ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 111

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
29 mars 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 111/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Tribunalen

2016/C 111/02

Tribunalens beslut av den 27 januari 2016 om rättsferierna

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 111/03

Mål C-581/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (Österrike) den 17 december 2014 – Manfred Naderhirn

3

2016/C 111/04

Mål C-663/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 december 2015 – Umweltverband WWF Österreich mot Landeshauptmann von Tirol

3

2016/C 111/05

Mål C-664/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 december 2015 – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation mot Bezirkshauptmannschaft Gmünd

4

2016/C 111/06

Mål C-679/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 17 december 2015 – Ultra-Brag AG mot Hauptzollamt Lörrach

5

2016/C 111/07

Mål C-686/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Općinski sud u Velikoj Gorici (Kroatien) den 18 december 2015 – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. mot Željka Klafurića

6

2016/C 111/08

Mål C-700/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 31 december 2015 – LEK Farmacevtska Družba d.d. mot Republiken Slovenien

6

2016/C 111/09

Mål C-4/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polen) den 4 januari 2016 – J. D. mot Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

7

2016/C 111/10

Mål C-10/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) den 7 januari 2016 – Ignazio Messina & C. mot Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

7

2016/C 111/11

Mål C-11/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) den 7 januari 2016 – Ignazio Messina & C. SpA mot Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

8

2016/C 111/12

Mål C-12/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) den 7 januari 2016 – Ignazio Messina & C. SpA mot Autorità portuale di Genova

9

2016/C 111/13

Mål C-13/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 8 januari 2016 – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde mot Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme

10

2016/C 111/14

Mål C-15/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11 januari 2016 – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mot Ewald Baumeister

11

2016/C 111/15

Mål C-27/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad – Sofia-grad (Bulgarien) den 18 januari 2016 – Angel Marinkov mot Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

12

2016/C 111/16

Mål C-33/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 30 januari 2016 – A Oy

13

2016/C 111/17

Mål C-46/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 27 januari 2016 – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA LC Customs Services

14

2016/C 111/18

Mål C-47/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 27 januari 2016 – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA Veloserviss

15

2016/C 111/19

Mål C-60/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Sverige) den 3 februari 2016 – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

16

2016/C 111/20

Mål C-104/16 P: Överklagande ingett den 19 januari 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 10 december 2015 i mål T-512/12, Front Polisario mot rådet

17

 

Tribunalen

2016/C 111/21

Förenade målen T-711/13 och T-716/13: Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Harrys pubar och Harry's New York Bar mot harmoniseringskontoret – Harry’s New York Bar och Harrys Pubar (HARRY’S BAR) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket HARRY’S BAR — Äldre nationella figurmärket PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Delvist avslag på registreringsansökan — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

18

2016/C 111/22

Mål T-53/14: Tribunalens dom av den 19 februari 2016 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration — Återkrav av en del av de belopp som betalats ut och av schablonersättning — Det saknas till viss del anledning att döma i saken — Kostnader som berättigar till unionsfinansiering — Vitesklausul — Uppenbart orimlig)

19

2016/C 111/23

Förenade målen T-84/14 och 97/14: Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Harrys Pubar och Harry’s New York Bar mot harmoniseringskontoret – Harry’s New York Bar och Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket HARRY’S NEW YORK BAR — Äldre nationella figurmärket PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Delvist avslag på registreringsansökan — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

19

2016/C 111/24

Mål T-164/14: Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Calberson GE mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Program för leverans av jordbruksprodukter till Ryssland — Leverans av nötkött — Interventionsorganet har inte efterkommit avtalet — Tillämplig rätt — Preskription — Dröjsmål med frisläppande av vissa leveranssäkerheter — Delvis utebliven betalning av en transportfaktura — Otillräcklig betalning i utländsk valuta av vissa fakturor — Dröjsmålsränta)

20

2016/C 111/25

Mål T-328/14: Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Jannatian mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av penningmedel — Restriktioner för inresa — Talan om ogiltigförklaring — Anledning saknas att döma i saken — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter — Ideell skada)

21

2016/C 111/26

Mål T-364/14: Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Penny-Markt mot harmoniseringskontoret – Boquoi Handels (B!O) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärke B!O — Äldre gemenskapsordmärke bo — Relativt registreringshinder — Artikel 53.1 a och artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2016/C 111/27

Mål T-30/15: Tribunalens dom av den 19 februari 2016 – Infinite Cycle Works mot harmoniseringskontoret – Chance Good Ent. (INFINITY) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket INFINITY — Det äldre gemenskapsordmärket INFINI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

23

2016/C 111/28

Mål T-141/14: Tribunalens beslut av den 1 februari 2016 – SolarWorld m.fl. mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Dumpning — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (det vill säga celler) med ursprung i eller avsända från Kina — Slutgiltig antidumpningstull — Undantag för import som omfattas av ett godtaget åtagande — Odelbarhet — Avvisning)

23

2016/C 111/29

Mål T-142/14: Tribunalens beslut av den 1 februari 2016 – SolarWorld m.fl. mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Subventioner — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina — Slutlig utjämningstull — Undantag från tull för import som är föremål för ett godkänt åtagande — Ej särskiljbart — Avvisning)

24

2016/C 111/30

Mål T-36/15: Tribunalens beslut av den 14 januari 2016 – Hispasat mot kommissionen (Statligt stöd — Digitaltv — Stöd till utbyggnaden av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden i Kastilien-La Mancha — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden — Rättelse av beslutet efter det att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

25

2016/C 111/31

Mål T-699/15: Överklagande ingett den 26 november 2015 – City Train mot EUIPO (CityTrain)

26

2016/C 111/32

Mål T-742/15 P: Överklagande ingett den 16 december 2015 av DD av den dom som personaldomstolen meddelade den 8 oktober 2015 i de förenade målen F-106/13 och F-25/14, DD mot FRA

26

2016/C 111/33

Mål T-10/16: Talan väckt den 14 januari 2016 – GABO:mi mot kommissionen

28

2016/C 111/34

Mål T-23/16: Talan väckt den 25 januari 2016 – Biernacka-Hoba mot EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

29

2016/C 111/35

Mål T-26/16: Talan väckt den 22 januari 2016 – Republiken Grekland mot kommissionen

29

2016/C 111/36

Mål T-27/16: Talan väckt den 25 januari 2016 – Förenade kungariket mot kommissionen

31

2016/C 111/37

Mål T-36/16: Överklagande ingett den 26 januari 2016 – Enercon mot EUIPO – Gamesa Eólica (Gröna nyanser)

32

2016/C 111/38

Mål T-44/16: Överklagande ingett den 26 januari 2016 – Novartis mot immaterialrättsmyndigheten – SK Chemicals (återgivning av ett plåster)

32

2016/C 111/39

Mål T-45/16: Överklagande ingett den 1 februari 2016 – Alfonso Egüed mot EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON)

33

2016/C 111/40

Mål T-52/16: Talan väckt den 3 februari 2016 – Crédit Mutuel Arkéa mot ECB

34

2016/C 111/41

Mål T-54/16: Överklagande ingett den 5 februari 2016 – Netguru mot EUIPO (NETGURU)

34

2016/C 111/42

Mål T-56/16: Talan väckt den 10 februari 2016 – Oil Pension Fund Investment Company mot rådet

35

2016/C 111/43

Mål T-58/16: Överklagande ingett den 11 februari 2016 – Apax Partners mot immaterialrättsmyndigheten – Apax Partners Midmarket (APAX)

36

2016/C 111/44

Mål T-59/16: Överklagande ingett den 13 februari 2016 av Carlo De Nicola av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 december 2015 i mål F-9/14, De Nicola mot EIB

37

2016/C 111/45

Mål T-60/16: Överklagande ingett den 13 februari 2016 av Carlo De Nicola av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 december 2015 i mål F-55/13, De Nicola mot EIB

37

2016/C 111/46

Mål T-61/16: Överklagande ingett den 12 februari 2016 – Coca-Cola mot immaterialrättsmyndigheten – Mitico (Master)

38

2016/C 111/47

Mål T-64/16: Överklagande ingett den 15 februari 2016 – Michał Wieromiejczyk mot EUIPO (Tasty Puff)

39

2016/C 111/48

Mål T-67/16: Överklagande ingett den 15 februari 2016 – fleur ami mot EUIPO – 8 Seasons Design (lampor)

39

2016/C 111/49

Mål T-68/16: Överklagande ingett den 15 februari 2016 – Deichmann mot immaterialrättsmyndigheten – Munich (Återgivning av ett kors på sidan av en sportsko)

40

2016/C 111/50

Mål T-70/16: Överklagande ingett den 17 februari 2016 av da Carlo De Nicola av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 december 2015 i mål F-104/13, De Nicola mot EIB

41

2016/C 111/51

Mål T-357/14: Tribunalens beslut av den 3 februari 2016 – Experience Hendrix mot OHMI – JH Licence (Jimi Hendrix)

42

 

Personaldomstolen

2016/C 111/52

Mål F-58/14: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 17 februari 2016 – DE mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (Personalmål — Tillfälligt anställd — Beslut att inte förnya ett avtal om visstidsanställning — Artikel 8 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda — Väsentlig förändring av den typ av arbetsuppgifter den anställde utför — Avbrott i karriären — Omvandling av en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning — Omfattas inte)

43

2016/C 111/53

Mål F-140/15: Talan väckt den 13 november 2015 – ZZ m.fl. mot kommissionen

43

2016/C 111/54

Mål F-145/15: Talan väckt den 26 november 2015 – ZZ mot Europeiska investeringsbanken

44

2016/C 111/55

Mål F-153/15: Talan väckt den 28 december 2015 – ZZ m.fl. mot Europeiska utrikestjänsten

44

2016/C 111/56

Mål F-1/16: Talan väckt den 6 januari 2016 – ZZ mot parlamentet

45

2016/C 111/57

Mål F-125/13: Personaldomstolens beslut av den 18 februari 2016 – Sesma Merino mot harmoniseringskontoret

45


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2016/C 111/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 106, 21.3.2016

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 98, 14.3.2016

EUT C 90, 7.3.2016

EUT C 78, 29.2.2016

EUT C 68, 22.2.2016

EUT C 59, 15.2.2016

EUT C 48, 8.2.2016

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunalen

29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/2


TRIBUNALENS BESLUT

av den 27 januari 2016

om rättsferierna

(2016/C 111/02)

TRIBUNALEN ANTAR FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av artikel 41.2 i rättegångsreglerna

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

För det rättsår som inleds den 1 september 2016, ska rättsferierna enligt artikel 41.2 och 41.6 i rättegångsreglerna infalla enligt följande:

Jul 2016: från och med måndagen den 19 december 2016 till och med söndagen den 8 januari 2017,

Påsk 2017: från och med måndagen den 10 april 2017 till och med söndagen den 23 april 2017,

Sommar 2017: från och med fredagen den 21 juli 2017 till och med söndagen den 3 september 2017.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 27 januari 2016.

E. COULON

Justitiesekreterare

M. JAEGER

Ordförande


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (Österrike) den 17 december 2014 – Manfred Naderhirn

(Mål C-581/14)

(2016/C 111/03)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Manfred Naderhirn

Motpart: Jungwirth och Fabian OHG, Krenn KG, Michael Weber, Übermaßer KG, Gundhild Mayr

Tolkningsfråga

Är en nationell rättsordning som inte innehåller några nationella förfarandebestämmelser för hur en domstol ska agera i mål, som redan har anhängiggjorts vid den och som ska avgöras med tillämpning av nationell lagstiftning som EU-domstolen har fastställt strider mot unionsrätten, samtidigt som den ålägger den förstnämnda domstolen att villkorslöst följa en annan nationell domstols tolkning av unionsrätten, förenlig med artikel 267 FEUF och/eller, mer allmänt, med principen om unionsrättens företräde?


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 december 2015 – Umweltverband WWF Österreich mot Landeshauptmann von Tirol

(Mål C-663/15)

(2016/C 111/04)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Umweltverband WWF Österreich

Motpart: Landeshauptmann von Tirol

Ytterligare deltagare i målet: Ötztaler Wasserkraft GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Innebär artikel 4 i direktiv 2000/60/EG (1) om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (nedan kallat ramdirektivet för vatten), eller direktivet som sådant, att en miljöorganisation ges rättigheter i ett förfarande som inte är föremål för någon bedömning av inverkan på miljön enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (nedan kallat direktivet om miljökonsekvensbedömningar) som den enligt artikel 9.3 i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor som godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2015 (Århuskonventionen) har rätt att få prövade av domstol eller i administrativ ordning för att säkerställa deras skydd?

För det fall fråga 1 besvaras jakande:

2.

Krävs enligt bestämmelserna i Århuskonventionen att dessa rättigheter redan kan göras gällande under det administrativa förfarandet eller räcker det att det finns en möjlighet till domstolsprövning av förvaltningsmyndighetens beslut.

3.

Är det tillåtet att enligt nationell processrätt (42 § AVG, den allmänna förvaltningsprocesslagen, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) anmoda miljöorganisationen – liksom även andra parter i förfarandet – att göra gällande sina invändningar redan under det administrativa förfarandet och inte först vid ett överklagande till Verwaltungsgericht för att inte förlora sin ställning som part och sin möjlighet att överklaga till Verwaltungsgericht?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, s. 1).


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 december 2015 – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation mot Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(Mål C-664/15)

(2016/C 111/05)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

Tolkningsfrågor

1.

Innebär artikel 4 i direktiv 2000/60/EG (1) om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (nedan kallat ramdirektivet för vatten), eller direktivet som sådant, att en miljöorganisation ges rättigheter i ett förfarande som inte är föremål för någon bedömning av inverkan på miljön enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (nedan kallat direktivet om miljökonsekvensbedömningar) som den enligt artikel 9.3 i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor som godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2015 (Århuskonventionen) har rätt att få prövade av domstol eller i administrativ ordning för att säkerställa deras skydd?

För det fall fråga 1 besvaras jakande:

2.

Krävs enligt bestämmelserna i Århuskonventionen att dessa rättigheter redan kan göras gällande under det administrativa förfarandet eller räcker det att det finns en möjlighet till domstolsprövning av förvaltningsmyndighetens beslut.

3.

Är det tillåtet att enligt nationell processrätt (42 § AVG, den allmänna förvaltningsprocesslagen, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) anmoda miljöorganisationen – liksom även andra parter i förfarandet – att göra gällande sina invändningar redan under det administrativa förfarandet och inte först vid ett överklagande till Verwaltungsgericht för att inte förlora sin ställning som part och sin möjlighet att överklaga till Verwaltungsgericht?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, s. 1).


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 17 december 2015 – Ultra-Brag AG mot Hauptzollamt Lörrach

(Mål C-679/15)

(2016/C 111/06)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ultra-Brag AG

Motpart: Hauptzollamt Lörrach

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 202.3 första strecksatsen i tullkodexen (rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen) (1) tolkas så, att en juridisk person enligt artikel 202.3 första strecksatsen i tullkodexen ska betala tull i egenskap av importör, om en av dess anställda, som inte är dess rättsliga företrädare, ligger bakom en olaglig införsel inom ramen för sin behörighet?

2.

Om den första frågan ska besvaras nekande:

Om artikel 202.3 andra strecksatsen i tullkodexen ska tolkas så, att

a)

en juridisk person medverkar i den olagliga införseln (också) när en av dess anställda, som inte är dess rättsliga företrädare, har medverkat i denna införsel inom ramen för sin behörighet och

b)

man, beträffande juridiska personer som medverkar i den olagliga införseln, ska se till den fysiska person som handhar ärendet hos den juridiska personen när det gäller det subjektiva rekvisitet ”som var medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om”, även om denna fysiska person inte är den juridiska personens rättsliga företrädare?

3.

Om den första eller den andra tolkningsfrågan ska besvaras jakande:

Ska artikel 212a i tullkodexen tolkas så, att man vid bedömningen av frågan huruvida den berörda partens uppträdande låter förmoda bedrägligt förfarande eller påtaglig försummelse, när det gäller juridiska personer, enbart ska se till den juridiska personens eller dess organs handlande, eller ska den juridiska personen hållas ansvarig för en hos denna anställd fysisk persons handlande när denna person handhar ärendet inom ramen för sina arbetsuppgifter?


(1)  EUT, L 302, s. 1.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Općinski sud u Velikoj Gorici (Kroatien) den 18 december 2015 – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. mot Željka Klafurića

(Mål C-686/15)

(2016/C 111/07)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Općinski sud u Velikoj Gorici

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Svarande: Željka Klafurića

Tolkningsfrågan

Hur ska priset för levererat vatten som faktureras per lägenhet i ett bostadshus eller per enfamiljshus beräknas enligt unionsrätten? Hur ser unionsmedborgarnas fakturor för vattenförbrukning ut, betalar de med andra ord enbart för förbrukningen enligt vad som faktiskt framgår av vattenmätaren eller betalar de även andra belopp och avgifter?


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 31 december 2015 – LEK Farmacevtska Družba d.d. mot Republiken Slovenien

(Mål C-700/15)

(2016/C 111/08)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: LEK Farmacevtska Družba d.d.

Motpart: Republiken Slovenien

Tolkningsfrågor

1)

Kan bestämmelserna i kapitel 30 i KN tolkas så, att det inte är tillåtet att klassificera en vara enligt detta kapitel, om varans grundläggande beståndsdel är en aktiv ingrediens (probiotiska bakterier) som återfinns i näringstillskott vilka klassificeras enligt KN-nummer 2106 90 98?

2)

Är det med avseende på klassificering enligt kapitel 30 i KN tillräckligt att producenten presenterar, marknadsför och säljer varan med den aktiva ingrediens som har positiva hälsoeffekter och som ofta återfinns i näringstillskott som läkemedel?

3)

Ska begreppet ”tydlig terapeutisk eller profylaktisk profil” – som enligt fast praxis från Europeiska unionens domstol utgör ett krav för klassificering enligt kapitel 30 i KN – mot bakgrund av nuvarande utveckling av unionsrätten om läkemedelsmarknaden tolkas så, att det motsvarar begreppet läkemedel i den mening som framgår av unionsbestämmelserna om humanläkemedel?


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polen) den 4 januari 2016 – J. D. mot Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Mål C-4/16)

(2016/C 111/09)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: J. D.

Motpart: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Tolkningsfråga

Ska begreppet vattenkraft som enligt artikel 2 a jämförd med artikel 5.3 punkt 30 i ingressen till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 2009, s. 40) (1) ska förstås som energi från förnybara energikällor tolkas på så sätt att det enbart omfattar el från vattenkraftverk som utnyttjar strömmande inlandsytvatten, inbegripet strömmande flodvatten, eller eventuellt även anses omfatta el från vattenkraftverk (som varken är rena pumpkraftverk eller kombinerade anläggningar) som är lokaliserade till det ställe där avloppsvatten från en annan anläggning släpps ut?


(1)  EUT, L 140, s. 16.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) den 7 januari 2016 – Ignazio Messina & C. mot Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Mål C-10/16)

(2016/C 111/10)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Genova

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ignazio Messina & C. SpA

Motpart: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova

Tolkningsfrågor

1)

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, (1) såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en italiensk hamn?

2)

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en hamn i Europeiska unionen, för det fall skillnaden är motiverad med hänsyn till utövandet av offentliga myndighetsfunktioner och/eller uppdrag och/eller verksamhet som inte uttryckligen finansieras med nämnda avgift?

3)

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en hamn i unionen, för det fall skillnaden är motiverad med hänsyn till att offentliga myndighetsfunktioner utövas av andra organ än dem som nämnda avgift tillfaller?

4)

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en hamn i unionen, för det fall skillnaden är motiverad med hänsyn till utövandet av offentliga myndighetsfunktioner, även om det på grund av att det är omöjligt att fastställa de enskilda kostnader som ska täckas varken på förhand eller i efterhand går att bedöma vilka tjänster som i praktiken finansieras samt på vilket sätt och i vilken omfattning nämnda avgift i praktiken finansierar dessa tjänster?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land (EGT L 378, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 3, s. 145).


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) den 7 januari 2016 – Ignazio Messina & C. SpA mot Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Mål C-11/16)

(2016/C 111/11)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Genova

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ignazio Messina & C. SpA

Motpart: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle dogane di Genova

Tolkningsfrågor

1)

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, (1) såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en italiensk hamn?

2)

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en hamn i Europeiska unionen, för det fall skillnaden är motiverad med hänsyn till utövandet av offentliga myndighetsfunktioner och/eller uppdrag och/eller verksamhet som inte uttryckligen finansieras med nämnda avgift?

3)

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en hamn i unionen, för det fall skillnaden är motiverad med hänsyn till att offentliga myndighetsfunktioner utövas av andra organ än dem som nämnda avgift tillfaller?

4)

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en hamn i unionen, för det fall skillnaden är motiverad med hänsyn till utövandet av offentliga myndighetsfunktioner, även om det på grund av att det är omöjligt att fastställa de enskilda kostnader som ska täckas varken på förhand eller i efterhand går att bedöma vilka tjänster som i praktiken finansieras samt på vilket sätt och i vilken omfattning nämnda avgift i praktiken finansierar dessa tjänster?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land (EGT L 378, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 3, s. 145).


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria provinciale di Genova (Italien) den 7 januari 2016 – Ignazio Messina & C. SpA mot Autorità portuale di Genova

(Mål C-12/16)

(2016/C 111/12)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria provinciale di Genova

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ignazio Messina & C. SpA

Motpart: Autorità portuale di Genova

Tolkningsfrågor

1.

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86 (1), såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en italiensk hamn?

2.

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en hamn i Europeiska unionen, för det fall skillnaden är motiverad med hänsyn till utövandet av offentliga myndighetsfunktioner och/eller uppdrag och/eller verksamhet som inte uttryckligen finansieras med nämnda avgift?

3.

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en hamn i unionen, för det fall skillnaden är motiverad med hänsyn till att offentliga myndighetsfunktioner utövas av andra organ än dem som nämnda avgift tillfaller?

4.

Utgör förordning (EEG) nr 4055/86, såsom den har tolkats i domstolens praxis, hinder för nationella bestämmelser, såsom presidentdekret nr 107/2009, enligt vilka fartyg som är på väg från eller till en hamn i ett tredjeland ska betala avgift med annat belopp jämfört med fartyg som är på väg från eller till en hamn i unionen, för det fall skillnaden är motiverad med hänsyn till utövandet av offentliga myndighetsfunktioner, även om det på grund av att det är omöjligt att fastställa de enskilda kostnader som ska täckas varken på förhand eller i efterhand går att bedöma vilka tjänster som i praktiken finansieras samt på vilket sätt och i vilken omfattning nämnda avgift i praktiken finansierar dessa tjänster?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land (svensk specialutgåva, område 7, volym 3, s. 145).


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 8 januari 2016 – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde mot Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme”

(Mål C-13/16)

(2016/C 111/13)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Motpart: Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme”

Tolkningsfråga

Ska uttrycket ”nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos … den eller de tredje män till vilka uppgifterna har lämnats ut” i artikel 7 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (1) av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter tolkas så, att den nationella polisen är skyldig att till det kommunala bolaget Rīgas satiksmei utlämna de personuppgifter som sistnämnda begärt ut vilka är nödvändiga för att inleda en civilprocess? Påverkas svaret på denna fråga av omständigheten att, såvitt framgår av handlingarna i målet, den taxipassagerare vilkens uppgifter Rīgas satiksmei vill ha tillgång till var minderårig vid tiden för olyckan?


(1)  EGT L 281, s. 31.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11 januari 2016 – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mot Ewald Baumeister

(Mål C-15/16)

(2016/C 111/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Motpart: Ewald Baumeister

Intervenient: Frank Schmitt, i egenskap av konkursförvaltare för Phoenix Kapitaldienst GmbH

Tolkningsfrågor

1)

a)

Omfattar begreppet ”konfidentiell information” i den mening som avses i artikel 54.1 andra meningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (1) av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, s. 1) (nedan kallat direktiv 2004/39), oberoende av ytterligare villkor, alla företagsrelaterade uppgifter som den reglerade enheten har överlämnat till tillsynsmyndigheten, och omfattas således dessa uppgifter av tystnadsplikt enligt artikel 54.1 första meningen i direktiv 2004/39?

b)

Omfattar ”aktsamhetssekretessen” som del av tystnadsplikten i den mening som avses i artikel 54.1 första meningen i direktiv 2004/39, oberoende av ytterligare villkor, samtliga yttranden från tillsynsmyndigheten i handlingarna, inbegripet dess korrespondens med andra myndigheter?

Om frågorna a) eller b) skulle besvaras nekande:

c)

Ska bestämmelsen om tystnadsplikt i artikel 54.1 i direktiv 2004/39 tolkas så, att det vid klassificeringen av information som konfidentiell

aa)

är avgörande huruvida informationen till sin natur omfattas av tystnadsplikt eller om tillgången till informationen konkret och faktiskt kan skada intresset av sekretess, eller

bb)

andra omständigheter ska beaktas, vilka om de föreligger gör att informationen omfattas av tystnadsplikt, eller

cc)

tillsynsmyndigheten med avseende på företagsrelaterade uppgifter från den reglerade enheten i dess handlingar och i de skrivelser från tillsynsmyndigheten i vilka dessa behandlas kan åberopa en presumtion som kan motbevisas, att affärshemligheter eller aktsamhetssekretessen berörs?

2)

Ska begreppet ”konfidentiell information” i den mening som avses i artikel 54.1 andra meningen i direktiv 2004/39 tolkas så, att endast situationen vid tidpunkten för överlämnandet till tillsynsmyndigheten är avgörande för klassificeringen av en företagsrelaterad uppgift som skyddsvärd affärshemlighet, respektive som på annat sätt skyddsvärd information?

Om fråga 2 besvaras nekande:

3)

Ska det med avseende på frågan huruvida en företagsrelaterad uppgift oberoende av ändrade ekonomiska förutsättningar ska skyddas som en affärshemlighet och följaktligen omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 54.1 andra meningen i direktiv 2004/39, antas föreligga en generell tidsmässig gräns – på ungefär fem år – efter vilken det föreligger en presumtion som kan motbevisas att en uppgift har förlorat sitt ekonomiska värde? Gäller detta i motsvarande mån för aktsamhetssekretessen?


(1)  EUT L 145, s. 1.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad – Sofia-grad (Bulgarien) den 18 januari 2016 – Angel Marinkov mot Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

(Mål C-27/16)

(2016/C 111/15)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad – Sofia-grad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Angel Marinkov

Motpart: Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 1[4].1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (1) och artikel 3.1 c i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (2) tolkas så, att de är tillräckligt precisa och klara och därmed är tillämpliga i fråga om den rättsliga ställningen för en tjänsteman som har sagts upp från en offentlig anställning om

a)

beslut om uppsägningen togs efter en indragning av antalet likvärdiga tjänster (funktioner) som innehades av den uppsagda personen samt andra tjänstemän, både kvinnor och män,

b)

uppsägningen genomfördes på grundval av en neutral bestämmelse i den nationella lagstiftningen,

c)

den uppsägning som det rör sig om i det aktuella fallet enligt de nationella bestämmelserna inte omfattas av några kriterier eller någon skyldighet att göra en bedömning med avseende på samtliga personer som kan komma att beröras av uppsägningen och det inte heller föreligger någon skyldighet att motivera uppsägningen av den aktuella personen?

2.

Ska artikel 1[4].1 c i direktiv 2006/54 och artikel 3.1 c i direktiv 2000/78 jämförda med artiklarna 30, 47 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att de tillåter en nationell åtgärd enligt artikel 157.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 21 i lagen om skydd mot diskriminering (Zakon za zashtita ot diskriminatsia), jämförda med artikel 106.1 led 2 i tjänstemannalagen (Zakon za darzhavnia sluzhitel), om de sistnämnda bestämmelserna inte uttryckligen föreskriver att skyldigheten att göra ett urval eller dessa kriterier ska utgöra en del av rätten till uppsägning för ett sådant fall av uppsägning som anges i den första tolkningsfrågan, dvs. där en tjänsteman sägs upp från en offentlig anställning (som avslutas till följd av en indragning av antalet likvärdiga tjänster, som innehas av både män och kvinnor), och att dessa enligt administrativ praxis respektive domstolspraxis endast erkänns om den myndighet som ansvarar för uppsägningen själv har godkänt ett förfarande och kriterier, men där det däremot i det identiska fallet där en arbetstagare sägs upp från en offentlig anställning, normativt har fastställts en skyldighet respektive kriterier för att göra ett urval som en del av myndighetens rätt till uppsägning?

3.

Ska artikel 1[4].1 c i direktiv 2006/54 och artikel 3.1 c i direktiv 2000/78 jämförda med artiklarna 30, 47 och 52.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att uppsägningen av en tjänsteman från en offentlig anställning är omotiverad och därmed oförenlig med de ovannämnda bestämmelserna enbart av det skälet att den administrativa myndigheten inte har gjort något urval eller redovisat några objektiva kriterier eller grunder för sitt beslut att säga upp den aktuella personen, om denna person har en identisk tjänst som andra personer, kvinnor och män, och uppsägningen har gjorts med stöd av en neutral bestämmelse?

4.

Ska artiklarna 18 och 25 i direktiv 2006/54 jämförda med artikel 30 i stadgan om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att proportionalitetsprincipen har beaktats och att de tillåter nationella bestämmelser som föreskriver att gottgörelse ska betalas ut i högst sex månader vid en rättsstridig uppsägning samt anger gottgörelsens högsta tillåtna nivå – grundlönen för tjänsten i fråga, dock endast om personen i fråga är arbetslös eller får en lägre ersättning –, även om detta medför överträdelser av den unionsrättsliga principen om likabehandling i arbetslivet, under förutsättning att personens anspråk på att återinsättas på samma tjänst framställs separat och inte ingår i personens anspråk på att erhålla gottgörelse enligt den nationella lagstiftningen i respektive medlemsstat?


(1)  EUT L 204, s. 23.

(2)  EUT L 303, s. 16.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 30 januari 2016 – A Oy

(Mål C-33/16)

(2016/C 111/16)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Korkein hallinto-oikeus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A Oy

Ytterligare deltagare i rättegången: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 148 d i rådets direktiv 2006/112/EG (1) om ett gemensamt system för mervärdesskatt tolkas på så sätt att lastning och lossning av ett fartyg är tjänster i den mening som avses i nämnda bestämmelse, som i den mening som avses i artikel 148 a i nämnda direktiv är avsedda att täcka direkta behov för lasterna på fartyg?

2.

Ska artikel 148 d i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG med hänsyn till punkt 24 i Europeiska unionens domstols dom Elmeka, förenade målen C-181/04–C-183/04, enligt vilken undantaget enligt nämnda bestämmelse inte kan utsträckas till att också gälla tjänster som hänför sig till ett föregående handelsled, tolkas på så sätt att detta även gäller den ifrågavarande tjänsten, där tjänsten som tillhandahållits i det första handelsledet av en underleverantör till A Oy omfattar en fysisk tjänst som direkt avser lasten och som A Oy vidarefakturerar speditions- eller transportföretaget?

3.

Ska artikel 148 d i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG med hänsyn till punkt 24 i ovan nämnda dom, enligt vilken undantaget enligt nämnda bestämmelse endast är tillämpligt på tjänster som tillhandahålls redaren direkt, tolkas på så sätt att undantaget enligt nämnda bestämmelse inte kan tillämpas om tjänsten tillhandahålls den som har rätt att förfoga över lasten, till exempel varans exportör eller importör?


(1)  EUT L 347, s. 1.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 27 januari 2016 – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA ”LC Customs Services”

(Mål C-46/16)

(2016/C 111/17)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Valsts ieņēmumu dienests

Motpart: SIA ”LC Customs Services”

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 29.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen tolkas så, att den metod som fastställs i denna artikel även är tillämplig på import av varor som övergått till fri omsättning inom gemenskapens tullområde till följd av att varorna, för vilka importtull ska erläggas, under tullförfarandet har undandragits från tullövervakning och därför inte har sålts för export inom gemenskapens tullområde utan för export utanför gemenskapen?

2)

Bör uttrycket ”i ordningsföljd” i artikel 30.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i förhållande till rätten till god förvaltning enligt artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med hänsyn till principen om att förvaltningsåtgärder ska motiveras, tolkas så, att tullmyndigheten för att kunna tillämpa artikel 31 i varje förvaltningsbeslut måste motivera varför det under de aktuella omständigheterna inte är möjligt att använda de metoder för fastställande av varors tullvärde som anges i artiklarna 29 eller 30?

3)

Är det för att inte tillämpa metoden i artikel 30.2 i tullkodexen tillräckligt att tullmyndigheten anger att den inte har tillgång till de relevanta uppgifterna, eller är tullmyndigheten skyldig att inhämta uppgifter från tillverkaren?

4)

Måste tullmyndigheten kunna motivera varför de metoder som föreskrivs i artikel 30.2 c och d i tullkodexen inte ska tillämpas, om priset för liknande varor har fastställts med stöd av artikel 151.3 i förordning nr 2454/93?

5)

Måste tullmyndighetens beslut innehålla en uttömmande motivering angående tillgängliga data inom gemenskapen i den mening som avses i artikel 31 i tullkodexen, eller kan myndigheten lämna denna motivering senare, i samband med ett rättsligt förfarande, och då inkomma med mer detaljerad bevisning?


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 27 januari 2016 – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA ”Veloserviss”

(Mål C-47/16)

(2016/C 111/18)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Valsts ieņēmumu dienests

Motpart: SIA ”Veloserviss”

Tolkningsfrågor

1)

Ska den skyldighet för importören att handla i god tro som föreskrivs i artikel 220.2 b i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (1) av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen tolkas så, att

a)

den inbegriper en skyldighet för importören att kontrollera omständigheterna kring utfärdandet av det A-certifikat som exportören erhållit (certifikat angående varornas beståndsdelar, exportörens roll vid tillverkningen av varorna, etc)?

b)

importören har handlat i ond tro så fort exportören har handlat i ond tro (till exempel när exportören inte har angett det riktiga ursprunget till kostnaderna, värdet för de beståndsdelar som utgör varorna, etc, till tullmyndigheterna i exportlandet)?

c)

skyldigheten att handla i god tro har åsidsatts redan genom att exportören har gett felaktiga upplysningar till tullmyndigheterna i exportlandet, och detta även om också dessa tullmyndigheter har begått misstag när de utfärdat certifikatet?

2)

Kan den skyldighet för importören att handla i god tro som föreskrivs i artikel 220.2 b i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen anses vara visad genom den allmänna beskrivning av situationen som finns i Olafs meddelande och genom Olafs slutsatser, eller måste trots detta de nationella tullmyndigheterna inhämta ytterligare bevisning angående importörens handlande?


(1)  EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Sverige) den 3 februari 2016 – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Mål C-60/16)

(2016/C 111/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Mohammad Khir Amayry

Svarande: Migrationsverket

Tolkningsfrågor

1)

Om en asylsökande inte är tagen i förvar vid den tidpunkt då den ansvariga medlemsstatens godtar att överta denne utan tas i förvar vid en senare tidpunkt – på grund av att det först då bedöms att det föreligger en betydande risk för att personen avviker – får tidsfristen på sex veckor i artikel 28.3 i förordning nr 604/2013 (1) i så fall beräknas från den dag då personen tas i förvar eller ska den beräknas från någon annan tidpunkt och i så fall vilken?

2)

Utesluter artikel 28 i förordningen, i en situation då den asylsökande inte hålls i förvar vid den tidpunkt då den ansvariga medlemsstatens godtar att överta denne, tillämpningen av nationella regler som för svensk del innebär att en utlänning inte får hållas i förvar för verkställighet längre tid än två månader, om det inte finns synnerliga skäl får en längre tid, och om det finns sådana synnerliga skäl får utlänningen hållas i förvar högst tre månader och om det är sannolikt att verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av bristande samarbete från utlänningen eller det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar, maximalt tolv månader?

3)

Om ett verkställighetsförfarande påbörjas på nytt efter att ett överklagande eller en omprövning inte längre har suspensiv verkan (jfr artikel 27.3), ska då en ny tidsfrist om sex veckor för verkställighet av överföringen börja löpa eller ska det ske en avräkning t.ex. av det antal dagar som personen redan suttit i förvar efter att den ansvariga medlemsstaten godtagit övertagandet eller återtagandet?

4)

Har det någon betydelse om den asylsökande som överklagat ett beslut om överföring inte själv har begärt att verkställigheten av överföringsbeslutet avbryts i väntan på resultatet av överklagandet (jfr artikel 27.3 c och artikel 27.4)?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, s. 31)


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/17


Överklagande ingett den 19 januari 2016 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 10 december 2015 i mål T-512/12, Front Polisario mot rådet

(Mål C-104/16 P)

(2016/C 111/20)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska unionens råd (ombud: A. de Elera-San Miguel Hurtado och A. Westerhof Löfflerová)

Övriga parter i målet: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara tribunalens dom i mål T-512/12,

slutligt avgöra de frågor som överklagandet gäller och ogilla Front Polisarios talan om ogiltigförklaring av den angripna rättsakten, och

förplikta Front Polisario att ersätta rådets rättegångskostnader i första och i förvarande instans.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande anför rådet ett antal grunder avseende felaktig rättstillämpning från tribunalens sida i följande avseenden.

För det första fann tribunalen att Front Polisario hade talerätt vid unionsdomstolen.

För det andra fann tribunalen att Front Polisario var direkt och personligen berörd av det ogiltigförklarade beslutet.

För det tredje grundade tribunalen ogiltigförklaringen på en grund som inte hade åberopats av Front Polisario och som rådet inte haft möjlighet att bemöta.

För det fjärde fann tribunalen att rådet varit skyldigt att, innan det antog det ogiltigförklarade beslutet, bedöma den möjliga inverkan av den varuproduktion som omfattades av det avtal som ingåtts genom nämnda beslut på de mänskliga rättigheterna för befolkningen i Västsahara.

För det femte fann tribunalen att rådet varit skyldigt att, innan det antog det ogiltigförklarade beslutet, kontrollera att det inte fanns tecken på exploatering, enligt det avtal som ingicks genom nämnda beslut, av naturresurser inom det västsahariska territoriet under marockansk kontroll som kunde vara till nackdel för dess invånare och kränka deras grundläggande rättigheter.

Slutligen ogiltigförklarade tribunalen det omstridda beslutet delvis, på ett sätt som ändrade dess innehåll i sak.


Tribunalen

29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/18


Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Harrys pubar och Harry's New York Bar mot harmoniseringskontoret – Harry’s New York Bar och Harrys Pubar (HARRY’S BAR)

(Förenade målen T-711/13 och T-716/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket HARRY’S BAR - Äldre nationella figurmärket PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Delvist avslag på registreringsansökan - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2016/C 111/21)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Harrys pubar AB (Göteborg, Sverige) (ombud: advokaten L.-E. Ström) (mål: T-711/13) och Harry’s New York Bar SA (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten S. Arnaud) (mål T-716/13)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: V. Melgar)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Harry's New York Bar SA (mål T-711/13) och Harrys Pubar AB (intervenient vid tribunalen i mål T-716/13)

Saken

Två överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 8 oktober 2013 (förenade ärendena R 946/2012-1 och R 995/2012-1), om ett invändningsförfarande mellan Harrys Pubar AB och Harry’s New York Bar SA.

Domslut

1)

I mål T-711/13 ogiltigförklaras punkterna 1 i beslutsdelen i det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) den 8 oktober 2013 (förenade ärendena R 946/2012–1 och R 995/2012–1), om ett invändningsförfarande mellan Harrys Pubar AB och Harry’s New York Bar SA.

2)

Det överklagande som ingivits av Harry’s New York Bar i mål T-716/13 ogillas.

3)

Harry’s New York Bar ska bära sina rättegångskostnader, ersätta hälften av de rättegångskostnader som uppkommit för Harrys Pubar i förfarandet vid tribunalen samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Harrys Pubar i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd. Harmoniseringskontoret ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av de rättegångskostnader som uppkommit för Harrys Pubar i förfarandet vid tribunalen.


(1)  EUT C 112, 14.4.2014.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/19


Tribunalens dom av den 19 februari 2016 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik mot kommissionen

(Mål T-53/14) (1)

((Skiljedomsklausul - Sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration - Återkrav av en del av de belopp som betalats ut och av schablonersättning - Det saknas till viss del anledning att döma i saken - Kostnader som berättigar till unionsfinansiering - Vitesklausul - Uppenbart orimlig))

(2016/C 111/22)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (Ottobrunn, Tyskland) (ombud: inledningsvis advokaterna M. Núñez Müller och T. Becker, därefter M. Núñez Müller)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och F. Moro)

Saken

Fastställande av dels att kommissionen inte har rätt att begära att sökanden ska återbetala de förskott som har betalats ut med avseende på tre kontrakt, dels att sökanden inte är skyldig att betala schablonersättning till kommissionen.

Domslut

1)

Det finns inte längre anledning att döma över det andra och det tredje yrkandet vilka framställts genom förevarande talan.

2)

Den schablonersättning som Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH ska betala sätts ned till ett belopp som motsvarar 10 procent av de förskott som ska återbetalas med avseende på kontrakten avseende projekten HyWays, HyApproval och HarmonHy.

3)

Talan ogillas i övrigt.

4)

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 129, 28.4.2014.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/19


Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Harrys Pubar och Harry’s New York Bar mot harmoniseringskontoret – Harry’s New York Bar och Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR)

(Förenade målen T-84/14 och 97/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket HARRY’S NEW YORK BAR - Äldre nationella figurmärket PUB CASINO Harrys RESTAURANG - Delvist avslag på registreringsansökan - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2016/C 111/23)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Harrys Pubar AB (Göteborg, Sverige) (ombud: advokaten L.-E. Ström) (mål T-84/14), Harry’s New York Bar SA (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten S. Arnaud) (mål T-97/14)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: V. Melgar)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Harry’s New York Bar SA (mål T-84/14), Harrys Pubar AB (intervenient vid Tribunalen i mål T-97/14)

Saken

Två överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 14 november 2013 (förenade ärendena R 1038/2012-1 och R 1045/2012-1), om ett invändningsförfarande mellan Harrys Pubar AB och Harry’s New York Bar SA.

Domslut

1)

I mål T-84/14 ogiltigförklaras punkterna 1 i beslutsdelen i det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) den 14 november 2013 (förenade ärendena R 1038/2012–1 och R 1045/2012–1), om ett invändningsförfarande mellan Harrys Pubar AB och Harry’s New York Bar SA.

2)

Det överklagande som ingivits av Harry’s New York Bar i mål T-97/14 ogillas.

3)

Harry’s New York Bar ska bära sina rättegångskostnader, ersätta två tredjedelar av de rättegångskostnader som uppkommit för Harrys Pubar i förfarandet vid tribunalen samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Harrys Pubar i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd. Harmoniseringskontoret ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta en tredjedel av de rättegångskostnader som uppkommit för Harrys Pubar i förfarandet vid tribunalen.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/20


Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Calberson GE mot kommissionen

(Mål T-164/14) (1)

((Skiljedomsklausul - Program för leverans av jordbruksprodukter till Ryssland - Leverans av nötkött - Interventionsorganet har inte efterkommit avtalet - Tillämplig rätt - Preskription - Dröjsmål med frisläppande av vissa leveranssäkerheter - Delvis utebliven betalning av en transportfaktura - Otillräcklig betalning i utländsk valuta av vissa fakturor - Dröjsmålsränta))

(2016/C 111/24)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Calberson GE (Villeneuve-Garenne, Frankrike) (ombud: advokaterna T. Gallois och E. Dereviankine)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Bianchi och I. Galindo Martín)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Frankrike (ombud: D. Colas och C. Candat)

Saken

Talan med stöd av artikel 272 FEUF om att kommissionen ska förpliktas att ersätta den skada som sökanden anser sig ha lidit till följd av påstådda fel av interventionsorganet vid upphandling av transport av nötkött till Ryssland i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 111/1999 av den 18 januari 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2802/98 om ett program för leverans av jordbruksprodukter till Ryska federationen (EGT L 14, s. 13) och kommissionens förordning (EG) nr 1799/1999 av den 16 augusti 1999 om leverans av nötkött till Ryssland (EGT L 217, s. 20).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Calberson GE ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

Republiken Frankrike ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/21


Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Jannatian mot rådet

(Mål T-328/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av penningmedel - Restriktioner för inresa - Talan om ogiltigförklaring - Anledning saknas att döma i saken - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter - Ideell skada))

(2016/C 111/25)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Mahmoud Jannatian (Téhéran, Iran) (ombud: advokaterna I. Smith Monnerville och S. Monnerville)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: F. Naert och M. Bishop)

Saken

För det första talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, s, 39), av rådets beslut 2010/644/Gusp av den 25 oktober 2010 om ändring av beslut 2010/413 (EUT L 281, s. 81), av rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2007 (EUT L 281, s. 1), och rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1), samt rådets genomförandeförordning (EU) nr 350/2012 av den 23 april 2012, rådets genomförandeförordning (EU) nr 709/2012 av den 2 augusti 2012, rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012, rådets genomförandeförordning (EU) nr 1264/2012 av den 21 december 2012, rådets genomförandeförordning (EU) nr 522/2013 av den 6 juni 2013, rådets genomförandeförordning (EU) nr 1203/2013 av den 26 november 2013, och rådets genomförandeförordning (EU) nr 397/2014 av den 16 april 2014 om genomförande av förordning nr 267/2012 (EUT L 110, s. 17, EUT L 208, s. 2, EUT L 282, s. 16, EUT L 356, s. 55, EUT L 156, s. 3, EUT L 316, s. 1 respektive EUT L 119, s. 1), i den mån dessa rättsakter berör sökanden, och för det andra en talan om skadestånd för den skada om sökanden påstår sig ha lidit.

Domslut

1)

Det saknas anledning att döma i saken såvitt avser talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp, av rådets beslut 2010/644/Gusp av den 25 oktober 2010 om ändring av beslut 2010/413, av rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2007, och rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning nr 961/2010, samt rådets genomförandeförordning (EU) nr 350/2012 av den 23 april 2012, rådets genomförandeförordning (EU) nr 709/2012 av den 2 augusti 2012, rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012, rådets genomförandeförordning (EU) nr 1264/2012 av den 21 december 2012, rådets genomförandeförordning (EU) nr 522/2013 av den 6 juni 2013, rådets genomförandeförordning (EU) nr 1203/2013 av den 26 november 2013, och rådets genomförandeförordning (EU) nr 397/2014 av den 16 april 2014 om genomförande av förordning nr 267/2012.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Mahmoud Jannatian och Europeiska unionens råd ska bära sina respektive rättegångskostnader.


(1)  EUT C 212, 7.7.2014.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/22


Tribunalens dom av den 18 februari 2016 – Penny-Markt mot harmoniseringskontoret – Boquoi Handels (B!O)

(Mål T-364/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsfigurmärke B!O - Äldre gemenskapsordmärke bo - Relativt registreringshinder - Artikel 53.1 a och artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2016/C 111/26)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Penny-Markt GmbH (Köln, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Kinkeldey, S. Brandstätter och A. Wagner)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: inledningsvis A. Pohlmann, därefter S. Hanne och slutligen A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Boquoi Handels OHG (Straelen, Tyskland) (ombud: advokaten P. Mels)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 21 mars 2014 (R 1201/2013-4), om ett ogiltighetsförfarande mellan Boquoi Handels OHG och Penny-Markt GmbH.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Penny-Markt GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 261, 11.8.2014.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/23


Tribunalens dom av den 19 februari 2016 – Infinite Cycle Works mot harmoniseringskontoret – Chance Good Ent. (INFINITY)

(Mål T-30/15) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket INFINITY - Det äldre gemenskapsordmärket INFINI - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2016/C 111/27)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Infinite Cycle Works Ltd (Delta, Kanada) (ombud: advokaterna E. Manresa Medina och J.M. Manresa Medina)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: M. Rajh)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Chance Good Ent. Co., Ltd (Changhua, Taiwan) (ombud: advokaterna P. Rath och W. Festl-Wietek)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 30 oktober 2014 (ärende R 2308/2013-2) om ett invändningsförfarande mellan Chance Good Ent. Co., Ltd och Infinite Cycle Works Ltd.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Infinite Cycle Works Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 89, 16.3.2015.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/23


Tribunalens beslut av den 1 februari 2016 – SolarWorld m.fl. mot rådet

(Mål T-141/14) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Dumpning - Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (det vill säga celler) med ursprung i eller avsända från Kina - Slutgiltig antidumpningstull - Undantag för import som omfattas av ett godtaget åtagande - Odelbarhet - Avvisning))

(2016/C 111/28)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: SolarWorld AG (Bonn, Tyskland); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italien) och Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten L. Ruessmann och J. Beck, solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen, (ombud: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Stobiecka-Kuik), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Changshu (Kina), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Luoyang (Kina), Csi Cells Co. Ltd, Suzhou (Kina) och Csi Solar Power (China), Inc., Suzhou, (ombud: advokaterna A. Willems och S. De Knop samt K. Daly, solicitor) samt av China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Peking (Kina), (ombud: advokaterna J.-F. Bellis, F. Di Gianni och A. Scalini)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av artikel 3 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, s. 1).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd och Csi Solar Power (China), Inc. avskrivs från mål T-141/14 i egenskap av intervenienter.

3)

SolarWorld AG, Brandoni solare SpA och Solaria Energia y Medio Ambiente, SA ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som orsakats Europeiska unionens råd, inbegripet de kostnader som hänför sig till det interimistiska förfarandet.

4)

Europeiska kommissionen, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. och China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/24


Tribunalens beslut av den 1 februari 2016 – SolarWorld m.fl. mot rådet

(Mål T-142/14) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Subventioner - Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina - Slutlig utjämningstull - Undantag från tull för import som är föremål för ett godkänt åtagande - Ej särskiljbart - Avvisning))

(2016/C 111/29)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: SolarWorld AG (Bonn, Tyskland), Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italien) och Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten L. Ruessmann och J. Beck, solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden): Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Stobiecka-Kuik), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Kina), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Kina); Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Kina) och CsiSolar Power (China), Inc. (Suzhou) (ombud: advokaterna A. Willems och S. De Knop, och K. Daly, solicitor) och China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Peking, Kina) (ombud: advokaterna J.-F. Bellis, F. Di Gianni och A. Scalini)

Saken

Ogiltigförklaring i artikel 2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, s. 66)

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd och CsiSolar Power (China) är inte längre intervenienter i mål T-142/14.

3)

SolarWorld AG, Brandoni solare SpA och Solaria Energia y Medio Ambiente, SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för det intermistiska förfarandet.

4)

Europeiska kommissionen, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, CsiSolar Power (China) och China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/25


Tribunalens beslut av den 14 januari 2016 – Hispasat mot kommissionen

(Mål T-36/15) (1)

((Statligt stöd - Digitaltv - Stöd till utbyggnaden av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden i Kastilien-La Mancha - Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden - Rättelse av beslutet efter det att talan väckts - Anledning saknas att döma i saken))

(2016/C 111/30)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Hispasat, SA (Madrid, Spanien) (ombud: inledningsvis advokaterna J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo och A. Balcells Cartagena, därefter J. Buendía Sierra och A. Lamadrid de Pablo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: É. Gippini Fournier, P. Němečková och B. Stromsky)

Saken

Delvis ogiltigförklaring kommissionens beslut C (2014) 6846 final av den 1 oktober 2014 angående statligt stöd SA.27408 (C 24/2010) (f.d. NN 37/2010, f.d. CP 19/2009) som beviljats av myndigheterna i Kastilien-La Mancha till förmån för utbyggnad av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden i Kastilien-La Mancha.

Avgörande

1)

Det saknas anledning att döma i saken.

2)

Det saknas anledning att pröva SES Astras interventionsansökan.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Hispasat, SA:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 89, 16.3.2015.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/26


Överklagande ingett den 26 november 2015 – City Train mot EUIPO (CityTrain)

(Mål T-699/15)

(2016/C 111/31)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: City Train GmbH (Regensburg, Tyskland) (ombud: advokat C. Adori)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid immaterialrättsmyndighet

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”CityTrain” – Registreringsansökan nr 13 154 315

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid immaterialrättsmyndighet den 9 september 2015 i ärende R 843/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet av den 9 september 2015 och förplikta immaterialrättsmyndighet att registrera det genom ansökningsnummer 13 154 315 den 6 augusti 2014 sökta figurmärket ”CityTrain” med uppgift om färgerna ”grå, ljusröd” för de varor och tjänster som anges i ansökan i klasserna 12, 37 och 42 som EU-varumärke.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/26


Överklagande ingett den 16 december 2015 av DD av den dom som personaldomstolen meddelade den 8 oktober 2015 i de förenade målen F-106/13 och F-25/14, DD mot FRA

(Mål T-742/15 P)

(2016/C 111/32)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: DD (Wien, Österrike) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Övrig part i målet: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

delvis upphäva den dom som meddelades i de förenade målen F-106/13 och F-25/14 den 8 oktober 2015;

följaktligen:

ogiltigförklara båda de beslut som meddelats av FRA (varningen och uppsägningen) inte bara av formella skäl, utan också av andra skäl som anförts vid personaldomstolen;

tillerkänna klaganden en skälig ersättning för den ideella skada som klaganden åsamkats genom de grova olagligheter och oegentligheter som begåtts vid den administrativa utredningen och genom beslutet att meddela en varning. Denna ideella skada uppskattas i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) till 15 000 EUR;

tillerkänna klaganden en skälig ersättning för den ideella skada som klaganden åsamkats genom den felaktiga handläggningen och genom beslutet att säga upp avtalet. Denna ideella skada uppskattas i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) till 50 000 EUR

förplikta FRA att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden två grunder.

1.

Första grunden: Personaldomstolen gjorde en felaktig rättstillämpning då den endast prövade den processuella delen av grunden rörande åsidosättande av rätten att yttra sig, vilket ledde till ogiltigförklaring av såväl beslutet att meddela varning som beslutet att säga upp avtalet, och därvid underlät att pröva de andra grunder som åberopats vid personaldomstolen. Klaganden anser att personaldomstolen gjorde en felaktig rättstillämpning och en undermålig prövning av omständigheterna, personaldomstolen åsidosatte artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och motiveringsskyldigheten, principen om god rättskipning och principen om berättigade förväntningar. Slutligen gjorde personaldomstolen en uppenbart oriktig bedömning.

2.

Andra grunden: Personaldomstolen gjorde en felaktig rättstillämpning då den inte biföll klagandens yrkanden om ideellt skadestånd både med hänvisning till beslutet att meddela varning och beslutet att säga upp avtalet.

Personaldomstolen gjorde en felaktig rättstillämpning när den avslog yrkandet om ideellt skadestånd med anledning av den administrativa utredningen. Personaldomstolen missuppfattade även bevisningen, underlät att göra en fullgod prövning av omständigheterna, den gjorde en uppenbart oriktig bedömning och åsidosatte bevisbegreppet vad gäller förekomsten av en skada såsom ett rekvisit för utomobligatoriskt skadestånd. Personaldomstolen tillämpade principen om rätt till försvar och artikel 86.2 i tjänsteföreskrifterna på ett oriktigt sätt, den åsidosatte motiveringsskyldigheten, principen om berättigade förväntningar och även artikel 15 i direktiv 2000/43/EG. (1)

Personaldomstolen gjorde en felaktig rättstillämpning när den avslog yrkandet om ideellt skadestånd med anledning av beslutet att meddela en varning. Personaldomstolen missuppfattade även bevisningen, underlät att göra en fullgod prövning av omständigheterna, den gjorde en uppenbart oriktig bedömning och en felaktig bedömning av skadan. Personaldomstolen åsidosatte motiveringsskyldigheten och även artikel 15 i direktiv 2000/43/EG.

Personaldomstolen gjorde en felaktig rättstillämpning när den avslog yrkandet om ideellt skadestånd med anledning av beslutet att säga upp kontraktet. Personaldomstolen missuppfattade även bevisningen, underlät att göra en fullgod prövning av omständigheterna, den gjorde en uppenbart oriktig bedömning och en felaktig bedömning av skadan. Personaldomstolen åsidosatte motiveringsskyldigheten, principen om berättigade förväntningar och även artikel 15 i direktiv 2000/43/EG.


(1)  Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 2000, s. 22).


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/28


Talan väckt den 14 januari 2016 – GABO:mi mot kommissionen

(Mål T-10/16)

(2016/C 111/33)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (München, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Ahlhaus och C. Mayer)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara de överklagade besluten, och

förplikta svaranden att bära alla rättegångskostnader inklusive sökandens.

Grunder och huvudargument

Sökanden har yrkat att följande beslut av svaranden ska ogiltigförklaras:

Beslut av den 2 december 2015 (ref. Ares (2015) 5513293) rörande bidragsöverenskommelsen inom sjunde ramprogrammet och skrivelsen av den 2 december 2015 (ref. Ares (2015) 5513293) rörande bidragsöverenskommelsen inom sjätte ramprogrammet avseende svarandens beslut att fullfölja återvinningen efter revision (RAIA000024) rörande avslutade bidragsöverenskommelser inom sjunde ramprogrammen och revision (RAIA000027) rörande avtal inom sjätte ramprogrammet.

Beslut enligt debetnotan nr 3241514917 (ref. Ares (2015) 5513293) i vilket sökanden åläggs att senast den 15 januari 2016 betala in sammanlagt 1 770 417,29 på svarandens bankkonto.

Beslut enligt skrivelser av den 16 december 2015 (ref. Ares (2015)5894346, ref. Ares (2015)5898040, ref. Ares (2015)5899627), den 21 december 2015 (BUDG/DGA/C4/DB – 025798.4) och den 14 januari 2016 (BUDG/DGA/C4/DB – 025798.1) om att räkna av samtliga betalningar mot den skuld som sökanden ansågs ha enligt debetnotan nr 3241514917 (ref. Ares (2015) 5513293).

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: De överklagade besluten är rättsstridiga då samtliga kostnader som det begärts ersättning för uppfyller behörighetskriteriet i artikel II.14.1 i bidragsöverenskommelsen.

2.

Andra grunden: De överklagade besluten uppfyller inte de tillämpliga formella och processuella kraven samt åsidosätter principerna om god förvaltning.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen.

4.

Fjärde grunden: Påförandet av avtalsviten i de överklagade besluten är rättsstridigt då inga oberättigade bidrag betalades ut till sökanden.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/29


Talan väckt den 25 januari 2016 – Biernacka-Hoba mot EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

(Mål T-23/16)

(2016/C 111/34)

Talan är avfattad på polska

Parter

Sökande: Ilona Biernacka-Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polen) (ombud: R. Rumpel, juridisk rådgivare)

Svarande: Europeiska unionen immatrialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Polen)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet ”Formata” EU-ordmärke nr 11 529 427

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 4 november 2015 i ärende R 102/2015-2

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan är välgrundad,

ogiltigförklara det angripna beslutet i den del det innebär avslag på begäran om ogiltighetsförklaring av varumärket nr 011529427 ”Formata”,

ändra det angripna beslutet genom att förklara varumärke nr 011529427 ”Formata” ogiltigt,

ändra det angripna beslutet när det gäller rättegångskostnaderna, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b förordning nr 207/2009.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/29


Talan väckt den 22 januari 2016 – Republiken Grekland mot kommissionen

(Mål T-26/16)

(2016/C 111/35)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou och A.–Ev. Vasilopoulou)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut av den 13 november 2015 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), delgivet med nummer K(2015) 7716 och offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning av den 20 november 2015 (EUT L 303, s. 35), i de delar i vilka, till följd av undersökningar IR/2009/004/GR och IR/2009/0017/GR, en schablon- och engångsmässig finansiell korrigering på totalt 11 534 827,97 EUR påfördes Republiken Grekland för dröjsmål med att inleda återvinningsförfaranden, avsaknad av anmälan av nödvändiga uppgifter, och allmänt bristfällig skuldhantering enligt förteckningen i bilagan till nämnda beslut, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

Republiken Grekland åberopar närmare bestämt fyra grunder som avser den schablonmässiga finansiella korrigeringen på 10 procent som har påförts för räkenskapsåret 2011.

1.

Under det första grunden görs det gällande att det saknas rättslig grund för att påföra en så stor finansiell korrigering.

2.

Under den andra grunden hävdas, med avseende på det påstådda dröjsmålet med att inleda ett återvinningsförfarande, att de korrigeringar som gjordes år 2015 på grund av svagheter i kontrollsystemet, vilka relaterar till ärenden daterade så långt tillbaka som före år 2000, på grund av omständigheter som lades fram först år 2011, i strid med de grekiska myndigheternas rätt till försvar, och som kommissionen har fäst oproportionerligt stor vikt vid i strid mot den allmänna rättssäkerhetsprincipen och principen om att Europeiska unionen ska agera i god tid eller åtminstone i skälig tid.

3.

Under den tredje grunden, som rör de påstådda bristerna i återvinningsförfarandet genom avräkning, görs det gällande att kommissionens beslut är bristfälligt motiverat och har under alla omständigheter fattats på grundval av en uppenbart oriktig bedömning.

4.

Under den fjärde grunden hävdas, med avseende på det som kommissionen har funnit vara en felaktig beräkning av den ränta som betalats i enlighet med 50/50-regeln i artikel 31.5 i förordning (EG) nr 1290/2005, (1) och den bristande hänvisningen till denna i tabellen i bilaga III, att kommissionen gjorde en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 32.1 och 32.5 i förordning nr 1290/2005.

Vidare, med avseende på övriga ifrågasatta delar av kommissionens genomförandebeslut hävdas, med avseende på den engångsmässiga korrigering som gjordes i enskilda kontrollerade fall, anförs en femte grund, vilken, efter de nödvändiga inledande anmärkningarna med avseende på samtliga fall, separat hänvisar till var och en av de påförda korrigeringarna på grund av åsidosättande av artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005, otydlighet, total avsaknad av en tillräcklig och klar motivering, flera uppenbart oriktiga bedömningar från kommissionens sida, åsidosättande av principen om god förvaltning och proportionalitetsprincipen, och att kommissionen har överskridit sitt utrymme för skönsmässig bedömning när den påförde Republiken Grekland det aktuella beloppet.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, s. 1).


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/31


Talan väckt den 25 januari 2016 – Förenade kungariket mot kommissionen

(Mål T-27/16)

(2016/C 111/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: J. Kraehling, samt S. Lee och M. Gray, Barristers)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1 i Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2098 av den 13 november 2015 (1) i den del det i denna artikel bland annat slogs fast att vissa jordbruksutgifter ingående i beräkningen av värdet av den saluförda produktionen som deklarerats av Förenade kungariket har verkställts i strid med unionslagstiftningen, och inte kan finansieras inom ramen för EGFJ eller EJFLU; yrkandet om ogiltigförklaring avser fem poster i bilagan till beslutet (den sista posten på sidan 42 och de första fyra posterna på sidan 43) och motsvarar en total finansiell korrigering på 1 849 194,86 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom sin tolkning att en medlemsstat vid beräkningen av värdet av en producentorganisations saluförda produktion, för att fastställa den övre gränsen för stödet, kan beakta produktionen från odlare som ansluter sig till organisationen. Genom att dra denna slutsats har kommissionen bortsett från klara bestämmelser i, för det första, artikel 3.1 och 3.3 i kommissionens förordning nr 1433/2003 (2) och, för det andra, artikel 52.1 och 52.2 i kommissionens förordning nr 1580/2007 (3).

2.

Andra grunden: Kommissionen har åsidosatt legalitetsprincipen och rättssäkerhetsprincipen genom sin tolkning av värdet av produktionen från dem som ansluter sig till organisationer, principer som är särskilt viktiga att iaktta när en åtgärd medför ekonomiska konsekvenser och/eller påföljder.


(1)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2098 av den 13 november 2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (delgivet med nr C(2015) 7716) (EUT L 303, 2015, s. 35)

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 av den 11 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd (EUT L 203, 2003, s. 25)

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (EUT L 350, s. 1)


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/32


Överklagande ingett den 26 januari 2016 – Enercon mot EUIPO – Gamesa Eólica (Gröna nyanser)

(Mål T-36/16)

(2016/C 111/37)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Enercon GmbH (Österrike, Tyskland) (ombud: advokaten S. Overhage)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-färgmärke som utgörs av olika nyanser av grönt. EU-varumärke nr 2 346 542.

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 28 oktober 2015 i ärende R 597/2015-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund(er)

Åsidosättande av artikel 7.1 b förordning nr 207/2009.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/32


Överklagande ingett den 26 januari 2016 – Novartis mot immaterialrättsmyndigheten – SK Chemicals (återgivning av ett plåster)

(Mål T-44/16)

(2016/C 111/38)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Novartis AG (Basel, Schweiz) (ombud: advokaten M. Douglas)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid immaterialrättsmyndigheten

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (återgivning av ett plåster) – EU-varumärke nr 11 293 362

Förfarande vid immaterialrättsmyndigheten: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid immaterialrättsmyndigheten den 27 november 2015 i ärende R 2342/2014-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta immaterialrättsmyndigheten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 80.2 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av principen om rätt till en rättvis prövning vid immaterialrättsmyndighetens överklagandenämnd.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/33


Överklagande ingett den 1 februari 2016 – Alfonso Egüed mot EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON)

(Mål T-45/16)

(2016/C 111/39)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Nelson Alfonso Egüed (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten N. Fernández Fernández-Pacheco)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Jackson Family Farms LLC (Santa Rosa, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ordelement ”BYRON” – Registreringsansökan nr 10 581 619

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande/Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 16 november 2015 i ärende R 822/2015-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

bifalla ansökan om registrering av EU-varumärket nr 10 581 619 ”BYRON” för alla varor i klasserna 18, 25 och 33 (i detta mål råder oenighet avseende den sistnämnda av dessa), och

förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 med avseende på snyltning enligt common law.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/34


Talan väckt den 3 februari 2016 – Crédit Mutuel Arkéa mot ECB

(Mål T-52/16)

(2016/C 111/40)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Frankrike) (ombud: advokaten H. Savoie)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska centralbankens beslut av den 4 december 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/40) om tillsynskraven avseende Groupe Crédit Mutuel.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder som väsentligen är desamma som de som åberopats i mål T-712/15, Crédit Mutuel Arkéa/ECB.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/34


Överklagande ingett den 5 februari 2016 – Netguru mot EUIPO (NETGURU)

(Mål T-54/16)

(2016/C 111/41)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Netguru sp. z o.o. (Poznan, Polen) (Ombud: K. Jarosiński, radca prawny)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”NETGURU” – Registreringsansökan nr 12 994 166

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 18 december 2015 i ärende R 144/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av den femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet den 18 december 2015 i ärende R 144/2015-5,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 41.2 c i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 75 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.

Felaktig tillämpning av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/35


Talan väckt den 10 februari 2016 – Oil Pension Fund Investment Company mot rådet

(Mål T-56/16)

(2016/C 111/42)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Oil Pension Fund Investment Company (Teheran, Iran) (ombud: advokaten K. Kleinschmidt)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandebolaget yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2015/2216 av den 30 november 2015 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran samt rådets genomförandeförordning (EU) 2015/2204 av den 30 november 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012, i den mån som sökandebolaget berörs, med omedelbar verkan,

tillåta en åtgärd för processledning enligt artikel 89 i tribunalens rättegångsregler, enligt vilken svaranden åläggs att förete samtliga handlingar som har samband med det angripna beslutet i den mån som de berör sökandebolaget,

beakta handlingarna i målet Oil Pension Fund Investment Company/Rat (T 121/13, ECLI:EU:T:2015:645), och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandebolaget fyra grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 266 FEUF

Enligt sökandebolaget får rådet enligt artikel 266 FEUF inte utfärda rättsakter med samma innehåll som de rättsakter av den 21 december 2012 vilka ogiltigförklarades genom tribunalens dom i målet Oil Pension Fund Investment Company/rådet (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645).

2.

Andra grunden: Åsidosättande av sökandebolagets rätt till försvar, sökandebolagets rätt till ett effektivt rättsligt skydd och av motiveringsskyldigheten

Sökandebolaget har anfört att en hearing inte ägde rum och att det inte delgavs handlingarna. Sökandebolaget kan inte förstå den i de angripna rättsakterna angivna motiveringen. På så sätt åsidosatte rådet sökandebolagets rätt till försvar och anspråk på ett effektivt rättsligt skydd. Rådet åsidosatte även sökandebolagets rätt att yttra sig. Vidare underlät svaranden att i vederbörlig ordning pröva de faktiska omständigheter som berör sökandebolaget. Sökandebolaget anser att ett rättvist förfarande i enlighet med rättsstatliga principer inte ägde rum, och att sökandebolaget inte kunde inge något yttrande om konkreta förhållanden eftersom sökandebolaget saknade kännedom om de faktiska omständigheter och bevis som hade gjorts gällande av rådet. Sökandebolaget hade inte heller tillfälle att inge någon motbevisning.

3.

Tredje grunden: Uppenbart felaktig bedömning, avsaknad av eller en felaktig skönsmässig bedömning samt åsidosättande av proportionalitetsprincipen

Enligt sökandebolaget gjorde rådet en uppenbart oriktig bedömning i samband med att det meddelade de angripna rättsakterna. Rådet lämnade en bristfällig och/eller felaktig redovisning av de omständigheter som ligger till grund för de angripna rättsakterna. I detta sammanhang har det bland annat gjorts gällande att de angivna skälen för att vidta de restriktiva åtgärderna gentemot sökandebolaget inte var korrekta. Dessutom åsidosatte rådet proportionalitetsprincipen.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av rättigheter som anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Sökandebolaget har i detta sammanhang gjort gällande att rådet genom de angripna rättsakterna åsidosatte de rättigheter som tillkommer sökandebolaget enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Rådet åsidosatte den näringsfrihet som råder inom unionen (artikel 16 i stadgan) och rätten att besitta, nyttja och förfoga över lagligen förvärvad egendom (artikel 17 i stadgan). Vidare åsidosatte rådet likabehandlingsprincipen (artikel 20 i stadgan) och icke-diskrimineringsprincipen (artikel 21 i stadgan).


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/36


Överklagande ingett den 11 februari 2016 – Apax Partners mot immaterialrättsmyndigheten – Apax Partners Midmarket (APAX)

(Mål T-58/16)

(2016/C 111/43)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Apax Partners LLP (London, Förenade kungariket) (ombud: D. Rose, J. Curry och J. Warner, Solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (immaterialrättsmyndigheten) (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Apax Partners Midmarket (Paris, Frankrike)

Uppgifter om förfarandet vid immaterialrättsmyndighet

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”APAX” – Registreringsansökan nr 3 538 981

Förfarande vid immaterialrättsmyndigheten: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid immaterialrättsmyndigheten den 26 november 2015 i ärende R 1441/2014-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i sin helhet och återförvisa ansökningen avseende det omstridda varumärket till immaterialrättsmyndigheten för registrering, och

förplikta immaterialrättsmyndigheten och i förekommande fall övriga parter i förfarandet vid överklagandenämnden att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens kostnader för förfarandet vid tribunalen, samt kostnaderna för överklagandet till överklagandenämnden och invändning B 764 029 till invändningsenheten.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 a och 8.1 b i förordning nr 207/2009.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/37


Överklagande ingett den 13 februari 2016 av Carlo De Nicola av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 december 2015 i mål F-9/14, De Nicola mot EIB

(Mål T-59/16)

(2016/C 111/44)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokat G. Ferabecoli)

Övrig part i målet: Europeiska investeringsbanken

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

Bifalla överklagandet och delvis upphäva den överklagade domen, såvitt gäller punkterna 2 och 3 i domslutet och punkterna 58–63 i domskälen.

Följaktligen ogiltigförklara riktlinjerna för år 2012 och fastställa att de inte äger tillämpning. Förplikta EIB att ersätta Carlo De Nicola för den skada han lidit enligt vad som yrkats i talan i första instans, alternativt återförvisa målet till en annan avdelning inom personaldomstolen för att denna i en annan sammansättning ska göra en förnyad prövning av de upphävda punkterna.

Förplikta Europeiska investeringsbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande överklagande riktas mot personaldomstolens (ensam domare) dom av den 18 december 2015 i mål F-9/14, De Nicola mot Europeiska investeringsbanken.

Skälen och de huvudsakliga argumenten är desamma som dem som åberopats i mål F-55/16 P, De Nicola/Europeiska investeringsbanken.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/37


Överklagande ingett den 13 februari 2016 av Carlo De Nicola av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 december 2015 i mål F-55/13, De Nicola mot EIB

(Mål T-60/16)

(2016/C 111/45)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten G. Ferabecoli)

Övrig part i målet: Europeiska investeringsbanken

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

bifalla överklagandet och delvis ändra den överklagade domen på så sätt att punkterna 2 och 3 i domslutet samt punkterna 59–64 i domskälen upphävs, och därmed

ogiltigförklara riktlinjerna för år 2011 eller förklara att dessa inte får tillämpas, förplikta EIB att ersätta honom för den skada som han lidit i enlighet med vad som yrkats i ansökan genom vilken talan väcktes eller i andra hand återförvisa målet till en annan avdelning vid personaldomstolen, så att den i en annan sammansättning kan göra en ny prövning av de punkter som upphävts, och

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande överklagande avser den dom som personaldomstolen (ensamdomare) meddelade den 18 december 2015 i mål F-55/13, De Nicola mot Europeiska investeringsbanken.

De grunder och huvudargument som åberopas är desamma som i mål T-55/16 P, De Nicola mot Europeiska investeringsbanken.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/38


Överklagande ingett den 12 februari 2016 – Coca-Cola mot immaterialrättsmyndigheten – Mitico (Master)

(Mål T-61/16)

(2016/C 111/46)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: The Coca-Cola Company (Atlanta, Förenta staterna) (ombud: S. Malynicz och S. Baran, Barristers; D. Stone och A. Dykes, Solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (immaterialrättsmyndigheten)

Motpart vid överklagandenämnden: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskus, Syrien)

Uppgifter om förfarandet vid immaterialrättsmyndigheten

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”Master” – Registreringsansökan nr 9 091 612

Förfarande vid immaterialrättsmyndigheten: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid immaterialrättsmyndigheten den 2 december 2015 i ärende R 1251/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta immaterialrättsmyndigheten och EU-varumärkessökanden att ersätta rättegångskostnaderna för invändningsförfarandet och överklagandet, inklusive kostnaderna för det ifrågavarande förfarandet.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.5 b i förordning nr 207/2009,

Åsidosättande av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/39


Överklagande ingett den 15 februari 2016 – Michał Wieromiejczyk mot EUIPO (Tasty Puff)

(Mål T-64/16)

(2016/C 111/47)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Michał Wieromiejczyk (Pabianice, Polen) (ombud: advokaten R. Rumpel)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Grafiskt EU-varumärke innehållande orddelen ”Tasty Puff” –Registreringsansökan nr 13 072 061

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 5 november 2015 i ärende R 3058/2014-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan upptas till sakprövning,

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

ändra det överklagade beslutet på så sätt EUIPO förpliktas bevilja registrering av varumärke ”Tasty Puff” nr 13 072 061.

Grunder

Åsidosättande av 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av 7.2 i förordning nr 207/2009.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/39


Överklagande ingett den 15 februari 2016 – fleur ami mot EUIPO – 8 Seasons Design (lampor)

(Mål T-67/16)

(2016/C 111/48)

Överklagandet är avfattat på: tyska

Parter

Klagande: fleur ami GmbH (Willich, Tyskland) (ombud: advokaten B. Potthoff)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: 8 Seasons Design GmbH (Eschweiler, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Innehavare av den omtvistade formgivningen: Klaganden

Omtvistad formgivning: Gemenskapsformgivningen ”lampor” – ansökan om registrering nr 2 252 213-0002

Överklagat beslut: Beslut meddelat av tredje överklagandenämnden vid immaterialrättsmyndigheten den 1 december 2015 i ärende R 2164/2014-3

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta immaterialrättsmyndigheten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 6 i förordning nr 6/2002


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/40


Överklagande ingett den 15 februari 2016 – Deichmann mot immaterialrättsmyndigheten – Munich (Återgivning av ett kors på sidan av en sportsko)

(Mål T-68/16)

(2016/C 111/49)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Deichmann SE (Essen, Tyskland) (ombud: advokaten C. Onken)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (immaterialrättsmyndigheten) (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Munich, SL (Capellades, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid immaterialrättsmyndigheten

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket (Återgivning av ett kors på sidan av en sportsko) – EU-varumärke nr 2 923 852

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid immaterialrättsmyndigheten den 4 december 2015 i ärende R 2345/2014-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta immaterialrättsmyndigheten och motparten vid överklagandenämnden att bära rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/41


Överklagande ingett den 17 februari 2016 av da Carlo De Nicola av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 december 2015 i mål F-104/13, De Nicola mot EIB

(Mål T-70/16)

(2016/C 111/50)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten G. Ferabecoli)

Övrig part i målet: Europeiska investmentbanken (EIB)

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska:

Bifalla överklagandet och delvis upphäva den överklagade domen, såvitt gäller punkt 2 i domslutet och punkterna 13–17, 57–60 och 62–68 i domskälen.

Fastslå att det EIB gjort sig skyldig till mobbning av Carlo De Nicola och förplikta EIB att ersätta de skador klaganden lidit, alternativt återförvisa målet till en annan avdelning inom personaldomstolen för att denna i en annan sammansättning ska göra en förnyad prövning av de upphävda punkterna. Detta förutsätter att den anmodade läkarundersökningen först genomförs.

Förplikta Europeiska investeringsbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande överklagande riktas mot personaldomstolens (ensam domare) dom av den 18 december 2015 i mål F-104/13, De Nicola mot Europeiska investeringsbanken.

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden tre grunder.

1.

Första grunden: Förhållandet mellan klaganden och EIB grundas på avtal

Klaganden har härvid sökt ersättning för sina skador med stöd av EIB:s kontraktuella skadeståndsansvar och inte enligt Europeiska unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar.

2.

Andra grunden: Fastställelse av att det förekommit mobbning

Personaldomstolen kan enligt klaganden inte undgå sitt ansvar att utreda påståenden om mobbning. Därför var det totalt rättsstridigt av personaldomstolen att slå fast att yrkandet om fastställelse av att mobbning förekommit inte kunde upptas till prövning. Fastställelse och rättslig kvalificering av de faktiska omständigheterna är ett viktigt föregående villkor som ska vara uppfyllt för att kunna fastställa vilken ersättning som ska utgå för de åberopade skadorna.

3.

Tredje grunden: Yrkandet att EIB ska förpliktas utge ersättning på grund av mobbning

Klaganden gör härvid gällande att villkoren är uppfyllda i förevarande mål för att tribunalen ska kunna pröva uppgifterna och fastställa rätten till ersättning för den lidna skadan.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/42


Tribunalens beslut av den 3 februari 2016 – Experience Hendrix mot OHMI – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Mål T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på tredje avdelningen avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 253, 4.8.2014.


Personaldomstolen

29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/43


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 17 februari 2016 – DE mot Europeiska läkemedelsmyndigheten

(Mål F-58/14) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställd - Beslut att inte förnya ett avtal om visstidsanställning - Artikel 8 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda - Väsentlig förändring av den typ av arbetsuppgifter den anställde utför - Avbrott i karriären - Omvandling av en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning - Omfattas inte))

(2016/C 111/52)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: DE (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (ombud: inledningsvis S. Marino, T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo och advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron, därefter S. Marino, T. Jabłoński, F. Cooney, N. Rampal Olmedo och advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte förnya sökandens anställningsavtal och om skadestånd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

DE ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska läkemedelsmyndighetens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 292, 1.9.2014, s. 63.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/43


Talan väckt den 13 november 2015 – ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-140/15)

(2016/C 111/53)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten C. Cortese)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att ändra beloppet för den efterlevandepension som beviljats sökanden och beloppet för den barnpension som beviljats sökandens tre barn.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara meddelandet om ändring nr 3 från enhetschefen för PMO.4 vid Europeiska kommissionen, vilket innehåller uppgifter om de nya belopp för efterlevandepensionen som beviljats sökanden och för barnpensionerna som beviljats sökandens tre barn och tillställts sökanden den 6 februari 2015, såsom det kompletterats genom motiveringen i tillsättningsmyndighetens beslut av den 3 augusti 2015 att avslå klagomålet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/44


Talan väckt den 26 november 2015 – ZZ mot Europeiska investeringsbanken

(Mål F-145/15)

(2016/C 111/54)

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten E. Nordh)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (EIB)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för år 2014 och talan om ersättning av den ideella skada som åsamkats sökanden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklaring svarandens beslut avseende sökandens betygsrapport för år 2014, inbegripet beslutet om löneförhöjning, utbetalningen av en bonus i samband med denna betygsrapport, samt sökandens efterföljande betygsrapport för år 2014, inbegripet såväl den del som avser sökandens prestation för år 2014, som den del som avser de mål som sätts upp för sökanden för år 2015,

förplikta svaranden att betala sökanden 150 000 euro, jämte ränta, som ersättning för den ideella skada som sökanden åsamkats, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/44


Talan väckt den 28 december 2015 – ZZ m.fl. mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-153/15)

(2016/C 111/55)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaterna N. de Montigny och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut av Europeiska utrikestjänsten som inbegrips i sökandenas lönebesked, vilket innebär en första tillämpning av en av Europeiska utrikestjänstens operativa chef beslutad sänkning, från 25 till 20 procent, av tillägget för levnadsvillkor.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

förklara att det beslut som fattades av Europeiska utrikestjänstens operativa chef den 23 februari 2015 inte är tillämpligt på sökandena,

följaktligen ogiltigförklara sökandenas lönebesked från mars 2015 samt därefter följande lönebesked, såvitt det i dessa tillämpas ett tillägg för levnadsvillkor på 20 procent,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/45


Talan väckt den 6 januari 2016 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-1/16)

(2016/C 111/56)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att inte uppta sökandens namn i förteckningen över tjänstemän som valts ut för att delta i utbildningsprogrammet för certifiering 2014.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 27 mars 2015 att inte uppta sökandens namn i förteckningen över tjänstemän som valts ut för att delta i utbildningsprogrammet för certifiering 2014, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


29.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/45


Personaldomstolens beslut av den 18 februari 2016 – Sesma Merino mot harmoniseringskontoret

(Mål F-125/13) (1)

(2016/C 111/57)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 129, 28.4.2014, s. 37.