ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 182I

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
2 juni 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 182 I/01

Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Frankrike Covid-19-utbrottet

1

2020/C 182 I/02

Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Nederländerna Covid-19-utbrottet (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden ( EUT L 165, 27.5.2020, s. 10 ))

2

2020/C 182 I/03

Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Finland Covid-19-utbrottet

3

2020/C 182 I/04

Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Kroatien Covid-19-utbrottet (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden ( EUT L 165, 27.5.2020, s. 10 ))

4

2020/C 182 I/05

Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Litauen Covid-19-utbrottet

5

2020/C 182 I/06

Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Slovakien Covid-19-utbrottet

6


SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

2.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 182/1


Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Frankrike

Covid-19-utbrottet

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/01)

Anmälan från: Frankrike

I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 informerade Frankrike kommissionen den 28 maj 2020 om sitt beslut att inte tillämpa vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698.

Bestämmelse(r) i förordning(EU) 2020/698 som Frankrike har beslutat att inte tillämpa:

Artikel 5.1 om tidsfristerna för periodiska trafiksäkerhetsprovningar av motorfordon och tillhörande släpvagnar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU ( (1).

Artikel 5.2 om giltigheten för trafiksäkerhetsintyg enligt direktiv 2014/45/EU.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127 29.4.2014, s. 51).


2.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 182/2


Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Nederländerna

Covid-19-utbrottet

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/02)

Anmälan från: Nederländerna

I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 informerade Nederländerna kommissionen den 28 maj 2020om sitt beslut att inte tillämpa vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698.

Bestämmelse(r) i förordning(EU) 2020/698 som Nederländerna har beslutat att inte tillämpa:

Artikel 5.1 om tidsfristerna för periodiska trafiksäkerhetsprovningar av motorfordon och tillhörande släpvagnar enligt direktiv 2014/45/EU (1).

Artikel 5.2 om giltigheten för trafiksäkerhetsintyg enligt direktiv 2014/45/EU.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127 29.4.2014, s. 51).


2.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 182/3


Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Finland

Covid-19-utbrottet

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden (EUT L 165.27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/03)

Anmälan från: Finland

I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 informerade Finland kommissionen den 28 maj 2020 om sitt beslut att inte tillämpa vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698.

Bestämmelse(r) i förordning(EU) 2020/698 som Finland har beslutat att inte tillämpa:

Artikel 4.1 om regelbundna besiktningar av färdskrivare vid vägtransporter enligt förordning (EU) nr 165/2014 (1).

Artikel 5.1 om tidsfristerna för periodiska trafiksäkerhetsprovningar av motorfordon och tillhörande släpvagnar enligt direktiv 2014/45/EU (2).

Artikel 5.2 om giltigheten för trafiksäkerhetsintyg enligt direktiv 2014/45/EU.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127 29.4.2014, s. 51).


2.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 182/4


Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Kroatien

Covid-19-utbrottet

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/04)

Anmälan från: Kroatien

I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 informerade Kroatien kommissionen den 29 maj 2020 om sitt beslut att inte tillämpa vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698.

Bestämmelse(r) i förordning(EU) 2020/698 som Kroatien har beslutat att inte tillämpa:

Artikel 3.1 om giltighetstiden för körkort enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG (1).

Artikel 5.1 om tidsfristerna för periodiska trafiksäkerhetsprovningar av motorfordon och tillhörande släpvagnar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (2).

Artikel 5.2 om giltigheten för trafiksäkerhetsintyg enligt direktiv 2014/45/EU.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403 30.12.2006, s. 18).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127 29.4.2014, s. 51).


2.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 182/5


Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Litauen

Covid-19-utbrottet

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/05)

Anmälan från: Litauen

I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 informerade Litauen kommissionen den 28 maj 2020 om sitt beslut att inte tillämpa vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698.

Bestämmelse(r) i förordning(EU) 2020/698 som Litauen har beslutat att inte tillämpa:

Artikel 3.1 om giltighetstiden för körkort enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG (1).

Artikel 4.1 om regelbundna besiktningar av färdskrivare vid vägtransporter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 (2).

Artikel 4.2 om förnyelse av förarkort enligt förordning (EU) nr 165/2014.

Artikel 4.3 om ersättningskort enligt förordning (EU) nr 165/2014.

Artikel 5.1 om tidsfristerna för periodiska trafiksäkerhetsprovningar av motorfordon och tillhörande släpvagnar enligt direktiv Europaparlamentets och rådets 2014/45/EU (3).

Artikel 5.2 om giltigheten för trafiksäkerhetsintyg enligt direktiv 2014/45/EU.

Artikel 7.1 om giltighetstiden för gemenskapstillstånd för godstransporter på väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 (4).

Artikel 7.2 om giltighetstiden för förartillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009.

Artikel 8.1 om giltighetstiden för gemenskapstillstånd för persontransporter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 (5).


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403 30.12.2006, s. 18).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127 29.4.2014, s. 51).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).


2.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 182/6


Information från kommissionen om icke-tillämpning av vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698 i Slovakien

Covid-19-utbrottet

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på covid-19-utbrottet och om giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd och uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa transportlagstiftningsområden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10))

(2020/C 182 I/06)

Anmälan från: Slovakien

I enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 informerade Slovakien kommissionen den 29 maj 2020 om sitt beslut att inte tillämpa vissa bestämmelser i förordning (EU) 2020/698.

Bestämmelse(r) i förordning(EU) 2020/698 som Slovakien har beslutat att inte tillämpa:

Artikel 5.1 om tidsfristerna för periodiska trafiksäkerhetsprovningar av motorfordon och tillhörande släpvagnar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (1).

Artikel 5.2 om giltigheten för trafiksäkerhetsintyg enligt direktiv 2014/45/EU.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127 29.4.2014, s. 51).