ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 196

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
12 juni 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 196/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9355 – VW Group/Intel/Allied Holdings/JV) ( 1 )

1

2019/C 196/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) ( 1 )

1

2019/C 196/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9380 – Bâloise/Fidea) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 196/04

Eurons växelkurs

3

2019/C 196/05

Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 6 augusti 2018 om ett utkast till beslut i ärende M.8480 – Praxair/Linde – Rapporterande medlemsstat: Ungern ( 1 )

4

2019/C 196/06

Förhörsombudets slutrapport (M.8480 – Praxair/Linde) ( 1 )

6

2019/C 196/07

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 6 augusti 2018 om att förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende M.8480 – Praxair/Linde) [delgivet med nr C(2018) 5534]  ( 1 )

8

2019/C 196/08

Kommissionens beslut av den 11 juni 2019 om inrättande av gruppen för radiospektrumpolitik och om upphävande av beslut 2002/622/EG ( 1 )

16


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 196/09

Ansökningsomgång 2018 – EAC/A01/2019 – Europeiska solidaritetskåren – Volontärgrupper på högprioriterade områden

22

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 196/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

25


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9355 – VW Group/Intel/Allied Holdings/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/01)

Kommissionen beslutade den 29 maj 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9355. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/02)

Kommissionen beslutade den 4 juni 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9372. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.9380 – Bâloise/Fidea)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/03)

Kommissionen beslutade den 5 juni 2019 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32019M9380. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/3


Eurons växelkurs (1)

11 juni 2019

(2019/C 196/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1320

JPY

japansk yen

123,09

DKK

dansk krona

7,4687

GBP

pund sterling

0,89085

SEK

svensk krona

10,6828

CHF

schweizisk franc

1,1233

ISK

isländsk krona

140,50

NOK

norsk krona

9,7700

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,640

HUF

ungersk forint

320,50

PLN

polsk zloty

4,2678

RON

rumänsk leu

4,7252

TRY

turkisk lira

6,5752

AUD

australisk dollar

1,6273

CAD

kanadensisk dollar

1,5002

HKD

Hongkongdollar

8,8700

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7206

SGD

singaporiansk dollar

1,5446

KRW

sydkoreansk won

1 337,48

ZAR

sydafrikansk rand

16,7140

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,8243

HRK

kroatisk kuna

7,4140

IDR

indonesisk rupiah

16 116,85

MYR

malaysisk ringgit

4,7123

PHP

filippinsk peso

58,810

RUB

rysk rubel

73,0227

THB

thailändsk baht

35,403

BRL

brasiliansk real

4,3893

MXN

mexikansk peso

21,6783

INR

indisk rupie

78,6155


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/4


Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 6 augusti 2018 om ett utkast till beslut i ärende M.8480 – Praxair/Linde

Rapporterande medlemsstat: Ungern

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/05)

Behörighet

1.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen om att den anmälda transaktionen utgör en koncentration i den mening som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (nedan kallad koncentrationsförordningen(1).

2.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen om att den anmälda transaktionen har en unionsdimension enligt artikel 1.2 i koncentrationsförordningen.

Marknadsdefinition

3.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionens slutsatser i utkastet till beslut i fråga om definitionen av de relevanta produktmarknaderna och geografiska marknaderna för

a)

leverans av industrigaser,

b)

leverans av medicinska gaser,

c)

leverans av specialgaser,

d)

leverans av helium,

e)

leverans av bearbetningsanläggningar och komponenter till bearbetningsanläggningar,

f)

tillhandahållande av hemvård för patienter med andningsproblem,

g)

tillhandahållande av ytbeläggningstjänster.

Konkurrensbedömning

4.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning att den anmälda transaktionen skulle ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens till följd av horisontella icke-samordnade effekter på följande marknader:

a)

De marknader för leverans av industrigaser som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

b)

De marknader för leverans av medicinska gaser som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

c)

De marknader för leverans av ädelgaser och ädelgasblandningar som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

d)

De marknader för leverans av specialgaser för elektronikindustrin som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

e)

De marknader för leverans av kemiska gaser som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

f)

De marknader för leverans av kalibreringsgaser och andra gasblandningar som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

g)

Marknaden för grossistförsäljning av helium.

h)

De marknader för detaljistförsäljning av helium som anges i avsnitt 8.14 i utkastet till beslut.

i)

Marknaderna för tillhandahållande av hemvård för patienter med andningsproblem i Portugal och i Spanien.

5.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning att den anmälda transaktionen skulle ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens, till följd av vertikala icke-samordnade effekter med avseende på de vertikala kopplingarna mellan marknaden i föregående led för grossistförsäljning av helium och marknaderna i efterföljande led för detaljistförsäljning av helium.

6.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer i kommissionens bedömning att det är osannolikt att den anmälda transaktionen kommer att ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens till följd av

a)

horisontella icke-samordnade effekter på andra marknader än de som anges i punkt 4,

b)

horisontella samordnade effekter,

c)

andra vertikala icke-samordnade effekter än de som rör de vertikala kopplingarna mellan marknaden i föregående led för grossistförsäljning av helium och marknaderna i efterföljande led för detaljistförsäljning av helium.

Åtaganden

7.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen i att de slutliga åtaganden som gjordes av de anmälande parterna den 10 juli 2018 undanröjer det påtagliga hinder för en effektiv konkurrens som fastställdes i utkastet till beslut.

8.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen i att den anmälda transaktionen, förutsatt att de slutliga åtaganden som de anmälande parterna gjorde den 10 juli 2018 helt och hållet fullgörs, sannolikt inte påtagligt hämmar den effektiva konkurrensen inom den inre marknaden eller en väsentlig del av den.

Förenlighet med den inre marknaden och EES-avtalet

9.

Rådgivande kommittén (åtta medlemsstater) instämmer med kommissionen om att den anmälda transaktionen därför måste förklaras förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion i enlighet med artiklarna 2.2 och 8.2 i koncentrationsförordningen och artikel 57 i EES-avtalet.

(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/6


Förhörsombudets slutrapport (1)

(M.8480 – Praxair/Linde)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/06)

1.   

Den 12 januari 2018 mottog kommissionen en anmälan om en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i koncentrationsförordningen (2), enligt vilken företagen Praxair, Inc. (nedan kallat Praxair) och Linde AG (nedan kallat Linde) ingår en fusion, i den mening som avses i artikel 3.1 a i koncentrationsförordningen (nedan kallad transaktionen). Linde och Praxair (nedan tillsammans kallade parterna) har produktion och distribution av gaser som sin huvudverksamhet.

2.   

Kommissionens första utredningsfas gav upphov till allvarliga tvivel om transaktionens förenlighet med den inre marknaden och EES-avtalets funktion. Den 16 februari 2018 antog kommissionen ett beslut om att inleda ett förfarande enligt artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen (nedan kallat artikel 6.1 c-beslutet).

3.   

Den 22 februari 2018 förlängdes perioden för utredningen i den andra fasen med tio arbetsdagar på parternas begäran i enlighet med artikel 10.3 andra stycket första meningen i koncentrationsförordningen.

4.   

Parterna valde att inte svara på artikel 6.1 c-beslutet som sådant, men den 9 och den 15 mars 2018 lämnade de in skriftliga synpunkter på aspekter avseende vilka de begärde att kommissionen skulle ompröva sina preliminära slutsatser.

5.   

Den 15 mars 2018 antog kommissionen ett beslut i enlighet med artikel 11.3 i koncentrationsförordningen, till följd av Lindes underlåtenhet att lämna fullständiga upplysningar som svar på en begäran om upplysningar från kommissionen. Genom beslutet avbröts tillfälligt de tidsfrister som anges i artikel 10.3 första stycket i koncentrationsförordningen. Avbrytandet av tidsfristen upphörde den 19 mars 2018, sedan Linde hade gett in de begärda upplysningarna.

6.   

Den 31 maj 2018 antog kommissionen ett meddelande om invändningar i vilket den anförde den preliminära uppfattningen att transaktionen påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom en väsentlig del av den inre marknaden i den mening som avses i artikel 2.3 i koncentrationsförordningen och territoriet i den mening som avses i artikel 57 i EES-avtalet vad gäller leveransen av ett stort antal gaser (industrigaser, medicinska gaser, specialgaser, ädelgaser och helium) och tillhörande tjänster på grund av horisontella och vertikala icke-samordnade effekter.

7.   

Parterna fick tillgång till ärendeakten den 1 juni 2018 och därefter på löpande basis. Efter ett datarumsförfarande fick parternas ekonomiska rådgivare tillgång till konfidentiella uppgifter och upplysningar. Jag mottog inte någon begäran om tillgång till ärendeakten på grundval av artikel 7 i beslutet om förhörsombudets kompetensområde.

8.   

Parterna inkom med sitt svar på meddelandet om invändningar den 14 juni 2018. De bad inte om att få utveckla sina argument vid ett formellt muntligt hörande.

9.   

Jag tillät en konkurrent till parterna, Air Liquide, att delta i förfarandet som berörd tredje man. Air Liquide erhöll en icke-konfidentiell version av meddelandet om invändningar och företaget gavs en tidsfrist att framföra sina synpunkter.

10.   

Den 20 juni 2018 förlängde kommissionen förfarandet med sammanlagt tio arbetsdagar i enlighet med artikel 10.3 andra stycket tredje meningen i koncentrationsförordningen. Samma dag lämnade parterna in en uppsättning formella åtaganden för att åtgärda de problem som kommissionen pekat på. På grundval av återkoppling från marknadstestet av åtagandena lämnade parterna in en ändrad uppsättning åtaganden den 4 juli 2018 och en ytterligare uppsättning den 10 juli 2018 (nedan kallade de slutliga åtagandena).

11.   

I utkastet till beslut slår kommissionen fast att de slutliga åtagandena är tillräckligt omfattande och lämpliga för att helt undanröja det påtagliga hinder för effektiv konkurrens som den anmälda transaktionen annars skulle ge upphov till och att de slutliga åtagandena därför gör transaktionen förenlig med den inre marknaden och EES-avtalet.

12.   

Jag har granskat utkastet till beslut i enlighet med artikel 16.1 i beslut 2011/695/EU och drar slutsatsen att det endast tar upp invändningar som parterna har givits tillfälle att yttra sig om.

13.   

Sammantaget anser jag att utövandet av de processuella rättigheterna har respekterats under förfarandet i detta ärende.

Bryssel den 7 augusti 2018.

Joos STRAGIER


(1)  I enlighet med artiklarna 16 och 17 i Europeiska kommissionens ordförandes beslut 2011/695/EU av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29) (nedan kallat beslutet om förhörsombudets kompetensområde).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1) (nedan kallad koncentrationsförordningen).


12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/8


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 6 augusti 2018

om att förklara en koncentration förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion

(Ärende M.8480 – Praxair/Linde)

[delgivet med nr C(2018) 5534]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/07)

Kommissionen antog den 20 augusti 2018 ett beslut i ett koncentrationsärende enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (1) , särskilt artikel 8.2. En icke-konfidentiell version av det fullständiga beslutet, i tillämpliga fall i form av en preliminär version, är tillgänglig på det giltiga språket på webbplatsen för generaldirektoratet för konkurrens, på följande adress: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I.   INLEDNING

(1)

Europeiska kommissionen (kommissionen) mottog den 12 januari 2018 en anmälan om en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i koncentrationsförordningen, genom vilken Praxair, Inc. (nedan kallat Praxair) och Linde AG (nedan kallat Linde) ingår en fusion i den mening som avses i artikel 3.1 a i koncentrationsförordningen (nedan kallad transaktionen). Transaktionen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag. Linde och Praxair kallas nedan gemensamt de anmälande parterna, och var för sig den anmälande parten.

II.   PARTERNA OCH TRANSAKTIONEN

(2)

Praxair och Linde är båda internationella koncerner som tillhandahåller en rad olika gaser (industrigaser, medicinska gaser, specialgaser och helium) och tillhörande tjänster, främst hemvård för patienter med andningsproblem, samt tekniska tjänster och anläggningskonstruktionstjänster. Praxair är dessutom verksamt inom tillhandahållandet av ytbeläggningsteknik.

(3)

Den 1 juni 2017 ingick Praxair och Linde ett avtal om rörelseförvärv varigenom de avser slå samman sina företag genom en s.k. fusion mellan jämställda företag. Transaktionen omfattar skapandet av ett nytt företag med säte i Irland, kallat ”Linde plc” (nedan kallat New HoldCo), och är strukturerad som ett utbyteserbjudande enligt tysk lagstiftning för Lindes aktieägare, och som en omvänd triangulär fusion enligt lagstiftningen i Delaware för Praxair. De anmälande parterna kommer följaktligen att vara helägda dotterbolag till New HoldCo, och aktieägarna i Praxair och Linde kommer, respektive och efter full utspädning, att äga cirka 50 % av aktierna vardera.

(4)

Transaktionen är således en koncentration i den mening som avses i artikel 3.1 a i koncentrationsförordningen.

III.   UNIONSDIMENSION

(5)

De berörda företagens sammanlagda omsättning i hela världen överstiger 5 miljarder euro. Den sammanlagda omsättningen inom unionen för vart och ett av de berörda företagen överstiger 250 miljoner euro, men de uppnår inte mer än två tredjedelar av sin sammanlagda omsättning inom unionen i en och samma medlemsstat. Den anmälda transaktionen har därför en unionsdimension i den mening som avses i artikel 1.2 i koncentrationsförordningen.

IV.   FÖRFARANDET

(6)

Efter en inledande undersökning av anmälan och på grundval av den första marknadsutredningsfasen beslutade kommissionen den 16 februari 2018 att inleda ett förfarande enligt artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen (nedan kallat artikel 6.1 c-beslutet). I artikel 6.1 c-beslutet fastslog kommissionen att transaktionen gav anledning till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den inre marknaden och EES-avtalets funktion.

(7)

Den 22 februari 2018 förlängdes perioden för utredningen i den andra fasen med tio arbetsdagar på de anmälande parternas begäran i enlighet med artikel 10.3 andra stycket första meningen i koncentrationsförordningen.

(8)

Den 9 och den 15 mars 2018 lämnade de anmälande parterna in handlingar beträffande aspekter avseende vilka de begärde att kommissionen skulle ompröva sina preliminära slutsatser i artikel 6.1 c-beslutet (tillsammans kallade de tematiska dokumenten).

(9)

Den 15 mars 2018 antog kommissionen ett beslut i enlighet med artikel 11.3 i koncentrationsförordningen till följd av Lindes underlåtenhet att lämna fullständiga upplysningar som svar på en begäran om upplysningar från kommissionen (nedan kallat artikel 11.3-beslutet av den 15 mars 2018). Genom artikel 11.3-beslutet av den 15 mars 2018 avbröts tillfälligt de tidsfrister som anges i artikel 10.3 första stycket i förordning (EG) nr 139/2004. Den 19 mars 2018 svarade Linde på den aktuella begäran om upplysningar och tidsfristerna började löpa igen vid utgången av denna dag.

(10)

På grundval av den andra utredningsfasen, som kompletterade slutsatserna från den första utredningsfasen, utfärdade kommissionen den 31 maj 2018 ett meddelande om invändningar i enlighet med artikel 18 i koncentrationsförordningen och protokoll 21 till EES-avtalet.

(11)

Den 14 juni 2018 inkom de anmälande parterna med sitt skriftliga svar på meddelandet om invändningar.

(12)

Den 20 juni 2018 fattade kommissionen ett beslut om att förlänga förfarandet med sammanlagt tio arbetsdagar i enlighet med artikel 10.3 andra stycket tredje meningen i koncentrationsförordningen.

(13)

För att åtgärda de konkurrensproblem som kommissionen konstaterat lämnade de anmälande parterna in en första uppsättning åtaganden den 20 juni 2018 (nedan kallade de ursprungliga åtagandena). Den 22 juni 2018 inledde kommissionen ett marknadstest av dessa åtaganden.

(14)

Utifrån resultaten av marknadstestet lämnade kommissionen återkoppling till de anmälande parterna om de ursprungliga åtagandena. Sammantaget ansåg kommissionen att de ursprungliga åtagandena räckte till för att helt undanröja konkurrensproblemen på alla de marknader där problem hade konstaterats.

(15)

Den 10 juli 2018 lämnade de anmälande parterna därefter in ytterligare en uppsättning åtaganden (nedan kallade de slutliga åtagandena), som i allt väsentligt är identiska med de ursprungliga åtagandena och endast innehåller ett fåtal ändringar av de senare.

(16)

Rådgivande kommittén diskuterade utkastet till det slutliga beslutet den 6 augusti 2018 och utfärdade ett positivt yttrande.

V.   MOTIVERING

A.   Relevanta marknader

1.   Industrigaser

(17)

De relevanta produktmarknaderna för industrigaser är följande:

Marknader i anslutning till tonnageleverans av var och en av följande gaser: syre, kväve, kolmonoxid och koldioxid (som för alla omfattar leveranser via både rörledning och stora anläggningar på plats med en kapacitet som överstiger 100 ton/dag), samt väte (inbegripet leveranser via både rörledning och anläggningar med en nominell kapacitet på över 0,3 ton/dag).

Marknader i anslutning till leveranser via små anläggningar på plats av var och en av följande gaser: syre, kväve (inbegripet anläggningar med en nominell kapacitet på under 100 ton/dag), samt väte (inbegripet anläggningar med en nominell kapacitet på under 0,3 ton/dag).

Marknader i anslutning till bulkleveranser av var och en av följande gaser: syre, kväve, argon, acetylen, kolmonoxid, koldioxid och dikväveoxid (inbegripet leveranser av volymer på mellan 20 och 100 ton/dag med tankbilar eller järnvägstankvagnar, och exklusive leveranser via små anläggningar på plats för syre och kväve), samt väte (inbegripet leveranser av volymer som understiger 0,3 ton/dag med tankbilar eller järnvägstankvagnar, och exklusive leveranser via små anläggningar på plats).

Marknader i anslutning till leveranser i gasflaska av var och en av följande gaser (inbegripet leveranser av volymer på mellan 1 och 1 000 ton per månad i gasflaskor): syre, kväve, argon, väte och acetylen samt, för varje gas, de eventuella marknadssegmenten för normala renhetsgrader och höga renhetsgrader.

Marknader i anslutning till leveranser i gasflaska av kolmonoxid respektive dikväveoxid av normal renhetsgrad (produkter med hög renhetsgrad är specialgaser och utgör en separat marknad).

En marknad i anslutning till leveranser i gasflaska av koldioxid, utom leveranser i fast form, samt de eventuella marknadssegmenten för koldioxid, utom i fast form, som levereras i normala grader och i höga renhetsgrader.

En marknad i anslutning till leveranser av koldioxid i fast form (s.k. torris).

(18)

Den geografiska omfattningen av marknaderna för industrigaser är

EES-omfattande för marknaderna i anknytning till tonnageleverans och leveranser via små anläggningar på plats, samt eventuellt för bulkleverans av argon och dikväveoxid, och för de hypotetiska segmenten eller undersegmenten för leveranser i gasflaska av syre, kväve, argon, väte, acetylen och koldioxid av hög renhetsgrad,

nationell, inom varje lands gränser, för alla andra marknader och segment som har fastställts ovan, med undantag för det område som omfattar Belgien, Luxemburg och Nederländerna (nedan kallade Beneluxländerna), som ska anses utgöra en enda geografisk dimension av de relevanta produktmarknaderna.

2.   Medicinska gaser

(19)

De relevanta produktmarknaderna för medicinska gaser är följande:

Marknader i anslutning till bulkleveranser av var och en av följande medicinska gaser: syre, kväve, dikväveoxid och koldioxid för medicinskt bruk.

Marknader i anslutning till leveranser i gasflaska av var och en av följande medicinska gaser: syre, kväve, dikväveoxid, koldioxid, kväveoxid och argon för medicinskt bruk.

(20)

Den geografiska omfattningen av marknaderna för medicinska gaser är nationell.

3.   Specialgaser

(21)

De relevanta produktmarknaderna för specialgaser är följande:

Marknader i anslutning till leveranser i gasflaska av följande ädelgaser och ädelgasblandningar: krypton, xenon, neon, gasblandningar av bromerade kemiska föreningar, ädelgasblandningar av fluor, ädelgasblandningar av väteklorid och inertgasblandningar.

Marknader i anslutning till leveranser i gasflaska och bulk av specialgaser för elektronikindustrin, där varje gas utgör en relevant produktmarknad.

Marknader i anslutning till leveranser i gasflaska av kemiska gaser, där varje gas utgör en relevant produktmarknad.

Marknader i anslutning till leveranser i gasflaska av följande kalibreringsgasblandningar och övriga gasblandningar: blandningar för miljötillämpningar, blandningar för specialanvändning och andra kalibreringsblandningar.

Marknader i anslutning till leveranser i gasflaska av köldmedier, där varje gas utgör en relevant produktmarknad.

(22)

Den geografiska omfattningen av specialgasmarknaderna är

EES-omfattande för marknaderna i anknytning till leveranser i gasflaska av ädelgaser och ädelgasblandningar samt leveranser i gasflaska och bulk av specialgaser för elektronikindustrin,

nationell för marknaderna i anknytning till leveranser i gasflaska av kemiska gaser, kalibreringsgasblandningar och andra gasblandningar samt köldmedier.

4.   Helium

(23)

De relevanta produktmarknaderna för helium är följande:

En marknad i anslutning till grossistförsäljning av helium (inbegripet anskaffning av helium).

Marknader i anslutning till detaljistförsäljning av helium, samt följande eventuella delmarknader: detaljistförsäljning av bärbara kryotankar, termosbehållare, batterifordon, normalrent helium i gasflaskor och högrent helium i gasflaskor.

(24)

Den geografiska omfattningen av marknaderna för försäljning av helium är

global för grossistmarknaden för helium samt för den potentiella marknaden för detaljistförsäljning av helium i bärbara kryotankar,

nationell för marknaderna i anknytning till detaljistförsäljning av helium och dess eventuella delmarknader (med undantag av den potentiella marknaden för detaljistförsäljning av helium i bärbara kryotankar).

5.   Leverans av bearbetningsanläggningar och anläggningskomponenter

(25)

Definitionen av produktmarknaderna och de geografiska marknaderna kan lämnas öppen vad gäller leveransen av bearbetningsanläggningar och anläggningskomponenter eftersom det är osannolikt att transaktionen enligt något av alternativen kommer att ge upphov till några påtagliga hinder för en effektiv konkurrens oavsett hur marknaderna definieras.

6.   Hemvård för patienter med andningsproblem

(26)

Vad gäller hemvård för patienter med andningsproblem är de relevanta produktmarknaderna följande:

En potentiell marknad som omfattar alla behandlingar i hemmet av andningsproblem.

En potentiell marknad som omfattar alla syrgasbaserade behandlingar och en eventuell separat marknad för varje enskild syrgasbaserad behandling, dvs. flytande syre, gasformigt syre och oxygenkoncentrator.

En potentiell marknad som omfattar alla icke-syrgasbaserade behandlingar och en eventuell separat marknad för varje icke-syrgasbaserad behandling, dvs. sömn, ventilation och aerosol.

(27)

Den geografiska omfattningen är nationell för de relevanta marknaderna för tillhandahållande av hemvård för patienter med andningsproblem.

7.   Ytbeläggningstjänster

(28)

Definitionen av produktmarknaderna och de geografiska marknaderna kan lämnas öppen vad gäller ytbeläggningstjänster eftersom det är osannolikt att transaktionen enligt något av alternativen kommer att ge upphov till några påtagliga hinder för en effektiv konkurrens oavsett hur marknaderna definieras.

B.   Konkurrensbedömning

1.   Ensidiga effekter

(29)

I beslutet konstaterar kommissionen att transaktionen kommer att leda till att den effektiva konkurrensen påtagligt hämmas till följd av horisontella icke-samordnade effekter på följande marknader:

(30)

För industrigaser:

a)

På tonnagemarknaderna inom EES för kolmonoxid, kväve och syre, samt för leveranser av syre och kväve inom EES via små anläggningar på plats, till följd av att det viktiga konkurrenstryck som de anmälande parterna utövat på varandra, och på deras återstående konkurrenter, upphör. På grundval av anbudsanalysen anser kommissionen även att de anmälande parterna är nära konkurrenter på dessa marknader och att transaktionen sannolikt kommer att leda till att en viktig konkurrensfaktor försvinner på tonnagemarknaden inom EES för syre och för leveranser av syre och kväve inom EES via små anläggningar på plats. Kommissionen konstaterade att det minskade konkurrenstryck som följer av transaktionen på dessa marknader sannolikt inte kommer att uppvägas av andra konkurrenstryck som kvarstår på marknaderna. Kommissionen anser därför att transaktionen sannolikt kommer att föra med sig ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens i form av prisökningar.

b)

På merparten av de berörda nationella marknaderna/marknaderna i Beneluxländerna för leveranser i bulk och gasflaska av industrigaser och för leveranser av torris, genom att en dominerande ställning skapas eller förstärks, eller åtminstone genom att ett betydande konkurrenstryck undanröjs. Kommissionen konstaterade att de anmälande parterna är nära konkurrenter och utövar ett viktigt konkurrenstryck på varandra, och på de återstående konkurrenterna, på dessa marknader. Kommissionen fastslog också att det minskade konkurrenstryck som följer av transaktionen sannolikt inte kommer att uppvägas av andra konkurrenstryck som kvarstår på marknaderna. Kommissionen anser därför att transaktionen sannolikt kommer att föra med sig ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens i form av prisökningar.

(31)

För medicinska gaser: På merparten av de berörda marknaderna för leveranser i bulk och gasflaska av medicinska gaser, genom att en dominerande ställning skapas eller förstärks, eller åtminstone genom att ett betydande konkurrenstryck undanröjs. Kommissionen konstaterade att de anmälande parterna är nära konkurrenter och utövar ett viktigt konkurrenstryck på varandra, och på de återstående konkurrenterna, på dessa marknader. Kommissionen fastslog också att det minskade konkurrenstryck som följer av transaktionen sannolikt inte kommer att uppvägas av andra konkurrenstryck som kvarstår på marknaderna. Kommissionen anser därför att transaktionen sannolikt kommer att föra med sig ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens i form av prisökningar.

(32)

För specialgaser, på EES-marknaderna för leveranser i gasflaska av ädelgaser och ädelgasblandningar, EES-marknaderna för leveranser i gasflaska och bulk av specialgaser för elektronikindustrin (2), vissa nationella marknader för leveranser i gasflaska av kemiska gaser (3), samt vissa nationella marknader för leveranser i gasflaska av kalibreringsgasblandningar och andra gasblandningar (4). Detta sker till följd av att en dominerande ställning antingen skapas eller förstärks, eller åtminstone genom att ett betydande konkurrenstryck undanröjs. Kommissionen konstaterade att de anmälande parterna är nära konkurrenter och utövar ett viktigt konkurrenstryck på varandra och på deras återstående konkurrenter. Kommissionen fastslog också att det minskade konkurrenstryck som följer av transaktionen på dessa marknader sannolikt inte kommer att uppvägas av andra konkurrenstryck som kvarstår på de berörda marknaderna. Transaktionen kommer därför sannolikt att föra med sig ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens i form av prisökningar.

(33)

För helium:

a)

På den globala grossistmarknaden, genom att en dominerande ställning skapas eller förstärks, eller åtminstone genom att ett betydande konkurrenstryck undanröjs. Kommissionen konstaterade att grossistmarknaden är oligopolistisk och kännetecknas av höga hinder för inträde, främst på grund av att det råder brist på helium, som utvinns från ett begränsat antal källor i världen. Kommissionen fastslog också att de anmälande parterna är nära konkurrenter och utövar ett viktigt konkurrenstryck på varandra, och på de återstående konkurrenterna, på denna marknad. Efter transaktionen skulle den sammanslagna enheten ha en inköpsportfölj som saknar motsvarighet på marknaden (vad gäller storlek och diversifiering). Kommissionen anser att det minskade konkurrenstryck som följer av transaktionen sannolikt inte kommer att uppvägas av andra konkurrenstryck som kvarstår på marknaderna. Transaktionen kommer därför sannolikt att föra med sig ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens i form av prisökningar.

b)

På ett stort antal berörda marknader för detaljistförsäljning av helium (och eventuella delmarknader), genom att en dominerande ställning antingen skapas eller förstärks, eller åtminstone genom att ett betydande konkurrenstryck undanröjs. Kommissionen konstaterade att de anmälande parterna är nära konkurrenter och utövar ett viktigt konkurrenstryck på varandra och på deras återstående konkurrenter. Framför allt skulle den sammanslagna enheten ha mycket stora marknadsandelar i flera EES-länder och ett begränsat antal trovärdiga konkurrenter. Kommissionen anser att det minskade konkurrenstryck som följer av transaktionen på dessa marknader sannolikt inte kommer att uppvägas av andra konkurrenstryck som kvarstår på de berörda marknaderna. Transaktionen kommer därför sannolikt att föra med sig ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens i form av prisökningar.

(34)

För hemvård för patienter med andningsproblem (5): I Spanien och Portugal (enligt alla möjliga marknadsdefinitioner), eftersom transaktionen skulle minska antalet betydande aktörer från tre till två, och Air Liquide skulle kvarstå som det enda trovärdiga alternativet på marknaden/marknaderna. Kommissionen fastslog att de anmälande parterna är nära konkurrenter och utövar ett viktigt konkurrenstryck på varandra, och mer generellt, på marknaden/marknaderna i båda länderna. Kommissionen konstaterade också att det minskade konkurrenstryck som följer av transaktionen sannolikt inte kommer att uppvägas av andra konkurrenstryck som kvarstår på marknaden/marknaderna. Kommissionen anser därför att transaktionen sannolikt kommer att föra med sig ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens i form av prisökningar.

(35)

I fråga om EES-tonnagemarknaden för väte konstaterar kommissionen i beslutet att bevisningen gällande transaktionens horisontella icke-samordnade effekter inte är lika övertygande som för de andra tonnagemarknaderna. I vilket fall som helst anser kommissionen att den inte behöver dra några slutsatser om transaktionens horisontella icke-samordnade effekter på EES-tonnagemarknaden för väte, eftersom de slutliga åtagandena för att avhjälpa transaktionens horisontella icke-samordnade effekter på de andra marknaderna för industrigaser även utesluter möjligheten att transaktionen kommer att leda till horisontella icke-samordnade effekter på EES-tonnagemarknaden för väte. De slutliga åtagandena kommer till fullo att undanröja överlappningen mellan Lindes och Praxairs verksamheter på den sistnämnda marknaden.

(36)

För alla andra marknader som påverkas horisontellt konstaterar kommissionen i beslutet att transaktionen sannolikt inte kommer att ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens till följd av horisontella icke-samordnade effekter. Kommissionen konstaterar i alla händelser att de slutliga åtagandena som syftar till att avhjälpa transaktionens icke-samordnade horisontella effekter, som skulle föra med sig ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens, även utesluter möjligheten att transaktionen kommer att leda till horisontella effekter på de andra marknaderna. De slutliga åtagandena kommer till fullo att undanröja överlappningen mellan Lindes och Praxairs verksamheter på alla horisontellt berörda marknader.

2.   Vertikala effekter

(37)

Kommissionen konstaterar i beslutet att transaktionen kommer att ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens, på grund av vertikala icke-samordnade effekter när det gäller de vertikala kopplingarna mellan den globala grossistmarknaden för helium i föregående led och slutkundsmarknaderna för helium i efterföljande led. Kommissionen har slagit fast följande:

a)

De anmälande parterna skulle ha möjlighet och incitament att strypa tillgången till helium. Kommissionen konstaterar framför allt att i) den sammanslagna enheten skulle ha en dominerande ställning i föregående led och möjlighet att minska utbudet av helium, ii) antalet alternativa leverantörer är begränsat och de lider av kapacitetsbegränsningar och iii) det skulle vara lönsamt att strypa tillgången till helium eftersom den försäljning i efterföljande led som leds bort från de utestängda konkurrenterna kännetecknas av höga marginaler och sannolikt kommer att övertas av den nya enheten.

b)

Om den nya enheten verkställer en strategi för att försvåra tillgången till insatsprodukten skulle detta sannolikt i) leda till prisökningar på heliummarknaderna, ii) skapa inträdeshinder för eventuella konkurrenter och iii) påverka andra marknader eftersom helium är nödvändigt för att sälja andra gaser.

(38)

För alla andra marknader som påverkas vertikalt konstaterar kommissionen i beslutet att transaktionen sannolikt inte kommer att ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens till följd av vertikala icke-samordnade effekter. Kommissionen konstaterar i alla händelser att de slutliga åtagandena som syftar till att avhjälpa transaktionens icke-samordnade horisontella effekter, som skulle föra med sig ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens, även utesluter möjligheten att transaktionen kommer att leda till vertikala effekter. De slutliga åtagandena kommer till fullo att undanröja överlappningen mellan Lindes och Praxairs verksamheter på alla berörda marknader i föregående och efterföljande led.

3.   Samordnade effekter

(39)

Kommissionen hittade inga övertygande bevis som tyder på en väsentlig förändring av incitamenten hos den sammanslagna enheten och dess återstående konkurrenter att samordna sitt beteende efter transaktionen på någon av de horisontellt berörda marknaderna.

(40)

I vilket fall som helst anser kommissionen att den inte behöver dra några slutsatser om transaktionens horisontella samordnade effekter, eftersom de slutliga åtagandena för att avhjälpa transaktionens horisontella icke-samordnade effekter på dessa marknader även utesluter möjligheten att transaktionen kommer att leda till horisontella samordnade effekter. De slutliga åtagandena kommer till fullo att undanröja överlappningen mellan Lindes och Praxairs verksamheter på alla horisontellt berörda marknader.

VI.   ÅTAGANDEN

(41)

De slutliga åtagandena består av tre delar: de reviderade EES-åtagandena, de reviderade SIAD-åtagandena och de reviderade åtagandena för heliumanskaffning.

(42)

De reviderade EES-åtagandena innehåller ett åtagande att avyttra hela Praxairs gasverksamhet inom EES (nedan kallad den reviderade avyttrade EES-verksamheten) till en enda lämplig köpare inom en fastställd tidsram, däribland Praxairs tekniska kapacitet i Europa, men inte SIAD (Società Italiana Acetilene e Derivati SpA) (nedan kallat SIAD). Försäljningen av den avyttrade EES-verksamheten kommer att genomföras genom ett eller flera avtal om förvärv av aktier och/eller tillgångar, som överför till köparen alla relevanta rättsliga enheter, tillgångar och anställda kopplade till den avyttrade EES-verksamheten.

(43)

SIAD (och anknutna företag) och Rivoira (och anknutna företag) kontrolleras för närvarande gemensamt av Praxair och italienska Flow Fin. De reviderade SIAD-åtagandena inbegriper ett avtal om aktiebyte, varigenom Praxair kommer att överföra sitt direkta och indirekta aktieinnehav i SIAD och SIAD:s anknutna företag till Flow Fin, och Flow Fin kommer att överföra sitt direkta och indirekta aktieinnehav i Rivoira och Rivoiras anknutna företag till Praxair. SIAD (tillsammans med sina anknutna företag) kommer till följd av detta att ensamt kontrolleras av sin nuvarande andra aktieägare, och Rivoira (tillsammans med sina anknutna företag) kommer ensamt att kontrolleras av den reviderade avyttrade EES-verksamheten.

(44)

SIAD-åtagandena innehåller dessutom ett antal övergångsarrangemang för de leveranser av produkter och tjänster som Praxair för närvarande tillhandahåller (inbegripet från enheter som är en del av den reviderade avyttrade EES-verksamheten) SIAD, och som SIAD tillhandahåller Praxair (inbegripet till enheter som är en del av den reviderade avyttrade EES-verksamheten).

(45)

Samtidigt som den reviderade avyttrade EES-verksamhetens heliumanskaffningskontrakt ingår i de reviderade EES-åtagandena (enligt ovan) inbegriper de reviderade åtagandena för heliumanskaffning en avyttring av heliumanskaffningskontrakt (antingen genom att överföra befintliga anskaffningskontrakt eller genom att ingå sammanhängande leveransavtal) och andra relaterade tillgångar (nedan kallad den reviderade avyttrade verksamheten för heliumanskaffning) till köparen/köparna av det/de avyttringspaket som ska fastställas tillsammans med andra konkurrensmyndigheter än Europeiska kommissionen, särskilt Förenta staternas Federal Trade Commission.

(46)

Den reviderade avyttrade verksamheten för heliumanskaffning kommer att ha ett så stort antal heliumanskaffningskontrakt, i kombination med den reviderade avyttrade EES-verksamhetens heliumanskaffningskontrakt, att den totala anskaffningsvolym av helium som avyttras globalt kommer att motsvara nästan hela Praxairs befintliga globala anskaffningsvolym av helium.

(47)

Kommissionen har dragit slutsatsen att de slutliga åtagandena åtgärdar de konkurrensproblem som transaktionen ger upphov till eftersom de till fullo kommer att undanröja överlappningen mellan Lindes och Praxairs verksamheter på alla berörda marknader. Livskraften hos den reviderade avyttrade EES-verksamheten och SIAD kommer inte att påverkas av att de två företagen delas upp eftersom utredningen har styrkt att de redan innan transaktionen har verkat jämförelsevis självständigt.

VII.   SLUTSATS

(48)

Av de skäl som nämns ovan, och förutsatt att de slutliga åtagandena iakttas, dras i beslutet slutsatsen att den föreslagna koncentrationen inte påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom den inre marknaden eller en väsentlig del av den.

(49)

Kommissionen förklarar därför koncentrationen förenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktion i enlighet med artiklarna 2.2 och 8.2 i koncentrationsförordningen och artikel 57 i EES-avtalet.

(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Vad gäller leveranser i gasflaska av specialgaser för elektronikindustrin: i) ammoniak, ii) bortriklorid, iii) klor, iv) deuterium, v) diboran och blandningar, vi) diklorsilan, vii) germaniumhydrid och blandningar, viii) perfluoretan, ix) trifluormetan, x) oktofluorcyklobutan, xi) fluormetan, xii) dikväveoxid av hög renhetsgrad, xiii) vätebromid, xiv) väteklorid, xv) vätefluorid, xvi) kvävetrifluorid, xvii) fosfin och blandningar, xviii) silan och blandningar, xix) kiseltetraklorid, xx) kiseltetrafluorid, xxi) svavelhexafluorid, xxii) tetrafluormetan och xxiii) triklorsilan. Vad gäller bulkleveranser av specialgaser för elektronikindustrin: i) kvävetrifluorid.

(3)  i) Österrike, vad gäller eten och svaveldioxid, ii) Tjeckien, vad gäller klor, etan, eten, svavelväte, kväveoxid, svaveldioxid och svavelhexafluorid, iii) Danmark, vad gäller ammoniak, buten, metan och kväveoxid, iv) Tyskland, vad gäller eten, kolmonoxid, metan och kväveoxid, v) Italien, vad gäller etenoxid och isobutan, vi) Nederländerna, vad gäller butan, kolmonoxid, metan och propan, vii) Norge, vad gäller ammoniak, butan, etan och metan, viii) Portugal, vad gäller metan, ix) Rumänien, vad gäller eten, metan och propan, x) Slovakien, vad gäller metan, xi) Slovenien, vad gäller svaveldioxid och svavelhexafluorid, xii) Spanien, vad gäller metan, xiii) Sverige, vad gäller metan, och xiv) Förenade kungariket, vad gäller metan och propan.

(4)  i) Österrike, vad gäller blandningar för miljötillämpningar och specialanvändning, ii) Bulgarien, vad gäller blandningar för miljötillämpningar och specialanvändning, iii) Tjeckien, vad gäller blandningar för miljötillämpningar, andra kalibreringsblandningar och blandningar för specialanvändning, iv) Danmark, vad gäller blandningar för miljötillämpningar och specialanvändning, v) Tyskland, vad gäller blandningar för miljötillämpningar, andra kalibreringsblandningar och blandningar för specialanvändning, vi) Ungern, vad gäller blandningar för miljötillämpningar, andra kalibreringsblandningar och blandningar för specialanvändning, vii) Italien, vad gäller blandningar för miljötillämpningar, viii) Nederländerna, vad gäller blandningar för miljötillämpningar, andra kalibreringsblandningar och blandningar för specialanvändning, ix) Norge, vad gäller blandningar för miljötillämpningar och specialanvändning, x) Polen, vad gäller blandningar för specialanvändning, xi) Portugal, vad gäller blandningar för miljötillämpningar och specialanvändning, xii) Rumänien, vad gäller blandningar för specialanvändning, xiii) Slovakien, vad gäller andra kalibreringsblandningar och blandningar för specialanvändning, xiv) Slovenien, vad gäller blandningar för miljötillämpningar, andra kalibreringsblandningar och blandningar för specialanvändning, xv) Spanien, vad gäller blandningar för miljötillämpningar och andra kalibreringsblandningar, xvi) Sverige, vad gäller blandningar för miljötillämpningar och specialanvändning, och xvii) Förenade kungariket, vad gäller blandningar för specialanvändning.

(5)  Inom EES verkar Praxair bara i Spanien, Portugal och Italien. Vad gäller marknaden/marknaderna för hemvård av patienter med andningsproblem i Italien konstaterar kommissionen i beslutet att det är osannolikt att transaktionen påtagligt kommer att hämma en effektiv konkurrens.


12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/16


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 juni 2019

om inrättande av gruppen för radiospektrumpolitik och om upphävande av beslut 2002/622/EG

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/08)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (1) inrättades en rättslig ram för radiospektrumpolitiken i unionen. Detta säkerställer att policystrategierna är samordnade och att det i förekommande fall finns harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av det radiospektrum som krävs för upprättandet av och verksamheten på den inre marknaden på sådana områden inom unionspolitiken som elektronisk kommunikation, transport samt forskning och utveckling.

(2)

Enligt beslut nr 676/2002/EG kan kommissionen anordna samråd för att beakta synpunkter från medlemsstaterna, unionsinstitutionerna, näringslivet och från alla berörda radiospektrumanvändare (både kommersiella och icke-kommersiella) och andra parter med ett intresse av teknisk, marknadsrelaterad och lagstiftningsmässig utveckling som kan ha betydelse för radiospektrumanvändningen.

(3)

En rådgivande grupp med namnet gruppen för radiospektrumpolitik (nedan kallad gruppen) inrättades genom kommissionens beslut 2002/622/EG (2) för att bistå kommissionen och ge den råd i frågor som rör radiospektrumpolitik. Dit hör till exempel tillgång till radiospektrum, harmonisering och allokering av radiospektrum, tillhandahållande av information om allokering av, tillgång till och användning av radiospektrum, tillvägagångssätt för beviljande av rätt till spektrumanvändning, omfördelning, omflyttning, värdering och en effektiv användning av radiospektrum samt hälsoskydd.

(4)

I december 2018 antog Europaparlamentet och rådet direktiv (EU) 2018/1972 (3), en omarbetning och revidering av unionens regelverk för elektronisk kommunikation som bland annat medförde nya uppgifter för gruppen.

(5)

Gruppen bör vidare bidra till utvecklingen av en radiospektrumpolitik i unionen som tar hänsyn inte bara till tekniska parametrar, utan även till ekonomiska, politiska, kulturella, strategiska, hälsorelaterade och sociala aspekter, liksom radiospektrumanvändares olika och eventuellt konkurrerande behov, i syfte att säkerställa att det görs en rättvis, icke-diskriminerande och rimlig avvägning.

(6)

Gruppen bör omfatta sakkunniga högre tjänstemän från myndigheter i medlemsstaterna. Gruppen kan också inbegripa observatörer och kan, när så är lämpligt, bjuda in andra personer att delta på mötena, bland annat regleringsmyndigheter, konkurrensmyndigheter, marknadsaktörer och användar- eller konsumentgrupper.

(7)

I arbetet med att behandla frågor om radiospektrumpolitiken mot bakgrund av all unionspolitik av betydelse i sammanhanget, bör täta arbetskontakter upprätthållas mellan gruppen och särskilda grupper eller kommittéer som inrättats för genomförandet av unionens politik inom olika sektorer, bland annat transportpolitik, politik för den inre marknaden för radioutrustning, politik för den audiovisuella sektorn, rymdpolitik och telekommunikation.

(8)

Då olika nationella myndigheter har ansvar för olika delar av radiospektrumet bör varje nationell delegation som deltar i ett av gruppens möten, för att säkerställa att det förs ändamålsenliga diskussioner, skaffa sig en väl grundad och samordnad överblick på nationell nivå över all politik som påverkar användningen av radiospektrum i medlemsstaten, inte bara när det gäller den inre marknaden, utan även den allmänna ordningen, allmän säkerhet, civilskydd och försvar, eftersom användningen av radiospektrum på dessa områden kan påverka organiseringen av radiospektrum som helhet.

(9)

Gruppen bör samråda med berörda radiospektrumanvändare, både kommersiella och icke-kommersiella, liksom med alla andra berörda parter, om teknisk, marknadsrelaterad och lagstiftningsmässig utveckling som avser användningen av radiospektrum. Gruppen bör se till att dessa samråd är omfattande och genomförs på ett framåtblickande sätt.

(10)

Eftersom användningen av radiospektrum inte berörs av några nationsgränser bör gruppen öppnas för observatörer från anslutande länder och från länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(11)

Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) bör få ställning som observatör i gruppens arbete med tanke på de betydande konsekvenser gruppens verksamhet har för radiospektrum på europeisk nivå och med tanke på den omfattande tekniska sakkunskap som finns inom Cept och dess anknutna organ på området radiospektrumförvaltning. Det är också lämpligt att utnyttja Cepts sakkunskap på grundval av mandat den beviljats som en följd av radiospektrumbeslutet, för att utforma tekniska genomförandeåtgärder på området allokering av radiospektrum och tillgång till information. Med tanke på den europeiska standardiseringens betydelse för utveckling av utrustning som använder radiospektrum är det också viktigt att Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) får ställning som observatör.

(12)

Efter ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1971 (4) bör gruppens uppgifter anpassas till detta nya regelverk och gruppens roll stärkas i enlighet med detta. Detta bör underlätta utformningen av unionens spektrumpolitik på olika områden av den europeiska marknaden för elektronisk kommunikation, i synnerhet trådlöst bredband, ytterligare förbättra spektrumpolitikens strategiska orientering och transparens samt stödja den strategiska planeringen och samordningen av radiospektrumpolitiken på unionsnivå.

(13)

I linje med de nya uppgifter som gruppen har tilldelats genom direktiv (EU) 2018/1972 bör gruppen på begäran ge råd åt Europaparlamentet och rådet i frågor som rör radiospektrum. Dessutom bör detta beslut utgöra grunden för att gruppen ska fungera som forum för samordningen av medlemsstaternas genomförande av sina skyldigheter i fråga om radiospektrum enligt det direktivet, inklusive genom inbördes granskning, och spela en central roll på områden som är av avgörande betydelse för den inre marknaden, såsom gränsöverskridande samordning och standardisering av radiospektrum.

(14)

Med tanke på det antal ändringar som är nödvändiga till följd av ikraftträdandet av direktiv (EU) 2018/1972 bör beslut 2002/622/EG av tydlighetsskäl upphävas och ersättas.

(15)

Regler om hur gruppens medlemmar lämnar ut information bör också fastställas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (5) och personuppgifter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (6).

(16)

Detta beslut bör stämma överens med de övergripande regler som kommissionen har fastställt för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion (7), i synnerhet gällande medlemskap i gruppen, observatörer, deltagande av inbjudna experter och möteskostnader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Härmed upprättas en rådgivande grupp för radiospektrumpolitik, med namnet gruppen för radiospektrumpolitik (nedan kallad gruppen).

Artikel 2

Uppgifter

1.   Gruppen ska bistå kommissionen och ge den råd

a)

i strategiska frågor som rör radiospektrumpolitik i unionen,

b)

om samordningen av de radiospektrumpolitiska inriktningarna i unionen,

c)

genom att avge yttranden om lagstiftningsförslag till fleråriga radiospektrumprogram och i syfte att frigöra harmoniserat spektrum för delad användning eller för användning som inte är föremål för individuella rättigheter,

d)

genom att avge yttranden som rör kommissionens rekommendationer om den harmoniserade tillämpningen av bestämmelserna i regelverket för elektronisk kommunikation på radiospektrumområdet, utan att det påverkar rollen för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec),

e)

om samordning och samarbete mellan kommissionen, medlemsstaterna och relevanta behöriga myndigheter i fråga om genomförandet av unionens befintliga lagstiftning, program och politik på radiospektrumområdet, och

f)

i tillämpliga fall, om de harmoniserade villkor för tillgång till och en effektiv användning av radiospektrum som krävs för att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.

2.   Gruppen ska bistå medlemsstaterna i deras samarbete med varandra och med kommissionen, samt på begäran med rådet och Europaparlamentet, till stöd för den strategiska planeringen och samordningen av radiospektrumpolitiken i unionen, genom att

a)

utarbeta bästa praxis i radiospektrumrelaterade frågor i syfte att genomföra unionslagstiftningen,

b)

underlätta samordningen mellan medlemsstaterna i syfte att genomföra unionslagstiftningen och bidra till utvecklingen av den inre marknaden, och

c)

samordna medlemsstaternas strategier för tilldelning och auktorisation av radiospektrumanvändning och offentliggöra rapporter och yttranden i radiospektrumrelaterade frågor.

3.   Gruppen ska bistå medlemsstaterna i den gränsöverskridande samordningen av radiospektrumanvändningen för att säkerställa att användningen av radiospektrum på deras territorium organiseras på ett sådant sätt att ingen annan medlemsstat hindras från att tillåta användning av radiospektrum, i synnerhet harmoniserat radiospektrum, på sitt territorium i enlighet med unionslagstiftningen, framför allt på grund av skadliga störningar över gränserna mellan medlemsstaterna.

För detta ändamål ska gruppen, på begäran av en berörd medlemsstat, ställa sina tjänster till förfogande för att lösa eventuella problem eller tvister mellan medlemsstaterna, och med tredjeländer, i samband med gränsöverskridande samordning eller gränsöverskridande skadlig störning som hindrar medlemsstaterna från att använda radiospektrum på sitt territorium.

När det gäller harmoniserat radiospektrum kan gruppen avge ett yttrande för att föreslå en samordnad lösning på sådana problem eller tvister mellan medlemsstaterna.

4.   Gruppen ska bistå kommissionen i dess förberedande arbete med förslag till rådet om antagande av beslut i enlighet med artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i internationella organisationer med ansvar för radiospektrumfrågor.

5.   Gruppen får anordna möten för att nationella regleringsmyndigheter eller andra behöriga myndigheter, på deras begäran, ska kunna diskutera och utbyta åsikter om och erfarenheter av auktoriseringsförfarandena och villkoren för användning av radiospektrum.

6.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 ska gruppen från och med den 21 december 2020 för tillämpningen av artikel 35 i direktiv (EU) 2018/1972 sammankalla expertforum för inbördes utvärdering i anknytning till radiospektrum för vilka harmoniserade villkor har fastställts genom tekniska genomförandeåtgärder i enlighet med beslut 676/2002/EG, för att möjliggöra radiospektrumanvändning för trådlösa bredbandsnät och tjänster, på begäran av den nationella regleringsmyndigheten eller en annan behörig myndighet i den berörda medlemsstaten eller, i sådana undantagsfall som avses i artikel 35.2 i kodexen, på gruppens initiativ.

Artikel 3

Medlemmar

Gruppens medlemmar ska vara medlemsstaternas myndigheter.

Varje medlemsstat ska utse en företrädare på hög nivå med övergripande ansvar för den strategiska radiospektrumpolitiken.

Kommissionen ska delta i gruppens alla möten, på lämplig nivå, och tillhandahålla gruppens sekretariat.

Artikel 4

Verksamhet

1.   På kommissionens begäran eller på eget initiativ ska gruppen anta yttranden och rapporter som riktar sig till kommissionen. Yttrandena och rapporterna ska antas med enhällighet, eller om det inte är möjligt, med enkel majoritet, varvid varje medlem har en röst. Medlemmar som har röstat emot ska ha rätt att kort motivera sin ståndpunkt i ett uttalande som bifogas yttrandena eller rapporterna.

2.   På Europaparlamentets eller rådets begäran om ett yttrande eller en rapport från gruppen om frågor som rör radiospektrumpolitik avseende elektronisk kommunikation ska gruppen anta ett sådant yttrande eller en sådan rapport i enlighet med de regler som anges i punkt 1. Gruppen ska avge sitt yttrande och sin rapport till den institution som har begärt detta och till kommissionen. I tillämpliga fall kan yttrandet eller rapporten anta formen av en muntlig presentation till Europaparlamentet eller rådet av gruppens ordförande eller av en medlem som är utsedd av gruppen.

3.   Gruppen ska välja en ordförande bland sina medlemmar. Kommissionen får inrätta arbetsgrupper för att utreda särskilda frågor på grundval av den uppdragsbeskrivning som fastställts av kommissionen. Arbetsgrupperna ska arbeta i enlighet med de övergripande regler som fastställts av kommissionen om inrättandet av kommissionens expertgrupper och deras funktion (8) och ska rapportera till gruppen. Arbetsgrupperna ska upplösas så snart de fullgjort sitt uppdrag.

4.   Kommissionen får, med ordförandens samtycke, sammankalla gruppens möten i alla frågor inom dess behörighetsområde genom sekretariatets försorg. Kommissionen ska göra detta när det är nödvändigt för tillämpningen av artikel 2.2 i detta beslut.

5.   På förslag från kommissionen ska gruppen anta sin arbetsordning med enhällighet eller, om det inte är möjligt, genom omröstning med enkel majoritet, varvid varje medlemsstat har en röst. Arbetsordningen ska godkännas av kommissionen.

6.   Gruppen får bjuda in observatörer, även från länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och kandidatländerna till unionen samt från Cept och Etsi att delta i gruppens möten. Den får också rådfråga experter och berörda parter. Observatörerna ska utse sina företrädare. Ordföranden får ge observatörer och deras företrädare tillstånd att delta i diskussioner och dela med sig av sin sakkunskap. Observatörerna ska dock inte ha rösträtt och får inte delta i utarbetandet av gruppens rekommendationer eller råd. När gruppen anser det lämpligt att samla in bevisning vid utarbetandet av ett yttrande eller en rapport får den bjuda in relevanta företrädare för branschen att lägga fram ståndpunkter vid gruppens möten.

7.   När gruppen anser det lämpligt kan den bjuda in experter från nationella regleringsmyndigheter eller andra behöriga myndigheter och från Berec att delta i gruppens möten.

Vid tillämpningen av artikel 35 i direktiv (EU) 2018/1972 ska gruppen tillåta deltagande av experter från nationella regleringsmyndigheter eller andra behöriga myndigheter som avses i direktiv (EU) 2018/1972 och från Berec.

Med förbehåll för närmare bestämmelser som ska överenskommas med Berec och kommissionen ska gruppen låta Berec delta i dess verksamhet i sådana frågor som rör marknadsreglering och konkurrens med anknytning till radiospektrum som omfattas av Berecs behörighet.

Artikel 5

Förbindelserna med Europaparlamentet

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2 och 4 vad gäller den information som ska översändas till Europaparlamentet och Europaparlamentets experters deltagande i gruppens möten ska punkt 15 i bilaga I och bilaga II till ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (9) tillämpas.

Artikel 6

Samråd

Gruppen ska i ett tidigt skede genomföra omfattande samråd med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare på ett sätt som garanterar öppenhet och insyn.

Artikel 7

Konfidentialitet

I de fall då kommissionen konstaterar att de yttranden som begärs eller de frågor som väcks är av konfidentiell art ska gruppens medlemmar, observatörer och eventuella andra personer som deltar i gruppens möte vara förpliktade att inte röja uppgifter som har kommit till deras kännedom genom arbetet i gruppen, dess arbetsgrupper eller expertarbetsgrupper. I sådana fall får kommissionen besluta att endast gruppens medlemmar får delta i möten.

Artikel 8

Tystnadsplikt och hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information

Gruppens medlemmar och deras företrädare, liksom inbjudna experter och observatörer, omfattas av tystnadsplikt som genom fördragen och deras genomförandebestämmelser binder samtliga medlemmar av unionens institutioner och institutionernas anställda, samt av kommissionens säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade unionsuppgifter i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 (10) och (EU, Euratom) 2015/444 (11). Om dessa åtaganden inte uppfylls får kommissionen vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 9

Öppenhet

1.   Gruppen och arbetsgrupperna ska registreras i registret över expertgrupper.

2.   Följande uppgifter om gruppens sammansättning ska offentliggöras i registret:

a)

Observatörernas namn.

b)

Namnen på medlemsstaternas myndigheter.

c)

Namnen på tredjeländernas myndigheter.

3.   Alla relevanta handlingar, såsom dagordningar, protokoll och inlagor som deltagarna lämnar in, ska göras tillgängliga antingen i registret eller via en länk från registret till en särskild webbplats där denna information finns. Inga krav på att användarna ska registrera sig eller andra restriktioner ska finnas för att få tillgång till de särskilda webbplatserna. Dagordningen och andra relevanta bakgrundsdokument ska offentliggöras i god tid före mötet, och protokollet ska offentliggöras skyndsamt därefter. Undantag från offentliggörande ska endast medges när det bedöms att ett utlämnande av handlingen skulle undergräva skyddet för det allmänna samhällsintresset eller privata intressen i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001.

4.   Efter överenskommelse med kommissionen kan gruppen med enkel majoritet besluta att dess överläggningar ska vara offentliga.

Artikel 10

Möteskostnader

1.   Deltagarna i gruppens och arbetsgruppernas arbete ska inte ersättas för sina tjänster.

2.   För gruppens möten är kommissionens ersättning av resekostnader begränsad till en person per medlemsstats delegation. Resekostnader för observatörer och experter eller andra berörda parter som avses i artikel 4.6 ska inte ersättas av kommissionen, liksom ej heller utgifter i samband med att gruppen, dess ordförande eller dennes företrädare träffar berörda parter.

3.   Kostnaderna för att organisera gruppens möten ska täckas av kommissionen i den mån sådana möten ordnas i Bryssel. Om gruppens möten hålls utanför Bryssel men inom Europeiska unionen ska endast resekostnader täckas av kommissionen.

4.   Kommissionen får beställa externa studier för att stödja gruppens arbete. I sådana fall ska kommissionen ha rätt att besluta om behovet av studien, och kommissionen ska täcka kostnaderna och ansvara för administrationen av sådana studier.

5.   Kostnaderna för upprättande och underhåll av gruppens webbplats ska täckas av kommissionen.

Artikel 11

Upphävande

Beslut 2002/622/EG ska upphöra att gälla.

Utfärdat i Bryssel den 11 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Mariya GABRIEL

Ledamot av kommissionen


(1)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (EGT L 108, 24.4.2002, s. 1).

(2)  Kommissionens beslut 2002/622/EG av den 26 juli 2002 om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik (EGT L 198, 27.7.2002, s. 49).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1971 av den 11 december 2018 om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån), om ändring av förordning (EU) 2015/2120 och om upphävande av förordning (EG) nr 1211/2009 (EUT L 321, 17.12.2018, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(7)  Kommissionens beslut av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion, C(2016) 3301 final.

(8)  Kommissionens beslut av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion, C(2016) 3301 final.

(9)  EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

(10)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

(11)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/22


ANSÖKNINGSOMGÅNG 2018 – EAC/A01/2019

Europeiska solidaritetskåren

Volontärgrupper på högprioriterade områden

(2019/C 196/09)

1.   Inledning och bakgrund

Den här ansökningsomgången grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1475 av den 2 oktober 2018 om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (1) samt 2018 års arbetsprogram för Europeiska solidaritetskåren. Europeiska solidaritetskåren omfattar perioden 2018–2020. Programmets allmänna och särskilda mål anges i artiklarna 3 och 4 i förordningen.

2.   Beskrivning

Volontärgrupper på högprioriterade områden är storskaliga projekt som stöder volontärgrupper som utför kortsiktiga insatser med stort genomslag som bidrar till samhället inom politikområden som fastställs på EU-nivå.

3.   Mål och prioriteringar

Europeiska solidaritetskårens mål är att främja solidaritet som värde, främst genom volontärarbete, stärka ungas och organisationers engagemang i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som ett sätt att bidra till att stärka sammanhållningen, solidariteten, demokratin och medborgarskapet i Europa och samtidigt ta itu med samhällsutmaningar och stärka lokalsamhällen, med särskilt fokus på social inkludering. Kåren ska också bidra till det europeiska samarbete som är relevant för unga.

Volontärgrupper på högprioriterade områden ska bland annat

hjälpa till med tydligt definierade samhällsbehov som inte har tillgodosetts,

främja solidaritet mellan medlemsländerna,

ge unga volontärer möjlighet att skaffa sig färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling,

ge konkreta fördelar för de samhällen där verksamheten bedrivs,

nå ut till unga med sämre förutsättningar, bland annat flyktingar, asylsökande och migranter,

främja mångfald, interkulturell och interreligiös dialog, gemensamma värderingar om frihet, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter samt projekt som främjar de ungas mediekunskap, kritiska tänkande och initiativförmåga,

stärka de deltagande organisationernas kapacitet och internationella räckvidd,

öka deltagarnas kunskap om och förståelse för andra kulturer och länder, ge dem möjlighet att bygga nätverk av internationella kontakter, delta aktivt i samhället och få en känsla av europeiskt medborgarskap och europeisk identitet.

Utöver dessa mål ska förslagen i denna ansökningsomgång omfatta minst en av följande tre prioriteringar:

Det europeiska kulturarvet.

Integrering av personer från länder utanför EU (bland annat asylsökande och flyktingar).

Insatser för miljön, t.ex. förebyggande av katastrofer, katastrofberedskap och återuppbyggnad (men inga akuta katastrofinsatser).

När det gäller det europeiska kulturarvet kan återuppbyggnadsprojekt få stöd, till exempel återuppbyggnaden av Notre Dame i Paris.

4.   Vem kan söka?

Behöriga sökande är offentliga och privata organisationer som senast sista ansökningsdag har en giltig ackreditering för volontärverksamhet från Erasmus+ eller en kvalitetsmärkning för volontärverksamhet.

Endast organisationer etablerade i EU:s 28 medlemsländer får söka.

För brittiska sökande gäller följande: Kriterierna för stödberättigande måste vara uppfyllda under hela bidragsperioden. Om Förenade kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett avtal med EU som garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade, kommer de inte längre att få finansiering från EU (men kan fortsätta att delta, där så är möjligt) eller tvingas lämna projektet i enlighet med relevanta bestämmelser om upphörande i bidragsavtalet.

5.   Bidragsberättigande verksamhet och projekttid

Följande typer av verksamhet kan få bidrag:

Volontärgrupper är solidaritetsverksamhet där grupper med deltagare från minst två olika länder samarbetar under en period på mellan två veckor och två månader. I volontärgrupper kommer volontärer från Europeiska solidaritetskåren att utföra uppgifter för ett projekt under en kortare tid. Även om insatserna inte pågår så länge kommer de att vara värdefulla för både deltagarna och de samhällen där verksamheten bedrivs.

Förberedande planeringsbesök ska se till att volontärverksamheten håller hög kvalitet genom att man underlättar och förbereder administrativa arrangemang, skapar förtroende och förståelse och inrättar ett stabilt partnerskap mellan de berörda organisationerna och personerna.

Kompletterande verksamhet är relevant sidoverksamhet som skapar mervärde och förstärker projektresultatet och genomslaget på lokal, regional och/eller europeisk nivå. Denna kompletterande verksamhet ska också öka medvetenheten om värdet av volontärarbete för unga och för samhällena och förbättra erkännandet av de kunskaper och den kompetens som volontärerna förvärvar.

Projekten ska pågå i mellan 3 och 24 månader.

6.   Budget

Den totala budgeten för medfinansiering av projekt inom denna ansökningsomgång är 1 018 325 euro och grundar sig på 2018 års arbetsprogram för Europeiska solidaritetskåren. EU:s bidrag får inte överstiga 80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna.

Genomförandeorganet räknar med att finansiera nio förslag.

Genomförandeorganet förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

7.   Inlämning av ansökningar

Ansökningarna ska lämnas in på en elektronisk ansökningsblankett (eForm). Blanketten finns på engelska, franska och tyska på http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en och ska fyllas i på något av EU:s officiella språk.

Den ifyllda ansökan ska skickas in på nätet senast den 19 september 2019 kl. 12.00 (svensk tid).

8.   Ytterligare information

Utförliga uppgifter om denna ansökningsomgång finns i handledningen för volontärgrupper på högprioriterade områden på följande adress:

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Handledningen för volontärgrupper på högprioriterade områden utgör en del av denna ansökningsomgång och villkoren för deltagande och finansiering i handledningen gäller fullt ut för denna ansökningsomgång.


(1)  EUT L 250, 4.10.2018, s. 1.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

12.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/25


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 196/10)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 3 juni 2019 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd (Japan) och Mitsui E&S Co., Ltd (Kina) som tillhör Mitsui E&S Group (MES Group).

Mitsui & Co., Ltd (Japan), som tillhör Mitsui & Co Group (Mitsui & Co Group).

Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd (Kina), som tillhör YZJ Group (YZJ Group).

Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co., Ltd (Kina) (JV).

MES Group, Mitsui & Co Group och YZJ Group förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över JV.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   MES Group: tillverkning av fartyg, t.ex. örlogsfartyg, bulkfartyg, tankfartyg och LNG-fartyg, samt tillhandahållande av ingenjörs- och konsulttjänster. MES Group är också verksamt inom grossistförsäljning, import och export av fartyg och marin utrustning.

—   Mitsui & Co Group: global leverantör av logistik och finansiering för större internationella infrastrukturprojekt som gäller t.ex. järn-, stål-, mineral- och metallresurser, samt transportsystem.

—   YZJ Group: verksamt inom tillverkning av handelsfartyg, inklusive containerfartyg, bulkfartyg och specialfartyg samt inom finansiella investeringar och metallhandel.

—   JV: kommer att vara verksamt inom skeppsbyggnad av handelsfartyg, särskilt bulkfartyg, oljetankfartyg och LNG-fartyg, för den kinesiska marknaden och världsmarknaden.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.