ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 175

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
17 maj 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 175/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Tribunalen

2016/C 175/02

Indelning av domare på avdelning

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 175/03

Mål C-40/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Hamburg (Tyskland) den 25 januari 2016 – Irene Uhden mot KLM Royal Dutch Airlines NV

5

2016/C 175/04

Mål C-56/16 P: Överklagande ingett den 29 januari 2016 av Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 18 november 2015 i mål T-659/14: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP mot harmoniseringskontoret

5

2016/C 175/05

Mål C-65/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 8 februari 2016 – Istanbul Lojistik Ltd mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

6

2016/C 175/06

Mål C-89/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 15 februari 2016 – Radosław Szoja mot Sociálna poisťovňa

7

2016/C 175/07

Mål C-91/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spanien) den 15 februari 2016 – Caixabank S.A. mot Héctor Benlliure Santiago

8

2016/C 175/08

Mål C-100/16 P: Överklagande ingett den 18 februari 2016 av Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 9 december 2015 i förenade målen T-233/11 och T-223/11, Grekland and Ellinikos Chrysos mot kommissionen

8

2016/C 175/09

Mål C-101/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 19 februari 2016 – SC Paper Consult SRL mot Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud

9

2016/C 175/10

Mål C-110/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 23 februari 2016 – Lg Costruzioni Srl mot Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia, Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

10

2016/C 175/11

Mål C-112/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 24 februari 2016 – Persidera SpA mot Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

10

2016/C 175/12

Mål C-120/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spanien) den 29 februari 2016 – Abanca Corporación Bancaria S.A. mot Juan José González Rey m.fl.

11

2016/C 175/13

Mål C-132/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 1 mars 2016 – Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia mot Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD

12

2016/C 175/14

Mål C-148/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 14 mars 2016 – Riksåklagaren/Zenon Robert Akarsar

12

2016/C 175/15

Mål C-161/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Attunda Tingsrätt (Sverige) den 21 mars 2016 – Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

13

2016/C 175/16

Mål C-180/16 P: Överklagande ingett den 29 mars 2016 av Toshiba Corporation av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 januari 2016 i mål T-404/12, Toshiba mot Europeiska kommissionen

14

2016/C 175/17

Mål C-185/16 SA: Ansökan om tillstånd att verkställa ett beslut om kvarstad och/eller utmätning ingiven den 29 mars 2016 – Yukos Universal Ltd mot Europeiska investeringsbanken

15

 

Tribunalen

2016/C 175/18

Mål T-713/15: Tribunalens beslut av den 16 mars 2016 – Pharm-a-care Laboratories mot harmoniseringskontoret – Pharmavite (VITAMELTS) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring — Anledning saknas att döma i saken)

16

2016/C 175/19

Mål T-732/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 februari 2016 – ICA Laboratories m.fl. mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Miljö — Konsumentskydd — Förordning vad gäller gränsvärden för guazatin — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

16

2016/C 175/20

Mål T-105/16: Överklagande ingett den 17 mars 2016 – Philip Morris Brands mot EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)

17

2016/C 175/21

Mål T-106/16: Överklagande ingett den 17 mars 2016 – zero mot EUIPO – Hemming (ZIRO)

18

2016/C 175/22

Mål T-107/16: Överklagande ingett den 18 mars 2016 – Airhole Facemasks mot EUIPO – sindustrysurf (AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

18

2016/C 175/23

Mål T-108/16: Talan väckt den 17 mars 2016 – Naviera Armas mot kommissionen

19

2016/C 175/24

Mål T-110/16: Överklagande ingett den 18 mars 2016 – Savant Systems mot EUIPO- Savant Group (SAVANT)

20

2016/C 175/25

Mål T-111/16: Överklagande ingett den 18 mars 2016 – Prada mot EUIPO- The Rich Prada International (THE RICH PRADA)

21

2016/C 175/26

Mål T-113/16: Överklagande ingett den 21 mars 2016 – Arctic Cat mot EUIPO – Slazengers (Återgivning av en panter)

22

2016/C 175/27

Mål T-116/16: Talan väckt den 18 mars 2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest m.fl. mot kommissionen

23

2016/C 175/28

Mål T-120/16: Överklagande ingett den 22 mars 2016 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

24

2016/C 175/29

Mål T-121/16: Överklagande ingett den 22 mars 2016 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

25

2016/C 175/30

Mål T-122/16: Överklagande ingett den 22 mars 2016 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

26

2016/C 175/31

Mål T-123/16: Överklagande ingett den 22 mars 2016 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

27

2016/C 175/32

Mål T-125/16: Talan väckt den 23 mars 2016 – Léon van Parys mot kommissionen

28

2016/C 175/33

Mål T-128/16: Överklagande ingett den 24 mars 2016 – SureID mot EUIPO (SUREID)

29

2016/C 175/34

Mål T-129/16: Överklagande ingett den 24 mars 2016 – Claranet Europe mot EUIPO – Claro (claranet)

30

2016/C 175/35

Mål T-133/16: Talan väckt den 29 mars 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence mot ECB

30

2016/C 175/36

Mål T-134/16: Talan väckt den 29 mars 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées mot ECB

31

2016/C 175/37

Mål T-135/16: Talan väckt den 29 mars 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres mot ECB

32

2016/C 175/38

Mål T-136/16: Talan väckt den 29 mars 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie mot ECB

32

2016/C 175/39

Mål T-139/16: Överklagande ingett den 31 mars 2016 – SDSR mot EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR)

33

 

Personaldomstolen

2016/C 175/40

Mål F-44/15: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 7 april 2016 – Spadafora mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Tjänst som enhetschef — Meddelande om ledig tjänst — Urvalsförfarande — Urvalskommitté — Intervju med urvalskommittén — Sökanden har inte upptagits på den short-list över sökande som föreslås för den slutliga intervjun med tillsättningsmyndigheten — Lagenligheten av urvalsförfarandet — Företräde har getts rekrytering av en sökande från en viss medlemsstat — Urvalskommittéordförandens uppträdande — Språklig diskriminering — Skadeståndsyrkande — Artikel 81 i rättegångsreglerna)

34


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2016/C 175/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 165, 10.5.2016

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 156, 2.5.2016

EUT C 145, 25.4.2016

EUT C 136, 18.4.2016

EUT C 118, 4.4.2016

EUT C 111, 29.3.2016

EUT C 106, 21.3.2016

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunalen

17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/2


Indelning av domare på avdelning

(2016/C 175/02)

Tribunalen har vid sammanträde i plenum den 13 april 2016, till följd av att domarna Constantinos Iliopoulos, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Dean Spielmann, Virgilijus Valančius, Zoltán Csehi, Nina Półtorak och Anna Marcoulli har tillträtt sina ämbeten, på förslag av ordföranden som framställts i enlighet med artikel 13.2 i rättegångsreglerna, beslutat att ändra tribunalens beslut av den 23 oktober 2013 om indelning av domarna på avdelning (1), i dess lydelse enligt beslut av den 8 oktober 2015 (2). För perioden från och med den 14 april 2016 till den 31 augusti 2016 ska domarna vara indelade på avdelning enligt följande:

Första avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Vice ordföranden Heikki Kanninen samt domarna Irena Pelikánová, Eugène Buttigieg, Stéphane Gervasoni och Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Första avdelningen (sammanträder med tre domare):

Vice ordföranden Heikki Kanninen

a)

Domarna Irena Pelikánová och Eugène Buttigieg.

b)

Domarna Irena Pelikánová och Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

c)

Domarna Eugène Buttigieg och Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Andra avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro samt domarna Egidijus Bieliūnas, Stéphane Gervasoni, Lauri Madise och Zoltán Csehi.

Andra avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Maria Eugénia Martins de Nazaré Martins Ribeiro

a)

Domarna Stéphane Gervasoni och Lauri Madise.

b)

Domarna Stéphane Gervasoni och Zoltán Csehi.

c)

Domarna Lauri Madise och Zoltán Csehi.

Tredje avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Savvas Papasavvas samt domarna Ingrida Labucka, Egidijus Bieliūnas, Ian Forrester och Constantinos Iliopoulos.

Tredje avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Savvas Papasavvas

a)

Domarna Egidijus Bieliūnas och Ian Forrester.

b)

Domarna Egidijus Bieliūnas och Constantinos Iliopoulos.

c)

Domarna Ian Forrester och Constantinos Iliopoulos.

Fjärde avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Miro Prek samt domarna Ingrida Labucka, Juraj Schwarcz, Vesna Tomljenović och Viktor Kreuschitz

Fjärde avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Miro Prek samt domarna Ingrida Labucka och Viktor Kreuschitz

Femte avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Alfred Dittrich samt domarna Franklin Dehousse, Juraj Schwarcz, Vesna Tomljenović och Anthony Michael Collins.

Femte avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Alfred Dittrich samt domarna Juraj Schwarcz och Vesna Tomljenović.

Sjätte avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Sten Frimodt Nielsen samt domarna Franklin Dehousse, Irena Wiszniewska-Białecka, Anthony Michael Collins och Virgilijus Valančius.

Sjätte avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Sten Frimodt Nielsen

a)

Domarna Franklin Dehousse och Anthony Michael Collins.

b)

Domarna Franklin Dehousse och Virgilijus Valančius.

c)

Domarna Anthony Michael Collins och Virgilijus Valančius.

Sjunde avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Marc van der Woude samt domarna Irena Wiszniewska-Białecka, Mariyana Kancheva, Ignacio Ulloa Rubio och Anna Marcoulli.

Sjunde avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Marc van der Woude

a)

Domarna Irena Wiszniewska-Białecka och Ignacio Ulloa Rubio.

b)

Domarna Irena Wiszniewska-Białecka och Anna Marcoulli.

c)

Domarna Ignacio Ulloa Rubio och Anna Marcoulli.

Åttonde avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Dimitrios Gratsias samt domarna Otto Czúcz, Mariyana Kancheva, Carl Wetter och Nina Półtorak.

Åttonde avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Dimitrios Gratsias

a)

Domarna Mariyana Kancheva och Carl Wetter.

b)

Domarna Mariyana Kancheva och Nina Półtorak.

c)

Domarna Carl Wetter och Nina Półtorak.

Nionde avdelningen i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare):

Avdelningsordföranden Guido Berardis samt domarna Otto Czúcz, Irena Pelikánová, Andrei Popescu och Dean Spielmann.

Nionde avdelningen (sammanträder med tre domare):

Avdelningsordföranden Guido Berardis

a)

Domarna Otto Czúcz och Andrei Popescu.

b)

Domarna Otto Czúcz och Dean Spielmann.

c)

Domarna Andrei Popescu och Dean Spielmann.

Avdelningarna i utökad sammansättning (sammanträder med fem domare) är sammansatta enligt följande:

när det gäller den första, andra, tredje, sjätte, sjunde och åttonde avdelningen (sammanträder med tre domare) vid vilka fyra domare är indelade, genom tillägg, till den ursprungliga sammansättningen som ska avgöra målet, av den fjärde domaren vid den avdelningen och en femte domare från den avdelning som följer i nummerordning (med undantag för avdelningsordföranden), som utses i den ordning som föreskrivs i artikel 8 i rättegångsreglerna;

när det gäller den nionde avdelningen (sammanträder med tre domare) vid vilka fyra domare är indelade, genom tillägg, till den ursprungliga sammansättningen som ska avgöra målet, av den fjärde domaren vid den avdelningen och en femte domare från den första avdelningen (med undantag för avdelningsordföranden), som utses i den ordning som föreskrivs i artikel 8 i rättegångsreglerna;

när det gäller den fjärde avdelningen, genom tillägg av två domare från den femte avdelningen (med undantag för avdelningsordföranden);

när det gäller den femte avdelningen, genom tillägg av två domare från den sjätte avdelningen (med undantag för avdelningsordföranden), som utses i den ordning som föreskrivs i artikel 8 i rättegångsreglerna.

När de avdelningar som tilldelats fyra domare sammanträder med tre domare sammanträder de enligt tre olika sammansättningar.


(1)  EUT C 344, 23.11.2013, s. 2

(2)  EUT C 354, 26.10.2015, s. 2


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Hamburg (Tyskland) den 25 januari 2016 – Irene Uhden mot KLM Royal Dutch Airlines NV

(Mål C-40/16)

(2016/C 175/03)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgerichts Hamburg

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Irene Uhden

Svarande: KLM Royal Dutch Airlines NV

Tolkningsfråga

Ska artikel 7.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (1) (nedan kallad förordning nr 261/2004) tolkas så, att begreppet ”avståndet” endast omfattar det omedelbara avståndet mellan avgångsorten och den sista bestämmelseorten, oberoende av den flygsträcka som i enstaka fall verkligen tillryggalagts?


(1)  ABl. L 46, S. 1.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/5


Överklagande ingett den 29 januari 2016 av Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 18 november 2015 i mål T-659/14: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP mot harmoniseringskontoret

(Mål C-56/16 P)

(2016/C 175/04)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) (ombud: O. Mondéjar Ortuño och E. Zaera Cuadrado)

Övriga parter i målet: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet,

upphäva den överklagade domen, och

förplikta klaganden vid tribunalen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen åsidosatte artikel 53.1 c i förordning (EG) nr 207/2009, (1) jämförd med artikel 8.4, och artikel 53.2 d i förordning (EG) nr 207/2009 genom att anse att skyddet enligt förordning (EG) nr 491/2009 (2) till registrerade ursprungsbeteckningar kan kompletteras med Decreto-Lei No 173/2009 och Decreto-Lei No 212/2004 och den portugisiska upphovsrättslagstiftningen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 491/2009 av den 25 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 154, s. 1).


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 8 februari 2016 – Istanbul Lojistik Ltd mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Mål C-65/16)

(2016/C 175/05)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Istanbul Lojistik Ltd

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 4 i beslut nr 1/95 av associeringsrådet [EG]-Turkiet tolkas så, att en skatt såsom den enligt den ungerska lagen om trafikskatt för motorfordon som enligt nämnda lag tas ut för ett fordon för varutransport registrerat i Turkiet som används av en turkisk transportör för befordran av varor från Turkiet till en medlemsstat via Ungern i egenskap av transitmedlemsstat, redan som en följd av att det passerar den ungerska gränsen, utgör en avgift med motsvarande verkan som en tull och därmed är oförenlig med nämnda artikel?

2)

a)

Om den första frågan besvaras nekande, ska då artikel 5 i nämnda beslut nr 1/95 tolkas så, att en skatt såsom den enligt den ungerska lagen om trafikskatt för motorfordon som enligt nämnda lag tas ut för ett fordon för varutransport registrerat i Turkiet som används av en turkisk transportör för befordran av varor från Turkiet till en medlemsstat via Ungern i egenskap av transitmedlemsstat, redan som en följd av att det passerar den ungerska gränsen, utgör en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion och därmed är oförenlig med nämnda artikel?

b)

Ska artikel 7 i nämnda beslut nr 1/95 tolkas så, att en skatt såsom den enligt den ungerska lagen om trafikskatt för motorfordon som enligt nämnda lag tas ut för ett fordon för varutransport registrerat i Turkiet som används av en turkisk transportör för befordran av varor från Turkiet till en medlemsstat via Ungern i egenskap av transitmedlemsstat, redan som en följd av att det passerar den ungerska gränsen, får tas ut med hänvisning till trafiksäkerhets- och rättskipningsskäl?

3)

Ska artikel 3.2 FEUF och artikel 1.2 och 1.3 a i förordning (EG) nr 1072/2009 (1) tolkas så, att de hindrar att transitmedlemsstaten, på grundval av ett bilateralt avtal om transporter som ingåtts med Republiken Turkiet, tar ut en skatt såsom den enligt den ungerska lagen om trafikskatt för motorfordon som enligt nämnda lag tas ut för ett fordon för varutransport registrerat i Turkiet som används av en turkisk transportör för befordran av varor från Turkiet till en medlemsstat via Ungern i egenskap av transitmedlemsstat, redan som en följd av att det passerar den ungerska gränsen?

4)

Ska artikel 9 i associationsavtalet [EEG]-Turkiet tolkas så, att en skatt såsom den enligt den ungerska lagen om trafikskatt för motorfordon som enligt nämnda lag tas ut för ett fordon för varutransport registrerat i Turkiet som används av en turkisk transportör för befordran av varor från Turkiet till en medlemsstat via Ungern i egenskap av transitmedlemsstat, redan som en följd av att det passerar den ungerska gränsen, utgör diskriminering på grund av nationalitet och därmed är oförenlig med nämnda artikel?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, s. 72).


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 15 februari 2016 – Radosław Szoja mot Sociálna poisťovňa

(Mål C-89/16)

(2016/C 175/06)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Radosław Szoja

Motpart: Sociálna poisťovňa

Tolkningsfrågor

1)

Kan artikel 13.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (1) av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, jämförd med rätten till social trygghet och socialt stöd, som är fastställd i artikel 34.1 och 34.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, under de faktiska omständigheterna i förevarande mål tolkas utan att ta hänsyn till de närmare bestämmelserna i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (2) av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och således utan att kunna använda förfarandet i artikel 16 i nämnda förordning, så att arbetstidens korta varaktighet eller arbetstagarens begränsade lön därigenom inte ska påverka fastställandet av tillämplig nationell lagstiftning i händelse av att arbete som anställd och verksamhet som egenföretagare kombineras, det vill säga tolkas så, att nämnda artikel 14 i tillämpningsförordningen inte tillämpas på tolkningen av artikel 13.3 i grundförordningen?

2)

Om den första frågan besvaras nekande, kan den nationella domstolen i händelse av oförenliga bestämmelser i två förordningar – närmare bestämt grundförordningen och tillämpningsförordningen, vilka i förevarande fall är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen – i samband med deras tillämpning bedöma dessa bestämmelser mot bakgrund av deras företräde, det vill säga deras inbördes rangordning i unionsrättens hierarki?

3)

Kan den tolkning av grundförordningens bestämmelser som den administrativa kommissionen har gjort i enlighet med artikel 72 i grundförordningen anses vara en bindande tolkning från en EU-institution som den nationella domstolen inte kan frångå, vilket således utgör hinder för att framställa begäran om förhandsavgörande, eller utgör den endast en av de möjliga tolkningar av unionsrätten som den nationella domstolen ska beakta som en av de faktorer som ska ligga till grund för avgörandet?


(1)  EGT L 166, s. 1.

(2)  EUT L 284, s. 1.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spanien) den 15 februari 2016 – Caixabank S.A. mot Héctor Benlliure Santiago

(Mål C-91/16)

(2016/C 175/07)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Caixabank S.A.

Motpart: Héctor Benlliure Santiago

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Är användningen av den avtalade räntesatsen för dröjsmålsräntan i en situation där den lagstadgade räntesatsen för dröjsmålsräntan är tillämplig förenlig med direktiv 93/13 (1), eller utgör den tvärtom en ändring av avtalet, vilket inte är tillåtet enligt domstolens praxis?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29;svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/8


Överklagande ingett den 18 februari 2016 av Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 9 december 2015 i förenade målen T-233/11 och T-223/11, Grekland and Ellinikos Chrysos mot kommissionen

(Mål C-100/16 P)

(2016/C 175/08)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (ombud: dikigori V. Christianos och I. Soufleros)

Övriga parter i målet: Republiken Grekland och Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 9 december 2015 i förenade målen T-233/11 och T-262/11, och återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I den överklagade domen fastslogs att samtliga villkor i artikel 107.1 FEUF var uppfyllda avseende de två stödåtgärderna. Den första stödåtgärden avsåg försäljningen av Cassandra-gruvorna till klaganden till ett pris som var lägre än marknadspriset. Den andra stödåtgärden avsåg en skattebefrielse för gruvornas markvärde.

Klaganden har åberopat tre grunder till stöd för överklagandet. De två försa avser den första stödåtgärden och den tredje grunden avser den andra stödåtgärden. Härvidlag har klaganden anfört följande:

Den första stödåtgärden: Klaganden har gjort gällande att det var felaktig rättstillämpning när det fastslogs i den överklagade domen att det förelåg en fördel samt att det förelåg bristande motivering och felaktig rättstillämpning avseende gruvornas värde.

Den första stödåtgärden: Klaganden har gjort gällande att det var felaktig rättstillämpning när det fastslogs i den överklagade domen att det förelåg en fördel samt att det förelåg felaktig rättstillämpning och bristaande motivering avseende markvärdet.

Den andra stödåtgärden: Klaganden har gjort gällande att det var felaktig rättstillämpning när det i den överklagade domen fastslogs att det förelåg en fördel.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 19 februari 2016 – SC Paper Consult SRL mot Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud

(Mål C-101/16)

(2016/C 175/09)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Cluj

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Paper Consult SRL

Motpart: Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud

Tolkningsfrågor

1)

Utgör direktiv 2006/112/EG (1) hinder för nationella bestämmelser enligt vilka en beskattningsbar person nekas avdragsrätt för mervärdesskatt med motiveringen att personen i föregående led, som utfärdat fakturan med uppgift om det fakturerade beloppet respektive mervärdesskatten, hade förklarats vilande av skattemyndigheten?

2)

För det fall den första frågan besvaras nekande, utgör direktiv 2006/112/EG hinder för nationella bestämmelser enligt vilka det är tillräckligt att publicera en förteckning över de beskattningsbara personer som anses vilande vid nationella skattemyndighetens säte eller på dess webbsida under rubriken ”Offentlig information – upplysningar om ekonomiska aktörer” för att kunna neka avdragsrätt för mervärdesskatt under de förutsättningar som anges i den första frågan?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1)


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 23 februari 2016 – Lg Costruzioni Srl mot Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia, Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

(Mål C-110/16)

(2016/C 175/10)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Lg Costruzioni Srl

Motpart: Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia,

Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

Tolkningsfråga

Är en sådan bestämmelse som den redan analyserade bestämmelsen i artikel 53.3 i lagstiftningsdekret nr 163 av den 16 april 2006, vilken tillåter att ett företag deltar i upphandlingen tillsammans med en ”angiven” projektledare som, enligt nationell rättspraxis, inte utgör en anbudsgivare och som därför inte kan använda sig av institutet åberopande av andra enheters kapacitet, förenlig med artikel 48 i direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004?


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 24 februari 2016 – Persidera SpA mot Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Mål C-112/16)

(2016/C 175/11)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Persidera SpA

Motpart: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

Tolkningsfrågor

1)

Utgör unionsrätten, och i synnerhet artiklarna 56 FEUF, 101 FEUF, 102 FEUF och 106 FEUF, artikel 9 i direktiv 2002/21/EG (1), det så kallade ramdirektivet, artiklarna 3, 5 och 7 i direktiv 2002/20/EG (2), det så kallade auktorisationsdirektivet, artiklarna 2 och 4 i direktiv 2002/77/EG (3), det så kallade konkurrensdirektivet, samt principerna om icke-diskriminering, öppenhet, fri konkurrens, proportionalitet, effektivitet och mångfald bland informationskällor, hinder för en nationell bestämmelse som vid fastställandet av antalet digitala nät som skulle tilldelas operatörer i samband med övergången från analoga nät i lika hög grad beaktade dels analoga nät som drevs helt lagligt, dels analoga nät som tidigare antingen drevs i strid med de gränser för koncentration som föreskrivs i nationella bestämmelser, vilka redan har varit föremål för kritik från Europeiska unionens domstol eller Europeiska kommissionen, eller under alla omständigheter drevs utan koncession?

2)

Utgör unionsrätten, och i synnerhet artiklarna 56 FEUF, 101 FEUF, 102 FEUF och 106 FEUF, artikel 9 i direktiv 2002/21/EG, det så kallade ramdirektivet, artiklarna 3, 5 och 7 i direktiv 2002/20/EG, det så kallade auktorisationsdirektivet, artiklarna 2 och 4 i direktiv 2002/77/EG, det så kallade konkurrensdirektivet, samt principerna om icke-diskriminering, öppenhet, fri konkurrens, proportionalitet, effektivitet och mångfald bland informationskällor, hinder för en nationell bestämmelse som vid fastställandet av antalet digitala nät som skulle tilldelas operatörer i samband med övergången från analoga nät beaktade samtliga analoga nät som drevs fram till den tidpunkten – även de som antingen drevs i strid med de gränser för koncentration som föreskrivs i nationella bestämmelser, vilka redan har varit föremål för kritik från Europeiska unionens domstol eller Europeiska kommissionen, eller under alla omständigheter drevs utan koncession – och som i praktiken har resulterat i att en operatör med flera nät har tilldelats färre digitala nät jämfört med antalet nät som vederbörande drev med hjälp av analog teknik och ifrågavarande minskning dessutom är proportionellt sett större än den minskning som har berört konkurrenterna?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, s. 33)

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, s. 21)

(3)  Kommissionens direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EGT L 249, s. 21)


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spanien) den 29 februari 2016 – Abanca Corporación Bancaria S.A. mot Juan José González Rey m.fl.

(Mål C-120/16)

(2016/C 175/12)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Abanca Corporación Bancaria S.A.

Motparter: Juan José González Rey, María Consuelo González Rey och Francisco Rodríguez Alonso

Tolkningsfråga

Är användningen av den avtalade räntesatsen för dröjsmålsräntan i en situation där den lagstadgade räntesatsen för dröjsmålsräntan är tillämplig förenlig med direktiv 93/13 (1), eller utgör den tvärtom en ändring av avtalet, vilket inte är tillåtet enligt domstolens praxis?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29;svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 1 mars 2016 – Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia mot Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD

(Mål C-132/16)

(2016/C 175/13)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Motpart:”Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments” EOOD

Tolkningsfrågor

1)

Utgör artikel 26.1 b, artikel 168 а och artikel 176 i [rådets direktiv 2006/112/EG (1) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt] hinder mot en nationell bestämmelse som artikel 70.1 led 2 i lagen om mervärdesskatt [(Zakon za danak varhu dobavenata stoynost)], vilken begränsar rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt för tillhandahållande av byggtjänster eller tjänster avseende förbättring på fast egendom som ägs av tredje man, vilka används av såväl mottagaren av tjänsten som tredje man, av den enda anledningen att tredje man tar emot resultatet av dessa tjänster utan ersättning, utan att det tas hänsyn till den omständigheten att tjänsterna kommer att användas i den beskattningsbara mottagarens näringsverksamhet?

2)

Utgör artikel 26.1 b, artikel 168 а och artikel 176 i [rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt] hinder mot en skattepraxis som inte medger avdrag för ingående mervärdesskatt för tillhandahållande av tjänster när utgifterna för tjänsterna bokförs som del av den beskattningsbara personens allmänna utgifter på den grunden att de har uppkommit för att uppföra eller förbättra fast egendom som ägs av en annan person, utan att beakta den omständigheten att den fasta egendomen även kommer att nyttjas av mottagaren av byggtjänsten i vederbörandes näringsverksamhet?


(1)  EUT L 347, s. 1.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 14 mars 2016 – Riksåklagaren/Zenon Robert Akarsar

(Mål C-148/16)

(2016/C 175/14)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Riksåklagaren

Svarande: Zenon Robert Akarsar

Tolkningsfråga

1)

Frågan gäller tolkningen av rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (2002/584/RIF (1)).

Kan en medlemsstat vägra verkställighet av en europeisk arresteringsorder, som avser verkställighet av ett fängelsestraff som har dömts ut som en gemensam påföljd för flera gärningar, när en av dessa gärningar inte utgör brott enligt den verkställande medlemsstatens lag och det i den utfärdande medlemsstaten inte finns möjlighet att besluta om en uppdelning av straffet?

Den aktuella gärningen utgör inte ett sådant brott som omfattas av artikel 2.2 i rambeslutet där krav på dubbel straffbarhet inte kan göras gällande.


(1)  EGT L 190, s. 1


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Attunda Tingsrätt (Sverige) den 21 mars 2016 – Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

(Mål C-161/16)

(2016/C 175/15)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Attunda Tingsrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Airhelp Ltd

Svarande: Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 2 g och 3.2 a i Förordningen (1) tolkas så att en passagerare måste ha ett reserverat säte (dvs. rätt till ett eget säte i flygplanet) eller är det tillräckligt att passageraren har erhållit en bekräftad reservation på flygningen (dvs. rätt att transporteras med flygplanet) för att kompensation ska utgå?

2)

Ska ett reducerat biljettpris för ett barn som inte har ett eget säte under flygresan, utan reser i annan passagerares sällskap, anses som direkt eller indirekt tillgängligt för allmänheten enligt artikel 3.3 i Förordningen?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1)


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/14


Överklagande ingett den 29 mars 2016 av Toshiba Corporation av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 januari 2016 i mål T-404/12, Toshiba mot Europeiska kommissionen

(Mål C-180/16 P)

(2016/C 175/16)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Toshiba Corporation (ombud: solicitor J. F. MacLennan, advokat A. Schulz, dikigoros S. Sakellariou, och advokat J. Jourdan)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade i mål T-404/12, och

i.

förordna om antagande på nytt eller ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut i ärende COMP/39.966 – Gasisolerade ställverk, eller

ii.

nedsätta de böter som ålades Toshiba med stöd av artikel 261 FEUF, eller

iii.

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning av rättsfrågorna i enlighet med domstolens dom, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I målet har åberopats tre grunder:

a)

Första grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den fastslog att Toshibas rätt till försvar inte hade åsidosatts av Europeiska kommissionen, särskilt vad beträffar den omständigheten att kommissionen inte skickade ett meddelande om anmärkningar innan den på antog beslutet på nytt år 2012.

b)

Andra grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den fastslog att den metod för att beräkna Toshibas böter som Europeiska kommissionen tillämpat inte åsidosatte likabehandlingsprincipen, särskilt då kommissionen använde det utgångsbelopp som beräknats för joint venture TM T&D som utgångspunkt för beräkningen av Toshibas böter och inte Toshibas omsättning i motsats till vad kommissionen gjorde för de andra europeiska företag som omfattades av 2007:års beslut, och

c)

Tredje grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när en fastslog att Europeiska kommissionen inte åsidsosatte likabehandlingsprincipen när den underlåt att sätta ned Toshibas böter så att böterna speglade företagets relativa deltagande i överträdelsen, särskilt att kommissionen inte fann att Toshibas mera begränsade deltagande i överträdelsen i förhållande till de andra europeiska företag som omfattades av 2007:års beslut kunde motivera en nedsättning av bötesbeloppet.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/15


Ansökan om tillstånd att verkställa ett beslut om kvarstad och/eller utmätning ingiven den 29 mars 2016 – Yukos Universal Ltd mot Europeiska investeringsbanken

(Mål C-185/16 SA)

(2016/C 175/17)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Yukos Universal Ltd (ombud: H. Boularbah, avocat)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Sökandens yrkanden

förplikta Europeiska investeringsbanken att ange grunderna för, belopp och villkoren för de fordringar som Ryska federationen har gentemot Europeiska investeringsbanken;

bevilja YUL:s ansökan om tillstånd att kvarstadsbelägga och/eller utmäta dessa fordringar gentemot Europeiska investeringsbanken och under alla omständigheter alla belopp som nämnda bank är skyldig eller kommer att vara skyldig att erlägga till Ryska federationen i sin egenskap av utställare av obligationer som Ryska federationen tecknat sig för, inklusive ränta på obligationerna och återbetalning av dem enligt de villkor som föreskrivs i emissionsprospektet eller tillämpliga prospekt upp till ett belopp – kapitalbelopp jämte ränta med reservation för uppräkning under förfarandets gång – om 1 690 886 892,20 EUR (motsvarande YUL:s fordran på Ryska federationen);

under alla omständigheter förplikta Europeiska investeringsbanken att ersätta rättegångskostnaderna.


Tribunalen

17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/16


Tribunalens beslut av den 16 mars 2016 – Pharm-a-care Laboratories mot harmoniseringskontoret – Pharmavite (VITAMELTS)

(Mål T-713/15) (1)

((”Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring - Anledning saknas att döma i saken”))

(2016/C 175/18)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd (Sydney, Australien) (ombud: advokaten I. A. De Freitas)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: E. Zaera Cuadrado)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Pharmavite LLC (Kalifornien, Förenta staterna)

Saken

Överklagande av det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret meddelade den 10 september 2015 (ärende R 2649/2014-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Pharmavite LLC och Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd.

Avgörande

1)

Det finns inte längre någon anledning att döma i saken.

2)

Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) har haft.


(1)  EUT C.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/16


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 februari 2016 – ICA Laboratories m.fl. mot kommissionen

(Mål T-732/15 R)

((Interimistiskt förfarande - Miljö - Konsumentskydd - Förordning vad gäller gränsvärden för guazatin - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte))

(2016/C 175/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ICA Laboratories Close Corp. (Century City, Sydafrika); ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd (Century City); och ICA Developments (Proprietary) Ltd (Century City) (ombud: K. Van Maldegem, R. Crespi, avocats, et P. Sellar, solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: X. Lewis och P. Ondrůšek)

Saken

Begäran om uppskov med verkställigheten av kommissionens förordning (EU) 2015/1910 av den 21 oktober 2015 om ändring av bilagorna III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för guazatin i eller på vissa produkter (EUT L 280, s. 2)

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder ogillas.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/17


Överklagande ingett den 17 mars 2016 – Philip Morris Brands mot EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)

(Mål T-105/16)

(2016/C 175/20)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Philip Morris Brands Sàrl (Neuchâtel, Schweiz) (ombud: advokaten L. Alonso Domingo)

Motpart: Europeiska unionens immatrialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Explosal Ltd (Larnaca, Cypern)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke i svartvitt innehållande ordelementet ”Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel” – EU-varumärke nr 10 008 084

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 4 januari 2016 i ärende R 2775/2014-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara det överklagade beslutet och antingen avslå ansökan om registrering av EU-varumärke nr 10008084 för samtliga varor eller, i andra hand, återförvisa ärendet till överklagandenämnden för förnyad prövning i förhållande till de förbud som uppställs i artiklarna 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009 med beaktande av förebringad bevisning avseende det äldre varumärkets renommé och förhöjda särskiljningsförmåga, och

förplikta EUIPO och motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.1 b och 76.1 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/18


Överklagande ingett den 17 mars 2016 – zero mot EUIPO – Hemming (ZIRO)

(Mål T-106/16)

(2016/C 175/21)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: zero Holding GmbH & Co. KG (Bremen, Tyskland) (ombud: advokaten M. Nentwig)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Oliver Hemming (Cadbury, Storbritannien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”ZIRO” – Registreringsansökan nr 12 264 958

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 12 januari 2016 i ärende R 71/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/18


Överklagande ingett den 18 mars 2016 – Airhole Facemasks mot EUIPO – sindustrysurf (AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

(Mål T-107/16)

(2016/C 175/22)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Airhole Facemasks, Inc. (Vancouver, British Columbia, Kanada) (ombud: A. Michaels, Barrister och S. Barker, Solicitor)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: sindustrysurf, SL (Trapagaran, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid immaterialrättsmyndigheten

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT” – EU-varumärke nr 9 215 427

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 18 januari 2016 i ärende R 2547/2014-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva det överklagade beslutet och förklara att EU-varumärket är ogiltigt, alternativt ogiltigförklara det överklagade beslutet,

förplikta sindustrysurf, SL att ersätta rättegångskostnaderna i detta överklagande och i förfarandet vid överklagandenämnden samt ersätta de kostnader som fastställts av annulleringsenheten.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 53.1 b i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/19


Talan väckt den 17 mars 2016 – Naviera Armas mot kommissionen

(Mål T-108/16)

(2016/C 175/23)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Naviera Armas, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Spanien) (ombud: advokaterna J. Buendía Sierra och Á. Givaja Sanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 8 december 2015 om statligt stöd SA.36628 (2015/NN-2) (EUT C 25, s. 2), i vilket det fastställts att det inte föreligger något statligt stöd till förmån för rederiet Fred Olsen S.A., när det gäller de åtgärder som Konungariket Spanien har vidtagit i Las Nieves hamn, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom det omtvistade beslutet fastställde kommissionen att den omständigheten att Fred Olsen hade ensamrätt för verksamhet utifrån hamnen i Las Nieves (Kanarieöarna, Spanien) och var helt eller delvis befriad från betalning av motsvarande hamnavgifter samt de villkor för användning av hamnen som, genom att utesluta konventionella båtar, också innebar en omotiverad fördel för Fred Olsen inte utgjorde statligt stöd.

Till stöd för sin talan har sökanden åberopat en enda grund, nämligen att sökanden hade angett tillräckliga skäl för att kommissionen skulle hysa rimliga tvivel när det gäller förekomsten av statligt stöd till förmån för Fred Olsen och inleda det formella granskningsförfarandet.

Inom ramen för denna grund har sökanden gjort gällande att

längden på det inledande granskningsförfarandet som kommissionen genomfört från Naviera Armas klagomål den 26 april 2013 till antagandet av det omtvistade beslutet i sig visar att ärendet är komplicerat och att kommissionen borde ha inlett ett formellt granskningsförfarande,

det omtvistade beslutet innehåller vissa uppenbart felaktiga bedömningar av de faktiska omständigheterna, till exempel konstaterandena att inget företag hade ansökt om att få verka i Las Nieves hamn med snabbfärjor före 2013, att Fred Olsen var det enda bolag som var intresserat av att använda hamnen på 1990-talet och att endast snabbfärjor kunde användas i denna hamn,

sedan 1991 används Las Nieves hamn endast av Fred Olsen, vilket ger det företaget en konkurrensfördel som spanska myndigheter tilldelat det,

Fred Olsen har under mer än 20 års tid helt undantagits från vissa hamnavgifter.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/20


Överklagande ingett den 18 mars 2016 – Savant Systems mot EUIPO- Savant Group (SAVANT)

(Mål T-110/16)

(2016/C 175/24)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Savant Systems LLC (Osterville, Massachusetts, Förenta staterna) (ombud: advokaterna O. Nilgen och A. Kockläuner)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Savant Group Ltd (Burton in Kendal, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”SAVANT” – EU-varumärke nr 32 318

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 18 januari 2016 i ärende R 33/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet decision i den del överklagandenämnden slog fast att det omtvistade EU-varumärket nr 32 318 ”SAVANT” ska fortsätta åtnjuta skydd med avseende på ”datormjukvaror” i klass 9 och för samtliga tjänster i klasserna 41 och 42, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 51.1 a, jämförd med artikel 15, i förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden felaktigt slog fast att varumärkesinnehavaren hade styrkt att det omtvistade EU-varumärket varit föremål för verkligt bruk för de varor och tjänster för vilka det är registrerat, i synnerhet ”datormjukvaror” i klass 9 och relaterade tjänster i klasserna 41 och 42.

Åsidosättande av motiveringsskyldigheten, eftersom överklagandenämnden inte angav varför den inte beaktade rapporten om undersökningen av användningen.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/21


Överklagande ingett den 18 mars 2016 – Prada mot EUIPO- The Rich Prada International (THE RICH PRADA)

(Mål T-111/16)

(2016/C 175/25)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Prada SA (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Jacobacci)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: The Rich Prada International PT (Surabaya, Indonesien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”THE RICH” – Registreringsansökan nr 10 228 948

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 13 januari 2016 i förenade ärendena R 3076/2014-2 och R 3186/2014-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och bifalla invändning nr B 2 012 477 i dess helhet,

alternativt, fastställa det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden i dess helhet,

upphäva beslutet att Prada SA ska bära kostnaderna för överklagandet till överklagandenämnden med ett belopp på 550 euro och förplikta The Rich Prada International PT att betala dessa kostnader,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/22


Överklagande ingett den 21 mars 2016 – Arctic Cat mot EUIPO – Slazengers (Återgivning av en panter)

(Mål T-113/16)

(2016/C 175/26)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Arctic Cat, Inc. (Thief River Falls, Minnesota, Förenta staterna) (ombud: advokaterna M. Hartmann och S. Fröhlich)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Slazengers Ltd (Burnham, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärke (återgivning av en panter) – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 941 648

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 11 januari 2016 i ärende R 2953/2014-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del överklagandet avslogs och den internationella registreringen nr 941 648 delvis vägrades varumärkesskydd inom Europeiska unionen för de varor som omfattas av klass 25 (”Kläder avsedda för fordonsspecifik motorsport, inklusive skyddande ytterkläder, vindskyddshuvor och ansiktsmasker”),

förelägga att den internationella registreringen nr 941 648 ska tillerkännas varumärkesskydd inom Europeiska unionen även för de varor som omfattas av klass 25 (”Kläder avsedda för fordonsspecifik motorsport, inklusive skyddande ytterkläder, vindskyddshuvor och ansiktsmasker”),

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, och

förplikta Slazengers Ltd att ersätta kostnaderna som hänför sig till förfarandet vid EUIPO.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/23


Talan väckt den 18 mars 2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest m.fl. mot kommissionen

(Mål T-116/16)

(2016/C 175/27)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgien), Port autonome de Namur (Namur, Belgien), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgien), Port autonome de Liège (Liège, Belgien) och Région wallonne (Jambes, Belgien) (ombud: advokaten J. Vanden Eynde)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

fastställa att ansökan kan prövas vad gäller var och en av sökandena och följaktligen ogiltigförklara kommissionens beslut SA.38393(2014/CP) – beskattning av hamnar i Belgien,

fastställa att talan ska tas upp till sakprövning och bifallas,

följaktligen ogiltigförklara kommissionens beslut i vilken det slås fast att den omständigheten att de belgiska – särskilt de Vallonska – hamnarnas ekonomiska verksamhet inte är skattepliktig för bolagen innebär statligt stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tio grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen saknar såväl faktisk som rättslig grund för sina påståenden.

2.

Andra grunden: Kommissionen har inte motiverat sin tydligt ändrade praxis i förhållande till dess beslut av den 20 oktober 2004 (N520/2003).

3.

Tredje grunden: Hamnverksamheten är subventionerad, eftersom den annars inte skulle vara lönsam i Belgien. Dessutom kan den omständigheten att det utgår ensidigt bestämda avgifterna, som inte täcker verkliga investeringar, inte räcka för att beteckna hamnverksamheten som ekonomisk verksamhet.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen saknar rättslig grund för påståendet att det är systemet för bolagsskatt som är aktuellt.

5.

Femte grunden: Påståendet att skatten för juridiska personer som gäller för hamnarna utgör en förmån, eftersom hamnarnas eventuella sidoverksamhet inte beskattas, har inte styrkts. Kommissionen har dessutom inte identifierat vilken verksamhet som enligt kommissionens mening ska beskattas eller vilken verksamhet som är allmänintresse.

6.

Sjätte grunden: De konkreta omständigheterna borde tillåta tillämpning av skatten för juridiska personer, med hänsyn till logiken i det belgiska rättssystemet, i vilket det görs åtskillnad mellan verksamhet av allmännyttig verksamhet och näringsverksamhet. .

7.

Sjunde grunden: Kommissionen underlät att beakta medlemstaternas befogenheter vad gäller

definitionen av icke-ekonomisk verksamhet,

definitionen av direkt beskattning,

skyldigheten att säkerställa upprätthållandet av tjänster av allmänintresse som är nödvändiga för ekonomisk och social sammanhållning, och

sättet på vilket tjänster av allmänt intresse organiseras.

8.

Åttonde grunden: Inlandshamnarna i Vallonien tillhandahåller tjänster av allmänintresse och omfattas enligt unionsrätten inte av konkurrenslagstiftningen enligt artikel 107 FEUF.

9.

Nionde grunden (i andra hand): Även om inlandshamnarna i Vallonien anses ägna sig åt ekonomisk verksamhet av allmänintresse, regleras denna verksamhet av artiklarna 93 och 106.2 FEUF och konkurrenslagstiftningen är inte tillämplig på dessa hamnar.

10.

Tionde grunden (i tredje hand): EU:s kriterier för vad som utgör en statlig stödåtgärd inte är uppfyllda.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/24


Överklagande ingett den 22 mars 2016 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Mål T-120/16)

(2016/C 175/28)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (ombud: A. Norris, Barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärke innehållande ordelementet ”Burlington” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 017 273

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 11 januari 2016 i ärende R 94/2014-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara det överklagade beslutet och avslå registrering av det omtvistade varumärket med avseende på samtliga omtvistade varor, och

förelägga att klaganden ska ersättas för de rättegångskostnader som avser överklagandet.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.5, 8.4 och 8.1 b i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/25


Överklagande ingett den 22 mars 2016 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

(Mål T-121/16)

(2016/C 175/29)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (ombud: A. Norris, Barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärke innehållande ordelementet ”BURLINGTON THE ORIGINAL” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 007 952

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 11 januari 2016 i ärende R 2501/2013-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara det överklagade beslutet och avslå registrering av det omtvistade varumärket med avseende på samtliga omtvistade varor, och

förelägga att klaganden ska ersättas för de rättegångskostnader som avser överklagandet.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.5, 8.4 och 8.1 b förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/26


Överklagande ingett den 22 mars 2016 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Mål T-122/16)

(2016/C 175/30)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (ombud: A. Norris, Barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärke innehållande ordelementet ”Burlington” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 982 021

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 11 januari 2016 i ärende R 2409/2013-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara det överklagade beslutet och avslå registrering av det omtvistade varumärket med avseende på samtliga omtvistade varor, och

förelägga att klaganden ska ersättas för de rättegångskostnader som avser överklagandet.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.5, 8.4 och 8.1 b i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/27


Överklagande ingett den 22 mars 2016 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Mål T-123/16)

(2016/C 175/31)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (ombud: A. Norris, Barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket ”Burlington” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 982 020

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 11 januari 2016 i ärende R 1635/2013-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara det överklagade beslutet och avslå registrering av det omtvistade varumärket med avseende på samtliga omtvistade varor, och

förelägga att klaganden ska ersättas för de rättegångskostnader som avser överklagandet.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.5, 8.4 och 8.1 b i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/28


Talan väckt den 23 mars 2016 – Léon van Parys mot kommissionen

(Mål T-125/16)

(2016/C 175/32)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Firma Léon van Parys (Antwerpen, Belgien) (ombud: advokaterna P. Vlaemminck, B. Van Vooren och R. Verbeke)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2016) 95 slutlig av den 20 januari 2016 i ärende REC 07/07(REV) om att det är motiverat att i efterhand beakta importavgifterna och att det är motiverat att medge eftergift med avseende på en gäldenär och delvis motiverat särskilt med avseende på en annan gäldenär, men inte motiverat i fråga om den särskilde gäldenären i fråga om en annan del och om ändring av kommissionens beslut C(2010)2858 av den 6 maj 2010,

fastställa att artikel 909 i förordning nr 2454/93 (1) har full verkan till förmån för den nuvarande sökanden enligt tribunalens dom av den 19 mars 2013 i mål T-324/10, i vilket tribunalen till förmån för (den dåvarande och nuvarande) sökanden ogiltigförklarade artikel 1.3 i kommissionens beslut C(2010)2858, varvid den nuvarande sökanden enligt artikel 909 i förordning nr 2454/93 åtnjuter fullständig eftergift av tullskulden samt de räntor eller kostnader som är direkt eller indirekt förbundna med denna,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artiklarna 907 och 909 i förordning nr 2454/93 samt av artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Sökanden har anfört att rättsföljden av dom av den 19 mars 2013, Firma Van Parys/kommissionen (T-324/10, EU:T:2013:136), till förmån för sökanden är tillräcklig i sig. Det är således inte nödvändigt att kommissionen fattar ett nytt beslut om den rättsstridighet som tribunalen slagit fast och sökanden kommer i åtnjutande av artikel 909 i förordning nr 2454/93.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 907 i förordning nr 2454/93 och artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Sökanden har anfört att kommissionen missbrukat sin befogenhet att begära ytterligare upplysningar enligt artikel 907 i förordning nr 2454/93 för att undvika att artikel 909 i förordning nr 2454/93 tillämpas. Sökanden har anfört att kommissionen redan förfogade över de begärda upplysningarna.

3.

Tredje grunden: I andra hand avseende åsidosättande av principerna om god förvaltningssed, eftersom dom av den 19 mars 2013, Firma Van Parys/kommissionen (T-324/10, EU:T:2013:136), ska genomföras inom rimlig tidsfrist som inte ska överskrida den inledande fristen om nio månader i enlighet med artikel 907 i förordning nr 2454/93.

4.

Fjärde grunden: I tredje hand maktmissbruk, eftersom kommissionen gjorde en ny fullständig undersökning och därvid kom till en slutsats som stod i strid med tribunalens slutsatser i dom av den 19 mars 2013, Firma Van Parys/kommissionen (T-324/10, EU:T:2013:136).

5.

Femte grunden: I fjärde hand misstolkning av bestämmelserna om organisationen av marknaden för bananer och åsidosättande av likhetsprincipen.

Sökandens yrkande om förfogande för importlicenser var enligt sökanden en lagenlig möjlighet i enlighet med förordning nr 2362/98 (2) och normal affärssed, såsom WTO konstaterat.

Detta kan inte anses utgöra vårdslöshet från en importörs sida när det inte sker för ett tullombud eller för en annan importör som har använt licenser som inte kan överlåtas.


(1)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 2362/98 av den 30 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 404/93 rörande ordningen för import av bananer till gemenskapen (EGT L 293, s. 32).


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/29


Överklagande ingett den 24 mars 2016 – SureID mot EUIPO (SUREID)

(Mål T-128/16)

(2016/C 175/33)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: SureID Inc.(Hillsboro, Oregon, Förenta staterna) (ombud: B. Brandreth, barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”SUREID” – Registreringsansökan nr 13 698 675

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 18 januari 2016 i ärende R 1478/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna vid överklagandenämnden och tribunalen.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/30


Överklagande ingett den 24 mars 2016 – Claranet Europe mot EUIPO – Claro (claranet)

(Mål T-129/16)

(2016/C 175/34)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Claranet Europe Ltd (St Helier, Jersey) (ombud: G. Crown och D. Farnsworth, Solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Claro SA (São Paulo, Brasilien)

Uppgifter om förfarandet vid immaterialrättsmyndigheten

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärke i rött ”claranet” – Registreringsansökan nr 11 265 113

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 26 januari 2016 i ärende R 803/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO (och förekommande intervenienter) att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/30


Talan väckt den 29 mars 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence mot ECB

(Mål T-133/16)

(2016/C 175/35)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Frankrike) (ombud: advokaten H. Savoie)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara Europeiska centralbankens beslut av den 29 januari 2016 (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/98) som antogs med stöd av artikel 4.1 e i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 468/2014 och artiklarna L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 och R. 612-29-3 i den franska lagen om penningmarknaden och finansmarknaden.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Det angripna beslutet är rättsstridigt såtillvida det strider mot bestämmelserna i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, (nedan kallat CRD IV-direktivet) samt artikel L. 511-13 i den franska lagen om penningmarknaden och finansmarknaden (nedan kallad CMF).

2.

Andra grunden: Det angripna beslutet är rättsstridigt såtillvida det strider mot bestämmelserna i artikel L. 511-52 i CMF.

3.

Tredje grunden: Det angripna beslutet är rättsstridigt såtillvida ECB har åsidosatt artiklarna 511-13 i CMF och artiklarna 13 och 88 i CRD IV-direktivet.

4.

Fjärde grunden, åberopad i andra hand: Det angripna beslutet är rättsstridigt även på grund av att ECB har åsidosatt artikel L. 511-58 i CMF.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/31


Talan väckt den 29 mars 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées mot ECB

(Mål T-134/16)

(2016/C 175/36)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Frankrike) (ombud: advokaten H. Savoie)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska centralbankens beslut av den 29 januari 2016 (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/100), som antogs med stöd av artikel 4.1 e i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 och artiklarna L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 och R. 612-29-3 i den franska lagen om penningmarknaden och finansmarknaden.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder som i allt väsentligt är identiska med eller liknar de grunder som åberopas till stöd för talan i mål T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence mot ECB.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/32


Talan väckt den 29 mars 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres mot ECB

(Mål T-135/16)

(2016/C 175/37)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Frankrike) (ombud: advokaten H. Savoie)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara Europeiska centralbankens beslut av den 29 januari 2016 (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/101) som antogs med stöd av artikel 4.1 e i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 och artiklarna L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 och R. 612-29-3 i den franska lagen om penningmarknaden och finansmarknaden.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder som i huvudsak är identiska eller jämförbara med de grunder som åberopas i mål T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence mot ECB.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/32


Talan väckt den 29 mars 2016 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie mot ECB

(Mål T-136/16)

(2016/C 175/38)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Frankrike) (ombud: advokaten Me H. Savoie,)

Svarande: Europiska centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av Europeiska centralbanken den 29 januari 2016 (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/99), vilket antagits med stöd av artikel 4.1 e i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 och artiklarna L.511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 och R. 612-29-3 i franska budget- och penninglagen (code monétaire et financier).

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder. Dessa grunder är i huvudsak identiska eller liknande med de grunder som åberopats i mål T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ECB.


17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/33


Överklagande ingett den 31 mars 2016 – SDSR mot EUIPO – Berghaus (BERG OUTDOOR)

(Mål T-139/16)

(2016/C 175/39)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Sports Division SR, SA (SDSR) (Matosinhos, Portugal) (ombud: advokaterna A. Sebastião och J. Pimenta)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Berghaus Ltd (London, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärke innehållande ordelementet ”BERG OUTDOOR” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 116 936

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 21 januari 2016 i ärende R 153/2015-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

förelägga EUIPO att registrera det internationella varumärket som designerar Europeiska unionen nr 1116936 i dess helhet, och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


Personaldomstolen

17.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/34


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 7 april 2016 – Spadafora mot kommissionen

(Mål F-44/15) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Tjänst som enhetschef - Meddelande om ledig tjänst - Urvalsförfarande - Urvalskommitté - Intervju med urvalskommittén - Sökanden har inte upptagits på den short-list över sökande som föreslås för den slutliga intervjun med tillsättningsmyndigheten - Lagenligheten av urvalsförfarandet - Företräde har getts rekrytering av en sökande från en viss medlemsstat - Urvalskommittéordförandens uppträdande - Språklig diskriminering - Skadeståndsyrkande - Artikel 81 i rättegångsreglerna))

(2016/C 175/40)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Sergio Spadafora (Woluwe-Saint-Lambert, Belgien) (ombud: advokaten G. Belotti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Gattinara)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att tillsätta tjänsten som chef för enhet C4 Legal Advice) med en annan person än sökanden som var tillförordnad chef vid den enheten sedan den tidigare enhetschefen lämnat sin tjänst.

Avgörande

1)

Talan ogillas eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till prövning och i övriga delar är ogrundad.

2)

Sergio Spadafora ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 221, 6.7.2015, s. 27.