ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 392

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
24 oktober 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 392/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Tribunalen

2016/C 392/02

Val av tribunalens ordförande

2

2016/C 392/03

Val av tribunalens vice ordförande

2

2016/C 392/04

Val av avdelningsordförande

2

2016/C 392/05

Indelning av domare på avdelning

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 392/06

Mål C-374/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 7 juli 2016 – Rochus Geissel, som konkursförvaltare för RGEX GmbH i. L. mot Finanzamt Neuss

5

2016/C 392/07

Mål C-375/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 7 juli 2016 – Finanzamt Bergisch Gladbach mot Igor Butin

6

2016/C 392/08

Mål C-409/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland) den 22 juli 2016 – Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton mot Maria-Eleni Kalliri

6

2016/C 392/09

Mål C-415/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) den 27 juli 2016 – David Fernando Leal da Fonseca mot Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, S.A.

7

2016/C 392/10

Mål C-419/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bolzano (Italien) den 28 juli 2016 – Sabine Simma Federspiel mot Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

8

2016/C 392/11

Mål C-420/16 P: Överklagande ingett den 28 juli 2016 av Balázs-Árpád Izsák och Attila Dabis av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 10 maj 2016 i mål T-529/13, Balázs-Árpád Izsák och Attila Dabis mot Europeiska kommissionen

8

2016/C 392/12

Mål C-421/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 28 juli 2016 – Ministre des finances et des comptes publics mot Marc Lassus

9

2016/C 392/13

Mål C-429/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) den 2 augusti 2016 – Małgorzata Ciupa m.fl. mot II Szpitalowi Miejskiemu im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

10

2016/C 392/14

Mål C-436/16: Begäran om förhandsavgörande framställd Areios Pagos (Grekland) den 4 augusti 2016 – Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias mot Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

11

2016/C 392/15

Mål C-438/16 P: Överklagande ingett den 4 augusti 2016 av europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 26 maj 2016 i förenade målen T-479/11 och T-157/12

12

2016/C 392/16

Mål C-454/16 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Global Steel Wire, S.A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

12

2016/C 392/17

Mål C-455/16 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Moreda-Riviere Trefilerías, S. A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

13

2016/C 392/18

Mål C-456/16 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Trefilerías Quijano, S.A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

14

2016/C 392/19

Mål C-457/16 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Global Steel Wire, S.A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

14

2016/C 392/20

Mål C-458/16 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

16

2016/C 392/21

Mål C-459/16 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målenT-426/10–T-429/16 och T-438/12– T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias m.fl. mot kommissionen

17

2016/C 392/22

Mål C-460/16 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Trefilerías Quijano, SA av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i förenade målen mål T-426/16–429/16 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias m.fl. mot kommissionen

18

2016/C 392/23

Mål C-461/16 P: Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i förenade målen T-426/10–429/16 och T-429/16 och T-438/12–T-442/12, Moreda-Riviere Trefilerias m.fl mot kommissionen

19

 

Tribunalen

2016/C 392/24

Mål T-219/13: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Ferracci mot kommissionen (Statligt stöd — Kommunal skatt på fast egendom — Undantag för icke-kommersiella enheter som bedriver vissa typer av verksamheter — Konsoliderad lag om inkomstskatt — Undantag från den kommunala skatten — Beslut som delvis slår fast att det inte föreligger något statligt stöd och delvis förklarar stödet oförenligt med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring — Författning som inte innehåller verkställighetsbestämmelser — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Absolut omöjligt att återfå stödet — Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/1999 — Motiveringsskyldighet)

22

2016/C 392/25

Mål T-471/13: Tribunalens dom av den 8 september 2016 – Xellia Pharmaceuticals och Alpharma mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för antidepressiva mediciner som innehåller det verksamma ämnet citalopram — Begreppet konkurrensbegränsning genom syfte — Potentiell konkurrens — Generiska läkemedel — Hinder för insläppande på marknaden som en följd av befintliga patent — Avtal som ingåtts mellan en patentinnehavare och ett företag som tillhandahåller generiska läkemedel — Kommissionens utrednings varaktighet — Rätten till försvar — Böter — Rättssäkerhet — Den straffrättsliga legalitetsprincipen)

22

2016/C 392/26

Mål T-675/13: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – K Chimica mot Echa (Reach — Avgift som ska betalas för registrering av ett ämne — Nedsättning som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag — Fel i försäkran om företagets storlek — Rekommendation 2003/361/EG — Beslut om uttag av en administrativ avgift — Bedömning av företagets storlek — Echas behörighet)

23

2016/C 392/27

Mål T-17/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – U4U m.fl. mot parlamentet och rådet (Särskilda bestämmelser och undantag som är tillämpliga på tjänstemän med placering i tredje land — Karriären för tjänstemän på handläggarnivå — Ändring av tjänsteföreskrifterna för unionens tjänstemän — Förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 — Felaktigheter under förfarandet för antagandet av rättsakter — Samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna och de fackliga organisationerna har inte ägt rum)

24

2016/C 392/28

Mål T-54/14: Tribunalens dom av den 8 september 2016 – Goldfish m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den belgiska, den tyska, den franska och den nederländska marknaden för räkor från Nordsjön — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknader — Huruvida bevisningen kan tillåtas — Användning av hemliga inspelningar av telefonsamtal såsom bevisning — Bedömning av betalningsförmåga — Obegränsad behörighet)

24

2016/C 392/29

Mål T-76/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Morningstar mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Världsmarknaden för konsoliderad datainmatning i realtid — Beslut genom vilket åtaganden som föreslagits av ett företag i dominerande ställning görs bindande — Artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003)

25

2016/C 392/30

Mål T-121/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – PT Pelita Agung Agrindustri mot rådet (Dumpning — Import av biodiesel med ursprung i Indonesien — Slutgiltig antidumpningstull — Artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Normalvärde — Produktionskostnad)

26

2016/C 392/31

Mål T-353/14 och T-17/15: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Italien mot kommissionen (Språkregler — Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av administratörer — Val av andraspråk bland tre språk — Förordning nr 1 — Artiklarna 1d.1, 27 och 28 f i tjänsteföreskrifterna — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet)

26

2016/C 392/32

Mål T-456/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – TAO-AFI och SFIE-PE mot parlamentet och rådet (Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i unionen — Årlig anpassning — Förordning (EU) nr 422/2014 och nr 423/2014 — Felaktigheter som förekommit under förfarandet för att anta dessa rättsakter — Samråd med fackförbunden har inte skett)

27

2016/C 392/33

Mål T-587/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Crosfield Italia mot Echa (Reach — Avgift som ska betalas för registrering av ett ämne — Nedsättning som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag — Fel i försäkran om företagets storlek — Rekommendation 2003/361/EG — Beslut om uttag av en administrativ avgift — Motiveringsskyldighet)

28

2016/C 392/34

Mål T-709/14: Tribunalens dom av den 9 september 2016 – Tri-Ocean Trading mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar — Oriktig bedömning)

28

2016/C 392/35

Mål T-719/14: Tribunalens dom av den 9 september 2016 – Tri-Ocean Energy mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar — Oriktig bedömning)

29

2016/C 392/36

Mål T-755/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Herbert Smith Freehills mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende diskussioner som föregick antagandet av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter — Nekad tillgång — Undantag till skydd för juridisk rådgivning — Rätten till försvar — Övervägande allmänintresse)

30

2016/C 392/37

Mål T-796/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Philip Morris mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som utarbetats som en del av det förberedande arbetet inför antagandet av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter — Nekad tillgång — Undantag avseende skydd för rättsliga förfaranden och för juridisk rådgivning — Undantag avseende skyddet för beslutsförfarandet — Överordnat allmänintresse)

30

2016/C 392/38

Mål T-830/14: Tribunalens dom av den 9 september 2016 – Farahat mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar — Oriktig bedömning)

31

2016/C 392/39

Mål T-18/15: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Philip Morris mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som har utarbetats inom ramen för förarbetena till antagandet av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter — Nekad tillgång till handlingar — Undantag avseende skyddet för domstolsförfaranden — Undantag avseende skyddet för beslutsförfarandet — Rätten till försvar — Överordnat allmänintresse)

32

2016/C 392/40

Mål T-57/15: Tribunalens dom av den 14 september 2016 – Trajektna luka Split mot kommissionen (Statligt stöd — Hamntjänster — Påstått stöd till förmån för den statliga färjeoperatören Jadrolinija — Kroatiska myndigheters fastställande av avgifter för hamntjänsterna i hamnen i Split vad gäller inrikes trafik till en nivå som påstås vara lägre än avgifterna i övriga hamnar i Kroatien och för utrikes trafik — Privat operatör som är innehavare av en påstått exklusiv nyttjanderätt för drift av passagerarterminalen i hamnen i Split — Beslut i vilket det fastställs att det inte är fråga om statligt stöd — Begreppet stöd — Statliga medel)

32

2016/C 392/41

Mål T-146/15: Tribunalens dom av den 13 september 2016 – hyphen mot EUIPO– Skylotec (Återgivning av en polygon) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-figurmärke som föreställer en polygon — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 15.1 andra stycket a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Form som skiljer sig åt genom beståndsdelar som inte påverkar särskiljningsförmågan)

33

2016/C 392/42

Mål T-152/15 P: Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Kommissionen mot Kakol (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Allmänt uttagningsprov — En sökande som nekats tillträde — Examensbevis har ej erkänts — Tillträde till ett tidigare uttagningsprov — Villkor för liknande uttagningsprov — Motiveringsskyldighet)

34

2016/C 392/43

Mål T-159/15: Tribunalens dom av den 9 september 2016 – Puma mot EUIPO – Gemma Group (Återgivning av ett hoppande kattdjur) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärke föreställande ett hoppande kattdjur — Internationella äldre figurmärken föreställande ett hoppande kattdjur — Relativt registreringshinder — God förvaltningssed — Bevis på de äldre varumärkenas renommé — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

34

2016/C 392/44

Mål T-207/15: Tribunalens dom av den 14 september 2016 – National Iranian Tanker Company mot rådet (Gemensam utrikes – och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att förhindra spridning av kärnmaterial — Frysning av tillgångar — Rättskraft — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Oriktig bedömning — Rätt till försvar — Rätt till egendom — Proportionalitet)

35

2016/C 392/45

Mål T-358/15: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Arrom Conseil mot EUIPO – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Roméo has a Gun by Romano Ricci — De äldre EU-ordmärkena NINA RICCI och RICCI — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé — Skadlig inverkan på renomméet — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009)

36

2016/C 392/46

Mål T-371/15: Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Preferisco Foods mot EUIPO – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket PREFERISCO — Det äldre EU-ordmärket I PREFERITI — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

36

2016/C 392/47

Mål T-390/15: Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Perfetti Van Melle Benelux mot EUIPO – PepsiCo (3D) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket — De äldre EU-ordmärkena och figurmärkena 3D’S och 3D’s — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

37

2016/C 392/48

Mål T-408/15: Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Globo Comunicação e Participações mot EUIPO (ljudmärke) (EU-varumärke — Ansökan om ljudmärke — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

38

2016/C 392/49

Mål T-410/15 P: Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Pohjanmäki mot rådet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet 2013 — Tillsättningsmyndighetens respektive de rådgivande befordringskommittéernas roll — Betygsrapporter saknas — Medlemmarna i de rådgivande befordringskommittéerna har underlåtit att beakta betygsrapporterna — Huruvida uppgifterna för den föredragande till de rådgivande befordringskommittéerna är förenliga med uppgifterna för den tidigare betygsättaren — Likabehandling — Motiveringsskyldighet)

38

2016/C 392/50

Mål T-453/15: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Trinity Haircare mot EUIPO – Advance Magazine Publishers (VOGUE) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket VOGUE — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär saknas — Särskiljningsförmåga — Artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 — Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009)

39

2016/C 392/51

Mål T-479/15: Tribunalens dom av den 14 september 2016 – Lotte mot EUIPO – Kuchenmeister (KOALA LAND) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket KOALA LAND — Det äldre nationella ordmärket KOALA — Delvis avslag på registreringsansökan — Risk för förväxling — Verklig användning — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009)

39

2016/C 392/52

Mål T-557/15 P: Tribunalens dom av den 9 september 2016 – De Esteban Alonso mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna — Ansökan om bistånd — Brottmål vid en nationell domstol — Institutionen har beslutat att delta som civilrättslig part — Talan i första instans har ogillats då det var uppenbart att den var ogrundad — Brister i förfarandet — Villkor för tillämpningen av artikel 24 i tjänsteföreskrifterna)

40

2016/C 392/53

Mål T-563/15: Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Paglieri Sell System mot EUIPO (APOTEKE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärke APOTEKE — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

41

2016/C 392/54

Mål T-424/16: Överklagande ingett den 5 augusti 2016 – Gifi Diffusion mot EUIPO – Crocs (Footwear)

41

2016/C 392/55

Mål T-442/16: Talan väckt den 4 augusti 2016 – Šroubárna Ždánice mot rådet

42

2016/C 392/56

Mål T-459/16: Talan väckt den 19 augusti 2016 – Spanien mot kommissionen

42

2016/C 392/57

Mål T-462/16: Talan väckt den 22 augusti 2016 – Portugal mot kommissionen

43

2016/C 392/58

Mål T-463/16: Talan väckt den 22 augusti 2016 – Portugal mot kommissionen

44

2016/C 392/59

Mål T-619/16: Överklagande ingett den 30 augusti 2016 – Sicignano mot EUIPO – Inprodi (GiCapri a giacchett’e capri)

45

2016/C 392/60

Mål T-621/16: Talan väckt den 29 augusti 2016 – České dráhy mot kommissionen

46

2016/C 392/61

Mål T-627/16: Talan väckt den 31 augusti 2016 – Republiken Tjeckien mot kommissionen

47

2016/C 392/62

Mål T-631/16: Talan väckt den 2 september 2016 – Remag Metallhandel och Jaschinsky mot kommissionen

47

2016/C 392/63

Mål T-638/16: Överklagande ingett den 7 september 2016 – Deichmann mot EUIPO – Vans (Återgivning av en remsa på sidan av en sko)

48

2016/C 392/64

Mål T-640/16: Talan väckt den 8 september 2016 – GEA Group mot kommissionen

49

2016/C 392/65

Mål T-642/16: Överklagande ingett den 12 september 2016 – Iame/EUIPO – Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

50


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2016/C 392/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 383, 17.10.2016

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 371, 10.10.2016

EUT C 364, 3.10.2016

EUT C 350, 26.9.2016

EUT C 343, 19.9.2016

EUT C 335, 12.9.2016

EUT C 326, 5.9.2016

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunalen

24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/2


Val av tribunalens ordförande

(2016/C 392/02)

Tribunalens domare har den 20 september 2016 i enlighet med artikel 9.1 i rättegångsreglerna valt domaren Marc Jaeger till tribunalens ordförande för perioden 20 september 2016–31 augusti 2019.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/2


Val av tribunalens vice ordförande

(2016/C 392/03)

Tribunalens domare har den 20 september 2016 i enlighet med artikel 9.4 i rättegångsreglerna valt domaren Marc van der Woude till tribunalens vice ordförande för perioden 20 september 2016–31 augusti 2019.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/2


Val av avdelningsordförande

(2016/C 392/04)

Tribunalen har den 21 september 2016 i enlighet med artikel 18 i rättegångsreglerna valt Irena Pelikánová, Miro Prek, Sten Frimodt Nielsen, Heikki Kanninen, Dimitros Gratsias, Guido Berardis, Vesna Tomljenović, Anthony Collins och Stéphane Gervasoni till ordförande på avdelningar som sammanträder med tre och fem domare för perioden 21 september 2016–31 augusti 2019.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/2


Indelning av domare på avdelning

(2016/C 392/05)

Den 21 september 2016 har tribunalen, sammansatt av 44 domare, beslutat att upprätta sex avdelningar med fem domare, som sammanträder med fem och tre domare, indelade i två sammansättningar, och tre avdelningar med fyra domare, som sammanträder med fem och tre domare, indelade i tre sammansättningar, för perioden 21 september 2006–31 augusti 2019. Den 26 september 2016 beslutade tribunalen som följd av förstnämnda beslut att domarna under perioden 26 september 2016–31 augusti 2019 ska vara indelade på avdelning enligt följande:

Första avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Irena Pelikánová samt domarna Virgilijus Valančius, Paul Nihoul, Jesper Svenningsen och Ulf Öberg

Första avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Irena Pelikánová

a)

Domarna Paul Nihoul och Jesper Svenningsen

b)

Domarna Virgilijus Valančius och Ulf Öberg

Andra avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Miro Prek samt domarna Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Barna Berke och Maria José Costeira

Andra avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Miro Prek

a)

Domarna Fredrik Schalin och Maria Jose Costeira

b)

Domarna Eugène Buttigieg och Barna Berke

Tredje avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Sten Frimodt Nielsen samt domarna Viktor Kreuschitz, Ian Forrester, Nina Póltorak och Ezio Perillo.

Tredje avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Sten Frimodt Nielsen

a)

Domarna Ian Forrester och Ezio Perillo.

b)

Domarna Viktor Kreuschitz och Nina Póltorak

Fjärde avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Heikki Kanninen samt domarna Juraj Schwarcz, Constantinos Iliopoulos, Leopoldo Cavlo-Sotelo Ibáñez-Martin och Inga Reine

Fjärde avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Heikki Kanninen

a)

Domarna Juraj Schwarcz och Constantinos Iliopoulos

b)

Domarna Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martin och Inga Reine

Femte avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Dimitros Gratsias samt domarna Ingrida Labucka, Alfred Dittrich, Ignacio Ulloa Rubio och Peter George Xuereb

Femte avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Dimitros Gratsias

a)

Domarna Alfred Dittrich och Paul George Xuereb.

b)

Domarna Ingrida Labucka och Ignacio Ulloa Rubio

Sjätte avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Guido Berardis samt domarna Savvas S. Papasavvas, Dean Spielmann, Zoltán Csehi och Octavia Spineanu-Matei

Sjätte avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Guido Berardis

a)

Domarna Savvas S. Papasavvas och Octavia Spineanu-Matei

b)

Domarna Dean Spielmann och Zoltán Csehi

Sjunde avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Vesna Tomljenović samt domarna Mariyana Kancheva, Egidijus Bieliūnas, Anna Marcoulli och Alexander Kornezov

Sjunde avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Vesna Tomljenović'

a)

Domarna Egidijus Bieliūnas och Alexander Kornezov

b)

Domarna Egidijus Bieliūnas och Anna Marcoulli

c)

Domarna Anna Marcoulli och Alexander Kornezov.

Åttonde avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Anthony Collins samt domarna Mariyana Kancheva, Lauri Madise, René Barents och Jan Passer

Åttonde avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Anthony Collins

a)

Domarna René Barents och Jan Passer

b)

Domarna Mariyana Kancheva och Paul Barents

c)

Domarna Mariyana Kancheva och Jan Passer

Nionde avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Stéphane Gervasoni samt domarna Egidijus Bieliūnas, Lauri Madise, Ricardo da Silva Passos och Krytyna Kowalik-Bańczyk

Nionde avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Stéphane Gervasoni

a)

Domarna Lauri Madise och Ricardo da Silva Passos

b)

Domarna Lauri Madise och Krytyna Kowalik-Bańczyk

c)

Domarna Ricardo da Silva Passos och Krytyna Kowalik-Bańczyk

De tre avdelningarna som består av fyra domare sammanträder med en femte domare genom att tillfoga en domare från en av de två andra avdelningar som sammanträder med fyra domare, med undantag för avdelningsordföranden. Denna femte domare utses för ett år enligt den rangordning som föreskrivs i artikel 8 i rättegångsreglerna. Sjunde avdelningen utökas således genom tillägg av en domare från åttonde avdelningen, åttonde avdelningen genom tillägg av en domare från nionde avdelningen och nionde avdelningen genom tillägg av en domare från sjunde avdelningen.


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 7 juli 2016 – Rochus Geissel, som konkursförvaltare för RGEX GmbH i. L. mot Finanzamt Neuss

(Mål C-374/16)

(2016/C 392/06)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Rochus Geissel som konkursförvatare för RGEX GmbH i. L.

Motpart: Finanzamt Neuss

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1.

Ska en faktura som krävs för att utöva rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt enligt artikel 168 a jämförd med artikel 178 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) anses innehålla en ”fullständig adress” i den mening som avses i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2008 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, om det företag som har tillhandahållit tjänsten på den faktura som det utfärdar för tjänsten anger en adress på vilken det visserligen kan nås per post, men där det inte utövar någon näringsverksamhet?

2.

Utgör artikel 168 a jämförd med artikel 178 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mot bakgrund av effektivitetskravet, hinder för en nationell praxis enligt vilken det endast utanför förfarandet för fastställelse av skatten i samband med en separat skälighetsbedömning tas hänsyn till att betalningsmottagaren i god tro litar på att villkoren för rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt är uppfyllda? Kan artikel 168 a jämförd med artikel 178 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt åberopas i detta avseende?


(1)  EUT L 347, s. 1.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 7 juli 2016 – Finanzamt Bergisch Gladbach mot Igor Butin

(Mål C-375/16)

(2016/C 392/07)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parte) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finanzamt Bergisch Gladbach

Motpart: Igor Butin

Tolkningsfrågor

1.

Är det enligt artikel 226.5 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) (nedan kallat mervärdesskattedirektivet) ett villkor att en adress där den beskattningsbara personen utövar sin ekonomiska verksamhet anges?

2.

Om den första frågan besvaras nekande:

a)

Är det tillräckligt med en brevlådeadress för att ange adressen enligt artikel 226.5 i mervärdesskattedirektivet?

b)

Vilken adress ska en beskattningsbar person som driver ett företag (till exempel ett e-handelsföretag) som inte har någon affärslokal ange på fakturan?

3.

För den händelse de formella kraven på fakturor i artikel 226 i mervärdesskattedirektivet inte är uppfyllda, ska avdrag för ingående mervärdesskatt alltid beviljas redan när inte skatteundandragande föreligger och den beskattningsbara personen varken har känt till eller skulle ha kunnat känna till att transaktionen ingick i bedrägeri, eller krävs det enligt principen om berättigade förväntningar i detta fall att den beskattningsbara personen har gjort allt som rimligen kan förväntas för att kontrollera att uppgifterna på fakturan är korrekta?


(1)  EUT. L 347, s. 1.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland) den 22 juli 2016 – Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton mot Maria-Eleni Kalliri

(Mål C-409/16)

(2016/C 392/08)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Symvoulio tis Epikrateias (Grekland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton

Motpart: Maria-Eleni Kalliri

Tolkningsfråga

Är artikel 1.1 i presidentdekret 90/2003, om ändring av artikel 2.1 i presidentdekret 4/1995, enligt vilken civila sökande till polisakademins skolor för högre polistjänstemän och poliser bland annat måste uppfylla kravet att ”vara minst 1 meter och 70 centimeter lång (män och kvinnor)” förenlig med bestämmelserna i direktiven 76/207/EEG (1), 2002/73/ΕG (2) och 2006/54/ΕG (3), vilka förbjuder all indirekt diskriminering på grundval av kön vad gäller tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt anställningsvillkoren i den offentliga sektorn (om inte en sådan faktisk skillnad i behandling är motiverad av sakliga skäl som helt saknar samband med diskriminering på grund av kön, och inte går utöver vad som är ändamålsenligt och nödvändigt för att uppnå de mål som eftersträvas med de aktuella bestämmelserna).


(1)  Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 39, 1976, s. 40; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 191).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 26, 2002, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 2006, s. 23).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) den 27 juli 2016 – David Fernando Leal da Fonseca mot Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, S.A.

(Mål C-415/16)

(2016/C 392/09)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: David Fernando Leal da Fonseca

Svarande: Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, S.A.

Tolkningsfrågor

1)

Ska, mot bakgrund av artikel 5 i rådets direktiv 93/104/EG (1) av den 23 november 1993 och artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG (2) av den 4 november 2003 och mot bakgrund av artikel 31 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, med avseende på arbetstagare som arbetar skift med roterande viloperioder i inrättningar som bedriver verksamhet samtliga dagar i veckan men som inte bedriver verksamhet kontinuerligt 24 timmar om dygnet, den obligatoriska vilodag som arbetstagarna har rätt till obligatoriskt ges varje sjudagarsperiod, det vill säga senast den sjunde dagen efter sex arbetsdagar i följd?

2)

Är det förenligt med dessa direktiv och bestämmelser att göra en tolkning som innebär att arbetsgivaren har rätt att, med avseende på nämnda arbetstagare, välja de dagar som arbetstagarna varje vecka ges den viloperiod som de har rätt till, varvid arbetstagarna kan tvingas att utan övertidsersättning utföra arbete under upp till tio dagar i följd?

3)

Är det förenligt med dessa direktiv och bestämmelser att göra en tolkning som innebär att viloperioden på 24 sammanhängande timmar får ges vilken som helst av kalenderdagarna under en viss period av sju kalenderdagar och att även den efterföljande viloperioden på 24 sammanhängande timmar (till vilka ska läggas de 11 timmarna för dygnsvila) får ges vilken som helst av kalenderdagarna under den period av sju kalenderdagar som omedelbart följer på den föregående sjudagarsperioden?


(1)  Rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EGT L 307, 1993, s. 18).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bolzano (Italien) den 28 juli 2016 – Sabine Simma Federspiel mot Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

(Mål C-419/16)

(2016/C 392/10)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bolzano

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Sabine Simma Federspiel

Svarande: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 2.1 c i direktiv 75/363/EEG, (1) i dess lydelse enligt direktiv 82/76/EEG, (2) och den bilaga som hänvisas till där, tolkas så, att de utgör hinder för en intern bestämmelse – såsom den aktuella bestämmelsen i förevarande mål – som villkorar ersättning till läkare under specialistutbildning med att läkaren ger in ett intyg om minst fem års tjänstgöring inom den offentliga sjukvården i den autonoma provinsen Bolzano under den senaste tioårsperioden räknat från det datum då specialistkompetensen uppnåddes och som föreskriver att den autonoma provinsen Bolzano, som finansierar ersättningen, för det fall att nämnda tjänstgöringsskyldighet åsidosätts helt har rätt till återbetalning av 70 procent av den beviljade ersättningen jämte lagstadgad ränta från tidpunkten för respektive utbetalning?

2)

Om fråga 1 besvaras nekande: Utgör principen om fri rörlighet för arbetstagare enligt artikel 45 FEUF hinder för en intern bestämmelse – såsom den aktuella bestämmelsen i förevarande mål – som villkorar ersättning till läkare under specialistutbildning med att läkaren ger in ett intyg om minst fem års tjänstgöring inom den offentliga sjukvården i den autonoma provinsen Bolzano under den senaste tioårsperioden räknat från det datum då specialistkompetensen uppnåddes och som föreskriver att den autonoma provinsen Bolzano, som finansierar ersättningen, för det fall att den skyldigheten åsidosätts helt har rätt till återbetalning av 70 procent av den beviljade ersättningen jämte lagstadgad ränta från tidpunkten för respektive utbetalning?


(1)  Rådets direktiv 75/363/EEG av den 16 juni 1975 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkare (EUT L 167, s. 14).

(2)  Rådets direktiv 82/76/EEG av den 26 januari 1982 om ändring av direktiv 75/362/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster samt av direktiv 75/363/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkare (EGT L 43, s. 21; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 78).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/8


Överklagande ingett den 28 juli 2016 av Balázs-Árpád Izsák och Attila Dabis av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 10 maj 2016 i mål T-529/13, Balázs-Árpád Izsák och Attila Dabis mot Europeiska kommissionen

(Mål C-420/16 P)

(2016/C 392/11)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Klagande: Balázs-Árpád Izsák och Attila Dabis (ombud: advokaten D. Sobor)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Ungern, Republiken Grekland, Rumänien och Republiken Slovakien

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 10 maj 2016 i mål T-529/13 och, i enlighet med artikel 61 i stadgan för Europeiska unionens domstol,

i första hand, ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2013) 4975 final av den 25 juli 2013, i den del den avslog ansökan om registrering av det omtvistade förslaget, ett beslut som klagandena i sin ansökan yrkade skulle ogiltigförklaras, samt avgöra tvisten slutligt, eller

i andra hand, för det fall att domstolen skulle finna att tvisten inte kan avgöras slutligt, återförvisa målet till tribunalen, samt

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande anför klagandena följande grunder:

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 47 i stadgan och artikel 92.1 i tribunalens rättegångsregler, särskilt med hänsyn till att upplysningsskyldigheten vad gäller bevisbördan har åsidosatts, då tribunalen innan den meddelade sin dom inte underrättade parterna om att den betraktade den omständigheten att såväl unionens som medlemsstaternas genomförande av unionens sammanhållningspolitik hotar de nationella minoritetsregionernas specifika särdrag och att de nationella minoritetsregionernas specifika etniska, kulturella, religiösa eller språkliga särdrag skulle kunna betraktas som allvarliga och permanenta demografiska nackdelar i den mening som avses i artikel 174 tredje stycket FEUF som faktiska omständigheter som måste styrkas.

2.

Andra grunder: Åsidosättande av artikel 11.4 FEU och artikel 4.2 b i förordningen om medborgarinitiativet. (1) Enligt klagandena uppfyllde det omtvistade medborgarinitiativet kraven i artikel 11.4 FEU på att avse en fråga där initiativtagarna anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen, och Europeiska kommissionen var behörig att lägga fram motsvarande förslag. Klagandena hävdar också att kommissionen endast kan avslå registrering av ett medborgarinitiativ på grund av bristande behörighet om det är uppenbart att den saknar behörighet.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artiklarna 4.2 c och 174 FEUF, eftersom artikel 174 tredje stycket FEUF nämner exempel på omständigheter som kan innebära naturbetingade eller demografiska nackdelar och som motiverar att unionens sammanhållningspolitik tar ”särskild hänsyn” till en viss region.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artiklarna 7 och 167 FEUF, artikel 3.3 FEU, artikel 22 i stadgan och fördragsbestämmelserna om förbud mot diskriminering, genom att det omtvistade medborgarinitiativet skulle stödja samstämmigheten mellan all unionens politik och verksamhet, såsom anges i artikel 7 FEUF genom att främja att sammanhållningspolitiken tar hänsyn till den kulturella mångfalden och upprätthållandet av denna mångfald.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 2011, s. 1).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 28 juli 2016 – Ministre des finances et des comptes publics mot Marc Lassus

(Mål C-421/16)

(2016/C 392/12)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministre des finances et des comptes publics

Motpart: Marc Lassus

Tolkningsfrågor

1)

Ska bestämmelserna i artikel 8 i direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 (1) tolkas så, att de vid ett utbyte av värdepapper som omfattas av direktivets tillämpningsområde utgör hinder för en mekanism med uppskjutande av beskattning som innebär att det – som ett undantag från regeln att den beskattningsgrundande händelsen avseende en vinst infaller under det år som vinsten realiserats – är tillåtet att fastställa att en vinst uppkommit, och denna vinsts storlek, under det år den realiseras, och beskatta denna vinst under det år då den händelse inträffar som medför att uppskovet med beskattningen upphör, vilket bland annat kan vara avyttringen av de värdepapper som erhållits vid utbytet?

2)

Om det antas att den till utbytet hänförliga vinsten av värdepapper är beskattningsbar, kan denna vinst beskattas av den stat som hade rätt att beskatta den vid tidpunkten för utbytet av värdepapperna, trots att avyttringen av de värdepapper som erhållits vid detta utbyte omfattas av en annan medlemsstats beskattningsrätt?

3)

Om ovanstående frågor besvaras så, att direktivet inte hindrar att vinsten från ett utbyte av värdepapper beskattas i samband med den senare avyttringen av värdepapperna, som mottogs vid utbytet, även när de två transaktionerna inte omfattas av samma medlemsstats beskattningsrätt, kan den medlemsstat, i vilket den till utbytet hänförliga kapitalvinsten som var föremål för uppskjuten beskattning, beskatta den uppskjutna kapitalvinsten vid avyttringen, med förbehåll för det tillämpliga bilaterala skatteavtalet, utan att ta hänsyn till resultatet av avyttringen när det resultatet är en förlust? Frågan har ställts mot bakgrund av både direktivet av den 23 juli 1990 och etableringsfriheten enligt artikel 43 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nu artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, då en skattskyldig person med skatterättsligt hemvist i Frankrike vid utbytet och avyttringen av värdepapperna har möjlighet att, i enlighet med de villkor som angetts i punkt 4 ovan, föra avdrag för en förlust vid avyttringen.

4)

Om fråga 3 besvaras så, att hänsyn ska tas till förlusten vid avyttringen av värdepapperna som mottogs vid utbytet, ska medlemsstaten där den till utbytet hänförliga kapitalvinsten realiseras dra av förlusten från avyttringen från kapitalvinsten eller ska den avstå, då avyttringen inte omfattas av beskattningsrätten, från att beskatta den till utbytet hänförliga kapitalvinsten?

5)

Om fråga 4 besvaras så, att det finns anledning att dra av förlusten från avyttringen från den till utbytet hänförliga vinsten, vilket förvärvspris för de avyttrade värdepapperna ska då användas för att beräkna denna förlust vid avyttringen? Ska förvärvspriset för varje avyttrat värdepapper vara det totala värdet av de värdepapper i bolaget som erhållits vid utbytet, såsom det angetts i deklarationen av kapitalvinsten, dividerat med antalet värdepapper som erhållits vid utbytet, eller ska man använda ett viktat genomsnittligt förvärvspris, varvid hänsyn även tas till transaktioner som genomförts efter utbytet, såsom andra förvärv eller gratis tilldelningar av värdepapper i samma bolag?


(1)  Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (EGT L 225, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 20).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) den 2 augusti 2016 – Małgorzata Ciupa m.fl. mot II Szpitalowi Miejskiemu im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

(Mål C-429/16)

(2016/C 392/13)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Małgorzata Ciupa m.fl.

Motpart: II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

Tolkningsfrågor

Ska artikel 2 i direktiv nr 98/59/EG (1) tolkas så, att en arbetsgivare som anställer minst 20 arbetstagare och som överväger att säga upp avtalsvillkoren för arbetstagare som till antalet motsvarar det antal som anges i artikel 1.1 i lagen av den 13 mars 2003 om särskilda villkor för uppsägning av skäl som inte är hänförliga till arbetstagaren personligen (Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) (Dz. U. 2003, nr 90, position 844 i ändrad lydelse) är skyldig att tillämpa de förfaranden som föreskrivs i artiklarna 2, 3, 4 och 6 i ovannämnda lag, det vill säga om denna skyldighet omfattar de situationer som avses i

1.

artikel 24113 punkt 2 jämförd med artikel 2418 punkt 2 och artikel 231 i lagen om arbete (Kodeks pracy),

2.

artikel 24113 punkt 2 jämförd med artikel 772 punkt 5 eller artikel 2417 punkt 1 i lagen om arbete,

3

artikel 42 punkt 1 i lagen om arbete jämförd med artikel 45 punkt 1 i lagen om arbete?


(1)  Rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (EGT L 225, s. 16).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/11


Begäran om förhandsavgörande framställd Areios Pagos (Grekland) den 4 augusti 2016 – Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias mot Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

(Mål C-436/16)

(2016/C 392/14)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Areios Pagos (Grekland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias

Motpart: Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

Tolkningsfrågor

Är en prorogationsklausul enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 44/2001 (1) mellan två bolag, som i förevarande fall återfinns i ett avtal av den 14 november 2007 mellan den första och den andra motparten i målet om överklagande, i vilket artikel 10 föreskriver att ”förevarande avtal regleras av engelsk rätt och omfattas av engelsk jurisdiktion, och för varje tvist som följer av avtalet eller har samband med avtalet har Högsta domstolen för England och Wales (High Court of England and Wales) exklusiv behörighet”, även tillämplig, när det gäller ageranden och underlåtenheter som är hänförliga till organ som företräder den andra motparten i målet om överklagande och som ger upphov till ansvar enligt artikel 71 i den grekiska civillagen, på ansvariga personer som har agerat inom ramen för utövandet av sina funktioner och som, enligt artikel 71 jämförd med artikel 926 i den grekiska civillagen, är solidariskt ansvariga tillsammans med bolaget såsom juridisk person?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/12


Överklagande ingett den 4 augusti 2016 av europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 26 maj 2016 i förenade målen T-479/11 och T-157/12

(Mål C-438/16 P)

(2016/C 392/15)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Stromsky och D. Grespan)

Övriga parter i målet: Republiken Frankrike, IFP Énergies nouvelles

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara Europeiska unionens tribunals dom av den 26 maj 2015 i de förenade målen T-479/11 och T-157/12, Republiken Frankrike och IFP Energies nouvelles mot Europeiska kommissionen, och

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning och låta beslutet om rättegångskostnaderna för prövningen i första instans anstå.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har anfört tre grunder till stöd för sitt överklagande, vilka alla avser åsidosättande av artikel 107.1 FEUF och i synnerhet rättsliga fel vad gäller det sätt på vilket det visats att det ett företag fått en fördel genom en underförstådd och obegränsad garanti till följd av dess ställning.

Kommissionen gör som första grund gällande att tribunalen gjort en felaktig tolkning av begreppet stödordning och underlåtit att beakta möjligheten att en åtgärd kan medföra en fördel, vilket innebär ett rättsligt fel vad gäller kommissionens skyldighet att bevisa en fördel för ett företag till följd av dess ställning som EPIC.

Som andra grund har kommissionens anfört att tribunalen gjort sig skyldig till ett rättsligt fel vad gäller dels räckvidden av den enkla presumtionen av att det föreligger en fördel till följd av en underförstådd och obegränsad garanti, dels sättet att motbevisa denna.

Som tredje grund har kommissionens anfört att tribunalen gjort sig skyldig till ett rättsligt fel vad gäller tillämpningsområdet för presumtionen om en fördel till följd av en obegränsad garanti. Denna presumtion borde logiskt sett också gälla förbindelserna mellan det företag som beviljats garantin och dess leverantörer och kunder.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/12


Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Global Steel Wire, S.A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

(Mål C-454/16 P)

(2016/C 392/16)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Global Steel Wire, S.A. (ombud: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco och V. Romero Algarra, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 2 juni 2016 i målen T-438/12–T-441/12, i synnerhet såvitt avser målet T-438/12, Global Steel Wire, S.A. mot kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande samt i målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

1.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att grunden avseende åsidosättande av rätten till försvar inte kunde tas upp till prövning.

2.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium i samband med bedömningen av begäran om omprövning rörande bristande betalningsförmåga och därmed av frågan huruvida talan kunde tas upp till prövning.

3.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i samband med bevisvärderingen eller genom att missuppfatta bevisningen. Detta utgjorde ett åsidosättande av skyldigheten att göra en obegränsad domstolskontroll samt av rätten till ett effektivt domstolsskydd och motiveringsskyldigheten.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/13


Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Moreda-Riviere Trefilerías, S. A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

(Mål C-455/16 P)

(2016/C 392/17)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Moreda-Riviere Trefilerías, S. A. (ombud: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco och V. Romero Algarra, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 2 juni 2016 i målen T-438/12–T-441/12, i synnerhet såvitt avser målet T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías, S. A. mot kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande samt i målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

1.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att grunden avseende åsidosättande av rätten till försvar inte kunde tas upp till prövning.

2.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium i samband med bedömningen av begäran om omprövning rörande bristande betalningsförmåga och därmed av frågan huruvida talan kunde tas upp till prövning.

3.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i samband med bevisvärderingen eller genom att missuppfatta bevisningen. Detta utgjorde ett åsidosättande av skyldigheten att göra en obegränsad domstolskontroll samt av rätten till ett effektivt domstolsskydd och motiveringsskyldigheten.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/14


Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Trefilerías Quijano, S.A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

(Mål C-456/16 P)

(2016/C 392/18)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Trefilerías Quijano, S.A. (ombud: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco och V. Romero Algarra, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 2 juni 2016 i målen T-438/12–T-441/12, i synnerhet såvitt avser målet T-439/12, Trefilerías Quijano mot kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande samt i målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

1.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att grunden avseende åsidosättande av rätten till försvar inte kunde tas upp till prövning.

2.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium i samband med bedömningen av begäran om omprövning rörande bristande betalningsförmåga och därmed av frågan huruvida talan kunde tas upp till prövning.

3.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i samband med bevisvärderingen eller genom att missuppfatta bevisningen. Detta utgjorde ett åsidosättande av skyldigheten att göra en obegränsad domstolskontroll samt av rätten till ett effektivt domstolsskydd och motiveringsskyldigheten.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/14


Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Global Steel Wire, S.A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

(Mål C-457/16 P)

(2016/C 392/19)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Global Steel Wire, S.A. (ombud: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 2 juni 2016 i målen T-438/12–T-441/12, i synnerhet såvitt avser målet T-429/12, Global Steel Wire mot kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande samt i målet vid tribunalen

Grunder och huvudargument

Klaganden har till stöd för sitt överklagande anfört följande tretton grunder:

Ansvaret för överträdelsen, vad gäller de ytterligare indicierna:

1.

Den första grunden: Tribunalen missuppfattade de faktiska omständigheterna och åsidosatte motiveringsskyldigheten vad gäller de påstådda strukturella banden mellan TQ och GSW före år 1996 samt gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med den rättsliga kvalificeringen av de faktiska omständigheterna kring vilka som var ansvariga för överträdelsen under hela den tid denna pågick.

2.

Den andra grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med bevisvärderingen och åsidosatt därmed sina skyldigheter i fråga om domstolskontroll. Vidare åsidosatte den motiveringsskyldigheten och tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium vid bedömningen av den enda företagsledarens befogenheter, såsom ett rättsligt relevant indicium på att det var fråga om en enda ekonomisk enhet.

3.

Den tredje grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med den rättsliga kvalificeringen av de faktiska omständigheterna kring vilken uppfattning konkurrenterna hade och missuppfattade dessa omständigheter.

4.

Den fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med den rättsliga kvalificeringen av de faktiska omständigheterna kring personalöverlappningarna.

5.

Den femte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med den rättsliga kvalificeringen av de faktiska omständigheterna kring fördelningen av produktions- och försäljningsverksamhet mellan AP och GSW och de företag som ägdes av GSW.

6.

Den sjätte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med den rättsliga kvalificeringen av de faktiska omständigheterna kring det möte som påståtts ha ägt rum.

Ansvaret för överträdelsen, vad gäller företagssuccessionen:

7.

Den sjunde grunden: Tribunalen tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium i samband med bedömningen av företagssuccessionen.

8.

Den åttonde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med den rättsliga kvalificeringen av de faktiska omständigheterna, när den fann att både GSW och MRT var ansvariga för Trenzas y Cables uppträdande.

Ansvaret för överträdelsen, vad gäller bedömningen av huruvida det varit fråga om ett utövande av avgörande inflytande och av den bevisning som anförts för att motbevisa presumtionen om att det varit fråga om ett faktiskt utövande av avgörande inflytande:

9.

Den nionde grunden: Tribunalen tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium i samband med bedömningen av huruvida det varit fråga om ett utövande av avgörande inflytande. Vidare åsidosatte den sin motiveringsskyldighet i fråga om GSW:s ansvar för TQ:s uppträdande under hela överträdelseperioden.

10.

Den tionde grunden: Tribunalen tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium för att fastställa att det varit fråga om ett utövande av avgörande inflytande. Vidare gjorde den en felaktig rättstillämpning i samband med bedömningen av den bevisning som klagandebolaget anfört för att motbevisa presumtionen om att det faktiskt utövade ett avgörande inflytande på de företag som det var delägare i och åsidosatte därmed sina skyldigheter i fråga om domstolskontroll..

Frågan om bristande betalningsförmåga:

11.

Den elfte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning, genom att åsidosätta klagandebolagets rätt till försvar. Tribunalen fann nämligen att kommissionen hade iakttagit klagandebolagets rätt att yttra sig, eftersom kommissionen hade grundat sin bedömning av bolagets betalningsförmåga på omständigheter som anförts av bolaget och som det kände till.

12.

Den tolfte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning vid prövningen av frågan om klagandebolagets påstådda externa finansieringsmöjligheter, närmare bestämt i samband med bedömningen av bevisningen, eftersom tribunalen inte använde sina befogenheter i fråga om domstolskontroll på ett rättsenligt sätt. Vidare gjorde den en felaktig rättstillämpning i form av ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten. Härtill kommer att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning på grund av att den missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen i fråga om klagandebolagets externa finansieringsmöjligheter.

13.

Den trettonde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning vid prövningen av frågan om klagandebolagets påstådda möjlighet att erhålla finansiering via aktieägarna, närmare bestämt i samband med bedömningen av bevisningen. I alla händelser åsidosatte tribunalen sin skyldighet att göra en obegränsad domstolskontroll när den fann att klagandebolaget inte hade lämnat de uppgifter som kommissionen behövde för att kunna bedöma hur stora aktieägarnas tillgångar var. . Härtill kommer att den överklagade domen är bristfälligt motiverad, eftersom tribunalen inte angav skälen till att den ansåg att de av klagandebolaget åberopade rapporterna från Deloitte saknade bevisvärde.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/16


Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mot kommissionen

(Mål C-458/16 P)

(2016/C 392/20)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (ombud: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco och V. Romero Algarra, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 2 juni 2016 i målen T-438/12–T-441/12, i synnerhet såvitt avser målet T-441/12, Trenzas y Cables de Acero PSC mot kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande samt i målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

1.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att grunden avseende åsidosättande av rätten till försvar inte kunde tas upp till prövning.

2.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium i samband med bedömningen av begäran om omprövning rörande bristande betalningsförmåga och därmed av frågan huruvida talan kunde tas upp till prövning.

3.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i samband med bevisvärderingen eller genom att missuppfatta bevisningen. Detta utgjorde ett åsidosättande av skyldigheten att göra en obegränsad domstolskontroll samt av rätten till ett effektivt domstolsskydd och motiveringsskyldigheten.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/17


Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målenT-426/10–T-429/16 och T-438/12– T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias m.fl. mot kommissionen

(Mål C-459/16 P)

(2016/C 392/21)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (representantes: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10, och särskilt i mål T-428/10, Trenzas y Cables de Acero/kommissionen,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, såväl beträffande överklagandet som förfarandet i första instans.

Grunder och huvudargument

1.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig, eftersom den tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium när den fann att Tycsa PSC tillsammans med MRT utgjorde en ekonomisk enhet, med hänvisning till att Trenzas y Cables – det företag som ägde Tycsa PSC till 100 procent – hade upphört att finnas till och att MRT inte hade trätt i Trenzas y Cables ställe.

2.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig när den tillämpade det lämpliga rättsliga kriteriet och dess dom saknar motivering, i den mån som det inte förklaras varför det inte finns stöd för att anse att de edsvurna utsagorna från Tycsa PSC:s direktörer utgör ett rättsligt relevant kriterium för att det föreligger en enda ekonomisk enhet.

3.

Tribunalen har en gjort en felaktig kvalificering av de faktiska omständigheterna avseende konkurrenternas intryck. Tribunalen ansåg att dessa intryck utgjorde ett ytterligare, och således ett rättsligt relevant, indicium till styrkande av att det förelåg en ekonomisk enhet bestående av Tycsa PSC, GSW och övriga företag i vilka GSW har ägande.

4.

Tribunalen har gjort en felaktig kvalificering av de faktiska omständigheterna avseende överlappningen av personal mellan Tycsa PSC, GSW och övriga företag i vilka GSW har ägande. Tribunalen ansåg att dessa överlappningar utgjorde ett ytterligare, och således ett rättsligt relevant, indicium till styrkande av att dessa företag utgjorde en ekonomisk enhet.

5.

Tribunalen har gjort en felaktig kvalificering av de faktiska omständigheterna avseende det möte som hölls mellan Trenzas y Cables och en konkurrent. Tribunalen ansåg att detta mötet utgjorde ett ytterliga indicium till styrkande av att Tycsa PSC ingick i den ekonomiska enhet där GSW var moderbolag.

6.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig i samband med bedömningen av bevisningen och tribunalen har i vart fall åsidosatt sina skyldigheter i fråga om domstolskontroll genom att avfärda sökandens argument att bolaget inte ingick i den ekonomiska enhet som utgjordes av Trenzas y Cables och GSW, utan att pröva den bevisning som lagts fram i syfte att bryta presumtionen om bestämmande inflytande.

7.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig, eftersom den åsidosatt rätten till försvar genom att finna att kommissionen hade iakttagit rätten att yttra sig när institutionen grundade sin bedömning av sökandens betalningsförmåga på omständigheter som bolaget hade åberopat och kände till.

8.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig i samband med bedömningen av bevisningen och tribunalen har i vart fall inte utövat sin behörighet i fråga om domstolskontroll på ett rättsenligt sätt. Tribunalen har åsidosatt motiveringsskyldigheten och missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen angående möjligheten för sökanden att hitta extern finansiering.

9.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig i samband med bedömningen av bevisningen och tribunalen har i vart fall åsidosatt sin skyldighet att med utövande av sin obegränsade behörighet utföra sin prövning. Tribunalen fann att sökanden inte hade gett in nödvändiga uppgifter för att bedöma aktieägarnas tillgångar till kommissionen. Motiveringen i tribunalens dom är vidare otillräcklig, eftersom det inte redogörs för skälen till varför den av Tycsa PSC åberopade rapporten från Deloitte inte har bevisvärde.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/18


Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Trefilerías Quijano, SA av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i förenade målen mål T-426/16–429/16 och T-438/12–T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias m.fl. mot kommissionen

(Mål C-460/16 P)

(2016/C 392/22)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Trefilerías Quijano, S.A. (ombud: advokaterna F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

Upphäva den dom som tribunalen meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10, och särskilt i mål T-427/10, Trefilerías Quijano/kommissionen,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, såväl beträffande överklagandet som förfarandet i första instans.

Grunder och huvudargument

1.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig och tribunalen missuppfattade bevisningen samt åsidosatte motiveringsskyldigheten avseende de påstådda strukturella sambanden mellan TQ och GSW innan år 1996. Tribunalen har gjort en felaktig tillämpning av/handlat utanför sin behörighet och har i vart fall grundat sin bedömning på faktiska omständigheter som uppenbart saknar relevans. Tribunalen har felaktigt kvalificerat dessa omständigheter som indicier för ett strukturellt samband och har i vart fall tillämpat begreppet ”den som är ansvarig för överträdelsen” felaktigt genom att hänvisa till att TQ ingick i Celsakoncernen.

2.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig när den tillämpade det lämpliga rättsliga kriteriet och dess bedömning av bevisningen var felaktig. Tribunalen har i vart fall åsidosatt sin skyldighet att göra en domstolskontroll när den fann att sökanden endast hade nöjt sig med att ge in ”intyg från sina direktörer” (i själva verket edsvurna utsagor från TQ:s generaldirektörer) till styrkande av verkställande befogenheter och kontrollbefogenheter i GSW, som enda styrelseledamot, hade delegerats till respektive direktör i TQ och att TQ hade uppträtt självständigt på marknaden. Motiveringen i tribunalens dom är bristfällig, eftersom det inte förklaras varför det inte finns stöd för de edsvurna utsagorna från TQ:s direktörer.

3.

Tribunalen har en gjort en felaktig kvalificering av de faktiska omständigheterna avseende konkurrenternas intryck. Tribunalen ansåg att dessa intryck utgjorde ett ytterligare, och således ett rättsligt relevant, indicium till styrkande av att det förelåg en ekonomisk enhet bestående av TQ, GSW och övriga företag i vilka GSW har ägande. Tribunalens rättstillämpning var felaktig och tribunalen har missuppfattat bevisningen angående konkurrenternas uppfattning.

4.

Tribunalen har gjort en felaktig kvalificering av de faktiska omständigheterna avseende överlappningen av personal mellan TQ, GSW och övriga företag i vilka GSW har ägande. Tribunalen ansåg att dessa överlappningar utgjorde ett ytterligare, och således ett rättsligt relevant, indicium till styrkande av att dessa företag utgjorde en ekonomisk enhet med GSW som moderbolag.

5.

Tribunalen har gjort en felaktig kvalificering av de faktiska omständigheterna avseende uppdelningen av tillverknings- och försäljningsverksamheterna mellan de fyra företagen. Tribunalen ansåg att denna uppdelning utgjorde ett ytterligare, och således ett rättsligt relevant, indicium till styrkande av att dessa företag utgör en ekonomisk enhet bestående av TQ, GSW och övriga företag i vilka GSW har ägande.

6.

Tribunalens tillämpning av kriteriet för att bedöma det påstådda bestämmande inflytandet var felaktig och motiveringen i tribunalens dom är i vart fall bristfällig beträffande det påstådda bestämmande inflytande som GSW skulle utöva över TQ.

7.

Tribunalens bedömning av bevisningen var felaktig och tribunalen har i vart fall åsidosatt sin skyldighet att utföra en prövning när den avfärdade argumentet att GSW inte hade något bestämmande inflytande över TQ.

8.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig, eftersom den åsidosatt rätten till försvar genom att finna att kommissionen hade iakttagit rätten att yttra sig när institutionen grundade sin bedömning av sökandens betalningsförmåga på omständigheter som bolaget hade åberopat och kände till.

9.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig i samband med bedömningen av bevisningen och tribunalen har i vart fall inte utövat sin behörighet i fråga om domstolskontroll på ett rättsenligt sätt. Tribunalen har åsidosatt motiveringsskyldigheten och missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen angående möjligheten för sökanden att hitta extern finansiering

10.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig i samband med bedömningen av bevisningen och tribunalen har i vart fall åsidosatt sin skyldighet att med utövande av sin obegränsade behörighet utföra sin prövning. Tribunalen fann att sökanden inte hade gett in nödvändiga uppgifter för att bedöma aktieägarnas tillgångar till kommissionen. Motiveringen i tribunalens dom är vidare otillräcklig, eftersom det inte redogörs för skälen till varför den av TQ åberopade rapporten från Deloitte inte har bevisvärde.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/19


Överklagande ingett den 12 augusti 2016 av Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i förenade målen T-426/10–429/16 och T-429/16 och T-438/12–T-442/12, Moreda-Riviere Trefilerias m.fl mot kommissionen

(Mål C-461/16 P)

(2016/C 392/23)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (ombud: advokaterna F. González Díaz, A. Tresandi Blanco och V. Romero Algarra)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 2 juni 2016 i de förenade målen T-426/10–T-429/10, och särskilt i mål T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/kommissionen,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, såväl beträffande överklagandet som förfarandet i första instans.

Grunder och huvudargument

MRT som bolag som hade trätt i Trenzas y Cables ställe:

1.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig genom att den tillämpade ett felaktigt rättsligt kriterium vid bedömningen av vilka bolag som hade trätt i varandras ställen, och i synnerhet vid bedömningen av huruvida MRT hade trätt i Trenzas y Cables ställe.

2.

Tribunalens gjorde en felaktig rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna genom att anse att MRT var ansvarig för Trenzas y Cables uppträdande såsom det företag som hade trätt istället för Trenzas y Cables under perioden 10 juni 1993–19 oktober 1996.

3.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig, eftersom den med bristfällig motivering avfärdat sökandens argument om dubbelt ansvar.

Övriga omständigheter:

4.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig när den tillämpade det lämpliga rättsliga kriteriet och dess dom saknar motivering, i den mån som det inte förklaras varför det inte finns något stöd för de edsvurna utsagorna från Trenzas y Cables direktörer.

5.

Tribunalen har en gjort en felaktig kvalificering av de faktiska omständigheterna avseende konkurrenternas intryck. Tribunalen ansåg att dessa intryck utgjorde ett ytterligare, och således ett rättsligt relevant, indicium till styrkande av att det förelåg en ekonomisk enhet bestående av Trenzas y Cables, GSW och övriga företag i vilka GSW har ägande. Tribunalens rättstillämpning var felaktig och tribunalen har missuppfattat bevisningen angående konkurrenternas uppfattning.

6.

Tribunalen har gjort en felaktig kvalificering av de faktiska omständigheterna avseende överlappningen av personal mellan Trenzas y Cables, GSW och övriga företag i vilka GSW har ägande. Tribunalen ansåg att dessa överlappningar utgjorde ett ytterligare, och således ett rättsligt relevant, indicium till styrkande av att de företag i vilka GSW hade ägande inte var oberoende i förhållande till sitt moderbolag.

7.

Tribunalen har gjort en felaktig kvalificering av de faktiska omständigheterna avseende det möte som hölls mellan Trenzas y Cables och en konkurrent. Tribunalen ansåg att detta mötet utgjorde ett ytterliga indicium till styrkande av att Trenzas y Cables, i vars ställe MRT trätt, ingick i den ekonomiska enhet där GSW var moderbolag.

De omständigheter som åberopats för att bryta presumtionen

8.

Tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna var felaktig och tribunalen har i vart fall åsidosatt sin skyldighet att utföra en prövning genom att avfärda sökandens argument att bolaget inte ingick i en ekonomisk enhet tillsammans med Trenzas y Cables, GSW och de bolag i vilka sistnämnda företag har ägande, utan att bedöma den bevisning som hade lagts fram för att bryta presumtionen om bestämmande inflytande.

9.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig, eftersom den åsidosatt rätten till försvar genom att finna att kommissionen hade iakttagit rätten att yttra sig när institutionen grundade sin bedömning av sökandens betalningsförmåga på omständigheter som bolaget hade åberopat och kände till.

10.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig i samband med bedömningen av bevisningen och tribunalen har i vart fall inte utövat sin behörighet i fråga om domstolskontroll på ett rättsenligt sätt. Tribunalen har åsidosatt motiveringsskyldigheten och missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen angående möjligheten för sökanden att hitta extern finansiering.

11.

Tribunalens rättstillämpning var felaktig i samband med bedömningen av bevisningen och tribunalen har i vart fall åsidosatt sin skyldighet att med utövande av sin obegränsade behörighet utföra sin prövning. Tribunalen fann att sökanden inte hade gett in nödvändiga uppgifter för att bedöma aktieägarnas tillgångar till kommissionen. Motiveringen i tribunalens dom är vidare otillräcklig, eftersom det inte redogörs för skälen till varför den av MRT åberopade rapporten från Deloitte inte har bevisvärde.


Tribunalen

24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/22


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Ferracci mot kommissionen

(Mål T-219/13) (1)

((Statligt stöd - Kommunal skatt på fast egendom - Undantag för icke-kommersiella enheter som bedriver vissa typer av verksamheter - Konsoliderad lag om inkomstskatt - Undantag från den kommunala skatten - Beslut som delvis slår fast att det inte föreligger något statligt stöd och delvis förklarar stödet oförenligt med den inre marknaden - Talan om ogiltigförklaring - Författning som inte innehåller verkställighetsbestämmelser - Villkoret direkt berörd - Upptagande till sakprövning - Absolut omöjligt att återfå stödet - Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/1999 - Motiveringsskyldighet))

(2016/C 392/24)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italien) (ombud: inledningsvis advokaterna A. Nucara och E. Gambaro, därefter advokaten E. Gambaro)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis V. Di Bucci, G. Conte och D. Grespan, därefter G. Conte, D. Grespan och F. Tomat)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri och G. De Bellis)

Saken

Begäran med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2013/284/EU av den 19 december 2012 om det statliga stöd SA.20829 (C 26/2010, f.d. NN 43/2010 (f.d. CP 71/2006)) Stödordning avseende befrielse från kommunal fastighetsskatt som beviljats fastigheter som används av icke-kommersiella enheter för specifika syften som genomförts av Italien (EUT L 166, 2013, s. 24).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Pietro Ferracci ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Republiken Italien bära rättegångskostnaderna avseende sin intervention i målet.


(1)  EUT C 164, 8.6.2013.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/22


Tribunalens dom av den 8 september 2016 – Xellia Pharmaceuticals och Alpharma mot kommissionen

(Mål T-471/13) (1)

((”Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för antidepressiva mediciner som innehåller det verksamma ämnet citalopram - Begreppet konkurrensbegränsning genom syfte - Potentiell konkurrens - Generiska läkemedel - Hinder för insläppande på marknaden som en följd av befintliga patent - Avtal som ingåtts mellan en patentinnehavare och ett företag som tillhandahåller generiska läkemedel - Kommissionens utrednings varaktighet - Rätten till försvar - Böter - Rättssäkerhet - Den straffrättsliga legalitetsprincipen”))

(2016/C 392/25)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Xellia Pharmaceuticals ApS (Köpenhamn, Danmark) och Alpharma, LLC, tidigare Zoetis Products LLC (Florham Park, New Jersey, Förenta staterna) (ombud: Solicitor D. Hull)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castilla Contreras, B. Mongin, biträdda av barrister B. Rayment)

Saken

Delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C (2013) 3803 final av den 19 juni 2013, avseende ett förfarande för tillämpning av artikel 101 [FEUF] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende AT/39226 – Lundbeck) och begäran om nedsättning av det bötesbelopp som sökandena påförts genom det beslutet.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Xellia Pharmaceuticals ApS och Alpharma LLC ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/23


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – K Chimica mot Echa

(Mål T-675/13) (1)

((Reach - Avgift som ska betalas för registrering av ett ämne - Nedsättning som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag - Fel i försäkran om företagets storlek - Rekommendation 2003/361/EG - Beslut om uttag av en administrativ avgift - Bedömning av företagets storlek - Echas behörighet))

(2016/C 392/26)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: K Chimica Srl (Mirano, Italien) (ombud: advokaterna R. Buizza och M. Rota)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (ombud: inledningsvis M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage och J.-P. Trnka, därefter M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage och J.-P. Trnka biträdda av advokat C. Garcia Molyneux)

Saken

I första hand, en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av Echas beslut SME(2013) 3665 av den 15 oktober 2013, i vilket det fastställdes att sökanden inte har förebringat nödvändig bevisning för att beviljas den avgiftsnedsättning som ska tillämpas på små företag och genom vilket sökanden ålades en administrativ avgift, i andra hand, en talan om att sökanden ska tillerkännas status som ett litet företag och att den avgift som föreskrivs för sådana företag ska tillämpas, och, i tredje hand, en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av de fakturor Echa utfärdat.

Domslut

1)

Det beslut SME(2013) 3665 som meddelades av Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) den 15 oktober 2013 ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Echa ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för K Chimica Srl.


(1)  EUT C 45, 15.2.2014.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/24


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – U4U m.fl. mot parlamentet och rådet

(Mål T-17/14) (1)

((Särskilda bestämmelser och undantag som är tillämpliga på tjänstemän med placering i tredje land - Karriären för tjänstemän på handläggarnivå - Ändring av tjänsteföreskrifterna för unionens tjänstemän - Förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 - Felaktigheter under förfarandet för antagandet av rättsakter - Samråd med kommittén för tjänsteföreskrifterna och de fackliga organisationerna har inte ägt rum))

(2016/C 392/27)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Union pour l’unité (U4U) (Bryssel, Belgien) Unité & solidarité – Hors Union (USHU) (Bryssel), Regroupement Syndical (RS), (St Josse ten Noode, Belgien), Georges Vlandas (Bryssel) (ombud: advokaten F. Krenc)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: A. Troupiotis och E. Taneva) och Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Bauer och A. Bisch, därefter M. Bauer, M. Veiga och J. Herrmann

Part som har intervenerat till stöd för svarandena: Europeiska kommissionen (ombud: ursprungligen J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara och F. Simonettis)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF i vilken det yrkas ogiltigförklaring av artikel 1.27, 1.61, 1.70 och 1.73 k i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, s. 15), på grund av att dessa bestämmelser ändrar artikel 45 i nämnda tjänsteföreskrifter och bilagorna I, X et XIII till dessa föreskrifter, vilka bilagts förordning nr 31 (EEG), nr 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (EGT 45, 1962, s. 1385).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Union pour l’Unité (U4U), Unité & solidarité – Hors Union (USHU), Regroupement Syndical (RS) och Georges Vlandas ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 112, 14.4.2014.)


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/24


Tribunalens dom av den 8 september 2016 – Goldfish m.fl. mot kommissionen

(Mål T-54/14) (1)

((Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Den belgiska, den tyska, den franska och den nederländska marknaden för räkor från Nordsjön - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras - Fastställande av priser och uppdelning av marknader - Huruvida bevisningen kan tillåtas - Användning av hemliga inspelningar av telefonsamtal såsom bevisning - Bedömning av betalningsförmåga - Obegränsad behörighet))

(2016/C 392/28)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Goldfish BV (Zoutkamp, Nederländerna), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) och Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (ombud: advokaterna P. Glazener och B. Winters)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis F. Ronkes Agerbeek och P. Van Nuffel, därefter P. Van Nuffel och H. van Vliet)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande i första hand om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2013) 8286 final av den 27 november 2013 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF (ärende AT.39633 – Räkor), i den mån beslutet rör sökandena, och i andra hand om nedsättning av det bötesbelopp som ålagts sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV och Heiploeg Holding BV ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 71, 8.3.2014.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/25


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Morningstar mot kommissionen

(Mål T-76/14) (1)

((Konkurrens - Missbruk av dominerande ställning - Världsmarknaden för konsoliderad datainmatning i realtid - Beslut genom vilket åtaganden som föreslagits av ett företag i dominerande ställning görs bindande - Artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003))

(2016/C 392/29)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Morningstar, Inc. (Chicago, Illinois USA) (ombud: Kinsella, K. Daly, P. Harrison, solicitors och advokaten M. Abenhaïm,)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castilla Contreras, A. Dawes och F. Ronkes Agerbeek)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Thomson Reuters Corp. (Toronto, Kanada) och Reuters Ltd (London, Storbritannien) (ombud: A. Nourry, G. Olsen och C. Ghosh, solicitors)

Saken

Talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av kommissionens beslut C(2012) 9635 av den 20 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES–avtalet (ärende COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes (RIC))

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Morningstar, Inc. Ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/26


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – PT Pelita Agung Agrindustri mot rådet

(Mål T-121/14) (1)

((Dumpning - Import av biodiesel med ursprung i Indonesien - Slutgiltig antidumpningstull - Artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 - Normalvärde - Produktionskostnad))

(2016/C 392/30)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonesien) (ombud: advokaterna F. Graafsma och J. Cornelis)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis S. Boelaert, därefter H. Marcos Fraile, biträdda av advokaterna R. Bierwagen och C. Hipp)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland, M. França och A. Stobiecka-Kuik,) och European Biodiesel Board (EBB) (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna O. Prost och M.-S. Dibling)

Saken

Talan, med stöd av artikel 263 FEUF, om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1194/2013 av den 19 november 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien (EUT L 315, 2013, s. 2), i den mån sökanden åläggs en antidumpningstull.

Domslut

1)

Artiklarna 1 och 2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1194/2013 av den 19 november 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien ogiltigförklaras, såvitt de avser PT Pelita Agung Agrindustri.

2)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för PT Pelita Agung Agrindustri.

3)

Europeiska kommissionen och European Biodiesel Board (EBB) ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 112, 14.4.2014.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/26


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Italien mot kommissionen

(Mål T-353/14 och T-17/15) (1)

((Språkregler - Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av administratörer - Val av andraspråk bland tre språk - Förordning nr 1 - Artiklarna 1d.1, 27 och 28 f i tjänsteföreskrifterna - Icke-diskrimineringsprincipen - Proportionalitet))

(2016/C 392/31)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av P. Gentili, avvocato dello Stato)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: initialt J. Currall och G. Gattinara (målen T-353/14 och T-17/15) och F. Simonetti (mål T-17/15), därefter G. Gattinara och F. Simonetti)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och V. Čepaitė)

Saken

I mål T-353/14, talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av meddelandet om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/276/14 för att upprätta en reservlista för handläggare (EUT C 74 A, 2014, s. 4). I mål T-17/15 talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av meddelandet om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/294/14 för att upprätta en reservlista för handläggare inom området dataskydd vid institutionen Europeiska datatillsynsmannen (EUT 2014, C 391 A, s. 1).

Domslut

1)

Målen T-353/14 och T-17/15 förenas vad gäller domen.

2)

Meddelandet om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/276/14 för att upprätta en reservlista för handläggare och meddelandet om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/294/14 för att upprätta en reservlista för handläggare inom området dataskydd vid institutionen Europeiska datatillsynsmannen ogiltigförklaras.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Republiken Italien.

4)

Republiken Litauen ska bära sina rättegångskostnader för sin interventionstalan i mål T 17/15.


(1)  EUT C 212, 7.7.2014.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/27


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – TAO-AFI och SFIE-PE mot parlamentet och rådet

(Mål T-456/14) (1)

((Löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i unionen - Årlig anpassning - Förordning (EU) nr 422/2014 och nr 423/2014 - Felaktigheter som förekommit under förfarandet för att anta dessa rättsakter - Samråd med fackförbunden har inte skett))

(2016/C 392/32)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: L’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) (Bryssel, Belgien) och Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) (Bryssel) (ombud: advokaterna M. Casado García-Hirschfeld och J. Vanden Eynde)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: A. Troupiotis och E. Taneva,) och Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och E. Rebasti)

Intervenient till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: ursprungligen J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 422/2014 och nr 423/2014 av den 16 april 2014 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 respektive den 1 juli 2012 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna (EUT L 129, s. 5 och s. 12).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

L’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) et le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 261, 11.8.2014.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/28


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Crosfield Italia mot Echa

(Mål T-587/14) (1)

((Reach - Avgift som ska betalas för registrering av ett ämne - Nedsättning som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag - Fel i försäkran om företagets storlek - Rekommendation 2003/361/EG - Beslut om uttag av en administrativ avgift - Motiveringsskyldighet))

(2016/C 392/33)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Crosfield Italia Srl (Verona, Italien) (ombud: advokat M. Baldassarri)

Svarande: Europeiska kemikalieinspektionen (ombud: inledningsvis M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka och E. Maurage, därefter M. Heikkilä, J.-P. Trnka och E. Maurage, biträdda av advokat C. Garcia Molyneux)

Saken

Dels en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av Echas beslut SME(2013) 4672 av den 28 maj 2014, i vilket det fastställdes att sökanden inte uppfyller kraven för att beviljas den avgiftsnedsättning som ska tillämpas på små företag och genom vilket sökanden ålades en administrativ avgift, dels en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av de fakturor Echa utfärdat till följd av beslut SME (2013) 4672.

Domslut

1)

Det beslut SME(2013) 4672 som meddelades av Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) den 28 maj 2014 ogiltigförklaras.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 361, 13,10.2014.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/28


Tribunalens dom av den 9 september 2016 – Tri-Ocean Trading mot rådet

(Mål T-709/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Syrien - Frysning av tillgångar - Oriktig bedömning))

(2016/C 392/34)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tri-Ocean Trading (George Town, Cayman öarna) (ombud: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, och N. Sheikh, solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen et A. Vitro)

Saken

Talan som väckts med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av rådets genomförandebeslut 2014/488/Gusp av den 22 juli 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 217, 2014, s. 49), av rådets genomförandeförordning (EU) nr 793/2014 av den 22 juli 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 217, 2014, s. 10), i den mån dessa åtgärder rör sökanden.

Domslut

1)

Rådets genomförandebeslut 2014/488/Gusp av den 22 juli 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien, av rådets genomförandeförordning (EU) nr 793/2014 av den 22 juli 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien, ogiltigförklaras i den del de rör Tri-Ocean Trading.

2)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersättaTri-Ocean Tradings rättegångskostnader.


(1)  EUT C 448, 15.12.2014.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/29


Tribunalens dom av den 9 september 2016 – Tri-Ocean Energy mot rådet

(Mål T-719/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Syrien - Frysning av tillgångar - Oriktig bedömning))

(2016/C 392/35)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tri Ocean Energy (Kairo, Egypten) (ombud: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, och N. Sheikh, solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen och A. Vitro)

Saken

Talan som väckts med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av rådets genomförandebeslut 2014/678/Gusp av den 26 september 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 283, 2014, s. 59), av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1013/2014 av den 26 september 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 283, 2014, s. 9), i den mån dessa åtgärder rör sökanden.

Domslut

1)

Rådets genomförandebeslut 2014/678/Gusp av den 26 september 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien, av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1013/2014 av den 26 september 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien, ogiltigförklaras i den del de rör Tri-Ocean Energy.

2)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Tri-Ocean Energys rättegångskostnader.


(1)  EUT C 448, 15.12.2014.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/30


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Herbert Smith Freehills mot kommissionen

(Mål T-755/14) (1)

((Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar avseende diskussioner som föregick antagandet av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter - Nekad tillgång - Undantag till skydd för juridisk rådgivning - Rätten till försvar - Övervägande allmänintresse))

(2016/C 392/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Herbert Smith Freehills LLP (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaten P. Wytinck)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Van Nuffel, J. Baquero Cruz och F. Clotuche-Duvieusart)

Part som har intervenerat till stöd försvaranden: Euopeiska unionens råd (ombud: E. Rebasti, J. Herrmann och M. Veiga)

Saken

Talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av kommissionens beslut Gestdem 2014/2070 av den 24 september 2014, genom vilket sökanden nekades tillgång till vissa handlingar avseende antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 2014, s. 1).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Herbert Smith Freehills LLP ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 26, 26.1.2015


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/30


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Philip Morris mot kommissionen

(Mål T-796/14) (1)

((Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar som utarbetats som en del av det förberedande arbetet inför antagandet av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter - Nekad tillgång - Undantag avseende skydd för rättsliga förfaranden och för juridisk rådgivning - Undantag avseende skyddet för beslutsförfarandet - Överordnat allmänintresse))

(2016/C 392/37)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Philip Morris Ltd (Richmond, Storbritannien) (ombud: advokaterna K. Nordlander och M. Abenhaïm,)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Baquero Cruz och F. Clotuche-Duvieusart)

Saken

Talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av kommissionens beslut Ares(2014) 3142109 av den 24 september 2014, till den del sökanden inte gavs fullständig tillgång till de begärda handlingarna, med undantag av de redigerade personuppgifterna i dessa handlingar.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Philip Morris Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 56, 16.2.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/31


Tribunalens dom av den 9 september 2016 – Farahat mot rådet

(Mål T-830/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Syrien - Frysning av tillgångar - Oriktig bedömning))

(2016/C 392/38)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Mohamed Farahat (Kairo, Egypten) (ombud: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, och N. Sheikh, solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen och A. Vitro,)

Saken

Talan väckt med stöd av artikel 263 FEUF där sökanden har yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara rådets genomförandebeslut 2014/730/Gusp av den 20 oktober 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 301, 2014, s. 36) och rådets genomförandeförordning (EU) nr 1105/2014 av den 20 oktober 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 301, 2014, s. 7), i den del dessa rättsakter avser sökanden.

Domslut

1)

Rådets genomförandebeslut 2014/730/Gusp av den 20 oktober 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien och rådets genomförandeförordning (EU) nr 1105/2014 av den 20 oktober 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien ogiltigförklaras, i den del dessa rättsakter avser Mohamed Farahat.

2)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Mohamed Farahats rättegångskostnader.


(1)  EUT C 96, 23.3.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/32


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Philip Morris mot kommissionen

(Mål T-18/15) (1)

((Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar som har utarbetats inom ramen för förarbetena till antagandet av direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter - Nekad tillgång till handlingar - Undantag avseende skyddet för domstolsförfaranden - Undantag avseende skyddet för beslutsförfarandet - Rätten till försvar - Överordnat allmänintresse))

(2016/C 392/39)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Philip Morris Ltd (Richmond, Förenade Kungariket) (ombud: advokaterna K. Nordlander och M. Abenhaïm)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Baquero Cruz och F. Clotuche-Duvieusart)

Saken

Ansökan på grundval av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut Ares (2014) 3694540, av den 6 november 2014, om att neka tillgång till vissa handlingar med samband med antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, s. 1).

Domslut

1)

Kommissionens beslut Ares (2014) 3694540, av den 6 november 2014, om att neka tillgång till vissa handlingar med samband med antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG, ogiltigförklaras i den mån som det nekar tillgång till de tre första meningarna i det första stycket i handling nr 6.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 107, 30.3.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/32


Tribunalens dom av den 14 september 2016 – Trajektna luka Split mot kommissionen

(Mål T-57/15) (1)

((Statligt stöd - Hamntjänster - Påstått stöd till förmån för den statliga färjeoperatören Jadrolinija - Kroatiska myndigheters fastställande av avgifter för hamntjänsterna i hamnen i Split vad gäller inrikes trafik till en nivå som påstås vara lägre än avgifterna i övriga hamnar i Kroatien och för utrikes trafik - Privat operatör som är innehavare av en påstått exklusiv nyttjanderätt för drift av passagerarterminalen i hamnen i Split - Beslut i vilket det fastställs att det inte är fråga om statligt stöd - Begreppet stöd - Statliga medel))

(2016/C 392/40)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Trajektna luka Split d.d. (Split, Kroatien) (ombud: advokaterna M. Bauer, H.-J. Freund och S. Hankiewicz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouchagiar och P. J. Loewenthal)

Saken

Talan väckt med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2013) 7285 final av den 15 oktober 2014 avseende statligt stöd SA.37265 (2014/NN) – Kroatien – Påstått stöd till förmån för Jadrolinija.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Trajektna luka Split d.d. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 118, 13.4.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/33


Tribunalens dom av den 13 september 2016 – hyphen mot EUIPO– Skylotec (Återgivning av en polygon)

(Mål T-146/15) (1)

((EU-varumärke - Upphävandeförfarande - EU-figurmärke som föreställer en polygon - Verkligt bruk av varumärket - Artikel 15.1 andra stycket a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Form som skiljer sig åt genom beståndsdelar som inte påverkar särskiljningsförmågan))

(2016/C 392/41)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: hyphen GmbH (München, Tyskland) (ombud: M. Gail och M. Hoffmann, advokater)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: M. Fischer, agent)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Skylotec GmbH (Neuwied, Tyskland) (ombud: M. De Zorti och M. Helfrich, advokater)

Saken

Talan mot det beslut som EUIPOs andra överklagandenämnd meddelade den 9 mars 2015 (ärende R 1506/2014-4), angående ett upphävandeförfarande mellan Skylotec och hyphen.

Domslut

1)

Det beslut som fattades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 9 mars 2015 (ärende R 1506/2014 4), angående ett upphävandeförfarande mellan Skylotec och hyphen, ogiltigförklaras i den del där överklagandenämnden konstaterade att innehavaren av ett registrerat EU-varumärke skulle förlora sina rättigheter när det gäller varor i klasserna 9 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och de kostnader som orsakats hyphen.

4)

Skylotec ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 171, 26.5.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/34


Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Kommissionen mot Kakol

(Mål T-152/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Allmänt uttagningsprov - En sökande som nekats tillträde - Examensbevis har ej erkänts - Tillträde till ett tidigare uttagningsprov - Villkor för liknande uttagningsprov - Motiveringsskyldighet))

(2016/C 392/42)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis F. Simonetti, J. Currall och G. Gattinara, därefter F. Simonetti och G. Gattinara)

Övrig part i målet: Danuta Kakol (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: advokaten R. Duta)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) meddelade den 22 januari 2015, Kakol mot kommissionen (F-1/14 och F-48/14, EU:F:2015:5), i vilket det yrkas att denna dom ska upphävas.

Domslut

1)

Den dom som Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) meddelade den 22 januari 2015, Kakol mot kommissionen (F-1/14 och F-48/14, EU:F:2015:5) upphävs.

2)

Målet hänvisas till en annan avdelning vid tribunalen än den som avgjort förevarande överklagande.

3)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 190, 8.6.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/34


Tribunalens dom av den 9 september 2016 – Puma mot EUIPO – Gemma Group (Återgivning av ett hoppande kattdjur)

(Mål T-159/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärke föreställande ett hoppande kattdjur - Internationella äldre figurmärken föreställande ett hoppande kattdjur - Relativt registreringshinder - God förvaltningssed - Bevis på de äldre varumärkenas renommé - Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2016/C 392/43)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Puma SE (Herzogenaurach, Tyskland) (ombud: advokaten P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: inledningsvis P. Bullock, därefter D. Hanf)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: Gemma Group Srl (Cerasolo Ausa, Italien)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 19 december 2014 (ärende R 1207/2014-5) om ett invändningsförfarande mellan Puma och Gemma Group.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet den 19 december 2014 (ärende R 1207/2014-5) ogiltigförklaras.

2)

EUIPO ska ersätta rättegångsreglerna, inklusive Puma SE:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 171, 26.5.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/35


Tribunalens dom av den 14 september 2016 – National Iranian Tanker Company mot rådet

(Mål T-207/15) (1)

((Gemensam utrikes – och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att förhindra spridning av kärnmaterial - Frysning av tillgångar - Rättskraft - Rätt till ett effektivt rättsmedel - Oriktig bedömning - Rätt till försvar - Rätt till egendom - Proportionalitet))

(2016/C 392/44)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (ombud: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley och C. Murphy, solicitors)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis N. Rouam och M. Bishop, därefter M. Bishop och A. Vitro)

Saken

Talan om, i första hand, ogiltigförklaring enligt artikel 263 FUEF av rådets beslut (Gusp) 2015/236 av den 12 februari 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 39, 2015, s. 18), och rådets genomförandeförordning (EU) 2015/230 av den 12 februari 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 39, 2015, s. 3), i den del de angår sökanden, och, i andra hand, fastställelse enligt artikel 277 FEUF av att artikel 20.1 c i rådets beslut 2010/413/GUSP av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, 2010, s. 39), och artikel 23.2 d i rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, 2012, s. 1), inte är tillämpliga på sökanden.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

National Iranian Tanker Company och Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 245, 27.7.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/36


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Arrom Conseil mot EUIPO – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Mål T-358/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Roméo has a Gun by Romano Ricci - De äldre EU-ordmärkena NINA RICCI och RICCI - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé - Skadlig inverkan på renomméet - Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009))

(2016/C 392/45)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Arrom Conseil (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna C. Herissay Ducamp och J. Blanchard,

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: H. Kunz)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Puig France SAS (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten E. Armijo Chávarri)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 26 mars 2015 (ärende R 1020/2014-1) om ett invändningsförfarande mellan Puig France och Arrom Conseil

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Arrom Conseil ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Puig France SAS.


(1)  EUT C 294, 7.9.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/36


Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Preferisco Foods mot EUIPO – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO)

(Mål T-371/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket PREFERISCO - Det äldre EU-ordmärket I PREFERITI - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2016/C 392/46)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Preferisco Foods Ltd (Vancouver, British Columbia, Kanada) (ombud: advokaterna G. Macías Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal och E. Armero)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: K. Sidat Humphreys och J.-F. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid EUIPO: Piccardo & Savore’ Srl (Chiusavecchia, Italien)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 15 april 2015 (ärende R 2598/2013-2) om ett invändningsförfarande mellan Piccardo & Savore’ och Preferisco Foods.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Preferisco Foods Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 311, 21.9.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/37


Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Perfetti Van Melle Benelux mot EUIPO – PepsiCo (3D)

(Mål T-390/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket - De äldre EU-ordmärkena och figurmärkena 3D’S och 3D’s - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2016/C 392/47)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Perfetti Van Melle Benelux BV (Breda, Nederländerna) (ombud: advokaten P. Testa)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Ivanauskas och A. Folliard-Monguiral, agents)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: PepsiCo, Inc. (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: advokaterna V. von Bomhard och J. Fuhrmann)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 8 maj 2015 (ärende R 465/2014-5) om ett invändningsförfarande mellan PepsiCo och Perfetti Van Melle Benelux.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Perfetti Van Melle Benelux BV ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C. 311, 21.9.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/38


Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Globo Comunicação e Participações mot EUIPO (ljudmärke)

(Mål T-408/15) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om ljudmärke - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009))

(2016/C 392/48)

Rättegångsspråk: franska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Globo Comunicação e Participações S/A (Rio de Janeiro, Brasilien) (ombud: advokaterna E. Gaspar och M.-E. De Moro-Giafferri)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 18 maj 2015 (ärende R 2945/2014-5), om en ansökan om registrering av ett ljudmärke som EU-varumärke.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Globo Comunicação e Participações S/A ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 320, 28.9.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/38


Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Pohjanmäki mot rådet

(Mål T-410/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2013 - Tillsättningsmyndighetens respektive de rådgivande befordringskommittéernas roll - Betygsrapporter saknas - Medlemmarna i de rådgivande befordringskommittéerna har underlåtit att beakta betygsrapporterna - Huruvida uppgifterna för den föredragande till de rådgivande befordringskommittéerna är förenliga med uppgifterna för den tidigare betygsättaren - Likabehandling - Motiveringsskyldighet))

(2016/C 392/49)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Jaana Pohjanmäki (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd (ombud: E. Rebasti och M. Bauer)

Saken

Överklagande av den dom som meddelades av Europeiska unionens personaldomstol (första avdelningen) den 18 maj 2015, Pohjanmäki/rådet (F-44/14, EU:F:2015:46), med yrkande om att nämnda dom ska upphävas.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Jaana Pohjanmäki ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd i samband med målet i denna instans.


(1)  EUT C 337, 12.10.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/39


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Trinity Haircare mot EUIPO – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

(Mål T-453/15) (1)

((”EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-figurmärket VOGUE - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär saknas - Särskiljningsförmåga - Artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 - Ond tro - Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009”))

(2016/C 392/50)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Trinity Haircare AG (Herisau, Schweiz) (ombud: advokaterna J. Kroher och K. Bach)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Lewis och J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: D. Ivison, barrister)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 27 maj 2015 (ärende R 2426/2014-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan Advance Magazine Publishers och Trinity Haircare.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Trinity Haircare AG ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för såväl Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) som Advance Magazine Publishers, Inc.


(1)  EUT C 320, 28.9.2015.)


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/39


Tribunalens dom av den 14 september 2016 – Lotte mot EUIPO – Kuchenmeister (KOALA LAND)

(Mål T-479/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket KOALA LAND - Det äldre nationella ordmärket KOALA - Delvis avslag på registreringsansökan - Risk för förväxling - Verklig användning - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009))

(2016/C 392/51)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japan) (ombud: advokaterna M. Knitter och S. Schicker)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Kuchenmeister GmbH (Soest, Tyskland) (ombud: advokat P. Blumenthal)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 4 juni 2015 (ärende R 815/2014-1) om ett invändningsförfarande mellan Kuchenmeister och Lotte.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Lotte Co. Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 337, 12.10.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/40


Tribunalens dom av den 9 september 2016 – De Esteban Alonso mot kommissionen

(Mål T-557/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna - Ansökan om bistånd - Brottmål vid en nationell domstol - Institutionen har beslutat att delta som civilrättslig part - Talan i första instans har ogillats då det var uppenbart att den var ogrundad - Brister i förfarandet - Villkor för tillämpningen av artikel 24 i tjänsteföreskrifterna))

(2016/C 392/52)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Frankrike) (ombud: advokaten C. Huglo)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och C. Ehrbar, därefter C. Ehrbar och G. Berscheid)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av Europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) den 15 juli 2015, De Esteban Alonso/kommissionen (F-35/15, EU:F:2015:87), med yrkande om upphävande av det beslutet.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Fernando De Esteban Alonso ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen i samband med förfarandet vid denna instans.


(1)  EUT C 371, 9.11.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/41


Tribunalens dom av den 13 september 2016 – Paglieri Sell System mot EUIPO (APOTEKE)

(Mål T-563/15) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärke APOTEKE - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009))

(2016/C 392/53)

Rättegångsspråk: italienska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Paglieri Sell System SpA (Pozzolo Formigaro, Italien) (ombud: advokaterna P. Pozzi och F. Braga)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: K. Doherty och L. Rampini)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 23 juli 2015 (ärende R 2428/2014-5) om en ansökan om registrering av figurmärke APOTEKE som EU-varumärke.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Paglieri Sell System SpA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 371, 9.11.2015.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/41


Överklagande ingett den 5 augusti 2016 – Gifi Diffusion mot EUIPO – Crocs (Footwear)

(Mål T-424/16)

(2016/C 392/54)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, Frankrike) (ombud: advokaten C. de Chassey)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Crocs, Inc. (Longmont, Colorado, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av den omtvistade formgivningen: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistad formgivning: Gemenskapsformgivningen ”Footwear” – Gemenskapsformgivning nr 733 282-0001

Överklagat beslut: Beslut meddelat av tredje överklagandenämnden vid EUIPO den 25 april 2015 i ärende R 37/2015-3

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

ogiltigförklara gemenskapsformgivning nr 733 282-0001, och

förplikta EUIPO att ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grunder

Åsidosättande av artikel 6 i förordning nr 6/2002.

Åsidosättande av artiklarna 62 och 63 i förordning nr 6/2002.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/42


Talan väckt den 4 augusti 2016 – Šroubárna Ždánice mot rådet

(Mål T-442/16)

(2016/C 392/55)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Šroubárna Ždánice a. s. (Kyjov, Republiken Tjeckien) (ombud: advokaten M. Osladil)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förplikta Europeiska unionen att till sökanden betala skadestånd om 75 502 534 CZK,

förplikta Europeiska unionen att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en grund, nämligen att samtliga rekvisit är uppfyllda för att Europeiska unionen ska förpliktas att erlägga utomobligatoriskt skadestånd enligt artikel 268 FEUF, jämförd med artikel 340 andra stycket FEUF:

Genom att införa antidumpningstullar på import av vissa järn- eller stålfästanordningar från Folkrepubliken Kina, senare utvidgade till import från Malaysia, har Europeiska unionen underlåtit att fullgöra sina skyldigheter såsom medlem i WTO, vilka anges i antidumpningsavtalet;

Genom att underlåta att fullgöra sina skyldigheter enligt antidumpningsavtalet har Europeiska unionen åsidosatt artikel 216.2 FEUF;

Genom sitt rättsstridiga agerande har Europeiska unionen åsamkat sökanden skada uppgående till 75 502 534 CZK;

Orsakssamband föreligger mellan skadeståndsbeloppet och det rättsstridiga agerande som läggs Europeiska unionen till last.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/42


Talan väckt den 19 augusti 2016 – Spanien mot kommissionen

(Mål T-459/16)

(2016/C 392/56)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: M. Sampol Pucurull, Abogado del Estado)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1059 av den 21 juni 2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), i den del som avser Konungariket Spanien i fråga om vissa arealstöd för vilka 262 887 429,57 euro undantas från finansiering, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en grund som består av två delgrunder.

1.

Sökanden gör gällande att den schablonkorrigering som ålagts av kommissionen strider mot artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1) och mot 1997 år riktlinjer (dokument nr VI/5330/97) om de villkor som ska vara uppfyllda för att ålägga en korrigering på 25 eller 10 procent. Denna överträdelse innebär att kommissionen överskrider sina befogenheter i utövandet av sittutrymme för sitt utrymme för skönsmässig bedömning och åsidosätter principerna om proportionalitet och om rättssäkerhet.

De spanska myndigheterna anser för det första att de olika schablonkorrigeringar som ålagts strider mot artikel 31.2 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005, jämförd med 1997 år riktlinjer och proportionalitetsprincipen, eftersom kommissionen inte förfogar över trovärdiga och rimliga indicier för att komma till slutsatsen att det ska åläggas en finansiell korrigering på 25 procent såvitt avser skogbevuxna betesmarker för åren 2009–2013, med undantag av skogbevuxen betesmark för fem autonoma regioner för år 2009 för vilka det anses att tillämpning ska ske av artikel 73a punkt 2a i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 141, 2004, s. 18).

De spanska myndigheterna ifrågasätter även kommissionens tillämpning av en schablonkorrigering på 10 procent för åren 2009–2013 för skogbevuxna betesmarker och skogbevuxna beteshagar för år 2009.

De spanska myndigheterna anser för det andra att det angripna beslutet strider mot artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005, jämförd med principerna om proportionalitet och om rättssäkerhet, genom att det bortses från artikel 73a punkt 2a i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, jämförd med artikel 137 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 2009, s. 16).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/43


Talan väckt den 22 augusti 2016 – Portugal mot kommissionen

(Mål T-462/16)

(2016/C 392/57)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão och J. Saraiva de Almeida)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C (2016) 3753 av den 20 juni 2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), i den del beslutet innebär att ett belopp på 29 957 339,70 euro, avseende utgifter som Republiken Portugal deklarerat för arealstöd, undantas från unionsfinansiering med avseende på åren 2011, 2012 och 2013 med anledning av ”Brister i konsolideringen”, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har åsidosatt principen om skydd för berättigade förväntningar genom att medge genomförandet av ett offentligt utvecklingsprogram för justering av rättigheterna i enlighet med artikel 41.3 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 2009, s. 16), för att därefter, i efterhand, neka finansiering för utgifter som har sin grund i den rättighetsjustering som hade föreslagits för kommissionen.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 34, 36 och 41.3 i förordning (EG) nr 73/2009.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 31.2 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1) och av proportionalitetsprincipen.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/44


Talan väckt den 22 augusti 2016 – Portugal mot kommissionen

(Mål T-463/16)

(2016/C 392/58)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão och J. Saraiva de Almeida)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C (2016) 3753 av den 20 juni 2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), i den del beslutet innebär att ett belopp på 8 984 891,60 euro, avseende utgifter som Republiken Portugal deklarerat inom ramen för kriteriet Tvärvillkor, undantas från unionsfinansiering med avseende på åren 2011, 2012 och 2013, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Bristande motivering samt åsidosättande av artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU (EUT L 171, 2006, s. 90).

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 2009, s. 16), och av artiklarna 54.1 c andra stycket och 71 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (EUT L 316, 2009, s. 65).

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artiklarna 26 och 53 i förordning (EG) nr 1122/2009.

4.

Fjärde grunden: Bristande motivering.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av principen ”ne bis in idem”.

6.

Sjätte grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen och av artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/45


Överklagande ingett den 30 augusti 2016 – Sicignano mot EUIPO – Inprodi (GiCapri ”a giacchett’e capri”)

(Mål T-619/16)

(2016/C 392/59)

Överklagandet är avfattat på italienska

Parter

Klagande: Pasquale Sicignano (Santa Maria la Carità, Italien) (ombud: advokaterna A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli och G. Petrocchi)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Inghirami Produzione Distrinuzione SpA (Inprodi) (Milano, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”GiCapri ’a giacchett’e capri’” – ansökan om registrering nr 12 512 778

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 2 juni 2016 i ärende R 806/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 2 juni 2016 i ärende R 806/2015-5, genom vilket överklagandenämnden avslog ansökan om registrering nr 12 512 778 av det sammansatta varumärket GiCapri ”a giacchett’e capri” för varor i klasserna 18, 25 och 35, och följaktligen medge registrering, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b förordning nr 207/2009.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/46


Talan väckt den 29 augusti 2016 – České dráhy mot kommissionen

(Mål T-621/16)

(2016/C 392/60)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: České dráhy a. s. (Prag, Republiken Tjeckien) (ombud: advokaterna K. Muzikář och J. Kindl)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2016) 3993 final av den 22 juni 2016 (ärende AT.40401 – Twins) om en inspektion i enlighet med artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, och

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Det angripna beslutet antogs på grundval av information som härrör från en tidigare inspektion av České dráhys affärslokaler, vilken inspektion hade beslutats genom ett rättsstridigt beslut. Europeiska kommissionen hade inte rätt att använda den information som erhållits på detta sätt, inte ens för att anta det beslut som angrips genom förevarande talan.

2.

Andra grunden: Den information som ligger till grund för det angripna beslutet hade erhållits av den Europeiska kommissionen under en tidigare inspektion, och föll utanför ramen den inspektionens föremål, varför denna information har erhållits rättsstridigt.

3.

Tredje grunden: Det angripna beslutet och Europeiska kommissionens inspektion utgör ett oproportionerligt ingrepp i sökandens privata sfär. Europeiska kommissionen antog det angripna beslutet utan någon lagenligt tillgänglig information, kommissionen definierade inspektionens föremål oacceptabelt brett, och den gick utöver gränserna för sina utredningsbefogenheter.

4.

Fjärde grunden: Det angripna beslutet avgränsar inte i tillräcklig mån inspektionens föremål och syfte, bland annat eftersom beslutet definierar den tidsperiod som inspektionen ska avse oacceptabelt brett, och inte ger en adekvat motivering.

5.

Femte grunden: Det angripna beslutet och den sammanhängande inspektionen innebar ett oacceptabelt ingrepp i sökandens grundläggande rättigheter och friheter, vilka garanteras i artikel 7 i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter (eller artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna) och artikel 48 i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter (eller artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna).


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/47


Talan väckt den 31 augusti 2016 – Republiken Tjeckien mot kommissionen

(Mål T-627/16)

(2016/C 392/61)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, J. Pavliš och J. Vláčil)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1059 av den 20 juni 2016 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (delgivet som dokument C(2016) 3753) (nedan kallat det angripna beslutet), i den del beslutet undantar betalningar som verkställts av Republiken Tjeckien i samband med systemet för enhetlig arealersättning till ett totalt belopp om 84 272,83 EUR, i den del det undantar betalningar som verkställts av Republiken Tjeckien i samband med investeringar i vinsektorn till ett totalt belopp om 636 516,20 EUR, och i den del det undantar betalningar som verkställts av Republiken Tjeckien i samband med tvärvillkor till ett totalt belopp om 29 485 612,55 EUR, samt

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan avseende systemet för enhetlig arealersättning åberopar sökanden en enda grund, varigenom det görs gällande att kommissionen åsidosatt artikel 52.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissionen beslutade att undanta betalningar från EU-finansiering trots att varken EU-rätten eller nationell rätt hade åsidosatts.

Till stöd för sin talan avseende vinsektorn åberopar sökanden en enda grund, varigenom det görs gällande att kommissionen åsidosatt artikel 52.1 i förordning nr 1306/2013. Kommissionen beslutade att undanta betalningar från EU-finansiering trots att varken EU-rätten eller nationell rätt hade åsidosatts.

Till stöd för sin talan avseende tvärvillkoren åberopar sökanden två grunder:

Som första grund görs det gällande att kommissionen åsidosatt artikel 52.1 i förordning nr 1306/2013. Kommissionen beslutade att undanta betalningar från EU-finansiering trots att varken EU-rätten eller nationell rätt hade åsidosatts.

Som en andra, alternativ, grund görs det gällande att kommissionen åsidosatt artikel 52.2 i förordning nr 1306/2013. Även om klagomålen som bestritts under den första grunden utgjorde ett åsidosättande av EU-rätten (quod non), gjorde kommissionen en felaktig bedömning av hur grovt detta åsidosättande var och vilken finansiell skada som åsamkats EU.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/47


Talan väckt den 2 september 2016 – Remag Metallhandel och Jaschinsky mot kommissionen

(Mål T-631/16)

(2016/C 392/62)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Remag Metallhandel GmbH (Steyr, Österrike) och Werner Jaschinsky (St. Ulrich bei Steyr, Österrike) (ombud: advokaten M. Lux)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Med hänsyn till Olafs begäran och efterföljande krav på att medlemsstaternas myndigheter skulle driva in antidumpningstullar på samtliga försändelser av kiselmetall som exporterats från Taiwan till EU i enlighet med rådets förordning (EG) nr 398/2004 av den 2 mars 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 66, 2004) och rådets genomförandeförordning (EU) nr 467/2010 av den 25 maj 2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina, vilken utvidgats till att även omfatta import av kisel som avsänts från Republiken Korea, oavsett om denna import deklarerats ha sitt ursprung i Republiken Korea eller ej (EUT L 131, 2010), trots att Olaf inte har lagt fram några bevis för att det silikon som Remag har importerat från Taiwan är av kinesiskt ursprung, yrkar sökandena att tribunalen ska

förplikta svaranden att utge ersättning till sökandena enligt vad som anges i ansökan, jämte årlig dröjsmålsränta på 8 procent, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fem grunder.

1.

Första grunden: Olaf har, genom att kräva att medlemsstaterna skulle driva in antidumpningstullar innan undersökningen hade bekräftat varornas ursprung för att undgå preskribering av den påstådda tullskulden, uppmuntrat och anmodat nationella myndigheter att bryta mot artiklarna 220.1 och 221.1 i unionens tullkodex.

2.

Andra grunden: Olaf har, genom att i sin begäran om indrivning bortse från det faktum att en omlastning av silikon från Kina inte bevisar att silikonet är av kinesiskt ursprung, brutit mot principen om god förvaltning och sin skyldighet att dra sina slutsatser på underbyggda bevis.

3.

Tredje grunden: Olaf har, genom att påstå att all export av silikon från Taiwan avsåg varor med ursprung i Kina, brutit mot bevisbörderegeln för icke-förmånsberättigande ursprung för varor.

4.

Fjärde grunden: Olaf har, genom att påstå att den bearbetning som ägt rum i Taiwan inte räckte för att anse att varan hade sitt ursprung i Taiwan utan att beakta användningen av det bearbetade silikonet, åsidosatt reglerna avseende ursprung såsom de tolkats av EU-domstolen

5.

Femte grunden: Åsidosättande av sökandenas rätt till försvar.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/48


Överklagande ingett den 7 september 2016 – Deichmann mot EUIPO – Vans (Återgivning av en remsa på sidan av en sko)

(Mål T-638/16)

(2016/C 392/63)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Deichmann SE (Essen, Tyskland) (ombud: advokat C. Onken)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Vans, Inc. (Cypress, Kalifornien, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-positionsmärke (Återgivning av en remsa på sidan av en sko) – Registreringsansökan nr 10 263 895

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 6 juli 2016 i ärende R 408/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det överklagade beslutet på så sätt att beslutet från invändningsenheten av den 23 december 2014 ogiltigförklaras, invändning B 001919210 godtas och ansökan om registrering som EU-varumärke nr 10 263 895 avslås,

i andra hand, ogiltigförklara beslutet av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO av den 6 juli 2016 i ärende R 408/2015-4, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av regel 19.2 samt regel 20.1 och 20.2 i förordning (EG) nr 2868/95, av artikel 151.1 och 151.2 i förordning nr 207/2009, liksom av principerna om rättssäkerhet och om förbud mot retroaktiv tillämpning.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/49


Talan väckt den 8 september 2016 – GEA Group mot kommissionen

(Mål T-640/16)

(2016/C 392/64)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: GEA Group AG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaterna I. du Mont och C. Wagner)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 29 juni 2016 C(2016)3920 om ändring av beslut C(2009)8682 slutligt av den 11 november 2009 om ett förfarande enligt EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (AT.38589 – värmestabilisatorer),

i andra hand, sätta ned bötesbeloppet och fastställa ett nytt förfallodatum för betalning och ränta (efter att det angripna beslutet antogs), och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Europeiska kommissionen åsidosatte artikel 25 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, genom att anta det angripna beslutet trots att preskriptionstiden löpt ut.

2.

Andra grunden: Kommissionen åsidosatte, genom det angripna beslutet, artikel 266.1 FEUF och sökandens rätt till försvar, eftersom sökanden inte bereddes möjlighet att framföra sina synpunkter muntligen.

3.

Tredje grunden: Kommissionen åsidosatte artiklarna 23.2 och 23.3 i förordning nr 1/3003, såtillvida den inte tillämpade begränsningen på 10 procent i förhållande till sökanden och tillämpade denna begränsning i förhållande till en annan aktör som gjort sig skyldig till en överträdelse.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen åsidosatte likabehandlingsprincipen, genom att hålla sökanden ensamt ansvarig för handlingar som andra aktörer som gjort sig skyldiga till en överträdelse befanns ansvariga för medan det ansvar sökanden hade endast är ett härlett ansvar, och eftersom den endast till nackdel för sökanden fördelade den ytterligare börda som uppkom med anledning av den andra aktörens begränsade ansvar.

5.

Femte grunden: Kommissionen handlade utan behörighet (ultra vires), genom att retroaktivt fastställa ett förfallodatum till ett datum för vilket giltig rättslig grund för betalning saknades. Kommissionen åsidosatte sin motiveringsskyldighet enligt artikel 296.2 FEUF såtillvida den inte förklarade skälen till varför den avvek från sin praxis.


24.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/50


Överklagande ingett den 12 september 2016 – Iame/EUIPO – Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

(Mål T-642/16)

(2016/C 392/65)

Överklagandet är avfattat på italienska

Parter

Klagande: Iame SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna M. Mostardini, G. Galimberti, F. Mellucci, R. Kakkar)

Motpart: Europeiska unionens immatrialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Industrie Aeronautiche Reggiane Srl (Reggio Emilia, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”Parilla” – EU-varumärke nr 3 065 182

Förfarande vid EUIPO: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s första överklagandenämnd den 23 juni 2016 i ärende R 608/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet på grund av åsidosättande av artikel 51 i förordning (EG) nr 207/2009 i den del som ansökan R0608/2015-1 därigenom ogillades och det slogs fast att EU-figurmärket Parilla nr 3065182 som innehas av IAME S.p.A. för samtliga angivna varor och tjänster i klasserna 7 och 41 skulle upphävas på grund av bristande användning, och följaktligen

ogilla ansökan om upphävande enligt artikel 51 i förordning (EG) nr 207/2009 av EU-figurmärket Parilla nr 3065182 som innehas av IAME S.p.A. för samtliga angivna varor och tjänster i klasserna 7 och 41,

med förbehåll för framförande av ytterligare argument eller inkommande med bevisning inom föreskrivna frister,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande och felaktig tillämpning av artikel 51 i förordning nr 207/2009.