ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 216A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
20 juni 2018


Innehållsförteckning

Sida

 

Rättelser

2018/C 216 A/01

Rättelse av meddelande om allmänna uttagningsprov – Epso/AD/358/18 – tyskspråkiga (DE) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/359/18 – nederländskspråkiga (NL) juristlingvister (AD 7) ( EUT C 170 A, 17.5.2018 )

1


SV

 


Rättelser

20.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 216/1


Rättelse av meddelande om allmänna uttagningsprov – Epso/AD/358/18 – tyskspråkiga (DE) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/359/18 – nederländskspråkiga (NL) juristlingvister (AD 7)

( Europeiska unionens officiella tidning C 170 A av den 17 maj 2018 )

(2018/C 216 A/01)

Sidan 1

I stället för:

Sista ansökningsdag: den 19 juni 2018 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid)

ska det stå:

Sista ansökningsdag: den 3 juli 2018 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid) ”.

Sidan 5

I stället för:

NÄR OCH VAR KAN JAG ANSÖKA?

För att ansöka måste du först skapa ett Epsokonto. Du får bara skapa ett Epsokonto för alla dina ansökningar.

Gör en webbansökan via Epsos webbplats http://jobs.eu-careers.eu senast

den 19 juni 2018 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

ska det stå:

NÄR OCH VAR KAN JAG ANSÖKA?

För att ansöka måste du först skapa ett Epsokonto. Du får bara skapa ett Epsokonto för alla dina ansökningar.

Gör en webbansökan via Epsos webbplats http://jobs.eu-careers.eu senast

den 3 juli 2018 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

Sidan 6, Bilaga I

I stället för:

Epso/AD/358/18 – TYSKSPRÅKIGA (DE) JURISTLINGVISTER (AD 7)

1.   Utbildning

Du måste ha en utbildning som motsvarar avslutad universitetsutbildning i österrikisk eller tysk rätt, styrkt med ett av följande examensbevis:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde.

Sökande som har gått en treårig utbildning måste också ha lämplig yrkeserfarenhet på minst ett år.

Vid bedömningen av om du har uppnått en nivå motsvarande avslutad universitetsutbildning kommer uttagningskommittén att utgå från de regler som gällde då examensbeviset utfärdades.”

ska det stå:

EPSO/AD/358/18 – TYSKSPRÅKIGA (DE) JURISTLINGVISTER (AD 7)

1.   Utbildning

Du måste ha en utbildning som motsvarar avslutad universitetsutbildning i österrikisk eller tysk rätt, styrkt med ett av följande examensbevis:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde bzw. mit dem Master of Laws (WU), abgekürzt LL.M. (WU) Wirtschaftsuniversität Wien.

Vid bedömningen av om du har uppnått en nivå motsvarande avslutad universitetsutbildning kommer uttagningskommittén att utgå från de regler som gällde då examensbeviset utfärdades.”

I stället för:

Epso/AD/359/18 – NEDERLÄNDSKSPRÅKIGA (NL) JURISTLINGVISTER (AD 7)

1.   Utbildning

Du måste ha en utbildning som motsvarar avslutad universitetsutbildning på nederländska i belgisk eller nederländsk rätt, styrkt med ett av följande examensbevis:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

Sökande som har gått en treårig utbildning måste också ha lämplig yrkeserfarenhet på minst ett år.

Vid bedömningen av om du har uppnått en nivå motsvarande avslutad universitetsutbildning kommer uttagningskommittén att utgå från de regler som gällde då examensbeviset utfärdades.”

ska det stå:

Epso/AD/359/18 – NEDERLÄNDSKSPRÅKIGA (NL) JURISTLINGVISTER (AD 7)

1.   Utbildning

Du måste ha en utbildning som motsvarar avslutad universitetsutbildning på nederländska i belgisk eller nederländsk rätt, styrkt med ett av följande examensbevis:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

Vid bedömningen av om du har uppnått en nivå motsvarande avslutad universitetsutbildning kommer uttagningskommittén att utgå från de regler som gällde då examensbeviset utfärdades.”