ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.047.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 47

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
15 februari 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 047/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 047/02

Eurons växelkurs

3

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 047/03

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeriprodukter ( 1 )

4

2011/C 047/04

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeriprodukter ( 1 )

7

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 047/05

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

10

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 047/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

11

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 047/07

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

12

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

15.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2011/C 47/01

Datum för antagande av beslutet

17.11.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 144/10

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

O&O-steun aan Rekkof

Rättslig grund

Kaderwet EZ-subsidies; O&O-programma Civiele Vliegtuigontwikkeling

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Forskning och utveckling, Sektorutveckling

Stödform

Återbetalningsbart bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 19,72 miljoner EUR

Stödnivå

33 %

Varaktighet

till den 31.12.2012

Ekonomisk sektor

Tillverkningsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

10.12.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 336/10

Medlemsstat

Österrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Rättslig grund

Sonderrichtlinie Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år: 10 miljoner EUR

Totalt planerat stödbelopp 26 miljoner EUR

Stödnivå

75 %

Varaktighet

1.1.2011–31.12.2013

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Ghegastrabe 1

1030 Wien

ÖSTERREICH

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

15.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/3


Eurons växelkurs (1)

14 februari 2011

2011/C 47/02

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3440

JPY

japansk yen

112,15

DKK

dansk krona

7,4568

GBP

pund sterling

0,84000

SEK

svensk krona

8,7562

CHF

schweizisk franc

1,3065

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,8770

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

24,235

HUF

ungersk forint

272,35

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7058

PLN

polsk zloty

3,9436

RON

rumänsk leu

4,2490

TRY

turkisk lira

2,1460

AUD

australisk dollar

1,3430

CAD

kanadensisk dollar

1,3280

HKD

Hongkongdollar

10,4735

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7797

SGD

singaporiansk dollar

1,7233

KRW

sydkoreansk won

1 511,82

ZAR

sydafrikansk rand

9,8273

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,8662

HRK

kroatisk kuna

7,4120

IDR

indonesisk rupiah

11 978,93

MYR

malaysisk ringgit

4,1026

PHP

filippinsk peso

58,667

RUB

rysk rubel

39,3787

THB

thailändsk baht

41,368

BRL

brasiliansk real

2,2438

MXN

mexikansk peso

16,1932

INR

indisk rupie

61,1520


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

15.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/4


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeriprodukter

(Text av betydelse för EES)

2011/C 47/03

Statligt stöd nr: XF 18/10

Medlemsstat: Irland

Region/myndighet som beviljar stödet: An Bord Iascaigh Mhara

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot stödet för särskilda ändamål: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Rättslig grund: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål: 700 000 EUR per år under perioden 2010–2014.

Högsta tillåtna stödnivå: 40 % av stödberättigande utgifter för investeringsprojekt som främjas av den privata sektorn

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet (senast den 30 juni 2014). Ange följande:

Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd kan beviljas: 30 juni 2014

Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den sista delutbetalningen förväntas ske: Inte tillämpligt

Stödets syfte: Syftet med stödordningen ”Aquaculture Innovation and Technology Scheme” är att främja investeringar i innovativ teknik och testning av sådan teknik under kommersiella förhållanden för att öka effektiviteten och konkurrenskraften, att fastställa den ekonomiska och tekniska genomförbarheten i fråga om nya fiskeplatser och arter, att stödja åtgärder för att förbättra en långsiktigt hållbar miljö, att investera i åtgärder för att förbättra fiskarnas hälsa och välbefinnande samt produktkvaliteten, att förbättra hälsan och säkerheten i arbetet inom vattenbruk, att förbättra färdigheterna och kunskapsbasen inom industrin samt att integrera och harmonisera vattenbruk i kustsamhällen och landsbygdsområden.

Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas: Artiklarna 11 och 21.

Berörd(a) sektor(er): Investeringar i innovativ teknik och testning av sådan teknik under kommersiella förhållanden för en ökad effektivitet och konkurrenskraft, fastställa den ekonomiska och tekniska genomförbarheten i fråga om nya fiskeplatser och arter, stödja åtgärder för att förbättra en långsiktigt hållbar miljö, investera i åtgärder för att förbättra fiskarnas hälsa och välbefinnande samt produktkvaliteten, förbättra hälsan och säkerheten i arbetet inom vattenbruk, förbättra färdigheterna och kunskapsbasen inom industrin samt integrera och harmonisera vattenbruk i kustsamhällen och landsbygdsområden.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kriterier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns: http://www.bim.ie

Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: De medel som Irland har tilldelats från Europeiska fiskerifonden prioriterades för att minska fiskeflottans kapacitet. Utvecklingen av vattenbruket kommer att finansieras av den irländska regeringen genom årliga tilldelningar från statskassan inom ramen för budgeten för An Bord Iascaigh Mhara (Irländska rådet för havsfiske), som omfattas av budgeten för ministeriet för jordbruk, fiske och livsmedel.

Statligt stöd nr: XF 23/10

Medlemsstat: Irland

Region/myndighet som beviljar stödet: An Bord Iascaigh Mhara

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot stödet för särskilda ändamål: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Rättslig grund: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål: 700 000 EUR per år under perioden 2010–2014.

Högsta tillåtna stödnivå: 40 % av stödberättigande utgifter för investeringsprojekt som främjas av den privata sektorn

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet (senast den 30 juni 2014). Ange följande:

Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd kan beviljas: 30 juni 2014

Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den sista delutbetalningen förväntas ske: Inte tillämpligt

Stödets syfte: Syftet med stödordningen ”Aquaculture Innovation and Technology Scheme” är att främja investeringar i innovativ teknik och testning av sådan teknik under kommersiella förhållanden för att öka effektiviteten och konkurrenskraften, att fastställa den ekonomiska och tekniska genomförbarheten i fråga om nya fiskeplatser och arter, att stödja åtgärder för att förbättra en långsiktigt hållbar miljö, att investera i åtgärder för att förbättra fiskarnas hälsa och välbefinnande samt produktkvaliteten, att förbättra hälsan och säkerheten i arbetet inom vattenbruk, att förbättra färdigheterna och kunskapsbasen inom industrin samt att integrera och harmonisera vattenbruk i kustsamhällen och landsbygdsområden.

Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas: Artiklarna 11 och 21.

Berörd(a) sektor(er): Investeringar i innovativ teknik och testning av sådan teknik under kommersiella förhållanden för en ökad effektivitet och konkurrenskraft, fastställa den ekonomiska och tekniska genomförbarheten i fråga om nya fiskeplatser och arter, stödja åtgärder för att förbättra en långsiktigt hållbar miljö, investera i åtgärder för att förbättra fiskarnas hälsa och välbefinnande samt produktkvaliteten, förbättra hälsan och säkerheten i arbetet inom vattenbruk, förbättra färdigheterna och kunskapsbasen inom industrin samt integrera och harmonisera vattenbruk i kustsamhällen och landsbygdsområden.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kriterier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns: http://www.bim.ie

Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: De medel som Irland har tilldelats från Europeiska fiskerifonden prioriterades för att minska fiskeflottans kapacitet. Utvecklingen av vattenbruket kommer att finansieras av den irländska regeringen genom årliga tilldelningar från statskassan inom ramen för budgeten för An Bord Iascaigh Mhara (Irländska rådet för havsfiske), som omfattas av budgeten för ministeriet för jordbruk, fiske och livsmedel.

Statligt stöd nr: XF 36/10

Medlemsstat: Irland

Region/myndighet som beviljar stödet: An Bord Iascaigh Mhara

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot stödet för särskilda ändamål: Seafood Graduate Development Scheme

Rättslig grund: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål: 250 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå: Högst 40 % av stödberättigande projekt inom den privata sektorn och upp till 100 % av offentliga projekt av gemensamt intresse som genomförs av offentliga organ och/eller forskningsinstitut.

Datum för genomförande: Stödordningen träder i kraft den 1 november 2010.

Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet (senast den 30 juni 2014). Ange följande:

Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd kan beviljas: 30 juni 2014.

Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den sista delutbetalningen förväntas ske: Inte tillämpligt

Stödets syfte: Syftet med stödordningen är att stödja utvecklingen inom sektorn genom rekrytering av utexaminerade med särskilda kunskaper i verksamhetsutveckling/marknadsföring och utveckling av nya havsfiskeprodukter.

Stödet beviljas i enlighet med artiklarna 17, 21 och 23 i kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 av den 22 juli 2008.

Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas: Artiklarna 17, 21 och 23.

Berörd(a) sektor(er): Sektorerna för produktion och beredning av samt handel med fisk och skaldjur.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kriterier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns: http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085

Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: De medel som Irland har tilldelats från Europeiska fiskerifonden prioriterades för andra åtgärder, bland annat för att minska fiskeflottans kapacitet, system för miljövänligt fiske, förvaltning av kustfiske och Prioritering 4 (Utveckling i kustfiskeområden).


15.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/7


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeriprodukter

(Text av betydelse för EES)

2011/C 47/04

Statligt stöd nr.: XF 19/10

Medlemsstat: Spanien

Region/myndighet som beviljar stödet: Comunitat Valenciana/Generalitat

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot stödet för särskilda ändamål: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Rättslig grund: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål: 10 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av de stödberättigande kostnaderna (återstående 50 % finansieras genom budgeten för Ayuntamiento de Guardamar del Segura [Guardamar del Seguras kommunfullmäktige]).

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet. Ange följande:

Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd kan beviljas:

X

Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den sista delutbetalningen förväntas ske: 31 december 2010

Stödets syfte: Utveckling av en kvalitets- och mervärdespolitik, utveckling av nya avsättningsmöjligheter eller reklamkampanjer för färska fiskeriprodukter.

Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas: Artikel 20

Berörd(a) sektor(er): Marknadsföring av färska fiskeriprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kriterier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: Stödet finansieras av Generalitat (regionregeringen) med hjälp av egna medel. Det delfinansieras inte av Europeiska fiskerifonden och ingår därför inte i Spaniens operativa program för fiske.

Statligt stöd nr.: XF 20/10

Medlemsstat: Spanien

Region/myndighet som beviljar stödet: Comunitat Valenciana/Generalitat

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot stödet för särskilda ändamål: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Rättslig grund: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål: 10 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av de stödberättigande kostnaderna (återstående 50 % finansieras genom budgeten för Ayuntamiento de Gandía [Gandías kommunfullmäktige]).

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet. Ange följande:

Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd kan beviljas:

X

Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den sista delutbetalningen förväntas ske: 31 december 2010

Stödets syfte: Utveckling av en kvalitets- och mervärdespolitik, utveckling av nya avsättningsmöjligheter eller reklamkampanjer för färska fiskeriprodukter.

Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas: Artikel 20

Berörd(a) sektor(er): Marknadsföring av färska fiskeriprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kriterier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: Stödet finansieras av Generalitat (regionregeringen) med hjälp av egna medel. Det delfinansieras inte av Europeiska fiskerifonden och ingår därför inte i Spaniens operativa program för fiske.

Statligt stöd nr.: XF 21/10

Medlemsstat: Spanien

Region/myndighet som beviljar stödet: Comunitat Valenciana/Generalitat

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot stödet för särskilda ändamål: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Rättslig grund: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål: 10 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av de stödberättigande kostnaderna (återstående 50 % finansieras genom budgeten för Ayuntamiento de Benicarló [Benicarlós kommunfullmäktige]).

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet. Ange följande:

Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd kan beviljas:

X

Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den sista delutbetalningen förväntas ske: 31 december 2010

Stödets syfte: Utveckling av en kvalitets- och mervärdespolitik, utveckling av nya avsättningsmöjligheter eller reklamkampanjer för färska fiskeriprodukter.

Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas: Artikel 20

Berörd(a) sektor(er): Marknadsföring av färska fiskeriprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kriterier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: Stödet finansieras av Generalitat (regionregeringen) med hjälp av egna medel. Det delfinansieras inte av Europeiska fiskerifonden och ingår därför inte i Spaniens operativa program för fiske.

Statligt stöd nr.: XF 22/10

Medlemsstat: Spanien

Region/myndighet som beviljar stödet: Comunitat Valenciana/Generalitat

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot stödet för särskilda ändamål: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Rättslig grund: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål: 10 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av de stödberättigande kostnaderna (återstående 50 % finansieras genom budgeten för Ayuntamiento de Denía [Denías kommunfullmäktige]).

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet. Ange följande:

Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd kan beviljas:

X

Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den sista delutbetalningen förväntas ske: 31 december 2010

Stödets syfte: Utveckling av en kvalitets- och mervärdespolitik, utveckling av nya avsättningsmöjligheter eller reklamkampanjer för färska fiskeriprodukter.

Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas: Artikel 20

Berörd(a) sektor(er): Marknadsföring av färska fiskeriprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kriterier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: Stödet finansieras av Generalitat (regionregeringen) med hjälp av egna medel. Det delfinansieras inte av Europeiska fiskerifonden och ingår därför inte i Spaniens operativa program för fiske.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

15.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/10


Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

2011/C 47/05

1.   Europeiska kommissionen meddelar att om inte en översyn inleds i enlighet med nedanstående förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla den dag som anges i tabellen, i enlighet med artikel 2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1202/2009 (1) om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av furfurylalkohol med ursprung i Folkrepubliken Kina.

2.   Förfarande

Unionstillverkarna kan lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.

Om kommissionen beslutar att se över åtgärderna i fråga kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och unionstillverkarna att ges tillfälle att utveckla, motbevisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

På de grunder som anges ovan kan unionstillverkarna lämna in en skriftlig begäran om översyn till Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för handel (enhet H-1), N-105 4/92, 1049 Bryssel, Belgien (2), från och med den dag då detta tillkännagivande offentliggörs, dock senast tre månader före den dag som anges i tabellen.

4.   Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 (3).

Produkt

Ursprungs- eller exportland

Åtgärder

Hänvisning

Datum då åtgärderna upphör att gälla

Furfurylalkohol

Folkrepubliken Kina

Antidumpningstull

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1202/2009 (EUT L 323, 10.12.2009, s. 48)

10.12.2011


(1)  EUT L 323, 10.12.2009, s. 48.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

15.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2011/C 47/06

1.

Kommissionen mottog den 8 februari 2011 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen APM Terminals BV (APMT), som tillhör AP Møller-Maersk A/S group (APMM, Danmark) och Bolloré SA (Bolloré, Frankrike), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar gemensam kontroll över företaget Meridian Port Services Limited (Meridian Port Services, Ghana), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

APMM: Utveckling och drift av containerterminaler samt tillhörande verksamhet över hela världen, containerfrakt med linjesjöfart, inlandstransporter och logistik, hamnbogsering, tankers, prospektering och produktion av olja och gas samt detaljhandels- och lufttransporttjänster,

Bolloré: Transporter och logistiktjänster över hela världen, tillverkning av plastfilm, biljettautomater, batterier och eldrivna fordon, bränsledistribution i Europa, kommunikation och media, marknadsföring och saluföring av planteringar i Kamerun, Förenta staterna och Frankrike,

Meridian Port Services: Utveckling, förvaltning och drift av containerterminalen i Tema Port i Ghana, samt tillhörande tjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

15.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 47/12


Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2011/C 47/07

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

LOUGH NEAGH EEL

EG-nr: UK-PGI-0005-0796-10.02.2010

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning:

”Lough Neagh Eel”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Storbritannien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.7.

Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

”Lough Neagh Eel” är det namn som getts vild gulål (lokalt känd som brunål) och silverål (fullvuxen ål) av arten Anguilla anguilla (europeisk ål) som fångats i det avgränsade området. Denna ansökan avser endast färsk ål.

”Lough Neagh Eel” har följande egenskaper:

Storväxt (minst 40 cm lång, vikt mellan 150 och 600 g).

Högre fetthalt än ål från andra områden (fullvuxen ”Lough Neagh Eel” har en fetthalt på omkring 23 %).

Yngre brunålar eller gulålar är mörkgröna och skiftar i brunt eller gult.

Äldre silverålar är svarta och skiftar i silver.

”Lough Neagh Eel” har smalt huvud, kort svans och rundad kropp.

Det färska, tillagade ålköttet är vitt, mjukt och luftigt och har jordaktig smak.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Inget foder ges. Ålen livnär sig i det fria.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Ålen måste fångas i det avgränsade området med hjälp av långrev eller dragnät i Lough Neagh eller med fasta bottengarn från sjöns mynning upp längs floden Banns nedre del.

För bearbetade produkter som rökt ål avser den geografiska beteckningen (”Lough Neagh Eel”) råvaran, dvs. färsk ”Lough Neagh Eel”.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

3.7   Särskilda regler för märkning:

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Lough Neagh i Nordirland och floden Banns nedre del, från Lough Neaghs norra strand till Cutts i Coleraine.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Lough Neagh är brittiska öarnas största sjö och den femte största i Europa med en yta på omkring 150 engelska kvadratmil. Den får sitt vatten från ett antal floder och rinner ut i havet via nedre delen av floden Bann vid sjöns norra strand.

Det stora antalet floder som rinner ut i sjön ger stora sedimentavlagringar i sjön. Sedimenten är mycket mörka och består av silt och lera, organiskt material och kiselgur. Silten och leran kommer främst från flodburet uppslammat material, medan det organiska materialet härrör dels från avrinningsområden, dels från material som produceras i sjön. Sedimentens beskaffenhet och omfattning gör dem till en lämplig livsmiljö för en mängd ryggradslösa djur, främst fjädermygglarver som är kända för att dominera de bentiska samhällena i sjön och utgör ålens absolut viktigaste föda.

Sjön är näringsrik (hypertrof) och syresätts ständigt av cirkulerande vindar. Därigenom undviks en dramatisk syreförlust under de varmare månaderna på grund av sjöns stora näringsinnehåll.

Från Sargassohavet vandrar glasålar norrut längs Golfströmmen över Atlanten. De följer Nordatlantströmmen upp mot Irland och når riorna i floden Bann på Nordirlands norra kust i Coleraine, där de antingen fångas och transporteras i lastbilar eller simmar uppströms till Lough Neagh. När de kommer till sjön stannar de, äter och växer tills de är redo att återvända till Sargassohavet för att leka. När de är fullvuxna slutar de äta och återvänder instinktivt till lekplatserna. Den enda väg ålarna kan ta för att återvända direkt till havet är nedre delen av floden Bann.

”Lough Neagh Eel” fångas med tre olika traditionella metoder, två olika metoder för gulålarna och en tredje metod för silverålarna:

Gulålar

Långrev

Fiskarna använder upp till fyra ca 1 engelsk mil långa nylonlinor med omkring 400 agnade krokar på varje lina. Linorna ”lyfts” sedan tidigt följande morgon. Linan tas ombord för hand och de ålar som fångats förvaras i tunnor genom vilka färskvatten pumpas för att minimera dödligheten.

Fångsten tas i land och ålar som är kortare än 16 engelska tum (40 cm) sätts tillbaka i sjön i enlighet med föreskrifterna från Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society (Lough Neaghs fiskekooperativ), för att säkra hållbara bestånd i framtiden.

Dragnät

Manuellt dragna nät med en längd på upp till 90 yards (82,3 m) och ett djup på upp till 18 yards (16,5 m). Hydrauliska vinschar används för att dra in repen som är fästa i näten, men själva nätet måste dras in för hand utan att dras av båten. Trålning efter ål är förbjudet för att skydda sjöns botten.

Fiskarna förlitar sig ofta på sin erfarenhet och en ingående kunskap om sjön för att lokalisera de bästa fångsterna under skiftande miljö- och väderförhållanden.

När ålarna förts i land klassificeras de, och ålar under 40 cm sätts tillbaka i sjön som ett led i den hållbara förvaltningen av ålbeståndet. Andra åtgärder för förvaltning av beståndets hållbarhet är t.ex. en förbudstid, när fiske är förbjudet, och en daglig fångstkvot.

Silverålar

Silverålar är ålar som mognat i Lough Neagh och nu instinktivt påbörjar sin vandring norrut mot kusten och vidare till Sargassohavet för att fortplanta sig.

Silverålar får bara fångas från den 1 juni till slutet av februari.

De fiskas med fasta bottengarn i Toome (Toomebridge), vid utloppet från Lough Neagh på sjöns norra strand, och i Kilrea i nedre delen av floden Bann, omkring 15 engelska mil längre norrut från Lough Neagh.

Silverålarna vandrar enbart i skydd av mörkret och fångas därför nattetid genom att stora nät sänks ned i floden vid bottengarnen. Varje nät är fäst vid en uppsamlingstank i floden där de fångade ålarna placeras. Tankarna kan höjas och sänkas i förhållande till vattennivåns variation till följd av skiftande nederbörd.

Ålarna tas därefter till kooperativets anläggning för klassificering och vidare transport, på samma sätt som gulålarna.

Hållbarhet och förvaltning av beståndet

Europeisk ål förtecknas i bilaga II till Cites (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter). I rådets förordning (EG) nr 1100/2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål föreslås dessutom att förvaltningsplaner för ål ska införas.

För att säkra hållbarheten för beståndet av europeisk ål i avrinningsområdet Neagh/Bann har en förvaltningsplan för ål införts, som utvecklats och genomförs tillsammans med Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society. För att upprätthålla bestånden har ett antal åtgärder vidtagits. Det enda verksamma sättet att förvalta dessa åtgärder är genom ett licenssystem, som sköts av kooperativet. Vem som helst kan ansöka om en licens. Medlemskap i kooperativet är inte en förutsättning för att ansöka om en licens, men om en licens beviljas kan fiskaren bli medlem.

Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society förvaltar ålfiskets hållbarhet genom ett antal åtgärder:

Kontroll av licensutfärdandet. Kooperativet utfärdar omkring 180 licenser per år. Den licenserade båtägaren måste alltid finnas i båten när fiske bedrivs.

Kontroll av fiskemetoder. Ålfiske får endast bedrivas med hjälp av långrev eller dragnät. Det finns en gräns för det antal krokar som får fästas på linorna. Det finns även en gräns för båtens och nätets storlek.

Fångstkvoter. En daglig fångstkvot fastställs för varje båt för att undvika överfiske i sjön.

Minsta fångststorlek. Ålar under 40 cm måste sättas tillbaka i vattnet av fiskarna. Om alltför små ålar transporteras till anläggningen sätts de tillbaka i vattnet vid anläggningen och påföljder kan utdömas.

Förbudstid. Fiske efter både gulål och silverål får endast ske under vissa tider på året för att bestånden ska kunna återhämta sig.

Inspektion. Inspektion dygnet runt för att se till att endast licenserade fiskare fiskar efter ål.

”Trap & truck”. För att underlätta glasålarnas vandring uppför floden Bann till Lough Neagh fångas många i ålfällor och transporteras i tankar till sjön. På så sätt ökar antalet glasålar som når sjön varje år.

Traditionella halmrep. Halmrep är handgjorda och läggs ut där glasålarna passerar för att underlätta deras vandring uppströms till sjön. På så sätt når fler glasålar sjön.

”Queen’s Gap” i bottengarnen för silverål. Bottengarnen för fångst av silverål har ett hål på 10 % där ingen fisk fångas (”Queen’s Gap”). På så sätt kan en del av beståndet återvända till lekplatserna i Sargassohavet.

Köp av glasål från andra områden för att komplettera den naturliga rekryteringen till beståndet. På senare år har den naturliga invandringen av glasål till Lough Neagh minskat, och kooperativet köper därför glasål från andra områden som växer upp i sjön och därmed får de egenskaper som utmärker ”Lough Neagh Eel”.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

”Lough Neagh Eel” är känd i hela Europa tack vare den höga fetthalten (fullvuxna ålar har en fetthalt på omkring 23 %), som gör ålen idealisk för rökning. I stort sett all ål från Lough Neagh säljs utanför Irland. En del går till Billingsgate i London, men större delen går till Nederländerna och norra Tyskland, där den röks.

”Lough Neagh Eel” livnär sig huvudsakligen på de ryggradslösa larver som dominerar i Lough Neagh. Födan gör att de får smalare huvud än ålar från andra områden som livnär sig på fisk.

Ålen fångas med hållbara fiskemetoder som säkrar en god förvaltning av ålfisket.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Kopplingen till det geografiska området har sin grund i den långa traditionen och de metoder som används för ålfångst i det avgränsade geografiska området. Ansökan baseras också på att ”Lough Neagh Eel” är känd för att högre fetthalt än ål från andra områden.

Lough Neagh är brittiska öarnas största sötvattensjö. Sjöns många särdrag (se avsnitt 5.1) resulterar i en livsmiljö som ger högvärdig föda som bidrar till den unika högre fetthalten i ål från Lough Neagh.

Den historiska traditionen är lång, och det finns belägg för att fiske efter vild ål ägt rum i Lough Neagh sedan bronsåldern. De ålfångstmetoder som används i det avgränsade geografiska området går långt tillbaka i tiden, och samma metoder används än i dag.

Fiskarna använder fortfarande många av de traditionella metoder som använts av generationer före dem. Ålen fångas med hållbara metoder som förvaltas av Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society. Bland annat lämnas ett ”queen’s gap”, ett hål på 10 % av bottengarnen för att (de fullvuxna) silverålarna ska kunna återvända till lekplatserna i Sargassohavet.

Genom historien finns belägg för betydelsen av och anseendet för ålfisket i Lough Neagh. Många dikter har skrivits om ålfiskarna i området, som i sin tur varit mycket vidskepliga. På senare tid har en skulptur av simmande ålar rests i staden Toome – en illustration av ålfiskets betydelse i områdets lokala historia och kulturarv.

Merparten av ”Lough Neagh Eel” säljs till handlare i Nederländerna, där ”Lough Neagh Eel” betraktas som bäst i världen för rökning. Ål från Lough Neagh är oerhört eftertraktad och betingar mycket högre priser än både odlad ål och ål från andra områden.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lough-neagh-eel-pgi.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.