ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.236.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 236

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
7 augusti 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 236/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) ( 1 )

1

2012/C 236/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

1

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 236/03

Eurons växelkurs

2

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 236/04

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

3

 

Rättelser

2012/C 236/05

Rättelse till meddelande från Eftas övervakningsmyndighet enligt artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Erbjudande att delta i ett anbudsförfarande för bedrivande av regelbunden lufttrafik på grundval av allmän trafikplikt i Norge (EUT C 168 av den 14.6.2012)

5

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

7.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 236/01

Kommissionen beslutade den 19 juli 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32012M6630. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


7.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 236/02

Kommissionen beslutade den 10 maj 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32012M6540. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

7.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/2


Eurons växelkurs (1)

6 augusti 2012

2012/C 236/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2379

JPY

japansk yen

96,99

DKK

dansk krona

7,4422

GBP

pund sterling

0,79500

SEK

svensk krona

8,3401

CHF

schweizisk franc

1,2013

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,3945

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,158

HUF

ungersk forint

275,66

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6963

PLN

polsk zloty

4,0345

RON

rumänsk leu

4,5798

TRY

turkisk lira

2,2035

AUD

australisk dollar

1,1727

CAD

kanadensisk dollar

1,2385

HKD

Hongkongdollar

9,6004

NZD

nyzeeländsk dollar

1,5112

SGD

singaporiansk dollar

1,5370

KRW

sydkoreansk won

1 396,34

ZAR

sydafrikansk rand

10,1156

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,8904

HRK

kroatisk kuna

7,5135

IDR

indonesisk rupiah

11 720,81

MYR

malaysisk ringgit

3,8449

PHP

filippinsk peso

51,732

RUB

rysk rubel

39,2583

THB

thailändsk baht

38,969

BRL

brasiliansk real

2,5130

MXN

mexikansk peso

16,2109

INR

indisk rupie

68,7370


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

7.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/3


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 236/04

1.

Kommissionen mottog den 30 juli 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 och till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Trinecke Zelezarny a.s. (TZ, Tjeckien), som tillhör koncernen Moravia Steel a.s. (Moravia Steel, Tjeckien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar kontroll över delar av ZDB Group a.s. (ZDB, Tjeckien) genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag ZDB Dratovna a.s. (Dratovna, Tjeckien).

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

TZ och Moravia Steel: Olika strålprodukter, inklusive produktion av valstråd och andra varmvalsade långa stålprodukter, halvfärdiga produkter, varmvalsat universellt brett stål, sömlösa rör samt draget och skalsvarvat stål (t. ex. kalldragen tråd och skalsvarvade stålstänger,

Dratovna: Produktion och distribution av kalldragen tråd och produkter som tillverkas av kalldragen tråd.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


Rättelser

7.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/5


Rättelse till meddelande från Eftas övervakningsmyndighet enligt artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Erbjudande att delta i ett anbudsförfarande för bedrivande av regelbunden lufttrafik på grundval av allmän trafikplikt i Norge

( Europeiska unionens officiella tidning C 168 av den 14 juni 2012 )

2012/C 236/05

På sidan 4, tredje raden (”Kontraktets löptid”), ska det

i stället för:

”1 november 2012–31 mars 2016”

vara:

”1 december 2012–31 mars 2016”.