ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.147.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 147

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
27 juni 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 147/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2009/C 147/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar

5

2009/C 147/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

6

2009/C 147/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate) ( 1 )

8

2009/C 147/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) ( 1 )

8

2009/C 147/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) ( 1 )

9

2009/C 147/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox) ( 1 )

9

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 147/08

Eurons växelkurs

10

2009/C 147/09

Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 16 april 2008 om ett utkast till beslut i Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards – Rapporterande medlemsstat: Förenade kungariket

11

2009/C 147/10

Förhörsombudets Slutrapport i Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards (enligt artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

13

2009/C 147/11

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 5 maj 2008 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalets funktion (Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards) ( 1 )

14

2009/C 147/12

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess 382:a möte den 18 oktober 2004 avseende ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

19

2009/C 147/13

Yttrande från Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess 383:e möte den 25 oktober 2004 avseende ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

20

2009/C 147/14

Förhörsombudets slutrapport om förfarandet i ärende COMP/F-1/38.338 – Hårda sybehör/synålar (enligt artikel 15 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

21

2009/C 147/15

Sammanfattning av Kommissionens Beslut av den 26 oktober 2004 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/F-1/38.338 – PO/Needles) [delgivet med nr K(2004) 4221]  ( 1 )

23

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Rådet

2009/C 147/16

Öppen inbjudan – Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning (COST)

26

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 147/17

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2009/C 147/01

Datum för antagande av beslutet

24.11.2008

Referensnummer för Statligt stöd

NN 68/08

Medlemsstat

Lettland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Public support measures to JSC Parex Banka

Rättslig grund

Law on Budget and Financial Management

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti, Andra tillskott av eget kapital, Mjukt lån

Budget

Totalt planerat stödbelopp 945 miljoner LVL

Stödnivå

100 %

Varaktighet

11.11.2008–11.5.2009

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum för antagande av beslutet

21.4.2009

Referensnummer för Statligt stöd

N 664/08

Medlemsstat

Ungern

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Support measure for the banking industry in Hungary

Rättslig grund

Reinforcement of the Stability of the Financial Intermediary System (2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti, rekapitalisering

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 300 miljarder forint för rekapitaliseringen och 1 500 miljarder forint för garantin

Stödnivå

Varaktighet

Rekapitaliseringen: t.o.m. den 31 mars 2009

Garantin: t.o.m. den 30 juni 2009

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Finance

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum för antagande av beslutet

11.2.2009

Referensnummer för Statligt stöd

NN 3/09

Medlemsstat

Lettland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka

Rättslig grund

The Government Regulation ‘Issuing and supervision of guarantees for bank loans’, Law on Bank takeover, Parex investment agreement, Individual decision taken by the Government

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti, Andra tillskott av eget kapital, Mjukt lån

Budget

Totalt planerat stödbelopp 2 245 miljoner LVL

Stödnivå

Varaktighet

11.11.2008–11.5.2009

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Finance

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum för antagande av beslutet

21.4.2009

Referensnummer för Statligt stöd

N 232/09

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Assets Backed Securities Scheme

Rättslig grund

Section 228 of the Banking Act 2009

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Totalt planerat stödbelopp 50 000 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

till den 22.11.2009

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

HM Treasury

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum för antagande av beslutet

7.5.2009

Referensnummer för Statligt stöd

N 244/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Commerzbank

Rättslig grund

Gesetz sur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 1 820 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Finanzmarktstabilisierungsanstalt

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/5


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall där kommissionen inte gör några invändningar

2009/C 147/02

Datum för antagande av beslutet

8.4.2009

Referensnummer för Statligt stöd

N 147/09

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Pigmeat processors hardship assistance (Northern Ireland)

Rättslig grund

The Budget Act (Northern Ireland) 2009;

European Communities Act 1972;

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982;

Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002.

Typ av stödåtgärd

Ersättning för skador som orsakats av exceptionella händelser (Artikel 87.2 b i fördraget)

Syfte

Folkhälsan och förhindra att marknaden kollapsar och konsumenterna förlorar förtroendet för marknaden. Återtagande och destruktion av irländska grisköttsprodukter efter dioxinkontaminering i Irland till följd av kontaminering av foder.

Stödform

Direkta bidrag och subventionerade tjänster.

Budget

Cirka 7 miljoner brittiska pund

Stödnivå

Upp till 100 %

Varaktighet

Ansökningar får lämnas in under perioden 13.3.2009-31.3.2009. Inga utbetalningar förväntas ske efter den 31 december 2009.

Ekonomisk sektor

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Enterprise Trade and Investment for Northern Ireland

Netherleigh Massey Avenue

Belfast

BT4 2JP

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm Konfidentiella uppgifter har tagits bort.


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/6


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2009/C 147/03

Datum för antagande av beslutet

24.3.2009

Referensnummer för Statligt stöd

N 500/08

Medlemsstat

Slovakien

Region

Západné Slovensko

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Pomoc pre Baňu Čáry a.s. (ťažba lignitu)

Rättslig grund

Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernica MH SR č. 6/2005 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v kapitole Ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, Výnosy MH SR č. 1/2005, 3/2005 a 5/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 3,85 miljoner EUR

Stödnivå

30 %

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Utvinningsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum för antagande av beslutet

13.5.2009

Referensnummer för Statligt stöd

N 98/09

Medlemsstat

Sverige

Region

Stockholms Iän, Norrbottens Iän, Kalmar Iän

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Utbildningsstöd till Scania

Rättslig grund

Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007-2013 (CCI-nummer 2007SE052PO001). Beslut av Svenska ESF-rådet, Stockholm, den 2 februari 2009, see ”bilaga B”.

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Utbildning

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år: 123,5 miljoner SEK; Totalt planerat stödbelopp 123,5 miljoner SEK

Stödnivå

53 %

Varaktighet

1.5.2009–1.11.2009

Ekonomisk sektor

Bilindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Svenska ESF-rådet

Box 220 80

SE-104 22 Stockholm

SVERIGE

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/8


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 147/04

Kommissionen beslutade den 14 maj 2009 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32009M5508. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/8


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 147/05

Kommissionen beslutade den 19 juni 2009 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32009M5523. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/9


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 147/06

Kommissionen beslutade den 27 maj 2009 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32009M5484. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/9


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 147/07

Kommissionen beslutade den 18 juni 2009 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32009M5320. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/10


Eurons växelkurs (1)

26 juni 2009

2009/C 147/08

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4096

JPY

japansk yen

134,50

DKK

dansk krona

7,4464

GBP

pund sterling

0,85430

SEK

svensk krona

10,9595

CHF

schweizisk franc

1,5275

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,0400

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,998

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

275,30

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6990

PLN

polsk zloty

4,4945

RON

rumänsk leu

4,2174

TRY

turkisk lira

2,1645

AUD

australisk dollar

1,7457

CAD

kanadensisk dollar

1,6168

HKD

Hongkongdollar

10,9245

NZD

nyzeeländsk dollar

2,1795

SGD

singaporiansk dollar

2,0493

KRW

sydkoreansk won

1 805,28

ZAR

sydafrikansk rand

11,1439

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,6329

HRK

kroatisk kuna

7,2860

IDR

indonesisk rupiah

14 407,13

MYR

malaysisk ringgit

4,9794

PHP

filippinsk peso

67,921

RUB

rysk rubel

43,8580

THB

thailändsk baht

47,997

BRL

brasiliansk real

2,7210

MXN

mexikansk peso

18,5461

INR

indisk rupie

67,8020


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/11


Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 16 april 2008 om ett utkast till beslut i Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

Rapporterande medlemsstat: Förenade kungariket

2009/C 147/09

1.

Rådgivande kommittén anser att transaktionen utgör en koncentration enligt artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning.

En minoritet avstår från att rösta.

2.

Rådgivande kommittén är enig med kommissionen om att den anmälda transaktionen har en gemenskapsdimension enligt artiklarna 1 och 4 i EG:s koncentrationsförordning.

En minoritet avstår från att rösta.

3.

Rådgivande kommittén instämmer i att den relevanta produktmarknaden i detta ärende bör definieras på följande sätt:

Det är lämpligt att skilja mellan olika typer av fartyg inom den kommersiella varvsindustrin som helhet.

Kemikalie- och oljetankfartyg och produkttankfartyg bör betraktas som två separata marknader eller som en enda produktmarknad. Frågan kan lämnas obesvarad i detta fall.

Kryssningsfartyg och färjor bör betraktas som två separata marknader eller som en enda produktmarknad. Frågan kan lämnas obesvarad i detta fall.

Kommissionen bör rikta in sin analys på kryssningsfartyg över 30 000 bruttoton, som är det segment där Aker Yards bedriver verksamhet. Det är i detta fall inte nödvändigt att skilja mellan olika marknader för kryssningsfartyg i olika storlekar.

Frågan om huruvida tillverkning av fartygsmotorer bör delas upp i mindre segment kan lämnas obesvarad i detta fall.

En minoritet avstår från att rösta.

4.

Rådgivande kommittén instämmer i att de geografiska marknaderna för byggnation av kommersiella fartyg och för tillverkning av fartygsmotorer i detta fall är världsomfattande.

En minoritet avstår från att rösta.

5.

Rådgivande kommittén instämmer i att den planerade transaktionen inte kommer att ha till direkt resultat att Aker Yards ställning på marknaden för byggnation och leveranser av kryssningsfartyg stärks, eftersom det inte finns någon horisontell överlappning.

En minoritet avstår från att rösta.

6.

Rådgivande kommittén instämmer i att förlusten av STX som en potentiell konkurrent inom byggnation och leverans av kryssningsfartyg inte skulle ha någon betydande konkurrenshämmande effekt.

En minoritet avstår från att rösta.

7.

Rådgivande kommittén instämmer i att STX finansiella ställning inte är sådan att den sammanslagna enheten skulle bli dominerande på marknaden för byggnation av kryssningsfartyg, oavsett om de finansiella instrument som de klagande hänvisar till utgör före detta eller aktuella bidrag från den sydkoreanska staten.

En minoritet avstår från att rösta.

8.

Rådgivande kommittén instämmer i att även om det fanns bevis för att den sammanslagna enheten sannolikt skulle få bidrag till att finansiera produktionen i framtiden som den klagande hävdar, så är det inte sannolikt att det på något betydelsefullt sätt skulle öka den sammanslagna enhetens finansiella styrka, vilket förklaras ingående i beslutet.

En minoritet avstår från att rösta.

9.

Rådgivande kommittén instämmer i att köparna av kryssningsfartyg är stora och mer kvalificerade och, med dagens marknadsstruktur, sannolikt har möjlighet att motverka eventuellt konkurrenshämmande beteende efter koncentrationen.

En minoritet avstår från att rösta.

10.

Rådgivande kommittén instämmer i att den planerade transaktionen inte kommer att ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens om kryssningsfartyg och färjor tillsammans, eller om färjor separat.

En minoritet avstår från att rösta.

11.

Rådgivande kommittén instämmer i att den planerade transaktionen inte kommer ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens om produkttankfartyg.

En minoritet avstår från att rösta.

12.

Rådgivande kommittén instämmer i att de vertikala förbindelser som skapas genom den planerade transaktionen inte kommer att ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens på de olika marknaderna för kommersiella fartyg, särskilt marknaderna för kryssningsfartyg och färjor.

En minoritet avstår från att rösta.

13.

Rådgivande kommittén instämmer i att den planerade transaktionen inte kommer ge upphov till ett påtagligt hinder för effektiv konkurrens om sjötransporter av gods.

En minoritet avstår från att rösta.

14.

Kommittén är enig med kommissionen om att koncentrationen bör förklaras förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet.

En minoritet avstår från att rösta.


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/13


Förhörsombudets Slutrapport i Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards

(enligt artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

2009/C 147/10

Den 16 november 2007 tog kommissionen emot en anmälan om ett förslag till koncentration i enlighet med artikel 4 i koncentrationsförordningen, genom vilken STX Corporation (STX) genom förvärv av aktier skulle komma att förvärva kontroll över hela Aker Yards A.S.A. (Aker).

Den föreslagna koncentrationen ledde under undersökningens första fas till konkurrensfarhågor, vilket föranledde kommissionen att den 20 december 2007 fatta beslut om att inleda förfarandet i enlighet med artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen.

Den anmälande parten begärde inte att få tillgång till viktiga dokument i enlighet med GD Konkurrens bästa praxis för genomförande av förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer (Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings).

Efter en grundlig marknadsundersökning kunde kommissionen fastställa att den föreslagna transaktionen inte påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens på den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av denna och att transaktionen därför är förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet. Följaktligen sändes inget meddelande om invändningar till den anmälande parten.

Undertecknad har under förfarandets gång inte tagit emot några frågor eller framställningar från parterna i ärendet.

Beslut om undantag

Den 5 mars 2008 begärde STX ett undantag från begäran om dispens i enlighet med artikel 7.3 i koncentrationsförordningen. Den 10 mars 2008 upprepade STX begäran på grundval av den utveckling som hade ägt rum sedan det lämnat sin första begäran. Den 19 mars 2008 beviljade kommissionen, på vissa villkor, det begärda undantaget från de skyldigheter som anges i artikel 7.1 i koncentrationsförordningen.

Begäran om tillgång till handlingarna i ärendet från tredje parter

Den 1 april 2008 upprepade en tredje part, Fincantieri-Cantieri Navali S.p.A (Fincantieri) sin begäran, genom en skrivelse till vice generaldirektören i GD Konkurrens, om att bevilja den tillgång till handlingarna i ärendet. Undertecknad tog den 9 april 2008 emot en liknande begäran, i vilken det påstods att en vägran att ge tillgång utgjorde ett brott mot Fincantieris rätt att höras. Genom en skrivelse av den 14 april 2008 lämnade vice generaldirektören ett motiverat svar på Fincantieris skrivelse av den 1 april 2008, där slutsatsen drogs att Fincantieri, som tredje part, inte var berättigad att få tillgång till handlingarna i detta ärende. Undertecknad skrev den 15 april 2008 till Fincantieri och bekräftade att den bedömning som GD Konkurrens hade gjort var korrekt. Jag bekräftade också att enligt undertecknads åsikt hade Fincantieri, som en berörd tredje part, på grundval av skriftliga inlagor och muntliga kontakter med kommissionens generaldirektorat under förfarandet, fått komma till tals i detta ärende.

Ärendet föranleder inga särskilda anmärkningar vad beträffar parternas rätt att bli hörda.

Bryssel den 22 april 2008.

Karen WILLIAMS


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/14


SAMMANFATTNING AV KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 maj 2008

om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalets funktion

(Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards)

(Endast den engelska versionen av beslutet är giltig)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 147/11

Den 5 maj 2008 antog kommissionen ett beslut i ett koncentrationsärende enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, särskilt artikel 8.1 i den förordningen. En icke-konfidentiell version av beslutets fullständiga text finns på ärendets giltiga språk och kommissionens arbetsspråk på GD Konkurrens webbplats:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Sammanfattningen är endast en enkel beskrivning av de viktigaste inslagen i beslutet. Den saknar rättsverkan och är endast avsedd som information.

I.   INLEDNING

1.

Den 16 november 2007 tog kommissionen emot en anmälan om ett förslag till koncentration genom vilken STX Corporation (”STX”, Sydkorea) anmälde sitt förvärv av kontroll över Aker Yards A.S.A. (”Aker Yards”, Norge) genom förvärv av aktier.

2.

Kommissionen fann att den föreslagna transaktionen utgjorde en koncentration enligt artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004.

3.

STX är ett sydkoreanskt holdingbolag med verksamhet inom tre huvudområden: fartygsbyggnad och marin utrustning (inbegripet motorer), sjöfart och logistik samt energi och byggverksamhet. Inom ramen för sin varvsverksamhet formger och bygger STX olika typer av handelsfartyg. STX har för närvarande två varv i Sydkorea och ett under uppbyggnad i Kina.

4.

Aker Yards är ett norskt företag verksamt inom varvsindustrin och specialiserat på att bygga avancerade fartyg, bland annat kryssningsfartyg och färjor, handelsfartyg, fartyg som används vid offshore-produktion och specialfartyg. Kryssningsfartyg och färjor stod för omkring 44 % av Aker Yards totala försäljning under 2006. Aker Yards äger 18 varv i olika europeiska länder, Vietnam och Brasilien.

5.

Den anmälda transaktionen innebär att STX förvärvar ett minoritetsinnehav på 39,2 % i Aker Yards efter en två dagar lång så kallad book-building-process på Oslobörsen i den mening som avses i artikel 7.3 i koncentrationsförordningen. Därför måste kommissionen godkänna att STX utnyttjar de rösträtter som följer med dess aktier i Aker Yards.

6.

Med tanke på Aker Yards aktieägarstruktur och utnyttjande av rösträtter vid de tre senaste bolagsstämmorna är det mycket sannolikt att minoritetsinnehavet på 39,2 % kommer att ge STX möjlighet att utnyttja en majoritet av rösträtterna för att i praktiken förvärva effektiv kontroll över Aker Yards. Transaktionen utgör därför en koncentration enligt artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning.

7.

Efter att ha granskat anmälan beslutade kommissionen den 20 december 2007 att inleda ett förfarande enligt artikel 6.1 c i koncentrationsförordningen.

8.

Kommissionen konstaterade att den anmälda koncentrationen inte påtagligt kommer att hämma en effektiv konkurrens på den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av denna, och därför kan förklaras förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet. Den 5 maj 2008 förklarade kommissionen därför koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden enligt artikel 8.1 i koncentrationsförordningen och artikel 57 i EES-avtalet.

II.   RELEVANTA MARKNADER

A.   Relevanta produktmarknader

Civil varvsindustri

9.

Parterna har överlappande verksamhet inom civil varvsindustri. Det gäller följande fartygskategorier: containerfartyg och fartyg som fraktar flytande naturgas (LNG) (dessa två marknader berörs inte av transaktionen), kemikalietankfartyg, oljetankfartyg och produkttankfartyg. Dessutom är Aker Yards en stor aktör när det gäller kryssningsfartyg och färjor.

Produkttankfartyg och kemikalie- och oljetankfartyg

10.

Den anmälande parten anförde att kemikalie- och oljetankfartyg och produkttankfartyg i praktiken kan frakta olika typer av ämnen och att de därför kan betraktas som en enda relevant produktmarknad. Undersökningen har visat att det finns en hög grad av utbytbarhet på efterfrågesidan. Frågan om huruvida kemikalie- och oljetankfartyg och produkttankfartyg bör anses utgöra en enda produktmarknad eller separata marknader kan dock lämnas därhän, eftersom transaktionen inte leder till några konkurrensproblem oberoende av vilken marknadsdefinition som används.

Passagerarfartyg

11.

I beslutet Aker Yards/Chantiers de l’Atlantique gjorde kommissionen åtskillnad mellan marknaden för kryssningsfartyg och marknaden för färjor från marknaden för den civila varvsindustrin som helhet på grund av faktorer både på efterfråge- och utbudssidan. De anmälande parterna godtar denna åtskillnad. Marknadsundersökningen har inte visat att kommissionen borde avvika från sin tidigare praxis i detta hänseende.

12.

När det gäller kryssningsfartyg visade marknadsundersökningen att små kryssningsfartyg med en kapacitet under 20 000–30 000 bruttoton utgör en annan marknad än medelstora och stora kryssningsfartyg över 30 000 bruttoton, såsom konstaterades redan i ovannämnda beslut. Aker Yards är verksamt endast i segmentet över 30 bruttoton och därför har denna marknad beaktats vid konkurrensbedömningen i detta ärende. Det är dock inte nödvändigt att avgöra denna fråga slutgiltigt, eftersom resultatet inte skulle påverka konkurrensbedömningen.

13.

Vid konkurrensbedömningen i samband med denna transaktion har följande relevanta produktmarknader beaktats: i) kryssningsfartyg, ii) färjor och iii) kemikalie- och oljetankfartyg och produkttankfartyg (beaktas antingen separat eller som en enda marknad).

Tillverkning av fartygsmotorer

14.

STX ägnar sig också åt tillverkning av fartygsmotorer genom sina dotterbolag Engine Co., Ltd. och STX Heavy Industries Co., Ltd.

15.

Enligt den anmälande parten utgör marknaden för framdrivning av fartyg en enda produktmarknad, eftersom det i allmänhet är tekniskt möjligt att byta motorer mellan alla typer av civila fartyg och eftersom de flesta tillverkarna tillverkar alla typer av marina motorer. Det enda undantag som den anmälande parten nämner är speciella motorer som kan drivas med två bränslen och som är avsedda för LNG-fartyg. Marknadsundersökningen visade att motorer för framdrivning av fartyg kan delas in i två huvudkategorier beroende på vilket bränsle som används för framdrivningen, nämligen dieselmotorer och dubbelbränslemotorer. I detta ärende är det emellertid inte nödvändigt att exakt definiera produktmarknaden.

B.   Relevanta geografiska marknader

16.

Den anmälande parten har anfört att den relevanta geografiska marknaden för civil varvsindustri och för fartygsmotorer är världsomfattande. Kommissionens marknadsundersökning stödjer parternas uppfattning.

III.   KONKURRENSBEDÖMNING

17.

De farhågor som behandlades under marknadsundersökningen gällde främst transaktionens påverkan på marknaden för kryssningsfartyg och färjor. Farhågorna grundades på att STX skulle försvinna som potentiell ny aktör och på de fördelar som STX skulle ha jämfört med andra varv i form av bidrag från den sydkoreanska regeringen, andra kostnadsfördelar och dess vertikala integrering i produktionen av fartygsmotorer. Detta skulle STX kunna utnyttja till underprissättning, vilket skulle leda till att de nuvarande konkurrenterna marginaliserades. Slutligen skulle en dominerande ställning skapas, vilket skulle ha konkurrenshämmande effekter på marknaden. Dessa farhågor behandlas nedan.

Marknaden för kryssningsfartyg

Försvinner STX som potentiell ny aktör?

18.

Granskningen har visat att STX inte har kommit särskilt långt när det gäller att gå in på marknaden för kryssningsfartyg, och förväntas inte bli någon betydande konkurrent inom den närmaste tiden. Kommissionen har under sin granskning fått uppgift om att STX har lämnat anbud på ett kryssningsfartyg vid ett anbudsförfarande som organiserades av Saga Lines. Detta är skälet till att vissa marknadsaktörer förknippar STX med marknaden för kryssningsfartyg. STX deltagande i det anbudsförfarandet begränsades dock till att lämna in några inledande dokument och anbudet var mer ett sätt att börja lära sig marknaden för ett eventuellt senare marknadsinträde. Granskningen har visat att STX inte har deltagit i något annat anbudsförfarande, inte har haft inledande kontakter eller samtal om att bygga ett kryssningsfartyg. Marknadsaktörerna uppfattar i allmänhet inte STX som en faktisk konkurrent, utan mer som en potentiell ny aktör tillsammans med en rad andra asiatiska varv. Sammanfattningsvis kan man konstatera att STX inte har bättre förutsättningar än en rad andra asiatiska varv att gå in på marknaden för kryssningsfartyg.

19.

Dessutom har marknadsundersökningen visat att det finns tillräckligt många andra potentiella konkurrenter som har minst lika bra förutsättningar som STX att gå in på marknaden för kryssningsfartyg, till exempel andra asiatiska varv som Mitsubishi (Japan) och koreanska företag som Samsung och Daewoo. Mitsubishi har redan tidigare byggt kryssningsfartyg, och 2004 levererade företaget två stora kryssningsfartyg. De andra koreanska varven har hittills (liksom STX) ännu inte fått någon order på kryssningsfartyg, men undersökningen har visat att de koreanska varven, särskilt Samsung och Daewoo, av andra marknadsaktörer betraktas som de mest troliga nya aktörerna på marknaden.

20.

Med tanke på att STX för närvarande inte utövar något betydande konkurrenstryck på marknaden för kryssningsfartyg, finns det inte någon anledning att tro att företaget skulle bli en effektiv konkurrent inom den närmaste framtiden, och eftersom det efter koncentrationen kommer att finnas tillräckligt många andra potentiella nya aktörer, kommer den föreslagna koncentrationen inte att påtagligt hämma en effektiv konkurrens på marknaden för kryssningsfartyg till följd av att en potentiell konkurrent försvinner.

Konkurrensproblem på grund av bidrag

21.

Under marknadsundersökningen framfördes klagomål på att den sammanslagna enheten, förutom fördelar som låga kostnader för arbetskraft, energi och stål, också skulle få bidrag från den koreanska staten. Sådana otillåtna bidrag skulle kunna användas för underprissättning, vilket skulle leda till att de befintliga konkurrenterna marginaliserades och i sista hand till att en dominerande ställning skapades på marknaden för kryssningsfartyg. Den klagande hävdade att kommissionen är skyldig att beakta statligt stöd i samband med kontrollen av företagskoncentrationer och att den måste göra en oberoende bedömning av om statligt stöd har beviljats eller inte.

22.

Kostnaderna för arbetskraft, energi och stål varierar geografiskt och alla konkurrenter har möjlighet att utnyttja kostnadsfördelar genom att lägga tillverkningen på en plats med låga kostnader. Dessa fördelar beror därför inte på koncentrationen i sig. När det gäller de påstådda bidragen bör man lägga märke till att de finansiella transaktioner som den klagande hänvisar till – som inte har något samband med koncentrationen – inte kan klassificeras som uppenbara bidrag. Det bör också påpekas att WTO, som är det organ som har behörighet att bedöma påstådda bidrag i länder utanför EU, för närvarande inte har något pågående förfarande mot Korea om bidrag till varvsindustrin. I samband med den här granskningen har det därmed inte fastställts att de finansiella transaktioner som den klagande har angivit utgör bidrag (1).

23.

Även om redan bristen på bevis för att det förekommit bidrag är ett tecken på att det inte finns skäl att anta att den sammanslagna enhetens finansiella ställning har stärkts, vidtogs ytterligare åtgärder för att utvärdera sannolikheten och de potentiella effekterna av genomförda och kommande finansiella transaktioner. Denna undersökning visade att även om de angivna transaktionerna innehöll inslag av bidrag, skulle de i alla händelser inte påverka den sammanslagna enhetens finansiella ställning i någon betydande omfattning.

24.

Den klagande uppgav att STX tidigare fått bidrag i form av i) program till stöd för tekniskt kunnande, och ii) förmånliga villkor för ett särskilt lån. Marknadsundersökningen visade dock att det särskilda forskningsprogrammet avsåg flera projekt och deltagare. Endast en mycket liten del skulle kunna tilldelas STX varvsverksamhet. Dessutom beviljades det lån som den klagande har hänvisar till av ett bankkonsortium i vilket även privata banker deltog. Eftersom alla konsortiemedlemmarna beviljade samma belopp på samma villkor, är det vid första påseendet osannolikt att delar av lånet skulle ha kunnat vara bidrag. Eftersom bidraget i alla händelser endast skulle täcka skillnaden mellan marknadsräntan och den subventionerade räntan skulle det sannolikt inte stärka den sammanslagna enhetens finansiella ställning.

25.

De påstådda framtida bidragen skulle enligt den klagande främst ges i form av lån före leverans och garantier om förskottsbetalning för den sammanslagna enhetens fartygsbyggnadsprojekt, och de skulle betalas ut genom KEXIM, den statsägda koreanska exportbanken. Marknadsundersökningen visade att det är vanligt att varv över hela världen, även Europa, använder den typen av instrument för att finansiera sitt rörelsekapital. Dessutom är det osäkert om de bidrag som påstås ha konkurrenshämmande effekter någonsin kommer att beviljas, eftersom det omöjligt att förutsäga vilka beslut den koreanska regeringen i framtiden kommer att fatta om bidrag till varvsindustrin. Ett tidigare WTO-förfarande har dessutom bekräftat att KEXIMS program inte i sig innehåller inslag av bidrag. Det finns därför inte några bevis för att Korea i framtiden kommer att ge bidrag till den sammanslagna enheten i strid med sina skyldigheter som medlem i WTO.

Även om det skulle förekomma otillåtna bidrag skulle STX inte kunna utöva marknadsmakt på marknaden för kryssningsfartyg

26.

Kommissionen har också bedömt om STX skulle kunna utöva marknadsmakt på marknaden för kryssningsfartyg om företaget fick de påstådda bidragen.

27.

De viktigaste finansiella indikatorer som lämnats av STX och den klagande visar att STX finansiella ställning inte har stärkts i någon betydande omfattning (och inte kommer att stärkas till följd av transaktionen).

28.

Kommissionen anser att det påstådda bidraget till finansieringsinstrument endast skulle ge den sammanslagna enheten möjlighet att sänka priset på de prototypfartyg som byggs vid anläggningarna i Korea på grund av lägre finansieringskostnader till följd av lägre räntor och garantiavgifter. Även om man antar att de finansiella instrumenten skulle ges på villkor som var förmånligare än marknadsvillkoren, skulle de kostnadsminskningar som bidragen skulle leda till vara mycket små i förhållande till de sammanlagda kostnaderna för att bygga ett kryssningsfartyg. Denna kostnadsminskning är inte tillräcklig för att leda till systematisk underprissättning som i sin tur skulle leda till en monopolisering av marknaden för kryssningsfartyg.

29.

Marknadsundersökningen har också visat att det är osannolikt att detta skulle hända. Följande faktorer är särskilt viktiga: i) den sammanslagna enheten har för närvarande inte någon större marknadsmakt (Aker Yards marknadsandel på marknaden för kryssningsfartyg är [30–35] %, medan Fincantieri har [40–45] % och Meyer-Werft [20–30] %, ii) kunderna är stora och avancerade företag (de fyra största kunderna är Carnival, MSC och STAR/NCL, som står för omkring 80 % av den globala efterfrågan på kryssningsfartyg), som kommer att kunna motverka eventuellt konkurrenshämmande beteende, och iii) konkurrenterna kommer att ha möjlighet att reagera och att i yttersta fall hota med återinträde på marknaden.

Slutsatser om marknaden för kryssningsfartyg

30.

Mot denna bakgrund drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen inte ger upphov till konkurrensproblem när det gäller byggande av kryssningsfartyg.

Byggande av färjor

31.

Vid den fördjupade marknadsundersökningen analyserades också koncentrationens eventuella effekter på färjemarknaden, där Aker Yards är en av de stora aktörerna och STX ännu inte har någon verksamhet. Det finns flera skillnader mellan färjemarknaden och marknaden för kryssningsfartyg. Marknaden för kryssningsfartyg är starkt koncentrerad, medan det på färjemarknaden finns många aktörer. Förutom Aker Yards (med en marknadsandel på omkring [10–15] %) finns det ett stort antal andra varv på marknaden, till exempel Fincantieri, Flensburger, Visentini, Auania, Barreras och många fler, bland annat japanska Mitsubishi och koreanska Hyundai, Samsung och Daewoo, vilket gör det mycket osannolikt att koncentrationen skulle ha några konkurrenshämmande effekter.

32.

STX har hittills inte byggt några färjor och inte heller fått några kontrakt på att bygga sådana. Även om STX skulle vara en potentiell ny aktör, skulle det inte leda till några större förändringar i marknadsstrukturen. Det finns därför inte någon anledning att tro att det faktum att STX försvinner som potentiell ny aktör påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens på färjemarknaden.

Byggande av produkttankfartyg

33.

Om produkttankfartyg skulle betraktas som en produktmarknad tillsammans med kemikalie- och oljetankfartyg skulle de båda företagens sammanlagda marknadsandel under perioden 2004–2007 vara 14,75 % sett till leveranser räknat i ton och 11 % sett till beställningar räknat i ton. Även om man utgick från en snävare definition av produktmarknaden (en marknad endast för produkttankfartyg) skulle parternas sammanlagda marknadsandel ligga under 15 % (med en överlappning på endast 1,5 %).

34.

På grundval av transaktionens begränsade effekter på den här marknaden och resultaten av marknadsundersökningen drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen inte ger upphov till konkurrensproblem när det gäller byggande av produkttankfartyg.

Vertikala aspekter

Tillverkning av dieselmotorer för framdrivning av fartyg

35.

Under marknadsundersökningen har det framförts vissa farhågor om eventuella negativa effekter till följd av de vertikala förbindelser som skulle skapas genom transaktionen, eftersom STX är verksamt inom tillverkning av marina motorer.

36.

Marknadsundersökningen visade att marknaden för marina motorer i allmänhet inte är koncentrerad. På den övergripande marknaden för dieselmotorer var STX andel av världsmarknaden år 2007 omkring [15–20] %. Till de största konkurrenterna hörde Wärtsilä [15–20] %, Yanmar [15–20] %, Daihatsu [25–30] %, Doosan [5–10] % och Mitsui [5–10] %.

37.

STX varken tillverkar eller säljer motorer till kryssningsfartyg, ett segment som domineras av två företag, nämligen MAN B&W Diesel Group (nedan kallat MAN) och Wärtsilä Corporation (nedan kallat Wärtsilä). STX kan inte med sin egen teknik tillverka motorer som kan användas i kryssningsfartyg eller färjor och har aldrig, varken direkt eller indirekt, levererat sådana motorer. STX använder i första hand teknik som licensierats av MAN för att tillverka motorer till civila fartyg. I enlighet med licensavtalet har STX aldrig, varken direkt eller indirekt, tillverkat eller levererat motorer som skulle kunna användas i kryssningsfartyg eller färjor. Kommissionen drar därför slutsatsen att STX för närvarande inte skulle kunna leverera motorer till sina egna kryssningsfartyg.

38.

Kommissionen drar slutsatsen att de vertikala förbindelser som skapas genom transaktionen sannolikt inte kommer att ge upphov till konkurrensproblem på marknaden för kryssningsfartyg.

Sjötransporter

39.

Genom dotterbolaget STX Pan Ocean är STX verksamt inom sjötransporter, främst med torrlasttankfartyg.

40.

Den anmälande parten har uppgivit att STX på den globala marknaden för sjötransporter av torrlast hade en marknadsandel på [0–5] % under perioden 2004–2007. Med tanke på att varvsmarknaderna är världsomfattande och att fartyg upphandlas på global nivå, ger STX mycket begränsade andel av sjötransportmarknaderna i efterföljande led inte upphov till farhågor om eventuella kunders avskärmning av den sammanslagna enhetens konkurrenter på varvsmarknaden i föregående led.

IV.   SLUTSATS

41.

Kommissionen har beslutat att inte invända mot den anmälda transaktionen och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalet. Detta beslut antas genom tillämpning av artikel 8.1 i förordning (EG) nr 139/2004.


(1)  Till skillnad från vad den klagande anser är kommissionen inte skyldig att göra en parallell, oberoende analys för att fastställa om det är fråga om bidrag – jämförbar med ett förfarande om statligt stöd enligt artikel 88 i EG-fördraget – i samband med ett koncentrationsförfarande, särskilt inte om de påstådda bidragen har beviljats av ett land som inte är medlem i EU. Den rättspraxis (framför allt domen i målet RJB Mining) som antyder att även stöd som förmodas vara statligt stöd måste beaktas vid förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer gäller mycket speciella förhållanden, där kommissionen samtidigt genomförde förfaranden om koncentrationskontroll och statligt stöd, vilket inte gäller i detta fall. Se mål T-156/98, RJB Mining mot kommissionen, REG 2001, s. II-337.


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/19


Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess 382:a möte den 18 oktober 2004 avseende ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

2009/C 147/12

1.

Rådgivande kommittén instämmer i kommissionens slutsats vad gäller de relevanta marknaderna.

2.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att de som detta utkast till beslut riktar sig till har deltagit i avtal eller samordnade förfaranden i den mening som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget.

3.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att avtalen och de samordnade förfarandena hade till syfte eller resultat att begränsa konkurrensen i den mening som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget.

4.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att de som detta utkast till beslut riktar sig till har deltagit i en enda fortlöpande överträdelse av artikel 81.1 i EG-fördraget.

5.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att avtalen och de samordnade förfarandena avsevärt har påverkat handeln mellan EU:s medlemsstater.

6.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionens bedömning av artikel 81.3 i EG-fördraget.

7.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att artikel 7 i förordning (EG) nr 1/2003 bör tillämpas i detta fall.

8.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om överträdelsens allvar och varaktighet.

9.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om att det inte föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter.

10.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om tillämpningen av kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden.

11.

Rådgivande kommittén rekommenderar att detta yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

12.

Rådgivande kommittén uppmanar kommissionen att ta hänsyn till alla övriga synpunkter som lämnats under diskussionens gång.


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/20


Yttrande från Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess 383:e möte den 25 oktober 2004 avseende ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

2009/C 147/13

1.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om böternas grundbelopp med hänsyn till:

a)

hur allvarliga överträdelserna är

b)

hur länge överträdelserna pågått.

2.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om nedsättningen av bötesbeloppen på grundval av kommissionens meddelande från 1996 om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden.

3.

Rådgivande kommittén instämmer med kommissionen om de slutgiltiga bötesbeloppen.

4.

Rådgivande kommittén rekommenderar att detta yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.

Rådgivande kommittén uppmanar kommissionen att ta hänsyn till alla övriga synpunkter som lämnats under diskussionens gång.


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/21


Förhörsombudets slutrapport om förfarandet i ärende COMP/F-1/38.338 – Hårda sybehör/synålar

(enligt artikel 15 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

2009/C 147/14

Utkastet till beslut i det föreliggande ärendet föranleder följande anmärkningar.

Ärendet uppkom till följd av att en företrädare för företaget Entaco Ltd tillhandahöll kommissionen vissa upplysningar och att kommissionen den 7–8 november 2001 utförde en undersökning enligt artikel 14.3 i förordning nr 17 (1) hos flera gemenskapstillverkare av hårda och mjuka sybehör och hos den tyska sammanslutningen för tillverkare av kopplings- och fästteknikprodukter, VBT (Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik). I samband med denna undersökning och efterföljande utredningar på grundval av artikel 11 i förordning nr 17 fick kommissionen tag i skriftlig bevisning för att följande företag hade begått en överträdelse av artikel 81.1 i EG-fördraget i form av avtal och samordnade förfaranden:

William Prym GmbH & Co. KG och Prym Consumer GmbH & Co. KG (nedan kallade ”Prym”), Coats plc (nu Coats Holdings Ltd) och J & P Coats Ltd (nedan kallade ”Coats”) samt Entaco Group Ltd och Entaco Ltd. (nedan kallade ”Entaco”).

Den 15 mars 2004 skickade kommissionen ett meddelande om invändningar till Prym, Entaco och Coats, i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 2842/98 (2), vilket mottogs av Entaco den 16 mars 2004 och av Coats and Prym den 17 mars 2004. Tidsfristen för svar på meddelandet om invändningar var den 13 maj 2004. Coats och Prym beviljades emellertid en förlängning av tidsfristen, till och med den 28 maj 2004.

Kommissionen mottog Entacos svar den 5 maj 2004 och Coats och Pryms svar den 28 maj 2004.

Kommissionen gav företagen tillgång till sina handlingar i ärendet genom att skicka dem en cd-rom innehållande dessa handlingar. Parterna mottog denna den 26 mars 2004.

Coats begärde i skrivelser av den 13 april 2004 och den 5 maj 2004 att få tillgång till kompletterande uppgifter i kommissionens ärendehandlingar, med motiveringen att vissa handlingar som kopierats hos Prym och VBT kunde vara av betydelse för Coats försvar. Coats anförde även kritik mot att vissa stycken i meddelandet om invändningar hade redigerats trots att de gällde handlingar som var av betydelse för företaget.

Undertecknad gick i skrivelser av den 3 och den 7 maj 2004 med på att i stort sett alla handlingar som kopierats hos Prym kunde överföras till Coats. (Prym hade för övrigt vid det laget gått med på att dokumenten i fråga var icke-konfidentiella.) Jag lovade också att i stort sett alla textstycken som Coats hänvisat till i sina framställningar skulle återinföras. Den behöriga avdelningen inom kommissionen gav några dagar senare företaget tillgång till de kompletterande uppgifterna.

I fråga om de handlingar som kopierats hos VBT företrädde jag den uppfattningen att kopplingen mellan dessa och det föreliggande ärendet inte var tillräckligt stark för att motivera utlämning av handlingarna. Jag gick därför inte med på Coats begäran. Coats gjorde inga invändningar mot detta.

På begäran av parterna hölls den 18 juni 2004 en muntlig hearing i ärendet.

Var och en av parterna erhöll därefter en icke-konfidentiell version av de andra parternas svar. Samtliga parter underrättades därvid om att svaren kunde anses innehålla ny bevisning beträffande anklagelsepunkterna i meddelandet om invändningar. Parterna fick fyra veckor på sig att inkomma med ytterligare synpunkter efter det att de mottagit svaren.

Coats skickade den 28 juli ytterligare handlingar till svar på ett antal frågor som tagits upp eller klargjorts vid den muntliga hearingen. Prym gjorde detsamma den 30 juli 2004.

Coats skickade den 19 augusti 2004 ett meddelande till kommissionen innehållande en sammanfattning av företagets viktigaste invändningar mot kommissionens argument i ärendet.

Det utkast till beslut som läggs fram för kommissionen omfattar enbart sådana invändningar som parterna har givits tillfälle att yttra sig om.

Mot bakgrund av detta anser jag att parternas rätt att bli hörda har iakttagits till fullo i detta ärende.

Bryssel den 19 oktober 2004.

Karen WILLIAMS


(1)  Förordning nr 17, av den 6 februari 1962, Första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 (EGT 13, 21.2.1962, s. 204).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 2842/98 av den 22 december 1998 om hörande av parter i vissa förfaranden enligt artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget (EGT L 354, 30.12.1998, s. 18).


27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/23


SAMMANFATTNING AV KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 oktober 2004

om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget

(Ärende COMP/F-1/38.338 – PO/Needles)

[delgivet med nr K(2004) 4221]

(Endast de engelska och tyska versionerna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 147/15

1.   INLEDNING OCH ÖVERTRÄDELSER

Tre företag och deras respektive dotterbolag – William Prym GmbH & Co. KG och Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd och J & P Coats Ltd, Entaco Ltd och Entaco Group Ltd – ingick en rad skriftliga, formellt bilaterala avtal mellan den 10 september 1994 (”ramavtalet” undertecknades i juni men trädde inte i kraft förrän den 10 september 1994) och 31 december 1999, som i själva verket motsvarade ett trepartsavtal, enligt vilket dessa företag delade upp eller bidrog till en uppdelning av produktmarknader (genom segmentering av den europeiska marknaden för sybehörsprodukter) och geografiska marknader (genom segmentering av den europeiska marknaden för nålar). Dessutom deltog dessa företag i bilaterala eller trilaterala överläggningar mellan den 10 maj 1993 och den 8 november 2001 (Coats deltagande inskränkte sig till förberedande möten). Dessa samordnade förfaranden innebär en överträdelse mot artikel 81.1 i EG-fördraget och har haft följande syfte och resultat:

I fallen William Prym GmbH & Co. KG och Prym Consumer GmbH & Co. KG samt Entaco Ltd och Entaco Group Ltd:

Uppdelning av den europeiska marknaden för sybehör genom en begränsning av Entaco Ltds affärsverksamhet till handarbets- och specialnålsbranschen, vilket i praktiken innebär en uppdelning av produktmarknaden mellan dels handarbets- och specialnålsbranschen, dels de större marknaderna för nålar och andra sybehörsmarknader.

Segmentering av den europeiska marknaden för nålar genom en begränsning av Entaco Ltd till Storbritannien, Irland och (delar av) Italien samt genom att förhindra företaget från att ta sig in på de kontinentaleuropeiska marknaderna för nålar (med undantag för redan pågående försäljning av egna märken), vilket på ett effektivt sätt reserverade dessa marknader för William Prym GmbH & Co. KG och dess dotterbolag, vilket i praktiken innebär geografisk marknadsuppdelning.

I fallen Coats Holdings Ltd och J & P Coats Ltd:

Företagens eget nålmärke (Milward) har i detaljhandelsledet skyddats från konkurrens från Entaco Ltd genom i) ett exklusivt leverans- och försäljningsavtal med Entaco Ltd som gäller Storbritannien och (delar av) Italien och ii) genom Entaco Ltds skyldighet att följa det avtal om geografisk marknadsuppdelning som företaget ingått med William Prym GmbH & Co. KG och dess dotterbolag.

Detta utkast till beslut är utformat mot bakgrund av samverkande klausuler i ovannämnda bilaterala avtal och vissa samtida dokument. Dessa klausuler har kontinuerligt förnyats.

I detta sammanhang bör det framhållas att den ansökan om förmånlig behandling som lämnats in av Entaco Ltd bekräftar alla kommissionens uppgifter angående dessa förfaranden. Prym medger i sitt svar på meddelandet om invändningar att företaget deltagit i överträdelserna men håller inte med om beskrivningen av de relevanta marknadernas storlek.

2.   FÖRFARANDE

Föreliggande uppgifter härrör från undersökningar som kommissionen genomförde den 7 och 8 november 2001 i enlighet med artikel 14.3 i förordning nr 17 på plats hos flera producenter av sybehör inom gemenskapen (närmare bestämt hos Entaco Ltd, Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG och den tyska föreningen för producenter av kopplings- och fästteknik VBT (Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik)). Genom nämnda undersökningar och efterföljande utfrågningar enligt artikel 11 i förordning nr 17 erhöll kommissionen skriftliga bevis som visar att överträdelser av artikel 81 i EG-fördraget hade begåtts av följande företag: William Prym GmbH och Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd, J & P Coats Ltd och Entaco Ltd. Undersökningarna kunde genomföras tack vare uppgifter som tillhandahållits av Entacos Martin Ellis mellan den 23 augusti 2000 och den 6 augusti 2001. Berörda avdelningar vid kommissionen framhöll i en skrivelse av den 21 augusti 2001 att man betraktade dessa uppgifter som en ansökan om förmånlig behandling från Entacos Martin Ellis.

I april, maj, juni och oktober 2003 riktade kommissionen skrivelser med begäran om upplysningar enligt artikel 11 till följande tillverkare av sybehör inom Europeiska gemenskapen: Coats plc, William Prym GmbH & Co. KG, Entaco Ltd och föreningen VBT samt Needle Industries (India) Private Ltd.

Den 15 mars 2004 översände kommissionen ett meddelande om invändningar till Prym, Entaco och Coats i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 2842/98, som mottogs av Entaco den 16 mars 2004 och Coats and Prym den 17 mars 2004. Parterna fick del av akten i elektronisk form. Den 26 mars 2004 erhöll var och en av parterna en cd-romskiva med dokumentation om kommissionens akt.

Utfrågningen ägde rum den 18 juni 2004. Direktorat A och rättstjänsten rådfrågades den 18 september 2004.

3.   RELEVANTA MARKNADER

Kommissionen har identifierat tre relevanta produktmarknader, dvs. i) den europeiska marknaden för handarbets- och hantverksnålar (inklusive specialnålar), vilken omfattades av uppdelningen av produktmarknaden och den geografiska marknaden (marknadsvärde omkring 30 miljoner EUR), ii) den europeiska marknaden för ”övriga sömnads- och stickningsprodukter inklusive knapp-, stick- och virknålar” (marknadsvärde omkring 30 miljoner EUR) samt iii) den europeiska marknaden för övriga sybehörsprodukter inklusive dragkedjor och andra förslutningsprodukter (1,5 miljard EUR), där uppdelningen av produktmarknaden endast pågick mellan den 10 september 1994 och den 13 mars 1997. Marknaden för handarbets- och symaskinsnålar måste hållas isär från marknaden för symaskinsnålar för industriellt bruk. Sådana nålar tillverkades inte av dessa företag under överträdelseperioden. Prym vidhåller att handarbets- och symaskinssnålar skall betraktas som separata relevanta marknader. Det finns emellertid ingen möjlighet att stödja denna åsikt, eftersom andra företag vänder sig mot den och de avtal som innebär en överträdelse gäller båda typer av nålar.

4.   MEKANISMERNA BAKOM ÖVERTRÄDELSEN

1.

Coats skyddades mot konkurrens från Entaco och Prym i detaljhandelsledet (i fråga om företagets märke Milward) av följande skäl:

Entaco kunde inte konkurrera med Coats, eftersom företaget hade undertecknat avtal med både Coats och Prym om detaljhandelsledet i Storbritannien och Kontinentaleuropa.

Enligt punkt 2.2 i leverans- och försäljningsavtalet har Entaco ingen rätt att leverera sina produkter till Coats kunder i Storbritannien: ”Entaco får inte leverera sina produkter till dem som redan är kunder hos leverantören i Storbritannien, förutsett att det inte det rör sig om kunder som leverantören försett med produkter redan innan avtalet undertecknades och att leveranserna ligger kvar på nuvarande nivå.”

Enligt punkt 2.2 i leveransavtalet mellan Prym och Entaco har Entaco ingen rätt att sälja produkter till Coats och Pryms kunder i Kontinentaleuropa: ”Entaco kommer inte att sälja sina produkter till någon inom detta område [Europa utom Storbritannien och Irland] förutom när det gäller ”redan pågående försäljning av egna märken” eller försäljning till leverantören [Prym Consumer] eller Coatsgruppen.”

Således var Entaco inte någon oberoende kraft på marknaden, eftersom företaget i praktiken bara kunde sälja till Coats eller Prym.

Prym behövde stödet från Coats för att hindra Entaco från att ta sig in på den kontinentaleuropeiska marknaden.

Det skall också hållas i minnet att det enda Coats (som den klart största köparen i Storbritannien) behövde göra för att avtalet om marknadsuppdelning skulle träda i kraft var att köpa varor från Entaco i stället för Prym. Därigenom kunde Prym endast utöva en obetydlig verksamhet i Storbritannien samtidigt som Entaco tvingades hålla sig utanför Kontinentaleuropa och om så inte skedde skulle Coats inte längre behandla Entaco som exklusiv leverantör, vilket framgår av punkt 2.2 i leverans- och försäljningsavtalet mellan Entaco och Coats:

[…] b) fullfölja sina skyldigheter av liknande typ enligt en överenskommelse mellan leverantören och Prym av den [10 september 1994]/[1 april 1997].

Dessutom befann sig Coats i egenskap av Europas störste leverantör i en position där företaget kunde använda sina produktbeställningar för att spela ut Entaco och Prym mot varandra, vilket var ett alternativt sätt att disciplinera Prym.

2.

Entaco ville ha positionen som Coats exklusiva leverantör i Storbritannien som en garanti för sin produktion – annars skulle företaget inte ha undertecknat avtalet om marknadsdelning, vilket i praktiken begränsar utvecklingen av företagets affärsverksamhet. Entaco gick alltså med på en avsevärd begränsning av sin verksamhet:

”Ramavtalet” innehåller följande formulering: ”Entaco samtycker till att begränsa sin tillverknings- och försäljningsverksamhet inom sybehörsbranschen till endast synålar och att inte utvidga sin verksamhet till knappnålar, säkerhetsnålar, knäppen, sticknålar eller andra handarbetsprodukter utan förhandsgodkännande från Prym” (gäller utöver punkt 2.3 i försäljningsavtalet mellan Prym och Entaco).

Leveransavtalet i den punkt 2.2 som citeras ovan motsvarar ett avtal om geografisk marknadsuppdelning.

Entaco fick inte någon motsvarande garanti från Prym. På grund av detta behövde företaget en löfte från Coats om att det skulle få avsättning för sin produktion i Storbritannien, vilket också erhölls.

Entaco, som är ett ledningsförvärv av Coats f.d. nåldivision, mötte konkurrens från två stora företag, Prym och Coats, som var kopplade till varandra genom aktieägarintressen och ”ett särskilt partnerskap”. För Entaco var ett undertecknande av detta trepartsavtal den bästa möjliga lösningen, eftersom företaget fick säkrad avsättning bara genom att i ”inför marknaden visa på oberoende”.

3.

Utan medgivande från Coats skulle Prym aldrig ha ingått något avtal om marknadsuppdelning som eventuellt kunde vara till nackdel för den störste aktieägaren och dennes främste partner (Coats) på den europeiska sybehörsmarknaden.

5.   SAMMANFATTNING

De överträdelser som begåtts av de berörda företagen (1) betraktas som mycket allvarliga, eftersom de syftar till att dela upp nationella marknader och dela produktmarknader för att begränsa konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstater.

Entaco var det enda företag som upplyste kommissionen om förekomsten av marknadsuppdelningsavtalen och tillhandahöll konkreta bevis, utan vilka marknadsuppdelningsavtalen förmodligen aldrig hade kunnat avslöjas. Företaget har hela tiden också fortsatt samarbeta med kommissionen, varför Entaco föreslås få fullständig böteseftergift.


(1)  William Prym GmbH & Co. KG och Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd och J & P Coats Ltd samt Entaco Ltd och Entaco Group Ltd.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Rådet

27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/26


ÖPPEN INBJUDAN

Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning (COST)

2009/C 147/16

Cost sammanför forskare och experter i olika länder som arbetar med specifika ämnen. Cost finansierar INTE själva forskningen utan stöder nätverksverksamhet, t.ex. möten, konferenser, forskarutbyten på kort tid och utåtriktad verksamhet. För närvarande ges stöd till över 200 vetenskapliga nätverk (åtgärder).

Cost går nu ut med en inbjudan att lämna förslag till åtgärder som bidrar till den vetenskapliga, tekniska, ekonomiska, kulturella och samhälleliga utvecklingen i Europa. Förslag som fungerar som föregångare för andra europeiska program och/eller som forskare som befinner sig i början av karriären tar initiativ till är särskilt välkomna.

För att bygga upp det europeiska området för forskningsverksamhet är det väsentligt att utveckla starkare förbindelser mellan europeiska forskare. Cost stimulerar nya, innovativa, tvärvetenskapliga och breda forskningsnätverk i Europa. Cost-verksamhet genomförs av forskarlag i syfte att stärka grunden för uppbyggnaden av vetenskaplig excellens i Europa.

Cost är uppdelat i nio breda områden (biomedicin och molekylär biovetenskap; kemi och molekylär vetenskap och teknik; geosystemvetenskap och miljöförvaltning; livsmedel och jordbruk; skogar samt skogsbruksprodukter och -tjänster; personer, samhälle, kultur och hälsofrågor; informations- och kommunikationsteknik; materialteknik, fysikalisk vetenskap och nanovetenskap; transport och stadsutveckling). Vad varje område är avsett att täcka förklaras på www.cost.esf.org

Förslagslämnare uppmanas att placera sitt ämne inom ett område. Tvärvetenskapliga förslag som inte passar in i ett enda område är emellertid särskilt välkomna och kommer att bedömas separat av Permanenta organet för områdesövergripande förslag.

Förslagen bör inbegripa forskare från minst fem Cost-länder. Man kan förvänta sig finansiellt stöd i storleksordningen 100 000 EUR per år under normalt fyra år.

Förslagen kommer att bedömas i två steg. Preliminära förslag (högst 1 500 ord/tre sidor), som ska lämnas in med hjälp av den förlaga som finns på www.cost.esf.org/opencall bör omfatta en kort sammanfattning av förslaget och dess avsedda verkan. Förslag som inte uppfyller Costs kriterier för eventuellt stöd (t.ex. begäran om finansiering av forskning) kommer att uteslutas. Förslag som kan komma i fråga för stöd kommer att bedömas av de relevanta områdeskommittéerna enligt de kriterier som offentliggörs på www.cost.esf.org Förslagsställare vilkas preliminära förslag valts ut för eventuellt stöd kommer att uppmanas att lämna in ett fullständigt förslag. Fullständiga förslag kommer att granskas av forskare på motsvarande nivå enligt bedömningskriterierna på www.cost.esf.org/opencall Beslutet kommer normalt att fattas inom sex månader efter att förslaget tagits emot och man kan förvänta sig att åtgärderna kan inledas inom tre månader därefter.

Preliminära förslag ska vara Cost tillhanda den 25 september 2009, kl. 17.00 Brysseltid. Omkring 80 fullständiga förslag kommer att begäras in inför det slutliga urvalet, som kommer att omfatta omkring 30 nya åtgärder.

En inbjudan att lämna in fullständiga förslag kommer att gå ut senast den 13 november 2009 och dessa ska lämnas in senast den 15 januari 2010. Besluten beräknas att fattas i maj 2010. Nästa inlämningsdag planeras att bli den 26 mars 2010.

Det kan vara bra för förslagslämnare att kontakta sina nationella Cost-samordnare (CNC) för information och vägledning – se www.cost.esf.org/cnc

Förslag måste lämnas on-line på Cost-kontorets webbplats.

Cost får finansiellt stöd för sin samordnande verksamhet från EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Cost-kontoret, som administreras av Europeiska vetenskapsrådet (ESF), som fungerar som Costs genomförandeorgan, tillhandahåller det vetenskapliga sekretariatet för Cost-områden och Cost-åtgärder.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

27.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 147/28


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2009/C 147/17

1.

Kommissionen mottog den 22 juni 2009 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. (Fortis Private Equity, Nederländerna), kontrollerat av Fortis Bank Nederland N.V. (Fortis Bank Nederland, Nederländerna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Kuiken N.V. (Kuiken, Nederländerna) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Fortis Bank Nederland: Bankkoncern verksam inom banktjänster till mindre företag och privatkunder, affärsbanktjänster och privat-banktjänster.

Fortis Private Equity: Dotterbolag till Fortis Bank Nederland som är verksamt inom kapitalinvesteringar i medelstora företag i Nederländerna.

Kuiken: Holdingkoncern av företag verksamma inom distribution av tung utrustning som används inom byggindustrin, materialhantering och jordbruk.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax +32 2 2964301 eller 2967244 eller per post, med angivande av referens COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken, till

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.