ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.238.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 238

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
3 oktober 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 238/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2009/C 238/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5540 – Lion Capital/CEDC/Russian Alcohol Group) ( 1 )

4

2009/C 238/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5594 – TNT Post Holding Deutschland/Georg von Holtzbrinck/JVS) ( 1 )

4

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 238/04

Eurons växelkurs

5

2009/C 238/05

Tillkännagivande om genomförande av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation 2007–2013 – SMF-garantifaciliteten (SMEG) och instrumentet för innovativa små och medelstora företag med hög tillväxt (GIF) – Förteckning över deltagande länder ( 1 )

6

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 238/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5574 – IPIC/OMV/NOVA) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

7

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2009/C 238/07

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 8.2 i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

8

2009/C 238/08

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

14

2009/C 238/09

Meddelande om en ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG – förlängning av tidsfristen – Ansökan från medlemsstat

18

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

3.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2009/C 238/01

Datum för antagande av beslutet

28.1.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 437/08

Medlemsstat

Frankrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aide au projet Nano 2012

Rättslig grund

régime N 269/07 «Fonds de Compétitivité des entreprises»

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 457 miljoner EUR

Stödnivå

40 %

Varaktighet

till den 31.12.2012

Ekonomisk sektor

Tillverkningsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi — Direction générale des entreprises (DGE)

Le Bervil 12 rue Villiot

75012 Paris

FRANCE

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

13.7.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 629/08

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Carbon Reduction Commitment (CRC)

Rättslig grund

Part 3 of the Climate Change Act 2008

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd, Energibesparingar

Stödform

Transaktioner på icke marknadsmässiga villkor

Budget

Beräknade utgifter per år: 660 miljoner GBP;

Totalt planerat stödbelopp 7 260 miljoner GBP

Stödnivå

Varaktighet

1.10.2011–1.10.2021

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Energy and Climate Change, Ergon House

Horseferry Road

London

SW1P 2AL

UNITED KINGDOM

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

8.7.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 250/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Gesundheitsforschung — Forschung für den Menschen

Rättslig grund

Jährliche Haushaltsgesetze — Einzelplan 30 für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung und Forschung, Kapitel 3005, Titel 68503 und 68504

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 613 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

till den 30.6.2011

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Heinemannstraße 2

53175 Bonn

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


3.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5540 – Lion Capital/CEDC/Russian Alcohol Group)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 238/02

Kommissionen beslutade den 4 september 2009 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32009M5540. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


3.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5594 – TNT Post Holding Deutschland/Georg von Holtzbrinck/JVS)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 238/03

Kommissionen beslutade den 28 september 2009 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på tyska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32009M5594. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

3.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/5


Eurons växelkurs (1)

2 oktober 2009

2009/C 238/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4537

JPY

japansk yen

129,95

DKK

dansk krona

7,4449

GBP

pund sterling

0,91720

SEK

svensk krona

10,2490

CHF

schweizisk franc

1,5107

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,4470

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,454

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

268,65

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7083

PLN

polsk zloty

4,2438

RON

rumänsk leu

4,2770

TRY

turkisk lira

2,1806

AUD

australisk dollar

1,6838

CAD

kanadensisk dollar

1,5856

HKD

Hongkongdollar

11,2664

NZD

nyzeeländsk dollar

2,0358

SGD

singaporiansk dollar

2,0583

KRW

sydkoreansk won

1 707,07

ZAR

sydafrikansk rand

11,2356

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,9234

HRK

kroatisk kuna

7,2580

IDR

indonesisk rupiah

14 021,41

MYR

malaysisk ringgit

5,0581

PHP

filippinsk peso

68,368

RUB

rysk rubel

43,9119

THB

thailändsk baht

48,655

BRL

brasiliansk real

2,6046

MXN

mexikansk peso

20,0138

INR

indisk rupie

69,4100


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


3.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/6


Tillkännagivande om genomförande av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation 2007–2013

SMF-garantifaciliteten (SMEG) och instrumentet för innovativa små och medelstora företag med hög tillväxt (GIF)

Förteckning över deltagande länder

(Text av betydelse för EES)

2009/C 238/05

Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Island, Liechtenstein, Norge

Kandidatländerna: Kroatien, Turkiet, före detta jugoslaviska republiken Makedonien

Länderna på västra Balkan: Montenegro, Serbien

Hänvisning: Meddelande 2007/C 226/2 offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning C 226 den 26.9.2007, sida 2 samt meddelande 2007/C 302/09 offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning C 302 den 14.12.2007, sida 8)


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

3.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/7


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5574 – IPIC/OMV/NOVA)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2009/C 238/06

1.

Kommissionen mottog den 25 september 2009 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen International Petroleum Investment Company (IPIC, Förenade Arabemiraten) och OMV Aktiengesellschaft (OMV, Österrike), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget NOVA Chemicals Corporation (NOVA, Kanada) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

IPIC: Investeringsbolag som koncentrerar sig på petroleumraffinering och tillhörande distributions- och servicenät i föregående och efterföljande led,

OMV: Oljeprospektering och oljeproduktion, raffinering och distribution av mineraloljeprodukter, petrokemisk industri, prospektering, produktion och distribution av gas,

NOVA: Etylen, polyetylen samt kemiska biprodukter och energibiprodukter, styrenbaserade polymerer.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301 eller 22967244) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5574 – IPIC/OMV/NOVA, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


ANDRA AKTER

Kommissionen

3.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/8


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 8.2 i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

2009/C 238/07

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 509/2006. Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006

”TRADITIONALLY FARMED GLOUCESTERSHIRE OLD SPOTS PORK”

EG-nr: UK-TSG-007-0024.13.02.2004

1.   Den ansökande gruppens namn och adress:

Namn:

The Gloucestershire Old Spots Pig Breeders’ Club

Adress:

Freepost (GL442)

Cirencester

Gloucestershire

GL7 5BR

UNITED KINGDOM

Tfn.

+44 1285860229

Fax

+44 1285860229

E-post:

mail@oldspots.org.uk

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Förenade kungariket

3.   Produktspecifikation:

3.1   Benämning(ar) som ska registreras (artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007):

”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork”

3.2   Ange om benämningen:

Har en särart i sig

Image

Uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet

Den särskilda karaktären hos griskött från ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” kommer från den traditionella oförädlade rasen och den traditionella uppfödningsmetoden, vilka i sin tur ger grisköttet de karaktäriska fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaperna.

3.3   Om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006:

Image

Registrering av benämningen med förbehåll

Registrering av benämningen utan förbehåll

Även om det i rubriken används ordet ”pork” (griskött) gäller denna registrering alla produkter som produceras av grisen, även bacon, korvar, skinkor osv.

3.4   Produkttyp:

Klass 1.1 –

Färskt kött

3.5   Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser (artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1216/2007):

”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” karaktäriseras av följande egenskaper jämfört med traditionellt producerat griskött:

Större fettjocklek

Mindre muskeldimensioner

Mindre blek (mörkare) muskelfärg

Bättre bevarande av fuktigheten i muskelstrukturen under frysning och tillagning

Större mörhet och saftighet

En annan smakprofil

Detta stöds av forskning som har gjorts för att jämföra de viktigaste fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska och organoleptiska egenskaperna hos ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” med griskött från moderna svinraser som bearbetats i industrislakterier. Det har därmed varit möjligt att göra en objektiv jämförelse mellan traditionellt producerat griskött från en traditionell gammaldags ras och konventionellt producerat modernt griskött som konsumenterna normalt får.

Slaktkropp och köttkvalitet hos Gloucestershire Old Spots-grisar och moderna raser bedömdes med avseende på muskelfärg, pH, muskelbredd och muskeldjup, fettjocklek, tillagningstid, frysnings- och tillagningsförluster samt sensoriska (ätning) egenskaper. Muskelns näringsmässiga egenskaper bedömdes också med avseende på dess fettsyrainnehåll. Kött från Gloucestershire Old Spots-grisar hade mindre longissimus-muskeldimensioner och större fettjocklek än konventionellt producerade grisar. De hade liknande muskel-pH men mörkare muskelfärg och mindre frysnings- och tillagningsförluster. Den tid det tar att nå 72 °C i innertemperatur under stekning var längre hos Gloucestershire Old Spots än hos modernt griskött. Kotletter från Gloucestershire Old Spots-grisar fick högre betyg från testpanelen när det gäller konsistens (mörhet) och saftighet och mer grisköttssmak jämfört med modernt griskött. Det fanns en tendens till onormal smak hos Gloucestershire Old Spots vilket tyder på en annan ”smakprofil” hos Gloucestershire Old Spots.

De relevanta värdena för ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” är följande:

Fysiska egenskaper

Färg

Medelvärdet för vakuumförpackat kött är följande:

Ljushet

53,9

Rödhet

7,33

Gulhet

6,67

Färgstyrka

9,94

Färgkvalitet

42,31

Vävnadstjocklek

Medelvärdena är följande:

Muskelbredd

86,6 mm

Muskeldjup

46,3 mm

Fettjocklek (exkl. hud)

11,5 mm

Kemiska egenskaper

Muskelfettinnehåll och fettsyrainnehåll

Förhållandet mellan fleromättade fetter och mättade fetter (P/S-förhållandet)

Medelvärde på 0,60.

Styckningsdelarna av griskött är vanligtvis: Rygg och mindre styckningsdelar av denna t.ex. kotletter, lägg, bog, revben och sida, men utesluter inte en rad lokala varianter såsom Bath Chap osv. Bath Chap är en svinkäke som urbenats, lagts i saltlake och tillagats. Andra produkter som härstammar från ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” är bacon, korvar, skinkor osv.

3.6   Beskrivning av den produktionsmetod av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser (artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1216/2007):

”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” måste komma från stambokförda grisar av rasen Gloucestershire Old Spots. Dessa grisar ska vara registrerade som rasdjur hos British Pig Association eller någon annan svinavelsorganisation som för en stambok för Gloucestershire Old Spots, och som är auktoriserad av en offentlig myndighet i enlighet med relevant lagstiftning.

För att kunna uppfylla specifikationen ”Traditionally Farmed” (traditionellt uppfödd) måste producenter och bearbetningsföretag uppfylla följande krav:

Utfodring

Med ”Traditionally Farmed” avses att grisarna har fötts upp från födelse till slakt i en miljö som gör att de kan växa i naturlig takt. Till följd av detta minskar den dagliga tillväxten och antalet dagar fram till slakt ökar. För att uppnå detta ges foder med lägre proteininnehåll (15–18 % protein med nödvändiga fettsyror, däribland lysin) eventuellt kompletterat med frukt och grönsaker, betmassa osv. från avvänjningen till slutgödningen på ett så styrt sätt att man undviker överdrivet ryggfett. Gloustershire Old Spots-grisar som utfodras på detta sätt producerar ryggfett på 12–16 cm mätt vid P2. Kommersiellt uppfödda grisar utfodras normalt med en blandning på mellan 18–22 % protein och förväntas ha mindre ryggfett på 5–8 mm.

Med denna metod ligger den genomsnittliga ålder då slaktvikten (55–61 kg död vikt) nås på 180 dagar (minimum är 160 dagar) till skillnad från 140–165 dagar för kommersiellt uppfödda grisar. Den längre perioden fram till slaktvikten är en bidragande orsak till grisköttets bättre smak och saftighet.

Miljö

Miljön där grisarna hålls påverkar också ätkvaliteten. Grisarna kan födas upp utomhus eller inomhus under förutsättning att följande krav uppfylls.

Uppfödning utomhus

”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork”-grisar ska hållas med en djurtäthet på 15–20 suggor per hektar. Alla kullar ska hållas separat med moderdjuret tills de har identifieringsmärkts i enlighet med de regler som fastställts av British Pig Association eller en motsvarande organisation. Enligt reglerna ska båda föräldrarna vara registrerade stambokförda Gloucestershire Old Spots, och när grisarna är åtta veckor gamla, eller innan grisarna blandas med andra grisar, ska det göras en ”födelseanmälan” (Birth Notified – första steget i registreringsprocessen), och de ska märkas permanent i öronen med sina registreringsnummer.

Grisar mellan avvänjning och slutgödning ska hållas med en djurtäthet på högst 100 grisar per hektar.

Alla grisar som hålls utomhus måste ha tillgång till tillräckligt skydd/skugga och till vältringsplatser, vattenhål eller duschar. På vintern ska grisarna ha tillgång till torr mark inom sin inhägnad.

Uppfödning inomhus

Byggnaderna ska ha god ventilation och kan ha öppna sidor, under förutsättning att de djur som hålls i dem kan söka skydd vid dåligt väder. Det ska finnas tillräckligt med dagsljus så att alla grisar kan ses utan svårighet. Spaltgolv är inte tillåtet med hänsyn till djurens välfärd. Rent strömedel ska alltid finnas tillgängligt.

Minsta golvyta per gris är följande:

 

20–30 kg levande vikt – 0,35 m2

 

30–50 kg levande vikt – 0,50 m2

 

50–85 kg levande vikt – 0,65 m2.

Det ska alltid finnas rent och torrt strömedel och tillgång till rent vatten.

Djurhållning

Användningen av medicin ska hållas till ett minimum och undvikas, såvida det inte är absolut nödvändigt. Enda undantaget är användning av medicin för parasitbekämpning.

Rutinmässig svanskupering och tandklippning är inte tillåtet.

Avvänjning – i normala fall minst 42 dagar, men 56 dagar rekommenderas.

Transport

”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork”-grisar ska transporteras till slakt direkt från gården och får inte transporteras med grisar från andra besättningar.

Slutgödda grisar som transporteras till slakteriet ska transporteras vid 200 kg/m2.

Från slakteri till detaljhandel

Slakten sker i småskaliga slakterier för att minimera djurens stressbelastning.

Slaktkroppar av ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” ska ”hänga” med ben i tre till fyra dagar efter slakt.

Om kroppen styckas före denna period kan musklerna skadas. Detta kan göra det svårare att finstycka och eventuellt medför det en oönskad seghetskänsla i slutprodukten.

”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” kommer från grisar som producerats enligt beskrivningen och lämpar sig därför för traditionella bearbetningsmetoder och styckning. Slaktkropparnas form och fettinnehåll kan variera kraftigt, vilket huvudsakligen beror på de individuella härstamningslinjerna och på hur de olika producenterna slutgöder sin besättning.

Denna skillnad betyder att slaktaren måste överväga sina snitt för att säkerställa att köttet styckas på bästa sätt och får bästa värde. Storleken på sidfläsket kan till exempel variera mycket i förhållande till ryggen, liksom köttmängden från bogen.

Styckningsdelarna från ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” är desamma som från kommersiellt uppfödda grisar (rygg och styckningsdelar av denna, till exempel kotletter, lägg, bog, revben och sida), men slaktarens bedömning har avgörande betydelse för styckningsdelarnas kvalitet. ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” får inte bearbetas i industriella produktionsanläggningar.

Den bästa tiden att sälja grisköttet är inom fyra till nio dagar efter slakt.

3.7   Ange särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007):

Den särskilda karaktären hos ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” beror på

den traditionella oförädlade rasen och den traditionella produktionsmetoden som ger grisköttet dess karaktäristiska fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper.

Traditionell produktionsmetod

Den icke-intensiva uppfödningsmetoden minskar grisarnas stressbelastning. Foderordningen och uppfödningsmiljön betyder att djuren växer långsammare. Slakten sker i små slakterier och slaktkropparna ska möras med ben i 3–4 dagar. Slutberedningen av köttet, innan det säljs till konsumenten, beror på slaktarens kunskaper och beredningsföretagets goda omdöme.

Fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper

Köttets utseende – mörkare än konventionellt producerat griskött med mindre variation i muskel-pH. Detta beror på avsaknaden av stress bland grisarna före slakt.

Muskel- och fettmått, tillagningstid, frysnings- och tillagningsbortfall – resultaten av nyligen gjord forskning visar att ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” har mindre muskelbredd och muskeldjup och större fettjocklek än vanligt griskött. Detta överensstämmer med tidigare studier som visar att sådana egenskaper är en konsekvens av att man använder oförädlade svinraser och att man i mindre utsträckning väljer ut slaktkroppar med avseende på magert köttinnehåll än i moderna raser.

Sensorisk analys – forskningen visar att ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” får högre betyg för konsistens (mörhet) och saftighet än vanligt griskött. Detta beror på att muskelköttet från djur av rasen Gloucestershire Old Spots är bättre på att bevara fuktigheten. Köttets mörhet påverkas också av mörningstiden. Smakprover som gjorts i samband med forskningen visar också att ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” har en annan smakprofil.

3.8   Traditionella drag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007):

Rasen utvecklades i Gloucestershire i Berkeley Vale. Den hittades i dalen kring floden Severn, där den i många år traditionellt hölls som djur hos människor på landet.

Rasen anses härstamma från den oförädlade Berkshire-grisen och den ursprungliga Gloucester-grisen. I The Rural Economy of Gloucestershire beskriver William Marshall på 1780-talet de grisar han hittade i Vale of Gloucester som ”den höga, långa, vita ras som kanske tidigare var öns förhärskande ras anses här fortfarande som den ’äkta Gloucestershirerasen’. Djuren når stor storlek. För närvarande är Berkshire och en korsning mellan dessa två raser de dominerande arterna.” Det finns tecken på att det skett en viss avel med Old English Bacon Pig (idag British Saddleback). I The Pig, Its Origins and Varieties beskriver H D Richardson Gloucester-grisen som ”robust, mycket fruktsam och lönsam med avseende på köttproduktion – snarare än för bacon. De är utmärkta avelssvin och deras kött sägs vara av bästa kvalitet”.

Gloucestershire var känt för osttillverkning och äppelodlingar. Gloucestershire Old Spots-grisen frodades på biprodukterna från dessa och omvandlade detta till värdefullt protein. Lokala folksägner säger att de svarta fläckarna är blåmärken från nedfallande äpplen som träffat grisarna. För att fira denna ras popularitet, och dess uppskattade egenskaper, finns det en rad pubar, krogar och till och med en ölsort uppkallad efter den.

3.9   Minimikrav och förfarande för kontroll av särarten (artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007):

Certifieringen av ”Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” omfattar följande:

Stickprovskontroller av hela produktionskedjan från avels-/slutgödningsanläggningen – inklusive kontroller av slaktarnas register över slaktkroppar som mottagits från uppfödarna för att bekräfta/kontrollera köttets ursprung och säkerställa att korrekta förfaranden har följts. Alla stambokförda grisar av rasen Gloucestershire Old Spots, vars födelse har anmälts, ska vara öronmärkta i enlighet med de regler som fastställts av British Pig Association (BPA) eller motsvarande regler. Den första kontrollen ska därför bestå i att kontrollera att den slaktkropp som mottagits från slakteriet har samma öronnummer som den gris som levererats av producenten och att dessa överensstämmer med de register som finns on-line. Slaktarna måste därefter hålla detta kött avskiljt och märkt i kylrum och diskar. Om huvudet av någon anledning avlägsnas på slakteriet ska slaktkroppen kunna spåras tillbaka till uppfödaren via tatueringen på ryggen.

Kontroll av relevant avelsförenings register.

Kontroller på gårdarna för att säkerställa att den krävda produktionsmetoden följs med avseende på foder, djurtäthet, djurhållning och transport.

Kontroll av överensstämmelsen med fastställda kvalitetsnormer när det gäller vikt, slaktkropp, egenskaper osv. Dessa kontroller ska omfatta de viktigaste fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska egenskaperna hos köttet enligt produktbeskrivningen.

Kontroller av spårbarheten från slakteriet till detaljhandeln.

4.   Myndigheter eller organ som kontrollerar att produktspecifikationen följs:

4.1   Namn och adress:

Namn:

Product Authentication Inspectorate Limited

Adress:

Rowland House

65 High Street

Worthing

W. Sussex

BN11 1DN

UNITED KINGDOM

Tfn.

+44 1903237799

Fax

+44 1903204445

E-post:

enquiries@thepaigroup.com

 OffentligtImage Privat

Detta privata kontrollorgan uppfyller kraven i standard EN 45011.

4.2   Myndighetens eller organets specifika uppgifter:

Ovan nämnda kontrollmyndighet ansvarar för kontrollen av hela specifikationen.


3.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/14


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2009/C 238/08

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006. Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om ändring enligt artikel 9

”SPRESSA DELLE GIUDICARIE”

EG-nr: IT-PDO-0105-0252-23.11.2006

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen:

Produktens beteckning

Image

Beskrivning av produkten

Geografiskt område

Image

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband med området

Märkning

Nationella krav

Annat (specificera)

2.   Typ av ändring:

Image

Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändringar:

3.1   Beskrivning:

Ändringen rör fetthalten uttryckt i vikt av torrsubstansen, som först uppgavs variera ”mellan 29 och 39 %”, men som nu har höjts till ”mellan 33 och 43 %” för att ge en mer exakt beskrivning av produkten. Det ska påpekas att dessa ändrade procentangivelser på inget sätt förändrar produktens egenskaper och organoleptiska särdrag.

3.2   Bevis på ursprung:

I produktspecifikationen har artikel 4 om bevis på ursprung ändrats genom att uppgifter om spårbarhet har lagts till eftersom artikeln innehöll historiska hänvisningar när ”Spressa delle Giudicarie” beviljades skyddad ursprungsbeteckning.

De fyra sista styckena i artikel 6 i den befintliga produktspecifikationen om ”uppgifter som påvisar sambandet med den lokala omgivningen” har följaktligen strukits eftersom de rör bevis på ursprung, vilket nu har infogats i artikel 4.

I synnerhet har meningen ”namnen på styckningsföretagen anges i ett lämpligt register” i det näst sista stycket i artikel 6 i den befintliga produktspecifikationen återgetts i sin helhet i artikel 4 i den ändrade produktspecifikationen. Denna ändring påverkar inte den version av produktspecifikationen som beviljandet grundades på och innebär inte heller att styckning och förpackning binds till det fastställda området.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”SPRESSA DELLE GIUDICARIE”

EG-nr: IT-PDO-0105-0252-23.11.2006

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Namn:

”Spressa delle Giudicarie”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp (samma som i bilaga II):

Klass 1.3:

Ost

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Ursprungsbeteckningen ”Spressa delle Giudicarie” saluförs som en ost med halvkokt, fast ostmassa som har en cylindrisk form med raka eller svagt utåtbuktade sidor. Skorpan är gråbrun eller mörkt ockrafärgad. Ostmassan, som har en mycket elastisk konsistens när osten är ”ung”, är vit eller ljust halmgul och har små eller medelstora pipor. Smaken varierar från mild till välsmakande och tenderar att övergå i en knappt märkbar något bitter smak under ostens mognadsprocess. Vikten varierar mellan 7 och 10 kg, diametern är på 30–35 cm och höjden på 8–11 cm. Fetthalten uttryckt i vikt av torrsubstansen varierar mellan 33 och 43 %. Även vattenhalten varierar, nämligen mellan 32 och 40 % för en ”ung” ost till mellan 28 och 38 % för en ”lagrad” ost. Lagringstiden är på minst tre respektive sex månader.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

”Spressa delle Giudicarie” är en ost framställd av obehandlad mjölk från kor av raserna Rendena (inhemsk), Bruna (brun), Grigio Alpina (grå alpin ko), Frisona (frisisk ko) och Pezzata Rossa (rödbrokig ko). Mjölken måste härröra från två eller tre på varandra följande mjölkningar och vara delvis skummad efter naturlig separering.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Mjölkkorna utfodras med hö från permanent betesmark med övervägande gräsväxter. Mjölk från kor som endast utfodrats med gräs eller ensilage av något slag får inte användas vid framställningen av osten ”Spressa delle Giudicarie”.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Alla steg i mjölkproduktionen, ystningen och behandlingen av osten (till dess att osten är färdiglagrad) måste äga rum inom det produktionsområde som anges i punkt 4 för att garantera kvalitet, spårbarhet och kontroll.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc:

3.7   Särskilda regler för märkning:

Osten märks med uppgiften ”DOP Spressa delle Giudicarie”, som trycks in i ostens sidor en eller flera gånger, vilket måste ske med en skrift som är större än eventuella andra påskrifter på produkten. På ett annat lämpligt märke anges mejeriets och varupartiets referensnummer eller kod. Osten får säljas hel eller i bitar, men ska alltid vara försedd med ovannämnda uppgifter och eventuellt en angivelse om osten är av ”ung” eller ”lagrad” typ.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Produktionsområdet för ursprungsbeteckningen ”Spressa delle Giudicarie” är det område som omfattar dalarna Giudicarie, Chiese, Rendena och Ledro. Följande kommuner i Trento-provinsen ingår i området: Bersone, Bezzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Molina di Ledro, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena och Zuclo.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Produktionsområdet var förr i tiden begränsat till små områden i Val del Chiese och Val Rendena, men har med tiden brett ut sig över hela området för dalarna Giudicarie och Ledro, men har däremot aldrig brett ut sig till andra delar av Trentino eller den angränsande provinsen Brescia. Detta område, som har fastställts som produktionsområde för ”Spressa delle Giudicarie”, har särskilda kännetecken, bland annat berglandskapet, floran och det alpinliknande klimatet med kalla och torra vintrar och relativt svala och regniga somrar samt traditioner, seder och bruk, som till stor del bygger på jordbruks och boskapshållning. Området har en säregen flora, delvis beroende på att det finns många endemiska alpina arter som växer på de branta bergssidorna och även på de alpina betesmarkerna och ängarna, tack vare det speciella klimatet och de höga nederbördsmängderna, ibland i form av snö.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

”Spressa delle Giudicarie” kan särskiljas från andra ostar genom sin karakteristiska smak som kan variera från mild till välsmakande med en bitter smak som förändras allteftersom osten mognar, och genom ostmassan, som har en mycket elastisk konsistens när osten är ”ung”.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Produktionsområdet för osten ”Spressa delle Giudicarie” har särskilda kännetecken, bland annat berglandskapet, floran och det alpinliknande klimatet med kalla och torra vintrar och relativt svala och regniga somrar samt traditioner, seder och bruk, som till stor del bygger på jordbruks och boskapshållning.

Området har en säregen flora, delvis beroende på att det finns många endemiska alpina arter som växer på de branta bergssidorna och även på de alpina betesmarkerna och ängarna, tack vare det speciella klimatet och de höga nederbördsmängderna, ibland i form av snö.

Till följd av detta har osten, som framställs av mjölk från det fastställda geografiska området genom traditionella metoder, särskilda organoleptiska egenskaper som är märkbara i ostens utpräglade smak och arom. ”Spressa delle Giudicarie” har historiskt sett varit förknippad med traditionell, hemmagjord produktion, som tills helt nyligen främst var kopplad till den lokala ekonomin och till de typiska kostvanorna hos befolkningen i Giudicarie-området, som går århundraden tillbaka i tiden.

Osttillverkningen spelar en viktig roll på grund av ostens betydelse i kosten men bidrar även på ett avgörande sätt till den lokala ekonomin. Tack vare denna tillverkning har nämligen stora befolkningsgrupper blivit kvar i området, som därigenom inte har drabbats av den avfolkning som annars tyvärr är vanlig i bergsområden.

Enligt de senaste uppgifterna om osten ”Spressa delle Giudicarie” ligger produktionen på drygt 24 000 formar, som framställs av 2,7 miljoner liter mjölk från 150 jordbruksföretag.

De första historiska hänvisningarna till denna ost går långt tillbaka i tiden, nämligen till ”Regola di Spinale e Manez” från 1249. Senare hänvisningar till osten Spressa återfinns i ”Urbario” av Marini, där det för åren 1915 och 1916 hänvisas till ”Spressa da polenta” som en typisk ost.

Övriga hänvisningar återfinns i fakturor och produktions- och försäljningsregister för Spressa för åren 1926–1934 från ysteriet Caseificio di Coltura i Ragoli, en kommun som är belägen inom det område som anges i punkt 4 ovan.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

De italienska myndigheterna inledde det nationella förfarandet för invändningar i och med att ansökan om ändring av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Spressa delle Giudicarie” offentliggjordes i Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, allmänna serien nr 221 av den 22 september 2006.

Produktspecifikationens konsoliderade text finns på följande Internetadress:

 

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

eller

 

kan erhållas direkt från det italienska jordbruksministeriets webbplats (http://www.politicheagricole.it), där man klickar på ”Prodotti di Qualità” (kvalitetsprodukter) till vänster på skärmen och sedan på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]”.


3.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 238/18


Meddelande om en ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG – förlängning av tidsfristen

Ansökan från medlemsstat

2009/C 238/09

Den 8 juli 2009 tog kommission emot en ansökan enligt artikel 30.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (1).

Ansökan, som kommer från Italien, gäller vissa finansiella tjänster (jfr. artikel 6.2 c, fjärde strecksatsen i direktiv 2004/17/EG) inom det ansökande landet. Ansökan har offentliggjorts i EUT C 168, 21.7.2009, s. 19. Den ursprungliga tidsfristen löper ut den 9 oktober 2009.

Eftersom kommissionen behöver fler upplysningar och mer tid på sig för att utreda ärendet förlängs härmed kommissionens tidsfrist för att fatta ett beslut med tre månader, i enlighet med artikel 30.6 andra meningen.

Den slutliga tidsfristen löper således ut den 9 januari 2010.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.