ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 188

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
27 maj 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 188/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7950 – EGB/GP) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 188/02

Eurons växelkurs

2


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 188/03

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8037 – INCJ/Sumitomo/Sekisui/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

3

2016/C 188/04

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7970 – Air Liquide/OMZ/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

4

2016/C 188/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8052 – SEGRO/PSPIB/SELP/Torino DC1) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

5

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2016/C 188/06

Offentliggörande enligt artikel 26.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel vad gäller ett namn på en garanterad traditionell specialitet

6

2016/C 188/07

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

44

2016/C 188/08

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

50

2016/C 188/09

Ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012

54


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7950 – EGB/GP)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 188/01)

Kommissionen beslutade den 19 april 2016 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32016M7950. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/2


Eurons växelkurs (1)

26 maj 2016

(2016/C 188/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1168

JPY

japansk yen

122,93

DKK

dansk krona

7,4367

GBP

pund sterling

0,75970

SEK

svensk krona

9,2870

CHF

schweizisk franc

1,1075

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,2470

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,023

HUF

ungersk forint

314,39

PLN

polsk zloty

4,4108

RON

rumänsk leu

4,5070

TRY

turkisk lira

3,2744

AUD

australisk dollar

1,5481

CAD

kanadensisk dollar

1,4443

HKD

Hongkongdollar

8,6730

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6591

SGD

singaporiansk dollar

1,5381

KRW

sydkoreansk won

1 317,87

ZAR

sydafrikansk rand

17,4165

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,3237

HRK

kroatisk kuna

7,4951

IDR

indonesisk rupiah

15 192,39

MYR

malaysisk ringgit

4,5435

PHP

filippinsk peso

52,131

RUB

rysk rubel

72,7420

THB

thailändsk baht

39,758

BRL

brasiliansk real

4,0004

MXN

mexikansk peso

20,5139

INR

indisk rupie

74,9155


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/3


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8037 – INCJ/Sumitomo/Sekisui/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 188/03)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 19 maj 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Innovation Network Corporation of Japan (INCJ, Japan), Sumitomo Chemical Co., Ltd (Sumitomo, Japan) och Sekisui Chemical Co., Ltd (Sekisui, Japan), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag genom förvärv av aktier. JV kommer att vara verksamt inom tillverkning och försäljning av jordbruksfilm, tätningsfilm och annan film.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   INCJ: Främjande av innovation och affärsverksamhet i Japan, översyn av olika investeringsmöjligheter inom områdena för ren energi, elektronik, it och bioteknik samt infrastrukturrelaterade sektorer som vattenförsörjning.

—   Sumitomo: Tillverkning och försäljning av ett stort antal kemiska produkter, inklusive petrokemikalier, plaster, energi, it-relaterade kemikalier, hälsa och grödor, läkemedel m.fl.

—   Sekisui: Tillverkning och försäljning av högpresterande plaster, produkter för urban infrastruktur och miljö, bostäder m.m.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan, med angivande av referens M.8037 – INCJ/Sumitomo/Sekisui/JV, sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5 (tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/4


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7970 – Air Liquide/OMZ/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 188/04)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 19 maj 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Air Liquide Global E&C Solutions (Frankrike) och OMZ (Ryska federationen) i den mening som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Air Liquide E&C: Air Liquide E&C är ett helägt och kontrollerat dotterföretag till Air Liquide SA, Frankrike, en multinationell producent av industriella gaser som tillhandahåller gaser, teknik och relaterade tjänster till olika industrier och vårdsektorn. Air Liquide E&C är en av Air Liquide-gruppens operativa enheter och utformar, utvecklar och tillverkar gasproduktionsenheter.

—   OMZ: OMZ är ett offentligt aktiebolag som kontrolleras av ”Gazprombank”, som är ett finansinstitut som tillhandahåller bank- och investeringstjänster. OMZ:s verksamhet omfattar industrier för konstruktion av tunga maskiner, såsom utrustning för kärnkraftsanläggningar, utrustning för petrokemisk industri, olje- och gasborrningsutrustning, produkter framställda av särskilt och vanligt stål, metallurgisk utrustning, gruvutrustning, kryoteknik och rörledningsventiler, samt tekniska tjänster, övergripande lösningar och service. Bland de tekniker, produkter och tjänster som OMZ erbjuder ingår utveckling, tillverkning och införande av teknik och utrustning för luftseparering, leverans av industrigaser och framtagning av övergripande lösningar för raffinering av associerad gas, naturgas och flytande naturgas (LNG).

—   JV: Företaget erbjuder tekniska tjänster, konstruktionstjänster samt utrustning i samband med processer för kondensering av naturgas.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.7970 – Air Liquide/OMZ/JV, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/5


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8052 – SEGRO/PSPIB/SELP/Torino DC1)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 188/05)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 19 maj 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen SEGRO plc (SEGRO, Förenade kungariket) och Public Sector Pension Investment Board (PSPIB, Kanada), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar, genom deras gemensamt kontrollerade gemensamma företag SEGRO European Logistics Partnership S.à r.l. (SELP), gemensam kontroll över en i framtiden inkomstbringande logistiktillgång (Torino DC1, Brandizzo i Italien), genom förvärv av tillgångar.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   SEGRO: Ägande, förvaltning och utveckling av fastigheter för moderna lager, lätt industri och datacentraler.

—   PSPIB: Förvaltning av aktier, obligationer och andra värdepapper med fast avkastning samt investeringar i riskkapital, fastigheter, infrastruktur och naturresurser.

—   Torino DC1: Lager och distributionscentral som kommer att hyras ut till Decathlon Italia.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.8052 – SEGRO/PSPIB/SELP/Torino DC1, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/6


Offentliggörande enligt artikel 26.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel vad gäller ett namn på en garanterad traditionell specialitet

(2016/C 188/06)

I enlighet med artikel 26.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1) har Polen förelagt kommissionen (2) namnen ”Półtorak staropolski tradycyjny”, ”Dwójniak staropolski tradycyjny”, ”Trójniak staropolski tradycyjny”, ”Czwórniak staropolski tradycyjny”, ”Kiełbasa jałowcowa staropolska”, ”Kiełbasa myśliwska staropolska”, ”Olej rydzowy tradycyjny” och ”Kabanosy staropolskie” som är namn på garanterade traditionella specialiteter (GTS) som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012. Namnen ”Półtorak”, ”Dwójniak”, ”Trójniak”, ”Czwórniak”, ”Kiełbasa jałowcowa”, ”Kiełbasa myśliwska”, ”Olej rydzowy” och ”Kabanosy” har tidigare registrerats (3) men utan att användningen av namnet förbehållits för den traditionella garanterade specialiteten enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 509/2006 (4) och namnen skyddas för närvarande enligt artikel 25.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Till följd av det nationella invändningsförfarande som avses i artikel 26.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

har namnen ”Półtorak”, ”Dwójniak”, ”Trójniak” och ”Czwórniak” kompletterats med termen ”staropolski tradycyjny”,

namnen ”Kiełbasa jałowcowa” och ”Kiełbasa myśliwska” har kompletterats med termen ”staropolska”,

namnet ”Olej rydzowy” har kompletterats med termen ”tradycyjny”, och

namnet ”Kabanosy” har kompletterats med termen ”staropolskie”.

Dessa kompletterande termer fastställer samtliga namnets traditionella karaktär och särskilda egenskaper, i enlighet med artikel 26.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

Mot bakgrund av ovanstående offentliggör kommissionen härmed följande namn i syfte att de ska kunna tas upp i det register över garanterade traditionella specialiteter som avses i artikel 22 i förordning (EU) nr 1151/2012:

”Półtorak staropolski tradycyjny”

”Dwójniak staropolski tradycyjny”

”Trójniak staropolski tradycyjny”

”Czwórniak staropolski tradycyjny”

”Kiełbasa jałowcowa staropolska”

”Kiełbasa myśliwska staropolska”

”Olej rydzowy tradycyjny”

”Kabanosy staropolskie”

Genom detta offentliggörande tillgodoses rätten att göra invändningar i enlighet med artikel 51 förordning (EU) nr 1151/2012 mot att namnen ”Półtorak staropolski tradycyjny”, ”Dwójniak staropolski tradycyjny”, ”Trójniak staropolski tradycyjny”, ”Czwórniak staropolski tradycyjny”, ”Kiełbasa jałowcowa staropolska”, ”Kiełbasa myśliwska staropolska”, ”Olej rydzowy tradycyjny” och ”Kabanosy staropolskie” tas upp i det register över garanterade traditionella specialiteter som avses i artikel 22 i samma förordning.

Om namnen ”Półtorak staropolski tradycyjny”, ”Dwójniak staropolski tradycyjny”, ”Trójniak staropolski tradycyjny”, ”Czwórniak staropolski tradycyjny”, ”Kiełbasa jałowcowa staropolska”, ”Kiełbasa myśliwska staropolska”, ”Olej rydzowy tradycyjny” och ”Kabanosy staropolskie” förs in i registret enligt artikel 26.4 i förordning (EU) nr 1151/2012, ska de nuvarande produktspecifikationerna för de garanterade traditionella specialiteterna ”Półtorak”, ”Dwójniak”, ”Trójniak”, ”Czwórniak”, ”Kiełbasa jałowcowa”, ”Kiełbasa myśliwska”, ”Olej rydzowy” och ”Kabanosy” vara de specifikationer som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr 1151/2012 för de garanterade traditionella specialiteterna ”Półtorak staropolski tradycyjny”, ”Dwójniak staropolski tradycyjny”, ”Trójniak staropolski tradycyjny”, ”Czwórniak staropolski tradycyjny”, ”Kiełbasa jałowcowa staropolska”, ”Kiełbasa myśliwska staropolska”, ”Olej rydzowy tradycyjny” och ”Kabanosy staropolskie” och användningen av namnen ska vara förbehållen för respektive produkt.

För fullständighetens skull och i enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 omfattar detta offentliggörande även produktspecifikationerna för de traditionella garanterade specialiteterna ”Półtorak”, ”Dwójniak”, ”Trójniak”, ”Czwórniak”, ”Kiełbasa jałowcowa”, ”Kiełbasa myśliwska” och ”Olej rydzowy” som redan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (5) och produktspecifikationen för den garanterade traditionella specialiteten ”Kabanosy”, vilken har offentliggjorts i bilaga II till förordning (EU) nr 1044/2011 (6).

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006

”PÓŁTORAK”

EG-nr: PL/TSG/007/0034/06.09.2005

1.   Den ansökande gruppens namn och adress

Benämning:

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo–Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Adress:

ul. Czackiego 3/6

00-043 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 228282721

E-post:

krwim@sitspoz.pl

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Polen

3.   Specifika uppgifter om produkten

3.1   Namn som ska registreras

”Półtorak”

Ute på marknaden får varans etikett innehålla följande information: ”miód pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją” (mjöd framställt enligt gammal polsk tradition). Denna information bör översättas till övriga officiella språk.

3.2   Ange om benämningen

har en särart i sig

uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Namnet ”półtorak” härstammar från talet 1,5 (półtora) och är direkt knutet till den historiskt etablerade sammansättningen och framställningsmetoden – vid framställningen av półtorak används en del vatten och en halv del honung. På så sätt uttrycker namnet produktens specifika karaktär. Eftersom begreppet ”półtorak” endast används i samband med en särskild typ av mjöd, bör namnet också betraktas som specifikt i sig.

3.3   Om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning 509/2006

Registrering av benämningen med förbehåll

Registrering av benämningen utan förbehåll

3.4   Produkttyp

Klass 1.8 Övriga produkter i bilaga I.

3.5   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som namnet i punkt 3.1 gäller

”Półtorak” är ett mjöd, en klar dryck av jäst vört som kännetecknas av sin karaktäristiska honungsarom och smaken av de råvaror som använts.

Smaken på ”półtorak” kan berikas med de kryddor som används. Färgen på ”półtorak” varierar från gyllengul till mörkt bärnstensfärgad, beroende på vilken typ av honung som använts vid framställningen.

Följande fysikalisk-kemiska indikatorer är typiska för ”półtorak”:

Alkoholhalt: 15–18 volymprocent.

Reducerande socker efter inversion: 300 g/l.

Total syra uttryckt som äpplesyra: 3,5–8 g/l.

Flyktig syra uttryckt som ättiksyra: högst 1,4 g/l.

Totalt sockerinnehåll, (g) plus faktisk alkoholhalt (volymprocent) multiplicerat med 18: minst 600.

Andra extrakt än socker: inte mindre än

30 gram per liter,

35 gram per liter för fruktmjöd (melomel),

Aska: minst 1,3 g/l för fruktmjöd.

Det är inte tillåtet att använda konserveringsmedel, konsistensgivare eller konstgjorda färg- eller smakämnen vid framställningen av ”półtorak”.

3.6   Beskrivning av produktionsmetoden för den jordbruksprodukt eller det livsmedel som namnet i punkt 3.1 avser

Råvaror:

Naturlig honung med följande egenskaper:

Vattenhalt: högst 20 % (m/m).

Reducerande socker: minst 70 % (m/m).

Sackaros och melezitos i kombination: högst 5 % (m/m).

Total syra – 1 mol/l NaOH-lösning per 100 g honung: 1–5 ml.

5-hydroxy-metyl-furfurol (HMF): högst 4,0 mg per 100 g honung.

Särskild jäst som fortsätter att producera alkohol även sedan en hög alkoholhalt uppnåtts och som är lämplig för att producera mjöd med hög alkoholhalt.

Kryddor: Kryddnejlika, kanel, muskot eller ingefära.

Naturlig fruktsaft eller färsk frukt.

Etanol av jordbruksursprung (eventuellt).

Framställningsmetod:

Steg 1

Kokning av vörten vid en temperatur på 95–105 °C. I ”półtorak” måste proportionerna honung och vatten vara följande: 1 del honung och 0,5 delar vatten (eller vatten blandat med fruktsaft) i slutprodukten. Eftersom sockerkoncentrationen är för hög för jäsning tillreds en vört med följande andelar: En del honung och två delar vatten, till vilken kryddor kan tillsättas. För fruktmjöd ersätts minst 30 % av vattnet med fruktsaft. För att bibehålla de typiska honungs- och vattenandelarna i ”półtorak” tillsätts den övriga honungen i jäsningens slutskede eller under lagringen.

Strikta krav på att proportionen mellan vatten och honung är korrekt och på att det extrakt som behövs framställs i en vörtpanna försedd med ångmantel. Genom denna bryggmetod hindras sockret från att smälta.

Steg 2

Nedkylning av vörten till 20–22 °C, vilket är den optimala temperaturen för jästtillväxt. Vörten måste kylas ned under produktionsdagen, och nedkylningstiden beror på kylfunktionens effektivitet. Genom nedkylningen garanteras vörtens mikrobiologiska säkerhet.

Steg 3

Jästning – tillsättning av jästlösning till vörten i en jästank.

Steg 4

A.

Överjäsning – 6–10 dagar. En temperatur på högst 28 °C garanterar att jäsningsprocessen fungerar på rätt sätt.

B.

Underjäsning – 3–6 veckor. Perioden för underjäsning garanterar att de rätta fysikalisk-kemiska egenskaperna erhålls.

I detta skede kan den återstående honungen tillsättas för att uppnå rätt andelar honung och vatten i ”półtorak”.

Steg 5

Omtappning av den jästa vörten.

Efter att alkoholhalten uppnått minst 12 volymprocent bör omtappning göras före lagring. Därigenom garanteras att mjödet får de rätta fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaperna. Om jäst vört lämnas med bottensatsen efter perioden för underjäsning påverkas de organoleptiska egenskaperna negativt på grund av jästens autolys.

Steg 6

Lagring (mognad) och tappning (dekantering) – dessa moment upprepas efter behov för att oönskade processer inte ska kunna äga rum i bottensatsen (jästens autolys). Under lagringen kan t.ex. pastörisering och filtrering ske. I detta skede kan den återstående honungen tillsättas för att uppnå rätt andelar honung och vatten i ”półtorak”, om detta inte skett under jäsningens slutskede. Detta steg är avgörande för att produkten ska få de rätta organoleptiska egenskaperna.

Den kortaste lagringstiden för ”półtorak” är tre år.

Steg 7

Smakanpassning (sammansättning) – under detta steg skapas slutprodukten, med de fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper som kännetecknar ”półtorak” i enlighet med punkt 3.5 (Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser). Med hänsyn till de angivna indikatorerna får de organoleptiska och fysikalisk-kemiska egenskaperna justeras genom tillsättning av

honung för att göra mjödet sötare,

kryddor,

etanol av jordbruksursprung.

Syftet med detta steg är att skapa en produkt med de karaktäristiska egenskaperna för ”półtorak”.

Steg 8

Fyllning i behållare vid en temperatur på 18–25 °C. Det rekommenderas att ”półtorak” erbjuds i traditionell förpackning, t.ex. damejeanne, keramikkärl eller ekfat.

3.7   Särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Särarten hos ”półtorak” beror på:

hur vörten bereds (råvarornas sammansättning och proportioner),

lagring och mognad,

dess fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper.

Hur vörten bereds (sammansättning):

Särarten hos ”półtorak” bygger framför allt på att den fastställda proportionen en del honung och en halv del vatten respekteras noggrant i vörten. Denna proportion är en avgörande faktor i alla senare steg vid framställningen av ”półtorak” som ger drycken dess unika egenskaper.

Lagring och mognad:

Enligt det traditionella gamla polska receptet är produktens karaktär en följd av att den lagras och får mogna under en viss tid. Denna tid är för ”półtorak” minst tre år.

Fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper

Genom att alla de produktionssteg som anges i specifikationen tillämpas ser man till att en produkt med unik smak och arom erhålls. Den unika smaken och doften av ”półtorak” är en följd av ett lämpligt socker- och alkoholinnehåll enligt följande:

Reducerande socker efter inversion: 300 g/l.

Total sockerhalt, på grundval av den faktiska alkoholkoncentrationen (i gram) multiplicerat med 18: minst 600.

Alkohol: 15–18 volymprocent.

Tack vare de strikt fastställda proportionerna för ingredienserna vid framställningen av ”półtorak” har drycken en karaktäristiskt tjockflytande och rinnande konsistens vilket särskiljer den från andra typer av mjöd.

3.8   Den traditionella karaktären hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Traditionell framställningsmetod:

Mjödtillverkningen i Polen är en tradition som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden och som kännetecknas av stor mångfald. Utveckling och förbättring av tillverkningsmetoderna har under århundradena gett upphov till många typer av mjöd. Mjödtillverkningens historia sträcker sig tillbaka till Polens första steg som självständig stat. Den spanske diplomaten, handelsmannen och resenären Ibrahim ibn Yaqub skrev år 966 följande: ”Förutom mat, kött och land för plöjning finns i Mieszko den förstes land ett överflöd av mjöd, vilket är vad de slaviska vinerna och rusdryckerna kallas” (Mieszko I var den första historiska kungen i Polen). Den krönika som författades av Gallus Anonymus, som nedtecknade den polska historien i slutet av 1000-talet och början av 1 100-talet, innehåller också många referenser till tillverkningen av mjöd.

Det polska verseposet ”Pan Tadeusz” av Adam Mickiewicz, som återspeglar adelssamhällets historia mellan 1811 och 1812, innehåller mycket information om framställningen, konsumtionen och de olika typerna av mjöd. Mjödet omnämns också i Tomasz Zans poesi (1796–1855) och i Henryk Sienkiewicz trilogi som beskriver händelserna i Polen under 1600-talet (”Ogniem i mieczem”, publicerad 1884, ”Potop”, publicerad 1886 och ”Pan Woÿodyjowski”, publicerad 1887 och 1888).

Källmaterial med beskrivningar av polska mattraditioner från 1600- och 1700-talen innehåller inte bara allmänna referenser till mjöd, utan också hänvisningar till olika typer av mjöd. Beroende på tillverkningsmetod kallades dessa för ”półtorak”, ”dwójniak”, ”trójniak” och ”czwórniak”. Dessa namn avser olika typer av mjöd som framställts med olika proportioner honung och vatten eller saft, och med olika lång lagringstid. Tillverkningsmetoden för ”półtorak” har, med smärre modifikationer, använts under århundraden.

Traditionell sammansättning:

Den traditionella uppdelningen av mjöd i ”półtorak”, ”dwójniak”, ”trójniak” och ”czwórniak” har funnits i Polen under århundraden och finns även i dag i konsumenternas medvetande. Efter andra världskriget gjordes försök att reglera den traditionella uppdelningen av mjöd i fyra kategorier. Uppdelningen fastställdes slutligen i polsk lag 1948 genom lagen om tillverkning av vin, druvmust, mjöd, och om handel med sådana produkter (Polens officiella tidning av den 18 november 1948). Denna lag innehåller regler för framställning av mjöd, med specifikationer av proportionerna mellan honung och vatten och de tekniska kraven. Andelen vatten och honung i ”półtorak” är som följer: Endast sådant mjöd som framställts av en del naturlig honung och en del vatten får kallas ”półtorak”

3.9   De minimikrav och de kontrollförfaranden som gäller för särarten

Följande ska kontrolleras:

Att fastställda proportioner för ingredienserna i vörten respekteras.

Att lagringstiden respekteras.

De organoleptiska egenskaperna hos slutprodukten (smak, doft, färg, klarhet).

De fysikalisk-kemiska indikatorerna hos slutprodukten alkoholinnehåll, total sockerhalt, reducerande socker efter inversion, total syra, flyktig syra, andra extrakt än socker, och aska i samband med fruktmjöd – värdena ska motsvara de värden som avses under punkt 3.5 i specifikationen.

Kontrollerna är obligatoriska och ska göras minst en gång om året.

Det rekommenderas att kontrollerna också görs under de produktionssteg som förtecknas nedan. Kontrollerna vid de produktionssteg som anges nedan är inte obligatoriska, men rekommenderas eftersom de bidrar till att minska möjliga fel som kan uppstå under de olika stegen vid tillverkningen:

Steg 4

Under jäsningsprocessen bör regelbundna laboratorietester genomföras av de organoleptiska egenskaperna (smak och doft) och de fysikalisk-kemiska egenskaperna som t.ex. alkoholinnehåll och sockerinnehåll som kan ändras under alkoholjäsningen.

Steg 6

Under lagringen bör regelbundna kontroller göras av de grundläggande organoleptiska egenskaperna och de fysikalisk-kemiska indikatorerna som t.ex. alkoholinnehåll, total sockerhalt, total syra och flyktig syra.

Steg 8

Före fyllning på flaska ska kontroller göras av de olika fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper som avses i punkt 3.5 (Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser).

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av produktspecifikationen

4.1   Namn och adress

Namn:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Adress:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 226232900

Fax

+48 226232998

E-post:

☒ Offentlig

☐ Privat

4.2   Myndighetens eller organets särskilda uppgifter

Den kontrollmyndighet som avses ovan är ansvarig för kontrollen av specifikationen i sin helhet.

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006

”DWÓJNIAK”

EG nr PL-TSG-007-0036-06.09.2005

1.   Den ansökande gruppens namn och adress

Namn:

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo–Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Adress:

ul. Czackiego 3/6

00-043 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 228282721

E-post:

krwim@sitspoz.pl

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Polen

3.   Produktspecifikation

3.1   Beteckning som ska registreras

”Dwójniak”

När produkten släpps ut på marknaden får märkningen innehålla följande information: ”miód pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją” (mjöd som framställts enligt gammal polsk tradition). Denna information bör översättas till andra officiella.

3.2   Ange om benämningen

har en särart i sig

uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Benämningen ”dwójniak” härstammar från siffran ”2” (PL: ”dwa”) och är direkt förknippad med den historiska sammansättningen och metoden för framställning av ”dwójniak” – vörten ska bestå av en del honung och en del vatten. Benämningen uttrycker således särarten hos produkten. Eftersom benämningen ”dwójniak” enbart används för att beteckna en särskild typ av mjöd bör beteckningen också anses ha en särart i sig.

3.3   Om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006

Registrering av benämningen med förbehåll

Registrering av benämningen utan förbehåll

3.4   Typ av produkt

Klass 1.8 Övriga produkter i bilaga I

3.5   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser

”Dwójniak” är ett mjöd, en klar dryck av jäst vört som kännetecknas av sin karaktäristiska honungsarom och smaken av de råvaror som använts.

Smaken på ”dwójniak” kan berikas med de kryddor som används. Färgen på ”dwójniak” varierar från gyllengul till mörkt bärnstensfärgad, beroende på vilken typ av honung som använts vid framställningen.

Följande fysikalisk-kemiska indikatorer är typiska för ”dwójniak”:

Alkoholinnehåll: 15–18 volymprocent.

Reducerande socker efter inversion: 175–230 g/l.

Total syra uttryckt som äppelsyra: 3,5–8 g/l.

Flyktig syra uttryckt som ättiksyra: högst 1,4 g/l.

Total sockerhalt, på grundval av den faktiska alkoholkoncentrationen (i gram) multiplicerat med 18: minst 490.

Andra extrakt än socker: inte mindre än

25 g/l,

30 g/l för fruktmjöd (melomel).

Aska: minst 1,3 g/l för fruktmjöd.

Det är inte tillåtet att använda konserveringsmedel, konsistensgivare eller konstgjorda färg- eller smakämnen vid framställningen av ”dwójniak”.

3.6   Beskrivning av produktionsmetoden för den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser

Råvaror:

Naturlig honung med följande egenskaper:

Vattenhalt: högst 20 % (m/m).

Reducerande socker: minst 70 % (m/m).

Sackaros och melezitos i kombination: högst 5 % (m/m).

Total syra – 1 mol/l NaOH-lösning per 100 g honung: 1–5 ml.

5-hydroxy-metyl-furfurol (HMF): högst 4 mg per 100 g honung.

Särskild mjödjäst för överjäsning, lämplig för att göra koncentrerade extrakt i jäst vört mer lättflytande.

Kryddor: Kryddnejlika, kanel, muskot eller ingefära.

Naturlig fruktsaft eller färsk frukt.

Etanol av jordbruksursprung (eventuellt).

Produktionsmetod:

Steg 1

Kokning av vörten i en temperatur av 95–105 °C. Andelarna honung och vatten i ”dwójniak” är en del honung och en del vatten (eller vatten blandat med fruktsaft) i slutprodukten. Eftersom sockerkoncentrationen är för hög för jäsning tillreds en vört med följande andelar: en del honung och två delar vatten, till vilken kryddor kan tillsättas. För fruktmjöd ersätts minst 30 % av vattnet med fruktsaft. För att bibehålla de typiska honungs- och vattenandelarna i ”dwójniak” tillsätts den övriga honungen i jäsningens slutskede eller under lagringen.

Strikta krav på att proportionen mellan vatten och honung är korrekt och på att det extrakt som behövs framställs i en vörtpanna försedd med ångmantel. Genom denna bryggmetod hindras sockret från att smälta.

Steg 2

Nedkylning av vörten till 20–22 °C, vilket är den optimala temperaturen för jästtillväxt. Vörten måste kylas ned under produktionsdagen, och nedkylningstiden beror på kylfunktionens effektivitet. Genom nedkylningen garanteras vörtens mikrobiologiska säkerhet.

Steg 3

Jästning – tillsättning av jästlösning till vörten i en jästank.

Steg 4

A.

Överjäsning – 6–10 dagar. En temperatur på högst 28 °C garanterar att jäsningsprocessen fungerar på rätt sätt.

B.

Underjäsning – 3–6 veckor. Perioden för underjäsning garanterar att de rätta fysikalisk-kemiska egenskaperna erhålls.

I detta skede kan den återstående honungen tillsättas för att uppnå rätt andelar honung och vatten i ”dwójniak”.

Steg 5

Omtappning av den jästa vörten.

Efter att alkoholhalten uppnått minst 12 volymprocent bör omtappning göras före lagring. Därigenom garanteras att mjödet får de rätta fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaperna. Om jäst vört lämnas med bottensatsen efter perioden för underjäsning påverkas de organoleptiska egenskaperna negativt på grund av jästens autolys.

Steg 6

Lagring (mognad) och tappning (dekantering) – dessa moment upprepas efter behov för att oönskade processer inte ska kunna äga rum i bottensatsen (jästens autolys). Under lagringen kan t.ex. pastörisering och filtrering ske.

I detta skede kan den återstående honungen tillsättas för att uppnå rätt andelar honung och vatten i ”dwójniak”, om detta inte skett under jäsningens slutskede. Detta steg är avgörande för att produkten ska få de rätta organoleptiska egenskaperna.

Den kortaste lagringstiden för ”dwójniak” är två år.

Steg 7

Smakanpassning (sammansättning) – under detta steg skapas slutprodukten, med de fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper som kännetecknar ”dwójniak” i enlighet med punkt 3.5 (Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser). Med hänsyn till de angivna indikatorerna får de organoleptiska och fysikalisk-kemiska egenskaperna justeras genom tillsättning av

honung för att göra mjödet sötare,

kryddor,

etanol av jordbruksursprung.

Syftet med detta steg är att skapa en produkt med de karaktäristiska egenskaperna för ”dwójniak”.

Steg 8

Fyllning i behållare vid en temperatur på 18–25 °C. Det rekommenderas att ”dwójniak” erbjuds i traditionell förpackning, t.ex. damejeanne, keramikkärl eller ekfat.

3.7   Särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Särarten hos ”dwójniak” beror på:

hur vörten bereds (råvarornas sammansättning och proportioner),

lagring och mognad,

dess fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper.

Hur vörten bereds (råvarornas sammansättning och proportioner):

Särarten hos ”dwójniak” bygger framför allt på att den fastställda proportionen en del honung och en del vatten respekteras noggrant i vörten. Denna proportion är en avgörande faktor i alla senare steg vid framställningen av ”dwójniak” som ger drycken dess unika egenskaper.

Lagring och mognad:

Enligt det traditionella gamla polska receptet är produktens karaktär en följd av att den lagras och får mogna under en viss tid. Denna tid är för ”dwójniak” minst två år.

Fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper:

Genom att alla de produktionssteg som anges i specifikationen tillämpas ser man till att en produkt med unik smak och arom erhålls. Den unika smaken och doften av ”dwójniak” är en följd av ett lämpligt socker- och alkoholinnehåll enligt följande:

Reducerande socker efter inversion: 175–230 g/l.

Total sockerhalt, på grundval av den faktiska alkoholkoncentrationen (i gram) multiplicerat med 18: minst 490.

Alkohol: 15–18 volymprocent.

Tack vare de strikt fastställda proportionerna för ingredienserna vid framställningen av ”dwójniak” har drycken en karaktäristiskt tjockflytande och rinnande konsistens vilket särskiljer den från andra typer av mjöd.

3.8   Den traditionella karaktären hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Traditionell produktionsmetod:

Mjödtillverkningen i Polen är en tradition som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden och som kännetecknas av stor mångfald. Utveckling och förbättring av tillverkningsmetoderna har under århundradena gett upphov till många typer av mjöd. Mjödtillverkningens historia sträcker sig tillbaka till Polens första steg som självständig stat. Den spanske diplomaten, handelsmannen och resenären Ibrahim ibn Yaqub skrev år 966 följande: ”Förutom mat, kött och land för plöjning finns i Mieszko den förstes land ett överflöd av mjöd, vilket är vad de slaviska vinerna och rusdryckerna kallas” (Mieszko I var den första historiska kungen i Polen). Den krönika som författades av Gallus Anonymus, som nedtecknade den polska historien i slutet av 1000-talet och början av 1100-talet, innehåller också många referenser till tillverkningen av mjöd.

Det polska verseposet ”Pan Tadeusz” av Adam Mickiewicz, som återspeglar adelssamhällets historia mellan 1811 och 1812, innehåller mycket information om framställningen, konsumtionen och de olika typerna av mjöd. Mjödet omnämns också i Tomasz Zans poesi (1796–1855) och i Henryk Sienkiewicz trilogi som beskriver händelserna i Polen under 1600-talet (”Ogniem i mieczem”, publicerad 1884, ”Potop”, publicerad 1886 och ”Pan Wołodyjowski”, publicerad 1887 och 1888).

Källmaterial med beskrivningar av polska mattraditioner från 1600- och 1700-talen innehåller inte bara allmänna referenser till mjöd, utan också hänvisningar till olika typer av mjöd. Beroende på tillverkningsmetod kallades dessa för ”półtorak”, ”dwójniak”, ”trójniak” och ”czwórniak”. Dessa namn avser olika typer av mjöd som framställts med olika proportioner honung och vatten eller saft, och med olika lång lagringstid. Tillverkningsmetoden för ”dwójniak” har, med smärre modifikationer, använts under århundraden.

Traditionell sammansättning:

Den traditionella uppdelningen av mjöd i ”półtorak”, ”dwójniak”, ”trójniak” och ”czwórniak” har funnits i Polen under århundraden och finns även i dag i konsumenternas medvetande. Efter andra världskriget gjordes försök att reglera den traditionella uppdelningen av mjöd i fyra kategorier. Uppdelningen fastställdes slutligen i polsk lag 1948 genom lagen om tillverkning av vin, druvmust, mjöd, och om handel med sådana produkter (Polens officiella tidning av den 18 november 1948). Denna lag innehåller regler för framställning av mjöd, med specifikationer av proportionerna mellan honung och vatten och de tekniska kraven. Andelen vatten och honung i ”dwójniak” är som följer: Endast sådant mjöd som framställts av en del naturlig honung och en del vatten får kallas ”dwójniak”.

3.9   De minimikrav och de kontrollförfaranden som gäller för särarten

Följande ska kontrolleras:

Att fastställda proportioner för ingredienserna i vörten respekteras.

Att lagringstiden respekteras.

De organoleptiska egenskaperna hos slutprodukten (smak, doft, färg, klarhet).

De fysikalisk-kemiska indikatorerna hos slutprodukten – alkoholinnehåll, total sockerhalt, reducerande socker efter inversion, total syra, flyktig syra, andra extrakt än socker, och aska i samband med fruktmjöd – värdena ska motsvara de värden som avses under punkt 3.5 i specifikationen.

Kontrollerna är obligatoriska och ska göras minst en gång om året.

Det rekommenderas att kontrollerna också görs under de produktionssteg som förtecknas nedan. Kontrollerna vid de produktionssteg som anges nedan är inte obligatoriska, men rekommenderas eftersom de bidrar till att minska möjliga fel som kan uppstå under de olika stegen vid tillverkningen:

Steg 4

Under jäsningsprocessen bör regelbundna laboratorietester genomföras av de organoleptiska egenskaperna (smak och doft) och de fysikalisk-kemiska egenskaperna som t.ex. alkoholinnehåll och sockerinnehåll som kan ändras under alkoholjäsningen.

Steg 6

Under lagringen bör regelbundna kontroller göras av de grundläggande organoleptiska egenskaperna och de fysikalisk-kemiska indikatorerna som t.ex. alkoholinnehåll, total sockerhalt, total syra och flyktig syra.

Steg 8

Före fyllning på flaska ska kontroller göras av de olika fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper som avses i punkt 3.5 (Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser).

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av produktspecifikationen

4.1   Namn och adress

Namn:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Adress:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 226232900

Fax

+48 226232998

E-post:

☒ Offentlig

☐ Privat

4.2   Myndighetens eller organets särskilda uppgifter

Den kontrollmyndighet som avses ovan är ansvarig för kontrollen av specifikationen i sin helhet.

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006

”TRÓJNIAK”

EG nr PL-TSG-007-0033-06.09.2005

1.   Den ansökande gruppens namn och adress

Namn:

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo–Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Adress:

ul. Czackiego 3/6

00-043 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 228282721

E-post:

krwim@sitspoz.pl

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Polen

3.   Produktspecifikation

3.1   Beteckning som ska registreras

”Trójniak”

När produkten släpps ut på marknaden får märkningen innehålla följande information: ”miód pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją” (mjöd som framställts enligt gammal polsk tradition). Denna information bör översättas till andra officiella språk.

3.2   Ange om benämningen

har en särart i sig

uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Benämningen ”trójniak” härstammar från siffran ”3” (PL: ”trzy”) och är direkt förknippad med den historiska sammansättningen och metoden för framställning av ”trójniak” – vörten ska bestå av en del honung och två delar vatten. Benämningen uttrycker således särarten hos produkten. Eftersom benämningen ”trójniak” enbart används för att beteckna en särskild typ av mjöd bör beteckningen också anses ha en särart i sig.

3.3   Om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006

Registrering av benämningen med förbehåll

Registrering av benämningen utan förbehåll

3.4   Typ av produkt

Klass 1.8 Övriga produkter i bilaga I

3.5   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser

”Trójniak” är ett mjöd, en klar dryck av jäst vört som kännetecknas av sin karaktäristiska honungsarom och smaken av de råvaror som använts.

Smaken på ”trójniak” kan berikas med de kryddor som används. Färgen på ”trójniak” varierar från gyllengul till mörkt bärnstensfärgad, beroende på vilken typ av honung som använts vid framställningen.

Följande fysikalisk-kemiska indikatorer är typiska för ”trójniak”:

Alkoholinnehåll: 12–15 volymprocent.

Reducerande socker efter inversion: 65–120 g/l.

Total syra uttryckt som äppelsyra: 3,5–8 g/l.

Flyktig syra uttryckt som ättiksyra: högst 1,4 g/l.

Total sockerhalt, på grundval av den faktiska alkoholkoncentrationen (i volymprocent) multiplicerat med 18: minst 323 g.

Andra extrakt än socker: inte mindre än

20 g/l,

25 g/l för fruktmjöd (melomel).

Aska: minst 1,3 g/l för fruktmjöd

Det är inte tillåtet att använda konserveringsmedel, konsistensgivare eller konstgjorda färg- eller smakämnen vid framställningen av ”trójniak”.

3.6   Beskrivning av produktionsmetoden för den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser

Råvaror:

Naturlig honung med följande egenskaper:

Vattenhalt: högst 20 % (m/m).

Reducerande socker: minst 70 % (m/m).

Sackaros och melezitos i kombination: högst 5 % (m/m).

Total syra – 1 mol/l NaOH-lösning per 100 g honung: 1–5 ml,

5-hydroxy-metyl-furfurol (HMF): högst 4 mg per 100 g honung.

Särskild mjödjäst för överjäsning, lämplig för att göra koncentrerade extrakt i jäst vört mer lättflytande.

Kryddor: Kryddnejlika, kanel, muskot eller ingefära.

Naturlig fruktsaft eller färsk frukt.

Produktionsmetod:

Steg 1

Kokning av vörten som består av en del honung och två delar vatten (eller vatten blandat med fruktsaft), samt eventuellt kryddor, i en temperatur av 95–105 °C. För fruktmjöd ersätts minst 30 % av vattnet med fruktsaft.

Strikta krav på att proportionen mellan vatten och honung är korrekt och på att det extrakt som behövs framställs i en vörtpanna försedd med ångmantel. Genom denna bryggmetod hindras sockret från att smälta.

Steg 2

Nedkylning av vörten till 20–22 °C, vilket är den optimala temperaturen för jästtillväxt. Vörten måste kylas ned under produktionsdagen, och nedkylningstiden beror på kylfunktionens effektivitet. Genom nedkylningen garanteras vörtens mikrobiologiska säkerhet.

Steg 3

Jästning – tillsättning av jästlösning till vörten i en jästank.

Steg 4

A.

Överjäsning – 6–10 dagar. En temperatur på högst 28 °C garanterar att jäsningsprocessen fungerar på rätt sätt.

B.

Underjäsning – 3–6 veckor. Perioden för underjäsning garanterar att de rätta fysikalisk-kemiska egenskaperna erhålls.

Steg 5

Omtappning av den jästa vörten.

Efter att alkoholhalten uppnått minst 12 volymprocent bör omtappning göras före lagring. Därigenom garanteras att mjödet får de rätta fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaperna. Om jäst vört lämnas med bottensatsen efter perioden för underjäsning påverkas de organoleptiska egenskaperna negativt på grund av jästens autolys.

Steg 6

Lagring (mognad) och tappning (dekantering) – dessa moment upprepas efter behov för att oönskade processer inte ska kunna äga rum i bottensatsen (jästens autolys). Under lagringen kan t.ex. pastörisering och filtrering ske. Detta steg är avgörande för att produkten ska få de rätta organoleptiska egenskaperna.

Den kortaste lagringstiden för ”trójniak” är ett år.

Steg 7

Smakanpassning (sammansättning) – under detta steg skapas slutprodukten, med de fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper som kännetecknar ”trójniak” i enlighet med punkt 3.5 (Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser). Med hänsyn till de angivna indikatorerna får de organoleptiska och fysikalisk-kemiska egenskaperna justeras genom tillsättning av

honung för att göra mjödet sötare,

kryddor.

Syftet med detta steg är att skapa en produkt med de karaktäristiska egenskaperna för ”trójniak”.

Steg 8

Fyllning i behållare vid en temperatur på 55–60 °C. Det rekommenderas att ”trójniak” erbjuds i traditionell förpackning, t.ex. damejeanne, keramikkärl eller ekfat.

3.7   Särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Särarten hos ”trójniak” beror på

hur vörten bereds (råvarornas sammansättning och proportioner),

lagring och mognad,

dess fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper.

Hur vörten bereds (råvarornas sammansättning och proportioner)

Särarten hos ”trójniak” bygger framför allt på att den fastställda proportionen en del honung och två delar vatten respekteras noggrant i vörten. Denna proportion är en avgörande faktor i alla senare steg vid framställningen av ”trójniak” som ger drycken dess unika egenskaper.

Lagring och mognad

Enligt det traditionella gamla polska receptet är produktens karaktär en följd av att den lagras och får mogna under en viss tid. Denna tid är för ”trójniak” minst ett år.

Fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper

Genom att alla de produktionssteg som anges i specifikationen tillämpas ser man till att en produkt med unik smak och arom erhålls. Den unika smaken och doften av ”trójniak” är en följd av ett lämpligt socker- och alkoholinnehåll enligt följande:

Reducerande socker efter inversion: > 65–120 g/l.

Total sockerhalt, på grundval av den faktiska alkoholkoncentrationen (i volymprocent) multiplicerat med 18: minst 323 g.

Alkohol: 12–15 volymprocent.

Tack vare de strikt fastställda proportionerna för ingredienserna vid framställningen av ”trójniak” har drycken en karaktäristiskt tjockflytande och rinnande konsistens vilket särskiljer den från andra typer av mjöd.

3.8   Den traditionella karaktären hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Traditionell produktionsmetod:

Mjödtillverkningen i Polen är en tradition som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden och som kännetecknas av stor mångfald. Utveckling och förbättring av tillverkningsmetoderna har under århundradena gett upphov till många typer av mjöd. Mjödtillverkningens historia sträcker sig tillbaka till Polens första steg som självständig stat. Den spanske diplomaten, handelsmannen och resenären Ibrahim ibn Yaqub skrev år 966 följande: ”Förutom mat, kött och land för plöjning finns i Mieszko den förstes land ett överflöd av mjöd, vilket är vad de slaviska vinerna och rusdryckerna kallas” (Mieszko I var den första historiska kungen i Polen). Den krönika som författades av Gallus Anonymus, som nedtecknade den polska historien i slutet av 1000-talet och början av 1100-talet, innehåller också många referenser till tillverkningen av mjöd.

Det polska verseposet ”Pan Tadeusz” av Adam Mickiewicz, som återspeglar adelssamhällets historia mellan 1811 och 1812, innehåller mycket information om framställningen, konsumtionen och de olika typerna av mjöd. Mjödet omnämns också i Tomasz Zans poesi (1796–1855) och i Henryk Sienkiewicz trilogi som beskriver händelserna i Polen under 1600-talet (”Ogniem i mieczem”, publicerad 1884, ”Potop”, publicerad 1886 och ”Pan Wołodyjowski”, publicerad 1887 och 1888).

Källmaterial med beskrivningar av polska mattraditioner från 1600- och 1700-talen innehåller inte bara allmänna referenser till mjöd, utan också hänvisningar till olika typer av mjöd. Beroende på tillverkningsmetod kallades dessa för ”półtorak”, ”dwójniak”, ”trójniak” och ”czwórniak”. Dessa namn avser olika typer av mjöd som framställts med olika proportioner honung och vatten eller saft, och med olika lång lagringstid. Tillverkningsmetoden för ”trójniak” har, med smärre modifikationer, använts under århundraden.

Traditionell sammansättning:

Den traditionella uppdelningen av mjöd i ”półtorak”, ”dwójniak”, ”trójniak” och ”czwórniak” har funnits i Polen under århundraden och finns även i dag i konsumenternas medvetande. Efter andra världskriget gjordes försök att reglera den traditionella uppdelningen av mjöd i fyra kategorier. Uppdelningen fastställdes slutligen i polsk lag 1948 genom lagen om tillverkning av vin, druvmust, mjöd, och om handel med sådana produkter (Polens officiella tidning av den 18 november 1948). Denna lag innehåller regler för framställning av mjöd, med specifikationer av proportionerna mellan honung och vatten och de tekniska kraven. Andelen vatten och honung i ”trójniak” är som följer: Endast sådant mjöd som framställts av en del naturlig honung och två delar vatten får kallas ”trójniak”.

3.9   De minimikrav och de kontrollförfaranden som gäller för särarten

Följande ska kontrolleras:

Att fastställda proportioner för ingredienserna i vörten respekteras.

Att lagringstiden respekteras.

De organoleptiska egenskaperna hos slutprodukten (smak, doft, färg, klarhet).

De fysikalisk-kemiska indikatorerna hos slutprodukten – alkoholinnehåll, total sockerhalt, reducerande socker efter inversion, total syra, flyktig syra, andra extrakt än socker, och aska i samband med fruktmjöd – värdena ska motsvara de värden som avses under punkt 3.5 i specifikationen.

Kontrollerna är obligatoriska och ska göras minst en gång om året.

Det rekommenderas att kontrollerna också görs under de produktionssteg som förtecknas nedan. Kontrollerna vid de produktionssteg som anges nedan är inte obligatoriska, men rekommenderas eftersom de bidrar till att minska möjliga fel som kan uppstå under de olika stegen vid tillverkningen.

Steg 4

Under jäsningsprocessen bör regelbundna laboratorietester genomföras av de organoleptiska egenskaperna (smak och doft) och de fysikalisk-kemiska egenskaperna som t.ex. alkoholinnehåll och sockerinnehåll som kan ändras under alkoholjäsningen.

Steg 6

Under lagringen bör regelbundna kontroller göras av de grundläggande organoleptiska egenskaperna och de fysikalisk-kemiska indikatorerna som t.ex. alkoholinnehåll, total sockerhalt, total syra och flyktig syra.

Steg 8

Före fyllning på flaska ska kontroller göras av de olika fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper som avses i punkt 3.5 (Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som beteckningen under punkt 3.1 avser).

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av produktspecifikationen

4.1   Namn och adress

Namn:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Adress:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 226232900

Fax

+48 226232998

E-post:

☒ Offentlig

☐ Privat

4.2   Myndighetens eller organets särskilda uppgifter

Den kontrollmyndighet som avses ovan är ansvarig för kontrollen av specifikationen i sin helhet.

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006

”CZWÓRNIAK”

EG nr PL-TSG-007-0035-06.09.2006

1.   Den ansökande gruppens namn och adress

Namn:

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo–Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Adress:

ul. Czackiego 3/6

00-043 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 228282721

E-post:

krwim@sitspoz.pl

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Polen

3.   Produktspecifikation

3.1   Benämning som ska registreras

”Czwórniak”

När produkten släpps ut på marknaden får märkningen innehålla följande information: ”miód pitny wytworzony zgodnie ze staropolską tradycją” (mjöd som framställs enligt gammal polsk tradition). Denna information bör översättas till andra officiella språk.

3.2   Ange om benämningen

har en särart i sig

uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Benämningen ”czwórniak” härstammar från siffran ”4” (PL: ”cztery”) och är direkt förknippad med den historiska sammansättningen och metoden för framställning av ”czwórniak” – vörten ska bestå av en del honung och tre delar vatten. Benämningen uttrycker således särarten hos produkten. Eftersom ”czwórniak” enbart används för att beteckna en särskild typ av mjöd bör benämningen också anses ha en särart i sig.

3.3   Om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006

Registrering av benäm-ningen med förbehåll

Registrering av benämningen utan förbehåll

3.4   Typ av produkt

Klass 1.8 Andra produkter i bilaga I

3.5   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser

”Czwórniak” är ett mjöd, en klar dryck av jäst vört som kännetecknas av sin karaktäristiska honungsarom och smaken av de råvaror som använts.

Smaken på ”czwórniak” kan berikas med de kryddor som används. Färgen på ”czwórniak” varierar från gyllengul till mörkt bärnstensfärgad, beroende på vilken typ av honung som använts vid framställningen.

Följande fysikalisk-kemiska indikatorer är typiska för ”czwórniak”:

Alkoholhalt: 9–12 volymprocent.

Reducerande socker efter inversion: 35–90 g/l.

Total syra uttryckt som äppelsyra: 3,5–8 g/l.

Flyktig syra uttryckt som ättiksyra: högst 1,4 g/l.

Totalt sockerinnehåll (g) plus faktisk alkoholhalt (volymprocent) multiplicerat med 18: minst 240.

Andra extrakt än socker: inte mindre än

15 g/l,

20 g/l för fruktmjöd (melomel).

Aska: minst 1,3 g/l för fruktmjöd.

Det är inte tillåtet att använda konserveringsmedel, konsistensgivare eller konstgjorda färg- eller smakämnen vid framställningen av ”czwórniak”:

3.6   Beskrivning av produktionsmetoden för den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser

Råvaror:

Naturlig honung med följande egenskaper:

Vattenhalt: högst 20 % (m/m).

Reducerande socker: minst 70 % (m/m).

Sackaros och melezitos i kombination: högst 5 % (m/m).

Total syra – 1 mol/l NaOH-lösning per 100 g honung: 1–5 ml.

5-hydroxy-metyl-furfurol (HMF): högst 4,0 mg per 100 g honung.

Särskild jäst som fortsätter att producera alkohol även sedan en hög alkoholhalt uppnåtts och som är lämplig för att producera mjöd med hög alkoholhalt.

Kryddor: Kryddnejlika, kanel, muskot eller ingefära.

Naturlig fruktsaft eller färsk frukt.

Produktionsmetod:

Steg 1

Kokning av vörten vid en temperatur på 95–105 °C. I ”czwórniak” måste proportionerna honung och vatten vara följande: en del honung och tre delar vatten (eller vatten blandat med fruktsaft), till vilket örter eller kryddor kan tillsättas. När det gäller fruktmjöd ersätts minst 30 % av vattnet med fruktsaft.

Strikta krav på att proportionen mellan vatten och honung är korrekt och på att det extrakt som behövs framställs i en vörtpanna försedd med ångmantel. Genom denna bryggmetod hindras sockret från att smälta.

Steg 2

Nedkylning av vörten till 20–22 °C, vilket är den optimala temperaturen för jästtillväxt. Vörten måste kylas ned under produktionsdagen, och nedkylningstiden beror på kylfunktionens effektivitet. Genom nedkylningen garanteras vörtens mikrobiologiska säkerhet.

Steg 3

Jästning – tillsättning av jästlösning till vörten i en jästank.

Steg 4

A.

Häftig jäsning – 6–10 dagar. En temperatur på högst 28 °C garanterar att jäsningsprocessen fungerar på rätt sätt.

B.

Långsam jäsning – 3–6 veckor. Denna jäsning garanterar att de rätta fysikalisk-kemiska egenskaperna erhålls.

Steg 5

Omtappning av den jästa vörten.

Efter att alkoholhalten uppnått minst 9 volymprocent bör produkten omtappas före lagring. Därigenom garanteras att mjödet får de rätta fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaperna. Om jäst vört lämnas med bottensatsen efter den långsamma jäsningen påverkas de organoleptiska egenskaperna negativt på grund av jästens autolys.

Steg 6

Lagring (mognad) och tappning (dekantering) – dessa moment upprepas efter behov för att oönskade processer inte ska kunna äga rum i bottensatsen (jästens autolys). Under lagringen kan t.ex. pastörisering och filtrering ske.

Detta steg är avgörande för att produkten ska få de rätta organoleptiska egenskaperna.

Den kortaste lagringstiden för ”czwórniak” är nio månader.

Steg 7

Smakanpassning (sammansättning) – i detta steg skapas slutprodukten, med de fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper som kännetecknar ”czwórniak” i enlighet med punkt 3.5 (Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser). Med hänsyn till de angivna indikatorerna får de organoleptiska och fysikalisk-kemiska egenskaperna justeras genom tillsättning av

honung för att göra mjödet sötare,

örter och kryddor.

Syftet med detta steg är att skapa en produkt med de karaktäristiska egenskaperna för ”czwórniak”.

Steg 8

Fyllning i behållare vid en temperatur på 55–60 °C. Det rekommenderas att ”czwórniak” presenteras i traditionell förpackning, t.ex. damejeanne, keramikkärl eller ekfat.

3.7   Särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

”Czwórniaks” särart beror på

hur vörten bereds (råvarornas sammansättning och proportioner),

lagring och mognad,

dess fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper.

Hur vörten bereds (råvarornas sammansättning och proportioner):

”Czwórniaks” särart bygger framför allt på att kravet på att vörten ska innehålla en del honung och tre delar vatten uppfylls. Denna proportion är en avgörande faktor i alla senare steg vid framställningen av ”czwórniak” som ger drycken dess unika egenskaper.

Lagring och mognad:

Enligt det traditionella gamla polska receptet är produktens karaktär en följd av att den lagras och får mogna under en viss tid. Denna tid är för ”czwórniak” minst nio månader.

Fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper:

Genom att alla de produktionssteg som anges i specifikationen tillämpas ser man till att en produkt med unik smak och arom erhålls. ”Czwórniaks” unika smak och doft är en följd av ett lämpligt socker- och alkoholinnehåll enligt följande:

Reducerande socker efter inversion: > 35–90 g/l.

Totalt sockerinnehåll (g) plus faktisk alkoholhalt (volymprocent) multiplicerat med 18: minst 240 g.

Alkohol: 9–12 volymprocent.

Tack vare de strikt fastställda proportionerna för ingredienserna vid framställningen av ”czwórniak” har drycken en karaktäristiskt tjockflytande och rinnande konsistens vilket särskiljer den från andra typer av mjöd.

3.8   Den traditionella karaktären hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Traditionell produktionsmetod:

Mjödtillverkningen i Polen är en tradition som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden och som kännetecknas av stor mångfald. Utveckling och förbättring av tillverkningsmetoderna har under århundradena gett upphov till många typer av mjöd. Mjödtillverkningens historia sträcker sig tillbaka till Polens första steg som självständig stat. Den spanske diplomaten, handelsmannen och resenären Ibrahim ibn Yaqub skrev år 966 följande: ”Förutom mat, kött och land för plöjning finns i Mieszko I:s ett överflöd av mjöd, vilket är vad de slaviska vinerna och rusdryckerna kallas” (Mieszko I var den första historiska kungen i Polen). Den krönika som författades av Gallus Anonymus, som nedtecknade den polska historien i slutet av 1000-talet och början av 1100-talet, innehåller också många referenser till tillverkningen av mjöd.

Det polska verseposet ”Pan Tadeusz” av Adam Mickiewicz, som återspeglar adelssamhällets historia mellan 1811 och 1812, innehåller mycket information om framställningen, konsumtionen och de olika typerna av mjöd. Mjödet omnämns också i Tomasz Zans poesi (1796–1855) och i Henryk Sienkiewicz trilogi som beskriver händelserna i Polen under 1600-talet (”Ogniem i mieczem”, publicerad 1884, ”Potop”, publicerad 1886 och ”Pan Wołodyjowski”, publicerad 1887 och 1888).

Källmaterial med beskrivningar av polska mattraditioner från 1600- och 1700-talen innehåller inte bara allmänna referenser till mjöd, utan också hänvisningar till olika typer av mjöd. Beroende på tillverkningsmetod kallades dessa för ”półtorak”, ”dwójniak”, ”trójniak” och ”czwórniak”. Dessa namn avser olika typer av mjöd som framställts med olika proportioner honung och vatten eller fruktsaft, och med olika lång lagringstid. Tillverkningsmetoden för ”czwórniak” har, med smärre modifikationer, använts under århundraden.

Traditionell sammansättning:

Den traditionella uppdelningen av mjöd i ”półtorak”, ”dwójniak”, ”trójniak” och ”czwórniak” har funnits i Polen under århundraden och finns även i dag i konsumenternas medvetande. Efter andra världskriget gjordes försök att reglera den traditionella uppdelningen av mjöd i fyra kategorier. Uppdelningen fastställdes slutligen i polsk lag 1948 genom lagen om tillverkning av vin, druvmust, mjöd, och om handel med sådana produkter (Polens officiella tidning av den 18 november 1948). Denna lag innehåller regler för framställning av mjöd, med specifikationer av proportionerna mellan honung och vatten liksom tekniska krav. Andelen vatten och honung i ”czwórniak” är som följer: Endast mjöd som framställts av en del naturlig honung och tre delar vatten får kallas ”czwórniak”.

3.9   De minimikrav och de kontrollförfaranden som gäller för särarten

Följande ska kontrolleras:

Att fastställda proportioner för ingredienserna i vörten respekteras.

Att lagringstiden respekteras.

De organoleptiska egenskaperna hos slutprodukten (smak, doft, färg, klarhet).

De fysikalisk-kemiska indikatorerna hos slutprodukten – alkoholhalt, total sockerhalt, reducerande socker efter inversion, total syra, flyktig syra, andra extrakt än socker, och aska när det gäller fruktmjöd – värdena ska motsvara de värden som avses under punkt 3.5 i specifikationen.

Kontrollerna är obligatoriska och ska göras minst en gång om året.

Det rekommenderas att kontrollerna också görs under de produktionssteg som förtecknas nedan. Kontrollerna vid de produktionssteg som anges nedan är inte obligatoriska, men rekommenderas eftersom de bidrar till att minska möjliga fel som kan uppstå under de olika stegen vid tillverkningen.

Steg 4

Under jäsningsprocessen bör regelbundna laboratorietester genomföras av de organoleptiska egenskaperna (smak och doft) och de fysikalisk-kemiska egenskaperna, t.ex. alkoholhalt och sockerhalt, som kan ändras under alkoholjäsningen.

Steg 6

Under lagringen bör regelbundna kontroller göras av de grundläggande organoleptiska egenskaperna och de fysikalisk-kemiska indikatorerna, t.ex. alkoholhalt, total sockerhalt, total syra och flyktig syra.

Steg 8

Före fyllning på flaska ska kontroller göras av de olika fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper som avses i punkt 3.5 (Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser).

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av produktspecifikationen

4.1   Namn och adress

Namn:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Adress:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 226232900

Fax

+48 226232998

E-post:

☒ Offentliga sektorn

☐ Privata sektorn

4.2   Myndighetens eller organets särskilda uppgifter

Den kontrollmyndighet som avses ovan är ansvarig för kontrollen av specifikationen i sin helhet.

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006

”KIEŁBASA JAŁOWCOWA”

EG-nr: PL-TSG-007-0047–05.12.2006

1.   Den ansökande gruppens namn och adress

Namn:

Związek ”Polskie Mięso”

Adress:

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 228302657

Fax

+48 228301648

E-post:

info@polskie-mieso.pl

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Polen

3.   Specifika uppgifter om produkten

3.1   Benämning(ar) som ska registreras (artikel 2 i förordning (EG) nr 1216/2007)

”Kiełbasa jałowcowa”

3.2   Ange om benämningen

har en särart i sig

uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Benämningen ”Kiełbasa jałowcowa” uttrycker produktens särart, som framför allt beror på dess alldeles särskilda smak och arom. Särarten kommer av att man vid tillverkningen använder enbär, vilka finhackas just innan de blandas i köttet, och vid rökningen använder enris.

3.3   Ange om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006

Registrering av benämningen med förbehåll

Registrering av benämningen utan förbehåll

3.4   Produkttyp

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.5   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser (artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1216/2007)

”Kiełbasa jałowcowa” ser ut som en jämnt rynkad pinne som bundit upp i en karaktäristisk ringform, utan yttre längsgående veck. Korven finns i två storlekar

liten, i naturtarm med en diameter på minst 32 mm och med en vikt på ungefär 0,5 kg,

stor, i konsttarm med en diameter på 36 mm och med en vikt på ungefär 0,8 kg.

”Kiełbasa jałowcowa” är jämt mörkt brun över hela ytan, vilket är typiskt för kraftigt rökta korvar.

Korvens konsistens och känslan när man tar på den är en len, torr och jämnt skrynklad yta, med ett korvskinn som sitter tätt om fyllningen.

Produktens karakteristiska smak och mjukhet beror på valet av råvaror, kryddor (i synnerhet enbären) och den naturliga rökning som är en del av tillverkningsprocessen.

Kemisk sammansättning

Proteininnehåll – minst 15,0 %

Vatteninnehåll – högst 60,0 %

Fettinnehåll – högst 35,0 %

Saltinnehåll – högst 3,5 %

Nitrat(III)- och nitrat(V)-innehåll uttryckt som NaNO2 – högst 0,0125 %

Ovannämnda värden för den kemiska sammansättningen är en garant för produktens traditionella kvalitet. Avkastningen i slutprodukten i förhållande till det kött som använts som råvara är 75 % (+/-3 %).

3.6   Beskrivning av den produktionsmetod som används för att framställa jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser (artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Råvaror

Kött (100 kg råvara):

Griskött i klass I med ett fettinnehåll på högst 15 % – 20 kg

Griskött i klass IIA med ett fettinnehåll på högst 20 % – 50 kg

Griskött i klass III med ett fettinnehåll på högst 25 % – 20 kg

Fett från styckningen – 10 kg.

Upp till 50 % av grisköttet i klass IIA eller III kan bytas ut mot nötkött.

Kryddor (per 100 kg kött)

Peppar – 0,17 kg

Enbär – 0,12 kg

Socker – 0,20 kg

Andra tillsatser:

Saltblandning [baserad på en blandning av bordssalt (NaCl) och natriumnitrit (NaNO2)] – cirka 2 kg

Utfordring vid produktion av griskött som är avsett att användas i tillverkningen av ”Kiełbasa jałowcowa”:

Med utfordring avses gödning för att få fett kött. Syftet är att föda upp grisar med en kroppsvikt på upp till 120 kg och som har en högre andel intramuskulärt fett (över 3 %).

För gödningen används raser som utvecklas sent och ett lämpligt gödningssystem gör det möjligt att uppnå det önskade intramuskulära fettinnehållet. De raser som används för gödning har inte RN-genen och RYR 1T-genen förekommer i 20 % av populationen.

Gödningen ska ske i tre faser – fas I upp till omkring 60 kg, fas II upp till omkring 90 kg och fas III upp till 120 kg.

Vid gödning av djur upp till ungefär 90 kg kroppsvikt används två typer av foderblandningar. Foderblandningarna (givorna) har följande innehåll:

Energigivare: Sammalet spannmål – vete, korn, råg, havre, rågvete eller majs. Sammalen majs och sammalna sorter av nakenhavre står för upp till 30 % av blandningarna.

Proteingivare: Sammalen lupin, åkerböna och ärta, extraherat sojamjöl, extraherat rapsmjöl, rapskaka, foderjäst eller torkat grönfoder.

Foderblandningar (givor) för djur mellan 90 och 120 kg ska innehålla följande:

Energigivare: Sammalet vete, korn, råg och rågvete. Sammalen majs och sammalna sorter av nakenhavre får inte användas i blandningarna (givor).

Proteingivare: Sammalna baljväxter (lupin, åkerböna och ärta), extraherat sojamjöl, rapskaka eller extraherat rapsmjöl samt torkat grönfoder.

Följande ämnen får aldrig användas under utfordringscykeln: Vegetabiliska oljor, foder med animaliskt ursprung, t.ex. mjölkpulver, torkad vassle, fiskmjöl.

Blandningarnas energiinnehåll är 12–13 MJ i omsättbar energi per kg blandning. Proteininnehållet i blandningar bör ligga på 16–18 % i den första gödningsfasen, 15–16 % i den andra och omkring 14 % i den sista fasen.

Givorna av gödningsfodret kan innehålla enbart näringsblandningar eller näringsblandningar och bulkfoder som potatis eller grönfoder.

Produktionssteg för att framställa ”Kiełbasa jałowcowa”:

Steg 1

Förberedande finfördelning av alla köttingredienser. Köttbitarna ska ha en enhetlig storlek (ungefär 5 cm i diameter).

Steg 2

Traditionell insaltning (torrsaltning) i ungefär 48 timmar med en saltblandning.

Steg 3

Mekanisk beredning: Klass I-kött reduceras till omkring 20 mm i storlek, klass IIA-kött till omkring 8 mm i storlek och klass III-kött till omkring 3 mm. Därefter mals det tillsammans med 5 kg is.

Steg 4

Blandning av alla köttingredienserna och kryddning: peppar, socker och enbär, som mals precis innan de blandas i mixern.

Steg 5

Stoppning i naturtarm av gris minst 32 mm i diameter eller konsttarm på 36 mm i diameter, avsnörning av bitar och formning av girlander. Två sorters korvskinn kan användas för att tillverka korvarna

små gristarmar för mindre korvar med en vikt av 0,5 kg,

konsttarmar för större korvar med en vikt av 0,8 kg.

Steg 6

Vila vid en temperatur på högst 30 °C i två timmar. Preliminär torkning av ytan, ingredienserna inuti korven får sätta sig.

Steg 7

Torkning av ytan följt av traditionell varmrökning (i ungefär 120 minuter) samt bakning tills temperaturen är minst 70 °C inuti korvarna.

Steg 8

Avkylning i 24 timmar.

Steg 9

Kallrökning med bokträspån och enris (i ungefär 120 minuter) följd av torkning vid 14–18 °C under 3–5 dagar tills en avkastning på 75 % uppnås (+/- 3 %).

3.7   Ange särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Särdragen hos ”Kiełbasa jałowcowa” kommer från flera egenskaper som är typiska för produkten:

Köttets mörhet och särskilda egenskaper

Exceptionell smak och arom

Enhetlig form

Köttets mörhet, saftighet och särskilda egenskaper:

Kött från grisar av raser som utvecklas sent och som har götts till en kroppsvikt på ungefär 120 kg och som har de genetiska egenskaper som beskrivs i punkt 3.6 är en nödvändig ingrediens i ”Kiełbasa jałowcowa” och påverkar korvens särskilda egenskaper. I och med att dessa krav uppfylls får man ett intramuskulärt fettinnehåll på över 3 %, vilket innebär att köttet har de smakegenskaper och tekniska egenskaper som krävs för att framställa ”Kiełbasa jałowcowa”. Genom att dessa råvaror används och den traditionella tillverkningsmetoden följs, med särskild hänsyn till stegen med finfördelning, saltning och rökning, kan man garantera att ”Kiełbasa jałowcowa” är ovanligt möra och saftiga.

Exceptionell smak och arom:

”Kiełbasa jałowcowa” särdrag är framför allt dess unika smak och arom, som kommer av användningen av enbär i tillverkningsprocessen. Korvens karakteristiska smak och särdrag framhävs ytterligare av att enbären mals precis innan tillverkningen påbörjas och genom att man använder enris i samband med rökningen.

Enhetlig form:

Det är dess form som skiljer ”Kiełbasa jałowcowa” från andra korvar. Korven säljs enbart i två mycket lika former, vilket gör den lätt att känna igen för konsumenterna. ”Kiełbasa jałowcowa” ser ut som en jämnt rynkad pinne i form av en girland. Den har en karaktäristisk kransform, utan yttre längsgående veck.

3.8   Traditionella särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Traditionella råmaterial:

1.

En

En avger en angenäm doft när den bränns. Enligt Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana från 1903 är detta en av denna buskes, som i århundraden har varit rätt vanligt förekommande i Polen, nyttiga egenskaper. I encyklopedin anges också att kvistar, spån och bär från en kan användas vid rökning för att ge kött en utsökt smak och arom. I dokument från andra halvan av 1800-talet framgår att enbär redan då användes som krydda eller ingrediens i kötträtter och köttprodukter. I ”Encyklopedyja Powszechna”, som publicerades i Warszawa 1863, fastställs att enbär har en kryddig, bittersöt smak och angenäm arom och att användningen av enbär som krydda är vittbekant. Enligt en artikel om regleringen av utbudet av korv på marknaden i ”Gospodarka Mięsna” (köttindustrins tidning, nr 3 1954) fastställdes en standardmetod för tillverkning av korv med enbär och rökning med envirke i Polen så tidigt som på 1940-talet.

2.

Griskött

Köttet från grisar som föds upp för framställning av ”Kiełbasa jałowcowa” måste ha ett intramuskulärt fettinnehåll på mer än 3 % – detta är den marmorering som ger produkten den önskade mörheten, saftigheten och den utsökta smaken. Användningen av detta kött har en avgörande inverkan på slutproduktens kvalitet och dess särdrag och är förenlig med den traditionella tillverkningsmetoden.

Traditionell tillverkningsmetod och sammansättning:

Rökning är ett sätt att konservera kött och oftast har man använt enris. Det framgår av gamla polska manuskript, t.ex. en okänd godsförvaltares anteckningar från 1780-talet som innehåller recept för beredning av kött (handskrift från Archiwum Gÿówne Akt Dawnych (AGAD) i Warszawa, arkivenhet: ”Zbiór z Muzeum Narodowego”, nr. 1249). Följande beskrivning av frukosten på en herrgård i den polska nationalskalden Adam Mickiewiczs episka dikt ”Pan Tadeusz” (”Herr Tadeusz”) från 1834 visar att rökning med en var mycket populär: ”korvar och charkuterier – alla utsökta, hemgjorda och rökta i ugn över enevirke”.

Traditionen att krydda och röka kött med hjälp av en förfinades i lokala och regionala varianter. Dessa skilde sig åt genom att man dels använde olika teknik, dels olika typer av kött. W. Łęg visar i en artikel om ”Erfarenheterna av köttvaruproduktion” (Gospodarka Mięsna, 1953, nr 6) till exempel på försöken att göra ”Kiełbasa jałowcowa” av vilt (hare eller vildsvin, blandat med griskött). Dessa korvar smakade annorlunda, men i grunden användes samma recept (späckning och rökning med enbär) överallt. En sakkunnig för köttbranschen som reste genom regionen Kurpie skrev i artikeln ”Regionala bondeköttvaruprodukter” (”Gospodarka Miÿsna” nr. 7–8, 1950) följande: ”Korv från Myszyniec i regionen Kurpie röks med enris och innehåller enbär. Den är torr och har en utsökt arom och smak.”

Efter 1945 beslutades i enlighet med planekonomiska principer att skapa en köttindustri på grundval av stora beredningsanläggningar. I syfte att förbättra kvalitet och smak infördes standardisering av produkter och teknik baserad på traditionella recept. ”Kiełbasa jałowcowa” förekommer för första gången som produktnamn 1947 och 1948. En harmoniserad standard för ”Kiełbasa jałowcowa” fastställdes 1954, som senare utvecklades till köttindustrins centralkontors standard från 1964 (Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1964) på vilken denna ansökan grundar sig.

Dessa standarder utformades i syfte att garantera att ”Kiełbasa jałowcowa” skulle vara av bästa möjliga kvalitet. Även om den standard på vilken denna ansökan grundar sig inte längre är bindande utgör den fortfarande den högsta produktionsstandarden för ”Kiełbasa jałowcowa”.

3.9   Minimikrav och förfarande för kontroll av särarten (artikel 4 i förordning (EG) nr 1216/2007)

När det gäller särdragen hos ”Kiełbasa jałowcowa” är det särskilt följande faktorer som ska kontrolleras:

1.

Kvaliteten på de råvaror som används i framställningen (griskött, kryddor), bl.a.

köttets tekniska lämplighet,

typ av gödning,

saltningstid,

kryddor som används i framställningen av ”Kiełbasa jałowcowa” och i vilka proportioner de används.

2.

Rökningsprocess för ”Kiełbasa jałowcowa”.

Under en kontroll ska följande kontrolleras:

Att den temperatur som krävs för traditionell varmrökning och uppvärmningstemperaturen hålls.

Att den upprepade kallrökningen sker under tillräckligt lång tid och vid rätt temperatur.

Att bokspån och enris används vid kallrökning.

3.

Slutproduktens kvalitet:

Proteininnehåll

Vatteninnehåll

Fettinnehåll

Natriumkloridinnehåll

Nitrat(III)- och nitrat(V)-innehåll

Smak och arom

4.

Produktens form.

Kontrollfrekvens:

De ovannämnda stegen ska kontrolleras varannan månad. Om samtliga steg utförs korrekt kan kontrollfrekvensen minskas till två gånger per år.

Om det förekommer oegentligheter i något steg ska kontrollfrekvensen för det steget ökas (till en gång varannan månad). Kontroller av övriga steg får göras en gång i halvåret.

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av produktspecifikationen

4.1   Namn och adress

Namn:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adress:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 226232901

Fax

+48 226232099

E-post:

☒ Offentlig

☐ Privat

4.2   Myndighetens eller organets särskilda uppgifter

Den kontrollmyndighet som avses ovan är ansvarig för övervakningen av alla kriterier i specifikationen.

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006

”KIEŁBASA MYŚLIWSKA”

EG-nr: PL-TSG-0007-0053-19.03.2007

1.   Den ansökande gruppens namn och adress

Namn:

Związek ”Polskie Mięso”

Adress:

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 228302657

Fax

+48 228301648

E-post:

info@polskie-mieso.pl

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Polen

3.   Produktspecifikation

3.1   Namn som ska registreras (artikel 2 i förordning (EG) nr 1216/2007)

”Kiełbasa myśliwska”

3.2   Ange om namnet

har en särart i sig

uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Namnet ”kiełbasa myśliwska” uttrycker särarten hos produkten. Produktens särart så som den uttrycks i namnet avspeglas i dess etymologiska ursprung i orden ”myśliwy” (jägare) och ”myślistwo” (jakt), vilket pekar på dess ursprungliga syfte: rökta köttprodukter av det här slaget användes ursprungligen som torrproviant av jägare. Dess goda hållbarhet och lätta hantering har gjort den till ett idealiskt inslag i den proviant som folk tar med sig på vandringar och resor och för längre besök på platser där det är svårt att få fram lagad mat. Med tiden har produkten kommit att säljas mer allmänt, men namnet har inte ändrats.

3.3   Ange om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006

Registrering av namnet med förbehåll

Registrering av namnet utan förbehåll

3.4   Produkttyp

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.5   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som namnet under punkt 3.1 avser (artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Korven ”kiełbasa myśliwska” är kort, mörkbrun och har en jämnt skrynklig yta (utan längsgående fördjupningar). De ser ut som halvmåneformade pinnar och delas vanligtvis i par (ej delade vid avsnörningspunkten), de är ungefär 15 cm långa och mer än 32 mm i diameter.

Ytan på ”kiełbasa myśliwska” är mörkbrun. I ett tvärsnitt av korven syns mörkröda bitar av klass I-griskött och ljusröda bitar av klass II-griskött.

När man tar på den känns ytan len, torr och jämnt skrynklad.

”Kiełbasa myśliwska” utmärks av smaken av mörat, saltat, ugnsbakat och rökt griskött med kryddor.

Bortsett från den speciella smaken utmärks korven av sin mörhet.

Kemisk sammansättning

Proteininnehåll – minst 17,0 %

Vatteninnehåll – högst 55,0 %

Fettinnehåll – högst 45,0 %

Saltinnehåll – högst 4,5 %

Nitrat(III)- och nitrat(V)-innehåll uttryckt som NaNO2 – högst 0,0125 %

Ovannämnda värden för den kemiska sammansättningen är en garanti för produktens traditionella kvalitet. Avkastningen i form av slutprodukt i förhållande till det kött som använts som råvara måste vara mindre än 68 %.

3.6   Beskrivning av produktionsmetoden för den jordbruksprodukt eller det livsmedel som namnet under punkt 3.1 avser (artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Råvaror:

Kött (100 kg råvara)

Griskött i klass I med ett fettinnehåll på högst 15 % – 30 kg

Griskött i klass IIA med ett fettinnehåll på högst 20 % – 50 kg

Griskött i klass III med ett fettinnehåll på högst 25 % – 20 kg

Upp till 50 % av grisköttet i klass IIA och III får ersättas med nötkött.

Kryddor (per 100 kg kött)

Peppar – 0,15 kg

Enbär – 0,10 kg

Färsk vitlök 0,10 kg

Socker – 0,20 kg

Andra tillsatser:

Saltblandning [baserad på en blandning av koksalt (NaCl) och natriumnitrit (NaNO2)] – cirka 2 kg

Mörningsblandning (med följande sammansättning: 1 liter av 10 % bordsvinäger, 1 liter vatten, 1 liter raps- eller solrosolja) – 3 liter.

Utfodring vid produktion av griskött som är avsett att användas i tillverkningen av ”kiełbasa myśliwska”:

Med utfodring avses gödning för att få fett kött. Syftet är att föda upp grisar med en kroppsvikt på upp till 120 kg och som har en högre andel intramuskulärt fett (över 3 %).

För gödningen används raser som utvecklas sent och ett lämpligt gödningssystem gör det möjligt att uppnå det önskade intramuskulära fettinnehållet. De raser som används för gödning har inte RN-genen och RYR 1T-genen förekommer i 20 % av populationen.

Gödningen ska ske i tre faser – fas I upp till ca 60 kg, fas II upp till ca 90 kg och fas III upp till 120 kg.

Vid gödning av djur upp till 90 kg kroppsvikt används två typer av foderblandningar. Foderblandningarna (givorna) har följande innehåll:

Energigivare: fodermjöl av spannmål – vete, korn, råg, havre, rågvete eller majs; fodermjöl av majs och sorter av nakenhavre utgör upp till 30 % av blandningarna.

Proteingivare: fodermjöl av lupin, åkerböna och ärta, extraherat sojamjöl, extraherat rapsmjöl, rapskaka, foderjäst eller torkat grönfoder.

Foderblandningar (givor) för djur mellan 90 och 120 kg innehåller följande:

Energigivare: fodermjöl av vete, korn, råg och rågvete. Fodermjöl av majs och sorter av nakenhavre får inte användas i blandningarna (givor).

Proteingivare: fodermjöl av baljväxter (lupin, åkerböna och ärta), extraherat sojamjöl, rapskaka eller extraherat rapsmjöl samt torkat grönfoder.

Följande ämnen får aldrig användas under utfodringscykeln: vegetabiliska oljor, foder med animaliskt ursprung, t.ex. mjölkpulver, torkad vassle, fiskmjöl.

Blandningarnas energiinnehåll är 12–13 MJ i omsättbar energi per kg blandning i alla faser. Proteininnehållet i blandningar bör ligga på 16–18 % i den första gödningsfasen, 15–16 % i den andra och omkring 14 % i den sista fasen.

Givorna av gödningsfodret kan innehålla enbart näringsblandningar eller näringsblandningar och bulkfoder som potatis eller grönfoder.

Produktionssteg för att framställa ”kiełbasa myśliwska”:

Steg 1

Förberedande finfördelning av alla köttingredienser. Köttbitarna ska ha en enhetlig storlek (ca 5 cm i diameter).

Steg 2

Traditionell insaltning (torrsaltning) i ungefär 48 timmar med en saltblandning.

Steg 3

Mekanisk beredning: Klass I-kött reduceras till omkring 20 mm i storlek, klass IIA-kött till omkring 8 mm i storlek och klass III-kött till omkring 3 mm. Därefter mals det tillsammans med 2 kg is.

Steg 4

Tillsats av mörningsblandning till klass I- och klass IIA-kött – blandas noggrant.

Steg 5

Tillsats av malet klass III-griskött och kryddor – blandas noggrant.

Steg 6

Stoppning i naturtarm av gris med en diameter på minst 32 mm och avsnörning av bitar med en längd av ungefär 15 cm.

Steg 7

Vila vid en temperatur på högst 30 °C i två timmar. Preliminär torkning av ytan, ingredienserna inuti korven får sätta sig.

Steg 8

Torkning av ytan och traditionell varmrökning (i ungefär 135 minuter) samt bakning tills temperaturen är minst 70 °C inuti korvarna.

Steg 9

Kylning till under 10 °C.

Steg 10

Torkning vid 14–18 °C och 70–80 % luftfuktighet i 5–7 dagar tills den önskade avkastningen uppnås (högst 68 %).

3.7   Ange särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Särdragen hos ”kiełbasa myśliwska” kommer från flera egenskaper som är typiska för produkten:

Köttets mörhet, saftighet och särskilda egenskaper

Exceptionell smak och arom

Kort, karakteristisk form

Ovanligt lång hållbarhet

Köttets mörhet, saftighet och särskilda egenskaper:

Kött från grisar av raser som utvecklas sent och som har götts till en kroppsvikt på ungefär 120 kg och som har de genetiska egenskaper som beskrivs i punkt 3.6 är en nödvändig ingrediens i ”kiełbasa myśliwska” och påverkar korvens särskilda egenskaper. I och med att dessa krav uppfylls får man ett intramuskulärt fettinnehåll på över 3 %, vilket innebär att köttet har de smakegenskaper och tekniska egenskaper som krävs för att framställa ”kiełbasa myśliwska”. Genom att dessa råvaror används och den traditionella tillverkningsmetoden följs, med särskild hänsyn till stegen med finfördelning, saltning och rökning, kan man garantera att ”kiełbasa myśliwska” är ovanligt möra och saftiga.

Tillsatsen av en särskilt utvald mörningsblandning av vinäger, vatten och raps- eller solrosolja är det som gör att det griskött som används i framställningen av ”kiełbasa myśliwska” blir så mört.

Exceptionell smak och arom:

Smaken och aromen är de egenskaper som skiljer ”kiełbasa myśliwska” från andra korvar. Dessa egenskaper beror på att man i produktionsprocessen använder lämpliga utvalda kryddor i rätt proportioner, nämligen enbär, peppar, socker och saltblandningen, tillsammans med den färska vitlök som är typisk för denna produkt och mörningsblandningen.

Den exceptionella smaken och aromen åstadkoms också genom rökning och torkning och tack vare den långa torkningen som är typisk för ”kiełbasa myśliwska”.

Kort, karakteristisk form:

De särskilda egenskaperna hos ”kiełbasa myśliwska” beror framför allt på deras unika form: ”Kiełbasa myśliwska” är korta och ser ut som jämnt skrynkliga, halvmåneformade pinnar och delas vanligtvis i par (ej delade vid avsnörningspunkten).

Den viktigaste egenskapen hos ”kiełbasa myśliwska” är att den är ovanligt lätt att hantera. Dess form är lätt igenkännlig och produkten är mycket behändig. Den äts framför allt vid olika typer av utflykter och resor.

Ovanligt lång hållbarhet:

Den ovanligt långa hållbarheten hos ”kiełbasa myśliwska”, som främst används som komplement i jägares och turisters färdmat, är också en av korvens grundläggande egenskaper. Den beror på den traditionella användningen av färsk vitlök och den långa eftertorkningsperioden i framställningens slutskede.

3.8   Traditionella särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Traditionella råvaror och traditionell sammansättning:

1.

Kött från traditionellt uppfödda grisar

Köttet från grisar som föds upp för framställning av ”kiełbasa myśliwska” måste ha ett intramuskulärt fettinnehåll på mer än 3 % – detta är den marmorering som ger produkten den önskade mörheten, saftigheten och den utsökta smaken. Användningen av detta kött har en avgörande inverkan på slutproduktens kvalitet och dess särdrag och är förenlig med den traditionella tillverkningsmetoden.

2.

Ändamålsenligt utvalda kryddor

Användningen av rätt kryddor och proportionerna av dessa, dvs. peppar, enbär, socker och saltblandningen, och framför allt färsk vitlök och mörningsblandningen, är ett direkt arv från erfarenheterna och den långa traditionen av att framställa köttprodukter i Polen.

Traditionell produktionsmetod:

Jakt har styrts av egna regler och seder i århundraden. Jaktbeskrivningar finns i den polska litteraturen, bl.a. i den nationella episka dikten Pan Tadeusz av Adam Mickiewicz, från 1834. Jakten var nästan en folkfest, full av ritualer och symbolism – som de jaktsignaler som blåstes i horn, invigningen eller ”dopet” av jägaren och festerna efter avslutad jakt. Jaktföreningar som har bildats sedan dess har införlivat dessa traditioner och för dem vidare än i dag.

Jägarväskan har varit en oundgänglig och traditionell del av jaktutrustningen. Den innehöll bl.a. torkad mat som passade för heldagsturer i skogen. Beskrivningar av måltider under jakter finns i litteraturen, bl.a. i den ovannämnda dikten Pan Tadeusz. Torkad och rökt – och därmed förhållandevis hållbar – korv har alltid ingått i den mat som man åt vid vilopauser.

Namnet ”kiełbasa myśliwska” uppstod sannolikt under mellankrigsåren på 1900-talet, då produktionen av rökta köttprodukter utvecklades i flera små tillverkningsanläggningar i Polen, så som rapporteras i tidskriften ”Gospodarka Mięsna” nr 1-2 1949.

”Kiełbasa myśliwska” fick stora kommersiella framgångar i Polen efter andra världskriget. I enlighet med order nr 485 från ministeriet för kött- och mejeriindustrin av den 3 november 1953 fördes ”kiełbasa myśliwska” upp på den officiella förteckningen över rökta köttprodukter som är avsedda att släppas ut på marknaden. Av kvalitetsskäl standardiserades därefter recept och teknisk dokumentation i enlighet med standard RN-54/MPMiMl-Mięs-58 av den 30 december 1954 och i enlighet med intern regel nr 21 från köttbranschens huvudkontor, som utfärdades i Warszawa 1964. ”Kiełbasa myśliwska” är än i dag en av de mest populära och omtyckta rökta köttprodukterna.

3.9   Minimikrav och förfarande för kontroll av särarten (artikel 4 i förordning (EG) nr 1216/2007)

När det gäller särdragen hos ”kiełbasa myśliwska” är det särskilt följande faktorer som ska kontrolleras:

1.

Kvaliteten på de råvaror som används i framställningen (griskött, kryddor), bl.a.

köttets tekniska lämplighet,

typ av gödning,

saltningstid,

kryddor som används i framställningen av ”kiełbasa myśliwska” och i vilka proportioner de används.

2.

Rökningsprocessen för ”kiełbasa myśliwska”.

Under en kontroll ska följande kontrolleras:

Att den temperatur som krävs för traditionell varmrökning och uppvärmningstemperaturen hålls.

Att den upprepade kallrökningen sker under tillräckligt lång tid och vid rätt temperatur.

Att bokspån används för kallrökningen.

3.

Slutproduktens kvalitet:

Proteininnehåll

Vatteninnehåll

Fettinnehåll

Natriumkloridinnehåll

Nitrat(III)- och nitrat(V)-innehåll

Smak och arom

4.

Produktens form.

Kontrollfrekvens:

De ovannämnda stegen ska kontrolleras varannan månad. Om samtliga steg utförs korrekt kan kontrollfrekvensen minskas till två gånger per år.

Om det förekommer oriktigheter i något steg ska kontrollfrekvensen för det steget ökas (till en gång varannan månad). Kontroller av övriga steg får göras en gång i halvåret.

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av produktspecifikationen:

4.1   Namn och adress

Namn:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adress:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 226232901

Fax

+48 226232099

E-post:

☒ Offentligt

☐ Privat

4.2   Myndighetens eller organets särskilda uppgifter

Den kontrollmyndighet som avses ovan är ansvarig för övervakningen av alla kriterier i specifikationen.

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006

”OLEJ RYDZOWY”

EG nr: PL-STG-007-0049–28.12.2006

1.   Den ansökande gruppens namn och adress

Namn:

”SemCo” S.G.N.i P. Krystyna Just,

Instytut Włókien Naturalnych - Tłocznia Oleju,

Krzysztof Gałkowski - Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrób Kitu,

Zakład Doświadczalno- Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin w Gorzyniu

Adress:

Śmiłowo 16

64–500 Szamotuły

POLEN

Tfn

+48 612920402; 603137517

E-post:

info@semco.pl

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Polen

3.   Produktspecifikation

3.1.   Beteckning som ska registreras

”Olej rydzowy”

3.2.   Ange om benämningen

har en särart i sig

uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

För framställning av ”olej rydzowy” används växten Camelina sativa, dvs. oljedådra eller dådra. Växtens polska namn är ”lnianka siewna”, men i folkmun kallas den även ”rydz”, ”rydzyk”, ”ryżyk” eller, mer sällan, ”lennica”.

I vissa polska regioner används endast den folkliga benämningen på växten, ”rydz”, som anspelar på växtens ovanligt rostfärgade frön. Deras färg påminner om färgen på svampen Lactarius deliciosus (läcker riska), som kallas rydz på polska och förekommer i hela landet. Det är just på grund av rostfärgen hos oljedådrans frön som den olja som framställs av växtens kallas ”olej rydzowy”.

3.3.   Om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006

Registrering av benämningen med förbehåll

Registrering av benämningen utan förbehåll

3.4   Typ av produkt

Klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

3.5   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser

”Olej rydzowy” är en klar, genomskinlig olja med en liten mängd sediment på botten. Oljan är rostfärgad. Dess färg varierar från gyllene till rödbrun beroende på om den variant av oljedådra som används är Camelina sativa eller Camelina silvestris. Färgen påverkas också av den temperatur till vilken fröna hettas upp. ”Olej rydzowy” har en smak av lök och senap, och en stark, fyllig arom.

Följande fysikalisk-kemiska indikatorer är typiska för ”olej rydzowy”:

Syratal (mg KOH/g): inte högre än 6

Peroxidtal (mval aktivt syre per kg): inte högre än 6

Jodtal: 140–160

Frystemperatur: mellan -15 °C och -18 °C

”Olej rydzowy” kan förvaras under lång tid, till skillnad från oljor med liknande sammansättning och innehåll av mättade och omättade fettsyror. Det beror på den höga halten av naturliga antioxidanter ur tokoferolgruppen (E-vitamin) ca 550–1 100 mg/kg olja.

Halten av mättade fettsyror är låg (10–11 %), medan halten av omättade fetter är omkring 90 %, varav halten av enkelomättade omkring 36 % och fleromättade mellan 50 % och 60 %.

3.6   Beskrivning av produktionsmetoden för den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser

Steg 1

Erhållande av frön:

Fröna erhålls genom odling av oljedådra (Camelina sativa eller Camelina silvestris). Växterna sås på hösten eller våren beroende på vilken art de tillhör.

Växterna skördas i en omgång, när fröna har mognat.

Steg 2

Torkning och rensning av fröna:

Fröna torkas under sex timmar efter skördningen. Torkningen pågår till dess att fukthalten nått en nivå av 7–12 %.

Därefter rensas fröna till dess att en renhetsgrad på över 98 % uppnås.

Steg 3

Förberedelse inför pressningen:

I det första förberedande steget krossas fröna med hjälp av en vals med slät yta.

Steg 4

Uppvärmning av fröna:

De krossade fröna värms upp till 38 °C. Detta kan göras med hjälp av en kittel med värmeväxlare eller uppvärmda tennplattor.

Steg 5

Pressning:

För att erhålla olja med önskade fysikaliska och kemiska egenskaper får pressningen endast utföras med hjälp av pressar som inte höjer de krossade frönas temperatur till över 38 °C.

Steg 6

Rensning av oljan:

Oljan rensas genom sedimentering, dvs. en process som innebär att de tyngre finkeloljorna sjunker till behållarens botten vid rumstemperatur under 7–10 dagar. Därefter är det översta lagret lämpligt för förtäring.

Oljan genomgår inte någon form av förädling.

Steg 7

Lagring av oljan:

Oljan lagras i torra utrymmen utan solljus vid en temperatur på högst 20 °C och lägst 4 °C. Det har betydelse för oljans kvalitet att den förvaras på lämpligt sätt.

Otillåtna åtgärder:

Det är inte tillåtet att under produktionen vidta följande åtgärder i syfte att bevara oljans särskilda egenskaper:

uppvärmning av fröna till en temperatur över 38 °C,

användning av oljepressar som avsevärt höjer massans temperatur över den fastställda temperaturen på 38 °C,

ökning av trycket vid pressningen av oljan över 300A.

3.7   Särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Särarten hos ”olej rydzowy” beror på en rad av produktens grundläggande egenskaper, nämligen

dess särskilda smak och lukt,

dess färg,

dess fysikalisk-kemiska sammansättning, och

dess långa hållbarhet.

Smak och lukt:

Oljan skiljer sig från andra produkter av denna typ genom sin särskilda smak som har en tydlig anstrykning av lök och senap, samt genom sin behagliga, måttligt starka och rena arom, utan inslag av någon annan doft.

Färg:

”Olej rydzowy” är rostfärgad.

Fysikalisk-kemisk sammansättning:

”Olej rydzowy” är en mycket speciell produkt främst på grund av sitt näringsvärde och sin rika kemiska sammansättning. Oljan innehåller flera beståndsdelar som efterfrågas inom dietetiken, särskilt fleromättade fettsyror.

Halten av dessa fettsyror i oljan uppgår till mellan 50 % och 60 %, varav 35–40 % utgörs av omega 3 och 15–20 % av omega 6. Tack vare dessa egenskaper är ”olej rydzowy” en av de rikaste kända vegetabiliska källorna till omega 3-fettsyror.

Lång användningstid:

”Olej rydzowy” är trots sin höga syrahalt ovanligt hållbar och lämpar sig för användning under sex månader efter tillverkningsdatumet om man följer rekommendationerna för förvaring. Den långa användningstiden beror på att oljan innehåller antioxidanter ur tokoferolgruppen (E-vitamin, ca 550–1 100 mg/kg olja). Detta är ytterligare en egenskap som understryker produktens särskilda karaktär.

3.8   Den traditionella karaktären hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Traditionell råvara:

Den viktigaste råvara som används för produktion av ”olej rydzowy” är växten oljedådra, som hör till familjen korsblommiga växter (Cruciferae) av släktet Camelina, som omfattar ett antal arter. De två arterna Camelina sativa och Camelina silvestris används för framställning av ”olej rydzowy”. Oljedådran är 30–100 cm hög och har en blomställning i form av en utdragen, gulvit klase. Frukten är en päronformad skida (3–7 mm), som tidigt blir träaktig och hård, och som innehåller omkring 10 rostfärgade eller rostgula frön med en längd av 0,6–2,6 mm. Växten kan odlas på lättare och sandiga jordar.

Den kommer ursprungligen från Mellanöstern. Enligt forskning om odling och pressning av oljedådra, fann man frön från denna växt för första gången på polskt territorium vid utgrävningar från bronsåldern (dvs. från över 3 000 år sedan) i Strzegom Śląski. Dessa upplysningar bekräftas av den 1966 offentliggjorda artikeln Rośliny oleiste (Oljeväxter) av professor F. Dembiński. Även professor Marian Nowiński (botanist) har i sina studier av oljeväxter påpekat att man hittat frön från denna växt vid arkeologiska utgrävningar som rör urslaviska folkgrupper tillhörande den sorbiska kulturen och i Biskupin, som är en bosättning från åttonde århundradet före Kristi födelse och den mest kända arkeologiska utgrävningsplatsen i Centraleuropa.

Det stora antalet polska folkliga namn på växten (”rydz”, ”rydzyk”, ”ryżyk” och ”lennica”) vittnar också om att oljedådrans frön använts under flera århundraden (enligt Szczegółowa uprawa roślin [Växtodling i detalj] redigerad av professor Anatol Listkowski och utgiven 1956).

Talesättet ”lepszy rydz niż nic” (”hellre ’rydz’ än ingenting”, dvs. det bättre att åtminstone ha detta överallt förekommande ”rydz” [dvs. oljedådra] än att gå tomhänt), som används ännu i dag, bekräftar också växtens enorma popularitet i samhället.

Växtens popularitet berodde också på de låga kraven när det gäller jordmån och den korta odlingstiden på 70–100 dagar.

Enligt professor Tadeusz Zając dominerade odlingen av oljedådra fram till 1800-talet på sämre jordbruksmark, där det var en mycket populär oljeväxt och dess frön användes för ”olej rydzowy” (artikel i Magazyn Farmerski från juli 2006).

Oljedådrans utbredning ger anledning att förmoda att konsten att pressa olja i århundraden varit känd bland de slaviska folk som bebodde det område som motsvarar dagens Polen. ”Olej rydzowy” användes i samhället under århundraden, även om dess kemiska sammansättning inte var känd.

Traditionell produktionsmetod:

Traditionen att pressa olja av oljedådrans frön sträcker sig långt bak i tiden. Arkeologiska fynd bekräftar att processen att pressa olja från oljedådrans frön redan var känd av invånarna i det forna Biskupin. Man har där vid arkeologiska utgrävningar förutom frön från oljedådra också funnit rester av redskap som användes för pressning av olja. Andra arkeologiska fynd har bekräftat att man pressade olja från oljedådra också efter den sorbiska kulturens nedgång – vid den tid då slaviska stammar slog sig ned på Polens territorium.

H. Samsonowicz gör i sin bok Olejarnia dworska z XVII w (Herrgårdarnas oljekvarnar på 1600-talet) en ingående beskrivning av oljekvarnarna på herrgårdarna och bondgårdarna under denna period och presenterar de maskiner som på den tiden användes för pressning av olja, såsom kilpressar, samt metoder för nedslagning av kilarna. I boken anges också att olja från oljedådrans frön var populär bland den polska herrgårdsadeln. En ytterligare bekräftelse av dessa uppgifter är den utställning på jordbruksmuseet i Szreniawa av maskiner och verktyg som användes på polska herrgårdar för pressning av olja.

I boken Tradycyjne olejarstwo w Polsce (Traditionell oljeframställning i Polen) skriver H. Olszański att traditionella verktyg för oljepressning, såsom handkvarnar, mortlar och kilkvarnar, på 1800-talet ersattes av uppvärmningssystem med omrörning, maskiner med flera valsar för krossning av fröna och hävstångspressar, och senare hydrauliska pressar drivna av trampkvarnar, och sedan av ångdrivna, motordrivna och i dag eldrivna maskiner. Denna typ av maskiner används fortfarande. De grundläggande metoderna för utvinning av olja och för att förhindra att temperaturen överstiger 38 °C har inte förändrats.

Den traditionella karaktären hos framställningen av ”olej rydzowy” vittnar inte bara om en oförändrad produktionsprocess, utan också om hur fulländad denna process är.

3.9   De minimikrav och de kontrollförfaranden som gäller för särarten

Med avseende på de särskilda egenskaperna hos ”olej rydzowy” ska främst följande kontrolleras:

Kvaliteten på de råvaror som används i produktionen, dvs.

frönas renhet och

krossningen, uppvärmningen och pressningen av fröna.

Den framställda produktens kvalitet, dvs.

den karakteristiska bismaken av lök och senap,

den behagliga, rena aromen utan inblandning av andra dofter och

vätskans klarhet, färgen, som växlar från gyllene till bronsbrun, med en liten utfällning på botten.

Kontrollen utförs minst en gång per år.

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av produktspecifikationen

4.1   Namn och adress

Namn:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Adress:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 226232901

Fax

+48 226232099

E-post:

☒ Offentlig myndighet

☐ Offentligt organ

4.2   Myndighetens eller organets särskilda uppgifter

Den kontrollmyndighet som avses ovan är ansvarig för kontrollen av specifikationen i sin helhet.

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006

”KABANOSY”

EG-nr: PL-TSG-0007-0050–22.01.2007

1.   Den ansökande gruppens namn och adress

Namn:

Związek ”Polskie Mięso”

Adress:

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 228302657

Fax

+48 228301648

E-post:

info@polskie-mieso.pl

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Polen

3.   Produktspecifikation

3.1   Namn som ska registreras (artikel 2 i förordning (EG) nr 1216/2007)

”Kabanosy”

Märkningen ska innehålla uppgiften ”Framställd i enlighet med polsk tradition” översatt till språket i det land där produkten saluförs.

3.2.   Ange om namnet

har en särart i sig

uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Namnet uttrycker särarten hos produkten. Under 1800-talet i Polen och Litauen användes ordet ”kaban” eller diminutivformen ”kabanek” för extensivt uppfödda unga slaktsvin som göddes främst med potatis. Köttet från dessa grisar brukade kallades ”kabanina”. ”Kabanos” härleds från benämningen på dessa slaktsvin.

3.3.   Ange om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006

Registrering av namnet med förbehåll

Registrering av namnet utan förbehåll

3.4   Produkttyp

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.5.   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som namnet under punkt 3.1 avser (artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1216/2007)

”Kabanosy” är långa, smala pinnformade torkade korvar som snörts av i ena änden och som är jämnt skrynkliga. Korvarna viks på mitten och i vecket finns en fördjupning efter hängningen.

Ytan på ”kabanosy” är mörkt röd med anstrykning av körsbär. I genomskärning syns mörkröda köttbitar och krämfärgat fett.

När man tar på den känns ytan len, torr och jämnt skrynklad.

”Kabanosy” har en kraftig smak av rökt och ugnsbakat griskött och en utsökt rökig eftersmak av kummin och peppar.

Kemisk sammansättning:

Proteininnehåll – minst 15,0 %

Vatteninnehåll – högst 60,0 %

Fettinnehåll – högst 35,0 %

Saltinnehåll – högst 3,5 %

Nitrat(III)- och nitrat(V)-innehåll uttryckt som NaNO2 – högst 0,0125 %

Ovannämnda värden för den kemiska sammansättningen är en garanti för produktens traditionella kvalitet. Avkastningen i form av slutprodukt i förhållande till det kött som använts som råvara måste vara mindre än 68 %.

3.6   Beskrivning av produktionsmetoden för den jordbruksprodukt eller det livsmedel som namnet under punkt 3.1 avser (artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Råvaror:

Kött (100 kg råvara)

Griskött i klass I med ett fettinnehåll på högst 15 % – 30 kg

Griskött i klass IIA med ett fettinnehåll på högst 20 % – 40 kg

Griskött i klass IIB med ett fettinnehåll på högst 40 % – 30 kg

Kryddor (per 100 kg kött)

Peppar – 0,15 kg

Muskot – 0,05 kg

Kummin – 0,07 kg

Socker – 0,20 kg

Andra tillsatser:

Saltblandning [baserad på en blandning av koksalt (NaCl) och natriumnitrit (NaNO2)] – cirka 2 kg

Utfodring vid produktion av griskött som är avsett att användas i tillverkningen av ”kabanosy”:

Med utfodring avses gödning för att få fett kött. Syftet är att föda upp grisar med en kroppsvikt på upp till 120 kg och som har en högre andel intramuskulärt fett (över 3 %).

För gödningen används raser som utvecklas sent och ett lämpligt gödningssystem gör det möjligt att uppnå det önskade intramuskulära fettinnehållet. De raser som används för gödning har inte RN-genen och RYR 1T-genen förekommer i 20 % av populationen.

Gödningen ska ske i tre faser – fas I upp till ca 60 kg, fas II upp till ca 90 kg och fas III upp till 120 kg.

Vid gödning av djur upp till 90 kg kroppsvikt används två typer av foderblandningar. Foderblandningarna (givorna) har följande innehåll:

Energigivare: fodermjöl av spannmål – vete, korn, råg, havre, rågvete eller majs; fodermjöl av majs och sorter av nakenhavre utgör upp till 30 % av blandningarna.

Proteingivare: fodermjöl av lupin, åkerböna och ärta; extraherat sojamjöl, extraherat rapsmjöl, rapskaka, foderjäst eller torkat grönfoder.

Foderblandningar (givor) för djur mellan 90 och 120 kg innehåller följande:

Energigivare: fodermjöl av vete, korn, råg och rågvete. Fodermjöl av majs och sorter av nakenhavre får inte användas i blandningarna (givor).

Proteingivare: fodermjöl av baljväxter (lupin, åkerböna och ärta), extraherat sojamjöl, rapskaka eller extraherat rapsmjöl samt torkat grönfoder.

Följande ämnen får aldrig användas under utfodringscykeln: vegetabiliska oljor, foder med animaliskt ursprung, t.ex. mjölkpulver, torkad vassle, fiskmjöl.

Blandningarnas energiinnehåll är 12–13 MJ i omsättbar energi per kg blandning i alla faser. Proteininnehållet i blandningar bör ligga på 16–18 % i den första gödningsfasen, 15–16 % i den andra och omkring 14 % i den sista fasen.

Givorna av gödningsfodret kan innehålla enbart näringsblandningar eller näringsblandningar och bulkfoder som potatis eller grönfoder.

Produktionssteg för att framställa ”kabanosy”:

Steg 1

Förberedande finfördelning av alla köttingredienser. Köttbitarna ska ha en enhetlig storlek (ca 5 cm i diameter).

Steg 2

Traditionell insaltning (torrsaltning) i ungefär 48 timmar med en saltblandning.

Steg 3

Klass I-kött reduceras till ungefär 10 mm i storlek, klass IIA- och klass IIB-kött till ungefär 8 mm i storlek.

Steg 4

Alla köttingredienser och kryddor blandas: peppar, muskot, kummin och socker.

Steg 5

Stoppning i tunn naturtarm av får med en diameter på 20–22 mm och avsnörning i ena änden av de pinnformade korvarna vid cirka 25 cm längd.

Steg 6

Vila vid en temperatur av högst 30 °C i två timmar. Preliminär torkning av ytan, ingredienserna inuti korven får sätta sig.

Steg 7

Torkning av ytan och traditionell varmrökning (i ungefär 150 minuter) samt bakning tills temperaturen är minst 70 °C inuti korvarna.

Steg 8

Rökningen stängs av och ”kabanosy” lämnas kvar i rökningsrummet i ungefär en timme. Därefter kyls de till under 10 °C.

Steg 9

Torkning vid 14–18 °C och 80 % luftfuktighet i 3–5 dagar tills den önskade avkastningen uppnås (högst 68 %).

3.7   Ange särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Särdragen hos ”kabanosy” kommer från flera egenskaper som är typiska för produkten:

Köttets mörhet, saftighet och särskilda egenskaper

Exceptionell smak och arom

Enhetlig, karakteristisk form

Köttets mörhet, saftighet och särskilda egenskaper:

Kött från grisar av raser som utvecklas sent och som har götts till en kroppsvikt på ungefär 120 kg och som har de genetiska egenskaper som beskrivs i punkt 3.6 är en nödvändig ingrediens i ”kabanosy” och påverkar korvens särskilda egenskaper. I och med att dessa krav uppfylls får man ett intramuskulärt fettinnehåll på över 3 %, vilket innebär att köttet har de smakegenskaper och tekniska egenskaper som krävs för att framställa ”kabanosy”. Genom att dessa råvaror används och den traditionella tillverkningsmetoden följs, med särskild hänsyn till stegen med finfördelning, saltning och rökning, kan man garantera att ”kabanosy” är ovanligt möra och saftiga. En annan egenskap hos ”kabanosy” är det tydligt hörbara ljudet när de bryts itu. Detta är resultatet av det möra köttet och det sätt som ”kabanosy” bereds på, framför allt torkningen och rökningen.

Exceptionell smak och arom:

Smaken och aromen är de egenskaper som skiljer ”kabanosy” från andra korvar. Dessa egenskaper beror på att lämpliga kryddor används i rätt proportioner under tillverkningsprocessen: peppar, muskot, kummin, socker samt den särskilda rökningsprocessen som ytterligare förhöjer produktens smak.

Enhetlig, karakteristisk form:

De särskilda egenskaperna hos ”kabanosy” beror framför allt på deras unika form: ”Kabanosy” är långa, smala pinnformade torkade korvar som snörts av i ena änden och som är jämnt skrynkliga.

3.8   Traditionella särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1216/2007)

Traditionell tillverknings- och lagringsmetod:

”Kabanosy”, eller tunna, torkade och rökta grisköttskorvar i naturtarm av får, åts i hela Polen redan under 1920- och 1930-talen. De tillverkades hos små lokala slaktare under samma namn men i olika regionala varianter. De viktigaste skillnaderna var vilka kryddor som användes, men även korvarnas kvalitet varierade. Dåtidens kokböcker och livsmedelstidskrifter, som M. Karczewskas ”Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym”, som gavs ut i Warszawa 1937, innehöll recept och bidrog till att standardisera framställningstekniken för ”kabanosy”, vilket gjorde det möjligt att konsolidera varumärket och förbättra kvaliteten. Dessa korvar smakade gott och konserveringstekniker som rökning och torkning innebar att de kunde lagras lång tid.

Efter 1945 infördes en standardisering i ett försök att förbättra produktkvaliteten. ”Kabanosy” släpptes officiellt för konsumtion genom ett dekret från ministrarna för livsmedel, industri och handel den 15 september 1948 (officiell tidning 1948/44, punkt 334). Därefter standardiserades tekniska aspekter och tillverkningsaspekter (standard No RN-54/MPMIM1-Mięs-56 av den 30 december 1954). År 1964 utfärdade den polska köttbranschens huvudkontor i Warszawa ett standardrecept för ”kabanosy” med utgångspunkt i traditionella tillverkningsmetoder (interna bestämmelser nr 21).

”Kabanosy” var ytterst populära under kommunisttiden (1945–1989) – alla köpte dem. De serverades vid eleganta måltider vid särskilda tillfällen och passade lika bra som picknickmat för resenärer, som gåva eller som tillbehör till vodka. Tillsammans med skinka och bacon blev de också en polsk exportspecialitet.

Traditionell ingrediens – griskött:

För tillverkningen av ”Kabanosy” används särskilt gödda grisar som förr kallades ”kabany”. Termen ”kaban” förekommer i den episka dikten Pan Tadeusz från 1834 av Polens nationalskald Adam Mickiewicz. Från början avsåg ordet vildsvin, slaktsvin och till och med hästar. På 1800-talet hade begreppet enligt 1863 års Encyklopedyja Powszechna, volym 13, generellt börjat användas för att beteckna ett välgött, fett ungt slaktsvin. Slaktsvinen göddes särskilt för att få fram ett delikat, utsökt kött med en hög andel intramuskulärt fett, vilket gav produkter som framställdes av köttet en stark särpräglad smak, mörhet och saftighet. Begreppet ”kabanina”, som härletts ur ”kaban” användes också allmänt. Enligt definitionen i den polska ordbok som gavs ut i Vilnius 1861 avsåg uttrycket vanligtvis griskött.

Köttet från grisar som föds upp för framställning av ”kabanosy” måste ha ett intramuskulärt fettinnehåll på mer än 3 % – detta är den marmorering som ger produkten den önskade mörheten, saftigheten och den utsökta smaken. Användningen av detta kött har en avgörande inverkan på slutproduktens kvalitet och dess särdrag och är förenlig med den traditionella tillverkningsmetoden.

3.9   Minimikrav och förfarande för kontroll av särarten (artikel 4 i förordning (EG) nr 1216/2007)

När det gäller särdragen hos ”kabanosy” är det särskilt följande faktorer som ska kontrolleras:

1.

Kvaliteten på de råvaror som används i framställningen (griskött, kryddor), bl.a.

köttets tekniska lämplighet,

typ av gödning,

saltningstid,

kryddor som används i framställningen av ”kabanosy” och i vilka proportioner de används.

2.

Rökningsprocessen för ”kabanosy”

Under en kontroll ska följande kontrolleras:

Att den temperatur som krävs för traditionell varmrökning och

Att den upprepade kallrökningen sker under tillräckligt lång tid och vid rätt temperatur.

Att bokspån används för kallrökningen.

3.

Slutproduktens kvalitet:

Proteininnehåll

Vatteninnehåll

Fettinnehåll

Natriumkloridinnehåll

Nitrat(III)- och nitrat(V)-innehåll

Smak och arom

4.

Produktens form.

Kontrollfrekvens:

De ovannämnda stegen ska kontrolleras varannan månad. Om samtliga steg utförs korrekt kan kontrollfrekvensen minskas till två gånger per år.

Om det förekommer oriktigheter i något steg ska kontrollfrekvensen för det steget ökas (till en gång varannan månad). Kontroller av övriga steg får göras en gång i halvåret.

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av produktspecifikationen

4.1   Namn och adress

Namn:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Adress:

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

POLEN

Tfn

+48 226232901

Fax

+48 226232099

E-post:

☒ Offentligt

☐ Privat

4.2   Myndighetens eller organets särskilda uppgifter

Den kontrollmyndighet som avses ovan är ansvarig för övervakningen av alla kriterier i specifikationen.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

(2)  EU-nr: PL-TSG-0107-01407 – 22.12.2015.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 729/2008 av den 28 juli 2008 om upptagning av vissa benämningar i registret över garanterade traditionella specialiteter (Czwórniak (GTS), Dwójniak (GTS), Półtorak (GTS), Trójniak (GTS) (EUT L 200, 29.7.2008, s. 6).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 379/2011 av den 18 april 2011 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Kiełbasa jałowcowa [GTS]) (EUT L 103, 19.4.2011, s. 2).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 382/2011 av den 18 april 2011 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Kiełbasa myśliwska [GTS]) (EUT L 103, 19.4.2011, s. 6).

Kommissionens förordning (EG) nr 506/2009 av den 15 juni 2009 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Olej rydzowy (GTS)) (EUT L 151, 16.6.2009, s. 26).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1044/2011 av den 19 oktober 2011 om införande av en benämning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Kabanosy [GTS]) (EUT L 275, 20.10.2011, s. 16).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 1). Förordningen har upphört att gälla och har ersatts av förordning (EU) nr 1151/2012.

(5)  Półtorak, EG-nr: PL/TSG/007/0034/06.09.2005 (EUT C 267, 9.11.2007, s. 40).

Dwójniak, EG-nr: PL/TSG/007/036/06.09.2005 (EUT C 268, 10.11.2007, s. 22).

Trójniak, EG-nr: PL/TSG/007/0033/06.09.2005 (EUT C 265, 7.11.2007, s. 29).

Czwórniak, EG-nr: PL/TSG/007/0035/06.09.2006 (EUT C 266, 8.11.2007, s. 27).

Kiełbasa jałowcowa, EG-nr: PL-TSG-007-0047-05.12.2006 (EUT C 158, 11.7.2009, s. 24).

Kiełbasa myśliwska, EG-nr: PL-TSG-0007-0053-19.03.2007 (EUT C 160, 14.7.2009, s. 12).

Olej rydzowy, EG-nr: PL-STG-007-0049-28.12.2006 (EUT C 244, 25.9.2008, s. 27).

(6)  Se fotnot 3.


27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/44


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2016/C 188/07)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”GORGONZOLA”

EG-nr: IT-PDO-0217-01214 – 18.3.2014

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

Produktens beteckning

Produktbeskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband

Märkning

Nationella krav

Annat (ändring av reglerna för förpackning)

2.   Typ av ändring(ar)

Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att myndigheter har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar):

Produktbeskrivning

Produkten har inte ändrats, men man har beslutat sig för att ta bort adjektivet ”molle” (mjuk), eftersom det inte gäller för alla typer av ”Gorgonzola”: framför allt kan den ”starka” typen inte klassificeras som en mjuk ost. Det är alltså felaktigt att använda adjektivet mjuk för alla typer av ”Gorgonzola”. Det kan också vara vilseledande för de kontrollanter som har i officiellt uppdrag att kontrollera att den ”starka” typen följer produktspecifikationen. Även adjektivet ”grasso” (fet) har tagits bort eftersom det är överflödigt i och med att det anges en lägsta fetthalt i torrsubstansen i punkt 3.2 i det sammanfattande dokumentet.

I den gällande produktspecifikationen beskrivs ostmassans färg som ”blu-verdastra” (blågrön). För att beskriva alla de färgnyanser som kan finnas i olika typer av ”Gorgonzola” förklaras att ostmassan också kan vara ”grigio-azzurra” (gråblå). Även om den blågröna färgnyansen är karaktäristisk för den här osten kan den levande och aeroba mögeltillväxten, beroende på mogningsperiod, ge en färg som för det mänskliga ögat också kan upplevas som gråblå. Om man inte anger att produkten kan få denna gråblå nyans riskerar man alltså återigen att vilseleda de kontrollanter som ansvarar för att kontrollera att produktspecifikationen följs.

I en gällande produktspecifikationen varierar minimiperioden för mogning beroende på typen av ”Gorgonzola”: Därför tas den allmänna hänvisningen till en minimiperiod för mogning på minst 50 dagar bort, eftersom den är olämplig.

Produkten har inte ändrats, men meningen om att smaken endast beror på mogningsperiodens längd har tagits bort, eftersom den inte stämmer. Smaken kan också – om än i mindre omfattning – påverkas av andra faktorer, t.ex. ostens vikt.

Olika typer av ”Gorgonzola” beskrivs tydligare och klassificeras efter vikt, smak och mognad. Det har konstaterats att den gamla klassificeringen, som infördes genom den ändring som registrerades 2009, kunde vara förvirrande. Den verkade utgå enbart från ostens storlek i och med användningen av begreppen ”stor”, ”medelstor” och ”liten”. För tydlighetens skull bör det framgå att klassificeringen inte enbart utgår från vikt, utan även från smak och mogningsperiod. Därför är det lämpligare att använda begrepp som ”mild”, ”stark” och ”liten, stark” för att direkt kunna identifiera typen av ”Gorgonzola”. En ”mild” ost motsvarar den ”stora” osten i den gamla klassificeringen. Benämningen ”eller lätt stark smak” tas bort, eftersom den är olämplig. Denna ost är ”mild”, vilket också anges i produktspecifikationen. En ”stark” ost motsvarar den ”medelstora” osten i den gamla klassificeringen. En ”liten, stark” ost motsvarar den ”lilla” osten i den gamla klassificeringen.

Ostarnas minsta och största dimensioner har ändrats något i enlighet med de verkliga produktionsförhållandena: ostens vikt kan minska eller öka, beroende på fukthalten.

Det införs en maximiperiod för mogning (se ”Produktionsmetod”).

Olika typer av ”Gorgonzola” beskrivs och klassificeras efter vikt, smak och mognad:

”Mild” ost (dolce): Vikt på mellan 9 och 13,5 kg. Mild smak. Period för mogning minst 50 dagar och högst 150 dagar.

”Stark” ost (piccante): Vikt på mellan 9 och 13,5 kg. Stark, uttalad smak. Period för mogning minst 80 dagar och högst 270 dagar.

”Liten, stark” ost (piccola piccante): Vikt på mellan 5,5 och 9 kg. Stark, uttalad smak. Period för mogning minst 60 dagar och högst 200 dagar.

Bevis på ursprung

För att garantera äktheten får ”Gorgonzola” släppas ut på marknaden som hel ost eller som halv ost delad horisontellt, eller i form av portionsbitar inslagna i präglad aluminiumfolie.

För att bevara produktens kvalitet och garantera dess ursprung, och för att säkerställa kontrollen, får ”Gorgonzola” också släppas ut på marknaden i förpackade portionsbitar som inte är inslagna i präglad aluminiumfolie, efter certifiering av det godkända kontrollorganet eller ett annat behörigt kontrollorgan.

Produktionsmetod

Uppgifterna för temperaturen och den relativa luftfuktigheten i mogningslokalerna har ändrats något i linje med förbättringar i anläggningarna och i mogningstekniken, som främjar kvaliteten hos ”Gorgonzola”.

En maximiperiod för mogning har lagts till, eftersom en längre mogningsperiod kan innebära att produkten förlorar sina särskilda och organoleptiska egenskaper.

Märkning

För att underlätta kontrollen av att produktspecifikationen följs och framför allt ge konsumenterna möjlighet att göra välinformerade val, bl.a. när produkten förpackas på konsumentens begäran i butik, införs en skyldighet att märka den präglade aluminiumfolien med benämningen ”stark” för ost av typen ”stark”, för ost av typen ”liten, stark” och för halv ost som har delats horisontellt samt för portionsbitar.

Av samma anledning, framför allt för att ge konsumenterna möjlighet att göra välinformerade val, införs en skyldighet att märka den primära förpackningen med benämningen ”stark” för färdigförpackade portionsbitar av ostar av typen ”stark” och ”liten, stark”.

Annat

För att bevara kvaliteten hos ”Gorgonzola” som släpps ut på marknaden i färdigförpackade portionsbitar, garantera dess ursprung och säkerställa kontrollen, ska delning och behandling av portionsbitar certifieras av ett godkänt kontrollorgan eller av ett annat behörigt kontrollorgan. Detta krav hänger samman med att det av livsmedelssäkerhetsskäl inte går att göra en mekanisk delning av ostar och halva ostar som har delats horisontellt och som är inslagna i präglad aluminiumfolie. Detta innebär att kontrollorganet måste garantera ursprunget för portionsbitar som inte är inslagna i aluminiumfolie och som kommer från en ost av typen ”Gorgonzola” utan kantmärkning. Denna bestämmelse hindrar inte att detaljhandlare på konsumentens begäran eller för direktförsäljning delar och förpackar portionsbitar manuellt. När ostar och halva ostar som är inslagna i präglad aluminiumfolie delas i detaljhandel innebär avlägsnandet av folien inte någon risk för livsmedelssäkerheten. Dessutom görs denna delning i princip framför konsumenten, eller konsumenten kan åtminstone begära att få se på när delningen görs och på så sätt förvissa sig om att den ost eller halva ost som delas verkligen är inslagen i den präglade aluminiumfolien. Det bör också vara tillåtet för en detaljhandlare att manuellt dela en ost eller halv ost som är inslagen i präglad aluminiumfolie när det är frågan om en produkt som är förpackad för direktförsäljning, förutsatt att den portionsbit som framställs fortfarande har kvar en del av den präglade aluminiumfolie som garanterar produktens äkthet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (3)

”GORGONZOLA”

EG-nr: IT-PDO-0217-01214 – 18.3.2014

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Namn

”Gorgonzola”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.3 Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Gorgonzola” är en grönmarmorerad ost som uteslutande framställs av pastöriserad helmjölk av ko. Ostmassan är ej värmebehandlad. Den är homogen, vit eller blekgul med karakteristisk marmorering (grönmögel) som skiftar i blågrönt och/eller gråblått.

”Gorgonzola” har följande egenskaper:

—   Form:

Cylindrisk med flata ytor och en rak kant.

Dimensioner: Minsta sidhöjd 13 cm. Diameter mellan 20 och 32 cm.

Klassificering efter vikt, smak och mognad:

1.

”Mild” ost (dolce): Vikt på mellan 9 och 13,5 kg. Mild smak. Period för mogning minst 50 dagar och högst 150 dagar.

2.

”Stark” ost (piccante): Vikt på mellan 9 och 13,5 kg. Stark, uttalad smak. Period för mogning minst 80 dagar och högst 270 dagar.

3.

”Liten, stark” ost (piccola piccante): Vikt på mellan 5,5 och 9 kg. Stark, uttalad smak. Period för mogning minst 60 dagar och högst 200 dagar.

—   Skorpa: grå och/eller rosaaktig färg, ej ätlig.

—   Ostmassa: homogen, vit eller blekgul med karakteristisk marmorering (grönmögel) som skiftar i blågrönt och/eller gråblått.

—   Fetthalt i torrsubstansen: minst 48 %.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Helmjölk av ko, kalvlöpe, salt.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Minst 50 % av torrsubstansen av fodergivan till korna beräknat på årsbasis kommer från produktionsområdet.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Produktionen och bearbetningen av mjölken, mogningen av den ost som ska bli ”Gorgonzola” samt anbringandet av de identifieringsetiketter som anges i punkt 3.7 görs i det avgränsade geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

”Gorgonzola” får släppas ut på marknaden som hel ost eller som halv ost delad horisontellt, eller i form av portionsbitar inslagna i präglad aluminiumfolie.

”Gorgonzola” får också släppas ut på marknaden i förpackade portionsbitar som inte är inslagna i präglad aluminiumfolie, efter certifiering av det godkända kontrollorganet eller ett annat behörigt kontrollorgan. För att bevara kvaliteten hos ”Gorgonzola” som släpps ut på marknaden i färdigförpackade portionsbitar, garantera dess ursprung och säkerställa kontrollen, ska delning och behandling av portionsbitar certifieras av ett godkänt kontrollorgan eller av ett annat behörigt kontrollorgan. Detta krav hänger samman med att det av livsmedelssäkerhetsskäl inte går att göra en mekanisk delning av ostar och halva ostar som har delats horisontellt och som är inslagna i präglad aluminiumfolie. Detta innebär att kontrollorganet måste garantera ursprunget för portionsbitar som inte är inslagna i aluminiumfolie och som kommer från en ost av typen ”Gorgonzola” utan kantmärkning.

Det är tillåtet att dela och förpacka portionsbitar av ”Gorgonzola” på konsumentens begäran på plats i butik, förutsatt att den präglade aluminiumfolien är synlig. Det är också tillåtet att dela och förpacka portionsbitar av ”Gorgonzola” på plats i butik för direktförsäljning, förutsatt att portionsbiten har kvar en del av den präglade aluminiumfolien som garanterar produktens äkthet.

3.7   Särskilda regler för märkning

Osten ”Gorgonzola” kännetecknas av de två identifieringsetiketter som anbringas i det avgränsade geografiska området vid följande tidpunkter:

Vid produktionstidpunkten, då en identifieringsetikett med mejeriets identifieringsnummer anbringas på ostens ovan- och undersida (se figur 1).

Figur 1

Image

När produkten (dvs. ost, halv ost som är delad horisontellt och, utan att det påverkar bestämmelserna om färdigförpackade portionsbitar i punkt 3.6, portionsbitar) har fått de egenskaper som krävs för att kunna släppas för konsumtion, lindas den in i präglad aluminiumfolie med det präglade identifieringsmärket (se figur 2). På den präglade aluminiumfolien finns även den skyddade ursprungsbeteckningen ”Gorgonzola”. Bredvid eller under den skyddade ursprungsbeteckningen ”Gorgonzola” finns Europeiska unionens symbol och benämningen ”stark” för ost av typen ”stark”, för typen ”liten, stark” och för halva ostar som är delade horisontellt samt portionsbitar, med grafiska bokstäver av mindre storlek.

Figur 2

Image

Färdigförpackade portionsbitar

På den primära förpackningen av portionsbitar av ”Gorgonzola” ska följande anges på väl synlig plats:

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Gorgonzola” åtföljd av Europeiska unionens symbol för skyddad ursprungsbeteckning.

Benämningen ”stark” för de produkter som härrör från ”Gorgonzola” av typen ”stark” och typen ”liten, stark”, anbringad bredvid eller under den skyddade ursprungsbeteckningen ”Gorgonzola” med grafiska bokstäver av mindre storlek.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det avgränsade geografiska området omfattar följande provinser i deras helhet:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola och Vercelli.

Det omfattar även följande kommuner i provinsen Alessandria:

Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino och Frassineto Po.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

De naturliga faktorerna är kopplade till klimatförhållandena i det avgränsade geografiska området, som gynnar tillgången till och kvaliteten på mjölkkornas foder samt utvecklingen av mikrobiologiska agens som avgör ostens organoleptiska egenskaper och färg. När det gäller den mänskliga faktorn kan det konstateras att ”Gorgonzola” har haft en historisk betydelse för den lokala ekonomin liksom att de komplexa produktionsstegen bygger på traditionell manuell ostframställningsteknik. Mjölken ympas med mjölkenzym och sporer av Penicillium och andra utvalda jästsporer. Kalvlöpe tillsätts vid lämplig temperatur. Ostmassan torrsaltas och får sin karaktäristiska perforering under mogningen. Alla dessa moment har använts genom århundraden i det avgränsade geografiska området.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Gorgonzola” är en icke värmebehandlad ost som är homogen, vit eller blekgul med karakteristisk marmorering (grönmögel) som skiftar i blågrönt och/eller gråblått.

Smaken kan variera från mild till stark beroende på flera faktorer, framför allt mogningsperiodens längd.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

De organoleptiska och kolorimetriska egenskaperna hos ”Gorgonzola” är kopplade till tillgången till och kvaliteten på mjölkkornas foder och till de traditionella ostframställningsmomenten, framför allt inympningen av Penicillium-sporer, torrsaltningen och perforeringen av ostmassan under mogningsperioden.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

Den konsoliderade produktspecifikationen finns på följande webbplats: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Den kan också nås direkt från startsidan på webbplatsen för ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (www.politicheagricole.it). Klicka på ”Prodotti DOP e IGP” (längst upp till höger på skärmen) och sedan på ”Prodotti DOP, IGP e STG” (till vänster på skärmen) och ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(4)  Se fotnot 3.


27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/50


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2016/C 188/08)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (2)

”ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” (KHAO SANGYOD MUANG PHATTHALUNG)

EG-nr: TH-PGI-0005-01115 – 27.5.2013

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning

”ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” (Khao Sangyod Muang Phatthalung)

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Konungariket Thailand

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, obearbetade eller bearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

”Khao Sangyod Muang Phatthalung” odlas från Sangyo Phatthalung-sorten och är det fotoperiodiskt känsliga låglandriset. Det sås, odlas, skördas, slipas, förpackas och märks i provinsen Phatthalung i södra Thailand där det är inhemskt. ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” är icke-klibbigt, lätt, litet, smalt och lätt doftande. Det kan vara paddyris, råris och delvis slipat ris.

Fysiska egenskaper

Paddyriset är halmfärgat.

Rårisets färg varierar från rött till mörkrött på samma korn.

Det delvis slipade riset är ljusrött.

Kornet är långt, smalt och litet. Fruktväggen är röd.

Det är lätt aromatiskt med en distinkt doft.

Fysiska egenskaper

Paddyris

Råris

Delvis slipat ris

Längd (mm)

(9,33 ) 9,1 –9,4

6,50 –6,90

6,40 –6,80

Bredd (mm)

(2,11 ) 1,9 –2,25

1,61 –1,81

1,57 –1,87

Tjocklek (mm)

(1,77 ) 1,7 –1,8

1,51 –1,71

1,44 –1,64

Färg

Halmfärgat

Rött eller mörkrött

Ljusrött

Kemiska egenskaper

Kemiska egenskaper

Paddyris

Råris

Delvis slipat ris

Protein (%)

Ej tillämpligt

7–10

6–9

Amylos (% db)

Ej tillämpligt

13–17

Kornets förlängningskvot

Ej tillämpligt

1,5 –1,8

Kokegenskaper

Ris/vatten-förhållandet för kokning är 1 kopp ris till 1,25–2 koppar vatten.

För att ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” ska bli extra mjukt, blötlägg kornen i vatten i 5–10 minuter före kokning.

Arom och smak

Det kokta riset är mjukt och lite klibbigt. Smaken är en aning söt med en mild aromatisk doft.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

De frön som används vid produktion av ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” måste vara av Sangyod Phatthalung-sorten och odlas i provinsen Phatthalung. Provinsen Phatthalungs geografiska läge lämpar sig nämligen för odling av Sangyod Phattalungris, vilket bidrar till produktens utmärkande egenskaper och kvalitet.

Fröna ska vara producerade av Thailand Rice Department och dess organ, t.ex. Phatthalung Rice Research Center och Phatthalung Rice Seed Center. De har tillförlitliga anläggningar och följer produktionsstandarderna för risutsäde för att producera linjeförädlat frö med de egenskaper som är utmärkande för ”Khao Sangyod Muang Phatthalung”.

I de fall fröna erhålls via andra källor, t.ex. jordbruksorganisationer eller privata organisationer, måste källorna vara godkända av Thailand Rice Department och följa produktionsstandarderna för risutsäde.

I de fall jordbrukarna själva förädlar riset, får de använda den godkända sort som nämns ovan (fröna måste planteras inom 3 år efter det man fick dem från källan).

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Hela produktionscykeln för ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” måste äga rum i det avgränsade geografiska området för att garantera att den i sin helhet utförs under de geomorfologiska förhållandena. ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” måste odlas, torkas, lagras, slipas och bearbetas i provinsen Phatthalung. ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” kan spåras i varje steg genom följedokument, transportkvitton och register.

”Khao Sangyod Muang Phatthalung” måste odlas mellan augusti och oktober, och skördas under dess mognadsstadium mellan december och februari. Skörden bestäms i enlighet med klimatet och risets mognad. Den skördade riset lagras sedan i det geografiska området i silor med reglerad temperatur och fuktighet, särskilt för att undvika risken för uppblandning med andra rissorter, eventuell förorening, och hög fuktighet, samt för att förhindra att dess distinkta doft försvagas.

Huvudproduktionsmetoderna för ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” inbegriper följande:

Markberedning: innefattar en första grovplogning och en andra plogning, för att på lämpligt sätt kontrollera antalet självsådda risplantor (dvs. risplantor som gror från de frön som blivit kvar i fältet från den föregående säsongen) och atypiskt ris (dvs. risplantor av andra sorter som växer på risfältet, men med undantag för rött ris).

Markgödsling och markförbättring bör ske regelbundet.

Plantvård: lämplig vattenvård, borttagning av atypiskt ris i rotskottsstadiet, i den reproduktiva fasen och i mognadsstadiet samt lämpligt borttagande av skadegörare.

Odling: måste göras under den sydliga regnperioden (augusti–oktober) efter mognadsfasen. Det är tradition i provinsen Phatthalung att odla en aning övermoget ris.

Kornets fuktighet – Riskornets fuktighet måste minskas till 14 % eller mindre.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

”Khao Sangyod Muang Phatthalung” måste förpackas och märkas i provinsen Phatthalung. Detta beror på är att konsumenterna ska kunna känna sig helt säkra på risets ursprung och kvalitet. Omförpackning är inte tillåten av den anledningen att man vill förhindra varje eventuell blandning, förorening eller förändring av produkten. På grund av sin distinkta doft måste ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” förpackas i provinsen Phatthalung för att förhindra att doften försvagas.

3.7   Särskilda regler för märkning

Förpackningen måste märkas med vikt, datumet för slipning och förpackning, namnet på fabriken eller namnet på odlaren eller kooperativet samt förpackningens parti- eller serienummer.

Varje förpackning måste märkas med ordet ”ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” och/eller ”Khao Sangyod Muang Phatthalung”.

Den thailändska logotypen för geografisk beteckning och EU:s logotyp för skyddad geografisk beteckning (efter godkännandet av skyddad geografisk beteckning) ska också användas.

Image

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Provinsen Phatthalung

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Provinsen Phatthalung är en av Thailands södra provinser. Grannprovinser är från norr och medurs följande: Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Satun och Trang. Ytan är 3 424,5 km2 eller 2 140 296 rai.

Phatthalung består av låglänta slätter mellan Songkhlasjön i öster och bergskedjan Bantat i väster. Slätten skapas av avlagringarna från den översvämmade sjön under monsunperioden. Områdets viktigaste källa till jordbruksvatten är Songkhlasjön.

Markens dräneringsförmåga hjälper ”Khao Sangyod Muang Phattalung” att utvecklas och mogna väl, och vattenlagrings- och omfördelningsförmågan ger en måttlig men kontinuerlig bevattning även under torra perioder.

Klimatet i Phatthalung har en betydande inverkan på produktens egenskaper. På grund av sitt sydliga läge påverkas Phatthalung klimatmässigt från två håll, dvs. både från havet och från inlandet. Det är inlandets påverkan som skapar den distinkta torrtiden som kännetecknas av långa fotoperioder.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Khao Sangyod Muang Phatthalung” avser paddyris, råris och delvis slipat ris som odlas under regnperioden i Phatthalung och utsöndrar en naturlig arom. Det karakteriseras av sin röda fruktvägg, mjuka konsistens efter tillagning samt lätta doft.

Naturliga faktorer har en betydande påverkan på risets kvalitet, egenskaper och unika särart. Alven i Phatthalung har kombinerade egenskaper när det gäller dränering, bördiga avlagringar och vattenlagring samt omfördelning. Phatthalung påverkas klimatmässigt från två håll, dvs. både från havet och från inlandet. På grund av havets (Thailändska gulfen) påverkan är nederbörden omfattande under regnperioden och temperaturerna mindre varierande när det gäller extremvärdena över årstiderna. Särskilt det låglänta läget och vädret skapar Phatthalungs bördiga jord och klimat och bidrar till produktens unika egenskaper, med dess smala kornform. När Sangyo Phatthalungris odlas i andra provinser blir dess egenskaper annorlunda, t.ex. tjockare och mindre rött. Enligt den lokala traditionen skördas riset efter mognadsfasen, vilket gör kornets färg mer rött, mer doftande och mjukare efter tillagning än Sangyod Phatthalungris som odlas någon annanstans.

Dessa enastående egenskaper är endast möjliga under de unika geomorfologiska förhållanden som råder i södra delen av Thailand, i synnerhet med avseende på markens karaktär, vattenkvalitet, soltimmar, små temperaturskillnader och kraftiga regnperioder.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Phatthalung är sedan urminnes tider en viktig riskälla i södra Thailand. Dess vidsträckta slätter, det rätta klimatet och dess rikedom i form av vattenkällor gör det idealiskt för odling av ”Khao Sangyod Muang Phatthalung”. Det finns en legend om slätten mellan KhaoHin Look Doan-bergen som säger att besökarna skulle få se den friska grönskan av ändlösa risfält i början av odlingssäsongen och samma risfält förvandlas till guld när skördetiden närmar sig i januari och februari.

”Khao Sangyod Muang Phatthalung” har odlats i Phatthalung i över hundra år, men lokalbefolkningen i provinsen Phatthalung föredrar att konsumera granulat och hårt ris med hög amyloshalt, inte mjukkokt ris som ”Khao Sangyod Muang Phatthalung”. Traditionellt bevaras därför ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” för att ges som en gåva till respekterade äldre personer, och tillagas för särskilda personer, t.ex. kungliga gäster eller officiella utländska besökare, vid speciella tillfällen, religiösa ceremonier eller traditionella festivaler. Denna tradition har gett ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” ryktet som det ris som används för speciella personer och tillfällen i Phatthalung.

Provinsen Phatthalungs karaktär har dessutom en betydande påverkan på produktens egenskaper. Särskilt Phatthalungs låglandsslätt som skapats av avlagringar från den översvämmade sjön under monsunperioden, vilken tillför jorden olika näringsämnen, gör platsen lämplig för produktionen av ”Khao Sangyod Muang Phatthalung”. Det ”Khao Sangyod Muang Phatthalung” som odlas här får därför en smal kornform och en lätt doft.

Dessa förutsättningar kompletteras genom ett noggrant val av frön, omsorgsfullt underhåll, lämpliga skördemetoder och en standardiserad produktionsprocess. Förfarandena och kontrollen bidrar till att bevara risets unika kvalitet.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (3))


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.


27.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/54


Ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012

(2016/C 188/09)

Europeiska kommissionen har godkänt denna mindre ändring i enlighet med artikel 6.2 tredje stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (1).

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012  (2)

”CRUDO DI CUNEO”

EU-nr: PDO-IT-02118 – 4.2.2016

SUB ( X ) SGB ( ) GTS ( )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo (konsortiet för skydd och marknadsföring av ”Crudo di Cuneo”)

Corso Dante Alighieri n. 51

c/o Unione Industriali della Provincia di Cuneo

12100 Cuneo

ITALIEN

Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo är berättigat att lägga fram en ansökan om ändring i enlighet med artikel 13.1 i det italienska jordbruks-, livsmedels- och skogsbruksministeriets dekret nr 12511 av den 14 oktober 2013.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen (ändringarna)

Produktbeskrivning

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband

Märkning

Annat [uppdatering av hänvisningar till lagstiftning]

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och inte kräver någon ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och kräver en ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad GTS som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 fjärde stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Produktbeskrivning

Ändringarna i de följande två punkterna hänger samman med varandra:

Följande mening i det sista stycket i punkt 2.2 i artikel 2 i produktspecifikationen:

”Grisarna måste kunna uppnå en genomsnittlig vikt per djur på 156 kg (levandevikt), plus minus 10 %.”

ska ändras på följande sätt:

”Grisarna måste kunna uppnå en genomsnittlig vikt per djur på 165 kg (levandevikt), plus minus 10 %.”

Följande krav i punkt 2.6 i artikel 2 i produktspecifikationen:

”vikt (efter mognad): 7–10 kg”

ska ändras på följande sätt:

”vikt (efter mognad): 8,5–12,00 kg”

Ändringen avser en ökning av den genomsnittliga vikten per gris och en därmed sammanhängande ökning av vikten på de mogna skinkorna. Under de senaste åren har lantbrukare noterat att grisarna är tyngre vid slakt än de var för 10 eller 15 år sedan. Det genetiska urvalet har lett till att grisarna, även med upprätthållande av de inneboende kvaliteterna i köttet som används för produktionen av skinkan, kan uppnå tyngre vikter vid slakt än för några år sedan. De nya genetiska typerna har förbättrade värden i fråga om daglig viktökning och foderomvandling och de får en mer balanserad och effektiv utfodring som generellt sett, i kombination med förbättrade djurhållningsförhållanden, möjliggör större viktökning under samma tidsperiod och ger skinkor av optimal kvalitet.

Den ökning av grisarnas genomsnittliga vikt vid slakt och den sammanhängande ökning av vikten på de mogna skinkorna som omfattas av denna ändring av produktspecifikationen tjänar därför två syften: dels att uppdatera specifikationen så att den matchar de aktuella produktionsförhållandena på gårdarna, dels att garantera kvaliteten på skinkan ”Crudo di Cuneo” SUB, genom användning av skinkor från grisar som uppnått optimal mognad.

Denna ändring är att betrakta som ”mindre” i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket, punkterna a–e i förordning (EU) nr 1151/2012.

Produktionsmetod

Följande mening i punkt 5.5 i artikel 5, om saltningsfasen:

”Efter saltningen, som tar mint två veckor,”

ska ändras på följande sätt:

”Efter saltningen, som tar minst 12 dagar,”

Behovet att minska den minsta saltningstiden från 14 till 12 dagar kan tillskrivas forskning och förbättrade tekniker för konservering och bearbetning av kött som gör att man kan använda mindre salt än vad som krävdes för några år sedan. Det innebär följaktligen att kortare tid krävs för saltningsfasen. Särskilt för skinkor som har trimmats och inte är särskilt tunga, med en vikt på 12–13 kg, behöver saltningsfasen förkortas för att undvika att köttet drar i sig för mycket salt och ger en skinka som inte motsvarar konsumenternas nya livsmedelskrav.

Denna ändring är att betrakta som ”mindre” i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket, punkterna a–e i förordning (EU) nr 1151/2012.

Annat – Uppdatering av lagstiftning

Villkoren i artikel 8

”För genomförandet av denna produktspecifikation ska skinkan med den skyddade ursprungsbeteckningen ’Crudo di Cuneo’ omfattas av kontroller som utförs av ett behörigt organ i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 510/2006.”

ska ändras på följande sätt:

”Kontroll av överensstämmelse med produktspecifikationen utförs i enlighet med bestämmelserna i artikel 37 i förordning (EU) nr 1151/2012. Det organ som ansvarar för att kontrollera produktspecifikationen är ISTITUTO Nord Ovest qualità Soc. Coop. - Piazza Carlo Alberto Grosso, 82, 12033 Moretta (CN), ITALIA.”

Som en följd av ikraftträdandet av förordning (EU) nr 1151/2012, finns det skäl att uppdatera hänvisningarna till lagstiftningen i denna artikel och att inbegripa uppgifter om kontrollorganet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”CRUDO DI CUNEO”

EU-nr: PDO-IT-02118 – 4.2.2016

SUB ( X ) SGB ( )

1.   Namn

”Crudo di Cuneo”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

Endast färska skinkor av grisar som fötts, fötts upp och slaktats i det fastställda produktionsområdet får användas för produktion av skinkan ”Crudo di Cuneo”.

Skinkan måste mogna i minst 10 månader, räknat från tillverkningsprocessens början, innan den får distribueras för konsumtion. Vikten efter mognad ligger kring 8,5–12,0 kg. Snittytan är jämnröd, ytterköttet och det magra innerköttet är fasta, inte sladdriga, den synliga, yttre svålen är vit åt det gula hållet, och fast, inte flottig. Arom och smak vid tillskärning är aromatisk, kryddig, mild. Det inre fettet är vitt och förekommer i små mängder mellan och i de stora musklerna. Ingen onormal lukt får förekomma. Vid punktering får svålen inte uppvisa härsken, mjölkig eller fiskaktig eller på annat sätt ovanlig lukt. Det rena köttet måste ha följande kemiska sammansättning (maximi- och minimivärden som andel av muskeln): Mellan 4,5 och 6,9 % salt, mellan 57 och 63 % fukthalt, mellan 22 och 31 % protolytiska ämnen. Inga yttre avvikelser: Svål och ben måste vara hela, utan synliga föroreningar eller mjuka ställen. Färgen i snittytan ska vara jämn, utan fläckar eller ränder.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

Foderinnehåll

Fodertillförseln är avsedd att ha en analytisk sammanställning som passar grisarnas behov i tre avgörande utvecklingsstadier: tidig tillväxt, tillväxt fram till slakt samt gödning.

1.   TIDIG TILLVÄXT (upp till 30 kg levandevikt)

Foderintag

Råprotein 16 %–22 %

Smältbar energi/dag 3 230–3 900

Lysin (g/kg) 10 %–16 %

Råfiber 3 %–5 %

Daglig ranson (uppdelad i procentandelar av de olika ingredienserna: ransonen motsvarar 4 % av levandevikten)

Majs 35–40

Soja (mjöl) 16–20

Vete 12–15

Korn 13–17

Sojaolja 1–3

Vetekli 8–12

Mineraler och vitaminer 3–5

I detta tillväxtstadium får ingen spraytorkad grisplasma, inga färska mjölkprodukter och biprodukter, och inga koncentrat ges.

2.   TILLVÄXT FRAM TILL SLAKT (från 30 kg till 80 kg levandevikt)

Foderintag

Råprotein 15,50 %–18 %

Smältbar energi/dag 3 200–3 600

Lysin (g/kg) 7 %–16 %

Råfiber 3,5 %–5 %

Daglig ranson (uppdelad i procentandelar av de olika ingredienserna: ransonen motsvarar 3 % av levandevikten)

Majs 45–49

Soja (mjöl) 14–18

Vete 10–13

Korn 9–12

Oljor och fetter 1,5–2

Vetekli 10–14

Mineraler och vitaminer 3–5

3.   GÖDNING (från 80 kg till 165 kg slutlig levandevikt)

Foderintag

Råprotein 13,5 %–17,5 %

Smältbar energi/dag 3 100–3 400

Lysin (g/kg) 6 %–9 %

Råfiber 3,5 %–5,5 %

Daglig ranson (uppdelad i procentandelar av de olika ingredienserna: ransonen motsvarar 2,3 % av levandevikten)

Majs 49–53

Soja (mjöl) 12–16

Vete 9–12

Korn 8–11

Oljor och fetter 1–1,5

Vetekli 10–14

Mineraler och vitaminer 3–5

I detta stadium är det inte tillåtet att utfodra med matrester, fiskolja (för djur över 40 kg levandevikt), foderkakor med en fetthalt över 4 % (djur över 120 kg), skorpor, brödpinnar, mellanmål (djur från och med 60 kg levandevikt och till slakt), bearbetningsprodukter eller kött- och benmjöl, eller biprodukter av ris.

Kraven i de enskilda faserna kan variera beroende på djurets tillväxttakt eller på grund av ovanliga väderleksförhållanden vid exceptionellt heta somrar.

Råvarorna i fodret kommer i huvudsak från det område där ”Crudo di Cuneo” tillverkas, och spannmålen odlas främst på de gårdar som också föder upp grisarna.

Råvaror

De raser som tillåts för produktion av ”Crudo di Cuneo” är Italian Large White och Landrace, avlade enligt stambok (Libro Genealogico Italiano), eller avkomma till galtar av dessa raser, avkomma till galtar av blandras av rasen Duroc enligt stambok, samt avkomma till galtar av andra raser eller blandraser, förutsatt att de avlats enligt system för urval eller korsning som är förenliga med den italienska stambokens mål för avel av tunga grisar.

Djupfryst skinka får inte användas vid tillverkningen av ”Crudo di Cuneo”. Galtar och avelssuggor får inte användas. Skinkor som används i produktionen måste komma från djur som slaktats minst 24 timmar men högst 120 timmar tidigare.

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Endast färska skinkor av grisar som fötts och fötts upp enligt stränga välbefinnandenormer får användas för produktion av ”Crudo di Cuneo”. Detta garanteras genom att djuren slipper stressande transporter och flyttningar under avvänjning, tillväxt och gödning. Uppfödaren måste också se till att gödningen ger det resultat som krävs för slutprodukten. Typiskt för ”Crudo di Cuneo” är att den har precis lagom mycket svål. Därför är det viktigt att djuren är uppfödda i området.

Slakten måste också ske i produktionsområdet, eftersom köttet måste bearbetas relativt snart efter slakt, och för att långa transporter leder till stötskador, hematom och fläckar som kan hota produktkraven.

Skinkornas bearbetning och lagring är nära knuten till produktionsområdets mänskliga och naturliga resurser, och därför är det av största vikt att tillverkningen begränsas till detta område.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

”Crudo di Cuneo” får saluföras hel med ben, men även benfri, vakuumpackad, i bit eller skivad.

Vid saluföring i bit ska ”Crudo di Cuneo” delas på sådant sätt att producentens märke, som skinkan har försetts med under tillverkningen, finns synligt på svålen av varje bit.

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

När den saluförs för konsumtion måste ”Crudo di Cuneo” vara märkt med det entydiga märke som garanterar produktens ursprung och identitet. Märket består av en logotyp, och bränns på fabriken in på skinkans två största sidor.

På förpackningen till ”Crudo di Cuneo” eller på etiketter som fästes på produkten eller på kort, ringar eller polletter som binds vid skinkan ska följande uppgifter anges klart och outplånligt: den unika logotypen, den unionssymbol som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 1151/2012 och det identifieringsnummer som varje tillverkare får i kontrollsystemet. Logotypen för ”Crudo di Cuneo” består av en stiliserad skinka och en trekant eller kil, som står för provinshuvudstaden. Denna var ursprungligen byggd i kilform (ital. cuneo).

Image

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

”Crudo di Cuneo” SUB tillverkas i de liguriska alperna mellan Colle di Cadibona och Colle di Nava, Alpi Marittime och bergsmassivet Colle di Tenda, samt Alpi Cozie. Dessa bergsområden bildar en u-formad vall kring en högplatå, som genomkorsas från norr till söder av floderna Tanaro och Po samt deras bifloder. Området omfattar provinserna Cuneo och Asti, och följande kommuner i provinsen Turin (Torino): Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rora’, S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone och Vinovo. Detta område har en jämn luftfuktighet (mellan 50 % och 70 %) till följd av den bris som oftast blåser, vilket tillsammans med medeltemperaturer som varken är för höga eller för låga möjliggör en jämn lagringsprocess som ger ”Crudo di Cuneo” dess karaktäristiska proteinnedbrytning och låga fukthalt.

5.   Samband med det geografiska området

Sambandet mellan produktionsområdet, grisuppfödningen och tillverkning och lagring av ”Crudo di Cuneo” går tillbaka till antiken, och har med de särskilda jord- och klimatförhållandena att göra. Dessa skiljer området från andra delar av landet och ger skinkorna de typiska egenskaper som slutkonsumenten så väl känner igen.

Den låga fukthalten hos ”Crudo di Cuneo”, som är nära knuten till salthalten, hänger samman med de bergsvindar som blåser i motsatt riktning morgon och kväll och som stabiliserar luftfuktigheten på en låg nivå, vilket ger perfekta lagringsförhållanden för produkten och bidrar till de egenskaper i fråga om låg fukthalt, mognad och proteinnedbrytning som är karaktäristiska för ”Crudo di Cuneo”. Råvarorna är också en viktig länk mellan produkt och miljö, eftersom skinkans protolys påverkas av råvarornas egenskaper. Cuneo-grisarna föds upp ungefär 350 m över havet, där frånvaron av vinterdimma och sommardis främjar djurens goda hälsa. Utöver den sunda luften och det rena vattnet bidrar också det traditionella, hälsosamma och naturliga fodret (bestående av lokalt odlad spannmål) till köttets snabba mognad. Protolysen förutsätter mikroorganismer på köttets utsida: Den lätta saltningen som genomförs av fackmän leder till att den fukt som är kvar i köttet dras till ytan genom kapillärkraften. Detta ger ett mikroklimat på köttytan, med något ökad fuktighet, som uppmuntrar utvecklingen av mögel och jästsvampar, vilka i sin tur bryter ned proteinerna i det rena köttet och frigör peptider som påverkar både smak och lukt hos ”Crudo di Cuneo”.

Den avgörande faktorn för produktens kvalitet och ryktbarhet på marknaden är att människan under århundradenas lopp har utvecklat särskilda tillverkningsmetoder som levt vidare från generation till generation, ända fram till i dag. I Clypeo del gentilhuomo av Guglielmino Prato, från 1618, beskrivs i detalj Piemontes skinkmakares metoder.

Konsumtionen av ”Crudo di Cuneo” är välbelagd i en mångfald historiska källor: skinka beställs av adliga hushåll och kloster i området. Den allt större efterfrågan på skinka uppmuntrade sedan fler producenter att starta sina företag.

”Crudo di Cuneo” är resultatet av en rad mänskliga och naturliga faktorer som under århundradenas lopp har präglat slutprodukten och bidragit till dess kvalitetsegenskaper.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i genomförandeförordningen)

Ministeriet inledde det nationella förfarandet för invändningar genom offentliggörandet av ändringsansökan avseende ”Crudo di Cuneo” SUB i Italiens officiella tidning nr 265 av den 13 november 2015.

Den konsoliderade produktspecifikationen hittar du på följande webbplats: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

genom att gå in direkt på jordbruks-, livsmedels- och skogsbruksministeriets hemsida (www.politicheagricole.it). Klicka på ”Prodotti DOP IGP” (produkter med SUB/SGB) överst till höger på sidan, sedan på ”Prodotti DOP IGP STG” (produkter med SUB/SGB/GTS) i vänsterkanten på sidan och slutligen på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (produktspecifikationer som omfattas av EU:s granskning).


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.