ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.188.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 188

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
13 juli 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 188/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 188/02

Eurons växelkurs

2

 

Revisionsrätten

2010/C 188/03

Särskild rapport nr 2/2010 Har stödsystemen för förberedande studier och uppbyggnad av ny infrastruktur inom sjätte ramprogrammet för forskning varit ändamålsenliga?

3

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO)

2010/C 188/04

Meddelande om allmänna uttagningsprov

4

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 188/05

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

5

2010/C 188/06

Tillkännagivande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla

10

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 188/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

11

2010/C 188/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

12

 

ÖVRIGA AKTER

 

Rådet

2010/C 188/09

Meddelande till personer, grupper och enheter på den förteckning som anges i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagan till rådets förordning [EU] nr 610/2010 )

13

 

Europeiska kommissionen

2010/C 188/10

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

15

2010/C 188/11

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 188/01

Kommissionen beslutade den 2 juli 2010 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32010M5899. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/2


Eurons växelkurs (1)

12 juli 2010

2010/C 188/02

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2572

JPY

japansk yen

111,35

DKK

dansk krona

7,4552

GBP

pund sterling

0,83630

SEK

svensk krona

9,4560

CHF

schweizisk franc

1,3349

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,0160

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,325

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

278,91

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7087

PLN

polsk zloty

4,0770

RON

rumänsk leu

4,2460

TRY

turkisk lira

1,9582

AUD

australisk dollar

1,4398

CAD

kanadensisk dollar

1,2986

HKD

Hongkongdollar

9,7748

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7727

SGD

singaporiansk dollar

1,7380

KRW

sydkoreansk won

1 512,74

ZAR

sydafrikansk rand

9,5799

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,5126

HRK

kroatisk kuna

7,2158

IDR

indonesisk rupiah

11 382,66

MYR

malaysisk ringgit

4,0281

PHP

filippinsk peso

58,178

RUB

rysk rubel

38,7665

THB

thailändsk baht

40,702

BRL

brasiliansk real

2,2142

MXN

mexikansk peso

16,0557

INR

indisk rupie

58,8505


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


Revisionsrätten

13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/3


Särskild rapport nr 2/2010 Har stödsystemen för förberedande studier och uppbyggnad av ny infrastruktur inom sjätte ramprogrammet för forskning varit ändamålsenliga?

2010/C 188/03

Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 2/2010 Har stödsystemen för förberedande studier och uppbyggnad av ny infrastruktur inom sjätte ramprogrammet för forskning varit ändamålsenliga? just har offentliggjorts.

Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://www.eca.europa.eu

Rapporten kan beställas gratis i pappersversion på adressen

Europeiska revisionsrätten

Enheten för kommunikation och rapporter

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tfn +352 4398-1

E-post: euraud@eca.europa.eu

eller med hjälp av en elektronisk beställningssedel från EU-Bookshop.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO)

13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/4


MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV

2010/C 188/04

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar följande allmänna uttagningsprov:

EPSO/AD/183/10 – Danskspråkiga översättare (DA)

EPSO/AD/184/10 – Tyskspråkiga översättare (DE)

EPSO/AD/185/10 – Engelskspråkiga översättare (EN)

EPSO/AD/186/10 – Franskspråkiga översättare (FR)

EPSO/AD/187/10 – Slovenskspråkiga översättare (SL)

Meddelandet om uttagningsproven offentliggörs endast på danska, tyska, engelska, franska och slovenska i Europeiska unionens officiella tidning C 188 A av den 13 juli 2010.

Ytterligare upplysningar finns på Epsos webbplats: http://eu-careers.eu


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/5


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

2010/C 188/05

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1) för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i bl.a. Kina (nedan kallat det berörda landet) mottog kommissionen en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs den 13 april 2010 av European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (nedan kallad sökanden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för en betydande del – i detta fall mer än 25 % – av unionens sammanlagda tillverkning av cyklar.

2.   Produkt

Den produkt som berörs (nedan kallad den berörda produkten) är tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar men inte enhjulingar) utan motor, med ursprung i Kina, enligt KN-nummer ex 8712 00 10, 8712 00 30 och ex 8712 00 80.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1524/2000 (3), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1095/2005 (4).

4.   Grund för översynen

Begäran baseras på att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen fortsätter och skadan för unionsindustrin återkommer.

Sökanden beräknade, med tillämpning av artikel 2.7 i grundförordningen, normalvärdet för de exporterande tillverkarna i Kina på grundval av försäljningspriserna i ett lämpligt land med marknadsekonomi, som nämns i punkt 5.1 d i detta tillkännagivande. Påståendet om fortsatt dumpning grundas på en jämförelse mellan detta normalvärde, enligt vad som anges ovan, och exportpriserna för den berörda produkten vid försäljning på export till Europeiska unionen.

Av jämförelsen framgår att den beräknade dumpningsmarginalen är betydande.

Sökanden gör också gällande att den skadevållande dumpningen sannolikt kommer att återkomma. Sökanden lägger i detta avseende fram bevisning för att importen av den berörda produkten sannolikt kommer att öka om åtgärderna upphör att gälla, eftersom det finns outnyttjad produktionskapacitet i det berörda landet.

Undanröjandet av skadan har enligt sökanden huvudsakligen berott på att åtgärder är i kraft, och om dessa upphör att gälla skulle betydande mängder återigen kunna importeras till dumpade priser från det berörda landet, vilket sannolikt skulle leda till att skadan för unionsindustrin återkommer.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera en översyn vid giltighetstidens utgång och inleder därför en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen.

5.1    Förfarande för fastställande av sannolikheten för dumpning och skada

Undersökningen kommer att fastställa om det är sannolikt att dumpningen fortsätter och skadan återkommer om åtgärderna upphör att gälla.

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal parter förefaller vara berörda av förfarandet, kan kommissionen komma att besluta att tillämpa ett stickprovsförfarande i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

i)   Stickprovsförfarande avseende exportörer/tillverkare i Kina

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exportörer/tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på det sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Försäljning av den berörda produkten på export till unionen under perioden 1 april 2009–31 mars 2010: omsättning (i lokal valuta) och volym (i enheter) för var och en av de 27 medlemsstaterna (5) separat och totalt.

Försäljning av den berörda produkten på hemmamarknaden under perioden 1 april 2009–31 mars 2010: omsättning (i lokal valuta) och volym (i enheter).

Försäljning av den berörda produkten till andra tredjeländer under perioden 1 april 2009–31 mars 2010: omsättning (i lokal valuta) och volym (i enheter).

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet på världsmarknaden när det gäller den berörda produkten.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (6) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning (på exportmarknaden eller hemmamarknaden) av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet, innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland exportörerna/tillverkarna kommer den också att kontakta de kinesiska myndigheterna samt alla kända intresseorganisationer för exportörer/tillverkare.

ii)   Stickprovsförfarande avseende importörer

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på de sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller den berörda produkten.

Total omsättning under perioden 1 april 2009–31 mars 2010.

Volym (i enheter) och värde (i euro) av importen till och återförsäljningen på unionsmarknaden under perioden 1 april 2009–31 mars 2010 av den importerade berörda produkten med ursprung i Kina.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (7) som är involverade i tillverkning eller försäljning av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet, innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland importörerna kommer den också att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

iii)   Stickprovsförfarande avseende tillverkare i unionen

Eftersom ett stort antal tillverkare i unionen stöder begäran om översyn avser kommissionen att tillämpa ett stickprovsförfarande för sin undersökning av om unionsindustrin vållats skada.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla tillverkare i unionen, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på det sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller den likadana produkten.

Värde (i euro) av försäljningen av den likadana produkten på unionsmarknaden under perioden 1 april 2009–31 mars 2010.

Volym (i enheter) av försäljningen av den likadana produkten på unionsmarknaden under perioden 1 april 2009–31 mars 2010.

Volym (i enheter) av tillverkningen av den likadana produkten under perioden 1 april 2009–31 mars 2010.

Volym (i enheter) av den berörda produkten som tillverkats i Kina och importerats till unionen under perioden 1 april 2009–31 mars 2010, om tillämpligt.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (8) som är involverade i tillverkning eller försäljning av den likadana produkten (tillverkad i unionen) och den berörda produkten (tillverkad i Kina).

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Om dessa uppgifter redan har lämnats till kommissionens avdelningar för handelspolitiska skyddsåtgärder behöver företagen inte lämna dem en gång till. Genom att ge sig till känna och lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut att ingå i urvalet, innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Kommissionen kommer att grunda sina avgöranden beträffande icke-samarbetsvilliga unionstillverkare på tillgängliga uppgifter, vilket kan leda till ett mindre fördelaktigt utfall för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland tillverkarna i unionen kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare.

iv)   Slutligt urval för stickproven

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter som kan vara av betydelse för urvalet måste göra detta inom tidsfristen i punkt 6 b ii.

Kommissionen avser att göra det slutliga urvalet efter samråd med de berörda parter som har förklarat sig villiga att ingå i urvalet.

De företag som ingår i ett urval måste besvara ett frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 b iii och måste samarbeta med kommissionen i undersökningen.

Om företagen inte är tillräckligt samarbetsvilliga, får kommissionen i enlighet med artiklarna 17.4 och 18 i grundförordningen träffa sina avgöranden på grundval av tillgängliga uppgifter. Ett avgörande som träffas på grundval av tillgängliga uppgifter kan, såsom framgår av punkt 8, vara mindre fördelaktigt för den berörda parten.

b)   Frågeformulär

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de företag inom unionsindustrin som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för tillverkare i unionen, till de exportörer/tillverkare i Kina som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för exportörer och tillverkare, till de importörer som ingår i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för importörer samt till myndigheterna i det berörda exportlandet.

c)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter och uppgifter utöver svaren på frågeformuläret och att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Uppgifterna och bevisningen ska ha inkommit till kommissionen inom tidsfristen i punkt 6 a ii.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste lämnas inom tidsfristen i punkt 6 a iii.

d)   Val av land med marknadsekonomi

I den föregående undersökningen användes Mexiko som ett lämpligt land med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Kina. Kommissionen har för avsikt att använda Mexiko igen för detta ändamål. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfristen i punkt 6 c lämna synpunkter på om detta är ett lämpligt val.

5.2    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om det skulle visa sig att det är sannolikt att dumpningen fortsätter och skadan återkommer, kommer det i enlighet med artikel 21 i grundförordningen att fattas beslut om huruvida det ligger i unionens intresse att behålla antidumpningsåtgärderna. Av denna anledning kan kommissionen komma att sända frågeformulär till de kända unionstillverkarna, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer, leverantörer och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer. Dessa parter, även de som kommissionen inte känner till, får ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom de allmänna tidsfristerna i punkt 6 a ii, under förutsättning att de visar att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den berörda produkten. De parter som handlat i enlighet med föregående mening får inom tidsfristen i punkt 6 a iii begära att bli hörda och ska härvid ange de särskilda skäl som finns att höra dem. Det bör noteras att de uppgifter som lämnas i enlighet med artikel 21 endast kommer att beaktas om de åtföljs av styrkande handlingar när de lämnas in.

6.   Tidsfrister

a)   Allmänna tidsfrister

i)   För att begära ett frågeformulär

Alla berörda parter som inte samarbetade i den undersökning som ledde till de åtgärder som är föremål för denna översyn bör snarast möjligt, dock senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, begära ett frågeformulär eller ansökningsformulär.

ii)   För att ge sig till känna, besvara frågeformuläret och lämna andra upplysningar

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter, lämna in besvarade frågeformulär och lämna eventuella andra uppgifter inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör noteras att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom denna tidsfrist.

Företag som ingår i ett urval måste lämna in besvarade frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 b iii.

iii)   Utfrågningar

Alla berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 37 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

b)   Särskild tidsfrist för stickprovsförfarandet

i)

Kommissionen avser att inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning samråda med de berörda parter som förklarat sig villiga att ingå i det slutliga urvalet. De uppgifter som avses i punkterna 5.1 a i, 5.1 a ii och 5.1 a iii bör därför ha inkommit till kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

ii)

Alla andra uppgifter av betydelse för urvalet enligt punkt 5.1 a iv ska ha inkommit till kommissionen inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

iii)

De besvarade frågeformulären från de parter som ingår i urvalet måste, om inget annat anges, vara kommissionen till handa inom 37 dagar efter att parterna har underrättats om att de ingår i urvalet.

c)   Särskild tidsfrist för val av land med marknadsekonomi

Berörda parter som så önskar kan lämna synpunkter på valet av Mexiko som ett lämpligt land med marknadsekonomi för fastställandet av normalvärdet för Kina (se punkt 5.1 d). Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen inom 10 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

7.   Skriftliga inlagor, besvarade frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter måste inges skriftligen (inte i elektronisk form såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt ska märkas ”Limited” (9) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som ska märkas ”For inspection by interested parties”.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, får enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter ska dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet bli mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

9.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

10.   Möjlighet att begära en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen

Eftersom denna översyn vid giltighetstidens utgång inleds i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen kommer den inte att leda till en ändring av nivån på de gällande åtgärderna, utan till ett bibehållande eller upphävande av dessa åtgärder i enlighet med artikel 11.6 i grundförordningen.

Om någon part i förfarandet anser att det är befogat med en översyn av nivån på åtgärderna i syfte att möjliggöra en ändring av denna (dvs. en höjning eller en sänkning), kan denna part begära en översyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

Parter som vill begära en sådan översyn, som i så fall utförs oberoende av den översyn vid giltighetstidens utgång som avses i detta tillkännagivande, kan ta kontakt med kommissionen på ovanstående adress.

11.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10).

12.   Förhörsombud

Om de berörda parterna anser sig ha svårigheter vid utövandet av sina rättigheter att försvara sig, kan de begära att förhörsombudet (Hearing Officer) vid generaldirektoratet för handel (GD Handel) ingriper. Förhörsombudet agerar mellanhand i kontakterna mellan de berörda parterna och kommissionen och fungerar vid behov som medlare i förfarandefrågor som påverkar skyddet av parternas rättigheter, särskilt när det gäller tillgång till handlingarna i ärendet, sekretess, förlängning av tidsfristerna och behandling av skriftliga eller muntliga synpunkter. För närmare information och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EUT C 70, 19.3.2010, s. 28.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  EUT L 175, 14.7.2000, s. 39.

(4)  EUT L 183, 14.7.2005, s. 1.

(5)  Europeiska unionens 27 medlemsstater är Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

(6)  För vägledning beträffande innebörden av närstående företag, se artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(7)  Se fotnot 6.

(8)  Se fotnot 6.

(9)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett sekretessbelagt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/10


Tillkännagivande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla

2010/C 188/06

Sedan kommissionen offentliggjort ett tillkännagivande om att åtgärdernas giltighetstid snart kommer att löpa ut (1) och inte tagit emot någon begäran om översyn till följd av detta, tillkännager kommissionen härmed att nedanstående antidumpningsåtgärd snart kommer att upphöra att gälla.

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2).

Produkt

Ursprungs- eller exportland

Åtgärder

Hänvisning

Datum då åtgärderna upphör att gälla

Cyklar

Vietnam

Antidumpningstull

Rådets förordning (EG) nr 1095/2005 (EUT L 183, 14.7.2005, s. 1)

15.7.2010


(1)  EUT C 70, 19.3.2010, s. 28.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2010/C 188/07

1.

Kommissionen mottog den 5 juli 2010 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Carrefour S.A. (Carrefour, Frankrike) och Marinopoulos Holding S.à r.l. (Marinopoulos, Luxemburg), som tillhör Marinopoulos-koncernen, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrations-förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget CM Balkans B.V. (Balkan JV, Nederländerna) genom kontrakt och förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Carrefour: Detaljhandel med livsmedel och icke-livsmedel i livsmedelsbutiker som de driver själv eller livs-m medelsbutiker som drivs med koncessionstillstånd (stormarknader, snabbköp, lågpris- och när- butiker) i Europa, Latinamerika och Asien,

Marinopoulos-koncernen: Detaljhandel med livsmedel och icke-livsmedel, tillverkning av kosmetika och farmaceutiska produkter, detaljhandel med kläder, kosmetika, optik och specialkaffe i flera länder i Europa inklusive Grekland och Cypern,

Balkan JV: Drift av fyra snabbköp i Bulgarien och utveckling av stormarknader och snabbköp under märket Carrefour på Balkan, nämligen i Bulgarien, Slovenien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.5858 – Carrefour/ Marinopoulos/Balkan JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/12


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2010/C 188/08

1.

Kommissionen mottog den 5 juli 2010 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Den österrikiske förbundsfinansministern förvärvar enligt artikel 1 i den österrikiska förbundslagen om åtgärder för att säkra stabiliteten på finansmarknaden i Österrike, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, fullständig kontroll över företaget Hypo Alpe Adria Bank International AG (HGAA, Österrike) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Förbundsfinansministeriet: Stabilisering av det finansiella systemet i Österrike,

HGAA: Heltäckande banktjänster till privat- och företags- kunder, leasing.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


ÖVRIGA AKTER

Rådet

13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/13


Meddelande till personer, grupper och enheter på den förteckning som anges i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

(se bilagan till rådets förordning [EU] nr 610/2010 )

2010/C 188/09

Följande information lämnas för kännedom till de personer, grupper och enheter som förtecknas i rådets förordning (EU) nr 610/2010 (1).

Europeiska unionens råd har beslutat att skälen för att föra upp de personer, grupper och enheter som upptas i ovannämnda förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (2) fortfarande äger giltighet. Rådet har därför beslutat att låta dessa personer, grupper och enheter kvarstå i förteckningen.

I förordning (EG) nr 2580/2001 föreskrivs att alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör de berörda personerna, grupperna och enheterna ska frysas samt att inga penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser får göras tillgängliga för dem, vare sig direkt eller indirekt.

De berörda personerna, grupperna och enheterna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga enligt bilagan till förordningen med en ansökan om tillstånd att få använda frysta penningmedel för grundläggande behov eller särskilda betalningar enligt artikel 5.2 i förordningen. En uppdaterad förteckning över behöriga myndigheter finns på Internet på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

De berörda personerna, grupperna och enheterna får ansöka om att erhålla rådets motivering till varför de kvarstår i den ovannämnda förteckningen (såvida motiveringen inte redan har delgetts dem). Ansökningarna ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

(Attn.: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berörda personerna, grupperna och enheterna får när som helst till den adress som angetts ovan till rådet inkomma med en ansökan, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp dem och låta dem kvarstå i ovannämnda förteckning bör omprövas. Sådana ansökningar kommer att behandlas när de har mottagits. Härvid uppmärksammas de personer, grupper och enheter som berörs på rådets regelbundna översyn av förteckningen enligt artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp. För att ansökningarna ska kunna beaktas vid nästa översyn bör de inlämnas inom två månader från och med dagen för offentliggörande av detta meddelande.

De berörda personerna, grupperna och enheterna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets förordning vid Europeiska unionens tribunal enligt villkoren i artikel 263.4 och 263.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 178, 13.7.2010, s. 1.

(2)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 70.


Europeiska kommissionen

13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/15


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2010/C 188/10

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”ORAVSKÝ KORBÁČIK”

EG nr: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning:

”Oravský korbáčik”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Slovakien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukter eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.3.

Ostar

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

”Oravský korbáčik” är en ångad ostprodukt, rökt eller orökt, formad som en liten piska (korbáčik på slovakiska) och mellan 10 och 50 cm lång. Den tillverkas enligt en traditionell metod, varigenom syrad och delvis mogen grynost ångas i hett vatten och sedan sträcks ut till strängar, som traditionellt kallas vojky och är mellan 2 och 10 mm tjocka. Strängarna flätas sedan samman till en liten piska.

Ostens karakteristiska organoleptiska egenskaper följer av den ångade ostens trådiga struktur och genom den speciella piskform som bildas genom att de enskilda strängarna flätas samman.

Rökt och orökt ”Oravský korbáčik” skiljer sig åt huvudsakligen till färg och lukt. Rökt ”Oravský korbáčik” är svagt gul till gyllengul och har en karakteristisk rökig smak och en aning högre saltinnehåll (1 %). Orökt ”Oravský korbáčik” är vit till gräddvit och utan rökig smak. Båda varianterna har samma struktur och konsistens.

”Oravský korbáčik” säljs flera i samma förpackning som är inslagen i plastfolie. Förpackningarnas storlek varierar beroende på antalet korbáčiky och förpackningens vikt.

Egenskaper

Färg: vit till svagt gulaktig eller, när det gäller rökta varianter, gyllengul.

Konsistens: de enskilda strängarna består av separata fibrer med en elastisk konsistens som är ganska fast men inte hård och vars elasticitet minskar i och med att osten mognar; produktens höga töjbarhet beror på den trådiga struktur som de lätt åtskiljbara fibrerna ger.

Lukt och smak: mjölkig, behagligt ostaktig, aromatisk, milt syrlig och, i fråga om de rökta varianterna, karakteristiskt rökig.

Sammansättning: torrsubstansen ska vara minst 40 viktprocent.

Torrsubstansens fettinnehåll: minst 25 viktprocent.

Hushållssalt: högst 4,5 viktprocent i orökta varianter och högst 5,5 viktprocent i rökta varianter.

Mikrobiologiska egenskaper

”Oravský korbáčik” är en ångad ost gjord av grynost som främst innehåller termoresistent mikroflora av mjölksyrebakterier av arterna Lactococcus, Streptococcus och Lactobacillus.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

”Oravský korbáčik” tillverkas av grynost av opastöriserad eller pastöriserad komjölk med tillsats av en mjölksyrekultur. Valet av mjölksort – opastöriserad eller pastöriserad – inverkar inte på slutproduktens egenskaper. Mjölkens kvalitet kontrolleras och registreras regelbundet hos grynosttillverkarna och följande parametrar övervakas: hämmande substanser, temperatur, surhet, fett, specifik vikt och fettfri torrsubstans.

Det totala tillåtna antalet mikroorganismer och antalet somatiska celler bestäms av ackrediterade laboratorier.

Grynosten innehåller minst 48 viktprocent torrsubstans med minst 35 viktprocent fett i torrsubstansen och har ett pH-värde på 4,9–5,2.

Grynostens yta är jämn och slät med ett karakteristiskt skinn och en vit till krämvit färg.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Inga särskilda kvalitetskrav eller restriktioner ställs gällande ursprung.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Produktens kvalitet är inte beroende av grynostens ursprung.

Steg 1

:

Ångning: den jästa naturella osten skärs först i mindre bitar, som rivs och ångas i hett vatten (vattentemperaturen är 70–95 °C). Osten rörs med en träslev eller en mekanisk omrörare tills den blir en kompakt elastisk massa, som kallas parenina.

Steg 2

:

Knådning: pareninan knådas, sträcks ut och viks för hand tills den blir en smidig och slät ostmassa som är lätt att forma.

Steg 3

:

Formning: ostmassan sträcks till strängar för hand eller med två fårade kavlar som roterar mot varandra. Strängarna släpps sedan genast ned i kallt dricksvatten.

Steg 4

:

Kylning: oststrängarna får svalna i det kalla dricksvattnet i 2–10 minuter, så att de håller formen.

Steg 5

:

Lindning: de kylda strängarna lindas upp på en rulle. När de är färdigupplindade, skärs de av i ena änden och binds ihop på mitten med en oststräng.

Steg 6

:

Insaltning: de skurna och bundna strängarna saltas in genom att doppas i en mättad saltlösning, så att det slutliga saltinnehållet inte överstiger 4,5 viktprocent i orökta varianter och 5,5 viktprocent i rökta varianter. (Insaltningstidens längd beror på hur tjocka oststrängarna är samt hur syrlig den använda osten är.).

Steg 7

:

Deltorkning: för att få bort överflödigt saltvatten hängs oststrängarna på en trästör eller rostfri stör så att vattnet kan rinna av.

Steg 8

:

Flätning: minst två strängar vikta på mitten flätas för hand till en liten piska till två tredjedelar av stänglängden och binds sedan samman med en av strängarna för att flätan inte ska gå upp.

Steg 9

:

(för rökta varianter)

Rökning: osten röks med direkt kallrök vid en ungefärlig temperatur på 30 °C i en traditionell rökkammare av trä eller metall eller i en rökkammare med mekanisk luftcirkulation och med rök från hårda träslag tills den antar en gyllengul färg.

Steg 10

:

Förpackning: osten förpackas i plastfolie och märks sedan med namnet ”Oravský korbáčik”.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

”Oravský korbáčik” säljs i förpackningar om olika mängder. En normalförpackning innehåller 5–10 korbáčiky, men det finns även större förpackningar med 50 korbáčiky, traditionellt kallade zväzok (knippen).

”Oravský korbáčik” måste förpackas i det ifrågavarande geografiska området för att behålla sin särskilda form, för att motverka att flätorna går upp samt för att säkra produktens kvalitet.

Inga geografiska restriktioner föreligger i fråga om ompaketering.

3.7   Särskilda regler för märkning:

Producenter som tillverkar ”Oravský korbáčik” i enlighet med den angivna specifikationen tillåts använda namnet ”Oravský korbáčik” vid märkning, reklam och marknadsföring.

Produktetiketten måste innehålla följande:

Namnet ”Oravský korbáčik” på framträdande placering.

Uppgift om huruvida osten är rökt eller ej.

Orden ”skyddad ursprungsbeteckning” och den gemenskapssymbol som förknippas med detta.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

”Oravský korbáčik” framställs vid Oravas flodbäcken (i Orava-regionen) i Slovakien. Det geografiska området avgränsas i norr och öster av gränsen mot Polen, i väster av distrikten Námestovo och Dolný Kubín samt i söder av distrikten Dolný Kubín och Tvrdošín.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Orava är ett typiskt bergsområde där förhållandena är lämpliga för uppfödning av och betesgång med får och nötboskap samt för att bearbeta djurens mjölk till ost. Områdets invånare drar nytta av bergsmiljöns speciella egenskaper på samma sätt som de har gjort sedan området blev bebott för första gången. Konsten att handfläta ångad ost till små piskor är en kunskap som är unik för Orava-regionens kvinnor och kan inte utföras maskinellt.

Muntlig tradition gör gällande att inhemsk produktion av korbáčiky i Orava har pågått sedan 1800-talets senare hälft, samt att framställningen av olika sorters ångad ost till försäljning, inklusive korbáčiky, var den enda inkomstkällan under den tiden för lokala får- och kouppfödare.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

Det som gör ”Oravský korbáčik” speciell är dess form, som är mycket ovanlig för en ost eller ostprodukt. Den framställs enligt en traditionell metod som är nästan helt manuell och inbegriper att grynost ångas i hett vatten och dras ut till strängar som sedan flätas till en liten piska. Den knådning och sträckning som den manuella behandlingen av den ångade osten omfattar ger dessa korbáčiky deras unika trådiga struktur, och det är det som gör produkten så speciell och unik.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Ansökan om registrering av ”Oravský korbáčik” som skyddad geografisk beteckning grundar sig på produktens speciella form, rykte och tradition.

Oravaområdet ligger i den bergiga nordvästra delen av Slovakien, där klimatet är kallt och ogästvänligt. Merparten av invånarna har livnärt sig på lantbruk och djurhållning med kor, getter och får och har behandlat och förädlat de råvaror som djuren gett, då främst mjölk, till ostprodukter av hög kvalitet och i olika former. ”Den del av Pinzgau där man bedriver uppfödning av nötboskap och traditionen att använda sommarbete borgar för att denna koras är särskilt lämpad för framställning av ekologisk konsumtionsmjölk och ekologiska mjölkprodukter av hög kvalitet. … Förutom sin stora betydelse för landskapets framväxt (genom slåtter på ytor där maskiner inte kommer åt, betning av oanvända marker och torkning av hö på särskilda foderhäckar), producerar dessa gårdar regionala specialiteter av komjölk, till exempel den välkända ’Oravský korbáčik’…” (Slovenský pinzgauský dobytok – producent mlieka horských pasienkov).

Människornas kunnande och uppfinningsrikedom i detta område har gjort att de kunnat stå ut i de hårda förhållandena och gett dem ett rykte som når långt utanför områdets gränser.

Historiska källor talar om en traditionell ångad ost framställd i Orava-området. Den formades som en liten piska, på ett sätt som liknar de korgarbeten som traditionellt görs i Slovakien vid påsk, och miniatyrvarianten av ost fick namnet korbáčik. Förutom att området blev känt för produktionen av korbáčiky blev det även ett handelscentrum för ångade ostar, varvid köpmännen fick namn efter vilken sorts ost de handlade i (korbáčik-försäljare, oštiepok-försäljare, srdce-försäljare etc.). ”I norra Slovakien är byn Zázrivá i Orava-området fortfarande ett sådant handelscentrum av betydelse. Handelsmän från det området handlade huvudsakligen i rökt och ångad ost och fick namn efter varorna de sålde – korbáčikförsäljare, …” (Podolák, J. ”Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku”, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

De historiska källorna talar om olika sådana yrken. Än i dag säljer korbáčiky-försäljare från Orava sina varor på olika marknader och vid särskilda tillfällen, såsom bröllop, dop, jul, karnevaler och påsk. Korbáčik-tillverkningen har också alltid ökat under dessa högtider, vilket visar hur populär produkten är bland konsumenterna. Detta framgår av tillverkarnas produktionssiffror.

Orava har fortfarande kvar sin jordbrukskaraktär. Regler för framställning av ”Oravský korbáčik” infördes redan i mitten av det förra århundradet. Ryktet och traditionen kring ”Oravský korbáčik” bekräftas inte bara av att den omfattas av ett varumärke som registrerats av Slovakiens myndighet för industriell äganderätt och som var giltigt till den 22 februari 2006 (10 år), utan även av artiklar i pressen om den.

”Oravský korbáčik” är en traditionell delikatess som är välkänd inte bara bland slovaker utan även bland utlänningar som besöker Slovakien och tar med sig förpackningar med denna specialitet hem som presenter. ”Jag högg åt mig en lokal ostdelikatess som kallas Oravský korbáčik (Orava-piska) i ett stånd …” (”Great Escapes: Hiking in the High Tatras”. The Slovak Spectator, vol. 10, nr 28, 2004); ”Nenúkajte Angličanov Oravskými korbáčikmi” (http://www.sme.sk); I Slovakia-in, nr 8–9 2002, finns följande omnämnande i artikeln ”Slovensko a Slováci nemeckými očami”: ”Författaren, en tjeckiska som bor i Tyskland, känner väl till de utsökta ångade ostar som kallas Oravské korbáčiky, …”.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


13.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 188/20


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2010/C 188/11

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK”

EG-nr: SK-PGI-0005-0656-30.10.2007

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning:

”Zázrivský korbáčik”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Republiken Slovakien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.3:

Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

”Zázrivský korbáčik” är en upphettad, rökt eller orökt ost som har formen av en liten flätad pisksnärt (korbáčik på slovakiska) som är 10–50 cm lång. Den tillverkas enligt en traditionell metod där fermenterade, delvis mognade klumpar av ostmassa (s.k. lump cheese) upphettas i hett vatten och därefter sträcks ut till 2–10 mm tjocka trådliknande strängar, som traditionellt kallas vojky. Dessa strängar flätas sedan till små pisksnärtar.

Ostens utmärkande organoleptiska egenskaper härrör från den trådliknande konsistensen i de strängar som dragits ut från de upphettade klumparna av ostmassa och från den särskilda formen av en pisksnärt som erhålls när strängarna flätas ihop.

Rökt och orökt ”Zázrivský korbáčik” skiljer sig från varandra främst i fråga om färg och lukt. Rökt ”Zázrivský korbáčik” är svagt gul till gyllengul och har en kännetecknande rökt arom och en något (1 %) högre salthalt. Orökt ”Zázrivský korbáčik” har en vit till gräddvit färg och saknar en rökt arom. Båda sorterna har samma textur och konsistens.

”Zázrivský korbáčik” säljs i flerpack förpackade i plastfilm för livsmedelsförpackningar, som varierar rent storleksmässigt i fråga om hur många korbáčiky de innehåller och hur mycket paketet väger.

Egenskaper

Färg: Vit till svagt gul, eller, i fråga om de rökta sorterna, gyllengul.

Konsistens: De individuella strängarna består av separata fibrer med en spänstig konsistens som är fast utan att vara hård. Spänstigheten minskar i takt med att osten mognar. Produktens höga draghållfasthet beror på den trådliknande texturen som härrör från de lätt separerbara trådarna.

Lukt och smak: Mjölkaktig och behaglig ostdoft, milt syrlig och, i fråga om de rökta sorterna, med typisk rökarom.

Sammansättning: Torrsubstanshalt: minst 40 viktprocent.

Fett i torrsubstansen: Minst 25 viktprocent.

Hushållssalt: Högst 4,5 viktprocent för orökta sorter och högst 5,5 viktprocent för rökta sorter.

Mikrobiologiska egenskaper

”Zázrivský korbáčik” är en upphettad ost som tillverkas av klumpar av ostmassa som huvudsakligen innehåller värmeresistenta mjölksyrabakterier av släktena Lactococcus, Streptococcus och Lactobacillus.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

”Zázrivský korbáčik” tillverkas av klumpar av ostmassa som produceras av råmjölk från ko eller pastöriserad komjölk med tillsatt mjölksyrakultur. Den typ av mjölk som används – obehandlad eller pastöriserad – påverkar inte slutproduktens egenskaper. Mjölkens kvalitet kontrolleras regelbundet och registreras på plats hos tillverkarna av klumpar av ostmassa, varmed följande parametrar övervakas: inhiberande substanser, temperatur, syrahalt, fetthalt, specifik vikt och fettfri torrsubstans.

Det totala antalet mikroorganismer och antalet somatiska celler fastställs av ackrediterade laboratorier.

Klumparna av ostmassa innehåller minst 48 viktprocent torrsubstans, med minst 35 viktprocent fett i torrsubstansen och ett pH-värde på 4,9–5,2. Klumparna har en hel och slät exteriör med en lämplig ytstruktur och en vit till gräddvit färg.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Det finns inga särskilda kvalitetskrav eller begränsningar med hänsyn till ursprung.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Ostklumparnas ursprung påverkar inte produktens kvalitet.

Steg 1

:

Upphettning: Den fermenterade naturliga osten skärs först i mindre bitar, som smulas sönder och upphettas i hett vatten (med en vattentemperatur på 70–95 °C). Osten bearbetas med en träspatel eller en mekanisk omrörare tills den bildar en kompakt elastisk ostmassa, känd som parenina.

Steg 2

:

Knådning: Pareninan knådas, sträcks och viks för hand för att ostmassan ska få en spänstig och smidig textur som är lätt att forma.

Steg 3

:

Formning: Ostmassan sträcks i strängar för hand eller med hjälp av två räfflade kavlar som roterar mot varandra. Strängarna läggs omedelbart i kallt dricksvatten.

Steg 4

:

Kylning: Oststrängarna får svalna i det kalla dricksvattnet i 2–10 minuter, så att de behåller sin form.

Steg 5

:

Lindning: De nedkylda strängarna lindas upp på en spole. Därefter skärs de av i ena änden och knyts ihop i mitten med en oststräng.

Steg 6

:

Saltning: De skurna och hopbundna strängarna saltas genom att de doppas i en mättad saltlösning, så att den slutliga salthalten inte överstiger 4,5 viktprocent för orökta sorter eller 5,5 viktprocent för rökta sorter (saltningstiden beror på oststrängarnas tjocklek och den använda ostens syrahalt).

Step 7

:

Delvis torkning: För att avlägsna överskottet av salthaltigt vatten hängs oststrängarna upp på en stång av trä eller rostfritt material så att vattnet kan rinna av.

Steg 8

:

Flätning: Minst två strängar, som vikts på mitten, flätas ihop till en liten pisksnärt längst två tredjedelar av sin längd, och binds där ihop med en av strängarna för att förhindra att flätan går upp.

Steg 9

:

(för rökta sorter)

Rökning: Osten kallröks i en temperatur på cirka 30 °C i en traditionell rökugn av trä eller metall eller i en rökkammare med mekanisk ventilation över lövträdsved tills den blir gyllengul.

Steg 10

:

Förpackning: Osten förpackas i plastfilm för livsmedelsförpackningar, som märks med namnet ”Zázrivský korbáčik”.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

”Zázrivský korbáčik” saluförs i flerpack där antalet ostar skiljer sig åt. Korbáčiky säljs normalt i förpackningar om 5–10 stycken, men det finns även större förpackningar med 50 korbáčiky, som normalt kallas för en zväzok (bunt).

”Zázrivský korbáčik” måste förpackas i det avgränsade geografiska området för att se till att ostprodukten inte förlorar sin utmärkande form, förhindra att flätan går upp och säkerställa produktens kvalitet.

Det finns inga geografiska begränsningar i fråga om omförpackning.

3.7   Särskilda regler för märkning:

Producenter som tillverkar ”Zázrivský korbáčik” i enlighet med denna specifikation har rätt att använda namnet ”Zázrivský korbáčik” vid märkning, marknadsföring och saluföring.

Följande måste anges på produktetiketten:

Namnet ”Zázrivský korbáčik”, på en framträdande plats.

Uppgift om huruvida osten är rökt eller orökt.

Orden ”skyddad geografisk beteckning” och den associerade gemenskapssymbolen.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

”Zázrivský korbáčik” produceras i kommunen Zázrivá. Det geografiska området gränsar till kommunen Oravská Lesná i norr, kommunen Terchová i väster, kommunen Párnica i söder och bergskammarna Paráč och Minčol i öster.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Förhållandena i kommunen Zázrivá lämpar sig väl för uppfödning av betande får och nötkreatur och bearbetning av mjölken från dessa för osttillverkning. Människorna i regionen fortsätter att utnyttja de särskilda förhållanden som präglar denna bergsmiljö, vilket de har gjort ända sedan området började bosättas. Flätningen av den upphettade osten till små pisksnärtar är en färdighet som är specifik för kvinnorna i Zázrivá och kan inte göras på maskinell väg.

Enligt muntlig tradition har korbáčiky tillverkats i Zázrivá sedan andra hälften av 1800-talet då tillverkningen av olika sorters upphettade ostar, däribland korbáčiky, för försäljning var den enda inkomstkällan för lokala får- och nötkreatursuppfödare.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

Det som gör ”Zázrivský korbáčik” så speciell är dess form, som är mycket ovanlig för en ost eller ostprodukt. Den tillverkas enligt en traditionell metod där nästan allt görs för hand, däribland att hetta upp klumpar av ostmassa i hett vatten, sträcka dem till strängar och därefter fläta dessa strängar till små pisksnärtar. Den knådning och sträckning som görs för hand vid bearbetningen av den upphettade osten ger korbáčiky dess unika trådiga textur, vilket är det som gör produkten så speciell och exklusiv.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Ansökan om registrering av ”Zázrivský korbáčik” som en skyddad geografisk beteckning grundas på produktens särskilda form, rykte och tradition.

Zázrivá ligger i bergstrakterna i nordvästra Slovakien, med ett kallt och ogästvänligt klimat. En majoritet av invånarna levde på jordbruket och på uppfödning av kor, getter och får. De bearbetade och överförde det råmaterial som djuren producerade, främst mjölk, till ostprodukter av hög kvalitet i olika former.

Kunskapen och uppfinningsrikedomen hos människorna i regionen gjorde det möjligt för dem att övervinna de svåra förhållandena och skapa sig ett rykte som sträckte sig långt över regionens gränser.

”I början kände endast några få familjer i Zázrivá (familjen Piklovci) till hur man gjorde korbáčiky” (Huba, P.: Zázrivá, monografi 1988).

Enligt historiska källor producerades en traditionell upphettad ost i norra Slovakien nära Zázrivá. Den hade formen av en liten pisksnärt, likt de som görs av vide som traditionellt vävs i Slovakien till påsk, och den lilla ostversionen fick namnet korbáčik. Förutom tillverkning av korbáčiky blev området även ett inköps- och försäljningscentrum för upphettad ost, och köpmännen uppkallades efter den sortens ost de handlade med (korbáčik-köpmän, oštiepok-köpmän, srdce-köpmän etc.). ”I norra Slovakien är byn Zázrivá i regionen Orava fortfarandet ett viktigt centrum för denna handel. Köpmän från denna region handlade främst med rökt och uppphettad ost. De fick sina namn enligt den typen av produkt de sålde: Korbáčik-köpman, …” (Podolák, J., Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Historiska uppgifter vittnar om flera sådana yrkesbenämningar.

Än i dag säljer korbáčiky-köpmän i Zázrivá sina varor på olika marknader och vid särskilda tillfällen, t.ex. bröllop, dop, jul, karnevaler och påsk. Tillverkningen av Korbáčik har alltid ökat under dessa helgdagar, vilket visar hur populär produkten är bland konsumenterna. Detta bekräftas av tillverkarnas produktionsregister.

Korbáčiky har blivit ett centralt inslag vid större regionala evenemang, t.ex. marknaden ”Zázrivské dni”, då man tävlar i tillverkningen av ”Zázrivský korbáčik”. Denna tävling är mycket populär och lockar både inhemska producenter och hoppfulla utmanare.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.