ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 66

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
2 mars 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 66/01

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 0,00 % den 1 mars 2017 – Eurons växelkurs

1

2017/C 66/02

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

2

2017/C 66/03

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

3

2017/C 66/04

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

4

 

Revisionsrätten

2017/C 66/05

Särskild rapport nr 35/2016 – Att använda budgetstöd för att förbättra mobiliseringen av inhemska intäkter i Afrika söder om Sahara

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2017/C 66/06

Meddelande från Republiken Polens regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

6

2017/C 66/07

Meddelande från Republiken Polens regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

16


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Efta-domstolen

2017/C 66/08

Domstolens dom av den 10 maj 2016 i de förenade målen E-15/15 och E-16/15 – Franz-Josef Hagedorn mot Vienna-Life Lebensversicherung AG och Rainer Armbruster mot Swiss Life (Liechtenstein) AG (Direktiv 2002/83/EG – Artikel 36 – Överlåtelse av livförsäkringsavtal – Upptagande till sakprövning – Begreppet försäkringsavtal – Ändrade försäkringsvillkor)

29

2017/C 66/09

Domstolens dom av den 10 maj 2016 i mål E-19/15 – Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein (Underlåtenhet av en EES-/Eftastat att fullgöra sina skyldigheter – System för förhandstillstånd vid etablering och gränsöverskridande tjänster – Direktiv 2006/123/EG – Artikel 31 i EES-avtalet – Artikel 36 i EES-avtalet – Motivering – Proportionalitet)

30

2017/C 66/10

Domstolens dom av den 2 juni 2016 i mål E-24/15 – Walter Waller mot Liechtensteinische Invalidenversicherung (Samordning av de sociala trygghetssystemen – Artikel 87.2 i förordning (EG) nr 987/2009 – Bindande verkan av utlåtanden om hälsotillstånd)

31

2017/C 66/11

Beslut av domstolen av den 24 maj 2016 i mål E-2/16, Gerhard Spitzer mot Eftas övervakningsmyndighet (Preliminär invändning mot tillåtlighet – Vägran att väcka talan om fördragsbrott – Direktiv 2002/47/EG – Rättsakter mot vilka talan kan väckas – Frist – Upptagande till sakprövning)

31

2017/C 66/12

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjaviks häradsrätt) den 12 maj 2016 i målet Fjarskipti hf. mot Póst- og fjarskiptastofnun (Mål E-6/16)

32

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 66/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8381 – Motherson Sumi Systems/PKC Group) ( 1 )

33


 

Rättelser

2017/C 66/14

Rättelse till tillbakadragandet av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för registrerade resenärer ( EUT C 422 av den 17.11.2016 )

34


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/1


Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner (1):

0,00 % den 1 mars 2017

Eurons växelkurs (2)

1 mars 2017

(2017/C 66/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,0533

JPY

japansk yen

119,84

DKK

dansk krona

7,4333

GBP

pund sterling

0,85550

SEK

svensk krona

9,5268

CHF

schweizisk franc

1,0647

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,8618

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,021

HUF

ungersk forint

307,95

PLN

polsk zloty

4,2958

RON

rumänsk leu

4,5207

TRY

turkisk lira

3,8438

AUD

australisk dollar

1,3752

CAD

kanadensisk dollar

1,4044

HKD

Hongkongdollar

8,1773

NZD

nyzeeländsk dollar

1,4793

SGD

singaporiansk dollar

1,4842

KRW

sydkoreansk won

1 204,93

ZAR

sydafrikansk rand

13,7793

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,2472

HRK

kroatisk kuna

7,4205

IDR

indonesisk rupiah

14 074,19

MYR

malaysisk ringgit

4,6850

PHP

filippinsk peso

53,015

RUB

rysk rubel

61,4190

THB

thailändsk baht

36,871

BRL

brasiliansk real

3,2768

MXN

mexikansk peso

21,1100

INR

indisk rupie

70,3960


(1)  Räntesats vid den transaktion som närmast föregick det angivna datumet. Vid refinansieringstransaktioner till rörlig ränta är räntesatsen marginalräntesatsen.

(2)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/2


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2017/C 66/02)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Lettland

Tema : Landskapet Kurzeme

Beskrivning : I mitten Kurzemes landskapsvapen, och ovanför detta, namnet på det utgivande landet ”LATVIJA” samt nedtill ”KURZEME”. Präglingsåret ”2017” återfinns till höger om vapnet.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga :

Ungefärligt utgivningsdatum : September 2017.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/3


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2017/C 66/03)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Lettland

Tema : Landskapet Latgale

Beskrivning : I mitten Latgales landskapsvapen, ovanför detta en inskrift med namnet på det utgivande landet ”LATVIJA” och nedtill omskriften ”LATGALE”. Till höger präglingsåret ”2017”.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga :

Ungefärligt utgivningsdatum : Oktober 2017.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/4


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2017/C 66/04)

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1).

Image

Image

Image

Image

1 cent

2 cent

5 cent

10 cent

Image

Image

Image

Image

20 cent

50 cent

1 euro

2 euro

Utgivande land : Republiken San Marino

Utgivning : Mars 2017

Beskrivning :

2 euro = En halvbild av den helige Marinus, detalj från en målning av Giovan Battista Urbinelli, årtalet 2017, myntortsmärket ”R” för italienska myntverket, omskriften ”San Marino” och formgivarens initialer AL.

1 euro = Andra tornet, årtalet 2017, myntortsmärket ”R” för italienska myntverket, omskriften ”San Marino” och formgivarens initialer AL.

50 cent = En bild av den helige Marinus, detalj från en målning av Emilio Retrosi, årtalet 2017, myntortsmärket ”R” för italienska myntverket, omskriften ”San Marino” och formgivarens initialer AL.

20 cent = Berget Titano med sina tre torn, årtalet 2017, myntortsmärket ”R” för italienska myntverket, omskriften ”San Marino” och formgivarens initialer AL.

10 cent = S:t Franciskuskyrkan, årtalet 2017, myntortsmärket ”R” för italienska myntverket, omskriften ”San Marino” och formgivarens initialer AL.

5 cent = S:t Quirinuskyrkan, årtalet 2017, myntortsmärket ”R” för italienska myntverket, omskriften ”San Marino” och formgivarens initialer AL.

2 cent = Stadsporten, årtalet 2017, myntortsmärket ”R”, Italiens myntmärke, omskriften ”San Marino”, AL formgivarens initialer.

1 cent = Republiken Sankt Marinos statsvapen, årtalet 2017, myntortsmärket ”R” för italienska myntverket, omskriften ”San Marino” och formgivarens initialer AL.

I myntens yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Randpräglingen på 2-euromyntet är: 2 * upprepat sex gånger, varannan gång rättvänt och varannan gång omvänt.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, EUT C 254, 20.10.2006, s. 6 och EUT C 248, 23.10.2007, s. 8 för hänvisning till andra euromynt.


Revisionsrätten

2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/5


Särskild rapport nr 35/2016

Att använda budgetstöd för att förbättra mobiliseringen av inhemska intäkter i Afrika söder om Sahara

(2017/C 66/05)

Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 35/2016 Att använda budgetstöd för att förbättra mobiliseringen av inhemska intäkter i Afrika söder om Sahara just har offentliggjorts.

Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://eca.europa.eu och på EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/6


Meddelande från Republiken Polens regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

(2017/C 66/06)

OFFENTLIG ANBUDSINFORDRAN AVSEENDE EN KONCESSION FÖR PROSPEKTERING EFTER OCH UNDERSÖKNING AV NATURGASFYNDIGHETER SAMT UTVINNING AV NATURGAS I PIŁA-OMRÅDET

AVSNITT I: RÄTTSLIG GRUND

1.

Artikel 49h.2 i lagen om geologi och gruvdrift (lagsamlingen (Dziennik Ustaw) 2016, nummer 1131).

2.

Regeringens förordning av den 28 juli 2015 om anbudsförfaranden avseende koncessioner för prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter och koncessioner för utvinning av kolväten (lagsamlingen 2015, nummer 1171).

3.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (EGT L 164, 30.6.1994, s. 3, polsk specialutgåva: kapitel 6, del 2, s. 262).

AVSNITT II: ANBUDSINFORDRANDE ENHET

Namn: Ministerstwo Środowiska (Miljöministeriet)

Adress: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polen

Tfn +48 223692449, +48 223692447; Fax +48 223692460

Internet: www.mos.gov.pl

AVSNITT III: FÖREMÅL FÖR FÖRFARANDET

1.   Typ av verksamheter för vilka koncessionen ska beviljas

Koncession om nyttjanderätt för prospektering efter och undersökning av naturgasfyndigheter samt utvinning av naturgas i Piła-området, koncessionsblocken 146 och 147.

2.   Område inom vilket verksamheterna ska bedrivas

Det område som omfattas av detta anbudsförfarande begränsas av linjer mellan punkter med följande koordinater enligt koordinatsystemet PL-1992:

Punkt nr

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

583 341,110

378 925,810

2

572 026,540

378 791,780

3

572 856,780

349 419,600

4

580 980,150

332 427,200

5

601 193,830

333 133,140

6

600 818,160

345 067,120

Ytarealen för den vertikala projektionen av det område som beskrivs ovan är 942,19 km2.

Det område som omfattas av anbudsförfarandet är beläget i följande distrikt och kommuner:

Provinsen Zachodniopomorskie

Wałcz-distriktet: kommunen Wałcz (3,92 % av området).

Provinsen Wielkopolskie

Złotów-distriktet: kommunen Krajenka (2,00 %).

Piła-distriktet: kommunerna Szydłowo (18,55 %), Piła (10,89 %), Kaczory (13,90 %), Wysoka (0,40 %), Miasteczko Krajeńskie (7,38 %), Białośliwie (3,50 %), Ujście (9,32 %).

Czarnków-Trzcianka-distriktet: kommunerna Trzcianka (9,50 %), Czarnków (0,14 %).

Chodzież-distriktet: staden Chodzież (0,25 %), kommunerna Chodzież (10,09 %), Margonin (1,37 %) och Szamocin (8,69 %).

Wągrowiec-distriktet: kommunen Gołańcz (0,09 %).

Syftet med de arbeten som ska utföras i permiska formationer är att dokumentera naturgasförekomster och utvinna naturgas i det område som beskrivs ovan.

3.   Tidsgräns, minst 90 dagar från och med dagen för offentliggörandet av meddelandet samt plats för inlämnande av anbud

Anbuden ska lämnas in till polska miljöministeriets huvudkontor senast kl. 16.00 centraleuropeisk tid på den sista dagen av den 91-dagarsperiod som börjar dagen efter dagen för offentliggörandet av detta meddelande i Europeiska unionens officiella tidning. Antalet anbud och namnen på anbudsgivarna kommer att presenteras vid ett offentligt möte i kommittén för utvärdering av anbud inom 14 dagar från det att tidsfristen för inlämnande av anbud löpt ut.

4.   Detaljerade anbudsspecifikationer, inklusive kriterier för utvärdering av anbuden samt kriteriernas viktning, för att säkerställa att de villkor som anges i artikel 49k i lagen om geologi och gruvdrift av den 9 juni 2011 är uppfyllda

Anbud får lämnas in av enheter för vilka ett beslut har utfärdats som bekräftar ett positivt resultat av ett kvalifikationsförfarande i enlighet med artikel 49a.16.1 och 49a.16.2 i lagen om geologi och gruvdrift. Anbuden får lämnas in av enheterna fristående eller av operatören om flera enheter ansöker gemensamt om koncessionen.

Mottagna anbud kommer att utvärderas av kommittén för anbudsutvärdering på grundval av följande kriterier:

30 %

ekonomisk kapacitet som ger en tillräcklig garanti för att verksamheterna avseende prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten kommer att genomföras, särskilt finansieringskällor och finansieringsmetoder för de avsedda verksamheterna, inklusive andelen egna medel och extern finansiering.

25 %

teknisk kapacitet för prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten, särskilt tillgång till lämpliga tekniska, organisatoriska, logistiska och personella resurser.

20 %

omfattning och tidsplan för geologiska arbeten, inklusive föreslagna geologiska aktiviteter eller gruvaktiviteter.

10 %

erfarenhet av prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten som garanterar säker drift, skydd av människors och djurs liv och hälsa samt miljöskydd.

10 %

föreslagen teknik för utförandet av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter, med användning av innovativa element som utvecklats för detta projekt.

5 %

omfattning och tidsplan för obligatorisk insamling av prover som erhålls under geologiska verksamheter, inklusive borrkärnor.

Om två eller fler anbud får samma poäng efter utvärderingen av de kriterier som anges ovan kommer beloppet för avgiften för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift under prospekterings- och undersökningsfasen att användas som ett ytterligare kriterium så att ett slutligt val kan göras mellan de berörda anbuden.

5.   Minsta omfattning av geologisk information

Data om koncessionen

Namn på området: Piła

Plats: på land, koncessionsblocken 146 och 147

Typ av fyndighet

Konventionell och okonventionell, naturgas

Strukturella nivåer

Kenozoikum

Zechstein + mesozoikum

Karbon + rotliegendes

Petroleumsystem

I

konventionellt

II

okonventionell

Källbergart

I

Slamsten och lersten från karbon

II

Slamsten och lersten från karbon

Reservoarbergart

I

Rotliegendes-sandstenar

II

Rotliegendes-sandstenar

Förseglande bergart

I

Zechstein-evaporiter

II

lerhaltiga sediment + kapillärvatten

De överliggande lagrens tjocklek

I

4 500 –4 900 m

II

4 900 –5 100 m

Typ av fälla

I

strukturell

II

stratigrafisk

Fyndigheter som identifierats i närheten (NG – naturgas)

I

fyndigheter i den grundare delen av bäckenet (2 500 –3 500 m).

Grodzisk Wielkopolski (NG)– upptäcktes 1976, exploaterades 1978–2004, kumulativ produktion (27 år): 1 966,65 miljoner m3

Radlin (NG)– upptäcktes 1986, kumulativ produktion (24 år): 7 843,55 miljoner m3, produktion 2015: 178,94 miljoner m3, reserver och resurser: 3 226,45 miljoner m3 (industriellt: 1 442,23 miljoner m3)

Paproć (NG)– upptäcktes 1985, kumulativ produktion (28 år): 4 230,4 miljoner m3, produktion 2015: 182,45 miljoner m3, reserver och resurser: 3 438,80 miljoner m3 (industriellt: 3 228,63 miljoner m3)

Młodasko (NG)– upptäcktes 1985, kumulativ produktion (24 år): 451,9 miljoner m3, produktion 2015: 27,28 miljoner m3, reserver och resurser: 44,10 miljoner m3 (industriellt: 43,86 miljoner m3)

II

inga fynd av gas i lågpermeabla reservoarer i rotliegendes

Slutförda seismiska undersökningar (rättighetsinnehavare)

1977 Czarnków-Poznań-Strzelno 2D (staten)

1979 Piła–Bydgoszcz 2D (staten)

1982 Bydgoszcz 2D (staten)

1982–1984 Wałcz-Gołańcz 2D (staten)

Riktmärkes- och offset-källor

Riktmärkeskällor: Piła IG-1 (5 482 m)

Offset-källor: Złotów 2 (4 845 m)

6.   Datum för inledande av verksamheterna

De verksamheter som omfattas av koncessionen kommer att inledas inom 14 dagar från och med den dag då beslutet om beviljande av koncessionen blir slutgiltigt.

7.   Villkor för beviljande av koncessionen, särskilt avseende mängd, omfattning och sätt för att tillhandahålla den säkerhet som avses i artikel 49x.1 i lagen om geologi och gruvdrift och, när så är motiverat, avseende mängd, omfattning och sätt för att tillhandahålla den säkerhet som avses i artikel 49x.2 i den lagen

Den vinnande anbudsgivaren är skyldig att tillhandahålla en säkerhet som täcker bristande eller otillräcklig efterlevnad av de villkor som fastställs i koncessionen samt finansiering av upphörande av gruvarbeten om koncessionen löper ut, dras tillbaka eller blir ogiltig. Denna säkerhet ska tillhandahållas under en period som löper från och med den dag då koncessionen beviljas fram till slutet av prospekterings- och undersökningsfasen. Beloppet för säkerheten är 100 000 PLN. Betalningsform och betalningsdatum anges i artikel 49x.4 och 49x.5 i lagen om geologi och gruvdrift.

8.   Minsta omfattning av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter

Det minsta program för geologiska arbeten som föreslås för prospekterings- och undersökningsfasen omfattar följande:

Varaktighet etapp I: 12 månader.

Omfattning: tolkning och analys av arkiverade geologiska data.

Varaktighet etapp II: 12 månader.

Omfattning: utförande av 2D-seismiska undersökningar (100 km).

Varaktighet etapp III: 24 månader.

Omfattning: borrning av ett borrhål till ett största djup på 5 500 m, med obligatorisk kärnborrning av prospektiva intervall.

Varaktighet etapp IV: 12 månader.

Omfattning: analys av de data som erhållits.

9.   Period för vilken koncessionen beviljas

Koncessionsperioden är tio år, inklusive

en prospekterings- och undersökningsfas som varar i fem år, med start den dag då koncessionen beviljas,

en utvinningsfas, med start den dag då investeringsbeslutet erhålls.

10.   Särskilda villkor för genomförandet av verksamheten och för att garantera allmän säkerhet, folkhälsa, miljöskydd och rationell förvaltning av fyndigheter

Genomförandet av koncessionens arbetsprogram får inte inkräkta på markägares rättigheter och innebär inget undantag från att uppfylla andra krav som fastställs i lagstiftningen, särskilt i lagen om geologi och gruvdrift, samt krav avseende markanvändning, miljöskydd, jordbruksmark och skogar, natur, vatten och avfall.

Vid bedrivandet av verksamhet i samband med prospektering, undersökning och utvinning av kolväten ska hänsyn tas till begränsningar som uppstår till följd av olika naturvårdsåtgärder. En karta över dessa finns på webbplatsen för generaldirektoratet för miljöskydd (http://geoserwis.gdos.gov.pl).

11.   Modellavtal för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift

Modellavtalet bifogas som bilaga.

12.   Information om avgiftsbelopp för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift

Det lägsta avgiftsbeloppet för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift för Piła-området under den femåriga basperioden är 200 234,22 PLN (med bokstäver: tvåhundra tusen tvåhundratrettiofyra zloty och tjugotvå groszy) per år. Den årliga avgiften för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift avseende prospektering efter samt undersökning av mineraler indexregleras till genomsnittliga årliga konsumentprisindex som fastställs kumulativt för perioden från ingåendet av avtalet till året före datumet för betalningen av avgiften, enligt meddelandet från ordföranden för det centrala statistikkontoret i Monitor Polski (officiellt kungörelseorgan) (artikel 49h.3.12 i lagen om geologi och gruvdrift).

13.   Information om krav som anbuden ska uppfylla samt handlingar som krävs från anbudsgivarna

1.

Följande ska anges i anbuden:

1)

Anbudsgivarens namn (företagsnamn) och säte.

2)

Föremålet för anbudet tillsammans med en beskrivning av det område som koncessionen ska beviljas för och den nyttjanderätt för gruvdrift som ska fastställas.

3)

Den period för vilken koncessionen ska beviljas, varaktigheten av prospekterings- och undersökningsfasen samt datum för inledande av verksamheterna.

4)

Syfte, omfattning och typ av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter, och information om de arbeten som ska utföras för att uppnå det avsedda målet samt de tekniker som ska användas.

5)

Tidtabell, uppdelad i år, för geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter, och omfattningen av dessa arbeten.

6)

Omfattning och tidtabell för obligatorisk insamling av prover under geologiska verksamheter, inklusive borrkärnor, enligt vad som avses i artikel 82.2.2 i lagen om geologi och gruvdrift.

7)

Rättigheter som anbudsgivaren innehar för den fastighet (det område) där de avsedda verksamheterna ska utföras, eller rättighet som den enheten ansöker om att få fastställd.

8)

Förteckning över områden som omfattas av naturvårdsprogram; detta krav rör inte projekt som kräver beslut om miljövillkor.

9)

Metod för att motverka negativa miljöeffekter av de avsedda verksamheterna.

10)

Omfattningen av den geologiska information som anbudsgivaren har tillgång till.

11)

Erfarenhet av prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten som garanterar säker drift, skydd av människors och djurs liv och hälsa samt miljöskydd.

12)

Teknisk kapacitet för prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten, särskilt tillgång till lämpliga tekniska, organisatoriska, logistiska och personella resurser.

13)

Ekonomisk kapacitet som ger en tillräcklig garanti för att verksamheterna avseende prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten kommer att genomföras, särskilt finansieringskällor och finansieringsmetoder för de avsedda verksamheterna, inklusive andel egna medel och extern finansiering.

14)

Föreslagen teknik för utförandet av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter.

15)

Föreslaget avgiftsbelopp för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift. Beloppet får inte vara lägre än det belopp som anges i meddelandet om anbudsförfarandet.

16)

Föreslagen form för tillhandahållande av säkerhet enligt vad som avses i artikel 49x.4 i lagen om geologi och gruvdrift.

17)

Om anbud lämnas in gemensamt av flera enheter måste dessutom följande information anges:

a)

Namn (företagsnamn) och säte för samtliga enheter som lämnar in anbudet.

b)

Operatör.

c)

Procentandelar av kostnader för geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter, som föreslås i samarbetsavtalet.

2.

Anbud som lämnas in inom ramen för ett anbudsförfarande ska uppfylla de krav som fastställs i meddelandet om anbudsförfarandet i fråga.

3.

Följande handlingar ska bifogas anbuden:

1)

Belägg för att de omständigheter som beskrivs i anbudet verkligen föreligger, särskilt utdrag från relevanta register.

2)

Bevis för att en deposition har lämnats.

3)

En kopia av beslutet som bekräftar ett positivt resultat av ett kvalifikationsförfarande i enlighet med artikel 49a.17 i lagen om geologi och gruvdrift.

4)

Grafiska bilagor som utarbetats enligt kraven för gruvkartor, med angivelse av landets administrativa gränser.

5)

Skriftliga åtaganden att tillhandahålla tekniska resurser till den enhet som deltar i anbudsförfarandet om andra enheters tekniska resurser används i genomförandet av koncessionen.

6)

Två kopior av projektfilen för geologiska verksamheter.

4.

Anbudsgivarna får, på eget initiativ, lämna kompletterande information i sina anbud eller bifoga ytterligare handlingar till anbudet.

5.

De handlingar som lämnas in av anbudsgivarna ska vara original eller vidimerade kopior enligt lagen om administrativa förfaranden. Detta krav gäller inte för kopior av handlingar som ska bifogas anbuden och har tagits fram av koncessionsmyndigheten.

6.

Handlingar på andra språk bör lämnas in tillsammans med en översättning till polska utförd av en auktoriserad translator.

7.

Anbuden ska lämnas in i ett förseglat kuvert eller en förseglad försändelse som är märkt med anbudsgivarens namn (företagsnamn) och med angivande av föremålet för anbudsförfarandet.

8.

Anbud som lämnas in efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut kommer att återsändas oöppnade till anbudsgivarna.

14.   Information om hur man lämnar en deposition, belopp för depositionen samt betalningsdatum

Anbudsgivaren ska lämna en deposition på 1 000 PLN (med bokstäver: ett tusen zloty) på miljöministeriets konto – NBP O/O Warszawa nr 93 1010 1010 0006 3513 9120 0000.

AVSNITT IV: ADMINISTRATIV INFORMATION

IV.1.   Kommittén för utvärdering av anbud

Koncessionsmyndigheten utser en kommitté för utvärdering av anbud, som ska genomföra anbudsförfarandet och välja det mest fördelaktiga anbudet. Kommitténs sammansättning och arbetsordning anges i regeringens förordning av den 28 juli 2015 om anbudsförfaranden avseende koncessioner om nyttjanderätt för prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter och koncessioner för utvinning av kolväten (lagsamlingen 2015, nummer 1171). Kommittén för utvärdering av anbud lämnar in en rapport om anbudsförfarandet till koncessionsmyndigheten för godkännande. Rapporten finns tillgänglig för andra enheter som lämnar in anbud tillsammans med anbuden och alla handlingar avseende anbudsförfarandet.

IV.2.   Ytterligare förklaringar

Inom sju dagar från offentliggörandet av meddelandet får berörda parter begära att koncessionsmyndigheten lämnar förklaringar om de detaljerade anbudsspecifikationerna. Inom sju dagar från mottagandet av begäran kommer koncessionsmyndigheten att offentliggöra förklaringarna i Biuletyn Informacji Publicznej (offentlig informationsportal) på sidan för det administrativa kontor som är underordnat den myndigheten.

IV.3.   Ytterligare information

Fullständig information om det område som omfattas av anbudsförfarandet har sammanställts av den polska geologiska tjänsten i Pakiet danych geologicznych (geologiskt datapaket). Det finns tillgängligt på miljöministeriets webbplats (www.mos.gov.pl) och hos

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Avdelningen för geologi och geologiska koncessioner)

Ministerstwo Środowiska (Miljöministeriet)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLEN

Tfn +48 223692449

Fax +48 223692460


BILAGA

AVTAL

om nyttjanderätt för gruvdrift, för prospektering efter och undersökning av naturgasfyndigheter samt utvinning av naturgas i Piła-området

ingått i Warszawa den … 2016 mellan

staten, företrädd av miljöministern, för vilken Mariusz Orion Jędrysek, statssekreterare vid miljöministeriet och förste statsgeolog i Polen, agerar enligt fullmakt nr 15 av den 15 november 2016, nedan kallad staten,

och

XXX, med säte på följande adress: … (fullständig adress) …

nedan kallad nyttjanderättshavaren för gruvdrift,

med följande lydelse:

Avsnitt 1

1.

Staten, i egenskap av ensam ägare till underlagsskikten till den del av jordskorpan som täcker området inom kommunerna Szydłowo, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Czarnków, Chodzież, städerna och kommunerna Krajenka, Wysoka, Trzcianka, Ujście, Margonin, Szamocin, Gołańcz och städerna Piła och Chodzież i provinsen Wielkopolskie, samt kommunen Wałcz i provinsen Zachodniopomorskie, vars gränser anges genom de linjer som förenar punkterna (1 till 6) med följande koordinater i koordinatsystemet PL-1992, nämligen

Nr

Koordinater

X

Y

1

583 341,110

378 925,810

2

572 026,540

378 791,780

3

572 856,780

349 419,600

4

580 980,150

332 427,200

5

601 193,830

333 133,140

6

600 818,160

345 067,120

fastställer härmed nyttjanderätten för gruvdrift för nyttjanderättshavaren för gruvdrift inom det område som anges ovan och som avgränsas uppåt av markfastigheternas undre gräns och nedåt av de permiska formationernas botten, under förutsättning att nyttjanderättshavaren för gruvdrift erhåller koncession för prospektering efter och undersökning av naturgasfyndigheter samt utvinning av naturgas i Piła-området inom ett år från undertecknandet av det avtal som fastställer nyttjanderätten för gruvdrift.

2.

Om villkoret att erhålla den koncession som avses i punkt 1 inte uppfylls, ska skyldigheterna enligt avtalet upphöra att gälla.

3.

Inom det berggrundsområde som anges i punkt 1 får nyttjanderättshavaren för gruvdrift

1)

i permiska formationer utföra verksamheter i samband med prospektering efter och undersökning av naturgasfyndigheter och utvinning av naturgas, och

2)

i resten av området utföra alla de arbeten och verksamheter som krävs för att få tillgång till de permiska formationerna.

4.

Ytarealen för den vertikala projektionen av det område som beskrivs ovan är 942,19 km2.

Avsnitt 2

1.

Avtalet om nyttjanderätt för gruvdrift träder i kraft samma dag som koncessionen erhålls.

2.

Nyttjanderätten för gruvdrift gäller under en period på tio år, inklusive fem år för prospekterings- och undersökningsfasen och fem år för utvinningsfasen, enligt de villkor som anges i avsnitt 9.

3.

Nyttjanderätten för gruvdrift löper ut samma dag som koncessionen upphör att gälla.

Avsnitt 3

1.

Nyttjanderätten för gruvdrift ger nyttjanderättshavaren för gruvdrift exklusiv rätt att utnyttja det område som anges i avsnitt 1 för prospektering efter och undersökning av naturgasfyndigheter och utvinning av naturgas i Piła-området samt att utföra alla operationer och verksamheter som krävs för detta syfte inom det området i enlighet med gällande lagstiftning, särskilt lagen om geologi och gruvdrift av den 9 juni 2011 (lagsamlingen Dziennik Ustaw 2016, punkt 1131), nedan kallad lagen om geologi och gruvdrift, samt de beslut som fattats i anslutning till den lagen. Under prospekterings- och undersökningsfasen får nyttjanderättshavaren för gruvdrift enbart behandla de mineraler som undersöks i den omfattning som krävs för att upprätta geologisk dokumentation och dokumentation i investeringssyfte.

2.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift förbinder sig att skriftligen underrätta staten om alla förändringar som avser namnbyte eller byte av organisationsform, byte av registrerings- och identifieringsnummer, ökning eller minskning av aktiekapital, lagstadgad överföring av koncessionen till en annan enhet, inlämnande av konkursansökan, konkursförklaring och inledning av rekonstruktions- eller likvidationsförfaranden. Staten får kräva att nödvändiga förklaringar lämnas i sådana fall. Underrättelsen ska göras inom 30 dagar från den dag någon av de omständigheter som anges ovan inträffar.

Avsnitt 4

Avtalet ska inte påverka rättigheterna för tredje man, särskilt markägare, och nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska inte vara undantagen från skyldigheten att uppfylla lagstadgade krav, särskilt sådana krav som avser prospektering efter och undersökning av mineraler och skydd och utnyttjande av miljöresurser.

Avsnitt 5

Staten förbehåller sig rätten att inom det område som anges i avsnitt 1.1 fastställa nyttjanderätter för gruvdrift i syfte att utföra andra verksamheter än de som anges i avtalet, på ett sätt som inte inkräktar på nyttjanderättshavarens rättigheter.

Avsnitt 6

1.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska till staten betala följande avgift för sin nyttjanderätt för gruvdrift inom det område som anges i avsnitt 1.1 under den femåriga prospekterings- och undersökningsfasen för varje år som nyttjanderätten för gruvdrift utnyttjas (varje år räknas som tolv på varandra följande månader):

a)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det första nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

b)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det andra nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

c)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det tredje nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

d)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det fjärde nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

e)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det femte nyttjandeåret, med start den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

– i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.

2.

Om datumet för betalning av avgiften för nyttjanderätten för gruvdrift för ett visst år infaller mellan den 1 januari och 1 mars, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala avgiften senast den 1 mars. Om avgiften emellertid omfattas av indexreglering i enlighet med punkterna 3–5, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala tidigast den dag då det index som avses i punkt 3 meddelas och efter att ha beaktat det indexet.

3.

Den avgift som anges i punkt 1 ska indexregleras i anslutning till de genomsnittliga årliga konsumentprisindex som meddelas av ordföranden för statistiska centralkontoret i Monitor Polski (Republiken Polens officiella kungörelseorgan) för perioden från detta avtals ingående till året före datumet för betalning av avgiften.

4.

Avgiften ska inte indexregleras om datumet för betalning av avgiften infaller under samma kalenderår som det år då avtalet ingicks.

5.

Om avtalet ingicks och trädde i kraft under året före det år då datumet för betalning av avgiften infaller, ska avgiften inte indexregleras om nyttjanderättshavaren för gruvdrift betalar avgiften senast i slutet av det kalenderår då avtalet ingås och träder i kraft.

6.

Om nyttjanderättshavaren för gruvdrift förlorar den nyttjanderätt för gruvdrift som anges i detta avtal innan den tidsfrist som anges i avsnitt 2.1 och 2.2 löper ut, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift vara skyldig att betala avgift för hela det nyttjandeår under vilket de rättigheterna gick förlorade. Om däremot nyttjanderätten för gruvdrift förloras på grund av att koncessionen dras in eller av de skäl som anges i avsnitt 9.1, 9.3 eller 9.4, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala avgift för hela den nyttjandeperiod som anges i avsnitt 2.1 och 2.2, med beaktande av indexregleringen för året före det år då avtalet sades upp. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från den dag då nyttjanderätten för gruvdrift gick förlorad. Förlust av nyttjanderätten ska inte befria nyttjanderättshavaren för gruvdrift från miljöskyldigheterna i samband med nyttjanderättens syfte, framför allt inte skyldigheter i samband med skydd av fyndigheter.

7.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska betala in avgiften för nyttjanderätten för gruvdrift till miljöministeriets bankkonto i polska riksbankens lokalkontor i Warszawa, med nummer 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, för fastställande av nyttjanderätter för gruvdrift i samband med koncession för prospektering efter och undersökning av naturgasfyndigheter och utvinning av naturgas i Piła-området.

Betalningsdatum ska vara den dag då beloppet krediteras riksbankens konto.

8.

Den avgift som anges i punkt 1 ska inte omfattas av skatt på varor och tjänster (mervärdesskatt). Om lagstiftningen ändras så att de verksamheter som omfattas av detta avtal blir föremål för beskattning, ska avgiftsbeloppet ökas med det aktuella skattebeloppet.

9.

Staten ska skriftligen underrätta nyttjanderättshavaren för gruvdrift om alla ändringar av numret på det konto som anges i punkt 7.

10.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska skicka kopior på handlingar som styrker betalningen av den avgift som anges i punkt 1 till staten inom sju dagar från den dag då avgiften för fastställandet av nyttjanderätten för gruvdrift betalades.

Avsnitt 7

När nyttjanderättshavaren för gruvdrift har erhållit ett investeringsbeslut som anger villkoren för utvinning av olja och naturgas, ska parterna inom 30 dagar från den dag det beslutet fattades underteckna en bilaga till detta avtal som innehåller en beskrivning av villkoren för tillämpning av avtalet under utvinningsfasen.

Avsnitt 8

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift får utöva den nyttjanderätt för gruvdrift som anges i avsnitt 1.1 först sedan ett skriftligt tillstånd har erhållits från staten.

Avsnitt 9

1.

Om nyttjanderättshavaren för gruvdrift åsidosätter de skyldigheter som anges i avtalet får staten, i enlighet med de bestämmelser som anges i punkterna 3 och 4, säga upp avtalet med omedelbar verkan utan att nyttjanderättshavaren för gruvdrift har rätt att kräva ersättning. Avtalet ska emellertid inte sägas upp om nyttjanderättshavaren för gruvdrift har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure.

2.

Om avtalet sägs upp av de anledningar som anges i punkt 1, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala staten ett avtalsvite på 25 procent av avgiften för hela den nyttjandeperiod som anges i avsnitt 2.1 och 2.2. Vitesbeloppet ska omfattas av indexreglering för året före det år då avtalet sades upp.

3.

Om nyttjanderättshavaren för gruvdrift dröjer med betalningen av avgiften mer än sju dagar efter den tidsfrist som anges i avsnitt 6.1 eller 6.2, ska staten kräva att nyttjanderättshavaren för gruvdrift betalar den utestående avgiften inom sju dagar från mottagandet av begäran och i annat fall säga upp avtalet med omedelbar verkan.

4.

Staten har rätt att helt eller delvis säga upp avtalet med 30 dagars varsel till slutet av kalendermånaden om nyttjanderättshavaren för gruvdrift inte informerar staten om de omständigheter som anges i avsnitt 3.2 inom 30 dagar från det att de inträffar.

5.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska vara bunden av avtalet till och med den dag då koncessionen upphör och har inte rätt att säga upp avtalet.

6.

För att betraktas som giltig ska uppsägningen av avtalet ske skriftligen.

7.

Parterna är överens om att den avgift som betalats för nyttjanderätten för gruvdrift som anges i avsnitt 6.1 inte ska återbetalas om staten säger upp avtalet.

8.

Staten förbehåller sig rätten att begära ersättning utöver det allmänna avtalsvitet om värdet av den skada som drabbat staten överstiger avtalsvitet.

Avsnitt 10

Vid force majeure ska parterna omedelbart göra sitt yttersta för att komma överens om en åtgärdsplan. Force majeure ska tolkas som en oväntad händelse som direkt påverkar nyttjanderättshavaren för gruvdrift, som förhindrar utförandet av de verksamheter som avtalet avser och som inte kan förutses eller undvikas.

Avsnitt 11

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift får ansöka om förlängning av avtalet, helt eller delvis. Detta måste göras skriftligen, i annat fall är ansökan ogiltig.

Avsnitt 12

Om avtalet sägs upp ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift inte ha rätt att rikta några krav mot staten på grund av att det som är föremål för nyttjanderätten för gruvdrift har ökat i värde.

Avsnitt 13

Alla tvister på grund av avtalet ska avgöras av en allmän domstol som har behörighet där staten har sitt säte.

Avsnitt 14

När det gäller frågor som inte regleras i avtalet ska bestämmelserna i lagen om geologi och gruvdrift samt civillagen, framför allt bestämmelserna om arrende, gälla.

Avsnitt 15

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska betala kostnaderna för att ingå avtalet.

Avsnitt 16

För att betraktas som giltiga måste alla ändringar av avtalet vara skriftliga.

Avsnitt 17

Avtalet har upprättats i tre identiskt likadana exemplar (ett exemplar till nyttjanderättshavaren för gruvdrift och två till miljöministern).

Staten

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift


2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/16


Meddelande från Republiken Polens regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

(2017/C 66/07)

OFFENTLIG ANBUDSINFORDRAN AVSEENDE EN KONCESSION FÖR PROSPEKTERING EFTER OCH UNDERSÖKNING AV OLJE- OCH NATURGASFYNDIGHETER SAMT UTVINNING AV OLJA OCH NATURGAS I LESZNO-OMRÅDET

AVSNITT I: RÄTTSLIG GRUND

1.

Artikel 49h.2 i lagen om geologi och gruvdrift (lagsamlingen (Dziennik Ustaw) 2016, nummer 1131).

2.

Regeringens förordning av den 28 juli 2015 om anbudsförfaranden avseende koncessioner för prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter och koncessioner för utvinning av kolväten (lagsamlingen 2015, nummer 1171).

3.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (EGT L 164, 30.6.1994, s. 3, polsk specialutgåva: kapitel 6, del 2, s. 262).

AVSNITT II: ANBUDSINFORDRANDE ENHET

Namn: Ministerstwo Środowiska (Miljöministeriet)

Adress: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polen

Tfn +48 223692449, +48 223692447; Fax +48 223692460

Internet: www.mos.gov.pl

AVSNITT III: FÖREMÅL FÖR FÖRFARANDET

1.   Typ av verksamheter för vilka koncessionen ska beviljas

Koncession om nyttjanderätt för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter samt utvinning av olja och naturgas i Leszno-området, koncessionsblocken 226, 245 och 246.

2.   Område inom vilket verksamheterna ska bedrivas

Det område som omfattas av detta anbudsförfarande begränsas av linjer mellan punkter med följande koordinater enligt koordinatsystemet PL-1992:

Punkt nr

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

466 689,560

337 158,511

2

466 644,385

337 595,470

3

467 081,589

338 410,259

4

466 285,501

338 174,746

5

466 127,497

337 330,790

6

465 569,170

337 388,835

7

465 510,407

338 244,912

8

464 695,800

338 580,800

9

464 592,681

338 901,650

10

465 144,249

340 978,731

11

464 295,400

342 400,978

12

464 475,266

342 578,282

13

465 608,937

342 132,347

14

461 815,480

351 708,880

15

460 228,570

355 230,040

16

460 036,440

362 017,350

17

458 190,400

361 718,220

18

436 498,396

361 368,446

19

436 501,630

361 242,930

20

436 769,020

355 921,345

21

436 798,340

355 337,820

22

441 243,476

318 392,537

23

459 794,179

322 788,021

24

456 667,226

328 120,689

25

468 260,858

335 437,605

26

467 589,228

337 133,127

27

467 407,893

336 934,213

Ytarealen för den vertikala projektionen av det område som beskrivs ovan är 966,43 km2.

Det område som omfattas av anbudsförfarandet är beläget i följande distrikt och kommuner:

Provinsen Wielkopolskie

 

Wolsztyn-distriktet: kommunen Przemęt (< 0,00 % av området).

 

Kościan-distriktet: kommunerna Śmigiel (9,10 %), Kościan (2,57 %), Krzywiń (11,56 %).

 

Leszno-distriktet: kommunerna Włoszakowice (4,04 %), Lipno (10,73 %), Święciechowa (10,78 %), Osieczna (13,30 %), Rydzyna (6,45 %), Krzemieniewo (11,70 %).

 

Leszno-distriktet: kommunen Leszno (3,29 %).

 

Gostyń distriktet: kommunerna Gostyń (7,94 %), Poniec (6,16 %), Krobia (1,58 %).

Provinsen Lubuskie

 

Wschowa-distriktet: kommunen Wschowa (0,78 %).

Syftet med de arbeten som ska utföras i formationer från perm- och karbontiden är att dokumentera och utvinna olja och naturgas i det område som beskrivs ovan.

3.   Tidsgräns, minst 90 dagar från och med dagen för offentliggörandet av meddelandet samt plats för inlämnande av anbud

Anbuden ska lämnas in till polska miljöministeriets huvudkontor senast kl. 16.00 centraleuropeisk tid på den sista dagen av den 91-dagarsperiod som börjar dagen efter dagen för offentliggörandet av detta meddelande i Europeiska unionens officiella tidning. Antalet anbud och namnen på anbudsgivarna kommer att presenteras vid ett offentligt möte i kommittén för utvärdering av anbud inom 14 dagar från det att tidsfristen för inlämnande av anbud löpt ut.

4.   Detaljerade anbudsspecifikationer, inklusive kriterier för utvärdering av anbuden samt kriteriernas viktning, för att säkerställa att de villkor som anges i artikel 49k i lagen om geologi och gruvdrift av den 9 juni 2011 är uppfyllda

Anbud får lämnas in av enheter för vilka ett beslut har utfärdats som bekräftar ett positivt resultat av ett kvalifikationsförfarande i enlighet med artikel 49a.16.1 och 49a.16.2 i lagen om geologi och gruvdrift. Anbuden får lämnas in av enheterna fristående eller av operatören om flera enheter ansöker gemensamt om koncessionen.

Mottagna anbud kommer att utvärderas av kommittén för anbudsutvärdering på grundval av följande kriterier:

30 %

ekonomisk kapacitet som ger en tillräcklig garanti för att verksamheterna avseende prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten kommer att genomföras, särskilt finansieringskällor och finansieringsmetoder för de avsedda verksamheterna, inklusive andelen egna medel och extern finansiering.

25 %

teknisk kapacitet för prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten, särskilt tillgång till lämpliga tekniska, organisatoriska, logistiska och personella resurser.

20 %

omfattning och tidsplan för geologiska arbeten, inklusive föreslagna geologiska aktiviteter eller gruvaktiviteter.

10 %

erfarenhet av prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten som garanterar säker drift, skydd av människors och djurs liv och hälsa samt miljöskydd.

10 %

föreslagen teknik för utförandet av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter, med användning av innovativa element som utvecklats för detta projekt.

5 %

omfattning och tidsplan för obligatorisk insamling av prover som erhålls under geologiska verksamheter, inklusive borrkärnor.

Om två eller fler anbud får samma poäng efter utvärderingen av de kriterier som anges ovan kommer beloppet för avgiften för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift under prospekterings- och undersökningsfasen att användas som ett ytterligare kriterium så att ett slutligt val kan göras mellan de berörda anbuden.

5.   Minsta omfattning av geologisk information

Data om koncessionen

Namn på området: Leszno

Plats: på land, koncessionsblocken 226, 245 och 246

Typ av fyndighet

Konventionella olje- och naturgasfyndigheter

Strukturella nivåer

Kenozoikum

Zechstein + mesozoikum

Karbon + rotliegendes

Petroleumsystem

konventionella

Källbergart

Serier av slamsten-lera från äldre och yngre karbon, karbonatbergarter av hauptdolomit

Reservoarbergart

primärt rotliegendes-sandstenar och sekundärt bergarter från karbon, zechstein-kalksten och karbonatbergarter av hauptdolomit, med sprickor

Förseglande bergart

Zechstein-evaporiter

De överliggande lagrens tjocklek

1 500 –1 800 m för hauptdolomit

1 800 –2 400 m för rotliegendes- och zechstein-kalksten

2 100 –2 600 m för karbonbergarter

Typ av fälla

strukturell

Fyndigheter som identifierats i närheten (NG – naturgas)

Brońsko (NG)– upptäcktes 2001, kumulativ produktion (14 år): 7 920,35 miljoner m3, produktion 2015: 781,0 miljoner m3, reserver och resurser: 15 797,79 miljoner m3 (industriellt: 15 178,85 miljoner m3)

Kościan S (NG)– upptäcktes 1995, kumulativ produktion (14 år): 6 577,74 miljoner m3, produktion 2015: 370,87 miljoner m3, reserver och resurser: 3 781,94 miljoner m3 (industriellt: 2 204,94 miljoner m3)

Ruchocice (NG)– upptäcktes 2003, kumulativ produktion (6 år): 348,28 miljoner m3, produktion 2015: 40,99 miljoner m3, reserver och resurser: 484,72 miljoner m3 (industriellt: 453,02 miljoner m3).

Wielichowo (NG)– upptäcktes 2002, kumulativ produktion (6 år): 536,38 miljoner m3, produktion 2015: 91,64 miljoner m3, reserver och resurser: 863,62 miljoner m3 (industriellt: 852,86 miljoner m3).

Tarchały (NG)– upptäcktes 1970, kumulativ produktion (42 år): 1 855,06 miljoner m3, produktion 2015: 17,18 miljoner m3, reserver och resurser: 1 537,75 miljoner m3 (industriellt: 429,94 miljoner m3).

Ujazd (NG)– upptäcktes 1978, kumulativ produktion (38 år): 1 316,36 miljoner m3, produktion 2015: 0,51 miljoner m3, reserver och resurser: 103,64 miljoner m3 (industriellt: 5,96 miljoner m3)

Grodzisk Wielkopolski (NG)– upptäcktes 1976, exploaterades 1978–2004, kumulativ produktion (27 år): 1 966,65 miljoner m3

Żakowo (NG)– upptäcktes 1965, oexploaterat, reserver och resurser: 2 150 miljoner m3

Kąkolewo (NG)– upptäcktes 1970, oexploaterat, reserver och resurser: 240 miljoner m3 (industriellt: noll)

Slutförda seismiska undersökningar (rättighetsinnehavare)

1975–1977 Kościan-Gostyń 2D (staten)

1975–1976 Kościan-Śrem 2D (staten)

1975 Regionprofil 2D (staten)

1975 Wschowa-Gostyń-Milicz 2D (staten).

1976 Pre-Sudeten Monocline 2D (staten)

1976–1979 Nowa Sól-Góra-Milicz 2D (staten)

1980 Góra-Rawicz 2D (staten)

1986–1988 Leszno-Rawicz 2D (staten)

1988 Pogorzela-Krotoszyn 2D (staten)

1988 Śrem-Gostyń 2D (staten)

1989 Leszno-Rawicz 2D (PGNiG)

1989–1990 Nowy Tomyśl-Wolsztyn-Leszno 2D (PGNiG)

1989 Śrem-Gostyń 2D (PGNiG)

1990–1992 Sława-Leszno 2D (PGNiG)

1992 Kościan-Śrem 2D (PGNiG)

1996 Zbarzewo 3D (PGNiG)

1997–1999 Kościan-Krobia 2D (PGNiG)

1998 Kościan-Krzywin 3D (PGNiG)

1998–1999 Jaraczewo-Pogorzela 2D (PGNiG)

2013 Tworzanice 3D (FX Energy)

2012 Kościan-Żakowo-Frankowo 2D/3D (FX Energy)

Riktmärkes- och offset-källor

Riktmärkeskällor: Jezierzyce 1 (2 668 m), Święciechowa 1 (2 776,8 m), Święciechowa 2 (2 200 m), Żakowo 6 (2 216 m), Górka Duchowna 1 (2 443 m, FX Energy)

Offset-källor: Dąbcze 2 (2 203,7 m), Śmiłowo 1 (2 130 m), Siciny 2 (3 520 m), Siciny IG-1 (3 000 m), Gościejewice 1 (2 048 m), Wycisłowo IG-1 (3 160 m), borrhål 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 11 i Brońsko (2 206 –2 609 m)

6.   Datum för inledande av verksamheterna

De verksamheter som omfattas av koncessionen kommer att inledas inom 14 dagar från och med den dag då beslutet om beviljande av koncessionen blir slutgiltigt.

7.   Villkor för beviljande av koncessionen, särskilt avseende mängd, omfattning och sätt för att tillhandahålla den säkerhet som avses i artikel 49x.1 i lagen om geologi och gruvdrift och, när så är motiverat, avseende mängd, omfattning och sätt för att tillhandahålla den säkerhet som avses i artikel 49x.2 i den lagen

Den vinnande anbudsgivaren är skyldig att tillhandahålla en säkerhet som täcker bristande eller otillräcklig efterlevnad av de villkor som fastställs i koncessionen samt finansiering av upphörande av gruvarbeten om koncessionen löper ut, dras tillbaka eller blir ogiltig. Denna säkerhet ska tillhandahållas under en period som löper från och med den dag då koncessionen beviljas fram till slutet av prospekterings- och undersökningsfasen. Beloppet för säkerheten är 100 000 PLN. Betalningsform och betalningsdatum anges i artikel 49x.4 och 49x.5 i lagen om geologi och gruvdrift.

8.   Minsta omfattning av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter

Det minsta program för geologiska arbeten som föreslås för prospekterings- och undersökningsfasen omfattar följande:

Varaktighet etapp I: 12 månader.

Omfattning: tolkning och analys av arkiverade geologiska data.

Varaktighet etapp II: 12 månader.

Omfattning: utförande av 3D-seismiska undersökningar

Varaktighet etapp III: 24 månader.

Omfattning: borrning av ett borrhål till ett största djup på 3 000 m, med obligatorisk kärnborrning av prospektiva intervall.

Varaktighet etapp IV: 12 månader.

Omfattning: analys av de data som erhållits.

9.   Period för vilken koncessionen beviljas

Koncessionsperioden är tio år, inklusive

en prospekterings- och undersökningsfas som varar i fem år, med start den dag då koncessionen beviljas,

en utvinningsfas, med start den dag då investeringsbeslutet erhålls.

10.   Särskilda villkor för genomförandet av verksamheten och för att garantera allmän säkerhet, folkhälsa, miljöskydd och rationell förvaltning av fyndigheter:

Genomförandet av koncessionens arbetsprogram får inte inkräkta på markägares rättigheter och innebär inget undantag från att uppfylla andra krav som fastställs i lagstiftningen, särskilt i lagen om geologi och gruvdrift, samt krav avseende markanvändning, miljöskydd, jordbruksmark och skogar, natur, vatten och avfall.

Under bedömningen av utkastet till beslut och det geologiska datapaketet gjorde kommunen Krobia en invändning angående lokaliseringen av prospekterings- och undersökningsarbetena för den planerade koncessionen inom dess gränser.

Vid bedrivandet av verksamhet i samband med prospektering, undersökning och utvinning av kolväten ska hänsyn tas till begränsningar som uppstår till följd av olika naturvårdsåtgärder. En karta över dessa finns på webbplatsen för generaldirektoratet för miljöskydd (http://geoserwis.gdos.gov.pl).

11.   Modellavtal för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift

Modellavtalet bifogas som bilaga.

12.   Information om avgiftsbelopp för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift

Det lägsta avgiftsbeloppet för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift för Leszno-området under den femåriga basperioden är 205 385,70 PLN (med bokstäver: tvåhundrafem tusen trehundraåttiofem zloty och sjuttio groszy) per år. Den årliga avgiften för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift avseende prospektering efter samt undersökning av mineraler indexregleras till genomsnittliga årliga konsumentprisindex som fastställs kumulativt för perioden från ingåendet av avtalet till året före datumet för betalningen av avgiften, enligt meddelandet från ordföranden för det centrala statistikkontoret i Monitor Polski (officiellt kungörelseorgan) (artikel 49h.3.12 i lagen om geologi och gruvdrift).

13.   Information om krav som anbuden ska uppfylla samt handlingar som krävs från anbudsgivarna

1.

Följande ska anges i anbuden:

1)

Anbudsgivarens namn (företagsnamn) och säte.

2)

Föremålet för anbudet tillsammans med en beskrivning av det område som koncessionen ska beviljas för och den nyttjanderätt för gruvdrift som ska fastställas.

3)

Den period för vilken koncessionen ska beviljas, varaktigheten av prospekterings- och undersökningsfasen samt datum för inledande av verksamheterna.

4)

Syfte, omfattning och typ av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter, och information om de arbeten som ska utföras för att uppnå det avsedda målet samt de tekniker som ska användas.

5)

Tidtabell, uppdelad i år, för geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter, och omfattningen av dessa arbeten.

6)

Omfattning och tidtabell för obligatorisk insamling av prover under geologiska verksamheter, inklusive borrkärnor, enligt vad som avses i artikel 82.2.2 i lagen om geologi och gruvdrift.

7)

Rättigheter som anbudsgivaren innehar för den fastighet (det område) där de avsedda verksamheterna ska utföras, eller rättighet som den enheten ansöker om att få fastställd.

8)

Förteckning över områden som omfattas av naturvårdsprogram; detta krav rör inte projekt som kräver beslut om miljövillkor.

9)

Metod för att motverka negativa miljöeffekter av de avsedda verksamheterna.

10)

Omfattningen av den geologiska information som anbudsgivaren har tillgång till.

11)

Erfarenhet av prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten som garanterar säker drift, skydd av människors och djurs liv och hälsa samt miljöskydd.

12)

Teknisk kapacitet för prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten, särskilt tillgång till lämpliga tekniska, organisatoriska, logistiska och personella resurser.

13)

Ekonomisk kapacitet som ger en tillräcklig garanti för att verksamheterna avseende prospektering efter respektive undersökning av kolvätefyndigheter samt utvinning av kolväten kommer att genomföras, särskilt finansieringskällor och finansieringsmetoder för de avsedda verksamheterna, inklusive andel egna medel och extern finansiering.

14)

Föreslagen teknik för utförandet av geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter eller gruvverksamheter.

15)

Föreslaget ersättningsbelopp för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift. Beloppet får inte vara lägre än det belopp som anges i meddelandet om anbudsförfarandet.

16)

Föreslagen form för tillhandahållande av säkerhet enligt vad som avses i artikel 49x.4 i lagen om geologi och gruvdrift.

17)

Om anbud lämnas in gemensamt av flera enheter måste dessutom följande information anges:

a)

Namn (företagsnamn) och säte för samtliga enheter som lämnar in anbudet.

b)

Operatör.

c)

Procentandelar av kostnader för geologiska arbeten, inklusive geologiska verksamheter, som föreslås i samarbetsavtalet.

2.

Anbud som lämnas in inom ramen för ett anbudsförfarande ska uppfylla de krav som fastställs i meddelandet om anbudsförfarandet i fråga.

3.

Följande handlingar ska bifogas anbuden:

1)

Belägg för att de omständigheter som beskrivs i anbudet verkligen föreligger, särskilt utdrag från relevanta register.

2)

Bevis för att en deposition har lämnats.

3)

En kopia av beslutet som bekräftar ett positivt resultat av ett kvalifikationsförfarande i enlighet med artikel 49a.17 i lagen om geologi och gruvdrift.

4)

Grafiska bilagor som utarbetats enligt kraven för gruvkartor, med angivelse av landets administrativa gränser.

5)

Skriftliga åtaganden att tillhandahålla tekniska resurser till den enhet som deltar i anbudsförfarandet om andra enheters tekniska resurser används i genomförandet av koncessionen.

6)

Två kopior av projektfilen för geologiska verksamheter.

4.

Anbudsgivarna får, på eget initiativ, lämna kompletterande information i sina anbud eller bifoga ytterligare handlingar till anbudet.

5.

De handlingar som lämnas in av anbudsgivarna ska vara original eller vidimerade kopior enligt lagen om administrativa förfaranden. Detta krav gäller inte för kopior av handlingar som ska bifogas anbuden och har tagits fram av koncessionsmyndigheten.

6.

Handlingar på andra språk bör lämnas in tillsammans med en översättning till polska utförd av en auktoriserad translator.

7.

Anbuden ska lämnas in i ett förseglat kuvert eller en förseglad försändelse som är märkt med anbudsgivarens namn (företagsnamn) och med angivande av föremålet för anbudsförfarandet.

8.

Anbud som lämnas in efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut kommer att återsändas oöppnade till anbudsgivarna.

14.   Information om hur man lämnar en deposition, belopp för depositionen samt betalningsdatum

Innan tidsfristen för inlämnande av anbud löper ut ska anbudsgivaren lämna en deposition av 1 000 PLN (med bokstäver: ett tusen zloty) på miljöministeriets konto – NBP O/O Warszawa nr 93 1010 1010 0006 3513 9120 0000.

AVSNITT IV: ADMINISTRATIV INFORMATION

IV.1.   Kommittén för utvärdering av anbud

Koncessionsmyndigheten utser en kommitté för utvärdering av anbud, som ska genomföra anbudsförfarandet och välja det mest fördelaktiga anbudet. Kommitténs sammansättning och arbetsordning anges i regeringens förordning av den 28 juli 2015 om anbudsförfaranden avseende koncessioner om nyttjanderätt för prospektering efter samt undersökning av kolvätefyndigheter och koncessioner för utvinning av kolväten (lagsamlingen 2015, nummer 1171). Kommittén för utvärdering av anbud lämnar in en rapport om anbudsförfarandet till koncessionsmyndigheten för godkännande. Rapporten finns tillgänglig för andra enheter som lämnar in anbud tillsammans med anbuden och alla handlingar avseende anbudsförfarandet.

IV.2.   Ytterligare förklaringar

Inom sju dagar från offentliggörandet av meddelandet får berörda parter begära att koncessionsmyndigheten lämnar förklaringar om de detaljerade anbudsspecifikationerna. Inom sju dagar från mottagandet av begäran kommer koncessionsmyndigheten att offentliggöra förklaringarna i Biuletyn Informacji Publicznej (offentlig informationsportal) på sidan för det administrativa kontor som är underordnat den myndigheten.

IV.3.   Ytterligare information

Fullständig information om det område som omfattas av anbudsförfarandet har sammanställts av den polska geologiska tjänsten i Pakiet danych geologicznych (geologiskt datapaket). Det finns tillgängligt på miljöministeriets offentlig informationsportal (www.mos.gov.pl) och hos

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Avdelningen för geologi och geologiska koncessioner)

Ministerstwo Środowiska (Miljöministeriet)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLEN

Tfn +48 223692449

Fax +48 223692460


BILAGA

AVTAL

om nyttjanderätt för gruvdrift, för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter samt utvinning av olja och naturgas i Leszno-området

ingått i Warszawa den … 2016 mellan

staten, företrädd av miljöministern, för vilken Mariusz Orion Jędrysek, statssekreterare vid miljöministeriet och förste statsgeolog i Polen, agerar enligt fullmakt nr 15 av den 15 november 2016, nedan kallad staten,

och

XXX, med säte på följande adress: … (fullständig adress) …

nedan kallad nyttjanderättshavaren för gruvdrift,

med följande lydelse:

Avsnitt 1

1.

Staten, i egenskap av ensam ägare till underlagsskikten till den del av jordskorpan som täcker området inom kommunerna Przemęt, Kościan, Włoszakowice, Lipno, Święciechowa, Krzemieniewo, städerna och kommunerna Śmigiel, Krzywiń, Osieczna, Rydzyna, Gostyń, Poniec och Krobia samt staden Leszno i provinsen Wielkopolskie, och staden och kommunen Wschowa i provinsen Lubuskie, vars gränser anges genom de linjer som förenar punkterna (1 till 27) med följande koordinater i koordinatsystemet PL-1992, nämligen

Nr

Koordinater

X

Y

1

466 689,560

337 158,511

2

466 644,385

337 595,470

3

467 081,589

338 410,259

4

466 285,501

338 174,746

5

466 127,497

337 330,790

6

465 569,170

337 388,835

7

465 510,407

338 244,912

8

464 695,800

338 580,800

9

464 592,681

338 901,650

10

465 144,249

340 978,731

11

464 295,400

342 400,978

12

464 475,266

342 578,282

13

465 608,937

342 132,347

14

461 815,480

351 708,880

15

460 228,570

355 230,040

16

460 036,440

362 017,350

17

458 190,400

361 718,220

18

436 498,396

361 368,446

19

436 501,630

361 242,930

20

436 769,020

355 921,345

21

436 798,340

355 337,820

22

441 243,476

318 392,537

23

459 794,179

322 788,021

24

456 667,226

328 120,689

25

468 260,858

335 437,605

26

467 589,228

337 133,127

27

467 407,893

336 934,213

fastställer härmed nyttjanderätten för gruvdrift för nyttjanderättshavaren för gruvdrift inom det område som anges ovan och som avgränsas uppåt av markfastigheternas undre gräns och nedåt av karbonformationernas botten, under förutsättning att nyttjanderättshavaren för gruvdrift erhåller koncession för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter samt utvinning av olja och naturgas i Leszno-området inom ett år från undertecknandet av det avtal som fastställer nyttjanderätten för gruvdrift.

2.

Om villkoret att erhålla den koncession som avses i punkt 1 inte uppfylls, ska skyldigheterna enligt avtalet upphöra att gälla.

3.

Inom det berggrundsområde som anges i punkt 1 får nyttjanderättshavaren för gruvdrift

1)

i permiska formationer och karbonformationer utföra verksamheter i samband med prospektering efter och undersökning av olja och naturgasfyndigheter och utvinning av olja och naturgas, och

2)

i resten av området utföra alla de arbeten och verksamheter som krävs för att få tillgång till de permiska formationerna och karbonformationerna.

4.

Ytarealen för den vertikala projektionen av det område som beskrivs ovan är 966,43 km2.

Avsnitt 2

1.

Avtalet om nyttjanderätt för gruvdrift träder i kraft samma dag som koncessionen erhålls.

2.

Nyttjanderätten för gruvdrift gäller under en period på tio år, inklusive fem år för prospekterings- och undersökningsfasen och fem år för utvinningsfasen, enligt de villkor som anges i avsnitt 9.

3.

Nyttjanderätten för gruvdrift löper ut samma dag som koncessionen upphör att gälla.

Avsnitt 3

1.

Nyttjanderätten för gruvdrift ger nyttjanderättshavaren för gruvdrift exklusiv rätt att utnyttja det område som anges i avsnitt 1 för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter och utvinning av olja och naturgas i Leszno-området samt att utföra alla operationer och verksamheter som krävs för detta syfte inom det området i enlighet med gällande lagstiftning, särskilt lagen om geologi och gruvdrift av den 9 juni 2011 (lagsamlingen Dziennik Ustaw 2016, punkt 1131), nedan kallad lagen om geologi och gruvdrift, samt de beslut som fattats i anslutning till den lagen. Under prospekterings- och undersökningsfasen får nyttjanderättshavaren för gruvdrift enbart behandla de mineraler som undersöks i den omfattning som krävs för att upprätta geologisk dokumentation och dokumentation i investeringssyfte.

2.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift förbinder sig att skriftligen underrätta staten om alla förändringar som avser namnbyte eller byte av organisationsform, byte av registrerings- och identifieringsnummer, ökning eller minskning av aktiekapital, lagstadgad överföring av koncessionen till en annan enhet, inlämnande av konkursansökan, konkursförklaring och inledning av rekonstruktions- eller likvidationsförfaranden. Staten får kräva att nödvändiga förklaringar lämnas i sådana fall. Underrättelsen ska göras inom 30 dagar från den dag någon av de omständigheter som anges ovan inträffar.

Avsnitt 4

Avtalet ska inte påverka rättigheterna för tredje man, särskilt markägare, och nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska inte vara undantagen från skyldigheten att uppfylla lagstadgade krav, särskilt sådana krav som avser prospektering efter och undersökning av mineraler och skydd och utnyttjande av miljöresurser.

Avsnitt 5

Staten förbehåller sig rätten att inom det område som anges i avsnitt 1.1 fastställa nyttjanderätter för gruvdrift i syfte att utföra andra verksamheter än de som anges i avtalet, på ett sätt som inte inkräktar på nyttjanderättshavarens rättigheter.

Avsnitt 6

1.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska till staten betala följande avgift för sin nyttjanderätt för gruvdrift inom det område som anges i avsnitt 1.1 under den femåriga prospekterings- och undersökningsfasen för varje år som nyttjanderätten för gruvdrift utnyttjas (varje år räknas som tolv på varandra följande månader):

a)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det första nyttjandeåret, räknat från den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

b)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det andra nyttjandeåret, räknat från den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

c)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det tredje nyttjandeåret, räknat från den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

d)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det fjärde nyttjandeåret, räknat från den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

e)

… PLN (belopp)(med bokstäver: … zloty) för det femte nyttjandeåret, räknat från den dag avtalet trädde i kraft, inom 30 dagar från början av det året för nyttjanderätt för gruvdrift,

– i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.

2.

Om datumet för betalning av avgiften för nyttjanderätten för gruvdrift för ett visst år infaller mellan den 1 januari och 1 mars, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala avgiften senast den 1 mars. Om avgiften emellertid omfattas av indexreglering i enlighet med punkterna 3–5, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala tidigast den dag då det index som avses i punkt 3 meddelas och efter att ha beaktat det indexet.

3.

Den avgift som anges i punkt 1 ska indexregleras i anslutning till de genomsnittliga årliga konsumentprisindex som meddelas av ordföranden för statistiska centralkontoret i Monitor Polski (Republiken Polens officiella kungörelseorgan) för perioden från detta avtals ingående till året före datumet för betalning av avgiften.

4.

Avgiften ska inte indexregleras om datumet för betalning av avgiften infaller under samma kalenderår som det år då avtalet ingicks.

5.

Om avtalet ingicks och trädde i kraft under året före det år då datumet för betalning av avgiften infaller, ska avgiften inte indexregleras om nyttjanderättshavaren för gruvdrift betalar avgiften senast i slutet av det kalenderår då avtalet ingås och träder i kraft.

6.

Om nyttjanderättshavaren för gruvdrift förlorar den nyttjanderätt för gruvdrift som anges i detta avtal innan den tidsfrist som anges i avsnitt 2.1 och 2.2 löper ut, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift vara skyldig att betala avgift för hela det nyttjandeår under vilket de rättigheterna gick förlorade. Om däremot nyttjanderätten för gruvdrift förloras på grund av att koncessionen dras in eller av de skäl som anges i avsnitt 9.1, 9.3 eller 9.4, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala avgift för hela den nyttjandeperiod som anges i avsnitt 2.1 och 2.2, med beaktande av indexregleringen för året före det år då avtalet sades upp. Avgiften ska betalas inom 30 dagar från den dag då nyttjanderätten för gruvdrift gick förlorad. Förlust av nyttjanderätten ska inte befria nyttjanderättshavaren för gruvdrift från miljöskyldigheterna i samband med nyttjanderättens syfte, framför allt inte skyldigheter i samband med skydd av fyndigheter.

7.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska betala in avgiften för nyttjanderätten för gruvdrift till miljöministeriets bankkonto i polska riksbankens lokalkontor i Warszawa, med nummer 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, för fastställande av nyttjanderätter för gruvdrift i samband med koncession för prospektering efter och undersökning av olje- och naturgasfyndigheter och utvinning av olja och naturgas i Leszno-området.

Betalningsdatum ska vara den dag då beloppet krediteras riksbankens konto.

8.

Den avgift som anges i punkt 1 ska inte omfattas av skatt på varor och tjänster (mervärdesskatt). Om lagstiftningen ändras så att de verksamheter som omfattas av detta avtal blir föremål för beskattning, ska avgiftsbeloppet ökas med det aktuella skattebeloppet.

9.

Staten ska skriftligen underrätta nyttjanderättshavaren för gruvdrift om alla ändringar av numret på det konto som anges i punkt 7.

10.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska skicka kopior på handlingar som styrker betalningen av den avgift som anges i punkt 1 till staten inom sju dagar från den dag då avgiften för fastställandet av nyttjanderätten för gruvdrift betalades.

Avsnitt 7

När nyttjanderättshavaren för gruvdrift har erhållit ett investeringsbeslut som anger villkoren för utvinning av olja och naturgas, ska parterna inom 30 dagar från den dag det beslutet fattades underteckna en bilaga till detta avtal som innehåller en beskrivning av villkoren för tillämpning av avtalet under utvinningsfasen.

Avsnitt 8

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift får utöva den nyttjanderätt för gruvdrift som anges i avsnitt 1.1 först sedan ett skriftligt tillstånd har erhållits från staten.

Avsnitt 9

1.

Om nyttjanderättshavaren för gruvdrift åsidosätter de skyldigheter som anges i avtalet får staten, i enlighet med de bestämmelser som anges i punkterna 3 och 4, säga upp avtalet med omedelbar verkan utan att nyttjanderättshavaren för gruvdrift har rätt att kräva ersättning. Avtalet ska emellertid inte sägas upp om nyttjanderättshavaren för gruvdrift har åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure.

2.

Om avtalet sägs upp av de anledningar som anges i punkt 1, ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift betala staten ett avtalsvite på 25 procent av avgiften för hela den nyttjandeperiod som anges i avsnitt 2.1 och 2.2. Vitesbeloppet ska omfattas av indexreglering för året före det år då avtalet sades upp.

3.

Om nyttjanderättshavaren för gruvdrift dröjer med betalningen av avgiften mer än sju dagar efter den tidsfrist som anges i avsnitt 6.1 eller 6.2, ska staten kräva att nyttjanderättshavaren för gruvdrift betalar den utestående avgiften inom sju dagar från mottagandet av begäran och i annat fall säga upp avtalet med omedelbar verkan.

4.

Staten har rätt att helt eller delvis säga upp avtalet med 30 dagars varsel till slutet av kalendermånaden om nyttjanderättshavaren för gruvdrift inte informerar staten om de omständigheter som anges i avsnitt 3.2 inom 30 dagar från det att de inträffar.

5.

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska vara bunden av avtalet till och med den dag då koncessionen upphör och har inte rätt att säga upp avtalet.

6.

För att betraktas som giltig ska uppsägningen av avtalet ske skriftligen.

7.

Parterna är överens om att den avgift som betalats för nyttjanderätten för gruvdrift som anges i avsnitt 6.1 inte ska återbetalas om staten säger upp avtalet.

8.

Staten förbehåller sig rätten att begära ersättning utöver det allmänna avtalsvitet om värdet av den skada som drabbat staten överstiger avtalsvitet.

Avsnitt 10

Vid force majeure ska parterna omedelbart göra sitt yttersta för att komma överens om en åtgärdsplan. Force majeure ska tolkas som en oväntad händelse som direkt påverkar nyttjanderättshavaren för gruvdrift, som förhindrar utförandet av de verksamheter som avtalet avser och som inte kan förutses eller undvikas.

Avsnitt 11

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift får ansöka om förlängning av avtalet, helt eller delvis. Detta måste göras skriftligen, i annat fall är ansökan ogiltig.

Avsnitt 12

Om avtalet sägs upp ska nyttjanderättshavaren för gruvdrift inte ha rätt att rikta några krav mot staten på grund av att det som är föremål för nyttjanderätten för gruvdrift har ökat i värde.

Avsnitt 13

Alla tvister på grund av avtalet ska avgöras av en allmän domstol som har behörighet där staten har sitt säte.

Avsnitt 14

När det gäller frågor som inte regleras i avtalet ska bestämmelserna i lagen om geologi och gruvdrift samt civillagen, framför allt bestämmelserna om arrende, gälla.

Avsnitt 15

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift ska betala kostnaderna för att ingå avtalet.

Avsnitt 16

För att betraktas som giltiga måste alla ändringar av avtalet vara skriftliga.

Avsnitt 17

Avtalet har upprättats i tre identiskt likadana exemplar (ett exemplar till nyttjanderättshavaren för gruvdrift och två till miljöministern).

Staten

Nyttjanderättshavaren för gruvdrift


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Efta-domstolen

2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/29


DOMSTOLENS DOM

av den 10 maj 2016

i de förenade målen E-15/15 och E-16/15

Franz-Josef Hagedorn mot Vienna-Life Lebensversicherung AG och Rainer Armbruster mot Swiss Life (Liechtenstein) AG

(Direktiv 2002/83/EG – Artikel 36 – Överlåtelse av livförsäkringsavtal – Upptagande till sakprövning – Begreppet ”försäkringsavtal” – Ändrade försäkringsvillkor)

(2017/C 66/08)

Domstolen meddelade den 10 maj 2016 dom i de förenade målen E-15/15 och E-16/15, Franz-Josef Hagedorn mot Vienna-Life Lebensversicherung AG och Rainer Armbruster mot Swiss Life (Liechtenstein) AG. Fürstlicher Oberster Gerichtshof (Högsta domstolen i Furstendömet Liechtenstein) hade begärt ett yttrande enligt artikel 34 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol när det gäller tolkningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring. Domstolen var sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen och Páll Hreinsson (referent), domare. Domslutet lyder:

1.

Artikel 36.1 i direktiv 2002/83/EG omfattar inte rättsliga transaktioner där en befintlig livförsäkring med fondförmåner överförs genom ett köpeavtal från en person till en annan och den försäkrade risken, dvs. den försäkrade personen, enligt försäkringsavtalet förblir densamma. En överföring av en livförsäkring med fondförmåner genom en rättslig transaktion utgör inte en ändring av försäkringsvillkoren såvida inte villkoren i försäkringen också ändras, varigenom jämvikten mellan parternas rättigheter och skyldigheter enligt försäkringsavtalet ändras. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma de faktiska omständigheterna i målen och att avgöra om de relevanta överföringarna ledde till en ändring av villkoren i de livförsäkringar med fondförmåner som de sökande förvärvade.

2.

Om en ”ändring av försäkringsvillkoren” i direktivets mening har skett måste den hänskjutande domstolen pröva om den övertagande försäkringstagaren fick den information som förtecknas i punkt B b 2 i bilaga III och om informationen var klar, tydlig och fullständig samt lämnades skriftligen på ett officiellt språk i den EES-stat där åtagandet gjorts.

3.

Huruvida den tidigare försäkringstagaren var ett företag och den nya försäkringstagaren är konsument saknar betydelse för försäkringsföretagets informationsskyldighet, såvida inte den skillnaden har lett till en ändring av villkoren i försäkringsavtalet.

4.

Den information som förtecknas i punkt A i bilaga III i direktivet avser endast ”uppgifter om försäkringsföretaget” och ”uppgifter om åtagandet”. Huruvida den ursprungliga försäkringstagaren lämnade information om sig själv så att hans eller hennes egen risk- eller investerarprofil kunde bedömas saknar följaktligen betydelse för försäkringsföretagets informationsskyldighet enligt direktivet.

5.

Direktiv måste införlivas i nationell lagstiftning i EES-staterna med obestridligt bindande verkan och på ett så tillräckligt tydligt, precist och klart sätt att kraven på rättssäkerhet är uppfyllda. Nationella domstolar måste vidare tolka nationell rätt i överensstämmelse med EES-lagstiftningen. Enligt artikel 34 i övervakningsavtalet ska domstolen vara behörig att avge rådgivande yttranden angående tolkningen av EES-avtalet på begäran av nationella domstolar. Efter det att domstolen har avkunnat dom ankommer det på den hänskjutande domstolen att tolka nationell rätt mot bakgrund av domstolens klargörande. I de fall då en konform tolkning av nationell rätt inte räcker för att uppnå det resultat som eftersträvas med den relevanta EES-regeln kan talan i ärendet väckas vid domstolen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 31 i övervakningsavtalet.


2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/30


DOMSTOLENS DOM

av den 10 maj 2016

i mål E-19/15

Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein

(Underlåtenhet av en EES-/Eftastat att fullgöra sina skyldigheter – System för förhandstillstånd vid etablering och gränsöverskridande tjänster – Direktiv 2006/123/EG – Artikel 31 i EES-avtalet – Artikel 36 i EES-avtalet – Motivering – Proportionalitet)

(2017/C 66/09)

Domstolen meddelade den 10 maj 2016 dom i mål E-19/15, Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein. Eftas övervakningsmyndighet hade yrkat att domstolen skulle fastställa att Furstendömet Liechtenstein, genom att bibehålla nationella bestämmelser om förhandstillstånd för företag som vill etablera sig eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i Liechtenstein, har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 9, 10, 13 och 16 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1 i bilaga X till EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden), så som den anpassats till EES-avtalet genom protokoll 1 till detta, och, i den mån etablering och tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster ligger utanför rättsaktens tillämpningsområde, sina skyldigheter enligt artiklarna 31 och 36 i EES-avtalet. Domstolen var sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (referent) och Páll Hreinsson, domare.

Domslutet lyder:

1.

Furstendömet Liechtenstein har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 9, 10, 13 och 16 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1 i bilaga X till EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden), så som den anpassats till EES-avtalet genom protokoll 1 till detta, genom att

a)

bibehålla artikel 7 i Liechtensteins handelslag som stadgar om ett förhandstillståndssystem för företag som vill etablera sig i Liechtenstein,

b)

bibehålla artikel 8.1 i Liechtensteins handelslag i den mån det där fastställs krav som inte är tydliga och otvetydiga för förhandstillstånd till företag som önskar etablera sig i Liechtenstein, närmare bestämt kraven på nödvändig personal och tillräckliga kunskaper i tyska,

c)

underlåta att säkerställa att de krav för förhandstillstånd som föreskrivs i Liechtensteins handelslag inte överlappar andra krav och kontroller som är likvärdiga eller i allt väsentligt har jämförbara syften och som tjänsteleverantören redan omfattas av i en annan EES-stat,

d)

underlåta att säkerställa att förfaranden och formkrav avseende förhandstillstånd enligt Liechtensteins handelslag är tydligt fastställda, och

e)

bibehålla artikel 21 i Liechtensteins handelslag som stadgar att företag måste informera i förväg om sin avsikt att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i Liechtenstein.

2.

Furstendömet Liechtenstein har, i den mån tjänster som omfattas av Liechtensteins handelslag ligger utanför tillämpningsområdet för den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1 i bilaga X till EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden), så som den anpassats till EES-avtalet genom protokoll 1 till detta, underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 31 och 36 i EES-avtalet genom att

a)

bibehålla artikel 7 i Liechtensteins handelslag, och

b)

bibehålla artikel 21 i Liechtensteins handelslag.

3.

Furstendömet Liechtenstein ska bära rättegångskostnaderna.


2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/31


DOMSTOLENS DOM

av den 2 juni 2016

i mål E-24/15

Walter Waller mot Liechtensteinische Invalidenversicherung

(Samordning av de sociala trygghetssystemen – Artikel 87.2 i förordning (EG) nr 987/2009 – Bindande verkan av utlåtanden om hälsotillstånd)

(2017/C 66/10)

Domstolen meddelade den 2 juni 2016 dom i mål E-24/15, Walter Waller mot Liechtensteinische Invalidenversicherung. Fürstliches Obergericht (furstliga appellationsdomstolen) hade begärt ett yttrande enligt artikel 34 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol när det gäller tolkningen av artikel 87.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Domstolen var sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen, domare och referent, samt Páll Hreinsson, domare. Domslutet lyder:

1.

Artikel 87.2 i förordning (EG) nr 987/2009 innebär att gäldenärsinstitutionen inte får ifrågasätta utlåtanden om hälsotillstånd från institutionen på vistelse- eller bosättningsorten i det administrativa förfarandet.

2.

Den bindande verkan som nämns i artikel 87.2 i förordning (EG) nr 987/2009 tillämpas i domstolsförfaranden som följer på det administrativa förfarandet vid gäldenärsinstitutionen i en situation som i det aktuella fallet.


2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/31


BESLUT AV DOMSTOLEN

av den 24 maj 2016

i mål E-2/16,

Gerhard Spitzer mot Eftas övervakningsmyndighet

(Preliminär invändning mot tillåtlighet – Vägran att väcka talan om fördragsbrott – Direktiv 2002/47/EG – Rättsakter mot vilka talan kan väckas – Frist – Upptagande till sakprövning)

(2017/C 66/11)

Domstolen meddelade den 24 maj 2016 beslut i mål E-2/16, Gerhard Spitzer mot Eftas övervakningsmyndighet. Talan baserades på artikel 36.2 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol och gällde ogiltigförklaring av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 425/15/KOL av den 25 november 2015 om finansiella säkerhetsordningar i Liechtenstein. Domstolen, sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen och Páll Hreinsson (referent), domare, avgjorde enligt följande:

1.

Talan avvisas.

2.

Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.


2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/32


Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjaviks häradsrätt) den 12 maj 2016 i målet Fjarskipti hf. mot Póst- og fjarskiptastofnun

(Mål E-6/16)

(2017/C 66/12)

Héraðsdómur Reykjavíkur har i en skrivelse av den 12 maj 2016, som inkom till Eftadomstolens kansli den 18 maj 2016, begärt ett rådgivande yttrande i målet Fjarskipti hf. mot Póst- og fjarskiptastofnun, beträffande följande frågor:

1.

Kan artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) tolkas så att begreppet ”elektroniskt kommunikationsnät” omfattar överföring av signaler i form av ett sms skrivet av slutanvändaren på en lokal anordning kopplad via en webbläsare till ”Mina sidor” på webbservern hos ett telekommunikationsföretag, varvid signalerna går via internet och till PHP-programvara på telekommunikationsföretagets webbplats, där de tas emot, behandlas och sedan skickas från telekommunikationsföretagets webbplats till en SMS-server (SMSC) i företagets kommunikationssystem, som därefter sänder signalerna vidare via ett telefonnät till mottagarens telefonnummer?

2.

Om fråga 1 besvaras jakande, ska artikel 2 c i direktiv 2002/21/EG tolkas så att begreppet ”elektronisk kommunikationstjänst” omfattar en tjänst som utgörs av överföring av signaler på ett kommunikationsnät enligt beskrivningen i fråga 1 när i) en avgift tas ut för tjänsten, och ii) när ingen avgift tas ut för tjänsten?

3.

Om fråga 2 besvaras jakande, ska artikel 2 d i direktiv 2002/21/EG tolkas så att begreppet ”allmänt kommunikationsnät” omfattar den elektroniska kommunikationstjänst som beskrivs i fråga 2 som tillhandahålls via ett elektroniskt kommunikationsnät som beskrivs i fråga 1, oavsett om tjänsten är i) tillgängliga för allmänheten, eller ii) endast tillgänglig för telekommunikationsföretagets kunder?


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/33


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8381 – Motherson Sumi Systems/PKC Group)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 66/13)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 21 februari 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Motherson Sumi Systems Limited (MSSL, Indien) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget PKC Group OYJ (PKC, Finland) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 19 januari 2017.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   MSSL: Tillverkning av kabelnät till bilar, personbilsspeglar samt plastkomponenter och -moduler, t.ex. förarutrymmen, stötfångare och inredningslister. MSSL utökar även sin verksamhet vad gäller ett brett område av andra polymerer-, elaster- och metallbaserade delar och system.

—   PKC: Utformning, tillverkning och integrering av skräddarsydda eldistributionssystem samt tillhörande strukturkomponenter, fordonselektronik, ledningar och kablar. Vidare utformar och tillverkar PKC elskåp, nätanslutningsaggregat och eldistributionssystem för tillverkare av rullande materiel.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.8381 – Motherson Sumi Systems/PKC Group, sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


Rättelser

2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/34


Rättelse till tillbakadragandet av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för registrerade resenärer

( Europeiska unionens officiella tidning C 422 av den 17 november 2016 )

(2017/C 66/14)

Sidan 2, tabell 2, titeln

I stället för:

Utrikes- och säkerhetspolitik

ska det stå:

Migration, inrikes frågor och medborgarskap”.