ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 3

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
8 januari 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 003/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2009/C 003/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

3

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 003/03

Eurons växelkurs

4

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2009/C 003/04

Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 192, 18.8.2007, s. 11, EUT C 271, 14.11.2007, s. 14, EUT C 57, 1.3.2008, s. 31, EUT C 134, 31.5.2008, s. 14, EUT C 207, 14.8.2008, s. 12)

5

2009/C 003/05

Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 316, 28.12.2007, s. 1, EUT C 134, 31.5.2008, s. 16, EUT C 177, 12.7.2008, s. 9, EUT C 200, 6.8.2008, s. 10)

10

2009/C 003/06

Meddelande från Schweiziska edsförbundet till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

11

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 003/07

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina

14

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2009/C 003/08

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

17

 

Rättelser

2009/C 003/09

Rättelse till infordran och intresseanmälan för deltagande i de vetenskapliga panelerna vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Parma, Italien) (EUT C 268, 23.10.2008)

23

 

2009/C 003/10

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2009/C 3/01)

Datum för antagande av beslutet

11.11.2008

Stöd nr

N 569/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Galicia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Subvenciones para el fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

Rättslig grund

Ley no 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Ley no 12/1993 del Parlamento de Galicia, de 6 de agosto, de fomento de la investigación y de desarollo tecnológico de Galicia. Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones correspondientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME I+D, e I+D Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (INCITE)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 100 miljoner EUR

Stödnivå

100 %

Varaktighet

Till den 31.12.2010

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Xunta de Galicia

Consellería de Innovación e Industria

Direction de I+D+i

Rúa dos Feans, 7

Local C 15706

Santiago de Compostela

Galicia

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

9.12.2008

Stöd nr

N 557/08

Medlemsstat

Österrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Banks and Insurance companies

Rättslig grund

Interbankmarktstärkungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin, undsättning av företag i svårigheter

Stödform

Garanti, andra tillskott av eget kapital

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 90 000 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

27.10.2008-27.4.2009

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Republic of Austria

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/3


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(2009/C 3/02)

Datum för antagande av beslutet

28.11.2008

Stöd nr

N 759/07

Medlemsstat

Italien

Region

Puglia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Indennizzi agli allevatori zootecnici per i danni indiretti subiti nell'anno 2004 a causa dell'epidemia di «blue tongue»

Rättslig grund

Legge Regionale n. 22 del 19 luglio 2006 (articolo 19)

Legge Regionale n. 19 del 2 luglio 2008 (articolo 4)

Ordinanza Interministeriale del 2 aprile 2004 del Ministero della Salute e Ministero dell'Agricoltura sulla profilassi ed indennizzi agli allevatori

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Ersättning till uppfödare i Apulien för förluster till följd av myndigheternas restriktioner för förflyttningen av djur och för extra kostnader under 2004 på grund av utbrottet av blåtunga

Stödform

Direktstöd

Budget

Årligen/totalt: 1 873 003,84 EUR

Stödnivå

Upp till 100 %

Varaktighet

Ersättning för förluster och kostnader som uppstått från och med den 18 december 2004 och som ska betalas före den 18 december 2008

Ekonomisk sektor

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro 45-47

I-70124 Bari BA

ITALIA

Övriga upplysningar

Den stödordning som avses i artikel 18 i den regionala lagen nr 22 har dragits tillbaka av de italienska myndigheterna

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/4


Eurons växelkurs (1)

7 januari 2009

(2009/C 3/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3595

JPY

japansk yen

126,77

DKK

dansk krona

7,4522

GBP

pund sterling

0,90430

SEK

svensk krona

10,5763

CHF

schweizisk franc

1,5006

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,3915

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

26,117

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

266,14

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7069

PLN

polsk zloty

3,9747

RON

rumänsk leu

4,0995

TRY

turkisk lira

2,0672

AUD

australisk dollar

1,8831

CAD

kanadensisk dollar

1,6061

HKD

Hongkongdollar

10,5398

NZD

nyzeeländsk dollar

2,2717

SGD

singaporiansk dollar

1,9990

KRW

sydkoreansk won

1 780,13

ZAR

sydafrikansk rand

12,7150

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,2908

HRK

kroatisk kuna

7,3019

IDR

indonesisk rupiah

14 750,58

MYR

malaysisk ringgit

4,7589

PHP

filippinsk peso

63,150

RUB

rysk rubel

39,9068

THB

thailändsk baht

47,351

BRL

brasiliansk real

2,9977

MXN

mexikansk peso

18,2717

INR

indisk rupie

66,3640


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/5


Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 192, 18.8.2007, s. 11, EUT C 271, 14.11.2007, s. 14, EUT C 57, 1.3.2008, s. 31, EUT C 134, 31.5.2008, s. 14, EUT C 207, 14.8.2008, s. 12)

(2009/C 3/04)

Offentliggörandet av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på de uppgifter som medlemsstaterna meddelat kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i EUT görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin webbplats.

TYSKLAND

Ändring av informationen i förteckningen i EUT C 247, 13.10.2006

Avsnitt I Allmänt ska ersättas med följande:

”–

Aufenthaltserlaubnis

(uppehållstillstånd)

Niederlassungserlaubnis

(bosättningstillstånd)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(permanent uppehållstillstånd)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(uppehållskort för familjemedlemmar till en medborgare i en EU- eller EES-medlemsstat)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte ’Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind’, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(Enligt avsnitt 15 i lagen beträffande allmän fri rörlighet för EU-medborgare är ett ’Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind’ (uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en medborgare i en EU- eller EES-medlemsstat, vilka själva inte är medborgare i en EU- eller EES-medlemsstat) utfärdat före den 28 augusti 2007 fortfarande giltigt som uppehållskort)

Fiktionsbescheinigung

(tillfälligt intyg) där den tredje rutan på sidan 3 (’der Aufenhaltstitel als fortbestehend (§ 81 Absatz 4 AufenthG’) är ikryssad. Inresa är endast möjlig i samband med att ett uppehållstillstånd eller visum löpt ut. Den första och den andra rutan för ikryssning möjliggör inte uttryckligen inresa utan visering.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind.

(uppehållstillstånd för schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar som inte är schweiziska medborgare)

Dessutom berättigar följande handlingar, som utfärdats före den 1 januari 2005, till inresa utan visering:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(uppehållstillstånd för medborgare i EG-länderna)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(obegränsat uppehållstillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(uppehållstillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland för specifikt ändamål)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(särskilt uppehållstillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland)

Vid inresa utan visering gäller dessa tillstånd i stället för visering endast om de införts i passet eller åtföljer passet. De gäller inte om de utfärdats som en nationell handling i stället för ett identitetskort.

Handlingarna ’Aussetzung der Abschiebung (Duldung)’ (anstånd med utvisning (särskilt tillstånd att stanna)) och ’Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber’ (uppehållstillstånd för asylsökande) berättigar inte heller till inresa utan visering.”.

SPANIEN

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 247, 13.10.2006

Autorización de Regreso

(tillstånd för återinresa)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002

(enhetligt format för uppehållstillstånd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Tarjeta de extranjeros ”régimen comunitario”

(”gemenskapssystemkort” för utländska medborgare)

Tarjeta de extranjeros ”estudiante”

(”studentkort” för utländska medborgare)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen)

Innehavare av följande giltiga ackrediteringsbevis utfärdade av utrikesministeriet får resa in utan visering:

identitetskort för ambassadörer (rött)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal) med hänvisningen ”Embajador/Ambassador” till vänster. Utfärdas till ackrediterade ambassadörer,

identitetskort för diplomater (rött)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal). Utfärdas till personal som har diplomatstatus och är ackrediterade vid diplomatiska beskickningar. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

konsulärt identitetskort (mörkgrönt)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Consular” (konsulär identitethandling). Utfärdas till i Spanien ackrediterade karriärdiplomater med placering vid konsulat. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för anställda vid konsulat (ljusgrönt)

På pärmen anges ”Tarjeta de Identidad Consular” (konsulärt identitetskort). Utfärdas till ackrediterade administrativa tjänstemän vid konsulat i Spanien. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för administrativ och teknisk personal vid en ackrediterad diplomatisk beskickning (gult)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal). Utfärdas till administrativa tjänstemän vid ackrediterade diplomatiska beskickningar. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för diplomatisk, administrativ och teknisk personal i internationella organisationer och vid Europeiska unionens kontor (blått)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal). Utfärdas till diplomatpersonal och till administrativ och teknisk personal som är ackrediterad vid internationella organisationer och vid Europeiska unionens kontor. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för hushållspersonal vid diplomatiska beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer och Europeiska unionens kontor samt för privat hushållspersonal hos ackrediterade diplomater och konsulattjänstemän (grått)

På pärmen anges ”Documento de Identidad Diplomático” (identitetshandling för beskickningspersonal), Utfärdas till personal i hushållstjänst vid diplomatiska beskickningar, karriärkonsulat, internationella organisationer och Europeiska unionens kontor samt till privat hushållspersonal hos ackrediterade diplomater och konsulattjänstemän. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn,

identitetskort för föräldrar till ackrediterad personal och för de senares barn från och med arton till och med tjugotre års ålder (beige)

På pärmen anges ”Tarjeta de Identidad” (identitetskort). Utfärdas till föräldrar till ackrediterad personal och till de senares barn från och med arton till och med tjugotre års ålder.

UNGERN

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 247, 13.10.2006

Uppehållstillstånd

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(Uppehållstillstånd för innehavare av invandrings- eller bosättningstillstånd, i form av klistermärke i ett nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002

Utfärdandedatum: från och med den 1 juli 2007.

Under rubriken MEGJEGYZÉSEK (anmärkningar) för följande typer av uppehållstillstånd:

a)

”bevándorlási engedély” – för invandringstillstånd,

b)

”letelepedési engedély” – för bosättningstillstånd,

c)

”ideiglenes letelepedési engedély” – för tidsbegränsat bosättningstillstånd,

d)

”nemzeti letelepedési engedély” – för nationellt bosättningstillstånd,

e)

”huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK” – för bosättningstillstånd i EU).

Tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd, i kortform tillsammans med ett nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke anbringat på ett nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Letelepedési engedély

(Permanent uppehållstillstånd, tillsammans med ett nationellt pass som anger att permanent uppehållstillstånd utfärdats

Typ: inplastat kort

Utfärdandedatum: mellan 2002 och 2004

Giltighet: upp till fem år från utfärdandedatumet, men inte längre än 2009)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(Uppehållstillstånd för medborgare i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och deras familjemedlemmar

Typ: inplastat kort, ett dubbelsidigt pappersdokument i ID 2-format (105 × 75 mm) i ett värmelaminerat hölje

Utfärdat: från och med 2004

Giltighet: upp till 5 år, men inte längre än till den 29 juni 2012)

Állandó tartózkodási kártya

(Permanent uppehållskort, tillsammans med nationellt pass

Datum för införande: 1 juli 2007, på grundval av lag I från 2007 beträffande inresa för personer med rätt till fri rörlighet och vistelse.

Om det utfärdas för EES-medborgare och deras familjemedlemmar som beviljats permanent uppehållstillstånd är det giltigt tillsammans med ett nationellt ID-kort eller nationellt pass.

För tredjelandsmedborgare är det endast giltigt tillsammans med ett nationellt pass.)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Uppehållskort för familjemedlemmar till EES-medborgare

Datum för införande: 1 juli 2007, på grundval av lag I från 2007 beträffande inresa för personer med rätt till fri rörlighet och vistelse. Giltighet: högst 5 år. Den pappersbaserade dubbelsidiga handlingen är i ID 2-format, i ett värmelaminerat hölje.

Under rubriken ”EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” (övriga anmärkningar): tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére (uppehållskort för familjemedlemmar till EES-medborgare)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Uppehållskort för en familjemedlem till ungerska medborgare som är tredjelandsmedborgare)

Typ: klistermärke anbringat på ett nationellt pass

Utfärdandedatum: från och med den 1 juli 2007

Giltighet: 5 år från utfärdandedatum

Tartózkodási engedély-märke (”uppehållstillstånd”)

Under rubriken AZ ENGEDÉLY TÍPUSA (typ av tillstånd): Tartózkodási kártya (uppehållskort)

Under rubriken MEGJEGYZÉSEK (anmärkningar): tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére (uppehållskort för ungerska medborgares familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare)

Humanitárius tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd av humanitära skäl

Typ: Kortform, tillsammans med ett nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Anmärkning

Det uppehållstillstånd av humanitära skäl som utfärdas för asylsökande (i enlighet med avsnitt 29.1 c i lag II från 2007) eller för personer med inrese- och vistelseförbud (i enlighet med artikel 25 i Schengenavtalets tillämpningskonvention) ger dess innehavare endast rätt att vistas i Ungern men inte att resa inom EU eller korsa de yttre gränserna.

Andra handlingar

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(Handling som bekräftar identiteten hos personer som omfattas av tillfälligt skydd och deras rätt till vistelse i landet, tillsammans med nationellt pass, utfärdat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(ID-kort utfärdat för flyktingar och personer som beviljats subsidiärt skydd

När det gäller flyktingar är det giltigt tillsammans med resehandlingar som utfärdats i enlighet med Genevekonventionen från 1951

När det gäller personer som beviljats subsidiärt skydd är det giltigt tillsammans med resehandlingar som utfärdats för personer som beviljats subsidiärt skydd)

Diáklista

(Förteckning över personer som deltar i skolresor inom EU)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för diplomater och deras familjemedlemmar (diplomatiskt identitetskort), vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för anställda vid karriärkonsulat och deras familjemedlemmar (konsulärt identitetskort), vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för medlemmar av den administrativa och tekniska personalen vid diplomatiska beskickningar samt deras familjemedlemmar vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för tjänstepersonal vid diplomatiska beskickningar, privat hushållspersonal och deras familjemedlemmar, vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet)


8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/10


Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 316, 28.12.2007, s. 1, EUT C 134, 31.5.2008, s. 16, EUT C 177, 12.7.2008, s. 9, EUT C 200, 6.8.2008, s. 10)

(2009/C 3/05)

Offentliggörandet av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på de uppgifter som medlemsstaterna meddelat kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i EUT görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin webbplats.

FRANKRIKE

Uppgifterna ersätter de uppgifter som offentliggjordes i EUT C 177, 12.7.2008, s. 9, rättade i EUT C 200, 6.8.2008, s. 10

Landgränser

Nya gränsövergångställen:

med Förenade kungariket (fast förbindelse under Engelska kanalen):

St-Pancras International,

Ebbsfleet International.

POLEN

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 316, 28.12.2007, s. 1

Avsnittet Sjögränser ska ersättas med följande:

”Sjögränser:

(1)

Darłowo

(2)

Dziwnów

(3)

Elbląg

(4)

Frombork

(5)

Gdańsk–Górki Zachodnie

(6)

Gdańsk–Port

(7)

Gdynia

(8)

Hel

(9)

Jastarnia

(10)

Kołobrzeg

(11)

Łeba

(12)

Mrzeżyno

(13)

Międzyzdroje: endast öppet för medborgare i EU, EES och Schweiziska edsförbundet som reser med fartyg registrerade i EU, EES eller Schweiziska edsförbundet

(14)

Nowe Warpno

(15)

Świnoujście

(16)

Szczecins hamn

(17)

Trzebież

(18)

Ustka

(19)

Władysławowo”.


8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/11


Meddelande från Schweiziska edsförbundet till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

(2009/C 3/06)

I   Artikel 4.3 – Sanktioner för passage utan tillstånd av de yttre gränserna utanför gränsövergångsställena och de fasta öppethållandetiderna

I enlighet med artikel 37 i förening med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) meddelar Schweiziska edsförbundet att alla utländska medborgare som reser in i eller ut ur Schweiz utan att passera gränsövergångsställen riskerar frihetsstraff med högst ett år eller böter (artikel 115.1 d i federala utlänningslagen – LEtr, publicerad i recueil systématique du droit fédéral – RS 142.20). Om avvisning eller utvisning verkställs omedelbart får domaren medge straffeftergift (artikel 115.4, LEtr).

Artikel 115 i LEtr lyder som följer:

”Olaglig inresa, utresa eller vistelse samt förvärvsarbete utan tillstånd leder till

1.   frihetsstraff med högst ett år eller böter för envar som

a)

bryter mot bestämmelserna om inresa till Schweiz (artikel 5),

b)

olagligen vistas i Schweiz, till exempel därför att den tillåtna vistelseperiod som inte kräver tillstånd löpt ut eller därför att den tillåtna vistelsetiden löpt ut,

c)

utövar förvärvsarbete utan tillstånd,

d)

reser in till eller ut ur Schweiz utan att passera föreskrivet gränsövergångsställe (artikel 7).

2.   Samma påföljd föreskrivs för utlänningar som efter utresan från Schweiz eller transitområdet på schweizisk flygplats fullbordar eller förbereder inresa till en annan stats territorium i strid med tillämpliga bestämmelser om inresa till detta land.

3.   Böter ska utdömas om gärningen beror på oaktsamhet.

4.   Om avvisning eller utvisning kan verkställas omedelbart får domaren underlåta att anhängiggöra ärendet eller meddela straffeftergift för den utlänning som olagligen rest in eller ut ur landet.”.

II   Artikel 21 c – Medlemsstaternas rätt att i nationell lagstiftning föreskriva skyldighet att inneha eller bära på sig vissa dokument och handlingar

Enligt artikel 37 i förening med artikel 21 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), meddelar Schweiziska edsförbundet att schweizisk lagstiftning inte innehåller några krav på att utländska medborgare ska inneha eller bära på sig vissa dokument eller handlingar.

III   Artikel 21 d – Tredjelandsmedborgares skyldighet att anmäla sin närvaro på en medlemsstats territorium

Enligt artikel 37 i förening med artikel 21 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), meddelar Schweiziska edsförbundet att utländska medborgare i princip ska anmäla sin närvaro på schweiziskt territorium enligt artiklarna 10–17 i federala utlänningslagen av den 16 december 2005 (LEtr, publicerad i RS 142.20). Undantag från denna skyldighet beviljas följande personer:

utländska medborgare som inte är förvärvsarbetande och som vistas högst tre månader i Schweiz. Enligt artikel 16 i federala utlänningslagen ska dock den som erbjuder inkvartering i vinstsyfte deklarera dem hos behörig myndighet i kantonen,

utländska medborgare som är gränsgångare eller som förvärvsarbetar i Schweiz för en utländsk arbetsgivare, under förutsättning att de utövar högst åtta dagars förvärvsverksamhet per kalenderår (artikel 14 i LEtr och artikel 14 i förordningen om inresa, vistelse och förvärvsarbete, OASA, publicerad i RS 142.201). För följande yrkeskategorier krävs dock tillstånd och anmälan: byggnadsarbetare, byggnadsingenjörer och installatörer, restaurangpersonal, hotellpersonal och städare i industrin eller hushållen, väktare och vakter, resande försäljare och sexarbetare.

Följande nationella bestämmelser avser artikel 21 d i kodexen om Schengengränserna:

Federala utlänningslagen (LEtr) av den 16 december 2005, RS 142.20

KAPITEL 4

Tillstånd och anmälan

Artikel 10

Tillstånd för vistelse utan förvärvsarbete

1.   Utländska medborgare som inte förvärvsarbetar har rätt att vistas i Schweiz tre månader utan tillstånd, om inte viseringen gäller för kortare tid.

2.   En utlänning som planerar att stanna längre utan att förvärvsarbeta ska ansöka om tillstånd. Tillstånd ska sökas hos behörig myndighet på den tilltänkta uppehållsorten innan inresan. Detta gäller utan hinder av artikel 17.2.

Artikel 11

Tillstånd för vistelse med förvärvsarbete

1.   Utländska medborgare som planerar att förvärvsarbeta i Schweiz ska inneha tillstånd, oavsett vistelsens längd. Tillstånd ska sökas hos behörig myndighet på den tilltänkta arbetsorten.

2.   Med förvärvsarbete likställs avlönad anställning och egen verksamhet som normalt ger vinst, även om den utövas utan ersättning.

3.   Vid anställning är det arbetsgivaren som ska inge ansökan om tillstånd.

Artikel 12

Inreseanmälan

1.   Utländska medborgare som är skyldiga att inneha tillstånd för korttidsvistelse, längre vistelse eller inflyttning ska anmäla sin ankomst till behörig myndighet på uppehållsorten eller arbetsorten i Schweiz innan den vistelseperiod som inte kräver tillstånd löpt ut eller innan förvärvsarbetet inleds.

2.   Utlänningen ska anmäla sin ankomst till behörig myndighet på den nya uppehållsorten om han eller hon flyttar till en ny kanton eller kommun.

3.   Schweiziska förbundsrådet fastställer inom vilka tidsfrister anmälan ska göras.

Artikel 13

Rutiner för tillstånd och inreseanmälan

1.   Utländska medborgare ska inneha giltig identitetshandling när inreseanmälan görs. Schweiziska förbundsrådet fastställer undantag och godkända identitetshandlingar.

2.   Den behöriga myndigheten får kräva ett utdrag ur brottsregistret i ursprungslandet eller i det land personen senast vistats samt alla övriga handlingar som förfarandet kräver.

3.   Utlänningen får anmäla inresan först när han eller hon besitter alla de handlingar som den behöriga myndigheten begär för att bevilja tillståndet.

Artikel 14

Undantag

Schweiziska förbundsrådet får medge undantag från kravet på tillstånd eller inreseanmälan, bland annat för att underlätta tillfälliga gränsöverskridande tjänster.

Artikel 15

Utreseanmälan

Utländska medborgare med tillstånd ska till behörig myndighet på uppehållsorten anmäla utresa ur Schweiz samt flyttning till annan kanton eller kommun.

Artikel 16

Skyldigheter vid inkvartering

Den som i vinstsyfte erbjuder utlänningar inkvartering ska deklarera dem hos behörig myndighet i kantonen.

Artikel 17

Vistelse i avvaktan på beslut

1.   Utländska medborgare som lagligen rest in till Schweiz för tillfällig vistelse och som sedan ansöker om tillstånd för varaktig vistelse ska avvakta beslutet i annat land.

2.   Behörig myndighet i kantonen får medge att utlänningen vistas i Schweiz under förfarandet om inresevillkoren uttryckligen är vederbörligen uppfyllda.

Förordning om inresa, vistelse och förvärvsarbete av den 24 oktober 2007 (OASA) publicerad i RS 142.201

Artikel 14

Gränsöverskridande förvärvsarbete på högst åtta dagar

1.   Utländska medborgare som är gränsgångare (artikel 3) eller som förvärvsarbetar i Schweiz för en utländsk arbetsgivare ska inneha tillstånd om de utövar mer än åtta dagars förvärvsverksamhet per kalenderår.

2.   Om verksamheten varar längre än förutsett ska en anmälan göras innan de åtta dagarna löpt ut. När anmälan gjorts får förvärvsarbetet fortsätta fram till dess att tillstånd meddelats, om inte den behöriga myndigheten beslutar annat.

3.   Oavsett vistelsens längd krävs tillstånd för gränsöverskridande verksamhet i följande yrkeskategorier:

a)

Byggnadsarbetare, byggnadsingenjörer och installatörer.

b)

Restaurangpersonal, hotellpersonal och städare i industrin eller hushållen.

c)

Väktare och vakter.

d)

Sådana resande försäljare som avses i artikel 2 andra stycket, led a och b i den federala lagen av den 23 mars 2001 om resande försäljare.

e)

Sexarbetare.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Kommissionen

8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/14


Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina

(2009/C 3/07)

Kommissionen har mottagit en begäran om en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs av Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou (nedan kallad sökanden), en exportör i Kina.

Begäran är begränsad till att gälla en undersökning av dumpning avseende sökanden.

2.   Produkt

Den produkt som berörs är strykbrädor, fristående eller ej, med eller utan ångfunktion, uppvärmning eller blåsfunktion, inklusive ärmbrädor och väsentliga delar, dvs. ben, bräda och strykjärnsställ, med ursprung i Kina (nedan kallad den berörda produkten), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 452/2007 (2) på import av strykbrädor med ursprung i bl.a. Kina.

4.   Grund för översynen

Begäran enligt artikel 11.3 bygger på prima facie-bevisning som sökanden lagt fram för att de omständigheter som låg till grund för att åtgärderna infördes har förändrats, och att dessa förändringar är av varaktig karaktär.

Sökanden lade fram prima facie-bevisning för att fortsatt tillämpning av åtgärden på dess nuvarande nivå inte längre är nödvändig för att motverka dumpning. Sökanden har särskilt lagt fram prima facie-bevisning som visar att företaget nu är verksamt under marknadsekonomiska förhållanden, dvs. att det uppfyller de kriterier som anges i artikel 2.7 c i grundförordningen. Sökanden gör därför gällande att företagets normalvärde bör fastställas i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. En jämförelse mellan detta normalvärde och företagets exportpriser till gemenskapen visar att dumpningsmarginalen förefaller vara betydligt lägre än åtgärdens nuvarande nivå.

En fortsatt tillämpning av åtgärden på den nuvarande nivån, som bygger på den tidigare fastställda dumpningsnivån, förefaller därför inte längre nödvändig för att motverka dumpning.

5.   Förfarande för fastställande av dumpning

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera en partiell interimsöversyn och inleder därför en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen.

I undersökningen kommer det att fastställas om företaget nu är verksamt under marknadsekonomiska förhållanden i den mening som avses i artikel 2.7 c i grundförordningen och bedömas om de gällande åtgärderna bör fortsätta att tillämpas, upphävas eller ändras för sökandens del.

Om det fastställs att åtgärderna bör upphävas eller ändras när det gäller sökanden, kan det bli nödvändigt att ändra den tullsats som för närvarande tillämpas på import av den berörda produkten från företag som inte nämns i artikel 1 i förordning (EG) nr 452/2007.

a)   Frågeformulär

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända ett frågeformulär till sökanden och till myndigheterna i det berörda exportlandet. Dessa uppgifter och bevisning till stöd för dem ska ha inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a i.

b)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter samt uppgifter utöver svaren på frågeformuläret och att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa upplysningar och bevisning ska ha inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a i.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran ska göras inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a ii.

c)   Marknadsekonomisk status eller individuell behandling

Om företaget lägger fram tillräcklig bevisning för att det är verksamt under marknadsekonomiska förhållanden, dvs. att det uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 2.7 c i grundförordningen, kommer normalvärdet att fastställas i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. För detta måste företaget lämna in en väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status inom den särskilda tidsfristen i punkt 6 b i detta tillkännagivande. Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär till företaget och till myndigheterna i Kina. Sökanden kan också använda detta formulär för att ansöka om individuell behandling, dvs. när sökanden uppfyller de kriterier som anges i artikel 9.5 i grundförordningen.

d)   Val av land med marknadsekonomi

Om företaget inte beviljas marknadsekonomisk status men uppfyller kriterierna enligt artikel 9.5 i grundförordningen för att beviljas en individuell tullsats, kommer i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ett lämpligt land med marknadsekonomi att väljas för fastställandet av normalvärdet för Kina. Liksom i den undersökning som ledde till införandet av den gällande åtgärden på import av den berörda produkten från Kina ämnar kommissionen välja Turkiet för detta ändamål. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfristen i punkt 6 c i detta tillkännagivande lämna synpunkter på om detta är ett lämpligt val.

Om sökanden beviljas marknadsekonomisk status får kommissionen dessutom vid behov även använda resultat som framkommit vid fastställandet av normalvärdet i ett lämpligt land med marknadsekonomi för att t.ex. ersätta otillförlitliga kostnads- eller prisuppgifter i Kina som är nödvändiga för fastställandet av normalvärdet, om tillförlitliga uppgifter inte finns att tillgå i Kina. Kommissionen ämnar välja Turkiet även för detta ändamål.

6.   Tidsfrister

a)   Allmänna tidsfrister

i)   Tidsfrist för parterna att ge sig till känna, lämna svar på frågeformulär och inkomma med andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna sina synpunkter, svar på frågeformuläret och eventuella andra uppgifter inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör påpekas att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parten ger sig till känna inom denna tidsfrist.

ii)   Utfrågningar

Alla berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

b)   Särskild tidsfrist när det gäller ansökningar om marknadsekonomisk status eller individuell behandling

En väl underbyggd ansökan om marknadsekonomisk status och/eller individuell behandling i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen (se punkt 5 c i detta tillkännagivande) ska ha inkommit till kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

c)   Särskild tidsfrist för val av land med marknadsekonomi

Berörda parter som så önskar kan lämna synpunkter på valet av Turkiet som ett lämpligt land med marknadsekonomi för fastställandet av normalvärdet för Kina (se punkt 5 d i detta tillkännagivande). Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen inom 10 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

7.   Skriftliga inlagor, svar på frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter måste inges skriftligen (inte i elektronisk form såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt ska märkas ”Limited”  (3) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som ska märkas ”For inspection by interested parties”.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: N-105 4/92

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter ska dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet bli mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade blivit om denna hade samarbetat.

9.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in inom ramen för denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (4).

11.   Förhörsombud

Om de berörda parterna anser sig ha svårigheter vid utövandet av sina rättigheter att försvara sig, kan de begära att förhörsombudet (Hearing Officer) vid generaldirektoratet för handel (GD Handel) ingriper. Förhörsombudet verkar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens avdelningar och fungerar vid behov som medlare i förfarandefrågor som påverkar skyddet av parternas rättigheter, särskilt när det gäller tillgången till handlingarna i ärendet, sekretess, förlängning av tidsfristerna och behandlingen av skriftliga eller muntliga synpunkter. För närmare uppgifter och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 109, 26.4.2007, s. 12.

(3)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).

(4)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


ANDRA AKTER

Kommissionen

8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/17


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2009/C 3/08)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”RAVIOLE DU DAUPHINÉ”

EG-nr: FR-PGI-0005-0583-28.12.2006

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning

”Raviole du Dauphiné”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 2.7 – Pastaprodukter

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Raviolin ”Raviole du Dauphiné” är en regional specialitet som består av små kuddar som görs av en tunn vetedeg som fylls med färskost, med hårdost (Comté AOC och/eller Emmental français Est-Central IGP) och med persiljesmör.

Tillverkningsprocessen består i att degen knådas, att fyllningen blandas ihop och att degen och fyllningen sammanfogas. Två degplattor (en ”framsida” och en ”baksida”) sätts försiktigt ihop och sammanfogas efter att fyllningen lagts in mellan plattorna. Denna process går mycket fort och plattorna läggs sedan i en form som ger raviolin dess specifika utseende.

Raviolin består av

en mycket tunn deg (ungefär 0,7 mm) som utgör högst 55 % av raviolin och som görs på vetemjöl med mycket låg askhalt (vetekorn), vatten, färska ägg och vegetabilisk olja,

en fyllning (minst 45 %) som består av ostarna Comté AOP och/eller Emmental français Est-Central IGP, färskost gjord på komjölk, persilja, färska ägg, salt och smör.

”Raviole du Dauphiné” finns att köpa färsk (förpackad i kontrollerad atmosfär eller inte) och fryst.

Den färska raviolin säljs i plattor om 48 förskurna kuddar (6 × 8), (förpackade i kontrollerad atmosfär eller inte), och den frysta raviolin säljs i separata kuddar.

Varje platta väger mellan 60 och 65 gram, vilket motsvarar en vikt på mellan 1 och 1,5 g för varje kudde.

De organoleptiska egenskaperna hos ”Raviole du Dauphiné” är: den tunna degen som smälter på tungan, samt den lena och mjälla fyllningen som utmärks av en smakmässig balans mellan persiljan och ostarna.

3.3   Råvaror

”Raviole du Dauphiné” innehåller varken färgämnen, konserveringsmedel eller konsistensgivare som exempelvis ströbröd, stärkelse eller potatisflingor och genomgår ingen annan temperaturbehandling än en eventuell djupfrysning.

Degens ingredienser

Mjöl

Det mjöl som används har

en kornstorlek som är lägre än 200 mikrometer,

en askhalt som är lägre än 0,50 beräknat på torrsubstansen (mjöl ≤ typ 45),

en fuktighet på mellan 13 och 16 %,

en proteinhalt på mellan 9 och 12 % beräknat på torrsubstansen,

inga kemiska tillsatser.

Färska ägg

Övriga ingredienser

vegetabiliska oljor (ej margarin eller jordnötsolja),

vatten,

salt (valfritt).

Fyllningens ingredienser

Avrunnen och pastöriserad färskost av komjölk

en lägsta fetthalt beräknad på torrsubstansen på 30 % (eller en fetthalt beräknad på totalvikten på lägst 8,5 %),

mängd: minst 30 % av fyllningen.

Hårdost

Den hårdost som (av tradition och med hänsyn till smaken) används vid framställningen av fyllningen är uteslutande av typerna

 

Comté AOP och/eller Emmental français Est-Central IGP.

 

Mängd: minst 40 % av fyllningen.

Persilja

Persilja används i två former: färsk eller fryst, och utgör minst 4 % av fyllningen. Frystorkad persilja får inte användas. Persiljan blandas med smör.

övriga ingredienser

färska ägg,

färskt smör,

matlagningssalt,

godkänd krydda: peppar (peppar som inte behandlats med joniserande strålning).

De färska äggen och färskosten kommer från samma geografiska område där ”Raviole du Dauphiné” framställs eller från följande angränsande departement: Drôme, Isère, Ardèche, Loire, Rhône, Ain, Savoie, av följande skäl:

användningen av färska råvaror (färska ägg, färskost) förutsätter regelbundna eller till och med dagliga leveranser och därmed en lokal leverantör. Slutprodukten genomgår ingen annan temperaturbehandling än en eventuell djupfrysning, och ingredienserna blandas i som de är (ägg, ost). Det är därför avgörande att produkterna är mycket färska och att leverantörerna noga kan kontrolleras,

denna närhet underlättar kontrollen av leverantörerna, eftersom råvarorna måste vara av oklanderlig färskhet och kvalitet,

”Raviole du Dauphiné” har sedan första början framställts med lokala resurser. Bearbetningsföretagen har under åren alltid gynnats av korta försörjningskanaler med lokala leverantörer som uppfyller bearbetningsföretagens krav på produktkvalitet och flexibilitet. Det bör noteras att samma producenter av färskost och färska ägg ofta används år efter år.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Inte tillämpligt.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

framställning av degen,

framställning av fyllningen,

sammanfogning av degen och fyllningen,

eventuell djupfrysning,

förpackning.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Produkten måste ovillkorligen förpackas (i pappers- eller kartongförpackning eller i tråg med plastfolie) i det geografiska området. Vid transport av en produkt som är så ömtålig som ravioli är detta nödvändigt för att smaken och kvaliteten ska kunna bevaras.

3.7   Särskilda regler för märkning

produktens beteckning: ”Raviole du Dauphiné”,

logotypen för den skyddade geografiska beteckningen, SGB.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

”Raviole du Dauphiné” är en mycket lokal produkt som framställs i följande områden:

i departementet Drôme: kommunerna Alixan, Barbières, La Baume d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg de Péage, Bouvante, Le Chalon, Charpey, Chateauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Crépol, Echevis, Eymeux, Génissieux, Geyssans, Hostun, Jaillans, Léoncel, Marches, Miribel, Montmiral, La Motte-Fanjas, Mours-Saint-Eusèbe, Oriol-en-Royans, Parnans, Peyrins, Rochechinard, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Thomas-en-Royans, Triors och Saint-Vincent-la-Commanderie,

i departementet Isère: kommunerna Auberives-en-Royans, Beaulieu, Beauvoir-en-Royans, Bessins, Châtelus, Chatte, Chevrières, Choranche, Dionay, Izeron, Montagne, Murinais, Pont-en-Royans, Presles, Rencurel, Saint-André-en-Royans, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Just-de-Claix, Saint-Lattier, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Marcellin, Saint-Romans, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, La Sône och Têche.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Fastställandet av det geografiska området är direkt förknippat med produktens historia. I bergsregionerna i bas-Dauphiné växte nämligen endast vete, och från de många hjordarna med får, getter och delvis nötkreatur fick man mjölk, det vill säga ost, och kött, som var en lyxrätt förbehållen de välbärgade stadsborna. Bönderna lämnade säden till den lokala mjölnaren som öppnade ett mjölkonto hos bagaren, som sedan gav bönderna bröd och vetemjöl i utbyte. Man köpte ingenting, förutom salt, utan bytte in sin säd och åt rotfrukter och grönsaker, vilket utgjorde basfödan.

Raviolins ursprung går tillbaka till antiken då den fortfarande framställdes av rovor (”raves”). Sedan utvecklades raviolins ingredienser under århundradenas gång med hänsyn till de råvaror som fanns att tillgå i regionen Dauphiné och slutligen föddes dagens recept, det vill säga: deg av vetemjöl som fylls med ostarna Comté AOP och/eller Emmental français Est central IGP och med färskost och persilja.

Eftersom raviolin inte innehåller kött var den till en början en fasterätt och serverades senare även vid helger. Raviolin utvecklades framför allt under början av 1900-talet, då ”raviolimakerskor” (”ravioleuses”) gick från gård till gård för att laga ravioli kvällen före helgdagar.

År 1873 etablerade sig en raviolimakerska, mère Maury, i Romans (som fortfarande är den främsta framställningsorten för ”Raviole du Dauphiné”), där hon övertog Café de la banque på Place de la Mairie. Hon var den första som både lagade ravioli och serverade den på samma ställe. Andra raviolimakerskor följde snart hennes exempel, som t.ex. mère Fayet.

Första världskriget innebar ett avbräck för konsumtionen av ravioli och raviolimakerskorna försvann gradvis.

År 1930 fanns endast ett fåtal raviolirestauranger kvar, varav en drevs av Emile Truchet, som lärt sig att laga ravioli av mère Fayet.

Emile Truchet tillverkade en maskin som moderniserade ravioliframställningen. År 1953 besökte Truchet marknaden i Romans sur Isère, för att där laga ravioli. Raviolin blev en enorm framgång som växte under de efterföljande åren.

Tack vare tillverkningen av denna första raviolimaskin blev raviolin mycket känd och produktionen ökade enormt.

De företag som framställer ”Raviole du Dauphiné” är fortfarande belägna i det område som denna produkt härstammar från: området kring Romans och Royannais.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Raviole du Dauphiné” utmärks såväl av dess särskilda egenskaper som av den traditionella tillagningsmetoden och raviolins goda anseende.

Produktens särskilda egenskaper bygger på valet av råvaror och på den lokala traditionella tillagningsmetoden:

Raviolin framställs av naturråvaror, utan färgämnen eller konserveringsmedel, och utan tillsats av konsistensgivare. Raviolin är unik eftersom den endast tar en minut att tillaga i kokande vatten tack vare den tunna vetedegen.

Om man felaktigt jämför ”Raviole du Dauphiné” med färsk pasta, skiljer sig raviolin från pastan på flera specifika sätt:

degen görs på brödvete.

Färsk pasta lagas med deg som endast görs på mjöl av sädesslaget durumvete (dekret nr 55-1175 av den 31 augusti 1955 om pastaprodukter). Raviolideg framställs av vetemjöl från brödvete. Detta mjöl med mycket låg askhalt ger degen dess karakteristiska vita färg och dess förstklassiga och delikata smak.

degens tjocklek: tack vare att degen görs på brödvete kan mycket tunna degplattor sättas ihop och pastakuddarnas kanter kan göras tunnare. Denna särskilda egenskap ger raviolin en ovanligt snabb tillagningstid (1 minut) och en oöverträffad saftighet. Färsk pasta är i allmänhet mellan 0,9 och 1,1 mm tjock,

fyllningen är len och mjäll och består av ostarna Comté AOC och/eller Emmental Français Est-Central IGP, och av färskost och persilja,

det är en färsk produkt: Raviolin genomgår inte någon temperaturbehandling som ändrar dess organoleptiska egenskaper, förutom en eventuell djupfrysning. Färsk pasta är däremot oftast pastöriserad eller till och med dubbelt pastöriserad.

Det recept som för närvarande används motsvarar det traditionella recept som användes av raviolimakerskorna innan raviolimaskinerna började användas, vilka gjorde det möjligt att öka produktionen och spridningen av denna specifika produkt.

”Raviole du Dauphiné” har ett erkänt gott anseende:

Ordet ”raviole” kommer enligt uppgift från ordet ”rissole”, som var en liten friterad köttbulle. Under fastan ersattes dock kött med rovor, därav termen ”ravioli” (raviole).

Raviolins exakta ursprung är okänt, men efterforskningar visar att den har mycket gamla anor. Enligt efterforskningar av Frédéric Godefroy nämns till exempel ordet ”raviole” i en text från år 1228.

Dessutom har Godefroy genom sina efterforskningar (Dictionnaire de l'ancienne langue française, 1891) fastställt ett samband mellan ravioli och religion, liksom framgår av följande definition: raviole, el. raviolle, maskulint substantiv, pastaknyte fylld med tärnat kött och under fastan med rovstjälkar.

Ravioli började gradvis att serveras inte bara vid religiösa högtider, utan även vid andra helger. Raviolin serverades som förrätt, men också efter grönsaks- och fjäderfärätterna (oftast kokt höns), vars buljong raviolin kokades i.

Efter att raviolimaskinen uppfunnits, vilken gradvis ersatte raviolimakerskornas arbete, ökade produktionen avsevärt samtidigt som det traditionella ostbaserade receptet för övrigt bevarades.

Raviolins tunna deg och ostbaserade fyllning, som är anmärkningsvärda och unika egenskaper, har gjort att produkten vunnit många köksmästares gunst enligt vilka produkten är ”en njutning för gommen och ett smakmirakel”.

Det finns därför en mängd lokala receptvarianter av ”Raviole du Dauphiné”: gratinerad ravioli, friterad ravioli med sallad, ravioli med grädde, murklor eller kräftor, etc.

Fram till 1975 framställdes ”Raviole du Dauphiné” av små producenter och av raviolimakerskor, och marknaden uppgick till mindre än 100 ton per år. Distributionskedjorna omfattade fram till dess främst restauranger, cateringfirmor och små affärer. Från och med början av 1990-talet utvidgades marknaden för ”Raviole du Dauphiné” till att omfatta stormarknader och volymen uppgick till 1 000 ton per år. Den årliga produktionsvolymen för ”Raviole du Dauphiné” uppgick följaktligen till över 2 500 ton år 1997. Försäljningsutvecklingen har sedan dess varit mer dynamisk än någonsin, och under 2007 överskred försäljningen 5 000 ton (5 103 ton för samtliga producenter, dvs. för fem produktionsanläggningar).

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

”Raviole du Dauphiné” är en gammal regional och väl ansedd produkt som framställs i regionen Dauphiné (ravioli nämns för första gången i texter från år 1228).

De olika maträtterna på landsbygden i Dauphiné framställdes enbart av produkter från trakten och därför gjordes raviolin på ost i stället för kött som annan pasta. På samma sätt beror användningen av vetemjöl av brödvete på förutsättningarna för det lokala jordbruket, till skillnad från klassisk pasta, som framställs av durumvete.

Familjerna hämtade sitt mjöl hos bagaren och det var endast vid helger som man lagade ravioli eller ”crouzets”, ”matafans” eller ”besiantes”. Raviolin var en vanlig lokal rätt och en festrätt som kunde varieras på många olika sätt.

Raviolin härstammar framför allt från en traditionell kultur och från kunskapen om den traditionella tillagningsmetoden i regionen Dauphiné (raviolimakerskorna).

På 1800-talet fastställdes det nuvarande receptet på ”Raviole du Dauphiné” och tack vare att raviolimaskinen uppfanns kunde produktionen och spridningen av denna produkt öka.

Ett noga urval av råvaror och bevarandet av ett traditionellt recept har gjort det möjligt att bevara egenskaperna hos ”Raviole du Dauphiné”: en mycket tunn deg med mycket snabb koktid och en anmärkningsvärd saftighet, och en len och välsmakande fyllning.

”Raviole du Dauphiné” räknas som en del av det kulinariska arvet i Dauphiné. Appellationsdomstolen i Grenoble erkände i ett beslut av den 14 februari 1989”Raviole du Dauphiné” som ursprungsbeteckning och framhöll produktens specifika egenskaper, dess recept och dess geografiska framställningsområde. Med stöd av en expertrapport erkände domstolen att de specifika egenskaperna hos sammansättningen och framställningen av ”Raviole du Dauphiné” gör raviolin till en originalprodukt och till ett kännetecken för regionen Dauphiné.

För övrigt nämns ”Raviole du Dauphiné” i den förteckning över det kulinariska arvet som upprättades i Frankrike 1995.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_raviole_dauph.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


Rättelser

8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/23


Rättelse till infordran och intresseanmälan för deltagande i de vetenskapliga panelerna vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Parma, Italien)

( Europeiska unionens officiella tidning C 268 av den 23 oktober 2008 )

(2009/C 3/09)

På sidan 22, ”Sista dagen att skicka ansökningar”, första meningen, ska det

i stället för:

”7 januari 2009”

vara:

”14 januari 2009”.


8.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.