ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.162.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 162

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
8 juni 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 162/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6305 – DFDS/C.RO Ports/Älvsborg) ( 1 )

1

2012/C 162/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6439 – AGRANA/RWA/JV) ( 1 )

1

2012/C 162/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6446 – Pratt & Whitney/International Aero Engines) ( 1 )

2

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 162/04

Eurons växelkurs

3

2012/C 162/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 12 mars 2012 om ett ändringsbeslut i ärende COMP/38.695 – Natriumklorat – Föredragande medlemsstat: Bulgarien

4

2012/C 162/06

Förhörsombudets slutrapport – COMP/38.695 – Natriumklorat

5

2012/C 162/07

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 27 mars 2012 i ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/38.695 – Natriumklorat) [delgivet med nr C(2012) 1965 final]  ( 1 )

6

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 162/08

Herkules II – Ansökningsomgång – OLAF/2012/D5/05 – Tekniskt stöd för att upptäcka förekomsten av cigaretter och tobak

8

2012/C 162/09

Kallelse till borgenärssammanträde för AB bankas Snoras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

11

 

Europeiska investeringsbanken

2012/C 162/10

Anbudsinfordran – Europeiska investeringsbankens institut erbjuder tre nya EIBURS sponsorprogram inom sitt kunskapsprogram

12

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 162/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6573 – ForFarmers/Agricola) ( 1 )

15

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2012/C 162/12

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

16

2012/C 162/13

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6305 – DFDS/C.RO Ports/Älvsborg)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 162/01

Kommissionen beslutade den 2 april 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32012M6305. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6439 – AGRANA/RWA/JV)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 162/02

Kommissionen beslutade den 4 april 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32012M6439. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6446 – Pratt & Whitney/International Aero Engines)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 162/03

Kommissionen beslutade den 4 juni 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32012M6446. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/3


Eurons växelkurs (1)

7 juni 2012

2012/C 162/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2595

JPY

japansk yen

100,08

DKK

dansk krona

7,4335

GBP

pund sterling

0,80860

SEK

svensk krona

8,9664

CHF

schweizisk franc

1,2011

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,5885

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,325

HUF

ungersk forint

295,05

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6970

PLN

polsk zloty

4,2700

RON

rumänsk leu

4,4658

TRY

turkisk lira

2,2964

AUD

australisk dollar

1,2613

CAD

kanadensisk dollar

1,2892

HKD

Hongkongdollar

9,7716

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6272

SGD

singaporiansk dollar

1,6025

KRW

sydkoreansk won

1 472,47

ZAR

sydafrikansk rand

10,4025

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,0152

HRK

kroatisk kuna

7,5645

IDR

indonesisk rupiah

11 864,11

MYR

malaysisk ringgit

3,9843

PHP

filippinsk peso

54,384

RUB

rysk rubel

40,6410

THB

thailändsk baht

39,649

BRL

brasiliansk real

2,5557

MXN

mexikansk peso

17,5537

INR

indisk rupie

69,2030


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/4


Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 12 mars 2012 om ett ändringsbeslut i ärende COMP/38.695 – Natriumklorat

Föredragande medlemsstat: Bulgarien

2012/C 162/05

1.

Rådgivande kommittén instämmer i att varaktigheten och böterna bör sättas ned för adressaten.

2.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om det slutgiltiga bötesbeloppet.

3.

Rådgivande kommittén rekommenderar att dess yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/5


Förhörsombudets slutrapport (1)

COMP/38.695 – Natriumklorat

2012/C 162/06

(1)

Den 11 juni 2008 antog kommissionen ett beslut i ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (2). Genom beslutet ålades ett flertal företag böter för att de deltagit i avtal och samordnade förfaranden på marknaden för natriumklorat i EES, bl.a. företagen Aragonesas och Uralita, som för sitt deltagande i dessa avtal och samordnade förfaranden under perioden 16 december 1996–9 februari 2000 ålades solidariskt betalningsansvar för ett bötesbelopp på 9,9 miljoner EUR. Den 16 september 2008 betalade Uralita in bötesbeloppet preliminärt.

(2)

I sin dom av den 25 oktober 2011 i mål T-348/08 (Aragonesas mot kommissionen) (3) fastställde tribunalen att Aragonesas hade deltagit i överträdelsen endast under perioden 28 januari 1998–31 december 1998. Vidare ogiltigförklarade tribunalen de böter som företaget ålades genom beslutet från 2008. I sin dom av den 25 oktober 2011 i mål T-349/08 (Uralita mot kommissionen) (4) avvisade tribunalen Uralitas talan om ogiltigförklaring av de böter som företaget ålades genom beslutet från 2008, varför böterna på 9,9 miljoner EUR kvarstod.

(3)

Den 5 december 2011 underrättade kommissionen Uralita och Aragonesas om att den hade för avsikt att ålägga Aragonesas böter beräknade på grundval av den kortare varaktighet som tribunalen fastställt i mål T-348/08 och att sätta ned varaktigheten för Uralitas ansvarighet till varaktigheten för Aragonesas ansvarighet. Den 12 december 2011 fick kommissionen kännedom om att Aragonesas – som Uralita sålde till Ercros SA år 2005 – sedan den 31 maj 2010 inte finns längre, på grund av att företaget slagits samman med Ercros SA.

(4)

Den 23 januari 2012 meddelade Uralita kommissionen att [konfidentiella uppgifter]. Uralita förklarade därför [att företaget vad beträffar kommisionens förfarande i ärende 38.695 – Natriumklorat utan förbehåll tog sitt ansvar för överträdelsen under perioden 28 januari 1998–31 december 1998 och att det gick med på att vara den enda adressaten för varje ändringsbeslut i det förfarandet]. Den 25 januari 2012 meddelade kommissionen Uralita att den hade för avsikt att anta ett ändringsbeslut som enbart skulle gälla Uralita och att företaget hade tid på sig till den 8 februari 2012 att inkomma med synpunkter. Den 26 januari 2012 meddelade Uralita kommissionen att företaget inte hade för avsikt att inkomma med ytterligare synpunkter.

(5)

I sitt till Uralita riktade utkast till ändringsbeslut i) sätter kommissionen ned perioden för företagets deltagande i överträdelsen till 28 januari 1998–31 december 1998 och ii) fastställer kommissionen på grundval av artikel 23.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 böterna (för vilka företaget är ensamt betalningsansvarigt) enligt samma parametrar som de som användes i beslutet från 2008, med undantag av varaktighetsmultiplikatorn, som fastställs till 0,91 för att återspegla den nedsatta överträdelseperioden.

(6)

Utkastet till beslut omfattar inga invändningar som parterna i detta förfarande inte har givits tillfälle att yttra sig om. Jag har under loppet av förfarandet inte mottagit några klagomål eller andra framställningar från parterna. Mot denna bakgrund anser jag att parterna i detta ärende haft möjlighet att effektivt utöva sina processuella rättigheter.

Bryssel den 12 mars 2012.

Wouter WILS


(1)  Enligt artiklarna 16 och 17 i beslut 2011/695/EU av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (EUT L 275, 20.10.2011, s. 29) (”beslut 2011/695/EU”).

(2)  Kommissionens beslut av den 11 juni 2008 i ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/38.695 – Natriumklorat), K(2008) 2626 slutlig.

(3)  Mål T-348/08, Aragonesas Industrias y Energia, SAU mot Europeiska kommissionen, REU 2011 (domen ännu ej offentliggjord i rättsfallssamlingen).

(4)  Mål T-349/08, Uralita, SA mot Europeiska kommissionen, REU 2011 (domen ännu ej offentliggjord i rättsfallssamlingen).


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/6


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 27 mars 2012

i ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet

(Ärende COMP/38.695 – Natriumklorat)

[delgivet med nr C(2012) 1965 final]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 162/07

Den 27 mars 2012 antog kommissionen ett beslut om ändring av beslut K(2008) 2626 slutlig av den 11 juni 2008 i ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (nu artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och artikel 53 i EES-avtalet i den utsträckning som beslutet från 2008 riktade sig till företaget Uralita SA. I enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003  (1) offentliggör kommissionen härmed med beaktande av de berörda företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter parternas namn och huvuddragen i beslutet, bl.a. de ålagda påföljderna.

1.   INLEDNING

(1)

Beslutet riktar sig till en (1) juridisk person: Uralita SA.

(2)

En icke-konfidentiell version av beslutet finns på GD Konkurrens webbplats http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

2.   ÄRENDEBESKRIVNING

2.1   Förfarande

(3)

Genom beslut K(2008) 2626 slutlig (nedan kallat beslutet från 2008) ålade kommissionen företagen Aragonesas Industrías y Energía S.A.U. och Uralita SA böter på grund av att de under perioden 16 december 1996–9 februari 2000 hade deltagit i en överträdelse av konkurrensreglerna: företagen ålades solidariskt betalningsansvar för ett bötesbelopp på 9,9 miljoner euro.

(4)

I sin dom av den 25 oktober 2011 i mål T-348/08 (Aragonesas mot kommissionen) (2) fastställde tribunalen på grundval av den föreliggande bevisningen att Aragonesas hade deltagit i överträdelsen (kartellverksamheten) endast under en kortare period, 28 januari 1998–31 december 1998. Trots att tribunalen bekräftade beslutet från 2008 i fråga om Aragonesas deltagande (om än under en kortare period än den som anges i beslutet från 2008) i överträdelsen och avvisade alla yrkanden från företagets sida rörande beräkningen av böterna (utom i fråga om varaktighetsmultiplikatorn) ogiltigförklarade tribunalen de böter som företaget ålagts.

(5)

I sin dom av den 25 oktober 2011 i mål T-349/08 (Uralita mot kommissionen) (3) avvisade tribunalen Uralitas talan om ogiltigförklaring av de böter som företaget ålades genom beslutet från 2008, varför böterna på 9,9 miljoner euro kvarstod.

(6)

Den 12 december 2011 underrättades kommissionen om att Aragonesas sedan den 31 maj 2010 inte finns längre, på grund av att företaget slagits samman med Ercros SA. Genom en skrivelse av den 23 januari 2012 meddelade Uralita kommissionen bl.a. att företaget gick med på att vara den enda adressaten för varje ändringsbeslut.

(7)

Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgav den 12 mars 2012 ett positivt yttrande om utkastet till kommissionens ändringsbeslut.

2.2   Sammanfattning av beslutet

(8)

Genom beslutet sätts perioden för Uralitas deltagande i överträdelsen ned till 28 januari 1998–31 december 1998, mot bakgrund av domen i Aragonesasmålet och trots att tribunalen i domen i Uralitamålet avvisade Uralitas talan om ogiltigförklaring av beslutet från 2008.

(9)

Böterna för Uralita fastställs enligt samma parametrar som de som redovisades och användes vid fastställandet av de ursprungliga böterna i beslutet från 2008, med undantag av varaktighetsmultiplikatorn, som fastställs till 0,91 för att återspegla den nedsatta överträdelseperioden.

(10)

Vad beträffar de upplupna räntorna på det ursprungliga bötesbeloppet på 9,9 miljoner euro, vilket Uralita betalade in preliminärt den 16 september 2008, fastställs (eftersom tribunalen bekräftade Uralitas deltagande i överträdelsen under perioden 28 januari 1998–31 december 1998) i beslutet att räntorna på det bötesbelopp som Uralita åläggs genom beslutet (dvs. räntorna på 4 231 000 euro) tillkommer kommissionen och därför ska behållas av denna.

3.   ÄNDRINGEN AV BESLUTET FRÅN 2008

(11)

Beslutet från 2008 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 h ersätts med följande:

”h)

Uralita SA, fr.o.m. den 28 januari 1998 t.o.m. den 31 december 1998.”

2.

Artikel 2.1 f ersätts med följande:

”f)

Uralita SA: 4 231 000 euro.”

(12)

De räntor som lagts till beloppet 4 231 000 euro sedan detta inbetalades preliminärt den 16 september 2008 tillkommer kommissionen och ska därför behållas av denna.


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Dom av den 25 oktober 2011 i mål T-348/08, Aragonesas Industrias y Energia, SAU mot Europeiska kommissionen, REU 2011 (domen ännu ej offentliggjord i rättsfallssamlingen). Varken Aragonesas eller kommissionen har överklagat domen, som nu vunnit laga kraft.

(3)  Dom av den 25 oktober 2011 i mål T-349/08, Uralita, SA mot Europeiska kommissionen, REU 2011 (domen ännu ej offentliggjord i rättsfallssamlingen). Uralita har inte överklagat domen, som nu vunnit laga kraft.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/8


HERKULES II

Ansökningsomgång – OLAF/2012/D5/05

Tekniskt stöd för att upptäcka förekomsten av cigaretter och tobak

2012/C 162/08

1.   Syfte och beskrivning

Detta meddelande om ansökningsomgång bygger på Europaparlamentets och rådets beslut nr 878/2007/EG av den 23 juli 2007 om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet), EUT L 193, 25 juli 2007. Denna uppmaning avser verksamheter enligt artikel 1a a i Herkules II-beslutet, vilka omfattar

tekniskt stöd till nationella myndigheter genom tillhandahållande av specifikt kunnande, specifik utrustning och specifika verktyg för informationsteknik (IT) som underlättar gränsöverskridande samarbete och samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF),

stöd för gemensamma operationer och

ökat utbyte av personal

i syftet att bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, liksom att utveckla och tillämpa strategier för att upptäcka och förhindra bedrägerier.

2.   Vem kan söka?

Meddelandet riktar sig till de nationella eller regionala förvaltningarna (nedan kallade sökande) i medlemsstaterna eller länderna utanför Europeiska unionen, som bidrar till att stärka de europeiska åtgärderna för att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen.

3.   Stödberättigande åtgärder

Följande tekniska stödåtgärder berättigar till ekonomiskt stöd:

Tekniskt stöd för att stärka kontrollerna av containrar och lastbilar vid EU:s yttre gränser i syfte att bekämpa smuggling och förfalskning av cigaretter.

Utrustning som bidrar till att brottsbekämpande organ bättre kan upptäcka och undersöka olagliga sändningar av tobaksprodukter.

Utrustning som bidrar till att brottsbekämpande organ kan upptäcka smugglade och varumärkesförfalskade varor genom deras doftegenskaper.

4.   Tilldelningskriterier

Varje insänt förslag på stödberättigande åtgärder kommer att bedömas efter följande tilldelningskriterier:

1.

Förslagets samstämmighet med OLAF:s mål för bedrägeribekämpning, särskilt att förhindra, upptäcka och undersöka inflödet av olagliga tobaksprodukter till EU.

2.

Den föreslagna utrustningens lämplighet på platsen där den kommer att användas.

3.

Den föreslagna utrustningens tekniska kvalitet och prestanda för att tillgodose de behov som identifierats av sökanden.

4.

Kostnadseffektivitet: projektets kostnader bör överensstämma med dess mål.

5.

Projektets förenlighet med det arbete som utförs eller planeras i samband med EU:s politiska prioriteringar för att förebygga bedrägerier mot EU-budgeten (förebyggande, analys av information, samarbetsmetoder osv.).

6.

Projektets förenlighet med liknande projekt i andra medlemsstater och som utförs av andra nationella rättsvårdande organ och tullmyndigheter.

7.

Möjligheten att metoden för projektet och/eller dess resultat kan användas för att stärka samarbetet och effektiviteten i kampen mot bedrägeri och cigarettsmuggling (”integrering”).

Om flera projekt har samma värde mot bakgrund av dessa tilldelningskriterier, kan de komma att prioriteras enligt följande (i fallande ordning):

De brottsbekämpande organ som inte har eller anses inte ha tillräcklig utrustning för att bekämpa smuggling och förfalskning av cigaretter.

Förslag som möjliggör en rättvis geografisk fördelning.

Sökande som inte tidigare fått stöd för samma eller liknande projekt.

5.   Budget

Den totala disponibla budgeten uppgår till 3 300 000 EUR.

Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

6.   Ytterligare information

De tekniska specifikationerna och ansökningsformuläret kan laddas ner från följande webbplats:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/items/call_proposals_2012_en.htm

Frågor och/eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska sändas med e-post till

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande kan de komma att offentliggöras anonymt i riktlinjerna för att fylla i ansökningsformuläret på OLAF:s webbplats.

7.   Sista ansökningsdag

Ansökningarna måste lämnas in senast fredagen den 31 augusti 2012.

Endast ansökningar som lämnas in på det officiella ansökningsformuläret, vederbörligen undertecknat av den person som är behörig att ingå juridiskt bindande åtaganden på den ansökande organisationens vägnar, kommer att godtas. Följande måste tydligt anges på det förseglade kuvertet:

Ansökningar (original och en kopia) måste skickas per post till följande adress:

Europeiska kommissionen – Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

Att: Johan KHOUW

Enhetschef Herkules, Perikles och skydd av euron

Kontor: J-30 10/62

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

En elektronisk kopia av ansökningsformuläret och med alla bilagor som krävs ska också sändas per e-post till följande adress:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/11


Kallelse till borgenärssammanträde för AB bankas Snoras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

2012/C 162/09

AB bankas Snoras (i konkurs)

Meddelande om det första borgenärssammanträdet

Det första borgenärssammanträdet (nedan kallat borgenärssammanträdet) för AB bankas Snoras (i konkurs) (nedan kallad Snoras) kommer att äga rum tisdagen den 12 juni 2012 på Siemens Arena, Ozo st. 14, Vilnius, Litauen. Anmälan på plats kan göras från kl. 9.00 samma dag, och borgenärssammanträdet börjar kl. 12.00 lokal tid (EET).

Följande ärenden kommer att avhandlas: godkännande av dagordningen för borgenärssammanträdet; val av sekreterare för borgenärssammanträdet på förslag av Snoras konkursförvaltare; och val av ordförande för borgenärssammanträdet och Snoras borgenärskommitté. Alla borgenärer som har lämnat in anspråk i konkursen och vars anspråk före borgenärssammanträdet har godkänts av hovrätten (”Regional Court”) i Vilnius har rätt att delta i och rösta vid borgenärssammanträdet. Borgenärerna har också möjlighet att rösta före sammanträdet. Om en borgenär väljer att inte delta i eller rösta vid borgenärssammanträdet kommer detta inte att påverka dennes anspråk eller rätt till utdelning, om det blir någon sådan.

Borgenärerna rekommenderas starkt att anmäla sig till borgenärssammanträdet på förhand, eftersom detta underlättar mottagningsformaliteterna. Mer information om anmälan till och röstning vid borgenärssammanträdet finns på Snoras webbplats, http://www.snoras.com


Europeiska investeringsbanken

8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/12


Anbudsinfordran – Europeiska investeringsbankens institut erbjuder tre nya EIBURS sponsorprogram inom sitt kunskapsprogram

2012/C 162/10

Europeiska investeringsbankens institut fokuserar merparten av sina institutionella kontakter med universiteten på sitt kunskapsprogram som består av tre program:

EIBURS, EIB:s University Research Sponsorship Programme,

STAREBEI (STAges de REcherche BEI) är ett program för att finansiera unga forskare som arbetar i projekt som genomförs gemensamt av EIB och universitet, och

EIB University Networks är ett samarbete för nätverk mellan universitet som har vissa egenskaper som är särskilt viktiga för att stödja EIB-gruppens målsättningar.

EIBURS ger bidrag till forskningscentrum inom universitet som arbetar med forskning och teman som är av stort intresse för banken. EIB:s bidrag på upp till 100 000 EUR per år under en treårsperiod kommer att delas ut på konkurrensbasis till intresserade universitetsinstitutioner eller forskningscentrum som är knutna till universitet i EU, kandidatländer och potentiella kandidatländer, och som har erkända specialistkunskaper inom EIB:s valda områden, så att de kan utveckla sin verksamhet inom dessa områden. De vinnande förslagen kommer att innefatta leverans av en mängd olika arbeten (forskning, organisation av kurser och seminarier, nätverkande, spridning av resultat, etc.) och omfattas av ett avtal med banken.

För det akademiska året 2012/2013 har EIBURS–programmet valt tre nya forskningsinriktningar:

Att mäta effekterna utöver den finansiella avkastningen

Sedan den globala finanskrisen utbröt under 2008 har ”konsekvensorienterad investering” fått stor uppmärksamhet i den offentliga debatten, som fokuseras på hur finansmarknaderna bättre kan uppfylla samhällets behov och skapa värden på ett hållbart sätt. Trots att det verkar råda samstämmighet om att de sociala konsekvenserna måste ha en viktigare roll när investeringsbeslut fattas har hittills få framsteg gjorts vad gäller att definiera vad som utgör konsekvensorienterad investering och utveckla koncept för att integrera sociala och miljömässiga konsekvenskriterier i investeringsprocessen samt mäta resultaten i form av effekter.

Målsättningen med projektet är att undersöka på vilka sätt de sociala effekterna av en investeringsverksamhet kan mätas och beskrivas inom områdena socialt entreprenörskap, affärsmodeller inriktade på hållbarhet samt mikrofinansiering. Forskningen bör föreslå hur sociala och/eller miljömässiga effektmål kan integreras i investeringsbeslut som fattas av policyorienterade investerare.

Forskningsarbetet ska innefatta en empirisk studie om hur institutionella och andra investerare formulerar effektmål i sin investeringsverksamhet och på vilket stadium målen formuleras. Den ska dessutom analysera de dynamiska processer som sådana effektmål leder till i investeringsbeslutsprocessen och vid kontrollen och förvaltningen av investeringen när den har genomförts. Av särskilt intresse är samspelet mellan de sociala/miljömässiga effekterna och den finansiella avkastningen och hur resultaten vid avyttringen jämförs med den konsekvensbedömning som gjordes vid det ursprungliga investeringsbeslutet.

Studien ska, baserat på sådan empirisk analys, utveckla marknadsmässiga belägg för att sociala/miljömässiga mål och finansiella mål är förenliga och beskriva under vilka omständigheter detta gäller.

Förslagen ska utförligt redogöra för forskningsformen som föreslås av universitetscentrumet som, utöver den empiriska studien, också kan innefatta kurser, seminarier/konferenser, undersökningar och skapandet av databaser som är relevanta för projektet. Forskningsförslagen ska också visa på hur man kan ta tillvara praktiska insikter från Europeiska investeringsbanksgruppens verksamhet (och i synnerhet Europeiska investeringsfonden) på detta område. Då detta är ett framväxande marknadssegment, uppmuntras gränsöverskridande samarbete mellan universitet, vilket kommer att utgöra en fördel i urvalsprocessen.

Förmåga att förstå finansiell information

Den senaste tidens globala ekonomiska kris har visat på hur viktigt det är att förstå finansiell information, dvs. att personer har kompetens och kunskap om finansiella frågor som gör att de kan fatta välgrundade och effektiva beslut. Det finns belägg för att en otillräcklig förmåga att förstå finansiell information kan ha bidragit till subprimekrisen och relaterade kriser. Detta har lett till flera statliga program i olika länder i Europa och i världen.

Det forskningscentrum inom universitet som erhåller bidrag från EIBURS förväntas inrätta ett forskningsprogram inriktat på att granska existerande initiativ på ett kritiskt sätt, med målet att identifiera framgångsfaktorer och bästa praxis. En alternativ metodik kan användas för att bedöma effekterna av sådana initiativ, som ekonometrisk prövning eller ramar för konsekvensanalyser. Dessutom ska forskningscentrumet genomföra en gap-analys för ett urval av EU-länder.

Förslagens regionala fokus bör vara inriktat på, men inte begränsat till, OECD-medlemsländer. Sökanden uppmuntras att upprätta partnerskap med andra universitet och forskningscentrum för att bedriva forskningen. Projektet kan innefatta ytterligare forskningsverksamhet som universitetscentrumet skulle vara berett att genomföra i anslutning till stödet för forskningsinriktningen som exempelvis

arrangera kurser, sommarskolor, konferenser och seminarier

skapa databaser

genomföra undersökningar

Kostnadsnyttoanalys inom sektorn forskning, utveckling och innovation

Att mäta och utvärdera kostnaden/nyttan för forsknings-, utvecklings- och innovationsinfrastruktur är som alla vet svårt. Samtidigt fokuseras politiska diskussioner i världen i allt större utsträckning på innovation och kunskapsekonomin som drivkrafter för en långsiktigt hållbar tillväxt. Många metoder och indikatorer används för att studera den socioekonomiska verkan. Den nuvarande metodiken som används inom banken är konservativ och följer Europeiska kommissionens regionalpolitiska generaldirektorats vägledning för kostnadsnyttoanalys av investeringsprojekt den s.k. ”Guide to cost/benefit analysis of investment projects”. Dokumentet är dock bristfälligt i sin beskrivning av FoU-sektorn.

För att avhjälpa detta anlitade JASPERS-teamet till en början en konsult för att arbeta med de tjeckiska myndigheterna kring framtagningen av en vägledning för kostnadsnyttoanalys av FoU-infrastruktur. Den praktiska erfarenhet som man har fått efter några års användning av denna vägledning har möjliggjort utvecklingen av en användbar databas och har givit en översikt av trender i sektorn och en förståelse för den nuvarande vägledningens värde och dess begränsningar.

En intern översyn av vägledningen har ökat förståelsen av en rad lämpliga ekonomiska värden förknippade med vägledningen, men har också visat på vad som behövs för att ytterligare utveckla vägledningen.

Samtidigt har intresset för kostnadsnyttoanalys i denna sektor växt rekordsnabbt och det finns många fler studier av sektorn än när den första vägledningen togs fram, vilka har genomförts av större forskningsinstitut och särskilt inrättade forum på området (ett bra exempel är FenRIAM (http://www.fenriam.eu/ eller http://www.fenriam.eu/doc/FenRIAM%20full%20guide.pdf)).

Målsättningen för projektet är att bygga vidare på den nuvarande interna översynen och ta fram en modell som är akademiskt trovärdig och stabil, men som samtidigt är lätt att tillämpa och bedöma. Forskningsgruppen kommer därför att behöva göra en översyn av den aktuella litteraturen på detta område, utvärdera modeller från medlemsstater som visar på en villighet att betala för olika nyttor som vanligtvis genereras av sådana projekt, utveckla en förståelse av eventuella marknadsvärden kopplade till sådana potentiella nyttor samt vanliga former av FoU-infrastrukturprojekt som ansöker om finansiering. Allt detta kommer att göras inom ett lämpligt teoretiskt ramverk.

Resultat:

Det forskningscentrum inom ett universitet som får stöd inom ramen för EIBURS förväntas inrätta ett forskningsprogram som ser över befintlig metodik och beräknar behovet av investeringar i infrastruktur, samt utvecklar en enhetlig metodik för att beräkna kostnad/nytta som kan användas inom banken och av andra (idealiskt även av initiativtagarna till projekten). Eftersom studien är treårig uppmanas de sökanden att föreslå en tidsplan för när preliminära uppgifter kan lämnas. Projektet kan innefatta ytterligare forskningsverksamhet som universitetscentrumet skulle vara berett att genomföra i anslutning till stödet som exempelvis

arrangera kurser, sommarskolor, konferenser och seminarier

skapa databaser

genomföra undersökningar

Projektet ska komplettera eventuella vägledningar för kostnadsnyttoanalyser som utvecklats eller uppdaterats av de större europeiska institutionerna.

Förslag ska lämnas på engelska eller franska senast den 14 september 2012. Förslag som lämnas in efter denna tidpunkt kommer inte att beaktas. Förslag ska sändas till:

 

Elektronisk kopia:

universities@eib.org

och

 

Papperskopia:

EIB Institute

98-100, boulevard Konrad Adenauer

2950 Luxembourg

LUXEMBOURG

att tillställas Luísa FERREIRA, samordnare.

För ytterligare information om urvalsprocessen för EIBURS och om andra program och system se: http://institute.eib.org/


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/15


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6573 – ForFarmers/Agricola)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 162/11

1.

Kommissionen mottog den 31 maj 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget ForFarmers UK Ltd. (ForFarmers, Förenade kungariket), kontrollerat av koncernen ForFarmers Group B.V. (ForFarmers, Nederländerna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar fullständig kontroll över företaget Agricola Group Ltd. (Agricola, Förenade kungariket) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

ForFarmers: tillverkning och leverans av djurfoder och andra jordbruksråvaror, slaktkycklingföräldrar och diverse andra jordbrukstjänster, såsom leverans av råvaror till foder-, livsmedels- och bränsleindustrin genom dotterbolaget Cefetra B.V,

Agricola: holdingbolag för en grupp företag som drivs under varumärket BOCM Pauls, och bedriver verksamhet inom djurfoderleverans, främst i Förenade kungariket.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6573 – ForFarmers/Agricola, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/16


Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2012/C 162/12

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”LAKELAND HERDWICK”

EG-nr: UK-PDO-0005-0891-06.09.2011

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning:

”Lakeland Herdwick”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Storbritannien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.1 –

Färskt kött (och slaktbiprodukter)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

”Lakeland Herdwick” är beteckningen på slaktkroppar eller styckningsdelar av kött från lamm och får från renrasiga fårflockar bestående av tackor och baggar av rasen Herdwick, som fötts, fötts upp och slaktats i grevskapet Cumbria. Kött från ”Lakeland Herdwick” är fintrådigt och mört med en intensivare smak som är resultatet av långsam utveckling och en lång betesperiod. Köttet från ”Lakeland Herdwick” är rosa till mörkrosa och vanligen mörkare än köttet från kommersiella låglandsraser. Fettet är fast, smidigt och vitt.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Herdwickfåren betar i Englands högsta berg och på höglandshedar i Lake District i grevskapet Cumbria i North West England. De föds upp på högt belägna gårdar i centrala och västra Lake District. Fåren livnär sig på höglandshedarnas bete, bl.a. gräs, ljung och växter som blåbär. Beroende på årstiden livnär sig slaktfärdiga lamm och tackor på antingen gräs, hö eller ensilage och/eller på fodertillskott. Fodertillskottet är lokalt producerat.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Samtliga steg i produktionsprocessen ska äga rum i det avgränsade området. Lammen ska vara

födda,

uppfödda,

färdiggödda,

slaktade,

och slaktkropparna stämplade såsom beskrivs i punkt 3.7, i det avgränsade geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

3.7   Särskilda regler för märkning:

När produkten släpps för konsumtion ska slaktkroppen vara försedd med stämpeln för ”Lakeland Herdwick”, så att den kan identifieras och ursprunget garanteras. Märkningen ska göras på slakteriet. Köttet säljs i de styckningsdelar som beskrivs i punkt 3.2. Stämpeln för ”Lakeland Herdwick” ska anbringas på slaktkroppens yta, så att den finns på styckningsdelarnas utsida.

Vid sidan av EU:s beteckningar och grafiska symbol och de uppgifter som krävs enligt lag ska förpackningens etikett innehålla följande angivelser med tydliga och läsliga bokstäver:

Beteckningen ”Lakeland Herdwick” följd av orden ”Protected Designation of Origin”.

Producent- eller förpackningsföretagets namn, firmanamn och adress.

Stämpeln för slaktkroppar av ”Lakeland Herdwick” har formen av en oval med orden LAKELAND (överst) och HERDWICK (underst) med en stor bokstav i mitten som identifierar slakteriet.

Image

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Grevskapet Cumbria

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Lake District utsågs till nationalpark 1951 och kallas tillsammans med sina omgivningar ofta för ”Lakeland”. Grevskapet Cumbria skapades på 1970-talet av de tidigare grevskapen Cumberland och Westmorland samt delar av Lancashire och Yorkshire.

Herdwickfåren visats året runt i Englands högsta och oländigaste terräng, som dessutom har landets största nederbörd. De betar i Englands högsta berg och på höglandshedar i Lake District och livnär sig på höglandshedarnas bete, bl.a. gräs, ljung och växter som blåbär. Hjärtat i grevskapet Herdwick utgörs av de västra och centrala delarna av Lake District National Park.

En stor del av denna mark är oinhägnade höglandshedar, och stora områden utgörs av allmänning. Herdwickfåren hålls och betar tillsammans med sina mödrar och lär sig därigenom var på den öppna höglandsheden gårdens betesmark – som lokalt kallas ”heaf” – finns. Det rör sig om ett komplext system som kräver att flera generationer tackor efter varandra får lära sig var på heden de ska beta. Detta är så väsentligt att gårdar i Herdwick ofta har ”värdflockar” – en kärna av avelstackor som får beta på de delar av höglandsheden som hör till gården. Denna flock bildar stommen i gårdens fårhållning. Ofta utgör den omkring en tredjedel av hela flocken, men antalet djur varierar mellan gårdarna.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

Herdwickfåret är den inhemska rasen i centrala och västra Lake District i Cumbria. Det ses som ett enastående exempel på en ras som är anpassad till särskilda klimatmässiga och geomorfologiska förhållanden. I nionde utgåvan av National Sheep Associations ”British Sheep”, som utkom 1998, sägs följande om Herdwickfåren: ”De är i grund och botten en höglandsras och anses allmänt vara den tåligaste brittiska rasen, oerhört väl anpassad till sin terräng.”

Egenskaper hos slaktkropparna:

 

Lammen är 8–12 månader gamla vid slakten, jämfört med kommersiella låglandslamm som kan slaktas redan vid 4 månaders ålder. De har en levande vikt på 28–40 kg, och vikten av det döda djuret är 14–22 kg.

 

Klippta Herdwickfår och äldre djur som säljs som fårkött får ha en levande vikt över 38 kg, och vikten av det döda djuret får överstiga 18 kg. Slaktkroppar av ”Lakeland Herdwick”-lamm klassificeras som ”O” i klassificeringssystemet EUROP för kött och besättningar, och klippta får eller får som ”R”. Fårkött kommer vanligen från ett mer än två år gammalt djur. Ett klippt får är ett lamm som klippts för första gången sedan födseln – 15 månader till 2 år gammalt.

 

Levande vikt

Vikt av dött djur

Vanlig EUROP-klassificering

Lamm

28–40 kg

14–22 kg

O

Klippt får/får

38 kg +

18 kg +

R

 

Köttet från ”Lakeland Herdwick” är känt för sin karakteristiska smak och ätkvalitet – ett naturligt resultat av att lammen, som livnär sig på ljung och gräs på höglandshedarna i Lake District, utvecklas sakta. Köttet är saftigt och mört och har mer viltsmak än konventionellt lammkött. En vetenskaplig studie av J. D. WOOD vid avdelningen för vetenskap om livsmedelsproducerande djur vid universitetet i Bristol visade att smaken och konsistensen hos ”Lakeland Herdwick”-lamm var överlägsen den hos lamm från låglandsraser och att köttet innehöll nyttiga Omega 3-fettsyror.

 

Smakskillnaden hos ”Lakeland Herdwick”-lamm demonstrerades i ett forskningsprojekt som genomfördes för jordbruks-, fiske- och livsmedelsministeriets räkning mellan oktober 1996 och juni 1997 av J. D. WOOD vid avdelningen för vetenskap om livsmedelsproducerande djur vid universitetet i Bristol. Studien har titeln ”An investigation of flavours in meat from sheep grown slowly or more quickly on grass diets”. Forskningen visade att ”Lakeland Herdwicks” hade ”överlägsen” smak och ”hög ätkvalitet” jämfört med kommersiella blandraslamm av standardtyp. Studien bekräftade också tidigare forskningsresultat för lamm som visat på höga halter stearinsyra och α-linolensyra jämfört med halterna i nöt- och griskött. De gynnsamma smakförändringarna tycktes hänga samman med de allt större mängder fleromättade fettsyror som avsätts i musklerna när fåret åldras. Studien ledde till slutsatsen att den högra andelen totalt fett (marmorerat fett) och fleromättade fettsyror är positiva egenskaper hos ”Lakeland Herdwick”-lamm.

 

Dessa gårdar är också beroende av de mer låglänta markerna i området för produktion av lamm för livsmedelskedjan, och en del lägre belägna gårdar producerar även Herdwicklamm. Merparten av fårköttet från ”Lakeland Herdwick” kommer från (de kastrerade) bagglammen eftersom de flesta tackor behålls för avel. Det är främst köttprodukter från dessa handjur och fårkött från kastrerade tackor som blir livsmedel.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Herdwickfår betraktas som ett enastående exempel på en ras som anpassat sig till de särskilda klimatmässiga och geomorfologiska förhållandena i Lake District. Köttet från ”Lakeland Herdwick” är känt för sin karakteristiska smak och ätkvalitet – ett naturligt resultat av att lammen, som livnär sig på ljung och gräs på höglandshedarna i Lake District, utvecklas sakta. Allt fodertillskott är lokalt producerat.

Ordet ”Herdwick” kan spåras tillbaka till 1100-talet och betyder i själva verket den betesmark där fåren hålls. Det tycks härstamma från det fornnordiska ”Herd-vic”, som betyder fårstall. I Lake District användes ordet en bit in på 1600-talet för att beskriva små fårstall, men på 1700-talet hade ordet blivit fast förknippat med själva rasen.

I dag finns omkring 50 000 Herdwickfår i kommersiell uppfödning på omkring 120 gårdar i Lake District, varav några ägs av National Trust. På 1920-talet investerade Beatrix Potter (Heelis) pengar hon tjänat på sina sagor om Pelle Kanin genom att köpa upp gårdar i Lake District som hotades av exploatering eller skogsplantering. På dessa gårdar uppmuntrade hon ett återupplivande av Herdwickrasen. När hon dog 1943 lämnade hon alla sina gårdar till National Trust, med anvisningen att fåren på gårdarna skulle förbli renrasiga Herdwickfår.

”Lakeland Herdwick”-lamm serverades vid drottning Elizabeth II:s kröningsmiddag 1953.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lakeland-herdwick-pdo-111109.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


8.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/20


Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2012/C 162/13

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”PORC DU SUD-OUEST”

EG-nr: FR-PGI-0005-0909-07.11.2011

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning:

”Porc du Sud-Ouest”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.1:

Färskt kött (och slaktbiprodukter)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Köttet från ”Porc du Sud-Ouest” är färskt kött från grisar som är födda och uppfödda i området Sud-Ouest och som till minst 30 % utfodras med tandmajs under hela uppgödningen (från och med den tolfte levnadsveckan).

Slaktkropparnas varmvikt ska vara minst 90 kg (utan övre viktgräns) med en tolerans för avvikelser upp till 3 kg under mycket varma perioder på sommaren (1 juni–30 september).

pH-värdet i slaktkropparna från ”Porc du Sud-Ouest” ska vara 5,5–6,2.

Färgen på styckningsdelarna från dessa slaktkroppar ska vara mellan 3 och 6 på den japanska färgskalan för kotlettraden.

Köttet från ”Porc du Sud-Ouest” kännetecknas i fysikalisk-kemiskt hänseende av en hög halt fleromättat fett (och i synnerhet en linolsyrehalt på 10–15 % av de totala fettsyrorna i köttet) och en lägre halt mättat fett.

Det är också rikt på lipider och E-vitamin.

I organoleptiskt hänseende har köttet från ”Porc du Sud-Ouest” mörkare röd färg än standardgriskött. Det är saftigt och mört och har intensiv smak.

För att undvika stress hos grisarna, vilket påverkar pH-värdet negativt och försämrar köttets kvalitet, ska vägen från uppfödningsanläggningen till slakteriet vara så kort som möjligt: högst 200 km eller 6 timmars transport.

Köttet från ”Porc du Sud-Ouest” säljs färskt i följande former: slaktkroppar, halva slaktkroppar, styckningsdelar och kött med eller utan ben.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

Ej tillämpligt.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Det foder som ges under hela uppfödningen får inte innehålla maniok, sötpotatis, matavfall, köttmjöl, benmjöl, fjädrar eller blod eller något annat protein från landlevande djur, med undantag för gelatin som används som hjälpämne i vitaminer och mineraler samt proteiner från mjölk och mjölkprodukter.

Från avvänjningen till slakten ska det foder som ges till grisarna innehålla minst 60 % spannmål, spannmålsprodukter och biprodukter av spannmål.

Det foder som ges under uppgödningsfasen, dvs. från och med den tolfte levnadsveckan fram till slakten, får inte innehålla palmolja (en källa till mättade fettsyror), fiskprodukter, animaliskt fett eller tillväxtbefrämjande tillskott. Under denna fas ska det foder som ges till grisarna innehålla minst 30 % tandmajs. Halten linolsyra (C18:2) ska vara över 1,1 % (11 g/kg foder) och under 1,7 % (17 g/kg foder).

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

De olika stegen i uppfödningen av grisarna ska äga rum i det geografiska området (födsel, uppfödning, uppgödning), vilket garanterar köttets kvalitet.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

Ej tillämpligt.

3.7   Särskilda regler för märkning:

Produktens märkning ska innefatta följande:

Den skyddade geografiska beteckningen ”Porc du Sud-Ouest”.

EU:s SGB-logotyp i färg, och eventuellt även angivelsen ”Indication Géographique Protégée”.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Det geografiska området för den skyddade geografiska beteckningen ”Porc du Sud-Ouest” innefattar följande administrativa regioner:

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Poitou-Charentes

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

I området Sud-Ouest har grisuppfödning bedrivits sedan lång tid tillbaka. Där finns dessutom traditionen att använda tandmajs med särskilda näringsegenskaper för utfodring av grisarna, eftersom klimatet lämpar sig för odling av denna gröda.

Ett område där grisuppfödning bedrivits sedan lång tid tillbaka

Grisuppfödning har i flera århundraden varit en viktig näring i Sud-Ouest. Ett uttryck för denna uppfödningstradition är de många mässorna och marknaderna för smågrisar, som daterar sig till medeltiden. De har hållits i Garlin, Tarbes, Lembeye, Soumoulou, Dax, Garris, Saint Palais, Rabastens de Bigorre, Puylaurens och Villefranche de Rouergue, och, sedan slutet av 1800-talet, i Aveyron och Tarn.

År 1862 var tre departement i Sud-Ouest (Dordogne, Corrèze, Aveyron) Frankrikes tre främsta departement i fråga om grisuppfödning.

I Sud-Ouest har griskött länge varit det viktigaste köttslaget. De flesta familjer på landsbygden hade sin egen gris, och när den slaktades på vintern hölls en stor familje- och grannfest. Kompetensen har stärkts med tiden: slaktkropparna togs till vara i sin helhet (lokal konsumtion och därefter marknadsförsäljning) och köttet användes i färsk eller bearbetad form (saltat, torkat eller inlagt i fett). Gamla sedvänjor och recept fortbestår ännu i familjerna på landsbygden i Sud-Ouest.

Det lokala arvet bär i många avseenden vittnesbörd om den gamla produktionen och konsumtionen av ”Porc du Sud-Ouest” (lagtexter, litteratur, skrifter, konstverk osv.).

Traditionen att använda tandmajs med särskilda näringsegenskaper för utfodring av grisarna

Sud-Ouest är ett historiskt produktionsområde för majs (89 % av den nationella produktionen 1930 och 41 % i dag). I Sud-Ouest används tre gånger så stor utnyttjad jordbruksareal för odling av majs som i övriga franska departement, och där produceras upp till 50 gånger så mycket majs som grissektorn där behöver.

Den majs som odlas i Sud-Ouest är huvudsakligen tandmajs, vilket har historiska orsaker men framför allt hänger samman med klimatförhållandena i området, som lämpar sig för denna sena sort som kräver värme och fukt; temperaturen är hög under hela växtperioden och under sommaren faller mycket nederbörd. I Sud-Ouest är risken för medeltemperaturer som inte motsvarar de sena sorternas behov mindre än 20 % – en godtagbar risk för jordbrukarna i detta geografiska område. Eftersom avkastningen för sen majs dessutom är 15–20 % högre än för de tidigare sorterna odlar jordbrukarna i Sud-Ouest uteslutande tandmajs.

Tandmajs har särskilda näringsegenskaper: låg fukthalt vid skörden (25–30 %) och hög stärkelsehalt vilket ger ett högt energivärde (750–780 g/kg torrsubstans). Den kännetecknas framför allt av särskilda fetter, främst omättat fett som utgör 60 % av de totala fettsyrorna, däribland linolsyra (omega 6). Tandmajsen är dessutom rik på E-vitamin (1,1–1,8 mg/g). Det är ett spannmål med högt energivärde.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

Ett kött med särskilda egenskaper

Fettet i köttet från ”Porc du Sud-Ouest” har en särskild sammansättning med låg halt mättat fett (omkring 40 %) och hög halt omättat fett (nästan 60 %). Det omättade fettet är väsentligt för den mänskliga organismen som inte kan syntetisera sådant fett. Det finns både i underhudsfettet och i det intramuskulära fettet.

Av de totala fettsyrorna i köttet utgörs 10–15 % av linolsyra, som är en fleromättad fettsyra.

Köttet från ”Porc du Sud-Ouest” har även relativt hög halt lipider (omkring 5,4 % av fettsyrorna, jämfört med 3,8 % för franskt standardgriskött), kontrollerat och optimalt pH-värde (5,5–6,2) och hög halt E-vitamin (antioxidant). Resultaten av analyser av filéer i januari 2011, där ”Porc du Sud-Ouest” jämfördes med franskt standardgriskött, visar att E-vitaminhalten är 15 % högre i kött från ”Porc du Sud-Ouest” (0,16 mg/100 g) än i franskt standardgriskött (0,13 mg/100 g).

Dessa särskilda fysikalisk-kemiska egenskaper hos köttet återspeglas i dess organoleptiska egenskaper och gör det till ett kött som är ansett för sin saftighet, sin mörhet och sin intensiva smak vid tillagning.

Köttets saftighet och mörhet varierar beroende på hur stor mängd lipider och vatten det innehåller, och framför allt beroende på dess vattenbindande förmåga. Lipidhalten är högre i kött från ”Porc du Sud-Ouest”. Linolsyran gör att fettcellernas storlek minskar, vilket möjliggör en bättre vattenbindande förmåga. Denna förmåga främjas även av pH-värdet, som är 5,5–6,2.

Vid tillagning får ”Porc du Sud-Ouest” intensiv smak. Doft- och smakintrycken vid avsmakning avgörs huvudsakligen av köttets lipidinnehåll och pH-värde. Genom lipolys och oxidation av de fleromättade fettsyrorna bildas enkla sekundära molekyler som ger den intensivare smaken jämfört med smaken hos standardgriskött, liksom den intensiva doften vid tillagning och avsmakning.

Doft, smak och arom avgörs också av det frigörande av molekyler vid mognad som bara sker vid ett visst pH-värde, vilket överensstämmer med det som anges i specifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Porc du Sud-Ouest”.

Denna skillnad är känd hos konsumenterna.

Köttet från ”Porc du Sud-Ouest” är dessutom rödare än franskt standardgriskött. Köttets färg beror på hur stor mängd myoglobin det innehåller.

Den höga E-vitaminhalten i köttet från ”Porc du Sud-Ouest” gör att det förlorar sin röda färg långsammare vid lagring, eftersom E-vitamin skyddar myoglobinet mot oxidation.

Köttet har en tillräcklig mängd yttre och intramuskulärt fett, fettet är vitt till färgen.

”Porc du Sud-Ouest” är av tradition tyngre än den franska standardgrisen

De grisar som föds upp i Sud-Ouest har alltid varit tyngre än franska standardgrisar. Resultatet av 2010 års slakt visar att slaktkropparnas medelvikt är 91,71 kg för franska standardgrisar, jämfört med 94,03 kg för ”Porc du Sud-Ouest” (vilket motsvarar en levande medelvikt på 121 kg).

Traditionen att föda upp tyngre grisar ledde 1967 till att det bildades ett prisnoteringsområde för Sud-Ouest för transaktioner med grisar uppfödda där. Prisnoteringsområdet Sud-Ouest, som avser de tyngre slaktkropparna av ”Porc du Sud-Ouest”, godkänns genom rådets förordning (EEG) nr 2112/69 av den 28 oktober 1969 (EGT, 29.10.1969). Ett differentierat betalningssystem för slaktkroppar av grisar från Sud-Ouest, som är ett arv efter prisnoteringsområdet Sud-Ouest, gäller än i dag och offentliggörs fortfarande av Service des Nouvelles des Marchés (tjänst för prisnoteringar för jordbruksprodukter).

Köttet från ”Porc du Sud-Ouest” har högt anseende

Traditionen att producera tyngre grisar utfodrade med majs föranledde producentgrupperna att försöka exploatera och ”skydda” sin produkt genom en gemensam organisation av utbudet. Den kvalitetskampanj för ”Porc au grain du Sud-Ouest” som inleddes av Interprofession Porcine d’Aquitaine på 1980-talet ledde till att man 1989 tilldelades ”Label Rouge”, vilket gav griskött från Sud-Ouest en erkänd status.

Även ”Porc du Sud-Ouest” ingår i denna kvalitetssatsning och har i vissa avseenden samma egenskaper som ”Porc au grain du Sud-Ouest Label Rouge”: fodret kännetecknas av en hög andel majs och spannmål, och köttets egenskaper uppfyller samma fysikalisk-kemiska och visuella kriterier. Identiska eller ännu striktare krav gäller slutligen för sortering och tillvaratagande av slaktkropparna.

Kampanjen för ”Porc du Sud-Ouest” har ända sedan starten och fram till i dag varit en stor framgång. Tecken på detta är de artiklar och recept som förekommit i dagstidningar och specialiserade tidskrifter sedan 1991, antalet aktörer som deltagit i kampanjen (1997–2010) och de webbplatser som ägnas åt produkten. Anseendet för ”Porc du Sud-Ouest” är överlag högt och har stärkts av denna mycket kända kampanj.

Köttet från ”Porc du Sud-Ouest” har genom åren behållit sitt mycket goda rykte. Det visar sig i att konsumenterna spontant väljer detta kött och tydligt föredrar det. Det uppfattas som helt olikt franskt standardgriskött, och man är också beredd att betala mer för det.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Fodret baserat på tandmajs ligger bakom köttets särskilda egenskaper

I området Sud-Ouest har grisuppfödning bedrivits sedan lång tid tillbaka. Där finns dessutom traditionen att använda tandmajs med särskilda näringsegenskaper för utfodring av grisarna, eftersom klimatet lämpar sig för odling av denna gröda.

I Sud-Ouest odlas tandmajs i stor utsträckning, och det används därför som bas i det foder som ges under uppgödningen. Från den tolfte levnadsveckan utgör tandmajs minst 30 % av fodret för ”Porc du Sud-Ouest”. Fodret ska också innehålla minst 1,1 % linolsyra. Den höga andelen tandmajs ger fodret ett högre energivärde och gör det rikare på linolsyra, och det är det som ger köttet dess särskilda egenskaper: en särskild fettsammansättning med låg halt mättat fett och hög halt omättat fett, relativt hög halt lipider och hög E-vitaminhalt.

Det har också i många studier visats att de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos kött från gris, som är ett enkelmagat djur, hänger nära samman med de fysikalisk-kemiska egenskapernas hos fodret, som i och med att det till stor del utgörs av tandmajs innehåller en hög andel linolsyra.

Hos enkelmagade djur avsätts fettsyrorna direkt i vävnaderna utan kemisk modifiering. Hos idisslare, däremot, mättas fettsyrorna, vilket innebär att de fleromättade fettsyrorna förlorar sitt biologiska värde (C. Dutertre, agronom).

Hos grisen påverkar fettsyrorna i fodret direkt fettsyrornas sammansättning i fettvävnaden (Flanzy m.fl. 1970, Brooks 1971, Desmoulin m.fl. 1983, Rhee m.fl. 1988, Effets de la nature lipidique des régimes sur la composition en acides gras du jambon chez le porc lourd, Pantaleo m.fl. 1999).

Det fleromättade fett som intas av ”Porc du Sud-Ouest” återfinns i dess fettvävnad (Courboulay och Mourot 1995, Warmants m.fl. 1999, Courboulay m.fl. 1999). Detta framgår också tydligt av resultaten av de försök som genomfördes av ADASEO mellan 1994 och 2000.

När det gäller lipidsammansättningen i slaktkroppen har det alltså slagits fast att fettsammansättningen i vävnaderna och i synnerhet i fettvävnaderna hänger nära samman med fettsammansättningen i fodret.

En annan studie av ADAESO (Association pour le Développement Agro-Environnemental du Sud-Ouest) har visat att utfodring med 30 % tandmajs (den minsta andelen enligt specifikationen) garanterar de särskilda egenskaperna hos ”Porc du Sud-Ouest”.

Sammanfattningsvis är alltså de särskilda egenskaperna hos det ansedda köttet från ”Porc du Sud-Ouest” (röd färg, saftighet, mörhet, intensiv smak) främst ett resultat av den lokala kompetensen hos uppfödarna i området Sud-Ouest, som bevarar de lokala sedvänjorna genom att föda upp en tyngre gris på tandmajs, och de särskilda egenskaperna hos tandmajs i fråga om fettsammansättning.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPorcduSudOuest31012012.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.