ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.030.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 30

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
1 februari 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2013/C 030/01

Förteckning över nationella kontaktpunkter enligt artikel 3.1 i rådets beslut om översändande av prover med kontrollerade ämnen (2001/419/RIF)

1

 

Europeiska kommissionen

2013/C 030/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) ( 1 )

4

2013/C 030/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6738 – Goldman Sachs/KKR/QMH) ( 1 )

4

2013/C 030/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity) ( 1 )

5

 

III   Förberedande akter

 

Europeiska centralbanken

2013/C 030/05

Europeiska centralbankens yttrande av den 27 november 2012 om ett förslag till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) (CON/2012/96)

6

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2013/C 030/06

Rådets beslut av den 28 januari 2013 om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

12

2013/C 030/07

Rådets beslut av den 28 januari 2013 om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

13

 

Europeiska kommissionen

2013/C 030/08

Eurons växelkurs

14

2013/C 030/09

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 januari 2013 om inköp och lagring av antigener mot mul- och klövsjuka

15

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska investeringsbanken

2013/C 030/10

Åtgärdsprogram för universitetsforskning – urvalskommitténs resultat för EIBURS 2012

17

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/1


Förteckning över nationella kontaktpunkter enligt artikel 3.1 i rådets beslut om översändande av prover med kontrollerade ämnen (2001/419/RIF)

2013/C 30/01

Belgien

Police Fédérale

DGJ/DJP/Service Central Drogues

Rue Frits Toussaint 47

1050 Bruxelles

Tfn +32 26427894

Fax +32 26427898

E-post: dgj.djp.drugs.synthetiques@police.be

Bulgarien

Supreme Cassation Prosecutor’s Office

1061 Sofia ‘Vitosha’ Blvd.

Tfn +359 29219330

Fax +359 29885895

E-post: mpp_vkp@prb.bg

Cypern

Pharmaceutical Services

Ministry of Health

1475 Nicosia

Tfn +357 608607 / 608

Fax +357 22608649 / 793

E-post: phscentral@phs.moh.gov.cy

apantelidou@phs.moh.gov.cy

Danmark

Danish National Police

Police Department

National Centre of Investigation

Polititorvet 14

1780 Copenhagen V

Tfn +45 33148888

Fax +45 33322771

E-post: nec@politi.dk

Estland

Estonian Forensic Science Institute

Tervise 30

13419 Tallinn

Tfn +372 6636600

E-post: kohtuekspertiis@ekei.ee

Finland

National Bureau of Investigation

Forensic Laboratory

P.O. Box 285

FI-01301 Vantaa

Tfn +358 718786336

Fax +358 718786303

E-post: kemia.huume.rtl.krp@poliisi.fi

Frankrike

ANSM

Pôle Stupéfiants et psychotropes

143-147 boulevard Anatole-France

93285 Saint-Denis Cedex

Tfn +33 155873633 / 3590

Fax +33 155873592

E-post: marie-anne.courne@ansm.sante.fr

stephane.lucas@ansm.sante.fr

Förenade kungariket

Drugs Intelligence Unit

Forensic Science Service

Drugs Team

Operational Headquarters

Priory House

Gooch Street North

Birmingham

B5 6QQ

Tfn +44 1216076821

Fax +44 1216224756

E-post: diu@fss.pnn.police.uk

Grekland

Ministry of Finance

General Directorate of General State Chemical Laboratory

3rd Chemical Service of Athens Department of Narcotics

An. Tsoha Street 16

115 21 Athens

Tfn +30 2106479333

Fax +30 2106479303 / 6481587

E-post: narkot@ath.forthnet.gr

Irland

Garda National Drugs Unit

An Garda Síochána

Dublin Castle

Dublin 2

Tfn +353 16669900

Fax +353 16699985

Italien

Direzione centrale per i servizi antidroga

Via Torre di Mezzavia 9

00173 Roma RM

Tfn +39 064651

Fax +39 0646523689 / 0646523885

E-post: direzione.antidroga@interno.it

Lettland

Forensic Research Department of the State Police

Bruninieku street 72B

Riga, LV-1009

Tfn +371 67208405

E-post: kimiki@ec.vp.gov.lv

Litauen

Lithuanian Criminal Police Bureau

Saltoniskiu str. 19

LT-08105 Vilnius

Tfn +370 52719768 / 52717928

Fax +370 52717917

E-post: lkpb.rastine@policija.lt

drugs@policija.lt

Luxemburg

Laboratoire National de Santé

Division «Toxicologie»

162A, avenue de la Faiencerie

1511 Luxembourg

Tfn +352 466644474 / 466644472

Fax +352 221331

Malta

Malta Police Drug Squad

Police HQ

Floriana

Tfn +356 22942021

Fax +356 21239909

E-post: neil.harrison@gov.mt

Nederländerna

Nederlands Forensisch Instituut (Netherlands Forensic Institute)

Laan van Ypenburg 6

2497 GB The Hague

Postal address:

P.O. Box 24044

2490 AA The Hague

Tfn +31 708886283 / 708886270

Fax +31 708886557

Polen

Central Bureau of Investigation, Police Headquarters

Pulawska 148/150

02-624 Warsaw

Tfn +48 226015049

Fax +48 226015019

E-post: cbs@policja.gov.pl

Portugal

Police Scientific Laboratory

Head of Toxicology Unit

Rua Gomes Freire 174.o

1169-007 Lisboa

Tfn +351 218641740

Fax +351 213150808

E-post: lpc.toxicologia@pj.pt

Rumänien

Ministry of Administration and Interior

General Directorate of the Romanian Police

Central Laboratory for Drug Analysis and Profiling

Șos. Ștefan cel Mare No 13-15, 2nd district

Bucharest

Tfn +40 212082525-26792

Fax +40 213100522

E-post: laborator-co@politiaromana.ro

Slovenien

General Police Directorate

National Forensic Laboratory

Vodovodna 95

SI-1000 Ljubljana

Tfn +386 14284493

Fax +386 14284986

GSM +386 41719892

E-post: nfl@policija.si

sonja.klemenc@policija.si

Slovakien

Presidium of the Police Force

Bureau of International Police Cooperation

Račianska 45

812 72 Bratislava

Tfn +421 961056450

Fax +421 961056459

E-post: spocumps@minv.sk

Spanien

Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE)

Complejo Policial de Canillas

Comisaría General de Policía Judicial

C/ Julián González Segador, s/n

28043 Madrid

Tfn +34 915822540 / 915822560

Fax +34 915822980

E-post: cenci@dgp.mir.es

Sverige

Swedish National Laboratory of Forensic Science (SKL)

Statens kriminaltekniska laboratorium

SE-581 94 Linköping

Tfn +46 105628300

Fax +46 105628047

E-post: skl@skl.polisen.se

Tjeckien

The Police of the Czech Republic

National Drug Headquarters

P.O. Box 62/NPC

170 89 Praha

Tfn +420 974836510

Fax +420 974836519

E-post: npdc@mvcr.cz

Tyskland

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Bundesopiumstelle

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

53175 Bonn

Tfn +49 22820730

Fax +49 2282075210

E-post: btm@bfarm.de

Ungern

National Police Headquarters

Central Drug Administration Unit

Budapest

Teve St. 4–6.

1139

Postal address:

Budapest

P.O. Box 314

1903

Tfn +36 14435618

Fax +36 14435514

E-post: kincsesi@orfk.police.hu

For proficiency testing programmes:

Office of Health Authorisation and Administrative Procedures

Department of Narcotic Drugs Control

Budapest

Zrínyi St. 3.

1051

Tfn +36 13257970

Fax +36 13110063

E-post: narcotic@eekh.hu

Österrike

Bundesminsterum für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef-Holaubek-Platz 1

1090 Wien

Tfn +43 2483685621

Fax +43 2483685690

E-post: BMI-II-BK-6-2-1@bmi.gv.at


Europeiska kommissionen

1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe)

(Text av betydelse för EES)

2013/C 30/02

Kommissionen beslutade den 25 januari 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32013M6777. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6738 – Goldman Sachs/KKR/QMH)

(Text av betydelse för EES)

2013/C 30/03

Kommissionen beslutade den 19 december 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32012M6738. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/5


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity)

(Text av betydelse för EES)

2013/C 30/04

Kommissionen beslutade den 22 januari 2013 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på tyska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32013M6731. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


III Förberedande akter

Europeiska centralbanken

1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/6


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 27 november 2012

om ett förslag till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten)

(CON/2012/96)

2013/C 30/05

Inledning och rättslig grund

Den 27 september 2012 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1) (nedan kallat förslaget till SSM-förordning). Samma dag mottog ECB en begäran från rådet om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) när det gäller dess samspel med rådets förordning (EU) nr …/… om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (2) (nedan kallat förslaget till EBA-förordning).

Den 5 november 2012 mottog ECB en begäran från Europaparlamentet baserad på artikel 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om ett yttrande över förslaget till EBA-förordning.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande om förslaget till SSM-förordning grundas på artikel 127.6 i fördraget. ECB:s behörighet att avge ett yttrande om förslaget till EBA-förordning grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget eftersom förslaget till EBA-förordning innehåller bestämmelser som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) medverkan till ett smidigt genomförande av riktlinjerna för tillsynen över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet såsom avses i artikel 127.5 i fördraget. Förslaget till EBA-förordning beaktar de särskilda uppgifter som tilldelats ECB enligt artikel 127.6 i fördraget och förslaget till SSM-förordning.

Eftersom båda texterna rör tilldelningen av särskilda tillsynsuppgifter till ECB och inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) har ECB, trots att olika lagstiftningsförfaranden gäller för dessa texter, valt att anta ett yttrande där de båda förslagen behandlas gemensamt. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

1.1

Förslaget till SSM-förordning är ett svar på stats- och regeringschefernas uppmaning vid eurotoppmötet den 29 juni 2012 där de uppmanade kommissionen att lägga fram förslag om en gemensam tillsynsmekanism (3). ECB välkomnar i princip sådana förslag som står i överensstämmelse med slutsatserna i rapporten från Europeiska rådets ordförande av den 26 juni 2012 (4) och Europeiska rådets slutsatser av den 29 juni och 18 oktober 2012. Den ekonomiska och monetära unionen behöver förstärkas avsevärt för att bryta det farliga sambandet mellan banker och statsfinanser i vissa eurostater och för att vända den aktuella trenden med allt mer fragmenterade finansmarknader inom euroområdet.

1.2

Inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen bör bidra till förtroendet för banksektorn återskapas och utlåningen på interbankmarknaden och gränsöverskridande kreditflöden kommer tillbaka när en oberoende integrerad tillsyn för alla deltagande medlemsstater, baserad på ett system som involverar både ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna, inrättas. Genom att undanröja nationella särdrag och bättre reflektera behovet av ett integrerat valutaområde kommer den gemensamma tillsynsmekanismen också att bidra till en effektiv tillämpning av det enhetliga regelverket för finansiella tjänster och en harmonisering av tillsynsförfaranden och -praxis. Mot denna bakgrund är ECB beredd att utföra de nya uppgifter avseende tillsyn över kreditinstitut som framgår av förslaget till SSM-förordning. ECB anser att artikel 127.6 i fördraget utgör den rättsliga grunden för att snabbt och effektivt tilldela ECB särskilda tillsynsuppgifter.

1.3

ECB stöder slutsatserna i rapporten från Europeiska rådets ordförande om den ekonomiska och monetära unionen samt om ett integrerat finansiellt ramverk (5). ECB noterar att Europeiska rådet förespråkar att man snabbt bör anta regler som medför en harmonisering av nationella metoder och förfaranden (6) samt insättningsgarantisystemen (7) i lagstiftningsförslagen och förslagen om bankernas kapitalkrav före utgången av 2012 (8) vilket skulle underlätta genomförandet av den gemensamma tillsynsmekanismen. Därutöver påpekar man i interimsrapporten att ett integrerat finansiellt ramverk inte är möjligt utan att man samtidigt vidtar åtgärder som leder till ett mer integrerat ekonomiskt och finanspolitiskt ramverk samt understryker även behovet av ytterligare steg mot en gemensam avvecklingsmekanism. ECB anser att en sådan gemensam avvecklingsmekanism – fokuserad på en europeisk avvecklingsmyndighet – är ett nödvändigt komplement till den gemensamma tillsynsmekanismen för att uppnå en väl fungerande union på området finansmarknader. En sådan mekanism bör därför inrättas, eller i alla fall bör man uppställa fasta tidsramar för dess införande, när ECB fullt ut övertar sitt tillsynsmandat – d.v.s. i slutet av den övergångsperiod som nämns nedan.

1.4

Ur ECB:s perspektiv bör förslaget till SSM-förordning uppfylla nedanstående huvudprinciper. För det första måste ECB, Inom den gemensamma tillsynsmekanismen, ha möjlighet att utföra sina uppgifter effektivt och rigoröst utan någon risk för sitt rykte. För det andra måste ECB vara fortsatt oberoende när den utför alla sina uppgifter. För det tredje måste man tydligt avskilja ECB:s nya uppgifter avseende tillsyn från ECB:s penningpolitiska uppgifter som framgår av fördraget. För det fjärde måste ECB få fullständig tillgång till den kunskap, expertis och de operationella resurser som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. För det femte måste den gemensamma tillsynsmekanismens drift fullt ut respektera principerna som ligger till grund för den inre marknaden för finansiella tjänster och även fullt ut beakta bestämmelserna i det enhetliga regelverket för finansiella tjänster. I detta sammanhang välkomnar ECB även möjligheten att involvera medlemsstater utanför euroområdet i den gemensamma tillsynsmekanismen, för att därigenom uppnå en ökad harmonisering av tillsynspraxis inom EU, vilket stärker den inre marknaden. För det sjätte är ECB redo att uppfylla de högsta ansvarsstandarderna för tillsynsuppgifterna.

1.5

För att den gemensamma tillsynsmekanismen ska kunna utöva en effektiv tillsyn ger förslaget till SSM-förordning ECB särskilda tillsynsuppgifter, nödvändiga tillsyns- och undersökningstekniska behörigheter samt direkt tillgång till information. Detta är av avgörande betydelse för att den gemensamma tillsynsmekanismen ska fungera effektivt. ECB välkomnar att alla kreditinstitut omfattas. Detta är viktigt för att upprätthålla likvärdiga konkurrensvillkor mellan bankerna och förhindra att systemet fragmenteras. ECB välkomnar också att ECB tilldelas makroprudentiell tillsynsbehörighet eftersom ECB då ges möjlighet att samordna användningen av mikro- och makroprudentiella åtgärder. ECB noterar även att förslaget till SSM-förordning stadgar att ECB, inom ramen för sina tillsynsuppgifter, ska verka för säkra och sunda kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet (9), vilket implicerar att ECB:s ansvar även har en makroprudentiell karaktär. ECB anser att förslaget till SSM-förordning bör göra det möjligt an aktivera makroprudentiella instrument enligt unionsrätten, antingen på initiativ av ECB eller de nationella myndigheterna. Mot bakgrund av deras ansvar för den finansiella stabiliteten och deras ingående kunskaper om den nationella ekonomin och finanssystemen (10), bör de nationella myndigheterna ha tillräckligt många verktyg till sitt förfogande för att vidta åtgärder mot makroprudentiella risker i samband med specifika situationer i deltagande medlemsstater, utan att detta påverkar den gemensamma tillsynsmekanismens möjligheter att också agera för att på ett effektivt sätt begränsa sådana risker. Eftersom det är ytterst viktigt att man separerar funktionerna för makro- och mikroprudentiell tillsyn och ECB-rådets ansvar för finansiell stabilitet, bör man inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen ta fram förfaranden som involverar ECB-rådet när det gäller ECB:s beslut om makroprudentiella policyåtgärder.

1.6

ECB måste utföra de uppgifter som den tilldelas genom förslaget till SSM-förordning utan att det påverkar ECBS uppgifter enligt artikel 127 i fördraget (11). ECB kommer att säkerställa att dess arbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen varken påverkar någon av ECBS uppgifter enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) eller komprometterar dess institutionella ställning. Enligt fördraget och stadgan (12) agerar ECB oberoende (13) när den utövar sina uppgifter, något som inkluderar de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas med stöd av artikel 127.6 i fördraget. I detta hänseende gäller fördragets bestämmelser om ECB:s oberoende för hela ECB, vilket även inkluderar dess organ, t.ex. tillsynsnämnden och dess ledamöter när de utför uppgifter enligt förslaget till SSM-förordning. ECB:s oberoende omfattar även tillsynsmyndigheternas operationella oberoende, såsom framgår av den nyligen antagna Basel Committee on Banking Supervision’s Core Principles for Effective Banking Supervision  (14) (nedan kallade de grundläggande principerna).

1.7

En aspekt som hör samman med de grundläggande principernas mål att säkerställa en effektiv tillsyn är att tillsynsmyndigheterna åtnjuter ett adekvat rättsligt skydd när de utövar sitt mandat att skydda allmänna intressen. I detta sammanhang noterar ECB en normativ trend samt även juridisk praxis i flera medlemsstater och globalt som tycks begränsa tillsynsmyndigheternas ansvar. ECB anser att ECB:s, de behöriga nationella myndigheternas samt deras anställdas ansvar endast bör aktualiseras vid avsiktliga tjänstefel eller grov vårdslöshet. En sådan begränsning skulle reflektera de gemensamma principerna i den nationella lagstiftningen avseende banktillsyn i ett ökande antal medlemsstater, samt även i viktiga internationella finanscentra där trenden går mot att begränsa tillsynsmyndigheternas ansvar. Detta skulle även stämma överens med praxis från Europeiska unionens domstol som endast utdömt ansvar i ett ringa antal fall där kvalificerade lagbrott förekommit. Bestämmelsen skulle även samordna rättsläget i unionen med den globala konsensus som uppnåtts genom de grundläggande principerna, enligt vilka tillsynslagstiftningen ska skydda tillsynsmyndigheter och deras anställda mot stämningar avseende arbetsuppgifter som utförts, och/eller underlåtenhet att agera, i god tro samt för sådana kostnader som uppstår för det rättsliga försvaret mot sådana stämningar, något som ytterligare skulle stärka tillsynsmyndighetens ställning gentemot de enheter som omfattas av tillsynen (15). Denna globala konsensus bygger på det mycket komplexa tillsynsarbetet. Tillsynsmyndigheter ska skydda olika intressen i ett väl fungerande banksystem och det finansiella systemet som helhet. Tillsynsmyndigheter måste, särskilt i kristider, klara av att samarbeta under tidspress. Om man förtydligar vilket ansvar en tillsynsmyndighet inom den gemensamma tillsynsmekanismen har när dess arbete berör flera jurisdiktioner bidrar man till i) harmoniserade ansvarsregler inom den gemensamma tillsynsmekanismen, ii) att säkerställa den gemensamma tillsynsmekanismens kapacitet att agera, eftersom alltför stränga och diversifierade ansvarsregler inom den gemensamma tillsynsmekanismens komplexa struktur kan medföra att tillsynsmyndigheter inom den gemensamma tillsynsmekanismen tvekar att vidta nödvändiga åtgärder, samt iii) spekulativa rättsliga förfaranden, baserade på stämningar som hävdar att en viss tillsynsmyndighet bär ansvar för en viss handling eller underlåtenhet, minimeras.

1.8

Det är ytterst viktigt att man tydligt separerar ECB:s penningpolitiska uppgifter från de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas, så att man undviker intressekonflikter och säkerställer ett oberoende beslutsfattande på dessa områden, samtidigt som det institutionella ramverket för ECBS iakttas. För detta ändamål krävs det tydliga beslutsstrukturer så att uppgifterna kan särskiljas samtidigt som hela strukturen kan uppnå synergieffekter. Det bör därför säkerställas att man inom ramen för förslaget till SSM-förordning och fördraget säkerställer att den nya tillsynsnämnden blir den centrala aktören i ECB:s tillsyn. Utöver cheferna för de behöriga tillsynsmyndigheterna i de deltagande medlemsstaterna bör tillsynsnämnden även inkludera observatörer som representerar de nationella centralbankerna som enligt lagstiftningen utför tillsynsuppgifter som är underordnade de nationella tillsynsmyndigheterna. Tillsynsnämnden bör i största möjliga utsträckning ha tillgång till nödvändiga redskap och sakkunskap för att effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter, samtidigt som man beaktar det ansvar som ECB:s beslutande organ har enligt gällande rätt. Ramverket som reglerar tillsynsnämndens funktion bör säkerställa att alla representanter för de nationella behöriga myndigheterna i alla deltagande medlemsstater kan delta på lika villkor, inklusive sådana medlemsstater som etablerat ett nära samarbete med ECB. Med beaktande av de erfarenheter som olika nationella centralbanker som redan utövar tillsyn har gjort, kommer ECB att skapa lämpliga interna regler och förfaranden för att säkerställa att de funktioner som stöder dessa uppgifter kommer att separeras på ett adekvat sätt.

1.9

Det är viktigt att den gemensamma tillsynsmekanismen i sitt arbete kan utnyttja den expertis och de resurser som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. Omfattande kvalitativ information och konsoliderad kunskap om kreditinstitut är viktig, samt även tillförlitlig kvantitativ information. Den gemensamma tillsynsmekanismen kan genom lämplig decentralisering, samtidigt som man bevarar helheten på tillsynssystemet och undviker duplicering, dra fördel av att de nationella tillsynsmyndigheterna befinner sig nära de granskade enheterna samtidigt som man säkerställer en nödvändig kontinuerlig och konsekvent tillsynen i olika deltagande medlemsstater. förslaget till SSM-förordning kunde på detta område förtydliga hur tillsynsuppgifterna inom den gemensamma tillsynsmekanismen bör utformas, främst genom att ange vissa grundläggande organisatoriska principer. Exempelvis kunde man stadga att ECB ska kunna anlita behöriga nationella myndigheter för att utföra tillsynsarbete, främst vad gäller kreditinstitut som har mindre betydelse ekonomiskt, finansiellt eller ur tillsynsperspektiv, utan att det påverkar ECB:s rätt att ge vägledning och instruktioner eller överta uppgifter från de nationella myndigheterna när detta krävs. Förslaget till SSM-förordning bör vara grunden för ett lämpligt ramverk för en effektiv allokering av tillsynsuppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen, inklusive ett informationssystem om tillsynsåtgärder som de behöriga nationella myndigheterna vidtagit. Utöver de specifika bestämmelserna som bör inkluderas i förslaget till SSM-förordning bör ECB, tillsammans med de behöriga nationella myndigheterna som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen, specificera kriterierna och mekanismerna för decentralisering inom den gemensamma tillsynsmekanismen i de detaljerade bestämmelserna som är nödvändiga för att genomföra detta ramverk. Framförallt bör dessa regler göra det möjligt för de kreditinstitut som omfattas av tillsyn att klart identifiera den myndighet som är deras direkta kontakt. Därutöver bör både ECB och de behöriga nationella myndigheterna, i enlighet med sin autonoma ställning, kunna bestämma vilka resurser som krävs för att de ska kunna genomföra sina uppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen. Det är även viktigt att ECB:s övergripande ansvar för tillsynsarbetet inom den gemensamma tillsynsmekanismen inkluderar en kontroll över hela den gemensamma tillsynsmekanismen och de enheter som omfattas av tillsynen, samt även ett mycket nära samarbete med de behöriga nationella myndigheterna, inklusive specifika regler i nödsituationer och ett adekvat informationsflöde. Man bör därför säkerställa ett effektivt informationsflöde inom den gemensamma tillsynsmekanismen så att man undviker en duplicering av kreditinstitutens rapporteringsskyldigheter.

1.10

Förslaget till SSM-och EBA-förordning måste säkerställa att det nya ramverket står i överensstämmelse med den inre marknaden. Följande två huvudaspekter kan bidra till att uppnå detta mål. Förslaget till SSM-förordning bör göra det möjligt för medlemsstater som vill delta i den gemensamma tillsynsmekanismen att ingå ett nära samarbete och fullt ut delta i tillsynsnämndens arbete på samma nivå som euroområdets medlemsstater, d.v.s. med samma rättigheter och skyldigheter. När ECB erhåller uppgifter som rör tillsynen över kreditinstitut i euroområdets medlemsstater skapas en nytt institutionellt ramverk som kan leda till att man måste ändra bestämmelserna avseende Europeiska bankmyndigheten (EBA). Förslaget till EBA-förordning bör innehålla nödvändiga ändringar i EBA:s styrningsstruktur och behörigheter, särskilt genom att säkerställer att de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB behandlas lika, samtidigt som man säkerställer ECB:s oberoende. ECB kommer även fortsättningsvis att delta i EBA:s tillsynsstyrelse enligt de villkor som framgår av förordning (EU) nr 1093/2010 (16). Mot bakgrund av den nya centrala roll som ECB kommer att få inom den gemensamma tillsynsmekanismen kommer ECB att bidra till att de nationella behöriga myndigheterna som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen agerar inbördes konsekvent i EBA:s beslutsfattande organ när det gäller frågor som faller inom ECB:s tillsynsuppgifter, inkl. framtagandet av specifika regler på området, utan att det påverkar de tillsynsuppgifter som förblir hos de nationella behöriga myndigheterna. Lämpliga arrangemang kan tas fram för att säkerställa att den gemensamma tillsynsmekanismen kan samarbeta friktionsfritt med de icke-deltagande medlemsstaterna.

1.11

Demokratisk kontroll är en absolut nödvändig motvikt till oberoende. ECB omfattas redan av demokratisk kontroll och rapporteringskrav som bör bibehållas fullt ut för ECB:s nuvarande uppgifter. ECB noterar att liknande skyldigheter avseende tillsynsuppgifterna kommer att inrättas enligt förslaget till SSM-förordning. Utifrån dessa lagstadgade skyldigheter bör separata och lämpliga former av kontroll tas fram, även i enlighet med de grundläggande principerna. Dessa kontrollmekanismer bör beakta följande överväganden. De måste respektera ECB:s oberoende. Kontrollen bör ske på den nivå där besluten fattas och genomförs. Kontrollmekanismer bör därför främst utformas på europeisk nivå, utan att det påverkar existerande kontrollarrangemang avseende de nationella tillsynsmyndigheterna som även gäller för deras respektive tillsynsuppgifter som ej överförs till den gemensamma tillsynsmekanismen, och eventuella informationsutbyten mellan tillsynsnämndens ordförande eller ledamöterna de nationella parlamenten. Man bör även skapa robusta mekanismer som insynsskyddar tillsynsinformation.

2.   Övergångsbestämmelser

ECB anser det viktigt att man når en överenskommelse om ovanstående förslag innan utgången av 2012 för att hålla tidtabellen – främst att förslaget till SSM-förordning ska träda ikraft den 1 januari 2013 och sedan stegvis operationellt genomförande under 2013och fullständig implementering den 1 januari 2014. En obligatorisk sekvens är avgörande för att ECB ska kunna vidta nödvändiga förberedelser, organisera samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna enligt ett decentraliserat ramverk, allokera lämpliga resurser samt vara redo internt att utöva tillsynsuppgifter enligt den stegvisa modell som överenskommits. I detta sammanhang stöder ECB kommissionens förslag att ECB under övergångsperioden får begära in all den information som krävs för att ECB ska kunna utföra en samlad bedömning av den deltagande medlemsstaternas kreditinstitut (inkl. en kvalitativ granskning av tillgångarna). Detta bör underlätta en smidig övergång till starten av den operationella tillsynen genom den gemensamma tillsynsmekanismen. ECB anser att den tidtabell som kommissionen föreslagit är ambitiös men genomförbar.

3.   Reformens genomförande

Såsom påpekats ovan måste förslaget till SSM-förordning ge ECB de behörigheter som behövs för att ECB ska kunna utföra sina nya uppgifter på ett effektivt sätt. ECB har normgivningmakt enligt artikel 132 i fördraget och artikel 34.1 stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken vilket ger ECB möjlighet att genomföra dessa uppgifter i enlighet med gemenskapsrätten och framtida gemenskapslagstiftning, särskilt det enhetliga regelverket för finansiella tjänster (inkl. de förfaranden om ”uppfyll eller förklara” som gäller EBA:s riktlinjer eller rekommendationer). När förslaget till SSM-förordningen väl antagits och reformerna genomförts skulle dock ytterligare förbättringar kunna underlätta ECB:s utövandet av tillsynsuppgifterna. Förslaget till SSM-förordning bör göra det möjligt för ECB att anta förordningar som ytterligare specificerar arrangemang och förfaranden för behöriga nationella myndigheter att använda sig av sanktioner. Man bör även säkerställa att ECB har behörighet att anta sådana förebyggande åtgärder som de behöriga myndigheterna kan använda sig av enligt nationell rätt. Tillsynsverktyg en enligt unionens banklagstiftning bör i större utsträckning bygga på direkt tillämplig unionslagstiftning, såsom redan är fallet med bestämmelserna i det föreslagna CRR. Ett direkt tillämpligt enhetligt regelverk skulle bidra till en effektivare gemensam tillsynsmekanism och den inre marknadens funktion. I enlighet med artikel 25.1 i ECBS-stadgan är ECB redo att ytterligare bidra till harmoniseringen av den nationella lagstiftningen genom att rådgöra med de deltagande medlemsstaterna om det nationella genomförandet av unionens direktiv som rör tillsynen över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet vad gäller de uppgifter som ECB tilldelas genom förslaget till SSM-förordning.

4.   Framtida ändringar av förslaget till SSM-förordning

Enligt förslaget till SSM-förordning ska en rapport lämnas om dess tillämpning senast den 31 december 2015 vilka kan medföra ändringar av vissa bestämmelser, något som skulle aktualisera förfarandet enligt artikel 127.6 i fördraget. För att säkerställa att man i framtiden kan genomföra tekniska justeringar av förslaget till SSM-förordning på ett lämpligt sätt för att ta hänsyn till nya omständigheter, rekommenderar ECB att Europeiska rådet överväger att använda artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen. Enligt artikel 48, får Europeiska rådet antingen auktorisera att rådet beslutar med kvalificerad majoritet (17) om framtida tekniska ändringar av förslaget till SSM-förordning eller att sådana ändringar antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (18). Ett sådant förenklat ändringsförfarande för SSM-förordningen skulle göra det möjligt att beakta framtida förändringar av unionens lagstiftning avseende banker och tillsyn med betydelse för den gemensamma tillsynsmekanismen.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 27 november 2012.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2012) 511 final.

(2)  COM(2012) 512 final.

(3)  Euroområdets toppmöte den 29 juni 2012.

(4)  Towards a genuine economic and monetary union.

(5)  Interimsrapporten från Europeiska rådets ordförande, Towards a genuine economic and monetary union, 12 oktober 2012.

(6)  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG och 82/891/EEG och direktiven 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG och 2011/35/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 (COM(2012) 280 final).

(7)  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (COM(2010) 368 final).

(8)  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ändring av Europaparlamentets och rådet direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat (COM(2011) 453 final), och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (nedan det föreslagna CRR) (COM(2011) 452 final).

(9)  Artikel 1 i förslaget till SSM-förordning.

(10)  Se Europeiska centralbankens yttrande CON/2012/5 av den 25 januari 2012 om ett direktivförslag om tillträde till kreditinstitutens verksamhet och tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag och ett förslag till förordning om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (EUT C 105, 11.4.2012, s. 1).

(11)  Se artiklarna 127.1 och 282.2 i fördraget och artikel 2 i ECBS-stadgan.

(12)  Se artiklarna 130 och 282.3 i fördraget samt artikel 7 i ECBS-stadgan.

(13)  Konceptet centralbanksoberoende omfattar funktionellt, institutionellt, personligt och finansiellt oberoende (se t.ex. ECB:s konvergensrapport 2012, s. 21).

(14)  Antagna i september 2012. Finns på Bank for International Settlement’s webbplats http://www.bis.org

(15)  Princip 2, punkt 9 i de grundläggande principerna.

(16)  Artikel 40.1 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(17)  Artikel 48.7, första stycket.

(18)  Artikel 48.7, andra stycket.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/12


RÅDETS BESLUT

av den 28 januari 2013

om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

2013/C 30/06

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, särskilt artikel 4 (1),

med beaktande av nomineringen som kommissionen lagt fram för rådet i kategorin arbetstagarföreträdare, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 16 juli 2012 (2) utnämnde rådet ledamöterna i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för perioden 18 september 2012–17 september 2015.

(2)

En plats som ledamot för Sverige är tillgänglig i styrelsen för centrumet i kategorin arbetsgivarföreträdare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Härmed utnämns följande person till ledamot i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 17 september 2015:

FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSGIVARORGANISATIONERNA:

SVERIGE

Karin THAPPER

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUT C 228, 31.7.2012, s. 3.


1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/13


RÅDETS BESLUT

av den 28 januari 2013

om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

2013/C 30/07

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, särskilt artikel 4 (1),

med beaktande av den kandidat som föreslagits av den litauiska regeringen, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 16 juli 2012 (2) utnämnde rådet ledamöterna i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för perioden 18 september 2012–17 september 2015.

(2)

En plats som ledamot i styrelsen för centrumet, i kategorin regeringsföreträdare, har blivit ledig till följd av Romualdas PUSVAŠKISs avgång.

(3)

Ledamoten i styrelsen för ovannämnda centrum bör utnämnas för återstoden av innevarande mandatperiod, dvs. till och med den 17 september 2015.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Härmed utnämns följande person till ledamot i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 17 september 2015:

REGERINGSFÖRETRÄDARE:

LITAUEN

Saulius ZYBARTAS

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUT C 228, 31.7.2012, s. 3.


Europeiska kommissionen

1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/14


Eurons växelkurs (1)

31 januari 2013

2013/C 30/08

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3550

JPY

japansk yen

123,32

DKK

dansk krona

7,4613

GBP

pund sterling

0,85700

SEK

svensk krona

8,6325

CHF

schweizisk franc

1,2342

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,4350

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,619

HUF

ungersk forint

292,27

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6995

PLN

polsk zloty

4,1945

RON

rumänsk leu

4,3843

TRY

turkisk lira

2,3876

AUD

australisk dollar

1,3009

CAD

kanadensisk dollar

1,3577

HKD

Hongkongdollar

10,5106

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6164

SGD

singaporiansk dollar

1,6768

KRW

sydkoreansk won

1 472,10

ZAR

sydafrikansk rand

12,1048

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,4267

HRK

kroatisk kuna

7,5940

IDR

indonesisk rupiah

13 141,28

MYR

malaysisk ringgit

4,2086

PHP

filippinsk peso

55,116

RUB

rysk rubel

40,7765

THB

thailändsk baht

40,420

BRL

brasiliansk real

2,6892

MXN

mexikansk peso

17,2173

INR

indisk rupie

72,1200


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 30 januari 2013

om inköp och lagring av antigener mot mul- och klövsjuka

2013/C 30/09

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (1), särskilt artikel 80.2,

med beaktande av rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (2), särskilt artikel 17 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 2009/470/EG fastställs det förfarande som gäller för unionens finansiella stöd till specifika veterinäråtgärder. I dessa åtgärder ingår bekämpning av mul- och klövsjuka. I beslut 2009/470/EG föreskrivs att unionsstöd får beviljas för att bygga upp ett beredskapslager av vaccin mot mul- och klövsjuka inom unionen samt att storleken på och villkoren för unionsstödet ska fastställas.

(2)

I enlighet med rådets beslut 91/666/EEG av den 11 december 1991 om att inom gemenskapen upprätta beredskapslager av vacciner mot mul- och klövsjuka (3) har lager av antigener upprättats för snabb framställning av vacciner mot mul- och klövsjuka.

(3)

Enligt direktiv 2003/85/EG ska kommissionen se till att unionens beredskapslager av koncentrerade inaktiverade antigener för framställning av vaccin mot mul- och klövsjuka förvaras i unionens antigen- och vaccinbank. Beredskapslagren förvaras av säkerhetsskäl på särskilda lagringsställen hos tillverkaren.

(4)

Beslut om antalet doser och om vilka olika stammar och undertyper av antigener av mul- och klövsjukevirus som lagras i unionens antigen- och vaccinbank bör fattas med hänsyn till det behov som kan uppskattas utifrån de beredskapsplaner som föreskrivs i direktiv 2003/85/EG och den epidemiologiska situationen, i tillämpliga fall efter samråd med Europeiska unionens referenslaboratorium för mul- och klövsjuka (4)  (5)  (6).

(5)

I enlighet med kommissionens beslut 2009/486/EG av den 22 juni 2009 om inköp av antigener mot mul- och klövsjukevirus (7) och kommissionens beslut K(2010) 3913 av den 21 juni 2010 om inköp av antigener mot mul- och klövsjukevirus, om bortskaffande och ersättande av sådana antigener i unionens beredskapslager och om ändring av beslut 2009/486/EG (8) har kommissionen omorganiserat unionens antigen- och vaccinbank på grundval av nya avtal med tillverkaren.

(6)

I enlighet med artikel 83.3 i direktiv 2003/85/EG och artikel 15 i beslut 2009/470/EG får vacciner, när det ligger i unionens intresse, levereras till tredjeländer, särskilt till länder där det råder en endemisk situation när det gäller mul- och klövsjuka. Beroende på den epidemiologiska situationen i det berörda tredjelandet kan sådana vacciner behöva vara kombinationsvacciner med olika sammansättning av kompatibla antigener.

(7)

Situationen när det gäller mul- och klövsjuka i vissa delar av norra Afrika och i västra Eurasien har försämrats betydligt, främst på grund av spridningen av mul- och klövsjukevirus som inte tidigare förekommit i de länderna och på grund av utbrott av nya stammar med annan antigensammansättning av tidigare förekommande serotyper.

(8)

Ytterligare kvantiteter av antigener måste därför köpas in till följd av den epidemiologiska situationen i unionens grannskap.

(9)

I enlighet med artikel 75 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9) (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 90.1 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (10) (nedan kallad genomförandebestämmelserna) ska ett utgiftsåtagande som belastar unionens budget föregås av ett finansieringsbeslut som anger huvuddragen i den åtgärd som utgiften rör och som antagits av den institution eller myndighet till vilken ansvaret för sådana beslut delegerats.

(10)

Eftersom den sammanlagda budget som avsatts för den planerade upphandlingen, den vägledande uppgiften om antal och typer av avtal som planeras samt den vägledande tidsramen för när upphandlingen ska inledas, vilka anges i detta beslut, är tillräckligt detaljerade i den mening som avses i artikel 90.3 i genomförandebestämmelserna utgör detta beslut ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75 i budgetförordningen.

(11)

Enligt artikel 80.4 i direktiv 2003/85/EG ska kommissionen ingå ett leveransavtal med tillverkaren om inköp, leverans och lagring av antigener. Avtalet bör innehålla bestämmelser om tillverkarens återköp av antigenerna efter den femåriga garantitiden.

(12)

Enligt direktiv 2003/85/EG ska uppgifter om kvantiteter och undertyper av de antigener och godkända vacciner som lagras i unionens antigen- och vaccinbank behandlas som sekretessbelagd information. De uppgifter i bilagan till detta beslut som avser kvantiteter och undertyper av antigener av mul- och klövsjukevirus som ska köpas in bör därför inte offentliggöras.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Kommissionen ska under det första halvåret 2013 beställa koncentrerade och inaktiverade antigener mot mul- och klövsjukevirus i de kvantiteter och av de undertyper som anges i tabellen i bilagan.

2.   Kommissionen ska se till att de antigener som avses i punkt 1 levereras till och lagras på de två särskilda lagringsställen hos tillverkaren som anges i tabellen i bilagan.

3.   De åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 ska vidtas av kommissionen i samarbete med tillverkaren av de relevanta antigener som redan lagras i unionens antigen- och vaccinbank.

Artikel 2

1.   Unionens finansiella stöd till de åtgärder som anges i artikel 1.1 och 1.2 ska uppgå till 100 % av de uppkomna kostnaderna, dock högst 3 000 000 EUR.

2.   Kommissionen ska ingå ett leveransavtal med tillverkaren om inköp av samt leverans till och lagring i unionens antigen- och vaccinbank av de antigener som avses i artikel 1.1, och om återköp av dem efter den femåriga garantitiden.

3.   Generaldirektören vid generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor bemyndigas att på kommissionens vägnar underteckna de avtal som avses i punkt 2.

Artikel 3

Detta beslut utgör ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75 i budgetförordningen.

Artikel 4

I enlighet med artikel 80.3 i direktiv 2003/85/EG ska bilagan till detta beslut inte offentliggöras.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1.

(2)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(3)  EGT L 368, 31.12.1991, s. 21.

(4)  Se http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/antigen-vaccine-banks-task-force_en.htm

(5)  Rapport från det 83:e mötet i den verkställande kommittén för Europakommissionen för bekämpning av mul- och klövsjuka (EUFMD) i Bukarest i Rumänien, den 12–13 april 2012, finns på http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/reports/executive-committee/en

(6)  Se http://www.wrlfmd.org/ref_labs/ref_lab_reports/OIE-FAO%20FMD%20Ref%20Lab%20Report%20Jan-Mar%202012.pdf

(7)  EUT L 160, 23.6.2009, s. 27.

(8)  Beslutet ej offentliggjort.

(9)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska investeringsbanken

1.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/17


Åtgärdsprogram för universitetsforskning – urvalskommitténs resultat för EIBURS 2012

2013/C 30/10

EIB-University Research Sponsorship Programme (EIBURS) ingår i EIB-institutets kunskapsprogram där EIB satsar på att främja sina institutionella kontakter med universiteten. EIBURS ger bidrag till forskningscentrum vid universitet som arbetar med forskning och teman som är av stort intresse för banken. EIB:s forskningsbidrag på upp till 100 000 EUR per år under en treårsperiod delas ut på konkurrensbasis till intresserade universitetsinstitutioner eller forskningscentrum som är knutna till universitet i EU, kandidatländer eller potentiella kandidatländer och som har erkända specialistkunskaper inom områden som är av direkt intresse för EIB. Bidraget ska göra det möjligt för de utvalda centrumen att utvidga sin verksamhet inom dessa områden.

För perioden 2012–2015 har tre forskningsinriktningar valts för EIBURS-programmet:

Att mäta effekterna utöver den finansiella avkastningen

Förmåga att förstå finansiell information

Kostnadsnyttoanalys inom sektorn forskning, utveckling och innovation

EIB mottog 28 formella förslag för de tre EIBURS-bidrag som föreslagits för perioden 2012–2015. Nedanstående tabell visar fördelningen av sökande per land och ämne:

EIBURS 2012

Att mäta effekterna utöver den finansiella avkastningen

Förmåga att förstå finansiell information

Kostnadsnyttoanalys inom sektorn forskning, utveckling och innovation

TOTALT

AT

 

 

1

1

BE

 

1

 

1

BG

1

1

 

2

DE

 

1

1

2

DK

 

1

 

1

ES

3

1

 

4

GR

1

 

 

1

IT

1

3

2

6

NL

1

1

 

2

PT

 

1

1

2

RO

 

1

 

1

UK

4

1

 

5

TOTALT

11

12

5

28

Kunskapskommittén beslutade den 16 november 2012 att EIBURS-bidrag skulle tilldelas forskningsinriktningarna enligt följande:

”Att mäta effekterna utöver den finansiella avkastningen” till London School of Economics and Political Science (Storbritannien) och

”Kostnadsnyttoanalys inom sektorn forskning, utveckling och innovation” till universitetet i Milano (Italien).

Kunskapskommittén beslutade också, den 21 december 2012, att EIBURS-bidraget för forskningsinriktningen ”Förmåga att förstå finansiell information” skulle tilldelas universitetet i Groningen (Nederländerna).

Verksamhetsprogrammet för dessa tre EIBURS-bidrag kommer att offentliggöras på EIB-institutets sida för kunskapsprogrammet när avtalen med universiteten har undertecknats.

Samtliga sökanden har informerats direkt om resultaten.

Nästa omgång av EIBURS planeras att inledas under de närmaste månaderna. Vilka teman som blir aktuella kommer att meddelas då.

För ytterligare information om EIBURS och övriga program och ordningar inom EIB:s åtgärdsprogram för universitetsforskning, STAREBEI (STAges de REcherche BEI) och EIB University Networks, besök sidan om kunskapsprogrammet på EIB-institutets webbplats.