ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 354

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
8 oktober 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 354/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7371 – Nordic Capital/Lindorff) ( 1 )

1

2014/C 354/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7288 – Viacom/Channel 5 Broadcasting) ( 1 )

1

2014/C 354/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7282 – Liberty Global/Discovery/All3media) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 354/04

Eurons växelkurs

3

2014/C 354/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor vid mötet den 17 januari 2014 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/C.39801 Polyuretanskum – Rapporterande medlemsstat: Luxemburg

4

2014/C 354/06

Förhörsombudets slutrapport – Skumplast (AT.39801)

5

2014/C 354/07

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 29 januari 2014 (Ärende AT.39801 – Polyuretanskum) [delgivet med nummer C(2014) 238 final]

6

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2014/C 354/08

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

10

2014/C 354/09

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

10

2014/C 354/10

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

11

2014/C 354/11

Meddelande från Konungariket Nederländernas ekonomiministerium i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

12

2014/C 354/12

Meddelande från Konungariket Nederländernas ekonomiministerium i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

13


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 354/13

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av viss aluminiumfolie med ursprung i Ryssland

14

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 354/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7418 – Bosch/ZF Lenksysteme) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

21


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7371 – Nordic Capital/Lindorff)

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 354/01)

Kommissionen beslutade den 18 september 2014 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken Koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under dokumentnummer 32014M7371. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7288 – Viacom/Channel 5 Broadcasting)

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 354/02)

Kommissionen beslutade den 9 september 2014 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken Koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32014M7288. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7282 – Liberty Global/Discovery/All3media)

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 354/03)

Kommissionen beslutade den 16 september 2014 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken Koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under dokumentnummer 32014M7282. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/3


Eurons växelkurs (1)

7 oktober 2014

(2014/C 354/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2607

JPY

japansk yen

136,90

DKK

dansk krona

7,4440

GBP

pund sterling

0,78400

SEK

svensk krona

9,0668

CHF

schweizisk franc

1,2115

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,1650

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,470

HUF

ungersk forint

307,92

LTL

litauisk litas

3,4528

PLN

polsk zloty

4,1840

RON

rumänsk leu

4,4060

TRY

turkisk lira

2,8657

AUD

australisk dollar

1,4329

CAD

kanadensisk dollar

1,4054

HKD

Hongkongdollar

9,7765

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6102

SGD

singaporiansk dollar

1,6103

KRW

sydkoreansk won

1 348,06

ZAR

sydafrikansk rand

14,1425

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,7406

HRK

kroatisk kuna

7,6440

IDR

indonesisk rupiah

15 425,28

MYR

malaysisk ringgit

4,1158

PHP

filippinsk peso

56,472

RUB

rysk rubel

50,3533

THB

thailändsk baht

41,129

BRL

brasiliansk real

3,0562

MXN

mexikansk peso

16,9022

INR

indisk rupie

77,4385


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/4


Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor vid mötet den 17 januari 2014 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/C.39801 Polyuretanskum

Rapporterande medlemsstat: Luxemburg

(2014/C 354/05)

1.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att det konkurrensbegränsande agerande som behandlas i detta utkast till beslut utgör ett avtal och/eller samordnat förfarande mellan företag i den mening som avses i artikel 101 i EUF-fördraget.

2.

Rådgivande kommittén instämmer i kommissionens bedömning av produkten och den geografiska omfattningen av det avtal och/eller samordnade förfarande som redovisas i utkastet till beslut.

3.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att de företag som berörs av detta utkast till beslut har deltagit i en enda fortlöpande överträdelse av artikel 101 i EUF-fördraget.

4.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att avtalet och/eller det samordnade förfarandet hade till syfte att begränsa konkurrensen i den mening som avses i artikel 101 i EUF-fördraget.

5.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att avtalet och/eller det samordnade förfarandet avsevärt har kunnat påverka handeln mellan EU:s medlemsstater.

6.

Rådgivande kommittén instämmer i kommissionens bedömning vad gäller överträdelsens varaktighet.

7.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen vad gäller de företag som utkastet till beslut riktar sig till.

8.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att de företag som detta utkast till beslut riktar sig till bör åläggas böter.

9.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om tillämpningen av 2006 års riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning (EG) nr 1/2003.

10.

Rådgivande kommittén är enig med kommissionen om grundbeloppen för böterna.

11.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om överträdelsens varaktighet för beräkningen av böterna.

12.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att inga försvårande eller förmildrande omständigheter föreligger i detta ärende.

13.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om nedsättningen av bötesbeloppen på grundval av 2006 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden

14.

Rådgivande kommittén instämmer i kommissionens åsikt om nedsättning av böterna på grundval av 2008 års tillkännagivande om förlikningsförfaranden.

15.

Rådgivande kommittén är enig med kommissionens om de slutgiltiga bötesbeloppen.

16.

Rådgivande kommittén rekommenderar att detta yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.


8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/5


Förhörsombudets slutrapport (1)

Skumplast

(AT.39801)

(2014/C 354/06)

Den 15 november 2012 inledde Europeiska kommissionen ett förfarande enligt artikel 11.6 i förordning (EG) nr 1/2003 (2) mot Carpenter Co., Carpenter S.A.S., Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV och Carpenter Limited (nedan kallat Carpenter), Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam B.V., ICOA France S.A.S., Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico S.A.S., UAB Vita Baltic International, Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited och Vita Industrial (UK) Limited (nedan kallat Vita), Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z.o.o. och S.C. Eurofoam S.r.l. (nedan kallat Eurofoam), Recticel NV/S.A., Recticel s.a.s., Recticel OÜ, Recticel Limited, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG och Recticel B.V. (nedan kallat Recticel) och Greiner Holding AG (nedan kallat Greiner), (tillsammans kallade parterna).

Efter att förlikningsdiskussioner förts och förlikningsinlagor lämnats in i enlighet med artikel 10a 2 i förordning (EG) nr 773/2004 (3) antog Europeiska kommissionen den 23 oktober 2013 ett meddelande om invändningar riktat till parterna, i vilket den konstaterade att parterna hade deltagit i en enda fortlöpande överträdelse av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Överträdelsen avsåg en kartell vad gäller försäljning av specifika typer av flexibel skumplast och omfattade tio medlemsstater. Det syftade till att skicka ökningen av råvarupriserna vidare till slutkunder och undvika aggressiv priskonkurrens mellan skumplasttillverkare när det gäller kunder. Kartellen varade från oktober 2005 fram till juli 2010

Parternas respektive svar bekräftade att det meddelande om invändningar som riktats till dem motsvarade innehållet i deras förlikningsinlagor.

I enlighet med artikel 16 i beslut 2011/695/EU har jag utrett om utkastet till beslut endast tar upp invändningar som parterna har givits tillfälle att yttra sig om, och har kommit fram till att så är fallet.

Mot bakgrund av detta och eftersom parterna inte har lämnat in någon begäran eller något klagomål (4) anser jag att samtliga parter i detta ärende haft reell möjlighet att utöva sina processuella rättigheter.

Bryssel den 17 januari 2014.

Wouter WILS


(1)  I enlighet med artiklarna 16 och 17 i Europeiska kommissionens ordförandes beslut 2011/695/EU av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EUT L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Enligt artikel 15.2 i beslut 2011/695/EU kan parter i förfaranden som inleder förlikningsdiskussioner enligt artikel 10a i förordning (EG) nr 773/2004 vända sig till förhörsombudet i vilket skede som helst under förlikningsförfarandet för att säkerställa det effektiva utövandet av sina processuella rättigheter. Se också punkt 18 i kommissionens tillkännagivande 2008/C 167/01 om förlikningsförfaranden i samband med beslut enligt artikel 7 och artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i kartellärenden (EUT C 167, 2.7.2008, s. 1).


8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/6


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 29 januari 2014

(Ärende AT.39801 – Polyuretanskum)

[delgivet med nummer C(2014) 238 final]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2014/C 354/07)

Den 29 januari 2014 fattade kommissionen ett beslut om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003  (1) offentliggör kommissionen nedan namnen på parterna och huvuddragen i beslutet, inbegripet ålagda påföljder, med beaktande av företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas.

1.   INLEDNING

(1)

Beslutet avser en enda och fortlöpande överträdelse av artikel 101 i fördraget inom sektorn flexibel polyuretanskum. Flexibelt polyuretanskum kan delas in efter två användningsområden: skum för komfortändamål (skum som till exempel används i stoppade möbler, sängar, madrasser, kuddar och mattor) och skum för tekniska ändamål (skum som till exempel används i bil-, luftfarts- och medicinproduktindustrierna). Det konkurrensbegränsande beteende som konstaterades i detta fall omfattar å ena sidan polyuretanskum för komfortändamål och å andra sidan polyuretanskum för tekniska ändamål som levereras i form av rullar och block. Detta beslut riktar sig till trettio enheter i följande företag: i) Carpenter (2), ii) Vita (3), iii) Recticel (4) och iv) Greiner (5) samt v) Eurofoam (6), ett företag som ägs hälften var av Recticel och Greiner.

2.   BESKRIVNING AV ÄRENDET

2.1   Förfarande

(2)

Förfarandet inleddes till följd av en immunitetsansökan från Vita den 30 april 2010.

(3)

Enligt den information som har lämnats genomförde kommissionen mellan den 27 och den 31 juli 2010 oanmälda inspektioner på plats hos Eurofoam, Recticel, Carpenter och ett annat företag. Ytterligare en oanmäld inspektion genomfördes i april 2011.

(4)

Den 1 augusti 2010, efter inspektionerna, mottog kommissionen en gemensam ansökan om förmånlig behandling från Recticel, Greiner och Eurofoam.

(5)

Under undersökningens gång har kommissionen också skickat flera begäranden om information i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 1/2003.

(6)

Den 15 november 2012 inledde kommissionen ett förfarande enligt artikel 11.6 i förordning (EG) nr 1/2003 mot de företag som beslutet riktar sig till i syfte att inleda förlikningsdiskussioner med dem. Förlikningsmötena ägde rum mellan den […] och den […]. Mellan den […] och den […] överlämnade parterna sina formella förlikningsinlagor till kommissionen i enlighet med artikel 10a.2 i förordning (EG) nr 773/2004 (7).

Den 23 oktober 2013 antog kommissionen ett meddelande om invändningar, och samtliga parter bekräftade att innehållet i meddelandet motsvarade deras inlagor och att de fortfarande förband sig att följa förlikningsförfarandet. Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgav ett positivt yttrande den 17 januari 2014 och kommissionen antog beslutet den 29 januari 2014.

2.2   Mottagare och varaktighet

(7)

Tjugoåtta av beslutets mottagare har deltagit i en kartell, i strid med artikel 101 i fördraget, under de perioder som anges nedan:

Enhet

Varaktighet

Carpenter S.A.S.

Carpenter GmbH

Carpenter Limited

Carpenter Belgium NV

26 oktober 2005–27 juli 2010

Vita Cayman Limited

Caligen Europe BV

Draka Interfoam B.V.

ICOA France S.A.S.

Koepp Schaum GmbH

Metzeler Schaum GmbH

Tramico S.A.S.

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH

Vita Cellular Foams (UK) Limited

Vita Industrial (UK) Limited

26 oktober 2005–30 april 2010

(med undantag för försäljningen av dessa enheter till Rumänien, för vilka varaktigheten är 1 januari 2007–30 april 2010)

Vita Baltic International

9 juli 2007–30 april 2010

Eurofoam GmbH

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe

Eurofoam KFM GmbH

Eurofoam Hungary Kft

Eurofoam Polska Sp. z o. o.

S.C. Eurofoam S.r.l.

26 oktober 2005–27 juli 2010

(med undantag för försäljningen av dessa enheter till Rumänien, för vilka varaktigheten är 1 januari 2007–27 juli 2010)

Recticel NV/S.A.

Recticel s.a.s.

Recticel Limited

Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG

Recticel B.V.

26 oktober 2005–27 juli 2010

Recticel OÜ

9 juli 2007–27 juli 2010

(8)

Dessutom är Carpenter Co. solidariskt ansvarigt i egenskap av moderbolag för medverkan av dess dotterbolags enheter från och med den 26 oktober 2005 till och med den 27 juli 2010, med undantag av Carpenter Belgium NV, för vilka Carpenter Co. är solidariskt ansvarigt från och med den 9 juli 2007 till och med den 27 juli 2010.

(9)

Dessutom är Greiner Holding AG solidariskt ansvarigt i egenskap av gemensamt moderbolag för deltagandet av Eurofoam-enheterna från och med den 26 oktober 2005 till och med den 27 juli 2010.

2.3   Sammanfattning av överträdelsen

(10)

Beslutet rör en kartell vars främsta syfte var att överföra de ökade råvarupriserna till sina kunder och att undvika aggressiv priskonkurrens mellan dem i kundledet. För att uppnå detta mål var en övergripande europeisk överenskommelse på plats mellan kartelldeltagarna. Inom ramen för denna övergripande överenskommelse har deltagarna i kartellen på olika förvaltningsnivåer agerat på ett konkurrensbegränsande sätt som lett till prissamordning i sammanlagt tio medlemsstater.

(11)

För att uppnå det övergripande målet att överföra prisökningar på råvaror till kunder och undvika aggressiv priskonkurrens har deltagarna i kartellen ägnat sig åt konkurrensbegränsande metoder i form av direkt och indirekt samordning av priser. Dessa metoder omfattade i synnerhet:

a)

Samordning av

tidpunkten för och storleken på prishöjningar,

de priser som tillämpades på vissa specifika kunder och

b)

att ibland avstå från att stjäla varandras kunder under perioder av prishöjningar.

(12)

Inom denna övergripande europeiska ram diskuterades prishöjningarna främst i samband med sammanträdena i deras europeiska branschorganisation både mellan högre europeiska chefer samt mellan regionala och nationella chefer.

Den övergripande geografiska omfattningen av överträdelsen avsåg följande tio EU-länder: Frankrike, Belgien, Nederländerna, Förenade kungariket, Tyskland, Österrike, Ungern, Rumänien, Polen och Estland. Även om vart och ett av företagen var inblandade i kartellkontakterna på europeisk nivå, hade inte alla representation i alla tio medlemsstaterna.

2.4   Rättsmedel

(13)

I beslutet tillämpas 2006 års riktlinjer om böter (8). Med undantag för Vita åläggs alla enheter i de företag som anges i punkterna 8–10 böter.

2.4.1   Grundläggande bötesbelopp

(14)

Vid fastställandet av böterna tog kommissionen hänsyn till försäljningen av de deltagande enheterna på de berörda marknaderna under det sista året före kartellens upphörande, att prissamordningsarrangemang hör till de allvarligaste formerna av konkurrensbegränsning, kartellens varaktighet och ett tilläggsbelopp för att avskräcka företagen från att ingå prissamordningsstrategier.

2.4.2   Justering av grundbeloppet

(15)

Kommissionen tillämpade inte några försvårande eller förmildrande omständigheter i detta ärende.

2.4.3   Tillämpning av tröskelvärdet på 10 % av omsättningen

(16)

I de fall böterna skulle ha överstigit den lagliga gränsen på 10 % av företagets totala omsättning under det senaste året för vilka uppgifter fanns tillgängliga sänktes de till denna nivå.

(17)

Dessutom utövar kommissionen sitt utrymme för skönsmässig bedömning, vilket framgår av punkt 37 i riktlinjerna om böter, för att minska den del av böterna för vilken en av Carpenter-enheterna var ensam ansvarig för 10 % av sin egen omsättning.

(18)

Vad gäller inverkan av gränsen på 10 % av omsättningen på Eurofoam och dess gemensamma moderbolag Greiner och Recticel, liksom de separata böterna för Recticels deltagande, har kommissionen använt sitt utrymme för skönsmässig bedömning för att begränsa deras maximala böter till 10 % av deras respektive sammanlagda omsättning för det senaste år för vilka uppgifter fanns tillgängliga.

2.4.4   Tillämpning av meddelandet från 2006 om förmånlig behandling: nedsättning av böter

(19)

Kommissionen beviljade Vita bötesbefrielse och beviljade Recticel, Greiner och Eurofoam en nedsättning med 50 % av böterna för deras samarbete.

2.4.5   Tillämpning av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden

(20)

Som ett resultat av tillämpningen av tillkännagivandet om förlikningsförfaranden minskas böterna för Carpenter, Recticel, Greiner och Eurofaom med 10 %. Denna minskning var utöver den bötesnedsättning som ska beviljas Recticel, Greiner och Eurofoam.

3.   SLUTSATS

(21)

Företagen ålades följande böter i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1/2003:

a)

Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam B.V., ICOA France S.A.S., Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico S.A.S., Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited, Vita Industrial (UK) Limited och UAB Vita Baltic International solidariskt ansvariga för noll euro.

b)

Carpenter Co., Carpenter S.A.S., Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV och Carpenter Limited, solidariskt ansvariga för 71 800 000 euro.

c)

Carpenter Belgium NV ansvarigt för 3 209 000 euro.

d)

Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z o.o. och S.C. Eurofoam S.r.l. solidariskt ansvarigt med Recticel NV/S.A., Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG och Greiner Holding AG solidariskt ansvariga för 14 819 000 euro.

e)

Recticel NV/S.A., Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG och Greiner Holding AG solidariskt ansvariga för 9 364 000 euro.

f)

Recticel NV/S.A. och Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG solidariskt ansvariga för 7 443 000 euro.

g)

Recticel NV/S.A., Recticel s.a.s., Recticel Limited och Recticel B.V. solidariskt ansvariga för 7 116 000 euro.

h)

Recticel NV/S.A. och Recticel OÜ solidariskt ansvariga för 326 000 euro.


(1)  EUT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Carpenter Co. och relevanta dotterbolag.

(3)  Vita Cayman Limited och relevanta dotterbolag.

(4)  Recticel NV/SA och relevanta dotterbolag.

(5)  Greiner Holding AG.

(6)  Eurofoam GmbH och tillhörande Eurofoamenheter.

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EUT L 123, 27.4.2004, s. 18).

(8)  EUT C 210, 1.9.2006, s. 2.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/10


Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

(2014/C 354/08)

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut fattats om att stänga det fiske som anges i följande tabell:

Datum och tidpunkt för stängning

10.9.2014

Varaktighet

10.9.2014–31.12.2014

Medlemsstat

Belgien

Bestånd eller grupp av bestånd

PLE/7HJK.

Art

Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Område

VIIh, VIIj och VIIk

Typ av fiskefartyg

Referensnummer

38/TQ43


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1


8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/10


Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

(2014/C 354/09)

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut fattats om att stänga det fiske som anges i följande tabell:

Datum och tidpunkt för stängning

10.9.2014

Varaktighet

10.9.2014–31.12.2014

Medlemsstat

Belgien

Bestånd eller grupp av bestånd

LEZ/2AC4-C

Art

Glasvarar (Lepidorhombus spp.)

Område

Unionens vatten i IIa och IV

Typ av fiskefartyg

Referensnummer

39/TQ43


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.


8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/11


Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

(2014/C 354/10)

I enlighet med artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), har ett beslut fattats om att stänga det fiske som anges i följande tabell:

Datum och tidpunkt för stängning

10.9.2014

Varaktighet

10.9.2014–31.12.2014

Medlemsstat

Belgien

Bestånd eller grupp av bestånd

MAC/2A34.

Art

Makrill (Scomber scombrus)

Område

IIIa och IV samt i unionens vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

Typ av fiskefartyg

Referensnummer

40/TQ43


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.


8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/12


Meddelande från Konungariket Nederländernas ekonomiministerium i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

(2014/C 354/11)

Ekonomiministeriet meddelar härmed att en ansökan om tillstånd för prospektering efter kolväten har inkommit för det område som på kartan i bilaga 3 till förordningen om gruvdrift (Staatscourant nr 245/2002) betecknas som sektor E7.

Med hänvisning till ovannämnda direktiv och artikel 15 i lagen om gruvdrift (Staatsblad nr 542/2002) uppmanar ekonomiministeriet alla intressenter att inkomma med konkurrerande ansökningar om tillstånd för prospektering efter kolväten i sektor E7 av den nederländska kontinentalsockeln.

Behörig myndighet för beviljande av tillstånd är ekonomiministeriet. De kriterier, villkor och krav som anges i artiklarna 5.1, 5.2 och 6.2 i ovannämnda direktiv har införts i lagen om gruvdrift (Staatsblad nr 542/2002).

Ansökningar ska lämnas in senast 13 veckor efter det att detta meddelande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. De ska skickas till följande adress:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Ansökningar som inkommer efter det att denna tidsfrist har löpt ut kommer inte att beaktas.

Beslut om de inkomna ansökningarna kommer att fattas senast 12 månader efter det att tidsfristen har löpt ut.

Närmare upplysningar kan erhållas av E. J. Hoppel, tfn +31 703797762.


8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/13


Meddelande från Konungariket Nederländernas ekonomiministerium i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

(2014/C 354/12)

Ekonomiministeriet meddelar härmed att en ansökan om tillstånd för prospektering efter kolväten har inkommit för det område som på kartan i bilaga 3 till förordningen om gruvdrift (Staatscourant nr 245/2002) betecknas som sektor D9.

Med hänvisning till ovannämnda direktiv och artikel 15 i lagen om gruvdrift (Staatsblad nr 542/2002) uppmanar ekonomiministeriet alla intressenter att inkomma med konkurrerande ansökningar om tillstånd för prospektering efter kolväten i sektor D9 av den nederländska kontinentalsockeln.

Behörig myndighet för beviljande av tillstånd är ekonomiministeriet. De kriterier, villkor och krav som anges i artiklarna 5.1, 5.2 och 6.2 i ovannämnda direktiv har införts i lagen om gruvdrift (Staatsblad nr 542/2002).

Ansökningar ska lämnas in senast 13 veckor efter det att detta meddelande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. De ska skickas till följande adress:

De Minister van Economische Zaken

Att.: P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLÄNDERNA

Ansökningar som inkommer efter det att denna tidsfrist har löpt ut kommer inte att beaktas.

Beslut om de inkomna ansökningarna kommer att fattas senast 12 månader efter det att tidsfristen har löpt ut.

Närmare upplysningar kan erhållas av E. J. Hoppel, tfn +31 703797762.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/14


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av viss aluminiumfolie med ursprung i Ryssland

(2014/C 354/13)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen) i vilket det görs gällande att import av viss aluminiumfolie med ursprung i Ryssland dumpas och därmed vållar unionsindustrin väsentlig skada.

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 25 augusti 2014 av AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH och Impold.o.o. (nedan kallade klagandena) såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda produktion av aluminiumfolie.

2.   Undersökt produkt

Den produkt som den här undersökningen gäller är aluminiumfolie med en tjocklek av minst 0,008 mm och högst 0,018 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar av en bredd av högst 650 mm och av en vikt av mer än 10 kg (nedan kallad den undersökta produkten).

3.   Påstående om dumpning

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Ryssland (nedan även kallat det berörda landet), vilken för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Påståendet om dumpning från Ryssland grundar sig på en jämförelse mellan det inhemska priset och exportpriset (fritt fabrik) på den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen.

Påståendet om dumpning grundar sig också på en jämförelse mellan ett konstruerat normalvärde (tillverkningskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst) och exportpriset (fritt fabrik) på den undersökta produkten när den säljs på export till unionen.

Av jämförelsen framgår att de beräknade dumpningsmarginalerna är betydande för det berörda landet.

4.   Påstående om skada och orsakssamband

Klagandena har lagt fram bevisning till stöd för att importen av den undersökta produkten från det berörda landet totalt sett har ökat både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det framgår av den prima facie-bevisning som klagandena lagt fram att importvolymen och priserna på den importerade undersökta produkten bl.a. har inverkat negativt på unionsindustrins priser och marknadsandel, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins resultat överlag och dess ekonomiska situation.

5.   Förfarande

Kommissionen har, efter att ha informerat medlemsstaterna, slagit fast att klagomålet har ingetts av unionsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför härmed en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

Syftet med undersökningen är att fastställa huruvida den undersökta produkten med ursprung i det berörda landet dumpas och huruvida den dumpade importen har vållat unionsindustrin skada. Om så visar sig vara fallet kommer man att undersöka huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder.

5.1    Förfarande för fastställande av dumpning

Exporterande tillverkare (2) av den undersökta produkten från det berörda landet uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

5.1.1   Undersökning av exporterande tillverkare i det berörda landet

Alla exporterande tillverkare och intresseorganisationer för exporterande tillverkare i det berörda landet uppmanas att omgående och, om inget annat anges, senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, kontakta kommissionen och begära ett frågeformulär, helst per e-post. För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till alla kända exporterande tillverkare i det berörda landet, till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till myndigheterna i det landet.

Exporterande tillverkare och, i förekommande fall, intresseorganisationer för exporterande tillverkare ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.1.2   Undersökning av icke-närstående importörer  (3)  (4)

Icke-närstående importörer av den undersökta produkten från det berörda landet till unionen uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet kan kommissionen besluta att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal ingå i undersökningen så att den kan slutföras inom föreskriven tid (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen. De berörda parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilagan till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta kända intresseorganisationer för importörer.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprov kan urvalet bland importörerna av den undersökta produkten komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som ingår i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

5.2    Förfarande för fastställande av skada och undersökning av unionstillverkare

Fastställandet av skada grundas på faktisk bevisning och inbegriper en objektiv granskning av den dumpade importens volym, dess inverkan på priserna på unionsmarknaden och dess inverkan på unionsindustrin. För att man ska kunna fastställa om unionsindustrin har lidit skada uppmanas unionstillverkarna av den undersökta produkten att delta i kommissionens undersökning.

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av förfarandet har kommissionen beslutat att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal ingå i undersökningen så att den kan slutföras inom föreskriven tid (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter finns i de handlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter uppmanas härmed att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via kontaktuppgifterna i punkt 5.6). Övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen ingår i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

5.3    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om dumpning och därav vållad skada konstateras, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt berörda konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste inom samma tidsfrist kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Parter som ger sig till känna inom tidsfristen kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna uppgifter till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.4    Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av bestämmelserna i detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram handlingar som styrker dem. Dessa uppgifter och styrkande handlingar ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.5    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.6    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna som är konfidentiella ska vara märkta ”Limited” (5).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

Alla inlagor och framställningar från berörda parter, även skannade fullmakter och intyganden, ska skickas med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet Correspondence with the European Commission in Trade Defence Cases som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa uppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller om dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1040 Bryssel

BELGIEN

E-postadress för ärenden som rör dumpning: TRADE-ALUFOIL-AD610-DUMPING@ec.europa.eu

E-postadress för ärenden som rör skada: TRADE-ALUFOIL-AD610-INJURY@ec.europa.eu

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna uppgifter i elektronisk form ska inte anses utgöra bristande samarbete, förutsatt att den berörda parten visar att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna uppgifter på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och begäranden från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse. Sådana utfrågningar äger i allmänhet rum senast i slutet av den fjärde veckan efter meddelandet av de preliminära undersökningsresultaten.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på följande adress: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder inte införas senare än nio månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  En exporterande tillverkare är ett företag i det eller de berörda länderna som tillverkar och exporterar den undersökta produkten till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som är inbegripna i tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den undersökta produkten.

(3)  Endast importörer som inte är närstående till exporterande tillverkare får ingå i urvalet. Importörer som är närstående till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person, eller h) de tillhör samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) mor- eller farförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1). I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(4)  Uppgifterna från icke-närstående importörer kan också komma att användas för andra delar av undersökningen än de som avser fastställande av dumpning.

(5)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA

Image Image

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

8.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/21


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7418 – Bosch/ZF Lenksysteme)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 354/14)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 1 oktober 2014 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Robert Bosch GmbH (Bosch, Tyskland) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget ZF Lenksysteme GmbH (ZF Lenksysteme, Tyskland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Robert Bosch GmbH: globalt verksam leverantör till bilindustrin, leverantör av konsumentvaror (elektriska verktyg) och verksam inom områdena för energi-, konstruktions-, termo-, säkerhets-, industri, styr- och förpackningsteknik.

—   ZF Lenksysteme GmbH: gemensamt företag grundat 1999 av Robert Bosch GmbH och ZF Friedrichshafen AG, som är verksamt främst inom produktion och försäljning av styrsystem, rattstänger och pumpar för personbilar och nyttofordon på global nivå.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.7418 – Bosch/ZF Lenksysteme, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.