

MACABEO – VIURA

MERLOT

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

TEMPRANILLO

8.   Beskrivning av samband

8.1.   Vin

Det område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Navarra” ligger i ett geografiskt område i den norra delen av Iberiska halvön som är idealiskt för vinodling. Här råder ett Medelhavsklimat, med atlantiska influenser i den nordvästra regionen och en kall och torr vind över hela området. Den genomsnittliga nederbörden ligger på mellan 400 och 500 mm. Jorden innehåller höga halter av kalksten och har ett normalt steninnehåll samt en lerig eller lersandsartad struktur.

De viner som framställs inom detta geografiska område har en måttlig till hög syrahalt, ger upphov till friska organoleptiska förnimmelser, har en balanserad smak och, på grund av jordtypen, en viss mineralkaraktär.

8.2.   Likörvin

Likörvinerna framställs framför allt på druvsorterna moscatel de grano menudo, garnacha tinta och garnacha blanca, som växer naturligt i Navarra och utmärks av sin höga sockerhalt, sin rondör och sin fetma, med aromer av torkade druvor samt en fin balans mellan sötma och syrlighet. Den intensiva smaken är ett resultat av ett särskilt, mycket torrt klimat med höga temperaturer under växtperioden, små mängder nederbörd och permanent brist på vatten.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Rättslig ram:

I nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

De tryckta bokstäver som används för att ange namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen ska vara 3–9 mm höga, tydliga, läsbara, outplånliga och inte alltför tjocka. Beteckningen får uppta högst hälften av etikettens totala vidd.

Logotypen för den skyddade ursprungsbeteckningen måste finnas på etiketten och ska vara 8–11 mm i diameter.

Länk till produktspecifikationen

https://cutt.ly/9H0Dv6L


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.