ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 22

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
23 januari 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 22/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 22/02

Mål C-497/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšším soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 16 september 2016 – brottmål mot Juraji Sokáčovi

2

2017/C 22/03

Mål C-499/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16 september 2016 – AZ mot Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Mål C-500/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16 september 2016 – Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Mål C-509/16 P: Överklagande ingett den 26 september 2016 av Francisco Javier Rosa Rodriguez av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 juli 2016 i mål T-358/16, Rosa Rodriguez mot Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Mål C-517/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polen) den 4 oktober 2016 – Stefan Czerwiński mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Mål C-523/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 12 oktober 2016 – MA.T.I. SUD SpA mot Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Mål C-533/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 20 oktober 2016 – Volkswagen AG mot Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Mål C-534/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 20 oktober 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky mot BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Mål C-536/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 24 oktober 2016 – DUEMMESGR SpA mot Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Mål C-537/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 24 oktober 2016 – Garlsson Real Estate SA, i likvidation, m.fl. mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Mål C-546/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanien) den 28 oktober 2016 – Montte S.L. mot Musikene

8

2017/C 22/13

Mål C-547/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 28 oktober 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil och Antonio Ferrándiz González mot Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Mål C-552/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 2 november 2016 – WIND INNOVATION 1 EOOD, i likvidation, mot Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

9

2017/C 22/15

Mål C-553/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 2 november 2016 – TTL EOOD mot Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

10

2017/C 22/16

Mål C-557/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 4 november 2016 – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Mål C-560/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 4 november 2016 – Michael Dědouch m.fl. mot Jihočeská plynárenská, a.s., och E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Mål C-561/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 7 november 2016 – Saras Energía S.A. mot Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Mål C-565/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Eirinodikeio Lerou (Grekland) den 9 november 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Mål C-567/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 10 november 2016 – Merck Sharp mot Designs Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Mål C-568/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Nürtingen (Tyskland) den 10 september 2016 – brottmål mot Faiz Rasool

15

2017/C 22/22

Mål C-573/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 14 november 2016 – Air Berlin plc mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Mål C-575/16: Talan väckt den 14 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

17

2017/C 22/24

Mål C-578/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 17 november 2016 – C. K., H. F. in mld. A. S. mot Republiken Slovenien

17

 

Tribunalen

2017/C 22/25

Mål T-279/11: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – T & L Sugars och Sidul Açúcares mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Jordbruk — Socker — Undantagsåtgärder — Försörjningsbehoven på unionsmarknaden — Regleringsåret 2010/2011 — Rättsregel som syftar till att ge rättigheter till enskilda — Tillräckligt klar överträdelse — Förordning (EG) nr 1234/2007 — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet — Berättigade förväntningar — Omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed)

19

2017/C 22/26

Mål T-103/12: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – T & L Sugars och Sidul Açúcares mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Jordbruk — Socker — Undantagsåtgärder — Försörjningsbehoven på unionsmarknaden — Regleringsåret 2011/2012 — Rättsregel som har till syfte att ge rättigheter till enskilda — Tillräckligt klar överträdelse — Förordning (EG) nr 1234/2007 — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet — Rättssäkerhet — Berättigade förväntningar — Omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed)

20

2017/C 22/27

Mål T-65/14: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Bank Refah Kargaran mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran — Frysning av medel — Sökanden tas åter igen upp i förteckningen efter det att tribunalen ogiltigförklarat det första upptagandet — Felaktig rättstillämpning — Felaktig bedömning av sakomständigheterna — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet)

21

2017/C 22/28

Mål T-89/14: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Export Development Bank of Iran mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran — Frysning av medel — Sökanden tas åter igen upp i förteckningen efter det att tribunalen ogiltigförklarat det första upptagandet — Felaktig rättstillämpning — Felaktig bedömning av sakomständigheterna — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet — Likabehandling)

22

2017/C 22/29

Mål T-720/14: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Rotenberg mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukraina — Frysning av tillgångar — Restriktioner avseende tillträdet till medlemsstaternas territorier — Fysisk person som aktivt stöder eller genomför åtgärder som undergräver eller hotar Ukraina — Fysisk person som drar nytta av ryska beslutsfattare som bär ansvar för annekteringen av Krim — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till egendom — Näringsfrihet — Rätt till respekt för privatlivet — Proportionalitet)

23

2017/C 22/30

Mål T-217/15: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Fiesta Hotels & Resorts mot EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Det äldre nationella firmamärket GRAND HOTEL PALLADIUM — Relativt registreringshinder — Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning — Artiklarna 8.4 och 53.1 c i förordning nr 207/2009)

24

2017/C 22/31

Mål T-270/15: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – ANKO mot Rea (Skiljedomsklausul — Bidragsavtal ingånget inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) — EES-projektet — Huruvida det var avtalsenligt att ställa in betalningarna gentemot sökanden och villkor för att häva beslutet att ställa in betalningarna — Dröjsmålsränta)

24

2017/C 22/32

Mål T-458/15: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Automobile Club di Brescia mot EUIPO – Rebel Media (e-miglia) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket e-miglia — Äldre EU-ordmärken MILLE MIGLIA — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

25

2017/C 22/33

Mål T-532/15 P: Tribunalens dom av den 1 december 2016 – Z mot Europeiska unionens domstol (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsrapport — Personaldomstolens opartiskhet — Jävsinvändning mot ledamöter i den dömande sammansättningen — Rätten till försvar — Rätten till ett effektivt domstolsskydd)

26

2017/C 22/34

Mål T-545/15: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – Pi-Design mot EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering — Ansökan om territoriell utvidning av skyddet — Ordmärke PRESSO — Äldre nationellt ordmärke PRESSO — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

26

2017/C 22/35

Mål T-561/15: Tribunalens dom av den 1 december 2016 – Universidad Internacional de la Rioja mot EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — Det äldre EU-ordmärket UNIRIOJA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2017/C 22/36

Mål T-578/15: Tribunalens dom av den 24 november 2016 – Azur Space Solar Power mot EUIPO (figurmärke föreställande vita linjer och tegelstenar på en svart bakgrund) (EU-varumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärke föreställande vita linjer och tegelstenar på en svart bakgrund — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2017/C 22/37

Mål T-614/15: Tribunalens dom av den 24 november 2016 – Azur Space Solar Power mot EUIPO (återgivning av svarta linjer och tegelstenar) (Unionsvarumärken — Internationell registrering som utpekar Europeiska Unionen — Figurmärke som återger svarta linjer och tegelstenar — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b I förordning (EG) nr 207/2009)

28

2017/C 22/38

Mål T-617/15: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – Chic Investments mot EUIPO (eSMOKING WORLD) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket eSMOKING WORLD — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet)

29

2017/C 22/39

Mål T-635/15: Tribunalens dom av den 6 december 2016 – Tuum mot EUIPO – Thun (TUUM) (EU-varumärke – Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TUUM — Det äldre nationella figurmärket THUN — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

29

2017/C 22/40

Mål T-703/15: Tribunalens dom av den 6 december 2016 – Groupe Go Sport mot EUIPO – Design Go (GO SPORT) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket GO SPORT — Äldre nationella ordmärken GO — Invändningsenheten har lämnat delvis avslag på ansökan om registrering — Inlagan innehållande grunderna för överklagandet har inkommit för sent — Överklagandet till överklagandenämnden ska avvisas — Artikel 60 i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 49.1 i förordning (EG) nr 2868/95)

30

2017/C 22/41

Mål T-735/15: Tribunalens dom av den 6 december 2016 – The Art Company B & S mot EUIPO – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket SHOP ART — Det äldre EU-figurmärket art — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

31

2017/C 22/42

Mål T-775/15: Tribunalens dom av den 1 december 2016 – EK/servicegroup mot EUIPO (FERLI) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket FERLI — Krav på tydlighet — Artikel 28 i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten till försvar — Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009)

31

2017/C 22/43

Mål T-2/16: Tribunalens dom av den 30 november 2016 – K&K Group mot EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärket Pret A Diner — Det äldre EU-figurmärket PRET A MANGER — Det äldre nationella ordmärket PRET — Relativt registreringshinder — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 207/2009 — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

32

2017/C 22/44

Mål T-355/14: Tribunalens beslut av den 1 december 2016 – STC mot kommissionen Offentlig upphandling av byggentreprenader — Anbudsförfarande — Konstruktion och underhåll av en trigenereringscentral utrustad med en gasturbin och därtill hörande underhåll — Avslag på en anbudsgivares anbud — Återkallelse av den angripna rättsakten — Anledning saknas att döma i saken

33

2017/C 22/45

Mål T-383/14: Tribunalens beslut av den 1 december 2016 – Europower mot kommissionen Offentlig upphandling av byggentreprenader — Anbudsförfarande — Konstruktion och underhåll av en trigenereringscentral utrustad med en gasturbin och därtill hörande underhåll — Avslag på en anbudsgivares anbud — Återkallelse av den angripna rättsakten — Anledning saknas att döma i saken

33

2017/C 22/46

Mål T-598/15: Tribunalens beslut av den 25 november 2016 – Stichting Accolade mot kommissionen (Statligt stöd — Försäljning av mark till priser som påstås understiga marknadspriserna — Tredje mans klagomål till kommissionen — Beslut om att den omtvistade åtgärden inte utgör ett stöd — Det preliminära granskningsförfarandet enligt artikel 108.2 FEUF, och enligt artiklarna 10.1, 13.1 och 4.2 i förordning (EG) nr 659/1999 om ett, påstått olagligt, individuellt stöd — Tredje mans talan om ogiltigförklaring — Upptagande till sakprövning — Talerätt — Talan för att tillvarata processuella rättigheter — Talan genom vilken det ifrågasätts huruvida det förelåg tillräckliga skäl för den omtvistade åtgärden — Ingen påtaglig påverkan på konkurrensställningen — Avvisning)

34

2017/C 22/47

Mål T-128/16: Tribunalens beslut av den 28 november 2016 – SureID mot EUIPO (SUREID) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket SUREID — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 — Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

35

2017/C 22/48

Mål T-147/16: Tribunalens beslut av den 28 november 2016 – Italien mot kommissionen (Underlåtenhet att verkställa en dom från domstolen varigenom ett fördragsbrott har konstaterats — Löpande vite — Beslut om att förelagt löpande vite ska betalas — Anledning saknas att döma i saken)

35

2017/C 22/49

Mål T-225/16: Tribunalens beslut av den 28 november 2016 – Matratzen Concord mot EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Ganz schön ausgeschlafen — Varumärke som utgörs av en reklamslogan — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

36

2017/C 22/50

Mål T-512/16: Tribunalens beslut av den 24 november 2016 – ED mot EUIPO (Personalmål — Tillfälligt anställd — Distansarbete — Begäran om förlängning — Avslag — Överklagande — Senare beviljande av invaliditetsersättning — Anledning saknas att döma i saken)

36

2017/C 22/51

Mål T-520/16: Tribunalens beslut av den 24 november 2016 – ED mot EUIPO (Personalmål — Tillfälligt anställd — Distansarbete — Begäran om förlängning — Avslag — Överklagande — Senare beviljande av invaliditetsersättning — Anledning saknas att döma i saken)

37

2017/C 22/52

Mål T-690/16: Talan väckt den 28 september 2016 – Enrico Colombo och Giacomo Corinti mot kommissionen

37

2017/C 22/53

Mål T-748/16: Talan väckt den 22 oktober 2016 – QH mot parlamentet

38

2017/C 22/54

Mål T-783/16: Talan väckt den 9 november 2016 – Government of Gibraltar mot kommissionen

39

2017/C 22/55

Mål T-787/16: Talan väckt den 11 november 2016 – QD mot EUIPO

40

2017/C 22/56

Mål T-792/16: Överklagande ingett den 14 november 2016 – N & C Franchise mot EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Mål T-793/16: Överklagande ingett den 11 november 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret mot EUIPO – Zaharieva (Boxes)

41

2017/C 22/58

Mål T-794/16: Överklagande ingett den 11 november 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret mot EUIPO – Zaharieva (Förpackning för glasstrutar)

42

2017/C 22/59

Mål T-799/16: Överklagande ingett den 16 november 2016 – Xiaomi mot EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Mål T-800/16: Talan väckt den 16 november 2016 – Mayekawa Europe mot kommissionen

44

2017/C 22/61

Mål T-802/16: Överklagande ingett den 8 november 2016 – Endoceutics mot EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Mål T-803/16: Överklagande ingett den 15 november 2016 – Glaxo Group mot EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Mål T-804/16: Överklagande ingett den 16 september 2016 – LG Electronics mot EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Mål T-805/16: Talan väckt den 16 november 2016 – IPPT PAN mot kommissionen och Genomförandeorganet för forskning

47

2017/C 22/65

Mål T-807/16: Överklagande ingett den 17 november 2016 – MIP Metro mot EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Mål T-810/16: Överklagande ingett den 21 november 2016 – Barmenia Krankenversicherung mot EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Mål T-817/16: Överklagande ingett den 21 november 2016 – Vans mot EUIPO – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Mål T-822/16: Överklagande ingett den 21 november 2016 – Kik Textilien und Non-Food mot EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Mål T-824/16: Överklagande ingett den 21 november 2016 – Kiosked Oy mot EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Mål T-825/16: Överklagande ingett den 24 november 2016 – Republiken Cypern mot EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Mål T-826/16: Talan väckt den 28 november 2016 – Casasnovas Bernad mot kommissionen

52

2017/C 22/72

Mål T-827/16: Talan väckt den 24 november 2016 – QB mot ECB

53

2017/C 22/73

Mål T-828/16: Överklagande ingett den 25 november 2016 – CRDO Torta del Casar mot EUIPO – CRDOP Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Mål T-829/16: Talan väckt den 25 november 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés mot parlamentet

55

2017/C 22/75

Mål T-830/16: Överklagande ingett den 23 november 2016 – Monolith Frost mot EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Mål T-831/16: Överklagande ingett den 28 november 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom mot EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Mål T-847/16: Överklagande ingett den 2 december 2016 – Cypern mot EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Mål T-853/16: Talan väckt den 5 december 2016 – Techniplan mot kommissionen

58

2017/C 22/79

Mål T-856/16: Överklagande ingett den 5 december 2016 – Rare Hospitality International mot EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Mål T-259/16: Tribunalens beslut av den 14 november 2016 – Trost Auto Service Technik mot EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Mål T-284/16: Tribunalens beslut av den 29 november 2016 – Gulli mot EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Mål T-361/16: Tribunalens beslut av den 21 november 2016 – TBWA\London mot EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Mål T-503/16: Tribunalens beslut av den 14 november 2016 – Dulière mot kommissionen

60


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2017/C 022/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 14, 16.1.2017

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 6, 9.1.2017

EUT C 475, 19.12.2016

EUT C 462, 12.12.2016

EUT C 454, 5.12.2016

EUT C 441, 28.11.2016

EUT C 428, 21.11.2016

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšším soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 16 september 2016 – brottmål mot Juraji Sokáčovi

(Mål C-497/16)

(2017/C 022/02)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší soud České republiky

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Juraj Sokáč

Tolkningsfråga

1)

Kan läkemedel, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (1), som innehåller ”förtecknade ämnen”, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 273/2004 (2), på grundval av artikel 2 a i nämnda förordning, anses vara uteslutna från förordningens tillämpningsområde, såsom domstolen fastställde i mål C-627/13 och C-2/14 [dom av den 5 februari 2015, m. m.fl., C-627/13 och C-2/14, EU:C; 2015:59], även efter ändringen av nämnda bestämmelse genom förordning nr 1258/2013 (3) och mot bakgrund av det i artikel 2 a i förordning nr 111/2005 (4), i dess lydelse enligt förordning nr 1259/2013 (5), föreskrivs att läkemedel som innehåller efedrin och pseudoefedrin är underkastade bestämmelserna i förordning nr 111/2005?


(1)  EGT L 311, 2001, s. 67.

(2)  EUT L 47, 2004, s. 1.

(3)  EUT L 330, 2013, s. 21.

(4)  EUT L 22, 2005, s. 1.

(5)  EUT L 330, 2015, s. 30.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16 september 2016 – AZ mot Minister Finansów

(Mål C-499/16)

(2017/C 022/03)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: AZ

Motpart: Minister Finansów

Tolkningsfråga

Utgör det förhållandet, att endast kriterierna ”datum för minsta hållbarhet” och ”sista förbrukningsdag” beaktas vid fastställandet av mervärdesskattesatsen på finare bakverk, såsom anges i artikel 41.2 jämförd med punkt 32 i bilaga nr 3 till lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (Ustawa o podatku od towarów i usług) (Dz. U., 2011, nr 177, pos 1054 med ändringar), ett åsidosättande av principen om mervärdesskattens neutralitet och förbudet mot att göra åtskillnad mellan situationen för varor, i den mening som avses i artikel 98.1 och 98.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt?


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16 september 2016 – Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Mål C-500/16)

(2017/C 022/04)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Tolkningsfråga

Ska effektivitetsprincipen, principen om lojalt samarbete och likvärdighetsprincipen, vilka fastställs i artikel 4.3 i Fördraget om Europeiska unionen, eller någon annan tillämplig unionsrättslig princip, tolkas så, att de med beaktande av den tolkning som EU-domstolen gjort i dom 17 januari 2013 i mål C-224/11, BGŻ Leasing, på det mervärdesskatterättsliga området, utgör hinder mot en nationell lagstiftning eller nationell praxis som innebär att återbetalning av den överskjutande mervärdesskatt som uppkommit till följd av att mervärdesskatt har uttagits i strid med unionsrätten inte kan ske när en enskild, till följd av den nationella myndighetens handlande, först har kunnat göra sina rättigheter gällande efter utgången av preskriptionstiden för skatteskulden?


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/3


Överklagande ingett den 26 september 2016 av Francisco Javier Rosa Rodriguez av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 juli 2016 i mål T-358/16, Rosa Rodriguez mot Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Mål C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Francisco Javier Rosa Rodriguez (ombud: advokaten J. Velasco Velasco)

Övrig part i målet: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Genom beslut av den 8 december 2016 ogillade domstolen (nionde avdelningen) överklagandet och beslutade att Rosa Rodríguez skulle bära sina egna rättegångskostnader.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Polen) den 4 oktober 2016 – Stefan Czerwiński mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Mål C-517/16)

(2017/C 022/06)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stefan Czerwiński

Motpart: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Tolkningsfrågor

1)

Får en nationell myndighet eller domstol överpröva en medlemsstats kvalificering, i en förklaring enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, av en viss förmån såsom tillhörande en viss gren av den sociala tryggheten i den mening som avses i artikel 3 i den förordningen?

2)

Är en övergångspension i den mening som avses i lagen av den 18 december 2008 om övergångspension (Republiken Polens lagpublikationer 2015, pos. 965, med senare ändringar) en förmån vid ålderdom i den mening som avses i artikel 3.1 d i förordning nr 883/2004?

3)

Räcker det att inte tillämpa principen om sammanläggning av försäkringsperioder (artikel 66 och skäl 33 i förordning nr 883/2004) på förmåner avseende förtida pension för att kraven på skydd inom den sociala trygghetens område enligt artikel 48 [första stycket] a FEUF ska var uppfyllda?


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 12 oktober 2016 – MA.T.I. SUD SpA mot Società Centostazioni SpA

(Mål C-523/16)

(2017/C 022/07)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: MA.T.I. SUD SpA

Motpart: Società Centostazioni SpA

Tolkningsfrågor

1)

Strider artikel 38.2a i lagstiftningsdekret nr 163/2006, i den lydelse som var gällande vid datumet för ifrågavarande meddelande om upphandling …, i den del det föreskrivs betalning av en ”sanktionsavgift” i en omfattning som ska fastställas av den upphandlande myndigheten (”inte mindre än en tusendel och inte mer än en hundradel av upphandlingsvärdet och under alla omständigheter inte mer än 50 000 euro, vars inbetalning garanteras av den tillfälliga säkerheten”), mot unionsrätten, om man beaktar det extremt höga beloppet och den förutbestämda karaktären hos sanktionsavgiften, vars nivå inte kan anpassas efter den konkreta situation som måste rättas till, det vill säga allvarsgraden hos den avhjälpbara oegentligheten, även om medlemsstaterna får ta ut en avgift för processledning från myndighetens sida med avhjälpande verkan?

2)

Strider i annat fall nämnda artikel 38.2a i lagstiftningsdekret nr 163/2006 (i den lydelse som var gällande vid ovannämnda datum) mot unionsrätten, i det att avgiften för processledning från myndighetens sida kan anses vara oförenlig med principen om maximalt öppnande av marknaden – som är syftet med nämnda rättsinstitut – vilket innebär att ifrågavarande uppgift som åläggs upphandlingskommittén räknas bland de skyldigheter som kommittén har enligt samma lag med hänsyn till det allmänna intresset av att uppnå ovannämnda syfte?


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 20 oktober 2016 – Volkswagen AG mot Finančné riaditeľstvo SR

(Mål C-533/16)

(2017/C 022/08)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Volkswagen AG

Motpart: Finančné riaditeľstvo SR

Tolkningsfrågor

1.

Ska direktiv 2008/9 (1) och rätten till återbetalning av skatten tolkas så, att utövandet av rätten till återbetalning av mervärdesskatten förutsätter att följande två villkor är kumulativt uppfyllda:

i)

leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, och

ii)

påförande av mervärdesskatt i leverantörens faktura?

2.

Kan en beskattningsbar person som inte har påförts mervärdesskatt i en faktura med andra ord ansöka om återbetalning av skatten?

3.

Är den omständigheten att fristen för återbetalning av skatten löper från en tidpunkt då inte alla materiella villkor för utövandet av rätten till återbetalning av skatten är uppfyllda förenlig med principerna om proportionalitet eller mervärdesskattens neutralitet?

4.

Ska bestämmelserna i artikel 167 och 178 a i mervärdesskattedirektivet mot bakgrund av principen om skatteneutralitet tolkas så, att de – under sådana omständigheter som de som är aktuella i målet vid den nationella domstolen och under förutsättning att de övriga nödvändiga materiella och förfarandemässiga villkoren för utövandet av rätten att göra avdrag för skatten är uppfyllda – utgör hinder för ett tillvägagångssätt från skattemyndigheternas sida genom vilket en beskattningsbar person nekas rätten till återbetalning av skatten, som vederbörande har utövat inom fristen enligt direktiv 2008/9, i det fall skatten påförs vederbörande av en leverantör i en faktura och betalas in av den sistnämnda innan preklusionsfristen enligt den nationella lagstiftningen har löpt ut?

5.

Har de slovakiska skattemyndigheterna mot bakgrund av principerna om skatteneutralitet och proportionalitet – vilka utgör de grundläggande principerna i det gemensamma systemet för mervärdesskatt – gått utöver vad som är nödvändigt för att uppnå mervärdesskattedirektivets mål, om de har nekat en beskattningsbar person rätten till återbetalning av den inbetalda skatten på grund av att preklusionsfristen för återbetalning enligt den nationella lagstiftningen har löpt ut, även om den beskattningsbara personen under denna tid inte kunde utöva rätten till återbetalning och även om skatten har uppburits på vederbörligt sätt och risken för skatteundandragande eller utebliven betalning är helt utesluten?

6.

Kan principerna om rättssäkerhet, skydd för berättigade förväntningar och rätten till god förvaltning enligt artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att de utgör hinder för en tolkning av de nationella bestämmelserna enligt vilken tidpunkten för den offentliga myndighetens beslut om återbetalning av skatten, och inte den tidpunkt då en beskattningsbar person utövar rätten till återbetalning av skatten, är avgörande för iakttagande av fristen för återbetalning av skatten?


(1)  Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (EUT L 44, 2008, s. 23).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 20 oktober 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky mot BB construct s.r.o.

(Mål C-534/16)

(2017/C 022/09)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Motpart: BB construct s.r.o.

Tolkningsfrågor

1.

Kan ett administrativt nationellt förfarande – enligt vilket den omständigheten att den nuvarande styrelseledamoten i en juridisk person har varit styrelseledamot i en annan juridisk person som är gäldenär för en obetald skatteskuld anses, enligt nationell lagstiftning, utgöra skäl för att kräva att det ställs en säkerhet för betalning av skatten med ett belopp på upp till 500 000 euro – anses vara förenligt med syftet med artikel 273 i rådets direktiv 2006/112/EG (1) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt eller med kampen mot mervärdesskattebedrägeri?

2.

Kan det anses att nämnda säkerhet för betalning av skatten, med ett belopp på upp till 500 000 euro, såsom den säkerhet som krävdes i det nationella förfarandet, utgör hinder för näringsfriheten i artikel 16 och indirekt medför att den beskattningsbara personen försätts i konkurs, är diskriminerande enligt artikel 21.1 och, i samband med uppbörd av mervärdesskatt, strider mot principen ne bis in idem och principen om förbud mot retroaktiv tillämpning i artikel 49.1 och 49.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 24 oktober 2016 – DUEMMESGR SpA mot Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(Mål C-536/16)

(2017/C 022/10)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: DUEMMESGR SpA

Motpart: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

Tolkningsfrågor

1)

Strider artikel 38.2a i lagstiftningsdekret nr 163/2006, i den lydelse som var gällande vid datumet för ifrågavarande meddelande om upphandling …, i den del det föreskrivs betalning av en ”sanktionsavgift” i en omfattning som ska fastställas av den upphandlande myndigheten (”inte mindre än en tusendel och inte mer än en hundradel av upphandlingsvärdet och under alla omständigheter inte mer än 50 000 euro, vars inbetalning garanteras av den tillfälliga säkerheten”), mot unionsrätten, om man beaktar det extremt höga beloppet och den förutbestämda karaktären hos sanktionsavgiften, vars nivå inte kan anpassas efter den konkreta situation som måste rättas till, det vill säga allvarsgraden hos den avhjälpbara oegentligheten, även om medlemsstaterna får ta ut en avgift för processledning från myndighetens sida med avhjälpande verkan?

2)

Strider i annat fall nämnda artikel 38.2a i lagstiftningsdekret nr 163/2006 (i den lydelse som var gällande vid ovannämnda datum) mot unionsrätten, i det att avgiften för processledning från myndighetens sida kan anses vara oförenlig med principen om maximalt öppnande av marknaden – som är syftet med nämnda rättsinstitut – vilket innebär att ifrågavarande uppgift som åläggs upphandlingskommittén räknas bland de skyldigheter som kommittén har enligt samma lag med hänsyn till det allmänna intresset av att uppnå ovannämnda syfte?


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 24 oktober 2016 – Garlsson Real Estate SA, i likvidation, m.fl. mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Mål C-537/16)

(2017/C 022/11)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Garlsson Real Estate SA, i likvidation, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Motpart: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 50 i stadgan, jämförd med artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 7 till Europakonventionen, relevant praxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och nationell rätt, tolkas så, att den utgör hinder för att inleda ett administrativt förfarande mot en person avseende omständigheter (rättsstridiga ageranden i form av otillbörlig marknadspåverkan) för vilka samma person redan blivit dömd genom en lagakraftvunnen brottmålsdom?

2)

Kan den nationella domstolen direkt tillämpa principer i unionsrätten i förhållande till principen ne bis in idem i artikel 50 i stadgan, jämförd med artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 7 till Europakonventionen, relevant praxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och nationell rätt?


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanien) den 28 oktober 2016 – Montte S.L. mot Musikene

(Mål C-546/16)

(2017/C 022/12)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Montte S.L.

Motpart: Musikene

Tolkningsfrågor

1)

Utgör Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (1) av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG hinder för en nationell bestämmelse som artikel 150.4 TRLCSP (2), eller tolknings- och tillämpningspraxis av en sådan bestämmelse, som tillåter de upphandlande myndigheterna att i förfrågningsunderlaget i ett öppet upphandlingsförfarande fastställa tilldelningskriterier vilka tillämpas i successiva steg med uteslutande verkan för anbud som inte erhåller ett förutbestämt lägsta antal poäng?

2)

För det fall den första frågan besvaras nekande. Utgör nämnda direktiv 2014/24 hinder för en nationell bestämmelse, eller tolknings- och tillämpningspraxis av denna, som innebär att ovannämnda system med tilldelningskriterier vilka tillämpas i successiva steg med uteslutande verkan används i öppna upphandlingsförfaranden på ett sådant sätt att det i det sista steget inte finns kvar ett tillräckligt antal anbud för att garantera verklig konkurrens?

3)

För det fall den andra frågan besvaras jakande. Utgör nämnda direktiv 2014/24 hinder för en bestämmelse som den omtvistade bestämmelsen, enligt vilken prisfaktorn endast beaktas för anbud som med avseende på de tekniska kriterierna erhållit minst 35 poäng av 50 möjliga, eftersom en sådan bestämmelse inte garanterar verklig konkurrens eller innebär ett avsteg från skyldigheten att tilldela den anbudsgivare som erbjuder bäst kvalitet i relation till priset kontraktet?


(1)  EUT L 94, s. 65

(2)  Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 28 oktober 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil och Antonio Ferrándiz González mot Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Mål C-547/16)

(2017/C 022/13)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil och Antonio Ferrándiz González

Motpart: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Tolkningsfrågor

1)

Innebär artikel 16 (”Enhetlig tillämpning av gemenskapens konkurrensrätt”) i rådets förordning (1) (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, att kommissionens beslut [2006/446/EG (2)] av den 12 april 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (ärende COMP/B-1/38.348 – Repsol C.P.P.) utgör hinder för att de avtal som omfattas av beslutet får ogiltigförklaras av en nationell domstol med avseende på varaktigheten för ensamrätten till leveranser, även om de får ogiltigförklaras av andra skäl, exempelvis att leverantören ålägger köparen (eller återförsäljaren) ett lägsta konsumentpris?

2)

Om så är fallet, kan de långfristiga avtal som berörs av beslutet om åtaganden anses omfattas av ett individuellt undantag enligt artikel 101.3 FEUF, med beaktande av detta beslut?


(1)  EGT L 1, 2003, s. 1.

(2)  EUT L 176, 2006, s. 104.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 2 november 2016 – ”WIND INNOVATION 1” EOOD, i likvidation, mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(Mål C-552/16)

(2017/C 022/14)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Аdministrativen sad Sofia-grad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande:”WIND INNOVATION 1” EOOD, i likvidation

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 176 andra stycket i direktiv 2006/112/ЕG (1) tolkas så, att den utgör hinder för en tvingande avregistrering ur mervärdesskatteregistret, som grundar sig på en ändring av ZDDS (mervärdesskattelagen) den 1 januari 2007 och som innebär att en av domstol utsedd likvidator inte längre har möjligheten att besluta om den juridiska person som enligt domstolsbeslut ska upplösas får fortsätta att vara registrerad som sådan fram till tidpunkten för personens avregistrering ur handelsregistret i enlighet med ZDDS, utan att i stället den omständigheten att en juridisk person som bedriver näringsverksamhet upplöses, med eller utan likvidation, ska utgöra en tvingande grund för avregistrering ur mervärdesskatteregistret?

2)

Ska artikel 176 andra stycket i direktiv 2006/112 tolkas så, att den utgör hinder för en tvingande avregistrering ur mervärdesskatteregistret, som grundar sig på en ändring av ZDDS den 1 januari 2007, i de fall då förutsättningarna för en förnyad tvingande mervärdesskatteregistrering föreligger för den skattskyldiga personen vid tidpunkten för den tvingande avregistreringen ur mervärdesskatteregistret, den skattskyldiga personen är part i gällande avtal samt förklarar att vederbörande inte har upphört utan fortsätter att utöva näringsverksamhet, samt om den skattskyldiga personen faktiskt måste erlägga den skatt som har beräknats och ska erläggas vid en genomförd tvingande avregistrering för att få avdragsrätt för de tillgångar som har beskattats vid avregistreringen ur mervärdesskatteregistret och som föreligger vid förnyad registrering? Om en sådan avregistrering tillåts under dessa omständigheter, får i så fall avdragsrätten för de tillgångar som har beskattats vid avregistreringen, som föreligger vid en förnyad mervärdesskatteregistrering och som personen i fråga använder eller kommer att använda för beskattningsbara transaktioner kopplas till de faktiska skatteinbetalningarna till statsbudgeten eller är det tillåtet att dra av den skatt som beräknats vid avregistreringen ur registret från det fastställda skattesaldot vid den förnyade mervärdesskatteregistreringen, i synnerhet eftersom skatten ska betalas av en person för vilken det inträder en avdragsrätt?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 2 november 2016 – ”TTL” EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(Mål C-553/15)

(2017/C 022/15)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande:”TTL” EOOD

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Tolkningsfrågor

1)

Är en nationell lagbestämmelse som artikel 175.2 punkt 3 DOPK, enligt vilken ett inhemskt bolag som betalar ut en källinkomst åläggs en skyldighet att betala ränta från den tidpunkt fristen för att betala skatten på inkomsterna löpte ut till den dag den utländska person som har hemvist i en annan medlemsstat styrker att villkoren för tillämpningen av ett dubbelbeskattningsavtal som Republiken Bulgarien har ingått är uppfyllda, även när, enligt avtalet, någon skatt inte ska betalas eller en lägre skatt ska betalas, förenlig med artiklarna 5.4 och 12.b FEU?

2)

Ska en lagbestämmelse som artikel 175.2 punkt 3 DOPK och en skattepraxis enligt vilka ränta uttas från ett inhemskt bolag som betalar ut en källinkomst från den tidpunkt fristen för att betala skatten på inkomsterna löpte ut till den dag den utländska person som har hemvist i en annan medlemsstat styrker att villkoren för tillämpningen av ett dubbelbeskattningsavtal som Republiken Bulgarien har ingått är uppfyllda, även när, enligt avtalet, någon skatt inte ska betalas eller en lägre skatt ska betalas, förenlig med artiklarna 49, 54, 63 och 65.1 och 65.3 FEUF?


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 4 november 2016 – Astellas Pharma GmbH

(Mål C-557/16)

(2017/C 022/16)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Astellas Pharma GmbH

Motpart: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 28.5 och artikel 29.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (1) tolkas så, att den ansvariga myndigheten i en medlemsstat som deltar i ett decentraliserat försäljningstillståndsförfarande som gäller ett generiskt preparat och som avses i artikel 28.3 i direktivet inte vid beviljandet av nationellt försäljningstillstånd har självständig behörighet att bedöma vid vilken tidpunkt referenspreparatets dokumentationsskydd har börjat gälla?

2)

Om den första frågan ska besvaras så, att den ansvariga myndigheten i medlemsstaten inte vid beviljandet av nationellt försäljningstillstånd har behörighet att självständigt bedöma vid vilken tidpunkt referenspreparatets dokumentationsskydd har börjat gälla

ska domstolen i denna medlemsstat likväl på besvär av innehavaren av försäljningstillståndet för referenspreparatet pröva vid vilken tidpunkt dokumentationsskyddet har börjat gälla, eller gäller samma begränsning som för den behöriga myndigheten i medlemsstaten också domstolen?

hur tillgodoses i så fall i den nationella domstolen den rätt till effektivt rättsmedel i fråga om dokumentationsskyddet som enligt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 10 i direktiv 2001/83 tillkommer innehavaren av försäljningstillståndet för referenspreparatet?

innefattar kravet på effektivt rättsmedel en skyldighet för domstolen att pröva, huruvida det ursprungliga försäljningstillstånd som har beviljats för referenspreparatet i en annan medlemsstat har beviljats i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2001/83?


(1)  EUT L 311, 2001, s. 67.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 4 november 2016 – Michael Dědouch m.fl. mot Jihočeská plynárenská, a.s., och E.ON Czech Holding AG

(Mål C-560/16)

(2017/C 022/17)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší soud České republiky

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

Motpart: Jihočeská plynárenská, a.s.; E.ON Czech Holding AG

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 (1) av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) tolkas så, att den även omfattar en talan om prövning av skäligheten av det vederlag som en majoritetsaktieägare ska betala, motsvarande värdet av värdepappersandelar, till de tidigare ägarna av värdepappersandelar som överfördes till majoritetsaktieägaren med stöd av ett beslut antaget av ett aktiebolags bolagsstämma om en obligatorisk överföring av de övriga värdepappersandelarna till nämnde majoritetsaktieägare (så kallad ”squeeze out”), där det antagna stämmobeslutet anger beloppet för det skäliga vederlaget och där det finns ett domstolsavgörande som tillerkänner ett annat vederlag, som är bindande för majoritetsaktieägaren och bolaget med avseende på grunden för den tillerkända rättigheten, och för de övriga ägarna av värdepappersandelar?

2)

Om den första frågan besvaras nekande, ska artikel 5.1 a i Bryssel I-förordningen tolkas så, att den även omfattar en talan om prövning av skäligheten av det vederlag som beskrivits i den första frågan?

3)

Om såväl den första som den andra frågan besvaras nekande, ska artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen tolkas så, att den även omfattar en talan om prövning av skäligheten av det vederlag som beskrivits i den första frågan?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 7 november 2016 – Saras Energía S.A. mot Administración del Estado

(Mål C-561/16)

(2017/C 022/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Saras Energía S.A.

Motpart: Administración del Estado

Tolkningsfrågor

1)

Är en sådan lagstiftning i en medlemsstat i vilken det föreskrivs ett nationellt kvotpliktsystem för energieffektivitet som i första hand fullgörs genom att ett årligt ekonomiskt bidrag betalas till en nationell energieffektivitetsfond som inrättats i enlighet med artikel 20.4 i direktivet, förenlig med artikel 7.1 och 7.9 i direktiv 2012/27/EU (1)?

2)

Är en sådan nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs en möjlighet att uppfylla energisparkraven genom att styrka de besparingar som har uppnåtts som ett alternativ till att bidra ekonomiskt till en nationell energieffektivitetsfond, förenlig med artiklarna 7.1 och 20.6 i direktiv 2012/27/EU?

3)

För det fall fråga 2 ska besvaras jakande, är föreskrivandet av en sådan alternativ möjlighet att uppfylla energisparkraven förenligt med artiklarna 7.1 och 20.6 i direktivet, när en sådan möjlighet endast föreligger om regeringen efter eget skön väljer att utfärda tillämpningsföreskrifter rörande detta?

Är ett sådant föreskrivande förenligt med nämnda artiklar i direktivet om regeringen inte utfärdar tillämpningsföreskrifter rörande denna alternativa möjlighet?

4)

Är ett nationellt system i vilket endast företag som säljer energi i detaljistledet och inte energidistributörer åläggs energisparkrav, förenligt med artikel 7.1 och 7.4 i direktivet?

5)

För det fall fråga 4 ska besvaras jakande, är den omständigheten att företag som säljer energi i detaljistledet åläggs energisparkrav utan att skälen till att energidistributörer inte åläggs sådana krav anges, förenlig med artikel 7.1 och 7.4 i direktivet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 2012, s. 1).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Eirinodikeio Lerou (Grekland) den 9 november 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Mål C-565/16)

(2017/C 022/19)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Eirinodikeio Lerou (Grekland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Tolkningsfråga

I ett fall där det ansöks om tillstånd att avstå från ett arv genom en ansökan om tillstånd inlämnad till en grekisk domstol av föräldrarna till ett barn med hemvist i Italien, ska det då med avseende på giltigheten av ett avtal om domstols behörighet enligt artikel 12.3 b i förordning nr 2201/2003 anses att a) föräldrarna entydigt godkänner avtalet om domstols behörighet bara genom att lämna in ansökan om tillstånd till den grekiska domstolen; b) åklagaren är en av de parter i förfarandet som vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan ska godkänna avtalet om domstols behörighet, om det beaktas att åklagaren, i enlighet med det grekiska regelverket, på grund av lag är part i detta förfarande; c) avtalet om domstols behörighet är till barnets bästa med tanke på att barnet och dess föräldrar (sökandena) har hemvist i Italien, medan arvlåtarens senaste bosättningsort var i Grekland, där arvet också finns?


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 10 november 2016 – Merck Sharp mot Designs Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

(Mål C-567/16)

(2017/C 022/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Merck Sharp

Svarande: Designs Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Tolkningsfrågor

1)

Ska ett meddelande om slutligt beslut som utfärdats av referensmedlemsstaten enligt artikel 28.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (1) av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel före utgången av grundpatentet behandlas som likvärdigt med ett beslut om försäljningsgodkännande vid tillämpningen av artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009/EG (2) av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (kodifierad version) (kallad tilläggsskyddsförordningen) på det sättet att en sökande av tilläggsskydd i medlemsstaten i fråga har rätt att ansöka om och beviljas tilläggsskydd på grundval av meddelandet om slutligt beslut?

2)

Om svaret på fråga 1 är nekande, är då avsaknaden av ett beviljat försäljningsgodkännande i medlemsstaten i fråga den dag då ansökningen om tilläggsskydd i den medlemsstaten görs, under de omständigheter som anges i fråga 1, en brist som kan avhjälpas enligt artikel 10.3 i tilläggsskyddsförordningen när försäljningsgodkännandet har beviljats?


(1)  EGT L 311, s. 67.

(2)  EUT L 152, s. 1.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Nürtingen (Tyskland) den 10 september 2016 – brottmål mot Faiz Rasool

(Mål C-568/16)

(2017/C 022/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Nürtingen

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 3 o i direktivet om betaltjänster på den inre marknaden (direktiv 2007/64/EG (1)) tolkas så, att möjligheten att i en spelhall som har statligt tillstånd med EC-kort och PIN-kod ta ut kontanter i en uttagsautomat som samtidigt fungerar som växlingsautomat, varvid den bank- och kontotekniska hanteringen utförs av en extern tillhandahållare (nätoperatören) och utbetalningen till kunden görs först när nätoperatören efter att ha kontrollerat täckningen på kontot skickar en autentiseringskod till terminalen, medan den som driver spelhallen endast fyller på kontanter i den multifunktionella växelautomaten och av den kontoförande banken krediteras det uttagna beloppet, utgör en verksamhet i den mening som avses i artikel 3 o i direktivet och därmed inte är tillståndspliktig?

2)

Om den verksamhet som beskrivs i den första frågan inte utgör en verksamhet i den mening som avses i artikel 3 o:

Ska artikel 3 e i direktiv 2007/64/EG tolkas så, att den möjlighet som beskrivs i den första frågan, nämligen att ta ut kontanter med PIN-kod, utgör en verksamhet i den mening som avses i denna bestämmelse, om det samtidigt som kontantuttaget görs genereras en kupong värd 20 euro som ska lösas in hos vakten i spelhallen för att låta vakten fylla på mynt i en spelautomat?

Om den verksamhet som beskrivs i den första och den andra frågan inte utgör en verksamhet som genom artikel 3 o och/eller e är undantagen från direktivets tillämpningsområde:

3a.

Ska punkt 2 i bilagan till direktiv 2007/64/EG tolkas så, att den verksamhet som beskrivs i den första och den andra frågan och som utövas av den som driver spelhallen utgör en tillståndspliktig betaltjänst, trots att den som driver spelhallen inte förvaltar något konto för kunden som tar ut pengar?

3b.

Ska artikel 4.3 i direktiv 2007/64 tolkas så, att den verksamhet som beskrivs i den första och den andra frågan och som utövas av den som driver spelhallen utgör en betaltjänst i den mening som avses i denna bestämmelse, om den som driver spelhallen tillhandahåller tjänsten gratis?

Om domstolen finner att den beskrivna verksamheten utgör en tillståndspliktig betaltjänst:

4)

Ska unionsrätten och direktivet om betaltjänster på den inre marknaden tolkas så, att de utgör hinder för en straffrättslig påföljd för drift av en EC-uttagsautomat i ett fall som det som är i fråga, om likartade EC-automater har drivits eller drivs utan tillstånd i många spelhallar med statligt tillstånd och till en del också på av staten drivna kasinon och den ansvariga tillstånds- och tillsynsmyndigheten inte gör några invändningar?

Om även fråga 4 besvaras nekande:

5)

Ska direktivet om betaltjänster och de unionsrättsliga principerna om rättssäkerhet och rättslig klarhet och artikel 17 i stadgan om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att de i ett fall som det förevarande utgör hinder för en förvaltnings- och rättspraxis enligt vilken de belopp som den som driver spelhallen genom en tjänst som tillhandahålls av nätoperatören har fått från bankkunderna, vilka med EC-kort och en PIN-kod har tagit ut de kontanter som den som driver spelhallen har fyllt på i automaten och/eller kuponger, ska tillfalla statskassan (förverkande), trots att alla krediteringarna bara motsvarar de belopp som kunderna har fått via automaten i kontanter eller som kuponger för att spela?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (EUT L 319, 2007, s. 1).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 14 november 2016 – Air Berlin plc mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-573/16)

(2017/C 022/22)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Air Berlin plc

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Strider en medlemsstats påförande av en stämpelskatt på 1,5 % av överlåtelsen, under de i det nationella målet aktuella omständigheterna, mot en eller flera av följande artiklar

1)

artikel 10 eller artikel 11 i det första direktivet (1),

2)

artikel 4 eller artikel 5 i det andra direktivet (2), eller

3)

artiklarna 12, 43, 48, 49 eller 56 i EG-fördraget?

2)

Blir svaret på den första frågan annorlunda om överlåtelsen av aktier till en clearingtjänst krävdes för att underlätta en notering av det aktuella företaget på en börs i den medlemsstaten eller i en annan medlemsstat?

3)

Blir svaren på den första och den andra frågan annorlunda om det på grund av den nationella lagstiftningen i medlemsstaten var möjligt för leverantören av en clearingtjänst att, efter skattemyndighetens godkännande, välja att inte ta ut någon stämpelskatt på överlåtelsen av aktier till clearingtjänsten utan i stället ta ut SDRT på varje efterföljande försäljning av aktier inom clearingtjänsten (till en skattesats på 0,5 % av vederlaget för försäljningen)?

4)

Blir svaret på den tredje frågan annorlunda om de transaktioner som valts av det aktuella företaget är utformade på ett sådant sätt att fördelen av valet inte kan utnyttjas?


(1)  Rådets direktiv 69/335/EEG av den 17 juli 1969 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EGT L 269, s. 12).

(2)  Rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning (EUT L 46, 21.2.2008, s. 11).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/17


Talan väckt den 14 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

(Mål C-575/16)

(2017/C 022/23)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Støvlbæk, K. Walkerová)

Svarande: Republiken Tjeckien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Tjeckien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 49 FEUF genom att införa ett krav på medborgarskap för utövandet av yrket notarius publicus, och

förplikta Republiken Tjeckien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att kravet på medborgarskap för utövandet av yrket notarius publicus i den tjeckiska rättsordningen är diskriminerande och utgör en omotiverad begränsning av etableringsfriheten. Republiken Tjeckien har följaktligen åsidosatt de skyldigheter som åligger den enligt artikel 49 FEUF.

Kommissionen anser att de uppgifter som anförtros notarius publicus enligt Republiken Tjeckiens lagstiftning inte till sin natur utgör utövande av offentlig makt varför det alltså inte är motiverat att i enlighet med artikel 51 FEUF göra ett undantag för kravet på medborgarskap för tillgång till yrket notarius publicus i den tjeckiska rättsordningen.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 17 november 2016 – C. K., H. F. in mld. A. S. mot Republiken Slovenien

(Mål C-578/16)

(2017/C 022/24)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: C. K., H. F. in mld. A. S.

Motpart: Republiken Slovenien

Tolkningsfrågor

1)

Ankommer det i sista hand på en nationell domstol att tolka reglerna avseende tillämpningen av klausulen om diskretionär bedömning enligt artikel 17.1 i Dublin III-förordningen, med beaktande av syftet med denna bestämmelse, och undantar dessa regler en domstol vars avgörande det inte finns något rättsmedel mot från skyldigheten att hänskjuta målet till Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

För det fall att föregående fråga ska besvaras nekande:

2)

Är en bedömning av omständigheterna enligt artikel 3.2 i Dublin III-förordningen (i ett sådant fall som det förevarande) tillräcklig för att uppfylla kraven som följer av artikel 4 och artikel 19.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförda med artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, samt artikel 33 i Genevekonventionen?

I samband med denna fråga:

3)

Följer det av en tolkning av artikel 17.1 i Dublin III-förordningen att en medlemsstat är skyldig att tillämpa klausulen om diskretionär bedömning för att säkerställa ett effektivt skydd mot ett åsidosättande av de rättigheter som anges i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i fall som det förevarande, och att en sådan tillämpning utgör hinder mot att överföra en sökande av internationellt skydd till den medlemsstat som har erkänt sig behörig i enlighet med denna förordning?

För det fall att föregående fråga ska besvaras jakande:

4)

Kan en sökande av internationellt skydd eller en annan person som omfattas av ett överföringsförfarande enligt Dublin III-förordningen lägga klausulen om diskretionär bedömning i artikel 17.1 nämnda förordning till grund för att åberopa att denna bestämmelse ska tillämpas, så att de behöriga myndigheterna eller domstolarna i en medlemsstat ska ta ställning härtill, eller är nämnda administrativa myndigheter och domstolar skyldiga att fastställa nämnda omständigheter ex officio?


Tribunalen

23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/19


Tribunalens dom av den 29 november 2016 – T & L Sugars och Sidul Açúcares mot kommissionen

(Mål T-279/11) (1)

((Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Jordbruk - Socker - Undantagsåtgärder - Försörjningsbehoven på unionsmarknaden - Regleringsåret 2010/2011 - Rättsregel som syftar till att ge rättigheter till enskilda - Tillräckligt klar överträdelse - Förordning (EG) nr 1234/2007 - Icke-diskrimineringsprincipen - Proportionalitet - Berättigade förväntningar - Omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed))

(2017/C 022/25)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: T & L Sugars Ltd (London, Förenade kungariket), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (ombud: inledningsvis advokaten D. Waelbroeck, och D. Slater, solicitor, sedan D. Waelbroeck)

Parter som har intervenerat till stöd för sökanden: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugal) (ombud: advokaten M. Mendes Pereira), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Portugal) (ombud: M. Mendes Pereira) och SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italien) och SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (ombud: advokaterna P. Buccarelli och M. Todino)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis A. Demeneix, P. Rossi och N. Donnelly, sedan P. Rossi och P. Ondrůšek)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues, D. Colas och C. Candat), Europeiska unionens råd (ombud: E. Sitbon och A. Westerhof Löfflerová) och Europeiska kommittén för sockertillverkare (CEFS) (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat C. Pitschas)

Saken

Talan på grundval av artikel 268 FEUF om ersättning för den skada som sökandena påstås ha lidit till följd dels av antagandet av kommissionens förordning (EU) nr 222/2011 av den 3 mars 2011 om undantagsåtgärder avseende utsläppande på unionsmarknaden av socker och isoglukos utöver kvoterna under regleringsåret 2010/11 (EUT L 60, s. 6), av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 293/2011 av den 23 mars 2011 om fastställande av en tilldelningskoefficient om avslag av nya ansökningar och om avslutande av ansökningsomgången för tillgängliga kvantiteter socker producerat utöver kvoten och avsett för försäljning på unionsmarknaden till nedsatt överskottsavgift (EUT L 79, s. 8), av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 302/2011 av den 28 mars 2011 om öppnande av en tullkvot för exceptionell import av vissa kvantiteter socker under regleringsåret 2010/11 (EUT L 81, s. 8), samt av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 393/2011 av den 19 april 2011 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter för vilka det lämnats in ansökningar under perioden 1–7 april 2011, och om tillfälligt stopp för ansökningar om sådana licenser (EUT L 104, s. 39), dels av kommissionens vägran att vidta de åtgärder som krävs för att återupprätta försörjningen av råsocker från sockerrör.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

T & L Sugars Ltd och Sidul Açúcares, Unipessoal Lda, å ena sidan, och Europeiska kommissionen, å andra sidan, ska bära sina rättegångskostnader som är hänförliga till den invändning om rättegångshinder som gett upphov till dom av den 6 juni 2013, T & L Sugars och Sidul Açúcares/kommissionen (T-279/11, EU:T:2013:299).

3)

T & L Sugars och Sidul Açúcares ska bära, förutom sina egna rättegångskostnader, kommissionens rättegångskostnader i den del som avser saken i målet.

4)

Republiken Frankrike och Europeiska unionens råd ska bära sina egna rättegångskostnader inklusive de som är hänförliga till den invändning om rättegångshinder som gett upphov till dom av den 6 juni 2013, T & L Sugars och Sidul Açúcares/kommissionen (T-279/11, EU:T:2013:299).

5)

DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA och SFIR Raffineria di Brindisi SpA samt Europeiska kommittén för sockertillverkare (CEFS) ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 232, 6.8.2011.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/20


Tribunalens dom av den 29 november 2016 – T & L Sugars och Sidul Açúcares mot kommissionen

(Mål T-103/12) (1)

((Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Jordbruk - Socker - Undantagsåtgärder - Försörjningsbehoven på unionsmarknaden - Regleringsåret 2011/2012 - Rättsregel som har till syfte att ge rättigheter till enskilda - Tillräckligt klar överträdelse - Förordning (EG) nr 1234/2007 - Icke-diskrimineringsprincipen - Proportionalitet - Rättssäkerhet - Berättigade förväntningar - Omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed))

(2017/C 022/26)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: T & L Sugars Ltd (London, Förenade kungariket), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (ombud: inledningsvis advokaten D. Waelbroeck och D. Slater, solicitor, därefter D. Waelbroeck)

Parter som har intervenerat till stöd för sökandena: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugal) (ombud: advokaten M. Mendes Pereira), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (ombud: advokaten M. Mendes Pereira), Lemarco SA, (Bukarest, Rumänien), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) och Zaharul Liesti SA (Lieşti) (ombud: advokaterna L.I. Van de Waart och D. Gruia Dufaut) samt SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italien) och SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (ombud: advokaterna P. Buccarelli och M. Todino)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis P. Rossi och N. Donnelly, därefter P. Rossi och P. Ondrůšek)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: E. Sitbon och A. Westerhof Löfflerová) och Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Bryssel, Belgien) (ombud: avokaten C. Pitschas)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 av den 30 november 2011 om inledande av en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2011/12 för import av socker enligt KN-nummer 1701 till nedsatt tullsats (EUT L 318, s. 4), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1240/2011av den 30 november 2011om undantagsåtgärder avseende utsläppande på unionsmarknaden av socker och isoglukos utöver kvoterna under regleringsåret 2011/2012 (EUT L 318, s. 9), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1281/2011 av den 8 december 2011 om den minimitullsats som ska fastställas för den första delanbudsinfordran inom de anbudsförfaranden som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 (EUT L 327, s. 60), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1308/2011 av den 14 december 2011 om fastställande av en tilldelningskoefficient, avslag på nya ansökningar och om avslutande av ansökningsperioden för tillgängliga kvantiteter socker producerat utöver kvoten och avsett för försäljning på unionsmarknaden till nedsatt överskottsavgift under regleringsåret 2011/12 (EUT L 332, s. 8), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1316/2011 av den 15 december 2011 om den minimitullsats som ska fastställas för den andra delanbudsinfordran inom de anbudsförfaranden som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 (EUT L 334, s. 16), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1384/2011 av den 22 december 2011 om den minimitullsats som ska fastställas för den tredje delanbudsinfordran inom de anbudsförfaranden som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 (EUT L 343, s. 33), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 27/2012 av den 12 januari 2012 om den minimitullsats för socker som ska fastställas för den fjärde delanbudsinfordran inom de anbudsförfaranden som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 (EUT L 9, s. 12) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 57/2012 av den 23 januari 2012 om avbrytande av det anbudsförfarande som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011 (EUT L 19, s. 12), samt talan enligt artikel 268 FEUF om ersättning för den skada som det påstås att sökandena lidit till följd av att dessa rättsakter antagits och att kommissionen underlåtit att vidta de åtgärder som krävs för att återuppta försörjningen av råsocker från sockerrör.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

T & L Sugars Ltd och Sidul Açúcares, Unipessoal Lda ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Europeiska unionens råd, DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, Lemarco SA, Lemarco Cristal Srl, Zaharul Liesti SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA och SFIR Raffineria di Brindisi SpA samt Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 151, 26.5.2012.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/21


Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Bank Refah Kargaran mot rådet

(Mål T-65/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran - Frysning av medel - Sökanden tas åter igen upp i förteckningen efter det att tribunalen ogiltigförklarat det första upptagandet - Felaktig rättstillämpning - Felaktig bedömning av sakomständigheterna - Motiveringsskyldighet - Rätten till försvar - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Proportionalitet))

(2017/C 022/27)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (ombud: advokaten J.-M. Thouvenin)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: V. Piessevaux, M. Bishop och B. Driessen)

Intervenient till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: A. Aresu och D. Gauci)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om i första hand ogiltigförklaring av rådets beslut 2013/661/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 306, 2013, s. 18) och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1154/2013 av den 15 november 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 306, 2013, s. 3), såvitt dessa rättsakter berör sökanden, och om i andra hand ogiltigförklaring av beslut 2013/661 och genomförandeförordning nr 1154/2013, såvitt dessa rättsakter berör sökanden från och med den 20 januari 2014.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Bank Refah Kargaran ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/22


Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Export Development Bank of Iran mot rådet

(Mål T-89/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran - Frysning av medel - Sökanden tas åter igen upp i förteckningen efter det att tribunalen ogiltigförklarat det första upptagandet - Felaktig rättstillämpning - Felaktig bedömning av sakomständigheterna - Motiveringsskyldighet - Rätten till försvar - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Proportionalitet - Likabehandling))

(2017/C 022/28)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (ombud: advokaten J.-M. Thouvenin)

Svarande: Europeiska unionen råd (ombud: V. Piessevaux och M. Bishop)

Intervenient till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: A. Aresu och D. Gauci)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om i första hand ogiltigförklaring av rådets beslut 2013/661/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 306, 2013, s. 18) och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1154/2013 av den 15 november 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 306, 2013, s. 3), såvitt dessa rättsakter berör sökanden, och om i andra hand ogiltigförklaring av beslut 2013/661 och genomförandeförordning nr 1154/2013, såvitt dessa rättsakter berör sökanden från och med den 20 januari 2014.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Export Development Bank of Iran ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/23


Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Rotenberg mot rådet

(Mål T-720/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukraina - Frysning av tillgångar - Restriktioner avseende tillträdet till medlemsstaternas territorier - Fysisk person som aktivt stöder eller genomför åtgärder som undergräver eller hotar Ukraina - Fysisk person som drar nytta av ryska beslutsfattare som bär ansvar för annekteringen av Krim - Rätten till försvar - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning - Rätten till egendom - Näringsfrihet - Rätt till respekt för privatlivet - Proportionalitet))

(2017/C 022/29)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Arkady Romanovich Rotenberg (Sankt Petersburg, Ryssland) (ombud: inledningsvis D. Pannick, QC, M. Lester, barrister, och M. O’Kane, solicitor, därefter D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors och Z. Al-Rikabi, barrister, slutligen D. Pannick, M. Lester och Z. Antidiskrimineringslag-Rikabi)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix och B. Driessen)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF avseende delvis ogiltigförklaring dels av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 2014 s. 16), i dess lydelse enligt för det första rådets beslut 2014/508/Gusp av den 30 juli 2014 (EUT L 226, 2014, s. 23), för det andra rådets beslut (Gusp) 2015/432 av den 13 mars 2015 (EUT, L 70, 2015, s. 47), för det tredje rådets beslut (Gusp) 2015/1524 av den 14 september 2015 (EUT L 239, 2015, s. 157), och för det fjärde rådets beslut (Gusp) 2016/359 av den 10 mars 2016 (EUT L, L 67, 2016, s. 37), dels av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 2014, s. 6), såsom denna har genomförts för det första genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 826/2014 av den 30 juli 2014 (EUT L 226, 2014, s. 16), för det andra genom rådets genomförandeförordning (EU) 2015/427 av den 13 mars 2015 (EUT L 70, 2015, s. 1), för det tredje genom rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1514 av den 14 september 2015 (EUT L 239, 2015, s. 30), och för det fjärde genom rådets genomförandeförordning (EU) 2016/353 av den 10 mars 2016 (EUT L 67, 2016, s. 1) i den del dessa rättsakter berör sökanden.

Domslut

1)

Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, i dess lydelse enligt rådets beslut 2014/508/Gusp av den 30 juli 2014, och rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, såsom denna har genomförts genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 826/2014 av den 30 juli 2014, ogiltigförklaras, i den del dessa rättsakter berör Arkady Romanovich Rotenberg.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 7, 12.1.2015.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/24


Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Fiesta Hotels & Resorts mot EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Mål T-217/15) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-figurmärket PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Det äldre nationella firmamärket GRAND HOTEL PALLADIUM - Relativt registreringshinder - Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning - Artiklarna 8.4 och 53.1 c i förordning nr 207/2009))

(2017/C 022/30)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanien) (ombud: advokaten J. B. Devaureix)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spanien) (ombud: advokaten D. Solana Giménez)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 23 februari 2015 (ärende R 2391/2013-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Residencial Palladium och Fiesta Hotels & Resorts

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Fiesta Hotels & Resorts, SL ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 205, 22.6.2015.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/24


Tribunalens dom av den 29 november 2016 – ANKO mot Rea

(Mål T-270/15) (1)

((Skiljedomsklausul - Bidragsavtal ingånget inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) - EES-projektet - Huruvida det var avtalsenligt att ställa in betalningarna gentemot sökanden och villkor för att häva beslutet att ställa in betalningarna - Dröjsmålsränta))

(2017/C 022/31)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Aten, Grekland) (ombud: advokat V. Christianos)

Svarande: Genomförandeorganet för forskning (ombud: S. Payan Lagrou och V. Canetti, inledningsvis biträdda av advokaten O. Lytra, därefter av advokaten A. Saratsi)

Saken

Talan med stöd av artikel 272 FEUF med yrkande om att tribunalen ska fastställa att Rea:s beslut om att ställa in betalningarna av de belopp som sökanden fortfarande har rätt till enligt bidragsavtal nr 217951, för finansieringen av projektet ”Emergency support system”, ingånget inom ramen för sjunde ramprogrammet forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013), utgör ett avtalsbrott och att dessa belopp ska utbetalas till sökanden jämte dröjsmålsränta räknat från dagen för delgivning av ansökan.

Domslut

1)

Genomförandeorganet för forskning (Rea) har ställt in betalningarna till ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias i strid med punkt II.5.3 d i de allmänna villkoren i bilaga till bidragsavtal nr 217951 för finansiering av projektet ”Emergency support system”, ingånget inom ramen för sjunde ramprogrammet forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013).

2)

Rea förpliktas att till ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias betala ut ett belopp motsvarande de mellanliggande betalningar som inte borde ha ställts in och som avser ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias medverkan i projektet ”Emergency support system”, upp till det bidragsbelopp som återstod att betala ut när betalningarna ställdes in. Dröjsmålsränta ska utgå på beloppen, för varje period, från utgången av betalningsfristen på 105 dagar från det att respektive rapport mottogs. Tillämplig räntesats är den som gällde den första dagen i den månad då betalningsfristen löpte ut enligt offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien., med ett tillägg på 3,5 procentenheter.

3)

Rea ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 279, 24.8.2015.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/25


Tribunalens dom av den 30 november 2016 – Automobile Club di Brescia mot EUIPO – Rebel Media (e-miglia)

(Mål T-458/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket e-miglia - Äldre EU-ordmärken MILLE MIGLIA - Relativt registreringshinder - Förväxlingsrisk - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 022/32)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Automobile Club di Brescia (Brescia, Italien) (ombud: advokaterna F. Celluprica och F. Fischetti)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: L. Rampini)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna P. Schotthöfer och F. Steiner)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 9 juni 2015 (ärende R 1990/2014-5) angående ett invändningsförfarande mellan Automobile Club di Brescia och Rebel Media.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Anslutningsöverklagandet ogillas.

3)

Automobile Club di Brescia och Rebel Media Ltd ska bära sina rättegångskostnader samt var och en ersätta hälften av EUIPO:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 328, 5.10.2015.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/26


Tribunalens dom av den 1 december 2016 – Z mot Europeiska unionens domstol

(Mål T-532/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Betygsrapport - Personaldomstolens opartiskhet - Jävsinvändning mot ledamöter i den dömande sammansättningen - Rätten till försvar - Rätten till ett effektivt domstolsskydd))

(2017/C 022/33)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Z (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Övrig part i målet: Europeiska unionens domstol (ombud: inledningsvis A. Placco, därefter J. Inghelram och Á. Almendros Manzano)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) meddelade den 30 juni 2015, Z/domstolen (F-64/13, EU:F:2015:72) med yrkande om att domen ska upphävas.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Z ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/26


Tribunalens dom av den 29 november 2016 – Pi-Design mot EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO)

(Mål T-545/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering - Ansökan om territoriell utvidning av skyddet - Ordmärke PRESSO - Äldre nationellt ordmärke PRESSO - Relativt registreringshinder - Förväxlingsrisk - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 022/34)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Pi-Design AG (Triengen, Schweiz) (ombud: advokat M. Apelt)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Schweiz)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 2 juli 2015 (ärende R 428/2014-1) angående ett invändningsförfarande mellan Société des produits Nestlé och Pi-Design

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Pi-Design AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 371, 9.11.2015.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/27


Tribunalens dom av den 1 december 2016 – Universidad Internacional de la Rioja mot EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)

(Mål T-561/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR - Det äldre EU-ordmärket UNIRIOJA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 022/35)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Spanien) (ombud: advokaterna C. Lema Devesa och A. Porras Fernandez-Toledano)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Universidad de la Rioja (Logroño, Spanien) (ombud: inledningsvis advokaterna J. Diez-Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño och A. I. Alpera Plazas, därefter J Diez-Hochleitner Rodríguez och D Garayalde Niño)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 22 juni 2015 (ärende R 1914/2014-5) om ett invändningsförfarande mellan Universidad de la Rioja och Universidad Internacional de la Rioja.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Universidad Internacional de la Rioja, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 389, 23.11.2015.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/28


Tribunalens dom av den 24 november 2016 – Azur Space Solar Power mot EUIPO (figurmärke föreställande vita linjer och tegelstenar på en svart bakgrund)

(Mål T-578/15) (1)

((EU-varumärke - Internationell registrering som designerar Europeiska unionen - Figurmärke föreställande vita linjer och tegelstenar på en svart bakgrund - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 022/36)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Nicodemus och S. Stöcker)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: inledningsvis E. Zaera Cuadrado, därefter A. Folliard-Monguiral)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 27 juli 2015 (ärende R 2780/2014-4), om internationell registrering av ett figurmärke som designerar Europeiska unionen och som föreställer vita linjer och tegelstenar på en svart bakgrund.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Azur Space Solar Power GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 414, 14.12.2015.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/28


Tribunalens dom av den 24 november 2016 – Azur Space Solar Power mot EUIPO (återgivning av svarta linjer och tegelstenar)

(Mål T-614/15) (1)

((Unionsvarumärken - Internationell registrering som utpekar Europeiska Unionen - Figurmärke som återger svarta linjer och tegelstenar - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b I förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 022/37)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Nicodemus och S. Stöcker)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades den 2 september 2015 av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO i ärende R-3233/2014-4 avseende internationell registrering som utpekar Europeiska unionen av ett figurmärke som återger svarta linjer och tegelstenar

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Azur Space Power GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 38, 1.2.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/29


Tribunalens dom av den 29 november 2016 – Chic Investments mot EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Mål T-617/15) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket eSMOKING WORLD - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet))

(2017/C 022/38)

Rättegångsspråk: polska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Polen) (ombud: advokat K. Jarosiński)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Walicka)

Saken

Överklagande av det beslut som EUIPO:s femte överklagandenämnd meddelade den 25 juni 2015 (R 3227/2014-5) om en ansökan om registrering av figurkännetecknet eSMOKING WORLD som EU-varumärke.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Chic Investments sp. z o.o. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/29


Tribunalens dom av den 6 december 2016 – Tuum mot EUIPO – Thun (TUUM)

(Mål T-635/15) (1)

((EU-varumärke – Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TUUM - Det äldre nationella figurmärket THUN - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 022/39)

Rättegångsspråk: italienska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tuum Srl (San Giustino, Italien) (ombud: advokaten B. Saguatti)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: L. Rampini)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: Thun SpA (Bolzano, Italien) (ombud: advokaterna L. Sergi och G. Muscas)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 3 september 2015 (ärende R 2624/2014-1) om ett invändningsförfarande mellan Thun och Tuum.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 3 september 2015 (ärende R 2624/2014-1) ogiltigförklaras.

2)

Invändningen avslås.

3)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Tuum Srl med anledning av rättegången vid tribunalen och förfarandet vid överklagandenämnden.

4)

Thun SpA ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Tuum Srl med anledning av rättegången vid tribunalen och förfarandet vid överklagandenämnden.


(1)  EUT C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/30


Tribunalens dom av den 6 december 2016 – Groupe Go Sport mot EUIPO – Design Go (GO SPORT)

(Mål T-703/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket GO SPORT - Äldre nationella ordmärken GO - Invändningsenheten har lämnat delvis avslag på ansökan om registrering - Inlagan innehållande grunderna för överklagandet har inkommit för sent - Överklagandet till överklagandenämnden ska avvisas - Artikel 60 i förordning (EG) nr 207/2009 - Regel 49.1 i förordning (EG) nr 2868/95))

(2017/C 022/40)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Groupe Go Sport (Sassenage, Frankrike) (ombud: advokaterna G. Arbant och E. Henry-Mayer)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Gája)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Design Go Ltd (London, Förenade kungariket)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 22 september 2015 (ärende R 569/2015-2) angående ett invändningsförfarande mellan Design Go och Groupe Go Sport.

Domslut

1)

Överklagandet avvisas.

2)

Groupe Go Sport ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 48, 8.2.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/31


Tribunalens dom av den 6 december 2016 – The Art Company B & S mot EUIPO – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)

(Mål T-735/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket SHOP ART - Det äldre EU-figurmärket art - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 022/41)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: The Art Company B & S, SA (Quel, Spanien) (ombud: advokaterna L. Sánchez Calderón och J. Villamor Muguerza)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Palmero Cabezas)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italien) (ombud: advokaten D. Russo)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd: Sabina Laurora (Trani, Italien)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 8 oktober 2015 (ärende R 3050/2014-1), om ett invändningsförfarande mellan The Art Company B & S, å ena sidan, och Manifatture Daddato och Sabina Laurora, å andra sidan.

Domslut

1)

Det beslut som första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 8 oktober 2015 (ärende R 3050/2014-1) ogiltigförklaras.

2)

Rättegångsdeltagarna ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 68, 22.2.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/31


Tribunalens dom av den 1 december 2016 – EK/servicegroup mot EUIPO (FERLI)

(Mål T-775/15) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket FERLI - Krav på tydlighet - Artikel 28 i förordning (EG) nr 207/2009 - Rätten till försvar - Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009))

(2017/C 022/42)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: EK/servicegroup eG (Bielefeld, Tyskland) (ombud: advokaterna T. Müller och T.A. Müller)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Hanne)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 28 oktober 2015 (ärende R 1233/2015-4) angående en ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket FERLI

Domslut

1)

Överklagande ogillas.

2)

EK/servicegroup eG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 78, 28.2.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/32


Tribunalens dom av den 30 november 2016 – K&K Group mot EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner)

(Mål T-2/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska unionen - Figurmärket Pret A Diner - Det äldre EU-figurmärket PRET A MANGER - Det äldre nationella ordmärket PRET - Relativt registreringshinder - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 207/2009 - Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé - Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 022/43)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: K&K Group AG (Cham, Schweiz) (ombud: advokaterna N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen och N. Bertram)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Pret A Manger (Europe) Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: M. Edenborough, QC)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 29 oktober 2015 (ärende R 2825/2014-5) om ett invändningsförfarande mellan Pret A Manger (Europe) och K&K Group.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

K&K Group AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 78, 29.2.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/33


Tribunalens beslut av den 1 december 2016 – STC mot kommissionen

(Mål T-355/14) (1)

(Offentlig upphandling av byggentreprenader - Anbudsförfarande - Konstruktion och underhåll av en trigenereringscentral utrustad med en gasturbin och därtill hörande underhåll - Avslag på en anbudsgivares anbud - Återkallelse av den angripna rättsakten - Anledning saknas att döma i saken)

(2017/C 022/44)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: STC SpA (Forlì, Italien) (ombud: advokaterna A. Marelli och G. Delucca)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis L. Di Paolo, F. Moro och L. Cappelletti, därefter L. Di Paolo och F. Moro)

Intervenient till stöd för svarande: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italien) (ombud: advokaten A. Penta)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av för det första kommissionens beslut av den 3 april 2014 om att avslå sökandens anbud i anbudsförfarandet JRC IPR 2013 C04 0031 OC rörande konstruktionen av en trigenereringscentral utrustad med en gasturbin och därtill hörande underhåll på anläggningen för det Gemensamma forskningscentret (JCR) i Ispra (Italien), för det andra kommissionens beslut att tilldela CPL Concordia kontraktet och därtill hörande, tidigare eller påföljande rättsakter, inklusive ett eventuellt beslut om att godkänna kontraktet och i förekommande fall även själva kontraktet och för det tredje kommissionens skrivelse av den 15 april 2014 om att avslå sökandens begäran om att få tillgång till handlingarna i anbudsinfordran. Sökanden har vidare yrkat i första hand att kommissionen ska förpliktas att upphäva beslutet att tilldela kontraktet och tilldela sökanden nämnda kontrakt och i andra hand såvida skadan inte kan ersättas i natura, förplikta kommissionen att ersätta sökanden för den skada som vållats.

Avgörande

1)

Det finns i förevarande mål inte längre anledning att döma i saken.

2)

De yrkanden som CPL Concordia Soc. Coop har gjort gällande ska ogillas då det är uppenbart att de inte kan prövas i sak.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader för det aktuella förfarandet och för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 223, 14.7.2014.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/33


Tribunalens beslut av den 1 december 2016 – Europower mot kommissionen

(Mål T-383/14) (1)

(Offentlig upphandling av byggentreprenader - Anbudsförfarande - Konstruktion och underhåll av en trigenereringscentral utrustad med en gasturbin och därtill hörande underhåll - Avslag på en anbudsgivares anbud - Återkallelse av den angripna rättsakten - Anledning saknas att döma i saken)

(2017/C 022/45)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europower SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna G. Cocco och L. Salomoni)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis L. Cappelletti, F. Moro och L. Di Paolo, därefter L. Di Paolo och F. Moro)

Intervenient till stöd för svarande: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italien) (ombud: advokaten A. Penta)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 3 april 2014 om att avslå sökandens anbud i anbudsförfarandet JRC IPR 2013 C04 0031 OC rörande konstruktionen av en trigenereringscentral utrustad med en gasturbin och därtill hörande underhåll på anläggningen för det Gemensamma forskningscentret (JCR) i Ispra (Italien), kommissionens beslut att tilldela CPL Concordia kontraktet, därtill hörande, tidigare eller påföljande rättsakter, inklusive ett eventuellt beslut om att godkänna kontraktet eller om själva kontraktet och kommissionens beslut om att avslå sökandens begäran om att få tillgång till handlingarna i anbudsinfordran. Sökanden har vidare med stöd av artikel 268 FEUF yrkat skadestånd för den skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Avgörande

1)

Det finns i förevarande mål inte längre anledning att döma i saken.

2)

De yrkanden som CPL Concordia Soc. Coop har gjort gällande avseende att yrkandet om att det saknas anledning att döma i saken ska ogillas, ska ogillas då det är uppenbart att de inte kan prövas i sak.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som har uppkommit för Europower SpA, inklusive kostnaderna för det interimistiska förfarandet.

4)

CPL Concordia ska bära sina rättegångskostnader för det aktuella förfarandet och för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 235, 21.7.2014.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/34


Tribunalens beslut av den 25 november 2016 – Stichting Accolade mot kommissionen

(Mål T-598/15) (1)

((Statligt stöd - Försäljning av mark till priser som påstås understiga marknadspriserna - Tredje mans klagomål till kommissionen - Beslut om att den omtvistade åtgärden inte utgör ett stöd - Det preliminära granskningsförfarandet enligt artikel 108.2 FEUF, och enligt artiklarna 10.1, 13.1 och 4.2 i förordning (EG) nr 659/1999 om ett, påstått olagligt, individuellt stöd - Tredje mans talan om ogiltigförklaring - Upptagande till sakprövning - Talerätt - Talan för att tillvarata processuella rättigheter - Talan genom vilken det ifrågasätts huruvida det förelåg tillräckliga skäl för den omtvistade åtgärden - Ingen påtaglig påverkan på konkurrensställningen - Avvisning))

(2017/C 022/46)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Stichting Accolade (Drachten, Nederländerna) (ombud: advokaterna H. de Boer et J. Abma)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P.-J. Loewenthal och S. Noë,)

Saken

Talan väckt med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2015) 4411 final av den 30 juni 2015, statligt stöd SA.34676 (2015/NN) – Nederländerna (kommunen Harlingens försäljning av mark till priser som påstås understiga marknadspriserna), i vilket kommissionen fann att försäljningen av marken till Ludinga Vastgoed BV inte utgjorde ett statligt stöd enligt artikel 107.1 FEUF.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Stichting Accolade ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 406, 7.12.2015.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/35


Tribunalens beslut av den 28 november 2016 – SureID mot EUIPO (SUREID)

(Mål T-128/16) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket SUREID - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 - Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund))

(2017/C 022/47)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Amerikas förenta stater) (ombud: B. Brandreth, barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard Monguiral och S. Crabbe)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 18 januari 2016 (ärende R 1478/2015-4) angående registreringen av ordmärket SUREID som EU-varumärke.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

SureID, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 175, 17.5.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/35


Tribunalens beslut av den 28 november 2016 – Italien mot kommissionen

(Mål T-147/16) (1)

((Underlåtenhet att verkställa en dom från domstolen varigenom ett fördragsbrott har konstaterats - Löpande vite - Beslut om att förelagt löpande vite ska betalas - Anledning saknas att döma i saken))

(2017/C 022/48)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri och advokaten S. Fiorentino)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Stromsky och D. Recchia)

Saken

Talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av kommissionens beslut C(2016) 366 final av den 28 januari 2016, genom vilket kommissionen med verkställande av dom av den 17 november 2011, kommissionen/Italien (C- 496/09, EU:C:2011:740), fastställde det löpande vite som Republiken Italien ska betala för de sex månader som löper från och med den 18 november 2012 till och med den 17 maj 2013 och de sex månader som löper från och med den 18 maj 2013 till och med den 17 november 2013.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i målet.

2)

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 191, 30.5.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/36


Tribunalens beslut av den 28 november 2016 – Matratzen Concord mot EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

(Mål T-225/16) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Ganz schön ausgeschlafen - Varumärke som utgörs av en reklamslogan - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund))

(2017/C 022/49)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Matratzen Concord GmbH (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten I. Selting)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Hanf och A. Graul)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid EUIPO den 24 februari 2016 (ärende R 1234/2015-1), om en ansökan om registrering av ordmärket Ganz schön ausgeschlafen som EU-varumärke.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Matratzen Concord GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 232, 27.6.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/36


Tribunalens beslut av den 24 november 2016 – ED mot EUIPO

(Mål T-512/16) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställd - Distansarbete - Begäran om förlängning - Avslag - Överklagande - Senare beviljande av invaliditetsersättning - Anledning saknas att döma i saken))

(2017/C 022/50)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: ED (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Lukošiūtė, P. Saba och D. Botis)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring, framställd med stöd av artikel 270 FEUF, av EUIPO:s beslut av den 15 januari 2014 att avslå klagandens begäran av den 26 september 2013 om att få fortsätta att arbeta på distans från Barcelona (Spanien) tills denne återfått sin hälsa.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i målet.

2)

ED ska bära en tredjedel av sina rättegångskostnader.

3)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av ED:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014 (målet registrerades ursprungligen vid Europeiska unionens personaldomstol under målnummer F-35/14 och överfördes till Europeiska unionens tribunal den 1 september 2016).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/37


Tribunalens beslut av den 24 november 2016 – ED mot EUIPO

(Mål T-520/16) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställd - Distansarbete - Begäran om förlängning - Avslag - Överklagande - Senare beviljande av invaliditetsersättning - Anledning saknas att döma i saken))

(2017/C 022/51)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: ED (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Lukošiūtė)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring, framställd med stöd av artikel 270 FEUF, av EUIPO:s beslut av den 15 januari 2014 att avslå klagandens begäran av den 26 september 2013 om att få fortsätta att arbeta på distans från Barcelona (Spanien) tills denne återfått sin hälsa och av beslutet av EUIPO:s ordförande av den 3 juni 2014 att avslå klagandens klagomål av den 7 februari 2014.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i målet.

2)

ED ska bära en tredjedel av sina rättegångskostnader.

3)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av ED:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 7, 12.1.2015(målet registrerades ursprungligen vid Europeiska unionens personaldomstol under målnummer F-93/14 och överfördes till Europeiska unionens tribunal den 1 september 2016).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/37


Talan väckt den 28 september 2016 – Enrico Colombo och Giacomo Corinti mot kommissionen

(Mål T-690/16)

(2017/C 022/52)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italien), Giacomo Corinti (Ispra, Italien) (ombud: advokaterna R. Colombo och G. Turri)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet om tilldelning (närmare uppgifter okända) som meddelats genom skrivelse av den 20 juli 2016, Ref. Ares (2016) 371182, genom vilket kommissionen, JRC – förvaltningen av det gemensamma forskningscentrat i Ispra, tilldelade kontraktet JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC om ett ramavtal för reparation och underhåll av vattenledningar och undercentraler för uppvärmning/nedkylning vid det gemensamma forskningscentrat i Ispra, till koncessionshavaren,

ogiltigförklara skrivelsen av den 20 juli 2016, Ref. Ares (2016) 371182, genom vilken kommissionen, JRC – förvaltningen av det gemensamma forskningscentrat i Ispra, lämnade information om tilldelningen av kontrakt.

ogiltigförklara protokollen av den 13 maj 2016 och av den 28 juni 2016,

besluta om ersättning för den skada som lidits i första hand genom att ogiltigförklara det kontrakt som ingåtts mellan Europeiska kommissionen och koncessionshavaren den 19 augusti 2016 eller genom att förklara att det kontraktet inte har någon verkan, samt genom att slå fast att RTI ska ersätta koncessionshavaren såsom innehavare av kontraktet,

i andra hand besluta om ersättning till ett belopp som motsvarar 500 000,00 euro eller det lägre eller högre belopp som tribunalen finner är rimligt, jämte ränta till dess att betalning sker.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena, såsom grunder för talan, åsidosättande av artiklarna 105 och 107 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 2012, s. 1), åsidosättande av specialbestämmelser som rör upphandlingen i fråga, åsidosättande av likabehandlingsprincipen och principen om en rättvis rättegång, samt att det förekommit maktmissbruk i förevarande fall.

Det anbud som ingetts av koncessionshavaren borde ha uteslutits då de villkor som uppställts avseende rättskapacitet och teknisk kunskap i specialbestämmelserna inte var uppfyllda.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/38


Talan väckt den 22 oktober 2016 – QH mot parlamentet

(Mål T-748/16)

(2017/C 022/53)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgien) (ombud: advokaterna N. Lhoëst och S. Michiels)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av den 26 januari 2016 om avslag på sökandens begäran om bistånd och, följaktligen, ogiltigförklara beslutet av den 12 juli 2016 om avslag på hans klagomål, och bevilja sökanden ersättning för den skada han påstår sig ha lidit, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Intressekonflikt, åsidosättande av rätten till försvar, åsidosättande av kontradiktoriska principen, åsidosättande av principen om parternas likställdhet i processen, och åsidosättande av artiklarna 41.2 och 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2.

Andra grunden: Uppenbar felbedömning vid urval av utredare, bristande oberoende och opartiskhet hos utredaren samt åsidosättande av utredarens befogenhet.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av skyldigheten att motivera ett beslut om att avsluta en administrativ utredning.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av rätten till god förvaltning och av aktsamhetsplikten.

5.

Femte grunden: Uppenbar felbedömning av grunderna för mobbningen.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/39


Talan väckt den 9 november 2016 – Government of Gibraltar mot kommissionen

(Mål T-783/16)

(2017/C 022/54)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Government of Gibraltar (Gibraltar) (ombud: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, advokaterna F. C. Laprévote och C. Froitzheim)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 1 oktober 2014 i ärendet om statligt stöd SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) – Bolagsskatteordningen i Gibraltar, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Det angripna beslutet är behäftat med faktiska och rättsliga fel samt grundar sig på en otillräcklig motivering i det att skattebesluten (tax rulings) kunde utgöra ett nytt stöd.

Till stöd för denna grund gör sökanden gällande följande: Kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning när den inte från början slog fast, om förfarandet med skattebeslut eller de enskilda skattebesluten utgjorde statligt stöd, att de skulle utgöra ett befintligt stöd. Kommissionen gjorde en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den slog fast att Section 42 i 2010 års Income Tax Act utgör den rättsliga grunden för skattebesluten. Slutligen saknar beslutet motivering när det i detta slås fast att förfarandet med skattebeslut utgör ett nytt stöd, vilket motsägs av påståenden om att detta förfarande utgör en ”de facto ordning”.

2.

Andra grunden: Det angripna beslutet är behäftat med faktiska och rättsliga fel samt grundar sig på en otillräcklig motivering.

Till stöd för denna grund gör sökanden gällande följande: Det är uppenbart att det i ärendet saknas sådana uppgifter som behövs för att rättfärdiga en utvidgning av en utredning om statligt stöd. Kommissionen gjorde en uppenbart felaktig bedömning och en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den fann att skattebesluten medför en fördel. Kommissionen gjorde en uppenbart felaktig bedömning och en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den fann att skattebesluten är selektiva. Kommissionen gjorde en uppenbart felaktig bedömning och en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den fann att skattebesluten kan snedvrida konkurrensen och/eller påverka handeln inom gemenskapen. Slutligen saknar det angripna beslutet motivering.

3.

Tredje grunden: Det angripna beslutet är behäftat med ett rättsligt fel i det att det förskjuts från kommissionens inledande utredning och artificiellt ”utvidgar” förfarandet i Income Tax Act till skattebeslut.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/40


Talan väckt den 11 november 2016 – QD mot EUIPO

(Mål T-787/16)

(2017/C 022/55)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: QD (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara EUIPO:s beslut av den 4 mars 2016 att inte anta något slutgiltigt beslut avseende sökandens ansökan av den 19 januari 2016 om att för andra gången förnya dennes avtal som ingåtts i enlighet med artikel 2 f i Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och bordlägga ärendet avseende sökandens ansökan av den 19 januari 2016 om att för andra gången förnya dennes avtal som ingåtts i enlighet med artikel 2 f i Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen i syfte att inleda ett ”särskilt förfarande” längre fram.

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: EUIPO:s åsidosättande av relevanta bestämmelser i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, nämligen artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna (jämförd med artikel 46 i Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), bilaga III till tjänsteföreskrifterna, artiklarna 2, 8 och 53 i Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

2.

Andra grunden: Trolöshet mot huvudman inom EUIPO.

3.

Tredje grunden: EUIPO:s åsidosättande av principen om god förvaltningssed (artikel 41.1, 41.2 och 41.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

4.

Fjärde grunden: Maktmissbruk inom EUIPO.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/41


Överklagande ingett den 14 november 2016 – N & C Franchise mot EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

(Mål T-792/16)

(2017/C 022/56)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: N & C Franchise Ltd (Nicosia, Cypern) (ombud: advokaterna C. Chrysanthis, P. V. Chardalia och A. Vasilogamvrou)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Eschenbach Optik GmbH (Nürnberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”ojo sunglasses” – EU-varumärke nr 13 224 761

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 9 september 2016 i ärende R 32/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/41


Överklagande ingett den 11 november 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret mot EUIPO – Zaharieva (Boxes)

(Mål T-793/16)

(2017/C 022/57)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turkiet) (ombud: advokaten T. Tsenova)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgarien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av den omtvistade formgivningen: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistad formgivning: Gemenskapsformgivningen ”Boxes” –Gemenskapsformgivning nr 002 343 244-0002

Överklagat beslut: Beslut meddelat av tredje överklagandenämnden vid EUIPO den 12 september 2016 i ärende R 1143/2015-3

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

ogiltigförklara registrerad gemenskapsformgivning nr 002 343 244-0002 ”Bobo Cornet”, och

förplikta EUIPO och Elka Zaharieva att ersätta Sölens rättegångskostnader och kostnader för det administrativa förfarandet, i synnerhet ogiltighets- och överklagandeförfarandena vid EUIPO.

Grunder

Åsidosättande av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002.

Åsidosättande av artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002.

Åsidosättande av artiklarna 62 och 63.1 i förordning nr 6/2002.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/42


Överklagande ingett den 11 november 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret mot EUIPO – Zaharieva (Förpackning för glasstrutar)

(Mål T-794/16)

(2017/C 022/58)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turkiet) (ombud: advokaten T. Tsenova)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgarien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av den omtvistade formgivningen: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistad formgivning: Gemenskapsformgivningen ”Förpackning för glasstrutar” – Gemenskapsformgivning nr 002 343 244-0001

Överklagat beslut: Beslut meddelat av tredje överklagandenämnden vid EUIPO den 12 september 2016 i ärende R 1144/2015-3

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

ogiltigförklara registreringen av gemenskapsformgivning nr 002 343 244-0001 ”Bobo Cornet”, och

förplikta EUIPO och Elka Zaharieva att ersätta Şölens rättegångskostnader vid tribunalen och i förfarandet vid EUIPO.

Grunder

Åsidosättande av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002.

Åsidosättande av artikel 25.1 f i förordning nr 6/2002.

Åsidosättande av artikel 62 i förordning nr 6/2002.

Åsidosättande av artikel 63.1 i förordning nr 6/2002.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/43


Överklagande ingett den 16 november 2016 – Xiaomi mot EUIPO – Dudingen Develops (MI)

(Mål T-799/16)

(2017/C 022/59)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Xiaomi, Inc. (Peking, Kina) (ombud: advokaterna T. Raab och C. Tenkhoff)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Figurmärket ”MI” – Registreringsansökan för EU-varumärke nr 13 498 423

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 5 september 2016 i ärende R 337/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i vissa delar, nämligen i den utsträckning det fastställdes att det inte förelåg någon risk för förväxling med avseende på

”Elektriska kablar; Hylsor för elektriska kablar; Kabelskydd [ledare] Elektriska förlängningskablar; Emaljerade elkablar; Kabelsökare; Elektriska adapterkablar; Isolerade elektriska kablar; Motståndstråd; Termoomkopplartrådar; Metallkablar [elektriska]; Kabelanslutningar; Mätkablar; Batterikablar; Anslutningskablar; Rörsystem för elkablar; Kabelskarvningsanordningar för elektriska kablar; Monteringssladd [elektrisk]; Ledningar för elektriska kablar; Kabelkanaler (elektriska); Hylsor för elektriska kablar; Kabelkopplingar för elektriska kablar; Trådklämmor [el]; Värmebeständiga elledningar; Hjälmar för sportutövning; Märklappar för identifiering av elektriska kablar; Kopplingar för elektriska kablar; Markerare för ledningskabel; Mineralisolerade elektriska kablar; Hankontakter för elektriska ledningar; Flexibla hylsor för elektriska kablar; Material för elektriska huvudledningar [tråd, kablar]; Förbindelsedosor för elektriska trådar; Skarvmuffar för elektriska kablar; Kopplingsdosor för rymmande av kabelskarvar; Adaptrar för elektriska kontakter; Adaptrar för anslutning av telefoner till hörselhjälpmedel; Reseadaptrar för elkontakter” i klass 9, och

”Ryggsäckar; Små ryggsäckar; Väskor för alpinister” i klass 18;

förplikta EUIPO och motparten vid EUIPO:s överklagandenämnd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/44


Talan väckt den 16 november 2016 – Mayekawa Europe mot kommissionen

(Mål T-800/16)

(2017/C 022/60)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Mayekawa Europe NV/SA (Zaventem, Nederländerna) (ombud: advokaterna H. Gilliams och J. Bocken)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 11 januari 2016 om den statliga stödordning för skattelättnader vid överskjutande vinst SA.37667 (2015/C) (f.d. 2015/NN) som Konungariket Belgien har genomfört (1), eller

i andra hand ogiltigförklara artiklarna 2–4 i beslutet, samt

under alla omständigheter ogiltigförklara artiklarna 2–4 i beslutet i den del dessa artiklar a) föreskriver återbetalning från andra enheter än dem som omfattas av ett ”avgörande om beskattning av överskjutande vinst” i den mening som avses i beslutet, och b) föreskriver att återbetalningen ska uppgå till ett belopp som motsvarar mottagarnas skattebesparingar utan att tillåta att Belgien beaktar uppjusteringar som företagits av andra skattemyndigheter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning och gjort sig skyldig till maktmissbruk och bristfällig motivering såtillvida att den i det angripna beslutet gjort gällande att en stödordning föreligger.

2.

Andra grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 107 FEUF och motiveringsskyldigheten samt gjort en uppenbart oriktig bedömning såtillvida att den, i det angripna beslutet, kvalificerat den påstådda stödordningen som en selektiv åtgärd.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 107 FEUF och gjort en uppenbart oriktig bedömning såtillvida att den, i det angripna beslutet, fastställt att den påstådda stödordningen ger upphov till en fördel.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 107 FEUF och skyddet för berättigade förväntningar, gjort en uppenbart oriktig bedömning samt gjort sig skyldig till maktmissbruk och bristfällig motivering såtillvida att den, i det angripna beslutet, ålagt Belgien att återkräva stödet.


(1)  Kommissionens beslut (EU) 2016/1699 av den 11 januari 2016 om den statliga stödordning för skattelättnader vid överskjutande vinst SA.37667 (2015/C) (f.d. 2015/NN) som Belgien har genomfört (delgivet med nr C(2015) 9837) (EUT L 260, 2026, s. 61).


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/45


Överklagande ingett den 8 november 2016 – Endoceutics mot EUIPO – Merck (FEMIBION)

(Mål T-802/16)

(2017/C 022/61)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Endoceutics, Inc. (Quebec, Kanada) (ombud: advokaten M. Wahlin)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Merck KGaA (Darmstadt, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”FEMIBION” – EU-varumärke nr 898 924

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 14 juli 2016 i ärende R 1608/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

delvis ogiltigförklara det överklagade beslutet och upphäva EU-varumärket såvitt det avser ”farmaceutiska preparat för att skydda immunsystemet, för klimakteriebesvär, för menstruationsbesvär, för behandling i samband med graviditet, för behandling och hantering av stress, för förebyggande, behandling och hantering av stress, för obalanserad och undermålig kost,

förplikta innehavaren av EU-varumärket att ersätta rättegångskostnaderna samt kostnaderna för förfarandet vid EUIPO.

Grund

Åsidosättande av artikel 51.1 a förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/46


Överklagande ingett den 15 november 2016 – Glaxo Group mot EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Mål T-803/16)

(2017/C 022/62)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Glaxo Group Ltd (Brentford, Förenade kungariket) (ombud: S. Baran, S. Wickenden, Barristers, R. Jacob, E. Morris, Solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Polen)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke i färgerna ljusbrun/kaffe och vitt innehållande ordelementet ”SALMEX” – Registreringsansökan nr 9 849 191

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 31 augusti 2016 i ärende R 2108/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna för invändningsförfarandet och överklagandet, inklusive kostnaderna för det ifrågavarande förfarandet.

Grunder

Överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fattade beslut i strid med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 genom att, för det första, felaktigt anse att klagandens faktiska användning av det franska varumärket inte utgjorde bruk i enlighet med artikel 15.1 i förordning nr 207/2009 och, för det andra, felaktigt anse att klagandens faktiska användning av det franska varumärket inte utgjorde bruk i förhållande till varan ”inhalator”.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/46


Överklagande ingett den 16 september 2016 – LG Electronics mot EUIPO (Dual Edge)

(Mål T-804/16)

(2017/C 022/63)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: LG Electronics, Inc. (Seoul, Sydkorea) (ombud: advokaten M. Graf)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Dual Edge” – Registreringsansökan nr 14 463 178

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 2 september 2016 i ärende R 832/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/47


Talan väckt den 16 november 2016 – IPPT PAN mot kommissionen och Genomförandeorganet för forskning

(Mål T-805/16)

(2017/C 022/64)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Warszawa, Polen) (ombud: advokaten M. Le Berre)

Svarande: Europeiska kommissionen, Genomförandeorganet för forskning (REA)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna kommissionsbeslutet,

fastställa att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning när den utfärdade debitnota 3241514040 (såsom den minskats genom kreditnota nr 3233160082) och at sökanden inte är skyldig motsvarande belopp på EUR 67 984,13,

fastställa att kommissionen och REA enligt projektet SMART-NEST till sökanden ska utge EUR 69 623,94 jämte ränta från dagen för beslutet,

fastställa att sökanden inte ska betala skadestånd till kommissionen beträffande projekten KMM-NOE och BOOSTING BALTIC;

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan enligt artikel 263 FEUF åberopar sökanden sju grunder.

1.

I den första grunden görs gällande ett åsidosättande av artiklarna 47 och 43 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna avseende rätt till rättslig prövning och rätt att vända sig till ombudsmannen.

2.

I den andra grunden görs gällande avtalsbrott när det gäller projekten KMM-NOE, BOOSTING BALTIC och SMART-NEST samt åsidosättande av tillämplig belgisk lagstiftning.

3.

I den tredje grunden görs gällande åsidosättande av budgetförordningen och kommissionens delegerade budgetförordning.

4.

I den fjärde grunden görs gällande ett åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar.

5.

I den femte grunden görs gällande ett åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen.

6.

I den sjätte grunden görs gällande ett åsidosättande av väsentliga processrättsliga krav.

7.

I den sjunde grunden görs gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till maktmissbruk.

Till stöd för talan om avtalsbrott enligt artikel 272 FEUF har sökanden anfört sex grunder.

1.

I den första grunden görs gällande att sökanden uppfyllde sin skyldighet enligt artikel II.19.1 I avtalen för projekten KMM NOE och BOOSTING BALTIC.

2.

I den andra grunden görs gällande att kommissionen inte åberopat bevisning till stöd för sitt krav.

3.

I den tredje grunden görs gällande att kommissionen inte med giltig verkan har fastställt ett krav.

4.

I den fjärde grunden görs gällande att kommissionen inte har fullgjort sina avtalsrättsliga skyldigheter i god tro.

5.

I den femte grunden görs gällande att det skadestånd som begärs enligt artikel II.30 är överdrivet och bör minskas med stöd av artikel 1231 i belgiska civillagstiftningen.

6.

I den sjätte grunden görs gällande att betalningen till sökanden enligt projekt SMART-NEST är förfallen såsom den återstående delen av återbetalningen av sökandens bidrag till garantifonden.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/48


Överklagande ingett den 17 november 2016 – MIP Metro mot EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

(Mål T-807/16)

(2017/C 022/65)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaterna J.-C. Plate och R. Kaase)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Saint-Denis, Frankrike)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av varumärket ”N & NF TRADING” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 086 884

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 14 juli 2016 i ärende R 1109/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/49


Överklagande ingett den 21 november 2016 – Barmenia Krankenversicherung mot EUIPO (Mediline)

(Mål T-810/16)

(2017/C 022/66)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Tyskland) (ombud: advokaten M. Graf)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Mediline” – Registreringsansökan nr 14 655 385

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 8 september 2016 i ärende R 2437/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/49


Överklagande ingett den 21 november 2016 – Vans mot EUIPO – Deichmann (V)

(Mål T-817/16)

(2017/C 022/67)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Vans, Inc. (Wilmington, Delaware, Förenta staterna) (ombud: advokaten M. Hirsch)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Deichmann SE (Essen, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (återgivning av ”V”) – Registreringsansökan nr 10 263 978

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 19 september 2016 i ärende R 2030/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det överklagade beslutet så att invändningen helt avslås,

alternativt: ändra det överklagade beslutet så att invändningen avslås även vad gäller varorna ”Läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Plånböcker; Väskor; Ryggsäckar; Midjeväskor; Portföljer;(skol-)väskor för skola;(skol-)väskor för sport; Strandväskor; Nyckelringar; Korthållare; Midjeväskor” i klass 18 och ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; Bälten; Handskar” i klass 25, eller

i sista hand: ogiltigförklara det överklagade beslutet, samt

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av reglerna 19.2, 19.3 och 20.1 i förordning nr 2868/95.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 60.1 första meningen, artikel 63.2 och artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009 samt av principen reformatio in pejus och av rätten att bli hörd.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/50


Överklagande ingett den 21 november 2016 – Kik Textilien und Non-Food mot EUIPO – FF Group Romania (_kix)

(Mål T-822/16)

(2017/C 022/68)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Körber och L. Pechan)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: FF Group Romania SRL (Bukarest, Rumänien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”_kix” – EU-varumärke nr 12 517 901

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 6 september 2016 i ärende R 2323/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO, och i förekommande fall motparten vid överklagandenämnden, att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna vid överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3, jämförd med artikel 15 i förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/51


Överklagande ingett den 21 november 2016 – Kiosked Oy mot EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

(Mål T-824/16)

(2017/C 022/69)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Kiosked Oy Ab (Esbo, Finland) (ombud: advokaten L. Laaksonen)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: VRT, NV van Publiek Recht (Bryssel, Belgien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärke i svart och vitt innehållande ordelementet ”K” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 112 969

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 19 september 2016 i ärende R 279/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 19 september 2016 (ärende R 279/2016-4) om att bifalla den invändning som framställts av VRT, NV van publiek recht och avslå ansökan om registrering av internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr W01112969 K (fig.) (nedan kallad K LOGO) för följande tjänster i klasserna 35 (”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster”) och 42 (”design och utveckling av dataprogram”) samt slå fast att K LOGO kan registreras för nyss nämnda tjänster, och

förplikta EUIPO att ersätta klagandens kostnader med anledning av invändningsförfarandet, inklusive ombudskostnader, i enlighet med den kostnadsspecifikation som klaganden kommer att ge in inom den frist som anges i artikel 85 i förordning nr 207/2009, och, för det fall en kostnadsspecifikation inte skulle ges in, i enlighet med relevant lagstiftning.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/52


Överklagande ingett den 24 november 2016 – Republiken Cypern mot EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

(Mål T-825/16)

(2017/C 022/70)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Republiken Cypern (ombud: S. Malynicz, QC och V. Marsland, Solicitor)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Cypern)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”Pallas Halloumi” – Registreringsansökan nr 11 180 536

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 22 september 2016 i ärende R 2065/2014-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/52


Talan väckt den 28 november 2016 – Casasnovas Bernad mot kommissionen

(Mål T-826/16)

(2017/C 022/71)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Luis Javier Casasnovas Bernad (Santo Domingo, Dominikanska republiken) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att beslutet av den 27 september 2016 genom vilket sökandens kontrakt sades upp är ogiltigt,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Artikel 3.3 i kommissionens beslut av den 2 mars 2011 är inte tillämplig

2.

Åsidosättande av artikel 85 i anställningsvillkoren för övriga anställda, eftersom myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal förnyat sökandens anställningsavtal på obestämd tid samtidigt som den föreskrev en uppsägningsklausul för det fall det inträffade en händelse som är att jämställa med ett avslutande.

3.

Åsidosättande av omsorgsplikten genom att myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal för det första sagt upp sökandens kontrakt innan den fattat något beslut om förlängningen av hans tjänstledighet, för det andra gjort detta utan att erbjuda honom någon möjlighet att åter träda i tjänst, och för det tredje inte angett upplysa honom om det fanns några budgetmedel för att avlöna honom efter ledighetens slut.

4.

Myndigheten med behörighet att ingå anställningsavtal har åsidosatt artiklarna 12c och 40.1a i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/53


Talan väckt den 24 november 2016 – QB mot ECB

(Mål T-827/16)

(2017/C 022/72)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: QB (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan tas upp till sakprövning och bifalla talan,

samt följaktligen,

ogiltigförklara betygsrapporten för perioden 2015 och beslutet av den 15 december 2015, delgivet den 7 januari 2016, att inte bevilja sökanden en löneförhöjning

om behov föreligger, ogiltigförklara besluten av den 2 maj 2016 respektive den 15 september 2016 om avslag på sökandens begäran om omprövning respektive klagomål,

förplikta kommissionen att ersätta den ideella skada sökanden orsakats med ett belopp som i enlighet med rätt och billighet (ex aequo et bono) uppskattas till 15 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av riktlinjerna för betygsättningen och av bedömningsförfarandet, åsidosättande av rätten till försvar och åsidosättande av omsorgsplikten i samband med svarandens antagande av betygsrapporten för perioden 2015 (nedan kallad den omtvistade betygsrapporten). Sökanden gör närmare bestämt gällande följande:

Brist på dialog med och åsidosättande av sökandens rätt till försvar.

I den omtvistade betygsrapporten klargörs inte på vilka punkter det finns möjlighet till förbättring och några mål i den mening som avses i riktlinjerna för betygssättningen fastställs inte, vilket innebär ett åsidosättande av omsorgsplikten.

Någon ansvarig tredje part har inte ingripit.

2.

Andra grunden: Betygsrapporten innebär ett åsidosättande av principerna om objektivitet och opartiskhet samt ett åsidosättande av artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan).

Sökanden anser nämligen att de särskilda omständigheterna i förevarande fall visar att betygsättaren och i synnerhet den andra betygsättaren, inte har utövat sina roller på ett objektivt och opartiskt sätt.

3.

Tredje grunden: Uppenbart felaktig bedömning. Sökanden har nämligen lagt fram bevisning som visar att bedömningen av omständigheterna i den omtvistade betygsrapporten är orimlig.

4.

Fjärde grunden: Beslutet av den 15 december 2015, genom vilket sökanden inte beviljades någon löneförhöjning bygger på en rättsstridig betygsrapport.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av 2015 års riktlinjer och av förfarandet samt åsidosättande av artikel 41 i stadgan i den mån beslutet av den 15 december 2015 saknar motivering och i den mån sökanden inte har beretts tillfälle yttra sig i innan beslutet fattades.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/54


Överklagande ingett den 25 november 2016 – CRDO Torta del Casar mot EUIPO – CRDOP ”Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Mål T-828/16)

(2017/C 022/73)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Spanien) (ombud: advokaterna A. Pomares Caballero och M. Pomares Caballero)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida ”Queso de La Serena” (Castuera, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”QUESO Y TORTA DE LA SERENA” – Registreringsansökan nr 10 486 447

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 26 september 2016 i ärende R 2573/2014-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

i första hand ändra det överklagade beslutet och fastställa att i det föreliggande fallet är rekvisiten för att tillämpa det relativa registreringshindret i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 13.1 i förordning nr 510/2006, uppfyllda,

i andra hand, ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna (inbegripet kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden).

Grunder

Åsidosättande av artiklarna 2.2 och 3.1 i förordning nr 510/2006, jämförda med artikel 13.1 i samma förordning och, genom hänvisning, artikel 8.4 förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 13.1 i förordning nr 510/2006 genom hänvisning till artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av de allmänna principerna om rättssäkerhet och god förvaltning.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/55


Talan väckt den 25 november 2016 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés mot parlamentet

(Mål T-829/16)

(2017/C 022/74)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Paris, Frankrike) (ombud: advokat A. Varaut)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets presidiums beslut av den 12 september 2016, som meddelades av (X) den 26 december, med fastställelse av att de kostnader som uppkommit för att bedriva MENL:s kampanj ”Schengen” inte är ersättningsgilla,

förplikta europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: åsidosättande av principen om god förvaltning

Genom den första grunden har sökanden gjort gällande att principen om god förvaltning åsidosattes genom att europaparlamentets presidium inte fått kännedom vare sig om uppgifterna i målet eller de invändningar som Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) framställt.

2.

Andra grunden: ”indirekt finansiering”

Genom den andra grunden har sökanden gjort gällande att begreppet ”indirekt finansiering” av nationella partier från europeiska partier är ett oklart begrepp som strider mot rättssäkerheten.

3.

Tredje grunden: omtvistad logga

Genom den tredje grunden har sökanden gjort gällande att den logga som använts på anslagen för MENL:s kampanj ”Schengen” (nedan kallad den omtvistade loggan) gav inom de nationella territorierna intryck av att fråga var om en kampanj av uteslutande europeisk karaktär, tvärtemot vad svaranden uppgett genom att anta det beslut som omfattas av förevarande talan om ogiltigförklaring. Till stöd för denna grund anför sökanden tre argument:

MENL genomförde ensam kampanjen, utan avtal med eller inblandning av nationella partier,

Kampanjen och anslagen avsåg en problematik av europeisk omfattning, nämligen Schengenavtalet.

Den omtvistade loggan är således inte de nationella partiernas logga utan loggan för dessa partiers delegationer till europaparlamentet.

4.

Fjärde grunden: loggans storlek

Genom den fjärde grunden har sökanden gjort gällande att storleken på den omtvistade loggan är mycket mindre än MENL:s logga. Rättspraxis och de texter som behandlar frågan föreskriver sanktioner endast för de fall nationella loggor som är av större eller likvärdig storlek som europeiska loggor.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/56


Överklagande ingett den 23 november 2016 – Monolith Frost mot EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)

(Mål T-830/16)

(2017/C 022/75)

Överklagandet är avfattat på tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Tyskland) (ombud: advokaterna E. Liebich och S. Labesius)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Dovgan GmbH (Hamburg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”PLOMBIR”

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 22 september 2016 i ärende R 1812/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet med stöd av artikel 65.3 i förordning nr 207/2009, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet klagandens kostnader med anledning av förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av motiveringsskyldigheten enligt artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/57


Överklagande ingett den 28 november 2016 – Kabushiki Kaisha Zoom mot EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

(Mål T-831/16)

(2017/C 022/76)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokyo, Japan) (ombud: advokaten M. de Arpe Tejero)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”ZOOM” – Registreringsansökan nr 11 766 111

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 7 september 2016 i ärende R 1235/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

avslå ansökan om registrering av EU-varumärke nr 11 766 111 ”ZOOM” för klass 9, och

förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/57


Överklagande ingett den 2 december 2016 – Cypern mot EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

(Mål T-847/16)

(2017/C 022/77)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Republiken Cypern (ombud: S. Malynicz, QC, och V. Marsland, solicitor)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Cypern)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke i färg innehållande ordelementen ”COWBOYS HALLOUMI” – Registreringsansökan nr 11 281 375

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 22 september 2016 i ärende R 2781/2014-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/58


Talan väckt den 5 december 2016 – Techniplan mot kommissionen

(Mål T-853/16)

(2017/C 022/78)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Techniplan Srl (Rom, Italien) (ombud: advokaterna R. Giuffrida och A. Bonavita)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att Europeiska kommissionen åsidosatt artikel 265 FEUF genom att inte ha tagit ställning Techniplans formella anmodan, och

genomföra kravet på att agera, i enlighet med artikel 266 FEUF, och påföra skadestånd för varje dag som dröjsmålet fortsätter, och tillerkänna Techniplan ersättning för kostnader och utlägg.

Grunder och huvudargument

Sökanden är ett bolag med ingenjörer som erhållit flera projekt i afrikanska länder (kontroll och övervakning av planerings- och asfalteringsarbeten på vägen Banikoara-Kandi i Benin, kontroll av arbeten på vägen RN32 Ouallah-Miringoni i Komorerna, övervakning av vanliga underhållsarbeten på asfalterade vägar i Anjouan och Moheli i Komorerna, övervakning och kontroll av vanliga underhållsarbeten på Grande Comore i Komorerna, kontroll och övervakning av byggnadsarbeten av riksväg 1 Kinkala-Mindouli, i Kongo, och kontroll och övervakning av planerings- och asfaltsarbeten på vägen Bouar-Fambélé, i Centralafrikanska republiken samt förberedning och uppföljning av arbeten inom ramen för PA PNDS i Demokratiska republiken Kongo).

Sökanden har i detta avseende preciserat att alla dessa projekt kompletterats och verifierats av de nationella utanordnarna och de därtill hörande räkningarna betalats och godkänts av kommissionens organ som är den största långivaren till projekt. Kommissionen började emellertid, helt oväntat, att betala enbart en del av räkningarna. Svaranden ska även ha vidtagit en inte närmare definierad sanktionsåtgärd till förmån för Europeiska utvecklingsfonden, dock utan närmare preciserad anmärkning. Kommissionen avser närmare bestämt att godtyckligt kompensera Techniplans lån med påstådda och opreciserade skulder.

Det är mot dessa åtgärder som sökanden skickat en formell anmodan i enlighet med artikel 265 FEUF och uppmanat Europeiska kommissionen att vidta åtgärder eller ta ställning till sökandens begäran om ersättning och till den de vidtagna åtgärdernas verkliga natur.

Till stöd för talan har sökanden gjort gällande att kommissionens behöriga organ redan agerat i strid mot principerna om rättssäkerhet och transparens. Detta agerande har på ett allvarligt sätt skadat Techniplans subjektiva situation, eftersom detta företag har berättigade förväntningar om att när som helst och i vilken situation som helst med säkerhet få klarhet i dess unionsrättsligt fastlagda rättigheter och skyldigheter.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/59


Överklagande ingett den 5 december 2016 – Rare Hospitality International mot EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Mål T-856/16)

(2017/C 022/79)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Florida, Förenta staterna) (ombud: advokaten I. Lázaro Betancor)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”LONGHORN STEAKHOUSE” – Registreringsansökan nr 13 948 682

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 12 september 2016 i ärende R 2149/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av principerna om likabehandling och god förvaltning.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/60


Tribunalens beslut av den 14 november 2016 – Trost Auto Service Technik mot EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

(Mål T-259/16) (1)

(2017/C 022/80)

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 251, 11.7.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/60


Tribunalens beslut av den 29 november 2016 – Gulli mot EUIPO – Laverana (Lybera)

(Mål T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på x avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 270, 25.7.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/60


Tribunalens beslut av den 21 november 2016 – TBWA\London mot EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

(Mål T-361/16) (1)

(2017/C 022/82)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på tionde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 314, 29.8.2016.


23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/60


Tribunalens beslut av den 14 november 2016 – Dulière mot kommissionen

(Mål T-503/16) (1)

(2017/C 022/83)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 129, 4.5.2013 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska unionens personaldomstol under nummer F-15/13 och överfördes till Europeiska unionens tribunal genom beslut av den 1.9.2016).