ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 236

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
30 juni 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 236/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8039 – Freudenberg/Vibracoustic) ( 1 )

1

2016/C 236/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8049 – TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio) ( 1 )

1

2016/C 236/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8041 – M&G/Anchorage/PHS Group Investment) ( 1 )

2

2016/C 236/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8054 – 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/TCR Capvest) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 236/05

Eurons växelkurs

3

2016/C 236/06

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

4

 

Revisionsrätten

2016/C 236/07

Särskild rapport nr 14/2016 – EU:s politiska initiativ och ekonomiska stöd till integrering av romer: stora framsteg har gjorts under det senaste årtiondet men det krävs ytterligare ansträngningar på fältet

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2016/C 236/08

Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

6

2016/C 236/09

Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulära representationer och deras familjer enligt artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

11

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2016/C 236/10

Uppmaning att inkomma med synpunkter i enlighet med artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol för statligt stöd

21

2016/C 236/11

Uppmaning enligt artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol att inkomma med synpunkter på frågor gällande förmodat statligt stöd till Hurtigruten ASA enligt kustavtalet för Hurtigrutens sjöfartstjänster 2012–2019

29

2016/C 236/12

Tillkännagivande från Norge om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Tillkännagivande om inbjudan att ansöka om koncession för utvinning av råolja på den norska kontinentalsockeln – Tilldelning i förhandsdefinierade områden 2016

45


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 236/13

Ansökningsomgång inom det fleråriga arbetsprogrammet för beviljande av finansiella bidrag till transeuropeisk energiinfrastruktur inom Fonden för ett sammanlänkat Europa för perioden 2014–2020 (kommissionens beslut C(2016) 1587)

47

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 236/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8094 – BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

48


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8039 – Freudenberg/Vibracoustic)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 236/01)

Kommissionen beslutade den 22 juni 2016 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32016M8039. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8049 – TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 236/02)

Kommissionen beslutade den 23 juni 2016 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32016M8049. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8041 – M&G/Anchorage/PHS Group Investment)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 236/03)

Kommissionen beslutade den 23 juni 2016 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32016M8041. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8054 – 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/TCR Capvest)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 236/04)

Kommissionen beslutade den 24 juni 2016 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32016M8054. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/3


Eurons växelkurs (1)

29 juni 2016

(2016/C 236/05)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1090

JPY

japansk yen

113,85

DKK

dansk krona

7,4376

GBP

pund sterling

0,82550

SEK

svensk krona

9,4311

CHF

schweizisk franc

1,0854

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,3065

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,114

HUF

ungersk forint

316,95

PLN

polsk zloty

4,4261

RON

rumänsk leu

4,5253

TRY

turkisk lira

3,2157

AUD

australisk dollar

1,4911

CAD

kanadensisk dollar

1,4407

HKD

Hongkongdollar

8,6041

NZD

nyzeeländsk dollar

1,5565

SGD

singaporiansk dollar

1,4951

KRW

sydkoreansk won

1 283,15

ZAR

sydafrikansk rand

16,6016

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,3680

HRK

kroatisk kuna

7,5273

IDR

indonesisk rupiah

14 577,25

MYR

malaysisk ringgit

4,4594

PHP

filippinsk peso

52,106

RUB

rysk rubel

71,0452

THB

thailändsk baht

39,028

BRL

brasiliansk real

3,6216

MXN

mexikansk peso

20,7331

INR

indisk rupie

74,9693


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/4


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2016/C 236/06)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Spanien

Tema : Unescos världskulturarv och världsnaturarv och – Kyrkor i kungariket Asturien

Beskrivning : Åtsidan pryds av kyrkan Santa Maria del Naranco. Överst i det inre fältet den utgivande statens namn ”ESPAÑA”, och därunder till höger präglingsåret ”2017”. Till vänster i det inre fältet återfinns myntortsmärket.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga : 4 miljoner

Utgivning :


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


Revisionsrätten

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/5


Särskild rapport nr 14/2016

EU:s politiska initiativ och ekonomiska stöd till integrering av romer: stora framsteg har gjorts under det senaste årtiondet men det krävs ytterligare ansträngningar på fältet

(2016/C 236/07)

Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 14/2016 EU:s politiska initiativ och ekonomiska stöd till integrering av romer: stora framsteg har gjorts under det senaste årtiondet men det krävs ytterligare ansträngningar på fältet just har offentliggjorts.

Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://eca.europa.eu och på EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/6


Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (1)

(2016/C 236/08)

Offentliggörandet av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 39 i kodexen om Schengengränserna (kodifiering).

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en regelbunden uppdatering av förteckningen på webbplatsen för generaldirektoratet för inrikes frågor.

FRANKRIKE

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 229, 14.7.2015

FÖRTECKNING ÖVER GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN

Flygplatser

(1)

Abbeville

(2)

Agen-la Garenne

(3)

Ajaccio-Campo dell’Oro

(4)

Albert-Bray

(5)

Amiens-Glisy

(6)

Angers-Marcé

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(8)

Annecy-Methet

(9)

Annemasse

(10)

Auxerre-Branches

(11)

Avignon-Caumont

(12)

Bâle-Mulhouse

(13)

Bastia-Poretta

(14)

Beauvais-Tillé

(15)

Bergerac-Roumanière

(16)

Besançon-la Vèze

(17)

Béziers-Vias

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(19)

Bordeaux-Mérignac

(20)

Brest-Guipavas

(21)

Brive-Souillac

(22)

Caen-Carpiquet

(23)

Calais-Dunkerque

(24)

Calvi-Sainte-Catherine

(25)

Cannes-Mandelieu

(26)

Carcassonne-Salvaza

(27)

Châlons-Vatry

(28)

Chambéry-Aix-les-Bains

(29)

Châteauroux-Déols

(30)

Cherbourg-Mauperthus

(31)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(32)

Colmar-Houssen

(33)

Deauville-Saint-Gatien

(34)

Dijon-Longvic

(35)

Dinard-Pleurtuit

(36)

Dôle-Tavaux

(37)

Epinal-Mirecourt

(38)

Figari-Sud Corse

(39)

Grenoble-Saint-Geoirs

(40)

Hyères-le Palivestre

(41)

Issy-les-Moulineaux

(42)

La Môle

(43)

Lannion

(44)

La Rochelle-Laleu

(45)

Laval-Entrammes

(46)

Le Castelet

(47)

Le Havre-Octeville

(48)

Le Mans-Arnage

(49)

Le Touquet-Paris-Plage

(50)

Lille-Lesquin

(51)

Limoges-Bellegarde

(52)

Lognes-Emerainville

(53)

Lorient-Lann-Bihoué

(54)

Lyon-Bron

(55)

Lyon-Saint-Exupéry

(56)

Marseille-Provence

(57)

Metz-Nancy-Lorraine

(58)

Monaco-Héliport

(59)

Montbéliard-Courcelles

(60)

Montpellier-Méditérranée

(61)

Nantes-Atlantique

(62)

Nevers-Fourchambault

(63)

Nice-Côte d’Azur

(64)

Nîmes-Garons

(65)

Orléans-Bricy

(66)

Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel

(67)

Paris-Charles de Gaulle

(68)

Paris-le Bourget

(69)

Paris-Orly

(70)

Pau-Pyrénées

(71)

Perpignan-Rivesaltes

(72)

Poitiers-Biard

(73)

Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, tillfälligt:

Fr.o.m. onsdagen den 10 juni t.o.m. söndagen den 14 juni 2015, kl. 10.00–15.30.

Detta tillfälliga öppethållande tillämpas under den internationella flyg- och rymdmässan i Bourget, för vilken det krävs en omdirigering av flyg som kommer från länder utanför Schengenområdet och som har flygplatsen i Pontoise som destination.

Fr.o.m. måndagen den 15 juni t.o.m. söndagen den 21 juni 2015, kl. 06.00–16.30.

Detta tillfälliga öppethållande tillämpas under en period då en säsongsmässig förbindelse till en destination utanför Schengenområdet (Quimper–London) är tillgänglig.

(74)

Quimper-Cornouailles, tillfälligt från den 19 maj till den 4 september 2016.

(75)

Rennes Saint-Jacques

(76)

Rodez-Marcillac

(77)

Rouen-Vallée de Seine

(78)

Saint-Brieuc-Armor

(79)

Saint-Etienne-Bouthéon

(80)

Saint-Nazaire-Montoir

(81)

Strasbourg-Entzheim

(82)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(83)

Toulouse-Blagnac

(84)

Tours-Saint-Symphorien

(85)

Troyes-Barberey

(86)

Vichy-Charmeil

Sjögränser

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bonifacio

(5)

Bordeaux

(6)

Boulogne

(7)

Brest

(8)

Caen-Ouistreham

(9)

Calais

(10)

Calvi

(11)

Cannes-Vieux Port

(12)

Carteret

(13)

Cherbourg

(14)

Dieppe

(15)

Douvres

(16)

Dunkerque

(17)

Granville

(18)

Honfleur

(19)

La Rochelle-La Pallice

(20)

Le Havre

(21)

Les Sables-d’Olonne-Port

(22)

L’Ile-Rousse

(23)

Lorient

(24)

Marseille

(25)

Monaco-Port de la Condamine

(26)

Nantes-Saint-Nazaire

(27)

Nice

(28)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(29)

Port-la-Nouvelle

(30)

Porto-Vecchio

(31)

Port-Vendres

(32)

Roscoff

(33)

Rouen

(34)

Saint-Brieuc (maritime)

(35)

Saint-Malo

(36)

Sète

(37)

Toulon

Landgränser

Med STORBRITANNIEN:

(fast förbindelse under Engelska kanalen)

(1)

Gare d’Ashford International

(2)

Gare d’Avignon-Centre

(3)

Cheriton/Coquelles

(4)

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

(5)

Gare de Fréthun

(6)

Gare de Lille-Europe

(7)

Gare de Paris-Nord

(8)

Gare de St-Pancras International

(9)

Gare d’Ebbsfleet International

(10)

Gare TGV Haute-Picardie, den 1 juli 2016.

Med ANDORRA

(1)

Pas de la Case-Porta

Förteckning över tidigare offentliggöranden

 

EUT C 316, 28.12.2007, s. 1

 

EUT C 134, 31.5.2008, s. 16

 

EUT C 177, 12.7.2008, s. 9

 

EUT C 200, 6.8.2008, s. 10

 

EUT C 331, 31.12.2008, s. 13

 

EUT C 3, 8.1.2009, s. 10

 

EUT C 37, 14.2.2009, s. 10

 

EUT C 64, 19.3.2009, s. 20

 

EUT C 99, 30.4.2009, s. 7

 

EUT C 229, 23.9.2009, s. 28

 

EUT C 263, 5.11.2009, s. 22

 

EUT C 298, 8.12.2009, s. 17

 

EUT C 74, 24.3.2010, s. 13

 

EUT C 326, 3.12.2010, s. 17

 

EUT C 355, 29.12.2010, s. 34

 

EUT C 22, 22.1.2011, s. 22

 

EUT C 37, 5.2.2011, s. 12

 

EUT C 149, 20.5.2011, s. 8

 

EUT C 190, 30.6.2011, s. 17

 

EUT C 203, 9.7.2011, s. 14

 

EUT C 210, 16.7.2011, s. 30

 

EUT C 271, 14.9.2011, s. 18

 

EUT C 356, 6.12.2011, s. 12

 

EUT C 111, 18.4.2012, s. 3

 

EUT C 183, 23.6.2012, s. 7

 

EUT C 313, 17.10.2012, s. 11

 

EUT C 394, 20.12.2012, s. 22

 

EUT C 51, 22.2.2013, s. 9

 

EUT C 167, 13.6.2013, s. 9

 

EUT C 242, 23.8.2013, s. 2

 

EUT C 275, 24.9.2013, s. 7

 

EUT C 314, 29.10.2013, s. 5

 

EUT C 324, 9.11.2013, s. 6

 

EUT C 57, 28.2.2014, s. 4

 

EUT C 167, 4.6.2014, s. 9

 

EUT C 244, 26.7.2014, s. 22

 

EUT C 332, 24.9.2014, s. 12

 

EUT C 420, 22.11.2014, s. 9

 

EUT C 72, 28.2.2015, s. 17

 

EUT C 126, 18.4.2015, s. 10

 

EUT C 229, 14.7.2015, s. 5

 

EUT C 341, 16.10.2015, s. 19

 

EUT C 84, 4.3.2016, s. 2.


(1)  Se förteckningen över tidigare offentliggöranden i slutet av denna uppdatering.


30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/11


Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulära representationer och deras familjer enligt artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (1)

(2016/C 236/09)

Offentliggörandet av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulära representationer och deras familjer som avses i artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 39 i kodexen om Schengengränserna (kodifiering).

Utöver offentliggörandet i EUT görs en månatlig uppdatering av förteckningen på webbplatsen för generaldirektoratet för inrikes frågor.

SCHWEIZ

Uppgifterna ersätter de uppgifter som offentliggjordes i EUT C 133, 1.5.2014.

SÄRSKILDA UPPEHÅLLSTILLSTÅND UTFÄRDADE AV UTRIKESMINISTERIET

Identitetskort (uppehållstillstånd) utfärdade av schweiziska förbundsutrikesministeriet:

Carte de légitimation « B » (à bande rose) : chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „B“ (mit rosafarbigem Streifen): Missionschefs der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, leitende Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „B“ (a banda rosa): Chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Identitetskort B (med rosa rand): Chefer för diplomatiska ständiga eller speciella beskickningar, högre tjänstemän vid internationella organisationer och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « C » (à bande rose) : membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, hauts fonctionnaires des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „C“ (mit rosafarbigem Streifen): Mitglieder des diplomatischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „C“ (a banda rosa): membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort C (med rosa rand): Medlemmar av den diplomatiska personalen vid diplomatiska ständiga eller speciella beskickningar, tjänstemän vid internationella organisationer och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « D » (à bande bleue) : membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „D“ (mit blauem Streifen): Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „D“ (a banda blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort D (med blå rand): Medlemmar av den administrativa och tekniska personalen vid diplomatiska ständiga eller speciella beskickningar och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « D » (à bande brune) : fonctionnaires de la catégorie professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „D“ (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „D“ (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort D (med brun rand): Tjänstemän av kategorin yrkespersonal vid internationella organisationer och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « E » (à bande violette): membres du personnel de service des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires des services généraux des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „E“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte der allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „E“ (a banda viola): membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort E (med violett rand): Medlemmar av servicepersonalen vid diplomatiska ständiga eller speciella beskickningar, tjänstemän som hör till servicepersonalen vid internationella organisationer och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « F » (à bande jaune) : domestiques privés des membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des postes consulaires de carrière et domestiques privés des fonctionnaires des organisations internationales / Legitimationskarte „F“ (mit gelbem Streifen): private Hausangestellte der Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der von Berufs-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen sowie private Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen / Carta di legittimazione „F“ (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali / Identitetskort F (med gul rand): Privat hushållspersonal hos medlemmar av personalen vid diplomatiska ständiga eller speciella beskickningar och karriärkonsulat samt hos tjänstemän vid internationella organisationer;

Carte de légitimation « G » (à bande turquoise) : fonctionnaires des organisations internationales (contrat de travail « court terme ») et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „G“ (mit türkisem Streifen): Beamte internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von begrenzter Dauer und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „G“ (a banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort G (med turkos rand): Tjänstemän vid internationella organisationer med tidsbegränsade anställningsavtal och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « H » (à bande blanche) : collaborateurs non-fonctionnaires des missions diplomatiques permanentes ou spéciales, des consulats et des organisations internationales, ainsi que les personnes sans privilèges et immunités autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, des consulats et des organisations internationales / Legitimationskarte “H” (mit weissem Streifen): Mitarbeiter ohne Beamtenstatus der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, der konsularischen Vertretungen und der internationalen Organisationen, sowie Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, der konsularischen Vertretungen und der internationalen Organisationen zu begleiten. / Carta di legittimazione „H“ (a banda bianca): collaboratori senza statuto di funzionari di missioni diplomatiche permanenti o speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali così come persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali / Identitetskort H (med vit rand): Medarbetare vid diplomatiska ständiga eller speciella beskickningar, konsulat och internationella organisationer som inte är tjänstemän samt personer utan privilegier och immunitet som har tillstånd att följa med medlemmar av personalen vid diplomatiska ständiga eller speciella beskickningar, konsulat och internationella organisationer;

Carte de légitimation « I » (à bande olive) : membres du personnel non suisse du Comité international de la Croix-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „I“ (mit olivem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „I“ (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort I (med olivgrön rand): Icke-schweiziska medlemmar av personalen vid Internationella rödakorskommittén och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « K » (à bande rose) : chefs de poste consulaire de carrière, fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K“ (mit rosafarbigem Streifen): Berufs-Postenchefs und Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K“ (a banda rosa): capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort K (med rosa rand): Chefer vid karriärkonsulat, tjänstemän vid karriärkonsulat och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « K » (à bande bleue) : employés consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K“ (mit blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K“ (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort K (med blå rand): Anställda vid karriärkonsulat och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « K » (à bande violette) : membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K“ (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort K (med violett rand): Medlemmar av servicepersonalen vid karriärkonsulat och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « K » (à bande blanche) : chefs de poste consulaire honoraire / Legitimationskarte „K“ (mit weissem Streifen): Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen / Carta di legittimazione „K“ (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari / Identitetskort K (med vit rand): Honorärkonsuler;

Carte de légitimation « L » (à bande de couleur sable) : membres du personnel non suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „L“ (mit sandfarbigem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Internationalen Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten Halbmond-Gesellschaften und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „L“ (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort L (med sandfärgad rand): Icke-schweiziska medlemmar av personalen vid Internationella rödakors- och röda halvmånefederationen och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « P » (à bande bleue) : personnel scientifique non suisse du CERN et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte « P » (mit blauem Streifen) : wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di Legittimazione « P » (à banda blu) : personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort P (med blå rand): Icke-schweizisk vetenskaplig personal vid CERN och familjemedlemmar som åtnjuter samma status;

Carte de légitimation « R » (à bande grise) : membres du personnel non suisse des organisations internationales quasi gouvernementales ou des autres organismes internationaux et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte « R » (mit grauem Streifen) : Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit von quasizwischenstaatlichen Organisation oder anderen internationalen Organen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di Legittimazione « R » (a banda grigia) : membri del personale non svizzero di organizzazioni internazionali quasi intergovernative o di altri organismi internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Identitetskort R (med grå rand) : Icke-schweiziska medlemmar av personalen vid halvstatliga internationella organisationer eller andra internationella organ och medlemmar av deras familjer som åtnjuter samma status.

Carte de légitimation « S » (à bande verte) : membres du personnel de nationalité suisse des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires de nationalité suisse des organisations internationales / Legitimationskarte „S“ (mit grünem Streifen): Mitglieder des Personals schweizerischer Staatsangehörigkeit der diplomatischen, ständigen und der Spezialmissionen, Beamte schweizerischer Staatsangehörigkeit internationaler Organisationen / Carta di legittimazione „S“ (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali / Identitetskort S (med grön rand): Medlemmar av personalen vid diplomatiska ständiga eller speciella beskickningar som har schweiziskt medborgarskap, tjänstemän vid internationella organisationer som har schweiziskt medborgarskap.

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ B

Ambassader och ständiga beskickningar: beskickningschef

Internationella organisationer: högre tjänsteman

Image

Innehavaren av detta kort har diplomatstatus

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ C

Ambassader och ständiga beskickningar: medlem av den diplomatiska personalen

Internationella organisationer: tjänsteman

Image

Innehavaren av detta kort har diplomatstatus

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ D

Ambassader och ständiga beskickningar: medlem av den administrativa och tekniska personalen

Image

Innehavaren av detta kort har diplomatstatus, dock har innehavaren civil- och förvaltningsrättslig immunitet endast för handlingar som utförs i tjänsten

Internationella organisationer: tjänsteman av kategorin yrkespersonal

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet för handlingar som utförs i tjänsten

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ E

Ambassader och ständiga beskickningar: medlem av servicepersonalen och medlemmar av lokalt anställd personal

Internationella organisationer: tjänsteman som hör till servicepersonalen

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet för handlingar som utförs i tjänsten

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ F

Ambassader, ständiga beskickningar och internationella organisationer: privat hushållspersonal hos en medlem av personalen

Image

Innehavaren av detta kort har inte rättslig immunitet

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ G

Internationella organisationer: tillfälligt anställd tjänsteman (tjänsteman med tidsbegränsat anställningsavtal) och medlem av utsänd personal

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet för handlingar som utförs i tjänsten

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ H

Ambassader, konsulat, ständiga beskickningar och internationella organisationer: person utan privilegier och immunitet

Image

Innehavaren av detta kort har inte rättslig immunitet och har inte tillträde till den schweiziska arbetsmarknaden

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ I

Internationella rödakorskommittén: personal

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet för handlingar som utförs i tjänsten. Innehavaren har inga tullprivilegier

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ K

Konsulat – rött K-kort: chef vid karriärkonsulat och tjänsteman vid karriärkonsulat

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet för handlingar som utförs i tjänsten

Konsulat – blått K-kort: anställd vid karriärkonsulat

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet för handlingar som utförs i tjänsten

Konsulat – violett K-kort: medlem av servicepersonalen och medlem av lokalt anställd personal

Image

Innehavaren av detta kort har inte rättslig immunitet

Konsulat – vitt K-kort: honorärkonsul

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet uteslutande för konsulära funktioner

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ L

Internationella rödakors- och röda halvmånefederationen: medlem av personalen

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet för handlingar som utförs i tjänsten. Innehavaren har inga tullprivilegier

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ P

Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN): vetenskaplig personal vid CERN

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet för handlingar som utförs i tjänsten

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ R

Icke-schweiziska medlemmar av personalen vid halvstatliga internationella organisationer eller andra internationella organ och medlemmar av deras familjer som åtnjuter samma status.

Image

Innehavaren av detta kort har inte rättslig immunitet

Identitetskort utfärdat av Förbundsutrikesministeriet av typ S

En medlem av personalen som har schweiziskt medborgarskap får, oberoende av den funktion han eller hon utövar inom den utländska beskickningen eller den internationella organisationen, i princip ett identitetskort av typ S. Schweiziska medlemmar av personalen som anställs lokalt av ambassader och konsulat får inte något kort. Schweziska tjänstemän med tidsbegränsat anställningsavtal vid internationella organisationer får inte något kort.

Ambassader och konsulat: medlem av yrkespersonalen som har schweiziskt medborgarskap

Ständiga beskickningar: medlem av personalen som har schweiziskt medborgarskap

Internationella organisationer: tjänsteman/medarbetare som har schweiziskt medborgarskap

Image

Innehavaren av detta kort har rättslig immunitet för handlingar som utförs i tjänsten

Förteckning över tidigare offentliggöranden

 

EUT C 247, 13.10.2006, s. 85

 

EUT C 153, 6.7.2007, s. 15

 

EUT C 64, 19.3.2009, s. 18

 

EUT C 239, 6.10.2009, s. 7

 

EUT C 304, 10.11.2010, s. 6

 

EUT C 273, 16.9.2011, s. 11

 

EUT C 357, 7.12.2011, s. 3

 

EUT C 88, 24.3.2012, s. 12

 

EUT C 120, 25.4.2012, s. 4

 

EUT C 182, 22.6.2012, s. 10

 

EUT C 214, 20.7.2012, s. 4

 

EUT C 238, 8.8.2012, s. 5

 

EUT C 255, 24.8.2012, s. 2

 

EUT C 242, 23.8.2013, s. 13

 

EUT C 38, 8.2.2014, s. 16

 

EUT C 133, 1.5.2014, s. 2

 

EUT C 360, 11.10.2014, s. 5

 

EUT C 397, 12.11.2014, s. 6

 

EUT C 77, 27.2.2016, s. 5

 

EUT C 174, 14.5.2016, s. 12


(1)  Se förteckningen över tidigare offentliggöranden i slutet av denna uppdatering.


UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas övervakningsmyndighet

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/21


Uppmaning att inkomma med synpunkter i enlighet med artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol för statligt stöd

(2016/C 236/10)

Genom beslut nr 489/15/KOL som återges på det giltiga språket efter denna sammanfattning, har Eftas övervakningsmyndighet meddelat de norska myndigheterna sitt beslut att inleda ett förfarande i enlighet med artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol i fråga om ovan nämnda åtgärd.

Berörda parter kan skicka synpunkter på åtgärden i fråga, inom en månad från offentliggörandet, till:

Eftas övervakningsmyndighet

Kansliet

Rue Belliard 35/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

De norska myndigheterna kommer att delges synpunkterna. En tredje part som inkommer med synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för begäran.

SAMMANFATTNING

Förfarande

De norska myndigheterna informerade per brev den 13 mars 2014 om bidragen till de regionala differentierade sociala systemen 2014–2020 i enlighet med artikel 1.3 i del I av protokoll 3 (1). Med grund i det meddelandet och den information som har lämnats därefter (2) godkände myndigheten stödordningen genom sitt beslut nr 225/14/KOL av den 18 juni 2014.

Eftadomstolen har, genom sin dom av den 23 september 2015 i mål E-23/14, Kimek Offshore AS mot ESA (3), delvis annullerat myndighetens beslut.

Myndigheten har per brev den 15 oktober 2015 (4) begärt information från de norska myndigheterna. De norska myndigheterna har per brev den 6 november 2015 (5) svarat på begäran om information.

Beskrivning av åtgärden

Själva syftet med en allmän stödordning för differentierade sociala avgifter är att minska eller förhindra avfolkningen i de minst bebodda regionerna i Norge genom att stimulera sysselsättningen. Den nuvarande stödordningen kompenserar anställningskostnader genom att reducera de sociala avgifterna i vissa geografiska områden. Huvudregeln är att stödnivåerna varierar utifrån det geografiska område där företaget är registrerat. Enligt norsk lag måste företag registrera underenheter för varje separat affärsverksamhet som bedrivs (6). Om ett företag utför olika typer av affärsverksamhet, måste separata underenheter registreras. Dessutom måste separata enheter registreras om aktiviteterna geografiskt utförs på olika platser.

Genom undantag från huvudregeln om registrering gäller stödordningen även för företag som är registrerade utanför det stödberättigade området, om de hyr ut arbetstagare till det stödberättigade området och om deras anställda utför rörlig verksamhet (nedan kallat ambulerande tjänster) inom det stödberättigade området. Detta är undantagsregeln som granskas i detta beslut. Den nationella rättsliga grunden för stödordningen finns i avsnitt 23–2 i den norska lagen om folketrygd (7). Den nationella rättsliga grunden för undantaget finns i avsnitt 1.4 i det norska parlamentets beslut nr 1482 av den 5 december 2013 om skattesatser m.m. under lagen om folketrygd.

Undantaget gäller endast om en anställd tillbringar minst hälften av sina arbetsdagar inom det stödberättigade området. Dessutom är den reducerade avgiften endast giltig för den del av arbetet som utförs i området.

Bedömning av åtgärden

Myndigheten måste bedöma om undantaget är förenligt med tillämpningen av EES-avtalet och dess artikel 61.3 c, i enlighet med myndighetens riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020 (nedan kallad RAG) (8).

Regionalstöd kan vara till hjälp för att främja den ekonomiska utvecklingen i mindre gynnade områden endast om det utfärdas för att uppmuntra till ytterligare investeringar eller stimulera den ekonomiska aktiviteten i dessa områden (9). Regionalt driftsstöd kan endast genomföras under artikel 61.3 c i EES-avtalet om det utfärdas för att hantera särskilda eller permanenta nackdelar som företag i missgynnade områden ställs inför (10).

Det är ingen tvekan om att stödordningens geografiska omfattning är begränsad till missgynnade områden. Omfattningen av detta beslut är begränsat till undantagsregeln. Frågan är om undantagsregeln är förenlig med bestämmelserna för statligt stöd. Den tillåter nämligen att företag som är registrerade utanför de missgynnade områden som omfattas av stödordningen kan utnyttja stödet om de bedriver ekonomisk verksamhet i de missgynnade områdena. Med andra ord, verkar undantagsregeln för att minska särskilda eller permanenta nackdelar som företag ställs inför i de missgynnade områdena?

Det är upp till de norska myndigheterna att påvisa risken för avfolkning utan undantagsregeln (11). De norska myndigheterna har framhävt de fördelar som undantagsregeln ger lokala företag. Företagen får till en lägre kostnad tillgång till specialiserad arbetskraft som de annars inte skulle kunna anställa. Dessutom ökar undantagsregeln konkurrensen mellan ambulerande tjänster i de stödberättigade områdena, vilket återigen är till fördel för lokala företag (bortsett från de som erbjuder ambulerande tjänster), eftersom ambulerande tjänster till en lägre kostnad gör det mer attraktivt och fördelaktigt att driva verksamhet i det stödberättigade området. Bidrag från stödordningen är ett indirekt verktyg på så vis att det används för att minska eller förhindra avfolkning genom att minska anställningskostnader. Tanken är att arbetsmarknaden är den viktigaste faktorn när människor väljer var de bosätter sig.

De norska myndigheterna menar dessutom att de företag som är registrerade utanför det stödberättigade området ibland kommer att anställa arbetstagare från de stödberättigade områdena. På så vis kommer dessa företag att bidra med arbeten som, även om de är av mer tillfällig art, kommer att bidra till större löneinkomster i de stödberättigade områdena. Detta stimulerar även näringslivet. De norska myndigheterna anger dessutom att de anställda som tillfälligt bosätter sig i ett stödberättigat område kommer att konsumera lokala varor och tjänster, och på så sätt bidra till den lokala ekonomin. Detta gäller särskilt anställda som pendlar till området under en kort eller medellång tid, eftersom de troligtvis bor på hotell, äter på restauranger osv. De norska myndigheterna har beräknat att det bidrag som utbetalats genom undantagsregeln är två procent av det totala bidraget 2015, men understryker att detta är en osäker uppskattning. Två procent innebär ungefär 19 miljoner euro (12). Myndigheten uppmanar de norska myndigheterna att lämna mer exakta uppgifter om regelns finansiella effekter.

Bortsett från ovanstående anmärkningar av allmän art, har de norska myndigheterna inte påvisat risken för avfolkning i de berörda områdena utan undantagsregeln. Myndigheten anser att om kraven i RAG ska uppfyllas måste en åtgärd få större effekter än en marginell ökning av de tillfälliga anställningsmöjligheterna och intäkterna i det stödberättigade området. Med grund i detta uppmanar myndigheten de norska myndigheterna att lämna in ytterligare information för att påvisa risken för avfolkning utan undantagsregeln.

I fråga om undantagsregelns effekter på konkurrens och handel, anger de norska myndigheterna att undantagsregeln skapar lika villkor för alla företag som är verksamma i de missgynnade områdena, eftersom den tillämpas på samma sätt för samtliga EES-baserade företag. Detta leder till att regeln säkerställer att otillbörliga negativa effekter på konkurrensen undviks. Myndigheten anser att detta är en positiv faktor såsom avses i punkterna 3 och 53 i RAG. De företag som är registrerade i ett stödberättigat område står dock i allmänhet troligtvis inför mer permanenta svårigheter än de som bara skickar dit sina anställda för att tillfälligt arbeta i området. De norska myndigheterna menar att företag som är registrerade utanför det stödberättigade området kan ha en konkurrensmässig nackdel i jämförelse med lokala företag på grund av bl.a. kostnader för transport och boende till personalen. De norska myndigheterna har inte lagt fram några uppgifter eller ytterligare argument för att stödja detta antagande. Myndigheten uppmanar de norska myndigheterna att ytterligare klargöra varför undantagsregeln inte skulle ha några otillbörliga negativa effekter på konkurrensen, och att lämna in ytterligare information som stödjer detta.

De norska myndigheterna har understrukit undantagsregelns stimulerande effekt. Det går inte att bara anta att ett bidrag har en stimulerande effekt. Även om det inte är nödvändigt att lämna individuella bevis på att bidrag under ett visst system individuellt stimulerar varje stödmottagare till en aktivitet som mottagaren annars inte skulle ha genomfört, måste den stimulerande effekten åtminstone baseras på sund ekonomisk teori. Det räcker inte att bara referera till en påstådd självklarhet. Även om det stämmer att undantagsregeln för företag som är registrerade utanför de stödberättigade områdena minskar kostnaderna för ambulerande tjänster i de stödberättigade områdena, har de norska myndigheterna inte gett bevis på eller argument för att det är troligt att den ekonomiska aktiviteten i området skulle minska på ett betydande sätt utan bidrag på grund av de problem som bidraget är riktat mot (13).

De norska myndigheterna har förklarat att företag som erbjuder ambulerande tjänster i viss mån kan registrera underenheter i ett stödberättigat område. Dessutom är de tvungna att göra detta när åtminstone en anställd utför arbete för en överordnad enhet på en separat plats och företaget kan besökas där.

De norska myndigheterna menar att utan undantagsregeln för ambulerande tjänster i det stödberättigade området skulle det uppstå en orättvis skillnad i behandlingen beroende på om företaget som erbjuder tjänsten har etablerat en underenhet i det stödberättigade området.

För det första är det inte tydligt för myndigheten vad kravet på att ”åtminstone en anställd utför arbete för en överordnad enhet på en separat plats och företaget kan besökas där” innebär. Myndigheten uppmanar därför de norska myndigheterna att förtydliga detta.

För det andra är principen om likvärdig behandling en allmän princip i EES-lagstiftning. Den kan dock inte på egen hand användas som grund för att rättfärdiga undantagsregeln. Undantagsregeln som sådan måste vara kompatibel med EES-avtalets funktionssätt.

Eftersom det saknas relevant information i enlighet med ovan, ställer sig myndigheten tvivlande till undantagsregelns kompatibilitet med EES-avtalets funktionssätt.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 489/15/COL

of 9 December 2015

opening a formal investigation into the exemption rule for ambulant services under the scheme on differentiated social security contributions 2014-2020

(Norway)

The EFTA Surveillance Authority (‘the Authority’),

HAVING REGARD to:

the Agreement on the European Economic Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Article 61,

Protocol 26 to the EEA Agreement,

the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (‘the Surveillance and Court Agreement’), in particular to Article 24,

Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (‘Protocol 3’), in particular to Article 1(2) of Part I and Articles 4(4) and 6(1) of Part II,

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

(1)

The Norwegian authorities notified the regionally differentiated social security contributions scheme 2014-2020 pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3 by letter of 13 March 2014 (14). On the basis of that notification and information submitted thereafter (15), the Authority approved the notified aid scheme by its Decision No 225/14/COL of 18 June 2014.

(2)

By its judgment of 23 September 2015 in case E-23/14 Kimek Offshore AS v ESA  (16) the EFTA Court annulled, in part, the Authority's decision.

(3)

By letter dated 15 October 2015 (17), the Authority requested information from the Norwegian authorities. By letter dated 6 November 2015 (18), the Norwegian authorities replied to the information request.

2.   The scheme as such is not the subject of the formal investigation

(4)

By its judgment the EFTA Court partly annulled the Authority's decision approving the aid scheme. The aid scheme as such is not subject to the renewed scrutiny carried out by the Authority in the present formal investigation. The subject of this formal investigation is merely the part of the scheme (an exemption rule for ambulant services) for which the Authority's approval was annulled.

3.   The scheme

3.1    Objective

(5)

The objective of the general scheme on differentiated social security contributions as such is to reduce or prevent depopulation in the least inhabited regions in Norway, by stimulating employment. The operating aid scheme offsets employment costs by reducing the social security contribution rates in certain geographical areas. As a main rule, the aid intensitites vary according to the geographical area in which the business unit is registered. The rules on registration are explained in greater detail below.

3.2    National legal basis

(6)

The national legal basis for the scheme as such is Section 23-2 of the National Insurance Act (19). This provision sets out the employer's general obligation to pay social security contributions calculated on the basis of gross salary paid to the employee. According to paragraph 12 of that section, the Norwegian Parliament may adopt regionally differentiated rates, as well as specific provisions for undertakings within certain sectors. Thus, it is the National Insurance Act, in conjunction with the annual decisions of the Norwegian Parliament, that forms the national legal basis for the scheme.

(7)

For further detail on the aid scheme as such, reference is made to the Authority's Decision No 225/14/COL.

3.3    Rules on registration

(8)

As a main rule, aid eligibility depends on whether a business is registered in the eligible area. As noted above, the main rule of the scheme is that aid intensities vary according to the geographical area in which the business is registered.

(9)

Norwegian law requires undertakings to register sub-units for each separate business activity performed (20). If an undertaking performs different kinds of business activities, separate sub-units must be registered. Moreover, separate units must be registered if the activities are performed in different geographical locations.

(10)

According to the Norwegian authorities, the ‘separate business activitiy’ criterion is met when at least one employee carries out work for the parent unit in a separate area, and the undertaking may be visited there. Each sub-unit forms its own basis for the calculation of the differentiated social security contribution, depending on their registered location. Thus, an undertaking registered outside the area eligible for aid under the scheme will be eligible for aid if, and in so far as, its economic activities are performed within a sub-unit located within the eligible area.

3.4    Ambulant services – the measure under scrutiny

(11)

By way of exemption from the main rule on registration, the scheme also applies to undertakings registered outside the eligible area where they hire out workers to the eligible area and where their employees are engaged in mobile activities within the eligible area (for the purposes of this decision, this is referred to as ‘ambulant services’). This is the exemption rule under scrutiny in the decision at hand. The national legal basis for that exemption is provided for by section 1(4) of the Norwegian Parliament's Decision No 1482 of 5 December 2013 on determination of the tax rates etc. under the National Insurance Act for 2014.

(12)

The exemption applies only when the employee spends half or more of his working days in the eligible area. Further, the reduced rate is only applicable for the part of the work carried out there. As a principal rule, the tax registration period is one calendar month.

(13)

This entails that if an employee of an Oslo-registered entity (Oslo is in Zone 1, an ineligible zone, where the rate therefore is the standard 14,1 %) completes 60 % of his work one calendar month in Vardø (which is in Zone 5 where the applicable rate is 0 %) and the rest in Oslo, the undertaking will be eligible for the zero-rate on the salary to be paid for the work carried out in Vardø, but not for the work carried out in Oslo.

4.   The judgment of the EFTA Court

(14)

The EFTA Court annuled the Authority's decision in so far as it closed the preliminary investigation as regards the aid measure in section 1(4) of the Norwegian Parliament's Decision No 1482 of 5 December 2013 on determination of the tax rates etc. under the National Insurance Act for 2014. Section 1(4) is drafted in such a way as to conflate, together with the exemption rule (which is the subject of the present decision), an anti-circumvention measure designed to prevent undertakings from claiming aid under the scheme by virtue of simply registering their business within an area with a lower rate of social security contributions, even if they then proceed to conduct ambulatory activities or hire out their employees to work in an area with a higher rate. The anti-circumvention measure is not subject to the present procedure (21).

5.   Comments by the Norwegian authorities

(15)

The Norwegian authorities argue that the exemption rule for ambulant services is compatible with the functioning of the EEA Agreement on the basis of its Article 61(3)(c) and that it is in line with the Authority's Guidelines on Regional State Aid for 2014-2020 (the RAG) (22).

(16)

The Norwegian authorities have explained that the exemption rule accounts for about two percent of the total aid granted under the scheme for 2015. They stress that this calculation is based on uncertain estimates.

(17)

The Norwegian authorities have explained that in Norway, access to employment is the most influential factor when it comes to peoples' choice of residence. The social security contribution is as a main rule calculated on the basis of the rate applicable in the zone in which the employer is considered to carry out business activity. This rule is based on the premise that only undertakings performing economic activity in the eligible area should receive aid, and only to the extent that they are performing business activities in that area. This is a fundamental premise for the aid scheme.

(18)

Where a company is registered, is not, and should not be, decisive. There are many sectors that frequently provide ambulant services. As an example, it would be too burdensome to require all construction firms to register their activities locally wherever they were to carry out work in order to be eligible for reduced social security rates. Neither Article 61(3)(c) nor the RAG or the GBER (23) contain requirements on where regional aid beneficiaries need to be registered. A formalistic approach where the registered location of the beneficiary is decisive in all cases has no basis in Article 61(3)(c). To the contrary, it would be difficult to reconcile with the RAG which focusses on whether the aid promotes economic activity in disadvantaged areas and not whether beneficiaries are registered within the area covered by the scheme. The underlying realities, i.e. whether the undertaking carries out economic activity within the eligible area, should be decisive. Furthermore, undertakings performing ambulant services can to some extent register sub-units in the eligible area. In the absence of the exemption rule for ambulant serices in the eligible area, there would be an unjustified difference in treatment depending on whether the service providing undertaking had established a sub-unit in the eligible area.

(19)

The Norwegian authorities contend that the exemption rule contributes to an objective of common interest in a number of ways. They firstly note that undertakings in the eligible area can access, at a lower cost, specialised labour that would otherwise not be available. Secondly, the rule leads to increased competition between ambulant services in eligible areas. This is beneficial for local undertakings, other than those providing ambulant services, as lower costs for ambulant services make it more attractive and more profitable to run a business in the eligible area. Thirdly, employees with a temporal stay in the eligible area will buy local goods and services and thereby contribute to the local economy. This applies in particular to employees commuting to the location especially in the short or medium term as they are likely to stay in hotels, eat in restaurants etc. Fourthly, undertakings located in central areas may also hire personnel residing in the area where the ambulant services are performed. Even if the jobs are temporary in nature, they will contribute to increased wage income in the eligible regions, which also stimulates economic activity. Finally, undertakings registered outside the eligible zone may have a competitive disadvantage compared to local firms due to i.a. costs of transporting and lodging of personnel.

(20)

In the view of the Norwegian authorities, it is evident that the exemption rule has an incentive effect as it reduces labour costs for ambulant services.

(21)

Finally, the Norwegian authorities stress that the exemption rule creates a level playing field for all undertakings active in the disadvantages areas. The rule applies equally to any EEA-based undertaking. This ensures that undue adverse effects on competition are avoided.

II.   ASSESSMENT

1.   The presence of state aid

(22)

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.

(23)

This implies that a measure constitutes state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement if the following conditions are cumulatively fulfilled: (i) there must be an intervention by the state or through state resources, (ii) that intervention must confer a selective economic advantage on the recipients, (iii) it must be liable to affect trade between EEA States and (iv) it must distort or threathen to distort competition.

(24)

In Decision No 225/14/COL, the Authority concluded that the scheme on differentiated social security contributions 2014-2020 constitutes an aid scheme. The Authority refers to its reasoning in paragraphs 68-74 of that decision. The exemption rule for ambulant services is part of the provisions providing for that aid scheme. It increases the scope of the scheme in the sense that it widens the circle of potential beneficiaries to undertakings that are not registered in the eligible areas. As with the other aid granted under the scheme, extending the scheme to the undertakings registered outside of the eligible areas results in state resources conferring selective advantages on undertakings. These advantages are liable to affect trade and distort competition.

2.   Procedural requirements

(25)

Pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3: ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. … The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.

(26)

The Norwegian authorities implemented the exemption rule after the Authority approved it by Decision No 225/14/COL. With the annulment of the Authority's approval of the rule by the EFTA Court, the aid has become unlawful.

3.   Compatibility of the aid

(27)

The Authority must assess whether the exemption rule is compatible with the functioning of the EEA Agreement on the basis of its Article 61(3)(c) in line with the RAG.

(28)

The exemption rule for ambulant services entitles undertakings that are not registered in the eligible area to benefit from reduced social security charges when and to the extent that they carry out economic activities in the registered area. Neither Article 61(3)(c) EEA nor the RAG (nor the regional aid rules in the GBER) formally require that regional aid beneficiaries are registered in the assisted areas.

(29)

Regional aid can be effective in promoting the economic development of disadvantaged areas only if it is awarded to induce additional investment or economic activity in those areas (24). Regional operating aid can only fall under Article 61(3)(c) EEA if it is awarded to tackle specific or permanent handicaps faced by undertakings in disadvantaged regions (25).

(30)

There is no question that the geographical scope of the scheme as such is restricted to disadvantaged regions. The scope of this decision is limited to the exemption rule. The question is whether that rule, which entails that undertakings registered outside the disadvantaged regions covered by the scheme can benefit from aid under the scheme to the extent that they carry out economic activities in the disadvantaged regions is compatible with the state aid rules. In other words, does the exemption rule tackle specific or permanenet handicaps faced by undertakings in the disadvantaged regions?

(31)

It is for the Norwegian authorities to demonstrate the risk of depopulation in the absence of the exemption rule (26). The Norwegian authorities have underlined the benefits of the exemption rule for local undertakings. They can access, at a lower cost, specialised labour that would otherwise not be available. Moreover, the exemption rule leads to increased competition between ambulant services in the eligible areas, which again is beneficial for local undertakings (other than those providing ambulant services) since lower costs for ambulant services make it more attractive and more profitable to run a business in the eligible area. The use of aid under the scheme is an indirect tool in the sense that it is used to reduce the cost of employing workers as a measure to reduce or prevent depopulation. The idea is that the labour market is the most important factor influencing where people live.

(32)

The Norwegian authorities have further argued that the firms registered outside the eligible area occasionally will hire workers in the eligible areas. Thereby the firms will provide jobs that, although of a more temporary nature, will nevertheless contribute to increased wage income in the eligible regions. This also stimulates economic activity. The Norwegian authorities furthermore argue that employees who temporarily stay in the eligible area will buy local goods and services and thereby contribute to the local economy. This applies in particular to employees commuting to the location especially on short or medium term as they are likely to stay in hotels, eat in restaurants, etc. The Norwegian authorities have estimated the amount of aid resulting from the exemption rule to be two percent of the total aid for 2015 which they stress is an uncertain estimate. Two percent amounts to approximately EUR 19 million (27). The Authority invites the Norwegian authorities to provide more precise information about the financial effect of the rule.

(33)

Apart from the above remarks of a general nature, the Norwegian authorities have not demonstrated the risk of depopulation of the relevant area in the absence of the exemtion rule. It is the view of the Authority that a measure, in order to meet the requirements of the RAG, must have effects exceeding a marginal increase of temporary employment possibilities and spending in the eligible area. On this basis, the Authority invites the Norwegian authorities to provide more information to demonstrate the risk of depopulation in the absence of the exemption rule.

(34)

In terms of effect on competition and trade of the exemption rule, the Norwegian authorities argue that the exemption rule creates a level playing field for all undertakings active in the disadvantaged areas as it applies equally to any EEA-based undertaking. The consequence is that it ensures that undue adverse effects on competition are avoided. It is the view of the Authority that this is a positive feature in light of paras. 3 and 53 of the RAG. However, the undertakings registered within the eligible area may, in general, face more permanent difficulties than the undertakings that merely send their employees to work in the area on a non-permanent basis. The Norwegian authorities argue that undertakings registered outside the eligible zone may have a competitive disadvantage compared to local firms due to i.a. costs of transporting and lodging of personnel. The Norwegian authotities have not presented any data or further reasoning to back up this assumption. The Authority invites the Norwegian authorities to further clarify why it is that the exemption rule does not have undue adverse effects on competition and to submit further information to back this up.

(35)

The Norwegian authorities have stressed that it is evident that the exemption rule has an incentive effect. Incentive effect of an aid cannot merely be assumed. While it is not necessary to provide individual evidence that aid under a scheme provides each beneficiary with an incentive, on an individual basis, to carry out an activity it would not otherwise have carried out, the incentive effect must, at the least, be based on sound economic theory. It is not sufficient merely to refer to an alleged obviousness. While it is true that the exemption rule for companies registered outside the eligible areas reduces labour costs for ambulant services in the eligible areas, the Norwegian authorities have not provided evidence or arguments to the effect that it is likely that, in the absence of aid, the level of economic activity in the area would be significantly reduced due to the problems that the aid is intended to address (28).

(36)

The Norwegian authorities have explained that undertakings performing ambulant services to some extent can register sub-units in the eligible area. Moreover, they are required to do so when at least one employee carries out work for the parent unit in a separate area, and the undertaking may be visited there.

(37)

The Norwegian authorities argue that in the absence of the exemption rule for ambulant services in the eligible area, there would be an unjustified difference in treatment depending on whether the service providing undertaking had established a sub-unit in the eligible area.

(38)

Firstly, it is not clear to the Authority what the requirement that ‘at least one employee carries out work for the parent unit in a separate area, and the undertaking may be visited there’ entails. The Authority therefore invites the Norwegian authorities to clarify this.

(39)

Secondly, the the principle of equal treatment is a general principle of EEA law. However, this cannot in and of itself serve as a basis to justify the exemption rule. The exemption rule must itself be compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(40)

In conclusion, the absence of the relevant information, as described above, leads the Authority to have doubts about the compatibility of the exemption rule with the functioning of the EEA Agreement.

4.   Conclusion

(41)

As set out above, the Authority has doubts as to whether the exemption rule for ambulant services under the scheme on differentiated social security contributions 2014-2020 is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(42)

Consequently, and in accordance Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The decision to open a formal investigation procedure is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measure is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(43)

The Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites the Norwegian authorities to submit, by 10 January 2016 their comments and to provide all documents, information and data needed for the assessment of the compatibility of the measure in light of the state aid rules.

(44)

The Authority reminds the Norwegian authorities that, according to Article 14 of Part II of Protocol 3, any incompatible aid unlawfully granted to the beneficiaries will have to be recovered, unless this recovery would be contrary to a general principle of EEA law, such as the protection of legitimate expectations.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 is opened into the exemption rule for ambulant services under the scheme on differentiated social security contributions 2014-2020.

Article 2

The Norwegian authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure by 10 January 2016.

Article 3

The Norwegian authorities are requested to provide by 10 January 2016, all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 4

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Article 5

Only the English language version of this decision is authentic.

Done in Brussels, on 9 December 2015

For the EFTA Surveillance Authority

Sven Erik SVEDMAN

President

Helga JÓNSDÓTTIR

College Member


(1)  Handlingar nr 702438–702440, 702442 och 702443.

(2)  Se punkt 2 i beslut nr 225/14/KOL, tillgängligt på http://www.eftasurv.int/media/state-aid/Consolidated_version_-_Decision-225_14_COL__NOR_Social_Security_contributions_2014-2020.pdf.

(3)  Ännu inte offentliggjort.

(4)  Handling nr 776348.

(5)  Handlingar nr 779603 och 779604.

(6)  Lov om Enhetsregisteret (LOV-1994-06-03-15).

(7)  LOV-1997-02-28-19.

(8)  EUT L 166, 5.6.2014, s. 44 och EES-supplement nr 33, 5.6.2014, s. 1.

(9)  Punkt 6 i RAG.

(10)  Punkt 16 i RAG.

(11)  Punkt 43 i RAG.

(12)  Med grund i den meddelade budgeten 2013, se punkt 49 i myndighetens beslut nr 225/14/KOL.

(13)  Punkt 71 i RAG.

(14)  Documents No 702438-702440, 702442 and 702443.

(15)  See paragraph 2 of Decision No 225/14/COL, available online: http://www.eftasurv.int/media/state-aid/Consolidated_version_-_Decision_225_14_COL__NOR_Social_Security_contributions_2014-2020.pdf

(16)  Not yet reported.

(17)  Document No 776348.

(18)  Documents No 779603 and 779604.

(19)  LOV-1997-02-28-19.

(20)  The Act on the Coordinating Register for Legal Entities (LOV-1994-06-03-15).

(21)  See Order of the EFTA Court of 23.11.2015 in Case E-23/14 INT Kimek Offshore AS v ESA (not yet reported).

(22)  OJ L 166, 5.6.2014, p. 44 and EEA Supplement No 33, 5.6.2014, p. 1.

(23)  The General Block Exemption Regulation (GBER). Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1), incorporated into the EEA Agreement by EEA Joint Committee Decision No 152/2014 (OJ L 342, 27.11.2014, p. 63 and EEA Supplement No 71, 27.11.2014, p. 61) at point 1j of Annex XV to the EEA Agreement.

(24)  Para. 6 of the RAG.

(25)  Para. 16 of the RAG.

(26)  Para. 43 of the RAG.

(27)  Based on the notified 2013 budget, see para. 49 of the Authority's Decision No 225/14/COL.

(28)  Para. 71 of the RAG.


30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/29


Uppmaning enligt artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol att inkomma med synpunkter på frågor gällande förmodat statligt stöd till Hurtigruten ASA enligt kustavtalet för Hurtigrutens sjöfartstjänster 2012–2019

(2016/C 236/11)

Genom beslut nr 490/15/KOL av den 9 december 2015, som återges på det giltiga språket efter denna sammanfattning, inledde Eftas övervakningsmyndighet (nedan kallad myndigheten) förfaranden enligt artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol. De norska myndigheterna har underrättats genom en kopia av beslutet.

Myndigheten uppmanar härmed övriga Eftastater, EU:s medlemsstater samt övriga berörda parter att inom en månad från den dag då detta tillkännagivande offentliggörs skicka synpunkter på åtgärden till

Eftas övervakningsmyndighet

Registrator

Rue Belliard 35/Belliardstraat 35

1040 Bryssel

BELGIEN

Synpunkterna kommer att meddelas de norska myndigheterna. En berörd part som lämnar synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet. Begäran ska motiveras.

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Hurtigruten ASA (nedan kallad Hurtigruten) tillhandahåller transporttjänster bestående av person- och godstransporter längs kusten mellan Bergen och Kirkenes.

Efter ett anbudsförfarande undertecknades den 13 april 2011 ett avtal med Hurtigruten om upphandling av tjänster för kustrutten Bergen–Kirkenes för perioden 1 januari 2012–31 december 2019 (nedan kallat Hurtigrutenavtalet). Enligt avtalet ska Hurtigruten anlägga 32 hamnar mellan Bergen och Kirkenes under årets alla dagar. På rutterna Tromsö–Kirkenes och Kirkenes–Tromsö ska godstransport också tillhandahållas. Tjänsterna ska tillhandahållas i enlighet med vissa kapacitets- och fartygskrav i avtalet. Fartyg som används på kustrutten ska ha en passagerarkapacitet på minst 320 passagerare, bäddkapacitet i hytter för 120 passagerare och godskapacitet för 150 euro-lastpallar i ett lastutrymme med normal lasthöjd. De ska också uppfylla de rättsliga och tekniska kraven i avsnitt 4.4 i kravspecifikationerna.

För de tjänster som omfattas av Hurtigrutenavtalet betalar de norska myndigheterna en ersättning på sammanlagt 5 120 miljoner norska kronor för de åtta år avtalet gäller.

Bedömning av det statliga stödet i ersättningen

Det enda kriterium rörande begreppet statligt stöd som det råder osäkerhet kring är om avtalet gav Hurtigruten en selektiv oberättigad ekonomisk fördel.

Selektiv ekonomisk fördel för Hurtigruten

Myndigheten bedömde de fyra villkoren i Altmark-domen (1) och fann att inget av dem verkar vara uppfyllt i detta skede. Följaktligen ges Hurtigruten en selektiv fördel i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet.

När det gäller det första villkoret, det vill säga att det klart och tydligt måste röra sig om en allmän trafikplikt, tvivlar myndigheten på om kravet på reservkapacitet i avsnitt 4.2 i Hurtigrutenavtalet kan klassificeras av Norge som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Myndigheten uppmanar därför de norska myndigheterna att objektivt motivera behovet av en allmän trafikplikt, med hänsyn till säsongsvariationerna för transport av betalande passagerare.

Vad gäller det andra villkoret och det faktum att de parametrar som ligger till grund för beräkningen av ersättningen på förhand måste fastställas på ett objektivt och öppet sätt, tvivlar myndigheten i detta skede på om kravet på reservkapacitet är kopplat till det faktiska passagerarantalet vid en allmän trafikplikt. Till exempel har det inte funnits någon objektiv och öppen metod för att på förhand beräkna kostnaden per passagerare/kilometer. Hurtigruten har fastställt en separat budget med alla kostnader och intäkter som kan tillskrivas rutter för den allmänna trafikplikten. Denna separata redovisning syftar dock inte till att på förhand fastställa parametrarna för ersättningen som ska vara direkt kopplad till Hurtigrutens faktiska förluster och kostnader (och kapacitets- och passagerarkostnader).

När det gäller det tredje villkoret tvivlar myndigheten på om de norska myndigheterna har säkerställt att ersättningen inte överstiger vad som krävs för att täcka alla kostnader eller delar av de kostnader som har uppkommit vid fullgörandet av den allmänna trafikplikten, med beaktande av relevanta intäkter och en rimlig vinst för att fullgöra dessa skyldigheter.

Myndigheten kan i detta skede inte utesluta att Hurtigruten överkompenserats för att den fullgör den allmänna trafikplikten. För att komma fram till denna preliminära slutsats bedömde myndigheten följande:

i)

Hurtigruten reserverar inte kapacitet för passagerare inom den allmänna trafikplikten, utan säljer den till kryssningspassagerare. Ändå förblir ersättningen för den allmänna trafikplikten densamma.

ii)

Ersättningen för att fullgöra den allmänna trafikplikten har ökat avsevärt jämfört med den föregående avtalsperioden.

iii)

Hurtigruten får fortfarande ersättning för tjänster som den inte tillhandahåller.

iv)

Hurtigruten försöker även få lägre hamnavgifter, och samtidigt behålla samma ersättning för den allmänna trafikplikten.

Vad beträffar det fjärde villkoret, där det krävs att ett anbudsförfarande eller en riktmärkning ska inledas med en effektiv operatör, tvivlar myndigheten i detta skede på om ett anbudsförfarande som detta kan anses vara tillräckligt för att garantera ”den lägsta kostnaden för det allmänna”, med hänvisning till anbudsförfarandet som resulterade i ett enda anbud, Hurtigrutens. Tvivlet är särskilt berättigat då Hurtigruten hade en betydande konkurrensfördel i anbudsförfarandet, mot bakgrund av att företaget redan hade fartyg som var anpassade till kraven i kravspecifikationerna.

Enligt kravspecifikationerna offentliggjordes tre alternativ för att fullgöra den allmänna trafikplikten. Detta skulle tyda på att det finns ytterligare uppgifter och/eller viktningskriterier bland alternativen. Eftersom dessa uppgifter inte ingick i anbudshandlingarna tvivlar myndigheten på om upphandlingen såsom den utformades har gett incitament till andra potentiella anbudsgivare än Hurtigruten, som skulle ha varit beredda att lägga bud i enlighet med kraven i de tre olika alternativen och för ett annat alternativ än det som sedan valdes.

De norska myndigheterna har inte lämnat några uppgifter om riktmärkning med en effektiv operatör.

Förenlighetsbedömning

Förenligheten vad gäller ersättning för sjötransporttjänster inom ramen för den allmänna trafikplikten bedöms på grundval av artikel 59.2 i EES-avtalet jämförd med myndighetens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster (nedan kallade rambestämmelserna) (2).

De principer som anges i dessa rambestämmelser är endast tillämpliga på ersättning för allmän trafikplikt i den utsträckning den utgör statligt stöd som inte omfattas av kommissionens beslut 2012/21/EU om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (3).

Myndigheten har inte fått några uppgifter från de norska myndigheterna vad gäller förenligheten och tvivlar i detta skede på om Hurtigrutenavtalet är förenligt med EES-avtalet.

Slutsats

I ljuset av ovanstående beslutade myndigheten att inleda det formella granskningsförfarandet i enlighet med artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol. Berörda parter uppmanas att inkomma med synpunkter inom en månad från dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 490/15/COL

of 9 December 2015

opening the formal investigation procedure on the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services 2012-2019

(Norway)

[NON-CONFIDENTIAL VERSION]

The EFTA Surveillance Authority (‘the Authority’),

HAVING REGARD to:

the Agreement on the European Economic Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Articles 59(2) and 61,

Protocol 26 to the EEA Agreement,

the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (‘the Surveillance and Court Agreement’), in particular to Article 24,

Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (‘Protocol 3’), in particular to Article 1 of Part I and Articles 4(4), 6 and 13 of Part II,

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

(1)

On 28 April 2014 the Authority received by e-mail a complaint about alleged incompatible aid to Hurtigruten ASA (‘Hurtigruten’) under the Coastal Agreement for the Bergen – Kirkenes route (‘Hurtigruten Agreement’ or ‘HA’) for the period 1 January 2012 to 31 December 2019.

(2)

A second complaint referring to the same Coastal Agreement was received on 9 July 2014. The two complaints are independent, but there are certain overlapping issues. Given that both complaints refer to the same HA, the present decision will treat them jointly and refer to them as ‘the complaints’ (reference will also be made to ‘the complainants’) throughout the text.

(3)

By letter dated 13 June 2014 (supplemented by a subsequent letter of 10 July 2014), the Authority requested information from the Norwegian authorities. By letter dated 22 September 2014, the Norwegian authorities replied to the information request. An additional request for information was sent to the Norwegian authorities on 21 November 2014, to which the Norwegian authorities replied by letter dated 16 January 2015.

2.   Background – the Hurtigruten Agreement

(4)

Hurtigruten operates transport services consisting of the combined transport of persons and goods along the Norwegian coast from Bergen to Kirkenes, as illustrated in the diagram below:

Diagram 1 – The Bergen – Kirkenes coastal route

Image

(5)

The operation of the service for parts of the period 1 January 2005 to 31 December 2012 was the subject of the Authority's Decision No 205/11/COL. (4) In that Decision the Authority concluded that the measures involved entailed state aid that was incompatible with the functioning of the EEA Agreement in so far as they constituted a form of overcompensation for a public service obligation, and ordered the recovery of the aid.

(6)

The operation of the service for the period 1 January 2012 to 31 December 2019 was the subject of a tender procedure initiated on 30 June 2010, when the tender specifications were published on Doffin (online database for public procurement). (5)

(7)

Following this tender procedure, and on the basis of a bid submitted on 8 November 2010, a contract for the procurement of services for the Bergen – Kirkenes coastal route for the period 1 January 2012 to 31 December 2019 was signed with Hurtigruten on 13 April 2011. Under this contract, Hurtigruten shall perform daily sailings throughout the year with calls at 32 intermediate defined ports between Bergen and Kirkenes. For the Tromsø – Kirkenes and Kirkenes – Tromsø routes, freight transport shall also be provided. The services shall be operated in line with certain capacity and vessel requirements, as stipulated in the contract. Vessels used on the coastal route shall as a minimum have a passenger capacity for 320 passengers, berth capacity in cabins for 120 passengers and freight capacity for 150 euro pallets in a cargo hold with a normal load height. They shall also meet legal and technical requirements as indicated in section 4.4 of the tender specifications.

(8)

The maritime services for the Bergen – Kirkenes route are based on maximum fares as regards port-to-port passengers (i.e. public service passengers), which must be approved by the Norwegian authorities. According to the HA, ‘“[p]ort-to-port passengers” are passengers who purchase tickets for travelling on a chosen route in accordance with the normal tariff, with any supplement for cabins and/or meals at their option. Prices for supplementary services must correspond to published prices for the selected standard of cabin and meal. The overall price must in such cases equal the sum of the ticket price and individual prices of the selected supplementary services.’ An approved fare is taken to mean the normal fares tariff that applied on this route on 1 October 2004, adjusted in line with the Consumer Price Index. Any subsequent changes to the normal tariff must be approved by the Norwegian authorities.

(9)

For other passengers, Hurtigruten is free to set its prices. According to the HA, ‘“[o]ther passenger” are those who are not “port-to-port passengers”. In other words, they are passengers who purchase travel products for specific routes, defined by the supplier, and which include at least one overnight cabin stay and at least one meal on board, where the supplier has published a combined price for the items included and which cannot be broken down into the individual published prices for the same items, including that the passengers will not be entitled to defined discounts on the travel component of the product. Other passengers also include those purchasing a travel product, defined by the supplier, with at least the above-mentioned supplementary services at a combined price, specified per day, but where the passengers themselves select the route where these conditions apply.’ The same applies to cabin and meal prices, as well as to freight transport.

(10)

For the services covered by the HA, the Norwegian authorities pay a total compensation of NOK 5120 million for the eight years' duration of the agreement, expressed in 2011 prices, in accordance with Statistics Norway's cost index for domestic sea transport. (6) The compensation allocation for each individual year is as follows:

Table 1 – Annual Compensation under the HA

2012

NOK 700 million

2013

NOK 683 million

2014

NOK 666 million

2015

NOK 649 million

2016

NOK 631 million

2017

NOK 614 million

2018

NOK 597 million

2019

NOK 580 million

(11)

According to the HA, Hurtigruten is obliged to keep separate accounts for the activities on the Bergen – Kirkenes route and other activities and routes outside the scope of the HA. (7) In addition, Hurtigruten is obliged to keep separate accounts for the public service obligation routes (‘PSO routes’) of the Bergen – Kirkenes main coastal route and the commercial part of the same route.

3.   The complaints  (8)

(12)

Both complainants have requested confidential treatment.

(13)

The complainants' argument that Hurtigruten receives state aid in the form of overcompensation, violating thus Articles 61 and 59 of the EEA Agreement, is centred around the following allegations:

1.

The compensation for providing the PSO routes has increased substantially as compared to the previous contract period.

2.

Hurtigruten continues to receive compensation for services that are not rendered:

a.

Hurtigruten has cancelled all sailings to and from the port of Mehamn from 6 January 2014 onwards without any objective justification or professional verification, after having itself partially demolished the terminal quay in April 2012, which Hurtigruten was actually using to dock for over 20 months. At the same time, the corresponding compensation granted by the Norwegian authorities has not been reduced, enabling Hurtigruten to receive monthly cost savings amounting to NOK 314 500. As a result, both the second and third Altmark conditions would not be fulfilled. The second condition is not fulfilled because the Norwegian authorities have not established a framework or policy for objectively and professionally evaluating loss of service after technical or operational claims by the company, and have not engaged any agency to verify the contested claims. The third condition would not be fulfilled, according to the complainants, because Hurtigruten is paid full compensation for PSO routes where it enjoys a substantial cost reduction as a result of the interruption of the services.

b.

Numerous complaints from several ports and regional authorities regarding frequent and arbitrary Hurtigruten cancellations have been dismissed by the Norwegian authorities and have not resulted in any reduction of the compensation. According to the complainants, certain ports are especially plagued by cancellations due to low passenger numbers and low profitability, especially during the winter season.

The complainants particularly question the force majeure definition of section 8 of the HA referring to ‘extreme weather conditions’ without the use of objective criteria. (9) They also refer to such conditions as not constituting force majeure in line with section 8 of the HA, which particularly states that ‘[o]bstacles that the contracting party should have considered upon entering into the agreement, or could reasonably be expected to avoid or circumvent, shall not be considered to constitute force majeure’. At the same time, the complainants question Hurtigruten's discretion to abuse the absolute sovereignty of the master of the ship, when justifying cancellations that are not due to scheduled maintenance or technical reasons pursuant to section 4-1(3) of the HA.

In conclusion, the complainants submit that the cancellations that do not result in any reduction of the compensation have an adverse effect on the performance of the PSO routes and do not fulfil the second and third Altmark conditions.

3.

Hurtigruten has shown reluctance to pay port fees, rent and service charges. It stopped paying from January 2014 until May 2014. Furthermore, it attempts to secure special price agreements and seeks repayments of such costs from all relevant ports going back to 2011, while maintaining the public service compensation at the same level.

4.

Hurtigruten does not reserve capacity for public service passengers, but rather sells the berth capacity to cruise passengers. Hence, Hurtigruten is paid twice for the same capacity, which provides it with an advantage of NOK 50 to 100 million per year.

4.   Comments by the Norwegian authorities  (10)

(14)

On the allegation that the compensation for the PSO routes under the HA is much higher than under the former agreement of 2005-2012, the Norwegian authorities submit that this reflects the actual costs of running the service with the conditions set in the tender specifications. In this regard, it is also submitted that Hurtigruten suffered considerable losses in the period 2005-2010 while running its PSO routes.

(15)

Nevertheless, as there was only one bid after the call for tenders, the Norwegian authorities made use of their right to initiate subsequent negotiations, resulting in the reduction of the compensation by NOK [400 - 1200] million in relation to the initial offer, i.e. from NOK [6320 – 5520] million to NOK 5120 million.

(16)

Concerning the allegations regarding Hurtigruten cancellations not resulting in any reduction of the compensation, the Norwegian authorities submit that the HA indeed foresees, in section 3, cancellations within the agreed quotas for technical reasons or cultural events, or due to extraordinary weather conditions in line with the force majeure clause of section 8, which do not lead to reductions in the compensation nor to liquidated damages. (11) It is submitted that the benefit gained by Hurtigruten in 2012 and 2013 by not having the compensation reduced in case of extreme weather conditions is significantly lower than a proportional part of the reduction in compensation of NOK [400 – 1200] million so far (i.e. the benefit was NOK [14 – 19] million in 2012 and around NOK [16 – 22] million in 2013).

(17)

As regards in particular the cancellations due to extreme weather conditions, the Norwegian authorities note that the guiding principle is the safety of the passengers, the crew and the ship, irrespective of whether such conditions are expected. Moreover, also in accordance with section 135 of the Norwegian Maritime Act of 24 June 1994 no. 39, the master of the vessel has the sole responsibility and absolute sovereignty when deciding to avoid servicing ports of call due to extreme weather conditions.

(18)

Nevertheless, the HA also provides in section 9.2 that cancellations for other reasons, including cancelled calls at ports, will result in reduced compensation and possible liquidated damages (or claim for compensation in cases of negligence or intent) (12).

(19)

In any case, according to the Norwegian authorities, the cancellations do not represent savings for the company as such cancellations involve several additional costs in changing the passengers' bookings, and finding alternative transportation of passengers and cargo.

(20)

In reference to the cancellation of services to the port of Mehamn, the Norwegian authorities consider that the decision to leave out the port of Mehamn as from January 2014 and until the port was repaired, was a result of a risk assessment made by Hurtigruten, taking into account the challenging port and weather conditions in line with the force majeure provision of section 8 of the HA. The passengers were informed in advance and a land-based transport of cargo was also established between Mehamn and Kjøllefjord. The question of reduction of compensation must be assessed in line with the force majeure provision of section 8 of the HA, pursuant to the accounting and other reporting requirements of section 4-4 of the HA. The repairs of the port of Mehamn were completed on 9 September 2014, and Hurtigruten has resumed its sailing.

(21)

As far as the allegations regarding the port fees, rent and service charges are concerned, the Norwegian authorities state that their level is based on the new Norwegian Ports Act (NPA) in force as from 1 January 2012 for most ports, replacing the previous NPA of 1984 (13). As from that date onwards, the ports can sell services at fair and non-discriminatory prices on a normal contractual basis.

(22)

The Norwegian authorities acknowledge that Hurtigruten has indeed approached some of the ports arguing that it is overcharged. This is because, as explained, some ports have conceived the new NPA as giving them the legal basis to increase radically their prices.

(23)

It is further stressed that the HA is a net contract, which means that Hurtigruten has the risk for costs and revenues during the period of the agreement and is therefore free to influence its costs, including the port fees, in such a way as to operate the service in the most cost efficient manner. The price adjustment clause of section 5-2 of the HA covers only the compensation under the HA. Any amendments of the port fees and charges to Hurtigruten do not thus lead to compensation reduction.

(24)

In this context, the Norwegian authorities point to the mechanism provided in section 7 of the HA for avoiding overcompensation under particular circumstances. This mechanism ensures that each of the parties may demand renegotiations concerning extraordinary adjustment of the compensation, a change in production or other measures, in the event of amendments to acts, regulations or statutory orders, which the parties could not have reasonably foreseen when signing the contract and which entail material extra costs or savings for the contract procuring the service.

(25)

The Norwegian authorities submit that the requirement of section 4-2, paragraph 1 of the HA for a minimum capacity is understood to mean that Hurtigruten is obliged to have sufficient capacity available for the public service passengers up to the set capacity requirements. On the other hand, Hurtigruten is allowed to sell tickets to other passengers e.g. cruise passengers, in order to avoid sailing with empty berths and to the extent that this does not prejudge the rights of the public service passengers. In any case, as submitted, it has seldom occurred that there is not enough capacity for the public service passengers as the vessels' capacity for other passengers is higher than the actual demand.

(26)

For the contingency, when access is denied to public service passengers, Hurtigruten has introduced a travel guarantee to ensure that these passengers may require either a free travel without berth on the planned journey or a travel with berth on the next scheduled ship, or alternative transport free of charge.

4.1    The BDO report  (14)

(27)

The Norwegian authorities commissioned a report from the consultancy BDO, which looked at Hurtigruten's budgeted and actual financial performance in 2012 and 2013, for, separately: a) the services purchased by the government on the Bergen-Kirkenes route and, b) the totality of services provided by Hurtigruten on the same route (i.e. including both commercial and government-procured services).

(28)

In this exercise, BDO distinguished between capacity costs, passenger costs, and costs relating to marketing and sales activities. Capacity costs were then allocated to the government-procured services on the basis of the share of capacity reserved by the government compared to the total capacity of the fleet, whereas passenger costs were allocated on the basis of actual passenger kilometres sailed by distance travellers over the total number of passenger kilometres for all travellers on the fleet. The marketing and sales costs were allocated to the government-procured services on the basis of the share of actual net passenger revenue relating to the PSO passengers compared to the total number of travellers.

(29)

[…]

II.   ASSESSMENT

1.   The presence of state aid

1.1    The concept of state aid

(30)

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.

(31)

This implies that a measure constitutes state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement if the following conditions are cumulatively fulfilled. The measure: (i) is granted by the State or through state resources; (ii) confers a selective economic advantage on the beneficiary; (iii) is liable to have an impact on trade between Contracting Parties and to distort competition.

1.2    State resources

(32)

The Norwegian authorities, following a tender procedure, concluded a contract with Hurtigruten for the performance of maritime services over the period 2012-2019 against remuneration, as stipulated in detail in the HA. It is thus not disputed that the aid measure has been granted by the State or through state resources.

1.3    Impact on trade and distortion of competition

(33)

The measure in question must be liable to have an impact on trade between the Contracting Parties and to distort competition.

(34)

According to established case law, when the financial support granted by a Member State strengthens the position of an undertaking compared to other undertakings competing in intra-EEA trade, then there is at least a potential effect on trade between Contracting Parties and on competition (15). In this regard, the Authority is of the view that any potential economic advantage granted to Hurtigruten through state resources would fulfil this condition. As the Authority stated in its Decision No 205/11/COL the market for domestic maritime services (maritime cabotage) (16), within which Hurtigruten operates, was opened to EEA-wide competition in 1998 (17). Moreover, Hurtigruten is also engaged in the tourism sector, in particular through the offer of cruises/round trips along the Norwegian coast. Other operators offer cruises along the same parts of the Norwegian coast (18). Moreover, Hurtigruten also operates a number of cruises in various European States.

(35)

The only criterion of the notion of state aid that is thus in question is whether the HA has conferred a selective undue economic advantage on Hurtigruten.

1.4    Selective economic advantage on Hurtigruten

(36)

The aid measure must confer on Hurtigruten an advantage that relieves it of charges that are normally borne from its budget.

(37)

It follows from the Altmark judgment that where a State measure must be regarded as compensation for services provided by the recipient undertakings in order to discharge public service obligations, such a measure is not caught by Article 61(1) of the EEA Agreement. In the Altmark judgment, the Court of Justice held that compensation for public service obligations does not constitute state aid when four cumulative criteria are met:

i.

‘First, the recipient undertaking must actually have public service obligations to discharge and such obligations must be clearly defined;

ii.

Second, the parameters on the basis of which the compensation is calculated must be established in advance in an objective and transparent manner […];

iii.

Third, the compensation cannot exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in the discharge of the public service obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging those obligations;

iv.

Fourth, where the undertaking which is to discharge public service obligations is not chosen pursuant to a public procurement procedure which would allow for the selection of the tenderer capable of providing those services at the least cost to the community, the level of compensation needed must be determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means of transport so as to be able to meet the necessary public service requirements, would have incurred in discharging those obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging the obligations.’  (19)

1.4.1   The first Altmark condition

(38)

The fulfilment of the first Altmark condition must be assessed with regard to Article 4, paragraph 2 of the Maritime Cabotage Regulation, which sets out the specifications that should be part of the definition of a public service obligation, namely: ports to be served, regularity, continuity, frequency, capacity to provide the service, rates to be charged and manning of the vessel.

(39)

Further, in accordance with section 9 of the Authority's Maritime Guidelines, ‘[p]ublic service obligations may be imposed or public service contracts may be concluded for the services indicated in Article 4 of Regulation (EEC) No 3577/92’ (20).

(40)

In the absence of specific EEA rules defining the scope of the existence of a service of general economic interest (SGEI), the Norwegian authorities have a wide margin of discretion in defining a given service as an SGEI and in granting compensation to the service provider. The Authority's competence in this respect is limited to checking whether Norway has made a manifest error when defining the service as an SGEI (21).

(41)

However, according to the case law, PSOs may only be imposed if justified by the need to ensure adequate regular maritime transport services, which cannot be ensured by market forces alone. It is important for the national authorities therefore to demonstrate that there is a real public service need (22). The Communication on the interpretation of the Maritime Cabotage Regulation confirms that ‘[i]t is for the Member States […] to determine which routes require public service obligations. In particular, public service obligations may be envisaged for regular (scheduled) island cabotage services in the event of market failure to provide adequate services’ (23).

(42)

The Norwegian authorities submit that the public service pursuant to the HA relates to the capacity reserve requirement as defined in section 4-2, and that the public service should not be assessed at the level of the actual use of the service.

(43)

Based on the information provided to the Authority (24), it appears however that in both 2012 and 2013, less than [10 – 30] per cent of the passenger capacity reserved for public service passengers was utilised. This would indicate that the compensation received by Hurtigruten for reserving capacity for PSO passengers in those two years vastly exceeded actual demand for PSO passenger services. Moreover, the BDO report shows that the capacity utilisation for commercial passengers amounted to [35 – 65] per cent and [35 – 65] per cent in 2012 and 2013 respectively. Given this level of spare capacity for commercial passengers (and the low level of capacity utilisation for PSO passengers), the Authority cannot exclude that a capacity reservation provision for PSO passengers may be unnecessary, especially during the winter season, where the utilisation by commercial passengers would naturally be much lower.

(44)

For these reasons, the Authority doubts whether the reserve capacity requirement of section 4-2 of the HA can be classified by Norway as an SGEI and invites the Norwegian authorities to provide objective justification regarding the need for such a PSO, taking into account the seasonal fluctuations of commercial passengers transportation.

(45)

The Authority has not received any information on berth utilisation. As regards the cargo transportation for the Tromsø – Kirkenes – Tromsø route, this is not price regulated and according to section 4-3 of the HA, Hurtigruten has full freedom to set the fares. It is doubtful therefore whether the cargo transportation is in compliance with Article 4(2) of the Maritime Cabotage Regulation, which explicitly mentions the elements needed for an adequate definition of a PSO, i.e. among others the rates to be charged.

(46)

In light of the above, the Authority doubts whether the PSO for cargo transportation has been clearly defined under the HA.

(47)

The Authority however, does not doubt that other obligations are clearly defined in section 4-1 of the HA, as regards the supplier obligations in terms of route production requirements, in section 4-2 of the HA, as regards the vessel requirements and in section 4-3 of the HA, as regards fare and discount requirements, with the exception of cargo transportation.

(48)

In view of the above, the Authority doubts that the first Altmark condition is met.

1.4.2   The second Altmark condition

(49)

The Norwegian authorities must define ex ante the methodology to calculate the compensation for discharging the PSO obligations.

(50)

Pursuant to section 4-2 of the HA ‘[v]essels used on the coastal route shall as a minimum have a passenger capacity for 320 passengers, berth capacity in cabins for 120 passengers and freight capacity for 150 euro pallets (in cargo hold with a normal load height)’.

(51)

It is the view of the Norwegian authorities that this condition has been satisfied given that the compensation is calculated on the basis of the elements specified in Annex D to the tender specification, which provides the following:

Table 2 – The elements in the budget scheme for the public service

A:

Total revenues distance passengers

B:

Passengers cost distance passengers

C:

Net passenger revenues (A+B)

D:

Revenues from on board sales

E:

Net revenues from goods and cars

F:

Other revenues

G:

Total own revenues (C+D+E+F)

H:

Government procurement of service

I:

Total revenue (G+H)

J:

Safety crew

K:

Oil and fuel

L:

Repairs and maintenance

M:

Port costs

N:

Insurance costs

O:

Depreciation own vessels/bareboat

P:

Net financial costs

Q:

Total capacity costs (J+K+L+M+N+P)

R:

Cost of goods sold

S:

Crew not included in the safety crew

T:

Marketing costs and sales provision

U:

Administration costs

V:

Other costs

W:

Total passenger costs (R+S+T+U+V)

X:

Total costs public service (Q+W)

Y:

Net result before taxes (I-X)

(52)

In concluding that the parameters were established in advance in an objective and transparent manner, the Norwegian authorities asked the independent consultant BDO to study Hurtigruten's financial accounts for 2012-2013 and compare the accounts for the public service and the total accounts.

(53)

According to the Norwegian authorities, it is thus ensured that the PSO passengers do indeed receive their transport within the capacities set by the HA and that that capacity should be available to the extent that there is actual demand from PSO passengers.

(54)

At this stage, it is not clear to the Authority whether the capacity reserve requirement is linked to actual PSO passenger numbers. For example, there seems to be no objective and transparent methodology to calculate in advance the cost per passenger/kilometre.

(55)

Hurtigruten, in compliance with the tender specifications, has established a separate budget incorporating all costs and revenues attributed to the PSO routes. According to section 4.9.2 of the tender specifications, this separate accounting aims at ensuring predictability of which cost additions/savings/extra revenues/shortfalls form the basis of any renegotiation, as provided for in sections 6 and 7 of the HA. A further aim is to document that the public procurement process does not entail any unlawful cross-subsidisation. The separate accounting however does not aim at establishing in advance the parameters of the compensation, which shall be directly linked to the actual losses and costs (capacity and passenger costs) incurred by Hurtigruten. (25) Instead, the HA has only fixed the annual compensation to be paid for the maritime services for each individual year from 2012 to 2019 based on a minimum commitment for passengers/kilometres per year, without this having any link to the fixed costs (i.e. the capacity costs).

(56)

In addition, although the compensation is based on the elements stipulated in table 2, as mentioned above, the Authority has not received any information as to how these costs have been calculated. For instance, sections 6 and 7 of the HA contain certain provisions on the adjustment of compensation in case of changes in production or in case of unforeseen events. Even though certain indications are provided, i.e. a calculation based on the costs and revenues ensuing from the changes in production or an aggregated calculation in the case of unforeseen events, the exact parameters of these adjustments are not known in advance and there are no limitations on how much extra compensation can be granted (26).

(57)

In this context, as the EFTA Court pointed out in the Hurtigruten case, the principle of transparency could have been observed: ‘[…] Norway could, if necessary, have made provision, in the notice of invitation to tender, for the possibility of amending the conditions for payment of the successful tenderers in certain circumstances by laying down in particular the precise arrangements for any supplementary compensation intended to cover unforeseen losses and costs (27).

(58)

In addition, section 4-1, item 3 of the HA, provides that ‘[o]mission of up to 10 days of operation in agreed production per ship per annum due to planned maintenance and unforeseen operational disruption linked to agreed production (off-hire) is considered to be proper fulfilment and shall not entail a deduction in the agreed remuneration in accordance with section 9-2’. The Authority fails to see how this loss in production is calculated and certified in advance in a transparent and objective manner. The 10 days ceiling appears arbitrary and as such does not appear to qualify as an objective estimate of provable loss (e.g. cancellations of service to the port of Mehamn).

(59)

The Authority notes that neither HA nor the tender specifications specify whether the compensation awarded includes any profit margin for Hurtigruten, and if so, what the methodology used to calculate this profit margin is, taking into account the risks incurred by the operator in the provision of the service.

(60)

Lastly, concerning Hurtigruten's attempts to negotiate lower port fees whilst the Norwegian authorities maintain the compensation at the same level, the Authority underlines that the amount of compensation awarded should be fully reflected in the parameters established in advance including a reasonable profit. As mentioned above, the Authority is of the preliminary view that no parameters have been established to calculate a reasonable profit margin. Therefore, any attempts by Hurtigruten to get lower prices on the port fees while maintaining the compensation at the same level would seem not to satisfy the second Altmark condition.

(61)

As a result, in view of the above, it is the Authority's preliminary opinion that the second Altmark condition is not fulfilled.

1.4.3   The third Altmark condition

(62)

When granting compensation, the Norwegian authorities should ensure that it does not exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in discharging the PSO, taking into account relevant receipts and a reasonable profit.

(63)

In this regard, the EFTA Court already held in the Hurtigruten case:

‘If it is shown that the compensation paid to the undertakings operating the public service does not reflect the costs actually incurred by that undertaking for the purposes of that service, such a system does not satisfy the requirement that compensation cannot exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in the discharge of public services obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging those obligations’  (28).

(64)

Briefly, according to the complainants' arguments, presented in further detail in paragraph (13) above:

i)

Hurtigruten does not reserve capacity for public service passengers, but rather sells the capacity to cruise passengers, while maintaining the public service compensation at the same level;

ii)

The compensation for providing the public service has increased substantially as compared to the previous contract period;

iii)

Hurtigruten continues to receive compensation for services that are not rendered; and, lastly

iv)

Hurtigruten further attempts to get lower prices for the harbour fees, while maintaining the public service compensation at the same level;

(65)

As regards the first point, the Authority reminds the Norwegian authorities that under the third Altmark condition, only the costs incurred in discharging the PSO shall be covered. Any compensation granted to cover costs outside the public service remit cannot be held to constitute compensation for PSO. Therefore, when the capacity (passengers and berth) for PSO passengers is sold to commercial cruise passengers, and given that the BDO report does not provide any information on the capacity utilisation to justify the opposite, it appears that Hurtigruten is paid twice for the same service, which would in principle constitute a form of overcompensation.

(66)

The Authority is conscious that the figures presented in the BDO report are annual figures and therefore correspond to average capacity utilisation throughout the year. Accordingly, there may be periods of the year where capacity utilisation for public service passengers is higher, and where it is indeed also necessary to have in place a capacity reservation mechanism. The Authority, however, cannot rule out that the mechanism used in the HA overcompensates Hurtigruten in that it does not take into account different (e.g. seasonal) levels of capacity utilisation during the year.

(67)

The Authority takes note of the travel guarantee subsequently introduced, as mentioned above in paragraph (26), to ‘compensate’ the public service passengers for their lost travel and correct any alleged overcompensation. However, until the introduction of that travel guarantee, public service passengers appear at times to have been unable to benefit from the public service, although the costs were evidently covered by the compensation already granted to Hurtigruten. Also, at this stage it is not clear to the Authority whether the cost of providing a free travel without berth on the planned journey or a travel with berth on the next scheduled ship or alternative transport free of charge equals the compensation that Hurtigruten has received to cover the cost of public service berth capacity, which is sold to commercial cruise passengers. It appears therefore that such a mechanism, due to the limited (on average) capacity utilisation in both the PSO and cruise segment, is an ineffective and relatively costless service for Hurtigruten that does not offset the advantage gained through the excess capacity reservation, which is freely sold to cruise passengers.

(68)

Concerning the second point, as noted above in paragraph (13), and as evident from the Authority's Decision No 205/11/COL, the Norwegian authorities paid Hurtigruten a total compensation of NOK 1 899.7 million to carry out the same PSO routes during the period 2005-2012. More specifically, the annual compensation for the year 2011 amounted to NOK 236.8 million (29). Taking into account that the compensation for 2012 under the current HA amounted to NOK 700 million, the Authority expresses its doubts as to whether the increase in compensation is justified under the HA. The Norwegian authorities claim that there have been considerable losses for Hurtigruten in the period 2005-2012 to justify the increase of the compensation. However, the Authority is of the preliminary view that due to the fact that the previous HA had not envisaged separation of accounts, it is not possible to determine whether these losses were caused by commercial or PSO activities. In any case, it is questionable how such a higher compensation can be justified, when the scope of the PSO remains the same as in the previous contract period (in terms of sailing frequency and number of ports served) and the capacity reservation has decreased from 400 passengers to 320 and from 150 berths to 120.

(69)

In relation to the third point, the Authority notes that when Hurtigruten keeps on its books compensation that has been granted to cover the costs of transporting PSO passengers, without however rendering the service to them (or when the service is not required), overcompensation cannot be excluded.

(70)

Particularly, section 8 of the HA provides for the operator to keep the compensation granted in case of interruptions of sailings due to events that constitute force majeure. It is generally accepted that the decision to avoid servicing ports of call due to extreme weather conditions lies with the master of the vessel. However, the Authority questions at this stage the fact that, as provided for in section 8 of the HA, ‘[…] any cancelled production ensuing from force majeure shall not be considered as a non-conformity in the production under section 4-1, item 3’ and thus not lead to any reduction in the compensation.

(71)

On the basis of the information provided (30), it appears to the Authority that the phenomenon of extreme weather condition constitutes a normality in the maritime business along the Norwegian coast. It might thus be considered as a foreseen event. However, it is not reflected as such in the compensation calculations. The compensation has been calculated as a lump sum ex ante for the whole contract period, without taking into account an objective estimate of a provable loss due to foreseen extreme weather conditions.

(72)

In reference to the cancellation of services to the port of Mehamn, which, according to the complainant, resulted in Hurtigruten receiving monthly cost savings at the amount of NOK 314 500 over a period of around 8 months, the Authority is not at this stage convinced by the Norwegian authorities' suggestion that this situation should be assessed in the context of the force majeure provision of the HA. According to the information provided by the complainants, the port was damaged in 2012 by Hurtigruten itself, which nevertheless continued serving the port until January 2014. Therefore, the Authority cannot see at this stage how this cancellation could be held to have taken place due to unforeseen events, which would entitle the operator to keep the compensation granted.

(73)

Finally, concerning the last point and Hurtigruten's attempts to negotiate lower port fees whilst the Norwegian authorities maintain the compensation at the same level, it should be noted that there should not be any overcompensation above the level of a reasonable profit. Therefore, a reduction in port fees should result in lower compensation, whereas higher port fees would respectively mean a higher compensation. In light of this, at this stage the Authority is of the opinion that any attempts by Hurtigruten to get better prices of the port fees while maintaining the compensation at the same level, would not ensure that overcompensation is excluded.

(74)

The Norwegian authorities point to section 7 of the HA as establishing a mechanism to avoid overcompensation. Section 7, however, refers to unforeseen costs resulting from events that are independent of Hurtigruten's management decisions, such as amendments to acts, regulations or statutory orders. To claim compensation for such costs, it must be proved by the operator that those costs are genuinely incurred in the discharge of the PSO, and the costs must be well documented, so as to ensure that the ultimate compensation received by Hurtigruten does not exceed its actual costs. The Authority at this stage cannot see how section 7 of the HA can ensure that overcompensation is avoided.

(75)

Lastly, the contract does not contain any claw back clause such that if any agreed profit margin is exceeded, the surplus must be returned to the State or deducted from the compensation paid in the next year or perhaps over the contract period.

(76)

In view of the above, the Authority cannot exclude that Hurtigruten has been overcompensated for the provision of the public service. As a result, the Authority doubts whether the third Altmark condition has been fulfilled.

1.4.4   The fourth Altmark condition

(77)

Referring to the tender procedure carried out which resulted in only one bid, Hurtigruten's, the Norwegian authorities argue that the tender was designed in such a way as to attract more bidders. In this respect, it is argued that the tender was widened to include maritime services that would not run on a daily basis throughout the year and that the required minimum capacity was reduced from 400 to 320 passengers and from 150 to 120 berth bunks. Additionally, the deadline for submitting the bids was extended from 30 September until 8 November 2010 on request from an interested operator, whereas overall there was sufficient time allowed from the deadline for submitting bids (8 November 2010) until the date of commencement of the services (1 January 2013).

(78)

Despite the above arguments as well as the fact that subsequent negotiations took place between the Norwegian authorities and Hurtigruten, which resulted in a reduction of the compensation for the whole contract period in relation to the initial offer, see paragraph (15), the Authority at this stage doubts whether a tender procedure such as the one at issue, where only one bid is submitted, can be deemed sufficient to ensure ‘the least cost to the community’ (31), for the reasons listed below.

(79)

Hurtigruten had already run this particular maritime service consisting of the combined transport of persons and goods along the Norwegian coast from Bergen to Kirkenes for years (32). As the incumbent operator, Hurtigruten thus had a significant competitive advantage that reinforced its position in the tender procedure, given that it had already in its possession vessels adapted to the requirements of the tender specifications.

(80)

Furthermore, according to the tender specifications, the assignment for carrying out the PSO was advertised as three alternatives:

i.

:

Alternative 1

:

Daily sailing throughout the year to 34 ports;

ii.

:

Alternative 2

:

Sailings 7 days a week in summer (8 months), 5 days a week in winter (4 months), to 34 ports; and

iii.

:

Alternative 3

:

Sailings 5 days a week throughout the year to 34 ports.

(81)

However, the tender specifications do not provide any clarifications as to the criteria used to award the service. The Procurement Notice refers to the lowest price as the sole award criterion used for the service in question. Although, in itself the ‘lowest price’ criterion could satisfy the fourth Altmark condition, nevertheless in the case at hand, this reference is very abstract and cannot be assessed in isolation. The fact that there were three alternatives would indicate the existence of further information and/or weighting criteria among those alternatives. In view of the fact that such information was not included in the tender documents, the Authority doubts whether the tender as designed has provided incentives to potential bidders, apart from Hurtigruten, that would have been willing to bid in accordance with the requirements of the three different alternatives and for a different alternative than the one actually chosen (i.e. alternative 1).

(82)

The Norwegian authorities have not submitted any information on the second leg of the fourth Altmark condition, concerning whether the level of compensation needed is determined on the basis of an analysis of the costs of a typical undertaking, well run and adequately equipped.

(83)

In view of the above, the Authority doubts that the fourth Altmark condition is met.

1.4.5   Conclusion on the Altmark conditions

(84)

Based on the information submitted, the Authority cannot, at this stage, conclude that the compensation awarded under the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services for the period 2012-2019 complies with all the four conditions in the Altmark judgement. The Authority thus cannot exclude the presence of an advantage within the meaning of Article 61(1) EEA, granted to an undertaking for performing public service obligations.

2.   Conclusion on the presence of aid

(85)

The Authority takes the preliminary view that the compensation awarded under the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services for the period 2012-2019 may entail state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

3.   Procedural requirements

(86)

Pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3: ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. […] The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.

(87)

The Norwegian authorities did not notify the HA to the Authority. Should the Authority therefore conclude that the Norwegian authorities have not respected their obligations pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3, there would be a breach of the standstill obligation, without prejudice to the application of the SGEI Decision as below mentioned.

4.   Compatibility of the aid

4.1    The legal framework

(88)

The compatibility of public service compensation for maritime transport is assessed on the basis of Article 59(2) of the EEA Agreement in conjunction with the Authority's Framework for state aid in the form of public service compensation (‘the Framework’) (33).

(89)

The principles set out in the Framework apply to public service compensation only in so far as it constitutes state aid not covered by Commission Decision 2012/21/EU on the application of Article 106(2) of the Treaty of the Functioning of the European Union to state aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (‘SGEI Decision’) (34).

(90)

According to the case-law of the Court of Justice, it is up to the Member State to invoke possible grounds for compatibility and to demonstrate that the conditions of compatibility are met (35). The Norwegian authorities consider that the measure at hand does not constitute state aid pursuant to the Altmark jurisprudence, and therefore has not provided any grounds for compatibility.

4.2    Applicability of Decision 2012/21/EU

(91)

The SGEI Decision lays down the conditions under which certain types of public service compensation are to be regarded as compatible with the functioning of the EEA Agreement pursuant to its Article 59(2) and exempt from the requirement of prior notification under Article 1(3) of Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

(92)

There is one exception from the notification requirement of Article 2 of the SGEI Decision, which might be relevant in the present case:

‘(d)

compensation for the provision of services of general economic interest as regards air or maritime links to islands on which the average annual traffic during the 2 financial years preceding that in which the service of general economic interest was assigned does not exceed 300 000 passengers’;

(93)

The Authority has not received any information from the Norwegian authorities as regards the applicability of the said exception. The Authority therefore doubts whether the Bergen – Kirkenes public service route concern an annual traffic not exceeding the threshold of 300 000 passengers.

(94)

In light of the doubts expressed above under paragraphs (49) to (85) on alleged overcompensation, the Authority further doubts whether the Norwegian authorities have ensured, pursuant to Article 5 of the SGEI decision, that Hurtigruten does not receive compensation in excess of the amount needed to cover the net cost incurred in discharging the public service obligations, including a reasonable profit.

(95)

The Authority additionally invites the Norwegian authorities, in the event of the measure falling under the above exception, to justify whether the provisions of Article 4 (entrustment), Article 6 (control of overcompensation) and Article 7 (transparency) of the SGEI Decision are complied with.

4.3    Applicability of the Framework

(96)

On the basis of the provisions of the Framework, one of the compatibility conditions that must be fulfilled is that the entrustment act which specifies the public service obligation, in this case the HA, shall include ‘[a] description of the compensation mechanism and the parameters for calculating, monitoring and reviewing the compensation’.

(97)

Further, according to the Framework, ‘[t]he amount of compensation must not exceed what is necessary to cover the net cost of discharging the public service obligations, including a reasonable profit’. The Framework also clarifies that ‘[t]he net cost necessary, or expected to be necessary, to discharge the public service obligations should be calculated using the net avoided cost methodology […]’.  (36)

(98)

On the basis of the considerations in paragraphs (49) to (85), at this stage the Authority considers that Hurtigruten may have been overcompensated for the provision of the public service.

(99)

The compatibility of the HA shall also be assessed against the following conditions as provided for by the Framework:

a.   Paragraph 14: proper consideration to the public service needs;

b.   Paragraph 19: compliance with EEA public procurement rules;

c.   Paragraph 20: absence of discrimination;

d.   Paragraph 24 to 38: calculation of the net cost necessary to discharge the PSO;

e.   Paragraphs 39 to 50: efficiency incentives;

f.   Paragraphs 51 to 59: no affectation of trade development to an extent contrary to the interests of the EEA;

g.   Paragraph 60: transparency.

(100)

The Norwegian authorities have not put forward any compatibility considerations. Therefore at this stage, the Authority raises doubts as to whether the compensation awarded under the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services for the period 2012-2019 is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

5.   Conclusion

(101)

As set out above, the Authority has doubts as to whether the HA entails state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

(102)

The Authority also has doubts as to whether the HA is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(103)

Consequently, and in accordance with Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The decision to open a formal investigation procedure is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the HA does not constitute aid or that it is aid compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(104)

The Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites the Norwegian authorities to submit, within one month of the date of receipt of this Decision, their comments and to provide all documents, information and data needed for the assessment of the HA in light of the state aid rules.

(105)

The Authority requests the Norwegian authorities to forward a copy of this decision to Hurtigruten.

(106)

The Authority must remind the Norwegian authorities that, according to Article 14 of Part II of Protocol 3, any incompatible aid unlawfully granted will in principle have to be recovered, unless this recovery would be contrary to a general principle of EEA law.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 is opened into the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services 2012-2019.

Article 2

The Norwegian authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month of the date of receipt of this Decision. They are further requested to provide, also within one month of the date of receipt of this Decision, all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 3

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Article 4

Only the English language version of this decision is authentic.

Done at Brussels, on 9 December 2015.

For the EFTA Surveillance Authority

Sven Svedman

President

Helga Jónsdóttir

College Member


(1)  Dom i mål C-280/00, Altmark Trans GmbH och Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), EU:C:2003:415, punkterna 87–93.

(2)  http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Framework-for-state-aid-in-the-form-of-public-service-compensation.pdf

(3)  EUT L 7, 11.1.2012, s. 3. Förordningen införlivad med EES-avtalet i punkt 1h i bilaga XV till avtalet.

(4)  OJ L 175, 5.7.2012, p. 19 and EEA Supplement No 37, 5.7.2012, p. 1. See also Joined Cases E-10/11 and E-11/11 Hurtigruten [2012] EFTA Ct. Rep. 758, upholding the Authority's Decision.

(5)  See www.doffin.no.

(6)  If Statistics Norway's cost index is unavailable, Statistics Norway's Consumer Price Index would be used.

(7)  As mentioned in the Authority's Decision No 205/11/COL ‘[i]n addition to the service covered by the Hurtigruten Agreement, Hurtigruten is a commercial operator and offers round trips, excursions, and catering on the route Bergen – Kirkenes. Moreover, in connection with this route, Hurtigruten also provides transport services in the Geiranger fjord, outside the scope of the Hurtigruten Agreement. Furthermore, Hurtigruten operates a number of different cruises in different European states, Russia, Antarctica, Spitsbergen and Greenland’, section 1.2.

(8)  Doc Nos 748323 and 715314.

(9)  The complainants point to the fact that in the call for tender for the 2005-2012 contract period force majeure as a result of extreme weather conditions was defined as wind speeds over 25 m/s (full storm). However, in the current HA, ‘extreme weather conditions’ are defined as ‘conditions where ocean and/or wind conditions are such that the ship's captain judges it to be unsafe to continue the sailing and/or arrive at a specific port’. This, according to the complainants, has resulted in the majority of the cancellations during the period 2012-2013 in select ports to have occurred at wind conditions below 15 m/s.

(10)  Doc Nos 723002 and 742652.

(11)  The Norwegian authorities submit that according to Hurtigruten's reports, ships were out of production for 171 operating days in 2012 and 186.7 operating days in 2013 due to maintenance and unforeseen operational disturbances, for 5 operating days in 2012 and 12.8 operating days in 2013 due to the ships being used for cultural or similar activities, and finally for 87 operating days in 2012 and 99.8 operating days in 2013 due to extraordinary weather conditions.

(12)  On 12 December 2014, Hurtigruten paid back to the Norwegian authorities the amount of NOK [24 – 32] million due to cancellations in 2012 and 2013.

(13)  The previous NPA of 1984 distinguished between port fees and service charges. There were several different port fees, e.g. quay fees covering quay costs, approach fees covering costs of keeping the fairway and port approach open and safe, passenger fees covering costs of special passenger facilities etc. Ports could additionally levy service charges for services they sold, which were not covered by the port fees.

(14)  BDO Memo, ‘An assessment of Hurtigruten's reported income statements’, Oslo 14 January 2015, p. 7.

(15)  Judgment in Philip Morris Holland BV v Commission, 730/79, EU:C:1980:209, paragraph 11; judgment in Regione Friuli Venezia Giulia v Commission, T-288/97, EU:T:2001:115, paragraph 41; and judgment in Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), C-280/00, EU:C:2003:415, paragraph 75.

(16)  Council Regulation (EEC) No 3577/92 of 7 December 1992 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport within Member States (maritime cabotage) (OJ L 364, 12.12.1992, p. 7).

(17)  The maritime cabotage regulation was incorporated at point 53a in Annex XIII to the EEA Agreement (OJ L 30, 5.2.1998, p. 42).

(18)  Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Royal Caribbean, Holland America Line, etc.

(19)  Paragraphs 87-93.

(20)  Available at http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15132&1=1.

(21)  Available at http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Compensation-granted-for-the-provision-of-services-of-general-economic-interest.pdf.

(22)  Judgment in Alanir and others, C-205/1999, EU:C:2001:107, paragraph 34.

(23)  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions updating and rectifying the Communication on the interpretation of Council Regulation (EEC) No 3577/92 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport within Member States (maritime cabotage), COM(2003) 595 final, 22.12.2003, section 5.2.

(24)  BDO Memo, page 7.

(25)  Joined Cases E-10/11 and E-11/11 Hurtigruten [2012] EFTA Ct. Rep. 758, paragraph 117.

(26)  Ibid, paragraphs 128-129.

(27)  Ibid, paragraph 127.

(28)  Paragraph 170. See for comparison, judgment in Enirisorse, C-34/01 to C-38/01, EU:C:2003:640, paragraphs 37-40.

(29)  Section 2.

(30)  See footnote 11.

(31)  Paragraph 68, http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Compensation-granted-for-the-provision-of-services-of-general-economic-interest.pdf.

(32)  For background information on the Hurtigruten Agreement, see Decision No 205/11/COL on the Supplementary Agreement on the Hurtigruten service, section 2, OJ L 175, 5.7.2012, p. 19 and EEA Supplement No 37, 5.7.2012, p. 1.

(33)  Available at http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Framework-for-state-aid-in-the-form-of-public-service-compensation.pdf.

(34)  OJ L 7, 11.1.2012, p. 3, incorporated at point 1h of Annex XV of the EEA Agreement.

(35)  Judgment in Italy v Commission, C-364/90, EU:C:1993:157, paragraph 20.

(36)  See also paragraphs 27 and 28 of the Framework for alternative calculation methods.


30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/45


Tillkännagivande från Norge om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

Tillkännagivande om inbjudan att ansöka om koncession för utvinning av råolja på den norska kontinentalsockeln – Tilldelning i förhandsdefinierade områden 2016

(2016/C 236/12)

I enlighet med artikel 3.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1) tillkännager Norges olje- och energidepartement härmed en inbjudan att ansöka om koncession för utvinning av råolja.

Koncessioner kommer endast att beviljas aktiebolag registrerade i Norge eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), eller fysiska personer bosatta i en stat som är part i EES-avtalet.

Bolag som inte är koncessionärer på den norska kontinentalsockeln kan komma att tilldelas koncessioner om de på förhand kvalificerat sig som koncessionärer på norska kontinentalsockeln.

Enskilda bolag och bolag som ansöker som en del av en grupp kommer att behandlas på lika villkor av departementet. Såväl sökande som lämnar in en individuell ansökan som sökande som tillhör en grupp som lämnar in gemensam ansökan kommer att betraktas som en koncessionssökande. På grundval av de ansökningar som inkommit från grupper eller från individuella sökande kan departementet sätta samman koncessionsgrupper som tilldelas en ny koncession, bl.a. ta bort bolag från en ansökan som lämnats in av en grupp och lägga till individuella sökande, och utse en driftsansvarig för dessa koncessionsgrupper.

Vid tilldelningen av ägarintresse i en koncession måste koncessionärerna ingå ett avtal om oljeverksamhet, inklusive ett gemensamt driftsavtal och ett bokföringsavtal. Om koncessionerna är stratigrafiskt fördelade, kommer koncessionärerna till de två stratigrafiskt fördelade koncessionerna också att uppmanas ingå ett särskilt gemensamt driftsavtal som reglerar förhållandet mellan dem i det avseendet.

Genom att skriva under ovannämnda avtal kommer koncessionärerna att bilda ett samriskföretag där deras ägarintresse alltid kommer att fördelas på samma sätt som, och förbli identiskt med, deras ägarintresse i koncessionen.

Koncessionsdokumenten kommer främst att baseras på relevanta dokument från tilldelningen i förhandsdefinierade områden 2015. Målet är att göra eventuella genomgripande förändringar av ramverket tillgängliga för branschen före tiden för ansökan.

Kriterier för tilldelning av koncessioner

För att främja god resurshantering och snabb och effektiv prospektering efter och utvinning av råolja på den norska kontinentalsockeln, inbegripet sammansättningen av koncessionsgrupper för att säkerställa detta, gäller följande kriterier för tilldelningen av ägarintresse i koncessioner och för utnämningen av driftsansvarig:

a)

Sökandens geologiska kunskaper om det geografiska området i fråga samt hur koncessionärerna ska gå till väga för effektiv undersökning av råolja.

b)

Sökandens relevanta tekniska expertis, och hur denna expertis kan bidra till kostnadseffektiv undersökning, och i förekommande fall, utvinning av råolja från det geografiska området i fråga.

c)

Sökandens erfarenhet från den norska kontinentalsockeln eller likvärdig relevant erfarenhet från andra områden.

d)

Sökandens tillfredsställande ekonomiska kapacitet för att genomföra undersökning efter och, i förekommande fall, utvinna råolja i det geografiska området i fråga.

e)

Om sökanden är eller har varit koncessionär i en koncession får departementet beakta alla former av ineffektivitet eller bristfällig redovisning som sökanden uppvisat i egenskap av koncessionär.

f)

Koncessioner kommer i första hand att beviljas samriskföretag där åtminstone en av koncessionärerna har borrat och varit driftansvarig för åtminstone en oljebrunn på den norska kontinentalsockeln eller har likvärdig relevant drifterfarenhet utanför den norska kontinentalsockeln.

g)

Koncessioner kommer i första hand att beviljas två eller flera koncessionärer där åtminstone en av dem har den erfarenhet som nämns i led f.

h)

Den som utses till driftansvarig för utvinningen och koncessionerna i Barents hav måste ha borrat och varit driftansvarig för åtminstone en oljebrunn på den norska kontinentalsockeln eller ha likvärdig relevant drifterfarenhet utanför den norska kontinentalsockeln.

i)

För att erhålla koncession för djuphavsborrning måste både den som utses till driftansvarig för utvinningen och koncessionerna och åtminstone en ytterligare koncessionär ha borrat och varit driftansvarig för åtminstone en oljebrunn på den norska kontinentalsockeln eller ha likvärdig relevant drifterfarenhet utanför den norska kontinentalsockeln. I koncessionen måste en koncessionär ha utfört och varit driftansvarig för djuphavsborrning.

j)

För att erhålla koncession där borrning av oljebrunnar förväntas ske under högt tryck och/eller höga temperaturer (HTHP) måste både den som utses till driftansvarig för utvinningen och koncessionerna och åtminstone en ytterligare koncessionär ha borrat och varit driftansvarig för åtminstone en oljebrunn på den norska kontinentalsockeln eller ha likvärdig relevant drifterfarenhet utanför den norska kontinentalsockeln. I koncessionen måste en innehavare av ägarintresse ha utfört och varit driftansvarig för borrning under högt tryck och/eller höga temperaturer (HTHP).

Tillgängliga block

Ansökan om ägarintresse i koncessioner kan lämnas in för block som saknar koncessionär i det förhandsdefinierade området, vilket framgår av de kartor som offentliggjorts av det norska oljedirektoratet. Det är också möjligt att ansöka om områden inom det förhandsdefinierade området där tidigare koncessioner löpt ut efter tillkännagivandets offentliggörande, i enlighet med aktuella interaktiva faktakartor på oljedirektoratets webbplats.

Varje koncession får omfatta ett eller flera block eller delar av block. Sökande ombeds att begränsa sina ansökningar till områden där de har kartlagt möjligheterna att prospektera.

Tillkännagivandets fullständiga text, däribland detaljerade kartor över tillgängliga områden, finns på oljedirektoratets webbsida www.npd.no/apa2016.

Ansökningar om koncession för utvinning av råolja ska skickas till

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep.

N-0033 Oslo

NORGE

Två kopior ska skickas till

Oljedirektoratet

Postboks 600

N-4003 Stavanger

NORGE

Tidsfrist: kl. 12.00 den 6 september 2016.

Tilldelning av koncessionerna för utvinning av råolja i förhandsdefinierade områden 2016 på den norska kontinentalsockeln kommer att äga rum under det första kvartalet 2017.


(1)  EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/47


Ansökningsomgång inom det fleråriga arbetsprogrammet för beviljande av finansiella bidrag till transeuropeisk energiinfrastruktur inom Fonden för ett sammanlänkat Europa för perioden 2014–2020

(kommissionens beslut C(2016) 1587)

(2016/C 236/13)

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för energi, utlyser härmed en ansökningsomgång för beviljande av bidrag i enlighet med de prioriterade områden och mål som anges i det fleråriga arbetsprogrammet för transeuropeisk energiinfrastruktur inom Fonden för ett sammanlänkat Europa för perioden 2014–2020.

Ansökningar kan lämnas in för följande ansökningsomgång:

CEF-Energy-2016-2

Det preliminärt tillgängliga beloppet för de utvalda förslagen inom denna ansökningsomgång är 600 miljoner euro.

Ansökningar ska lämnas in senast den 8 november 2016.

Det fullständiga underlaget för ansökningsomgången finns på

https://ec.europa.eu/inea/en/https%3A//ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-2016-2


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/48


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8094 – BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 236/14)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 21 juni 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium NV (BNPPF PE, Belgien), Sofindev IV NV (Sofindev, Belgien) och DHAM NV (Korys/Colruyt Group, Belgien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrations-förordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget Novy International NV (Novy, Belgien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   BNPPF PE: Riskkapital- och mezzaninfinansiering. Företagets portföljföretag är verksamma inom olika sektorer såsom leveranser och tillverkning av metall och plastprodukter, såddkapitalfonder för universitet, bageriprodukter, industriella tjänster och fastigheter.

—   Sofindev: Riskkapitalinvesteringar i belgiska små- och medelstora företag. Företagets portföljföretag är verksamma inom distribution av tak- och fasadbeläggningsprodukter samt utveckling av platsbaserade programvarulösningar.

—   Korys/Colruyt Group: Detaljist- och grossisthandel samt matservice. Företaget har också verksamheter inom programvarulösningar, projekt för hållbar/förnybar energi samt medicin och biovetenskap.

—   Novy: Utformning, tillverkning och marknadsföring av högkvalitativa köksmaskiner, huvudsakligen spisfläktar.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan, med angivande av referens M.8094 – BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International, sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.