ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 126

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
25 maj 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 126/1

Eurons växelkurs

1

2005/C 126/2

Informationförfarande – tekniska föreskrifter ( 1 )

2

2005/C 126/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M. 3814 – RR Donnelley/Astron) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande ( 1 )

8

2005/C 126/4

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M. 3797 – CGE/AMGA/SMAT/SAP) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande ( 1 )

9

2005/C 126/5

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

10

2005/C 126/6

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3815 – 3i Group/Carema) – Ärendet kan komma att handläggas enligt förenklat förfarande ( 1 )

13

2005/C 126/7

Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar

14

 

III   Upplysningar

 

Europaparlamentet

2005/C 126/8

Beslut

18

 

Kommissionen

2005/C 126/9

Ansökningsomgång inom ramen för gemenskapens samarbete mot förorening till följd av olyckshändelse eller avsiktlig förorening av havet

19

2005/C 126/0

Inbjudan att lämna förslag – eLearning-programmet – GD EAC/23/05

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Kommissionen

25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/1


Eurons växelkurs (1)

24 maj 2005

(2005/C 126/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2617

JPY

japansk yen

135,39

DKK

dansk krona

7,4484

GBP

pund sterling

0,68765

SEK

svensk krona

9,1812

CHF

schweizisk franc

1,5467

ISK

isländsk krona

81,03

NOK

norsk krona

8,0885

BGN

bulgarisk lev

1,9620

CYP

cypriotiskt pund

0,5767

CZK

tjeckisk koruna

30,351

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

253,90

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6960

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

4,1808

ROL

rumänsk leu

36 163

SIT

slovensk tolar

239,48

SKK

slovakisk koruna

38,975

TRY

turkisk lira

1,7504

AUD

australisk dollar

1,6527

CAD

kanadensisk dollar

1,5893

HKD

Hongkongdollar

9,8146

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7662

SGD

singaporiansk dollar

2,0877

KRW

sydkoreansk won

1 262,84

ZAR

sydafrikansk rand

8,2052

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,4425

HRK

kroatisk kuna

7,3130

IDR

indonesisk rupiah

11 948,30

MYR

malaysisk ringgit

4,794

PHP

filippinsk peso

68,794

RUB

rysk rubel

35,3360

THB

thailändsk baht

50,487


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/2


Informationförfarande – tekniska föreskrifter

(2005/C 126/02)

(Text av betydelse för EES)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37; EGT L 217, 5.8.1998, s. 20)

Anmälningar av förslag till tekniska föreskrifter som kommissionen mottagit.

Hänvisning (1)

Titel

Status quo-perioden på tre månder går ut (2)

2005/0188/NL

Förordning av statssekreteraren för bostadsfrågor, fysisk planering och miljö om regler om stöd för att byta ut eller modifiera dieselmotorer på fartyg som trafikerar inre vattenvägar (inom området miljöinriktad teknik (förordningen om stöd till dieselmotorer för fartyg som trafikerar de inre vattenvägarna)

 (4)

2005/0189/SK

Beslut från Slovakiska republikens jordbruksdepartement och Slovakiska republikens hälsovårdsdepartement, i enlighet med vilket det utfärdas ett kapitel i Slovakiska republikens livsmedelslag där smaktillsatser regleras

27.7.2005

2005/0190/F

Förslag till tekniska föreskrifter från det statliga gas- och elektricitetsbolaget i Sallanches för ledningar för distribution av gas och med tillämpning av dekret nr 2004-555 av den 15 juni 2004 om tekniska föreskrifter för ledningar och anslutningar till installationer för överföring, distribution och lagring av gas

28.7.2005

2005/0191/A

Arbetsbeskrivning för vattenbyggnad inom bebyggda områden – LB – SW, version 05

28.7.2005

2005/0192/F

Förslag till tekniska föreskrifter från det statliga gas- och elektricitetsbolaget i Bonneville för ledningar för distribution av gas och med tillämpning av dekret nr 2004-555 av den 15 juni 2004 om tekniska föreskrifter för ledningar och anslutningar till installationer för överföring, distribution och lagring av gas

28.7.2005

2005/0193/F

Förslag till tekniska föreskrifter från det kommunala gas- och elektricitetsbolaget i Carmaux för rörledningar för distribution av gas och med tillämpning av dekret nr 2004-555 av den 15 juni 2004 om tekniska föreskrifter för ledningar och anslutningar till installationer för överföring, distribution och lagring av gas

28.7.2005

2005/0194/PL

Utkast till förordning från infrastrukturministeriet om allmänna tekniska villkor för utnyttjande av spårfordon

28.7.2005

2005/0195/B

Förslag till kungligt beslut om fastställande av specifikationer och registrering av läsutrustning för elektroniska identitetskort och sociala identitetskort

29.7.2005

2005/0196/UK

Motorfordonsföreskrifter(ersättningskatalysatorer) 2005

29.7.2005

2005/0197/D

Lag om förenkling av avfallsrättlig övervakning

29.7.2005

2005/0198/IRL

Föreskrifter om medicinska produkter (förskrivning och kontroll av tillhandahållande) (ändring) 2005

29.7.2005

2005/0199/D

Förordning om förenkling av avfallsrättslig övervakning

29.7.2005

2005/0200/CZ

Utkast – lagen om läkemedel

3.8.2005

2005/0201/UK

IR 2036 – gränssnittskrav 2036 för Förenade kungariket (version 2.0) för tjänster med mobil tillgångsspårning

4.8.2005

2005/0202/D

Tyska homeopatiska farmakopén (HAB 2005)

4.8.2005

Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot domen av den 30 april 1996 i fallet ”CIA Security” (fall C-194/94 – REG 1996n s. I-2201), i vilket domstolen fastslår att artiklarna 8 och 9 i direktiv 98/34/EG (f.d. 83/189/EEG) skall tolkas på så sätt att medborgare kan förlita sig på dem inför nationell rätt, och att den nationella domstolen måste avstå från att använda en teknisk föreskrift som inte har anmälts i enlighet med direktivet.

Denna dom är en bekräftelse av kommissionens meddelande av den 1 oktober 1986 (EGT C 245, 1.10.1986, s. 4).

Bristande kunskap om anmälningsskyldigheten medför således att berörda tekniska föreskrifter inte kan tillämpas, och kan därför inte anföras mot enskilda personer.

För mer information om anmälningsförfarandet kontakta:

Europeiska kommissionen

GD Näringsliv och industri, Unite C3

B-1049 Bryssel

E-post: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Besök också följande sida: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Ytterligare upplysningar om dessa anmälningar kan erhållas från de nationella avdelningarna vars adresser anges nedan.

FÖRTECKNING ÖVER DE NATIONELLA MYNDIGHETER SOM HAR ANSVAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DIREKTIV 98/34/EG

BELGIEN

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps

Tfn (32-2) 206 46 89

Fax (32-2) 206 57 46

E-post: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Gemensam e-post: belnotif@mineco.fgov.be

Internet: http://www.mineco.fgov.be

REPUBLIKEN TJECKIEN

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Helena Fofonkova

Tfn (420) 224 907 125

Fax (420) 224 907 122

E-post: fofonkova@unmz.cz

Gemensam e-post: eu9834@unmz.cz

Internet: http://www.unmz.cz

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tfn (45) 35 46 66 89 (direktanknytning)

Fax (45) 35 46 62 03

E-post: Birgitte Spühler Hansen – bsh@ebst.dk

Gemensam e-post för meddelanden – noti@ebst.dk

Internet: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34–37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel

Tfn (49-30) 20 14 63 53

Fax (49-30) 20 14 53 79

E-post: infonorm@bmwa.bund.de

Internet: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Margus Alver

Tfn (372) 6 256 405

Fax (372) 6 313 660

E-post: margus.alver@mkm.ee

Gemensam e-post: el.teavitamine@mkm.ee

GREKLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATEN

Tfn (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATEN

Tfn (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-post: 83189in@elot.gr

Internet: http://www.elot.gr

SPANIEN

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Angel Silván Torregrosa

Tfn (34-91) 379 83 32

Esther Pérez Peláez

Teknisk rådgivare

E-post: esther.perez@ue.mae.es

Tfn (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

E-post: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau

Tfn (33-1) 53 44 97 04

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard

Tfn (33-1) 53 44 97 05

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Tony Losty

Tfn (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-post: tony.losty@nsai.ie

Internet: http://www.nsai.ie/

ITALIEN

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria – Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Vincenzo Correggia

Tfn (39-06) 47 05 22 05

Fax (39-06) 47 88 78 05

E-post: vincenzo.correggia@minindustria.it

Enrico Castiglioni

Tfn (39-06) 47 05 26 69

Fax (39-06) 47 88 77 48

E-post: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-post: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Internet: http://www.minindustria.it

CYPERN

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tfn (357) 22 409313 eller (357) 22 375053

Fax (357) 22 754103

Antonis Ioannou

Tfn (357) 22 409409

Fax (357) 22 754103

E-post: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Thea Andreou

Tfn (357) 22 409 404

Fax (357) 22 754 103

E-post: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Gemensam e-post: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Internet: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTLAND

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-post: agra.locmele@em.gov.lv

Tfn (371) 7031236

Fax (371) 7280882

E-post: notification@em.gov.lv

LITAUEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene

Tfn (370) 5 2709347

Fax (370) 5 2709367

E-post: dir9834@lsd.lt

Internet: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

(statens energitjänst)

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann

Tfn (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-post: see.direction@eg.etat.lu

Internet: http://www.see.lu

UNGERN

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13–15.

H-1055

Zsolt Fazekas

E-post: fazekaszs@gkm.hu

Tfn (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-post: notification@gkm.hu

Internet: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tfn (356) 2124 2420

Fax (356) 2124 2406

Lorna Cachia

E-post: lorna.cachia@msa.org.mt

Gemensam e-post: notification@msa.org.mt

Internet: http://www.msa.org.mt

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide

Tfn (31-50) 5 23 21 34

Hennie Boekema

Tfn (31-50) 5 23 21 35

Tineke Elzer

Tfn (31-50) 5 23 21 33

Fax (31-50) 5 23 21 59

Gemensam e-post:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm

Tfn (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 eller (43-1) 712 06 80

E-post: not9834@bmwa.gv.at

Internet: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Barbara Nieciak

Tfn (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-post: barnie@mg.gov.pl

Agata Gągor

Tfn (48) 22 693 56 90

Gemensam e-post: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires

Tfn (351-21) 294 82 36/81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-post: c.pires@mail.ipq.pt

Gemensam e-post: not9834@mail.ipq.pt

Internet: http://www.ipq.pt

SLOVENIEN

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tfn (386) 1 478 3041

Fax (386) 1 478 3098

E-post: contact@sist.si

Vesna Stražišar

SLOVAKIEN

Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tfn (421) 2 5249 3521

Fax (421) 2 5249 1050

E-post: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Besöksadress:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

och

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postadress:

PB 32

FIN-00023 Statsrådet

Henri Backman

Tfn (358-9) 1606 36 27

Fax (358-9) 1606 46 22

E-post: henri.backman@ktm.fi

Katri Amper

Gemensam e-post: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Internet: http://www.ktm.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson

Tfn (46-8) 690 48 82/00

Fax (46-8) 690 48 40 eller (46-8) 30 67 59

E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Gemensam e-post: 9834@kommers.se

Internet: http://www.kommers.se

STORBRITANNIEN

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb

Tfn (44-20) 72 15 14 88

Fax (44-20) 72 15 15 29

E-post: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Gemensam e-post: 9834@dti.gsi.gov.uk

Internet: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer

Tfn (32-2) 286 18 61

Fax (32-2) 286 18 00

E-post: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma

Tfn (32) 2 286 18 71

Fax (32) 2 286 18 00

E-post: tri@eftasurv.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Internet: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Kathleen Byrne

Tfn (32-2) 286 17 34

Fax (32-2) 286 17 42

E-post: kathleen.byrne@efta.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Internet: http://www.efta.int

TURKIET

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek – Ankara

Saadettin Doğan

Tfn (90-312) 212 58 99

(90-312) 204 81 02

Fax (90-312) 212 87 68

E-post: dtsabbil@dtm.gov.tr

Internet: http://www.dtm.gov.tr


(1)  År – registreringsnummer – ursprungsmedlemsstat.

(2)  Period under vilken projektet inte kan antas.

(3)  Ingen status quo-period, eftersom kommissionen godtagit den anmälande medlemsstatens motivering för särskild ordning.

(4)  Ingen status quo-period, på grund av tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som har att göra med skattemässiga eller finansiella åtgärder i enlighet med artikel 1.11, andra stycket, tredje strecksatsen i direktiv 98/34/EG.

(5)  Informationsproceduren avslutad.


25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/8


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M. 3814 – RR Donnelley/Astron)

Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande

(2005/C 126/03)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 10 mai 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företaget RRD Inks Limited (”RRD Inks”, Storbritannien) kontrollerat av RR Donnelley & Sons Company (”RRD”, USA) förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, fullständig kontroll över företaget Astron Group Limited (”Astron”, Storbritannien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

RR Donnelley: internationella tryckeritjänster, tryckning av dagstidningar, andra tidningar, kataloger, böcker m.m. i Europa.

Astron: outsourcing av dokumentrelaterade processer, dokument och datalagring, tryckeriverksamhet.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att behandlas i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (nr (32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M. 3814 – RR Donnelley/Astron till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/9


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M. 3797 – CGE/AMGA/SMAT/SAP)

Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande

(2005/C 126/04)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 17 mai 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företaget Compagnie Générale des Eaux (”CGE” Frankrike) som tillhör gruppen Veolia Environment (”VE”, Frankrike) förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, gemensam kontroll över företaget Societa' Azionaria per la Condotta di Acque potabili S.p.A (SAP, Italien), gemensamt kontrollerade av Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A (”AMGA”, Italien) och Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (”SMAT”, Italien), genom ett offentligt bud tillkännagivet den 4 mai 2005.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

AMGA: vattenrelaterade tjänster: ”water integrated cycle”, produktion av elektricitet, försäljning och förvaltning av nätverk för gasdistribution, och telekommunikationer. AMGA är enbart aktiv i Italien.

SMAT: vattenrelaterade tjänster: ”water integrated cycle”, i Italien;

CGE: aktiv i vattensektorn; energi; sophantering och recycklage; transport av passagerare.

SAP: vattenrelaterade tjänster: ”water integrated cycle”, i Italien;

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004 (2), dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att behandlas i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004.

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (nr (32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M.3797 – CGE/AMGA/SMAT/SAP till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/10


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(2005/C 126/05)

(Text av betydelse för EES)

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Frankrike

Stöd nr: E 46/2001

Benämning: Skattebefrielse avseende sjukförsäkringsavtal

Syfte: Stöd av social karaktär

Rättslig grund: Article 995–15° du code général des impôts

Varaktighet: Obegränsad

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Finland

Stöd nr: N 70/2004

Benämning: Undantag från betalning av källskatt samt kompensation för sociala avgifter för sjöfolk verksamma inom sjötransport.

Syfte: Att trygga sysselsättningen för sjöfolk på finska passagerarfartyg och bevara sjöfartskompetens inom gemenskapen.

Rättslig grund: Laki N:o 542/2004, 24. kesäkuuta 2004, ja laki N:o 62/2004, 9. heinäkuuta 2004

Budget: Omkring 50 miljoner euro per år.

Varaktighet: 5 år (2005–2009).

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Österrike

Stöd nr: N 140/2004

Benämning: Stödprogram för kombinerade transporter väg-järnväg-fartyg

Syfte: Att utveckla den kombinerade transporten för att åstadkomma en omställning av godstrafiken från vägtransport till andra transportsätt. De planerade åtgärderna kommer att bidra till att uppnå Österrikes och EU:s Kyotomål.

Rättslig grund: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln; 51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004

Budget: 18 miljoner euro

Varaktighet: 2003–2008

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Belgien

Stöd nr: N 142/00

Benämning: Stöd till handelsflottan inom sektorerna för muddring och bogsering

Syfte: Genom att låta handelsflottan samt sektorerna för muddring och bogsering slippa betala socialförsäkringsavgiften har de belgiska myndigheterna för avsikt att stödja deras utveckling och bidra till att de kan bekämpa konkurrensen från företag utanför Europeiska unionen.

Rättslig grund: Loi du 24 décembre 1999/Wet van 24 december 1999

Budget: Stöd till handelsflottan och sektorn för muddring: 151 miljoner belgiska francs (3,7 miljoner euro) per år

Stöd till bogseringssektorn: 120 miljoner belgiska francs (3 miljoner euro) per år

Stödnivå eller stödbelopp:: Befrielse från betalning av socialförsäkringsavgiften för sjöfolk som är inkomstskattepliktiga i Belgien och som är anställda på fartyg som har registreringsbevis och som för en medlemsstats flagg.

Varaktighet: Obegränsad

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Förenade kungariket, Skottland

Stöd nr: N 307/2004

Benämning: Bredband i Skottland – landsbygdsområden och avlägset belägna områden

Syfte: Att stödja försörjning av telekommunikations-tjänster med bredband till överkomliga priser i landsbygdsområden och avlägset belägna områden i Skottland (telekommunikationssektorn)

Rättslig grund: Section 53 of the Scotland Act 1998

Budget: Statligt stöd, 12–17 miljoner GBP

Stödnivå eller stödbelopp: Okänd. Återbetalningsordning

Varaktighet: 3–5 år

Övriga upplysningar: De leverantörer som valts för att tillhandahålla tjänsten är skyldiga att sörja för en icke diskriminerande tillgång till fristående leverantörer

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Frankrike

Stöd nr: N 421/2003

Benämning: Stöd till den franska kolindustrin för att täcka stängningskostnaderna för 2003

Syfte: Att täcka kostnaderna för nedläggningen av all stenkolsbrytning under jord i Frankrike, med beaktande av de sociala och regionala följderna.

Rättslig grund: Rådets förordning (EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin

Budget: 916,4 miljoner euro

Varaktighet: 2003

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Belgien

Stöd nr: N 496/2004

Benämning: Stöd till flamländsk filmproduktion och audiovisuell produktion i Belgien – Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Syfte: Filmindustri

Rättslig grund: Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds.

Budget: 12 000 000 euro + 500 000 för 2004

Stödnivå eller stödbelopp: Varierande, alltid under 50 %.

Varaktighet: Till och med den 31 december 2005

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Frankrike

Stöd nr: N 593/2000

Benämning: Återbetalning av sjötransportdelen av företagsskatten (kommunalskatt)

Syfte: Syftet med återbetalningen till redare av sjötransportdelen av företagsskatten är att främja franska redares konkurrenskraft i förhållande till konkurrens utanför Europeiska unionen.

Rättslig grund: Circulaire ministérielle du 8 mars 1990, reconduite par les circulaires des 25 octobre 1995 et 19 janvier 1999.

Budget: År 2001: 100 000 000 franska francs (15,2 miljoner euro). Från och med 2003: 92 000 000 franska francs (14,02 miljoner euro).

Stödnivå eller stödbelopp: 100 % av sjötransportdelen av den företagsskatt som varje stödmottagande företag betalade under föregående beskattningsår.

Varaktighet: Obegränsad

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Tyskland

Stöd nr: N 644i/2002

Benämning: Utveckling av den kommunala ekonomiska infrastrukturen enligt del II, avsnitt 7 i ramplanen inom det gemensamma federala/delstatliga programmet för att förbättra regionala ekonomiska strukturer

Syfte: Att förbättra den regionala flygplatsinfrastrukturen för att skapa villkor som främjar ekonomisk verksamhet och investeringar från näringslivets sida.

Rättslig grund: Gemeinschaftsaufgabe (GA) Verbesserung der regionalen Wirftschaftsstruktur vom 6 Oktober 1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II Nummer 7 des jeweils geltenden Rahmenplans der GA.

Budget: Det totala stödet inom det gemensamma programmet uppgår till omkring fem miljarder euro, varav endast en del är avsedd för den berörda åtgärden (beräknas till tio miljoner euro per år).

Varaktighet: 2004–2006

Övriga upplysningar: Stödform: Kapitaltillskott

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Frankrike

Stöd nr: N 766/2000

Benämning: Återbäring till sjöfartsföretag av deras inbetalda arbetsgivaravgifter.

Syfte: Främja konkurrenskraften hos den franska rederinäringen i förhållande till företag utanför Europeiska unionen.

Rättslig grund: Circulaire ministérielle du 31 mars 1999

Budget: 215 miljoner franska francs (32,7 miljoner euro) per år.

Stödnivå eller stödbelopp:: Varierande, dock högst 100 % av företagets inbetalda avgifter föregående år.

Varaktighet:: Obegränsad

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats

http//europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3815 – 3i Group/Carema)

Ärendet kan komma att handläggas enligt förenklat förfarande

(2005/C 126/06)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 17 maj 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företaget 3i Group plc (”3i Group”, Förenade kungariket) förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, fullständig kontroll över företaget Carema Vård och Omsorg AB (”Carema”, Sverige) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamheter:

3i Group: riskkapitalbolag.

Carema: tillhandahåller vård- och omsorgstjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (nr (32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M.3815 – 3i Group/Carema till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/14


Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar

(2005/C 126/07)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artiklarna 7 och 12d i ovan nämnda förordning. Alla invändningar mot ansökan skall göras genom den behöriga myndigheten i medlemsstaten, i ett WTO-land eller i ett tredjeland som godkänts i enlighet med artikel 12.3 inom sex månader efter detta offentliggörande, som sker av de motiv som anges nedan, särskilt punkt 4.6, genom vilka ansökan bedöms kunna godtas enligt förordning (EEG) nr 2081/92.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

”SALAME CREMONA”

EG-nr: IT/00265/27.12.2002

SUB ( ) SGB ( X )

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För komplett information, särskilt till producenterna av produkter av den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen i fråga, är det bäst att använda den fullständiga versionen i produktspecifikationen som kan erhållas antingen hos nationella myndigheter eller hos Europeiska kommissionen (1).

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adress:

Via XX Settembre n. 20 – 00187 ROMA

Tfn

(06) 481 99 68

Fax

(06) 420 131 26

E-post:

qualita@politicheagricole.it

2.   Grupp

2.1

Namn:

Consorzio tutela del Salame Cremona

2.2

Adress:

Piazza Zelioli Lanzini, 1 – 26100 CREMONA

Tfn – fax

0372/598 251

2.3

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag (X) Annan ( )

3.   Produkttyp

Klass 1.2: Köttprodukter

4.   Produktspecifikation

(Sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Salame Cremona”

4.2   Beskrivning: Salame Cremona är en lagrad, rå charkuteriprodukt av korvtyp och har vid saluföringen följande egenskaper:

Fysiska och morfologiska egenskaper

Vikt i slutet av mognadslagringen: minst 500 g

Diameter vid beredningen: minst 65 mm

Längd vid beredningen: minst 150 mm

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Mikrobiologiska egenskaper:

Innehåll av mesofila bakterier: > 1 × 107 koloniskapande bakterier per gram, huvudsakligen lactobacillus- och coccus-bakterier.

Organoleptiska egenskaper:

Utseende: Cylinderformig med ojämnheter

Konsistens: Produkten bör vara kompakt men mjuk

Snittytan är kompakt och homogen och muskelköttet och fettkornen har smält samman till en enhet. Det skall inte finnas några tydliga aponeuroser.

Färgen är intensivt röd.

Doften är kryddig och kännetecknande för produkten.

4.3   Geografiskt område: Produktionsområdet för Salame Cremona omfattar regionerna Lombardiet, Emilia Romagna, Piemonte och Venetien.

4.4   Bevis på ursprung: De viktigaste historiska källorna, som klart vittnar om produktens ursprung samt kopplingen till själva området, går tillbaka till 1231 och förvaras i stadsarkivet i Cremona. Dessa källor bekräftar att det förekom handel med svin och köttprodukter mellan Cremona och de närliggande statsstaterna. Av vissa dokument från renässansen som förvaras i avdelningarna ”Litterarum” och ”Fragmentorum” i arkivet framgår med all önskvärd tydlighet att salamiprodukter förekommit och haft stor betydelse i det aktuella produktionsområdet. Av de rapporter som skrevs i samband med biskopen Cesare Specianos (1599–1606) besök i nunnekloster i området framgår att det hörde till det dagliga livet att man även delade ut portioner salamikorv under de dagar då man åt kött.

Än idag stärker Salame Cremona sin position genom de traditionella jordbruks- och livsmedelsmässorna i Lombardiet och i Podalen. De socio-ekonomiska referenserna visar att det förekommit ett stort antal producenter i Podalen som bearbetade fläskkött. Denna verksamhet bredde ut sig i området tack vare att den gick hand i hand med mjölk- och ostindustrin och spannmålsproduktionen (framför allt majs).

4.5   Framställningsmetod: Framställningen går i korta drag till på följande sätt: Den råvara som används för framställningen av den skyddade geografiska beteckningen skall komma från svin som är födda, uppfödda och slaktade inom följande regioner: Friuli Venezia Giulia, Venetien, Lombardiet, Piemonte, Emilia Romagna, Umbrien, Toskana, Marche, Abruzzerna, Latium och Molise. Följande svin får användas: svin av de traditionella italienska raserna Large White och Landrace, som förädlats efter införandet i det italienska genealogiska registret, eller avkommor av galtar av samma raser; avkommor av galtar av rasen Italiensk Duroc, som förädlats efter införandet i det italienska genealogiska registret; avkommor av galtar av andra raser eller av korsningsgaltar förutsatt att dessa härrör från urvals- eller korsningsprogram som genomförts på ett sätt som överensstämmer med det italienska genealogiska registrets krav när det gäller produktionen av tunga svin.

Svinen skickas till slakt när de är mellan 9 och 15 månader gamla. Den genomsnittliga vikten i ett enskilt parti som skickas till slakt skall vara mellan 144 och 176 kg.

Det fläskkött som skall ingå i korvsmeten skall vara tvärstrimmigt och marmorerat muskelkött.

Ingredienser: Salt, kryddor, pepparkorn eller grovmalen peppar samt krossad vitlök som rörs ned i smeten.

Eventuella andra ingredienser: vitt vin, rödvin, socker, dextros, fruktos, laktos, jästkulturer för att starta jäsningsprocessen, natriumnitrit eller kaliumnitrit, askorbinsyra och natriumaskorbat.

Det är förbjudet att använda maskinurbenat kött.

Beredning: Större bindvävsdelar, mjuk fettvävnad, lymfkörtlar och större senor skall avlägsnas från muskelköttet och fettstyckena. Köttet skall malas i köttkvarn med en hålskiva med hål på 6 mm. När köttet mals skall det hålla en temperatur på över 0 °C. Köttet saltas under malningen och därefter tillsätts övriga ingredienser och kryddor. Ältningen sker mekaniskt under vakuum eller tryck under lång tid. Korvsmeten stoppas i naturliga svin-, ox-, häst- eller fårtarmar med en diameter på minst 65 mm. Korven binds sedan för hand eller mekaniskt med snöre. Produkten förvaras i ett kylrum under högst en dag vid en temperatur på mellan 2 och 10 °C. Torkningen sker med värme vid en temperatur på mellan 15 ° och 25 °C.

Mognadslagringen skall ske i lokaler med god luftväxling och en temperatur på mellan 11 ° och 16 °C under en period på minst fem veckor. Mognadstiden är beroende av tarmens ursprungliga diameter.

Salame Cremona får saluföras styckvis eller hel, delad eller skivad i vakuumförpackningar eller andra former av skyddande atmosfär.

Producenter av den skyddade geografiska beteckningen Salame Cremona måste noggrant iaktta den produktspecifikation som lämnats in till Europeiska unionen.

Framställning, förpackning, skivning och delning skall göras under kontrollorganets tillsyn enligt artikel 7 i produktspecifikationen och får endast göras i det produktionsområde som anges i artikel 3 i produktspecifikationen i syfte att garantera tillsyn och spårbarhet och för att bevara produktens kvalitativa egenskaper.

4.6   Samband med område: Framställningen av salami är nära förknippad med den lokala uppfödningen av svin som går tillbaka till romartiden. Produkten Salame Cremona har nära anknytning till de lokala förhållandena, eftersom svinuppfödningen först började kring Cremona och sedan spred sig över Poslätten och var mycket nära kopplad till ostframställningen och majsodlingen.

Denna perfekta synergi mellan mjölkboskapsuppfödning och svinuppfödning i samverkan med spannmålsodling gynnas dessutom av klimatet i området som präglas av dimma och lite vind, vilket gör att charkuteriprodukter som salami som mognadslagras får särskilda egenskaper – de är mjuka, krämiga och aromatiska. Området där Salame Cremona framställs har en jordmån som är utmärkande för flodslätter och har sedan många århundraden tillbaka använts för uppfödning av svin, först till husbehov och senare i allt större utsträckning yrkesmässigt. Produktionsområdena kännetecknas av ett klimat med dimma, hög fuktighet och lite vind, vilket är mycket gynnsamt för mognadslagringen av en korvprodukt av typen Salame Cremona. Landskapet i produktionsområdet är mycket homogent, åtminstone när det gäller Poslätten: helt flackt, genomkorsat av floder och kanaler, med ängar och majsfält.

Klimatet i hela produktionsområdet präglas av relativt kalla, mycket fuktiga och dimmiga höstar och vintrar och milda och regniga vårar, medan somrarna kännetecknas av ganska höga temperaturer och relativt mycket nederbörd i form av korta och mycket ofta häftiga regn. Svin har på Poslätten och i närliggande dalar alltid varit det djur som lämpat sig bäst för att fullt ut dra nytta av den tillgängliga majsen och biprodukterna från mejerierna.

Produktionsområdet har alltid visat sig idealiskt både när det gäller tillgången på råvaror (majs och vassla) och bearbetningen och konserveringen av grisköttet, särskilt Salame Cremona, som kräver ett mycket fuktigt klimat med lite vind, vilket ger produkten dess ypperliga kvalitativa egenskaper.

Alla dessa faktorer är emellertid i sig inte tillräckliga för att ge Salame Cremona dess särskilda kvalitet. Den mänskliga faktorn är också avgörande och i produktionsområdet har man tagit fram särskilda metoder för beredning och mognadslagring som ger produkter med speciella egenskaper.

Ännu idag framställs Salame Cremona med metoder som är helt i linje med traditionen, om än i kombination med modern teknologi.

Den särskilda miljön som beror på klimatet och den mänskliga faktorn, dvs. de speciella tekniska kunskaper som de som framställer produkten besitter, är således ännu idag av största betydelse för produktens särart och goda rykte.

Salame Cremona är liksom tidigare fortfarande en välkänd produkt med gott rykte, vilket även framgår av det faktum att den traditionellt förekommer på jordbruks- och livsmedelsmässor i hela området kring Po, men även på de största marknaderna i Italien och i utlandet.

Detta bekräftas av att Salame Cremona ingår i de förteckningar över viktiga livsmedelsprodukter med italienska ursprungsbeteckningar som bifogades de bilaterala avtal om skydd av geografiska ursprungsbeteckningar mellan Italien och andra länder i Europa som ingicks under perioden 1950–1970 (Tyskland, Frankrike, Österrike, Spanien).

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Istituto Parma Qualità – I.P.Q.

Adress:

Via Roma, 82/c – 43013 LANGHIRANO (PR)

4.8   Märkning: I märkningen skall följande anges med tydlig och outplånlig text: ”Salame Cremona” och ”Indicazione Geografica Protetta” eller ”IGP” och denna text skall vara tryckt med större bokstäver än övrig text. Texten ”Indicazione Geografica Protetta” (skyddad geografisk beteckning) skall översättas till det språk som produkten saluförs på.

Inga andra uppgifter än de som är tillåtna får anges.

Det är emellertid tillåtet att ange person- eller firmanamn eller privata märken, under förutsättning att detta inte sker i berömmande ordalag eller vilseleder konsumenten.

I märkningen skall även ingå den EU-symbol som avses i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1276/98.

4.9   Nationella krav: –


(1)  Europeiska kommissionen – Generaldirektoratet för Jordbruk – Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter – B-1049 Bryssel.


III Upplysningar

Europaparlamentet

25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/18


BESLUT

(2005/C 126/08)

EUROPAPARLAMENTETS GENERALSEKRETERARE HAR FATTAT DETTA BESLUT

MED BEAKTANDE AV tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper, vilka fastställs genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004, särskilt artikel 30 i dessa föreskrifter,

MED BEAKTANDE AV presidiets beslut om utnämning av tillsättningsmyndigheten, senast ändrat den 26 oktober 2004,

MED BEAKTANDE AV meddelandet om allmänt uttagningsprov nr EUR/C/135,

MED BEAKTANDE AV det yttrande som den partssammansatta kommittén avgav vid sitt sammanträde den 13 april 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Giltighetstiden för förteckningen över godkända sökande från det allmänna uttagningsprovet nr EUR/C/135 förlängs till och med den 31 december 2005.

Luxemburg den 10.5.2005

Julian PRIESTLEY


Kommissionen

25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/19


Ansökningsomgång inom ramen för gemenskapens samarbete mot förorening till följd av olyckshändelse eller avsiktlig förorening av havet

(2005/C 126/09)

I.1.

Denna ansökningsomgång är avsedd för åtgärder som kan komma i fråga för finansiellt stöd från Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö. Stödet kommer att utdelas i form av samfinansiering.

I.2.

I den dokumentation som berör denna ansökningsomgång redogörs närmare för de berörda ämnesområdena och åtgärdernas art och innehåll (där ingår även villkoren för tilldelning av stödet och ansökningsblanketterna). Denna dokumentation finns att tillgå via Internet på följande adress:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Ansökningsförfarande och granskning av ansökningar

Ansökningarna kan lämnas in fram till och med den 31.7.2005

Ansökningarna genomgår följande förfarande under en preliminär tidtabell:

Kommissionen tar emot ansökan, registrerar den och utfärdar ett mottagningsbevis.

Kommissionen granskar ansökningarna.

Det slutgiltiga beslutet fattas och resultaten delges de sökande.

Urvalet av de projekt som kommer att erhålla stöd görs på grundval av de kriterier som ingår i dokumentationen till denna ansökningsomgång inom ramen för de tillgängliga budgetmedlen.

Hela förfarandet omfattas av sekretess. För de projekt som väljs ut kommer ett kontrakt (uttryckt i euro) att upprättas mellan kommissionen och den sökande.

Kommissionens beslut kan inte överklagas.


25.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 126/20


Inbjudan att lämna förslag – eLearning-programmet – GD EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Syfte

Denna inbjudan att lämna förslag avser tre av eLearning-programmets fyra verksamhetsområden:

(a)   Främjande av digital kompetens

Leta fram, bedöma, rapportera och sprida goda rutiner för att främja digital kompetens, vilket omfattar såväl teoretiska som praktiska frågor, alltifrån själva definitionen av digital kompetens till utformning av lämpliga stödinsatser för särskilda målgrupper – t.ex. genom att öppna källor till digital information såväl online som offline för personer för vilka IKT inte är lättillgängligt, eller att digital kompetens byggs upp inom ramen för livslångt lärande. Förslagen kan också avse projekt där insatser för ökad digital kompetens genomförs med utgångspunkt i de goda exempel som hittats.

Planera och genomföra insatser i form av upplysningskampanjer genom europeiska nätverk på området. Programmet ger stöd till insatser som genomförs av europeiska nätverk, föreningar, myndigheter, partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn m.fl. genom att stödja kontakter och utbyte av goda exempel mellan dessa.

(b)   Europeiska virtuella högskolor

Det första prioriterade området avser utbyte av erfarenheter och lärdomar samt kartläggning av goda rutiner och vidareutveckling och effektiv spridning av dessa, varvid tyngdpunkten ska ligga på förebilder och rutiner som kan ges bred tillämpning, så att de möjliggör en effektiv integrering av IKT i utbildningssystemen och kan tillämpas vid transnationella virtuella högskolor.

Det andra prioriterade området avser stöd till projekt för att skapa (och utvidga) europeisk virtuell rörlighet i form av dels samarbetsavtal mellan högskolor, dels institutionaliserade, tematiska eller andra nätverk som spelar en betydande roll för att virtuella högskolor ska få ett brett genomslag. Dessa förslag bör göra det lättare att effektivt och långsiktigt bygga vidare på Bologna-processen och utnyttja dess verktyg (ECTS, kvalitetssäkring osv.) och de bör stödja långvariga partnerskap som grundar sig på ändamålsenliga organisatoriska och ekonomiska modeller.

(c)   Övergripande insatser

Förslag som gäller denna del av inbjudan ska avse integrerade, enhetliga och praktiska tjänster för slutanvändare av e-lärande, t.ex. lärare, utbildare, handledare och elever, för att hantera digitalt innehåll för lärande (innehåll för e-lärande). Förslagen ska avse informationstjänster eller stödtjänster för utbildning, eller båda delar:

Informationstjänster för slutanvändare vilka avser de praktiska aspekterna av innehåll för e-lärande och tips om var man finner ytterligare information, råd och stöd.

Stödtjänster för utbildning avsedda att hjälpa slutanvändare hantera innehåll för e-lärande.

Det fjärde verksamhetsområdet, europeiska e-vänskolekontakter samt förbättrad lärarutbildning, kommer att bli föremål för separata, begränsande upphandlingar.

2.   Vem kan delta?

Den institution som samordnar och stöder förslaget och andra deltagande organisationer måste vara juridiska personer. Både den förstnämnda och partnerorganisationerna måste vara etablerade i ett av följande länder: EU:s 25 medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge eller Bulgarien.

Villkoren och mera utförliga regler för EES-ländernas och Bulgariens deltagande i programmet ska fastställas i enlighet med relevanta föreskrifter i de instrument som reglerar relationerna mellan gemenskapen och dessa länder.

3.   Budget och projektens löptid

Rubrik

Budgetmedel som är tillgängliga för projekten

Andel av finansieringen (%) av de totala bidragsberättigande kostnaderna

Genomsnittlig finansiering från gemenskapen

Maximal finansiering från gemenskapen

Digital kompetens

1,3 miljoner euro

Högst

80 %

170 000 euro

300 000 euro

Europeiska virtuella högskolor

4,1 miljoner euro

500 000 euro

1 000 000 euro

Övergripande insatser

1 miljon euro

250 000 euro

500 000 euro

Löptiden för varje föreslaget projekt kommer att vara 12–14 månader. Stöd från kommissionen kan beviljas för finansiering av kostnader som uppstår från och med den 1 januari 2006.

Sista dag för inlämnande av förslag: Den 4 juli 2005

5.   Inlämning av ansökan

En fullständig dokumentation och ytterligare uppgifter om denna upphandling finns på internetadressen

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html