ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 54

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
4 mars 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 054/1

Eurons växelkurs

1

2006/C 054/2

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4139 – Sony/NEC/JV) ( 1 )

2

2006/C 054/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4133 – Mellon/West LB) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande ( 1 )

3

2006/C 054/4

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4155 – BNP Paribas/BNL) ( 1 )

4

2006/C 054/5

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M. 4171 – Bosch/Mann + Hummel/ ArvinMeritor Purolator) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

5

2006/C 054/6

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4123 – BC Partners/Hyatt Regency Hotels & Tourism Hellas) ( 1 )

6

2006/C 054/7

Informationförfarande – tekniska föreskrifter ( 1 )

7

2006/C 054/8

Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-2013 ( 1 )

13

 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2006/C 054/9

UK-Lerwick: Bedrivande av regelbunden lufttrafik – Anbudsinfordran utfärdad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 avseende regelbunden lufttrafik mellan Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) och öarna Foula, Fair Isle, Out Skerries och Papa Stour ( 1 )

45

2006/C 054/0

Ändring av tillkännagivande om anbudsinfordran om nedsättning av importtullar på majs med ursprung i tredje land (Europeiska unionens officiella tidning C 325 av den 22 december 2005)

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Kommissionen

4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/1


Eurons växelkurs (1)

3 mars 2006

(2006/C 54/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2020

JPY

japansk yen

139,96

DKK

dansk krona

7,4618

GBP

pund sterling

0,68500

SEK

svensk krona

9,4603

CHF

schweizisk franc

1,5628

ISK

isländsk krona

79,11

NOK

norsk krona

8,0120

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5747

CZK

tjeckisk koruna

28,523

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

254,47

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6960

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,8015

RON

rumänsk leu

3,4790

SIT

slovensk tolar

239,50

SKK

slovakisk koruna

37,160

TRY

turkisk lira

1,5660

AUD

australisk dollar

1,6123

CAD

kanadensisk dollar

1,3627

HKD

Hongkongdollar

9,3258

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8028

SGD

singaporiansk dollar

1,9460

KRW

sydkoreansk won

1 167,50

ZAR

sydafrikansk rand

7,3909

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,6617

HRK

kroatisk kuna

7,3215

IDR

indonesisk rupiah

11 040,37

MYR

malaysisk ringgit

4,454

PHP

filippinsk peso

61,506

RUB

rysk rubel

33,5780

THB

thailändsk baht

46,658


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/2


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4139 – Sony/NEC/JV)

(2006/C 54/02)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 24 februari 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Sony Corporation (”Sony”, Japan) och NEC (”NEC”, Japan) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar gemensam kontroll genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag (”JV”, Japan).

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Sony: elektroniska konsumentprodukter och elektroniska komponenter.

NEC: IT-produkter och -tjänster samt kommunikationsteknik för nätverk.

JV: optiska hårddiskenheter för datorer.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4139 – Sony/NEC/JV, till

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för Konkurrens

Merger Registry

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/3


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4133 – Mellon/West LB)

Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande

(2006/C 54/03)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 24 februar 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företagen Mellon Financial Corporation (”Mellon”, USA) och WestLB AG (”WestLB”, Tyskland förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, gemensam kontroll över ett nyskapat bolag utgörande ett samriskföretag (”JV”) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

Mellon: finansiella tjänster över hela världen

WestLB: universalbank

JV: fondförvaltning.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att behandlas i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referens COMP/M.4133 – Mellon/West LB till:

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för Konkurrens

Merger Registry

J-70

B–1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/4


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4155 – BNP Paribas/BNL)

(2006/C 54/04)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 27 februari 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget BNP Paribas SA (”BNPP”, Frankrike) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar kontroll över företaget Banca Nazionale del Lavoro SpA (”BNL”, Italien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

BNPP: världsomfattande bank- och finansverksamhet, särskilt investeringar och finansiella tjänster, banktjänster till privatkunder och förvaltning av tillgångar;

BNL: bank-, finans- och försäkringsverksamhet, främst i Italien.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4155 – BNP Paribas/BNL, till

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för Konkurrens

Merger Registry

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/5


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M. 4171 – Bosch/Mann + Hummel/ ArvinMeritor Purolator)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(2006/C 54/05)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 23 februari 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Robert Bosch GmbH (”Bosch”, Tyskland) och Mann + Hummel GmbH (”Mann + Hummel,” Tyskland) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar gemensam kontroll över ArvinMeritor, Inc.:s PPNA-filtreringsproduktverksamhet i Nordamerika (”The Business”, USA), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Bosch: utveckling, tillverkning och försäljning av bilteknik, industriteknik, konsumentvaror och byggnadsteknik,

Mann + Hummel: utveckling, tillverkning och försäljning av filtrerings- och luftinloppssystem för bilindustrin,

Business: utveckling, tillverkning och försäljning av olje-, luft- och bränslefilter för bilindustrin och industriutrustning.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M. 4171 – Bosch/Mann + Hummel/ArvinMeritor Purolator, till

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för konkurrens

Merger Registry

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/6


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4123 – BC Partners/Hyatt Regency Hotels & Tourism Hellas)

(2006/C 54/06)

(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 17 februari 2006 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt:

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32006M4123. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/7


Informationförfarande – tekniska föreskrifter

(2006/C 54/07)

(Text av betydelse för EES)

Europaparlamentets och Rådets Direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37; EGT L 217, 5.8.1998, s. 20)

Anmälningar av förslag till tekniska föreskrifter som kommissionen mottagit

Hänvisning (1)

Titel

Status quo-perioden på tre månder går ut (2)

2006/0088/D

Förordning om personer med provningsbehörighet, provningsexperter, tekniska provningar och ansvarsområden enligt Hessens byggstadga, artikel 2: Förordning om provning av tekniska anläggningar och teknisk utrustning i byggnader (Teknisk provningsförordning – TprüfVO)

11.5.2006

2006/0089/DK

Kungörelse om ändring av kungörelse om nr 244 av den 2 april 2004 ekologisk jordbruksproduktion m.m. (Foder till idisslare)

11.5.2006

2006/0090/D

Principer för bedömning av byggprodukters effekter på mark och grundvatten

11.5.2006

2006/0091/A

RVS 15.05.11 Broar-korrosionsskydd-stål-stålkonstruktioner

15.5.2006

2006/0092/HU

Lagförslag om ändring av 2003 års lag CXXVII om punktskatt och särskilda regler för punktskattebelagda varor

 (4)

2006/0093/EE

Republikens regerings förordning ”Krav på hållande av sällskapsdjur och på utrymme eller byggnad avsedd för detta”

15.5.2006

2006/0094/A

RVS 8B.05.8 Arbetsbeskrivning för brobyggnad, grundningsarbeten, dragkraftsmetoder

RVS 8B.05.9 Arbetsbeskrivning för brobyggnad, grundningsarbeten, djupgående kompaktgöring och vertikaldrän

15.5.2006

2006/0095/A

RVS 7B.05.8 Arbetsbeskrivning för brobyggnad, grundningsarbeten, dragkraftsmetoder

RVS 7B.05.9 Arbetsbeskrivning för brobyggnad, grundningsarbeten, djupgående kompaktgöring och vertikaldrän

15.5.2006

2006/0096/A

RVS 13.01.15 ”Kvalitetssäkring av byggunderhåll, byggrelaterat vägunderhåll, Pavement Management, bedömningskriterier för mätteknisk statusbedömning med systemet RoadSTAR”

15.5.2006

2006/0097/NL

2005 års förordning av Huvudproducentorganisationen för jordbruk [HPA] om samexistens mellan odlingar

15.5.2006

2006/0098/PL

Näringsministerns förordning som ändrar förordningen om typer av avfall för vilka insamling eller trasport inte kräver tillstånda för att bedriva verksamheten.

16.5.2006

2006/0099/D

BNetzA SSB LA-NOE 122 gränssnittsbeskrivning för radioanläggningar med låg effekt för induktiva tillämpningar

16.5.2006

Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot domen av den 30 april 1996 i fallet ”CIA Security” (fall C-194/94 – REG 1996n s. I-2201), i vilket domstolen fastslår att artiklarna 8 och 9 i direktiv 98/34/EG (f.d. 83/189/EEG) skall tolkas på så sätt att medborgare kan förlita sig på dem inför nationell rätt, och att den nationella domstolen måste avstå från att använda en teknisk föreskrift som inte har anmälts i enlighet med direktivet.

Denna dom är en bekräftelse av kommissionens meddelande av den 1 oktober 1986 (EGT C 245, 1.10.1986, s. 4).

Bristande kunskap om anmälningsskyldigheten medför således att berörda tekniska föreskrifter inte kan tillämpas, och kan därför inte anföras mot enskilda personer.

För mer information om anmälningsförfarandet kontakta:

Europeiska kommissionen

GD Näringsliv och industri, Unite C3

B-1049 Bryssel

E-post: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Besök också följande sida: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Ytterligare upplysningar om dessa anmälningar kan erhållas från de nationella avdelningarna vars adresser anges nedan.

FÖRTECKNING ÖVER DE NATIONELLA MYNDIGHETER SOM HAR ANSVAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DIREKTIV 98/34/EG

BELGIEN

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps

Tfn (32-2) 277 80 03

Fax (32-2) 277 54 01

E-post: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Gemensam e-post: belnotif@mineco.fgov.be

Internet: http://www.mineco.fgov.be

REPUBLIKEN TJECKIEN

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tfn (420) 224 907 123

Fax (420) 224 914 990

E-post: chloupek@unmz.cz

Lucie Růžičková

Tfn (420) 224 907 139

Fax (420) 224 907 122

E-post: ruzickova@unmz.cz

Gemensam e-post: eu9834@unmz.cz

Internet: http://www.unmz.cz

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tfn (45) 35 46 63 66 (direktanknytning)

E-post: bbc@ebst.dk

Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tfn (45) 35 46 62 87 (direktanknytning)

Fax (45) 35 46 62 03

E-post: bij@ebst.dk

Gemensam e-post för meddelanden – noti@ebst.dk

Internet: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel

Tfn (49-30) 20 14 63 53

Fax (49-30) 20 14 53 79

E-post: infonorm@bmwa.bund.de

Internet: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tfn (372) 6 256 405

Fax (372) 6 313 029

E-post: karl.stern@mkm.ee

Gemensam e-post: el.teavitamine@mkm.ee

Internet: http://www.mkm.ee

GREKLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATEN

Tfn (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATEN

Evangelia Alexandri

Tfn (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-post: alex@elot.gr

Gemensam e-post: 83189in@elot.gr

Internet: http://www.elot.gr

SPANIEN

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres ”Ágora”

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Angel Silván Torregrosa

Tfn (34-91) 379 83 32

Esther Pérez Peláez

Teknisk rådgivare

E-post: esther.perez@ue.mae.es

Tfn (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

Gemensam e-post: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau

Tfn (33-1) 53 44 97 04

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard

Tfn (33-1) 53 44 97 05

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Gemensam e-post: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Tony Losty

Tfn (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-post: tony.losty@nsai.ie

Internet: http://www.nsai.ie/

ITALIEN

Ministero delle attività produttive

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria – Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Vincenzo Correggia

Tfn (39-06) 47 05 22 05

Fax (39-06) 47 88 78 05

E-post: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Enrico Castiglioni

Tfn (39-06) 47 05 26 69

Fax (39-06) 47 88 78 05

E-post: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Gemensam e-post: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Internet: http://www.minindustria.it

CYPERN

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tfn (357) 22 409310

Fax (357) 22 754103

Antonis Ioannou

Tfn (357) 22 409409

Fax (357) 22 754103

E-post: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Gemensam e-post: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Internet: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTLAND

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tfn (371) 7013230

Fax (371) 7280882

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tfn (371) 7013236

Tfn (371) 7013067

Fax (371) 7280882

E-post: zanda.liekna@em.gov.lv

Gemensam e-post: notification@em.gov.lv

LITAUEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene

Tfn (370) 5 2709347

Fax (370) 5 2709367

E-post: dir9834@lsd.lt

Internet: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE – Service de l'Energie de l'Etat (statens energitjänst)

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann

Tfn (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-post: see.direction@eg.etat.lu

Internet: http://www.see.lu

UNGERN

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Zsolt Fazekas

Leading Councillor

E-post: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tfn (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-post: notification@gkm.gov.hu

Internet: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tfn (356) 2124 2420

Tfn (356) 2124 3282

Fax (356) 2124 2406

Lorna Cachia

E-post: lorna.cachia@msa.org.mt

Gemensam e-post: notification@msa.org.mt

Internet: http://www.msa.org.mt

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide

Tfn (31-50) 5 23 21 34

Hennie Boekema

Tfn (31-50) 5 23 21 35

Tineke Elzer

Tfn (31-50) 5 23 21 33

Fax (31-50) 5 23 21 59

Gemensam e-post:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm

Tfn (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 eller (43-1) 712 06 80

E-post: not9834@bmwa.gv.at

Internet: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Barbara Nieciak

Tfn (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-post: barnie@mg.gov.pl

Agata Gągor

Tfn (48) 22 693 56 90

Gemensam e-post: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires

Tfn (351-21) 294 82 36/81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-post: c.pires@mail.ipq.pt

Gemensam e-post: not9834@mail.ipq.pt

Internet: http://www.ipq.pt

SLOVENIEN

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Vesna Stražišar

Tfn (386) 1 478 3041

Fax (386) 1 478 3098

E-post: contact@sist.si

SLOVAKIEN

Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tfn (421) 2 5249 3521

Fax (421) 2 5249 1050

E-post: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Besöksadress:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

och

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postadress:

PB 32

FIN-00023 Statsrådet

Leila Orava

Tfn (358-9) 1606 46 86

Fax (358-9) 1606 46 22

E-post: leila.orava@ktm.fi

Katri Amper

Tfn (358-9) 1606 46 48

Gemensam e-post: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Internet: http://www.ktm.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson

Tfn (46-8) 690 48 82/00

Fax (46-8) 690 48 40 eller (46-8) 30 67 59

E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Gemensam e-post: 9834@kommers.se

Internet: http://www.kommers.se

STORBRITANNIEN

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb

Tfn (44-20) 72 15 14 88

Fax (44-20) 72 15 15 29

E-post: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Gemensam e-post: 9834@dti.gsi.gov.uk

Internet: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer

Tfn (32-2) 286 18 61

Fax (32-2) 286 18 00

E-post: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma

Tfn (32) 2 286 18 71

Fax (32) 2 286 18 00

E-post: tri@eftasurv.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Internet: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Kathleen Byrne

Tfn (32-2) 286 17 49

Fax (32-2) 286 17 42

E-post: kathleen.byrne@efta.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Internet: http://www.efta.int

TURKIET

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek – Ankara

Mehmet Comert

Tfn (90-312) 212 58 98

Fax (90-312) 212 87 68

E-post: comertm@dtm.gov.tr

Internet: http://www.dtm.gov.tr


(1)  År – registreringsnummer – ursprungsmedlemsstat.

(2)  Period under vilken projektet inte kan antas.

(3)  Ingen status quo-period, eftersom kommissionen godtagit den anmälande medlemsstatens motivering för särskild ordning.

(4)  Ingen status quo-period, på grund av tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som har att göra med skattemässiga eller finansiella åtgärder i enlighet med artikel 1.11, andra stycket, tredje strecksatsen i direktiv 98/34/EG.

(5)  Informationsproceduren avslutad.


4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/13


RIKTLINJER FÖR STATLIGT REGIONALSTÖD FÖR 2007-2013

(2006/C 54/08)

(Text av betydelse för EES)

1.   Inledning

1.

Kommissionen kan på grundval av artikel 87.3 a och 87.3 c i fördraget betrakta statligt stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i vissa mindre gynnade områden i Europeiska unionen som förenligt med den gemensamma marknaden. Denna typ av stöd kallas statligt regionalstöd. Statligt regionalstöd består av investeringsstöd till stora företag eller, under vissa begränsade förhållanden, av driftstöd. I båda fallen riktas stödet till bestämda regioner för att utjämna regionala skillnader. Investeringsstöd till små och medelstora företag i mindre gynnade områden som överskrider de stödnivåer som är tillåtna i andra områden betraktas också som regionalstöd.

2.

Genom att det statliga regionalstödet kompenserar för de nackdelar de mindre gynnade områdena lider av främjas den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i medlemsstaterna och i Europeiska unionen i dess helhet. Denna geografiska begränsning skiljer regionalstöd från andra former av branschövergripande stöd, till exempel stöd till forskning, utveckling och innovation, sysselsättning, utbildning eller miljöskydd, som främjar andra mål av gemensamt intresse enligt artikel 87.3 i fördraget, även om man ibland kan ge högre stöd till de mindre gynnade områdena på grund av deras särskilda svårigheter (1).

3.

Statligt regionalt investeringsstöd har till syfte att stödja utvecklingen av mindre gynnade områden genom att främja investeringar och skapande av sysselsättning. Sådant stöd gynnar utvidgning och diversifiering av den ekonomiska verksamhet som bedrivs av företag i de mindre gynnade områdena, särskilt genom att det främjar etablering av nya företag.

4.

De kriterier som kommissionen tillämpar när den granskar om statligt regionalstöd är förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.3 a och 87.3 c i EG-fördraget anges i 1998 års riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål (2), som omfattar perioden 2000–2006 (3). De särskilda bestämmelserna om stöd till stora investeringsprojekt anges i de branschövergripande rambestämmelserna från 2002 (4). Den politiska och ekonomiska utvecklingen efter 1998, med bland annat utvidgningen av Europeiska unionen den 1 maj 2004, den planerade anslutningen av Bulgarien och Rumänien och den ökade takten i integrationsprocessen efter införandet av den gemensamma valutan, har dock skapat ett behov av en grundlig utvärdering inför utarbetandet av de nya riktlinjer som kommer att gälla från 2007 till 2013.

5.

Regionalstöd kan vara effektivt endast om det används sparsamt och proportionerligt och om det koncentreras till Europeiska unionens minst gynnade regioner. De tillåtna stödtaken bör särskilt återspegla hur allvarliga de problem är som fördröjer utvecklingen i de berörda regionerna. Dessutom måste de fördelar stödet ger i form av utveckling av en mindre gynnad region uppväga den snedvridning av konkurrensen som blir följden (5). Den vikt som läggs vid fördelarna med stödet varierar sannolikt beroende på vilket undantag som tillämpas, vilket innebär att en större snedvridning av konkurrensen kan godtas när det gäller de minst gynnade regioner som omfattas av artikel 87.3 a än när det gäller de regioner som omfattas av artikel 87.3 c (6).

6.

I vissa mycket begränsade, väldefinierade fall kan en region ha så allvarliga strukturproblem att regionalt investeringsstöd tillsammans med en omfattande branschövergripande stödordning inte är tillräckligt för att den regionala utvecklingen skall komma igång. Endast i sådana fall kan regionalt investeringsstöd kompletteras med regionalt driftstöd.

7.

Det finns ett ökat antal belägg för att betydande hinder står i vägen för bildandet av nya företag inom gemenskapen och problemet är mer akut i de mindre gynnade områdena. Kommissionen har därför beslutat att införa ett nytt stödinstrument i dessa riktlinjer för att uppmuntra startandet av nya småföretag i missgynnade regioner med hjälp av skilda stödtak för olika berörda regioner.

2.   Tillämpningsområde

8.

Kommissionen kommer att tillämpa dessa riktlinjer på regionalstöd inom alla ekonomiska sektorer med undantag för fiskesektorn och kolindustrin (7), som omfattas av särskilda bestämmelser i särskilda rättsakter.

Inom jordbrukssektorn gäller dessa riktlinjer inte produktion av jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget. Riktlinjerna gäller dock bearbetning och saluföring av sådana produkter, men endast i den omfattning som fastställs i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn (8), eller eventuella ersättande riktlinjer.

Även vissa andra sektorer omfattas av särskilda regler som är anpassade till den särskilda situationen i de sektorerna och som helt eller delvis avviker från dessa riktlinjer (9).

Regionalstöd till stålindustrin, såsom denna definieras i bilaga I, är enligt kommissionens väletablerade praxis inte förenligt med den gemensamma marknaden. Oförenligt med den gemensamma marknaden är också stora individuella stöd inom denna sektor till små och medelstora företag i den mening som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 70/2001 (10), eller någon senare förordning, såvida stödet inte undantas genom samma förordning.

Dessutom får regionalt investeringsstöd på grund av sina särdrag inte ges till syntetfiberindustrin, såsom denna definieras i bilaga II.

9.

Stöd för bara beviljas företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd för undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (11), i enlighet med sistnämnda riktlinjer (12).

10.

I allmänhet bör regionalstöd ges enligt en sektorsövergripande stödordning som utgör en integrerad del av en regional utvecklingsstrategi med väl definierade mål. En sådan stödordning kan också göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att prioritera investeringsprojekt beroende på hur viktiga de är för den berörda regionen. Om en medlemsstat i undantagsfall planerar att ge individuellt stöd för särskilda ändamål till ett visst företag eller stöd till ett visst verksamhetsområde, skall medlemsstaten visa att projektet bidrar till en sammanhållen regional utvecklingsstrategi och att det inte är av en sådan art eller omfattning att det kommer att leda till en oacceptabel snedvridning av konkurrensen. Om stöd som ges enligt en stödordning förefaller orimligt koncentrerat till en viss verksamhetssektor kan kommissionen granska stödordningen i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (13) och i överensstämmelse med artikel 18 c i denna förordning föreslå att stödordningen avskaffas.

11.

Medlemsstaterna behöver inte anmäla statliga regionala stödordningar som uppfyller alla villkor i de gruppundantagsförordningar som kommissionen har antagit enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (14).

3.   Avgränsning av regionerna

3.1.   Regionalstödsberättigad befolkningsandel 2007-2013

12.

Mot bakgrund av principen om regionalstödets speciella karaktär anser kommissionen att de stödberättigade regionerna skall representera en väsentligt mindre andel av befolkningen än de regioner som inte är berättigade till stöd.

13.

Med hänsyn till slutsatserna från Europeiska rådets olika möten, där rådet krävt en minskning av det sammanlagda statliga stödet, och mot bakgrund av de allmänt spridda farhågorna för att investeringsstöd till stora företag skall snedvrida konkurrensen, anser kommissionen att den totala regionalstödsberättigade befolkningsandelen för 2007–2013 bör begränsas till vad som är nödvändigt för att täcka de mest missgynnade regionerna och ett begränsat antal regioner som är missgynnade i förhållande till det nationella genomsnittet i den berörda medlemsstaten. Därför har kommissionen beslutat att sätta gränsen för den regionalstödsberättigade befolkningsandelen till 42 % av befolkningen i dagens gemenskap med 25 medlemsstater, vilket motsvarar den gräns som sattes på grundval av en gemenskap med 15 medlemsstater 1998. Denna gräns möjliggör en lämplig koncentration av regionalstöd i EU-25, samtidigt som den skapar utrymme för en tillräcklig flexibilitet inför Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU, eftersom dessa länders territorium normalt sett i sin helhet är berättigade till regionalstöd (15).

14.

För att säkerställa tillräcklig kontinuitet för de befintliga medlemsstaterna har kommissionen dock också beslutat tillämpa ett extra skyddsnät för att garantera att den stödberättigade befolkningsandelen inte i någon medlemsstat minskar med mer än 50 % under perioden 2000–2006 (16).

3.2.   Undantag enligt artikel 87.3 a

15.

Av artikel 87.3 a följer att stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden. Europeiska gemenskapernas domstol understryker att användningen av orden ”onormalt” och ”allvarlig” i undantaget i artikel 87.3 a visar att detta endast gäller de regioner där den ekonomiska situationen är ytterst ogynnsam jämfört med gemenskapen i dess helhet (17).

16.

Kommissionen anser därför att villkoren är uppfyllda om regionen, som motsvarar en geografisk enhet på NUTS (18) II-nivå, har en bruttonationalprodukt (BNP) per capita uttryckt i köpkraftsstandard som understiger 75 % av gemenskapsgenomsnittet (19). BNP per capita (20) för varje region liksom det gemenskapsgenomsnitt som skall användas i analysen fastställs av Europeiska gemenskapernas statistikkontor. För att säkra att de regioner som är berättigade till undantag enligt artikel 87.3 a enligt riktlinjerna för regionalstöd och de regioner som är stödberättigade enligt konvergensmålet i strukturfondsförordningarna fastställs på ett så konsekvent sätt som möjligt, har kommissionen använt samma uppgifter om BNP per invånare för att fastställa artikel 87.3 a-regionerna som de som används för att fastställa konvergensregionerna enligt strukturfondsförordningarna (21).

17.

Eftersom de yttersta randområdena har särskilda nackdelar på grund av långa avstånd och särskilda begränsningar för integrationen i den inre marknaden, anser kommissionen att regionalstöd till dessa områden, som omfattas av artkel 299.2 i fördraget (22), faller inom tillämpningsområdet av undantaget i artikel 87.3 a, oavsett om områdena har en BNP per invånare som understiger 75 % av EU-genomsnittet eller ej.

3.3.   Bestämmelser om utfasning av de regioner som berörs av den ”statistiska effekten”

18.

För vissa regioner medför den statistiska effekten av utvidgningen att BNP per invånare överstiger 75 % av gemenskapsgenomsnittet. Det rör sig om regioner på NUTS II-nivå med en BNP per invånare som överstiger 75 % av genomsnittet i EU-25, men understiger 75 % av genomsnittet i EU-15 (23)  (24).

19.

För att de tidigare framstegen i dessa regioner inte skall riskeras genom en alltför snabb förändring när det gäller stödnivåer och tillgången till driftstöd, anser kommissionen att de som en övergångsåtgärd bör omfattas av undantaget i artikel 87.3 a till och med den 31 december 2010.

20.

År 2010 kommer kommissionen att se över dessa regioners ställning på grundval av en genomsnittlig BNP under tre år enligt de senaste uppgifterna från Eurostat. Om den relativa BNP per invånare i någon av dessa regioner har sjunkit under 75 % av genomsnittet i EU-25, kommer de berörda regionerna även i fortsättningen att omfattas av undantaget i artikel 87.3 a. Annars kommer de regioner som berörs av den statistiska effekten att vara berättigade till stöd enligt undantaget i artikel 87.3 c från den 1 januari 2011.

3.4.   Undantaget i artikel 87.3 c

21.

EG-domstolen har i mål 248/84 (25) uttalat sig om omfattningen av de problem som detta undantag avser och om referensramen för analysen på följande sätt: ”Däremot har undantaget i artikel [87.3 c] en större räckvidd eftersom det tillåter utveckling av vissa regioner utan begränsning av de ekonomiska villkor som avses i [artikel 87.3 a], under förutsättning att sådant stöd ’inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset’. Denna bestämmelse ger kommissionen befogenhet att godkänna stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i de regioner i en medlemsstat som är mindre gynnade i förhållande till det nationella genomsnittet.”[Ej officiell översättning]

22.

Det regionalstöd som berörs av undantaget i artikel 87.3 c måste emellertid ligga inom ramen för en väldefinierad regionalpolitik i medlemsstaten och respektera principen om geografisk koncentration. Med tanke på att stödet är avsett för regioner som är mindre missgynnade än de som berörs av 87.3 a, måste såväl undantagets geografiska räckvidd som stödnivån vara strikt begränsade. Under dessa omständigheter kan i regel endast en begränsad del av en medlemsstats nationella territorium betraktas som stödberättigad.

23.

För att ge de nationella myndigheterna tillräckligt stort spelrum i valet av stödberättigade regioner, utan att äventyra effektiviteten i kommissionens kontroll av denna typ av stöd eller medlemsstaternas rätt till lika behandling, bör de regioner som är stödberättigade enligt undantaget i fråga väljas genom en tvåstegsprocess. Först fastställer kommissionen den regionalstödsberättigade befolkningsandelen i varje medlemsstat (26) och sedan väljs de stödberättigade regionerna.

3.4.1.   Fastställande av stödberättigad befolkningsandel

24.

Som ett första steg skall den befolkningsandel som är stödberättigad enligt undantaget i artikel 87.3 c fastställas med objektiva och rättvisa metoder som medger insyn. Dessutom får den gräns för regionalstödets totala omfattning som kommissionen fastställt i avsnitt 3.1 inte överskridas, och säkerhetsnätet skall också beaktas. För att uppnå detta fastställer kommissionen befolkningstaket för varje medlemsstat med hjälp av följande metod.

25.

För det första får medlemsstaterna automatiskt en tilldelning som motsvarar befolkningen i de regioner som var stödberättigade enligt undantaget i artikel 87.3 a i fördraget, men som inte längre uppfyller villkoren för stödberättigande enligt den artikeln och som inte omfattas av bestämmelserna för de regioner som berörs av den statistiska effekten (se avsnitt 3.3). Det rör sig om de regioner som hade en BNP per invånare under 75 % av genomsnittet i EU-15 när 1998 års riktlinjer om stöd för regionala ändamål antogs, men som till följd av deras ekonomiska utveckling inte längre uppfyller det villkoret. Eftersom dessa regioner (27) tidigare har fått relativt mycket stöd anser kommissionen det nödvändigt att tillåta medlemsstaterna att, om de så önskar, fortsätta att stödja dem enligt undantaget i artikel 87.3 c under de här riktlinjernas giltighetstid (28).

26.

För det andra får de berörda medlemsstaterna möjlighet att fortsätta stödja regioner med låg befolkningstäthet genom en tilldelning som bygger på befolkningen i regioner med låg befolkningstäthet (29).

27.

Efter avdrag för den regionalstödsberättigade befolkningsandel som följer av tillämpningen av de objektiva kriterierna i avsnitt 3.2 och 3.3 och för de tilldelningar som avses i de två föregående punkterna från det tak på 42 % av befolkningen i EU-25 som anges i avsnitt 3.1, kan återstoden distribueras mellan medlemsstaterna med hjälp av en fördelningsmetod som tar hänsyn till skillnaderna i BNP per invånare och arbetslöshet mellan regionerna, både nationellt och inom gemenskapen. Formeln som använts finns i bilaga IV (30).

28.

Som anges i avsnitt 3.1 tillämpas ett säkerhetsnät för att se till att den stödberättigade befolkningsandelen enligt 1998 års riktlinjer inte minskar med mer än 50 % i någon medlemsstat.

29.

Tilldelningarna anges i bilaga V tillsammans med listorna över artikel 87.3 a-regioner, de regioner som berörs av den statistiska effekten och utvecklingsregionerna.

3.4.2.   Val av stödberättigade regioner (31)

30.

Urvalskriterierna för medlemsstaternas val av regioner måste vara tillräckligt flexibla för att ta hänsyn till de mycket varierande situationer då det kan finnas skäl att bevilja statligt stöd, men de måste samtidigt medge insyn och garantera att det statliga stödet inte påverkar handeln och konkurrensen i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. Kommissionen anser därför att medlemsstaterna kan välja att ge följande regioner regionalt investeringsstöd enligt undantaget i artikel 87.3 c (32):

(a)

Utvecklingsregionerna.

(b)

Regioner med låg befolkningstäthet: dessa områden utgörs i princip av NUTS II-regioner med en befolkningstäthet som är lägre än 8 invånare per km2, eller NUTS III-regioner med en befolkningstäthet som är lägre än 12,5 invånare per km2  (33). En viss flexibilitet tillåts dock vid valet av dessa områden inom följande gränser:

Flexibiliteten i valet av område får inte medföra en ökning av den regionalstödsberättigade befolkningsandelen.

De delar av NUTS III-regioner som kan dra fördel av flexibiliteten skall ha en befolkningstäthet som är lägre än 12,5 invånare per km2.

De måste gränsa till NUTS III-regioner som uppfyller kriteriet för låg befolkningstäthet.

(c)

Regioner som utgör angränsande områden med en befolkning på minst 100 000 invånare och som ligger i NUTS II- eller NUTS III-regioner som har antingen en BNP per invånare som understiger genomsnittet i EU-25 eller som har en arbetslöshetsgrad som överstiger 115 % av det nationella genomsnittet (båda beräknade på genomsnittet för de tre närmast föregående åren enligt uppgifter från Eurostat).

(d)

NUTS-III-regioner med en befolkning på mindre än 100 000 invånare som har antingen en BNP per invånare som understiger genomsnittet i EU-25 eller som har en arbetslöshetsgrad som överstiger 115 % av det nationella genomsnittet (både beräknade på genomsnittet för de tre närmast föregående åren enligt uppgifter från Eurostat).

(e)

Öar och andra geografiskt isolerade regioner (34) som har antingen en BNP per invånare som understiger genomsnittet i EU-25 eller som har en arbetslöshetsgrad som överstiger 115 % av det nationella genomsnittet (både beräknade på genomsnittet för de tre närmast föregående åren enligt uppgifter från Eurostat).

(f)

Öar med en befolkning på färre än 5 000 invånare och andra geografiskt isolerade samhällen med en befolkning på färre än 5 000 invånare.

(g)

NUTS-III-regioner eller delar av sådana som gränsar till en region som är stödberättigad enligt artikel 87.3 a och NUTS-III-regioner eller delar av sådana som har en gemensam landgräns eller en sjögräns på närmare avstånd än 30 kilometer med ett land som inte är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EFTA.

(h)

I välmotiverade fall kan medlemsstaterna också välja andra regioner som utgör angränsande områden med en befolkning på minst 50 000 invånare och som genomgår en omfattande strukturomvandling eller som är på kraftig tillbakagång relativt sett i förhållande till andra jämförbara regioner. Medlemsstater som vill utnyttja denna möjlighet skall visa att beviljandet av regionalt investeringsstöd i den berörda regionen är motiverat med hjälp av erkända ekonomiska indikatorer och jämförelser med situationen på gemenskapsnivå.

31.

För att medlemsstaterna skall få bättre möjligheter att åtgärda mycket lokala regionala skillnader under NUTS-III-nivån kan medlemsstaterna också välja andra mindre områden som inte uppfyller ovan nämnda villkor under förutsättning att dessa områden har en befolkning på minst 20 000 invånare (35). Medlemsstater som vill utnyttja denna möjlighet skall visa att de föreslagna områdena relativt sett är i större behov av ekonomisk utveckling än andra områden i samma region med hjälp av erkända ekonomiska indikatorer som BNP per invånare, sysselsättningsgrad och arbetslöshetsnivå, lokal produktivitet och arbetskraftens kompetens. Kommissionen kommer att godkänna regionalstöd till små och medelstora företag i dessa områden, och bestämmelserna om bonus till små och medelstora företag kommer också att gälla. Eftersom konkurrensen skulle kunna snedvridas om stödet har effekter även i mer välmående omgivande regioner, kommer kommissionen inte att godkänna investeringsstöd till stora företag i dessa områden eller stöd till investeringar med stödberättigande kostnader som överskrider 25 miljoner euro.

32.

Att medlemsstaterna respekterar den för varje medlemsstat tillåtna befolkningsandelen kommer att kontrolleras på grundval av den faktiska befolkningen i de berörda regionerna enligt senaste tillgängliga och erkända statistikuppgifter.

4.   Regionalt investeringsstöd

4.1.   Stödform och stödnivå

4.1.1.   Stödform

33.

Regionalt investeringsstöd är stöd som ges till nyinvesteringar.

34.

Med nyinvestering avses en investering i materiella och immateriella tillgångar i form av

etablering av en ny anläggning,

utvidgning av en befintlig anläggning,

diversifiering av produktionen vid en anläggning till nya kompletterande produkter, eller

en genomgripande ändring av produktionsprocessen i en befintlig anläggning.

Med materiella tillgångar avses tillgångar i form av mark, byggnader och inventarier. Vid förvärv av en anläggning skall endast kostnaderna för köp av tillgångar från tredje man beaktas, under förutsättning att transaktionen har skett på marknadsmässiga villkor.

Med immateriella tillgångar avses tillgångar som uppkommit till följd av överföring av teknik genom förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how eller icke patentskyddad teknisk kunskap.

Ersättningsinvesteringar som inte uppfyller något av dessa villkor omfattas därmed inte av begreppet nyinvestering (36).

35.

Förvärv av tillgångar som direkt hänför sig till en anläggning kan också betraktas som en nyinvestering förutsatt att anläggningen i fråga har lagts ned eller skulle ha lagts ned om den inte hade tagits över, och förutsatt att den köps av en oberoende investerare (37).

36.

Regionalt investeringsstöd beräknas antingen med utgångspunkt från de kostnader för investeringar i materiella och immateriella tillgångar som nyinvesteringen för med sig eller med hänsyn till (de beräknade) lönekostnaderna för de arbetstillfällen som direkt skapas genom nyinvesteringen (38).

37.

Stödformen kan variera. Stödet kan till exempel ha formen av bidrag, lågräntelån eller räntesubventioner, statliga garantier, förvärv av aktier eller annan tillförsel av kapital på förmånliga villkor, skattelättnader eller nedsättning av sociala avgifter eller andra obligatoriska avgifter, eller tillhandahållande av mark, varor eller tjänster till förmånliga priser.

38.

Det är viktigt att se till att regionalstödet faktiskt har en stimulanseffekt som uppmuntrar till investeringar som annars inte hade gjorts i stödområdena. Därför får stöd ges enligt stödordningar bara om stödmottagaren har lämnat in en ansökan om stöd och den myndighet som ansvarar för att administrera stödordningen senare har bekräftat skriftligen (39) att projektet, efter en noggrann kontroll, i princip anses uppfylla villkoren för stödberättigande i stödordningen innan arbetet med projektet inleds (40). Alla stödordningar skall innehålla en uttrycklig hänvisning till båda villkoren (41). När det gäller stöd för särskilda ändamål måste den behöriga myndigheten ha utfärdat en avsiktsförklaring, förenad med villkoret att kommissionen godkänner åtgärden, om att bevilja stöd innan arbetet med projektet inleds. Om arbetet påbörjas innan de villkor som fastställs i denna punkt har uppfyllts kommer projektet inte att vara stödberättigat.

39.

När stödet beräknas på grundval av materiella eller immateriella investeringskostnader eller på grundval av anskaffningskostnader i det ärende som det hänvisas till i punkt 35, skall stödmottagaren som garanti för att investeringen är lönsam och sund och inte överskrider de tillämpliga stödtaken bidra med minst 25 % av de stödberättigande kostnaderna, antingen med egna medel eller genom extern finansiering, i en form som inte innehåller något inslag av statligt stöd (42).

40.

För att säkra att investeringen ger ett verkligt och varaktigt bidrag till den regionala utvecklingen skall stödet dessutom – genom utbetalningssättet eller genom de villkor som är förenade med det – göras beroende av att investeringen upprätthålls i den berörda regionen i minst fem år efter det att den slutförts (43). När stödet beräknas på grundval av lönekostnader skall tjänsterna vara tillsatta inom tre år efter det att arbetena slutförts. Varje arbetstillfälle som skapats genom investeringen skall finnas kvar i den berörda regionen under fem år från den dag då tjänsten först tillsattes. När det gäller små och medelstora företag kan medlemsstaterna förkorta femårsperioderna för upprätthållande av investeringen eller bevarande av skapade arbetstillfällen till minst tre år.

41.

Stödets omfattning uttrycks som stödnivå i förhållande till referenskostnaderna. Stödnivån skall alltid beräknas i form av bruttobidragsekvivalenter (44). Stödnivån i bruttobidragsekvivalent är det diskonterade värdet av stödet uttryckt som en procentandel av det diskonterade värdet av de stödberättigande kostnaderna. För stöd som anmäls individuellt till kommissionen beräknas bruttobidragsekvivalenten vid den tidpunkt då anmälan görs. I andra fall diskonteras de stödberättigande investeringskostnaderna till det värde som gällde vid den tidpunkt då stödet beviljades. Stöd som betalas ut i flera omgångar skall diskonteras till det värde det hade vid den tidpunkt då det anmäldes eller beviljades. Den ränta som skall användas för nuvärdesberäkningar och för att beräkna stödbeloppet i ett lågräntelån är den gällande referensräntan vid den tidpunkt då lånet beviljades. I fall där stöd beviljas genom skattebefrielser eller skattenedsättningar på skatter som skall betalas i framtiden, så diskonteras de olika delarna av stödet på grundval av den referensränta som gäller vid de olika tidpunkter då skatteförmånerna träder i kraft.

4.1.2.   Stödtak (högsta tillåtna stödnivå) för stöd till stora företag

42.

Stödnivån måste anpassas till de regionala problemens art och svårighetsgrad. Det innebär att de tillåtna stödnivåerna redan från början är lägre i de regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 c än i de regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 a.

43.

Kommissionen måste också ta hänsyn till att skillnaderna i relativt välstånd i de regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 a har ökat avsevärt efter den senaste utvidgningen. Ett stort antal regioner, och faktiskt även hela medlemsstater, har nu en BNP per invånare som understiger 45 % av genomsnittet i EU-25, vilket inte var fallet 1998. På grund av de ökade skillnaderna i välstånd inom gemenskapen måste kommissionen dela in de berörda regionerna i flera kategorier.

44.

När det gäller regioner som omfattas av artikel 87.3 a anser kommissionen därför att stödnivån inte får överskrida följande:

30 % bruttobidragsekvivalent för regioner med en BNP per invånare som understiger 75 % av genomsnittet i EU-25, för de yttersta randområdena med en högre BNP per invånare och fram till den 1 januari 2011 för de regioner som berörs av den statistiska effekten.

40 % bruttobidragsekvivalent för regioner med en BNP per invånare som understiger 60 % av genomsnittet i EU-25.

50 % bruttobidragsekvivalent för regioner med en BNP per invånare som understiger 45 % av genomsnittet i EU-25.

45.

De yttersta randområdena kommer på grund av sina särskilda nackdelar att vara berättigade till en bonus på 20 % bruttobidragsekvivalent om deras BNP per invånare understiger 75 % av genomsnittet i EU-25 och 10 % bruttobidragsekvivalent i övriga fall.

46.

De regioner som berörs av den statistiska effekten och som omfattas av undantaget i artikel 87.3 c från och med den 1 januari 2011 kommer att vara berättigade till en stödnivå på 20 %.

47.

I de andra artikel 87.3 c-regionerna får taket för regionalstöd inte överstiga 15 % bruttobidragsekvivalent. Den högsta tillåtna stödnivån minskas till 10 % bruttobidragsekvivalent för regioner med både en BNP eller en köpkraftsstandard per invånare som överstiger 100 % av genomsnittet i EU-25 och en lägre arbetslöshetsnivå än genomsnittet i EU-25, mätt på NUTS III-nivå (på grundval av genomsnitt för de senaste tre åren enligt uppgifter från Eurostat) (45).

48.

Regioner med låg befolkningstäthet och regioner (motsvarande NUTS III-nivå eller mindre) som gränsar till en artikel 87.3 a-region som medlemsstaten har valt att låta omfattas av artikel 87.3 c, och NUTS-III-regioner eller delar av sådana som har en gemensam landgräns med ett land som inte är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EFTA, är alltid berättigade till en stödnivå på 15 % bruttobidragsekvivalent.

4.1.3.   Bonus till små och medelstora företag

49.

När det gäller stöd till små och medelstora företag (46) kan stödtaken i avsnitt 4.1.2 höjas med 20 % bruttobidragsekvivalent för stöd till små företag och 10 % bruttobidragsekvivalent för stöd till medelstora företag (47).

4.2.   Stödberättigande kostnader

4.2.1.   Stöd beräknat på grundval av investeringskostnader

50.

Kostnader för mark, byggnader och inventarier (48) berättigar till stöd till nyinvesteringar.

51.

För små och medelstora företag kan även kostnader för förstudier och konsultkostnader i samband med investeringen beaktas upp till en stödnivå på 50 % av de faktiska kostnaderna.

52.

Om det rör sig om ett förvärv av den typ som avses i punkt 35, skall endast kostnaderna för förvärv av tillgångar (49) av tredje man beaktas (50). Transaktionen skall ske på marknadsvillkor.

53.

Kostnader för förvärv av andra tillgångar än mark och förhyrda byggnader kan endast beaktas om hyresavtalet har formen av finansiell leasing och innefattar en skyldighet att förvärva tillgången efter det att hyresavtalet har löpt ut. När det gäller leasing av mark och byggnader måste hyresavtalet fortsätta gälla minst fem år efter den dag då investeringsprojektet beräknas vara slutfört för stora företag och minst tre år för små företag.

54.

Om det inte är fråga om små och medelstora företag och övertaganden, bör de förvärvade tillgångarna vara nya. Om det rör sig om ett övertagande, bör de tillgångar för vilkas inköp stöd beviljades redan före förvärvet dras av.

55.

I fråga om små och medelstora företag kan man alltid beakta hela kostnaden för investeringar i immateriella tillgångar genom tekniköverföring i form av förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how eller opatenterad teknisk kunskap. I fråga om stora företag är sådana kostnader stödberättigande endast upp till en gräns på 50 % av de sammanlagda stödberättigande investeringskostnaderna för projektet.

56.

Under alla omständigheter skall de stödberättigande immateriella tillgångarna omfattas av villkor som är nödvändiga för att säkra att de förblir i den region som är berättigad till regionalstöd och inte överförs till andra regioner, särskilt inte till regioner som inte är berättigade till regionalstöd. De stödberättigande immateriella tillgångarna skall därför uppfylla bland annat följande villkor:

De skall uteslutande utnyttjas i den anläggning som beviljats regionalstöd.

De skall betraktas som tillgångar som kan skrivas av.

De skall ha förvärvats från tredje man på marknadsmässiga villkor.

De skall tas upp som tillgångar i företaget och förbli i det företag som får regionalstöd under minst fem år (tre år för små och medelstora företag).

4.2.2.   Stöd beräknat på grundval av lönekostnader

57.

I avsnitt 4.1.1 angavs att regionalstöd kan beräknas även på grundval av de förväntade lönekostnaderna (51) för arbetstillfällen som skapas till följd av en nyinvestering.

58.

Med skapande av sysselsättning avses en nettoökning av antalet arbetstagare (52) som är direkt anställda vid en anläggning i förhållande till genomsnittet under de föregående tolv månaderna. Från det antal arbetstillfällen som har skapats under den tolvmånadersperioden skall alltså de arbetstillfällen som eventuellt har försvunnit under samma period dras av (53).

59.

Stödet skall inte överskrida en viss procentandel av lönekostnaden för en nyanställd, beräknat över en tvåårsperiod. Procentandelen motsvarar den nivå som är tillåten för investeringsstöd i det berörda området.

4.3.   Stöd till stora investeringsprojekt

60.

Med ett stort investeringsprojekt avses i dessa riktlinjer en nyinvestering (enligt definitionen i dessa riktlinjer) med stödberättigande kostnader som överskrider 50 miljoner euro (54). För att hindra att stora investeringsprojekt på ett artificiellt sätt delas upp i delprojekt i syfte att kringgå bestämmelserna i dessa riktlinjer, kommer ett stort investeringsprojekt att betraktas som ett enda investeringsprojekt när nyinvesteringen görs under en treårsperiod av ett eller flera företag och består av anläggningstillgångar kombinerade så att de är ekonomiskt odelbara (55).

61.

Vid beräkningen av om de stödberättigande kostnaderna för stora investeringsprojekt når upp till de olika tröskelvärdena i dessa riktlinjer, är de stödberättigande kostnader som skall beaktas antingen de traditionella investeringskostnaderna eller lönekostnaderna, beroende på vilka kostnader som är högre.

62.

I två på varandra följande sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt, 1998 (56) och 2002 (57), sänkte kommissionen den högsta stödnivån för stora investeringsprojekt för att begränsa snedvridningen av konkurrensen. I sin strävan efter förenkling och öppenhet har kommissionen beslutat att integrera bestämmelserna i de sektorsövergripande rambestämmelserna från 2002 i riktlinjerna för regionalstöd för perioden 2007–2013.

63.

De sektorsövergripande rambestämmelserna från 2002 kommer därför att upphöra att gälla stöd som beviljas eller anmäls (58) efter den 31 december 2006, och de kommer att ersättas med dessa riktlinjer (59).

4.3.1.   Ökad insyn i och kontroll av stora investeringsprojekt

64.

Medlemsstaterna skall göra en individuell anmälan till kommissionen av allt stöd som ges till investeringsprojekt i enlighet med en befintlig stödordning, om det stöd som föreslagits från alla källor överstiger det högsta tillåtna stödbelopp som kan beviljas för en investering med stödberättigande utgifter på 100 miljoner euro enligt tabellen och reglerna i punkt 67 (60).

Tröskelvärdena för anmälningar för olika regioner med de vanligast förekommande stödnivåerna enligt dessa riktlinjer sammanfattas i följande tabell.

Stödnivå

10 %

15 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Tröskelvärden för anmälningar

7,5 milj. euro

11,25 milj. euro

15,0 milj. euro

22,5 milj. euro

30,0 milj. euro

37,5 milj. euro

65.

När regionalstöd ges på grundval av befintliga stödordningar för stora investeringsprojekt som inte behöver anmälas, skall medlemsstaterna inom 20 arbetsdagar räknat från den dag då den behöriga myndigheten beviljar stödet förse kommissionen med information på det standardformulär som fastställs i bilaga III. Kommissionen kommer att göra kortfattad information tillgänglig för allmänheten på sin webbplats (http://europa.eu.int/comm/competition/).

66.

Medlemsstaterna skall föra detaljerade register över allt stöd som ges till stora investeringsprojekt. Sådana register, som skall innehålla alla uppgifter som krävs för att fastställa att den högsta tillåtna stödnivån respekteras, skall bevaras i tio år från den dag då stödet beviljas.

4.3.2.   Regler för bedömning av stora investeringsprojekt

67.

Regionalt investeringsstöd till stora investeringsprojekt omfattas av ett justerat regionalt stödtak (61) enligt följande tabell:

Stödberättigande kostnader

Justerat stödtak

Upp till 50 miljoner euro

100 % av det regionala stödtaket

För den del som ligger mellan 50 miljoner och 100 miljoner euro

50 % av det regionala stödtaket

För den del som överskrider 100 miljoner euro

34 % av det regionala stödtaket

Det tillåtna stödbeloppet för ett stort investeringsprojekt kommer alltså att beräknas enligt följande formel: högsta tillåtna stödbelopp = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), där R är det ojusterade regionala stödtaket, B de stödberättigande kostnaderna mellan 50 miljoner och 100 miljoner euro, och C de eventuella stödberättigande kostnader som överstiger 100 miljoner euro. Det högsta tillåtna stödbeloppet beräknas på grundval av den officiella växelkurs som gäller den dag då stödet beviljas, eller om det är fråga om stöd som omfattas av kravet på individuell anmälan, den dag då stödet anmäls.

68.

När det totala stödbeloppet från alla källor överstiger 75 % av det högsta tillåtna stödbelopp som kan beviljas för en investering med stödberättigande utgifter på 100 miljoner euro, genom tillämpning av det normala stödtak som gäller för stora företag i den godkända regionalstödskartan den dag då stödet skall beviljas, och när

(a)

stödmottagaren har mer än 25 % av försäljningen av den berörda produkten eller de berörda produkterna på den berörda marknaden eller de berörda marknaderna före investeringen eller kommer att ha mer än 25 % efter investeringen, eller

(b)

om den produktionskapacitet som skapas genom projektet motsvarar mer än 5 % av marknaden, mätt med hjälp av uppgifter om den synliga konsumtionen (62) av produkten i fråga, om inte den genomsnittliga årliga tillväxttakten i den synliga konsumtionen under de senaste fem åren legat över den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten inom EES.

Kommissionen godkänner regionalt investeringsstöd endast efter en noggrann kontroll, efter inledandet av förfarandet enligt artikel 88.2 i fördraget, av att stödet är nödvändigt för att skapa en stimulanseffekt på investeringen och att fördelarna med stödåtgärden uppväger den snedvridning av konkurrensen och påverkan på handeln mellan medlemsstater som blir följden (63).

69.

Den berörda produkten är i regel den produkt som omfattas av investeringsprojektet (64). Om projektet gäller en mellanprodukt och en stor del av produktionen inte säljs på marknaden, kan den berörda produkten utgöra produkten i senare led. Den relevanta produktmarknaden omfattar den berörda produkten och de produkter som anses utgöra substitut till denna, antingen av konsumenterna (på grund av produkternas egenskaper, pris och avsedda användningsområde) eller av tillverkaren (på grund av flexibla produktionsanläggningar).

70.

Det är medlemsstaten som skall visa att ingen av de situationer som anges i punkt 68 a och b föreligger (65). För tillämpningen av a och b kommer försäljningen och den synliga konsumtionen att fastställas på berörd nivå i Prodcom-listan (66), i regel inom EES, eller, om sådan information inte finns tillgänglig eller inte är relevant, på grundval av en annan allmänt accepterad marknadssegmentering för vilken det finns lättillgängliga statistiska uppgifter.

4.4.   Kumuleringsregler

71.

De stödtak som fastställs enligt kriterierna i avsnitt 4.1 och 4.3 gäller det totala stödbeloppet

när flera regionala stödordningar tillämpas samtidigt eller tillsammans med stöd för särskilda ändamål, och

oavsett om stödet betalas med lokala, regionala eller statliga medel eller med gemenskapsmedel.

72.

När stöd beräknat på grundval av investeringar i materiella eller immateriella tillgångar kombineras med stöd beräknat på grundval av lönekostnader, skall det stödtak som fastställts för den berörda regionen iakttas (67).

73.

När kostnader som berättigar till regionalstöd helt eller delvis också berättigar till stöd för andra ändamål, skall de kostnader som är gemensamma omfattas av det fördelaktigaste taket enligt de regler som är tillämpliga.

74.

Om en medlemsstat anser att statligt stöd enligt en stödordning får kumuleras med stöd enligt andra stödordningar, skall den i var och en av stödordningarna ange vilken metod som används för att säkra att de ovan nämnda villkoren uppfylls.

75.

Regionalt investeringsstöd får inte kumuleras med stöd av mindre betydelse avseende samma stödberättigande utgifter i syfte att kringgå de högsta tillåtna stödnivåerna enligt dessa riktlinjer.

5.   Driftstöd (68)

76.

Regionalstöd som är avsett att minska ett företags löpande kostnader (driftstöd) är i regel förbjudet. Stöd av denna typ kan dock i undantagsfall beviljas i regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 a, under förutsättning att det är motiverat på grundval av stödets art och dess bidrag till den regionala utvecklingen och under förutsättning att det är proportionerligt i förhållande till de nackdelar som det är avsett att utjämna (69). Det ankommer på medlemsstaten att påvisa nackdelarna och att de är betydande (70). Dessutom kan vissa särskilda former av driftstöd accepteras i områden med låg befolkningstäthet och i de regioner som har den lägsta befolkningstätheten.

77.

Driftstöd bör i princip endast ges för i förväg fastställda stödberättigande utgifter eller kostnader (71) och begränsas till en viss andel av dessa kostnader.

78.

På grund av den speciella karaktär som kännetecknar sektorn finansiell och koncernintern verksamhet enligt definitionen i avsnitt J (koderna 65, 66 och 67) och koncernintern verksamhet som omfattas av avsnitt K (kod 74) i NACE, är det mycket osannolikt att driftstöd inom denna sektor skulle främja regional utveckling. Däremot är risken för att konkurrensen skulle snedvridas mycket stor, såsom det konstateras i kommissionens meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på åtgärder som omfattar direkt beskattning av företag (72). Kommissionen kommer därför inte att godkänna något driftstöd till sektorn för finansiella tjänster, eller för koncernintern verksamhet enligt dessa riktlinjer om inte sådant stöd beviljas enligt allmänna stödordningar som står öppna för alla sektorer och som har till syfte att uppväga extra transport- eller personalkostnader. Driftstöd som är avsett att främja export kommer inte heller att godkännas.

79.

Eftersom driftstöd är avsett att övervinna förseningar och flaskhalsar i regional utveckling, utom i de fall som avses i punkterna 80 och 81, bör det alltid vara tillfälligt och minskas med tiden. Det bör avvecklas när de berörda regionerna uppnår verklig jämställdhet med de mer välmående områdena i EU (73).

80.

I avvikelse från föregående punkt kan driftstöd som inte minskar gradvis och inte är tidsbegränsat endast godkännas i följande fall:

I de yttersta randområdena i den mån det är avsett att uppväga sådana merkostnader för att driva ekonomisk verksamhet som härrör från de faktorer som anges i artikel 299.2 i fördraget, vilka på grund av sin bestående natur och sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling (avlägsen belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiskt beroende av ett fåtal produkter) (74).

I de regioner som har den lägsta befolkningstätheten, om stödet är avsett att förebygga eller minska en pågående avfolkning av dessa regioner (75). De regioner som har den lägsta befolkningstätheten består av eller hör till regioner på NUTS-II-nivå med en befolkningstäthet på 8 invånare/km2 eller lägre och inbegriper angränsande mindre områden som uppfyller samma kriterium för befolkningstäthet.

81.

I de yttersta randområdena och i regioner med låg befolkningstäthet kan stöd som inte både minskar gradvis och är tidsbegränsat och som delvis är avsett att uppväga merkostnader för transporter dessutom godkännas på följande villkor:

Stödet får endast användas för att kompensera merkostnader för transport, och stöd till transporter enligt andra stödordningar skall beaktas. Stödet kan beräknas på grundval av typiska kostnader, men systematisk överkompensation skall undvikas.

Stödet får bara gälla merkostnader för transport av varor som tillverkas i de yttersta randområdena och i regioner med låg befolkningstäthet inom det berörda landets gränser. Stödet får inte bli exportstöd. Produkter från företag för vilka det inte finns någon alternativ lokalisering (utvinningsprodukter, vattenkraftverk osv.) är inte berättigade till transportstöd.

I de yttersta randområdena, och enbart i dessa, kan stödet också gälla kostnaden för transport av råvaror, råmaterial eller mellanprodukter från produktionsplatsen till den plats i den berörda regionen där slutbearbetningen sker.

Stödet skall vara objektivt kvantifierbart på förhand på grundval av nyckeltalet ”stöd per passagerare” eller ”stöd per ton/kilometer”, och en årlig rapport skall utarbetas på grundval av detta eller dessa nyckeltal.

Bedömningen av merkostnaden bör grunda sig på det billigaste transportsättet och den kortaste vägen mellan platsen för produktion eller bearbetning och platserna för kommersiell avsättning då detta transportsätt används. Externa kostnader för miljön bör också beaktas.

82.

Under alla omständigheter bör behovet av driftstöd och stödnivån regelbundet ses över för att säkra att den berörda regionen verkligen behöver stödet på lång sikt. Kommissionen kommer därför endast att godkänna stödordningar för driftstöd för en period som motsvarar dessa riktlinjers giltighetstid.

83.

För att kunna kontrollera hur driftstöd påverkar handeln och konkurrensen skall medlemsstaterna årligen lämna en rapport i vilken de redogör för driftstödet i varje NUTS II-region. Rapporten skall innehålla en specifikation av de sammanlagda kostnaderna eller det uppskattade inkomstbortfallet för var och en av de stödordningar för driftstöd som godkänts i den berörda regionen, namnen på de tio största stödmottagarna (76), stödmottagarnas verksamhetssektorer och det stödbelopp som var och en av stödmottagarna har erhållit.

6.   stöd till nybildade småföretag

84.

Nybildade småföretag möter svårigheter i hela EU, men den ekonomiska utvecklingen i de stödberättigande regionerna förefaller bromsas av en mindre utvecklad företagaranda och framför allt av att antalet nystartade företag är ännu mindre än i genomsnitt. Det förefaller därför nödvändigt att införa en ny stödform, som kan beviljas utöver regionalt investeringsstöd, för att uppmuntra stöd för startandet av nya företag och för de tidiga utvecklingsfaserna för småföretag i stödområdena.

85.

För att garantera att stödet riktas effektivt bör denna typ av stöd graderas på grundval av de svårigheter som varje enskild kategori av regioner har. För att stödet inte skall medföra en oacceptabel risk för snedvridning av konkurrensen, till exempel genom att befintliga företag undanträngs, bör det åtminstone under en inledningsperiod vara strikt begränsat till små företag, stödbeloppet bör vara begränsat och stödet bör minska med tiden.

86.

Kommissionen kommer därför att godkänna stödordningar som omfattar stöd på sammanlagt 2 miljoner euro per företag (77) till små företag som har sin ekonomiska verksamhet förlagd till regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 a och upp till 1 miljon euro per företag till små företag som har sin ekonomiska verksamhet förlagd till regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 c. De årliga stödbeloppen till nybildade småföretag får inte överskrida 33 % av de nämnda sammanlagda stödbeloppen per företag.

87.

Stödberättigande utgifter är rättegångskostnader, kostnader för rådgivningstjänster, kostnader för konsulttjänster och administrationskostnader som har ett direkt samband med bildandet av ett företag, samt följande kostnader om de faktiskt uppkommer inom de fem första åren efter det att företaget bildats: (78)

ränta på främmande kapital och en utdelning på använt eget kapital som inte överstiger referensräntan,

avgifter för hyra av produktionsanläggningar och produktionsutrustning,

energi, vatten, värme, skatter (andra skatter än mervärdesskatt och bolagsskatt på företagsinkomster) och administrativa avgifter,

avskrivningar, avgifter för leasing av produktionsanläggningar och produktionsutrustning samt lönekostnader inklusive obligatoriska socialavgifter kan också tas med förutsatt att ingen annan form av stöd beviljats för de underliggande investeringarna eller sysselsättningsskapande åtgärderna och rekryteringsåtgärderna.

88.

Stödnivån får inte överstiga

i 87.3 a-regioner, 35 % av de stödberättigande utgifterna under de tre första åren efter det att företaget bildats, och 25 % under de två åren därefter,

i 87.3 c-regioner, 25 % av de stödberättigande utgifterna under de tre första åren efter det att företaget bildats, och 15 % under de två åren därefter,

89.

Dessa stödnivåer höjs med 5 % i artikel 87.3 a-regioner med en BNP per invånare som understiger 60 % av genomsnittet i EU-25, i regioner med en befolkningstäthet som är lägre än 12,5 invånare/km2 och på små öar med en befolkning på färre än 5 000 personer samt i andra samhällen av samma storlek som lider av en liknande isolering.

90.

Medlemsstaten i fråga skall införa det system som är nödvändigt för att garantera att gränsen för högsta tillåtna stödbelopp och stödnivå inom den berörda sektorn i förhållande till de stödberättigande kostnaderna inte överskrids. Det stöd som avses i detta kapitel skall i synnerhet inte kumuleras med annat statligt stöd (inklusive stöd av mindre betydelse) i syfte att kringgå de föreskrivna högsta stödnivåerna eller stödbeloppen.

91.

Beviljandet av stöd som enbart är avsett för nybildade småföretag kan förleda befintliga småföretag att upphöra med sin verksamhet och inleda den på nytt för att få denna typ av stöd. Medlemsstaterna bör vara medvetna om denna risk och de bör utforma stödordningarna på ett sådant sätt att detta problem kan undvikas, till exempel genom att sätta gränser för ansökningar från ägare till nyligen nedlagda företag.

7.   Övergångsbestämmelser

7.1.   Sänkta stödnivåer för regioner som fortfarande omfattas av artikel 87.3 a den 1 januari 2007

92.

Om genomförandet av dessa riktlinjer leder till att den högsta tillåtna stödnivån sänks med mer än 15 procentenheter, netto till brutto (79), kan sänkningen genomföras i två steg genom en första sänkning med minst 10 procentenheter den 1 januari 2007 och resten den 1 januari 2011.

7.2.   Sänkta stödnivåer i utvecklingsregionerna

93.

Under förutsättning att medlemsstaten föreslår att de berörda områdena är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 c för hela perioden 2007–2013 kan sänkningen av stödnivåerna för utvecklingsregionerna ske i två etapper. En sänkning med minst 10 procentenheter, netto till brutto, skall genomföras den 1 januari 2007. I en anpassning till de nya stödnivåer som är tillåtna enligt dessa riktlinjer skall en slutlig sänkning genomföras senast den 1 januari 2011 (80).

7.3.   Avveckling av driftstöd

94.

För regioner som förlorar rätten att bevilja driftstöd eftersom de inte längre är stödberättigade enligt artikel 87.3 a, kan kommissionen godta en lineär avveckling av stödordningar för driftstöd under en tvåårsperiod från den dag då rätten att bevilja sådant stöd upphör.

7.4.   Utfasning av regioner enligt artikel 87.3 c

95.

Efter det att dessa riktlinjerna trätt i kraft kommer flera regioner att förlora sin rätt till regionalt investeringsstöd. För att underlätta en smidig övergång i dessa regioner till den omarbetade branschövergripande ordning för statligt stöd som gradvis håller på att införas i och med genomförandet av handlingsplanen för statligt stöd, kan medlemsstaterna undantagsvis utse ytterligare regioner som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 c fram till den 1 januari 2009, förutsatt att följande villkor uppfylls:

De berörda regionerna var berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 c den 31 december 2006.

Den sammanlagda befolkningen i de regioner som är berättigade till regionalt investeringsstöd enligt artikel 87.3 c i enlighet med den tilldelning av stödberättigad befolkningsandel som avses i punkterna 27 och 28 och den stödberättigade befolkningsandel som bestämts i enlighet med denna bestämmelse får inte överstiga 66 % av den befolkningsandel som är berättigad till regionalstöd enligt artikel 87.3 c den 31 december 2006 (81).

Den högsta tillåtna stödnivån i de ytterligare regioner som utsetts i enlighet med denna bestämmelse får inte överstiga 10 %.

8.   Regionalstödskartor och fastställande av förenlighet

96.

En medlemsstats regionalstödskarta består dels av de regioner i medlemsstaten som är berättigade till regionalstöd enligt undantagen, dels av de tak för stödnivåerna som gäller för nyinvesteringar (82) i varje enskild region. Genom regionalstödskartan fastställs också vilka regioner som har rätt att bevilja företagarstöd. Stödordningar för driftstöd omfattas inte av regionalstödskartorna och bedöms från fall till fall på grundval av en anmälan från den berörda medlemsstaten enligt artikel 88.3 i fördraget.

97.

EG-domstolen har slagit fast att de beslut genom vilka kommissionen antar regionalstödskartan för varje medlemsstat bör betraktas som en integrerad del av riktlinjerna för regionalstöd och vara bindande endast på villkor att de har godkänts av medlemsstaterna (83).

98.

Dessutom bör man komma ihåg att regionalstödskartorna också anger tillämpningsområdet för alla gruppundantag som undantar regionalstöd från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i EG-fördraget, oavsett om sådant stöd beviljas på grundval av förordning (EG) 70/2001 (84) eller på grundval av en eventuell framtida undantagsförordning för andra former av regionalstöd. Faktum är att undantaget i artikel 1.1 b i förordning (EG) 994/1998 (85) endast omfattar ”stöd i enlighet med den karta som kommissionen har godkänt för varje medlemsstat för att bevilja regionalstöd”.

99.

Enligt dessa riktlinjer kommer regionalstödkartan, beroende på den socioekonomiska situationen i medlemsstaterna, att bestå av följande faktorer:

(1)

Regioner som kan avgränsas på grundval av kriterierna i dessa riktlinjer och för vilka högsta tillåtna stödnivåer fastställs i riktlinjerna. Det rör sig om de regioner som är berättigade till undantag enligt artikel 87.3 a och de regioner som berörs av den statistiska effekten.

(2)

Regioner som medlemsstaterna kan välja ut som berättigade till regionalstöd i enlighet med artikel 87.3 c upp till den gräns för stödberättigande befolkningsandel som fastställts i enlighet med avsnitt 3.4.1.

100.

Under förutsättning att medlemsstaterna iakttar de villkor som fastställs i dessa riktlinjer är det naturligtvis medlemsstaterna själva som beslutar om de alls vill bevilja regionalt investeringsstöd och upp till vilken nivå. Därför bör varje medlemsstat så snart som möjligt efter det att dessa riktlinjer offentliggjorts i enlighet med artikel 88.3 i fördraget till kommissionen anmäla en regionalstödskarta som omfattar hela medlemsstatens territorium.

101.

Kommissionen kommer att granska anmälningarna i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 88.3 i fördraget. När kommissionen har slutfört sin granskning kommer den att offentliggöra de godkända regionalstödskartorna i Europeiska unionens officiella tidning. Kartorna kommer att träda i kraft den 1 januari 2007, eller den dag då de offentliggörs om denna infaller senare, och de kommer att betraktas som en integrerad del av de gällande riktlinjerna.

102.

I anmälan skall tydligt anges vilka regioner som föreslås bli stödberättigade enligt artikel 87.3 a eller 87.3 c och vilka stödnivåer som planeras för stora företag, med hänsyn till anpassningar av taket för regionalstöd till stora investeringsprojekt. Om övergångsbestämmelser kommer att gälla för vissa regioner eller om en ändring av stödnivån väntas skall de relevanta tidsperioderna och stödnivåerna anges i detalj.

103.

Med tanke på att de regioner som är berättigade till stöd enligt artikel 87.3 a och de regioner som berörs av den statistiska effekten fastställs genom yttre faktorer på NUTS-II-nivå kommer det i regel inte att vara nödvändigt att lämna detaljerade socioekonomiska uppgifter. Däremot bör medlemsstaterna lämna detaljerade uppgifter om urvalet av artikel 87.3 c-regioner som inte är utvecklingsregioner, regioner med låg befolkningstäthet eller gränsregioner, inklusive en noggrann avgränsning av de berörda regionerna, befolkningsdata, uppgifter om BNP och arbetslöshetsnivå samt alla andra relevanta uppgifter.

104.

För att garantera kontinuitet, vilket är avgörande för regional utveckling på lång sikt, bör den förteckning över regioner som medlemsstaterna anmält i princip gälla under hela perioden 2007–2013. Förteckningarna kan dock komma att bli föremål för en halvtidsöversyn 2010. En medlemsstat som vill ändra förteckningen över regioner som är berättigade till stöd enligt artikel 87.3 c eller de tillämpliga stödnivåerna måste anmäla detta till kommissionen senast före den 1 april 2010. En sådan ändring av region får inte omfatta mer än 50 % av den befolkningsandel som har godkänts för medlemsstaten i fråga enligt artikel 87.3 c. Med undantag för de regioner som berörs av den statistiska effekten kommer regioner som förlorar sitt berättigande till regionalstöd till följd av denna halvtidsöversyn inte att vara berättigade till något stöd under en övergångsperiod. Medlemsstaterna kan dessutom när som helst begära hos kommissionen att få lägga till ytterligare regioner till förteckningen tills den godkända befolkningsandelen är uppnådd.

9.   Ikraftträdande, genomförande, insyn och översyn

105.

Kommissionen har för avsikt att tillämpa dessa riktlinjer på allt regionalstöd som beviljas efter den 31 december 2006. Regionalstöd som beviljas före 2007 kommer att bedömas i enlighet med 1998 års riktlinjer för statligt stöd till regionala ändamål.

106.

Eftersom regionala stödordningar måste överensstämma med regionalstödskartan kan anmälningar av sådana ordningar eller av stöd för särskilda ändamål som skall beviljas efter den 31 december 2006 i regel inte anses fullständiga innan regionalstödskartan för den berörda medlemstaten har godkänts i enlighet med det förfarande som anges i avsnitt 8. Därför kommer kommissionen i regel inte att undersöka anmälningar av regionalstödsordningar som skall börja gälla efter den 31 december 2006, eller stöd för särskilda ändamål som skall beviljas efter det datumet, förrän regionalstödskartan för den berörda medlemsstaten har antagits (86). Detsamma gäller för stödordningar till förmån för nybildade småföretag som omfattas av avsnitt 6 i dessa riktlinjer.

107.

Genomförandet av dessa riktlinjer kommer enligt kommissionens uppfattning att leda till stora förändringar av reglerna för regionalstöd överallt i gemenskapen. Mot bakgrund av de förändrade ekonomiska och sociala villkoren i EU bör man dessutom kontrollera att alla regionala stödordningar fortfarande är motiverade och effektiva. Detta gäller både stödordningar för investeringsstöd och stödordningar för driftstöd. Av dessa skäl kommer kommissionen att föreslå följande lämpliga åtgärder för medlemsstaterna i enlighet med artikel 88.1 i EG-fördraget:

Utan att det påverkar artikel 10.2 i förordning (EG) 70/2001 (87) om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag, ändrad genom förordning (EG) 364/2004 (88) och artikel 11.2 i förordning (EG) 2204/2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (89), skall medlemsstaterna tidsbegränsa tillämpningen av alla gällande regionala stödordningar som beviljas senast den 31 december 2006.

När miljöstödsordningar gör det möjligt att bevilja regionalt investeringsstöd för miljöinvesteringar enligt fotnot 29 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (90) skall medlemsstaterna ändra de relevanta stödordningarna för att säkerställa att stöd kan beviljas först efter den 31 december 2006 om det är förenligt med den nya regionala stödkarta som gäller den dag stödet beviljas.

Medlemsstaterna skall vid behov ändra andra befintliga stödordningar för att säkerställa att eventuella regionalt betingade ökningar som dem som godkänns för utbildningsstöd, stöd till forskning och utveckling eller miljöstöd får beviljas först efter den 31 december 2006 på områden som är stödberättigande enligt artikel 87.3 a eller 87.3 c i enlighet med den regionala stödkarta som kommissionen antagit och som gäller den dag då stödet beviljas.

Kommissionen kommer att uppmana medlemsstaterna att senast inom en månad bekräfta att de godkänner dessa förslag.

108.

Kommissionen anser dessutom att det krävs ytterligare åtgärder för att förbättra insynen i regionalstödet i den utvidgade unionen. Framför allt bör man se till att medlemsstaterna, de ekonomiska aktörerna, de berörda parterna och inte minst kommissionen själv lätt kan få tillgång till en fullständig version av alla gällande regionala stödordningar i EU. Kommissionen anser att det enklaste sättet att uppnå detta är att inrätta ett webbnät. I samband med att kommissionen granskar regionala stödordningar kommer den därför alltid att begära att medlemsstaterna åtar sig att offentliggöra en fullständig version av stödordningen på Internet och att meddela webbadressen till kommissionen. Projekt för vilka utgifter uppkom före den dag då stödordningen offentliggjordes kommer inte att vara berättigade till regionalstöd.

109.

Kommissionen kan när som helst besluta att se över eller ändra dessa riktlinjer om det skulle vara nödvändigt av konkurrenspolitiska eller andra gemenskapspolitiska skäl eller av hänsyn till internationella åtaganden.


(1)  Regionala tillägg till stöd som beviljats för sådana ändamål betraktas därför inte som regionalstöd.

(2)  EGT C 74, 10.3.1998, s. 9, i den ändrade lydelsen i EGT C 288, 9.10.1999, s. 2, och EGT C 285, 9.9.2000, s. 5.

(3)  Punkt 4.4 i riktlinjerna om statligt stöd för regionala ändamål ändrades genom gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter, EGT C 288, 9.10.1999, s. 2.

(4)  EGT C 70, 19.3.2002, s. 8, i den ändrade lydelsen i EUT C 263, 1.11.2003, s. 3.

(5)  Se domstolens dom av den 17 september 1980 i mål 730/79, Philip Morris mot kommissionen, Rec. 1980, s. 2671, punkt 17, och domstolens dom av den 14 januari 1997 i mål C-169/95, Spanien mot kommissionen, REG 1997, s. I-135, punkt 20.

(6)  Se förstainstansrättens dom av den 12 december 1996 i mål T380/94, AIUFFASS och AKT mot kommissionen, REG 1996, s. II-2169, punkt 54.

(7)  Med stenkol avses i dessa riktlinjer högvärdigt, medelvärdigt och lågvärdigt kol av klass A och B enligt den klassificering som Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa upprättat i det internationella systemet för kodifiering av kol.

(8)  EGT C 28, 1.2.2000, s. 2. Rättelse i EGT C 232, 12.8.2000, s. 17.

(9)  För närvarande omfattas transportsektorn och varvsindustrin av särskilda regler.

(10)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 33. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 364/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22).

(11)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(12)  I synnerhet stöd som beviljas stora eller medelstora företag under omstruktureringsperioden måste alltid anmälas individuellt till kommissionen, även om det beviljas inom ramen för en godkänd stödordning.

(13)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(14)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(15)  Denna gräns på 42 % beräknas öka till 45,5 % i ett EU med 27 medlemsstater efter Bulgariens och Rumäniens anslutning.

(16)  Tillämpningen av skyddsnätet kommer att leda till en sammanlagd stödberättigad befolkningsandel på omkring 43,1 % på EU-25-nivå, eller 46,6 % på EU-27-nivå.

(17)  Mål 248/84, Tyskland mot kommissionen, Rec. 1987, s. 4013, punkt 19.

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS), EUT L 154, 21.6.2003, s. 1. NUTS-nomenklaturen används av Eurostat som referens för insamling, utveckling och harmonisering av EU-statistik för olika regioner och för socioekonomiska analyser av regionerna.

(19)  Den underliggande hypotesen är att bruttonationalprodukten antas återspegla en syntes av de båda nämnda företeelserna.

(20)  I denna hänvisning och i alla nedanstående hänvisningar till BNP per invånare i dessa riktlinjer mäts BNP uttryckt i köpkraftsstandard.

(21)  Uppgifterna gäller perioden 2000–2002.

(22)  Azorerna, Madeira, Kanarieöarna, Guadeloupe, Martinique, Réunion och Franska Guyana.

(23)  I praktiken motsvarar 75 % av den genomsnittliga BNP per invånare i EU-15 82,2 % av den genomsnittliga BNP per invånare i EU-25.

(24)  Dessa regioner kallas nedan för regioner som berörs av den statistiska effekten.

(25)  Se fotnot 17 ovan.

(26)  Med undantag för medlemsstater som i sin helhet omfattas av undantaget i artikel 87.3 a.

(27)  Dessa regioner kallas nedan för utvecklingsregioner.

(28)  Även om Nordirland inte var berättigat till stöd enligt artikel 87.3 a, har denna region under perioden 2000–2006 omfattats av samma stödnivåer som många av artikel 87.3 a-regionerna. Därför bör också Nordirland betraktas som en utvecklingsregion i de här riktlinjerna.

(29)  Beräknat på grundval av NUTS III-alternativet i punkt 30 b i dessa riktlinjer.

(30)  Kommissionen använde samma metod i sina riktlinjer om statligt stöd för regionala ändamål från 1998. Bilaga 3, punkterna 4–7.

(31)  De regioner som berörs av den statistiska effekten och som från och med den 1 januari 2011 inte är stödberättigade enligt undantaget i artikel 87.3 a är automatiskt stödberättigade enligt undantaget i artikel 87.3 c.

(32)  Med hänsyn till att Cypern och Luxemburg är så små är det tillräckligt att de utvalda regionerna antingen har en BNP per invånare som understiger EU-genomsnittet eller en arbetslöshetsgrad som överstiger 115 % av det nationella genomsnittet och att de har minst 10 000 invånare.

(33)  För att undvika dubbelräkning tillämpas detta kriterium endast på de återstående regionerna, efter det att hänsyn tagits till de berörda regionernas relativa välstånd.

(34)  Till exempel halvöar och bergsområden.

(35)  Denna minimigräns kan sänkas när det gäller öar och andra geografiskt isolerade områden.

(36)  Ersättningsinvesteringar kan dock uppfylla kriterierna för driftstöd på vissa villkor enligt avsnitt 5.

(37)  Därför anses inte enbart förvärvet av ett företags juridiska person utgöra en nyinvestering.

(38)  Ett arbetstillfälle anses ha skapats direkt genom ett investeringsprojekt om det hör till den verksamhet som investeringen avser och om det skapas under de tre första åren efter det att investeringen genomförts. Detta gäller även arbetstillfällen som skapats genom ett ökat utnyttjande av den kapacitet som uppkommit genom investeringen.

(39)  När det gäller stöd som skall anmälas individuellt till kommissionen och godkännas av den, skall stödberättigandet inte bekräftas förrän kommissionen beslutar godkänna stödet.

(40)  Med ”arbetets början” avses antingen inledningen av bygg- och anläggningsarbetena eller det första bindande åtagandet att beställa utrustning, men inte preliminära genomförbarhetsstudier.

(41)  Det enda undantaget från dessa regler gäller godkända stödordningar där skattelättnader ges automatiskt för stödberättigande utgifter utan prövning från myndigheternas sida.

(42)  Så är inte fallet till exempel när det gäller ett subventionerat lån, offentliga riskkapitallån eller offentliga innehav som inte följer den marknadsekonomiska investerarprincipen, statliga garantier som innehåller inslag av stöd samt statligt stöd som ges inom ramen för regeln om stöd av mindre betydelse.

(43)  Denna regel hindrar inte att man ersätter anläggningar eller utrustning som på grund av snabb teknisk utveckling blir föråldrad under denna femårsperiod, under förutsättning att den ekonomiska verksamheten blir kvar i den berörda regionen under minimiperioden.

(44)  Med hänsyn till förstainstansrättens dom av den 15 juni 2000 i mål T-298/97, Alzetta, kommer kommissionen att upphöra med sin tidigare praxis att räkna om regionalstöd som medlemsstaterna anmält till nettobidragsekvivalenter. Förstainstanrätten konstaterade följande: ”Enligt de regler om kontroll av statligt stöd som införts genom fördraget har kommissionen, vid bedömningen av om stödet är förenligt med fördraget, inte behörighet att beakta skatten på det ekonomiska stöd som tilldelats. Sådana kostnader har nämligen inte något särskilt samband med stödet som sådant. I likhet med andra intäkter är stödet skattepliktigt, och beskattningen sker i ett senare led. Skatten kan följaktligen inte anses vara relevant vid prövningen av stödets särskilda inverkan på handeln och konkurrensen, och i synnerhet inte vid bedömningen av den fördel som de företag som mottagit stödet åtnjutit jämfört med konkurrerande företag som inte erhållit stöd och vars intäkter också är skattepliktiga.” Kommissionen anser att användningen av bruttobidragsekvivalenter, som också används för att beräkna stödnivån vid andra former av statligt stöd, kommer att förenkla systemet för kontroll av statligt stöd och öka insynen. Det kommer också att bli lättare att beakta den allt större andel statligt stöd som ges i form av skattelättnader.

(45)  I undantagsfall kan en högre stödnivå tillåtas för en NUTS-III-region eller ett mindre område som gränsar till en artikel 87.3 a-region, om det är nödvändigt för att skillnaden mellan de två regionerna inte skall vara större än 20 procentenheter.

(46)  Bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) 70/2001, EUT L 63, 28.2.2004, s. 22, eller någon senare förordning.

(47)  Sådan bonus är inte tillämplig på stöd inom transportsektorn.

(48)  Inom transportsektorn berättigar kostnader för förvärv av transportmateriel (rörliga tillgångar) inte till stöd till nyinvesteringar.

(49)  Om förvärvet åtföljs av andra nyinvesteringar, skall de kostnader som hänför sig till dessa läggas till anskaffningskostnaderna.

(50)  I undantagsfall kan stödet alternativt beräknas på grundval av de (beräknade) lönekostnaderna för de arbetstillfällen som bevaras eller skapas genom förvärvet. Dessa fall skall anmälas individuellt till kommissionen.

(51)  Med lönekostnader avses det totalbelopp som stödmottagaren verkligen skall betala för den berörda sysselsättningen (beloppet omfattar bruttolönen, dvs. lönen före skatt, och de obligatoriska socialavgifterna).

(52)  Antalet anställda: antalet arbetskraftsenheter per år, det vill säga antalet heltidsanställda under ett år. Deltidsarbete eller säsongsarbete utgör delar av arbetskraftsenheter.

(53)  En sådan definition är tillämplig både på en befintlig anläggning och på en ny anläggning.

(54)  Dessa 50 miljoner euro skall beräknas till de priser och växelkurser som gäller den dag då stödet beviljas, eller om det är fråga om stora investeringsprojekt för vilka det krävs en individuell anmälan, till de priser och växelkurser som gäller vid dagen för anmälan.

(55)  Vid bedömningen av om en nyinvestering är ekonomiskt odelbar kommer kommissionen att beakta de tekniska, funktionella och strategiska banden och den omedelbara geografiska närheten. Att tillgångarna är ekonomiskt odelbara kommer att bedömas oberoende av ägarförhållanden. Det innebär att bedömningen av om ett stort investeringsprojekt utgör ett enda investeringsprojekt bör vara densamma oavsett om projektet genomförs av ett företag, av mer än ett företag som delar på investeringskostnaderna eller av flera företag som svarar för kostnaderna för olika investeringar inom samma investeringsprojekt (t.ex. i fråga om ett gemensamt företag).

(56)  EGT C 107, 7.4.1998, s. 7.

(57)  EGT C 70, 19.3.2002, s. 8, i den ändrade lydelsen i EUT C 263, 1.11.2003, s. 1.

(58)  Investeringsprojekt som skall anmälas individuellt kommer att bedömas enligt de regler som gäller vid anmälningstidpunkten.

(59)  Eftersom dessa riktlinjer har ett så omfattande tillämpningsområde, har kommissionen beslutat att det inte är tekniskt möjligt att fortsätta att upprätta en förteckning över sektorer med allvarliga strukturproblem.

(60)  Individuellt stöd för särskilda ändamål skall alltid anmälas till kommissionen. Det finns ett ännu större behov av en särskild motivering som visar att ett projekt är knutet till regional utveckling när det gäller individuellt stöd för särskilda ändamål till stora individuella investeringsprojekt, eftersom sådant stöd så tydligt påverkar handels- och konkurrensvillkoren.

(61)  Utgångspunkten för beräkningen av det justerade stödtaket är alltid den högsta tillåtna stödnivån för stora företag i enlighet med avsnitt 4.1.2 ovan. Bonusen till små och medelstora företag kan inte ges till stora investeringsprojekt.

(62)  Den synliga konsumtionen av den berörda produkten är produktion plus import minus export.

(63)  Innan dessa riktlinjer träder i kraft kommer kommissionen att utarbeta ytterligare vägledning om vilka kriterier den kommer att ta hänsyn till vid denna bedömning.

(64)  Om ett investeringsprojekt omfattar tillverkning av flera olika produkter måste var och en av dessa produkter beaktas.

(65)  Om medlemsstaten visar att stödmottagaren skapar en ny produktmarknad, behöver ingen bedömning enligt punkt 68 a och b göras, och stödet kommer att godkännas enligt tabellen i punkt 67.

(66)  Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (EGT L 374, 31.12.1991, s. 1).

(67)  Detta villkor anses uppfyllt om summan av stödet till nyinvesteringen, uttryckt som en procentandel av värdet på investeringen, och stödet till skapande av sysselsättning, uttryckt som en procentandel av lönekostnaderna, inte överskrider det mest gynnsamma belopp som följer av tillämpningen av antingen det tak som fastställts för regionen i fråga i enlighet med de kriterier som anges i avsnitt 4.1 eller det tak som fastställts för regionen i fråga i enlighet med de kriterier som anges i avsnitt 4.3.

(68)  Driftstöd omfattas liksom alla andra former av regionalstöd av de särskilda regler som kan gälla i särskilda sektorer.

(69)  Driftstöd utgörs framför allt av skattelättnader eller nedsättning av sociala avgifter som inte är förknippade med stödberättigande investeringskostnader.

(70)  Kommissionen håller på att undersöka om det är möjligt att utarbeta en metod för att beräkna merkostnaderna i de yttersta randområdena.

(71)  Till exempel ersättningsinvesteringar, transportkostnader eller arbetskostnader.

(72)  EGT C 384, 10.12.1998, s. 3.

(73)  Principen med gradvis minskande stöd skall respekteras även när nya stödordningar för driftstöd anmäls som ersättning för befintliga stödordningar. Flexibilitet när det gäller tillämpningen av denna princip kan dock tillåtas för driftstöd som har till syfte att kompensera för de geografiska nackdelarna i vissa områden som ligger i artikel 87.3 a-regioner.

(74)  Med hänsyn till de yttersta områdenas särskilda nackdelar, utom i de fall som avses i punkt 78, anser kommissionen att driftstöd på upp till 10 % av stödmottagarens omsättning kan beviljas utan särskild motivering. Det är medlemsstaten som skall visa att allt föreslaget stöd över detta belopp är motiverat på grundval av stödets bidrag till den regionala utvecklingen, och att stödnivån är proportionerlig i förhållande till de merkostnader som härrör från de faktorer som anges i artikel 299.2 och som stödet är avsett att uppväga.

(75)  Det är medlemsstaten som skall visa att det föreslagna stödet är nödvändigt och lämpligt för att minska den fortlöpande avfolkningen.

(76)  På grundval av det stödbelopp som beviljats.

(77)  Stödberättigade företag är små företag i den mening som avses i artikel 2 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 eller någon senare förordning, som är ”fristående” i den mening som avses i artikel 3 i bilagan till kommissionens förordning nr 364/2004 och som har bildats för mindre än fem år sedan.

(78)  Mervärdesskatt och direkt beskattning av företagens vinster och inkomster ingår inte i de stödberättigande utgifterna.

(79)  Dvs. från 50 % nettobidragsekvivalent till 30 % bruttobidragsekvivalent.

(80)  Eftersom Nordirland har omfattats av en särskild bestämmelse i riktlinjerna för statligt stöd till regionala ändamål för perioden 2000–2006 bör dessa övergångsbestämmelser tillämpas även för Nordirland.

(81)  Exklusive de regioner som var berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 c den 31 december 2006 och som uppfyller stödvillkoren i de gällande riktlinjerna med stöd av andra bestämmelser (regioner som berörs av den statistiska effekten, utvecklingsregioner, regioner med låg befolkningstäthet). De tilldelade andelarna finns i bilaga V.

(82)  Anpassat i enlighet med punkt 67 i fråga om stöd till stora investeringsprojekt som skall anmälas individuellt.

(83)  Dom av den 18 juni 2002 i mål C-242/00, Tyskland mot kommissionen.

(84)  Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag, EUT L 10, 13.1.2004, s. 33, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling, EUT L 63, 28.2.2004, s. 22.

(85)  Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd, EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(86)  Kommissionen vill informera medlemsstaterna om att den kommer att utnyttja sina befogenheter enligt förordning (EG) 994/1998 för att i så stor utsträckning som möjligt lindra anmälningsskyldigheten och för att från denna skyldighet enligt artikel 88.3 i fördraget undanta alla genomsynliga regionala stödordningar för investeringsstöd som överensstämmer med den nationella regionalstödskarta som godkänts för den berörda medlemsstaten. Stöd för särskilda ändamål och driftstöd kommer inte att undantas från anmälningsskyldigheten. Dessutom kommer de krav på information och individuell anmälan när det gäller stora individuella stödprojekt som beskrivs i avsnitt 4.3 i dessa riktlinjer att fortsätta gälla, även för stöd som beviljas enligt stödordningar som omfattas av undantaget.

(87)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 33.

(88)  EUT L 63, 28.2.2004, s. 22.

(89)  EGT L 337, 13.12.2002, s. 3.

(90)  EGT C 37, 3.2.2001, s. 3.


BILAGA I

Definition av stålindustrin

Med stålindustrin avses i dessa riktlinjer de företag som är verksamma inom tillverkning av de stålprodukter som räknas upp nedan:

Produkt

Nummer i Kombinerade nomenklaturen (1)

Tackjärn

7201

Ferrolegeringar

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter

7203

Järn och olegerat stål

7206

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91

Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Annan stång av järn eller olegerat stål

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Rostfritt stål

7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20

Valsade platta produkter av rostfritt stål

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

Stång av rostfritt stål

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30

Valsade platta produkter av annat legerat stål

7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Stång av annat legerat stål

7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80

Spont

7301 10 00

Räler och sliprar

7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20

Sömlösa rör och ihåliga profiler

7303, 7304

Svetsade rör av järn eller stål med en ytterdiameter på mer än 406,4 mm

7305


(1)  EGT L 279, 23.10.2001, s. 1.


BILAGA II

Definition av syntetfiberindustrin

Syntetfiberindustrin definieras i dessa riktlinjer som följande:

Extrudering/texturering av alla generiska typer av fiber och garn baserade på polyester, polyamid, akryl eller polypropen, oberoende av deras slutanvändning, eller

polymerisering (inbegripet polykondensering), då den är integrerad med extrudering med avseende på de maskiner som används, eller

varje biprocess som är förbunden med samtidig installation av kapacitet för extrudering/texturering av den potentiella stödmottagaren eller av något annat företag inom den grupp den tillhör och som, i den specifika affärsverksamheten i fråga, normalt är integrerad med sådan kapacitet med avseende på de maskiner som används.


BILAGA III

Formulär för kortfattad information om stöd till stora investeringsprojekt som krävs i punkt 65

1.

Stödmottagare (företagets eller företagens namn):

2.

Stödordningens/stödordningarnas referensnummer (kommissionens referensnummer för de gällande stödordningar enligt vilka stödet beviljas):

3.

Offentligt organ/offentliga organ som beviljar stödet (de beviljande myndigheternas namn och kontaktuppgifter):

4.

Medlemsstat där investeringen görs:

5.

Region (NUTS III-nivå) där investeringen görs:

6.

Kommun (tidigare NUTS-V-nivå, nu LAU 2-nivå) där investeringen görs:

7.

Typ av projekt (etablering av en ny anläggning, utvidgning av en befintlig anläggning, diversifiering av produktionen vid en befintlig anläggning till nya kompletterande produkter, en genomgripande ändring av den övergripande produktionsprocessen vid en befintlig anläggning):

8.

Produkter som tillverkas eller tjänster som tillhandahålls genom investeringsprojektet (med Prodcom/Nace-kod eller CPA-nomenklatur för projekt inom tjänstesektorn):

9.

Kort beskrivning av investeringsprojektet:

10.

Diskonterade stödberättigande kostnader för investeringsprojektet (i euro):

11.

Diskonterat stödbelopp (brutto) i euro:

12.

Stödnivå (bruttobidragsekvivalent i procent):

13.

Eventuella villkor för utbetalning av det föreslagna stödet:

14.

Start- och slutdatum för projektet:

15.

Datum då stödet beviljades:


BILAGA IV

Metod för tilldelning av befolkningsandelar i medlemsstaternas stödområden enligt artikel 87.3 c

Den vägledande principen bakom tilldelningen av stödberättigade befolkningsandelar är att de skall fördelas enligt den fastställda graden av regionala skillnader inom och mellan olika medlemsstater.

Dessa skillnader mäts med hjälp av två indikatorer, nämligen bruttonationalprodukt per invånare uttryckt i köpkraftsstandard och arbetslöshetsnivå. Vid användningen av denna metod utelämnas alla artikel 87.3 a-regioner, de regioner som berörs av den statistiska effekten, utvecklingsregionerna och regionerna med låg befolkningstäthet. De uppgifter som ligger till grund för beräkningen är genomsnittet för de senaste tre åren för vilka uppgifter finns tillgängliga, 2000–2002 för BNP per invånare och 2001–2003 för arbetslösheten på nationell nivå och inom EU-25.

Beräkningen görs i tre steg:

Steg I

För att kontrollera skillnaden används två tröskelvärden. Regioner på NUTS-III-nivå skall ha en BNP per invånare som understiger 85 % eller en arbetslöshet som överstiger 115 % av det nationella genomsnittet (MS = 100). När det gäller arbetslösheten är skillnaden tillräcklig om regionen i fråga har en arbetslöshet som överstiger 50 % av det nationella genomsnittet.

Steg II

För att beräkna medlemsstatens relativa ställning i förhållande till genomsnittet i EU-25 korrigeras tröskelvärdena på 85 % för BNP per invånare och 115 % för arbetslöshet enligt följande formler:

Korrigerat tröskelvärde för BNP Formula

Korrigerat tröskelvärde för arbetslöshet Formula

RMS står för medlemsstatens relativa ställning i förhållande till genomsnittet i EU-25 uttryckt i procent.

Dessa korrigeringar innebär att regioner i rikare medlemsstater bör ha en lägre BNP per invånare i förhållande till det nationella genomsnittet för att uppfylla kriteriet för tillräcklig skillnad. Regioner i medlemsstater med låg arbetslöshet skall uppvisa en högre arbetslöshet, dock högst 150 %. Däremot får regioner i fattigare medlemsstater ha en högre BNP per invånare än 85 % och regioner i medlemsstater med hög arbetslöshet kan uppfylla kriteriet på tillräcklig skillnad även med en arbetslöshet under 115 %.

Exempel på tillämpning av korrigeringsformlerna

Nederländernas relativa ställning (EU-25 = 100): BNP per invånare 122,5, arbetslöshet 32,9.

Genom tillämpning av korrigeringsformlerna ändras Nederländernas tröskelvärden från 85 % till 77,2 % för BNP per invånare och från 115 % till 150 % för arbetslöshet.

Greklands relativa ställning (EU-25 = 100): BNP per invånare 74,5, arbetslöshet 111,7.

Genom tillämpning av korrigeringsformlerna ändras Greklands tröskelvärden från 85 % till 99,5 % för BNP per invånare och från 115 % till 109,0 % för arbetslöshet.

Steg III

Nästa steg är att kontrollera vilka områden som uppfyller kriteriet för tillräcklig skillnad, med undantag för de områden som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 a eller särskilt utsetts till områden som är berättigade till stöd enligt artikel 87.3 c. För varje medlemsstat beräknas den sammanlagda befolkningen i alla NUTS-III-områden som uppfyller kriterierna. Sedan beräknas den sammanlagda befolkningen i alla områden i EU-25 som uppfyller kriterierna och varje medlemsstats andel i procent av den sammanlagda befolkningen. Dessa procentandelar används sedan som fördelningsnyckel för de tillåtna stödberättigade befolkningsandelarna.

Om kommissionen beslutar att tillåta en stödberättigad befolkningsandel på 42 % av befolkningen i EU-25, skall befolkningen i alla artikel 87.3 a-områden och öronmärkta artikel 87 c-områden dras av från detta tal. Den återstående mängden fördelas bland medlemsstaterna enligt fördelningsnyckeln.

Bland annat eftersom det inte är möjligt att påvisa interna skillnader i medlemsstater som inte är uppdelade i NUTS-III-regioner (Luxemburg och Cypern), används dessutom ett säkerhetsnät för att garantera att ingen medlemsstats stödberättigade befolkningsandel minskar med mer än 50 % (artikel 87.3 a- och 87 c-områden sammanräknade) jämfört med 1998 års riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål. Målet är att alla medlemsstater skall ges den flexibilitet som krävs för att kunna bedriva en effektiv politik för regional utveckling.


BILAGA V

Regionalstödsberättigad befolkningsandel, 2007–2013

Belgien

Regioner

BNP/invånare (1)

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

 

 

Regioner som berörs av den statistiska effekten

Hainaut

75,45

 

 

 

 

12,4 %

Artikel 87.3 c

13,5 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

25,9 %


Tjeckien

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Strední Morava

52,03

 

Severozápad

53,29

Strední Cechy

54,35

Moravskoslezsko

55,29

Severovýchod

55,59

Jihovýchod

58,17

Jihozápad

60,41

 

 

 

88,6 %

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

 

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

88,6 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

7,7 %


Danmark

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

 

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

8,6 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

8,6 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

2,7 %


Tyskland

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Dessau

65,99

 

Chemnitz

69,63

Brandenburg-Nordost

70,64

Magdeburg

72,27

Mecklenburg-Vorpommern

72,56

Thüringen

73,10

Dresden

74,95

 

 

 

12,5 %

Regioner som berörs av den statistiska effekten

Halle

75,07

 

Leipzig

77,12

Brandenburg-Südwest

77,45

Lüneburg

81,80

 

 

 

6,1 %

Artikel 87.3 c

11,0 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

29,6 %


Estland

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Estland

44,94

100 %


Grekland

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Dytiki Ellada

56,30

 

Anatoliki Makedonia, Thraki

57,40

Ipeiros

59,30

Thessalia

62,90

Ionia Nisia

65,53

Kriti

72,27

Peloponnisos

73,71

Voreio Aigaio

74,29

 

 

 

36,6 %

Regioner som berörs av den statistiska effekten

Kentriki Makedonia

75,89

 

Dytiki Makedonia

76,77

Attiki

78,98

 

 

 

55,5 %

Artikel 87.3 c

7,9 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

100,0 %


Spanien

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Extremadura

59,89

 

Andalucia

69,29

Galicia

73,36

Castilla-La Mancha

74,75

Canarias

87,79

 

 

 

36,2 %

Regioner som berörs av den statistiska effekten

Asturias

79,33

 

Murcia

79,37

Ceuta

79,64

Melilla

79,72

 

 

 

5,8 %

Artikel 87.3 c

17,7 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

59,6 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

12,4 %


Frankrike

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Guyane

56,76

 

Réunion

60,63

Guadeloupe

67,32

Martinique

74,88

 

 

 

2,9 %

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

15,5 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

18,4 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

6,9 %


Irland

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

 

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

50,0 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

50,0 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

25,0 %


Italien

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Calabria

67,93

 

Campania

71,78

Sicilia

71,98

Puglia

72,49

 

 

 

29,2 %

Regioner som berörs av den statistiska effekten

Basilicata

77,54

 

 

 

 

1,0 %

Artikel 87.3 c

3,9 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

34,1 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

5,6 %


Cypern

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

 

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

50,0 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

50,0 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

16,0 %


Lettland

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Lettland

37,28

100 %


Litauen

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Litauen

40,57

100 %


Luxemburg

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

 

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

16,0 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

16,0 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

5,1 %


Ungern

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Észak Magyarország

36,10

 

Észak Alföld

36,31

Dél Alföld

39,44

Dél Dunántúl

41,36

Közép Dunántúl

52,28

Nyugat Dunántúl

60,37

 

 

 

72,2 %

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

27,8 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

100,0 %


Malta

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Malta

74,75

100 %


Nederländerna

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

 

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

7,5 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

7,5 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

2,4 %


Österrike

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

 

Regioner som berörs av den statistiska effekten

Burgenland

81,50

3,4 %

 

 

Artikel 87.3 c

19,1 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

22,5 %


Polen

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Lubelskie

32,23

 

Podkarpackie

32,80

Warmiñsko-Mazurskie

34,70

Podlaskie

35,05

Swietokrzyskie

35,82

Opolskie

38,28

Malopolskie

39,81

Lubuskie

41,09

Lódzkie

41,45

Kujawsko-Pomorskie

41,80

Pomorskie

45,75

Zachodniopomorskie

46,29

Dolnoslaskie

47,52

Wielkopolskie

48,18

Slaskie

50,62

Mazowieckie

68,77

 

 

 

100 %


Portugal

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Norte

61,94

 

Centro (PT)

63,08

Alentejo

65,72

Açores

61,61

Madeira

87,84

 

 

 

70,1

Regioner som berörs av den statistiska effekten

Algarve

80,05

3,8 %

Artikel 87.3 c

2,8 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

76,7 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

19,2 %


Slovenien

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Slovenien

74,40

100 %


Slovakien

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Východné Slovensko

37,21

 

Stredné Slovensko

40,72

Západné Slovensko

45,42

 

 

 

88,9 %

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

 

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

88,9 %

Ytterligare stödberättigad befolkningsandel under en övergångsperiod (2007–2008) med stöd av artikel 87.3 c

7,5 %


Finland

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

 

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

33,0 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

33,0 %


Sverige

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

 

Regioner som berörs av den statistiska effekten

 

Artikel 87.3 c

15,3 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

15,3 %


Förenade kungariket

Regioner

BNP/invånare

Stödberättigad befolkningsandel

Artikel 87.3 a

Cornwall & Isles of Scilly

70,16

 

West Wales & the Valleys

73,98

 

 

 

4,0 %

Regioner som berörs av den statistiska effekten

Highlands and Islands

77,71

0,6 %

Artikel 87.3 c

19,3 %

Sammanlagd stödberättigad befolkningsandel 2007–2013

23,9 %


(1)  BNP per invånare 2000–2002, PPS, EU-25 = 100 (Eurostats pressmeddelande 47/2005 av den 7 april 2005).


III Upplysningar

Kommissionen

4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/45


UK-Lerwick: Bedrivande av regelbunden lufttrafik

Anbudsinfordran utfärdad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 avseende regelbunden lufttrafik mellan Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) och öarna Foula, Fair Isle, Out Skerries och Papa Stour

(2006/C 54/09)

(Text av betydelse för EES)

1.   Inledning: Med tillämpning av artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen har Förenade kungariket infört allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik mellan Shetland Mainland och öarna Foula (från Tingwall), Fair Isle (från Tingwall/Sumbergh), Out Skerries (från Tingwall) och Papa Stour (från Tingwall). Villkoren för den allmänna trafikplikten har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 394, s. 5, av den 30 december 1997, ändrad genom Europeiska unionens officiella tidning C 356 av den 12 december 2000, s. 3, C 358 av den 12 december 2001, s. 7, C 306 av den 10 december 2004, s. 24 och C 223 av den 10 september 2005, s. 8 samt C 53/06 av den 3.3.2006.

Om inget lufttrafikföretag har inlett, eller står i begrepp att inleda, regelbunden lufttrafik på sträckan mellan Shetland Mainland och öarna Foula (från Tingwall), Fair Isle (från Tingwall/Sumbergh), Out Skerries (från Tingwall) och Papa Stour (från Tingwall) den 1 juli 2006, i överensstämmelse med den allmänna trafikplikten och utan att begära ekonomisk ersättning, har Förenade kungariket beslutat att inom ramen för det förfarande som föreskrivs i artikel 4.1 d i ovan nämnda förordning fortsätta begränsa tillträdet till dessa linjer till ett enda lufttrafikföretag och att efter infordran av anbud upplåta rätten att trafikera denna linje från och med den 1 augusti 2006.

Kontraktet skall tilldelas av Shetland Islands Council (nedan kallat ”den utfärdande myndigheten”) som skall tillhandahålla ett flygplan av typen Britten Norman Islander för användning på ovannämnda linjer.

2.   Föremålet för anbudsinfordran: Regelbunden lufttrafik mellan Shetland Mainland och öarna Foula (från Tingwall), Fair Isle (från Tingwall/Sumbergh), Out Skerries (från Tingwall) och Papa Stour (från Tingwall), från och med den 1 augusti 2006, i enlighet med den allmänna trafikplikt för sträckan som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 394 av den 30 december 1997, s. 5, ändrad genom Europeiska unionens officiella tidning C 356 av den 12 december 2000, s. 3, C 358 av den 12 december 2001, s. 7 och C 306 av den 10 december 2004 s. 24 samt C 53/06 av den 3.3.2006. Vid bedrivandet av regelbunden lufttrafik förväntas lufttrafikföretaget använda ett flygplan som den utfärdande myndigheten utan kostnad skall tillhandahålla lufttrafikföretaget (men på de villkor som dokumentationen om anbudsinfordran innehåller).

3.   Deltagande: Alla de lufttrafikföretag som innehar giltigt tillstånd för bedrivande av lufttrafik, utfärdat av en medlemsstat enligt rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag, äger rätt att delta i anbudsförfarandet. Lufttrafiken skall omfattas av Civila luftfartsmyndigheternas (CAA) regelverk.

4.   Förfarandet: För detta anbudsförfarande gäller bestämmelserna i artikel 4.1 d-i i rådets förordning (EEG) nr 2408/92.

5.   Anbudshandlingar/kvalifikationer etc.: De fullständiga anbudshandlingarna, inklusive anbudsblanketten, specifikationer, kontraktsvillkor/tidsplan för kontraktsvillkoren, samt den ursprungliga texten om den allmänna trafikplikten som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 394 av den 30 december 1997, s. 5, ändrad genom Europeiska unionens officiella tidning C 356, av den 12 december 2000, s. 3, och C 358 av den 12 december 2001, s. 7, och C 306 av den 10 december 2004 s. 24, C 223 av den 10 september 2005, s. 8 och C 53/06 av den 3.3.2006 kan fås kostnadsfritt från den utfärdande myndigheten på följande adress:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland. Tfn (44) 15 95 74 48 00. Fax (44) 15 95 74 48 69 (kontaktperson: Ian Bruce, Service Manager - Transport Operations).

I anbudshandlingarna skall lufttrafikföretagen bifoga handlingar som visar företagets finansiella situation (bankupplysningar med avseende på kontraktsvärdet tillsammans med en årsrapport och räkenskaper godkända av revisor för de senaste tre åren skall också bifogas tillsammans med omsättning och vinsten före skatt under de senaste tre åren) samt tidigare erfarenhet och tekniska förutsättningar för att kunna driva den aktuella trafiken. Den utfärdande myndigheten förbehåller sig rätten att begära mer information om det ansökande företagets finansiella och tekniska resurser.

Priserna skall anges i GBP och alla bifogade dokument måste vara skrivna på engelska. Kontraktet kommer att uppfattas som ett kontrakt enligt skotsk lag och vara underställt de skotska domstolarnas jurisdiktion.

6.   Ekonomisk ersättning: I anbudsgivarnas anbud skall det belopp, som krävs som ersättning för att under tre år trafikera linjen från och med avsett datum för inledandet av den aktuella trafiken anges. Ersättningen skall beräknas i enlighet med specifikationerna. Det maximala belopp som slutligen fastställs kan endast ändras i samband med oförutsedda ändringar av driftvillkoren.

Kontraktet kommer att tilldelas av Shetland Islands Council. Alla betalningar inom ramen för kontraktet skall göras i GBP.

7.   Giltighet, ändring och uppsägning av kontraktet: Ett treårskontrakt för de fyra sträckorna, som är giltigt 1 augusti 2006-31 juli 2009. Ändringar och uppsägningar av kontraktet skall ske i enlighet med kontraktsvillkoren. Variationer i trafiken kommer endast att tillåtas efter överenskommelse med den utfärdande myndigheten.

8.   Sanktioner om lufttrafikföretaget brister i uppfyllandet av kontraktsvillkoren: Om lufttrafikföretaget av andra skäl än de som nämns nedan inte sköter driften kan den utfärdande myndigheten reducera det utbetalningsbara beloppet proportionellt vid varje tillfälle som en flygning inte sker, förutsatt att den utfärdande myndigheten inte reducerar beloppet när lufttrafikföretaget underlåter att sköta driften till följd av något av nedanstående skäl eller händelsen i fråga inte uppkommit till följd av lufttrafikföretagets handlingar eller underlåtenhet.

Väderlek.

Stängning av flygplatserna.

Flygsäkerhetsskäl.

Strejker.

Luftfartsskydd.

Enligt kontraktsvillkoren skall lufttrafikföretag även lämna en förklaring till varje inställd flygning.

9.   Sista inlämningsdag för anbuden: 1 månad efter det att detta meddelande offentliggjorts.

10.   Anbudsförfarandet: Anbuden skall skickas till följande adress:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, Förenade kungariket.

De personer som har rätt att öppna anbuden är utsedd personal och utvalda medlemmar från den utfärdande myndigheten. Anbuden skall inte lämnas in till den adress som anges i punkt 5.

11.   Giltighet för anbudsinfordran: I enlighet med artikel 4.1 d i förordning (EEG) nr 2408/92 är denna anbudsinfordran giltig på villkor att inget lufttrafikföretag i gemenskapen före den 1 juli 2006 lagt fram ett program för trafik på de berörda sträckorna från och med den 1 augusti 2006 eller tidigare, i enlighet med den allmänna trafikplikt som fastställts, i dess ändrade lydelse, och utan att begära ekonomisk ersättning. Den utfärdande myndigheten förbehåller sig rätten att avvisa alla anbud om, av motiverade skäl, inget av de inkomna anbuden anses lämpligt.


4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/47


Ändring av tillkännagivande om anbudsinfordran om nedsättning av importtullar på majs med ursprung i tredje land

(Europeiska unionens officiella tidning C 325 av den 22 december 2005)

(2006/C 54/10)

På sidan 40 under I. Ärende skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Den totala kvantitet för vilken nedsättning av importtullar får fastställas är 483 154 ton.”