ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.071.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 71

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
8 mars 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 071/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 61, 1.3.2014

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 071/02

Mål C-567/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 5 november 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai mot Raiffeisen Bank Zrt

2

2014/C 071/03

Mål C-573/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 12 november 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG mot Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Mål C-586/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungern) den 20 november 2013 — Martin Meat Kft. mot Géza Simonfay och Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Mål C-589/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 19 november 2013 — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Mål C-594/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21 november 2013 — go fair Zeitarbeit OHG mot Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Mål C-609/13 P: Överklagande ingett den 25 november 2013 av Duravit AG m.fl. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-364/10, Duravit AG m. fl. mot Europeiska kommissionen

4

2014/C 071/08

Mål C-612/13 P: Överklagande ingett den 26 november 2013 av ClientEarth av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2013 i mål T-111/11, ClientEarth mot kommissionen

5

2014/C 071/09

Mål C-615/13 P: Överklagande ingett den 27 november 2013 av ClientEarth, Pesticide Action Network (PAN Europe) av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2013 i mål T-214/11 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

6

2014/C 071/10

Mål C-629/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polen) den 2 december 2013 — Ardaco Invest Sp. z o.o. Adarco Invest sp. z o.o. z w Petrosani w Rumuni Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

6

2014/C 071/11

Mål C-633/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 3 december 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą mot Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Mål C-645/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanien) den 5 december 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito mot Evaristo Méndez Sena m.fl.

7

2014/C 071/13

Mål C-657/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 12 december 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG mot Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Mål C-659/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 13 december 2013 — C & J Clark International Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Mål C-664/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā apgabaltiesa (Lettland) den 13 december 2013 — VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija mot Kaspars Nīmanis

9

2014/C 071/16

Mål C-671/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 17 december 2013 — VĮ Indėlių ir investicijų draudimas och Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Mål C-673/13 P: Överklagande ingett den 17 december 2013 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 8 oktober 2013 i mål T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland och Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot Europeiska kommissionen

10

2014/C 071/18

Mål C-681/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av de Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 23 december 2013 — Diageo Brands BV mot Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Mål C-686/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 27 december 2013 — X AB/Skatteverket

11

2014/C 071/20

Mål C-2/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 3 januari 2014 — Brottmål mot Thi Bich Ngoc Nguyen och Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Mål C-4/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein oikeus (Finland) den 6 januari 2014 — Christophe Bohez mot Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Mål C-44/14: Talan väckt den 27 januari 2014 — Konungariket Spanien mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

13

 

Tribunalen

2014/C 071/23

Mål T-384/09: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding och SKW Stahl-Metallurgie mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för kalciumkarbid och magnesium för stål- och gasindustrin inom EES, med undantag för Irland, Spanien, Portugal och Förenade kungariket — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Rätten till försvar — Ansvar för överträdelsen — Motiveringsskyldighet — Böter — Likabehandling — Förmildrande omständigheter — Samarbete under det administrativa förfarandet — Proportionalitet — Solidariskt ansvar för betalningen av böterna — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)

14

2014/C 071/24

Mål T-391/09: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Evonik Degussa och AlzChem mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för kalciumkarbid- och magnesium för stål- och gasindustrin inom EES, med undantag för Irland, Spanien, Portugal och Förenade kungariket — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Ansvar för överträdelsen — Böter — Samarbete under det administrativa förfarandet — Försvårande omständigheter — Upprepning av överträdelse — Förmildrande omständigheter — Proportionalitet — Överträdelsens varaktighet — Solidariskt ansvar för betalningen av böterna — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)

14

2014/C 071/25

Mål T-395/09: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Gigaset mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för kalciumkarbid och magnesium för stål- och gasindustrin inom EES, med undantag för Irland, Spanien, Portugal och Förenade kungariket — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Ansvar för överträdelsen — Motiveringsskyldighet — Böter — Överträdelsens varaktighet — Likabehandling — Förmildrande omständigheter — Samarbete under det administrativa förfarandet — Solidariskt ansvar för betalningen av böterna — 2006 år riktlinjer för beräkning av böter)

15

2014/C 071/26

Mål T-528/09: Tribunalens dom av den 29 januari 2014 — Hubei Xinyegang Steel mot rådet (Dumpning — Import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina — Fastställande av en risk för skada — Artiklarna 3.9 och 9.4 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artiklarna 3.9 och 9.4 i förordning (EG) nr 1225/2009)

15

2014/C 071/27

Mål T-216/11: Tribunalens dom av den 28 januari 2014 — Progust mot harmoniseringsbyrån — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket IMPERIA — Det äldre gemenskapsfigurmärket IMPERIAL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

16

2014/C 071/28

Mål T-495/11: Tribunalens dom av den 30 januari 2014 — Streng mot harmoniseringsbyrån — Gismondi (PARAMETRICA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket — Det äldre nationella ordmärket parameta — Relativt registreringshinder — Bristande inlämnande av bevisning på processpråket i invändningsförfarandet — Reglerna 19.2, 19.3 och 98.1 i förordning (EG) nr 2868/95)

17

2014/C 071/29

Mål T-600/11: Tribunalens dom av den 28 januari 2014 — Schuhhaus Dielmann mot harmoniseringsbyrån — Carrera (Carrera panamericana) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering med angivelse av Europeiska gemenskapen av Carrera panamericana — Äldre gemenskapsfigurmärke CARRERA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

17

2014/C 071/30

Mål T-158/12: Tribunalens dom av den 29 januari 2014 — European Dynamics Belgium m.fl. mot EMA (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av externa tjänster på programvaruområdet — Beslut att placera ett anbud på andra plats vid tilldelning av ett kontrakt enligt kaskadsystem — Tilldelningskriterier — Tillägg av ett tilldelningskriterium som inte angetts i avtalshandlingarna — Utvärdering av ett urvalskriterium i tilldelningsfasen — Insyn)

18

2014/C 071/31

Mål T-221/12: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Sunrider mot harmoniseringsbyrån — Nannerl (SUN FRESH) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SUN FRESH — Äldre gemenskapsvarumärken, Benelux och nationella ord- och bildmärkena SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH och SUNNYFRESH — Relativt registreringshinder — Bevis för faktisk användning av de äldre varumärkena — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

18

2014/C 071/32

Mål T-513/12: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — NCL mot harmoniseringsbyrån (NORWEGIAN GETAWAY) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket NORWEGIAN GETAWAY — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

19

2014/C 071/33

Mål T-514/12: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — NCL mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ordmärket NORWEGIAN BREAKAWAY — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

19

2014/C 071/34

Mål T-551/12: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Coppenrath-Verlag mot harmoniseringsbyrån — Sembella (Rebella) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om gemenskapsordmärket Rebella — Äldre gemenskapsordmärket SEMBELLA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 — Artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009)

19

2014/C 071/35

Mål T-47/13: Tribunalens dom av den 29 januari 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald mot harmoniseringsbyrån — Vieweg (goldstück) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket goldstück — Det äldre gemenskapsordmärket GOLDSTEIG — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

20

2014/C 071/36

Mål T-68/13: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Novartis mot harmoniseringsbyrån (CARE TO CARE) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CARE TO CARE — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

20

2014/C 071/37

Mål T-174/13 P: Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Kommissionen mot BO (Överklagande — Personalmål — Kontraktsanställda — Social trygghet — Ersättning för transportkostnader — Transportkostnader av språkskäl — Artikel 19.2 i de gemensamma reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna — Punkt 2.5 i kapitel 12 i avdelning II i de allmänna genomförandebestämmelserna för återbetalning av sjukvårdskostnader)

20

2014/C 071/38

Mål T-134/12: Tribunalens beslut av den 13 januari 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd — Avtal om unionens finansiering av forskning och utveckling — Invändning om rättegångshinder — Yrkandena har inte ändrats — Avvisning)

21

2014/C 071/39

Förenade målen T-116/13 P och T-117/13 P: Tribunalens beslut av den 13 januari 2014 — Lebedef mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsättning — Rapport om karriärutveckling — Bedömningsförfarandet för åren 2008 och 2009 — Befrielse från tjänsteutövning för fackliga ändamål under hälften av arbetstiden — Utvecklingsrapport som omfattar de uppgifter som utövats inom tjänsteenheten — Utsedd för facklig verksamhet — Talan i första instans avvisad, eftersom det var uppenbart att den inte kunde prövas i sak — Överklagandet ogillat, eftersom det var uppenbart att det i vissa delar inte kunde tas upp till sakprövning och i övriga delar var ogrundat)

21

2014/C 071/40

Mål T-303/13: Tribunalens beslut av den 14 januari 2014 — Miettinen mot rådet (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Yttrande från rådets rättstjänst — Nekad tillgång — Handlingen har lämnats ut efter det att talan väckts — Tvisteföremålet har förfallit — Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte — Anledning saknas att döma i saken)

22

2014/C 071/41

Mål T-650/13: Talan väckt den 4 december 2013 — Lomnici mot parlamentet

22

2014/C 071/42

Mål T-677/13: Talan väckt den 19 december 2013 — Axa Versicherung mot kommissionen

22

2014/C 071/43

Mål T-717/13: Talan väckt den 27 december 2013 — Chair Entertainment Group mot harmoniseringsbyrån (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Mål T-718/13: Talan väckt den 27 december 2013 — The Directv Group mot harmoniseringsbyrån — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Mål T-720/13: Talan väckt den 30 december 2013 — Gat Microencapsulation mot harmoniseringsbyrån — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Mål T-8/14: Talan väckt den 7 januari 2014 — Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it …)

25

2014/C 071/47

Mål T-9/14: Talan väckt den 7 januari 2014 — Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Mål T-13/14: Talan väckt den 7 januari 2014 — Ungern mot kommissionen

25

2014/C 071/49

Mål T-14/14: Talan väckt den 6 januari 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mot rådet

26

2014/C 071/50

Mål T-45/14: Talan väckt den 20 januari 2014 — HTTS och Bateni mot rådet

27

2014/C 071/51

Mål T-54/14: Talan väckt den 23 januari 2014 — Goldfish m.fl. mot kommissionen

28

2014/C 071/52

Mål T-136/13: Tribunalens beslut av den 14 januari 2014 — Hanwha SolarOne m.fl. mot parlamentet m.fl.

28

2014/C 071/53

Mål T-555/13: Tribunalens beslut av den 10 januari 2014 — MHCS mot Harmoniseringsbyrån — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Personaldomstolen

2014/C 071/54

Mål F-60/09 RENV: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 — Birkhoff mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Återförvisning till tribunalen efter upphävande — Lön — Familjetillägg — Barntillägg — Barn som på grund av svår sjukdom eller handikapp är förhindrat att tjäna sitt uppehälle — Begäran om förlängd utbetalning av tillägg)

29

2014/C 071/55

Mål F-15/10: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2013 — Andres m.fl. mot ECB (Personalmål — ECB:s personal — Reform av försäkringssystemet — Frysning av pensionsplanen — Genomförande av pensionssystemet — Samråd med övervakningskommittén — Samråd med personalkommittén — Samråd med ECB:s allmänna råd — Samråd med ECB-rådet — Översyn av pensionsplanen vart tredje år — Åsidosättande av anställningsvillkoren — Uppenbart oriktig bedömning — Proportionalitetsprincipen — Förvärvade rättigheter — Rättssäkerhetsprincipen och principen om förutsägbarhet — Upplysningsplikt)

29

2014/C 071/56

Mål F-92/11: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16.9.2013 — Faita mot EESK (Personalmål — Mobbning — Begäran om bistånd — Skäl till ett beslut)

30

2014/C 071/57

Mål F-124/11: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30 september 2013 — Possanzini mot Frontex (Personalmål — Personal vid Frontex — Tillfälligt anställd — Karriärutvecklingsrapport innehållande negativa omdömen från den kontrasignerande tjänstemannen som den berörde inte fått ta del av — Beslut att inte förnya ett tidsbegränsat avtal — Beslut grundat på den kontrasignerande tjänstemannens utlåtande — Rätten till försvar — Åsidosättande — Tvist av ekonomisk art — Obegränsad behörighet)

30

2014/C 071/58

Förenade målen F-20/12 och F-43/12: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 16 september 2013 — Wurster mot EIGE (Personalmål — Personal vid EIGE — Tillfälligt anställd — Förfarande för utvärdering av ledaregenskaperna hos anställda vid EIGE som nyligen tillträtt en chefstjänst på mellannivå — Omplacering till en tjänst utan chefsansvar — Rätten att höras — Lagens tillämpningsområde — Prövning ex officio — Personaldomstolens ändring av skälen ex officio)

31

2014/C 071/59

Mål F-23/12 och F-30/12: Personaldomstolens dom av den 16 september 2013 — Glantenay m.fl.. mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 — Meritbedömning — Bortsållning av sökande utan konkret granskning av deras examensbevis och yrkeserfarenhet)

31

2014/C 071/60

Mål F-38/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30.9.2013 — BP mot FRA (Personalmål — Anställda vid Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter — Kontraktsanställd — Beslut att inte förnya ett tidsbestämt anställningskontrakt så att det gäller tills vidare — Omplacering till en annan tjänst under den tid som återstår av anställningskontraktet — Talan om ogiltigförklaring — Skadeståndstalan)

32

2014/C 071/61

Mål F-46/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 september 2013 — Höpcke mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om allmänt uttagningsprov EPSO/AST/(111/10 — Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande — Anvisningar om att skriva en text av minimal längd — Underlåtenhet)

32

2014/C 071/62

Mål F-52/12: Personaldomstolens dom av den 7 november 2013 — Cortivo mot Europaparlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Korrigeringskoefficient — Bosättningsmedlemsstat — Begrepp — Stadigvarande bosättning — Bosättning i två medlemsstater — Bestyrkande handlingar — Berättigade förväntningar)

32

2014/C 071/63

Förenade målen F-72/12 och F-10/13: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 november 2013 — Roulet mot kommissionen (Personalmål — Lön — Artikel 66 i tjänsteföreskrifterna — Tidigare tillfälligt anställd i lönegrad AD 12 — Rekrytering som tjänsteman i lönegrad AD 6 — Utbetalning av lön motsvarande lönen för en tjänsteman i lönegrad AD 12 — Uppenbart fel — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna)

33

2014/C 071/64

Mål F-84/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 september 2013 — CN mot rådet (Persomalmål — Artikel 78 i tjänsteföreskrifterna — Invaliditetskommitté — Medicinsk redogörelse — Medicinska uppgifter av psykiatrisk eller psykologisk art — Medicinsk sekretess — Tillgång — Talan om ogiltigförklaring — Skadeståndstalan)

33

2014/C 071/65

Mål F-113/12: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 december 2013 — Balionyte-Merle mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 — Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande — Bedömning av de sökandes allmänna kompetenser — Bedömning av de sökandes prestationer vid proven i utvärderingscentrumet — Konsekvens mellan de poängtal som tilldelats sökanden och kommentarerna i kompetenspasset)

34

2014/C 071/66

Mål F-122/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 november 2013 — Arguelles Arias mot rådet (Personalmål — Kontraktsanställd — Avtal om tillsvidareanställning — Uppsägning — Intyg om säkerhetsprövning krävs för den tjänst som innehades — Den nationella säkerhetsmyndigheten har beslutat att inte utfärda intyg — Beslutet har ändrats av överklagandeorganet — Den nationella säkerhetsmyndighetens och överklagandeorganets slutsatser är inte bindande för anställningsmyndigheten)

34

2014/C 071/67

Mål F-60/09 DEP: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 5 december 2013 — Brikhoff mot kommissionen (Personalmål — Förfarande — Fastställande av rättegångskostnader — Anledning saknas att döma i saken)

34

2014/C 071/68

Mål F-49/12: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 2 december 2013 — Pachtitis mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/77/06 — Tillgång till handlingar — Begäran om tillgång till svaren på frågorna i tillträdesproven — Ogiltigförklaring av provresultaten — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Anledning saknas att döma i saken)

35

2014/C 071/69

Mål F-127/12: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna — Ansökan som ingetts per fax inom fristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd — Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter — Dessa båda ansökningar är ej identiska — Talan har väckts för sent)

35

2014/C 071/70

Mål F-133/12: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar för unionen — Skadestånd för en skrivelse om sökandens rättegångskostnader som skickats från institutionen till sökandens advokat — Uppenbart att talan delvis ska avvisas och delvis är ogrundad — Artikel 94 i rättegångsreglerna)

35

2014/C 071/71

Mål F-145/12: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna — Ansökan som ingetts per fax inom fristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd — Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter — Dessa båda ansökningar är ej identiska — Talan har väckts för sent)

36

2014/C 071/72

Mål F-47/13: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12.12.2013 — Debaty mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet 2012 — Beslut att inte befordra sökanden — Övergång mellan institutioner under det befordringsförfarande som föregick det befordringsförfarande under vilket ett eventuellt beslut skulle ha trätt i kraft — Behörig institution för att bestämma om befordran av den tjänsteman som flyttat)

36

2014/C 071/73

Mål F-134/12: Personaldomstolens beslut av den 27 januari 2014 — Loescher mot Rådet

36

2014/C 071/74

Mål F-136/12: Personaldomstolens beslut av den 27 januari 2014 — Carpenito mot rådet

37

2014/C 071/75

Mål F-49/13: Personaldomstolens beslut av den 23.10.2013 — Moragrega Arroyo mot rådet

37

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/1


2014/C 71/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 61, 1.3.2014

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 52, 22.2.2014

EUT C 45, 15.2.2014

EUT C 39, 8.2.2014

EUT C 31, 1.2.2014

EUT C 24, 25.1.2014

EUT C 15, 18.1.2014

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 5 november 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai mot Raiffeisen Bank Zrt

(Mål C-567/13)

2014/C 71/02

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nóra Baczó och János István Vizsnyiczai

Motpart: Raiffeisen Bank Zrt.

Tolkningsfrågor

1.

Är ett sådant domstolsförfarande till nackdel för konsumenten i vilket den omständigheten att käranden i ett mål om ogiltigförklaring av ett avtal (de allmänna avtalsvillkoren) vid den lokala domstolen i sin talan även yrkar fastställelse av att ett avtalsvillkor, som återfinns i det avtal som är föremål för tvisten, är oskäligt, innebär att en annan domstol är behörig, nämligen den regionala domstolen (törvényszék) [?] Om talan i stället väcks av den andra avtalsparten, har konsumenten nämligen rätt att vid den lokala domstolen göra gällande att ett avtalsvillkor är oskäligt (1), medan det medför högre kostnader för konsumenten om målet överlämnas till den regionala domstolen.

2.

Skulle en mer jämbördig situation uppnås om konsumenten, inom ramen för ett mål om ogiltigförklaring av ett avtal som den inlett vid en lokal domstol, även kunde göra gällande att vissa villkor i det avtalet var oskäliga, utan att den lokala domstolen av det skälet förlorade sin behörighet[?]


(1)  Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169)


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 12 november 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG mot Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

(Mål C-573/13)

2014/C 71/03

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Motpart: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Tolkningsfrågor

1.

Ska bestämmelsen i artikel 23.1 andra meningen i förordning nr 1008/2008/EG (1) tolkas så att det slutliga pris som ska betalas inom ramen för ett datoriserat bokningssystem ska anges första gången priserna för luftfartstjänster anges?

2.

Ska bestämmelsen i artikel 23.1 andra meningen i förordning nr 1008/2008/EG tolkas så att det slutliga pris som ska betalas inom ramen för ett datoriserat bokningssystem endast ska anges för den luftfartstjänst som kunden konkret valt ut eller för varje angiven luftfartstjänst?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, s. 3)


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungern) den 20 november 2013 — Martin Meat Kft. mot Géza Simonfay och Ulrich Salburg

(Mål C-586/13)

2014/C 71/04

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Martin Meat Kft.

Svarande: Géza Simonfay, Ulrich Salburg

Tolkningsfrågor

1.

Ska det mot bakgrund av unionsrätten, och särskilt definitionen av uttrycket ”att ställa arbetskraft till förfogande” som angavs i den dom som Europeiska unionens domstol meddelade i de förenade målen C-307/09–C-309/09 (1), anses vara fråga om att ställa arbetskraft till förfogande om fullmäktigen är skyldig att med hjälp av sina egna anställda bearbeta halva slaktkroppar av nötkreatur i fullmaktsgivarens slakteri, i de lokaler som fullmaktsgivaren har hyrt ut till fullmäktigen, och förpacka dem i form av köttpaket som är färdiga att saluföras, varvid fullmäktigen har rätt till en ersättning utifrån antalet kilo behandlat kött och måste acceptera att det fastställda priset för det bearbetade köttet kan sänkas för det fall kvaliteten är otillfredsställande och även med hänsyn till att det endast är till fullmaktsgivaren som fullmäktigen tillhandahåller sina tjänster i den mottagande medlemsstaten och att det är fullmaktsgivaren som ansvarar för kvalitetskontrollen av köttbearbetningen?

2.

Är den grundprincip som kommer till uttryck i den dom som meddelades av Europeiska unionens domstol i de förenade målen C 307/09–C 309/09 och enligt vilken det är tillåtet att begränsa möjligheterna att ställa arbetskraft till förfogande under giltighetsperioden för övergångsbestämmelserna avseende den fria rörligheten för arbetstagare enligt anslutningsfördragen för de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004, även tillämplig på utstationering av arbetstagare som görs genom att arbetskraft ställs till förfogande varvid ett företag i en medlemsstat som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 utstationerar arbetstagare till Österrike, om utstationeringen sker inom en sektor som inte är skyddad enligt anslutningsfördragen?


(1)  Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 februari 2011.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 19 november 2013 — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

(Mål C-589/13)

2014/C 71/05

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

Motpart: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

Tolkningsfråga

Ska artikel 56 EG (numera artikel 63 FEUF) tolkas på så sätt, att den utgör hinder för ett system för beskattning av inkomst av kapital som en privat stiftelse i Österrike uppbär och intäkter från avyttringen av andelar enligt vilket skatt i form av en interimskatt (Zwischensteuer) ska påföras privata stiftelser för att säkerställa inhemsk enkelbeskattning enbart när bidrag som utges av den privata stiftelsen till mottagaren med stöd av ett skatteavtal är undantagna från skatt på inkomst av kapital som belöper på bidraget?


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21 november 2013 — ”go fair” Zeitarbeit OHG mot Finanzamt Hamburg-Altona

(Mål C-594/13)

2014/C 71/06

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande:”go fair” Zeitarbeit OHG

Motpart: Finanzamt Hamburg-Altona

Tolkningsfrågor

1.

Beträffande tolkningen av artikel 132.1 g i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1):

a)

Kan en medlemsstat använda sitt utrymme för skönsmässig bedömning vid erkännanden av organ av social karaktär på så sätt att den erkänner personer som tillhandahåller tjänster åt socialförsäkringskassor (Sozialkassen) och vårdkassor (Pflegekassen), men inte legitimerad vårdpersonal som tillhandahåller tjänster direkt åt vårdbehövande?

b)

Om legitimerad vårdpersonal ska erkännas som organ av social karaktär, följer ett erkännande för ett bemanningsföretag som hyr ut legitimerad vårdpersonal till erkända vårdinrättningar (nedan kallade mottagande inrättningar) av att den uthyrda personalen är erkänd?

2.

Beträffande tolkningen av artikel 134 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt:

Är tillhandahållandet av legitimerad vårdpersonal, såsom en transaktion som är nära kopplad till socialt bistånd och socialförsäkring, absolut nödvändig för att utföra den mottagande inrättningens (kundens) vårdtjänster om den mottagande inrättningen inte kan fungera utan personal?


(1)  EUT L 347, s. 1.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/4


Överklagande ingett den 25 november 2013 av Duravit AG m.fl. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-364/10, Duravit AG m. fl. mot Europeiska kommissionen

(Mål C-609/13 P)

2014/C 71/07

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (ombud: Dr. U. Soltész, LL.M. och C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-364/10, i den del klagandenas talan ogillades, och

i första hand, förklara artiklarna 1.1, 2 och 3 i kommissionens beslut K(2010) 4185 slutlig i ärende COMP/39.092 — Badrumsutrustning ogiltiga i deras helhet med stöd av artikel 263.4 FEUF, i den del de avser klagandena,

i andra hand upphäva eller avsevärt sätta ned de böter som klagandena ålagts i ovannämnda beslut,

i tredje hand återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning i överensstämmelse med vad som anförts i domstolens dom, och

under alla omständigheter förplikta kommissionen att ersätta klagandenas rättegångskostnader i första och andra instans.

Grunder och huvudargument

Klagandena anför sex grunder till stöd för sin talan.

För det första har tribunalen åsidosatt artikel 31 i förordning nr 1/2003, oskuldspresumtionen och rätten till en rättvis rättegång (artiklarna 47 och 48.1 jämförda med artikel 52.3 i stadgan om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 6.1 och 6.2 i Europakonventionen). Tribunalen nekade nämligen, trots att det framställts en uttrycklig begäran härom, att pröva det omtvistade beslutet med utövande av sin obegränsade behörighet. Dessutom utgick tribunalen ifrån att de av kommissionen fastställda faktiska och rättsliga omständigheterna var riktiga. Slutligen gjorde tribunalen inte i tillräcklig mån en egen bedömning med avseende på kommissionens fastställande av böter.

För det andra har tribunalen åsidosatt artikel 263 FEUF, klagandenas rätt till ett effektivt rättsmedel (artikel 47.1 i stadgan) och principen om parternas likställdhet i processen, eftersom den gjorde en otillräcklig lagenlighetsprövning och överskred gränserna härför till nackdel för klagandena.

För det tredje är det uppenbart att tribunalen i flera avseenden har missuppfattat handlingarna i målet på ett avgörande sätt. Till följd härav har tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och åsidosatt de vedertagna principerna för bevisupptagning.

För det fjärde har tribunalen begått rättegångsfel och åsidosatt artikel 48.2 i rättegångsreglerna, klagandenas rätt till försvar, klagandenas rätt till en rättvis rättegång och principen om parternas likställdhet i processen, eftersom den har beaktat för sent inkommen bevisning, som borde ha avvisats, och för sent inkomna påståenden från kommissionen till nackdel för klagandena samt på ett rättsstridigt sätt och utan tillräcklig motivering har lämnat alla klagandenas ansökningar om tillåtande av bevisning utan bifall.

För det femte har tribunalen tillämpat artikel 101 FEUF på ett felaktigt sätt och åsidosatt sin motiveringsskyldighet. Tribunalen slog nämligen fast att kommissionen hade gjort en riktig bedömning när den slog fast att klagandena hade tagit del i en enda produktövergripande överträdelse med avseende på kranar, duschkabiner och sanitetskeramik.

För det sjätte har tribunalen tillämpat artikel 101 FEUF på ett felaktigt sätt, genom att tillämpa ett felaktigt kriterium vid bedömningen av om det förelåg ett informationsutbyte enligt artikel 101.1 FEUF, genom att godta att klagandena hade en skyldighet att ta avstånd från diskussioner mellan icke-konkurrenter och genom att slå fast att de ”försök att nå en överenskommelse” som, enligt vad som påståtts, gjordes vid särskilda tillfällen i produktövergripande sammanslutningar skulle anses utgöra fullbordade överträdelser mot artikel 101 FEUF.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/5


Överklagande ingett den 26 november 2013 av ClientEarth av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2013 i mål T-111/11, ClientEarth mot kommissionen

(Mål C-612/13 P)

2014/C 71/08

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: ClientEarth (ombud: P. Kirch, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2013 i mål T-111/11,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat tre grunder.

1.

I den första grunden har klaganden hävdat att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att den misstolkade orden ”utredningar” och ”undergräva skyddet för … syftet med … utredningar” i artikel 4.2 tredje strecksatsen i förordning nr 1049/2001. (1)

Tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att kategoriskt slå fast att ”de omtvistade undersökningarna ingår i kommissionens utredande verksamhet, i den mening som avses i artikel 4.2 tredje strecksatsen i förordning nr 1049/2001”.

I en första delgrund till denna grund har klaganden gjort gällande att tribunalen misstolkade ordet ”utredningar”.

I en andra delgrund har klaganden hävdat att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att den misstolkade ordet ”undergräva”. Tribunalen satte begreppet ”lämna ut” i samband med begreppet ”undergräva”, utan att konkret visa hur ett utlämnande skulle undergräva syftet med utredningar.

2.

I den andra grunden görs gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att den åsidosatte artikel 4.1, 4.2 och 4.4 i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, upprättad i Århus, Danmark, den 25 juni 1998, och godkänd genom rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005. (2)

Denna grund består av fem argument. För det första tillämpade tribunalen sin skyldighet att tillämpa artikel 4.4 i Århuskonventionen alltför snävt. För det andra gjorde tribunalen en oriktig bedömning mot bakgrund av Århuskonventionen när den tillämpade den ifrågavarande åtgärden. För det tredje gjorde tribunalen en oriktig bedömning med avseende på sin skyldighet att tillämpa Århuskonventionen i enlighet med internationell sedvanerätt. För det fjärde gjorde tribunalen en oriktig bedömning när den inte medgav att artikel 4 och 4.4 c i Århuskonventionen är direkt tillämpliga. Slutligen gjorde tribunalen sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den godtog att Århuskonventionen inte skulle tillämpas på grund av Europeiska unionens ”särdrag”.

3.

I den tredje grunden har klaganden hävdat att tribunalen åsidosatte artikel 6.1 i förordning nr 1367/2006 (3) samt artikel 4.2 in fine och 4.3 i förordning nr 1049/2001.

Tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att den grundade sin vägran att medge att ett övervägande allmänintresse av utlämnande förelåg endast på en bedömning av sökandens argument. Detta tillvägagångssätt strider mot förordning nr 1049/2001 och relevant rättspraxis. De argument som en sökande anför i detta avseende kan nämligen inte i sig utgöra ett skäl att anse att ett övervägande allmänintresse inte föreligger, eftersom bevisbördan avseende ett övervägande allmänintresse inte åligger sökanden. Den intresseavvägning som är i fråga vid utlämnande måste göras av den ifrågavarande institutionen.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).

(2)  Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (EUT L 124, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, s. 13).


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/6


Överklagande ingett den 27 november 2013 av ClientEarth, Pesticide Action Network (PAN Europe) av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2013 i mål T-214/11 ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

(Mål C-615/13 P)

2014/C 71/09

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: ClientEarth

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (ombud: P. Kirch, avocat)

Övriga parter i målet:Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet,

Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 13 september 2013 i mål T-214/11,

förplikta EFSA att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan.

1.

Den första grunden avser påstådd felaktig rättstillämpning av det rättsliga begreppet ”personuppgifter” såsom det definieras i artikel 2 i förordning nr 45/2001 (1).

Tribunalen gjorde fel bedömning genom att anse att kombinationen av namn och åsikter utgör personuppgifter. Begreppet ”personuppgifter” innefattar inte åsikter som anskaffats genom deltagande i en offentlig utredning till vilken experter, vars namn och andra personliga detaljer är allmänt tillgängliga, är kallade till tack vare deras berömda expertis.

2.

Den andra grunden gäller en påstådd felaktig rättstillämpning av artikel 4.1 b i förordning nr 1049/2001 (2) och artikel 8 b i förordning nr 45/2001 med hänsyn till räckvidden, förfarandet och innehållet i dessa bestämmelser, framförallt genom att inte ta hänsyn till och väga in alla de intressen som skyddas av bestämmelserna.

Tribunalen misslyckades med att fullt ut beakta alla aspekter i de bestämmelser som ansågs vara tillämpliga: artikel 4.1 b i förordning nr 1049/2001 och artikel 8 b i förordning nr 45/2001. Den misslyckades med att beakta och ta hänsyn till de olika intressen som skyddas i båda bestämmelserna.

3.

Som tredje grund anförs att artikel 5 FEU har åsidosatts genom att klagandena ålagts en oproportionerlig bevisbörda genom att det krävts att de ska visa att överföringen av information var nödvändig liksom omfånget av de berättigade intressen som skyddas.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

EGT L 8, s. 1

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

EGT L 145, s. 43


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polen) den 2 december 2013 — Ardaco Invest Sp. z o.o. Adarco Invest sp. z o.o. z w Petrosani w Rumuni Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

(Mål C-629/13)

2014/C 71/10

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Adarco Invest sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach (filial i Polen, i Tarnowskie Góry, till handelsbolaget Ardaco Invest, med säte i Rumänien)

Tolkningsfråga

Utgör artiklarna 49 och 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artikel 1 i rådets elfte direktiv om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat (1) hinder mot en nationell bestämmelse enligt vilken avregistrering av en filial till ett bolag med säte i en annan medlemsstat ur handelsregistret nekas när filialen inte har avvecklats i enlighet med det förfarande som föreskrivs för att avveckla ett inhemskt bolag med begränsat ansvar, när något sådant förfarande inte krävs för avvecklingen av en filial till ett inhemskt bolag med begränsat ansvar? I ett sådant fall ska filialen enbart registreras tillsammans med det inhemska bolaget och nämnda bolag är skyldigt att inge en konsoliderad årsredovisning som omfattar moderbolaget och dess filialer, medan filialer till utländska bolag däremot ska registreras i handelsregistret och enbart filialens årsredovisning behöver inges till registret.


(1)  EGT L 395, s. 36; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 99.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 3 december 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą mot Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Mål C-633/13)

2014/C 71/11

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą

Motpart: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Tolkningsfråga

Ska artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) (1) tolkas så, att de nationella regleringsmyndigheterna, inom ramen för skyldigheter i samband med priskontroll, får införa en skyldighet för operatörer med betydande inflytande på marknaden, att inom sina telefonnät inte tillämpa orimligt höga taxor för terminering av röstsamtal?


(1)  EGT L 108, s. 7.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanien) den 5 december 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito mot Evaristo Méndez Sena m.fl.

(Mål C-645/13)

2014/C 71/12

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Motparter: Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Senas, Victoriana Pérez Bicéntez

Tolkningsfrågor

1.

Ska det anses att det inte finns lämpliga och effektiva medel för att hindra fortsatt användning av oskäliga villkor i avtal som näringsidkare sluter med konsumenter och att rätten att inleda ett ärende vid behöriga domstolar, för att dessa skall avgöra om avtalsvillkor som utformats för allmänt bruk är oskäliga och använda lämpliga och effektiva medel för att förhindra framtida bruk av sådana villkor, åsidosätts när det i en medlemsstats lagstiftning inte föreskrivs någon möjlighet till prövning vid en högre domstol om en begäran om att ett avtalsvillkor inte ska tillämpas på grund av att det är oskäligt har avslagits inom ramen för ett förfarande för utmätning av intecknad egendom?

2.

Om den första frågan besvaras jakande, får den nationella domstolen ex officio besluta att ge konsumenten rätt att i en högre instans få till stånd en prövning av beslutet av domstolen att avslå begäran att ett avtalsvillkor inte ska tillämpas på grund av att det har påståtts vara oskäligt, för att åstadkomma ett lämpligt och effektivt skydd för konsumenten mot oskäliga villkor?


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 12 december 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG mot Finanzamt Hilden

(Mål C-657/13)

2014/C 71/13

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Verder LabTec GmbH & Co. KG

Motpart: Finanzamt Hilden

Tolkningsfråga

Är det förenligt med den i artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivna etableringsfriheten, att i en nationell bestämmelse föreskriva att överföring av en rörelsetillgång från ett inhemskt till ett utländskt fast driftställe, tillhörande samma företag, utgör ett uttag för rörelsefrämmande ändamål vilket ska medföra att dolda reserver upplöses, och att en uttagsvinst ska redovisas i samband därmed, samt att i ytterligare en bestämmelse föreskriva att denna vinst får fördelas i lika delar på fem eller tio räkenskapsår?


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 13 december 2013 — C & J Clark International Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-659/13)

2014/C 71/14

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: C & J Clark International Ltd

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Tolknings- och giltighetsfrågor

1.

Är rådets förordning (EG) nr 1472/2006 (1) ogiltig såsom stridande mot artiklarna 2.7 b och 9.5 i grundförordningen om antidumpning, [rådets förordning (EG) nr 384/96 (2),] av det skälet att kommissionen inte prövade de ansökningar om beviljande av marknadsekonomisk status och individuell behandling som ingetts av exporterande tillverkare i Kina och Vietnam vilka inte ingick i urvalet enligt artikel 17 i grundförordningen om antidumpning?

2.

Är rådets förordning (EG) nr 1472/2006 ogiltig såsom stridande mot artikel 2.7 c i grundförordningen om antidumpning, [rådets förordning (EG) nr 384/96,] av det skälet att kommissionen inte fattade beslut inom tre månader efter att den inlett undersökningen av de ansökningar om beviljande av marknadsekonomisk status som ingetts av exporterande tillverkare i Kina och Vietnam vilka inte ingick i urvalet enligt artikel 17 i grundförordningen om antidumpning?

3.

Är rådets förordning (EG) nr 1472/2006 ogiltig såsom stridande mot artikel 2.7 c i grundförordningen om antidumpning, [rådets förordning (EG) nr 384/96,] av det skälet att kommissionen inte fattade beslut inom tre månader efter att den inlett undersökningen av de ansökningar om beviljande av marknadsekonomisk status som ingetts av exporterande tillverkare i Kina och Vietnam vilka ingick i urvalet enligt artikel 17 i grundförordningen om antidumpning?

4.

Är rådets förordning (EG) nr 1472/2006 ogiltig såsom stridande mot artiklarna 3, 4.1, 5.4 och 17 i grundförordningen om antidumpning, [rådets förordning (EG) nr 384/96,] av det skälet att antalet samarbetande tillverkare inom gemenskapsindustrin inte var tillräckligt stort för att kommissionen skulle kunna göra en giltig skadevärdering och därmed en giltig kausalitetsbedömning?

5.

Är rådets förordning (EG) nr 1472/2006 ogiltig såsom stridande mot artikel 3.2 i grundförordningen om antidumpning, [rådets förordning (EG) nr 384/96,] och artikel 253 EG av det skälet att bevismaterialet i akten från undersökningen visar att den skada som åsamkats gemenskapsindustrin bedömdes på grundval av materiellt felaktiga uppgifter och eftersom förordningen inte ger någon förklaring till varför denna bevisning inte beaktades?

6.

Är rådets förordning (EG) nr 1472/2006 ogiltig såsom stridande mot artikel 3.7 i grundförordningen om antidumpning, [rådets förordning (EG) nr 384/96,] av det skälet att verkan av andra kända skadevållande faktorer inte separerades och urskiljdes på ett korrekt sätt i förhållande till verkan av den påstått dumpade importen?

7.

I vilken omfattning kan domstolarna i medlemsstaterna lägga EU-domstolens tolkning av rådets förordning (EG) nr 1472/2006 i domarna i målen Brosmann (C-249/10 P) och Zhejiang (C-247/10 P) till grund för ett beslut att tullbeloppet inte var det som lagligen skulle betalas i den mening som avses i artikel 236 i gemenskapens tullkodex [(rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (3))] för företag som, liksom klagandena i målen Brosmann och Zhejiang, inte ingick i urvalet men hade ingett ansökningar om beviljande av marknadsekonomisk status och individuell behandling, vilka inte prövades?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1472/2006 av den 5 oktober 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och Socialistiska republiken Vietnam och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import (EUT L 275, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EGT L 56, 1996, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā apgabaltiesa (Lettland) den 13 december 2013 — VAS ”Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija mot Kaspars Nīmanis

(Mål C-664/13)

2014/C 71/15

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Administratīvā apgabaltiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: VAS ”Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Motpart: Kaspars Nīmanis

Tolkningsfråga

Ska artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG (1) av den 20 december 2006 om körkort, jämförd med första meningen i skäl 2 i samma direktiv, tolkas så, att den utgör hinder för lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken det enbart är en persons anmälda bosättningsort som kan användas som bevisning för att personen i fråga har sin permanenta bosättningsort i den berörda staten (Lettland)? Anmäld bosättningsort avser den skyldighet som en person enligt den nationella lagstiftningen har att anmäla sig till ett statligt register för att uppge en adress på vilken han eller hon finns tillgänglig i sina rättsliga relationer till staten och lokala myndigheter.


(1)  EUT L 403, s. 18.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 17 december 2013 — VĮ ”Indėlių ir investicijų draudimas” och Nemaniūnas

(Mål C-671/13)

2014/C 71/16

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: VĮ ”Indėlių ir investicijų draudimas” och Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Motparter: Vitoldas Guliavičius och banken ”Snoras”, ett insolvent offentligt bolag med begränsat ansvar

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 7.2 i direktiv 94/19 (1), i förening med punkt 12 i bilaga I till samma direktiv, förstås och tolkas så, att ett undantag från insättningsgarantin, som en medlemsstat har beslutat ska gälla för insättare som vid kreditinstitut innehar skuldebrev (bankcertifikat) som instituten själva har emitterat, kan tillämpas enbart i fall då dessa bankcertifikat uppvisar (besitter) samtliga egenskaper som ett finansiellt instrument ska ha enligt direktiv 2004/39 (2) (med hänsyn även till andra unionsrättsakter, såsom Europeiska centralbankens förordning nr 25/2009), däribland instrumentets överlåtbarhet på den sekundära marknaden?

2.

Om den berörda medlemsstaten väljer att införliva direktiven 94/19 och 97/9 (3) med nationell rätt på ett sådant sätt att systemen för skydd för insättare respektive investerare införs genom en och samma lagstiftningsakt (en och samma lag), ska då artikel 7.2 i direktiv 94/19 och punkt 12 i bilaga I till samma direktiv, i förening med artikel 2.2 i direktiv 97/9, förstås och tolkas så — med beaktande av artikel 2.3 i direktiv 97/9 — att innehavare av bankcertifikat och obligationer inte kan omfattas av något av de skyddssystem (garantisystem) som avses i de ovannämnda direktiven?

3.

Med beaktande av att det följer av nationell lagstiftning att inget av de möjliga skyddssystem som föreskrivs i direktiven 94/19 och 97/9 är tillämpligt på innehavare av bankcertifikat och obligationer som emitterats av ett kreditinstitut ställs följande frågor:

a)

Ska bestämmelserna i artiklarna 3.1, 7.1 (i dess lydelse enligt direktiv 2009/14), och 10.1 i direktiv 94/19 i förening med artikel 1.1 i samma direktiv — i vilken begreppet insättning definieras — anses vara klara, precisa och ovillkorliga samt skapa rättigheter för enskilda i sådan mån att enskilda kan åberopa bestämmelserna vid nationell domstol till stöd för sådan talan om ersättning som förs mot det statligt inrättade garantiorgan som ansvarar för utbetalningen av nämnda ersättning?

b)

Ska artiklarna 2.2 och 4.1 i direktiv 97/9 anses vara klara, precisa och ovillkorliga samt skapa rättigheter för enskilda i sådan mån att enskilda kan åberopa bestämmelserna vid nationell domstol till stöd för sådan talan om ersättning som förs mot det statligt inrättade garantiorgan som ansvarar för utbetalningen av nämnda ersättning?

c)

Om ovanstående frågor (3 a och 3 b) besvaras jakande, vilket av de två möjliga skyddssystemen ska den nationella domstolen välja att tillämpa vid prövningen av en tvist mellan en enskild och ett kreditinstitut som inbegriper det garantiorgan vilket inrättats av staten och ansvarar för systemen för skydd för insättare och investerare?

4.

Ska artikarna 2.2 och 4.2 i direktiv 97/9 (i kombination med bilaga I till nämnda direktiv) förstås och tolkas så, att de utgör hinder för nationell lagstiftning enligt vilken systemet för ersättning till investerare inte är tillämpligt på sådana investerare som innehar skuldebrev emitterade av ett kreditinstitut, med hänvisning till den typ av finansiella instrument som det är fråga om (skuldebrev) och med beaktande av att garantigäldenären (kreditinstitutet) inte har överfört eller använt investerarnas medel eller värdepapper utan deras samtycke? Vid tolkningen av de ovannämnda bestämmelserna i direktiv 97/9 vad gäller investerarskyddet, är det av betydelse att det kreditinstitut som har utfärdat skuldebreven — emittenten — samtidigt är förvaringsinstitut för dessa finansiella instrument (intermediär) och att de investerade medlen inte hålls åtskilda från andra medel som kreditinstitutet förfogar över?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (EGT L 135, s. 5; svensk specialutgåva, område 6, volym 4, s. 227).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av direktiv 93/22 (EGT L 145, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare (EGT L 84, s. 22).


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/10


Överklagande ingett den 17 december 2013 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 8 oktober 2013 i mål T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland och Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) mot Europeiska kommissionen

(Mål C-673/13 P)

2014/C 71/17

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, P. Oliver och P. Ondrůšek)

Övriga parter i målet: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Klagandens yrkanden

Kommissionen yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom,

enligt artikel 61 i domstolens stadga, antingen själv slutligt avgöra ärendet såvitt avser den första och den tredje grunden eller återförvisa ärendet till tribunalen för avgörande såvitt avser dessa grunder, och

förplikta motparterna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Överklagandet består av en grund som avser att tribunalen gjorde en feltolkning av begreppet information ”som rör utsläpp i miljön” i artikel 6.1 första meningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (1) (”Århusförordningen”), med underkännande av kommissionens ståndpunkt att begreppet ska tolkas på ett sätt som är konsekvent och överensstämmer med övriga bestämmelser på området. Grunden består av följande tre delar:

i)

Tribunalen gjorde fel när den bortsåg från behovet av att säkerställa den ”inre” överensstämmelsen hos Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, (2) jämförd med artikel 6.1 i Århusförordningen, såsom denna förstås enligt artikel 4.4 Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (”Århuskonventionen”).

ii)

Tribunalen tog ingen vederbörlig hänsyn till bestämmelserna om konfidentialitet i den sektorsspecifika lagstiftningen om växtskyddsmedel, nämligen rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG. (4)

iii)

Tribunalen gjorde fel när den bortsåg från behovet av att säkerställa att artikel 6.1 i Århusförordningen så långt det var möjligt stämde överens med stadgan om de grundläggande rättigheterna och avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS).


(1)  EUT L 264, s. 13.

(2)  EGT L 145, s. 43.

(3)  EGT L 230, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 20, s. 236.

(4)  EUT L 309, s. 1.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av de Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 23 december 2013 — Diageo Brands BV mot Simiramida-04 EOOD

(Mål C-681/13)

2014/C 71/18

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Diageo Brands BV

Motpart: Simiramida-04 EOOD

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 34.1 i förordning (EG) nr 44/2001 (1) tolkas så, att denna grund för att vägra erkänna en dom även avser fall där beslutet från domstolen i ursprungsmedlemsstaten på ett uppenbart sätt strider mot unionsrätten, och nämnda domstol inser detta?

2.

a)

Ska artikel 34.1 i förordning (EG) nr 44/2001 tolkas så, att ett åberopande av denna grund för att vägra erkänna en dom hindras av den omständigheten att den part som åberopar grunden har underlåtit att uttömma alla tillgängliga rättsmedel i den medlemsstat där beslutet meddelades?

b)

Om fråga 2 a) ska besvaras jakande, blir svaret annorlunda om det hade varit meningslöst att uttömma alla rättsmedel i ursprungsmedlemsstaten, eftersom det finns anledning att anta att detta inte skulle ha lett till ett annat resultat?

3.

Ska artikel 14 i direktiv 2004/48 (2) tolkas så, att denna bestämmelse även omfattar parternas kostnader för en skadeståndstalan i en medlemsstat, om talan och försvaret mot talan avser motpartens påstådda ansvar för de beslag som denne har gjort och de meddelanden som denne har skickat för att säkerställa skyddet för sin varumärkesrätt i en annan medlemsstat, och därvid frågan huruvida ett domstolsbeslut i den sistnämnda medlemsstaten ska erkännas i den förstnämnda medlemsstaten?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, s. 1)

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EGT L 351, s. 44)


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 27 december 2013 — X AB/Skatteverket

(Mål C-686/13)

2014/C 71/19

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: X AB

Svarande: Skatteverket

Tolkningsfråga/Giltighetsfråga

Utgör artikel 49 FEUF och artikel 63 FEUF hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken hemviststaten inte medger avdrag för en valutakursförlust som är integrerad i en kapitalförlust på en näringsbetingad andel i ett bolag som har hemvist i en annan medlemsstat, när hemviststaten tillämpar ett system där kapitalvinster och kapitalförluster på sådana andelar inte beaktas vid beräkning av beskattningsunderlaget?


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 3 januari 2014 — Brottmål mot Thi Bich Ngoc Nguyen och Nadine Schönherr

(Mål C-2/14)

2014/C 71/20

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Thi Bich Ngoc Nguyen

Nadine Schönherr

Övriga deltagare i målet: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Tolkningsfråga

Ska läkemedel enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (1), vilka innehåller ”förtecknade ämnen” enligt förordningarna (EG) nr 273/2004 (2) och (EG) nr 111/2005 (3), enligt artikel 2 a i nämnda förordningar alltid vara undantagna från deras tillämpningsområde, eller ska detta enbart antas vara fallet om läkemedlen är beredda på ett sådant sätt att nämnda ämnen, i den mening som avses i dessa förordningar, inte lätt kan användas eller utvinnas genom metoder som är lätta att tillämpa eller ekonomiskt fördelaktiga?


(1)  EGT L 311, s. 67.

(2)  Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer (EUT L 47, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (EUT L 22, s. 1).


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein oikeus (Finland) den 6 januari 2014 — Christophe Bohez mot Ingrid Wiertz

(Mål C-4/14)

2014/C 71/21

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Korkein oikeus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Christophe Bohez

Motpart: Ingrid Wiertz

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 1.2 i förordning (EG) nr 44/2001 (1) tolkas så, att mål som avser verkställighet av vite (astreinte) som fastställts i en tvist avseende vårdnad av barn och umgängesrätt för att garantera att huvudförpliktelsen uppfylls, inte omfattas av förordningens tillämpningsområde?

2.

Om ovannämnda mål omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 44/2001 ska artikel 49 i denna förordning tolkas så, att vite som fastställts per dag som i sig är verkställbart i ursprungsmedlemsstaten till det fastställda beloppet, vars slutliga belopp emellertid kan ändras till följd av en begäran eller yttranden som ingetts av den som har att betala vitesbeloppet, först kan verkställas i en medlemsstat när beloppet slutgiltigt har fastställts i separat beslut i ursprungsmedlemsstaten?

3.

Om ovannämnda mål inte omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2201/2003 (2) ska artikel 47.1 i denna förordning tolkas så, att verkställighets- och säkerställandeåtgärder som avser vård av barn och umgängesrätt omfattas av verkställighetsförfarandet i den mening som avses i denna bestämmelse, som ska regleras av lagen i den verkställande medlemsstaten, eller kan de utgöra en del av beslutet om vårdnad av barn och umgängesrätt som enligt förordning (EG) nr 2201/2003 ska verkställas i den andra medlemsstaten?

4.

Om verkställighet av vite yrkas i en annan medlemsstat, krävs då att storleken av det vite som ska verkställas i den medlemsstat där beslutet har fattats slutgiltigt har fastställts i separat beslut, trots att förordning (EG) nr 44/2001 inte är tillämplig på verkställigheten?

5.

Om vite (astreinte) som fastställts i en annan medlemsstat med anledning av genomförande av föräldrars umgängesrätt kan verkställas i en annan medlemsstat, utan att storleken på det vite som ska verkställas slutgiltigt har fastställts i separat beslut i ursprungsmedlemsstaten,

a)

krävs, för att vitet ska kunna verkställas, att det prövas om umgängesrätten har hindrats av skäl som det var nödvändigt att beakta för att tillvarata barnets rättigheter, och

b)

vilken domstol har i det fallet behörighet att pröva dessa omständigheter, närmare bestämt,

i)

är domstolen i den verkställande medlemsstaten endast behörig att pröva om det påstådda förhindrandet av en förälders umgängesrätt beror på en omständighet som uttryckligen anges i avgörandet av målet i sak, eller

ii)

följer det av de rättigheter som barn har enligt unionens stadga om de grundläggande rättigheterna att domstolen i den verkställande medlemsstaten har en mer omfattande befogenhet eller skyldighet att pröva om umgängesrätten har hindrats av skäl som det var nödvändigt att beakta för att tillvarata barnets rättigheter?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, s. 1).


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/13


Talan väckt den 27 januari 2014 — Konungariket Spanien mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

(Mål C-44/14)

2014/C 71/22

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: A. Rubio González)

Svarande: Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (1)

förplikta Europaparlamentet och Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Åsidosättande av artiklarna 4 och 5 i Schengenprotokollet i förening. Genom artikel 19 i Eurosurförordningen inrättas ett ad hoc system för Förenade kungariket och Irlands deltagande i Eurosur i form av samarbetsavtal. I artikeln föreskrivs ett annat samarbetsförfarande för dessa medlemsstater än det som föreskrivs i artikel 4 i Schengenprotokollet, vilket de facto innebär att Förenade kungariket och Irland ges ställning som tredjeländer i förhållande till Europeiska unionen.


(1)  EUT L 295, s. 1.


Tribunalen

8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/14


Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding och SKW Stahl-Metallurgie mot kommissionen

(Mål T-384/09) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för kalciumkarbid och magnesium för stål- och gasindustrin inom EES, med undantag för Irland, Spanien, Portugal och Förenade kungariket - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras - Fastställande av priser och uppdelning av marknaden - Rätten till försvar - Ansvar för överträdelsen - Motiveringsskyldighet - Böter - Likabehandling - Förmildrande omständigheter - Samarbete under det administrativa förfarandet - Proportionalitet - Solidariskt ansvar för betalningen av böterna - 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)

2014/C 71/23

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Förbundsrepubliken Tyskland) och SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (ombud: inledningsvis advokaterna A. Birnstiel, S. Janka och S. Dierckens, därefter A. Birnstiel och S. Janka)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: N. von Lingen och A. Antoniadis, biträdda av advokaten A. Böhlke)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Gigaset AG (tidigare Arques Industries AG) (Munchen, Förbundsrepubliken Tyskland) (ombud: advokaterna C. Grave, A. Scheidtmann och B. Meyring)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2009) 5791 slutlig av den 22 juli 2009, avseende ett förfarande om tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.396 — reagenser baserade på kalciumkarbid och magnesium för stål- och gasindustrin), i den mån det avser sökandena samt i andra hand yrkande om ogiltigförklaring eller nedsättning av det bötesbelopp som sökanden har förpliktats att betala enligt nämnda beslut.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG och SKW Stahl-Metallurgie GmbH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3.

Gigaset AG ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/14


Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Evonik Degussa och AlzChem mot kommissionen

(Mål T-391/09) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för kalciumkarbid- och magnesium för stål- och gasindustrin inom EES, med undantag för Irland, Spanien, Portugal och Förenade kungariket - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras - Fastställande av priser och uppdelning av marknaden - Ansvar för överträdelsen - Böter - Samarbete under det administrativa förfarandet - Försvårande omständigheter - Upprepning av överträdelse - Förmildrande omständigheter - Proportionalitet - Överträdelsens varaktighet - Solidariskt ansvar för betalningen av böterna - 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)

2014/C 71/24

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Evonik Degussa GmbH (Essen, Tyskland); och AlzChem AG, tidigare AlzChem Trostberg GmbH, tidigare AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Steinle, O. Andresen och I. Bodenstein)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: N. von Lingen och A. Antoniadis, biträdda av advokaten A. Böhlke)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2009) 5791 slutlig av den 22 juli 2009 om ett förfarande om tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.396 — Kalciumkarbid och magnesiumbaserade reagenser för stål- och gasindustrin), i den mån beslutet avser sökandena, samt i andra hand ändring av beslutet avseende, dels genom ogiltigförklaring eller nedsättning av böterna, dels genom att SKW Stahl Technik GmbH & Co. KG ska förpliktas att solidariskt med sökandena erlägga böterna i sin helhet.

Domslut

1.

Artikel 2 g och h i kommissionens beslut K(2009) 5791 slutlig av den 22 juli 2009 om ett förfarande om tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.396 — Kalciumkarbid och magnesiumbaserade reagenser för stål- och gasindustrin), ogiltigförklaras i den mån beslutet avser Evonik Degussa GmbH och AlzChem AG. Denna ogiltigförklaring påverkar emellertid inte verkan av de betalningar som något av dessa bolag gjort av de böter för vilka dessa ålagts solidariskt betalningsansvar avseende den överträdelse som konstaterats i artikel 1 f i nämnda beslut vad gäller SKW Stahl-Technik GmbH& Co. KG och de böter som det sistnämnda bolaget ålagts genom artikel 2 g i beslutet i fråga.

2.

För den överträdelse som konstaterats i artikel 1 f i beslut K (2009) 5791 slutlig med avseende på Evonik Degussa och AlzChem åläggs följande böter:

Evonik Degussa och AlzChem solidariskt: 2,49 miljoner euro, Evonik Degussa och Alz-Chem ska emellertid anses ha betalat böterna upp till det belopp som erlagts av SKW -Stahl-Technik avseende de böter som detta bolag ålagts enligt artikel 2 f och g i samma beslut,

Evonik Degussa ensamt betalningsansvarigt för 1,24 miljoner euro

3.

Talan ogillas i övrigt.

4.

Evonik Degussa och Alz-Chem ska bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader samt två tredjedelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader. Kommissionen ska bära en tredjedel av sina rättegångskostnader och en tredjedel av Evonik Degussa:s och AlzChem:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/15


Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Gigaset mot kommissionen

(Mål T-395/09) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för kalciumkarbid och magnesium för stål- och gasindustrin inom EES, med undantag för Irland, Spanien, Portugal och Förenade kungariket - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras - Fastställande av priser och uppdelning av marknaden - Ansvar för överträdelsen - Motiveringsskyldighet - Böter - Överträdelsens varaktighet - Likabehandling - Förmildrande omständigheter - Samarbete under det administrativa förfarandet - Solidariskt ansvar för betalningen av böterna - 2006 år riktlinjer för beräkning av böter)

2014/C 71/25

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Gigaset AG, tidigare Arques Industries AG (München, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Grave, B. Meyring och A. Scheidtmann)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: N. von Lingen och R. Sauer, biträdda av advokaten A. Böhlke)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2009) 5791 slutlig av den 22 juli 2009, avseende ett förfarande om tillämpning av artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.396 — Reagenser baserade på kalciumkarbid och magnesium för stål- och gasindustrin) i den del det avser sökanden och, i andra hand, om nedsättning av de böter som sökanden har ålagts i beslutet.

Domslut

1.

De böter som Gigaset AG ålagts i artikel 2 f i kommissionens beslut K(2009) 5791 slutlig av den 22 juli 2009, avseende ett förfarande om tillämpning av artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.396 — Reagenser baserade på kalciumkarbid och magnesium för stål- och gasindustrin) fastställs till 12,3 miljoner euro.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Gigaset ska bära 90 procent av sina rättegångskostnader och ersätta 90 procent av Europeiska kommissionens rättegångskostnader, med undantag av de kostnader som är hänförliga till det interimistiska förfarandet. Kommissionen ska bära 10 procent av sina rättegångskostnader och ersätta 10 procent av Gigasets rättegångskostnader, med undantag av de kostnader som är hänförliga till det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 297, 5.12.2009.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/15


Tribunalens dom av den 29 januari 2014 — Hubei Xinyegang Steel mot rådet

(Mål T-528/09) (1)

(Dumpning - Import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina - Fastställande av en risk för skada - Artiklarna 3.9 och 9.4 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artiklarna 3.9 och 9.4 i förordning (EG) nr 1225/2009)

2014/C 71/26

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Hubei Xinyegang Steel Co Ltd (Huang Shi, Kina) (ombud: F. Carlin, barrister, advokaten Q. Azau, A. MacGregor, solicitor, och advokaten N. Niejahr)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix och B. Driessen, biträdda av B. O’Connor, solicitor)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis H. van Vliet och M. França, därefter M. França och J.-F. Brakeland, biträdda av advokaten R. Bierwagen); ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Republiken Tjeckien); ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, Rumänien); Benteler Stahl/Rohr GmbH (Paderborn, Tyskland); Ovako Tube & Ring AB (Hofors, Sverige); Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, Tyskland); Dalmine SpA (Dalmine, Italien); Silcotub SA (Zalău, Rumänien); TMK-Artrom SA (Slatina, Rumänien); Tubos Reunidos SA (Amurrio, Spanien); Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Aulnoye-Aymeries, Frankrike); V & M France (Boulogne-Billancourt, Frankrike); V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, Tyskland); Voestalpine Tubulars GmbH (Linz, Österrike); och Železiarne Podbrezová a.s. (Podbrezová, Slovakien) (ombud: advokaterna G. Berrisch och G. Wolf samt N. Chesaites, barrister)

Saken

Delvis ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 926/2009 av den 24 september 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 262, s. 19).

Domslut

1.

Rådets förordning (EG) nr 926/2009 av den 24 september 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina ogiltigförklaras i den del det införs en antidumpningstull på export av produkter tillverkade av Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd och förordnas om uttag av den provisoriska tull som införts på denna export.

2.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Hubei Xinyegang Steel Co.

3.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

4.

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, V & M France, V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH och Železiarne Podbrezová a.s. ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 51, av den 27.2.2010.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/16


Tribunalens dom av den 28 januari 2014 — Progust mot harmoniseringsbyrån — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

(Mål T-216/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket IMPERIA - Det äldre gemenskapsfigurmärket IMPERIAL - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 71/27

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Progust, SL (Girona, Spanien) (ombud: inledningsvis advokaterna M.E. López Camba, J.L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela och I. Munilla Muñoz, därefter J.L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela och I. Munilla Muñoz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: V. Melgar)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Sopralex & Vosmarques SA (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna P. Maeyaert och V. Fossoul)

Saken

Talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 27 januari 2011 (ärende R 1036/2010-1), angående ett invändningsförfarande mellan Sopralex & Vosmarques SA och Progust, SL.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Progust, SL ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 194, 2.7.2011.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/17


Tribunalens dom av den 30 januari 2014 — Streng mot harmoniseringsbyrån — Gismondi (PARAMETRICA)

(Mål T-495/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket - Det äldre nationella ordmärket parameta - Relativt registreringshinder - Bristande inlämnande av bevisning på processpråket i invändningsförfarandet - Reglerna 19.2, 19.3 och 98.1 i förordning (EG) nr 2868/95)

2014/C 71/28

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Michael Streng (Erding, Tyskland) (ombud: advokaten A. Pappert)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Fulvio Gismondi (Rom, Italien) (ombud: advokaterna A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli och F. Bellan)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 19 juli 2011 (ärende R 1348/2010-4) om ett invändningsförfarande mellan Michael Streng och Fulvio Gismondi.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Michael Streng ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 347 26.11.2011.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/17


Tribunalens dom av den 28 januari 2014 — Schuhhaus Dielmann mot harmoniseringsbyrån — Carrera (Carrera panamericana)

(Mål T-600/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering med angivelse av Europeiska gemenskapen av ”Carrera panamericana” - Äldre gemenskapsfigurmärke CARRERA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

2014/C 71/29

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG (Darmstadt, Tyskland) (ombud: advokaten W. Göpfert)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Carrera SpA (Caldiero, Italien)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 15 september 2011 (ärende R 1989/2010-1) om ett invändningsförfarande mellan Carrera SpA och Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 32, 4.2.2012.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/18


Tribunalens dom av den 29 januari 2014 — European Dynamics Belgium m.fl. mot EMA

(Mål T-158/12) (1)

(Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Tillhandahållande av externa tjänster på programvaruområdet - Beslut att placera ett anbud på andra plats vid tilldelning av ett kontrakt enligt kaskadsystem - Tilldelningskriterier - Tillägg av ett tilldelningskriterium som inte angetts i avtalshandlingarna - Utvärdering av ett urvalskriterium i tilldelningsfasen - Insyn)

2014/C 71/30

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: European Dynamics Belgium SA (Bryssel, Belgien), European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) och European Dynamics UK Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (ombud: T. Jabłoński och C. Maignen, inledningsvis biträdda av advokaterna H.-G. Kamann och E. Arsenidou, därefter av advokaterna H.-G. Kamann och A. Dritsa)

Saken

Dels ogiltigförklaring av Europeiska läkemedelsmyndighetens beslut EMA/67882/2012 av den 31 januari 2012, meddelat inom ramen för upphandlingsförfarande EMA/2011/17/ICT, angående tillhandahållande av externa tjänster på området för datorprogram, att placera sökandena på andra plats avseende ingående av ett ramavtal, dels yrkande om skadestånd

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE och European Dynamics UK Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 184, 23.6.2012.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/18


Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Sunrider mot harmoniseringsbyrån — Nannerl (SUN FRESH)

(Mål T-221/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SUN FRESH - Äldre gemenskapsvarumärken, Benelux och nationella ord- och bildmärkena SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH och SUNNYFRESH - Relativt registreringshinder - Bevis för faktisk användning av de äldre varumärkena - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 71/31

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Sunrider Corporation (Torrance, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: advokaterna N. Dontas och K. Markakis)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Österrike) (ombud: advokaten A. Thünken)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 26 mars 2012 (ärende R 2401/2010-4) rörande ett invändningsförfarande mellan The Sunrider Corporation och Nannerl GmbH & Co. KG.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

The Sunrider Corporation ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 217, av den 21.7.2012.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/19


Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — NCL mot harmoniseringsbyrån (NORWEGIAN GETAWAY)

(Mål T-513/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket NORWEGIAN GETAWAY - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 71/32

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: NCL (Miami, Florida, Förenta staterna) (ombud: advokaten N. Grüger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Schifko)

Saken

Talan mot harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnds beslut av den 12 september 2012 (ärende R 1014/2012-4), om en ansökan om registrering av ordkännetecken NORWEGIAN GETAWAY som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

NCL Corporation Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) haft.


(1)  EUT C 26 av den 26.1.2013.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/19


Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — NCL mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-514/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering av ordmärket NORWEGIAN BREAKAWAY - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 71/33

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: NCL Corporation Ltd (Miami, Florida, Förenta staterna) (ombud: advokaten N. Grüger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Schifko)

Saken

Talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnden fattade den 12 september 2012 i ärende R 1017/2012-4, angående en ansökan om registrering av ordmärket ”NORWEGIAN BREAKAWAY” som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

NCL Corporation Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) har haft.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/19


Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Coppenrath-Verlag mot harmoniseringsbyrån — Sembella (Rebella)

(Mål T-551/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om gemenskapsordmärket Rebella - Äldre gemenskapsordmärket SEMBELLA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 - Artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009)

2014/C 71/34

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Tyskland) (ombud: advokaten D. Pohl)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Poch)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Sembella GmbH (Timelkam, Österrike)

Saken

Talan väckt angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 5 oktober 2012 (ärende R 1681/2011-2) om ett invändningsförfarande mellan Sembella GmbH och Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 55, 23.2.2013.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/20


Tribunalens dom av den 29 januari 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald mot harmoniseringsbyrån — Vieweg (goldstück)

(Mål T-47/13) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket goldstück - Det äldre gemenskapsordmärket GOLDSTEIG - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 71/35

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Tyskland) (ombud: advokaten S. Biagosch)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Poch)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Christin Vieweg (Sonneberg, Tyskland) (ombud: advokaten J. Pröll)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades den 14 november 2012 av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån (ärende R 2589/2011-1) om ett invändningsförfarande mellan Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH och Christin Vieweg.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 86, 23.3.2013.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/20


Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Novartis mot harmoniseringsbyrån (CARE TO CARE)

(Mål T-68/13) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CARE TO CARE - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 71/36

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Novartis AG (Basel, Schweiz) (ombud: advokat M. Douglas)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: M. Rajh och J. Crespo Carrillo)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 29 november 2012 (ärende R 953/2012-1) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet CARE TO CARE som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Novartis AG förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 108 av den 13.4.2013


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/20


Tribunalens dom av den 23 januari 2014 — Kommissionen mot BO

(Mål T-174/13 P) (1)

(Överklagande - Personalmål - Kontraktsanställda - Social trygghet - Ersättning för transportkostnader - Transportkostnader av språkskäl - Artikel 19.2 i de gemensamma reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna - Punkt 2.5 i kapitel 12 i avdelning II i de allmänna genomförandebestämmelserna för återbetalning av sjukvårdskostnader)

2014/C 71/37

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Övrig part i målet: BO (Amman, Jordanien) (ombud: advokaterna L. Levi, M. Vandenbussche och C. Bernard-Glanz)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (första avdelningen) meddelade den 15 januari 2013 i mål F-27/11, BO mot kommissionen och med yrkande att denna dom ska upphävas.

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnadser som åsamkats BO i tribunalen.


(1)  EUT C 164, 8.6.2013.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/21


Tribunalens beslut av den 13 januari 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT mot kommissionen

(Mål T-134/12) (1)

(Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd - Avtal om unionens finansiering av forskning och utveckling - Invändning om rättegångshinder - Yrkandena har inte ändrats - Avvisning)

2014/C 71/38

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten M. Jiménez Perona)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och B. Conte biträdda av advokaterna J. Rivas Andrés och X. García García)

Saken

Talan med yrkande dels om ogiltigförklaring av beslutet i kommissionens skrivelse av den 13 januari 2012 angående indrivning av de belopp som angavs i debetnotorna från den revision som sökanden var föremål för, dels om utomobligatoriskt skadestånd avseende förpliktande för kommissionen att utge 732 768 euro i skadestånd.

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 157, 2.6.2012.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/21


Tribunalens beslut av den 13 januari 2014 — Lebedef mot kommissionen

(Förenade målen T-116/13 P och T-117/13 P) (1)

(Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Betygsättning - Rapport om karriärutveckling - Bedömningsförfarandet för åren 2008 och 2009 - Befrielse från tjänsteutövning för fackliga ändamål under hälften av arbetstiden - Utvecklingsrapport som omfattar de uppgifter som utövats inom tjänsteenheten - Utsedd för facklig verksamhet - Talan i första instans avvisad, eftersom det var uppenbart att den inte kunde prövas i sak - Överklagandet ogillat, eftersom det var uppenbart att det i vissa delar inte kunde tas upp till sakprövning och i övriga delar var ogrundat)

2014/C 71/39

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Två överklaganden av de beslut de meddelades av Europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) den 12 december 2012 i målen F-70/11 och F-109/11, Lebedef mot kommissionen (REU 2012, s. II-0000), varvid överklagandena avsåg upphävande av dessa beslut.

Avgörande

1.

Överklagandena ogillas.

2.

Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen har förorsakats i denna instans.


(1)  EUT C 147, 25.5.2013.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/22


Tribunalens beslut av den 14 januari 2014 — Miettinen mot rådet

(Mål T-303/13) (1)

(Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Yttrande från rådets rättstjänst - Nekad tillgång - Handlingen har lämnats ut efter det att talan väckts - Tvisteföremålet har förfallit - Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte - Anledning saknas att döma i saken)

2014/C 71/40

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Samuli Miettinen (Espoo, Finland) (ombud: advokaterna O. Brouwer, E. Raedts, och solicitor A. Villette)

Svarande: Europeiska unionen råd (ombud: K. Pellinghelli och É. Sitbon)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut av 21 mars 2013 att inte ge sökanden full tillgång till yttrande nr 15309/12 från rådets rättstjänst.

Avgörande

1.

Det saknas anledning att döma i saken.

2.

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

3.

Det saknas anledning att pröva begäran från Konungariket Sverige och Republiken Finland att få intervenera i målet.


(1)  EUT C 215, 27.7.2013.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/22


Talan väckt den 4 december 2013 — Lomnici mot parlamentet

(Mål T-650/13)

2014/C 71/41

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Lomnici Zoltán (Budapest, Ungern) (ombud: advokaten Z. Jr. Lomnici)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som Europaparlamentets utskott för framställningar fattade den 17 oktober 2013 avseende framställning nr 1298/2012.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åsidosättande av motiveringsskyldigheten och en kränkning av varje unionsmedborgares rätt till ett förfarande som uppfyller alla garantier. I det sammanhanget anförs bland annat att sökandens framställning arkiverats utan motivering, att han inte bjudits in till sammanträdet och att beslutet inte delgavs honom.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/22


Talan väckt den 19 december 2013 — Axa Versicherung mot kommissionen

(Mål T-677/13)

2014/C 71/42

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Versicherung AG (Köln, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Bahr, S. Dethof och A. Malec)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara avslagsbeslutet,

i andra hand delvis ogiltigförklara avslagsbeslutet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har ifrågasatt kommissionens beslut av den 29 oktober 2013 beträffande sökandens andra ansökan om tillgång till kommissionens handlingar i ärende COMP/39125 — Bilglas.

Till stöd för sin talan har sökanden åberopat fem grunder.

1.

Den första grunden: åsidosättande av skyldigheten att göra en konkret och individuell bedömning av de begärda handlingarna enligt artiklarna 2 och 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. (1)

Sökanden har härvid anfört att kommissionen inte uppfyllde sin skyldighet enligt artiklarna 2 och 4 i förordning nr 1049/2001 att göra en konkret och individuell bedömning av de begärda handlingarna. Den kategoriserade i stället rättsstridigt de ifrågavarande handlingarna på formella grunder.

2.

Den andra grunden: åsidosättande av första och tredje strecksatserna i artikel 4.2 samt artikel 4.3 andra stycket i förordning nr 1049/2001, genom att ansökan om tillgång till specifika handlingar i ärendet avslogs.

I denna grund har sökanden gjort gällande att kommissionen rättsstridigt gjorde en för vid tolkning av undantagsbestämmelserna i artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001. Sökanden anser att skyddet för affärsintressen inte skulle komma att undergrävas i den mening som avses i artikel 4.2 första strecksatsen i förordning nr 1049/2001. Kommissionen har inte rätt att åberopa skyddet för utredningar enligt artikel 4.2 tredje strecksatsen i förordning nr 1049/2001.

Sökanden har vidare hävdat att beslutsförfarandet inte skulle komma att undergrävas allvarligt (artikel 4.3 andra stycket i förordning nr 1049/2001).

Kommissionen gjorde dessutom en oriktig bedömning när den förnekade att det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av att de begärda handlingarna lämnas ut.

3.

Den tredje grunden: åsidosättande av artikel 4.6 i förordning nr 1049/2001), eftersom kommissionen fullständigt avslog ansökan om tillgång till särskilda handlingar.

Sökanden har härvid hävdat att kommissionen åsidosatte artikel 4.6 i förordning nr 1049/2001, eftersom den inte beviljade ens delvis tillgång till de aktuella handlingarna. I strid med föreskrifterna i förordning nr 1049/2001 underlät kommissionen att pröva huruvida vissa av handlingarna kunde lämnas ut.

4.

Den fjärde grunden: åsidosättande av artikel 4.2 första och tredje strecksatserna samt artikel 4.3 andra stycket och artikel 4.1 b i förordning nr 1049/2001, eftersom kommissionen inte lämnade tillgång till den fullständiga versionen av innehållsförteckningen för kommissionens handlingar i ärendet.

i denna grund har sökanden gjort gällande att kommissionen gjorde en för vid tolkning av undantagen från artikel 4 i förordning nr 1049/2001 även i samband med sökandens ansökan om tillgång till den icke konfidentiella versionen av innehållsförteckningen. Sökanden anser att skyddet för affärsintressen, i den mening som avses i artikel 4.2 första strecksatsen i förordning nr 1049/2001, och skyddet för utredningar enligt artikel 4.2 tredje strecksatsen i förordning nr 1049/2001 inte kunde undergrävas.

sökanden har vidare hävdat att inte heller skyddet för den enskildes privatliv enligt artikel 4.1 b i förordning nr 1049/2001 skulle undergrävas.

5.

Den femte grunden: åsidosättande av motiveringsskyldigheten

Sökanden har härvid hävdat att kommissionen endast motiverade beslutet att avslå ansökan om tillgång till handlingarna med allmänna uppgifter och att den underlät att behandla enskilda handlingar på föreskrivet sätt eller att upprätta kategorier av handlingar.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/23


Talan väckt den 27 december 2013 — Chair Entertainment Group mot harmoniseringsbyrån (SHADOW COMPLEX)

(Mål T-717/13)

2014/C 71/43

Ansökan är avfattad på: engelska

Parter

Sökande: Chair Entertainment Group LLC (Utah, Amerikas förenta stater) (ombud: advokaten E. Armijo Chávarri)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Libelle AG (Stuttgart, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) meddelade den 1 oktober 2013 i ärende R 776/2011-2,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: ordmärket ”SHADOW COMPLEX” för varor och tjänster i klass 9 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 8 235 434

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: ordmärket ”DBShadow” för varor och tjänster i klasserna 9 och 42 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 1 457 944, ordmärket ”BusinessShadow” för varor och tjänster i klasserna 9 och 42 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 3 749 439, det tyska ordmärket ”BusinessShadow” för varor och tjänster i klasserna 9 och 42 och det tyska ordmärket ”FSShadow” för varor och tjänster i klasserna 9 och 42

Invändningsenhetens beslut: bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: avslag på överklagandet

Grunder: åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/24


Talan väckt den 27 december 2013 — The Directv Group mot harmoniseringsbyrån — Bolloré (DIRECTV)

(Mål T-718/13)

2014/C 71/44

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: The Directv Group Inc (El Segundo, Förenta Staterna) (ombud: advokaten F. Valentin)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Frankrike)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken mönster och modeller) den 11 oktober 2013 i ärende R 1812/2012-2 och följaktligen fastställa giltigheten av det omtvistade varumärket.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om upphävande: Ordmärket ”DIRECTV” för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 38, 41 och 42 — Gemskapsvarumärkesregistrering nr 1 163 138

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om upphävande av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Annulleringsenhetens beslut: Gemenskapsvarumärket förklaras delvis ogiltigt

Överklagandenämndens beslut: Det omtvistade beslutet ogiltigförklaras och gemenskapsvarumärket förklaras ogiltigt i sin helhet

Grunder: Åsidosättande av artikel 15 i förordning nr 207/2009.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/24


Talan väckt den 30 december 2013 — Gat Microencapsulation mot harmoniseringsbyrån — BASF (KARIS)

(Mål T-720/13)

2014/C 71/45

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Österrike) (ombud: advokaterna S. Soler Lerma och M. C. March Cabrelles)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

upphäva det angripna beslutet, såvida som klagandens överklagande avslogs i detta, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: GAT Microencapsulation AG

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”KARIS” för varor och tjänster i klasserna 1, 5 och 35

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: BASF SE

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsvarumärket ”CARYX” för varor i klass 1 och 5, det internationella varumärket ”CARYX” för varor i klass 1 och 5, det ungerska och italienska varumärket samt Benelux-varumärket ”AKRIS” för varor i klass 5

Invändningsenhetens beslut: Avslag på ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke

Överklagandenämndens beslut: Delvis avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/25


Talan väckt den 7 januari 2014 — Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it …)

(Mål T-8/14)

2014/C 71/46

Ansökan är avfattad på ungerska

Parter

Sökande: Mogyi Kft. (Csávoly, Ungern) (ombud: advokat Zs. Klauber)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förelägga harmoniseringsbyrån att offentliggöra ansökan om registrering av varumärket, med undantag för ”bröd, bakverk och konfektyr” (klass 30) och ”jordbruksprodukter, säd” (klass 31)

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”Just crunch it…” för varor och tjänster i klasserna 29, 30, 31 och 35 — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 10 713 485.

Granskarens beslut: Delvis avslag på ansökan.

Överklagandenämndens beslut: Delvis ogiltighetsförklaring av det överklagade beslutet genom beslut R 1921/2012-1.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/25


Talan väckt den 7 januari 2014 — Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it…)

(Mål T-9/14)

2014/C 71/47

Ansökan är avfattad på: ungerska

Parter

Sökande: Mogyi Kft. (Csávoly, Ungern) (ombud: advokaten Zs. Klauber)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förordna om offentliggörande av varumärkesansökan, förutom vad gäller ”bröd, konditorivaror och godsaker” (klass 30) och ”jordbruksprodukter, frön” (klass 31).

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: figurmärke innehållande orden ”Just crunch it…” för varor och tjänster i klasserna 29, 30, 31 och 35 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 10 716 711

Granskarens beslut: delvist avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: delvist upphävande av det angripna beslutet genom beslut i ärende R 1922/2012-1

Grunder: åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/25


Talan väckt den 7 januari 2014 — Ungern mot kommissionen

(Mål T-13/14)

2014/C 71/48

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Ungern (ombud: M.Z. Fehér och K. Szíjjártó)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut C(2013) 7136 final av den 31 oktober 2010 om partiell ersättning för nationellt ekonomiskt stöd till producentorganisationer som genomfördes i Ungern år 2011, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att kommissionen överskridit sin behörighet och åsidosatt de tillämpliga bestämmelserna i unionsrätten, när den fastställde hur stor del av utbetalat belopp av nationellt ekonomiskt stöd — som 2011 beviljades till producentorganisationer verksamma i frukt- och grönsaksbranschen — som Ungern skulle få ersättning för.

Enligt sökanden ger unionsrätten inte kommissionen möjlighet att, i sitt beslut om partiell gemenskapsersättning för nationellt ekonomiskt stöd som beviljats producentorganisationer verksamma i frukt- och grönsaksbranschen enligt artikel 103e i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (1), endast bevilja ersättning för de belopp som Ungern uppgav i sin ansökan om nationellt stöd, i vilken dessa belopp angavs som ”ungefärliga” och ”förväntade”.

Sökanden anser att kommissionens tillstånd att fatta beslut om nationellt stöd, enligt artikel 103e i förordning nr 1234/2007, omfattar beviljande av stöd, och att det inte ankommer på kommissionen att fastställa någon övre gräns för hur stort stödbelopp som får beviljas. Enligt sökanden framgår denna övre gräns på ett otvetydigt sätt i förordning nr 1234/2007, där det stadgas att ett nationellt stöd får uppgå till högst 80 procent av de ekonomiska bidragen från medlemmarna eller producentorganisationerna till driftsfonder. Bestämmelserna om partiell gemenskapsersättning för nationellt ekonomiskt stöd ger inte heller kommissionen, när den beviljar sådan partiell ersättning, möjlighet att bestämma att den övre gränsen för ersättningen ska vara det belopp som en medlemsstat uppgett för kommissionen i sin ansökan om tillstånd, antingen som totalt stöd eller som stöd till vissa producentorganisationer, i synnerhet när den ungerska regeringen, i sin ansökan, angav att beloppen i fråga endast var planerade och ungefärliga.

Likaså gör sökanden gällande att kommissionen har rätt att kontrollera att det stöd som faktiskt utbetalats inte överskrider den ovannämnda övre gränsen på 80 procent, samt att den begärda ersättningen inte överskrider 60 procent av det beviljade stödet, men saknar rätt att uppställa att den övre gränsen för ersättning ska vara de belopp som angetts i ansökan om tillstånd, i synnerhet när det i ansökan understryks att uppgifterna är preliminära och ungefärliga. När särskilda omständigheter leder till att det nationella stöd som beviljats till någon producentorganisation ändras under året, ska den partiella gemenskapsersättningen fastställas utifrån det belopp som faktiskt utbetalats, under förutsättning att de krav som uppställs i unionsrätten i detta hänseende är uppfyllda.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (EUT L 299, s. 1, och rättelse i EUT L 63, 2010, s. 30)


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/26


Talan väckt den 6 januari 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines m.fl. mot rådet

(Mål T-14/14)

2014/C 71/49

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran), Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheran), Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran), IRISL Europe GmbH (Hamburg, Tyskland), IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran), Irano — Misr Shipping Co. (Teheran), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheran), Shipping Computer Services Co. (Teheran), Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Teheran), South Way Shipping Agency Co. Ltd (Teheran) och Valfajr 8th Shipping Line Co. (Teheran) (ombud: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, och M. Taher, solicitor)

Svarande: Europeiska rådet

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2013/497/Gusp av den 10 oktober 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 272, s. 46) och rådets förordning (EU) nr 971/2013 av den 10 oktober 2013 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 272, 2013, s. 1), samt

förplikta svaranden att ersätta rättgångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fem grunder.

1.

Första grunden: Det saknas rättslig grund för de angripna åtgärderna, enligt vilka sådana som har en anknytning till den första sökanden (IRISL) ska uppföras på förteckningen och vilka antogs strax efter det att IRISL hade vunnit bifall till sin talan om ogiltigförklaring.

2.

Andra grunden: Rådet har handlat i strid med sökandenas berättigade förväntningar och med principerna om slutligt avgörande, rättssäkerhet, ne bis in idem, res judicata och icke-diskriminering.

3.

Tredje grunden: Rådet har åsidosatt sökandenas rätt till försvar genom att varken informera IRISL eller övriga sökande om sin avsikt att anta de angripna åtgärderna eller bereda sökandena tillfälle att yttra sig.

4.

Fjärde grunden: De angripna åtgärderna strider mot sökandenas grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till respekt för deras anseende och egendom.

5.

Femte grunden: Rådet har gjort sig skyldigt till maktmissbruk genom att vidta de angripna åtgärderna. Att rikta åtgärderna mot IRISL och därtill knutna företag i strid med en dom är inte att anse som korrekt maktutövning.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/27


Talan väckt den 20 januari 2014 — HTTS och Bateni mot rådet

(Mål T-45/14)

2014/C 71/50

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburg, Tyskland) och Naser Bateni (Hamburg) (ombud: advokaterna M. Schlingmann och F. Lautenschlager)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2013/661/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran, i den del som rör den,

ogiltigförklara rådets genomförandeförordning (EU) nr 1154/2013 av den 15 november 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran, i den del som rör den, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Naser Bateni yrkat att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2013/661/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran, i den del som rör honom,

ogiltigförklara rådets genomförandeförordning (EU) nr 1154/2013 av den 15 november 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran, i den del som rör honom, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna den.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

1.

Första grunden: Beslut 2010/413/Gusp och förordning (EU) nr 267/2012 (1), i deras ändrade lydelser, är rättstridiga och får inte tillämpas enligt artikel 277 FEUF

Rådet har ändrat den rättsliga grunden till sitt beslut att uppta sökandena i förteckningen, för att få sökandena att omfattas av sanktionerna. Rådet har helt uppenbart gått utöver sitt utrymme för skönsmässig bedömning genom att ändra den rättsliga grunden.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av principen om ett effektivt domstolsskydd och av motiveringsskyldigheten

Rådet har inte gett en tillräcklig motivering till sitt beslut att uppta sökandena i förteckningen. Det förekommer ingen som helst motivering för rådets slutsatser om de faktiska omständigheterna.

3.

Tredje grunden: Det föreligger ingen grund för beslutet att uppta sökandena i förteckningen

Rådet har inte gett någon motivering i sak till sitt beslut att på nytt uppta sökandena i förteckningen.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av äganderätten, näringsfriheten, rätten till respekt för familjelivet och proportionalitetsprincipen

Beslutet att på nytt uppta sökandena i förteckningen medför ett intrång i deras äganderätt och näringsfrihet samt ett åsidosättande av respekten för familjelivet, vad rör Naser Bateni. Beslutet att uppta dem i förteckningen innebär ett oproportionerligt intrång och det är uppenbart att det inte är ägnat att uppnå de syften som eftersträvas med de angripna rättsakterna. Beslutet går i vilket fall som helst utöver vad som är nödvändigt för att uppnå nämnda syften.


(1)  Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1).


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/28


Talan väckt den 23 januari 2014 — Goldfish m.fl. mot kommissionen

(Mål T-54/14)

2014/C 71/51

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Goldfish BV (Zoutkamp, Nederländerna), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) och Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (ombud: advokaterna P. Glazener och B. Winters)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som riktar sig till sökandena, helt eller delvis,

upphäva de böter som sökandena har påförts eller sätta ned bötesbeloppet,

vidta de åtgärder som tribunalen anser behövas, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena väcker talan mot kommissionens beslut av den 27 november 2013 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF (AT.39633 — Räkor).

Till stöd för talan åberopar sökandena tre grunden.

1.

Den första grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 101 FEUF och artikel 2 i förordning nr 1/2003 (1) genom att använda hemliga ljudupptagningar som bevisning för en överträdelse av artikel 101 FEUF.

2.

Den andra grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 101 FEUF och artikel 2 i förordning nr 1/2003 genom att använda anteckningar från hemliga ljudupptagningar som bevisning för en överträdelse av artikel 101 FEUF.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har i strid med gällande rätt vägrat att tillämpa punkt 35 i riktlinjerna för beräkning av böter (2), genom att vägra att beakta att sökandena saknar förmåga att betala böterna.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2002, s. 1).

(2)  Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003 (EUT C 210, 2006, s. 2).


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/28


Tribunalens beslut av den 14 januari 2014 — Hanwha SolarOne m.fl. mot parlamentet m.fl.

(Mål T-136/13) (1)

2014/C 71/52

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på femte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  JO C 123 du 27.4.2013.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/28


Tribunalens beslut av den 10 januari 2014 — MHCS mot Harmoniseringsbyrån — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

(Mål T-555/13) (1)

2014/C 71/53

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 377, 21.12.2013.


Personaldomstolen

8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/29


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 — Birkhoff mot kommissionen

(Mål F-60/09 RENV)

(Personalmål - Tjänstemän - Återförvisning till tribunalen efter upphävande - Lön - Familjetillägg - Barntillägg - Barn som på grund av svår sjukdom eller handikapp är förhindrat att tjäna sitt uppehälle - Begäran om förlängd utbetalning av tillägg)

2014/C 71/54

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Tyskland) (ombud: advokaten C. Inzillo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: M. J. Currall och B. Eggers, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Återförvisning efter upphävande — Personalmål — Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om förlängd utbetalning av tillägg till barn som sökanden har vårdnaden om enligt artikel 2 femte stycket i bilaga 5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Gerhard Birkhoffs kostnader i målen F-60/09 och T-10/11 P.

3.

Parterna ska bära sina egna rättegångskostnader i mål F-60/09 RENV.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/29


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 11 december 2013 — Andres m.fl. mot ECB

(Mål F-15/10) (1)

(Personalmål - ECB:s personal - Reform av försäkringssystemet - Frysning av pensionsplanen - Genomförande av pensionssystemet - Samråd med övervakningskommittén - Samråd med personalkommittén - Samråd med ECB:s allmänna råd - Samråd med ECB-rådet - Översyn av pensionsplanen vart tredje år - Åsidosättande av anställningsvillkoren - Uppenbart oriktig bedömning - Proportionalitetsprincipen - Förvärvade rättigheter - Rättssäkerhetsprincipen och principen om förutsägbarhet - Upplysningsplikt)

2014/C 71/55

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Andres m.fl.(Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken ECB (ombud: C. Kroppenstedt och F. Malfrère biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Dels ogiltigförklaring av sökandenas lönebesked från juni 2009, och alla senare och kommande lönebesked, i den mån dessa lönebesked utgör ett genomförande av den reform av pensionssystemet som beslutades den 4 maj 2009. Dels yrkande om ersättning för den skada som sökandena åsamkats.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Carlos Andres och övriga 168 sökande vars namn anges i bilagan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska centralbankens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 134, 22.5.2010, s.54


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/30


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16.9.2013 — Faita mot EESK

(Mål F-92/11) (1)

(Personalmål - Mobbning - Begäran om bistånd - Skäl till ett beslut)

2014/C 71/56

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carla Faita (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) (ombud: M. Arsène och M. L. Camarena Januzec, biträdda av advokaterna Mes M. Troncoso Ferrer och F.-M. Hislaire)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av EESK:s beslut att avslå sökandens ansökan om erkännande av de fel som begåtts mot sökanden genom uteblivet bistånd och åsidosättande av omsorgsplikten och om vidtagande av åtgärder för att offentligt fastslå sökandens meriter och kompetens samt talan om skadestånd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Carla Faita ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs rättegångskostnader.

3.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 347, 26.11.2011 s. 46.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/30


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30 september 2013 — Possanzini mot Frontex

(Mål F-124/11) (1)

(Personalmål - Personal vid Frontex - Tillfälligt anställd - Karriärutvecklingsrapport innehållande negativa omdömen från den kontrasignerande tjänstemannen som den berörde inte fått ta del av - Beslut att inte förnya ett tidsbegränsat avtal - Beslut grundat på den kontrasignerande tjänstemannens utlåtande - Rätten till försvar - Åsidosättande - Tvist av ekonomisk art - Obegränsad behörighet)

2014/C 71/57

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Daniele Possanzini (Pisa, Italien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (ombud: S. Vuorensola och H. Caniard, biträdda av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att återkalla ett tidigare beslut att förnya sökandens avtal om tillfällig anställning.

Domslut

1.

Beslutet av den 28 mars 2011 att inte förnya Daniele Possanzinis avtal om tillfällig anställning, vilket meddelades av verkställande direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, ogiltigförklaras.

2.

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser ska betala 5 000 euro i skadestånd till Daniele Possanzini.

3.

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Daniele Possanzinis rättegångskostnader.


(1)  EUT C 25, 28.1.2012, s. 72.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/31


Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 16 september 2013 — Wurster mot EIGE

(Förenade målen F-20/12 och F-43/12) (1)

(Personalmål - Personal vid EIGE - Tillfälligt anställd - Förfarande för utvärdering av ledaregenskaperna hos anställda vid EIGE som nyligen tillträtt en chefstjänst på mellannivå - Omplacering till en tjänst utan chefsansvar - Rätten att höras - Lagens tillämpningsområde - Prövning ex officio - Personaldomstolens ändring av skälen ex officio)

2014/C 71/58

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Barbara Wurster (Vilnius, Litauen) (ombud: inledningsvis advokaterna T. Bontinck och S. Woog, därefter advokaterna T. Bontinck och S. Greco)

Svarande: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (ombud: advokaten M. Velardo)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av svarandens beslut att omplacera sökanden från en tjänst som verksamhetschef till en tjänst som gruppchef som inte kräver någon chefskompetens, dels ogiltigförklaring av det beslut som fattades av direktören för EIGE att avslå sökandens begäran om chefstillägg för perioden 1 juni–30 september 2011.

Domslut

1.

Det beslut som fattades av direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet den 8 september 2011 att omplacera Barbara Wurster som gruppchef på resurs- och dokumentationscentrum ogiltigförklaras.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska jämställdhetsinstitutet ska ersätta Barbara Wursters rättegångskostnader.


(1)  EUT C 138 av den 12.5.2012 s. 35 och EUT C 200 av den 7.7.2012 s. 21.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/31


Personaldomstolens dom av den 16 september 2013 — Glantenay m.fl.. mot kommissionen

(Mål F-23/12 och F-30/12) (1)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 - Meritbedömning - Bortsållning av sökande utan konkret granskning av deras examensbevis och yrkeserfarenhet)

2014/C 71/59

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jérôme Glantenay m.fl (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat C. Mourato)

Sökande: Marco Cecchetto (Rovigo, Italien) (ombud: advokat C. Mourato)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: MM. J. Currall och G. Gattinara)

Saken

Personalmål — Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet av uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/204/10 att inte ge sökanden tillträde till följande etapp i provet.

Domslut

1.

Besluten av uttagningskommittén för allmänt uttagningsprov EPSO/AD/204/10 att utesluta ansökningarna av Davide Bonagurio, Marco Cecchetto, Attila Gecse, Jérôme Glantenay, Błażej Gorgol, Alar Kalamees, Krzysztof Skrobich, Indre Venckunaite och Magdalena Załęska från uttagningsförfarandet utan att granska dem i den andra etappen av den meritbedömning som föreskrivs i meddelandet om uttagningsprov ogiltigförklaras.

2.

Talan i de förenade målen F-23/12 och F-30/12 ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen ska bära nio tiondelar av sin rättegångskostnad och förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna för Davide Bonagurio, Marco Cecchetto, Attila Gecse, Jérôme Glantenay, Błażej Gorgol, Alar Kalamees, Krzysztof Skrobich, Indre Venckunaite och Magdalena Załęska.

4.

Irina Cruceru ska bära sin rättegångskostnad och förpliktas att ersätta en tiondel av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 138, 12.5.2012, sid. 35; C 138, 12.5.2012, sid 36.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/32


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 30.9.2013 — BP mot FRA

(Mål F-38/12) (1)

(Personalmål - Anställda vid Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter - Kontraktsanställd - Beslut att inte förnya ett tidsbestämt anställningskontrakt så att det gäller tills vidare - Omplacering till en annan tjänst under den tid som återstår av anställningskontraktet - Talan om ogiltigförklaring - Skadeståndstalan)

2014/C 71/60

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BP (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (ombud: M. Kjærum biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheters beslut att inte förlänga sökandens anställningsavtal och av byråns beslut att omplacera sökanden till en annan av dess avdelningar, samt om skadestånd för den ideella och ekonomiska skada sökanden uppger sig ha lidit.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

BP ska bära sina egna kostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har haft.


(1)  EUT C 138, 12.5.2012, s. 37.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/32


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 september 2013 — Höpcke mot kommissionen

(Mål F-46/12) (1)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Meddelande om allmänt uttagningsprov EPSO/AST/(111/10 - Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande - Anvisningar om att skriva en text av minimal längd - Underlåtenhet)

2014/C 71/61

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dagmar Höpcke (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av uttagningskommittén i allmänt uttagningsprov EPSO/AST/111/10 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Dagmar Höpcke ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 184, 23.06.2012 s. 25.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/32


Personaldomstolens dom av den 7 november 2013 — Cortivo mot Europaparlamentet

(Mål F-52/12) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Korrigeringskoefficient - Bosättningsmedlemsstat - Begrepp - Stadigvarande bosättning - Bosättning i två medlemsstater - Bestyrkande handlingar - Berättigade förväntningar)

2014/C 71/62

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Frankrike) (ombud: advokaten A. Salerno)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och S. Alves)

Saken

Talan om ogiltigförklaring dels av beslutet om fastställande av att sökandens stadigvarande bosättning är i Luxemburg, dels av ett beslut som innehåller ett meddelande om ändring av sökandens pensionsrättigheter och om upphörande av tillämpning av korrigeringskoefficienten för Frankrike från och med den 1 januari 2010.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Maria Louisa Cortivo ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostander.


(1)  EUT C 200, 7.7.2012, s. 22.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/33


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 november 2013 — Roulet mot kommissionen

(Förenade målen F-72/12 och F-10/13) (1)

(Personalmål - Lön - Artikel 66 i tjänsteföreskrifterna - Tidigare tillfälligt anställd i lönegrad AD 12 - Rekrytering som tjänsteman i lönegrad AD 6 - Utbetalning av lön motsvarande lönen för en tjänsteman i lönegrad AD 12 - Uppenbart fel - Återkrav av felaktigt utbetalda belopp enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna)

2014/C 71/63

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roulet (Ottignies, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och D. Martin.)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens ansökan om skadestånd, som ingetts med stöd av artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, för de fel som begåtts vid fastställandet av hennes rättigheter när hon tillträdde sin tjänst och för dröjsmålet med att rätta till dessa fel, dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut om krav på återbetalning, enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna, av ett belopp av den lön som utbetalats till sökanden, tidigare tillfälligt anställd i lönegrad A4 (AD 12), sedermera tjänsteman i lönegrad AD 6.

Domslut

1.

Talan i de förenade målen F-72/12 och F-10/13 ogillas.

2.

Josiane Roulet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen har förorsakats.


(1)  EUT C 258, 25.8.2012, s. 29 och EUT C 108, 13.4.2013, s. 39.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/33


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 september 2013 — CN mot rådet

(Mål F-84/12) (1)

(Persomalmål - Artikel 78 i tjänsteföreskrifterna - Invaliditetskommitté - Medicinsk redogörelse - Medicinska uppgifter av psykiatrisk eller psykologisk art - Medicinsk sekretess - Tillgång - Talan om ogiltigförklaring - Skadeståndstalan)

2014/C 71/64

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CN (Brumat, Frankrike) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J. Herrmann och M. Bauer)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att neka sökanden direkt tillgång till den slutliga redogörelsen för invaliditetskommitténs slutsatser och tillgång till den diagnos som ställts av kommitténs tredje läkare.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

CN saka bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader sim Europeiska unionens råd har förorsakats.


(1)  EUT C 295, 29.9.2012 s. 35.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/34


Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 december 2013 — Balionyte-Merle mot kommissionen

(Mål F-113/12) (1)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/204/10 - Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande - Bedömning av de sökandes allmänna kompetenser - Bedömning av de sökandes prestationer vid proven i utvärderingscentrumet - Konsekvens mellan de poängtal som tilldelats sökanden och kommentarerna i kompetenspasset)

2014/C 71/65

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte ta upp sökanden på reservlistan för uttagningsprovet EPSO/AD/204/10 och av beslutet att avslå sökandens klagomål

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Vilija Balionyte-Merle ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013, s. 710.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/34


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 november 2013 — Arguelles Arias mot rådet

(Mål F-122/12) (1)

(Personalmål - Kontraktsanställd - Avtal om tillsvidareanställning - Uppsägning - Intyg om säkerhetsprövning krävs för den tjänst som innehades - Den nationella säkerhetsmyndigheten har beslutat att inte utfärda intyg - Beslutet har ändrats av överklagandeorganet - Den nationella säkerhetsmyndighetens och överklagandeorganets slutsatser är inte bindande för anställningsmyndigheten)

2014/C 71/66

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bruno Arguelles Arias (Awans, Belgien) (ombud: advokaten J. Lecuyer)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och A. Bisch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut att säga upp sökanden och om ersättning för den materiella och ideella skada som sökanden har lidit

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Bruno Arguelles Arias ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Europeiska unionens råd har haft.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013, s. 72


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/34


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 5 december 2013 — Brikhoff mot kommissionen

(Mål F-60/09 DEP)

(Personalmål - Förfarande - Fastställande av rättegångskostnader - Anledning saknas att döma i saken)

2014/C 71/67

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Gerhard Birkhoff (Isny, Tyskland) (ombud: advokaten C. Inzillo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: M.J. Currall och B. Eggers, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Avgörande

1.

Det saknas anledning att pröva begäran om fastställande av rättegångskostnaderna i mål F-60/09 DEP, Birkhoff mot kommissionen

2.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader till följd av förevarande förfarande om fastställande av rättegångskostnader


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/35


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 2 december 2013 — Pachtitis mot kommissionen

(Mål F-49/12)

(Personalmål - Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/77/06 - Tillgång till handlingar - Begäran om tillgång till svaren på frågorna i tillträdesproven - Ogiltigförklaring av provresultaten - Berättigat intresse av att få saken prövad saknas - Anledning saknas att döma i saken)

2014/C 71/68

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimitrios Pachtitis (Aten, Grekland) (ombud: inledningsvis advokaterna P. Giatagantzidis och K. Kyriazi, därefter advokaterna P. Giatagantzidis och A. Féréti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och I. Chatzigiannis, därefter J. Currall och D. Triantafyllou)

Parter som har intervenerat till stöd för sökandens yrkanden: Republiken Grekland (ombud: E.-M. Mamouna och K. Boskovits)

Konungariket Sverige (ombud: A. Falk och S. Johannesson)

Europeiska datatillsynsmannen (ombud: H. Hijmans)

Avgörande

1.

Det saknas anledning att döma i saken.

2.

Dimitrios Pachtitis och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

3.

Republiken Grekland, Konungariket Sverige och Europeiska datatillsynsmannen, som har intervenerat i målet, ska bära sina rättegångskostnader.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/35


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 — Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-127/12)

(Personalmål - Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna - Ansökan som ingetts per fax inom fristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd - Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter - Dessa båda ansökningar är ej identiska - Talan har väckts för sent)

2014/C 71/69

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte ersätta den skada sökanden lidit på grund av för sent avsändande av dokumentet benämnt ”bill of lading” om transport av hans personliga egendom från Luanda (Angola), där han var placerad, till Italien.

Avgörande

1.

Talan avvisas som uppenbart ogrundad.

2.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/35


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-133/12)

(Personalmål - Tjänstemän - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar för unionen - Skadestånd för en skrivelse om sökandens rättegångskostnader som skickats från institutionen till sökandens advokat - Uppenbart att talan delvis ska avvisas och delvis är ogrundad - Artikel 94 i rättegångsreglerna)

2014/C 71/70

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Gattinara, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandens begäran om skadestånd på grund av att svaranden skickat post om sökanden tillsammans med begäran om skadestånd till hans advokat.

Avgörande

1.

Talan avvisas eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är uppenbart ogrundad.

2.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

3.

Luigi Marcuccio förpliktas att betala 2 000 euro till personaldomstolen.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/36


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 17 oktober 2013 Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-145/12)

(Personalmål - Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna - Ansökan som ingetts per fax inom fristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd - Ansökan som inkommit per post inom tio dagar därefter - Dessa båda ansökningar är ej identiska - Talan har väckts för sent)

2014/C 71/71

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om omvärdering av hans invaliditetspension.

Avgörande

1.

Talan avvisas som uppenbart ogrundad.

2.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/36


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 12.12.2013 — Debaty mot rådet

(Mål F-47/13) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2012 - Beslut att inte befordra sökanden - Övergång mellan institutioner under det befordringsförfarande som föregick det befordringsförfarande under vilket ett eventuellt beslut skulle ha trätt i kraft - Behörig institution för att bestämma om befordran av den tjänsteman som flyttat)

2014/C 71/72

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pierre Debaty (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och A. Bisch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte ta med sökanden i förteckningen över tjänstemän i tjänstegruppen AD som föreslogs för befordran år 2012.

Avgörande

1.

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

2.

Pierre Debaty ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska unionens råd har haft.


(1)  EUT C 207, 20.7.2013. s. 63.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/36


Personaldomstolens beslut av den 27 januari 2014 — Loescher mot Rådet

(Mål F-134/12) (1)

2014/C 71/73

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013, sid. 74.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/37


Personaldomstolens beslut av den 27 januari 2014 — Carpenito mot rådet

(Mål F-136/12) (1)

2014/C 71/74

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013 s. 75.


8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/37


Personaldomstolens beslut av den 23.10.2013 — Moragrega Arroyo mot rådet

(Mål F-49/13) (1)

2014/C 71/75

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 215, 27.07.2013 s. 20.