ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.093.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 93

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
13 april 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 093/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2010/C 093/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

5

2010/C 093/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

6

2010/C 093/04

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

7

2010/C 093/05

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

8

2010/C 093/06

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar

10

2010/C 093/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5717 – The Stanley Works/The Black & Decker Corporation) ( 1 )

14

2010/C 093/08

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5735 – UTC/GE Security) ( 1 )

14

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 093/09

Eurons växelkurs

15

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 093/10

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

16

 

V   Yttranden

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2010/C 093/11

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget

Fall där kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 93/01

Datum för antagande av beslutet

4.12.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 463a/08

Medlemsstat

Frankrike

Region

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aides fiscales à l’investissement outre-mer (logement social)

Rättslig grund

Article 38 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodeom); articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Skattelättnad

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 119,5 miljoner EUR

Totalt planerat stödbelopp 878 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Fastigheter

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

1.3.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 463b/08

Medlemsstat

Frankrike

Region

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aides fiscales à l’investissement outre-mer

Rättslig grund

Articles 16 à 23 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodeom); articles 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies, 242 sexies, 1740, 1740-0 A et 1740 bis du code général des impôts.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Skattelättnad

Budget

Beräknade utgifter per år: 950 miljoner EUR

Totalt planerat stödbelopp 8 700 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

28.1.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 371/09

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Viability plan SNS REAAL

Rättslig grund

Term sheet agreed by Dutch government and SNS REAAL

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Andra tillskott av eget kapital

Budget

Beräknade utgifter per år: 750 miljoner EUR

Totalt planerat stödbelopp 750 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Nederlandse Regering

PB 20201

2500 EE Den Haag

NEDERLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

24.2.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 526/09

Medlemsstat

Frankrike

Region

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aide au transport des déchets dangereux

Rättslig grund

Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år: 4 miljoner EUR

Totalt planerat stödbelopp 20 miljoner EUR

Stödnivå

100 %

Varaktighet

1.1.2009–31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

24.2.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 684/09

Medlemsstat

Spanien

Region

Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Cataluña

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Ayudas a la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito de carbón

Rättslig grund

Proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen de ayudas a la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito de carbón.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 2,75 miljoner EUR

Totalt planerat stödbelopp 2,75 miljoner EUR

Stödnivå

100 %

Varaktighet

1.2010–12.2010

Ekonomisk sektor

Stenkol

Den beviljande myndighetens namn och adress

Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras

P.o de la Castellana, 160, planta 7a

28071 Madrid

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/5


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 93/02

Datum för antagande av beslutet

13.7.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 179/09

Medlemsstat

Österrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Barwertberechnungsmethode für Haftungen in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft

Rättslig grund

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Små och medelstora företag

Stödform

Garanti

Budget

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2010

Ekonomisk sektor

Hotell- och restaurangtjänster (turism)

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung V/4 (Tourismus-Förderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/6


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 93/03

Datum för antagande av beslutet

22.9.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 338/09

Medlemsstat

Polen

Region

Zachodniopomorskie

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

UniCredit Process & Administration Societa per Azioni Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Rättslig grund

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a UniCredit Processes & Administration Socjeta per Azioni Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Szczecinie przez UniCredit Processes & Administration Societa per Azioni Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod nazwą: Centrum Ekspertyz dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach centrum usług wspólnych w latach 2009–2011”

Artykuł 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling, Sysselsättning

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 2,707 miljoner PLN

Stödnivå

7,32 %

Varaktighet

till den 31.12.2017

Ekonomisk sektor

Alla tjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/7


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 93/04

Datum för antagande av beslutet

19.11.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 470/08

Medlemsstat

Polen

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Pomoc na działania rewitalizacyjne

Rättslig grund

Artykuł 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling, Främjande av kultur, Bevarande av kulturarvet

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 500 miljoner EUR

Stödnivå

75 %

Varaktighet

till den 2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Instytucje Zarządzające RPO, czyli 16 Zarządów Województw

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/8


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget

Fall där kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 93/05

Datum för antagande av beslutet

22.12.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 368/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Änderung der Breitbandhilferegelung N 115/08 Breitbandversorgung ländlicher Räume in Deutschland

Rättslig grund

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und GAK Rahmenplan 2010 bis 2013 Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung, Teil B Breitbandversorgung ländlicher Räume.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år: 24,8 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp 149 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Fachministerien der Länder

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

8.2.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 383/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Sachsen

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Änderung der Breitbandbeihilferegelung N 150/08 — Breitbandversorgung ländlicher Räume im Freistaat Sachsen

Rättslig grund

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Integrierten Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung — RL ILE/2007), Teil A 1.4, Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) sowie Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum, EPLR

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag, Transaktioner på icke marknadsmässiga villkor

Budget

Totalt planerat stödbelopp 10 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Verschiedene Städte und Landratsämter

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/10


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget

Fall där kommissionen inte gör några invändningar

2010/C 93/06

Datum för antagande av beslutet

15.1.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 489/09

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Podpora na vybraná opatření k tlumení chorob zvířat (odvětví chovu prasat).

Rättslig grund

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství;

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů;

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragraf 2 a paragraf 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Förebyggande och utrotning av djursjukdomar

Stödform

Subventionerad tjänst

Budget

Total budget: 900 miljoner CZK (cirka 35,5 miljoner EUR)

Årligen: 150 miljoner CZK (cirka 5,88 miljoner EUR)

Stödnivå

Upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna

Varaktighet

Till och med den 31 december 2014.

Ekonomisk sektor

Jordbrukssektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

21.1.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 496/09

Medlemsstat

Österrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Marketingmaßnahmen der AMA

Rättslig grund

Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle Agrarmarkt Austria 1992

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av generiska produkter och allmän konsumentinformation

Stödform

Bidrag

Budget

8,90 miljoner EUR årligen

Stödnivå

100 %

Varaktighet

Till och med den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Bilaga I

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenring 1

1010 Wien

ÖSTERREICH

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

21.1.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 589/09

Medlemsstat

Lettland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programma

Rättslig grund

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (24.4.2004.) (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 64; 23.4.2004.);

Ministru kabineta noteikumu projekts grozījumi 2008. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 663 “Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība” (pielikums par pārtikas kvalitātes shēmas norādi).

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Tekniskt stöd, reklam

Stödform

Direkt stöd

Budget

Total budget 8 270 000 LVL (cirka 11 767 000 EUR)

Stödnivå

Upp till 100 %

Varaktighet

Fr.o.m. den 1.1.2010 t.o.m. den 30.12.2013

Ekonomisk sektor

Jordbrukssektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress

Lauku atbalsta dienests

Respublikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

25.2.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 695/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Sachsen

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Beihilfen zugunsten von Agrarumweltmaßnahmen (Anmeldung einer Änderung)

Rättslig grund

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe — RL NE/2007)

§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen vom 1. September 2003

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främja miljöåtgärder inom jordbruket i syfte att skydda den naturliga biologiska mångfalden och landsbygdens naturarv

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 20,75 miljoner EUR

Årsbudget: 4,15 miljoner EUR

Stödnivå

Varierande

Varaktighet

T.o.m. den 31 december 2013

Ekonomisk sektor

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regierungspräsidium Chemnitz

Altchemnitzer Straße 4&

09120 Chemnitz

DEUTSCHLAND

Regierungspräsidium Dresden

Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

DEUTSCHLAND

Regierungspräsidium Leipzig

Braustraße 2

04107 Leipzig

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

24.2.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 723/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Sachsen

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Rättslig grund

§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen; § 38 Absatz 7 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachten Schäden;

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stödform

Direkt bidrag

Budget

Total budget: 0,2 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

T.o.m. den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Landesdirektion Dresden

Stauffenbergallee 2

01099 Dresden

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/14


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5717 – The Stanley Works/The Black & Decker Corporation)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 93/07

Kommissionen beslutade den 12 mars 2010 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32010M5717. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/14


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5735 – UTC/GE Security)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 93/08

Kommissionen beslutade den 22 februari 2010 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32010M5735. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/15


Eurons växelkurs (1)

12 april 2010

2010/C 93/09

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3585

JPY

japansk yen

126,99

DKK

dansk krona

7,4430

GBP

pund sterling

0,88250

SEK

svensk krona

9,7460

CHF

schweizisk franc

1,4393

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,0085

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,165

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

265,21

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7065

PLN

polsk zloty

3,8665

RON

rumänsk leu

4,1280

TRY

turkisk lira

2,0198

AUD

australisk dollar

1,4635

CAD

kanadensisk dollar

1,3688

HKD

Hongkongdollar

10,5396

NZD

nyzeeländsk dollar

1,9073

SGD

singaporiansk dollar

1,8898

KRW

sydkoreansk won

1 513,58

ZAR

sydafrikansk rand

9,8311

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,2727

HRK

kroatisk kuna

7,2695

IDR

indonesisk rupiah

12 247,80

MYR

malaysisk ringgit

4,3560

PHP

filippinsk peso

60,776

RUB

rysk rubel

39,3946

THB

thailändsk baht

43,969

BRL

brasiliansk real

2,3971

MXN

mexikansk peso

16,5968

INR

indisk rupie

60,3010


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/16


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

2010/C 93/10

Statligt stöd nr.: XA 309/09

Medlemsstat: Österrike

Region: Bundesland Burgenland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet:: Richtlinie der Burgenländischen Landesregierung über die Gewährung von Beihilfen für die Teilnahme an Messen und Ausstellungen außerhalb Österreichs

Rättslig grund: Bgld. Landwirtschaftsförderungsgesetz, LGBl. Nr. 59/1987

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: I Burgenland beräknas det genomsnittliga årsbehovet uppgå till 0,15 miljoner EUR.

Högsta tillåtna stödnivå: Det beviljas ett bidrag på högst 50 % av deltagarkostnaderna vid offentliga mässor och utställningar.

Datum för genomförande: Fr.o.m. den 22 december 2009

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Stödet lämnas från och med den dag sammanfattningen av stödordningen offentliggörs på Internet. Det lämnas t.o.m. den 31 december 2013.

Stödets syfte: Tillämpas ska artikel 15.2 d i förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006.

Stödets syftar till att presentera Burgenlands jordbruk på offentliga mässor, utställningar, presentationer och arrangemang inom Europeiska unionen (undantaget Österrike), för att göra det känt i Europa.

Berörd(a) sektor(er): Jordbruk (A 01)

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Abteilung 4a- Agrar- und Veterinärwesen

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

ÖSTERREICH

Webbplats: http://www.burgenland.at/media/file/1402_Richtlinie_Messefoerderung.pdf

Övriga upplysningar: Denna stödordning hänför sig till artikel 15.2 d i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 och uppfyller alla villkoren i denna.

Stödet är begränsat till små och medelstora företag.

Det ersätter statligt stöd nr 22/2002.

Statligt stöd nr.: XA 310/09

Medlemsstat: Österrike

Region: Bundesland Burgenland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Richtlinie für die Gewährung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien für Sturmschäden für Gewächshäuser in der Landwirtschaft

Rättslig grund: Bgld. Landwirtschaftsförderungsgesetz, LGBl. Nr. 59/1987

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: I Burgenland beräknas det genomsnittliga årsbehovet uppgå till 0,09 miljoner EUR.

Högsta tillåtna stödnivå: Det beviljas ett bidrag på högst 30 % av erlagda premier för stormskadeförsäkringar.

Datum för genomförande: Fr.o.m. den 9 december 2009

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Stödet lämnas från och med den dag sammanfattningen av stödordningen offentliggörs på Internet. Det lämnas t.o.m. den 31 december 2013.

Stödets syfte: Tillämpas ska artikel 12.2 b i förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006.

Stödåtgärdens syfte är följande:

Förebyggande av ekonomiska förluster vid jordbrukets primärproduktion som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med naturkatastrofer och andra förluster som orsakas av väderförhållanden.

Stimulering av försäkringar mot försäkringsbara risker inom jordbruket.

Stärkande av företagens ekonomiska stabilitet genom omfattande riskgardering.

Bevarande av jordbruksproduktion i Burgenland.

Berörd(a) sektor(er): Trädgårdsodling (A 01,12)

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Amt der Burgenländischen Landesregierung

Abteilung 4a- Agrar- und Veterinärwesen

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

ÖSTERREICH

Webbplats: http://www.burgenland.at/media/file/1398_Richtlinie_Sturmschaeden.pdf

Övriga upplysningar: Denna stödordning hänför sig till artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 och uppfyller alla villkoren i denna. I synnerhet snedvrider stödet inte den inre marknaden för försäkringstjänster. De beviljande myndigheterna försäkrar att stödet inte ska inskränka sig till försäkringar som tecknas med ett enda försäkringsbolag eller en grupp av företag eller ges på villkor att stödmottagarna ska sluta försäkringsavtal med försäkringsbolag som har säte i Österrike.

Statligt stöd nr.: XA 12/10

Medlemsstat: Frankrike

Region: Champagne-Ardenne

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Aides de la Région Champagne-Ardenne à des actions collectives de développement de la génétique ovine (aides à l’adhésion au contrôle de performances, soutiens à l’évaluation des agnelles et à l’évaluation des béliers).

Rättslig grund:

article L 1511-2 du Code général des collectivités territoriales,

contrat de filière ovine Champagne-Ardenne 2009-2011, signé le 17 juin 2009 entre la profession agricole, l’Etat et la région Champagne-Ardenne,

délibération du Conseil régional de Champagne-Ardenne des 14 et 15 décembre 2009.

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 185 000 EUR (preliminärt maximibelopp)

Högsta tillåtna stödnivå: 70 %

Regionen kommer att bevilja stöd på högst 50 % av kostnaderna för individprövning under fyra år (med ett tak på 800 EUR per anslutningsår).

Regionen kommer att bevilja stöd på högst 70 % av kostnaden för prövning av tacklamm som köps av en uppfödare, dvs. 57 EUR för varje kvalificerat tacklamm som kommer från en specialiserad anläggning och 40 EUR per tacklamm från anläggningar på vilka det utförs individprövningar.

Regionen kommer att bevilja stöd på högst 70 % av kostnaderna för prövning av de baggar som uppfödarna köper, dvs. högst 105 EUR per bagge.

Datum för genomförande: Efter det att registreringsnumret för begäran om undantag offentliggörs på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Till och med den 31 december 2013.

Stödets syfte: Stödet grundas på kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter.

I enlighet med de mål som angivits för sektorn inom ramen för regionen Champagne-Ardenne avtal för fårsektorn 2009–2011, vilket ingicks mellan jordbruksnäringen, staten och regionen i juni 2009, önskar regionen Champagne-Ardenne bevilja regionalstöd för genetisk utveckling på fåruppfödningsanläggningarna i Champagne-Ardenne i syfte att höja kvaliteten på fårbeståndet och därigenom bevara denna näringsgren.

Faktum är att genetiken ingår i de tekniska verktyg som används för att modernisera och förbättra konkurrenskraften inom fåruppfödningen: förbättring av stambesättningens avels- och produktionsvärde, så att köttkvaliteten uppfyller konsumenternas förväntningar.

Stöd kommer att beviljas varje fåruppfödare på villkor att denna undertecknar ett avtal om genetisk förbättring, att dennas anläggning inte är större än vad som definieras som små och medelstora företag i unionslagstiftningen och att företaget ifråga inte befinner sig i svårigheter enligt unionslagstiftningen, och:

att det är högst 65 år (eller ett jordbruksförtag vars aktiekapital till minst 50 % innehas av fysiska personer på högst 65 år anslutna till AMEXA i egenskap av jordbrukare),

att det omfattar minst 50 tackbidrag,

att det uppfyller gällande hygienkrav,

att dess verksamhet drivs enligt normer för hållbart jordbruk.

Målen är följande:

Uppmuntra uppfödarna att delta i individprövningen , ett system omfattande uppföljning och teknisk rådgivning i syfte att optimera driften på uppfödningsanläggningen.

Detta verktyg möjliggör en individprövningen av besättningen, deltagande i det kollektiva programmet för genetisk förbättring och tacklamm med högre produktionsvärde.

Den positiva effekten av att ett ökat antal uppfödare deltar i individprövningen är att det genetiska utbudet utvecklas vilket leder till en bredare avelsbas.

Uppfödaren förbinder sig att delta i individprövningen under fem år (ett uppfödningsalternativ (mjölkens näringsvärde) eller ett heltäckande alternativ (mjölkens näringsvärde + tillväxtindex)). Organisme de Contrôle de Performances (OCP), som utför individprövningen, förbinder sig att utföra en teknisk uppföljning hos uppfödarna i syfte att utnyttja resultaten.

Höja den genetiska kvaliteten hos uppfödningsföretagen i regionen, genom inköp av tacklamm och baggar på en högre genetisk nivå (djur med certifierat genetiskt värde).

För att skapa genetisk efterfrågan ska uppfödarna medvetandegöras om användningen av kvalificerade avelsdjur genom att erbjudas bistånd på genetikområdet.

Berörd(a) sektor(er): Samtliga fåruppfödare inom små och medelstora företag

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Région Champagne-Ardenne

Hôtel de Région

5 rue de Jéricho

51037 Chalons en Champagne Cedex

FRANCE

Webbplats: http://www.cr-champagne-ardenne.fr/getFile.aspx?FILEID=4066

Övriga upplysningar: —

Statligt stöd nr.: XA 2/10

Medlemsstat: Slovenien

Region: —

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010.

Rättslig grund: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010.

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 12 344 855 EUR under 2010.

Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

Datum för genomförande: Från det datum då registreringsnumret för ansökan om undantag för stödordningen offentliggörs på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Fram till och med den 31 december 2010.

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag.

Stödordningen tillämpas i enlighet med artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006. De stödberättigande kostnaderna omfattar kostnader för försäkringspremier där det anges i försäkringsvillkoren att försäkringen omfattar förluster som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden (hagel, brand, blixtnedslag, vårfrost, frost, översvämning och storm) eller förluster som orsakas av djursjukdomar.

Berörd(a) sektor(er): Jordbrukssektorn.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Republika Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Webbplats: http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r03&p_predpis=URED5123

Övriga upplysningar: Syftet med att betala en del av kostnaden för försäkringspremier är att uppmuntra jordbrukare att försäkra sin produktion mot eventuella förluster som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden och djursjukdomar, och därigenom ta ansvar för att minska riskerna inom vegetabilieproduktionen och djurhållningen.


V Yttranden

ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

13.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/20


Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2010/C 93/11

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”AGNEAU DE LAIT DES PYRÉNÉES”

EG-nr: FR-PGI-0005-0665-10.12.2007

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning:

”Agneau de lait des Pyrénées”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.1

Färskt kött (och slaktbiprodukter)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Den skyddade geografiska beteckningen gäller färskt kött av lamm av mjölkras, högst 45 dagar gammalt, med en slaktvikt på 4,5–11 kg och fettansättningsgrad 2 eller 3 i EUROP-systemet.

Lammen kommer från får av lokal, icke förädlad mjölkras (Manech tête rousse, Manech tête noire eller Basco-béarnaise). Eftersom lammen utfodras endast med tackmjölk är köttet saftigt och något fetare än hos ett slaktlamm. Mjölkutfodringen och den unga åldern påverkar även färgen hos det råa köttet, som är vitt eller svagt rosafärgat. Det är mört och inte trådigt. ”Agneau de lait des Pyrénées” är också känt för att köttets smak av lamm är mindre uttalad än hos slaktlamm. Framför allt finns inte den smak av ”ull” som är mer eller mindre tydlig hos kött från slaktlamm.

Det rör sig om en säsongsprodukt, och lammen slaktas mellan den 15 oktober och den 15 juni.

Köttet saluförs som hela slaktkroppar, halva slaktkroppar eller styckningsdelar i form av styckningsfärdiga delar (prêt à découper, PAD) eller enskild vara för försäljning till konsumenten (unité de vente consommateur, UVC).

3.3   Råvaror:

Inga.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Utfodring av lammen

Lammen utfodras uteslutande med tackmjölk vid juvret.

Utfodring av tackorna

Under vår, sommar och höst utgör bete foderbasen för mjölktackor av icke förädlad ras. Tackorna utfodras genom bete 8 månader om året.

På vintern är betet beroende av väderförhållandena, men gräsmarken är ändå den främsta foderkällan. Under vintern kompletteras fodret med konserverat foder, spannmål (majs, korn, rågvete, havre etc.), halm och foderblandningar. Foderblandningarna ges beroende på tackornas behov som komplement till basfodret.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

”Agneaux de lait des Pyrénées” föds och föds upp i det avgränsade geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

Inga.

3.7   Särskilda regler för märkning:

Märkningen ska innehålla logotypen för SGB och benämningen ”Agneau de lait des Pyrénées”.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Området för den skyddade geografiska beteckningen utgörs av samtliga kommuner i departementet Pyrénées Atlantiques som ligger söder om Gave de Pau och dess biflod Ousse eller korsas av dessa vattendrag samt tio angränsande kommuner i departementet Hautes Pyrénées.

Området motsvarar fårbesättningarnas historiska och aktuella utbredningsområde. Produktionsområdet för lammen omfattar följande distrikt och kommuner:

Departementet Pyrénées Atlantiques:

 

Distrikt: Accous, Aramits, Arudy, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Biarritz-Est, Bidache, Espelette, Hasparren, Iholdy, La Bastide-Clairance, Lagor, Laruns, Lasseube, Mauléon-Licharre, Monein, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Oloron Sainte Marie-Est, Oloron Sainte Marie-Ouest, Pau-centre, Pontacq, Saint Etienne de Baïgorry, Saint Jean de Luz, Saint Jean Pied de Port, Saint Palais, Salies de Béarn, Sauveterre de Béarn, Tardets-Sorholus, Ustaritz, Anglet-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Ouest, Hendaye, Jurançon, Pau-Sud, Pau-Ouest, Pau-Nord, Anglet-Sud, Saint Pierre d’Irube.

 

Kommuner: Arbus, Artigueloutan, Artiguelouve, Castétis, Denguin, Labastide-Cézéracq, Lacq, Lanneplaà, Lée, Lescar, Lons, Nousty, Orthez, Salles-Mongiscard, Siros.

 

Departementet Hautes Pyrénées: distriktet Aucun.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Produktionsområdet för lammen ligger i västra änden av bergskedjan Pyrenéerna och dess utlöpare.

Terrängen är varierad:

Bergsområdet utgörs av bergen i Béarn och Baskien; i Baskien är bergen lägre än i Béarn, och höjden minskar från öst till väst. I båda områdena finns djupa, trånga dalar och oländig höglandsterräng med bok- och granskog samt betesmark där framför allt får går på sommarbete.

Sluttningar med varierande terräng. Sluttningarna mellan vattendragen Pau, Oloron och Aspe korsas av djupa dalar, medan terrängen är jämnare på sluttningarna i Baskien.

Vattendragen Olorons och Paus dalgångar och en liten del av vattendraget Adours dalgång. De utgörs av avlagringar och är mellan en och ett tiotal kilometer breda. Jordbruksföretagen är belägna i dalgångar, på sluttningar eller i de lägre bergsområdena. Från slutet av sommaren till och med oktober söker sig fåren ner från sommarbetet och återvänder till jordbruksföretaget. De lammar på jordbruksföretaget och tillbringar vintern där tillsammans med lammen. Dalgångarna utnyttjas framför allt för vinterbete. De fyller också en funktion som foderlager och utnyttjas för odling av spannmål som används som foder till tackorna.

Den branta terrängen är inte lämplig för åkergrödor (utom längst ner i dalgångarna där det går att odla majs) men lämpar sig väl som permanent betesmark och för uppfödning av vandrande djur som får.

När det gäller kornstorleksfördelningen är större delen av jorden rik på lera och silt (mellan 30 och 50 %). Jorden är oftast sur, vilket gör att en låg koncentration av baser kan förutsättas. Den är i allmänhet rik på organiskt material – betet, surheten, klimatet och höjden bidrar till detta. Det organiska materialet är dock föga utvecklat.

I merparten av den sura jorden är den biologiska aktiviteten kraftigt försämrad, vilket gör att nedbrytningen av växtrester och nitrifikationen går långsammare. Det organiska material som lagras i oförändrat skick kan bara kvarhålla näringsämnen i mycket liten utsträckning.

Jorden är överallt mycket fattig på fosforsyra och pottaska. Den lämpar sig för foderproduktion, varav en del är avsedd är avsedd för djuruppfödning.

Klimatet är ett särskilt slags kustklimat med tydliga inslag av bergsklimat i bergen i Béarn och större inslag av kustklimat (beroende på höjd över havet) i de baskiska bergen. Nederbörden är riklig, över 1 300 mm överallt och över 2 000 mm i större delen av de baskiska bergen över 1 000 meters höjs. Det innebär att gräsmarken bibehålls och förnyas under en stor del av året.

Växtligheten i Pyrenéerna är därför till större delen av kusttyp.

Uppfödning av får av lokal, icke förädlad ras förekommer i hela dalgångsområdet och på sluttningarna i Baskien, och besättningarna blir fler ju närmare bergen man kommer. I områdena kring Pau och Oloron förekommer fåruppfödning i dalgångarna i närheten av bergen. Bergsbetet (sommarbetet) utnyttjas av fårbesättningarna i samband med alternerande beteshållning.

Terrängen lämpar sig särskilt väl för fåruppfödning eftersom utnyttjandet kan varieras beroende på årstid.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

”Agneau de lait des Pyrénées” kommer från tre lokala mjölkraser. Modertackorna är renrasiga av rasen Basco-Béarnaise, Manech à tête noire eller Manech à tête rousse. Tack vare sin fysiologi och morfologi är dessa icke förädlade raser anpassade till bergsområden och framför allt till den alternerande beteshållning som är typisk för produktionsområdet. Uppfödningen utgår från betäckning på våren (maj–juni) och lamning från hösten sedan tackorna gått på sommarbete på högre höjd. Produktionen av dilamm hänger nära samman med fårmjölksproduktionen.

Uppfödningen av besättningar av dessa icke förädlade raser möjliggör produktion av dilamm under endast åtta månader per år. Sommarbetets längd, användningen av tacklamm för avel och utnyttjandet av foderarealerna innebär att det finns tillgång till ”agneaux de lait des Pyrénées” mellan den 15 oktober och den 15 juni. Produktionen är starkt säsongsbetonad (45 % av lammen säljs mellan den 20 november och den 31 december).

Det rör sig om ett ungt lamm, enbart utfodrat med tackmjölk vid juvret. Lammet slaktas vid högst 45 dagars ålder och vid en vikt på 9–16 kg. Lammets lägsta vikt är avgörande för slaktkropparnas köttansättning.

Det särskilda produktionssättet gör att dilammköttet är saftigt och mjukt och fetare än hos slaktlamm. Det är mört och inte trådigt. Köttet är vitt eller svagt rosafärgat och smaken inte särskilt uttalad, till skillnad från hos kött från slaktlamm.

Slaktkropparna ”kläds” med bukhinnan. Det är en traditionell produktform.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Sedan 1900-talets andra hälft har fåruppfödningens ekonomi, som tidigare baserades på de tre delarna ost, kött samt ull och skinn, utvecklats. De många lokala marknaderna har försvunnit, och handeln med ost och kött är mycket mer omfattande än handeln med ull och skinn. Fåruppfödarna har blivit mjölk- och dilammsproducenter. Mjölken utgör den främsta inkomstkällan för jordbruksföretagen och används bl.a. till ost med den skyddade ursprungsbeteckningen Ossau-Iraty. Köttprodukterna står dock för en betydande del av fåruppfödarnas omsättning. Dilamm utgör mellan 25 och 30 % av fårproduktionen beroende på driftssystem.

”Agneau de lait des Pyrénées” är resultatet av produktionsmetoder och kunnande med anknytning till området:

Fåruppfödningen (mjölk- och köttfår) är anpassad till det geografiska områdets speciella terräng- och klimatförhållanden.

Köttet kommer uteslutande från traditionella lokala raser. Dessa raser är anpassade till förhållandena i produktionsområdet, särskilt när det gäller djurhållningen. Basco-Béarnaise är anpassad till alternerande beteshållning på hög höjd, medan Manech tête rousse och Manech tête noire är anpassade till lägre höjder. Tack vare den tjocka ullen kan fåren leva utomhus under större delen av året. Naturlig betäckning tillämpas för de tre raserna. För Basco-Béarnaise sker betäckningen tidigare på året än för Manech, vilket innebär att lamningsperioden inleds redan i september.

Modertackorna utfodras främst med foder från det geografiska området (minst åtta månaders bete). De utfodras huvudsakligen med foder, naturligt bete på medelhög och hög höjd på sommaren och konserverat foder på vintern. Gräsmarken utgörs av olika arter som bidrar till att ge mjölken särskilda egenskaper som kommer till uttryck vid ostframställningen. De tre lokala rasernas mjölkegenskaper gör det möjligt för lammen att livnära sig uteslutande på tackmjölk under de första levnadsveckorna. De två viktigaste faktorer som bidrar till den typiska karaktären hos köttet från ”agneau de lait des Pyrénées” är att djuren utfodras uteslutande med mjölk och att de slaktas vid mycket ung ålder.

Denna uppfödning ger lammen en särskild karaktär med avseende på köttets textur och mörhet. Eftersom slakten sker vid mycket ung ålder är slaktkroppen mycket lätt; den väger högst 11 kg. Eftersom lammen slaktas vid så ung ålder och det rör sig om mjölkfårraser har slaktkropparna inte alls samma textur som den hos kött från slaktlamm, och fettansättningsgraden ligger på 2 eller 3. Köttets färg är ljust rosa i hela slaktkroppen.

”Agneau de lait des Pyrénées” har vunnit anseende i storstäderna och inom restaurangbranschens övre skikt.

Konsumenten placerar ”agneau de lait des Pyrénées” i kategorin traditionella högtidsprodukter; här återfinns även skaldjur, vilt, feta fjäderfän (kalkon, kapun) m.fl. Lammet konsumeras främst under påsk- och julhögtiderna.

Anseendet för ”agneau de lait des Pyrénées” är i dag liksom tidigare, både i Frankrike och utomlands, nära förknippat med en viss smakkvalitet som hänger samman med en särskild uppfödningsmetod som är typisk för området. I Pyrenéerna serveras ”agneau de lait des Pyrénées” på de mest ansedda restaurangerna. Den säsongsbetonade karaktären gör ”agneau de lait des Pyrénées” till en eftertraktad produkt vars värde tillvaratas effektivt.

De främsta kockarna betraktar sedan många år ”agneau de lait des Pyrénées” som något av det bästa den franska gastronomin erbjuder. ”Agneau de lait des Pyrénées” har sin plats i många franska kokböcker och gastronomiska tidskrifter. Vissa egenskaper hos ”agneau de lait des Pyrénées” är särskilt uppskattade. Exempelvis framhålls ofta köttets mörhet och utsökthet.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

Kommer att offentliggöras på Internet på webbplatsen http://www.inao.gouv.fr

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDCIGP/CDCAgneauDeLaitDesPyrenees.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.