ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 148

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
27 april 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 148/01

Eurons växelkurs

1


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 148/02

Herkules III-programmet – Ansökningsomgång – 2016 – Juridisk utbildning

2

2016/C 148/03

Herkules III-programmet – Ansökningsomgång – 2016 – Fortbildning inom bedrägeribekämpning

4

2016/C 148/04

Herkules III-programmet – Ansökningsomgång – 2016 – Tekniskt stöd i kampen mot bedrägerier riktade mot EU

6

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 148/05

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de utjämningsåtgärder som tillämpas på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien

8

2016/C 148/06

Tillkännagivande rörande Europeiska unionens tribunals dom i mål T-310/12 i förhållande till rådets genomförandeförordning (EU) nr 325/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av oxalsyra med ursprung i Indien och Folkrepubliken Kina

18

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 148/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8021 – Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

19


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

27.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/1


Eurons växelkurs (1)

26 april 2016

(2016/C 148/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1287

JPY

japansk yen

125,45

DKK

dansk krona

7,4418

GBP

pund sterling

0,77483

SEK

svensk krona

9,1545

CHF

schweizisk franc

1,1000

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,2278

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,027

HUF

ungersk forint

312,20

PLN

polsk zloty

4,3799

RON

rumänsk leu

4,4747

TRY

turkisk lira

3,1951

AUD

australisk dollar

1,4600

CAD

kanadensisk dollar

1,4276

HKD

Hongkongdollar

8,7545

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6417

SGD

singaporiansk dollar

1,5280

KRW

sydkoreansk won

1 299,14

ZAR

sydafrikansk rand

16,3492

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,3345

HRK

kroatisk kuna

7,4785

IDR

indonesisk rupiah

14 917,56

MYR

malaysisk ringgit

4,4279

PHP

filippinsk peso

52,864

RUB

rysk rubel

74,8948

THB

thailändsk baht

39,708

BRL

brasiliansk real

3,9943

MXN

mexikansk peso

19,7889

INR

indisk rupie

75,1373


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

27.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/2


HERKULES III-programmet

Ansökningsomgång – 2016

Juridisk utbildning

(2016/C 148/02)

1.   Syfte och beskrivning

Denna ansökningsomgång bygger på förordning EU nr 250/2014 om inrättande av Herkules III-programmet (1), särskilt artikel 8 b (Stödberättigande insatser) och på finansieringsbeslutet för 2016 om antagande av det årliga arbetsprogrammet (2) för genomförandet av Herkules III-programmet 2016, särskilt avsnitt 7.2.1 (Juridisk utbildning).

Finansieringsbeslutet för 2016 möjliggör en ansökningsomgång rörande området ”Juridisk utbildning”.

2.   Vem kan söka?

I artikel 6 i programmet fastställs att sökandena ska vara

nationella eller regionala myndigheter i en medlemsstat och ett deltagande land som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen,

eller

forsknings- och undervisningsinstitut och icke vinstdrivande organ som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen, förutsatt att de sedan minst ett år tillbaka haft sitt säte och bedrivit verksamhet i en medlemsstat eller ett deltagande land.

I artikel 7.2 i programmet definieras deltagarländer som inte är medlemsstater.

3.   Stödberättigande åtgärder

De åtgärder som berättigar till finansiering enligt denna ansökningsomgång är följande:

1.

Utveckling av högt profilerade forskningsaktiviteter, bland annat studier i jämförande rättsanalys.

2.

Förbättrande av samarbetet mellan fackfolk och akademiker (genom insatser såsom konferenser, seminarier och workshoppar) bland annat genom att ordna det årliga mötet mellan ordförandena för sammanslutningarna för europeisk straffrätt och för skyddet av unionens ekonomiska intressen.

3.

Förbättrande av medvetenheten hos domarkåren och andra rättsliga organisationer om skyddet av unionens ekonomiska intressen, bland annat genom att offentliggöra vetenskapligt vetande om skyddet av unionens ekonomiska intressen.

Insatserna kan förverkligas genom studier i jämförande rättsanalys, konferenser, seminarier, workshoppar, regelbundet utkommande publikationer, etc.

4.   Budget

Den preliminära tillgängliga budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 500 000 euro. Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan stödet höjas så att det täcker högst 90 % av de stödberättigande kostnaderna. Ansökningsomgången omfattar en lista över de kriterier som kommer att användas för att avgöra om det rör sig om vederbörligen motiverade undantagsfall.

Budgeten för insatser inom juridisk utbildning ska vara minst 40 000 euro. Totalbudgeten för ansökningsgrundande insatser får inte vara lägre än det gränsvärdet.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

5.   Sista ansökningsdag

Ansökningarna måste lämnas in till kommissionen senast torsdagen den 16 juni 2016.

6.   Ytterligare upplysningar

All dokumentation som gäller denna ansökningsomgång kan laddas ner från

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Frågor och/eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska skickas till

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande, kan de komma att offentliggöras anonymt i riktlinjerna för att fylla i ansökningsformuläret på Olafs webbplats.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 av den 26 februari 2014 om inrättande av ett program för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III-programmet) (EUT L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Kommissionens beslut om antagande av det årliga arbetsprogrammet och finansieringen av Herkules III-programmet 2016, C(2016) 868 final av den 17 februari 2016.


27.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/4


HERKULES III-programmet

Ansökningsomgång – 2016

Fortbildning inom bedrägeribekämpning

(2016/C 148/03)

1.   Syfte och beskrivning

Denna ansökningsomgång bygger på förordning EU nr 250/2014 om inrättande av Herkules III-programmet (1), särskilt artikel 8 b (Stödberättigande insatser) och på finansieringsbeslutet för 2016 om antagande av det årliga arbetsprogrammet (2) för genomförandet av Herkules III-programmet 2016, särskilt avsnitt 7.1 (Konferenser, seminarier och fortbildning inom digital kriminalteknik).

Finansieringsbeslutet för 2016 möjliggör en ansökningsomgång rörande området ”Fortbildning inom bedrägeribekämpning”.

2.   Vem kan söka?

I artikel 6 i programmet fastställs att sökandena ska vara

nationella eller regionala myndigheter i en medlemsstat och ett deltagande land som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen,

eller

forsknings- och undervisningsinstitut och icke vinstdrivande organ som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen, förutsatt att de sedan minst ett år tillbaka haft sitt säte och bedrivit verksamhet i en medlemsstat eller ett deltagande land.

I artikel 7.2 i programmet definieras deltagarländer som inte är medlemsstater.

3.   Stödberättigande insatser

Kommissionen (Olaf) kommer att bevilja bidrag för åtgärder i syfte att

utbyta erfarenheter och bästa praxis mellan berörda myndigheter i deltagande länder, däribland specialiserade brottsbekämpande organ och företrädare för internationella organisationer, och

sprida kunskaper, i synnerhet om riskanalys i utredningssyften.

Syftena kan förverkligas genom bland annat

konferenser, seminarier, kollokvier, kurser, e-lärande och symposier, workshoppar, praktisk utbildning och personalutbyte samt utbyte av bästa praxis (bl.a. om bedömning av risken för bedrägeri).

Personalutbyte mellan nationella och regionala myndigheter i olika medlemsstater (särskilt grannmedlemsstater) ska uppmuntras.

4.   Budget

Den preliminära tillgängliga budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 900 000 euro. Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna.

Budgeten för en fortbildningsinsats ska vara minst 50 000 euro. Totalbudgeten för ansökningsgrundande åtgärder får inte vara lägre än det gränsvärdet.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

5.   Tidsfrist

Ansökningarna måste lämnas in senast torsdagen den 23 juni 2016.

6.   Ytterligare upplysningar

All dokumentation som gäller denna ansökningsomgång kan laddas ner från

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Frågor och/eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska skickas till

OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande, kan de komma att offentliggöras anonymt i riktlinjerna för att fylla i ansökningsformuläret på Olafs webbplats.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 av den 26 februari 2014 om inrättande av ett program för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III-programmet) (EUT L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Kommissionens beslut om antagande av det årliga arbetsprogrammet och finansieringen av Herkules III-programmet 2016, C(2016) 868 final av den 17 februari 2016.


27.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/6


HERKULES III-programmet

Ansökningsomgång – 2016

Tekniskt stöd i kampen mot bedrägerier riktade mot EU

(2016/C 148/04)

1.   Syfte och beskrivning

Denna ansökningsomgång bygger på förordning EU nr 250/2014 om inrättande av Herkules III-programmet (1), särskilt artikel 8 a (Stödberättigande insatser), och på finansieringsbeslutet för 2016 om antagande av det årliga arbetsprogrammet (2) för genomförandet av Herkules III-programmet 2016, särskilt avsnitt 6.1, insatser: 1, 2, 3 och 4 (Särskilda insatser för tekniskt stöd).

Finansieringsbeslutet för 2016 möjliggör en ansökningsomgång rörande området ”Tekniskt stöd”.

2.   Vem kan söka?

De organ som är berättigade till finansiering enligt programmet är nationella eller regionala myndigheter (nedan kallade sökande) i medlemsstater, som främjar en stärkt EU-insats för att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen.

3.   Stödberättigande åtgärder

De åtgärder som berättigar till finansiering enligt denna ansökningsomgång är följande:

1.

Inköp och underhåll av utredningsverktyg och metoder, inklusive specialutbildning som behövs för att kunna använda utredningsverktygen.

2.

Inköp och underhåll av utrustning (skannrar) och djur för att genomföra kontroller av containrar, lastbilar, tågvagnar och fordon vid unionens inre och yttre gränser för att upptäcka smugglade och förfalskade varor.

3.

Inköp, underhåll och sammankoppling av system för avläsning av registreringsskyltar (Automated Number Plate Recognition Systems – ANPRS) eller containerkoder.

4.

Inköp av tjänster för att stärka medlemsstaternas kapacitet att lagra och förstöra beslagtagna cigaretter och beslagtagen tobak.

4.   Budget

Den preliminära tillgängliga budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 8 800 000 euro. Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan stödet höjas så att det täcker högst 90 % av de stödberättigande kostnaderna. Ansökningsomgången omfattar en lista över de kriterier som kommer att användas för att avgöra om det rör sig om vederbörligen motiverade undantagsfall. Ett lägsta tröskelvärde för budgeten för en åtgärd som ansökan gäller har fastställts till 100 000 euro.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

5.   Sista ansökningsdag

Ansökningarna måste lämnas in senast torsdagen den 9 juni 2016.

6.   Ytterligare upplysningar

All dokumentation som gäller denna ansökningsomgång kan laddas ner från

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Frågor och/eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska skickas till

Olaf-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande, kan de komma att publiceras anonymt i de riktlinjer för att fylla i ansökningsformuläret som finns på Olafs webbplats.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 av den 26 februari 2014 om inrättande av ett program för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III-programmet) (EUT L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Kommissionens beslut om antagande av det årliga arbetsprogrammet och finansieringen av Herkules III-programmet 2016, C(2016) 868 final av den 17 februari 2016.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

27.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/8


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de utjämningsåtgärder som tillämpas på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien

(2016/C 148/05)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa (1) ut för de utjämningsåtgärder som tillämpas på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien (nedan kallat det berörda landet) har kommissionen tagit emot en begäran om en översyn enligt artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran om översyn vid giltighetstidens utgång ingavs den 28 januari 2016 av Eurofer (nedan kallad sökanden) som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda tillverkning av vissa stänger av rostfritt stål.

2.   Produkt som översynen gäller

Den produkt som är föremål för översyn är stänger av rostfritt stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade, andra än stänger med runt tvärsnitt med en diameter på minst 80 mm med ursprung i Indien. Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-numren 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är den slutgiltiga utjämningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 405/2011 (3), senast ändrad genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 721/2013 (4).

4.   Grund för översynen

Begäran grundas på påståendet att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att subventioneringen fortsätter och att skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer.

4.1    Påstående om sannolikheten för fortsatt subventionering

Sökanden har lagt fram tillräcklig bevisning till stöd för att de indiska tillverkarna av den berörda produkten har erhållit, och sannolikt kommer att fortsätta att erhålla, ett antal subventioner beviljade av de indiska myndigheterna samt regionala subventioner.

Subventionerna består bl.a. av 1) direkt överföring av medel och möjlig direkt överföring av medel eller förpliktelser, t.ex. tullrestitutionssystem, delstaten Maharashtras stimulanssystem, lånegarantier och direkta överföringar från de indiska myndigheterna, 2) efterskänkta eller ej uttagna statliga intäkter, t.ex. systemet med förhandstillstånd (Advance Authorisation Scheme), förmånstull i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror (Export Promotion Capital Goods Scheme), systemet för varuexport från Indien (Merchandise Exports from India Scheme) och system med befrielse från skatt för exportkrediter (Exemption of Export Credit from Interest Taxes Scheme) och 3) utbetalningar till en finansieringsmekanism eller ålägger ett privat organ att utföra en eller flera av de funktioner som beskrivs i 1) eller 2) i detta stycke, t.ex. exportkreditsystemet.

Kommissionen förbehåller sig rätten att undersöka andra relevanta former av subventioner som kan komma att konstateras under loppet av undersökningen.

Den sökande hävdar att de ovannämnda systemen utgör subventioner eftersom de innebär ett finansiellt bidrag från de indiska myndigheterna på central eller regional nivå och medför en förmån för de exporterande tillverkarna av den berörda produkten. Det görs gällande att systemen är selektivt riktade till ett företag eller en industri eller en grupp av företag eller industrier eller är knutna till exportresultat och därför är utjämningsbara.

4.2    Påstående om sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada

Den sökande har också lagt fram prima facie-bevisning till stöd för att importen av den berörda produkten från det berörda landet till unionen fortfarande är betydande både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandelar.

Det framgår av den prima facie-bevisning som framlagts av den sökande att i avsaknad av åtgärder, skulle priserna på den importerade berörda produkten bland annat ha inverkat negativt på unionsindustrins priser, vilket i sin tur skulle ha haft ytterligare väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins resultat överlag, dess ekonomiska situation och dess sysselsättningsnivå.

Den sökande lade också fram bevisning som visar att om åtgärderna upphör, skulle den nuvarande importen till unionen av den berörda produkten från det berörda landet sannolikt öka på grund av att de exporterande tillverkarna har en betydande outnyttjad produktionskapacitet.

Dessutom hävdar den sökande att i det fall åtgärderna upphör att gälla skulle en ytterligare betydande ökning av importen till subventionerade priser från det berörda landet sannolikt vålla unionsindustrin ytterligare skada.

5.   Förfarande

Kommissionen har, efter samråd med den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (5), slagit fast att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en översyn vid giltighetstidens utgång. Kommissionen inleder därför en översyn enligt artikel 18 i grundförordningen.

Syftet med översynen vid giltighetstidens utgång är att avgöra om åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att subventioneringen fortsätter eller återkommer för den berörda produkten med ursprung i det berörda landet och att skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer.

De indiska myndigheterna har inbjudits till samråd i enlighet med artikel 10.7 i grundförordningen.

5.1    Översynsperiod och skadeundersökningsperiod

Undersökningen av fortsatt eller återkommande subventionering omfattar perioden 1 april 2015–31 mars 2016 (nedan kallad översynsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är relevanta för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattar perioden från den 1 januari 2012 till och med översynsperiodens utgång (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

5.2    Förfarande för att fastställa sannolikheten för fortsatt eller återkommande subventionering

Exporterande tillverkare (6) av den berörda produkten från det berörda landet, även de som inte samarbetade i den undersökning som ledde till att åtgärderna infördes, uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

5.2.1   Undersökning av exporterande tillverkare – förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare som ska undersökas i det berörda landet

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i Indien förefaller vara berörda av översynen vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 27 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen i syfte att ge sig till känna. Detta gäller även om de inte samarbetade i de undersökningar som ledde till att de åtgärder som nu är föremål för översyn infördes. De berörda parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga I till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna kommer den att kontakta myndigheterna i Indien samt eventuellt också alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av exporterande tillverkare komma att baseras på den största representativa tillverknings-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till de exporterande tillverkare som ingår i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till myndigheterna i Indien.

De exporterande tillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av artikel 28 i grundförordningen ska företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet men som inte har valts ut anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet).

5.3    Förfarande för att fastställa sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada

För att kommissionen ska kunna fastställa om det är sannolikt att skadan för unionsindustrin fortsätter eller återkommer, uppmanas unionstillverkarna av den berörda produkten att delta i kommissionens undersökning.

5.3.1   Undersökning av unionstillverkare

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av översynen vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid har kommissionen beslutat att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal unionstillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 27 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter finns i de handlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter ges härmed möjlighet att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via de kontaktuppgifter som anges i punkt 5.7). Övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, inklusive unionstillverkare som inte samarbetade i de undersökningar som ledde till att åtgärderna infördes, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända ett frågeformulär till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

5.4    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om det skulle visa sig att det är sannolikt att subventioneringen och skadan fortsätter eller återkommer, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 31 i grundförordningen om huruvida bibehållandet av utjämningsåtgärderna inte skulle strida mot unionens intresse. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste, inom samma tidsfrist, kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den berörda produkten.

Parter som ger sig till känna inom tidsfristen kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna uppgifter till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 31 kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.4.1   Undersökning av icke-närstående importörer  (7)  (8)

Icke-närstående importörer som importerar den berörda produkten från det berörda landet till unionen uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av denna översyn vid giltighetens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 27 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen i syfte att ge sig till känna. Detta gäller även om de inte samarbetade i de undersökningar som ledde till att åtgärderna infördes. Dessa parter ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga II till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta kända intresseorganisationer för importörer.

Berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym av den berörda produkten i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

5.5    Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.6    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar om frågor rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.7    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter kommissionen att a) använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande och b) lämna dessa uppgifter och/eller dessa data till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt till försvar.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited” (9).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 29.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningarna ska vara tillräckligt detaljerade för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

Alla inlagor och framställningar från berörda parter, även skannade fullmakter och intyganden, ska skickas med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” som finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för Handel

Direktorat H

CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-postadress för subventionsfrågor: TRADE-R642-SSB-SUBSIDY@ec.europa.eu

E-postadress för skadefrågor: TRADE-R642-SSB-INJURY@ec.europa.eu

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 28 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 28 i grundförordningen träffas på grundval av de uppgifter som är tillgängliga, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna uppgifter i elektronisk form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna uppgifter på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

7.   Förhörsombudet

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing Officer) för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje parter om att bli hörd. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar om frågor rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina olika ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. sannolikheten för fortsatt eller återkommande subventionering och skada samt unionens intresse.

Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 22.1 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Möjlighet att begära en översyn enligt artikel 19 i grundförordningen

Eftersom denna översyn vid giltighetstidens utgång inleds i enlighet med artikel 18 i grundförordningen kommer den inte att leda till någon ändring av de gällande åtgärderna, utan till att dessa åtgärder upphävs eller bibehålls i enlighet med artikel 22.3 i grundförordningen.

Om en berörd part anser att det är befogat med en översyn av åtgärderna i syfte att få till stånd en ändring, kan denna part begära en översyn i enlighet med artikel 19 i grundförordningen.

Parter som vill begära en sådan översyn, som i så fall utförs oberoende av den översyn vid giltighetstidens utgång som avses i detta tillkännagivande, kan kontakta kommissionen på den ovan angivna adressen.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10).


(1)  Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (EUT C 248, 29.7.2015, s. 4).

(2)  EUT L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 405/2011 av den 19 april 2011 om införande av en slutgiltig utjämningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tullen på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien (EUT L 108, 28.4.2011, s. 3).

(4)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 721/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 405/2011 om införande av en slutgiltig utjämningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tullen på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien (EUT L 202, 27.7.2013, s. 2).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51).

(6)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar och exporterar den berörda produkten till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den berörda produkten.

(7)  Endast importörer som inte är en exporterande tillverkare närstående får ingå i urvalet. Importörer som är närstående till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga I till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. Begreppet närstående part definieras i fotnot 3 i bilaga II till detta tillkännagivande.

(8)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer får även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av unionens intresse.

(9)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 (EUT L 188, 18.7.2009, s. 93) och artikel 12.4 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder. Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA I

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

27.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/18


Tillkännagivande rörande Europeiska unionens tribunals dom i mål T-310/12 i förhållande till rådets genomförandeförordning (EU) nr 325/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av oxalsyra med ursprung i Indien och Folkrepubliken Kina

(2016/C 148/06)

I sin dom av den 20 maj 2015 i mål T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd mot rådet (1), ogiltigförklarade Europeiska unionens tribunal (nedan kallad tribunalen) rådets genomförandeförordning (EU) nr 325/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av oxalsyra med ursprung i Indien och Folkrepubliken Kina (nedan kallad den omtvistade förordningen) (2), i den mån den rör Yanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (nedan kallad den berörda exporterande tillverkaren).

I sin dom konstaterade tribunalen att den omtvistade förordningen inte innehöll en tillräcklig motivering, i den mening som avses i artikel 296 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget), med avseende på metoden för fastställande av skademarginalen med avseende på den berörda exporterande tillverkaren.

Som en följd av domen omfattas import till Europeiska unionen av oxalsyra som tillverkas av den berörda exporterande tillverkaren inte längre av den antidumpningstull som införts genom den omtvistade förordningen.

I enlighet med artikel 266 i EUF-fördraget ska unionens institutioner vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domar.

Det har fastslagits att i sådana fall där förfarandena utgörs av flera administrativa etapper, ska ogiltigförklaringen av en av dessa inte medföra ogiltigförklaring av förfarandet som helhet (3). Antidumpningsundersökningen är ett exempel på ett sådant förfarande i flera etapper. Följaktligen leder den partiella ogiltigförklaringen av rådets genomförandeförordning (EU) nr 325/2012 inte till ogiltigförklaring av hela den omtvistade förordningen. Unionens institutioner har således möjlighet att, när de följer tribunalens dom av den 20 maj 2015, åtgärda de delar av den omtvistade förordningen som ledde till dess partiella ogiltigförklaring, medan de delar som inte berörs av domen lämnas oförändrade (4). Övriga konstateranden i den omtvistade förordningen vilka inte bestreds inom de angivna tidsfristerna, eller vilka bestreds men där invändningarna inte godtogs i tribunalens dom, och vilka därför inte ledde till att den omtvistade förordningen ogiltigförklarades, är därför fortfarande giltiga.

Kommissionen har därför beslutat att återuppta antidumpningsundersökningen rörande import av oxalsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina vid den punkt där rättsstridigheten skedde. Återupptagandet avser endast genomförandet av tribunalens dom enligt ovan.

Information till tullmyndigheterna

Återbetalning eller eftergivande bör ske av de slutgiltiga antidumpningstullar som betalats i enlighet med förordning (EU) nr 325/2012 för import till Europeiska unionen av oxalsyra, antingen i dihydratform (CUS-nummer 0028635–1 och CAS-nummer 6153-56-6) eller vattenfri form (CUS-nummer 0021238-4 och CAS-nummer 144-62-7), även löst i vatten, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2917 11 00 (Taric-nummer 2917110091) med ursprung i Folkrepubliken Kina som tillverkats av den berörda exporterande tillverkaren (Taric-tilläggsnummer B232), och de provisoriska tullar som slutgiltigt tagits ut i enlighet med artikel 2 i förordning (EU) nr 325/2012. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning.


(1)  EUT C 221, 6.7.2015, s. 7.

(2)  EUT L 106, 18.4.2012, s. 1.

(3)  Mål T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) mot rådet, REG 1998, s. II-3939.

(4)  Mål C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) mot rådet, REG 2000, s. I-8147.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

27.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/19


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8021 – Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 148/07)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 19 april 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Bridgepoint Group Limited (Bridgepoint, Förenade kungariket) och Summit Partners L.P. (Summit, Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget Calypso Technology, Inc (Calypso, Förenta staterna) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Bridgepoint: Riskkapitalfond.

—   Summit: Aktieinvesteringsfond.

—   Calypso: Tillhandahåller tillämpningsprogramvara och tjänster inom finans- och kapitalmarknaderna.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.8021 – Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.