ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 350

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
22 oktober 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 350/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7774 – Antofagasta/Barrick/Zaldivar) ( 1 )

1

2015/C 350/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7767 – FIS/Sungard) ( 1 )

1

2015/C 350/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7734 – Lockheed Martin/Sikorsky Aircraft) ( 1 )

2

2015/C 350/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7765 – Carlyle/Veritas) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 350/05

Eurons växelkurs

3

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2015/C 350/06

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

4

2015/C 350/07

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

4


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Efta-domstolen

2015/C 350/08

Domstolens dom av den 31 mars 2015 i mål E-17/14 – Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein (Underlåtenhet av en EES/Eftastat att fullgöra sina skyldigheter – Etableringsfrihet – Restriktioner för utövande av yrket Dentist i Liechtenstein – Proportionalitet)

5

2015/C 350/09

Domstolens dom av den 31 mars 2015 i mål E-20/14 – Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island (Underlåtenhet av avtalsslutande part att fullgöra sina skyldigheter – Underlåtet genomförande – Förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss)

6

2015/C 350/10

Domstolens dom av den 31 mars 2015 i mål E-21/14 – Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island (Underlåtenhet av en EES-/Eftastat att fullgöra sina skyldigheter – Underlåtet genomförande – Direktiv 2010/30/EU om produktinformation om energiförbrukning)

7

2015/C 350/11

Domstolens dom av den 9 april 2015 i mål E-16/14 – Pharmaq AS mot Intervet International BV (Veterinärmedicinska läkemedel – Tilläggsskydd – Förordning (EEG) nr 1768/92 – Begreppet första godkännandet att saluföra en produkt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Verksam beståndsdel)

8

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 350/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7766 – HNA Group/Aguila) ( 1 )

9

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2015/C 350/13

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

10


 

Rättelser

2015/C 350/14

Rättelse till Utlysning 2016 – EAC/A04/2015 – Programmet Erasmus+ ( EUT C 347 av den 20.10.2015 )

14


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7774 – Antofagasta/Barrick/Zaldivar)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 350/01)

Kommissionen beslutade den 15 oktober 2015 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att vara tillgängligt

under rubriken Koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32015M7774. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7767 – FIS/Sungard)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 350/02)

Kommissionen beslutade den 16 oktober 2015 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att vara tillgängligt

under rubriken Koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32015M7767. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7734 – Lockheed Martin/Sikorsky Aircraft)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 350/03)

Kommissionen beslutade den 15 oktober 2015 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att vara tillgängligt

under rubriken Koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32015M7734. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7765 – Carlyle/Veritas)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 350/04)

Kommissionen beslutade den 12 oktober 2015 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att vara tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32015M7765. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/3


Eurons växelkurs (1)

21 oktober 2015

(2015/C 350/05)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1354

JPY

japansk yen

136,30

DKK

dansk krona

7,4596

GBP

pund sterling

0,73490

SEK

svensk krona

9,4219

CHF

schweizisk franc

1,0864

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,2625

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,079

HUF

ungersk forint

311,25

PLN

polsk zloty

4,2757

RON

rumänsk leu

4,4315

TRY

turkisk lira

3,2989

AUD

australisk dollar

1,5707

CAD

kanadensisk dollar

1,4764

HKD

Hongkongdollar

8,7995

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6869

SGD

singaporiansk dollar

1,5815

KRW

sydkoreansk won

1 292,65

ZAR

sydafrikansk rand

15,2444

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,2088

HRK

kroatisk kuna

7,6165

IDR

indonesisk rupiah

15 610,11

MYR

malaysisk ringgit

4,8669

PHP

filippinsk peso

52,730

RUB

rysk rubel

71,3405

THB

thailändsk baht

40,375

BRL

brasiliansk real

4,4577

MXN

mexikansk peso

18,9044

INR

indisk rupie

73,9444


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/4


Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

(2015/C 350/06)

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut fattats om att stänga det fiske som anges i följande tabell:

Datum och tidpunkt för stängning

19.9.2015

Varaktighet

19.9.2015–31.12.2015

Medlemsstat

Belgien

Bestånd eller grupp av bestånd

ANF/8ABDE.

Art

Marulkfiskar (Lophiidae)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

Typ av fiskefartyg

Referensnummer

49/TQ104


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.


22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/4


Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

(2015/C 350/07)

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut fattats om att stänga det fiske som anges i följande tabell:

Datum och tidpunkt för stängning

19.9.2015

Varaktighet

19.9.2015–31.12.2015

Medlemsstat

Belgien

Bestånd eller grupp av bestånd

HKE/8ABDE.

Art

Kummel (Merluccius merluccius)

Område

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

Typ av fiskefartyg

Referensnummer

48/TQ104


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Efta-domstolen

22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/5


DOMSTOLENS DOM

av den 31 mars 2015

i mål E-17/14

Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein

(Underlåtenhet av en EES/Eftastat att fullgöra sina skyldigheter – Etableringsfrihet – Restriktioner för utövande av yrket ”Dentist” i Liechtenstein – Proportionalitet)

(2015/C 350/08)

Domstolen meddelade den 31 mars 2015 dom i mål E-17/14, Eftas övervakningsmyndighet mot Furstendömet Liechtenstein. Eftas övervakningsmyndighet hade yrkat att domstolen skulle fastställa att Furstendömet Liechtenstein, genom att bibehålla nationella bestämmelser såsom artikel 63 i lagen om hälso- och sjukvård och övergångsbestämmelsen i lagen om upphävande av lagen om hälso- och sjukvård, bland annat tillämpningen av artikel 63.2 i lagen om hälso- och sjukvård i dessa avseenden, som kräver att en legitimerad ”Dentist” måste utöva sitt yrke som anställd, under en fullständigt kvalificerad tandläkares direkta överinseende, ledning och ansvar, har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 31 i EES-avtalet. Domstolen var sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (referent) och Páll Hreinsson, domare.

Domslutet lyder:

1.

Furstendömet Liechtenstein har genom att bibehålla artikel 63 i lagen om hälso- och sjukvård, som kräver att en person med den tyska yrkestiteln ”Dentist” måste utöva sitt yrke som anställd, under direkt överinseende, ledning och ansvar av en fullständigt kvalificerad tandläkare (”Zahnarzt”), underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 31 i EES-avtalet.

2.

Furstendömet Liechtenstein ska bära rättegångskostnaderna.


22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/6


DOMSTOLENS DOM

av den 31 mars 2015

i mål E-20/14

Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island

(Underlåtenhet av avtalsslutande part att fullgöra sina skyldigheter – Underlåtet genomförande – Förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss)

(2015/C 350/09)

Domstolen meddelade den 31 mars 2015 dom i mål E-20/14, Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island. Eftas övervakningsmyndighet hade yrkat att domstolen skulle fastställa att Republiken Island genom att underlåta att inom fastställd frist anta eller till Eftas övervakningsmyndighet anmäla de åtgärder som är nödvändiga för att i nationell lagstiftning genomföra den rättsakt som det hänvisas till i punkt 56x i kapitel V i bilaga XIII till EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss), så som den anpassats till avtalet genom protokoll 1 till detta, har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 7 i EES-avtalet. Domstolen var sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen och Páll Hreinsson (referent), domare.

Domslutet lyder:

1.

Republiken Island har genom att inte inom fastställd frist anta de åtgärder som är nödvändiga för att i nationell lagstiftning genomföra den rättsakt som det hänvisas till i punkt 56x i kapitel V i bilaga XIII till EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss), så som den anpassats till avtalet genom protokoll 1 och genom den gemensamma kommitténs beslut nr 17/2011 av den 1 april 2011, underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 7 i EES-avtalet.

2.

Republiken Island ska bära rättegångskostnaderna.


22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/7


DOMSTOLENS DOM

av den 31 mars 2015

i mål E-21/14

Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island

(Underlåtenhet av en EES-/Eftastat att fullgöra sina skyldigheter – Underlåtet genomförande – Direktiv 2010/30/EU om produktinformation om energiförbrukning)

(2015/C 350/10)

Domstolen meddelade den 31 mars 2015 dom i mål E-21/14, Eftas övervakningsmyndighet mot Republiken Island. Eftas övervakningsmyndighet hade yrkat att domstolen skulle fastställa att Republiken Island genom att underlåta att inom föreskriven frist anta eller till Eftas övervakningsmyndighet anmäla de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra den rättsakt som det hänvisas till i punkt 4 i kapitel IV i bilaga II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser), så som den anpassats till avtalet genom protokoll 1 till detta, underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt rättsakten och artikel 7 i EES-avtalet. Domstolen var sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (referent) och Páll Hreinsson, domare.

Domslutet lyder:

1.

Republiken Island har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 4 i kapitel IV i bilaga II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser), så som den anpassats till avtalet genom protokoll 1 till detta, och enligt artikel 7 i EES-avtalet, genom att underlåta att anta de nödvändiga åtgärderna för att genomföra rättsakten inom den föreskrivna fristen.

2.

Republiken Island ska bära rättegångskostnaderna.


22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/8


DOMSTOLENS DOM

av den 9 april 2015

i mål E-16/14

Pharmaq AS mot Intervet International BV

(Veterinärmedicinska läkemedel – Tilläggsskydd – Förordning (EEG) nr 1768/92 – Begreppet ”första godkännandet att saluföra en produkt” i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – Verksam beståndsdel)

(2015/C 350/11)

Domstolen meddelade den 9 april 2015 dom i mål E-16/14, Pharmaq AS mot Intervet International BV. Oslo tingrett hade begärt ett yttrande enligt artikel 34 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol om tolkningen av artiklarna 2, 3 och 4 i förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 när det gäller upprättandet av ett tilläggsskydd för läkemedel. Domstolen var sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen och Páll Hreinsson (referent), domare. Domslutet lyder:

1.

Enligt förordning (EEG) nr 1768/92 kan ett tilläggsskydd för veterinärläkemedel meddelas i en EES-stat på grundval av ett godkännande för försäljning utfärdat i den staten enligt det administrativa tillståndsförfarande som anges i direktiv 2001/82/EG avdelning III, inbegripet tillståndsförfarandet under särskilda omständigheter enligt artikel 26.3 i det direktivet. Ett sådant godkännande för försäljning är ett giltigt godkännande, eventuellt också det första godkännandet att saluföra produkten såsom veterinärmedicinsk läkemedelsprodukt i enlighet med vad som anges i förordning (EEG) nr 1768/92 artikel 3 b och 3 d.

Tillstånd meddelade på grundval av direktiv 2001/82/EG artikel 8 första stycket utgör inte godkännande för försäljning enligt förordning (EEG) nr 1768/92. Den undantagsbestämmelsen har starkt begränsad tillämpning, eftersom den bara får användas vid allvarlig förekomst av epizooti där lämpliga läkemedelsprodukter saknas och efter det att Eftas övervakningsmyndighet har underrättats om de närmare användningsvillkoren.

Avgörandet av huruvida de ”särskilda tillståndsundantag” eller ”AR 16-licenser”, vilka meddelades av de norska respektive irländska myndigheterna mellan 2003 och 2011, och de tillfälliga försäljningstillstånd som meddelades i Förenade kungariket 2005 utfärdades i enlighet med nationella bestämmelser som genomför direktiv 2001/82/EG artikel 8 första stycket eller artikel 26.3 beror i huvudsak på hur de faktiska omständigheterna bedömdes i det nationella rättsliga förfarandet, vilket är en sak för den nationella domstolen.

2.

Enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 1768/92 täcker tilläggsskyddet en specifik virusstam som omfattas av det grundläggande patentet men som inte nämns i godkännandet för försäljning av ett virusvaccin enligt artikel 3.b i förordning (EEG) nr 1768/92 endast om den specifika stammen utgör samma verksamma beståndsdel som den godkända läkemedelsprodukten och har terapeutiska effekter som faller inom de terapeutiska indikationer som försäljningstillståndet meddelades för. Det är inte relevant huruvida ett läkemedel baserat på en sådan annan stam kräver ett separat försäljningstillstånd. Prövningen av sådana sakomständigheter tillkommer den nationella domstolen.

Ett tilläggsskydd är ogiltigt om det har fått ett större omfång än vad som anges i det relevanta godkännandet för försäljning.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/9


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7766 – HNA Group/Aguila)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 350/12)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 15 oktober 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget HNA Group Co., Ltd (HNA Group, Kina), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Aguila 2 SA, Swissport-koncernens holdingbolag (tillsammans med dess dotterbolag, Swissport, Luxemburg), genom förvärv av värdepapper.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

HNA Group: Konglomerat som består av kärnaffärsenheter inom luftfart, aktieposter, kapital, turism och logistik. Genom sin affärsenhet HNA Aviation förvaltar HNA Group luftfartsrelaterade företag, med inriktning på Kina och den asiatiska regionen. HNA Group, genom sina kontrollerade flygbolag, är verksamt på ett antal flygplatser inom EES.

Swissport: Tillhandahåller marktjänster, godshantering och tillhörande tjänster på flygplatser till flygbolag inom och utanför Europa.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.7766 – HNA Group/Aguila, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/10


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 350/13)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (2)

”FRANKFURTER GRÜNE SOßE”/”FRANKFURTER GRIE SOß”

EG-nr: DE-PGI-0005-0884-13.7.2011

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Namn

”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Tyskland

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade.

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” är en blandning av färska örtkryddor och består av färska blad, stjälkar och skottspetsar från de sju kryddväxterna Borago officinalis (gurkört), Anthriscus cerefolium var. sativus (dansk körvel), Lepidium sativum (smörgåskrasse), Petroselinum crispum (persilja), Sanguisorba minor (pimpinell), Rumex acetosa (ängssyra) och Allium schoenoprasum (gräslök).

Det är frågan om en naturprodukt vars enskilda beståndsdelar kan variera med avseende på storlek, yta, struktur och färg beroende på säsong och således beroende på solljusets intensitet, temperaturen och andra naturliga väderförhållanden.

Kryddblandningen ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” får endast innehålla färska blad, stjälkar och skottspetsar.

Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa och Anthriscus cerefolium var. sativus är blandningens huvudsakliga beståndsdelar och utgör cirka 75 % av den totala vikten, medan färska blad, stjälkar och skottspetsar från Allium schoenoprasum, Sanguisorba minor och Lepidium sativum sammanlagt utgör cirka 25 % av den totala vikten. Beroende på årstid och de varierande naturliga biologiska egenskaperna hos enskilda arter varierar den kvantitativa sammansättningen av enskilda kryddor i kryddblandningen i förhållande till den totala vikten. Ingen kryddsort får utgöra mer än 30 % av den totala vikten. Vidare får viktandelen av kryddorna Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa och Anthriscus cerefolium var. sativus som enskilda kryddor inte utgöra mindre än cirka 8 % och de under vissa årstider särskilt smakrika kryddorna Allium schoenoprasum, Sanguisorba minor samt Lepidium sativum får inte utgöra mindre än 3 % av kryddblandningen.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Odlingen av de sju enskilda kryddorna som används i ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” (på friland samt i skyddad odling) samt skörden av färska blad, stjälkar och skottspetsar ska äga rum i det avgränsade geografiska området. Petroselinum crispum kan temporärt (t.ex. vid exceptionella och tillfälliga säsongsbetonade fluktuationer i tillgängligheten beroende på om väderförhållandena har lett till missväxt i det geografiska området) även komma från trädgårdsodlingar utanför det avgränsade geografiska området. Därvid ska det säkerställas att nämnda krydda kan bindas ihop till knippen i färskt tillstånd och senast 36 timmar efter att den skördats.

Endast på grund av det geografiska områdets högt utvecklade tekniska infrastruktur (internationell flygplats och fullständig kylkedja) samt särdragen hos den enskilda kryddan Petroselinum crispum är det möjligt att tillsätta den inom 36 timmar efter skörden. Det är inte tillåtet att tillsätta andra kryddor från trädgårdsodlingar utanför det geografiska området. Dessa kryddor måste härstamma från trädgårdsodlingar inom det geografiska området.

Sammansättningen av de sju enskilda kryddväxterna till ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” samt framställningen av de sammanbundna knippena måste äga rum helt manuellt i det avgränsade geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Bladen och bladstjälkarna från de enskilda kryddorna i ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” packas parallellt ovanpå varandra i skikt genom traditionellt handarbete på ett sätt som är särskilt skonande för bladen. Därefter buntas de ihop och slås in i ogenomskinligt specialpapper som är vattenavstötande på insidan. Samtidigt som de sammanbundna knippena framställs, kontrolleras sammansättningen och de aktuella blandningsproportionerna finjusteras.

Det är inte tillåtet att automatiskt eller mekaniskt packa kryddorna som ingår i ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” i skikt och bunta ihop dem till knippen genom att använda förpackningsmaskiner eller liknande på grund av att detta påverkar kryddornas arom negativt. Endast genom denna särskilt skonsamma manuella metod för att packa de enskilda oskurna bladen, skottspetsarna och bladstjälkarna från enskilda kryddor ovanpå varandra i skikt för hand – vilket liknar arbetet i en fabrik – håller sig nämligen de enskilda färska kryddornas utpräglade arom tills kryddorna förädlas till maträtt. Kryddorna får då sin typiska unika smak som blandning av skurna blad i den tillredda rätten, samtidigt som den särskilda konsistensen i de färska beståndsdelarna bevaras.

”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” saluförs med en totalvikt på minst 250 gram som traditionell blandning av hela färska kryddor. De sammanbundna knippena på 250 gram utgör den traditionella form i vilken produkten saluförs till slutkonsumenterna i Frankfurt och dess omgivningar. Dessutom erbjuds produkten även till storkonsumenter i större knippen (t.ex. 1 kg, 5 kg).

3.7   Särskilda regler för märkning

På de sammanbundna knippena är det obligatoriskt att ange ”Frankfurter Grüne Soße” eller alternativt ”Frankfurter Grie Soß” samt en uppräkning av de sju kryddorna i grönt tryck på utsidan av det speciella papper som anges under punkt 3.6. Tillägget frische Kräuterkomposition zur Zubereitung der ”Grünen Soße” [färsk kryddblandning för tillredning av ”Grüne Soße”] anges tydligt läsbart under ovannämnda text.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska området utgörs av staden Frankfurt am Main och de direkt angränsande städerna och kommunerna Oberursel, Bad Homburg, Karben, Bad Vilbel, Niederdorfelden, Maintal, Offenbach am Main, Neu-Isenburg, Mörfelden-Walldorf, Rüsselsheim, Raunheim, Kelsterbach, Hattersheim, Kriftel, Hofheim, Kelkheim, Liederbach, Sulzbach, Schwalbach, Eschborn och Steinbach.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Småskalig trädgårdsodling har varit tradition i Frankfurt sedan mycket långt tillbaka på grund av den politiska avgränsningen till den omgivande regionen. Sådan trädgårdsodling nämns för första gången i historiska dokument redan år 1215. Utgående från dessa odlingstraditioner förträngdes mer storskaligt jordbruk fortlöpande under århundradenas lopp till den omgivande regionen. På grund av de lokala arvsreglerna delades dessutom marken upp i allt mindre delar. På dessa till viss del mycket små ytor har sedan den särskilda odlingen av olika kryddsorter och arter (som pimpinell) utvecklats under århundradenas lopp. Dessa arter odlas knappast utanför Frankfurt.

I Frankfurt har den judiska andelen av befolkningen traditionellt varit stor. Denna befolkningsgrupp hade särskilda matvanor och senast vid slutet av 1800-talet hade i synnerhet detta bidragit till att främja konsumtionen och således även odlingen av färska kryddor.

Ett ytterligare särdrag utgör de särskilda kunskaperna som kryddodlarna i Frankfurt har. Endast kryddodlarna känner nämligen till hur de olika varierande egenskaperna och beståndsdelarna inom en blandning (sammanbundet knippe av färska kryddor) kan utjämnas för att konsumenten ska få en harmonisk smakupplevelse. Särskilt effekterna av årstidernas växlingar och de varierande odlingsmöjligheterna samt den varierande tillgången på enskilda kryddor på friland eller från skyddad odling, samt kryddornas färg, smakintensitet och arom vid den senare bearbetningen (effekt på konsistensen) är därvid betydelsefulla för den traditionella produkten.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” är en specialitet av färska kryddor. Produkten är välkänd och populär hos konsumenterna i det berörda geografiska området. Den utgör en viktig bas för diverse varierande maträtter och åtnjuter således ett högt anseende.

Från 1920-talet till 1950-talet skedde en utveckling genom vilken beteckningen ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß”, som avsåg blandningen av färska kryddor, etablerade sig permanent och självständigt i förhållande till den färdiga rätten med namnet ”Grüne Soße”. Detta berodde huvudsakligen på att de sammanbundna knippena för första gången konsekvent märktes med ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” under denna tidsperiod.

Eftersom dessa sammanbundna knippen med kryddor även började saluföras i större utsträckning i omgivningarna kring staden från och med denna tidsperiod, ökade användningen av beteckningen ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” för blandningen av färska kryddor som bas för diverse maträtter. Detta skedde som en avgränsning mot ”Kasseler Grüne Soße” (som innehåller andra kryddor), dvs. en blandning av färska kryddor som även förekommer på marknaden. ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” har dessutom under flera generationer även etablerat sig på många olika sätt som en identitetsskapande regional produkt i samhället och kulturen i det geografiska området. Kryddodlarna har förvärvat särskilda kunskaper om odling och skörd av de enskilda kryddorna och har därigenom fått unika kunskaper och färdigheter kring hur man kan framställa en särskilt harmonisk blandning av de sju enskilda kryddorna. Dessa kunskaper har i flera familjer utvecklats under flera generationer, vilket framgår av flera utställningar och uppmärksammas i form av monument (”Grüne Soße”-monumentet) och muséer (Oberräder Gärtnermuseum) samt genom en egen kulturfestival (Grüne Soße Festival).

Sedan flera generationer identifierar sig stora delar av Frankfurts befolkning i hög grad med den lokala specialiteten av färska kryddor ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß”. Detta framgår bland annat genom att den särskilda kryddblandningen ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß”, som framställs manuellt nära kunderna och på ort och ställe i det geografiska området, inte enbart uppmärksammas i ett flertal tidningsartiklar och på tv, utan även diskuteras på internet på ett genomgripande välvilligt sätt och med en typisk lokal särprägel. Några belägg för kryddblandningens betydelse är bland annat romanen Die abenteuerliche Reise der sieben Kräuter av Horst Nopens, publikationen från Volkshochschule Frankfurt Des war die Zeit, diverse tv-program av den regionala statliga tv-kanalen HR, samt olika publikationer av konstnärer, kulturarbetare och staden Frankfurt avseende temat ”Sieben Kräuter müssen es sein – Die Frankfurter Grüne Soße”.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Detta geografiska område utgör inte enbart det område där den småskaliga kryddodlingen utövas sedan flera generationer, utan även det område där ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” huvudsakligen saluförs och konsumeras. Genom det långvariga samspelet mellan kryddodlarna å ena sidan och konsumenterna (privata köpare och restauranger) å andra sidan, har det under flera generationer småningom utvecklats en viss uppfattning om hur en ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” ska vara beskaffad. Denna särskilda kunskap har uteslutande utvecklats hos kryddodlarna i Frankfurt och finns bevarad där än i dag och kan inte hittas någon annanstans.

Den särskilda kunskapen och den know-how om när och hur man ska agera vid skörden och framställningen av knippena samt kunskapen om de enskilda kryddornas särskilda beskaffenhet, särskilt arom, färg och smak – å ena sidan på grund av de under punkt 5.1 angivna geografiska särdragen och å andra sidan på grund av den under punkt 3.5 beskrivna särskilda harmoniska sammanställningen av de enskilda kryddorna till ett knippe – har medfört att den lokala produktionen av kryddblandningen i det geografiska området anses utgöra ett kulturarv som förs vidare till efterkommande generationer. ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” utgör i egenskap av blandning av färska kryddor ett värdefullt kulturarv som måste bevaras.

Den långa traditionen att odla de färska kryddor som ingår i ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” har främjats genom läget och efterfrågan i Frankfurt och dess omgivningar. Denna tradition går hand i hand med rätten ”Grüne Soße” som är fast förankrad i det regionala köket.

Vad som huvudsakligen är speciellt med kryddblandningen ”Frankfurter Grüne Soße”/”Frankfurter Grie Soß” är att än i dag använder varje hushåll eller varje gastronom sitt eget individuella recept för att tillreda kryddorna till den färdiga rätten med beteckningen ”Grüne Soße”.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (3))

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41038


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Se fotnot 2.


Rättelser

22.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 350/14


Rättelse till Utlysning 2016 – EAC/A04/2015 – Programmet Erasmus+

( Europeiska unionens officiella tidning C 347 av den 20 oktober 2015 )

(2015/C 350/14)

Punkt 5 ”Sista ansökningsdag” har ändrats enligt följande vad gäller programområde 2 – Strategiska partnerskap:

Programområde 2

Strategiska partnerskap på ungdomsområdet

2 februari 2016

Strategiska partnerskap inom allmän och yrkesinriktad utbildning

31 mars 2016

Strategiska partnerskap på ungdomsområdet

26 april 2016

Strategiska partnerskap på ungdomsområdet

4 oktober 2016