ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.243.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 243

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
10 oktober 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 243/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2009/C 243/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5623 – Bridgepoint/TÜV SÜD/DOGUS/Targets) ( 1 )

3

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 243/03

Eurons växelkurs

4

2009/C 243/04

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 4 augusti 2009 om ett förfarande enligt artikel 86.3 i EG-fördraget om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om Republiken Greklands upprätthållande av Public Power Corporation S.A.:s rättigheter till utvinning av brunkol (Ärende COMP/B-1/38.700) [delgivet med nr K(2009) 6244]

5

 

Europeiska försvarsbyrån

2009/C 243/05

Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2008

7

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2009/C 243/06

Inbjudan att lämna förslag – JLS/2009/ERFX/CA

8

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

10.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2009/C 243/01

Datum för antagande av beslutet

24.4.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 367/08

Medlemsstat

Republiken Tjeckien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Odstraňování starých ekologických zátěží

Rättslig grund

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve zněních pozdějších předpisů, Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky; Programový dokument OP ŽP, projednán a schválen Evropskou komisí 21.12.2007; Implementační dokument OP ŽP, ze dne 21.12.2007; Směrnice MŽP č. 07/2007 ze dne 29.6.2007 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 7 805 miljoner CZK

Stödnivå

90 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

101 00 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

13.5.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 541/08

Medlemsstat

Frankrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Soutien d'Oséo au PMII BioIntelligence

Rättslig grund

Décret du 19 novembre 2007 relatif à l'apport des biens, droits et obligations de l'AII à l'EPIC Oséo et à la société anonyme Oséo Innovation et Décret du 25 août 2005 relatif à l'AII

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Bidrag, Återbetalningsbart bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 27,3 miljoner EUR

Stödnivå

50 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Databehandlingstjänster och därtill knutna tjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Oséo Innovation

27-31 avenue du Général Leclerc

94710 Maison Alfort Cedex

FRANCE

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


10.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/3


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5623 – Bridgepoint/TÜV SÜD/DOGUS/Targets)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 243/02

Kommissionen beslutade den 5 oktober 2009 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32009M5623. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

10.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/4


Eurons växelkurs (1)

9 oktober 2009

2009/C 243/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4750

JPY

japansk yen

131,12

DKK

dansk krona

7,4436

GBP

pund sterling

0,92285

SEK

svensk krona

10,2763

CHF

schweizisk franc

1,5187

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,3025

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,866

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

270,60

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7094

PLN

polsk zloty

4,2560

RON

rumänsk leu

4,2790

TRY

turkisk lira

2,1616

AUD

australisk dollar

1,6288

CAD

kanadensisk dollar

1,5398

HKD

Hongkongdollar

11,4314

NZD

nyzeeländsk dollar

2,0016

SGD

singaporiansk dollar

2,0534

KRW

sydkoreansk won

1 717,57

ZAR

sydafrikansk rand

10,9107

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,0678

HRK

kroatisk kuna

7,2518

IDR

indonesisk rupiah

13 945,55

MYR

malaysisk ringgit

5,0121

PHP

filippinsk peso

68,528

RUB

rysk rubel

43,6587

THB

thailändsk baht

49,140

BRL

brasiliansk real

2,5708

MXN

mexikansk peso

19,5592

INR

indisk rupie

68,4550


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


10.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/5


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 4 augusti 2009

om ett förfarande enligt artikel 86.3 i EG-fördraget om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om Republiken Greklands upprätthållande av Public Power Corporation S.A.:s rättigheter till utvinning av brunkol

(Ärende COMP/B-1/38.700)

[delgivet med nr K(2009) 6244]

(Endast den grekiska texten är giltig)

2009/C 243/04

(1)

Den 4 augusti 2009 antog kommissionen ett beslut enligt artikel 86.3 i EG-fördraget om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 (nedan kallat beslutet från mars 2008) om Republiken Greklands upprätthållande av Public Power Corporation S.A.:s rättigheter till utvinning av brunkol.

(2)

Kommissionen offentliggör härmed huvudinnehållet i beslutet. En icke-konfidentiell version av hela beslutstexten på det giltiga språket och på engelska, franska och tyska finns tillgänglig på Generaldirektoratet för konkurrens webbplats på följande adress: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index.html

(3)

Detta beslut är riktat till Republiken Grekland och avser Greklands beviljande och upprätthållande av en monopolliknande tillgång till brunkol för det offentliga företaget Public Power Corporation S.A. (PPC) med säte i staden Aten i Grekland.

(4)

I sitt beslut från mars 2008 fann kommissionen att Republiken Grekland hade överträtt artikel 86.1 jämförd med artikel 82 i EG-fördraget genom att ge PPC positiv särbehandling i samband med utvinning av brunkol i Grekland. Detta har lett till att de ekonomiska aktörerna inte haft lika möjligheter att få tillgång till primärbränslen (dvs. brunkol) för elproduktion och till att PPC fått möjlighet att upprätthålla eller stärka sin dominerande ställning på den grekiska grossistmarknaden för el, eftersom nya aktörer utestängts eller hindrats från att gå in på marknaden. I beslutet från mars 2008 uppmanades Republiken Grekland att föreslå åtgärder för att avhjälpa överträdelsens konkurrenshämmande effekter.

(5)

Efter delgivandet av beslutet från mars 2008 har Republiken Grekland lämnat en förteckning över åtgärder som man har för avsikt att anta för att se till att PPC:s konkurrenter på den grekiska elmarknaden får tillgång till brunkol och till el producerad med brunkol. Till åtgärderna hör framför allt beviljandet av utvinningsrättigheter vid de grekiska brunkolsfyndigheterna i Drama, Elassona, Vevi och Vegora genom anbudsförfaranden riktade till andra företag än PPC.

(6)

I detta beslut riktat till Republiken Grekland påminner kommissionen om slutsatserna i beslutet från mars 2008, noterar de föreslagna korrigerande åtgärderna och gör dem bindande inom en viss tidsram. I beslutet bekräftas också kommissionens ursprungliga uppfattning som beskrivs i beslutet från mars 2008 att de korrigerande åtgärderna bör leda till att omkring 40 % av de grekiska brunkolsfyndigheterna görs tillgängliga för PPC:s konkurrenter.

(7)

Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna skulle Republiken Grekland vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avhjälpa de statliga åtgärdernas konkurrenshämmande effekter på det sätt som anges i artikel 1 i beslutet från mars 2008. I detta beslut anges att upphandlingsförfarandena för fyndigheterna i Drama, Elassona och Vegora ska inledas och genomföras senast inom sex månader från delgivningen av detta beslut. De utvalda anbudsgivarna ska tilldelas rättigheter senast inom tolv månader från delgivningen av detta beslut. När det gäller Vevi fastställs i detta beslut att tilldelningen av utvinningsrättigheter ska ske inom sex månader från delgivningen av beslutet, eftersom anbudsförfarandet för denna fyndighet redan har inletts.

(8)

I detta beslut fastställs också att Republiken Grekland ska se till att den brunkol som utvinns från fyndigheterna i Drama, Elassona och Vegora inte kan levereras till PPC om PPC inte lämnar ett tillförlitligt anbud. Detta villkor ska gälla så länge som PPC äger utvinningsrättigheterna till mer än 60 % av alla brunkolsfyndigheter som tilldelats utvinningsrättigheter i Grekland.


Europeiska försvarsbyrån

10.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/7


Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2008

2009/C 243/05

Offentliggörandet i sin helhet av de slutliga räkenskaperna finns tillgängligt på följande adress:

http://www.eda.europa.eu/finance.aspx


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Kommissionen

10.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 243/8


Inbjudan att lämna förslag – JLS/2009/ERFX/CA

2009/C 243/06

Europeiska kommissionen har utlyst en inbjudan att lämna förslag avseende bidrag till åtgärder till stöd för asylpolitiken.

Det sammanlagda vägledande beloppet kommer att vara 9 176 666,67 EUR.

Texten till inbjudan att lämna förslag, ansökningsformuläret och övriga relevanta handlingar finns tillgängliga på engelska på Europeiska kommissionens webbplats för generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm