ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 30

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
7 februari 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 030/1

Eurons växelkurs

1

2006/C 030/2

Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpningsåtgärder

2

2006/C 030/3

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 ( 1 )

3

2006/C 030/4

Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar

6

2006/C 030/5

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Ändring av allmän trafikplikt med avseende på regelbunden inrikes lufttrafik i Portugal ( 1 )

9

2006/C 030/6

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4084 – Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande ( 1 )

10

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Kommissionen

7.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/1


Eurons växelkurs (1)

6 februari 2006

(2006/C 30/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1981

JPY

japansk yen

142,28

DKK

dansk krona

7,4667

GBP

pund sterling

0,68330

SEK

svensk krona

9,2972

CHF

schweizisk franc

1,5558

ISK

isländsk krona

75,57

NOK

norsk krona

8,0470

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5739

CZK

tjeckisk koruna

28,335

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

250,36

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6961

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,8133

RON

rumänsk leu

3,5982

SIT

slovensk tolar

239,49

SKK

slovakisk koruna

37,341

TRY

turkisk lira

1,5920

AUD

australisk dollar

1,6051

CAD

kanadensisk dollar

1,3706

HKD

Hongkongdollar

9,2952

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7527

SGD

singaporiansk dollar

1,9488

KRW

sydkoreansk won

1 153,89

ZAR

sydafrikansk rand

7,3324

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,6519

HRK

kroatisk kuna

7,3350

IDR

indonesisk rupiah

11 046,48

MYR

malaysisk ringgit

4,480

PHP

filippinsk peso

62,157

RUB

rysk rubel

33,8460

THB

thailändsk baht

47,247


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


7.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/2


Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpningsåtgärder

(2006/C 30/02)

1.

Kommissionen meddelar att om inte en översyn inleds i enlighet med följande förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla den dag som anges i tabellen nedan i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (1), av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

2.   Förfarande

Gemenskapsproducenterna kan inge en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.

Om kommissionen beslutar att företa en översyn av åtgärderna i fråga skall importörerna, exportörerna, företrädare för exportlandet och gemenskaps-producenter ges tillfälle att utveckla, avvisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

En skriftlig begäran om översyn på de grunder som anges ovan kan lämnas av gemenskapsproducenter och skall inkomma till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel (Div. B-1), J-79 5/16, B-1049 Bryssel (2) från och med den dag detta tillkännagivande offentliggörs, men senast tre månader före den dag som anges i tabellen nedan.

4.

Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995.

Produkt

Ursprungs- eller exportland

Åtgärder

Referens

Utgångsdatum

Växelnav för cyklar

Japan

Antidumpningstull

Rådets förordning (EG) nr 2080/2001 (EGT L 282, 26.10.2001, s. 1)

26.10.2006


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordning senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr. 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Fax (32-2) 295 65 05.


7.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/3


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004

(2006/C 30/03)

(Text av betydelse för EES)

Stöd nummer

XS 13/05

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Wales

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

 Investeringsstöd för montering

Rättslig grund

Industrial Development Act 1982, Sections 7 and 8

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

10 milj. GBP

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1 februari 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 december 2006

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

National Assembly for Wales

Adress:

Trade and Invest Wales

Cathays Park

Cardiff CF10 3NQ

Storbritannien

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 39/05

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Nordöstra England

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Argon Cathedral Park Ltd

Rättslig grund

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

 

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

2 590 729 GBP

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1 juli 2004

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 december 2006

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Adress:

Citygate

Gallowgate

Newcastle Upon Tyne NE 4WH

Storbritannien

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 44/05

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Nordöstra England

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

North East of England Business & Innovation Centre Ltd

Rättslig grund

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

 

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

250 000 GBP

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1 augusti 2001

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 mars 2002

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Adress:

Citygate

Gallowgate

Newcastle Upon Tyne NE 4 WH

Storbritannien

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 46/05

Medlemsstat

Österrike

Region

Österrike

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

”proVision”. Omsorg om natur och samhälle – Första beskrivningen

Rättslig grund

Forschungsorganisationsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 341/1981 in der Fassung von Bundesgesetzblatt Nr. 74/2004

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Totalbelopp 2004-2006

12,6 milj. EUR

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Maj 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

2004–2006 (första utbetalningen har ännu ej ägt rum)

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Andra tjänster inom forskning och utveckling

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Adress:

Minoritenplatz 5

A-1014 Wien

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


7.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/6


Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar

(2006/C 30/04)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artiklarna 7 och 12d i ovan nämnda förordning. Alla invändningar mot ansökan skall göras genom den behöriga myndigheten i medlemsstaten, i ett WTO-land eller i ett tredjeland som godkänts i enlighet med artikel 12.3 inom sex månader efter detta offentliggörande, som sker av de motiv som anges nedan, särskilt punkt 4.6, genom vilka ansökan bedöms kunna godtas enligt förordning (EEG) nr 2081/92.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

”SALPICÃO DE BARROSO – MONTALEGRE”

EG-nr: PT/00238/16.5.2002

SUB ( ) SGB ( X )

Detta är en sammanfattning i informativt syfte. För komplett information, särskilt till producenterna av produkter som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen i fråga, är det bäst att använda den fullständiga versionen i produktspecifikationen som kan erhållas antingen hos nationella myndigheter eller hos Europeiska kommissionen (1).

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adress:

Av. Afonso Costa, P-1949-002 Lisboa

Tfn

(351) 218 44 22 00

Fax

(351) 218 44 22 02

E-post:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Sökande

2.1   Namn: Cooperativa Agrícola dos Produtores de Batata para Semente de Montalegre, CRL

2.2   Adress:

Rua General Humberto Delgado 5470 – 247 Montalegre

Tfn (351-276) 512 253

Fax (351-276) 512 528

E-post: quadrimonte@iol.pt

2.3   Sammansättning: Producenter/bearbetningsföretag (x) Annan ( )

3.   Produkttyp

Klass 1.2: Köttprodukter

4.   Produktspecifikation

(Sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Salpicão de Barroso – Montalegre”

4.2   Beskrivning: Rökt korv framställd av kött och fett från gris av rasen Bisaro eller korsningar av denna rasen (minst 50 % Bisaro) som är instoppat i gristunntarm. Korven är formad som en rak cylinder med en diameter på 4-8 cm och en längd på 10-20 cm och den har ljusbrun färg. Korvarna är kryddade med salt, vitlök, rött eller vitt vin, stark paprika (i regionen känd under benämningen ”pimento”) och söt paprika (”pimentão”). Fyllningen är tätt omsluten av den obrutna tunntarmen.

4.3   Geografiskt område: Med hänsyn till de särskilda produktionskraven för dessa korvar, deras smak, befolkningens kunskaper och regionens klimat begränsas det geografiska området för bearbetning och förpackning till kommunen Montalegre i Vila Real-distriktet. Med hänsyn till den traditionella formen för grisutfodring och den existerande jordbruksproduktionen är det geografiska området för bearbetning och förpackning naturligt begränsat till kommunerna Boticas, Chaves och Montalegre i Vila Real-distriktet. Det område som omfattas av dessa tre kommuner är känt som Barroso.

4.4   Bevis på ursprung: Jordbruksföretagen, anläggningarna för slakt, styckning och beredning måste vara godkända av producentsammanslutningen efter att ha utvärderats av ett privat certifieringsorgan. De måste vara belägna i det nämnda produktionsområdet respektive beredningsområdet. Hela produktionsprocessen, från jordbruksföretaget som framställer råvaran och ända fram till försäljningsstället, omfattas av ett strängt kontrollsystem som garanterar att produkten är fullständigt spårbar. Grisarna föds upp på jordbruksföretag som har arealer på vilka man arbetar med halvextensiva traditionella produktionssystem och där det traditionella fodret kan produceras. Varje korv skall förses med ett numrerat kontrollmärke som skall göra det möjligt att spåra produkten ända tillbaka till det jordbruksföretag den kommer från. Tack vare ett serienummer som måste finnas på kontrollmärket skall det när som helst i produktionskedjan vara möjligt att bevisa produktens ursprung.

4.5   Framställningsmetod: Man använder sig av kött från rygg och filé, som skärs i stora tärningar och kryddas med salt, rött eller vitt vin från regionen och vitlök. Därefter får det stå i upp till åtta dagar med en temperatur på under 10 °C och i en lokal med låg fuktighet och sedan tillsätts stark och söt paprika. Blandningen fylls sedan i en gristjocktarm. Den ifyllda tarmen skärs till i önskad storlek efter det att den har bundits ihop med bomullstråd. Rökningen görs under svag eld i en rökkammare eller i det traditionella rökrummet och pågår nästan 30 dagar. Röken erhålls genom direkt förbränning, huvudsakligen av ek som kommer från regionen. Produkten marknadsförs som hela korvar och alltid i sina ursprungsförpackningar. På grund av produktens egenskaper och sammansättning får den inte skäras i skivor. Som förpackning används ett särskilt material som är oskadligt och inert när det kommer i kontakt med produkten. För att säkerställa spårbarheten och kontrollmöjligheterna och för att undvika förändringar av produktens smak och mikrobiologiska egenskaper får packningen bara göras i det geografiska beredningsområdet.

4.6   Samband med området: Till följd av klimatförhållandena, de geografiska och socio-ekonomiska förhållandena och de dåliga kommunikationerna med resten av landet, var sortimentet av matvaror i Barroso-området tidigare begränsat till vad som kunde produceras lokalt, vilket framförallt utgjordes av bröd, potatis och griskött. Grisuppfödningen har länge varit betydelsefull i detta område vilket bevisas av hänvisningarna till skatter på grisar och grisprodukter i olika kommunala arkiv, bl.a. i Montalegre. För att kunna äta grisköttet under hela året utvecklades olika konserveringsmetoder som snabbt utvecklades till en tradition som gick i arv från generation till generation. Beredningen av dessa produkter hänger mycket samman med denna regionens torra och kalla klimat vilket tvingar alla hushåll att ständigt ha eld i sina öppna spisar vilket har skapat enastående förhållanden för rökning, särskilt med en svag och gradvis röktillgång. Det var således nödvändigheten av att utnyttja och konservera grisköttet från den traditionella slaktningen som har lett till att det framställdes många olika korvar av varierande form och sammanställning och med olika former och smaker, men som alltid speglade de lokala förhållanden, jorden och befolkningen i den lokala regionen. Sammanfattningsvis kan man säga att produktens samband med det geografiska området beror på djurrasen (lokal ras), de lokala produkter som används för att utfodra dessa djur, den kunskap som krävs för att välja rätta sorters griskött, rökningen med trä från regionen och lagringen i mycket kalla och torra miljöer som är gynnsamma för konserveringen av produkterna.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Adress:

Av. 25 de Abril, 273 S/L P-5370 Mirandela

Tfn

(351) 278 261 410

Fax

(351) 278 261 410

E-post:

tradicao-qualidade@clix.pt

Kontrollorganet uppfyller norm 45011:2001.

4.8   Märkning: På märkningen måste ”Salpicão de Barroso – Montalegre – Indicação Geográfica Protegida”, gemenskapens egen logo samt logon för produkter från Barroso – Montalegre, som visas nedan, tillsammans med orden ”Montalegre” och ”salpicão” anges. Det måste även inkludera kontrollmärket, som måste inkludera produktens namn, kontrollorganet och serienumret (den numeriska eller alfanumeriska kod som gör det möjligt att spåra produkten).

4.9   Nationella krav: –


(1)  Europeiska kommissionen – Generaldirektoratet för jordbruk – Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter – B-1049 Bryssel.


7.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/9


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92

Ändring av allmän trafikplikt med avseende på regelbunden inrikes lufttrafik i Portugal

(2006/C 30/05)

(Text av betydelse för EES)

1.

Enligt bestämmelserna i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen har Portugal beslutat att ändra den allmänna trafikplikten på flyglinjerna mellan Lissabon och Bragança och mellan Bragança, Vila Real och Lissabon.

2.

Den allmänna trafikplikten skall omfatta följande:

Minsta turtäthet:

Två dagliga flygningar tur-och-retur, den ena med mellanlandning i Vila Real, från måndag till fredag.

Om det råder en stor efterfrågan kan trafik bedrivas även på helger.

Tidtabell:

Hänsyn måste tas till driftsförhållandena vid flygfälten i Bragança och Vila Real.

Tidtabellen måste anpassas så att en passagerare på en och samma dag kan resa tur-och-retur mellan Bragança och Lissabon och tillbringa minst fem timmar på bestämmelseorten vintertid och sju timmar sommartid.

Typ av luftfartyg och kapacitet:

Plan med turbofläktmotorer som uppfyller prestandakraven i lag nr 289/03 av den 14 november 2003 för flygplatserna i Bragança och Vila Real (1).

Priser:

Ett pris för en tur-och-retur-biljett utan restriktioner måste erbjudas samt ett antal specialpriser anpassade efter efterfrågan och med särskilda villkor (t.ex. för utflykter, grupper, evenemang etc.) för var och en av följande linjer:

Lissabon/Bragança

Lissabon/Vila Real

Bragança/Vila Real

Trafikens kontinuitet:

Utom i fall av force majeure skall antalet inställda flygningar på grund av skäl som är direkt hänförbara till lufttrafikföretaget inte överstiga 3 % av antalet planerade flygningar per IATA-säsong.

Trafiken bör tillhandahållas under minst ett kalenderår och får endast avbrytas, utom i ovan nämnda fall, med sex månaders varsel.

Försäljning:

Flygningarna skall saluföras med hjälp av minst ett datoriserat reservationssystem.


(1)  V.g. se Aeronautical Information of Portugal (AIP) och Civil Pilot Manual (MPC-Portugal) om driften vid flygplatsen i Lissabon och flygfälten i Bragança och Vila Real.


7.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/10


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4084 – Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia)

Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande

(2006/C 30/06)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 17 januari 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företagen Banca Intesa SpA (”Banca Intesa”, Italien) och NH Hoteles SA (”NH Hoteles”, Spanien), genom dotterbolaget NH Hoteles Rallye SA, förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, gemensam kontroll över företaget NH Italia S.r.l. (”NH Italia”, Italien), för närvarande kontrollerat av NH Hoteles genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

Banca Intesa: förvaltare av en bank och försäkringsgrupp,

NH Hoteles: etablering, utveckling och drift av hotell,

NH Italia: etablering, utveckling och drift av hotell.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att behandlas i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referens COMP/M.4084 – Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia till:

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för Konkurrens

Merger Registry

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.