ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 113A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
27 mars 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

2018/C 113 A/01

Förteckning över godkända sökande – Allmänt uttagningsprov Epso/AD/337/16 – Svenskspråkiga (SV) juristlingvister (AD 7)

1


SV

 


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

27.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 113/1


FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA SÖKANDE (1)

Allmänt uttagningsprov Epso/AD/337/16

Svenskspråkiga (SV) juristlingvister (AD 7)

(2018/C 113 A/01)

 

ANDERSSON

Johanna

BECK

Ylva

BJERKSTIG

Malin

BRUS

Anna Camilla

HARTMAN

Leila

HJELM ÖSTH

Mira

JANSSON

Elin

SCHULTZ

Eva

TAFVELIN

Katarina

ÅGREN

Henrik

Förteckningen är giltig till och med den 30 juni 2021.


(1)  Om du inte vill att ditt namn offentliggörs bör du meddela detta.