ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 380

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
14 november 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 380/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7775 – BTPS/CPPIB/Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2015/C 380/02

Rådets beslut av den 10 november 2015 om utnämning av en ledamot och en suppleant för Ungern i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

2

 

Europeiska kommissionen

2015/C 380/03

Eurons växelkurs

4

2015/C 380/04

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

5

2015/C 380/05

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

6


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 380/06

Uppmaning till intresseanmälan – inbjudan att presentera produkter lämpliga för märkning av dieseloljor och fotogen

7

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 380/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

8

2015/C 380/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

9

2015/C 380/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7825 – KKR/Selecta) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

11


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7775 – BTPS/CPPIB/Haymarket House)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 380/01)

Kommissionen beslutade den 9 november 2015 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att vara tillgängligt

under rubriken Koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32015M7775. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/2


RÅDETS BESLUT

av den 10 november 2015

om utnämning av en ledamot och en suppleant för Ungern i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

(2015/C 380/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (1), särskilt artikel 8,

med beaktande av de kandidatförteckningar som har överlämnats till rådet av medlemsstaternas regeringar och av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna,

med beaktande av förteckningarna över ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 2 december 2013 (2) och av den 12 juni 2014 (3) utnämnde rådet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för perioden till och med den 7 november 2016, med undantag för vissa ledamöter och suppleanter.

(2)

Ungerns regering har lagt fram nomineringar till två platser som ska tillsättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns härmed till ledamot och suppleant i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för perioden till och med den 7 november 2016:

I.   REGERINGSFÖRETRÄDARE

Land

Ledamot

Suppleant

Ungern

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

Artikel 2

Rådet ska vid en senare tidpunkt utnämna de ledamöter och suppleanter som ännu inte har nominerats.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Rådets beslut av den 2 december 2013 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EUT C 360, 10.12.2013, s. 8).

(3)  Rådets beslut av den 12 juni 2014 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter för Litauen och Malta i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EUT C 182, 14.6.2014, s. 14), rådets beslut av den 12 juni 2014 om utnämning av ledamöter och suppleanter för Frankrike i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EUT C 186, 18.6.2014, s. 5).


Europeiska kommissionen

14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/4


Eurons växelkurs (1)

13 november 2015

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,0764

JPY

japansk yen

132,04

DKK

dansk krona

7,4606

GBP

pund sterling

0,70705

SEK

svensk krona

9,3388

CHF

schweizisk franc

1,0786

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,3320

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,032

HUF

ungersk forint

312,23

PLN

polsk zloty

4,2429

RON

rumänsk leu

4,4452

TRY

turkisk lira

3,0960

AUD

australisk dollar

1,5077

CAD

kanadensisk dollar

1,4322

HKD

Hongkongdollar

8,3429

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6483

SGD

singaporiansk dollar

1,5305

KRW

sydkoreansk won

1 257,07

ZAR

sydafrikansk rand

15,4459

CNY

kinesisk yuan renminbi

6,8607

HRK

kroatisk kuna

7,6155

IDR

indonesisk rupiah

14 764,07

MYR

malaysisk ringgit

4,7125

PHP

filippinsk peso

50,722

RUB

rysk rubel

71,7143

THB

thailändsk baht

38,643

BRL

brasiliansk real

4,0847

MXN

mexikansk peso

18,0620

INR

indisk rupie

71,2000


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/5


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2015/C 380/04)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Andorra

Tema : 25-årsdagen av undertecknandet av tullavtalet med Europeiska unionen

Beskrivning : I bakgrund på den övre delen en karta över Andorra och ovanpå denna furstendömets statsvapen. I den nedre delen syns två sammanflätade, mot varandra pekande pilar, vilka symboliserar tullavtalet mellan Andorra och EU, samt de aktuella årtalen ”1990” och ”2015” (det senare även myntets utgivningsår) och det utgivande landets namn: ”ANDORRA”. Omskriften runt kartan lyder: ”25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” (25-årsminnet av undertecknandet av tullavtalet med Europeiska unionen).

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga :

Utgivning : December 2015


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/6


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2015/C 380/05)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Andorra

Tema : 30-årsdagen av myndighetsålder och politiska rättigheter för kvinnor och män vid 18 år.

Beskrivning : Åtsidans inre fält upptas av en bara delvis synlig ung person som röstar. På röstsedeln som denne placerar i en valurna syns inskriften ”ANDORRA”. Till vänster om personen finns de aktuella årtalen ”1985” och ”2015” (det senare även myntets utgivningsår). Omskriften lyder: ”30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (30-jubileet av 18 år som myndighetålder).

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga :

Utgivning : December 2015


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/7


Uppmaning till intresseanmälan – inbjudan att presentera produkter lämpliga för märkning av dieseloljor och fotogen

(2015/C 380/06)

Härmed tillkännages en rättelse till den uppmaning till intresseanmälan genom vilken sökande uppmanas att presentera produkter lämpliga för märkning, för beskattningsändamål, av dieselbrännolja och fotogen, som inleddes den 11 september 2015 (EUT C 299, s. 28).

Rättelsen och infordran av intresseanmälningar är tillgängliga på följande länk:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/8


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 380/07)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 6 november 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Aviva Life & Pensions UK Limited (UKLAP, Förenade kungariket), som tillhör Aviva plc (Aviva, Förenade kungariket), och Public Sector Pension Investment Board (PSP, Kanada), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över en fastighetsportfölj i Förenade kungariket (nedan kallad målportföljen) genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Aviva: Tillhandahåller ett brett utbud av försäkrings-, besparings-, och investeringsprodukter i sjutton länder. Aviva-koncernen är huvudsakligen verksam i Förenade kungariket, Frankrike och Kanada men har även verksamheter på andra platser i Europa och Asien.

—   PSP: Investering av arbetsgivares och arbetstagares nettobidrag och förvaltning av en diversifierad global portfölj, inklusive aktier, obligationer och andra värdepapper med fast avkastning, samt investeringar i riskkapital, fastigheter, infrastruktur och naturresurser.

—   Målportföljen: Fastighetsintressen, inklusive äganderätt, nyttjanderätt och andra intressen i fjorton fastigheter i centrala London. Fastighetsintressena i målportföljen rör huvudsakligen kommersiella kontorsutrymmen, men inbegriper även detaljhandelslokaler och små bostäder i två av fastigheterna.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med Kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.7791 – Aviva/PSP/Property Portfolio JV, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/9


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 380/08)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 6 november 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) (koncentrationsförordningen), genom vilken företaget Sandscape B.V., ytterst kontrollerat av Gunvor Group Ltd (Gunvor, Cypern) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över Kuwait Petroleum Europoort B.V. (KPE, Nederländerna) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Gunvor är det ledande holdingbolaget inom Gunvor Group som är verksamt inom grossistförsäljning och raffinering av råolja i föregående led, och försäljning inom ledet efter raffinaderiledet av raffinerade oljeprodukter.

KPE driver ett raffinaderi i Rotterdams hamn och är verksamt inom raffinering av råolja och i försäljning inom ledet efter raffinaderiledet av raffinerade oljeprodukter.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.7832 – Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/10


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 380/09)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 9 november 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Vivalto Bel (Belgien), CDC International Capital (Frankrike) och Mubadala Developement Company PJSC (Mubadala, Abu Dhabi) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget Groupe Vivalto Santé (Frankrike) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Vivalto Bel: familjeägt holdingföretag som investerar främst i hälso- och sjukvårdssektorn.

—   CDC International Capital: dotterbolag till Caisse des Dépôts et Consignations som ägnar sig åt direktinvesteringar i partnerskap med nationella placeringsfonder och internationella institutionella investerare.

—   Mubadala: nationell placeringsfond i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

—   Vivalto Santé: driver privata hälso- och sjukvårdsinrättningar i Frankrike.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till denna lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.7833 – CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7825 – KKR/Selecta)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 380/10)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 6 november 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget KKR&Co LLP (KKR, Förenta staterna) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Selecta AG (Selecta, Schweiz) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   KKR: tillhandahållande av alternativa kapitalförvaltningstjänster för offentliga och privata marknadsinvesterare.

—   Selecta: tillhandahållande av varuautomater, t.ex. försäljning av konsumtionsvaror till varuautomater och andra liknande varor, samt påfyllning och underhåll av mat- och dryckesautomater.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med Kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.7825 – KKR/Selecta, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.