ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 325A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
14 september 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

Rättelser

2018/C 325 A/01

Rättelse till meddelandet om allmänt uttagningsprov – EPSO/AD/361/18 – iriskspråkiga (GA) översättare (AD 5) ( EUT C 244 A, 12.7.2018 )

1


SV

 


Rättelser

14.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 325/1


Rättelse till meddelandet om allmänt uttagningsprov – EPSO/AD/361/18 – iriskspråkiga (GA) översättare (AD 5)

( Europeiska unionens officiella tidning C 244 A av den 12 juli 2018 )

(2018/C 325 A/01)

Sidan 1

I stället för:

Sista ansökningsdag: den 4 september 2018 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel)

ska det stå:

Sista ansökningsdag: den 20 september 2018 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel)

Sidan 5

I stället för:

NÄR OCH VAR KAN JAG ANSÖKA?

För att ansöka måste du först skapa ett Epsokonto. Du får bara skapa ett Epsokonto för alla dina ansökningar.

Gör en webbansökan via Epsos webbplats http://jobs.eu-careers.eu senast

den 4 september 2018 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).

ska det stå:

NÄR OCH VAR KAN JAG ANSÖKA?

För att ansöka måste du först skapa ett Epsokonto. Du får bara skapa ett Epsokonto för alla dina ansökningar.

Gör en webbansökan via Epsos webbplats http://jobs.eu-careers.eu senast

den 20 september 2018 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).