ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 333

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
9 oktober 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 333/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7666 – Repsol Química/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 333/02

Eurons växelkurs

2

2015/C 333/03

Meddelande från kommissionen om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för de 28 medlemsstaterna från och med den 1.11.2015 (Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 ( EUT L 140, 30.4.2004, s. 1 ))

3

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2015/C 333/04

Meddelande från Republiken Polen avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten i området Moszenica

4


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 333/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7763 – TCCC/Cobega/CCEP) ( 1 )

6

2015/C 333/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7750 – Delphi/HellermannTyton) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

7

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2015/C 333/07

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

8

2015/C 333/08

Meddelande till Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev och Shamil Magomedovich Ismailov som genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1815 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

12


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

9.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7666 – Repsol Química/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 333/01)

Kommissionen beslutade den 6 augusti 2015 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på spanska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att vara tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32015M7666. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

9.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/2


Eurons växelkurs (1)

8 oktober 2015

(2015/C 333/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1254

JPY

japansk yen

134,92

DKK

dansk krona

7,4611

GBP

pund sterling

0,73660

SEK

svensk krona

9,2790

CHF

schweizisk franc

1,0935

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,2185

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,117

HUF

ungersk forint

312,17

PLN

polsk zloty

4,2321

RON

rumänsk leu

4,4162

TRY

turkisk lira

3,3012

AUD

australisk dollar

1,5664

CAD

kanadensisk dollar

1,4683

HKD

Hongkongdollar

8,7220

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7050

SGD

singaporiansk dollar

1,5890

KRW

sydkoreansk won

1 305,49

ZAR

sydafrikansk rand

15,1556

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,1507

HRK

kroatisk kuna

7,6135

IDR

indonesisk rupiah

15 619,12

MYR

malaysisk ringgit

4,7500

PHP

filippinsk peso

51,923

RUB

rysk rubel

70,3304

THB

thailändsk baht

40,500

BRL

brasiliansk real

4,3574

MXN

mexikansk peso

18,6929

INR

indisk rupie

73,2592


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


9.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/3


Meddelande från kommissionen om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för de 28 medlemsstaterna från och med den 1.11.2015

(Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1))

(2015/C 333/03)

Basräntor beräknade i enlighet med meddelandet från kommissionen om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (EUT C 14, 19.1.2008, s. 6). Referensräntan ska, beroende på hur den används, beräknas genom att till basräntan addera de marginaler som fastställs i detta meddelande. Det innebär att diskonteringsräntan ska beräknas genom att en marginal på 100 räntepunkter adderas till basräntan. I kommissionens förordning (EG) nr 271/2008 av den 30 januari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 föreskrivs att också återkravsräntan beräknas genom att 100 räntepunkter adderas till basräntan, om inte annat anges i ett särskilt beslut.

Ändrade räntor anges i fetstil.

Föregående tabell offentliggjordes i EUT C 281, 26.8.2015, s. 3.

Från

Till

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.11.2015

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,37

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,53

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,21

0,17

0,17

1,02

1.9.2015

31.10.2015

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,29

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,53

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,17

0,17

0,17

1,02

1.8.2015

31.8.2015

0,17

0,17

1,85

0,17

0,52

0,17

0,24

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,58

1,80

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

1,76

0,17

1,67

- 0,13

0,17

0,17

1,02

1.7.2015

31.7.2015

0,22

0,22

1,85

0,22

0,52

0,22

0,24

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,58

1,80

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,76

0,22

1,67

- 0,07

0,22

0,22

1,02

1.6.2015

30.6.2015

0,22

0,22

2,18

0,22

0,52

0,22

0,17

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,58

2,21

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

1,76

0,22

1,67

0,00

0,22

0,22

1,02

1.5.2015

31.5.2015

0,26

0,26

2,18

0,26

0,52

0,26

0,27

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

1,58

2,21

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2,16

0,26

2,04

0,13

0,26

0,26

1,02

1.4.2015

30.4.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,42

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,23

0,34

0,34

1,02

1.3.2015

31.3.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,04

0,33

0,34

0,34

1,02

1.1.2015

28.2.2015

0,34

0,34

2,18

0,34

0,52

0,34

0,66

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

1,58

2,21

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

2,16

0,34

2,63

0,46

0,34

0,34

1,02


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

9.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/4


Meddelande från Republiken Polen avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten i området Moszenica

(2015/C 333/04)

Förfarandet gäller koncession för prospektering efter eller undersökning av stenkolbäddsmetan i området Moszenica i vojvodskapet Śląskie (Schlesien):

Namn

Disposition 2000

X

Y

Moszczenica

5 536 180,58

6 537 551,72

5 534 963,28

6 537 566,01

5 533 784,88

6 539 829,49

5 536 110,35

6 541 152,16

5 535 734,19

6 543 029,12

5 535 025,71

6 542 901,34

5 533 132,15

6 542 559,78

5 532 937,96

6 539 390,94

5 532 375,39

6 538 685,86

5 532 812,60

6 536 463,98

5 533 786,70

6 536 942,74

5 534 805,65

6 537 051,67

Ansökningar om koncession måste gälla samma område.

Ansökningarna ska inges till polska miljöministeriets huvudkontor senast kl. 12.00 centraleuropeisk tid inom 91 dagar efter dagen för offentliggörandet av detta meddelande i Europeiska unionens officiella tidning.

De mottagna ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

a)

Den teknik som föreslås användas för utförandet av arbetet (bedömningsvikt 40 %).

b)

Den sökandes tekniska och ekonomiska kapacitet (bedömningsvikt 50 %).

c)

Erbjuden ersättning för nyttjanderätt för gruvdrift (bedömningsvikt 10 %).

Minimiersättningen för fastställande av nyttjanderätt för gruvdrift för området Moszenica är

    under en treårig basperiod 2 000,00 PLN per år,

    för det fjärde och femte giltighetsåret för avtalet om nyttjanderätt för gruvdrift 2 000,00 PLN per år,

    för det sjätte och därpå följande giltighetsår för avtalet om nyttjanderätt för gruvdrift 2 098,28 PLN per år,

1.

när det gäller prospektering efter stenkolbäddsmetan:

    under en treårig basperiod 4 000,00 PLN per år,

    för det fjärde och femte giltighetsåret för avtalet om nyttjanderätt för gruvdrift 4 000,00 PLN per år,

    för det sjätte och därpå följande giltighetsår för avtalet om nyttjanderätt för gruvdrift 4 196,55 PLN per år,

2.

när det gäller undersökning av stenkolbäddsmetan:

    under en femårig basperiod 6 000,00 PLN per år,

    för det sjätte, sjunde och åttonde giltighetsåret för avtalet om nyttjanderätt för gruvdrift 6 000,00 PLN per år,

    för det nionde och därpå följande giltighetsår för avtalet om nyttjanderätt för gruvdrift 6 000,00 PLN per år.

3.

när det gäller prospektering efter och undersökning av stenkolbäddsmetan:

Ansökningsförfarandet avslutas inom sex månader efter ansökningstidens utgång. De ansökande underrättas skriftligen om resultatet.

Ansökningarna ska inges på polska.

Den koncessionsgivande myndigheten tilldelar den som utgår som vinnare i ansökningsförfarandet koncession för prospektering efter och undersökning av stenkolbäddsmetan, med hänsyn till behöriga myndigheters ståndpunkt, och ingår med denne ett avtal om nyttjanderätt för gruvdrift.

För att ett företag ska få utföra prospektering efter eller undersökning av stenkolbäddsmetan i Polen måste det inneha både nyttjanderätt för gruvdrift och koncession för prospektering.

Ansökningar skickas till

Ministerstwo Środowiska – Polens miljöministerium

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLEN

För mer information:

Miljöministeriets webbplats: www.mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska – Polens miljöministerium

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLEN

Tfn +48 223692449, fax +48223692460

E-post: dgikg@mos.gov.pl


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

9.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/6


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7763 – TCCC/Cobega/CCEP)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 333/05)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 2 oktober 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen The Coca-Cola Company (The Coca-Cola, Förenta staterna) och Cobega SA (Cobega, Spanien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över det nyskapade företaget Coca-Cola European Partners Plc (CCEP, Förenta staterna) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   The Coca-Cola: varumärkesinnehavare, licensgivare och tillverkare av läskedryckskoncentrat och saft.

—   Cobega: tappning på flaskor och distribution av drycker.

—   CCEP: tappning på flaskor och distribution av drycker. CCEP kommer att kombinera verksamheten med följande tappningsföretag för icke-alkoholhaltiga drycker: Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Coca-Cola Enterprises Inc., Coca-Cola Iberian Partners SA och Vífilfell hf.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.7763 – TCCC/Cobega/CCEP, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


9.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/7


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7750 – Delphi/HellermannTyton)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 333/06)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 2 oktober 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 och till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Delphi Automotive plc (Delphi, Förenade kungariket) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget HellermannTyton Group plc (HellermannTyton, Förenade kungariket) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 30 juli 2015.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Delphi: global tillverkning och leverans av fordonskomponenter till tillverkare av originalutrustning samt distribution av bilreservdelar. Delphis fordonskomponenter används huvudsakligen som en del av fordons elsystem, framdrivningssystem och säkerhetssystem.

—   HellermannTyton: tillverkning och leverans av kabelhanteringslösningar för fordonssektorn, elsektorn och telekommunikationssektorn. HellermanTytons kabelhanteringslösningar omfattar fästen, identifierings-, isolerings- och skyddsprodukter, nätkonnektivitetsprodukter och installatörslösningar.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.7750 – Delphi/HellermannTyton, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

9.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/8


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2015/C 333/07)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (2)

”ALHEIRA DE MIRANDELA”

EU-nr: PT-PGI-0005-0864 – 10.3.2011

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning

”Alheira de Mirandela”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Portugal

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

”Alheira de Mirandela” är en traditionell rökt, hästskoformad och cylindrisk korv. Den består av en fingrynig färs, där bitar av strimlat kött kan urskiljas, som stoppas i saltad naturtarm från nötkreatur vars ändar knyts ihop med bomullstråd.

Produkten har följande egenskaper:

Fysikalisk-kemiska egenskaper:

Omkring 20–25 cm lång korv med ojämnt guldbrun färg.

Diameter: 2–3 cm.

Vikt: 150–200 g.

Proteinhalt: över 14 %.

Fukthalt: under 50 %.

Fetthalt: under 18 %.

Sensoriska och organoleptiska egenskaper:

Något rökig arom.

Något rökig smak med inslag av pepprig och mycket fruktig olivolja och vitlöksbaserad smaksättning.

Heterogen textur där små bitar av strimlat kött kan urskiljas.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Vid tillverkning av ”Alheira de Mirandela” används följande råvaror:

Griskött

Det kött som används för framställning av ”Alheira de Mirandela” kommer från hela slaktkroppen av grisar av rasen Bísara, renrasiga eller korsade med raserna Landrace, Large White, Duroc eller Pietrain (minst 50 % Bísara). Inälvorna används emellertid inte.

Fjäderfäkött

Kycklingkött används för att berika buljongen och tillsätts sedan i korvsmeten. Köttet kan komma från alla delar av kycklingen utom inälvorna.

Viltkött (valfritt)

Kött från anka, rapphöna, kanin, hare eller fasan får användas.

Buljong kokad på köttet

Det kryddade köttet kokas i vatten tills en buljong erhålls. Den kallas lokalt ”calda” och är mycket aromatisk och berikad med proteinkomponenter. Buljongen används för att blöta upp brödet och ger en fuktig korvsmet med kraftig smak och arom.

Regionalt vetebröd

Brödet, som ska blötas upp i köttbuljong, skivas först. Det får användas först efter en tids lagring, i allmänhet minst 48 timmar.

Det rör sig om traditionellt regionalt vetebröd som bakas av vetemjöl (malning 55), väger omkring 1,5 kg, har rund form och kräver lång gräddning. Det bakas med en mycket liten mängd jäst eller helt utan jäst.

Olivolja

Den olivolja som används ska ha den skyddade ursprungsbeteckningen ”Trás-os-Montes” eller med liknande organoleptiska egenskaper. Oljans arom och smak erinrar om färsk frukt, ibland med inslag av mandel. Den ger en anmärkningsvärd sötma, syrlighet och bitterhet samt den pepprighet som ger ”Alheira de Mirandela” dess karakteristiska peppriga smak.

Naturtarm

Skinnet består av saltad naturtarm från nötkreatur, utan sprickor, som fäster vid korvsmeten och knyts ihop i ändarna med bomullstråd.

Svinister

Kryddor

Koksalt (NaCl).

Klyftor av torr vitlök (Allium sativum L.) utan grodd.

Paprikapulver/chilipeppar eller paprika.

Kötthalten är minst 60 %, varav andelen griskött varierar mellan 10 och 15 % och andelen fjäderfäkött mellan 45 och 50 %. Andelen bröd varierar mellan 15 och 25 % och andelen olivolja (med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Trás-os-Montes” eller med liknande organoleptiska egenskaper) mellan 4 och 8 %.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

De särskilda steg i produktionsprocessen som äger rum i det geografiska området är skivning av brödet, styckning och sköljning av köttet, tillagning och strimling av köttet, beredning av korvsmeten, fyllning av korven samt rökning.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

Följande uppgifter ska alltid finnas med på etiketten för den skyddade geografiska beteckningen ”Alheira de Mirandela”:

Beteckningen ”Alheira de Mirandela – SGB” eller ”Alheira de Mirandela – Skyddad geografisk beteckning”.

Logotypen för ”Alheira de Mirandela”.

Image

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska produktionsområdet för ”Alheira de Mirandela” utgörs av kommunen Mirandela.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

De naturliga förhållandena i det geografiska produktionsområdet är gynnsamma för tillverkning av ”Alheira de Mirandela”.

Området kännetecknas av varma och torra somrar med en högsta medeltemperatur på 20 °C och mycket stränga vintrar med en lägsta medeltemperatur på 7 °C. Klimatet har ett nära samband med förekomsten av de trädarter som är typiska för kommunen Mirandela, t.ex. eken, vars ved används vid rökningen av korvarna, och olivträdet, vars frukt används för tillverkning av olja.

Vid tillverkning av ”Alheira de Mirandela” används det regionala vetebrödet, som har bakats på samma sätt av flera generationer bagare i Trás-os-Montes. Framställningsmetoden har också sin grund i lokalbefolkningens kunnande, som än i dag bygger på lokala och oförändrade metoder.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

Det rör sig om en korv som skiljer sig från andra produkter i samma kategori genom sin något rökiga arom och smak, vitlökssmaken, den karakteristiska, mycket peppriga och fruktiga smaken från den använda olivoljan (med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Trás-os-Montes” eller med liknande organoleptiska egenskaper) och korvsmetens heterogena textur med tydliga bitar av kött. Korvsmeten är fingrynig eftersom den innehåller regionalt bröd framställt av vetemjöl av typ 55, som bakas specifikt för att användas i korven. De kryddor som används och tiden för rökning och mognadslagring (omkring 8 dagar) ger dessutom ”Alheira de Mirandela” den särskilda färg, smak och arom som gör den så särpräglad.

”Alheira de Mirandela” kännetecknas bland annat av att en mycket aromatisk buljong tillsätts korvsmeten. Buljongen kokas av kött från hela slaktkroppar av kyckling och gris (utom inälvorna) och alltså inte från utvalda delar. Till skinnet används endast saltad naturtarm från nötkreatur. Buljongen, som kallas ”calda”, används för att blöta upp det regionala vetebrödet, vilket ger en fuktig korvsmet med kraftig smak och arom.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

”Alheira de Mirandela” är känd för den textur och den smak som är resultatet av metoden för framställning av korvsmeten och av proportionerna för de ingredienser som används. Produkten är sedan länge en av de mest uppskattade korvarna i regionen under höst och vinter.

Anseendet och konsumenternas förkärlek för ”Alheira de Mirandela” har alltid hängt nära samman med tillverkningsmetoden, dvs. blandningen av de olika råvarorna i vissa proportioner och rökningstekniken. Rökningen sker under omkring åtta dagar genom långsam förbränning vid låg värme av trädslag som är typiska för regionen, t.ex. ek och olivträd. Tack vare de varma och torra somrarna finns tillgång till mycket torr och kompakt ved, vilket är avgörande för utvecklingen av de smak- och aromämnen som ger produkten den lilla bitterhet som är typisk vid rökning enligt alla konstens regler.

De lokala tillverkningsmetoder som lever kvar än i dag, framför allt den manuella strimlingen av köttet, bearbetningen av korvsmeten och proportionerna mellan kött av olika slag, traditionellt bröd, olivolja (med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Trás-os-Montes” eller med liknande organoleptiska egenskaper), vitlök och andra kryddor, resulterar i en heterogen korvsmet med doft av vitlök och olivolja (med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Trás-os-Montes” eller med liknande organoleptiska egenskaper). Detta skiljer ”Alheira de Mirandela” från andra produkter i samma kategori.

Behandlingen av det traditionellt framställda regionala vetebrödet, som skärs i tunna skivor och blöts upp i köttbuljongen, har mycket stor betydelse för produktens slutliga egenskaper. Brödet suger nämligen åt sig aromen från de olika köttslagen i buljongen, och korvsmeten får önskad konsistens, smak och arom när brödet blandas med övriga ingredienser.

Användningen av saltad naturtarm från nötkreatur och sättet att packa korvsmeten vid stoppningen ger produkten dess speciella textur.

Orsakssambandet mellan det geografiska området och egenskaperna hos ”Alheira de Mirandela” framgår tydligt av de belägg som samlats in i den lokala pressen sedan åtminstone 1957. Där beskrivs produkten som en lokal specialitet som tillverkas på samma sätt som i hushållen.

Anseendet för ”Alheira de Mirandela” har alltid varit förbundet med det geografiska området. Detta framgår av en artikel i tidskriften Notícias de Mirandela den 29 maj 1960. Där avslöjades, med hänvisning till nummer 4 av tidningen O Campo, att det i andra regioner förekom försök att imitera de äkta ”Alheiras de Mirandela”, och det framhölls att detta missbruk måste stoppas. Därför efterlystes ett bindande register över lokala och regionala beteckningar. Följande stod att läsa: ”Det är tråkigt att se att man på andra håll missbrukar ett namn som hör hemma hos oss genom att förknippa det med korvar som liknar våra ’alheiras’. Det behöver knappast sägas att detta skadar anseendet för våra produkter, eftersom de korvar som säljs under samma namn varken har den smak eller den kvalitet som sedan åratal tillbaka kännetecknar denna specialitet från Mirandela.”

Än i dag är referenserna till ”Alheira de Mirandela” många. Produkten förknippas i många publikationer med gastronomin i kommunen Mirandela och beskrivs som en av de mest uppskattade korvarna i regionen.

Anseendet för ”Alheira de Mirandela” har, tillsammans med dess smakegenskaper och traditionella karaktär, gjort den till det viktigaste inslaget i kommunens gastronomi. Korven serveras på både lokala och nationella restauranger och är dessutom representerad vid olika gastronomiska evenemang – både tävlingar, marknader och matmässor.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.dgadr.mamaot.pt/IMAGES/DOCS/VAL/DOP_IGP_ETG/VALOR/ALHEIRA_MIRANDELA.PDF


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012.


9.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/12


Meddelande till Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev och Shamil Magomedovich Ismailov som genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1815 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

(2015/C 333/08)

1.

Genom gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp (1) uppmanas unionen att frysa tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör medlemmar av al-Qaida-organisationen och andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med dem, enligt den förteckning som upprättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner (UNSCR) 1267(1999) och 1333(2000) och som ska uppdateras regelbundet av den FN-kommitté som inrättats genom UNSCR 1267(1999).

Den förteckning som upprättats av FN-kommittén omfattar

al Qaida,

fysiska eller juridiska personer, enheter, organ och grupper som är associerade med al-Qaida, och

juridiska personer, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av, eller som på annat sätt stöder, någon av dessa associerade personer, enheter, organ och grupper.

Sådana handlingar eller sådan verksamhet som anger att en person, en grupp, ett företag eller en enhet är ”associerad med” al-Qaida omfattar

a)

deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, under namnet, på vägnar av eller till stöd för al-Qaida eller celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till denna organisation,

b)

tillhandahållande, försäljning eller överförande av vapen och därtill hörande materiel till någon av dessa,

c)

rekrytering till någon av dessa, eller

d)

annat stöd till deras handlingar eller verksamhet.

2.

FN:s säkerhetsråd godkände den 28, 29, 30 september och den 2 oktober 2015 att Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev och Shamil Magomedovich Ismailov läggs till i den förteckning som upprättats av sanktionskommittén för al-Qaida.

Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev och Shamil Magomedovich Ismailov får när som helst lämna in en begäran till FN:s ombudsperson, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp dem på FN:s förteckning omprövas. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

FÖRENTA STATERNA

Tfn: +1 2129632671

Fax: +1 212963 1300/3778

E-post: ombudsperson@un.org

För ytterligare information se http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Som en följd av det FN-beslut som avses i punkt 2 har kommissionen antagit genomförandeförordning (EU) 2015/1815 (2), som ändrar bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (3). Genom ändringen, som görs med stöd av artiklarna 7.1 a och 7a.1 i förordning (EG) nr 881/2002, läggs Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev och Shamil Magomedovich Ismailov till i förteckningen i bilaga I till den förordningen (nedan kallad bilaga I).

De personer och enheter som läggs till i bilaga I omfattas av följande åtgärder enligt förordning (EG) nr 881/2002:

1)

Frysning av alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs eller innehas av de berörda personerna och enheterna samt förbud (för alla) mot att direkt eller indirekt göra tillgångar och ekonomiska resurser tillgängliga för, eller till förmån för, de berörda personerna och enheterna (artiklarna 2 och 2a).

2)

Förbud mot att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning som rör militär verksamhet till de berörda personerna och enheterna (artikel 3).

4.

I artikel 7a i förordning (EG) nr 881/2002 föreskrivs ett förfarande för omprövning om någon som uppförts på förteckningen lägger fram synpunkter på skälen till att vederbörande förts upp på förteckningen. De personer och enheter som genom genomförandeförordning (EU) 2015/1815 läggs till i bilaga I får begära information från kommissionen om skälen till att de förts upp på förteckningen. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

European Commission

”Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bryssel

BELGIEN

5.

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot genomförandeförordning (EU) 2015/1815 vid Europeiska unionens tribunal enligt villkoren i artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.

De personer och enheter som lagts till i bilaga I uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga, enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002, med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar och ekonomiska resurser för grundläggande behov eller särskilda betalningar enligt artikel 2a i den förordningen.


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  EUT L 264, 9.10.2015, s. 6.

(3)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.