ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.217.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 217

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
11 augusti 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 217/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2010/C 217/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ( 1 )

4

2010/C 217/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk) ( 1 )

4

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 217/04

Eurons växelkurs

5

2010/C 217/05

Beslut om att avsluta det formella granskningsförfarandet på grund av att medlemsstaten har återkallat sin anmälan av en stödåtgärd – Statligt stöd – Spanien (Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) – Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan – Statligt stöd C 22/08 (ex N 222/07 och N 242/07) – Stöd till El Pozo Alimentación, S.A.

6

2010/C 217/06

Beslut om att avsluta det formella granskningsförfarandet på grund av att medlemsstaten har återkallat sin anmälan av en stödåtgärd – Statligt stöd – Spanien (Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) – Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan – Statligt stöd C 23/08 (f.d. N 281/07) – Stöd till J. García Carrión La Mancha, S.A.

6

2010/C 217/07

Kommissionens beslut av den 10 augusti 2010 om inrättandet av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster ( 1 )

7

2010/C 217/08

Kommissionens beslut av den 10 augusti 2010 om inrättandet av expertgruppen för sakernas Internet

10

 

Rättelser

2010/C 217/09

Rättelse till Antagande av rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (EUT C 210 av den 3.8.2010)

12

 

2010/C 217/10

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget

Fall där kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 217/01

Datum för antagande av beslutet

9.6.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 63/10

Medlemsstat

Spanien

Region

Murcia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Rättslig grund

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de Murcia (BORM no 195 de 25 de agosto de 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 de diciembre de 2009)

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Garanti

Budget

Totalt planerat stödbelopp 200 miljoner EUR

Stödnivå

11 %

Varaktighet

2010–2015

Ekonomisk sektor

Flygtransport

Den beviljande myndighetens namn och adress

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

2.6.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 160/10

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Recapitalisation of EBS

Rättslig grund

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Andra tillskott av eget kapital, Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 875 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Irish Minister for Finance

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

28.6.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 225/10

Medlemsstat

Ungern

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Rättslig grund

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Mjukt lån

Budget

Totalt planerat stödbelopp 4 000 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

1.7.2010–31.12.2010

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5774 – Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 217/02

Kommissionen beslutade den 3 augusti 2010 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på tyska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32010M5774. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5909 – Rettig/Nordkalk)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 217/03

Kommissionen beslutade den 6 augusti 2010 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32010M5909. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/5


Eurons växelkurs (1)

10 augusti 2010

2010/C 217/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3133

JPY

japansk yen

113,23

DKK

dansk krona

7,4501

GBP

pund sterling

0,83520

SEK

svensk krona

9,4029

CHF

schweizisk franc

1,3895

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,8980

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

24,775

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

279,05

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7081

PLN

polsk zloty

3,9841

RON

rumänsk leu

4,2365

TRY

turkisk lira

1,9696

AUD

australisk dollar

1,4468

CAD

kanadensisk dollar

1,3595

HKD

Hongkongdollar

10,1960

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8288

SGD

singaporiansk dollar

1,7806

KRW

sydkoreansk won

1 534,88

ZAR

sydafrikansk rand

9,5455

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,8937

HRK

kroatisk kuna

7,2205

IDR

indonesisk rupiah

11 765,68

MYR

malaysisk ringgit

4,1382

PHP

filippinsk peso

58,987

RUB

rysk rubel

39,4723

THB

thailändsk baht

41,980

BRL

brasiliansk real

2,3077

MXN

mexikansk peso

16,6640

INR

indisk rupie

60,9400


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/6


BESLUT OM ATT AVSLUTA DET FORMELLA GRANSKNINGSFÖRFARANDET PÅ GRUND AV ATT MEDLEMSSTATEN HAR ÅTERKALLAT SIN ANMÄLAN AV EN STÖDÅTGÄRD

Statligt stöd – Spanien

(Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan

Statligt stöd C 22/08 (ex N 222/07 och N 242/07) – Stöd till El Pozo Alimentación, S.A.

2010/C 217/05

Kommissionen har beslutat att avsluta det formella granskningsförfarande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget som inleddes den 20 maj 2008 (1) avseende den ovan nämnda stödåtgärden och har därvid fastställt att Spanien återkallade sin anmälan av åtgärden den 7 juni 2010.


(1)  EUT C 266, 21.10.2008, s. 16.


11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/6


BESLUT OM ATT AVSLUTA DET FORMELLA GRANSKNINGSFÖRFARANDET PÅ GRUND AV ATT MEDLEMSSTATEN HAR ÅTERKALLAT SIN ANMÄLAN AV EN STÖDÅTGÄRD

Statligt stöd – Spanien

(Artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget – återkallande av anmälan

Statligt stöd C 23/08 (f.d. N 281/07) – Stöd till J. García Carrión La Mancha, S.A.

2010/C 217/06

Kommissionen har beslutat att avsluta det formella granskningsförfarande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget som inleddes den 20 maj 2008 (1) avseende den ovan nämnda stödåtgärden och har därvid fastställt att Spanien återkallade sin anmälan av åtgärden den 7 juni 2010.


(1)  EUT C 269, 24.10.2008, s. 2.


11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/7


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 augusti 2010

om inrättandet av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster

(Text av betydelse för EES)

2010/C 217/07

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna inrättas en rättslig ram avseende de villkor som styr tillhandahållandet av posttjänster i Europeiska unionen och inrättandet av den inre marknaden för posttjänster.

(2)

I direktiv 97/67/EG krävs det att medlemsstaterna utser en eller flera nationella tillsynsmyndigheter för postsektorn, för att fullgöra de tillsynsuppgifter som anges i det direktivet. De nationella tillsynsmyndigheterna bör vara juridiskt åtskilda från och verksamhetsmässigt oberoende av medlemsstaternas postoperatörer. Medlemsstater som behåller äganderätten till eller kontrollen över tillhandahållare av posttjänster ska säkerställa att en faktisk organisatorisk åtskillnad görs mellan tillsynsverksamheten och sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll.

(3)

De nationella tillsynsmyndigheternas ansvar och uppgifter skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna.

(4)

I direktiv 97/67/EG lämnas på vissa områden utrymme för att de gemensamma reglerna ska kunna tillämpas med hänsyn till de nationella förhållandena. För att framgångsrikt utveckla den inre marknaden för posttjänster är det nödvändigt att de relevanta bestämmelserna tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstaterna.

(5)

Av dessa skäl är det nödvändigt att inrätta en grupp som består av de nationella tillsynsmyndigheterna inom posttjänstområdet, samt fastställa dess uppdrag och sammansättning.

(6)

Gruppen bör fungera som ett organ som bistår kommissionen med utredningar, diskussioner och rådgivning när det gäller posttjänster. Den bör underlätta samråd, samordning och samarbete mellan medlemsstaternas oberoende nationella tillsynsmyndigheter och mellan dessa myndigheter och kommissionen i syfte att konsolidera den inre marknaden för posttjänster och säkerställa att direktiv 97/67/EG tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(7)

Det bör finnas bestämmelser som reglerar hur gruppens medlemmar lämnar ut information, utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens säkerhetsbestämmelser enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (1).

(8)

Personuppgifter som rör gruppledamöter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster, nedan kallad gruppen, inrättas härmed.

Artikel 2

Uppgifter

Gruppen ska

a)

ge råd till och bistå kommissionen i frågor som rör konsolideringen av den inre marknaden för posttjänster,

b)

ge råd till och bistå kommissionen i alla frågor avseende posttjänster som faller inom dess behörighet,

c)

ge råd till och bistå kommissionen när det gäller utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster och den enhetliga tillämpningen i alla medlemsstater av den rättsliga ramen för posttjänster,

d)

i samförstånd med kommissionen och på ett tidigt stadium av sitt expertarbete, öppet och med möjlighet till insyn företa ett omfattande samråd med marknadsdeltagare, konsumenter och slutanvändare.

Artikel 3

Medlemskap

1.   Gruppen ska bestå av de nationella tillsynsmyndigheterna inom posttjänstområdet. De ska företrädas av cheferna, eller i undantagsfall andra representanter, för dessa myndigheter, såsom anges i bilagan. Varje medlemsstat ska ha en ledamot i gruppen.

2.   De nationella myndigheternas namn ska offentliggöras i kommissionens register över expertgrupper.

Artikel 4

Verksamhet

1.   Gruppen ska inom sig utse en ordförande. Ordföranden ska kalla gruppen till sammanträde efter överenskommelse med kommissionen.

2.   Med kommissionens samtycke får arbetsgrupper inrättas för att studera särskilda frågor inom ramen för ett uppdrag som fastställs av gruppen.

3.   De oberoende nationella tillsynsmyndigheterna för postsektorn från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stater), men som inte är medlemsstater, och från kandidatländerna ska ha observatörsstatus och företrädas på lämplig nivå. I samförstånd med kommissionens företrädare får gruppen från fall till fall också bjuda in andra experter och observatörer för att delta i möten.

4.   Medlemmar i expertgrupper och deras företrädare, liksom inbjudna experter och observatörer, ska vara underkastade tystnadsplikt enligt fördragen och deras genomförandebestämmelser, liksom även kommissionens säkerhetsbestämmelser när det gäller skydd av sekretessbelagda EU-uppgifter enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom. Om de åsidosätter dessa skyldigheter kan kommissionen vidta lämpliga åtgärder.

5.   Gruppen och dess arbetsgrupper ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med förfaranden och tidsplaner som de själva upprättar. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster. Andra kommissionstjänstemän med intresse av att delta i överläggningarna får delta i gruppens eller arbetsgruppernas möten.

6.   Gruppen ska anta sin arbetsordning utifrån kommissionens standardiserade arbetsordning (3).

Artikel 5

Möteskostnader

1.   Kommissionen ska ersätta utgifter för resor och eventuellt uppehälle för medlemmar, experter och observatörer i samband med gruppens verksamhet, i enlighet med kommissionens regler om ersättning till externa experter.

2.   Medlemmarna, experterna och observatörerna ska inte ersättas för sina tjänster.

3.   Mötesutgifter ska ersättas inom ramen för den årliga budget som gruppen tilldelas av den ansvariga kommissionsavdelningen.

Artikel 6

Årsrapport

Gruppen ska lämna en årsrapport om sin verksamhet till kommissionen.

Artikel 7

Tillämpning

1.   Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Gruppen ska inleda sin verksamhet samma dag som detta beslut träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Se standardiserad arbetsordning – bilaga III till dokument SEK(2005) 1004.


BILAGA

Förteckning över medlemmar i Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster

Land

Nationell tillsynsmyndighet

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Independent National Regulatory Authority to be established according to Article 37(2)(h) of the Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138).

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/10


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 augusti 2010

om inrättandet av expertgruppen för sakernas Internet

2010/C 217/08

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens meddelande ”Sakernas Internet – En handlingsplan för Europa” (nedan kallat meddelandet) är det viktigt att man på EU-nivå skapar en mekanism för alla aktörer för att ge kommissionen råd om utarbetandet av en EU-strategi som ska följas vid genomförandet av de olika åtgärderna som anges i meddelandet.

(2)

Det är därför nödvändigt att inrätta en expertgrupp inom området sakernas Internet och att definiera dess uppgifter och struktur.

(3)

Gruppen bör underlätta dialogen mellan aktörerna.

(4)

Gruppen ska bestå av organisationer som har kompetens inom områdena juridik, ekonomi och teknik såsom de tillämpas för sakernas Internet. Dessa organisationer kan vara näringen och branschorganisationer, europeiska standardiseringsorganisationer, internationella samarbetspartner, konsumentorganisationer och det civila samhället, forskningsorganisationer och den akademiska världen samt observatörer från EU:s medlemsstater och intresserade EU-institutioner som Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

(5)

Det bör finnas bestämmelser för gruppmedlemmarnas utlämnande av information, utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens säkerhetsbestämmelser enligt bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (1).

(6)

Gruppmedlemmarnas personuppgifter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2).

(7)

Det bör fastställas en tillämpningsperiod för detta beslut. Kommissionen kommer i god tid att överväga om perioden bör förlängas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Härmed inrättas expertgruppen för sakernas Internet, nedan kallad gruppen, med verkan från och med datumet för offentliggörandet av detta beslut i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Uppgift

Gruppen ska ha följande uppgifter:

a)

Ge kommissionen råd om hur man bäst löser organisatoriska, juridiska och tekniska frågor på europeisk nivå.

b)

Främja utbytet av erfarenheter och arbetsmetoder och begära in muntliga och skriftliga bidrag inom en grupp med flera olika aktörer, inbegripet internationell medverkan där så behövs.

c)

Bidra till en delad vision för utvecklingen och spridningen av sakernas Internet inom ramen för den digitala agendan för Europa, vilken är ett huvudinitiativ inom Europa 2020-strategin.

Artikel 3

Samråd

1.   Kommissionen kan rådgöra med gruppen om alla frågor som den anser är relevanta med avseende på utvecklingen av sakernas Internet i Europa, samtidigt som medlemmarna uppmuntras att föreslå ytterligare ämnen för diskussion.

Artikel 4

Medlemskap – utseende av medlemmar

1.   Gruppen ska bestå av högst 45 medlemmar.

2.   Medlemmarna ska vara organisationer som har kompetens inom områdena juridik, ekonomi och teknik såsom de tillämpas för sakernas Internet.

3.   Kommissionen ska välja ut ett antal organisationer som ska utse sina företrädare samt suppleanter.

4.   Gruppens medlemmar ska ha kvar sina uppdrag tills de ersätts eller tills deras uppdragstid löper ut.

5.   Medlemmar som inte längre på ett effektivt sätt kan bidra till expertgruppens diskussioner, som avgår eller som inte uppfyller villkoren enligt punkt 3 i denna artikel eller enligt artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, får ersättas under den återstående uppdragstiden.

6.   Medlemmarnas namn ska offentliggöras i registret över expertgrupper.

7.   Namnen på medlemmarna ska samlas in, behandlas och offentliggöras i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 5

Verksamhet

1.   Gruppens ordförande ska vara en företrädare för kommissionen.

2.   Med kommissionens samtycke får delgrupper inrättas för att granska särskilda frågor inom ramen för ett uppdrag som fastställs av gruppen. Delgrupperna ska upplösas så snart uppdraget slutförts.

3.   Kommissionens företrädare får för ett visst tillfälle bjuda in externa experter eller observatörer med specialkompetens i en fråga på dagordningen att delta i gruppens eller delgruppens arbete. Dessutom får kommissionens företrädare ge enskilda och organ observatörsstatus.

4.   Medlemmar i expertgrupper och deras företrädare, liksom inbjudna experter och observatörer, ska vara underkastade tystnadsplikt enligt fördragen och deras genomförandebestämmelser samt enligt kommissionens säkerhetsbestämmelser när det gäller skydd av sekretessbelagda EU-uppgifter, som fastställs i bilagan till kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom. Om de inte följer denna bestämmelse kan kommissionen vidta lämpliga åtgärder.

5.   Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster. Andra kommissionstjänstemän med intresse av att delta i överläggningarna får delta i gruppens eller dess delgrupps möten.

6.   Gruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av den standardiserade arbetsordningen för expertgrupper.

7.   Kommissionen ska offentliggöra relevant information om den verksamhet som bedrivs av gruppen i registret eller via en länk från registret till en särskild webbplats.

Artikel 6

Sammanträdeskostnader

1.   Personer som deltar i gruppens verksamhet ska inte få någon ersättning för sina tjänster.

2.   Kommissionen ska i enlighet med gällande regler inom institutionen ersätta de kostnader för resor och uppehälle som deltagarna ådrar sig i samband med gruppens verksamhet.

3.   Dessa kostnader ska ersättas inom ramen för den årliga budget som gruppen tilldelats av den ansvariga kommissionsavdelningen.

Artikel 7

Tillämplighet

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 december 2012.

Artikel 8

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Rättelser

11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/12


Rättelse till Antagande av rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta

( Europeiska unionens officiella tidning C 210 av den 3 augusti 2010 )

2010/C 217/09

På sidan 1 ska det

i stället för:

vara:


11.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 217/s3


MEDDELANDE

Den 11 augusti 2010 utkommer i Europeiska unionens officiella tidning C 217 A”Gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter – sjätte tillägget till 28:e fullständiga utgåvan”.

Prenumeranter på EUT kan utan extra kostnad erhålla detta nummer i samma antal och språkversioner som man prenumererar på. De som önskar erhålla denna tidning ombeds att returnera nedanstående beställningssedel vederbörligen ifylld inklusive prenumerationskod (står till vänster på adressetiketterna och börjar med O/…). Detta nummer av EUT kommer att levereras utan extra kostnad i upp till ett år från utgivningsdatumet.

Den som inte är prenumerant kan beställa och betala denna EUT hos någon av våra kommersiella distributörer (se http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm).

Detta nummer av EUT – liksom alla EUT (L, C, CA och CE) – kan läsas gratis på Internet (http://eur-lex.europa.eu).

Image