ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 434

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
27 december 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 434/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9553 – Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business) ( 1 )

1

2019/C 434/02

Inledning av förfarande (Ärende M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) ( 1 )

2

2019/C 434/03

Återkallelse av en anmälan av en koncentration (Ärende M.9607 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) ( 1 )

3

2019/C 434/04

Återkallelse av en anmälan av en koncentration (Ärende M.9606 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio) ( 1 )

4

2019/C 434/05

Återkallelse av en anmälan av en koncentration (Ärende M.9596 — ENGIE/Predica/Omnes/Langa) ( 1 )

5

2019/C 434/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9618 – La Poste/BRT) ( 1 )

6


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 434/07

Eurons växelkurs — 23 december 2019

7

2019/C 434/08

Eurons växelkurs — 24 december 2019

8

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2019/C 434/09

Uppgifter som ska lämnas enligt artikel 5.2 Bildande av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006[ EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 ])

9


 

V   Yttranden

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2019/C 434/10

Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en ändring, som inte är en mindre ändring, av en produktspecifikation i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

11

2019/C 434/11

Offentliggörande av det sammanfattande dokumentet med de ändringar som följer av godkännandet av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

22

2019/C 434/12

Offentliggörande av produktspecifikationen med de ändringar som följer av godkännandet av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

25


 

Rättelser

 

Rättelse av förteckningen över truster och liknande juridiska konstruktioner som regleras av medlemsstaternas rätt och som anmälts till kommissionen ( EUT C 360, 24.10.2019 )

27


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9553 – Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 434/01)

Kommissionen beslutade den 25 november 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9553. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/2


Inledning av förfarande

(Ärende M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 434/02)

Den 17 december 2019 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande i detta ärende efter att ha konstaterat att den anmälda koncentrationen ger anledning till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den gemensamma marknaden. Inledandet av förfarandet öppnar en undersökning i andra fasen avseende den anmälda koncentrationen och påverkar inte det slutliga beslutet i ärendet. Beslutet baseras på artikel 6.1.c i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

För att kunna beaktas i sin helhet, måste synpunkterna nå kommissionen senast 15 dagar efter offentliggörandet. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per telefax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post med referens M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/3


Återkallelse av en anmälan av en koncentration

(Ärende M.9607 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 434/03)

Rådets förordning (EG) nr 139/2004

Europeiska kommissionen mottog den 22 november 2019 en anmälan (1) av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (”koncentrationsförordningen”).

Den 18 december 2019 meddelade de anmälande parterna kommissionen att de återkallade sin anmälan.


(1)  Offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning, C 405, 02.12.2019, s. 12.


27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/4


Återkallelse av en anmälan av en koncentration

(Ärende M.9606 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 434/04)

Rådets förordning (EG) nr 139/2004

Europeiska kommissionen mottog den 22 november 2019 en anmälan (1) av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (”koncentrationsförordningen”).

Den 18 december 2019 meddelade de anmälande parterna kommissionen att de återkallade sin anmälan.


(1)  Offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning, C 403, 29.11.2019, s. 72.


27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/5


Återkallelse av en anmälan av en koncentration

(Ärende M.9596 — ENGIE/Predica/Omnes/Langa)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 434/05)

Rådets förordning (EG) nr 139/2004

Europeiska kommissionen mottog den 22 november 2019 en anmälan (1) av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (”koncentrationsförordningen”).

Den 18 december 2019 meddelade de anmälande parterna kommissionen att de återkallade sin anmälan.


(1)  Offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning, C 403, 22.11.2019, s. 70.


27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/6


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9618 – La Poste/BRT)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 434/06)

Kommissionen beslutade den 12 december 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9618. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/7


Eurons växelkurs (1)

23 december 2019

(2019/C 434/07)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1075

JPY

japansk yen

121,18

DKK

dansk krona

7,4719

GBP

pund sterling

0,85708

SEK

svensk krona

10,4473

CHF

schweizisk franc

1,0870

ISK

isländsk krona

135,40

NOK

norsk krona

9,9130

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,499

HUF

ungersk forint

331,24

PLN

polsk zloty

4,2609

RON

rumänsk leu

4,7733

TRY

turkisk lira

6,5834

AUD

australisk dollar

1,6008

CAD

kanadensisk dollar

1,4577

HKD

Hongkongdollar

8,6232

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6732

SGD

singaporiansk dollar

1,5018

KRW

sydkoreansk won

1 288,52

ZAR

sydafrikansk rand

15,7605

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,7652

HRK

kroatisk kuna

7,4460

IDR

indonesisk rupiah

15 489,50

MYR

malaysisk ringgit

4,5878

PHP

filippinsk peso

56,471

RUB

rysk rubel

69,0297

THB

thailändsk baht

33,408

BRL

brasiliansk real

4,5220

MXN

mexikansk peso

21,0016

INR

indisk rupie

78,9455


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/8


Eurons växelkurs (1)

24 december 2019

(2019/C 434/08)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1080

JPY

japansk yen

121,19

DKK

dansk krona

7,4712

GBP

pund sterling

0,85533

SEK

svensk krona

10,4553

CHF

schweizisk franc

1,0878

ISK

isländsk krona

135,60

NOK

norsk krona

9,9118

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,485

HUF

ungersk forint

331,76

PLN

polsk zloty

4,2598

RON

rumänsk leu

4,7790

TRY

turkisk lira

6,5994

AUD

australisk dollar

1,6019

CAD

kanadensisk dollar

1,4582

HKD

Hongkongdollar

8,6290

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6716

SGD

singaporiansk dollar

1,5017

KRW

sydkoreansk won

1 287,71

ZAR

sydafrikansk rand

15,7264

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,7643

HRK

kroatisk kuna

7,4455

IDR

indonesisk rupiah

15 495,40

MYR

malaysisk ringgit

4,5832

PHP

filippinsk peso

56,331

RUB

rysk rubel

68,7932

THB

thailändsk baht

33,412

BRL

brasiliansk real

4,5246

MXN

mexikansk peso

21,0106

INR

indisk rupie

78,9525


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/9


Uppgifter som ska lämnas enligt artikel 5.2

Bildande av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006[EUT L 210, 31.7.2006, s. 19])

(2019/C 434/09)

I.1)   Namn, adress och kontakt

Registrerat namn: Geopark Karawanken m.b.H. – Geopark Karavanke z.o.o.

Registrerat säte: Hauptplatz 7, A-9135 Eisenkappel och Tichoja 15, A-9133 Sittersdorf, AT

Kontakt: Gerald Hartmann

Grupperingens internetadress: www.geopark-karawanken.at

I.2)   Grupperingens varaktighet

Grupperingens varaktighet: obegränsad

Datum för registrering: 27.11.2019

Datum för publicering: 27.11.2019

II.   MÅL

a)

Att bevara geologiska resurser, naturresurser, kultur och kulturarv i medlemmarnas region.

b)

Att öka medvetenheten, informera och utbilda om Geopark Karawanken och marknadsföra den som geopark.

c)

Att utnyttja geoparken ekonomiskt, bland annat genom hållbar turism.

d)

Att, mer allmänt, främja gränsöverskridande samarbete och utveckling, samordna lokalpolitiken och se till att hela regionens intressen tas till vara inom ramen för en hållbar regionalpolitik.

III.   KOMPLETTERANDE UPPGIFTER OM GRUPPERINGENS NAMN

Namn på engelska: EGTC Geopark Karawanken

Namn på franska: GECT Geopark Karawanken

IV.   MEDLEMMAR

IV.1)   Totalt antal medlemmar i grupperingen: 14

IV.2)   Grupperingsmedlemmarnas nationella tillhörighet: österrikisk och slovensk

IV.3)   Information om medlemmarna (1)

Officiellt namn: Stadtgemeinde Bleiburg

Postadress: 10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg, AT

Internetadress: www.bleiburg.at

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach

Postadress: Bad Eisenkappel 260, 9135 Bad Eisenkappel, AT

Internetadress: www.eisenkappel.at

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Postadress: St. Michael ob Bleiburg 111, 9143 St. Michael ob Bleiburg, AT

Internetadress: www.feistritz-bleiburg.gv.at

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Marktgemeinde Lavamünd

Postadress: Lavamünd 65, 9473 Lavamünd, AT

Internetadress: www.lavamuend.at

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Občina Črna na Koroškem

Postadress: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, SI

Internetadress: www.crna.si

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Občina Dravograd

Postadress: Trg 4. Julija 7, 2370 Dravograd, SI

Internetadress: www.dravograd.si

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Gemeinde Gallizien

Postadress: Gallizien 27, 9132 Gallizien, AT

Internetadress: www.gallizien.at

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Gemeinde Globasnitz

Postadress: Globasnitz 111, 9142 Globasnitz, AT

Internetadress: www.globasnitz.at

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Občina Mežica

Postadress: Trg svobode 1, 2392 Mežica, SI

Internetadress: www.mezica.si

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Gemeinde Neuhaus

Postadress: Neuhaus 12, 9155 Neuhaus, AT

Internetadress: www.neuhaus.at

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Občina Prevalje

Postadress: Trg 2a, 2391, Prevalje, SI

Internetadress: www.prevalje.at

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Občina Ravne na Koroškem

Postadress: Gačnikova pot 5, 2390, Ravne na Koroškem, SI

Internetadress: www.ravne.si

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Gemeinde Sittersdorf

Postadress: Sittersdorf 100a, 9133 Sittersdorf, AT

Internetadress: www.sittersdorf.at

Typ av medlem: lokal myndighet

Officiellt namn: Gemeinde Zell-Sele

Postadress: Zell-Pfarre 75, 9170, Zell-Sele, AT

Internetadress: www.zell-sele.at

Typ av medlem: lokal myndighet


(1)  Var vänlig uppge för varje medlem.


V Yttranden

ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/11


Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en ändring, som inte är en mindre ändring, av en produktspecifikation i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2019/C 434/10)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att inom tre månader från detta offentliggörande göra invändningar, i enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR ELLER SKYDDADE GEOGRAFISKA BETECKNINGAR SOM INTE ÄR EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en ändring i enlighet med artikel 53.2 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

”Patata de Galicia”/”Pataca de Galicia”

EU-nr: PGI-ES-02300 – 10.3.2017

SUB ( ) SGB (X)

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Regleringsrådet (Consejo Regulador) för den skyddade geografiska beteckningen ”Patata de Galicia”

Adress: Finca devesa, s/n, 32630 Xinzo de Limia, Ourense

E-post: patacadegalicia@patacadegalicia.es

Tfn +34 988462650

Den ansökande gruppen har ett berättigat intresse av att ansöka om denna ändring av produktspecifikationen i sin egenskap av förvaltningsorgan för den skyddade geografiska beteckningen, i enlighet med artikel 3 i förordningen om den skyddade geografiska beteckningen ”Patata de Galicia” och dess regleringsråd samt i enlighet med artikel 12 i lag nr 2/2005 av den 18 februari 2005 om främjande och skydd av livsmedelskvalitet i Galicien. Den geografiska beteckningens alla aktörer som producerar och förpackar är anslutna till gruppen.

2.   Medlemsstat Eller Tredjeland

Spanien

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

☐ Produktens namn

☒ Produktbeskrivning

☒ Geografiskt område

☒ Bevis på ursprung

☒ Produktionsmetod

☒ Samband

☒ Märkning

☐ Annat (specificera)

4.   Typ av ändring(ar)

☒ Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

☐ Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändringar

De huvudsakliga ändringar som föreslås i produktspecifikationen gäller införandet av två nya potatissorter och utvidgningen av det geografiska området. Den första ändringen handlar dels om en ändring av stycket som beskriver produkten och gör det nödvändigt att införa avkastningstak per hektar för de nya sorterna, dels om en formell ändring i stycket om produktionsmetod. Dessa två ändringar medför också några formella mindre ändringar i avsnitten om bevis på ursprung och samband.

Vidare ändras även bestämmelsen om ett högre tak för avkastningen per hektar av sorten kennebec, som hittills varit den enda sorten i produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen.

Kravet på att potatisen ska sättas på mark som uppfyller alla lämpliga villkor blir i stället en rekommendation.

Stycket om märkning ändras också så att det innefattar logotypen för den skyddade geografiska beteckningen, vilken har använts sedan registreringen och även dessförinnan, då produkten bara var skyddad inom Spanien. Detta gör det möjligt att reglera möjligheten att använda den geografiska beteckningen för produkter som har framställts med ”Patata de Galicia” som råvara.

5.1   Motivering av ändringarna

a)   Införande av potatissorten agria

Den här sorten har odlats i Galicien i flera årtionden, särskilt i den huvudsakliga producentkommunen A Limia. Agria fanns inte med i den första produktspecifikationen för denna skyddade geografiska beteckning eftersom det på den tiden var en skyddad sort, vilket den inte längre är i dag.

Galiciens jord- och klimatförhållanden ger sorten agria organoleptiska egenskaper som skiljer sig från dem hos potatis av samma sort som odlas i andra områden, vilket har kunnat konstateras vid flera blinda smaktester med experter på sensorisk analys. Vid dessa smaktester bereddes potatis från tre olika områden på tre olika sätt – kokta i vatten, friterade som pommes frites och friterade som chips. Agriapotatis som odlats i Galicien fick en mycket positiv bedömning och höga betyg vid alla jämförande smaktester, inte minst friterad och särskilt i chipsform, vilket gör sorten mycket efterfrågad inom denna sektor.

Sorten har en torrsubstans på omkring 21 % och halten av reducerande socker ligger under den tröskel som fastställts för potatis med denna skyddade geografiska beteckning.

Liksom sorten kennebec kännetecknas agria av sitt tunna och släta skal med mycket ytligt liggande ögon, vilket gör att den är mycket efterfrågad i handeln.

När det gäller agronomiska egenskaper har agria en högre avkastning per hektar än kennebec, och det faktum att den är resistent mot potatiscystnematoden Globodera rostochiensis bör också framhållas. Detta är en viktig aspekt med tanke på att sorten kennebec är relativt känslig för denna parasit och att antalet jordlotter som drabbats av den ökar i kommunen A Limia, som är det huvudsakliga odlingsområdet för ”Patata de Galicia”. Införandet av potatissorten agria innebär också minskade kostnader för bekämpning och större miljöhänsyn, eftersom man kraftigt kan minska, eller till och med helt undvika, användningen av bekämpningsmedel mot potatiscystnematoden.

b)   Införande av sorten fina de carballo

Fina de carballo är en inhemsk galicisk potatissort som främst odlas i kommunen Bergantiños, som är ett av de mest traditionella potatisodlingsområdena i Galicien. Liksom sorterna kennebec och agria har den slätt och tunt skal. Däremot har fina de carballo, till skillnad från de två andra sorterna, djupt liggande ögon, vilket gör att den inte är lika efterfrågad och därmed odlas i begränsad utsträckning.

Det är ändå en sort som liksom kennebec har vitt kött och utmärkta organoleptiska egenskaper, särskilt som kokt, vilket visats vid jämförande smaktester som gjorts för att utvärdera sorten. Det faktum att det rör sig om en inhemsk sort och behovet av att stärka det växtgenetiska kulturarvet gör att vi rekommenderar att denna sort inkluderas bland de sorter som får omfattas av den skyddade geografiska beteckningen ”Patata de Galicia”.

c)   Utvidgning av det geografiska området

I den nu gällande produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Patata de Galicia” anges fyra delområden för produktion som omfattar flera kommuner i tre av Galiciens fyra provinser.

I den första produktspecifikationen angavs bara de kommuner där odling för saluföring var mest omfattande, och övriga Galicien uteslöts från det geografiska området.

Potatisodlingen i Galicien är dock ganska jämnt utspridd i den autonoma regionens fyra provinser. Faktum är att officiella uppgifter visar att de odlade ytorna 2014 var fördelade enligt följande: 6 016 ha (A Coruña), 4 201 ha (Lugo), 6 883 ha (Ourense) och 3 158 ha (Pontevedra).

Det faktum att en stor del av Galiciens potatisodling går till egen konsumtion eller direktförsäljning från producent till konsument förklarar också varför det bara är vissa områden som inkluderas i det område som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen.

De jord- och klimatförhållanden som beskrivs i den nuvarande produktspecifikationen är dock ungefär desamma i alla Galiciens kommuner. Det bör också noteras att de delområden som anges i den gällande produktspecifikationen är utspridda över hela Galicien. Dessa förhållanden – det vill säga ett fuktigt klimat med nederbördsmängder på mellan 1 000 och 1 500 mm eller mer, en torrperiod i slutet av sommaren och milda temperaturer under plantans växtperiod samt en jordmån som domineras av lersand och sandjord med pH-värden mellan 5 och 6,5 – är de vanligaste i hela Galicien. Som vi redan påpekat odlas galicisk potatis i hela den autonoma regionen, utom i de höga bergsområdena där de branta sluttningarna gör det svårt att använda jordbruksmaskiner.

d)   Höjning av avkastningstaket per hektar för sorten kennebec

Avkastningen per hektar för sorten kennebec har ökat under de senaste åren i takt med att jordbrukarna i Galicien har professionaliserat sin verksamhet. I dag använder nästan alla odlarna certifierat utsäde, som ger rikligare skördar av bättre kvalitet än egen uppförökad sättpotatis, och detta bruk är nu allmänt utbrett sedan flera år tillbaka. Systematisk jordanalys har också blivit allmänt utbrett liksom gödning som anpassas till resultatet av dessa analyser, vilket också ger rikligare skördar.

Därför behöver taket för avkastning per hektar för sorten kennebec höjas med nästan 15 %, till 25 000 kg/ha utan konstbevattning och till 40 000 kg/ha med konstbevattning, vilket är samma avkastningstak som gäller för sorten fina de carballo. För sorten agria fastställs ett något högre avkastningstak (30 000 kg/ha utan konstbevattning och 50 000 kg/ha med konstbevattning), eftersom denna sort är mer högavkastande.

e)   Rekommendation om att potatisen ska sättas på mark som uppfyller alla lämpliga villkor

Även denna ändring hänger samman med den ökande professionaliseringen inom sektorn. De som ansvarar för jordbruksföretagen har god kännedom om de problem som kan uppstå när man sätter potatis i jord som inte lämpar sig för detta och de vet också hur de ska åtgärda dessa problem. Det är därför inte nödvändigt att ställa krav på att potatisen ska sättas på lämplig mark, utan det räcker med en rekommendation.

f)   Införande av logotypen för den skyddade geografiska beteckningen

Enligt den gällande produktspecifikationen ska etiketten på förpackningar med potatis som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen ”Patata de Galicia” vara försedd med beteckningens egen logotyp. Förpackningen ska också vara försedd med en numrerad kontrolletikett försedd med logotypen. Själva logotypen förekommer dock inte i produktspecifikationen, trots att den användes innan den geografiska beteckningen registrerades i EU-registret, då produkten var skyddad enligt det spanska regelverk som föregick EU-lagstiftningen.

För att förtydliga informationen till konsumenterna och framför allt för att skydda och kontrollera produkten utanför den autonoma regionen Galicien, bör denna logotyp finnas med i produktspecifikationen så att de behöriga myndigheterna lätt kan utföra sina kontroller.

g)   Reglering av användningen av den geografiska beteckningen för produkter som tillverkas med ”Patata de Galicia” som ingrediens

Regler införs om möjligheten att använda uppgiften Elaborado con IGP Patata de Galicia (framställd med den skyddade geografiska beteckningen Patata de Galicia) på produkter för vilka ”Patata de Galicia” används som råvara, i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för märkning av livsmedel som innehåller ingredienser med ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB) (2010/C 341/03).

5.2   Avsnitt i produktspecifikationen och i det sammanfattande dokumentet som är föremål för ändringar

a)   Produktbeskrivning

Produktspecifikationen ändras för att införa en hänvisning till de nya sorter som införs.

Följande text:

”Produkten med den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Pataca de Galicia” eller ”Patata de Galicia” är stamknölar av arten Solanum tuberosum L. av sorten kennebec som odlas för användning som livsmedel.”

ersätts med följande:

”Produkten med den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Pataca de Galicia” eller ”Patata de Galicia” är stamknölar av arten Solanum tuberosum L. av sorterna kennebec, agria och fina de carballo som odlas för användning som livsmedel.”

Följande text:

”Matpotatis av sorten kennebec som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen ”Pataca de Galicia” har följande egenskaper:

Knölform: rund till oval.

Mycket ytliga ögon.

Skal: tunt och slätt.

Skalfärg: ljusgul.

Köttfärg: vit.

Konsistens: känns hård, är i kokt form krämig och känns fast i munnen.

Kvalitet som livsmedel: utmärkt, framför allt tack vare dess torrsubstanshalt och dess färg-, lukt- och smakkvalitet som framhävs genom kokning.”

ersätts med följande:

”Oavsett sort har all potatis som omfattas av den geografiska beteckningen ett tunt och slätt skal och kännetecknas av att den känns hård och blir krämig vid kokning, och känns fast i munnen. Den håller utmärkt livsmedelskvalitet och utmärker sig särskilt genom sin torrsubstanshalt och färg-, lukt- och smakkvalitet som framhävs genom kokning.

Utseende och färg varierar mellan de olika sorterna, i enlighet med tabellen nedan:

 

Kennebec

Agria

Fina de carballo

Knölform

rund till oval

avlång oval

rund

Ögon

mycket ytliga

mycket ytliga

djupt liggande

Skalfärg

ljusgul

gul

ljusgul

Köttfärg

vit

gul

vit

Motsvarande bestämmelser läggs till i punkt 3.2 i det sammanfattande dokumentet.

b)   Geografiskt område

Detta stycke i produktspecifikationen ändras på så sätt att följande text:

”Det avgränsade geografiska området för produktion och förpackning av produkten med den skyddade geografiska beteckningen omfattar följande fyra delområden i den autonoma regionen Galicien, med följande territoriella områden:

Delområdet Bergantiños (A Coruña): omfattar kommunerna Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica och Ponteceso.

Delområdet A Terra Chá-A Mariña (Lugo): omfattar kommunerna Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, Vilalba och Xermade.

Delområdet Lemos (Lugo): omfattar kommunerna Monforte de Lemos, Pantón och O Saviñao.

Delområdet A Limia (Ourense): omfattar kommunerna Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairíz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, distrikten Coedo och Torneiros, som tillhör kommunen Allaríz, distrikten Bóveda, Padreda, Seiró och Vilar de Barrio som tillhör kommunen Vilar de Barrio, samt distrikten A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña och Sobradelo, som tillhör kommunen Xunqueira de Ambía.

Den yta som används för odlingarna varierar mellan 500 och 1 000 hektar per år.”

ersätts med följande:

”Det geografiska området för produktion och förpackning av produkten med den skyddade geografiska beteckningen motsvarar den autonoma regionen Galicien.

Den yta som används för odling av dessa sorter avsedda för marknaden uppskattas till omkring 1 350 hektar.”

Punkt 4 i det sammanfattande dokumentet ändras i enlighet med detta. Följande text:

”Det avgränsade geografiska området omfattar följande fyra delområden i den självstyrande regionen Galicien: Bergantiños, Terra Chá-A Mariña, Lemos och A Limia.”

ersätts med följande:

”Det geografiska området för produktion och förpackning av produkten med den skyddade geografiska beteckningen motsvarar den autonoma regionen Galicien.”

c)   Bevis på ursprung

I detta avsnitt i produktspecifikationen görs formella mindre ändringar som beror på de nya sorter som lagts till och på att det geografiska området utvidgats.

Följande text:

”Endast matpotatis av sorten kennebec, som odlas i de fastställda delområdena, på mark som är lämplig (frisk, fri från alla slags sjukdomar) och registrerad hos regleringsrådet (Consejo Regulador), får användas som potatis med den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ’Pataca de Galicia’ eller ’Patata de Galicia’.

Likaså är det bara lageranläggningar och förpackningsanläggningar inom dessa delområden som är registrerade i motsvarade register hos regleringsrådet som får förpacka produkten med den skyddade geografiska beteckningen ’Pataca de Galicia’ eller ’Patata de Galicia’.

Kravet på att lagring och förpackning ska ske i de angivna delområdena hänger samman med behovet av att bevara de typiska särdragen i produktionen och har sin grund i att anläggningarna traditionellt ligger i de områden där produktionen är av högst kvalitet, vilket gör att kontrollorganet kan fungera effektivare och mer ändamålsenligt. På så sätt minimeras också eventuella kvalitetsförluster hos produkten som uppstår vid transport (fler stötskador, olämplig temperatur m.m.) och vid olämpliga lagringsförhållanden.

Regleringsrådet uppfyller de allmänna kraven på certifieringsorgan vid certifiering av produkter enligt standard EN 45011, och garanterar produktens spårbarhet med hjälp av ett program för inspektion, lokalisering och kontroll av de åkrar där potatis har satts för produktion, efter den årliga deklarationen om sättning och ett program för kontroll och förbättring av kvaliteten som omfattar lagring, hantering, förpackning och märkning av den skyddade produkten.”

ersätts med följande:

”Endast matpotatis av sorterna kennebec, agria och fina de carballo, som odlas i det fastställda produktionsområdet, på mark som är lämplig (frisk, fri från alla slags sjukdomar) och registrerad hos regleringsrådet (Consejo Regulador), får användas som potatis med den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ’Pataca de Galicia’ eller ’Patata de Galicia’.

Likaså är det bara lageranläggningar och förpackningsanläggningar inom produktionsområdet som är registrerade i motsvarade register hos regleringsrådet som får förpacka produkten med den skyddade geografiska beteckningen ’Pataca de Galicia’ eller ’Patata de Galicia’.

Kravet på att lagring och förpackning ska ske inom det avgränsade området hänger samman med behovet av att bevara de typiska särdragen i produktionen och har sin grund i att anläggningarna traditionellt ligger i de områden där produktionen är av högst kvalitet, vilket gör att kontrollorganet kan fungera effektivare och mer ändamålsenligt. På så sätt minimeras också eventuella kvalitetsförluster hos produkten som uppstår vid transport (fler stötskador, olämplig temperatur m.m.) och vid olämpliga lagringsförhållanden.

Regleringsrådet uppfyller de allmänna kraven på certifieringsorgan vid certifiering av produkter enligt standard ISO/IEC 7065, och garanterar produktens spårbarhet med hjälp av ett program för inspektion, lokalisering och kontroll av de åkrar där potatis har satts för produktion, efter den årliga deklarationen om sättning och ett program för kontroll och förbättring av kvaliteten som omfattar lagring, hantering, förpackning och märkning av den skyddade produkten.”

d)   Framställningsmetod

En formell ändring i samband med införandet av de två nya sorterna görs även i detta avsnitt av produktspecifikationen.

Följande stycke:

”Endast matpotatis av sorten kennebec, från certifierat utsäde, eller från kontrollerad uppförökning på samma jordbruksföretag, som odlas i de fastställda delområdena, på mark som är lämplig (frisk, fri från alla slags sjukdomar) och registrerad hos regleringsrådet (Consejo Regulador) får användas som potatis med den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ’Pataca de Galicia’ eller ’Patata de Galicia’.”

ersätts med följande:

”Endast matpotatis av sorterna kennebec, agria och fina de carballo, från certifierat utsäde, eller från kontrollerad uppförökning på samma jordbruksföretag, som odlas i det fastställda produktionsområdet, på mark som är lämplig (frisk, fri från alla slags sjukdomar) och registrerad hos regleringsrådet (Consejo Regulador), får användas som potatis med den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ’Pataca de Galicia’ eller ’Patata de Galicia’.”

Vidare görs ändringar som hänger samman med avkastningstaket för varje sort, så att följande mening:

”Högsta tillåtna produktion för saluföring under överinseende av regleringsrådet är 22 000 kg/ha utan konstbevattning och 35 000 kg/ha med konstbevattning.”

ersätts med följande:

”Högsta tillåtna produktion för saluföring under överinseende av regleringsrådet är 25 000 kg/ha utan konstbevattning och 40 000 kg/ha med konstbevattning för sorterna kennebec och fina de carballo och 30 000 kg/ha utan konstbevattning och 50 000 kg/ha med konstbevattning för sorten agria.”

Vidare ändras kravet gällande jordbearbetningen vid sättningen av utsädet. Följande text:

”Utsädet ska sättas på mark som uppfyller alla lämpliga villkor för potatisodling, med tre eller fyra års intervall. Utsädet ska vara certifierad sättpotatis som har börjat gro. Stamknölarna ska helst ha bevarats vid en temperatur på 3–4 °C (i kylrum) och sedan förvarats i minst 20 dagar vid en temperatur på 12–15 °C.”

ersätts med följande:

”Det rekommenderas att utsädet sätts på mark som uppfyller alla lämpliga villkor för detta, med tre eller fyra års intervall. Utsädet ska vara certifierad sättpotatis som har börjat gro. Stamknölarna ska helst ha bevarats vid en temperatur på 3–4 °C (i kylrum) och sedan förvarats i minst 20 dagar vid en temperatur på 12–15 °C.”

Slutligen ändras stycket om möjligheten att undantagsvis konstbevattna åkrarna i vissa produktionsområden (i den gällande produktspecifikationen anges kommunen A Limia), för att anpassa texten till den nu gällande geografiska omfattningen. Den nya lydelsen bör skapa möjligheten att undantagsvis konstbevattna åkrarna under sommaren i alla de områden där detta kan bli nödvändigt (inåt landet, där inlandsklimat överväger). Följande stycke:

”Bland Galiciens jordbruksföretag odlas potatis på traditionellt sätt och i huvudsak på åkrar utan konstbevattning. Bland delområdena för produktion av kvalitetspotatis präglas det område som omfattar kommunerna i regionen A Limia av ett tydligt inlandsklimat, vilket har att göra med områdets geografiska läge inne i provinsen Ourense, där nederbörden är avsevärt mindre än årsgenomsnittet för hela Galicien och där temperaturerna under sommarmånaderna juni, juli och augusti är betydligt högre. I detta delområde krävs konstbevattning för att odlingarna ska utvecklas optimalt under växtperioden.”

ersätts med följande:

”Bland Galiciens jordbruksföretag odlas potatis på traditionellt sätt och i huvudsak på åkrar utan konstbevattning. Det finns dock områden som på grund av sitt geografiska läge präglas av ett tydligt inlandsklimat, där nederbörden är avsevärt mindre än årsgenomsnittet för hela Galicien och där temperaturerna under sommarmånaderna juni, juli och augusti är betydligt högre. I dessa områden krävs konstbevattning för att odlingarna ska utvecklas optimalt under växtperioden.”

e)   Samband

Denna punkt kräver några formella ändringar som hänger samman med utvidgningen av det geografiska området. Ändringarna gäller både produktspecifikationen och det sammanfattande dokumentet.

Produktspecifikationen ändras enligt följande:

Följande stycke:

”Tack vare klimatförhållandena, jordmånens särskilda beskaffenhet och det arbete jordbrukarna lägger ned i de delområden där potatis odlas i den autonoma regionen Galicien, har den produkt som erhålls exceptionella kulinariska egenskaper.”

ersätts med följande:

”Tack vare klimatförhållandena, jordmånens särskilda beskaffenhet och det arbete jordbrukarna lägger ned i det avgränsade geografiska området, har den produkt som erhålls exceptionella kulinariska egenskaper.”

Följande stycke:

”När det gäller klimatförhållandena bör det framhållas att den rikliga nederbörden (1 000–1 500 mm/år) och de milda temperaturerna i produktionsområdena gör att potatisodlingen får en optimal vegetativ utveckling och ger stamknölarna en kontinuerlig tillväxt utan krav på konstbevattning.”

ersätts med följande:

”När det gäller klimatförhållandena bör det framhållas att den rikliga nederbörden (1 000–1 500 mm/år, ibland mer) och de milda temperaturerna gör att potatisodlingen får en optimal vegetativ utveckling utan krav på konstbevattning – förutom undantagsvis under sommaren i vissa områden, för att ge stamknölarna en kontinuerlig tillväxt.”

Följande stycke:

”I produktionsområdena dominerar för övrigt lersand och sandjord med pH-värden på 5–6,5, vilket lämpar sig utmärkt för denna typ av odling. Texturen ger potatisen ett tunt och jämnt skal och gör att den vid upptagningen är fri från jord och inte behöver tvättas. Det något sura pH-värdet motverkar skorv (en sjukdom som gör att potatisen yta blir skrovlig med vårtliknande utslag och inte går att sälja på grund av det oaptitliga utseendet).”

ersätts med följande:

”För övrigt är den dominerade jordmånen lersand och sandjord med pH-värden på 5–6,5, vilket lämpar sig utmärkt för denna typ av odling. Texturen ger potatisen ett tunt och jämnt skal och gör att den vid upptagningen är fri från jord och inte behöver tvättas. Det något sura pH-värdet motverkar skorv (en sjukdom som gör att potatisen yta blir skrovlig med vårtliknande utslag och inte går att sälja på grund av det oaptitliga utseendet).”.

Följande stycke:

”Så är fallet i de fyra regioner eller delområden som omfattas av det geografiska område där det är tillåtet att odla den potatis som certifieras av regleringsrådet. Områdena utgörs i huvudsak av mark som ligger på slätter eller på medelhög eller låg höjd över havet och är idealisk för potatisodling.”

ersätts med följande:

”Så är fallet i de olika kommuner och områden där potatisodlingen dominerar i Galicien. Dessa områden utgörs i huvudsak av mark som ligger på slätter eller på medelhög eller låg höjd över havet och är idealisk för potatisodling.”

I det sammanfattande dokumentet ändras punkt 5 enligt följande:

I avsnittet ”Specifika uppgifter om det geografiska området” ersätts följande text:

”Nederbörd: i produktionsområdena faller mycket regn, mellan 1 000 och 1 500 mm/år, med en torrperiod i augusti och september.”

med följande:

”Nederbörd: I det avgränsade geografiska området faller mycket regn, mellan 1 000 och 1 500 mm/år och i vissa områden ibland ännu mer, med en torrperiod i augusti och september.”

I avsnittet om terräng ersätts följande text:

”Områdena utgörs i huvudsak av mark som ligger på slätter eller på medelhög eller låg höjd och är idealisk för potatisodling.”

med följande:

”De olika odlingsområdena är spridda över den autonoma regionen Galicien och utgörs i huvudsak av mark som ligger på slätter och på medelhög eller låg höjd och är idealisk för potatisodling.”

I avsnittet ”Specifika uppgifter om produkten” ersätts följande mening:

”–

Sorten Kennebecs goda förmåga att anpassa sig till de galiciska jordarna och ge stamknölar med mycket ytliga ögon, tunt och slätt skal och intensivt vit vävnad.”

med följande:

”–

Sorterna kennebec och agria har en god förmåga att anpassa sig till de galiciska jordarna och ge stamknölar med mycket ytliga ögon och tunt, slätt skal. Kennebec har intensivt vitt kött och agria har gult kött. Sorten fina de carballo är inhemsk och därmed på ett naturligt sätt perfekt anpassad till miljön. Den ger också stamknölar som utmärker sig med sitt tunna skal, men däremot har den djupt liggande ögon och vitt kött.”

I avsnittet ”Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet, anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten” ersätts följande stycke:

”De naturliga förhållandena i produktionsområdena, framför allt den rikliga nederbörden och de milda temperaturerna i produktionsområdena, gör att potatisodlingen får en optimal vegetativ utveckling och ger knölarna en kontinuerlig tillväxt utan krav på konstbevattning.”

med följande:

”De naturliga förhållandena i det geografiska området, framför allt den rikliga nederbörden och de milda temperaturerna, gör att potatisodlingen får en optimal vegetativ utveckling utan krav på konstbevattning – förutom undantagsvis under sommaren i vissa områden, för att ge stamknölarna en kontinuerlig tillväxt.”

f)   Märkning

Följande stycke i produktspecifikationen och i det sammanfattande dokumentet:

”Alla förpackningar med den produkt som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen ska vara försedda med beteckningens tryckta logotyp, en tredjedel så stor som förpackningens framsida, och med texten Indicación geográfica protegida ’Patata de Galicia’ o ’Pataca de Galicia”.

ersätts med följande:

”Alla förpackningar med den produkt som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen ska vara försedda med beteckningens tryckta logotyp enligt nedan, en tredjedel så stor som förpackningens framsida, och med texten Skyddad geografisk beteckning ’Pataca de Galicia’/’Patata de Galicia’.”

I båda dokumenten läggs den skyddade geografiska beteckningens logotyp till under stycket.

Dessutom läggs följande text till i produktspecifikationen:

”På varje förpackning ska dessutom anges vilken potatissort den innehåller.

På förädlade produkter där råvaran av potatis med den skyddade ursprungsbeteckningen ’Patata de Galicia’ får uppgiften Elaborado con IGP Patata de Galicia (framställd med den skyddade geografiska beteckningen Patata de Galicia) anges om produkterna uppfyller kriterierna i kommissionens meddelande Riktlinjer för märkning av livsmedel som innehåller ingredienser med ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB) (2010/C 341/03). De aktörer som vill använda denna uppgift ska anmäla det till regleringsrådet för att ett lämpligt och effektivt kontrollsystem ska kunna inrättas.”

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”Patata de Galicia”/”Pataca de Galicia”

EU-nr: PGI-ES-02300 – 10.3.2017

SUB ( ) SGB (X)

1.   Namn

”Pataca de Galicia”/”Patata de Galicia”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

Produkten utgörs av stamknölar av arten Solanum tuberosum L. av sorterna kennebec, agria och fina de carballo som odlas för användning som livsmedel.

Oavsett sort har den potatis som omfattas av den geografiska beteckningen ett tunt och slätt skal och kännetecknas av att den känns hård och blir krämig vid kokning, och känns fast i munnen. Den håller utmärkt livsmedelskvalitet och utmärker sig särskilt genom sin torrsubstanshalt och färg-, lukt- och smakkvalitet som framhävs genom kokning.

Utseende och färg varierar mellan de olika sorterna, i enlighet med tabellen nedan:

 

Kennebec

Agria

Fina de carballo

Knölform

rund till oval

avlång oval

rund

Ögon

mycket ytliga

mycket ytliga

djupt liggande

Skalfärg

ljusgul

gul

ljusgul

Köttfärg

vit

gul

vit

De analytiska egenskaperna är följande: Torrsubstanshalten överstiger 18 % och halten av reducerande socker understiger 0,4 %.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Förutom själva odlingen ska lagring och förpackning av produkten äga rum i det avgränsade geografiska området.

Kravet på att lagring och förpackning ska ske i det avgränsade geografiska området hänger samman med behovet av att bevara de typiska särdragen i produktionen och har sin grund i att anläggningarna traditionellt ligger i de områden där produktionen är av högst kvalitet. Under förpackningsprocessen sorteras produkten nämligen traditionsenligt för hand av mycket erfaren personal. På så sätt minimeras också eventuella kvalitetsförluster hos produkten som uppstår vid transport (fler stötskador, olämplig temperatur m.m.) och vid olämpliga lagringsförhållanden.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

Matpotatis som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Pataca de Galicia” eller ”Patata de Galicia” säljs i nya, rena förpackningar tillverkade av lämpliga material som främjar god ventilation och hållbarhet och lämplig transport av produkten.

Vid förpackningen är partierna storlekssorterade och har samma ursprung, och den minsta storleken är 35 mm. Potatis med en storlek mellan 18 och 35 mm får dock säljas under beteckningen patata menuda fuera de calibre (liten potatis som inte uppfyller storleksnormen) eller någon annan motsvarande handelsbeteckning.

För handelsförpackningar med en nettovikt över 5 kg ställs inget krav på storlekssortering. För handelsförpackningar med en nettovikt på högst 5 kg får det skilja högst 35 mm mellan de största och de minsta enheterna.

Förpackningarna har en nettovikt på 15, 10, 5, 4, 3, 2 eller 1 kg. Förpackningar med en vikt på mellan 20 och 25 kg är tillåtna i undantagsfall om de är avsedda för restauranger, hotell eller andra storhushåll som efterfrågar dem.

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Alla förpackningar med den produkt som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen ska vara försedda med beteckningens tryckta logotyp enligt nedan, en tredjedel så stor som förpackningens framsida, och med texten ”Skyddad geografisk beteckning ’Pataca de Galicia’/’Patata de Galicia’”.

Image 1

förpackningar ska också ha regleringsrådets kontrolletikett, numrerad och försedd med den geografiska beteckningens logotyp.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska området för produktion och förpackning av produkten med den skyddade geografiska beteckningen motsvarar den autonoma regionen Galicien.

5.   Samband med det geografiska området

Specifika uppgifter om det geografiska området

I det avgränsade geografiska området råder jord- och klimatförhållanden som lämpar sig för odlingen och borgar för en hög kvalitet hos den galiciska potatisen.

Följande särskilda förhållanden i det geografiska område som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen har ett direkt samband med de parametrar som betraktas som optimala för potatis:

Klimat:

Nederbörd: I det avgränsade geografiska området faller mycket regn, mellan 1 000 och 1 500 mm/år och i vissa områden ibland ännu mer, med en torrperiod i augusti och september.

Temperaturer: Milda under potatisens vegetativa utveckling.

Jordar:

Lersand och sandjord, med pH-värden på 5–6,5.

Terräng:

De olika odlingsområdena är spridda över den autonoma regionen Galicien och utgörs i huvudsak av mark som ligger på slätter och på medelhög eller låg höjd, där förhållandena är idealiska för potatisodling.

Specifika uppgifter om produkten

Bland de särdrag som ger den galiciska potatisen dess särskilda kvalitetsegenskaper i förhållande till potatis från andra produktionsområden bör följande nämnas:

Sorterna kennebec och agria har en god förmåga att anpassa sig till de galiciska jordarna och ge stamknölar med mycket ytliga ögon och tunt, slätt skal. Kennebec har intensivt vitt kött och agria har gult kött. Sorten fina de carballo är inhemsk och därmed på ett naturligt sätt perfekt anpassad till miljön. Den ger också stamknölar som utmärker sig med sitt tunna skal, men däremot har den djupt liggande ögon och vitt kött.

Kvalitetsparametrar: Potatis som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen är lätt mjölig och har relativt fast konsistens, är lätt eller måttligt sönderfallande och känns hård. Dessa egenskaper gör potatisen till en idealisk produkt för maträtter av alla slag. Den kännetecknas av sin torrsubstanshalt och sin färg-, lukt- och smakkvalitet, som framhävs genom kokning.

Analytiska egenskaper: Torrsubstanshalten överstiger 18 % och halten av reducerande socker understiger 0,4 %.

Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet, anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten

De naturliga förhållandena i det geografiska området, framför allt den rikliga nederbörden och de milda temperaturerna, gör att potatisodlingen får en optimal vegetativ utveckling utan krav på konstbevattning – förutom undantagsvis under sommaren i vissa områden, för att ge knölarna en kontinuerlig tillväxt.

Torrperioden i augusti och september med vattenunderskott i marken gör att stamknölarna förlorar vatten innan de skördas och ger en perfekt mognad. På detta sätt utvecklas ett jämnt och resistent skal som, i förening med den minskade vattenhalten, främjar lagringen och ökar potatisens kulinariska kvaliteter.

I produktionsområdena dominerar lersand och sandjord med pH-värden på 5–6,5. Sådan jord lämpar sig utmärkt för denna odling eftersom den möjliggör en god luftning, vilket ger minskad förekomst av sjukdomar som Pectobacterium spp. och Rhizoctonia solani. Texturen ger potatisen ett tunt och jämnt skal och gör att den vid upptagningen är fri från jord och inte behöver tvättas. Ett något surt pH-värde förhindrar dessutom vissa sjukdomar, t.ex. Streptomyces spp.

När det gäller den mänskliga faktorn bör det noteras att en metod som är typisk för odlingen är den omfattande gödslingen, med omkring 25–30 ton/ha, vilken starkt bidrar till den producerade potatisens utmärkta smakegenskaper i slutledet.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/2018/P_Condiciones_Patata_de_Galicia__mayo_2018.pdf


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.


27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/22


Offentliggörande av det sammanfattande dokumentet med de ändringar som följer av godkännandet av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

(2019/C 434/11)

Europeiska kommissionen har godkänt denna mindre ändring i enlighet med artikel 6.2 tredje stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (1).

Ansökan om godkännande av denna mindre ändring har offentliggjorts i kommissionens databas DOOR.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

POMME DE TERRE DE L’ÎLE DE RÉ

EU-nr: PDO-FR-0065-AM04 – 4.6.2019

SUB (X) SGB ( )

1.   Namn

”Pomme de terre de l’île de Ré”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Pomme de terre de l’île de Ré” är en färskpotatis som är mindre än 70 mm.

Potatis med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pomme de terre de l’île de Ré” ska vara av matpotatissorter (alcmaria, starlette, carrera och primabelle) och fastkokande matpotatissorter (amandine, charlotte, celtiane och léontine).

Potatisen kännetecknas av sin smältande konsistens och sin särpräglade arom som kan ha inslag av grönsaker. När potatisen tas upp ligger torrsubstanshalten på mellan 15 och 20,5 % för sorterna alcmaria, starlette, carrera och primabelle, och mellan 16 och 21 % för sorterna amandine, charlotte, celtiane och léontine.

Potatisen tas upp innan den är helt mogen, och skalet är tunt och kan lätt avlägsnas genom skrapning.

Det är en säsongsprodukt som inte får saluföras förrän efter den 31 juli det år den skördas, och som är olämplig för längre lagring.

”Pomme de terre de l’île de Ré” är en färskprodukt som måste saluföras snarast efter upptagning.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla steg från groddning fram till skörd äger rum i det geografiska området.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

Förpackningen äger rum inom det geografiska området. Potatisen förpackas i förpackningar för handeln på högst 25 kg. På förpackningen ska finnas uppgifter som möjliggör identifiering av partierna och deras ursprung, och som därmed säkrar potatisens spårbarhet.

Eftersom ”Pomme de terre de l’île de Ré” är en produkt som endast saluförs i färskt tillstånd, ska den förpackas snabbt efter skörden.

Dessutom skördas ”Pomme de terre de l’île de Ré” innan den är helt mogen, och är därför en ömtålig produkt. Den får inte utsättas för stötar som kan skada skalet. Sådana skador leder till stötfläckar och missfärgning. Producenterna är därför särskilt försiktiga vid skörden, sorteringen och förpackningen för att bevara potatisens egenskaper.

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Utöver de obligatoriska uppgifterna som anges i lagstiftningen om saluföring av potatis ska märkningen av potatis med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pomme de terre de l’île de Ré” innehålla beteckningen ”Pomme de terre de l’île de Ré” och uppgiften ”skyddad ursprungsbeteckning” eller ”SUB”. Dessa uppgifter ska stå i samma synfält och på samma etikett.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska området utgörs av ön Ile de Ré som består av följande kommuner: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines, Le Bois-Plage-en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré och Saint-Martin-de-Ré.

5.   Samband med det geografiska området

”Pomme de terre de l’île de Ré” är en produkt vars karaktär av färskpotatis, begränsade storlek och särskilda organoleptiska egenskaper beror på det lokala klimatet på ön Ile de Ré, som är tempererat, soligt och blåsigt.

De lokala produktionsmetoderna (val av skiften med lätta och filtrerande jordar, tidig plantering, hög planteringstäthet) gynnar tidig skörd, vilket har bidragit till den uppskattning som potatisen röner bland konsumenterna sedan början av 1900-talet.

Specifika uppgifter om det geografiska området

Det geografiska område som den skyddade ursprungsbeteckningen avser består av de tio kommuner i Charente-Maritime som är belägna på Ile de Ré. Ile de Ré ligger i Atlanten, tre kilometer från franska kusten utanför kommunen La Rochelle.

Genom sin geologiska historia gränsar Ile de Ré till den nordliga delen av Aquitainebäckenet. Den består av olika sedimentära lager av typen korallrev och sedermera kalkhaltig lera från juraperioden. Denna sedimentering från sekundärperioden (mesozoikum) har sitt ursprung i kalkgrunden på Ile de Ré som åter täcktes av ler- och luftfällningar under kvartär.

Dessa olika sedimenteringsdelar är ursprungligen från ett slättlandskap med en föga markerad landhöjd, där den högsta punkten är högst 20 meter.

Den vanligaste jordmånen på ön är jordar med hög kalkhalt eller calcisol på kalkhaltigt moderberg.

De avgränsade områdena förbehållna för potatisproduktion är vanligen kustjordar av typen kalkhaltig brunjord med ett sandlager liksom vindpinade jordar med sandblandad struktur. Det är lätta, torra och filtrerande jordar. Dessa jordar har höga halter av pottaska och fosforsyra och är vanligen fattiga på matjord.

Ile de Ré har dessutom egenheten att den ger producenterna ett naturligt gödningsmedel i form av tång. Denna organiska gödsling som består av havsalger som samlas in på öns stränder och som sedan länge har varit öns enda organiska gödning, används än i dag av vissa producenter. Tången har den fördelen att den bryts ned mycket snabbare än till exempel gödsel från nötkreatur.

Ön har tempererat kustklimat. Att klimatet är tempererat är för övrigt mer markant än vid fastlandskusten, eftersom det är soligare och regnar mindre och då temperaturen är mildare. Dessa skillnader förklaras av att havet har en större inverkan på ön än på fastlandet.

Klimatet kännetecknas av ett stort antal soltimmar (cirka 2 300 timmar per år), tillsammans med mycket ljus, ringa nederbörd (mindre än 700 mm per år) och en årsmedeltemperatur kring 13 °C. Regnperioderna infaller huvudsakligen på hösten och vintern och det är ovanligt med snö eller frost. Dessutom blåser det varma och kraftiga vindar på Ile de Ré.

De odlingssätt som används syftar till att stärka karaktären av färskpotatis för ”Pomme de terre de l’île de Ré”. De kännetecknas särskilt av

fastställandet av ett sista datum för plantering, vilket garanterar en tidig skörd för ”Pomme de terre de l’île de Ré”, som inte längre får skördas efter den 31 juli,

en hög planteringstäthet och täta rader,

en blastdödning, som om den genomförs endast görs mekaniskt för att inte skada marken, vilket bidrar till produktens organoleptiska egenskaper.

Produktens särskilda egenskaper

”Pomme de terre de l’île de Ré” är en färskpotatis.

Den tidiga mognaden, liksom att den är liten eller medelstor, mindre än 70 mm, ger den dess ursprungliga organoleptiska egenskaper: en smältande konsistens, en doft efter tillagning som varierar med säsongen – från grönsak till nötter – med smaker som nästan alltid är söta och ibland kännetecknade av en lätt sälta.

Orsakssamband

Sambandet mellan jordmån och klimat på Ile de Ré och producenternas odlingssätt ligger till grund för de ursprungliga egenskaperna och organoleptiska kvaliteterna hos ”Pomme de terre de l’île de Ré”.

”Pomme de terre de l’île de Ré” får sin tidiga mognad av jordmånen och den lokala kunskapen. De lätta, torra och filtrerande jordarna, den milda temperaturen och den stora mängden solljus, kompletterat med användning av presenningar, skapar en snabb uppvärmning av marken. Den tidiga mognaden kan konstateras i groningsmaskinerna, vid framodlingen av plantorna och fram till skörden.

Kvaliteten på ”Pomme de terre de l’île de Ré” beror även på den största tillåtna storleken på 70 mm vilket bidrar till dess organoleptiska egenskaper. Att potatisen har denna storlek beror på en kombination av naturligt reglerad nederbörd och på att plantorna vanligen planteras tätt, enligt bruket på ön. Markernas goda lufttorkningsförmåga, den milda temperaturen, värmen och de kraftiga vindarna som gynnar evapotranspiration, bidrar också till att begränsa potatisstorleken. Den höga planteringstätheten ger skydd mot de kraftiga vindarna på ön.

På så sätt utgör den idealiska jordmånen och klimatet, som utnyttjas genom ett anpassat odlingssätt och ett omsorgsfullt sortval, grunden för det som är karakteristiskt för ”Pomme de terre de l’île de Ré”.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2a12de02-d2b3-4097-8aed-21d853db026d


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 17.


27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/25


Offentliggörande av produktspecifikationen med de ändringar som följer av godkännandet av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

(2019/C 434/12)

Europeiska kommissionen har godkänt denna mindre ändring i enlighet med artikel 6.2 tredje stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (1).

Ansökan om godkännande av denna mindre ändring har offentliggjorts i kommissionens databas DOOR.

PRODUKTSPECIFIKATION FÖR EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

KARJALANPIIRAKKA

EU-nr: TSG-FI-0015-AM01 – 8.5.2019

Finland

1.   Namn som ska registreras

”Karjalanpiirakka”

2.   Produkttyp

Klass 2.24 Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

3.   Skäl till registreringen

3.1   Det rör sig om en produkt som

☒ är resultatet av en viss produktions- eller bearbetningsmetod eller har en viss sammansättning som överensstämmer med traditionell praxis för produkten eller livsmedlet i fråga

☐ är framställd av råvaror eller ingredienser som används traditionellt.

De faktorer som är avgörande för den traditionella tillverkningen av ”Karjalanpiirakka”, som skulle kunna översättas med ”liten karelsk paj” men vanligare med ”karelsk pirog”, är följande: Degen kavlas ut så tunt som möjligt, så att den nästan blir genomskinlig, och formas till runda eller ovala piroger som är mellan 10 och 24 cm i diameter eller på längden. Fyllningen breds ut på detta skal, till 1–2 cm från kanten, och skalet viks därefter upp omkring fyllningen och nyps ihop i veck så att pirogen förblir öppen i mitten. Pirogerna gräddas snabbt i mycket varm ugn, vilket ger ett knaprigt skal och på det sättet påverkar produktens smak.

3.2   Det rör sig om ett namn som

☒ traditionellt har använts för att benämna den specifika produkten

☐ avser produktens traditionella karaktär eller särskilda egenskaper.

”Karjalanpiirakka” spreds under 1600- och 1700-talet till det område som i dag är östra Finland, varifrån den spreds vidare till hela Finland och även till Sverige med de finska karelare som förflyttades under andra världskriget. Den ovala, öppna typen av pirog fick namnet ”Karjalanpiirakka”, dvs. karelsk pirog, när den blev allmänt spridd utanför Karelen.

4.   Beskrivning

4.1   Beskrivning av den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet dess huvudsakliga fysiska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper, som visar på produktens särskilda egenskaper (artikel 7.2 i denna förordning)

”Karjalanpiirakka” är en öppen och tunn pirog, som består av ett tunt skal med fyllning. Den är oftast mellan 7 och 20 cm stor. Den är vanligen oval till formen, men kan även vara rund. Skalet täcker inte hela fyllningen. Skalets kanter viks upp mot mitten och veckas. Skalet är knaprigt. Skalet utgör omkring en tredjedel av hela produkten och fyllningen omkring två tredjedelar.

4.2   Beskrivning av den produktionsmetod som producenterna ska använda för att framställa den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet, om det är lämpligt, typ av råvaror och egenskaper hos de råvaror eller ingredienser som används samt den metod som används vid beredningen av produkten (artikel 7.2 i denna förordning)

Framställningen av ”Karjalanpiirakka” börjar med att man kokar fyllningen. Denna består oftast av korn- eller risgrynsgröt eller av potatismos. Man kan också använda kokta, mosade grönsaker (till exempel kålrötter, morötter, rovor, kål eller svamp). Potatismos framställt på potatismospulver får användas.

Degen till pirogskalet består av vatten, salt och råg- eller vetemjöl. Degen kavlas ut så tunt som möjligt, så att den nästan blir genomskinlig, och formas till små piroger. Det är det tunna degskalet som gör ”Karjalanpiirakka” knaprig. Skalets kanter viks upp ovanpå fyllningen och veckas. Pirogerna gräddas i ugn på mycket hög värme, omkring 250–300 °C, i 15–20 minuter. Att pirogerna gräddas snabbt och i hög värme är avgörande för att fyllningen ska behålla sin saftighet.

Fyllningen görs genom att man kokar upp 1 liter (1 kg) vatten, mjölk eller laktosfri mjölkdryck, eller vatten och mjölkpulver eller laktosfritt mjölkpulver, och blandar ned 2 dl (180 g) ris- eller korngryn. Risgrynsgröten kokas i 30 till 60 minuter, medan korngrynsgröten måste kokas längre. Gröten får saltas. Till pirogdegen används 275–350 g mjöl till 200 g vatten.

De färdiggräddade pirogerna penslas ofta direkt efter gräddningen eller när de värms upp. Vid penslingen används smör, olja eller en blandning av vatten och mjölk eller vatten och laktosfri mjölkdryck. Ibland används också ägg.

4.3   Beskrivning av de viktigaste faktorer som visar på produktens traditionella karaktär (artikel 7.2 i denna förordning)

Traditionella bakverk i form av piroger bestående av ett skal och fyllning är kända inom ett geografiskt område som sträcker sig från Karelen till Sibirien och Kina. Karelen ligger i utkanten av detta område. Den ovala, öppna typen av pirog som bakas i Karelen fick namnet ”Karjalanpiirakka”, dvs. karelsk pirog, när den blev allmänt spridd utanför Karelen.

”Karjalanpiirakka” spreds under 1600- och 1700-talet till det nuvarande östra Finland, varifrån den spreds vidare till hela Finland och även till Sverige med de finska karelare som förflyttades under andra världskriget. ”Karjalanpiirakka” nämns i skrift så tidigt som 1686.

De faktorer som är avgörande för den traditionella tillverkningen av ”Karjalanpiirakka” är följande: Degen kavlas ut så tunt som möjligt, så den nästan blir genomskinlig, och formas till runda eller ovala piroger som är mellan 10 och 24 cm i diameter eller på längden. Fyllningen breds ut på detta skal, till 1–2 cm från kanten, och skalet viks därefter upp omkring fyllningen och nyps ihop i veck så att pirogen förblir öppen i mitten. Pirogerna gräddas snabbt i mycket varm ugn, vilket ger ett knaprigt skal och på det sättet påverkar produktens smak.


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 17.


Rättelser

27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/27


Rättelse av förteckningen över truster och liknande juridiska konstruktioner som regleras av medlemsstaternas rätt och som anmälts till kommissionen

(Denna text upphäver och ersätter den som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning C 360 av den 24 oktober 2019, s. 28)

(2019/C 434/13)

Europeiska kommissionen offentliggör denna konsoliderade förteckning i enlighet med artikel 31.10 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (1), i dess ändrade lydelse. Förteckningen grundas uteslutande på de truster eller liknande juridiska konstruktioner som medlemsstaterna anmält fram till den 10 september 2019.

Medlemsstat

Anmäld trust eller liknande juridisk konstruktion

Belgien

Fideï-commis de residuo

Bulgarien

Ingen

Tjeckien

Svěřenský fond

Danmark

Ingen

Tyskland

Ingen anmälan

Estland

Ingen

Irland

Express trusts

Grekland

Ingen

Spanien

Ingen

Frankrike

Fiducies

Kroatien

Ingen

Italien (*1)

a)

Mandato fiduciario

b)

Vincolo di destinazione

Cypern (*1)

a)

Εμπιστεύματα

b)

Διεθνή εμπιστεύματα

Lettland

Ingen

Litauen

Ingen

Luxemburg (*1)

Contrats fiduciaires

Ungern

Bizalmi vagyonkezelő

Malta

a)

Trusts

b)

Foundations

Nederländerna (*1)

Fonds voor gemene rekening

Österrike

Ingen anmälan

Polen

Ingen

Portugal

Ingen anmälan

Rumänien

Fiducia

Slovenien

Ingen

Slovakien

Ingen

Finland

Ingen

Sverige

Ingen

Förenade kungariket

Express trusts


(1)  EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.

(*1)  Truster erkänns på grundval av bestämmelserna i Haagkonventionen av den 1 juli 1985 om tillämplig lag för och erkännande av truster, utarbetad av Haagkonferensen för internationell privaträtt.