ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 80

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
13 april 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 080/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 080/02

Eurons växelkurs

6

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2007/C 080/03

Ansökningsomgång för arbetsprogrammen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

7

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

13.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 80/01)

Datum för antagande av beslutet

20.12.2006

Stöd nr

N 575/05

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen

Rättslig grund

Artikel 4.23, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 143, tweede lid, in samenhang met artikel 105, eerste lid, van de Provinciewet. Artikel 15.20 van de wet Milieubeheer. Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Typ av stödåtgärd

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): –; Totalt planerat stödbelopp: 821 600 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Bilindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

8.3.2007

Stöd nr

N 580/05

Medlemsstat

Polen

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Pomoc publiczna w zakresie biopaliw

Rättslig grund

Ustawa z dnia 23.1.2004 o podatku akcyzowym, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2006 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Ustawa z dnia 25.8.2006 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Ustawa z dnia 25.8.2006 o biokomponentach i biopaliwach

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd, Energibesparingar

Stödform

Skattelättnad

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): –; Totalt planerat stödbelopp: 4 698 miljoner PLN

Stödnivå

Varaktighet

1.1.2007-30.4.2011

Ekonomisk sektor

Energi

Den beviljande myndighetens namn och adress

Rząd Polski

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

22.11.2006

Stöd nr

N 157/06

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

South Yorkshire

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

South Yorkshire Digital Region Broadband Project

Rättslig grund

Local Government Act 2000

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Sektorutveckling, Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): –; Totalt planerat stödbelopp: 100 miljoner GBP

Stödnivå

40 %

Varaktighet

2007-2016

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Sheffield City Council

PO Box 1283

Town Hall

Sheffield S1 1UJ

United Kingdom

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

24.1.2007

Stöd nr

N 270/06

Medlemsstat

Italien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Sussidi ai decoder digitali

Rättslig grund

Articolo 1, comma 572 legge 23 dicembre 2005 n. 266

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 10 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: 10 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

1.12.2005-31.12.2006

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministero delle Comunicazioni

Largo di Brazzà 86

I-00187 Roma

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

8.11.2006

Stöd nr

N 659/06

Medlemsstat

Slovakien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Regional aid scheme for large enterprises

Rättslig grund

1.

Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch v znení neskorších predpisov,

2.

§ 35 písm. b) a c) zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

3.

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

4.

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

5.

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

6.

Pravidlá v oblasti poskytovania regionálnej pomoci investorom

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Skattelättnad, Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 12 620 miljoner SKK

Stödnivå

50 %

Varaktighet

Till den 31.12.2006

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

SK-825 17 Bratislava

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

7.2.2007

Stöd nr

N 820/06

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Steuerbefreiung für energieintensive Prozesse und Verfahren

Rättslig grund

Art. 1 § 51 und Art. 2 § 9a Energiesteuergesetz, Änderung des § 51 Energiesteuergesetzes und des § 9a Strom StG durch das Biokraftstoffquotengesetz

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Skattelättnad

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 70 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Tillverkningsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

7.3.2007

Stöd nr

N 822/06

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Post Office Limited — Debt Payment Funding

Rättslig grund

Postal Services Act 2000

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 313 miljoner GBP; Totalt planerat stödbelopp: 313 miljoner GBP

Stödnivå

100 %

Varaktighet

1.4.2007-31.3.2008

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster, Detaljhandelstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Trade and Industry

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

13.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/6


Eurons växelkurs (1)

12 april 2007

(2007/C 80/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3467

JPY

japansk yen

160,62

DKK

dansk krona

7,4557

GBP

pund sterling

0,68070

SEK

svensk krona

9,2580

CHF

schweizisk franc

1,6404

ISK

isländsk krona

88,74

NOK

norsk krona

8,0885

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5811

CZK

tjeckisk koruna

27,963

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

245,55

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7059

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,8340

RON

rumänsk leu

3,3405

SKK

slovakisk koruna

33,428

TRY

turkisk lira

1,8550

AUD

australisk dollar

1,6304

CAD

kanadensisk dollar

1,5328

HKD

Hongkongdollar

10,5244

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8497

SGD

singaporiansk dollar

2,0443

KRW

sydkoreansk won

1 254,11

ZAR

sydafrikansk rand

9,6643

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,4046

HRK

kroatisk kuna

7,4055

IDR

indonesisk rupiah

12 269,78

MYR

malaysisk ringgit

4,6438

PHP

filippinsk peso

64,568

RUB

rysk rubel

34,8420

THB

thailändsk baht

43,687


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Kommissionen

13.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/7


Ansökningsomgång för arbetsprogrammen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

(2007/C 80/03)

Härmed tillkännages inledningen av en ansökningsomgång för arbetsprogrammen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013).

Förslag välkomnas för ansökningsomgången gällande Europeiska forskningspriser – Descartespriser. Tidsfrist och budget anges i texten till ansökningsomgången. Denna offentliggörs på webbplatsen för Cordis.

Det särskilda programmet Kapacitet:

Ansökningsomgångens identifieringskod:

 

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2007- 2

Ansökningsomgången avser det arbetsprogram som antagits genom kommissionens beslut C(2007) 563 av den 26 februari 2007.

Information angående bestämmelser om ansökningsomgång, arbetsprogram och vägledning för sökande om inlämning av förslag finns på webbplatsen för Cordis:

 

http://cordis.europa.eu/fp7/calls/