ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 162

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
23 maj 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 162/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8379 – SGID/Hellenic Republic/IPTO) ( 1 )

1

2017/C 162/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8388 – Ares/Baupost/Nova Eventis) ( 1 )

1

2017/C 162/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8447 – EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 162/04

Eurons växelkurs

3

2017/C 162/05

Uppgifter från kommissionen i enlighet med andra stycket i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster – Statistik om de tekniska regler som anmäldes 2016 inom ramen för anmälningsförfarandet i direktiv (EU) 2015/1535 ( 1 )

4

 

Europeiska datatillsynsmannen

2017/C 162/06

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

9


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 162/07

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

12


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8379 – SGID/Hellenic Republic/IPTO)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 162/01)

Kommissionen beslutade den 10 maj 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8379. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8388 – Ares/Baupost/Nova Eventis)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 162/02)

Kommissionen beslutade den 12 maj 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8388. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8447 – EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 162/03)

Kommissionen beslutade den 17 maj 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8447. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/3


Eurons växelkurs (1)

22 maj 2017

(2017/C 162/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1243

JPY

japansk yen

125,18

DKK

dansk krona

7,4432

GBP

pund sterling

0,86353

SEK

svensk krona

9,7895

CHF

schweizisk franc

1,0911

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,3723

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

26,488

HUF

ungersk forint

308,65

PLN

polsk zloty

4,1927

RON

rumänsk leu

4,5609

TRY

turkisk lira

4,0027

AUD

australisk dollar

1,5049

CAD

kanadensisk dollar

1,5174

HKD

Hongkongdollar

8,7533

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6120

SGD

singaporiansk dollar

1,5581

KRW

sydkoreansk won

1 256,08

ZAR

sydafrikansk rand

14,8198

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,7457

HRK

kroatisk kuna

7,4415

IDR

indonesisk rupiah

,

MYR

malaysisk ringgit

4,8395

PHP

filippinsk peso

55,863

RUB

rysk rubel

63,7417

THB

thailändsk baht

38,642

BRL

brasiliansk real

3,7029

MXN

mexikansk peso

20,9641

INR

indisk rupie

72,5570


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/4


Uppgifter från kommissionen i enlighet med andra stycket i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1)

Statistik om de tekniska regler som anmäldes 2016 inom ramen för anmälningsförfarandet i direktiv (EU) 2015/1535

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 162/05)

I.   Tabell över de olika typer av reaktioner som riktats mot EU:s medlemsstater avseende de utkast som anmälts av var och en av dessa

Medlemsstat

Antal anmälningar

Synpunkter (2)

Detaljerade utlåtanden (3)

Förslag till gemenskapsrättsakter

 

 

MS

COM

Efta (4) TR (5)

MS

COM

6.3 (6)

6.4 (7)

Belgien

30

1

6

0

0

1

0

0

Bulgarien

14

3

6

0

2

3

0

0

Tjeckien

38

10

13

0

7

6

0

0

Danmark

34

2

9

0

1

2

0

0

Tyskland

63

12

18

0

11

4

0

0

Estland

14

2

1

0

0

0

0

0

Irland

11

4

2

0

16

1

0

0

Grekland

8

3

3

0

0

1

0

0

Spanien

19

3

4

0

0

3

0

0

Frankrike

80

10

14

0

4

11

0

0

Kroatien

18

6

9

0

3

2

0

0

Italien

40

4

9

0

3

3

0

0

Cypern

2

0

2

0

0

1

0

0

Lettland

8

2

1

0

0

1

0

0

Litauen

7

3

1

0

1

0

0

0

Luxemburg

3

2

1

0

0

0

0

0

Ungern

31

6

3

0

3

3

0

0

Malta

10

2

5

0

0

3

0

0

Nederländerna

45

6

9

0

4

4

0

0

Österrike

34

3

12

0

3

1

0

0

Polen

28

5

5

0

4

0

0

0

Portugal

3

3

0

0

1

1

0

0

Rumänien

6

0

0

0

0

0

0

0

Slovenien

20

2

10

0

10

3

0

0

Slovakien

12

8

9

0

1

1

0

0

Finland

43

8

7

0

5

5

0

0

Sverige

33

5

5

0

0

0

0

0

Förenade kungariket

46

1

6

0

0

5

0

0

Totalt i EU

700

116

170

0

79

65

0

0


II.   Tabell över fördelningen per sektor för de utkast som anmälts av EU:s medlemsstater

Sektor

BE

BG

CZ

CY

DK

DE

EE

IE

GR

ES

FR

HR

IT

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Totalt

Byggnad och anläggning

5

3

8

1

7

18

2

3

0

4

4

3

4

0

2

0

1

0

9

17

3

0

3

1

2

18

1

12

131

Jordbruk, fiske och livsmedel

4

9

13

0

7

5

0

7

1

5

16

3

14

4

2

0

6

8

8

2

5

0

1

8

1

8

6

2

145

Kemiska produkter

2

1

2

0

1

4

1

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

1

0

0

4

5

0

32

Läkemedel

0

1

2

0

0

5

4

0

0

0

11

0

0

1

1

0

6

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

3

37

Hem- och fritidsutrustning

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

1

0

3

2

0

0

0

1

0

2

4

0

0

0

1

1

1

1

24

Mekanik

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

7

3

0

1

0

1

0

5

1

2

0

0

2

0

0

3

3

31

Energi, mineraler, trä

2

0

1

0

3

2

0

0

5

0

4

0

0

0

0

1

0

0

7

0

5

0

0

0

3

0

1

3

37

Miljö, paketering

2

0

5

0

1

3

2

0

0

0

7

2

8

0

1

0

4

0

8

3

2

2

1

0

1

0

0

3

55

Hälsovård, medicinsk utrustning

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Transport

6

0

0

0

10

7

1

0

1

2

5

0

1

0

0

0

2

0

1

2

3

0

0

0

1

7

11

11

71

Telekommunikationer

3

0

0

0

0

10

2

0

0

0

2

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

2

6

31

Övriga produkter

0

0

6

1

1

1

1

1

0

0

4

3

5

0

0

0

6

0

0

1

2

0

0

1

2

0

2

1

38

Informationssamhällets tjänster

5

0

0

0

0

6

0

0

0

0

19

0

2

1

0

0

4

1

2

4

2

0

0

8

1

2

0

1

58

Totalt per medlemsstat

30

14

38

2

34

63

14

11

8

19

80

18

40

8

7

3

31

10

45

34

28

3

6

20

12

43

33

46

700


III.   Tabell över fördelningen per antal synpunkter från kommissionen vad gäller utkast som anmälts av Island, Liechtenstein, Norge (8) och Schweiz (9)

Land

Anmälningar

Synpunkter EG (10)

Island

6

1

Liechtenstein

1

2

Schweiz

1

5

Norge

34

6

Totalt

42

14


IV.   Tabell över fördelningen per sektor för de utkast som anmälts av Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz

Sektor

Island

Liechtenstein

Norge

Schweiz

Totalt

Jordbruk, fiske och livsmedel

0

0

4

0

4

Mekanik

1

0

11

0

12

Byggnad och anläggning

0

0

4

0

4

Transport

0

0

10

0

10

Telekommunikationer

0

0

1

1

2

Varor och övriga produkter

0

0

2

0

2

Miljö

2

0

1

0

3

Informationssamhällets tjänster

0

0

1

0

1

Hem- och fritidsutrustning

0

1

0

0

1

Läkemedel och kosmetika

3

0

0

0

3

Totalt per land

6

1

34

1

42


V.   Tabell över anmälda utkast från Turkiet och kommissionens synpunkter på dessa utkast

Turkiet

Anmälningar

Kommissionens synpunkter

Totalt

15

3


VI.   Tabell över fördelningen per sektor vad gäller de utkast som anmälts av Turkiet

Sektor

Turkiet

Byggnad och anläggning

7

Transport

2

Energi, mineraler, trä

1

Mekanik

2

Övriga produkter

3

Totalt

15


VII.   Statistik avseende pågående överträdelseförfaranden under 2016 som inletts på grundval av artikel 258 i EUF-fördraget för brott mot bestämmelserna i direktiv (EU) 2015/1535

Land

Antal överträdelseförfaranden som pågått och inletts under 2016

Polen

2

Totalt i EU

2


(1)  EUT L 241, 17.9.2015, s. 1 (nedan kallad direktivet).

(2)  Artikel 5.2 i direktivet.

(3)  Artikel 6.2 i direktivet.

(4)  I kraft av EES-avtalet tillämpar de Eftaländer som har anslutit sig till detta avtal direktiv (EU) 2015/1535, med de nödvändiga anpassningar som föreskrivs i bilaga II kapitel XIX punkt 1. De kan härigenom rikta anmärkningar mot utkast som anmälts av Europeiska unionens medlemsstater. Schweiz kan också göra dylika anmärkningar på grundval av ett informellt avtal om informationsutbyte inom området för tekniska föreskrifter.

(5)  Anmälningsförfarandet har utsträckts till att omfatta Turkiet inom ramen för associeringsavtalet mellan dessa länder (avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet [EGT 217, 29.12.1964, s. 3687/64] och besluten 1/95 och 2/97 från associeringsrådet EG–Turkiet).

(6)  Artikel 6.3 i direktivet, enligt vilken medlemsstaterna inte får anta det anmälda utkastet (med undantag av utkast till bestämmelser som rör tjänster) före utgången av tolv månader från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen om kommissionen tillkännager sin avsikt att föreslå eller anta ett direktiv, en förordning eller ett beslut i frågan.

(7)  Artikel 6.4 i direktivet, enligt vilken medlemsstaterna inte får anta det anmälda utkastet före utgången av tolv månader från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen om kommissionen meddelar att den konstaterat att utkastet rör en fråga som redan täcks av ett utkast till ett direktiv, en förordning eller ett beslut som förelagts rådet.

(8)  EES-avtalet (se fotnot 3 till tabellen under punkt I) föreskriver att det är nödvändigt att de Eftaländer som anslutit sig till detta avtal anmäler utkast till tekniska föreskrifter till kommissionen.

(9)  På grundval av det informella avtalet om informationsutbyte inom området för tekniska föreskrifter (se fotnot 3 till tabellen under punkt I) överlämnar Schweiz sina utkast till tekniska föreskrifter till kommissionen.

(10)  Den enda typ av reaktion som föreskrivs i EES-avtalet (se fotnot 3 till tabellen under punkt I och fotnot 2) är kommissionens möjlighet att lämna kommentarer (artikel 5.2 i direktivet såsom det återgivits i kapitel XIX, punkt 1 i bilaga II till detta avtal). Samma typ av reaktion kan läggas fram beträffande anmälningar från Schweiz på grundval av det informella avtalet mellan EU och detta land (se fotnot 3 till tabellen under punkt I och fotnot 2).


Europeiska datatillsynsmannen

23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/9


Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

(Den fullständiga texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats www.edps.europa.eu)

(2017/C 162/06)

EU:s politik för gränsförvaltning har utvecklats betydligt under de senaste åren på grund av utmaningarna med inflödet av flyktingar och migranter samt de ökade säkerhetsproblemen efter attackerna i Paris, Bryssel och Nice. Den föreliggande situationen och behovet av att garantera säkerheten på medlemsstaternas territorier har föranlett kommissionen att sjösätta flera lagstiftningsinitiativ i syfte att förbättra kontrollen över de personer som reser in i Schengen-området.

Ett av dessa initiativ är förslaget till förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), som lades fram av kommissionen den 16 november 2016.

Enligt detta förslag skulle systemet kräva att personer som inte behöver visering genomgår en riskbedömning med avseende på säkerhet, irreguljär migration och risker för folkhälsan innan de anländer till Schengen-områdets gränser. Denna bedömning skulle utföras genom en dubbelkontroll av de av sökandens uppgifter som lämnats in via Etias gentemot EU:s övriga informationssystem, en särskild bevakningslista för Etias och sökregler. Denna process leder till ett beviljande – eller ett avslag – av ett automatiserat tillstånd för inresa till EU.

I och med Etias-förslaget verkar EU:s lagstiftare följa den ökande trenden att slå ihop hanteringen av säkerhets- och migrationsförvaltningsändamål utan att ta hänsyn till de betydande skillnader som finns mellan dessa två politikområden. Införandet av Etias skulle ha en betydande inverkan på rätten till personuppgiftsskydd, eftersom olika typer av uppgifter som från början har samlats in av mycket olika skäl kommer att göras tillgängliga för ett större antal offentliga myndigheter (dvs. immigrationsmyndigheter, gränskontrollmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter osv.). Av detta skäl anser Europeiska datatillsynsmannen att det finns behov av att genomföra en bedömning av den inverkan förslaget kommer att ha på den rätt till privatlivet som ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, en bedömning som omfattar en utvärdering av alla befintliga åtgärder på EU-nivå för migrations- och säkerhetsändamål.

Dessutom ger Etias-förslaget upphov till farhågor rörande processen med att fastställa de eventuella risker som utgörs av sökanden. I detta avseende bör man ägna särskild uppmärksamhet åt själva definitionen av dessa risker. Mot bakgrund av att följden för den enskilde kan vara ett inreseförbud bör lagen tydligt fastställa vilka de bedömda riskerna är. Datatillsynsmannen ifrågasätter även förekomsten av Etias sökregler. Datatillsynsmannen är på det klara med att lagstiftarens syfte är att skapa ett verktyg som möjliggör automatisk urskiljning av tredjelandsmedborgare som inte behöver visering och som också misstänks utgöra sådana risker. Icke desto mindre ger profilering, liksom alla andra former av datoriserad uppgiftsanalys som tillämpas på enskilda individer, upphov till allvarliga tekniska, rättsliga och etiska frågor. Av denna anledning efterlyser datatillsynsmannen övertygande bevis som stöder behovet av att använda profileringsverktyg inom ramen för Etias.

Dessutom ifrågasätter datatillsynsmannen tillämpligheten med den insamling och behandling av hälsouppgifter som planeras i förslaget. Datatillsynsmannen ber om en bättre motivering av den valda lagringsperioden för uppgifterna och av behovet av att ge nationella brottsbekämpande myndigheter och Europol tillgång till uppgifterna.

Slutligen tillhandahåller datatillsynsmannen rekommendationer, t.ex. rörande uppdelningen av roller och ansvarsområden mellan de olika enheter som deltar samt rörande Etias struktur och informationssäkerhet.

I.   INLEDNING

1.

Europeiska kommissionens initiativ för inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (nedan kallat Etias) har sitt ursprung i ett meddelande från 2008 med titeln ”Att förbereda nästa steg i utvecklingen av Europeiska unionens gränsförvaltning” (1). I detta meddelande föreslog kommissionen nya verktyg för den framtida förvaltningen av de europeiska gränserna – främst systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer – och övervägde för första gången införandet av Etias, som vid den tiden kallades EU:s elektroniska system för resetillstånd (Esta). Europeiska datatillsynsmannen utfärdade samma år ett preliminärt yttrande (2) om detta meddelande.

2.

I februari 2011 utfärdade kommissionen en politisk studie (3) där fyra olika alternativ analyserades för införandet av EU:s elektroniska system för resetillstånd. Studiens slutsats var att villkoren för att motivera skapandet av EU:s elektroniska system för resetillstånd vid den tiden inte uppfylldes. I ett meddelande (4) från 2012 rörande smarta gränser ansåg kommissionen att införandet av EU:s elektroniska system för resetillstånd temporärt borde överges men tillkännagav att man avsåg att fortsätta arbetet med systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer.

3.

I meddelandet (5)”Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet” av den 6 april 2016 tillkännagav kommissionen att den kommer att bedöma behovet, den tekniska genomförbarheten och proportionaliteten av att införa ett framtida europeiskt system för reseuppgifter och resetillstånd. Samma år utförde kommissionen en genomförbarhetsstudie i vilken tre andra befintliga system för resetillstånd i världen användes som riktmärken: ESTA i USA, eTA i Kanada och eVisitor i Australien.

4.

Den 16 november offentliggjorde kommissionen slutrapporten för genomförbarhetsstudien (6) (nedan kallad 2016 års genomförbarhetsstudie) såväl som förslaget för Etias (nedan kallat förslaget).

5.

Datatillsynsmannen välkomnar att kommissionens avdelningar har hållit informella samråd med honom innan förslaget antogs. Han beklagar dock att det på grund av den mycket snäva tidsfristen och förslagets vikt och komplexitet inte var möjligt att tillhandahålla ett meningsfullt bidrag vid tiden i fråga.

V.   SLUTSATS

113.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar den uppmärksamhet som ägnas dataskyddet genom hela förslaget för införandet av Etias.

114.

Med full respekt för lagstiftarens roll när det gäller att bedöma nödvändigheten och proportionaliteten av de föreslagna åtgärderna påminner datatillsynsmannen om att dessa två rättsliga högnivåkrav som förankras i stadgan kan granskas av EU-domstolen och att datatillsynsmannen har till uppgift att slå vakt om dem. Han understryker att bristen på en konsekvensbedömning (rörande dataskydd) gör det omöjligt att bedöma nödvändigheten av och proportionaliteten hos Etias i den form som för närvarande föreslås.

115.

Eftersom förslaget inför ett ytterligare system som innebär behandling av en betydande mängd personuppgifter rörande tredjelandsmedborgare för immigrations- och säkerhetsändamål råder datatillsynsmannen lagstiftaren att genomföra en kartläggning av alla åtgärder på EU-nivå som medför databehandling för migrations- och säkerhetsändamål och att genomföra en djupanalys med avseende på åtgärdernas mål och verkningsfullhet.

116.

I detta sammanhang rekommenderar datatillsynsmannen att man ska införa en definition av irreguljära migrations- och säkerhetsrisker i förslaget för att uppfylla principen om ändamålsbegränsning.

117.

Dessutom är datatillsynsmannen bekymrad över huruvida användningen av Etias sökregler ligger i linje med de grundläggande rättigheter som fastställs i stadgan. Han rekommenderar att de föreslagna Etias-sökreglerna ska underkastas en omfattande förhandsbedömning av deras inverkan på de grundläggande rättigheterna. Han undrar också om det finns övertygande bevis till stöd för behovet av att använda profileringsverktyg inom ramen för Etias och, om så inte är fallet, uppmuntrar han lagstiftaren att ompröva användningen av profilering.

118.

Datatillsynsmannen ifrågasätter tillämpligheten och effektiviteten i insamlingen och behandlingen av hälsouppgifter på det sätt som planeras i förslaget, på grund av deras brist på tillförlitlighet. Med tanke på det begränsade sambandet mellan hälsorisker och resenärer som inte behöver visering undrar han även om det finns ett behov av att behandla dessa uppgifter.

119.

Vad gäller brottsbekämpning och Europols åtkomst till Etias data understryker datatillsynsmannen att det i dag saknas övertygande bevis till stöd för behovet av en sådan åtkomst. Datatillsynsmannen påpekar att frågan om huruvida det är nödvändigt och proportionerligt med nya system ska bedömas både övergripande, med beaktande av de stora redan befintliga it-systemen i EU, och specifikt, med beaktande av förhållandet med berörda tredjelandsmedborgare som lagligen besöker och reser in i EU.

120.

Förutom de huvudsakliga problem som fastställts ovan rör Europeiska datatillsynsmannens rekommendationer även följande aspekter av förslaget:

Den insamlade datamängdens nödvändighet och proportionalitet.

De valda lagringsperioderna för uppgifterna.

Etias interoperabilitet med andra it-system.

Uppgiftslämnarnas rättigheter och tillhandahållna korrigerande åtgärder.

Den oberoende granskningen av villkoren för de brottsbekämpande myndigheternas åtkomst.

Uppdelningen av roller och ansvarsområden mellan den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och eu-LISA.

Den uppgiftskontroll som utförs av Etias centralenhet.

Etias struktur och informationssäkerhet.

De statistiska uppgifter som genereras av systemet.

Europeiska datatillsynsmannens roll.

121.

Europeiska datatillsynsmannen är fortsatt tillgänglig för att ge ytterligare råd rörande förslaget, även vad gäller eventuella delegerade akter eller genomförandeakter som antas i enlighet med den förslagna förordningen och som kan ha en inverkan på behandlingen av personuppgifter.

Bryssel den 6 mars 2017.

Giovanni BUTTARELLI

Europeisk datatillsynsman


(1)  Meddelande av den 13 februari 2008 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att förbereda nästa steg i utvecklingen av Europeiska unionens gränsförvaltning, KOM(2008) 69 slutlig.

(2)  Europeiska datatillsynsmannens preliminära yttrande av den 3 mars 2008 finns på https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Comments/2008/08-03-03_Comments_border_package_EN.pdf.

(3)  Den politiska studien om EU:s elektroniska system för resetillstånd (Esta) från februari 2011 finns på http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/pdf/esta_annexes_en.pdf.

(4)  Meddelande av den 25 oktober 2011 från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Smart gränsförvaltning – valmöjligheter och framtida handlingsalternativ, KOM(2011) 680 slutlig.

(5)  Meddelande av den 6 april 2016 från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet, COM(2016) 205 final.

(6)  Slutrapporten för genomförbarhetsstudien av den 16 november 2016 om ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) finns på https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

23.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/12


Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

(2017/C 162/07)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot en begäran om en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran om översyn ingavs av Hebei Yulong Casting Co., Ltd (nedan kallad sökanden), en kinesisk exporterande tillverkare av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn, och avser import med ursprung i Folkrepubliken Kina.

Eftersom åtgärderna också tillämpas på import med ursprung i Thailand, har kommissionen på eget initiativ beslutat att inleda en översyn av import med ursprung i Thailand.

Översynen omfattar endast en undersökning av produktdefinitionen för att klargöra om vissa produkttyper ska omfattas av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand (nedan kallade de berörda länderna).

2.   Produkt som översynen gäller

Den produkt som omfattas av översynen är gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn, förutom kroppar av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock, (nedan kallad den produkt som översynen gäller) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307191010).

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 430/2013 (2).

4.   Grund för översynen

Sökanden begär att vissa gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn ska undantas från de nuvarande antidumpningsåtgärderna. De produkter som sökanden hävdar bör undantas är

kroppar av klämringskopplingar med gängor enligt DIN 28601, och

korsformade rördelar med två ogängade centrala genomgående hål.

Begäran enligt artikel 11.3 bygger på prima facie-bevisning från sökanden för att de grundläggande fysiska, tekniska och/eller kemiska egenskaperna hos de produkter som ska undantas väsentligt skiljer sig från egenskaperna hos den produkt som översynen gäller. Samma bevisning anses tillämplig på den produkt som översynen gäller från båda de berörda länderna.

5.   Förfarande

Kommissionen har, efter att ha informerat medlemsstaterna, slagit fast att bevisningen är tillräcklig för att motivera inledandet av en partiell interimsöversyn, som omfattar endast en undersökning av produktdefinitionen för att klargöra om vissa produkttyper ska omfattas av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av den produkt som översynen gäller. Kommissionen inleder därför en översyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

Eventuella förordningar som denna översyn resulterar i kan komma att gälla retroaktivt från och med dagen för införandet av de berörda åtgärderna eller från ett senare datum, t.ex. dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning. Alla berörda parter, särskilt importörer, uppmanas att lämna synpunkter i denna fråga och inkomma med bevisning till stöd för dessa.

5.1   Skriftliga inlagor

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer ett frågeformulär att sändas till sökanden i egenskap av exporterande tillverkare. Dessutom kan kommissionen komma att sända frågeformulär till de berörda parter som har gett sig till känna. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.2   Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.3   Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) att kommissionen använder dessa uppgifter och data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och b) att dessa uppgifter och/eller data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna för vilka de begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited” (3).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningarna ska vara tillräckligt detaljerade för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa uppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida inte de berörda parterna uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-postadress: TRADE-R661-MALLEABLE-FITTINGS@ec.europa.eu

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller väsentligen hindrar undersökningen, får enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter användas i stället.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av de uppgifter som är tillgängliga, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna uppgifter i elektronisk form ska inte anses utgöra bristande samarbete, förutsatt att den berörda parten visar att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna uppgifter på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar begäranden om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, begäranden om förlängning av tidsfrister och begäranden från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

En begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kommer också att se till att parterna ges möjlighet att bli hörda vid en utfrågning så att olika synpunkter och motargument kan framföras i frågor rörande bland annat produktdefinitionen för de gällande åtgärderna.

Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (4).


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 430/2013 av den 13 maj 2013 om införande av en slutlig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand, samt om avslutande av förfarandet med avseende på Indonesien (EUT L 129, 14.5.2013, s. 1).

(3)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(4)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.