ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 324

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
13 september 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 324/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8831 – Mondi/Powerflute) ( 1 )

1

2018/C 324/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2018/C 324/03

Förteckning över rådets utnämningar – januari–juli 2018 (sociala området)

2

 

Europeiska kommissionen

2018/C 324/04

Eurons växelkurs

11

 

Revisionsrätten

2018/C 324/05

Särskild rapport nr 23/2018 – Luftföroreningar: vår hälsa är fortfarande inte tillräckligt skyddad

12

 

Europeiska datatillsynsmannen

2018/C 324/06

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt

13


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

13.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8831 – Mondi/Powerflute)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 324/01)

Kommissionen beslutade den 23 maj 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M8831. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 324/02)

Kommissionen beslutade den 24 augusti 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på tyska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M8990. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

13.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/2


Förteckning över rådets utnämningar

januari–juli 2018 (sociala området)

(2018/C 324/03)

Kommitté

Mandatperiodens utgång

Offentliggjord i EUT

Ersatt person

Avgång/utnämning

Ordinarie ledamot/suppleant

Kategori

Land

Utnämnd person

Tillhörighet

Datum för rådets beslut

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

17.9.2018

EUT C 232, 16.7.2015, s. 2.

Soledad IGLESIAS JIMÉNEZ

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Spanien

Juan José ESCOBAR SANZ

Spanish Ministry of Education, Culture and Sport (MECD)

18.6.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Thierry VANMOL

Avgång

Suppleant

Arbetsgivare

Belgien

Dorothée DUPUIS

Essenscia Wallonie

29.1.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Reneta VASILEVA

Avgång

Suppleant

Fackföreningar

Bulgarien

Ognian ATANASOV

CITUB

29.1.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Carlo STEFFES

Avgång

Suppleant

Regeringen

Luxemburg

Armin KOEGEL

Ministère de la Santé

29.1.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Leo SUOMAA

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Finland

Raimo ANTILA

Social- och hälsovårdsministeriet

29.1.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Wiking HUSBERG

Avgång

Suppleant

Regeringen

Finland

Hannu STÅLHAMMAR

Social- och hälsovårdsministeriet

8.3.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Christina JÄRNSTEDT

Avgång

Ordinarie ledamot

Fackföreningar

Sverige

My BILLSTAM

LO Sverige

16.4.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Rasmus RAABJERG NIELSEN

Avgång

Ordinarie ledamot

Fackföreningar

Danmark

Nina HEDEGAARD

FTF

16.4.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Nina HEDEGAARD

Avgång

Suppleant

Fackföreningar

Danmark

Rasmus RAABJERG NIELSEN

Landsorganisationen i Danmark (LO)

16.4.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Pedro Nuno PIMENTA BRAZ

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Portugal

Maria Luísa TORRES DE ECKENROTH GUIMARÃES

ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho

18.6.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Antόnio ROBALO DOS SANTOS

Avgång

Suppleant

Regeringen

Portugal

Helena KRIPPAHL

ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho

18.6.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Yvonne MULLOOLY

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Irland

Paula GOUGH

Health and Safety Authority

16.7.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Patrick MADDALONE

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Frankrike

Frédéric TEZE

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé

16.7.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Frédéric TEZE

Avgång

Suppleant

Regeringen

Frankrike

Arnaud PUJAL

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé

16.7.2018

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2019

EUT C 79, 1.3.2016

Katell DANIAULT

Avgång

Suppleant

Regeringen

Frankrike

Clémentine BRAILLON

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé

16.7.2018

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2018

EUT C 348, 23.9.2016

Francisco GONZÁLEZ MORENO

Avgång

Ordinarie ledamot

Fackföreningar

Spanien

José Antonio MORENO DIAZ

CCOO

29.1.2018

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2018

EUT C 348, 23.9.2016

Eva DIANIŠKOVÁ

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Tjeckien

Petra SILOVSKÁ

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic

8.3.2018

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2018

EUT C 348, 23.9.2016

Kees VAN DUIN

Avgång

Suppleant

Regeringen

Nederländerna

Gaby BLOM-FABER

Ministry of Social Affairs and Employment

IZ/EA

22.5.2018

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2018

EUT C 348, 23.9.2016

Siiri OTSMANN

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Estland

Kristi SUUR

Ministry of Social Affairs of Estonia

18.6.2018

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2018

EUT C 348, 23.9.2016

Carita RAMMUS

Avgång

Suppleant

Regeringen

Estland

Thea TREIER

Ministry of Social Affairs of Estonia

18.6.2018

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2018

EUT C 348, 23.9.2016

Katrin TRUVE

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivare

Estland

Helo TAMME

The Estonian Employers' Confederation

18.6.2018

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2020

EUT C 341, 16.10.2015

Lindsay ROOME

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Storbritannien

Danielle WELLS

Department for Work and pensions (DWP)

Caxton House

23.1.2018

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2020

EUT C 341, 16.10.2015

Lindsay ROOME

Avgång

Suppleant

Regeringen

Storbritannien

Annette LOAKES

Department for Work and pensions (DWP)

Caxton House

23.1.2018

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2020

EUT C 341, 16.10.2015

Malcolm SCICLUNA

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Malta

Fiona Cilia PULIS

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

29.1.2018

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2020

EUT C 341, 16.10.2015

Pirjo VÄÄNÄNEN

Avgång

Ordinarie ledamot

Fackföreningar

Finland

Tuuli GLANTZ

Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC)

22.5.2018

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2020

EUT C 341, 16.10.2015

Zsófia TÓTH

Avgång

Suppleant

Regeringen

Ungern

András LOPUSSNY

Ministry of Human Capacities

22.5.2018

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2020

EUT C 341, 16.10.2015

Claude EWEN

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Luxemburg

Carine PIGEON

Inspection générale de la Sécurité sociale

18.6.2018

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2020

EUT C 341, 16.10.2015

Karin MANDERSCHEID

Avgång

Suppleant

Regeringen

Luxemburg

Anne RECH

Ministère de la Sécurité sociale

18.6.2018

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2020

EUT C 341, 16.10.2015

Vincent JACQUET

Avgång

Suppleant

Fackföreningar

Luxemburg

Paul DE ARAUJO

LCGB

18.6.2018

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2020

EUT C 341, 16.10.2015

Ellen NYGREN

Avgång

Ordinarie ledamot

Fackföreningar

Sverige

Joa BERGOLD

Landsorganisationen i Sverige

16.7.2018

Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse

7.11.2019

EUT C 386, 20.10.2016

Jan KAHR FREDERIKSEN

Avgång

Ordinarie ledamot

Fackföreningar

Danmark

Nina HEDEGAARD

FTF

29.1.2018

Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse

7.11.2019

EUT C 386, 20.10.2016

Leo SUOMAA

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Finland

Raimo ANTILA

Social- och hälsovårdsministeriet

29.1.2018

Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse

7.11.2019

EUT C 386, 20.10.2016

Maria BJERRE

Avgång

Suppleant

Fackföreningar

Danmark

Rasmus RAABJERG NIELSEN

Den danska landsorganisationen

29.1.2018

Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse

7.11.2019

EUT C 386, 20.10.2016

Wiking HUSBERG

Avgång

Suppleant

Regeringen

Finland

Hannu STÅLHAMMAR

Social- och hälsovårdsministeriet

8.3.2018

Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse

7.11.2019

EUT C 386, 20.10.2016

Christina JÄRNSTEDT

Avgång

Suppleant

Fackföreningar

Sverige

My BILLSTAM

LO Sverige

16.4.2018

Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse

7.11.2019

EUT C 386, 20.10.2016

Antόnio ROBALO DOS SANTOS

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Portugal

Maria Luísa TORRES DE ECKENROTH GUIMARÃES

ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho

18.6.2018

Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse

7.11.2019

EUT C 386, 20.10.2016

Frédéric TEZE

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Frankrike

Arnaud PUJAL

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé

16.7.2018

Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse

7.11.2019

EUT C 386, 20.10.2016

Katell DANIAULT

Avgång

Suppleant

Regeringen

Frankrike

Clémentine BRAILLON

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé

16.7.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Mary O'SULLIVAN

Avgång

Suppleant

Regeringen

Irland

Fiona WARD

Department of Business, Enterprise and Innovation

23.1.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Fiona WARD

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Irland

Mary O'SULLIVAN

Department of Employment Affairs and Social Protection

23.1.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Dorthe ANDERSEN

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivare

Danmark

Christiane MIßLBECK-WINBERG

Dansk Arbejdsgiverforening

8.3.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Lone HENRIKSEN

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Danmark

Thomas Mølsted JØRGENSEN

Beskæftigelsesministeriet

22.5.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Anna KWIATKIEWICZ-MORY

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivare

Polen

Andrzej RUDKA

Konfederacja Lewiatan

18.6.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Katharina LINDNER

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivare

Österrike

Cornelia HOCKE

Österrikiska industriförbundet

18.6.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Vincent JACQUET

Avgång

Ordinarie ledamot

Fackföreningar

Luxemburg

Paul DE ARAUJO

LCGB

18.6.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Paul DE ARAUJO

Avgång

Ordinarie ledamot

Fackföreningar

Luxemburg

Véronique EISCHEN-BECKER

OGBL

18.6.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Véronique EISCHEN-BECKER

Avgång

Suppleant

Fackföreningar

Luxemburg

Paul DE ARAUJO

LCGB

18.6.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Manuel MADURO ROXO

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Portugal

Maria Luísa TORRES DE ECKENROTH GUIMARÃES

ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho

18.6.2018

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2019

EUT C 447, 1.12.2016

Rena BARDANI

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivare

Grekland

Christos IOANNOU

SEV - Hellenic Federation of Enterprises

18.6.2018


Europeiska kommissionen

13.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/11


Eurons växelkurs (1)

12 september 2018

(2018/C 324/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1585

JPY

japansk yen

129,13

DKK

dansk krona

7,4594

GBP

pund sterling

0,89028

SEK

svensk krona

10,4740

CHF

schweizisk franc

1,1277

ISK

isländsk krona

132,10

NOK

norsk krona

9,6328

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,590

HUF

ungersk forint

325,73

PLN

polsk zloty

4,3099

RON

rumänsk leu

4,6380

TRY

turkisk lira

7,3781

AUD

australisk dollar

1,6268

CAD

kanadensisk dollar

1,5137

HKD

Hongkongdollar

9,0934

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7772

SGD

singaporiansk dollar

1,5945

KRW

sydkoreansk won

1 307,37

ZAR

sydafrikansk rand

17,4368

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,9588

HRK

kroatisk kuna

7,4350

IDR

indonesisk rupiah

17 174,76

MYR

malaysisk ringgit

4,8037

PHP

filippinsk peso

62,640

RUB

rysk rubel

80,1609

THB

thailändsk baht

37,981

BRL

brasiliansk real

4,7859

MXN

mexikansk peso

22,1760

INR

indisk rupie

83,6705


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


Revisionsrätten

13.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/12


Särskild rapport nr 23/2018

Luftföroreningar: vår hälsa är fortfarande inte tillräckligt skyddad

(2018/C 324/05)

Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 23/2018 Luftföroreningar: vår hälsa är fortfarande inte tillräckligt skyddad just har offentliggjorts.

Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://eca.europa.eu


Europeiska datatillsynsmannen

13.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/13


Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt

(Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats www.edps.europa.eu)

(2018/C 324/06)

Yttrandet avges som svar på ett samråd med Europeiska kommissionen och en särskild begäran från Europaparlamentet.

Förslaget till direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt är avsett att komplettera EU:s befintliga regelverk genom att åtgärda avsaknaden av regler om registrering, inlämning och offentliggörande online av registrerad information i elektronisk form om företag och filialer eller avvikelse från sådana regler i medlemsstaterna. Det är vidare avsett att säkerställa att medlemsstaterna ger företagen möjlighet att använda elektronisk identifiering och att möjliggöra ett ytterligare utbyte av uppgifter mellan de nationella företagsregistren avseende uteslutning av styrelseledamöter. Det säkerställer också kostnadsfri tillgång till en förteckning över handlingar och information i alla medlemsstater och introducerar engångsprincipen på området bolagsrätt, så att företagen inte behöver lämna samma information två gånger till olika myndigheter. Slutligen ger det kommissionen möjlighet att inrätta en valfri ingång för EU-institutionerna till plattformen.

Datatillsynsmannen välkomnar förslaget och delar kommissionens åsikt att användningen av digitala verktyg kan skapa mer lika möjligheter för företag, men erinrar om behovet att beakta den omständigheten att ökad tillgång till personuppgifter måste åtföljas av effektiva åtgärder för att förhindra olaglig eller oskälig behandling av uppgifterna. Detta yttrande fokuserar därför på särskilda rekommendationer med två mål: att garantera rättssäkerheten och att öka medvetenheten om riskerna med tillgång till personuppgifter som är brett tillgängliga på internet i digital form och på många språk via en lättillgänglig europeisk plattform/ingång.

Datatillsynsmannen rekommenderar att man vid översynen av bestämmelserna om företagsregistrens sammankopplingssystem tar tillfället i akt att noggrant överväga rekommendationerna i hans yttrande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister. Han rekommenderar dessutom att hänsyn tas till de särskilda rekommendationerna i yttrandet om förslaget till förordning om inrättande av en gemensam digital ingång och tillämpning av engångsprincipen, i syfte att säkerställa rättssäkerheten vid behandling av personuppgifter.

Datatillsynsmannen föreslår vidare att en hänvisning införs till den nya förordning som snart kommer att ersätta Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (1). Han rekommenderar också att det säkerställs att förslaget innehåller regler om dataflöden och administrativa samarbetsförfaranden som använder sig av det elektroniska nätverket, i syfte att säkerställa att behandlingen av uppgifterna sker på en solid rättslig grund och att det föreskrivs om tillräckliga åtgärder för skydd av uppgifterna, särskilt vad gäller personuppgifter avseende uteslutning av styrelseledamöter.

Datatillsynsmannen rekommenderar slutligen att en hänvisning införs till kommissionens beslut 2014/333/EU (2), i vilket kommissionens funktioner och ansvar vid behandling av uppgifter i samband med den europeiska e-juridikportalen fastställs. Vad gäller personuppgiftsansvar och gemensamt personuppgiftsansvar efterlyser han dessutom ett klargörande av fördelningen av respektive funktioner och ansvar för de parter som är involverad i behandlingen av uppgifter.

1.   INLEDNING OCH BAKGRUND

1.

Den 25 april 2018 antog Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) förslaget till Europaparlamentets (nedan kallat parlamentet) och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (3) (nedan kallat förslaget), samtidigt med förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (4). Eftersom det sistnämnda förslaget innehåller harmoniserade regler inom området gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag, fokuserar detta yttrande på det förstnämnda förslaget.

2.

Detta yttrande avges som svar på ett samråd med Europeiska kommissionen och en separat begäran från Europaparlamentet till Europeiska datatillsynsmannen (nedan kallad datatillsynsmannen) om att denne i egenskap av oberoende tillsynsmyndighet ska avge ett yttrande om förslaget. Datatillsynsmannen är tacksam för att ha tillfrågats såsom det krävs enligt artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och för att ingressen till förslaget innehåller en hänvisning till yttrandet.

1.1   Förslagets syften

3.

Förslaget grundar sig på artikel 50.1 och 50.2 b, c, f och g i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det syftar till att

komplettera EU:s befintliga regelverk genom att åtgärda avsaknaden av regler om registrering, inlämning och offentliggörande online av registrerad information i elektronisk form om företag och filialer eller avvikelse från sådana regler i medlemsstaterna, vilken enligt kommissionen skapar onödiga kostnader och bördor för företagare (5),

säkerställa att medlemsstaterna ger företagen möjlighet att använda elektronisk identifiering och betrodda tjänster genom eIDA-förordningen (6),

möjliggöra ytterligare utbyte av uppgifter mellan de nationella företagsregistren avseende uteslutning av styrelseledamöter,

utöka tillgången till offentliggjorda handlingar och information om bolag till andra bolag än de bolag med begränsat ansvar som förtecknas i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 (7),

säkerställa kostnadsfri tillgång till en förteckning över handlingar och information i alla medlemsstater,

introducera engångsprincipen på området bolagsrätt, så att företagen inte behöver lämna samma information två gånger till olika myndigheter,

ge kommissionen möjlighet att inrätta en valfri ingång för EU-institutionerna till plattformen.

1.2   Bakgrund till förslaget

4.

Direktiv (EU) 2017/1132, som ska ändras genom förslaget, har kodifierat flera direktiv inom området bolagsrätt (8), inbegripet Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU (9). Genom direktiv 2012/17/EU inrättades företagsregistrens sammankopplingssystem (Bris – Business Registers Interconnection System) som beskrivs närmare i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884 (10). Bris har varit i drift sedan den 8 juni 2017. Enligt kommissionens webbplats deltar 31 länder (EU:s medlemsstater plus länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Genom Bris kopplas de nationella företagsregistren till en central europeisk plattform och en gemensam ingång tillhandahålls via den europeiska e-juridikportalen, genom vilken allmänheten, företag och myndigheter kan söka efter information om företag och deras filialer som öppnats i andra medlemsstater. CEF eDelivery (en av byggstenarna i den av Europeiska kommissionen inrättade Fonden för ett sammanlänkat Europa) (11) möjliggör ett säkert utbyte av meddelanden mellan medlemsstaternas företagsregistersystem. Användarna av Bris kan också använda sig av inloggningssystemet, eftersom e-juridikportalen använder CEF eDelivery.

5.

Enligt den konsekvensbedömning som åtföljer förslaget ser situationen i EU dock fortfarande väldigt olika ut när det gäller företagens tillgång till onlineverktyg för kontakter med myndigheter på området bolagsrätt. Medlemsstaterna erbjuder e-förvaltningstjänster i varierande grad. För närvarande omfattar EU:s bolagsrätt vissa element som rör digitalisering, exempelvis en skyldighet för medlemsstaterna att offentliggöra information online om bolag med begränsat ansvar. Kraven är dock begränsade och inte precisa, vilket leder till väldigt skiftande genomförande på nationell nivå. Vidare täcks vissa digitala processer inte alls av EU-rätten och i dag tillämpar endast 17 medlemsstater ett förfarande som säkerställer att företag kan göra hela sin registrering online. Situationen är liknande när det gäller onlineregistrering av filialer (12).

1.3   Synergier med andra initiativ

6.

I motiveringen till förslaget påpekas att de mer specifika, materiella regler om förfarandena för etablering och registrering av bolag med begränsat ansvar och filialer som föreskrivs i förslaget kompletterar kommissionens förslag till förordning om en gemensam digital ingång (13), som täcker registrering av affärsverksamhet via onlineverktyg, undantaget förfaranden för bildande av bolag med begränsat ansvar. Införandet av engångsprincipen på det bolagsrättsliga området, enligt vilken företag inte bör behöva lämna samma information två gånger till olika myndigheter, är också i linje med handlingsplanen för e-förvaltning 2016–2020, till stöd för EU:s breda ansträngningar att minska administrativa bördor för medborgare och företag (14).

3.   SLUTSATS

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att kommissionen

vid översynen av bestämmelserna avseende Bris i direktiv (EU) 2017/1132 tar tillfället att noggrant överväga de rekommendationer som datatillsynsmannen lämnade i sitt yttrande från 2011,

beaktar de särskilda rekommendationer som datatillsynsmannen gav i yttrandet om förslaget till förordning om inrättande av en gemensam digital ingång och engångsprincipen,

inför en hänvisning till den nya förordning som snart kommer att ersätta förordning (EG) nr 45/2001,

säkerställer att det i förslaget föreskrivs regler om dataflöden och administrativa samarbetsförfaranden som använder sig av det elektroniska nätverket, i syfte att säkerställa att i) allt utbyte av uppgifter eller annan verksamhet avseende behandling av uppgifter som använder sig av det elektroniska nätverket (t.ex. utlämnande av personuppgifter via den gemensamma plattformen/ingången) sker på en solid rättslig grund, och att ii) det föreskrivs om tillräckliga åtgärder för skydd av uppgifterna, särskilt vad gäller personuppgifter avseende uteslutning av styrelseledamöter,

inför en hänvisning till beslut 2014/333/EU, i vilket kommissionens funktioner och ansvar vid behandling av uppgifter i den europeiska e-juridikportalen fastställs,

vad gäller personuppgiftsansvar och gemensamt personuppgiftsansvar klargör fördelningen av respektive funktioner och ansvar för de parter som är inblandade i behandlingen av uppgifter.

Bryssel den 26 juli 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Europeisk datatillsynsman


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(2)  Kommissionens beslut 2014/333/EU av den 5 juni 2014 om skydd av personuppgifter i den europeiska e-juridikportalen (EUT L 167, 6.6.2014, s. 57).

(3)  COM(2018) 239 final, 2018/0113 (COD).

(4)  COM(2018) 241 final, 2018/0114 (COD).

(5)  Motiveringen till förslaget, sidorna 4 och 5.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73). I denna förordning fastställs gemensamma standarder för ömsesidigt erkännande av medel för elektronisk identifiering som används vid gränsöverskridande autentisering för nättjänster som tillhandahålls av ett offentligt organ i en medlemsstat. Se datatillsynsmannens yttrande 2013/C 28/04 om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (förordningen om elektroniska betrodda tjänster) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/12-09-27_electronic_trust_services_en_0.pdf och sammanfattningen av det (EUT C 28, 30.1.2013, s. 6).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt (EUT L 169, 30.6.2017, s. 46).

(8)  Det upphäver rådets direktiv 82/891/EEG och 89/666/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, 2009/101/EG, 2011/35/EU och 2012/30/EU.

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU av den 13 juni 2012 om ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister (EUT L 156, 16.6.2012, s. 1).

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884 av den 8 juni 2015 om antagande av tekniska specifikationer och förfaranden som krävs för systemet för sammankoppling av register som inrättats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG (EUT L 144, 10.6.2015, s. 1).

(11)  De tekniska specifikationerna för eDelivery kan användas inom EU:s alla politikområden (rättsliga frågor, upphandling, konsumentskydd etc.) för att möjliggöra ett säkert och tillförlitligt utbyte av handlingar och data (strukturerade, icke-strukturerade och/eller binära) över statsgränserna såväl som mellan olika branscher. Organisationer som har utvecklat sina it-system oberoende av varandra kan därför börja kommunicera med varandra på ett säkert sätt så snart de har kopplat sig till en eDelivery-nod. Se kommissionens webbplats:

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2017/06/19/BRIS+Now+Live+on+the+European+e-Justice+Portal

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/What+is+eDelivery+-+Overview

(12)  Kommissionens arbetsdokument – Konsekvensbedömning – SWD(2018) 141 final, 1.4.1 Driver: What causes the problem?, sidan 13 och följande sidor.

(13)  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD). Se datatillsynsmannens yttrande 8/2017 om förslaget till förordning om en gemensam digital ingång och engångsprincipen: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-08-01_sdg_opinion_en.pdf

(14)  Motiveringen till förslaget, s. 6.