ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.351.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 351

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
22 december 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2010/C 351/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 2

1

2010/C 351/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

5

2010/C 351/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

9

2010/C 351/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

13

2010/C 351/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 2

17

2010/C 351/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

21

2010/C 351/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

25

2010/C 351/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

29

2010/C 351/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

33

2010/C 351/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet 2010 – ändringsbudget nr 1

37

2010/C 351/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2010 – Ändringsbudget nr 1

41

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 2

(2010/C 351/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

14 770 731

346 335

15 117 066

 

Avdelning 1 – Totalt

14 770 731

346 335

15 117 066

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

126 100

73 900

200 000

 

Avdelning 2 – Totalt

126 100

73 900

200 000

5

DIVERSE INKOMSTER

 

Avdelning 5 – Totalt

207 131

 

207 131

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

15 103 962

420 235

15 524 197

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 480 700

–10 000

5 470 700

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

33 000

10 000

43 000

 

Avdelning 1 – Totalt

5 528 700

0

5 528 700

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

958 635

59 306

1 017 941

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

359 438

170 259

529 697

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 962

8 700

45 662

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

139 765

5 735

145 500

 

Avdelning 2 – Totalt

1 547 400

244 000

1 791 400

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR

1 055 225

246 000

1 301 225

3 1

ARBETSMILJÖINFORMATION

1 165 470

–10 000

1 155 470

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

4 110 000

– 280 000

3 830 000

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 176 436

220 235

1 396 671

 

Avdelning 3 – Totalt

7 507 131

176 235

7 683 366

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

 

Avdelning 4 – Totalt

520 731

 

520 731

5

RESERV

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

15 103 962

420 235

15 524 197


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/5


Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 351/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

43 623 952

8 716 212

52 340 164

 

Avdelning 1 – Totalt

43 623 952

8 716 212

52 340 164

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 691 000

–15 700

3 675 300

 

Avdelning 3 – Totalt

3 691 000

–15 700

3 675 300

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

800 000

– 488 000

312 000

 

Avdelning 4 – Totalt

800 000

– 488 000

312 000

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

p.m.

24 041 195

24 041 195

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

24 041 195

24 041 195

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

–6 121 255

–6 121 255

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

 

–11 050 000

–11 050 000

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

–17 171 255

–17 171 255

 

TOTALSUMMA

48 114 952

15 082 452

63 197 404

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 595 900

2 100 300

24 696 200

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

239 000

70 000

309 000

 

Avdelning 1 – Totalt

23 094 900

2 170 300

25 265 200

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 553 000

9 000

1 562 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

147 000

–10 000

137 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

364 500

50 000

414 500

 

Avdelning 2 – Totalt

5 633 500

49 000

5 682 500

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

14 879 312

2 998 388

17 877 700

 

Avdelning 3 – Totalt

15 642 312

2 998 388

18 640 700

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

Avdelning 10 – Totalt

3 744 240

9 864 764

13 609 004

 

TOTALSUMMA

48 114 952

15 082 452

63 197 404

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

 

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

16

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

13

11

11

Totalt AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

4

4

3

1

1

1

AST 7

2

4

5

4

3

3

AST 6

4

3

4

5

7

6

AST 5

5

6

6

5

6

AST 4

5

3

2

12

12

11

AST 3

4

1

20

25

27

AST 2

12

10

9

AST 1

7

12

14

Totalt AST

19

19

21

68

76

78

Totalt

64

64

64

161

169

169


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/9


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 351/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

20 000 000

90 010

20 090 010

 

Avdelning 2 – Totalt

20 000 000

90 010

20 090 010

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

 

Avdelning 4 – Totalt

2 420

 

2 420

9

DIVERSE INKOMSTER

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

20 002 420

90 010

20 092 430

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

 

Avdelning 1 – Totalt

10 975 420

 

10 975 420

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

 

Avdelning 2 – Totalt

2 499 000

 

2 499 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 3

JÄMLIKHET

2 790 000

90 010

2 880 010

 

Avdelning 3 – Totalt

6 528 000

90 010

6 618 010

4

ÖVRIGA UTGIFTER

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

20 002 420

90 010

20 092 430


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/13


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 351/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

53 771 084

 

53 771 084

2 1

DRIFTSINKOMSTER

20 000

560 829

580 829

 

Avdelning 2 – Totalt

53 791 084

560 829

54 351 913

 

TOTALSUMMA

53 791 084

560 829

54 351 913

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 3

TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

4 086

4 086

154 086

154 086

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

400 000

400 000

159

159

400 159

400 159

 

Avdelning 1 – Totalt

19 220 000

19 220 000

4 245

4 245

19 224 245

19 224 245

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 175 000

2 175 000

45 900

45 900

2 220 900

2 220 900

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

130 000

130 000

20 000

20 000

150 000

150 000

 

Avdelning 2 – Totalt

3 458 248

3 458 248

65 900

65 900

3 524 148

3 524 148

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

3 506 836

2 750 050

415 961

415 961

3 922 797

3 166 011

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

955 000

935 000

6 491

6 491

961 491

941 491

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

782 000

782 000

473

473

782 473

782 473

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

3 550 000

3 550 000

67 759

67 759

3 617 759

3 617 759

 

Avdelning 3 – Totalt

31 112 836

27 336 050

490 684

490 684

31 603 520

27 826 734

 

TOTALSUMMA

53 791 084

50 014 298

560 829

560 829

54 351 913

50 575 127


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/17


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 2

(2010/C 351/05)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

70 259 000

2 700 000

72 959 000

 

Avdelning 1 – Totalt

70 259 000

2 700 000

72 959 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

 

Avdelning 2 – Totalt

34 197 000

 

34 197 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

 

Avdelning 3 – Totalt

1 650 000

 

1 650 000

4

ÖVRIGA BIDRAG

 

Avdelning 4 – Totalt

673 000

 

673 000

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

 

Avdelning 5 – Totalt

600 000

 

600 000

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

7

BUDGETKORRIGERINGAR

 

Avdelning 7 – Totalt

27 135 133

 

27 135 133

 

TOTALSUMMA

134 514 133

2 700 000

137 214 133

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

52 142 000

– 450 000

51 692 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

2 248 000

450 000

2 698 000

 

Avdelning 1 – Totalt

56 430 000

0

56 430 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 450 000

30 000

4 480 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 084 000

100 000

1 184 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

885 000

–30 000

855 000

 

Avdelning 2 – Totalt

14 082 000

100 000

14 182 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

24 695 000

2 300 000

26 995 000

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

500 000

– 100 000

400 000

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

3 602 000

696 000

4 298 000

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

400 000

–76 000

324 000

3 8

TEKNISK UTBILDNING

645 000

– 220 000

425 000

 

Avdelning 3 – Totalt

39 707 000

2 600 000

42 307 000

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

 

Avdelning 4 – Totalt

673 000

 

673 000

5

ÖVRIGA UTGIFTER

 

Avdelning 5 – Totalt

23 622 133

 

23 622 133

 

TOTALSUMMA

134 514 133

2 700 000

137 214 133


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/21


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 351/06)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

 

Avdelning 1 – Totalt

7 928 200

 

7 928 200

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

184 988

184 988

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

184 988

184 988

3

ÖVRIGA BIDRAG

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

7 928 200

184 988

8 113 188

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 520 000

– 145 000

4 375 000

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

474 200

– 130 000

344 200

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

159 000

105 000

264 000

 

Avdelning 1 – Totalt

5 297 200

– 170 000

5 127 200

2

BYRÅNS DRIFT

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

163 000

9 000

172 000

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

32 000

10 000

42 000

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

189 000

–21 000

168 000

2 3

IKT

190 000

59 000

249 000

 

Avdelning 2 – Totalt

574 000

57 000

631 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GRUPPVERKSAMHET

638 000

76 000

714 000

3 2

ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

194 000

71 988

265 988

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

315 000

20 000

335 000

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

885 000

130 000

1 015 000

 

Avdelning 3 – Totalt

2 057 000

297 988

2 354 988

 

TOTALSUMMA

7 928 200

184 988

8 113 188


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/25


Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 351/07)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

Avdelning 9 – Totalt

30 163 220

2 159 160

32 322 380

 

TOTALSUMMA

30 163 220

2 159 160

32 322 380

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

 

Avdelning 1 – Totalt

16 197 377

16 197 377

 

 

16 197 377

16 197 377

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

 

Avdelning 2 – Totalt

7 102 200

7 102 200

 

 

7 102 200

7 102 200

3

DRIFTSKOSTNADER

 

Avdelning 3 – Totalt

6 863 644

6 863 644

 

 

6 863 644

6 863 644

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

Avdelning 4 – Totalt

2 159 160

2 051 202

2 159 160

2 051 202

 

TOTALSUMMA

30 163 221

30 163 221

2 159 160

2 051 202

32 322 381

32 214 423


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/29


Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 351/08)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

7 890 000

3 406 675

11 296 675

 

Avdelning 2 – Totalt

7 890 000

3 406 675

11 296 675

9

DIVERSE INKOMSTER

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

7 890 000

3 406 675

11 296 675

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

3 650 000

3 650 000

– 205 000

– 205 000

3 445 000

3 445 000

 

Avdelning 1 – Totalt

4 090 000

4 090 000

– 205 000

– 205 000

3 885 000

3 885 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 000

130 000

150 000

150 000

280 000

280 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

120 000

120 000

55 000

55 000

175 000

175 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

1 400 000

205 000

205 000

1 605 000

1 605 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

2 350 000

2 350 000

 

800 000

2 350 000

3 150 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 606 675

p.m.

2 606 675

 

Avdelning 3 – Totalt

2 400 000

2 400 000

p.m.

3 406 675

2 400 000

5 806 675

 

TOTALSUMMA

7 890 000

7 890 000

p.m.

3 406 675

7 890 000

11 296 675

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2010

2009

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

1

Totalt AD

24

18

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

1

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

2

AST 1

2

Totalt AST

4

5

Totalsumma

28

23


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/33


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2010 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 351/09)

Anmärkningar

Siffrorna i ändringsbudgeten omfattar de överföringar som gjorts fram till datumet för ändringsbudgeten. Den analytiska översikten över överföringar finns på myndighetens webbplats.

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

41 445 080

1 698 030

43 143 110

 

Avdelning 1 – Totalt

41 445 080

1 698 030

43 143 110

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

 

Avdelning 2 – Totalt

43 916 535

–8 523 922

35 392 613

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

840 085

– 174 108

665 977

 

Avdelning 3 – Totalt

840 085

– 174 108

665 977

4

ÖVRIGA BIDRAG

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

 

Avdelning 5 – Totalt

280 000

 

280 000

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

86 481 700

–7 000 000

79 481 700

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

41 453 785

41 453 785

–2 935 901

–2 935 901

38 517 884

38 517 884

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

667 000

667 000

–17 099

–17 099

649 901

649 901

1 5

UTBILDNING

1 607 500

1 607 500

– 503 394

– 503 394

1 104 106

1 104 106

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 682 500

1 682 500

– 310 257

– 310 257

1 372 243

1 372 243

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

35 000

35 000

–21 000

–21 000

14 000

14 000

 

Avdelning 1 – Totalt

47 214 285

47 214 285

–3 787 651

–3 787 651

43 426 634

43 426 634

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 513 600

4 513 600

– 457 470

– 457 470

4 056 130

4 056 130

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

682 100

682 100

–95 079

–95 079

587 021

587 021

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

580 000

580 000

– 122 957

– 122 957

457 043

457 043

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

30 000

30 000

–14 303

–14 303

15 697

15 697

 

Avdelning 2 – Totalt

12 915 200

12 915 200

– 689 809

– 689 809

12 225 391

12 225 391

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

25 517 065

25 517 065

–2 422 541

–2 422 541

23 094 524

23 094 524

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

300 000

771 560

– 100 000

– 100 000

200 000

671 560

 

Avdelning 3 – Totalt

25 880 655

26 352 215

–2 522 541

–2 522 541

23 358 114

23 829 674

 

TOTALSUMMA

86 010 140

86 481 700

–7 000 001

–7 000 001

79 010 139

79 481 699


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/37


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet 2010 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 351/10)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

32 334 265

456 345

32 790 610

 

Avdelning 2 – Totalt

32 334 265

456 345

32 790 610

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

451 000

351 000

802 000

 

Avdelning 4 – Totalt

451 000

351 000

802 000

9

DIVERSE INKOMSTER

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

32 785 265

807 345

33 592 610

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

21 303 000

–1 662 000

19 641 000

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

135 800

–3 600

132 200

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

835 000

–43 000

792 000

 

Avdelning 1 – Totalt

22 862 800

–1 708 600

21 154 200

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

2 000 000

1 382 000

3 382 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

497 340

240 660

738 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

161 000

150

161 150

 

Avdelning 2 – Totalt

7 955 340

1 622 810

9 578 150

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

5 000

10 000

15 000

3 2

INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

381 000

–78 000

303 000

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

1 581 125

961 135

2 542 260

 

Avdelning 3 – Totalt

1 967 125

893 135

2 860 260

 

TOTALSUMMA

32 785 265

807 345

33 592 610


22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/41


Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2010 – Ändringsbudget nr 1

(2010/C 351/11)

INKOMSTER (1)

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

Avdelning 9 – Totalt

30 000 000

– 713 000

29 287 000

 

TOTALSUMMA

30 000 000

– 713 000

29 287 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

19 100 460

–1 441 340

17 659 120

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

165 000

70 000

235 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR OCH ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

400 000

– 100 000

300 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

623 500

– 160 000

463 500

1 6

SOCIAL SERVICE, ANDRA UTGIFTER

75 000

137 000

212 000

1 7

REPRESENTATIONS- OCH MOTTAGNINGSUTGIFTER

20 000

15 000

35 000

 

Avdelning 1 – Totalt

20 383 960

–1 479 340

18 904 620

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

4 152 600

– 195 000

3 957 600

2 1

IT

2 283 530

1 520 000

3 803 530

2 2

LÖS EGENDOM OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

315 000

– 156 500

158 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

134 910

–30 160

104 750

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

672 000

28 000

700 000

2 5

UTGIFTER FÖR INTERNA MÖTEN

20 000

–10 000

10 000

2 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

1 495 000

– 390 000

1 105 000

 

Avdelning 2 – Totalt

9 616 040

766 340

10 382 380

 

TOTALSUMMA

30 000 000

– 713 000

29 287 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

 

2010

2009

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

2

2

AD 10

3

3

AD 9

3

3

AD 8

27

27

AD 7

40

40

AD 6

10

10

AD 5

6

6

Totalt tjänstegrupp AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt tjänstegrupp AST

Personal totalt

100

100


(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/