ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 318

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
10 september 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 318/01

Eurons växelkurs

1

2018/C 318/02

System för elektronisk identifiering, vilka anmälts enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden

2

 

Revisionsrätten

2018/C 318/03

Särskild rapport nr 22/2018 – Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras

3


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 318/04

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

4


 

Rättelser

2018/C 318/05

Rättelse till Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) – Förteckning över medlemsstater som har beslutat att tillämpa PNR-direktivet på flygningar inom EU enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (Om en medlemsstat beslutar att tillämpa detta direktiv på flygningar inom EU, ska denna medlemsstat skriftligen meddela kommissionen detta. En medlemsstat får när som helst lämna eller återkalla ett sådant meddelande. Kommissionen ska offentliggöra detta meddelande, och en eventuell återkallelse av det, i Europeiska unionens officiella tidning) ( EUT C 196, 8.6.2018 )

6


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

10.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/1


Eurons växelkurs (1)

7 september 2018

(2018/C 318/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1615

JPY

japansk yen

128,74

DKK

dansk krona

7,4580

GBP

pund sterling

0,89275

SEK

svensk krona

10,5163

CHF

schweizisk franc

1,1217

ISK

isländsk krona

129,50

NOK

norsk krona

9,7745

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,697

HUF

ungersk forint

324,65

PLN

polsk zloty

4,3081

RON

rumänsk leu

4,6413

TRY

turkisk lira

7,4772

AUD

australisk dollar

1,6219

CAD

kanadensisk dollar

1,5238

HKD

Hongkongdollar

9,1175

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7647

SGD

singaporiansk dollar

1,5976

KRW

sydkoreansk won

1 304,07

ZAR

sydafrikansk rand

17,5530

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,9476

HRK

kroatisk kuna

7,4253

IDR

indonesisk rupiah

17 213,43

MYR

malaysisk ringgit

4,8165

PHP

filippinsk peso

62,453

RUB

rysk rubel

80,6765

THB

thailändsk baht

38,080

BRL

brasiliansk real

4,7150

MXN

mexikansk peso

22,2326

INR

indisk rupie

83,3200


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


10.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/2


System för elektronisk identifiering, vilka anmälts enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (1)

(2018/C 318/02)

Systemets namn

Hjälpmedel för elektronisk identifiering inom ramen för det anmälda systemet

Anmälande medlemsstat

Tillitsnivå

Myndighet som ansvarar för systemet

Dag för offentliggörande i EUT

Tysk elektronisk identifiering baserad på EAC (Extended Access Control)

Nationellt identitetskort

Elektroniskt uppehållstillstånd

Tyskland

Hög

Förbundsinrikesministeriet

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

TYSKLAND

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – offentligt system för digital identitet

Elektronisk identifiering genom SPID tillhandahålls av:

Aruba PEC SpA

Namirial SpA

InfoCert SpA

In.Te.S.A. SpA

Poste Italiane SpA

Register.it SpA

Sielte SpA

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Italien

Betydande Låg

AgID – Agency for Digital Italy

Viale Liszt, 21

00144 Rom

ITALIEN

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  EUT L 257, 28.8.2014, s. 73.


Revisionsrätten

10.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/3


Särskild rapport nr 22/2018

Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras

(2018/C 318/03)

Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 22/2018 Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras just har offentliggjorts.

Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://eca.europa.eu


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

10.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/4


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II))

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 318/04)

1.   

Europeiska kommissionen mottog den 3 september 2018 en anmälan av en föreslagen koncentration i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

CEFC Group (Europe) Company a.s. (Kina) (nedan kallat CEFC), kontrollerat av CITIC Group.

Rockaway Capital SE (Tjeckien) (nedan kallat Rockaway).

CEFC och Rockaway förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över European Bridge Travel a.s. (det gemensamma företaget), för närvarande kontrollerat av Rockaway.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.   

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   CEFC: verksamt inom metallurgi, tekniktjänster, hotelltjänster, uthyrning av fastigheter (kontors- och affärslokaler) och sport (fotbollsklubb).

—   Rockaway: investeringar i befintliga och nystartade företag inom tekniksektorn, inklusive e-handel.

—   Det gemensamma företaget: holdingbolag som indirekt kontrollerar andra företag som förmedlar resetjänster, särskilt som mellanhand vid reseförsäljning och som onlineförsäljare av flygresor.

3.   

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.   

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Rättelser

10.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 318/6


Rättelse till Passageraruppgifter (PNR-uppgifter)

Förteckning över medlemsstater som har beslutat att tillämpa PNR-direktivet på flygningar inom EU enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

(Om en medlemsstat beslutar att tillämpa detta direktiv på flygningar inom EU, ska denna medlemsstat skriftligen meddela kommissionen detta. En medlemsstat får när som helst lämna eller återkalla ett sådant meddelande. Kommissionen ska offentliggöra detta meddelande, och en eventuell återkallelse av det, i Europeiska unionens officiella tidning)

( Europeiska unionens officiella tidning C 196 av den 8 juni 2018 )

(2018/C 318/05)

Sidan 29:

Följande medlemsstater som har underrättat kommissionen om tillämpningen av PNR-direktivet på flygningar inom EU har lagts till:

Frankrike

Österrike