ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 256

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
24 oktober 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 256/1

Eurons växelkurs

1

2006/C 256/2

Offentliggörande av en ansökan om ändring enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2

2006/C 256/3

Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013 – Nationell regionalstödskarta: Slovenien, Slovakien, Ungern, Polen ( 1 )

6

2006/C 256/4

Förteckning över godkända företag – Artikel 92.6 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol inom Europeiska gemenskapens bränslesektor) (Denna förteckning upphäver och ersätter den förteckning som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 222 av den 9 september 2005, s. 25)

9

2006/C 256/5

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4421 – OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

11

2006/C 256/6

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4393 – Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

12

2006/C 256/7

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer) ( 1 )

13

2006/C 256/8

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext) ( 1 )

14

2006/C 256/9

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4225 – CELSA/FUNDIA) ( 1 )

15

2006/C 256/0

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4150 – Abbott/Guidant) ( 1 )

15

2006/C 256/1

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4341 – FCC/Alpine) ( 1 )

16

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Kommissionen

24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/1


Eurons växelkurs (1)

23 oktober 2006

(2006/C 256/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2556

JPY

japansk yen

149,71

DKK

dansk krona

7,4557

GBP

pund sterling

0,67060

SEK

svensk krona

9,2045

CHF

schweizisk franc

1,5904

ISK

isländsk krona

86,42

NOK

norsk krona

8,4260

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5767

CZK

tjeckisk koruna

28,324

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

263,47

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6960

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,8735

RON

rumänsk leu

3,5363

SIT

slovensk tolar

239,61

SKK

slovakisk koruna

36,603

TRY

turkisk lira

1,8350

AUD

australisk dollar

1,6555

CAD

kanadensisk dollar

1,4158

HKD

Hongkongdollar

9,7745

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8890

SGD

singaporiansk dollar

1,9785

KRW

sydkoreansk won

1 204,75

ZAR

sydafrikansk rand

9,6430

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,9181

HRK

kroatisk kuna

7,3970

IDR

indonesisk rupiah

11 507,57

MYR

malaysisk ringgit

4,6162

PHP

filippinsk peso

62,837

RUB

rysk rubel

33,7890

THB

thailändsk baht

46,761


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/2


Offentliggörande av en ansökan om ändring enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2006/C 256/02)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006. Invändningar måste komma in till kommissionen inom sex månader räknat från dagen för detta offentliggörande.

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om ändring enligt artiklarna 9 och 17.2

”ESROM”

EG nr: DK/PGI/117/0329

SUB ( ) SGB ( X )

Begärda ändringar:

Rubriker i produktspecifikationen:

Image

Produktens namn

X

Beskrivning av produkten

Image

Geografiskt område

X

Bevis på ursprung

Image

Framställningsmetod

X

Samband med området

X

Märkning

X

Nationella krav

Ändringar:

Beskrivning av produkten

Ostsorten ”Esrom” har redan tidigare tillverkats i fetthaltsklasserna 20+ och 30+, men bara i små kvantiteter och nästan enbart på specialbeställning. Eftersom produktionen i dessa fetthaltsklasser varit så begränsad, togs de genom ett förbiseende inte upp i den ursprungliga ansökan. Den europeiska produktionsmarknaden, framför allt Danmark, Tyskland och Österrike, är sedan några år stadd i genomgripande förändring, och ostar med låg fetthalt ökar sin marknadsandel. Därför är det nödvändigt att ta med även fetthaltsklasserna 20+ och 30+ i det officiella ostsortimentet med den skyddade geografiska beteckningen ”Esrom”.

Man avser att tillverka ”Esrom” i en variant med något större höjd. Man kan nämligen uppnå en bättre kvalitet när ostar med en minsta vikt på 2 kg tillverkas med en höjd på upp till 7 cm.

Bevis på ursprung

Detta avsnitt har kompletterats med krav på spårbarhet.

Samband med området

Historiken har flyttats från rubriken Bevis på ursprung till Samband med området.

Kontrollorgan

Uppgifter om ackreditering av det privata kontrollorganet enligt Europastandarden EN45011 har lagts till.

Märkning

Detta avsnitt har korrigerats eftersom begreppet Beskyttet Geografisk Betegnelse (BGB) (”Skyddad geografisk beteckning, SGB”) måste användas. Vidare har bestämmelser om märkning av ost med lägre fetthalt lagts till.

Nationella krav

Ändringen av uppgifterna om nationella krav beror uteslutande på att den aktuella danska kungörelsen har reviderats, och som en följd av detta måste även hänvisningen ändras. Bestämmelserna om Esrom är oförändrade.

UPPDATERAD SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”ESROM”

EG nr: DK/PGI/117/0329

SUB ( ) SGB ( X )

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För att få fullständig information bör intresserade parter använda den fullständiga version av produktspecifikationen som kan erhållas av de nationella myndigheter som anges i punkt 1, eller från Europeiska kommissionen (1).

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Fødevarestyrelsen

Adress:

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Tfn:

(45) 33 95 60 00

Fax

(45) 33 95 60 01

E-post:

fvst@fvst.dk

2.   Ansökande grupp

Namn:

Foreningen af Danske Osteproducenter

Adress:

Frederiks Allé 22

DK-8000 Århus C

Telefon:

(45) 87 31 20 00

Fax

(45) 87 31 20 01

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Annan ( )

3.   Produkttyp:

Klass 1.3: Ost

4.   Produktspecifikation (sammanfattning av kraven i artikel 4.2):

4.1   Namn: ”Esrom”

4.2   Beskrivning: Grynpipig ost, halvhård till hård, mognad, framställd av dansk komjölk.

Sammansättning:

Esrom 20+: Minst 20 % fett i torrsubstans, torrsubstanshalt minst 47 %.

Esrom 30+: Minst 30 % fett i torrsubstans, torrsubstanshalt minst 48 %.

Esrom 45+: Minst 45 % fett i torrsubstans, torrsubstanshalt minst 50 %.

Esrom 60+: Minst 60 % fett i torrsubstans, torrsubstanshalt minst 57 %.

Form och vikt (för hel ost):

Yttre egenskaper: tunn, elastisk, gulaktig till orangegul ätlig skorpa med nästan torr, tunn kittyta med jämnt gulbrun till rödbrun färg. Äldre ostar har en något fet yta på grund av ny kittbildning.

Färg: jämnt gulaktig till vit.

Struktur: jämnt fördelade hål med oregelbunden form och storlek som riskorn.

Konsistens: homogen genom hela osten. Mjuk men skivbar.

Lukt och smak: mild, syrlig, aromatisk med inslag av ytmognad. Med tilltagande ålder kommer lukt och smak att domineras av ytmognaden.

Lagringstid: minst 2 veckor.

4.3   Geografiskt område: Danmark.

4.4   Bevis på ursprung: ”Esrom” framställs av mjölk som uteslutande kommer från det aktuella geografiska området. Att mjölken uppfyller detta krav granskas av kontrollorganet, som skall redovisa uppgifterna för ackrediteringsmyndigheten. Uppgifter om alla mjölkleverantörer registreras noggrant, eftersom dessa uppgifter utgör avräkningsunderlag för leveranserna. Innan osten levereras från mejeriet skall den märkas enligt gällande bestämmelser för att garantera att osten kan spåras tillbaka till respektive mejeri. Märkningen omfattas av myndighetstillsyn.

4.5   Framställningsmetod: Rå dansk komjölk standardiseras och lågpastöriseras. Syrningskultur och löpe tillsätts. Koaglet bryts vid lämplig konsistens, och därefter sker omrörning. Vasslen tappas av och ostmassan värms upp. Ostkornen överförs till formar och undergår lätt pressning. Ostarna kyls av, saltas, ytbehandlas med kittkultur och lagras vid hög luftfuktighet. Efter avslutad lagring tvättas ostarna, torkas och förpackas.

4.6   Samband med området: ”Esrom” började tillverkas av munkarna på Esroms kloster på 1100–1200-talet. Osten vidareutvecklades på Statens Forsøgsmejeri (danska statens försöksmejeri) i mitten av 1930-talet. Produktion startade därefter på Midt-sjællands Herregårdsmejeri och senare på andra mejerier.

Både inom och utanför EU är ”Esrom” känd som en specialitet med danskt ursprung. Detta rykte är grundat genom lagstiftning och producentorganisationens 40-åriga kvalitetsarbete, som har gjort det möjligt att bevara de traditionella och sortspecifika egenskaperna.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Steins Laboratorium A/S, Mejeridivisionen

Adress:

Hjaltesvej 8

DK-7500 Holstebro

Telefon:

(45) 76 60 40 00

Fax

(45) 76 60 40 66

E-post:

info@steins.dk

4.8   Märkning: Esrom 20+, Esrom 30+, Esrom 45+ eller Esrom 60+ (beroende på fetthalt) kompletterat med ”Beskyttet geografisk betegnelse” eller ”BGB” (”skyddad geografisk beteckning” eller ”SGB”), vid export översatt till den importerande medlemsstatens officiella EU-språk.

4.9   Nationella krav: En standard för ”Esrom” finns i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 335 af 10, maj 2004 om mælkeprodukter m.v. (danska livsmedelverkets kungörelse nr 335 av den 10 maj 2004 om mejeriprodukter m.m.).


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bruxelles–Brussel.


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/6


Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013 (1) – Nationell regionalstödskarta: Slovenien, Slovakien, Ungern, Polen

(2006/C 256/03)

(Text av betydelse för EES)

N434/06 – SLOVENIEN

Nationell regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013

(Godkänd av kommissionen den 13.9.2006)

Områdesdelens kod

Områdesdelens namn

Tak för regionalt investeringsstöd (2)

(gäller stora företag)

1.   

Regioner som kan komma ifråga för stöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget fram till och med den 31 december 2013

SI00

Slovenien

30 %

N469/06 – SLOVAKIEN

Nationell regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013

(Godkänd av kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ-REGION)

(NUTS IΙΙ-REGION)

Tak för regionalt investeringsstöd (3)

(tillämpligt på stora företag)

1.   

Regioner berättigade till stöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget under tiden 1.1.2007–31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regioner som är berättigade till övergångsstöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget under tiden 1.1.2007–1.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 – UNGERN

Nationell regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013

(Godkänd av kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS II-REGION)

(NUTS III-REGION)

Tak för regionalt investeringsstöd (4)

(Gäller stora företag)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

1.   

Regioner som kan komma ifråga för stöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regioner som kan komma ifråga för stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 – POLEN

Nationell regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013

(Godkänd av kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS II-REGION)

(NUTS III-REGION)

Tak för regionalt investeringsstöd (5)

(tillämpligt på stora företag)

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

Regioner som kan komma ifråga för stöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget fram till och med den 31 december 2013

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  EUT C 54, 4.3.2006, s. 13.

(2)  För investeringsprojekt med stödberättigande utgifter på högst 50 miljoner euro höjs detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och med 20 procentenheter för små företag enligt definitionerna i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 miljoner euro justeras taket i enlighet med punkt 67 i Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013.

(3)  För investeringsprojekt med stödberättigade utgifter på högst 50 milj. euro höjs detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och 20 procentenheter för små företag enligt vad som fastställs i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 milj. euro justeras taket i enlighet med artikel 67 i Riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013.

(4)  För investeringsprojekt med stödberättigande utgifter på högst 50 miljoner euro höjs detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och med 20 procentenheter för små företag enligt definitionerna i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 miljoner euro justeras taket i enlighet med punkt 67 i Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013.

(5)  För investeringsprojekt med stödberättigande utgifter på högst 50 milj. euro höjs detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och 20 procentenheter för små företag enligt vad som fastställts i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 milj. euro justeras taket i enlighet med artikel 67 i Riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013.


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/9


Förteckning över godkända företag

Artikel 92.6 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol inom Europeiska gemenskapens bränslesektor)

(Denna förteckning upphäver och ersätter den förteckning som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 222 av den 9 september 2005, s. 25)

(2006/C 256/04)

Företagets namn

Kontorsadress och anläggningens adress

Godkännandedag

(1)

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA

Kontorsadress och anläggningens adress: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).

Godkänt av kommissionen före den 1 mars 2005

(2)

BIOETANOL GALICIA SA

Kontorsadress och anläggningens adress: Polígono Industrial Teixeiro, Ctra. N-634, km 664,3, E-15310 Teixeiro-Curtis, A Coruña.

Godkänt av kommissionen före den 1 mars 2005

(3)

BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON S.A.

Kontorsadress och anläggningens adress: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, km 5,2, (Carretera SA-811), Babilafuente, E-37330 (Salamanca).

Godkänt av kommissionen före den 1 mars 2005

(4)

SEKAB (SVENSK ETANOLKEMI AB)

Kontorsadress och anläggningens adress: Hörneborgsvägen 11, S-891 26 Örnsköldsvik,

Adress till övriga anläggningar: IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, I-91100 Trapani.

Adress till övriga anläggningar: DEULEP (Distilleries entrepôts et usines de Languedoc et Provence), huvudkontor och fabrik: 21, Boulevard Chanzy, F-30800 Saint-Gilles-du-Gard och fabriken i Carcès: 26, avenue du 8 mai, F-83570 Carcès.

Godkänt av kommissionen före den 1 mars 2005

(5)

ALTIA CORPORATION

Kontorsadress: PO Box 350, FIN-00101 Helsingfors

Anläggningens adress: IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, Zona Industriale, I-91100 Trapani.

Godkänt av kommissionen före den 1 mars 2005

(6)

DEULEP SA

Kontorsadress: 48 rue des Mousses – F-13008 Marseille

Anläggningens adress: 21 boulevard Chanzy – F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard

28 april 2005

(7)

ETHANOL UNION SAS

Kontorsadress: 27,29 rue de Chateaubriand – F-75008 Paris

Anläggningens adress: C/o Deulep, 21 Boulevard Chanzy – F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard 

28 april 2005

(8)

HUNGRANA KFT.

Kontorsadress till anläggningen: H-2432 Szabadegyháza, Ipartelep

30 maj 2005

(9)

GYŐRI SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ ZRT.

Kontorsadress till anläggningen: H-9027 Győr, Budai u. 7

30 maj 2005

(10)

LYONDEL CHIMIE FRANCE SNC

Kontorsadress: Route du quai mineralier – BP 201 – H-13775 Fos sur Mer Cedex

Anläggningens adress: Route du quai mineralier – BP 201 – H-13775 Fos sur Mer Cedex

24 juni 2005

(11)

IMA S.R.L.

Kontorsadress: Via Dei Platani n. 101, Partitico (PA)

Anläggningens adress: Via Isolella N. 1, I-91100 Trapani.

20 juli 2005

(12)

NESTE OIL CORPORATION

Kontorsadress: P.O.Box 95, FIN-00095 NESTE OIL

Anläggningens adress: Neste Oil Corporation, P.O.BOX 310, FIN-06100 Porvoo

Adress till övriga anläggningar: Neste MTBE – Producao e Comercializacao de Eter Metil Butilico Terciario S.A, Apartado 41, Monte Feio, P-7520 Sines

23 augusti 2005

(13)

ALCODIS SA

Kontorsadress: Boulevard du Souverain 100, bte 9, B-1170 Bruxelles

Anläggningens adress: c/o IMA S.R.L., Industria Meridionale Alcolici, Viale dei Platani s.n.c., I-90047 Partinico (PA)

6 oktober 2005

(14)

AB BIOENERGY HANNOVER GMBH

Kontorsadress och anläggningens adress: Lohweg 39, D-30559 Hannover

5 januari 2006

(15)

ECOAGRÍCOLA S.A.

Kontorsadress: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).

Anläggningens adress: Lohweg 39, D-30559 Hannover

10 januari 2006

(16)

BIOETHANOL DE LA MANCHA, S. L.

Kontorsadress: Passeo de la Castellana no 116, Planta 8o 28046, E-28046 Madrid.

Anläggningens adress: Alcázar de San Juan, Polígono Industrial Alces, parcelas 80, 81, 82 y 89, (CIUDAD REAL).

8 februari 2006

(17)

SÜDZUCKER BIOETHANOL GMBH

Kontorsadress: Gottlieb-Daimler-Straβe 12, D-68165 Mannheim,

Anläggningens adress: Albrechtstraβe 54, D-06712 Zeitz.

4 maj 2006

(18)

MBE MITTELDEUTSCHE BIOENERGIE GMBH & CO. KG

Kontorsadress: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig

Anläggningens adress: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig.

10 juli 2006

(19)

AB BIOENERGY FRANCE SA

Kontorsadress: 21, chemin de Pau, F-64121 Montardon

Anläggningens adress: Route d'Arrance, F-64170 Lacq

15 september 2006


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4421 – OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(2006/C 256/05)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 13 oktober 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen OJSC Novolipetsk Steel (”NLMK”, Ryssland) och Duferco Participations Holding Ltd (”Duferco”, Guernsey) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget Steel Invest & Finance (Luxemburg) SA (”JV – det gemensamma företaget”, Luxemburg) till vilket en koncern som för närvarande står under ensam kontroll av företaget Duferco (”JV-företagen”) kommer att överföras genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

NLMK: halvfärdiga och färdiga produkter av platt kolstål, elektroplåt;

Duferco: halvfärdiga och färdiga platta och långa produkter av kolstål, elektroplåt, rostfritt stål och höglegerat stål;

JV-koncernen: halvfärdiga och färdiga platta och långa produkter av kolstål.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4421 – OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/12


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4393 – Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(2006/C 256/06)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 13 oktober 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Istithmar PJSC (”Istithmar”, Förenade Araberemiten), som tillhör Dubai World-koncernen, Mubadala Development Company PJSC (”Mubadala”, Förenade Arabemiraten) och Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Limited (”DAE”, Förenade Arabemiraten) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget SR Technics Holding AG (”SR Technics”, Schweiz) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Istithmar: Alternativt investmentbolag som ägnar sig åt riskkapitalfonder, fastighetsaffärer och andra alternativa investeringar,

Mubadala: Direktinvesteringar i ett omfattande urval av strategiska sektorer,

DAE: Holdingbolag för tillverknings- och tjänsteföretag,

SR Technics: Tjänster för underhåll, reparation och översyn (MRO) av trafikflygplan.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4393 – Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4432 – Oerlikon/Saurer)

(2006/C 256/07)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 16 oktober 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget OC Oerlikon Corporation AG (”Oerlikon”, Schweiz), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar kontroll över hela Saurer AG (”Saurer”, Schweiz) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Oerlikon: Beläggningar, optiska komponenter, halvledarutrustning, annan utrustning,

Saurer: Textilmaskiner, överföringssystem för fordon.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M 4432 – Oerlikon/Saurer, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/14


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext)

(2006/C 256/08)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 13 oktober 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Deutsche Börse AG (”DBAG”, Tyskland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Euronext N.V. (”Euronext”, Nederländerna) genom ett offentligt bud.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

DBAG: Tillhandahåller tjänster för notering och handel med värdepapper för kontantmarknader, handlar med derivat, marknadsinformationstjänster och IT-lösningar för finansiella marknader och marknadsaktörer. Genom närstående företag är DBAG involverat i clearing av värdepapper, förvaringstjänster och avveckling av värdepapperstransaktioner,

Euronext: Tillhandahåller tjänster för notering och handel med värdepapper för kontantmarknader i Belgien, Frankrike, Nederländerna och Portugal samt handel med derivat i Storbritannien. Dessutom förser Euronext marknadsaktörer med marknadsinformation och IT-tjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/15


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4225 – CELSA/FUNDIA)

(2006/C 256/09)

(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 28 juli 2006 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32006M4225. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/15


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4150 – Abbott/Guidant)

(2006/C 256/10)

(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 11 april 2006 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32006M4150. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/16


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4341 – FCC/Alpine)

(2006/C 256/11)

(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 16 oktober 2006 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32006M4341. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)