ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 21

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
20 januari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 21/01

Eurons växelkurs

1

2018/C 21/02

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

2

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2018/C 21/03

Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

3


 

V   Yttranden

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2018/C 21/04

Meddelande till företag som har för avsikt att släppa ut fluorkolväten i bulk på marknaden i Europeiska unionen under 2019

5


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

20.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 21/1


Eurons växelkurs (1)

19 januari 2018

(2018/C 21/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2255

JPY

japansk yen

135,54

DKK

dansk krona

7,4454

GBP

pund sterling

0,88365

SEK

svensk krona

9,8333

CHF

schweizisk franc

1,1758

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,6243

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,433

HUF

ungersk forint

309,20

PLN

polsk zloty

4,1716

RON

rumänsk leu

4,6594

TRY

turkisk lira

4,6557

AUD

australisk dollar

1,5302

CAD

kanadensisk dollar

1,5246

HKD

Hongkongdollar

9,5814

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6831

SGD

singaporiansk dollar

1,6178

KRW

sydkoreansk won

1 306,92

ZAR

sydafrikansk rand

14,9553

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,8481

HRK

kroatisk kuna

7,4352

IDR

indonesisk rupiah

16 315,69

MYR

malaysisk ringgit

4,8260

PHP

filippinsk peso

62,138

RUB

rysk rubel

69,3324

THB

thailändsk baht

39,069

BRL

brasiliansk real

3,9312

MXN

mexikansk peso

22,8157

INR

indisk rupie

78,2390


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


20.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 21/2


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2018/C 21/02)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt med valören 2 euro avsedda att sättas i omlopp, om vissa villkor är uppfyllda. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Litauen

Tema : Estland, Lettland och Litauen kommer gemensamt att ge ut ett minnesmynt under 2018 för att högtidlighålla upprättandet av staterna Estland och Lettland och återupprättandet av staten Litauen

Beskrivning : De tre baltiska staterna symboliseras av en fläta. De är sammanflätade genom sin historia: en gemensam dåtid, nutid och framtid. Hundraårsdagen symboliseras av talet 100 i stiliserad form och de tre staternas riksvapen. Till vänster anges det utgivande landet, ”LIETUVA” och myntortsmärket, och till höger sida anges utgivningsåret, ”2018” och formgivarens initialer ”JP”. Utformningen valdes genom omröstning i alla de tre baltiska länderna.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga :

Utgivning : Första kvartalet 2018


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

20.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 21/3


Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

(2018/C 21/03)

Offentliggörandet av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (1) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 39 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en regelbunden uppdatering av förteckningen på webbplatsen för generaldirektoratet för inrikes frågor.

TJECKIEN

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 247, 13.10.2006

Referensbeloppen anges i 13 § i lag nr 326/1999 Sb. om utlänningars vistelse på Republiken Tjeckiens territorium, i dess ändrade lydelse, jämförd med 5 § i lag nr 110/2006 Sb. om levnads- och existensminimum, i dess ändrade lydelse. De fastställs utifrån den nuvarande nivån för existensminimum och varierar beroende på varaktigheten av den planerade kortare vistelsen på Republiken Tjeckiens territorium enligt följande:

För vistelse som inte överstiger 30 dagar – 0,5 gånger existensminimum (nuvarande belopp i november 2017 – 2 200 CZK) för varje dag av vistelsen, dvs. 1 100 CZK per dag.

För vistelse som överstiger 30 dagar – 15 gånger existensminimum (nuvarande belopp i november 2017 – 2 200 CZK), dvs. 33 000 CZK; detta belopp ska höjas med dubbla beloppet av existensminimum för varje hel månad av planerad vistelse på territoriet, dvs med ytterligare 4 400 CZK per månad.

Tredjelandsmedborgare under 18 år ska visa att de har hälften av de belopp som anges ovan.

Bedömningen av om det finns tillräckliga medel för uppehället får bygga på tredjelandsmedborgarens innehav av kontanta medel, resecheckar eller kreditkort eller av en handling som bekräftar betalning av tjänster i samband med vistelsen på territoriet eller en handling som bekräftar att tjänster kommer att tillhandahållas gratis. Åtagandeförklaringar och garantibrev från värdfolk (i form av en skriftlig inbjudan bestyrkt av den tjeckiska polisen – se bilaga 33 till Schengenhandboken) kan även utgöra bevis på att det finns tillräckliga medel för uppehället.

En tredjelandsmedborgare som ska studera på territoriet kan, för att visa att det finns tillräckliga medel för hans eller hennes vistelse, lämna ett åtagande från en statlig myndighet eller en rättslig enhet om att bekosta vistelsen genom tillhandahållande av medel motsvarande existensminimum (nuvarande belopp i november 2017 – 2 200 CZK) för en månad av den planerade vistelsen, eller en handling som styrker att alla kostnader i samband med personens studier och vistelse ska bekostas av den mottagande organisationen (skolan). Om det belopp som avses i åtagandet inte uppgår till detta belopp ska tredjelandsmedborgaren vara skyldig att lämna en handling som styrker att han eller hon har tillräckliga medel som motsvarar skillnaden mellan existensminimum (nuvarande belopp i november 2017 – 2 200 CZK) och beloppet för åtagandet för den planerade vistelsens varaktighet, dock högst sex gånger existensminimum (för närvarande 13 200 CZK). En handling om tillhandahållande av medel för ens vistelse får ersättas av ett beslut eller ett avtal om tilldelning av ett stipendium som förvärvats i enlighet med ett internationellt fördrag som Tjeckien är bundet av.

Förteckning över tidigare offentliggöranden

 

EUT C 247, 13.10.2006, s. 19

 

EUT C 153, 6.7.2007, s. 22

 

EUT C 182, 4.8.2007, s. 18

 

EUT C 57, 1.3.2008, s. 38

 

EUT C 134, 31.5.2008, s. 19

 

EUT C 37, 14.2.2009, s. 8

 

EUT C 35, 12.2.2010, s. 7

 

EUT C 304, 10.11.2010, s. 5

 

EUT C 24, 26.1.2011, s. 6

 

EUT C 157, 27.5.2011, s. 8

 

EUT C 203, 9.7.2011, s. 16

 

EUT C 11, 13.1.2012, s. 13

 

EUT C 72, 10.3.2012, s. 44

 

EUT C 199, 7.7.2012, s. 8

 

EUT C 298, 4.10.2012, s. 3

 

EUT C 56, 26.2.2013, s. 13

 

EUT C 98, 5.4.2013, s. 3

 

EUT C 269, 18.9.2013, s. 2

 

EUT C 57, 28.2.2014, s. 1

 

EUT C 152, 20.5.2014, s. 25

 

EUT C 224, 15.7.2014, s. 31

 

EUT C 434, 4.12.2014, s. 3

 

EUT C 447, 13.12.2014, s. 32

 

EUT C 38, 4.2.2015, s. 20

 

EUT C 96, 11.3.2016, s. 7

 

EUT C 146, 26.4.2016, s. 12

 

EUT C 248, 8.7.2016, s. 12

 

EUT C 111, 8.4.2017, s. 11


(1)  Se förteckningen över tidigare offentliggöranden i slutet av denna uppdatering.


V Yttranden

ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

20.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 21/5


Meddelande till företag som har för avsikt att släppa ut fluorkolväten i bulk på marknaden i Europeiska unionen under 2019

(2018/C 21/04)

1.

Detta meddelande riktas till företag som har för avsikt att lämna en deklaration om att släppa ut fluorkolväten i bulk på marknaden i Europeiska unionen under 2019, i enlighet med artikel 16.2 och 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser (1) (nedan kallad förordningen):

a)

Producenter och importörer för vilka ett referensvärde har fastställts för perioden från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020 genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1984 (2).

b)

Alla andra producenter och importörer som har för avsikt att släppa ut minst 100 ton koldioxidekvivalenter av fluorkolväten i bulk på unionsmarknaden under 2019.

2.

Med fluorkolväten avses ämnen som förtecknas i avsnitt 1 i bilaga I till förordningen, eller blandningar som innehåller något av följande ämnen:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.

Varje utsläppande på marknaden av dessa ämnen, med undantag för de användningsområden som anges i artikel 15.2 a–f i förordningen eller en total årlig kvantitet av dessa ämnen på mindre än 100 ton koldioxidekvivalenter per år, omfattas av kvantitativa begränsningar i det kvotsystem som fastställs i artiklarna 15 och 16 i samt bilagorna V och VI till förordningen. Kommissionen tilldelar berörda företag kvoter.

4.

Alla uppgifter som lämnats av företag, kvoter och referensvärden lagras i onlineregistret för fluorkolväten som inrättats i enlighet med artikel 17 i förordningen och som är tillgängligt via portalen för fluorerade växthusgaser (3). Alla uppgifter i registret, inklusive kvoter, referensvärden och företags- och personuppgifter, kommer att behandlas konfidentiellt av Europeiska kommissionen.

Endast för producenter och importörer för vilka ett referensvärde har fastställts enligt punkt 1 a i detta meddelande:

5.

Dessa företag kommer att erhålla 89 % av 63 %, (dvs. 56,07 %) av deras referensvärde som kvot för 2019, i enlighet med artikel 16.5 i samt bilagorna V och VI till förordningen.

För alla företag som avses i punkt 1 a och b i detta meddelande:

6.

Enligt bilaga VI till förordningen ska summan av de kvoter som tilldelats på basis av referensvärdena enligt punkt 5 subtraheras från den högsta tillåtna mängden för 2019 för att fastställa den mängd som ska tilldelas från reserven (4).

7.

Företag som önskar erhålla kvoter från denna reserv måste följa det förfarande som beskrivs i punkterna 8–10 i detta meddelande.

8.

Företaget måste vara registrerat som producent och/eller importör av fluorkolväten i onlineregistret för fluorkolväten som är tillgängligt via portalen för fluorerade växthusgaser (5). För företag som ännu inte är registrerade, finns det på GD Klimatpolitiks webbplats (6) vägledning om hur man anmäler sig.

9.

Företaget måste lämna en deklaration om ytterligare planerade mängder för 2019 i det elektroniska registret för fluorkolväten som är tillgängligt via portalen för fluorerade växthusgaser (7). Sådana deklarationer kommer endast att kunna göras under perioden 2 april–31 maj 2018.

10.

Kommissionen kommer bara att beakta korrekta och vederbörligen ifyllda deklarationer om ytterligare planerade mängder som inkommit senast kl. 13.00 centraleuropeisk tid den 31 maj 2018.

11.

På grundval av dessa deklarationer tilldelar kommissionen dessa företag kvoter i enlighet med artikel 16.2, 16.4 och 16.5 samt bilagorna V och VI till förordningen.

12.

Kommissionen kommer att informera företagen om totala tilldelade kvoter för 2019 via registret för fluorkolväten.

13.

Registrering i registret för fluorkolväten och/eller en deklaration om avsikt att släppa ut fluorkolväten på marknaden 2019 ger i sig inte automatiskt rätt att släppa ut fluorkolväten på marknaden under 2019.


(1)  EUT L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1984 av den 24 oktober 2017 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser, av referensvärden för perioden 1 januari 2018–31 december 2020 för producenter eller importörer som lagligen har släppt ut fluorkolväten på marknaden från och med den 1 januari 2015 enligt rapportering i enlighet med den förordningen (EUT L 287, 4.11.2017, s. 4). Beslut (EU) 2017/1984 får ses över mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(3)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(4)  Den högsta tillåtna mängden som är tillgänglig för 2019 får ses över mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

(5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(6)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain