ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 165

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
19 juli 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 165/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 165/02

Eurons växelkurs

4

2007/C 165/03

Meddelande från Kommissionen i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 885/2006 avseende skapandet av ett förlikningsförfarande inom ramen för avslutandet av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 165/04

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

6

2007/C 165/05

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 beträffande tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

11

2007/C 165/06

Meddelande från kommissionen – Meddelande – Anmälan om examensbevis för specialistläkare och allmänpraktiserande läkare ( 1 )

13

2007/C 165/07

Meddelande från Kommissionen – Meddelande – Anmälan av utbildningsbevis för tandläkare med specialistutbildning ( 1 )

18

2007/C 165/08

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar ( 1 )

23

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 165/09

Meddelande från Irland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Meddelande om licenstilldelning 2007 – Porcupine Basin)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 165/01)

Datum för antagande av beslutet

22.3.2007

Stöd nr

N 572/06

Medlemsstat

Österrike

Region

Steiermark

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung

Rättslig grund

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Forskning och utveckling, Miljöskydd, Omstrukturering av företag i svårigheter

Stödform

Bidrag, Garanti

Budget

Beräknade utgifter per år: 100 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: 700 miljoner EUR

Stödnivå

100 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG)

Nikolaiplatz 2

A-8020 Graz

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

4.6.2007

Stöd nr

N 243/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Hamburg

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Filmförderung Hamburg — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Rättslig grund

Beschluss der Bürgschaft über die Feststellung des Haushaltsplanes/Richtlinien für Filmförderung der Filmförderung Hamburg GmbH

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Återbetalningsbart bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år: 8,5 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: 21,25 miljoner EUR

Stödnivå

80 %

Varaktighet

1.7.2007-31.12.2009

Ekonomisk sektor

Rekreation, kultur och sport

Den beviljande myndighetens namn och adress

Filmförderung Hamburg GmbH

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

4.6.2007

Stöd nr

N 248/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Bayern

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Filmförderung Bayern — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Rättslig grund

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Återbetalningsbart bidrag, Bidrag, Räntestöd

Budget

Beräknade utgifter per år: 12,2 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp 30,5 miljoner EUR

Stödnivå

70 %

Varaktighet

1.7.2007-31.12.2009

Ekonomisk sektor

Rekreation, kultur och sport

Den beviljande myndighetens namn och adress

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

4.6.2007

Stöd nr

N 250/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Schleswig-Holstein

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Rättslig grund

Förderrichtlinien der kulturellen Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år: 0,2 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: 0,5 miljoner EUR

Stödnivå

50 %

Varaktighet

1.7.2007-31.12.2009

Ekonomisk sektor

Rekreation, kultur och sport

Den beviljande myndighetens namn och adress

Verein kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/4


Eurons växelkurs (1)

18 juli 2007

(2007/C 165/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3779

JPY

japansk yen

168,3

DKK

dansk krona

7,4412

GBP

pund sterling

0,672

SEK

svensk krona

9,172

CHF

schweizisk franc

1,6572

ISK

isländsk krona

82,31

NOK

norsk krona

7,9225

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5842

CZK

tjeckisk koruna

28,248

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

245,93

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6969

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,7593

RON

rumänsk leu

3,1281

SKK

slovakisk koruna

33,157

TRY

turkisk lira

1,7608

AUD

australisk dollar

1,5702

CAD

kanadensisk dollar

1,4417

HKD

Hongkongdollar

10,7766

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7405

SGD

singaporiansk dollar

2,0931

KRW

sydkoreansk won

1 262,43

ZAR

sydafrikansk rand

9,6112

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,4224

HRK

kroatisk kuna

7,2885

IDR

indonesisk rupiah

12 538,89

MYR

malaysisk ringgit

4,7565

PHP

filippinsk peso

62,35

RUB

rysk rubel

35,082

THB

thailändsk baht

41,668


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/5


Meddelande från Kommissionen i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 885/2006 avseende skapandet av ett förlikningsförfarande inom ramen för avslutandet av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

(2007/C 165/03)

(1)

Kommissionen har förlängt mandaten för följande båda ledamöter i förlikningsorganet med ett år (1 augusti 2007–31 juli 2008):

Michael C. DOWLING (ordförande),

José Luis SAENZ GARCIA-BAQUERO (ledamot),

(2)

Kommissionen har utnämnt Robert BURIAN (AT), nuvarande suppleant, till ledamot i förlikningsorganet. Mandatet gäller perioden 1 augusti 2007–31 juli 2010.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/6


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

(2007/C 165/04)

XA-nummer: XA 23/07

Medlemsstat: Slovenien

Region: –

Stödordningens namn eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007

Rättslig grund: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS 138/2006)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: Beräknade utgifter för år 2007 är 5 633 450 EUR

Högsta tillåtna stödnivå: Kostnaderna får delfinansieras med upp till 40 % av försäkringspremier för försäkring av frukt mot hagelskador, brand, blixtnedslag, vårfrost, storm och översvämning. Vid försäkring av djur mot förolyckande, slakt hos veterinären och slakt av ekonomiska skäl på grund av sjukdom fastslås delfinansieringen av försäkringspremierna i absoluta belopp för enskilda arter och kategorier av djur, men får inte överskrida 50 % av de stödberättigade kostnaderna för försäkringspremierna

Datum för genomförande: Stödordningen börjar gälla den 1 januari 2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stöd får godkännas till och med den 31 december 2007

Stödets syfte: Stödet grundar sig på artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (1) – Stöd till försäkringspremier.

Syftet med att betala en del av kostnaderna för försäkringspremierna är att stimulera jordbrukare att själva försäkra sig mot eventuella förluster orsakade av naturkatastrofer, dåligt väder eller djursjukdomar och därigenom ta ansvar för att minska riskerna inom vegatabilieproduktionen och djurhållningen

Berörd(a) sektor(er): Jordbruk – produktion av vegetabilier, djurhållning

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SLO-1000 Ljubljana

Internetadress: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006138&dhid=86719

Övriga upplysningar: –

XA-nummer: XA 24/07

Medlemsstat: Finland

Region: Regioner som drabbats av skördeskador p.g.a. ogynnsamma väderförhållanden under 2006

Benämning på stödordningen eller namn på det företag som mottar ett individuellt stöd: Stöd till jordbruksföretag som drabbats av skördeskador p.g.a. ogynnsamma väderförhållanden under 2006

Rättslig grund: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: 2006 beräknas den årliga ersättningen för grödspecifika skördeskador till 4,75 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå: Ersättning utbetalas enligt artikel 2.8 i förordning (EG) nr 1857/2006 bara om minst en tredjedel av jordbrukarens skörd av respektive stödberättigande gröda har förstörts. Ersättningen är begränsad till 90 % av den skada som överskrider jordbrukarens självrisk, som är 30 % av värdet på normskörden. För respektive stödberättigande gröda gäller dessutom att jordbrukaren skall svara för minst 30 % av den totala skadan. Normskörden beräknas som genomsnittet av årsskördarna under de fem år som föregick året då skadan inträffade, med den högsta och lägsta årsskörden frånräknade. På grundval av dessa underlag beräknas sedan värdet på skadan individuellt för varje jordbrukare. Beräkningsmetoden överensstämmer därför med artikel 11.2 och 11.4 i förordning (EG) nr 1857/2006.

Värdet på skörden som skall ersättas beräknas på basis av marknadspriserna för de föregående skördeåren och marknadspriset för året då skadan inträffade. Det sistnämnda marknadspriset fastställs av Delegationen för skördeskador på basis av tillgängliga uppgifter om marknadspriser.

Det högsta stödberättigande skadebeloppet skall minskas med ersättningar från försäkringar och med andra kostnader och förluster än sådana som uppstod till följd av ogynnsamma väderförhållanden

Datum för genomförande: Stödordningen träder i kraft tidigast den 28 mars 2007. Första möjliga utbetalningsdatum är 5 april 2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödet betalas ut för skador som inträffade under 2006

Syfte: Stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag som drabbats av skador p.g.a. ogynnsamma väderförhållanden [artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006]

Berörda sektorer: Den sammanlagda areal som omfattas av stödordningen är 63 000 ha. Sammanlagt 32 olika grödor har skadats. Jordbrukarnas självrisk för skadorna uppgår till minst 30 %

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Webbplatser: www.mmm.fi, www.finlex.fi

Övriga upplysningar: –

XA-nummer: XA 25/07

Medlemsstat: Frankrike

Region: Regionala och lokala myndigheter

Stödsystemets titel eller namn på det företag som erhåller individuellt stöd: Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL) (program för införande och utveckling av lokala initiativ)

Rättslig grund:

rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (2),

kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 (3),

förordning (EG) nr 1857/2006, artikel 15,

artiklarna R 343-34 och följande i Code rural.

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: 7 000 000 EUR

Högsta stödnivå:

Tekniskt och ekonomiskt stöd till unga jordbrukare, med ett tak på 80 % av kostnaderna, eller högst 1 500 EUR per år och företag, för alla bidrag tillsammans (statliga och från regionala och lokala myndigheter). Stödet kan betalas under anläggningens första fem år.

Övertagande av kostnader för undersökningar, med ett tak på 80 % av utgifterna, eller högst 1 500 EUR, för alla bidrag tillsammans (statliga och från regionala och lokala myndigheter).

Utbildningsstöd, 60 EUR per dag. Detta kan betalas ut av staten i hundra dagar och kompletteras med samma belopp av en reginal eller lokal myndighet, upp till det belopp som faktiskt givits ut.

Ersättning för yrkespraktik, motsvarande en fast timpenning för yrkespraktik (minimiersättnignen per månad enligt Code du travail låg på 652,02 EUR den 1 december 2006)

Informations- och kommunikationsinsatser 100 %

Datum för genomförandet: Under 2007, så snart Europeiska unionens officella tidning med detta undantagsformulär kommit ut.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: December 2013

Syfte:

I.   Stöd för rådgivning

Unga jordbrukare som nyetablerar sig har olika ursprung. Vissa av dem kommer inte från en jordbrukarbakgrund, andra startar jordbruk utanför familjestrukturen, och vissa jordbrukarbarn har jordbruk som inte räcker för ett liv på tillfredsställande ekonomiska villkor. Dessa har det svårare att bli etablerade och behöver därför stödåtgärder.

I enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006 skall man bland annat delvis överta kostnaderna för tekniskt stöd som ges av jordbruksorganisationer eller producentföreningar (expert- och rådgivararvoden).

Sådant stöd betalas till unga jordbrukare under deras första fem år och kan finanseiras av staten och de regionala och lokala myndigheterna.

Tekniskt och ekonomiskt stöd till unga jordbrukare: För att garantera jordbrukens lönsamhet måste de unga jordbrukarna få stöd med genomförandet av sina egna planer. tekniskt och ekonomiskt stöd kan erbjudas. Detta riktar sig främst till nya eller nyskapande anläggningar, anläggningar som leder till diversifiering eller till omfattande moderniseringar.

Om jordbruket etableras som företag kan stödet omfatta en del som berör arbetsfördelningen och yrkesrelationerna.

Övertagande av kostnader för undersökningar: Stödet avser bedömningar av jordbruk som skal säljas eller övertas, eller marknadsunderöskningar för specifik produktion eller produktion för direktförsäljning (t.ex. ekologiska produkter).

Stödet betalas till stödmottagaren i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006 så snart denbehöriga myndigheten har fastställt att anläggningen är stödberättigad, eller så snart den unga jordbrukaren efter att ha etablerat sig har ställt om sin produktion.

Undersökningar behövs också för att underlätta överlämnande och övertag. Undersökningen kan i så fall, om den begärs av den som överlämnar gården, bifogas registreringen i förteckningen över överlämnande och övertag (Répertoire départ-installation). I sådana fall går stödet till den överlämnande.

II.   Stöd till utbildning

Utbildningsstöd kan finansieras av staten och av regionala eller lokala myndigheter, antingen för förberedande av en etablering, eller efter etablering för att komplettera den unga jordbrukarens grundutbildning. Stödet skall hjälpa jordbrukaren att följa en fortbildning.

Utbildingsstöd betalas till unga jordbrukare som håler på att etablera sig och behöver kompletterande utbildning som är anpassad till deras projekt, eller som strävar efter att stegvis skaffa sig examensbevis på nivå IV (i enlighet med bestämmelserna i Programme de développement rural hexagonal – PDRH). Syftet är aatt ge stödmottagarna möjlighet att betala en ersättare på gården medan de fortbildar sig under 5 år eller 3 år om de skaffar sig yrkeskvalifikationer för att komma i åtnjutande av etableringsstöd.

Ersättning för yrkespraktik för unga jordbrukare betalas för praktik hos jordbrukare som har för avsikt att överlåta sin verksamhet inom ramen för en sponsring.

Unga jordbrukare anses vara mindre gynnade arbetstagare enligt artikel 2 f i förordning (EG) nr 2204/2002 (4) om de utan sponsring (och särskilt om de inte kommer från jordbrukarbakgrund) ”har svårt att komma in på arbetsmarknaden utan hjälp” (se artikel 2 f i förordning (EG) nr 2204/2002).

Stödet syftar till att ge unga, mindre gynnade arbetstagare enligt artikel 2 f i förordning (EG) nr 2204/2002 dels teknisk och ekonomisk rådgivning, och dels allmän fortbildning om hur man driver ett jordbruk för att säkra en arbetsplats i ett lönsamt jordbruk, som annars, i fall det inte övertogs, skulle kunna falla isär. Sponsorn uppmuntras på så sätt att övelåta sin gård till den unga jordbrukaren.

Stödet betalsa av staten eller av regionala eller lokala myndigheter udner en period på 3–12 månader. Denna period kan förlängas med ytterligare 3–12 mpnader om det behövs för att avsluta den unga jordbrukarens fortbildning. Under sponsringsperioden räknas den unga jordbrukaren som praktikant.

Åtgärden kan också tillämpas på unga jordbrukare som vill sponsras av en medarbetare för att integreras i ett befintligt jordbruksföretag.

Sådan praktik kommer att utvärderas av CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole) eller ADASEA (association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) i det departement där jordbruket är etablerat eller av ett godkänt regionalcentrum. Praktiken kan räknas som hela den praktik som den unga jordbrukaren måste genomgå innan han kan etablera sig.

III.   PR och information

Jordbrukarnas branschorganisationer, ADASEA och liknande strukturer vänder sig till eleverna i skolorna och yrkesskolorna (ungdomar från yrkesgymnasier eller liknande) med undersökningar, information, (broschyrer, tidskrifter, plakat i skolorna, informationspunkter om etablering och övertagande osv.), och liknande kampanjer kring jordbrukaryrket.

Dessutom utför de olika sakkunniguppgifter som att identifiera jordbruk som kommer att bli lediga under de närmaste åren, och ger råd genom att exempelvis anordna informationsmöten i landsbygdsområden för äldre jordbrukare för att påverka dem att överlåta sina jordbruk till unga jordbrukare som letar efter en gård. På regional nivå kan en observationscentral samla dessa sakkunig- och rådgivningsuppgifter.

I syfte att kunna erbjuda dessa tjänster i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006, bidrar staten till finansieringen genom ett årligt anslag som fördelas mellan regionerna.

De regionala och lokala yndigheterna kan också bidra till dessa åtgärder.

Åtgärderna genomförs inom ramen för avtal på departements- eller regionnvå, under prefektens överinseende. Stödet betalas ut när enårsrapport om de genomförda verksamheterna har inkommit

Berörd(a) sektor(er): toute l'agriculture

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Webbplats: www.agriculture.gouv.fr (Ett PIDIL-formulär kommer att ligga på nätet så snart programmet har antagits)

Övriga upplysningar: Fortsättning av åtgärder som redan godkänts inom ramen för föregående PIDIL (stödordning N 184/03, godkänd av kommissionen den 9 juli 2003)

XA-nummer: XA 27/07

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: Wales

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Wales Catchment Sensitive Farming Project

Rättslig grund: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C)) to be read in conjunction with Government of Wales Act 1998 (Sections 40 and 85)

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: Beräknade utgifter per år (i pund sterling):

2007: 422 700 GBP

2008: 50 000 GBP

Totalt: 472 700 GBP

Högsta stödnivå: Stödet består av följande två åtgärder:

Dag för genomförande: Stödordningen kommer att börja gälla den 1 april 2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen kommer att gälla under perioden 1 april 2007– 31 december 2007.

Sista utbetalningsdag är den 31 mars 2008

Stödets syfte: Miljöskydd.

Att starta och driva ett projekt för främjande av vattenmiljövänligt jordbruk i känsliga avrinningsområden. Projektet kommer att drivas i två områden med 80 gårdar.

Konsulter kommer att anlitas för att kartlägga föroreningsrisker och gällande krav på skadebegränsning. För den del av stödet som beviljas i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006 kommer konsultarvoden att räknas som stödberättigande kostnader.

Stöd kan också beviljas till strukturella investeringar som förbättrar vattenmiljön. Sådant stöd beviljas i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1857/2006, och följande kommer att räknas som stödberättigande kostnader:

Byggnation, förvärv eller förbättring av fast egendom.

Inköp eller leasing av nya maskiner och utrustning, inklusive datorprogram, upp till tillgångens marknadsvärde. Övriga kostnader i samband med leasingavtal (skatt, uthyrarens påslag, räntekostnader, fasta kostnader, försäkring, m.m.) är inte stödberättigande.

Bara utgifter som leder till väsentligt minskad föroreningsrisk är stödberättigande. Begagnade maskiner är inte stödberättigande

Projektet i sin helhet omfattar också övervakning av vattenkvaliteten, avrinnningsplanering och undersökningar av jordbrukarnas attityder, genomförande av åtgärder och utvärdering av projektrresultaten

Berörd(a) sektor(er): Ordningen gäller produktion av jordbruksprodukter. Syftet med stödordningen är att minska jordbrukets effekter på vattenmiljön. Alla lönsamma jordbruk (oavsett företagsform) inom de båda projektområdena kan få stöd. Det ena området är ett höglänt område där djurhållning (främst nöt och får) är vanligast. Det andra området är ett låglänt område där mjölkproduktion och djurhållning (nöt och får) dominerar

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Welsh Assembly Government

Cathays Park (CP2)

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Kontaktperson: M P Samuel (Room 1-097)

Ansvarig myndighet för ordningen är: —

Organisation som förvaltar stödordningen: —

Webbplats: http://new.wales.gov.uk/docrepos/40371/403823112/4038213/1304878/CSF-agristateaid?lang=en

Uppgifter finns också på webbplatsen Defra.

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Övriga upplysningar: Närmare uppgifter om stödberättigande och vilka bestämmelser som gäller för ordningen finns på ovan nämnda webbplats.

En ansökan har lämnats in om att delvis finansiera projektet med mål 1-medel (enligt mål 1, prioritet 5, åtgärd 7).

Undertecknat och daterat för Department for Environment, Food and Rural Affairs (den behöriga myndigheten i Förenade kungariket)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  EUT L 358, 16.12.2006, s. 3.

(2)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(3)  EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.

(4)  EGT L 337, 13.12.2002, s. 3.


19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/11


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 beträffande tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

(2007/C 165/05)

XA-nummer: XA 125/06

Medlemsstat: Nederländerna

Region: Provincie Limburg

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet: Verplaatsing melkveehouderij Houben in Zuid- Limburg (Flyttning av mjölkgården Houben i Zuid-Limburg)

Rättslig grund: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget i form av enskilt stöd: Ett sammanlagt engångsbidrag från provinsen på 100 000 EUR per flyttning.

Högsta stödnivå:: Det högsta tillåtna stödet till mjölkproducenten uppgår till 40 % av kostnaderna för flyttningen upp till högst 100 000 EUR. Nämnda stödbelopp motsvarar det stöd som beviljas en lantbrukare då flyttningen sker i det allmänna intresset och resulterar i modernare anläggningar och en ökning av produktionskapaciteten. Om det är fråga om en värdeökning av de berörda anläggningarna skall lantbrukaren bidra med minst 60 % av det ökade värde som de berörda anläggningarna betingar efter flyttningen, och när det rör sig om en ökning av produktionskapaciteten med minst 60 % av utgifterna i samband med denna ökning. Detta är förenligt med artikel 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004. Mjölkproducenten skall själv bidra med minst 60 %. För Mjölkgård Houben uppgår de budgeterade kostnaderna till 1 612 776 EUR.

Datum för genomförande: Beslutet om tilldelning av stödet kommer att offentliggöras så snart EU bekräftat mottagandet av denna anmälan.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen gäller från december 2006 till och med den 31 december 2008.

Stödets syfte: Stödet avser flyttning i det allmännas intresse av mjölkgårdar med gynnsamma framtidsutsikter från områden med i synnerhet restriktioner när det gäller markanvändningen, men där närvaron av mjölkgårdar är av avgörande betydelse för bevarandet av miljöns och landskapets kvalitet. Enligt de mål som de provinsiella myndigheterna ställt upp skall flyttningen av en mjölkgård syfta till att bevara landskap och miljökvalitet samt till att främja en hållbar utveckling.

Berörd(a) sektor(er): Gårdar med intensiv mjölkproduktion (små och medelstora företag) på minst 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) berättigar till stöd, förutsatt att de ligger i områden i Zuid-Limburg med en lutning på 2 % eller mer.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Webbadress: www.limburg.nl

XA-nummer: XA 126/06

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: Kerridge Ridge and Ingersley Vale

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet: Kerridge Ridge and Ingersley Vale Countryside and Heritage Project

Rättslig grund: The National Heritage Act 1980 set up a fund called the National Heritage Memorial Fund (NHMF). The Act has been amended several times, principally by the National Heritage Act 1997 and the National Lottery Act 1993 and 1998.

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: Projektets totala budget för 4 år uppgår till 1,1 miljoner GBP inklusive alla administrativa kostnader och kostnader för arbeten på icke-jordbruksmark. Den totala kostnaden för fysiska arbeten på jordbruksmark uppgår till 145 500 GBP.

Fördelat per räkenskapsår:

Högsta stödnivå: 100 %

Datum för genomförande:

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Ordningen upphör att gälla den 30 juni 2010.

Stödets syfte: Projektets målsättning är att bevara och restaurera viktiga kulturarv på landsbygden i regionen Kerridge Ridge and Ingersley Vale.

Stödet ska betalas i enlighet med artikel 5 i förordning 1/2004 och relevanta omkostnader kommer att gälla anläggningsarbeten för bevarande av icke-produktivt kulturarv.

Berörd(a) sektor(er): Jordbrukssektorn – alla företag som sysslar med produktion

Webbplats: http://www.kriv.org.uk/documents/documents/KRIVStateAidExemptionDocument.doc

Gå längst ner på sidan och klicka på länken ”Defra State Aid” till höger.

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Övriga upplysningar: Markägare vars verksamhet inte är jordbruksrelaterad kommer att omfattas av ordningen för National Heritage Memorial fund (NN 11/02), som särskilt har godkänts av kommissionen.

Undertecknat och daterat för Department for Environment, Food and Rural Affairs (den behöriga myndigheten i Storbritannien):

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/13


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Meddelande – Anmälan om examensbevis för specialistläkare och allmänpraktiserande läkare

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 165/06)

Enligt rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (1), särskilt artikel 41 och artikel 42 a, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2006 om erkännande av yrkeskvalifikationer (2), ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning (3), särskilt artikel 21.7, skall medlemsstaterna lämna en anmälan till kommissionen om de lagar och andra författningar som de antar när det gäller utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av det direktivet. Kommissionen skall offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning där man förtecknar de benämningar som medlemsstaterna fastslagit för de berörda examensbevisen och, i förekommande fall, för motsvarande yrkestitlar.

Eftersom Nederländerna har anmält att ändringar har gjorts i förteckningen över benämningar i bilaga B, bör förteckningen över benämningar på examens-, utbildnings- eller annat behörighetsbevis på formella kvalifikationer för allmänpraktiserande läkare, offentliggjord i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG, vilken numera ingår som bilaga V till direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, också ändras.

Bilaga B till direktiv 93/16/EEG och bilaga V till direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer måste ändras på följande sätt beträffande Nederländerna:

(1)

I bilaga B till direktiv 93/16/EEG och i bilaga V till direktiv 2005/36/EG, under rubriken ”5.1.2. Förteckning över benämningar på specialistutbildningar”, bör följande organ som utfärdar examensbevis anges:

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Förteckningen över benämningar på examens-, utbildnings- eller annat behörighetsbevis på formella kvalifikationer för allmänpraktiserande läkare, offentliggjord i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG samt bilaga V till direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, under rubriken ”5.1.4. Förteckning över benämningar på utbildningar för allmänpraktik”, bör ändras på det sätt som anges nedan.

(2)

Förteckningen över benämningar på examens-, utbildnings- eller annat behörighetsbevis på formella kvalifikationer för allmänpraktiserande läkare, offentliggjord i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG och bilaga V till direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, under rubriken ”5.1.4. Förteckning över benämningar på utbildningar för allmänpraktik”, bör beviset på formella kvalifikationer ändras. Följande benämning på examensbevis bör anges:

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Utfärdat av ”Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC”)

Tabellerna i bilaga V till direktiv 2005/36/EG skall därför ha följande lydelse:

”5.1.2.   Förteckning över benämningar på specialistutbildningar

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Referensdatum

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 december 1976

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

1 januari 2007

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1 maj 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 december 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 december 1976

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1 maj 2004

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 december 1976

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1 januari 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1 januari 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20 december 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1 maj 2004

Latvija

’Sertifikāts’ — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1 maj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 maj 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 december 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 maj 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 maj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 december 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1 januari 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1 maj 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1 januari 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

1 januari 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 maj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1 maj 2004

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1 januari 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1 januari 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 december 1976”

”5.1.4.   Förteckning över benämningar på utbildningar för allmänpraktik

Land

Benämning på examensbeviset

Yrkestitel

Referensdatum

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31 december 1994

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1 januari 2007

Česká republika

Diplom o specializaci ’všeobecné lékařství’

Všeobecný lékař

1 maj 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31 december 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31 december 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1 maj 2004

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31 december 1994

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31 december 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31 december 1994

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31 december 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31 december 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1 maj 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1 maj 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1 maj 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31 december 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1 maj 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1 maj 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

31 december 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31 december 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1 maj 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31 december 1994

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1 januari 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1 maj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore ’všeobecné lekárstvo’

Všeobecný lekár

1 maj 2004

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31 december 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31 december 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31 december 1994


(1)  EGT L 165, 7.7.1993, s. 1.

(2)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

(3)  EUT L 363, 20.12.2006, s. 141.

(4)  Utfärdat av ’Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)’”.


19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/18


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Meddelande – Anmälan av utbildningsbevis för tandläkare med specialistutbildning

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 165/07)

I rådets direktiv 78/686/EEG av den 25 juli 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (1), särskilt artikel 23a, och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (2), särskilt artikel 21.7, senast ändrade genom rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning (3), föreskrivs att medlemsstaterna till kommissionen skall anmäla de lagar och andra författningar som de antar när det gäller utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av dessa direktiv. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska unionens officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Tjeckien har anmält ändringar av benämningarna i förteckningen över utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare med specialistutbildning och därför måste det också göras en ändring i förteckningarna över benämningar i bilagan till direktiv 78/686/EEG, vilka också ingår i bilaga V, rubrik V.3, punkt 5.3.3 i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bilaga B till direktiv 78/686/EGG samt bilaga V, rubrik V.3, punkt 5.3.3 i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer skall ändras på följande sätt:

(1)

Under rubrik ”1. Ortodonti” i bilaga B till direktiv 78/686/EGG skall benämningen för Tjeckien vara:

 

”Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)” utfärdat av:

”1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví”

och under rubriken ”Ortodonti” i bilaga V, rubrik V.3, punkt 5.3.3 i direktiv 2005/36/EG skall nedanstående uppgifter införas mellan uppgifterna för Bulgarien och Danmark:

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Referensdatum

”Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 juli 2007”

(2)

Under rubrik ”2. Munkirurgi” i bilaga B till direktiv 78/686/EGG skall benämningen för Tjeckien vara:

 

”Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)” utfärdat av:

”1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví”

och under rubriken ”Munkirurgi” i bilaga V, rubrik V.3, punkt 5.3.3 i direktiv 2005/36/EG skall nedanstående uppgifter införas mellan uppgifterna för Bulgarien och Danmark:

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Referensdatum

”Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 juli 2007”

(3)

Tabellerna i bilaga V.3 punkt 5.3.3 i direktiv 2005/36/EG skall följaktligen ändras enligt följande:

”Ortodonti

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Referensdatum

België/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor

Volksgezondheid

27 januari 2005

България

Свидетелство за призната специалност по ’Ортодонтия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 januari 2007

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 juli 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

28 januari 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

28 januari 1980

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

Tartu Ülikool

1 maj 2004

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Ορθoδoντικής

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1 januari 1981

España

 

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

28 januari 1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 januari 1980

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

21 maj 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1 maj 2004

Latvija

’Sertifikāts’ — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

1 maj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 maj 2004

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1er mai 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 maj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 januari 1980

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

1 maj 2004

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 maj 2004

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtandläkarexamen, tandreglering

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1 januari 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

1 januari 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

28 januari 1980


Munkirurgi

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Referensdatum

België/Belgique/Belgien

 

 

 

България

Свидетелство за призната специалност по ’Орална хирургия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 januari 2007

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19 juli 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

28 januari 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

28 januari 1980

Eesti

 

 

 

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Γναθoχειρoυργικής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002)

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1 januari 2003

España

 

 

 

France

 

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 januari 1980

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia orale

Università

21 maj 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1 maj 2004

Latvija

 

 

 

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 maj 2004

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1er mai 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 maj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 januari 1980

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

1 maj 2004

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1 maj 2004

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1 januari 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1 januari 1994

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

28 januari 1980”


(1)  EUT L 233, 24.8.1978, s. 1.

(2)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

(3)  EUT L 363, 20.12.2006, s. 141.


19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/23


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

(2007/C 165/08)

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då standarden upphör att gälla

Anm. 1

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Uppblåsbara båtar – Del 1: Båtar avsedda för en högsta motoreffekt på 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Uppblåsbara båtar – Del 2: Båtar avsedda för en högsta motoreffekt från 4,5 kW till och med 15 kW (ISO 6185-2:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Uppblåsbara båtar – Del 3: Båtar avsedda för en högsta motoreffekt överstigande 15 kW (ISO 6185-3:2001)

 

CEN

EN ISO 7840:2004

Båtar – Brandhärdiga bränsleslangar (ISO 7840:2004)

EN ISO 7840:1995

Datum passerat

(31.8.2004)

CEN

EN ISO 8099:2000

Båtar – System för uppsamling av toalettavfall (ISO 8099:2000)

 

CEN

EN ISO 8469:2006

Båtar – Icke brandhärdiga bränsleslangar (ISO 8469:2006)

EN ISO 8469:1995

Datum passerat

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 8665:2006

Båtar – Marina förbränningsmotorer för framdrivning – Mätning och deklaration av effekt (ISO 8665:2006)

EN ISO 8665:1995

Datum passerat

(31.12.2006)

CEN

EN ISO 8666:2002

Båtar – Huvuddata (ISO 8666:2002)

 

CEN

EN ISO 8847:2004

Båtar – Styrsystem – Kabel och blocksystem (ISO 8847:2004)

EN 28847:1989

Datum passerat

(30.11.2004)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 8849:2003

Båtar – Elektriska likströmslänspumpar (ISO 8849:2003)

EN 28849:1993

Datum passerat

(30.4.2004)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Båtar – Skrovgenomföringar och avstängningsventiler – Del 1: Metalliska komponenter (ISO 9093-1:1994)

 

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Båtar – Skrovgenomföringar och avstängningsventiler – Del 2: Icke metallisk (ISO 9093-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Båtar – Brandskydd – Del 1: Skrovlängd t o m 15 m (ISO 9094-1:2003)

 

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Båtar – Brandskydd – Del 2: Skrovlängd mer än 15 m (ISO 9094-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9097:1994

Båtar – Elektriska fläktar (ISO 9097:1991)

 

EN ISO 9097:1994/A1:2000

Note 3

Datum passerat

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 10087:2006

Båtar – Båtidentifiering – Märkningssystem (ISO 10087:2006)

EN ISO 10087:1996

Datum passerat

(30.9.2006)

CEN

EN ISO 10088:2001

Båtar – Fast monterade bränslesystem och -tankar (ISO 10088:2001)

 

CEN

EN ISO 10133:2000

Båtar – Elektriska system – Klenspänningsinstallationer för likström (ISO 10133:2000)

 

CEN

EN ISO 10239:2000

Båtar – Installationer för gasol (ISO 10239:2000)

 

CEN

EN ISO 10240:2004

Båtar – Ägarens instruktionsbok (ISO 10240:2004)

EN ISO 10240:1996

Datum passerat

(30.4.2005)

CEN

EN ISO 10592:1995

Båtar – Hydrauliska styrsystem (ISO 10592:1994)

 

EN ISO 10592:1995/A1:2000

Note 3

Datum passerat

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11105:1997

Båtar – Ventilation av bensinmotor- och bensintankutrymmen (ISO 11105:1997)

 

CEN

EN ISO 11192:2005

Fritidsbåtar – Grafiska symboler (ISO 11192:2005)

c

 

CEN

EN ISO 11547:1995

Båtar – Startspärr för utombordsmotorer i växelläge (ISO 11547:1994)

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

Note 3

Datum passerat

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11591:2000

Båtar – Sikt från styrplats i motorbåtar (ISO 11591:2000)

 

CEN

EN ISO 11592:2001

Båtar med en skrovlängd under 8 meter – Bestämning av maximal framdrivningseffekt (ISO 11592:2001)

 

CEN

EN ISO 11812:2001

Båtar – Vattentäta och snabblänsande sittbrunnar (ISO 11812:2001)

 

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering – Del 1: Material: Härdplaster, glasfiberarmering, referenslaminat (ISO 12215-1:2000)

 

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering – Del 2: Material: Kärnmaterial för sandwichlaminat, inbäddat material (ISO 12215-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering – Del 3: Material: Stål, aluminiumlegeringar, trä och andra material (ISO 12215-3:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Båtar – Skrovtillverkning och dimensionering – Del 4: Lokaler och tillverkning (ISO 12215-4:2002)

 

CEN

EN ISO 12216:2002

Båtar – Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar – Krav för hållfasthet och vattentäthet (ISO 12216:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Båtar – Stabilitet och flytbarhet – Bedömning och kategoriindelning – Del 1: Icke seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver (ISO 12217-1:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Båtar – Stabilitet och flytbarhet – Bedömning och kategoriindelning – Del 2: Seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver (ISO 12217-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Båtar – Bedömning och kategoriindelning av stabilitet och flytbarhet – Del 3: Båtar med en skrovlängd under 6 meter (ISO 12217-3:2002)

 

CEN

EN ISO 13297:2000

Båtar – Elsystem – Växelströmsanläggningar (ISO 13297:2000)

 

CEN

EN ISO 13590:2003

Båtar – Vattenskotrar – Krav på konstruktion- och systeminstallation (ISO 13590:2003)

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN ISO 13929:2001

Båtar – Styrsystem med kuggsektor och länköverföring (ISO 13929:2001)

 

CEN

EN ISO 14509:2000

Båtar – Mätning av luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar (ISO 14509:2000)

 

EN ISO 14509:2000/A1:2004

Note 3

Datum passerat

(31.3.2005)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Båtar – Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar – Del 2: Ljudbedömning med användning av referensbåtar (ISO 14509-2:2006)

 

CEN

EN ISO 14895:2003

Båtar – Spisar för flytande bränslen (ISO 14895:2000)

 

CEN

EN ISO 14945:2004

Båtar – Tillverkarskylt (ISO 14945:2004)

 

EN ISO 14945:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 14946:2001

Båtar – Maximal lastkapacitet (ISO 14946:2001)

 

EN ISO 14946:2001/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 15083:2003

Båtar – System för länspumpning (ISO 15083:2003)

 

CEN

EN ISO 15084:2003

Båtar – Förankring, förtöjning och bogsering – Förtöjningspunkter (ISO 15084:2003)

 

CEN

EN ISO 15085:2003

Båtar – Förhindrande av fall överbord – Möjlighet att ta sig ombord (ISO 15085:2003)

 

CEN

EN ISO 15584:2001

Båtar – Bränsle- och elsystemkomponenter för inombordsmonterade bensinmotorer (ISO 15584:2001)

 

CEN

EN ISO 15652:2005

Båtar – Styrsystem för småbåtar med inombordsvattenjetmotorer (ISO 15652:2003)

 

CEN

EN ISO 16147:2002

Båtar – Bränsle- och elsystemkomponenter för inomhusbordsmonterade dieselmotorer (ISO 16147:2002)

 

CEN

EN ISO 21487:2006

Båtar – Fast installerade bränsletankar för bensin- och dieselbränsle (ISO 21487:2006)

 

CEN

EN 28846:1993

Båtar – Elkomponenter – Skydd mot antändning av omgivandebrännbara gaser (ISO 8846:1990)

 

EN 28846:1993/A1:2000

Note 3

Datum passerat

(31.3.2001)

CEN

EN 28848:1993

Båtar – Styrsystem (ISO 8848:1990)

 

EN 28848:1993/A1:2000

Note 3

Datum passerat

(31.3.2001)

CEN

EN 29775:1993

Båtar – Styrsystem för enkelmotorer av utombordstyp med 15 kW – 40 kW effekt (ISO 9775:1990)

 

EN 29775:1993/A1:2000

Note 3

Datum passerat

(31.3.2001)

Anmärkning 1

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum

Anmärkning 3

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla

Anmärkning:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (2), ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO Europeiskt standardiseringsorgan

CEN rue de Stassart 36, B-1050 Bryssel, tfn (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http//www.cen.eu)

CENELEC rue de Stassart 35, B-1050 Bryssel, tfn (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http//www.cenelec.org)

ETSI 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tfn (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http//www.etsi.org)

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

19.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 165/28


Meddelande från Irland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

(Meddelande om licenstilldelning 2007 – Porcupine Basin)

(2007/C 165/09)

I enlighet med artikel 3.2 a i ovan nämnda direktiv anmäler Ministeriet för kommunikation, energi och naturresurser härmed en ändring i fråga om de områden som är öppna för licenstilldelning utanför Irlands kust. Intresserade parter inbjudes att inkomma med ansökningar om licenser för gränsområdesprospektering i Porcupine Basin.

Ett område som omfattar 229 hela avsnitt och 3 delavsnitt i Porcupine Basin har utsetts som gränsområde och valts ut för att tas med i en licenstilldelning för oljeprospektering. Fram till den 18 december 2007, när tidsfristen för denna licenstilldelning löper ut, kommer inga prospekteringslicenser eller licensoptioner att utfärdas för något av de avsnitt som omfattas av licenstilldelningen.

Ansökningar kan lämnas in för maximalt tre avsnitt i områdets norra del och maximalt sex avsnitt i områdets södra del.

Tillgängliga avsnitt i Porcupine Basins norra del (84 hela avsnitt och 3 delavsnitt)

25/25, 25/30

26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/20, 26/21, 26/22, 26/23, 26/24, 26/25, 26/26, 26/27(p), 26/29, 26/30

34/4, 34/5, 34/9, 34/10, 34/14, 34/15, 34/18, 34/19, 34/20, 34/23, 34/24, 34/25, 34/28, 34/29, 34/30

35/1, 35/2(p), 35/3(p), 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30

36/1, 36/6, 36/11, 36/16, 36/21, 36/22, 36/26, 36/27

43/3, 43/4, 43/5, 43/8, 43/9, 43/10

44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10

45/1, 45/2, 45/6, 45/7.

Tillgängliga avsnitt i Porcupine Basins södra del (145 hela avsnitt)

43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/17, 43/18, 43/22, 43/23, 43/27, 43/30

44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/25, 44/26, 44/27, 44/28

45/11, 45/12, 45/16, 45/17, 45/21, 45/22, 45/23, 45/24, 45/26, 45/27, 45/28, 45/29, 45/30

52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30

53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29, 53/30

54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29

60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/8, 60/9, 60/10

61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10

62/1, 62/2.

En karta över området samt särskilda bestämmelser och riktlinjer för ansökningar och för denna licensstilldelning finns på följande webbplats:

http://www.dcmnr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/Porcupine+2007+Frontier+Licensing+Round.htm

De kan också beställas direkt från:

Des Byrne

Petroleum Affairs Division

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Leeson Lane

Dublin 2

Ireland

E-postadress: Des.Byrne@dcmnr.ie

Tfn (353) (o) 1 678 26 93

Kriterier för bedömning av ansökningarna

Vid bedömning av ansökningarna kommer ministeriet att ta hänsyn till behovet av snabb, grundlig, effektiv och säker prospektering för att identifiera Irlands olje- och gasreserver under beaktande av miljöaspekterna. Ministeriet kommer att ta hänsyn till följande i ansökningarna om tillstånd:

a)

Sökandens föreslagna arbetsprogram,

b)

Sökandens tekniska kompetens och offshore-erfarenhet,

c)

Sökandens finansiella resurser,

d)

I förekommande fall, sökandens tidigare prestationer inom ramen för andra tillstånd som denne innehaft.

Ansökningarna ska tydligt märkas med texten ”2007 Licensing Round – Porcupine Basin” på kuvertet och adresseras till ”The Secretary General, Department of Communications, Energy and Natural Resources, Petroleum Affairs Division, Leeson Lane, Dublin 2, Irland”, senast kl. 12.00 (GMT) tisdagen den 18 december 2007.

Att ansökningar kommit in förpliktar på intet sätt ministeriet att utfärda licenser för delar av eller hela de område som ansökningarna gäller. Beslut om ansökningarna kommer att fattas senast den 31 januari 2008.

I enlighet med artikel 5.1 a och 5.1 b i ovan nämnda direktiv anmäler Ministeriet för kommunikation, energi och naturresurser härmed att tillstånd kommer att ges på grundval av de inlämnade arbetsprogrammens kvalitet, varvid man kommer att ta särskild hänsyn till programmens lämplighet för analys av möjligheterna att prospektera kolväten och för förberedelse av området för utvinning och borrning.