ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 43

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
16 februari 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 043/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 043/02

Eurons växelkurs

3

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 043/03

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

4

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 043/04

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa för- och efterspända vajrar och linor av olegerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

9

2008/C 043/05

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina

14

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 043/06

Statligt stöd – Tjeckien – Statligt stöd C 3/08 (f.d. NN 102/05) – Ersättning för allmän trafikplikt till bussföretag i Sydmähren – Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget ( 1 )

19

2008/C 043/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5049 – Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) ( 1 )

27

2008/C 043/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5034 – Montagu/GIP/Biffa) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

28

2008/C 043/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

29

2008/C 043/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4921 – CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

30

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2008/C 043/11

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 43/01)

Datum för antagande av beslutet

5.12.2007

Stöd nr

NN 70/07

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

North-East England

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Rescue aid to Northern Rock

Rättslig grund

Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Undsättning av företag i svårigheter

Stödform

Mjukt lån, garanti

Budget

Stödnivå

Varaktighet

17.9.2007-17.3.2008

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

HM Treasury; The Governor and Company of the Bank of England

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

14.12.2007

Stöd nr

N 656/07

Medlemsstat

Belgien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prolongation du régime d'aide pour le transport combiné N 249/04

Verlenging van de steunregeling voor gecombineerd vervoer N 249/04

Rättslig grund

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relative à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 september 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerde goederenvervoer per spoor

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kombinerade transporter

Stödform

Direkt stöd

Budget

30 miljoner EUR/år

Stödnivå

Varaktighet

2008

Ekonomisk sektor

Kombinerade transporter

Den beviljande myndighetens namn och adress

Service public fédéral mobilité et transport

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/3


Eurons växelkurs (1)

15 februari 2008

(2008/C 43/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4674

JPY

japansk yen

157,78

DKK

dansk krona

7,4544

GBP

pund sterling

0,74780

SEK

svensk krona

9,3140

CHF

schweizisk franc

1,6022

ISK

isländsk krona

98,23

NOK

norsk krona

7,9255

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,224

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

263,59

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6965

PLN

polsk zloty

3,5900

RON

rumänsk leu

3,6445

SKK

slovakisk koruna

33,019

TRY

turkisk lira

1,7603

AUD

australisk dollar

1,6189

CAD

kanadensisk dollar

1,4635

HKD

Hongkongdollar

11,4454

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8602

SGD

singaporiansk dollar

2,0734

KRW

sydkoreansk won

1 386,77

ZAR

sydafrikansk rand

11,2647

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,5396

HRK

kroatisk kuna

7,2575

IDR

indonesisk rupiah

13 456,06

MYR

malaysisk ringgit

4,7272

PHP

filippinsk peso

59,723

RUB

rysk rubel

36,0742

THB

thailändsk baht

46,663

BRL

brasiliansk real

2,5757

MXN

mexikansk peso

15,7900


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/4


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

(2008/C 43/03)

XA-nummer: XA 228/07

Medlemsstat: Frankrike

Regioner: Samtliga. Åtgärderna kan finansieras av alla regionala och lokala myndigheter (regionala råd, landsting) som så önskar

Namnet på stödordningen: Aides à la promotion des produits animaux et des produits d'origine animale

Rättslig grund:

Article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 d'exemption agricole

Article L 621-1 et suivants du code rural

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Stödordningens beräknade utgifter per år: 4 miljoner EUR (med förbehåll för budgetanslag) från det nationella branschkontoret för uppfödare och deras produkter (l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions) samt ett obestämt belopp från regionala och lokala myndigheter

Högsta stödnivå: Stödnivån kan uppgå till 100 % för de åtgärder som avses i punkterna c–f i ovannämnda artikel 15.2. Stöden kan aldrig överstiga 100 % av beloppet för de bidragsfinansierade åtgärderna

Datum för genomförande:

Stödordningens varaktighet: Sex år (2008-2013)

Stödet syfte: Stöden syftar till att främja åtgärder för marknadsföring av och informationsspridning om produkterna, att sprida kunskaper om produktionen och att sprida den vetenskapliga kunskapen, att underlätta organisationen av informationskampanjer för program för kvalitetsproduktion, att möjliggöra organisationen av handelsmässor, utställningar och forum och att uppmuntra yrkesverksamma att delta vid dessa samt att utveckla PR-verksamheten eller liknande åtgärder.

Stöd kommer att beviljas för de åtgärder som omfattas av artikel 15.2 i undantagsförordningen för jordbruket (förordning (EG) nr 1857/2006) och som även avses i kapitel IV K i riktlinjerna för jordbruket av den 27 december 2006 samt i punkt 152 b i samma riktlinjer

Berörd(a) sektor(er): Små och medelstora företag inom sektorn för djuruppfödning och framställning av produkter av animaliskt ursprung

Den beviljande myndighetens namn och adress::

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil Sous Bois Cedex

Webbplats: www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm

Då stödordningen träder i kraft (januari 2008) kommer detaljerad information att läggas ut på ovanstående webbplats under rubriken Information/Aides nationales

Övriga upplysningar: De regionala och lokala myndigheterna kommer att se till att stöden inte överskrider det tak som föreskrivs i artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006, som utgör ramen för detta system. De myndigheter som önskar komplettera det nationella branschkontorets finansiering bör därför kontrollera beräkningen av de sammanlagda stöden med hjälp av departementens jordbruks- och skogsdirektorat

XA-nummer: XA 229/07

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: Great Britain (England, Scotland and Wales)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Dairy Farmer Milk Market Development Scheme

Rättslig grund: Milk Development Council Order 1995

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 15 september 2007–31 mars 2008: 300 000 GBP

Högsta stödnivå: Stödnivån är 50 %

Datum för genomförande: Stödordningen inleds den 15 september 2007

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Stödordningen inleds den 15 september 2007och avslutas den 31 mars 2008. De sista utbetalningarna kommer att göras den 30 september 2008. Fakturor för tjänster kan lämnas in till och med den 31 december 2008

Stödets syfte: Stödet är förenligt med artikel 9 i förordning (EG) nr 1857/2006 och som stödberättigande utgifter räknas följande:

Stödet är också förenligt med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006 och som stödberättigande utgifter räknas följande:

Berörd(a) sektor(er): Stödordningen tillämpas på företag inom mjölkproduktionen

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Organisation som förvaltar stödordningen:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Webbadress: http://www.mdc.org.uk/default.aspx?DN=0963897f-fa62-4704-b085-607718ee51eb

Information finns också på Förenade kungarikets centrala register för undantagna statliga jordbruksstöd:

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Övriga upplysningar: Ytterligare och utförligare uppgifter om stödberättigande och bestämmelserna för ordningen kan fås på ovan nämnda webbplatser. I enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006 kommer inget direktstöd att betalas ut till producenterna.

Undertecknad och daterad för Department for Environment, Food and Rural Affairs (den behöriga myndigheten i Förenade kungariket)

Mr Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Room 816, Area 8D

9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster SW1P 3JR

United Kingdom

XA-nummer: XA 230/07

Medlemsstat: Tyskland

Region: Land Brandenburg

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind

Rättslig grund: Artikel 11 i förordning (EG) nr 1857/2006

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zum Ausgleich von Verlusten infolge von Wetterunbilden — Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind vom 30.8.2007.

http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/rl_unwett.pdf

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 5 miljoner EUR under 2007

Högsta stödnivå: 30 %

Datum för genomförande: 1.11.2007–31.12.2007

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: 17.9.2007–31.12.2007

Stödets syfte: Delstaten beviljar stöd till hotade jordbruks- och trädgårdsföretag (för de sistnämnda dock endast inom odlingsområdena Wesendahl/Werneuchen, Havelland och distriktet Elbe-Elster) i syfte att mildra följdverkningarna av väderleksförhållandena under våren och sommaren 2007.

Till följd av utomordentligt stor nederbörd under maj–juli 2007 överskreds avrinningsmöjligheterna i biflödena i nästan hela delstaten. Under dessa tre månader uppgick den extremt stora nederbördsmängden till t.ex. 366,1 mm, 393,4 mm, och upp till 451,8 mm. Den ovanligt stora nederbörden innebar högstanoteringar som var mer än dubbelt så höga som summan av medelvärdena för åren 1961–1990 (t.ex. 208 % för väderstationen Menz). Det betyder att nederbörden under de tre månaderna maj–juli 1961–1990 var mindre än en tredjedel av årsnederbörden jämfört med 2007 (31,8 % för väderstationen Menz). I de redan så lågt liggande områdena i delstaten steg grundvattennivån med över en meter till följd av de enormt stora vattenmängderna. Ihållande markfuktighet, kraftigt vattensjuk mark och även översvämningar förhindrade framkomligheten i områdena. Mogen frukt kunde inte skördas, och grödor på vall och gräsmark inte bärgas. Bland grödor som skördas sent, t.ex. majs och potatis, gick viss produktion helt förlorad.

Höstsådden kunde i de berörda regionerna inte påbörjas.

En kombination av mild vinter, mycket höga temperaturer under våren, vårtorka i april och sen frost ledde inom trädgårdsodlingen i regionerna i fråga till avsevärt minskade inkomster och även till totalförlust inom fruktodlingen. Eftersom man påverkar den fenologiska utvecklingen och tidigarelägger fruktträdens blomningsperiod med 2–3 veckor fick också den sena frosten en överdrivet negativ inverkan på inkomsterna.

Delstatsregeringen i Brandenburg klassificerar de ovan beskrivna ogynnsamma väderförhållandena som naturkatastrof.

För att dessa problem inte ska hota jordbruks- och trädgårdsföretagens existens kan företagen beviljas stöd i enlighet med bifogade riktlinjer. Någon rättighet att beviljas stöd föreligger inte. Det som är avgörande är snarare den bedömning som den beviljande myndigheten är skyldig att göra mot bakgrund av tillgängliga medel. Stödet innebär ingen fullständig skadeersättning, utan är ett likviditetsstöd så att de företag som drabbades av väderförhållandena under våren och sommaren 2007 ska kunna fortsätta med sin verksamhet

Berörda sektorer:

Jordbruk (växtodling)

Trädgårdsodling (fruktodling)

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

D-14480 Potsdam

Webbadress: www.ilb.de

E-post: postbox@ilb.de

Övriga upplysningar: —

XA-nummer: XA 231/07

Medlemsstat: Tyskland

Region: Freistaat Bayern

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Richtlinie für die Durchführung der nebenberuflichen sozialen Betriebshilfe in der Land- und Forstwirtschaft durch das Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V. (KBM) und die Maschinen- und Betriebshilfsringe (MR)

Rättslig grund: Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 1,2 miljoner EUR till Maschinen- und Betriebshilfsringe och centralorganisationen KBM för förmedling av avbytare i enlighet med artikel 15.2 b i förordning (EG) nr 1857/2006

Högsta stödnivå: Upp till 50 %

Datum för genomförande: Årligt genomförande beroende på när undantaget upphör

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet:

Stödets syfte: Att genom Maschinen- und Betriebshilfsringe säkerställa en heltäckande förmedling av arbetskraft för sociala hjälpinsatser som utförs som bisyssla för företag inom jord- och skogsbruket. Stödet bidrar i synnerhet till att minska särskilda problem i sociala nödsituationer

Rättslig grund: artikel 15.2 b i förordning (EG) nr 1857/2006

Berörd(a) sektor(er): Jord- och skogsruk – subventionerade tjänster

Rättslig grund för skogsbruket: nr 179 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk (EUT C 319, 27.12.2006, s. 1)

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

D-80638 München

Ytterligare information kan erhållas från

Bayerisches Staatsministerium für

Landwirtschaft und Forsten

Referat B 1

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Tel. (49-89) 2182-2222

Webbadress: http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by.juris.de/by/AgrarWiG_BY_rahmen.htm

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rilikbmsozbh.pdf

Övriga upplysningar: —

XA-nummer: XA 233/07

Medlemsstat: Slovenien

Region: Kommunen Škofja Loka

Stödordningens namn, eller namnet på det företag som får enskilt stöd: Programi razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja loka 2007–2013

Rättslig grund: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013 (Poglavje II.)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget i form av enskilt stöd:

 

53 871 EUR för 2007

 

53 871 EUR för 2008

 

53 871 EUR för 2009

 

53 871 EUR för 2010

 

53 871 EUR för 2011

 

53 871 EUR för 2012

 

53 871 EUR för 2013

Högsta stödnivå:

1.   Investeringar i jordbruksföretag för primärproduktion:

Upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna i mindre gynnade områden, och

upp till 40 % av de stödberättigande kostnaderna i andra områden.

Upp till 60 % av de stödberättigande kostnader i mindre gynnade områden och upp till 50 % i andra områden, om investeringen görs av unga jordbrukare under jordbruksföretagets fem första år.

Stödet beviljas för investeringar för renovering av ekonomibyggnader och inköp av utrustning för jordbruksproduktion, investeringar i permanenta grödor, markförbättring och anläggande av betesmark.

2.   Bevarande av traditionella byggnader:

För investeringar i icke-produktiva byggnader upp till 100 % av kostnaderna.

För investeringar i produktionsmedel på jordbruken, upp till 60 % av kostnaderna, men upp till 75 % i mindre gynnade områden, under förutsättning att investeringen inte medför någon ökning av produktionskapaciteten på jordbruksföretaget.

Ytterligare stöd får beviljas upp till 100 % för extra kostnader för användning av traditionella typer av material som krävs för bevarande av kulturbyggnader.

3.   Stöd till sammanläggning av skiften:

Upp till 100 % av kostnaderna för juridiska och administrativa förfaranden.

4.   Stöd för att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket:

Upp till 100 % av kostnaderna i form av subventionerade tjänster. Stödet får inte ges som direkt penningstöd till producenterna.

5.   Tillhandahållande av tekniskt stöd i jordbrukssektorn:

Stödet får täcka upp till 100 % av kostnaderna för utbildning och fortbildning av jordbrukare, konsulttjänster från tredje part, anordnande av forum, tävlingar, utställningar, mässor, samt för publikationer och webbplatser. Stödet ska betalas i form av subventionerade tjänster och får inte ges som direkt penningstöd till producenterna

Datum för genomförande: 2007 (eller den dag reglerna börjar gälla)

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Till den 31.12.2013

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag

Hänvisning till artiklar i förordning (EG) nr 1857/2006 och stödberättigande kostnader: Andra kapitlet i utkastet till ”regler om beviljande av stöd för bevarande och utveckling av jordbruk, skogsbruk och landsbygd i kommunen Škofja Loka för programperioden 2007–2013” omfattar åtgärder som utgör statligt stöd enligt följande artiklar i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3):

Artikel 4: Investeringar i jordbruksföretag

Artikel 5: Bevarande av traditionella landskap och byggnader

Artikel 13: Stöd till sammanläggning av skiften

Artikel 14: Stöd för att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket

Artikel 15: Tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn

Berörd(a) ekonomisk(a) sektor(er): Vegetabilie- och animalieproduktion inom jordbruket

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Občina Škofja Loka

Poljanska c. 2

SLO-4220 Škofja Loka

Webbplats: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200773&dhid=91276

Övriga upplysningar: För stödet till försäkringspremier för försäkring av utsäde och grödor likställs följande väderförhållanden med naturkatastrofer: vårfrost, hagel, blixtnedslag, brand till följd av blixtnedslag, storm och översvämning.

Kommunens planerade åtgärder och fastställda allmänna föreskrifter uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1857/2006 (förfarande för beviljande av stöd, kumulering, öppenhet och övervakning av stödet).

Ansvarig person:

Igor Draksler

Borgmästare


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Kommissionen

16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/9


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa för- och efterspända vajrar och linor av olegerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

(2008/C 43/04)

Kommissionen har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad grundförordningen) (1), i vilket det görs gällande att import av vissa för- och efterspända vajrar och linor av olegerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallat Kina eller det berörda landet) dumpas och därmed vållar gemenskapsindustrin väsentlig skada.

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 3 januari 2008 av Eurostress Information Service (ESIS) (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för de tillverkare som svarar för en betydande del – det rör sig i detta fall om mer än 25 % – av gemenskapens produktion av vissa för- och efterspända vajrar och linor av olegerat stål.

2.   Produkt

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är vissa vajrar av olegerat stål (utan överdrag eller beläggning eller med överdrag eller förzinkade) och linor av olegerat stål (med eller utan överdrag eller beläggning), innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med ett största tvärmått av mer än 3 mm och med ursprung i Kina (nedan kallad den berörda produkten), som normalt klassificeras enligt KN-nummer ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 och ex 7312 10 69. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis. Produkterna saluförs under benämningen för- och efterspända vajrar och linor av olegerat stål.

3.   Påstående om dumpning

Klaganden har i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen beräknat normalvärdet för Kina med hjälp av priset i ett land med marknadsekonomi, vilket anges i punkt 5.1 d i detta tillkännagivande. Påståendet om dumpning grundas på en jämförelse mellan detta beräknade normalvärde och exportpriserna för den berörda produkten vid försäljning till gemenskapen.

Av jämförelsen framgår att den beräknade dumpningsmarginalen är betydande.

4.   Påstående om skada

Klaganden har lagt fram bevis för att importen av den berörda produkten från Kina totalt har ökat absolut sett och uttryckt som marknadsandel.

Det görs gällande att importens omfattning och priserna på den importerade produkten bl.a. har inverkat negativt på gemenskapsindustrins marknadsandel, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på gemenskapsindustrins resultat i allmänhet, dess ekonomiska situation och sysselsättningen i gemenskapen.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att klagomålet har ingetts av gemenskapsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

5.1.   Förfarande för fastställande av dumpning och skada

Vid undersökningen kommer det att fastställas om den berörda produkten med ursprung i Kina dumpas och, i så fall, om dumpningen har vållat skada.

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal parter förefaller vara berörda av förfarandet, kan kommissionen komma att besluta att tillämpa ett stickprovsförfarande enligt artikel 17 i grundförordningen.

i)   Stickprovsförfarande avseende exportörer/tillverkare i Kina

För att kommissionen ska kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exportörer/tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på det sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer samt kontaktperson.

Omsättningen i lokal valuta och volym i ton av den berörda produkten som sålts på export till gemenskapen under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Omsättning i lokal valuta och volym i ton vid försäljning av den berörda produkten på den inhemska marknaden under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller tillverkning av den berörda produkten.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (2) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning (på exportmarknaden eller hemmamarknaden) av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att dess svar kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8 nedan.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland exportörerna och tillverkarna kommer den också att kontakta myndigheterna i exportlandet samt alla kända intresseorganisationer för exportörer och tillverkare.

Eftersom ett företag inte kan vara säker på att komma med i urvalet, bör de exportörer och tillverkare som tänker ansöka om individuell dumpningsmarginal (3) begära ett frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 a i) i detta tillkännagivande och lämna in det inom tidsfristen i punkt 6 a ii, första stycket, i detta tillkännagivande. Lägg emellertid särskilt märke till den sista meningen i punkt 5 b i detta tillkännagivande.

ii)   Stickprovsförfarande avseende importörer

För att kommissionen ska kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på det sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer samt kontaktperson.

Företagets totala omsättning i euro under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Totalt antal anställda.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller den berörda produkten.

Volym (i ton) och värde (i euro) av importen till och återförsäljningen på gemenskapsmarknaden under perioden 1 januari 2007–31 december 2007 av den importerade berörda produkten med ursprung i Kina.

Namn på och noggrann beskrivning av verksamheten hos alla närstående företag (2) som är involverade i tillverkning eller försäljning av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att dess svar kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8 nedan.

För att kommissionen ska få de upplysningar som den anser vara nödvändiga för att göra urvalet bland importörerna kommer den också att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

iii)   Stickprovsförfarande avseende tillverkare i gemenskapen

Eftersom ett stort antal tillverkare i gemenskapen stöder klagomålet, avser kommissionen att tillämpa ett stickprovsförfarande för sin undersökning av om skada vållats gemenskapsindustrin.

För att kommissionen ska kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla tillverkare i gemenskapen, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på det sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer samt kontaktperson.

Företagets totala omsättning i euro under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller den berörda produkten.

Värdet (i euro) av försäljningen av den berörda produkten på gemenskapsmarknaden under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Försäljningsvolym (i ton) för den berörda produkten på gemenskapsmarknaden under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Produktionsvolym (i ton) för den berörda produkten under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Namn på och noggrann beskrivning av verksamheten hos alla närstående företag (2) som är involverade i tillverkning eller försäljning av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovanstående uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att dess svar kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8 nedan.

iv)   Slutligt urval

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter som kan vara av betydelse för urvalet för respektive stickprovsförfarande måste göra detta inom tidsfristen i punkt 6 b ii.

Kommissionen avser att göra det slutliga urvalet efter samråd med de berörda parter som har förklarat sig villiga att ingå i det.

De företag som ingår i ett urval måste besvara ett frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 b iii och samarbeta med kommissionen i undersökningen.

Om företagen inte är tillräckligt samarbetsvilliga får kommissionen, i enlighet med artiklarna 17.4 och 18 i grundförordningen, träffa sina avgöranden på grundval av tillgängliga uppgifter. Ett avgörande som träffas på grundval av tillgängliga uppgifter kan, såsom framgår av punkt 8 i detta tillkännagivande, vara mindre fördelaktigt för den berörda parten.

b)   Frågeformulär

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de tillverkare inom gemenskapsindustrin som ingår i urvalet och till alla intresseorganisationer för tillverkare i gemenskapen, till de exportörer och tillverkare i Kina som ingår i urvalet, till alla intresseorganisationer för exportörer och tillverkare, de importörer som ingår i urvalet, alla intresseorganisationer för de importörer som nämns i klagomålet och till myndigheterna i det berörda exportlandet.

De exportörer och tillverkare i Kina som med tanke på tillämpningen av artiklarna 9.6 och 17.3 i grundförordningen ansöker om en individuell dumpningsmarginal måste inge ett besvarat frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 a ii. De måste därför begära ett frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 a i. De bör emellertid vara medvetna om att kommissionen, även om den tillämpar ett stickprovsförfarande avseende exportörer och tillverkare, kan komma att besluta att inte beräkna någon individuell dumpningsmarginal för dem om antalet exportörer och tillverkare är så stort att en individuell undersökning skulle bli orimligt betungande och förhindra att undersökningen avslutas i tid.

c)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter och uppgifter utöver svaren på frågeformuläret samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Uppgifterna och bevisningen ska ha inkommit till kommissionen inom tidsfristen i punkt 6 a ii.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, förutsatt att de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste lämnas inom tidsfristen i punkt 6 a iii.

d)   Val av land med marknadsekonomi

I enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen har kommissionen för avsikt att för fastställande av normalvärde för Kina välja Turkiet som ett lämpligt land med marknadsekonomi. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfristen i punkt 6 c lämna synpunkter på om detta är ett lämpligt val.

e)   Marknadsekonomisk status

För de exportörer eller tillverkare i Kina som gör gällande och lämnar tillräcklig bevisning för att de är verksamma under marknadsekonomiska förhållanden, dvs. uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 2.7 c i grundförordningen, kommer normalvärdet att fastställas i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. Exportörer och tillverkare som har för avsikt att ansöka om marknadsekonomisk status måste lämna in en väl underbyggd ansökan inom den särskilda tidsfristen i punkt 6 d. Kommissionen kommer att sända ansökningsblanketter till alla exportörer och tillverkare i Kina som ingår i urvalet eller som nämns i klagomålet, till alla intresseorganisationer för exportörer eller tillverkare som nämns i klagomålet och till myndigheterna i Kina.

5.2.   Förfarande för bedömning av gemenskapens intresse

Om påståendena om dumpning och därav vållad skada bekräftas kommer det, i enlighet med artikel 21 i grundförordningen, att fattas ett beslut om huruvida det ligger i gemenskapens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Av denna anledning får gemenskapsindustrin, importörer och deras intresseorganisationer samt representativa användare och representativa konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom den allmänna tidsfristen i punkt 6 a ii, under förutsättning att de visar att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den berörda produkten. De parter som handlat i enlighet med föregående mening får inom den allmänna tidsfristen i punkt 6 a iii begära att bli hörda och ska härvid ange de särskilda skäl som finns att höra dem. Det bör noteras att de uppgifter som lämnas enligt artikel 21 endast kommer att beaktas om de åtföljs av styrkande handlingar när de lämnas.

6.   Tidsfrister

a)   Allmänna tidsfrister

(i)   För att begära frågeformulär eller ansökningsformulär

Alla berörda parter bör begära frågeformulär eller ansökningsformulär snarast möjligt, dock senast tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(ii)   För att ge sig till känna, besvara frågeformuläret och lämna andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna sina synpunkter, besvarade frågeformulär eller eventuella andra uppgifter inom 40 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Alla exportörer/tillverkare som berörs av detta förfarande och vill ansöka om en individuell undersökning enligt artikel 17.3 i grundförordningen måste också om inte annat anges besvara frågeformuläret inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör påpekas att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom denna tidsfrist.

Företag som ingår i urvalet för stickprovsförfarandet måste lämna in besvarade frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 b iii.

(iii)   Utfrågningar

Alla berörda parter får också inom den ovan nämnda tidsfristen på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

b)   Särskild tidsfrist när det gäller stickprovsförfarandet

(i)

Kommissionen avser att inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning samråda med de berörda parter som förklarat sig villiga att ingå i det slutliga urvalet. De uppgifter som avses i punkterna 5.1 a i, 5.1 a ii och 5.1 a iii bör därför ha inkommit till kommissionen inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i EUT.

(ii)

Alla andra uppgifter av betydelse för urvalet enligt punkt 5.1 a iv ska ha inkommit till kommissionen inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(iii)

Frågeformulärsvaren från de parter som ingår i urvalet ska ha inkommit till kommissionen senast 37 dagar efter det att dessa underrättats om att de ingår i det.

c)   Särskild tidsfrist för val av land med marknadsekonomi

Berörda parter som så önskar kan lämna synpunkter på valet av Turkiet som ett lämpligt land med marknadsekonomi för fastställandet av normalvärdet för Kina (se punkt 5.1 d). Sådana synpunkter måste vara kommissionen till handa inom 10 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

d)   Särskild tidsfrist när det gäller ansökningar om marknadsekonomisk status eller individuell behandling

Välunderbyggda ansökningar om marknadsekonomisk status (se punkt 5.1 e) eller individuell behandling i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen ska ha inkommit till kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

7.   Skriftliga inlagor, svar på frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter måste inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt ska märkas ”Limited” (4) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell version som ska märkas ”For inspection by interested parties”.

Kommissionens postadress:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna eller lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det visar sig att någon berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter ska hänsyn inte tas till uppgifterna och andra tillgängliga uppgifter kan användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

9.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder inte införas senare än nio månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5).

11.   Förhörsombud

Om de berörda parterna anser sig ha svårigheter vid utövandet av sina rättigheter att försvara sig, kan de begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel ingriper. Förhörsombudet verkar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens avdelningar och fungerar vid behov som medlare i förfarandefrågor som påverkar skyddet av parternas rättigheter, särskilt när det gäller tillgången till handlingarna i ärendet, sekretess, förlängning av tidsfristerna och behandlingen av skriftliga eller muntliga synpunkter. För närmare uppgifter och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  För vägledning beträffande innebörden av närstående företag, se artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  En individuell marginal får begäras med stöd av artikel 17.3 i grundförordningen (för företag som inte ingår i urvalet), artikel 9.5 i grundförordningen (individuell behandling av företag i länder som inte är marknadsekonomier eller länder som är övergångsekonomier) och artikel 2.7 b i grundförordningen (för företag som ansöker om marknadsekonomisk status). Observera att företag som begär individuell behandling måste ansöka om det i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen och att företag som begär marknadsekonomisk status måste ansöka om det i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen.

(4)  Detta innebär att dokumentet endast är avsett för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/14


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina

(2008/C 43/05)

Kommissionen har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad grundförordningen) (1), i vilket det görs gällande att import av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallat Kina) dumpas och därmed vållar gemenskapsindustrin väsentlig skada.

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 3 januari 2008 av följande gemenskapstillverkare: Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabrik AB, SER Wax Industry och Vollmar GmbH (nedan kallade klagandena), som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 25 %, av gemenskapens tillverkning av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande produkter.

2.   Produkt

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande produkter, dock ej gravljus och andra utomhusljus, med ursprung i Kina (nedan kallad den berörda produkten). I samband med detta förfarande definieras gravljus och andra utomhusljus som stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande produkter, om det brännbara ämnet innehåller mer än 500 ppm toluen och/eller mer än 100 ppm bensen och/eller har en veke med en diameter på minst 5 mm och/eller är individuellt förpackade i en plastbehållare med lodrätta sidor som är minst 5 cm höga. Produkten deklareras vanligtvis enligt KN-nummer ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 och ex 3406 00 90. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

3.   Påstående om dumpning

Mot bakgrund av av bestämmelserna i artikel 2.7 i grundförordningen fastställde klagandena normalvärdet för Kina på grundval av priserna i ett land med marknadsekonomi, såsom anges i punkt 5.1 d. Påståendet om dumpning grundas på en jämförelse mellan detta beräknade normalvärde och exportpriserna för den berörda produkten vid försäljning till gemenskapen.

Av jämförelsen framgår att den beräknade dumpningsmarginalen är betydande.

4.   Påstående om skada

Klaganden har lagt fram bevis för att importen av den berörda produkten från Kina överlag har ökat, både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det görs vidare gällande att importens omfattning och priserna på den importerade produkten bl.a. har inverkat negativt på gemenskapsindustrins marknadsandel och försäljningsvolym, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på gemenskapsindustrins resultat i allmänhet, dess ekonomiska situation och dess sysselsättningssituation.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att klagomålet har ingivits av gemenskapsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

5.1.   Förfarande för fastställande av dumpning och skada

Vid undersökningen kommer det att fastställas om den berörda produkten med ursprung i Kina dumpas och, i så fall, om dumpningen har vållat skada.

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal parter förefaller vara berörda av förfarandet, kan kommissionen komma att besluta att tillämpa ett stickprovsförfarande enligt artikel 17 i grundförordningen.

i)   Stickprovsförfarande avseende exportörer och tillverkare i Kina

För att kommissionen ska kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exportörer och tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på det sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer samt kontaktperson.

Omsättning i lokal valuta och volym i ton av den berörda produkten som såldes på export till gemenskapen under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Omsättning i lokal valuta och volym i ton av den berörda produkten som såldes på hemmamarknaden under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller tillverkning av den berörda produkten.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (2) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning (på export- eller hemmamarknaden) av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovan nämnda uppgifter samtycker företaget till att ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet, innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att dess svar kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8 nedan.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland exportörerna och tillverkarna kommer den även att kontakta myndigheterna i exportlandet samt alla kända intresseorganisationer för exportörer och tillverkare.

Eftersom ett företag inte kan vara säker på att komma med i urvalet, bör de exportörer/tillverkare som tänker ansöka om individuell dumpningsmarginal (3) begära ett frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 a i i detta tillkännagivande och lämna in det inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a ii, första stycket, i detta tillkännagivande. Lägg emellertid särskilt märke till den sista meningen i punkt 5.1 b i detta tillkännagivande.

ii)   Stickprovsförfarande avseende importörer

För att kommissionen ska kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på de olika sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer samt kontaktperson.

Företagets totala omsättning i euro under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Det totala antalet anställda.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller den berörda produkten.

Volym i ton och värde i euro av importen till och återförsäljningen på gemenskapsmarknaden under perioden 1 januari 2007–31 december 2007 av den importerade berörda produkten med ursprung i Kina.

Namn på och detaljerade uppgifter om verksamheten hos alla närstående företag (4) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovan nämnda uppgifter samtycker företaget till att ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet, innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att dess svar kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8 nedan.

För att kommissionen ska få de upplysningar som den anser vara nödvändiga för att göra urvalet bland importörerna kommer den också att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

iii)   Stickprovsförfarande avseende tillverkare i gemenskapen

Eftersom ett stort antal tillverkare i gemenskapen stöder klagomålet, avser kommissionen att tillämpa ett stickprovsförfarande för sin undersökning av om skada vållats gemenskapsindustrin.

För att kommissionen ska kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla gemenskapstillverkare eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på det sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer samt kontaktperson.

Företagets totala omsättning i euro under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller den berörda produkten.

Värde i euro av försäljningen av den berörda produkten på gemenskapsmarknaden under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Försäljningsvolym i ton för den berörda produkten på gemenskapsmarknaden under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Produktionsvolym i ton för den berörda produkten under perioden 1 januari 2007–31 december 2007.

Namn på samt noggrann beskrivning av verksamheten hos alla närstående företag (4) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna ovan nämnda uppgifter samtycker företaget till att ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet, innebär det att företaget måste besvara ett frågeformulär och gå med på att dess svar kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8 nedan.

iv)   Slutligt urval för stickproven

Alla berörda parter som önskar lämna uppgifter som kan vara av betydelse för urvalet för respektive stickprovsförfarande måste göra detta inom tidsfristen i punkt 6 b ii.

Kommissionen avser att göra det slutliga urvalet för stickproven efter samråd med de berörda parter som har förklarat sig villiga att ingå i urvalet.

De företag som ingår i ett urval måste besvara ett frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 b iii och måste samarbeta med kommissionen i undersökningen.

Om företagen inte är tillräckligt samarbetsvilliga får kommissionen, i enlighet med artiklarna 17.4 och 18 i grundförordningen, träffa sina avgöranden på grundval av tillgängliga uppgifter. Ett avgörande som träffas på grundval av tillgängliga uppgifter kan, såsom framgår av punkt 8 i detta tillkännagivande, vara mindre fördelaktigt för den berörda parten.

b)   Frågeformulär

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de gemenskapstillverkare som ingår i urvalet, till alla intresseorganisationer för gemenskapstillverkare, till exportörerna/tillverkarna i Kina, till alla intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Kina, till de importörer som ingår i urvalet och till alla intresseorganisationer för importörer som nämns i klagomålet samt till myndigheterna i det berörda exportlandet.

De exportörer/tillverkare i Kina som med tanke på tillämpningen av artiklarna 9.6 och 17.3 i grundförordningen ansöker om en individuell dumpningsmarginal måste inge ett besvarat frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 a ii i detta tillkännagivande. De måste därför begära ett frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 a i. De bör emellertid vara medvetna om att kommissionen, även om den tillämpar ett stickprovsförfarande avseende exportörer/tillverkare, kan komma att besluta att inte beräkna någon individuell dumpningsmarginal för dem om antalet exportörer/tillverkare är så stort att en individuell undersökning skulle bli orimligt betungande och förhindra att undersökningen avslutas i tid.

c)   Insamling av uppgifter och utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter samt uppgifter utöver svaren på frågeformuläret och att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa synpunkter och uppgifter och denna bevisning måste inkomma till kommissionen inom tidsfristen i punkt 6 a ii.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste lämnas inom tidsfristen i punkt 6 a iii.

d)   Val av land med marknadsekonomi

Med stöd av artikel 2.7 a i grundförordningen har kommissionen för avsikt att för fastställandet av normalvärdet för Kina välja Brasilien som ett lämpligt land med marknadsekonomi. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfristen i punkt 6 c lämna synpunkter på om detta är ett lämpligt val.

e)   Marknadsekonomisk status

För de exportörer/tillverkare i Kina som gör gällande och lämnar tillräcklig bevisning för att de är verksamma under marknadsekonomiska förhållanden, dvs. uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 2.7 c i grundförordningen, kommer normalvärdet att fastställas i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen. Exportörer/tillverkare som har för avsikt att ansöka om marknadsekonomisk status måste lämna in en korrekt underbyggd ansökan inom den särskilda tidsfristen i punkt 6 d. Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär till alla de exportörer/tillverkare och intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Kina som anges i klagomålet samt till myndigheterna i Kina.

5.2.   Förfarande för bedömning av gemenskapens intresse

Om det skulle visa sig att påståendena om dumpning och därav vållad skada bekräftas, kommer det enligt artikel 21 i grundförordningen att fattas ett beslut om huruvida ett antagande av antidumpningsåtgärder inte strider mot gemenskapens intresse. Av denna anledning får gemenskapsindustrin, importörer, deras intresseorganisationer samt representativa användare och representativa konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom den allmänna tidsfristen i punkt 6 a ii, under förutsättning att de visar att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den berörda produkten. De parter som handlat i enlighet med föregående mening får inom den allmänna tidsfristen i punkt 6 a iii begära att bli hörda och ska då ange de särskilda skäl som finns att höra dem. Det bör noteras att de uppgifter som lämnas enligt artikel 21 endast kommer att beaktas om de åtföljs av styrkande handlingar när de lämnas in.

6.   Tidsfrister

a)   Allmänna tidsfrister

(i)   För att begära frågeformulär eller ansökningsformulär

Alla berörda parter bör begära frågeformulär eller ansökningsformulär så snart som möjligt, dock senast 10 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(ii)   För parter att ge sig till känna och besvara frågeformuläret och lämna alla andra upplysningar

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter, lämna in besvarade frågeformulär och lämna eventuella andra uppgifter inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Alla exportörer/tillverkare som berörs av detta förfarande och som vill ansöka om en individuell undersökning enligt artikel 17.3 i grundförordningen måste också besvara frågeformuläret inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör noteras att utövandet av de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen är beroende av att parterna ger sig till känna inom denna tidsfrist.

De företag som ingår i urvalet för ett stickprov måste besvara frågeformuläret inom tidsfristen i punkt 6 b iii.

(iii)   Utfrågningar

Alla berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

b)   Särskild tidsfrist för stickprovsförfarandet

(i)

Uppgifterna enligt punkterna 5.1 a i, 5.1 a ii och 5.1 a iii ska vara kommissionen till handa inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eftersom kommissionen inom 21 dagar efter detta offentliggörande har för avsikt att samråda med de berörda parter som förklarat sig villiga att ingå i ett urval om det slutliga urvalet.

(ii)

Alla andra uppgifter av betydelse för ett urval enligt i punkt 5.1 a iv måste vara kommissionen till handa inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(iii)

Frågeformulärsvaren från de parter som ingår i urvalet ska ha inkommit till kommissionen senast 37 dagar efter det att parterna har underrättats om att de ingår i urvalet.

c)   Särskild tidsfrist för val av land med marknadsekonomi

Berörda parter som så önskar kan lämna synpunkter på valet av Brasilien som ett lämpligt land med marknadsekonomi för fastställandet av normalvärdet för Kina (se punkt 5.1 d). Sådana synpunkter ska vara kommissionen till handa inom 10 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

d)   Särskild tidsfrist när det gäller ansökningar om marknadsekonomisk status eller om individuell behandling

Välunderbyggda ansökningar om marknadsekonomisk status (se punkt 5.1 e) eller individuell behandling i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen ska ha inkommit till kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

7.   Skriftliga inlagor, svar på frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter måste inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt ska märkas ”Limited  (5)” och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell version som ska märkas ”For inspection by interested parties”.

Kommissionens postadress:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, får enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av de uppgifter som är tillgängliga, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

9.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder inte införas senare än 9 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in inom ramen för denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).

11.   Förhörsombud

Om de berörda parterna anser sig ha svårigheter vid utövandet av sina rättigheter att försvara sig, kan de begära att förhörsombudet (Hearing officer) i generaldirektorat Handel (Trade) ingriper. Förhörsombudet verkar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens avdelningar och fungerar vid behov som medlare i förfarandefrågor som rör tillvaratagandet av parternas intressen i detta förfarande, när det gäller tillgången till handlingarna i ärendet, sekretess, förlängning av tidsfristerna och behandlingen av skriftliga eller muntliga synpunkter. För närmare uppgifter och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  För vägledning beträffande innebörden av närstående företag, se artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  En individuell marginal får begäras med stöd av artikel 17.3 i grundförordningen (för företag som inte ingår i urvalet), artikel 9.5 i grundförordningen (individuell behandling av företag i länder som inte är marknadsekonomier eller länder som är övergångsekonomier) och artikel 2.7 b i grundförordningen (för företag som ansöker om marknadsekonomisk status). Observera att företag som begär individuell behandling måste ansöka om det i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen och att företag som begär marknadsekonomisk status måste ansöka om det i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen.

(4)  För vägledning beträffande innebörden av närstående företag, se artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.

(5)  Detta innebär att dokumentet endast är avsett för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/19


STATLIGT STÖD – TJECKIEN

Statligt stöd C 3/08 (f.d. NN 102/05) – Ersättning för allmän trafikplikt till bussföretag i Sydmähren

Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 43/06)

Genom den skrivelse, daterad den 15 januari 2008, som återges på det giltiga språket på de sidor som följer på denna sammanfattning, underrättade kommissionen Tjeckien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget beträffande den ovannämnda åtgärden.

Berörda parter kan inom en månad från dagen för offentliggörandet av denna sammanfattning och den därpå följande skrivelsen inkomma med sina synpunkter. Synpunkterna skall sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för energi och transport

Direktorat A, enhet 4

DM 28

B-1049 Bryssel

Fax: (32-2) 296 41 04

Synpunkterna kommer att meddelas Tjeckien. Den tredje part som inkommer med synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för begäran.

SAMMANFATTNING

1.   Förfarande

Genom en skrivelse av den 28 juni 2005 mottog kommissionen ett klagomål från det tjeckiska bolaget ČAS – SERVICE a.s. (nedan: klaganden). Klagomålet gällde statligt stöd som de regionala myndigheterna enligt klaganden skulle ha beviljat flera av detta bolags konkurrenter mellan 2003 och 2005.

2.   Beskrivning av åtgärden

Benämning: Ersättning för trafikplikt till bussföretag i Sydmähren

Varaktighet: 2003-2005

Form: Ersättning för allmän trafikplikt.

Myndighet: De sydmähriska myndigheterna.

Stödmottagare: Bítešská dopravní společnost spol. s r.o., BK Bus s.r.o., Břežanská dopravní společnost s.r.o., Znojemská dopravní společnost – PSOTA s.r.o., TREDOS, spol. s.r.o.

Mål: Allmän trafikplikt.

3.   Bedömning av åtgärden

Betalningar enligt avtal som ingåtts före den 1 maj 2004, dvs. före Tjeckiens anslutning till EU, kan inte granskas av kommissionen i enlighet med reglerna om statligt stöd, vare sig enligt de förfaranden som avses i artikel 88 i fördraget eller enligt övergångsordningen. Däremot kan ändringar av avtalen som gjorts efter anslutningen och som leder till ökade skyldigheter för staten gentemot stödmottagarna utgöra nytt stöd.

De sydmähriska myndigheterna betalade ersättningarna via den offentliga budgeten. De lämnades således med statliga medel. Ersättningarna kan ha gett stödmottagarna en selektiv fördel. Villkoret att stödet ska snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna är uppfyllt i detta fall.

Enligt artikel 73 i fördraget kan stöd vara förenligt med fördraget om det avser samordning av transporter eller allmän trafikplikt. Enligt Altmark-domen (C-280/00) kan artikel 73 i EG-fördraget inte tillämpas direkt, utan endast med beaktande av rådets förordningar, särskilt rådets förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (EGT L 156, 28.6.1969, s. 1).

Eftersom det i det föreliggande fallet inte förekom någon anbudsinfordran och klaganden hävdar att Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA och TREDOS mottagit olagligt statligt stöd finner kommissionen att den måste ge klaganden och tredje parter möjlighet att lämna synpunkter på de metoder som de sydmähriska myndigheterna tillämpade för att fastställa stödbeloppen, innan den med visshet kan fastslå att stödet är förenligt med artikel 73 i fördraget med stöd av artikel 14 i den nämnda rådsförordningen.

I enlighet med artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 kan allt olagligt stöd återkrävas från mottagaren.

SJÄLVA SKRIVELSEN

”Komise chce informovat Českou republiku, že po prostudování informací o výše uvedeném opatření předložených orgány Vaší země se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

1.   ŘÍZENÍ

1.

V dopise ze dne 28. června 2005 obdržela Komise stížnost od české společnosti ČAS – Service a. s. (‚stěžovatel‘). Stížnost se týkala státní podpory, kterou krajské úřady v letech 2003 až 2005 údajně poskytly různým konkurentům stěžovatele.

2.

Dopisy ze dne 20. července 2005, 14. března 2006 a 7. prosince 2006 požádala Komise orgány České republiky o další informace týkající se problémů uvedených stěžovatelem.

3.

České orgány odpověděly dne 14. září 2005, 2. června 2006, 6. února 2007 a 18. října 2007.

2.   OKOLNOSTI PŘÍPADU

4.

Stěžovatel je akciovou společností činnou v oblasti pravidelné autobusové dopravy, zájezdové dopravy, městské autobusové dopravy na Znojemsku a v mezinárodní dopravě.

5.

Až do září 2004 bylo provozování regionální veřejné autobusové dopravy v Jihomoravském kraji klíčovou aktivitou stěžovatele, a to zejména na základě smluv uzavřených s regionálními orgány. Služby byly poskytovány v Jihomoravském kraji (okresy Znojmo a Moravský Krumlov).

6.

Stěžovatel tvrdí, že úřady Jihomoravského kraje poskytly v období 2003–2005 nedovolenou státní podporu Bítešské dopravní společnosti spol. s r.o. (dále jen ‚Bítešská‘), společnosti BK BUS s.r.o. (dále jen ‚BK Bus‘), Břežanské dopravní společnosti s.r.o. (dále jen ‚Břežanská společnost‘), Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s.r.o. (dále jen ‚PSOTA‘) a společnosti TREDOS, spol. s r.o. (dále jen ‚TREDOS‘). Mělo k tomu dojít udělením licence, které nebylo ani transparentní, ani objektivní.

7.

Komise konstatuje, že podle českých orgánů se v případě licence jedná o povolení udělované orgány k provozování veřejné linkové dopravy. Cílem licence je zaručit, aby autobusovou dopravu provozovali pouze ti dopravci, kteří splňují určité kvalitativní požadavky. V tomto ohledu Komise konstatuje, že podle § 18 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen ‚zákon o silniční dopravě‘), patří mezi tyto požadavky zejména povinnost provozovat dopravu podle schváleného jízdního řádu, zajistit určitou míru bezpečnosti pro cestující, uveřejnit jízdní řád a označit vozidla názvem linky.

8.

Kromě toho Komise konstatuje, že § 19 zákona o silniční dopravě stanoví, že závazkem veřejné služby se rozumí ‚závazek, které by dopravce jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem stát a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním. Závazek veřejné služby spočívá v závazku provozu (…), závazku přepravy (…) a závazku tarifním (…). Závazek veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ (uzavřené mezi příslušnými orgány a provozovatelem dopravy).

9.

Dále § 19b zákona o silniční dopravě stanoví, že ‚povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby je předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá‘. Příslušné orgány ‚uhradí prokazatelnou ztrátu nejvýše ve výši tohoto předběžného odborného odhadu zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady. Zajišťuje-li dopravce přepravní služby mimo závazky veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb.‘

10.

Komise rovněž konstatuje, že podle § 19b odstavce 5 zákona o silniční dopravě ‚vymezení prokazatelné ztráty, způsob výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, způsob výpočtu prokazatelné ztráty, pravidla na přidělování finančních prostředků z příslušných rozpočtů, doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy, a způsob výkonu státního odborného dozoru nad financováním dopravní obslužnosti stanoví prováděcí předpis.‘ Tento předpis (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 50/1998 Sb. ze dne 13. března 1998, o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě – dále jen ‚vyhláška‘) definuje prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové osobní dopravě jako: ‚rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy.‘

11.

Přiměřeným ziskem se ve vyhlášce rozumí ‚částka, která po zdanění (…) nepřekračuje 1/8 ceny autobusů používaných zpravidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby, snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů, a částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad.‘

12.

S účinností od 1. ledna 2003 přešla v České republice odpovědnost za uzavírání smluv o zajišťování služeb veřejné dopravy s dopravními podniky na krajské úřady, včetně úřadů Jihomoravského kraje. Úřady Jihomoravského kraje porovnaly náklady na provozování veřejné dopravy, které vznikly stěžovateli, s průměrnými náklady na provozování autobusové dopravy v České republice získanými ze statistického průzkumu. Došly k závěru, že náklady stěžovatele byly vyšší než průměrné náklady.

13.

Dne 24. března 2003 se na základě výše uvedeného posouzení a po neúspěšných jednáních se stěžovatelem rozhodly úřady Jihomoravského kraje zahájit jednání o zajištění dopravní obslužnosti s jinými dopravci. Obrátily se na známé dopravce působící v Jihomoravském kraji s výzvou k podání nabídek na zajištění služeb veřejné dopravy na Znojemsku. Výzva k podání nabídek byla rozeslána 41 dopravcům, včetně stěžovatele. Ve výzvě se počítalo s tím, že krajské úřady jsou ochotny provozovatelům platit za poskytování služby maximálně 26 Kč/km. Dále výzva obsahovala požadavek, že dopravci musí mít elektronický odbavovací systém a dobrou pověst u administrativy.

14.

Krajské úřady obdržely odpovědi od devíti dopravců a pozvaly poté tyto dopravce na jednání. Nabídky posuzovala a hodnotila výběrová komise, kterou jmenovala Rada Jihomoravského kraje. Doporučila, aby byly smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti uzavřeny se šesti dopravci, včetně stěžovatele, a to s těmito společnostmi: Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA, TREDOS a stěžovatel (ČAS-Service a.s.).

15.

Kritérii hodnocenými při posuzování nabídek výběrovou komisí byla jednoznačnost a úplnost nabídky. Úřady Jihomoravského kraje dále braly do úvahy mimo jiné i kritérium minimalizace počtu provozně-technických kilometrů a celistvosti vybraného území.

16.

Podle českých orgánů splňoval stěžovatel kritéria výběru pouze podmíněně, nespecifikoval totiž jednoznačně cenu svého přepravního výkonu a během dalších jednání uvedl, že nemůže akceptovat kompenzaci ve výši navrhované úřady Jihomoravského kraje ve výzvě k podání nabídek.

17.

Proto došel krajský úřad k závěru, že stěžovatel nesplňuje podmínky výběrového řízení a že s ním nemůže být uzavřena smlouva o zajišťování dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě.

18.

Smlouvy byly uzavřeny s těmi dopravci, kteří akceptovali, že maximální cena vyplácená za zajišťování veřejné dopravy bude 26 Kč/km. Podle českých orgánů to znamená, že řádně spravovaná a vybavená společnost s náklady 23,959 Kč/km bude mít zisk ve výši 2,041 Kč/km. Náklady ve výši 23,959 Kč/km byly získány ze statistických průzkumů prováděných podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Tyto průzkumy se týkaly zajišťování služeb veřejné autobusové dopravy na území České republiky v roce 2002.

19.

Komise konstatuje, že odhadovaná cena za kilometr (max. 26 Kč/km) byla stanovena ve smlouvách s jednotlivými dopravci. Z ní bylo možno stanovit celkovou výši příjmů (cena za km vynásobená počtem kilometrů), které budou dopravci za poskytnutí služby vyplaceny. Z této částky byly odečteny skutečné příjmy, aby bylo možno určit ztráty.

20.

Dopravce musel úřadu po poskytnutí služeb předložit doklad k doložení skutečných příjmů. Teprve poté byla stanovena výše ztrát a došlo k vyplacení kompenzace.

21.

Kromě obecných požadavků stanovených v zákoně o silniční dopravě pro dopravce a vyplývajících ze skutečnosti, že tito provozovatelé mají licence, uváděly všechny smlouvy konkrétnější povinnosti jednotlivých provozovatelů, a to povinnost provozovat dopravu na konkrétních linkách a v určených časech a rovněž podmínky pro změnu smluv a pokuty v případě nedodržení smluv.

22.

České orgány informovaly Komisi, že po roce 2003 se úřady Jihomoravského kraje dohodly uzavřít další smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti na rok 2004 a 2005 se stejnými dopravci.

23.

České orgány potvrdily, že při výběru dopravců poskytujících dopravní služby v roce 2004 a 2005 neproběhlo žádné zvláštní řízení.

24.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o částkách kompenzace, s nimiž se počítalo ve smlouvách na rok 2004 (tabulka 1):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

21. 1. 2004

7 364 733 Kč

Změněna: 31. 8. 2004

7 399 733 Kč

BK Bus

22. 1. 2004

4 349 779 Kč

Bítešská

21. 1. 2004

4 780 000 Kč

PSOTA

20. 1. 2004

18 924 849 Kč

Změněna:

31. 8. 2004

18 956 769 Kč

17. 9. 2004

18 979 733 Kč

Břežanská společnost

26. 1. 2004

10 615 611 Kč

25.

Dále Komise konstatuje, že smlouvy uzavřené na rok 2004 byly prodlouženy na rok 2005 (tabulka 2):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

4. 3. 2005

11 457 527 Kč

Změněna:

31. 3. 2005

11 593 799 Kč

BK Bus

4. 3. 2005

5 244 124 Kč

Bítešská

4. 3. 2005

6 000 000 Kč

PSOTA

4. 3. 2005

20 999 640 Kč

Břežanská společnost

4. 3. 2005

11 953 423 Kč

26.

Podle českých orgánů nezískaly výše uvedené podniky během období 2004 až 2005 žádné jiné finanční částky od státu nebo ze státních prostředků, pokud jde o dopravní služby v Jihomoravském kraji.

3.   PRÁVNÍ POSOUZENÍ OPATŘENÍ

3.1   Pravomoc Komise prověřit opatření zavedená zeměmi, které k Evropské unii přistoupily dne 1. května 2004

27.

Ustanovení přílohy IV kapitoly 3 aktu o přistoupení tvoří právní rámec pro posouzení opatření, která uskutečnily přistupující členské státy před svým přistoupením k EU a která jsou v platnosti i po přistoupení.

28.

Se zvláštním odkazem na odvětví dopravy stanoví příloha IV, že ‚režimy podpor a individuální podpory, které nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, se považují za existující podpory ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES (…), za předpokladu, že byly do čtyř měsíců ode dne přistoupení sděleny Komisi.‘

29.

Podle uznávané rozhodovací praxe (1) ‚nemůže Komise posuzovat podpory, které byly poskytnuty před přistoupením a nejsou použitelné po přistoupení, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Pouze taková opatření, na jejichž základě může být i po přistoupení poskytnuta dodatečná podpora nebo může být zvýšena částka podpory již poskytnuté, mohou být na základě přechodného mechanismu kvalifikována jako existující podpora – pokud splňují příslušné podmínky – a proto tomuto mechanismu podléhají. Na druhé straně se přechodný mechanismus stává bezpředmětným v souvislosti s opatřeními pro poskytování podpor, které již byly v určité výši definitivně a bezpodmínečně poskytnuty před přistoupením. (…) aby bylo možno stanovit, zda se jedná o tento případ, je příslušným kritériem právně závazný akt, jímž se příslušné vnitrostátní orgány zavazují poskytnout podporu. Pokud takový akt neexistuje, nebylo opatření poskytnuto před přistoupením, a jedná se tedy o novou podporu, jejíž slučitelnost se společným trhem Komise posuzuje na základě článků 87 a 88 Smlouvy o ES. Nové opatření musí být posouzeno v momentě, kdy je podpora poskytována; za poskytnutí podpory se považuje právní závazek státu, a nikoli její vyplacení. Jakákoli platba v rámci právního závazku, současná i budoucí, znamená pouze provedení závazku a nemůže být považována za novou nebo dodatečnou podporu. Komise je proto toho názoru, že se musí prokázat, že i po přistoupení bude podpora znamenat další přínos, který nebyl v době jejího poskytnutí znám nebo nebyl znám v plné míře, aby mohlo být opatření považováno za použitelné po přistoupení.‘

30.

Proto nemůže Komise posuzovat platby uváděné ve smlouvách uzavřených před 1. květnem 2004, tj. před datem přistoupení České republiky, ani podle pravidel o státní podpoře, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Změny těchto smluv, k nimž došlo po přistoupení a z nichž státu vyplynuly nové závazky vůči příjemcům podpory, však mohou zakládat novou podporu.

31.

V důsledku toho může Komise u smluv uvedených v tabulce 1 pouze prošetřit, zda dodatky k původním smlouvám na rok 2004 (uzavřené po přistoupení) se společnostmi PSOTA a TREDOS obsahují státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy.

32.

Pokud jde o dodatky uvedené v tabulce 2, které byly všechny uzavřeny po 1. květnu 2004, je jejich prošetření v pravomoci Komise.

33.

Co se týče opatření uvedených v bodě 31 a 32 tohoto rozhodnutí, konstatuje Komise, že je české orgány nepředložily v rámci postupu stanoveného v příloze IV aktu o přistoupení. Tato opatření proto nikdy nezískala status existující podpory.

3.2   Poskytnutí podpory

34.

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.

3.2.1   Státní prostředky

35.

Komise konstatuje, že úřady Jihomoravského kraje vyplácely kompenzace z veřejného rozpočtu. Byly tudíž poskytovány ze státních prostředků.

3.2.2   Selektivní hospodářská výhoda

36.

Je třeba stanovit, zda opatření poskytuje selektivní hospodářskou výhodu.

37.

Z rozsudku ve věci Altmark  (2) vyplývá, že ‚pokud musí být opatření státu považováno za kompenzaci za služby poskytnuté podniky, které kompenzaci přijaly, aby mohly plnit závazky veřejné služby, takže se u těchto podniků nejedná o skutečné finanční zvýhodnění a opatření tedy nemá za následek jejich příznivější konkurenční postavení, než mají jejich konkurenti, nespadá takové opatření pod čl. 92 odst. 1 Smlouvy. Aby však tato kompenzace nebyla v konkrétním případě klasifikována jako státní podpora, je třeba splnit řadu podmínek.‘

38.

Zaprvé je podle výše uvedeného rozsudku třeba stanovit, ‚zda se od podniku přijímajícího kompenzaci skutečně vyžaduje plnění závazku veřejné služby a (zda) byly tyto závazky jasně definovány‘.

39.

Pokud jde o tento požadavek, konstatuje Komise, že zákon o silniční dopravě uvádí definici závazku veřejné služby a stanoví, že závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy mezi orgány a dopravcem. České orgány zaslaly Komisi kopie smluv a následných dodatků uzavřených s dopravními podniky.

40.

Komise konstatuje, že závazek veřejné služby byl ve smlouvách jednoznačně a konkrétně definován, tj. u jednotlivých provozovatelů byla jasně vymezena přepravní spojení a časové termíny, ve kterých bude doprava zajišťována.

41.

Proto došla Komise k závěru, že první podmínka podle věci Altmark je splněna.

42.

Zadruhé je třeba prokázat, že ‚ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby (kompenzace) byly stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem.‘

43.

Komise konstatuje, že úřady stanovily maximální cenu za dopravní služby na základě kritérií uvedených v § 19b zákona o silniční dopravě a ve vyhlášce popsaných výše na 26 Kč/km. Tato cena byla obsažena ve výzvě k podání nabídek zaslané všem potenciálním zájemcům v roce 2003. Komise konstatuje, že uvedená cena byla stanovena na základě statistických údajů.

44.

Znamená to, že cena byla stanovena předem, tj. před výběrem dopravců, a to objektivním a transparentním způsobem. Tento ukazatel nebyl v dodatcích dohodnutých po přistoupení České republiky k Evropské unii pozměněn.

45.

Komise proto došla k závěru, že druhá podmínka podle věci Altmark je splněna.

46.

Třetí podmínkou uvedenou v rozsudku ve věci Altmark je to, že ‚vyrovnávací platba nepřevyšuje částku nezbytnou pro pokrytí veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění uvedených závazků‘.

47.

Komise konstatuje, že krajské úřady uvedly ve výzvě k podání nabídek, že maximální cena 26 Kč/km je cena, kterou jsou ochotny platit dopravcům za zajišťování dopravní obslužnosti.

48.

Kromě toho všechny smlouvy obsahují odhad ztrát, které vzniknou jednotlivým autobusovým dopravcům při zajišťování dopravní obslužnosti podle smlouvy. Odhad ztrát se provádí takto: Zaprvé jsou ztráty vypočítávány pro případ, že společnost obdrží 26 Kč/km plus příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Dále jsou ztráty vypočítávány pouze s ohledem na příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Cena 26 Kč/km tedy zahrnuje také přiměřený zisk vypočítaný na základě objektivních ukazatelů stanovených ve vyhlášce s odkazem na hodnotu aktiv podniků. Ke konečnému vyrovnání a vyplacení kompenzace dochází teprve poté, kdy autobusový dopravce předložil doklady k doložení své skutečné ztráty. Pokud jsou skutečné ztráty nižší, než se odhadovalo, je provedena pouze kompenzace skutečných ztrát. Pokud jsou skutečné ztráty vyšší, než se odhadovalo, pak je provedena kompenzace maximálně ve výši předběžného odhadu. Zvýšení této hranice je možné pouze v případě nepředvídatelných nákladů.

49.

Protože byl výpočet vyrovnávací platby proveden na základě předem stanoveného ukazatele (26 Kč/km) a konečná úhrada byla založena na dokladech o skutečně vzniklých ztrátách a nepřevyšovala částku stanovenou předem ve smlouvách, je Komise předběžně toho názoru, že vyrovnávací platba zřejmě nebyla vyšší než skutečné ztráty. Kromě toho považuje Komise zisk zahrnutý do částky 26 Kč/km za přiměřený. V této fázi si však Komise není jista, co přesně se rozumí pod pojmem nepředvídatelné náklady. Žádá proto české orgány a zainteresované třetí strany, aby vyjádřily svůj názor na to, zda je pojem nepředvídatelné náklady v českých právních předpisech dostatečně přesný.

50.

A konečně rozsudek ve věci Altmark předpokládá, že pokud ‚podnik, který má plnit závazky veřejné služby, není pro tyto účely vybrán v řízení o zadávání veřejných zakázek, je výše nezbytné náhrady určena na základě rozboru nákladů, které by na plnění těchto povinností vynaložil typický podnik, řádně spravovaný a vybavený nezbytnými dopravními prostředky k plnění takové veřejné služby; přitom je nutné vzít v potaz příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění takových povinností‘.

51.

Komise konstatuje, že Jihomoravský kraj rozeslal známým dopravcům v oblasti (celkem 41) výzvu k podání nabídek na zajištění dopravních služeb na Znojemsku.

52.

Tento postup nedal možnost dopravcům z jiných krajů, okresů nebo jiných států podat své nabídky, přestože to mohli chtít udělat. Komise rovněž konstatuje, že české orgány nepočítaly s žádným výběrovým řízením na dopravce pro období 2004–2005, ale jednoduše prodloužily smlouvy s dopravci, kteří byli vybráni pro zajišťování služeb v roce 2003.

53.

Proto má Komise pochybnosti, jestli lze postup použitý českými orgány považovat za řízení o zadávání veřejných zakázek, jak je vyžaduje rozsudek ve věci Altmark.

54.

Výše uvedené se nedotýká toho, jak Komise posoudí uplatnění práva Společenství, pokud jde o veřejné zakázky.

55.

Komise musí dále přešetřit druhou část alternativy, která se uvádí ve čtvrtém kritériu podle rozsudku ve věci Altmark.

56.

Výše kompenzace musí být stanovena na základě rozboru nákladů typického, řádně spravovaného a přiměřeně vybaveného podniku, což by mělo být alternativou k rozboru výše kompenzace stanovené prostřednictvím nabídkového řízení. Podle českých orgánů byla smluvní cena za služby stanovena na základě statistických údajů o nákladech, což znamená, že řádně spravovaná a přiměřeně vybavená společnost s náklady 23,959 Kč (0,87 EUR) na kilometr by dosáhla zisku 2,041 Kč (0,08 EUR) na kilometr.

57.

Zaprvé Komise konstatuje, že cílem použití statistických údajů je zajistit, aby byla cena stanovena podle nákladů typického podniku.

58.

Zadruhé, s ohledem na to, že všichni dopravci, kteří se zúčastnili řízení, museli získat licence k provozování své činnosti a že museli podle výzvy k podání nabídek splňovat určité požadavky, museli být určitě přiměřeně vybaveni dopravními prostředky, aby mohli splňovat nezbytné kvalitativní požadavky.

59.

Použití statistických údajů o nákladech na dopravu však nemůže samo o sobě vést k závěru, že by měli být provozovatelé dopravy, kteří akceptovali požadavek poskytovat služby za 26 Kč/km, považováni za řádně spravované společnosti. Statistické údaje, které sloužily jako základ pro stanovení uvedené částky, se týkaly pouze skutečných nákladů na dopravní obslužnost v České republice v roce 2002. Není proto prokázáno, že průměrná výše těchto nákladů představuje náklady dobře fungujícího podniku. České orgány v této záležitosti neposkytly dostatečné informace.

60.

Protože tedy nejsou splněny všechny požadavky druhé části alternativy, kterou poskytuje čtvrtá podmínka podle rozsudku ve věci Altmark, nedošla Komise k závěru, že postup použitý krajskými úřady lze považovat za postup, který zajišťuje, aby byla výše kompenzace rovna částce, která by měla být získána v otevřeném výběrovém řízení.

61.

Jinými slovy, Komise nemůže vyloučit, že v otevřeném výběrovém řízení by mohly krajské úřady najít dopravce s nižšími náklady, kteří by za své služby požadovali nižší úhradu. Komise dále nedošla k závěru, že kompenzace byla stanovena ve výši, která zaručuje, že nebude pro některé dopravce znamenat zvýhodnění.

62.

Vzhledem k tomu, že neexistují důkazy pro opačné tvrzení, Komise se domnívá, že kompenzace mohla poskytovat selektivní výhodu. Dále není možno vyloučit, že v tomto případě není splněna druhá podmínka čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.2.3.   Narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy

63.

Pokud jde o toto kritérium, je třeba ověřit, zda výhoda poskytnutá ze státních prostředků může narušit hospodářskou soutěž do té míry, že by to ovlivnilo obchod mezi členskými státy.

64.

V tomto ohledu stanoví rozsudek ve věci Altmark (3), že: ‚není vůbec vyloučené, aby veřejná podpora poskytnutá podniku, který poskytuje pouze služby místní nebo regionální dopravy a neposkytuje služby mimo svůj stát původu, mohla mít dopad na obchod mezi členskými státy. Pokud členský stát poskytne veřejnou podporu nějakému podniku, může být poskytování dopravních služeb uvedeným podnikem z tohoto důvodu zachováno nebo zvýšeno s tím výsledkem, že podniky se sídlem v jiných členských státech mají menší příležitost poskytovat své dopravní služby na trhu v uvedeném členském státě (viz věc 102/87, Francie v. Komise, [1988] Sb. rozh. 4067, bod 19; věc C-305/89 Itálie v. Komise [1991] Sb. rozh. I-1603, bod 26 a Španělsko v. Komise, bod 40). V tomto případě není toto zjištění pouze hypotetické, protože jak se zdá zejména z pozorování Komise, začalo několik členských států od roku 1995 otevírat některé trhy s dopravou konkurenci z podniků se sídlem v jiných členských státech, takže řada podniků již nabízí své služby v městské, příměstské nebo regionální dopravě v jiných členských státech, než je jejich stát původu. A konečně, podle judikatury Soudního dvora neexistuje žádný práh nebo procento, které by stanovovalo hranici, pod níž by se obchod mezi členskými státy mohl považovat za neovlivněný. Relativně malá výše podpory nebo relativně malá velikost podniku, který ji dostává, samy o sobě nevylučují možnost, že by mohl být obchod mezi členskými státy ovlivněn (viz věc Tubemeuse, bod 43, a Španělsko v. Komise, bod 42). Druhou podmínkou pro použití čl. 92 odst. 1 Smlouvy, tj. že podpora musí být schopna ovlivnit obchod mezi členskými státy, proto nezáleží na místním nebo regionálním charakteru poskytovaných dopravních služeb nebo na rozsahu oblasti příslušné činnosti.‘

65.

Komise proto došla k závěru, že podmínka, že podpora musí narušovat hospodářskou soutěž a ovlivňovat obchod mezi členskými státy, je v daném případě splněna.

66.

S ohledem na výše uvedené úvahy došla Komise rovněž k závěru, že opatření uvedená v bodě 3.1 tohoto rozhodnutí zakládají státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.3   Slučitelnost podpory

67.

Článek 73 Smlouvy stanoví podmínky slučitelnosti podpory poskytované v oblasti koordinace dopravy a závazku veřejné služby v dopravě. Komise se domnívá, že článek 73 Smlouvy představuje lex specialis ve vztahu k čl. 86 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy.

68.

Podle rozsudku ve věci Altmark (3) není možno uplatňovat článek 73 přímo, ale pouze prostřednictvím nařízení Rady, zejména nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (4) (dále jen ‚nařízení Rady‘).

69.

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Rady se toto nařízení vztahuje pouze na státní podporu poskytovanou podnikům provozujícím dopravu po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

70.

Členské státy však mohou vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení všechny podniky, jejichž činnost je omezena výlučně na provozování městské, příměstské nebo regionální dopravy.

71.

Komise konstatuje, že české orgány této výjimky nevyužily. Proto jsou použitelná příslušná ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69.

72.

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady mohou příslušné orgány členských států s dopravním podnikem uzavřít smlouvu na veřejnou službu, aby tak zajistily přiměřenou dopravní obslužnost.

73.

Článek 14 nařízení Rady stanoví, že smlouvou na veřejné služby se rozumí smlouva uzavřená mezi příslušnými orgány členského státu a dopravním podnikem za účelem zajištění přiměřených dopravních služeb pro veřejnost.

74.

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení Rady zahrnuje smlouva na veřejné služby mimo jiné tyto body:

a)

povahu poskytované služby, zejména normy plynulosti, pravidelnosti, výkonnosti a kvality;

b)

cenu služeb zahrnutých smlouvou, které se buď připojí k tarifním výnosům, nebo zahrnuje příjmy a podrobnosti finančních vztahů mezi oběma stranami;

c)

pravidla o dodatcích a změnách smlouvy, zejména s ohledem na nepředvídatelné změny;

d)

dobu platnosti smlouvy;

e)

smluvní pokuty pro případ nedodržení smlouvy.

75.

Komise především konstatuje, že podle § 19 zákona o silniční dopravě ‚závazek poskytovat veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ mezi příslušnými orgány a dopravci. Dále Komise konstatuje, že podmínky pro zajišťování dopravní obslužnosti neuložily orgány, ale projednali je a schválili je dopravci spolu s krajskými úřady. Proto došla Komise k závěru, že v rozporu se zněním zákona o silniční dopravě (‚závazek veřejné služby‘) mohou být použita ustanovení oddílu V (‚Smlouvy na veřejné služby‘) nařízení Rady.

76.

Zadruhé Komise konstatuje, že charakter služby byl definován ve smlouvě expressis verbis a rovněž odkazem na skutečnost, že dopravci vlastní licence na poskytování služeb veřejné dopravy.

77.

Zatřetí, smlouvy obsahovaly cenu za km a celkovou částku úhrady, která má být vyplacena za zajišťování služby.

78.

Začtvrté, smlouvy uváděly podmínky a postupy pro jejich změnu, dobu platnosti a smluvní pokuty v případě jejího porušení.

79.

Proto došla Komise k závěru, že smlouvy uzavřené s dopravními společnostmi Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obsahovaly základní prvky smlouvy uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení Rady.

80.

Dále Komise konstatuje, že cílem zákonodárce při přijímání nařízení Rady bylo definovat, za jakých podmínek je ‚podpora (…), která odpovídá náhradě za určitá plnění související s pojmem veřejné služby,‘ uvedená v článku 73 Smlouvy, slučitelná se společným trhem. Jak použití článku 73 Smlouvy, tak použití nařízení Rady předem předpokládá existenci podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Pokud lze na obsah smluv vztáhnout pojem článku 73 ‚plnění související s pojmem veřejné služby‘, neměla by samotná forma nástroje, tj. smlouva nebo jednostranně ukládaná povinnost, být překážkou pro prohlášení potenciální státní podpory související se smluvní cenou za slučitelnou se společným trhem. Rozhodujícím prvkem pro charakterizování služby, ať ji ukládá členský stát, nebo je dohodnuta ve smlouvě, jako závazku veřejné služby ve smyslu článku 73 musí být podstata služby, nikoli to, jakou formou je organizována (5).

81.

Na základě výše uvedených úvah došla Komise k závěru, že z právního hlediska není důvod, proč by nemohla být státní podpora související s cenou zaplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě slučitelná se společným trhem v souladu s článkem 73.

82.

Vzhledem k tomu, že článek 14 nařízení Rady neobsahuje přesné podmínky, kdy je možno prohlásit státní podporu související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě za slučitelnou se společným trhem, domnívá se Komise, že při rozhodování, zda tato státní podpora může být prohlášena za slučitelnou se společným trhem (6), je třeba použít obecné zásady vyplývající ze Smlouvy, judikatury soudů Společenství a rozhodovací praxe Komise v jiných oblastech, než je veřejná doprava.

83.

Tyto zásady obecně připomněla Komise v rámci Společenství pro státní podporu ve formě závazku veřejné služby (7). Pokud jde o slučitelnost státní podpory související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě, předpokládá rámec Společenství toto: ‚Výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním závazků veřejné služby, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků. Výše vyrovnávací platby zahrnuje veškeré výhody udělené státem nebo ze státních prostředků v jakékoli formě. Přiměřený zisk může zahrnovat veškeré nebo některé přírůstky produktivity dosažené dotčenými podniky během dohodnuté omezené doby, aniž byla snížena úroveň kvality služeb, kterými stát pověřil daný podnik.‘

84.

Komise konstatuje, že v souladu s výše uvedenými body 12–20 zajistily úřady Jihomoravského kraje, aby vyrovnávací platba (kompenzace) nebyla vyšší než ztráty vzniklé dopravcům, a to tak, že předem stanovily ve výběrovém řízení, že cena, kterou jsou úřady ochotny platit, nebude vyšší než 26 Kč/km, a následně tento ukazatel použily tohoto při výpočtu příjmů dopravců.

85.

Pokud jde o služby poskytované v Jihomoravském kraji, Komise dále konstatuje, že kromě kompenzací od krajských úřadů nezískali dopravci v období 2004–2005 žádné jiné výhody od státu ani ze státních prostředků.

86.

Proto se Komise domnívá, že jsou v daném případě splněny obecné zásady upravující posuzování slučitelnosti podpory, jak je uvedeno výše v bodě 84.

87.

Jelikož však v uvedeném případě nebylo vypsáno veřejné nabídkové řízení a stěžovatel se odvolává na to, že společnosti Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obdržely nedovolenou státní podporu, domnívá se Komise, že předtím, než bude moci s jistotou uzavřít, že podpora je slučitelná s článkem 73 Smlouvy na základě článku 14 nařízení Rady, je třeba dál stěžovateli a třetím stranám příležitost uvést připomínky k metodice, kterou při stanovování částky vyrovnávací platby použily úřady Jihomoravského kraje.

88.

Proto si Komise v této fázi není jista, zda je podpora poskytnutá společnostem Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS slučitelná se společným trhem.

4.   ROZHODNUTÍ

S ohledem na výše uvedené úvahy vyzývá Komise Českou republiku postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy, aby podala své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit dané opatření, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Komise vyzývá orgány Vaší země, aby kopii tohoto dopisu neprodleně zaslaly potenciálnímu příjemci podpory.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být od příjemce požadováno navrácení všech nedovolených podpor.

Komise tímto Českou republiku upozorňuje, že uvědomí zúčastněné strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zúčastněné strany ve státech ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zúčastněné strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od dne zveřejnění daného dopisu či oznámení.”


(1)  Rozhodnutí Komise C 3/05 – Polsko – Podpora na restrukturalizaci pro společnost Daewoo-FSO (Úř. věst. C 100, 26.4.2005, s. 2).

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkhersgesellschaft Altmark GmbH a Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (2003) Sb. rozh. s. I-07747.

(3)  Rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark, C-280/00, viz výše.

(4)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1.

(5)  Podobně článek 4 rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67–73, používá pojem ‚pověření‘ a jeho forma je ponechána na členských státech.

(6)  Viz rozhodnutí Komise: C 16/07 – Rakousko – Státní podpora pro podnik Postbus v okrese Lienz (Úř. věst. C 162, 14.7.2007, s. 19), C 31/07 – Irsko – Státní podpora pro autobusové společnosti Córas Iompair Éireann (Dublin Bus a Irish Bus) (Úř. věst. C 217, 15.9.2007, s. 44) a C 47/07 – Německo – DB Regio AG – Contrat de service public (dosud nezveřejněno).

(7)  Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4.


16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/27


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5049 – Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 43/07)

1.

Kommissionen mottog den 5 februari 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Goldmann Sachs Group (Goldmann Sachs, Förenta staterna) och Colyzeo Investors II, Colony Investors VIII (tillsammans Colony Capital, Förenta staterna) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget BUT (Frankrike) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Goldmann Sachs: Investeringsbank och värdepappershandel,

Colony: Investeringar och fastighetsförvaltning,

BUT: Detaljhandel med möbler och elektriska varor för hemmet.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5049 – Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/28


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5034 – Montagu/GIP/Biffa)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 43/08)

1.

Kommissionen mottog den 11 februari 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Montagu Private Equity LLP (Montagu, Storbritannien) och Global Infrastructure Partners (GIP, Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget Biffa PLC (Biffa, Storbritannien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Montagu: Riskkapitalfond,

GIP: Riskkapitalfond,

Biffa: Uppsamling, behandling, bortskaffande och återvinning av kommunalt, kommersiellt och industriellt avfall.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5034 – Montagu/GIP/Biffa, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/29


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 43/09)

1.

Kommissionen mottog den 12 februari 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Heineken International B.V. (Heineken, Nederländerna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar kontroll över delar av företaget Scottish & Newcastle plc (S&N assets, Storbritannien) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 25 januari 2008.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Heineken: Produktion och distribution av öl och andra drycker,

S&N assets: Produktion och distribution av öl och andra drycker genom sina operativa verksamheter i Belgien, Finland, Indien, Irland, Portugal, Storbritannien och Förenta staterna.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/30


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4921 – CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 43/10)

1.

Kommissionen mottog den 11 februari 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Caisse des Dépôts et Consignations (CDC, Frankrike) och Groupe Moniteur SAS (Groupe Moniteur, Frankrike), kontrollerat av Bridgepoint Capital Group Limited (Bridgepoint, Storbritannien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget AchatPublic.Com (APC, Frankrike) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

CDC: Bank och finansiella verksamheter, livförsäkringar, stöd för lokal utveckling, sparfonder och subventionerade bostäder,

Groupe Moniteur: Utgivning av tidningar och andra publikationer,

Bridgepoint: Riskkapitalfond,

APC: IT-tjänster för offentlig upphandling.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4921 – CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


ANDRA AKTER

Kommissionen

16.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 43/31


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2008/C 43/11)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om ändring enligt artiklarna 9 och 17.2

”CHASSELAS DE MOISSAC” eller ”CHASSELAS DORÉ DE MOISSAC” eller ”MOISSAC”

EG-nr: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

SUB ( X ) SGB ( )

Begärd(a) ändring(ar)

1.   Rubrik(er) i produktspecifikationen:

X

Produktens beteckning

X

Produktbeskrivning

Image

Geografiskt område

X

Bevis på ursprung

X

Framställningsmetod

Image

Samband

X

Märkning

X

Nationella krav

2.   Ändring(ar):

Namn: Chasselas de Moissac. Det valda namnet är det som används mest och är mest känt.

På så sätt kan en och samma produkt inte längre benämnas på olika sätt, vilket annars skapar förvirring hos konsumenterna.

Beskrivning: Bordsdruvor, färska eller med lång hållbarhet. Klasarna är smidiga, av enhetlig täthet, guldfärgade och minst 12 cm långa, med en minimivikt på 100 g. Druvorna får inte vara missformade, omogna, skadade eller sjuka. Dagghinnan är bevarad, kärnorna är urskiljbara tack vare druvans transparens och druvstjälken är svullen.

Sockerhalten är minst 160 g/l, utom vid exceptionella väderleksförhållanden, vid vilka man för en viss skörd kan minska detta krav, utan att emellertid gå under 150 g/l. Druvorna anses mogna när förhållandet socker/syrlighet är minst 25.

Druvorna måste vara behandlade, rensade och förpackade.

Produktbeskrivningen har både förenklats och preciserats för att undvika subjektiva termer, vilket minskar risken för tolkningsmisstag.

Bevis på ursprung: Druvorna övervakas från skörd till behandling.

De kommer uteslutande från vingårdar inom det geografiska området, med vinstockar som identifierats av Institut national des appellations d'origines (INAO) eller oberoende experter. Vinstockarna ska uppfylla fastställda geologiska, markrelaterade och klimatologiska kriterier vad gäller vingårdarnas belägenhet. Samtliga godkända vinstockar registreras av företrädare för INAO.

Endast druvor från dessa vinstockar kan erhålla benämningen.

Varje producent ska årligen fylla i en försäkran om lämplighet för användning och sända den till INAO. I den försäkran ingår också åtagandet att respektera de produktionsbestämmelser som är en förutsättning för ursprungsbeteckningen, och hänvisningar till de vingårdar som är avsedda för produktion av Chasselas de Moissac för den aktuella skörden.

Detta dokument gör det möjligt att identifiera de vingårdar som används för produktion av Chasselas de Moissac under innevarande skördeår och att kontrollera avkastningen.

Alla producenter ska föra ett dagligt register över de druvor som kommer till rensnings- och behandlingsanläggningen, och de druvor som lämnar anläggningen. Där anges också skördemängden för varje vingård, och man anger sådana som sparas för lång förvaring separata, liksom antal förpackningar uppdelade efter typ, och efter om de är avsedda för lång förvaring, samt numren på de identitetsmärken som används. Detta register måste vara tillgängligt för personer som ansvarar för kontrollerna.

Analyser och organoleptisk provtagning sker på stickprover som tas bland de förpackade partierna. Därigenom garanteras kvalitet och typäkthet för de produkter som är avsedda att saluföras som Chasselas de Moissac.

En identitetsmärkning avsedd uteslutande för Chasselas de Moissac och som godkänts av INAO, används för alla förpackningar i vilka druvorna saluförs.

Framställningsmetod: Druvor som kommer från de identifierade vingårdarna skördas, behandlas och rensas inom det geografiska området.

Endast sorten Chasselas B tillåts. Vinstockarna binds upp i ett eller två plan. Av kvalitetsskäl anpassas planteringstäthet och radavstånd till uppbindningen (med en täthet på minst 3 300 vinstockar/ha och ett radavstånd på högst 3 meter för enplansuppbindning och 2 500 vinstockar/ha och högst 3,5 m radavstånd för tvåplansuppbindning). Villkoren för täthet och radavstånd ska vara förenliga med bestämmelserna i artikel 5 i dekretet om den skyddade ursprungsbeteckningen Chasselas de Moissac.

Vinstockarna ska beskäras enligt enkel eller dubbel Guyot-beskärning. Antalet ”ögon”  per hektar får högst vara 55 000 i enplansuppbindning och 60 000 i tvåplan. Druvklasarna måste fördelas på vinstocken så att de hänger fritt och luftigt. Detta möjliggör optimal mogning.

Unga vinstockar kan först producera druvor som lämpar sig för ursprungsbeteckningen från och med andra året efter plantering om denna skett före den 1 augusti.

Bevattning utan görning är tillåten från och med fruktsättningen.

Avkastningen för de vingårdar som är identifierade för produktion av Chasselas de Moissac fastställs på två sätt (företag och vingård). Den genomsnittliga sammanlagda maximiavkastningen per företag är 14 t/ha. Den genomsnittliga maximiavkastningen av druvor lämpade för ursprungsbeteckningen per företag är 13 t/ha. Den sammanlagda maximiavkastningen per vingård är 16 t/ha, men för vissa skördar kan exceptionella klimatförhållanden leda till anpassning av maximiavkastningen. Den får emellertid inte överstiga 18 t/ha, och företagets medelavkastning får inte ändras. Dessa undantag får under inga omständigheter kumuleras med undantaget avseende sockerhalt under ett och samma skördeår.

Skörd sker för hand i upprepade omgångar.

Druvorna kan beredas för långtidsförvaring efter bortrensning av skadade bär och snabb transport till lagringsplatsen. De lagras i behållare som gör det möjligt att bevara produktens egenskaper. Dessa druvklasar som inte uttunnats kyls snabbt på lagringsplatsen och lagras sedan i hermetiskt förslutna förpackningar i kylrum med kontrollerad atmosfär, temperatur och luftfuktighet. Sådana druvor får inte längre saluföras under den skyddade ursprungsbenämningen Chasselas de Moissac efter den 31 januari det år som följer på skördeåret.

Druvorna, även de som är avsedda för lagring, transporteras från skördeplatsen till bearbetningsanläggningen på ett sätt som möjliggör bevarandet av produktens egenskaper, bland annat dagghinnan.

Klasarna, inbegripet de som är avsedda för lagring, behandlas i anläggningen för rensning och förpackning. Klasarna rensas försiktigt på oönskade bär. De behandlade klasarna måste överensstämma med beskrivningen av druvsorten.

Producenterna ska förfoga över en anläggning för rensning och förpackning och, vid behov, utrustning för långtidslagring av druvorna, om denna metod tillämpas.

De rensade klasarna förpackas omedelbart i förpackningar som skyddar deras egenskaper och kvalitet. På så sätt hanteras druvorna så lite som möjligt.

Alla dessa bestämmelser avser metoder som redan tidigare tillämpades, men inte fästs på papper, och fastställs på begäran av producentsammanslutningen som vill införa preciseringar i produktspecifikationen skyddad ursprungsbeteckning.

Märkning: Märkningen på de enhetliga förpackningarna omfattar

namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen, dvs. Chasselas de Moissac, i minst lika stor stil som de största bokstäverna på etiketten,

beteckningen: ”appellation d'origine contrôlée” (skyddad ursprungsbeteckning) eller ”AOC”,

producentens namn.

Varje förpackning omfattar en identitsbeteckning bestående av ett ordningsnummer som bestämts av INAO och tilldelats av ett organ som INAO bemyndigat. Detta identifikationssystem kan fungera som stöd vid märkningen.

Förutom märkningen måste alla följehandlingar och fakturor innehålla den skyddade ursprungsbeteckningen ”Chasselas de Moissac” och beteckningen ”appellation d'origine contrôlee” eller ”AOC”.

Nationella krav: Dekret om den skyddade ursprungsbeteckningen Chasselas de Moissac.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”CHASSELAS DE MOISSAC”

EG nr: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

SUB ( X ) SGB ( )

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Institut National des Appellations d'Origine

Adress:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tfn:

(33) 153 89 80 00

Fax:

(33) 142 25 57 97

E-post:

info@inao.gouv.fr

2.   Grupp:

Namn:

Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC

Adress:

1, promenade Sancert

F-82200 Moissac

Tfn:

(33) 563 04 01 78

Fax:

(33) 563 04 11 21

E-post:

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Annan ( )

3.   Produkttyp:

Klass 1.6 – Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade.

4.   Produktspecifikation

(sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1   Beteckning: ”Chasselas de Moissac”

4.2   Beskrivning: Bordsdruvor, färska eller med lång hållbarhet. Klasarna är smidiga, av enhetlig täthet, guldfärgade och minst 12 cm långa, med en minimivikt på 100 g. Druvorna får inte vara missformade, omogna, skadade eller sjuka. Dagghinnan är bevarad, kärnorna är urskiljbara tack vare druvans transparens och druvstjälken är svullen.

Sockerhalten är minst 160 g/l, utom vid exceptionella väderleksförhållanden, vid vilka man för en viss skörd kan minska detta krav, utan att emellertid gå under 150 g/l. Druvorna anses mogna när förhållandet socker/syrlighet är minst 25.

Druvorna måste vara behandlade, rensade och förpackade.

4.3   Geografiskt område: Bas Quercy, dvs. några kantoner i departementen Tarn-et-Garonne och Lot.

4.4   Bevis på ursprung: Druvorna övervakas från skörd till behandling.

De kommer uteslutande från vingårdar inom det geografiska området, med vinstockar som identifierats av Institut national des appellations d'origines (INAO) eller oberoende experter. Vinstockarna ska uppfylla fastställda geologiska, markrelaterade och klimatologiska kriterier vad gäller vingårdarnas belägenhet. Samtliga godkända vinstockar registreras av företrädare för INAO.

Endast druvor från dessa vinstockar kan erhålla benämningen.

Varje producent ska årligen fylla i en försäkran om lämplighet för användning och sända den till INAO. I den försäkran ingår också åtagandet att respektera de produktionsbestämmelser som är en förutsättning för ursprungsbeteckningen, och hänvisningar till de vingårdar som är avsedda för produktion av Chasselas de Moissac för den aktuella skörden.

Detta dokument gör det möjligt att identifiera de vingårdar som används för produktion av Chasselas de Moissac under innevarande skördeår och att kontrollera avkastningen.

Alla producenter ska föra ett dagligt register över de druvor som kommer till rensnings- och behandlingsanläggningen, och de druvor som lämnar anläggningen. Där anges också skördemängden för varje vingård, och man anger sådana som sparas för lång förvaring separata, liksom antal förpackningar uppdelade efter typ, och efter om de är avsedda för lång förvaring, samt numren på de identitetsmärken som används. Detta register måste vara tillgängligt för personer som ansvarar för kontrollerna.

Analyser och organoleptisk provtagning sker på stickprover som tas bland de förpackade partierna. Därigenom garanteras kvalitet och typäkthet för de produkter som är avsedda att saluföras som Chasselas de Moissac.

En identitetsmärkning avsedd uteslutande för Chasselas de Moissac och som godkänts av INAO, används för alla förpackningar i vilka druvorna saluförs.

4.5   Framställningsmetod: Druvor som kommer från de identifierade vingårdarna skördas, behandlas och rensas inom det geografiska området.

Endast sorten Chasselas B tillåts. Vinstockarna binds upp i ett eller två plan. Av kvalitetsskäl anpassas planteringstäthet och radavstånd till uppbindningen (med en täthet på minst 3 300 vinstockar/ha och ett radavstånd på högst 3 meter för enplansuppbindning och 2 500 vinstockar/ha och högst 3,5 m radavstånd för tvåplansuppbindning). Villkoren för täthet och radavstånd ska vara förenliga med bestämmelserna i artikel 5 i dekretet om den skyddade ursprungsbeteckningen Chasselas de Moissac.

Vinstockarna ska beskäras enligt enkel eller dubbel Guyot-beskärning. Antalet ”ögon” per hektar får högst vara 55 000 i enplansuppbindning och 60 000 i tvåplan. Druvklasarna måste fördelas på vinstocken så att de hänger fritt och luftigt. Detta möjliggör optimal mogning.

Unga vinstockar kan först producera druvor som lämpar sig för ursprungsbeteckningen från och med andra året efter plantering om denna skett före den 1 augusti.

Bevattning utan görning är tillåten från och med fruktsättningen.

Avkastningen för de vingårdar som är identifierade för produktion av Chasselas de Moissac fastställs på två sätt (företag och vingård). Den genomsnittliga sammanlagda maximiavkastningen per företag är 14 t/ha. Den genomsnittliga maximiavkastningen av druvor lämpade för ursprungsbeteckningen per företag är 13 t/ha. Den sammanlagda maximiavkastningen per vingård är 16 t/ha, men för vissa skördar kan exceptionella klimatförhållanden leda till anpassning av maximiavkastningen. Den får emellertid inte överstiga 18 t/ha, och företagets medelavkastning får inte ändras. Dessa undantag får under inga omständigheter kumuleras med undantaget avseende sockerhalt under ett och samma skördeår.

Skörd sker för hand i upprepade omgångar.

Druvorna kan beredas för långtidsförvaring efter bortrensning av skadade bär och snabb transport till lagringsplatsen. De lagras i behållare som gör det möjligt att bevara produktens egenskaper. Dessa druvklasar som inte uttunnats kyls snabbt på lagringsplatsen och lagras sedan i hermetiskt förslutna förpackningar i kylrum med kontrollerad atmosfär, temperatur och luftfuktighet. Sådana druvor får inte längre saluföras under den skyddade ursprungsbenämningen Chasselas de Moissac efter den 31 januari det år som följer på skördeåret.

Druvorna, även de som är avsedda för lagring, transporteras från skördeplatsen till bearbetningsanläggningen på ett sätt som möjliggör bevarandet av produktens egenskaper, bland annat dagghinnan.

Klasarna, inbegripet de som är avsedda för lagring, behandlas i anläggningen för rensning och förpackning. Klasarna rensas försiktigt på oönskade bär. De behandlade klasarna måste överensstämma med beskrivningen av druvsorten.

Producenterna ska förfoga över en anläggning för rensning och förpackning och, vid behov, utrustning för långtidslagring av druvorna, om denna metod tillämpas.

De rensade klasarna förpackas omedelbart i förpackningar som skyddar deras egenskaper och kvalitet. På så sätt hanteras druvorna så lite som möjligt och dagghinnan bevaras. De förpackas i särskilda anläggningar för rensning och förpackning nära skördeplatsen. Förpackningen på plats bevarar produktens egenskaper och möjliggör bättre spårbarhet. Dessutom undviks skador och sammanblandning med andra druvor.

4.6   Samband: Bas Quercy har mycket speciella geologiska, agrologiska och klimatrelaterade förhållanden. Uppdelningen i vingårdar möjliggör produktion på de mest lämpade markerna: Lerbunden natursand med god avrinning, och lerhaltig sandjord utan kalk. Klimatförhållandena med små temperaturvariationer och långa solperioder under hösten möjliggör en god mogning.

Två andra jordmåner lämpar sig för denna produktion, dels den djupa, svarta eller gråa jordmånen på platåerna, och dels sluttningarnas ler- och kalkhaltiga jordmån runt de breda dalgångarna.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Institut National des Appellations d'Origine

Adress:

51, Rue d'Anjou

F-75008 Paris

Tfn:

(33) 153 89 80 00

Fax:

(33) 142 25 57 97

E-post:

info@inao.gouv.fr

Namn:

D.G.C.C.R.F

Adress:

59, Bd V. Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Tfn:

(33) 144 87 17 17

Fax:

(33) 144 97 30 37

E-post:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8   Märkning: Märkningen på de enhetliga förpackningarna omfattar

namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen, dvs. Chasselas de Moissac, i minst lika stor stil som de största bokstäverna på etiketten,

beteckningen: ”appellation d'origine contrôlée” (skyddad ursprungsbeteckning) eller ”AOC”,

producentens namn.

Varje förpackning omfattar en identitsbeteckning bestående av ett ordningsnummer som bestämts av INAO och tilldelats av ett organ som INAO bemyndigat. Detta identifikationssystem kan fungera som stöd vid märkningen.

Förutom märkningen måste alla följehandlingar och fakturor innehålla den skyddade ursprungsbeteckningen ”Chasselas de Moissac” och beteckningen ”appellation d'origine contrôlee” eller ”AOC”.


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.