ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 24

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
29 januari 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2005/C 024/1

Information om förlängning av 1986 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

1

2005/C 024/2

Rådets beslut av den 15 november 2004 om ersättande av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

2

 

Kommissionen

2005/C 024/3

Eurons växelkurs

4

2005/C 024/4

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget (Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar) ( 1 )

5

2005/C 024/5

Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

6

2005/C 024/6

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget (Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar) ( 1 )

7

 

II   Förberedande rättsakter

 

Kommissionen

2005/C 024/7

Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

8

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Rådet

29.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/1


Information om förlängning av 1986 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

(2005/C 24/01)

Vid sitt 91:a möte (Madrid den 29 november–2 december 2004) beslutade Internationella olivoljerådet, enligt bestämmelserna i 1986 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (1), ändrat genom 1993 års protokoll om förlängning av det internationella avtalet om olivolja och bordsoliver (2), att förlänga avtalet med tolv månader till och med den 31 december 2005.


(1)  EGT L 214, 4.8.1987, s. 1.

(2)  EGT L 298, 3.12.1993, s. 37.


29.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/2


RÅDETS BESLUT

av den 15 november 2004

om ersättande av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

(2005/C 24/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (1), särskilt artikel 8 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom sina beslut av den 3 juni 2002 (2) och den 29 april 2004 (3) utnämnde rådet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för tiden fram till och med den 2 juni 2005.

(2)

Två platser som ordinarie ledamöter och en plats som suppleant i ovannämnda styrelse i kategorin regeringsföreträdare har blivit lediga till följd av Leodegario Fernández Sánchez, Tom Beegans och Silvia Woods avgång.

(3)

Företrädarna för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna har lagt fram en förteckning över kandidater till de platser som ordinarie ledamöter och suppleanter som har blivit lediga till följd av att några ledamöter har avgått.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Följande personer har utnämnts till ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån under den period som löper ut den 2 juni 2005:

I.   REGERINGSFÖRETRÄDARE

Land

Ledamöter

Namn

Ersättare för

Spanien

Ordinarie

Javier PINILLA GARCÍA

Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Irland

Ordinarie

Daniel KELLY

Tom BEEGAN

Suppleant

Pat DONNELLAN

Sylvia WOOD

II.   FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSTAGARORGANISATIONERNA

Land

Ledamöter

Namn

Ersättare för 

Belgien

Ordinarie

Hermann FONCK

François PHILIPS

Suppleant

François PHILIPS

Hermann FONCK

Danmark

Ordinarie

Jan Kahr FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Suppleant

Lone JACOBSEN

Jan Kahr FREDERIKSEN

Estland

Ordinarie

Argo SOON

Ülo KRISTJUHAN

Suppleant

Peeter ROSS

Argo SOON

Grekland

Suppleant

Ioannis KONSTANTINIDIS

Spiros DRIVAS

Spanien

Suppleant

Jesus GARCIA

Angel Carlos CARCOBA ALONSO

Frankrike

Ordinarie

Giles SEITZ

Jean-Claude BODARD

Italien

Ordinarie

Gabriella GALLI

Luisa BENEDETTINI

Suppleant

Paola AGNELLO MODICA

Gabriella GALLI

Luxemburg

Ordinarie

Antoine GIARDIN

Marcel GOEREND

Suppleant

Marcel GOEREND

Antoine GIARDIN

Slovakien

Ordinarie

Peter RAMPASEK

Ján KOŠOVSKÝ

Suppleant

Jaroslav BOBELA

Peter RAMPÁŠEK

Finland

Suppleant

Riitta TYÖLÄJÄRVI

Irma PAHLMAN

III.   FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSGIVARORGANISATIONERNA

Land

Ledamöter

Namn

Ersättare för

Tyskland

Ordinarie

Thomas HOLTMANN

Reiner LEHR

Suppleant

Herbert BENDER

Thomas HOLTMANN

Estland

Suppleant

Kristiina KIBE

Iren VÕITRA

Spanien

Ordinarie

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDO CAMPAS

Suppleant

Pere TEIXIDO CAMPAS

 

Litauen

Suppleant

Jonas Guzavicius

Vytautas TRECIOKAS

Portugal

Ordinarie

Marcelino PENA COSTA

Costa TAVARES

Suppleant

José COSTA TAVARES

José Luis SALGADO BARROSO

Sverige

Suppleant

Bodil MELLBLOM

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

Utfärdat i Bryssels den 15 november 2004.

På rådets vägnar

M. van der HOEVEN

Ordförande


(1)  EGT L 216, 20.8.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1643/95 (EGT L 156, 7.7.1995, s. 1).

(2)  EGT C 161, 5.7.2002, s. 5.

(3)  EUT C 116, 30.4. 2004, s. 16.


Kommissionen

29.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/4


Eurons växelkurs (1)

28 januari 2005

(2005/C 24/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3035

JPY

japansk yen

134,69

DKK

dansk krona

7,4419

GBP

pund sterling

0,69255

SEK

svensk krona

9,0875

CHF

schweizisk franc

1,5461

ISK

isländsk krona

80,77

NOK

norsk krona

8,2500

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5832

CZK

tjeckisk koruna

30,223

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

245,13

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6962

MTL

maltesisk lira

0,4313

PLN

polsk zloty

4,0530

ROL

rumänsk leu

37 705

SIT

slovensk tolar

239,78

SKK

slovakisk koruna

38,338

TRY

turkisk lira

1,7377

AUD

australisk dollar

1,6847

CAD

kanadensisk dollar

1,6167

HKD

Hongkongdollar

10,1663

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8312

SGD

singaporiansk dollar

2,1315

KRW

sydkoreansk won

1 334,52

ZAR

sydafrikansk rand

7,7643


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


29.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/5


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

(Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar)

(2005/C 24/04)

(Text av betydelse för EES)

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat [region]: Grekland

Stöd nr: N 617/2003

Benämning: Regionalstöd till Lamda Shipyard

Syfte [sektor]: Investeringsstöd till ett skeppsvarv beläget i en region definierad enligt artikel 87.3 a

Rättslig grund [på ursprungsspråket]:

Stödnivå: 10 349 269 euro, motsvarande 22,5 % av den totala investeringskostnaden på 45 996 750 euro.

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


29.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/6


Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2005/C 24/05)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2004) 429

 

16.6.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Ökad tillgång till information för brottsbekämpande organ

KOM(2004) 453

 

2.7.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN om närsjöfart

KOM(2004) 487

 

14.7.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Budgetplan 2007 – 2013

KOM(2004) 519

 

19.7.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET: SAMRÅD OM UTVECKLINGSALTERNATIV FÖR SYSTEMET MED EUROPASKOLOR

KOM(2004) 668

 

13.10.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN: Textilier och konfektion efter 2005 – Rekommendationer från högnivågruppen för textilier och konfektion

KOM(2004) 690

 

20.10.2004

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN:KONVERGENSRAPPORT 2004

KOM(2004) 693

 

25.10.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN: Byrån för mänskliga rättigheter Offentligt samråd

KOM(2004) 702

 

20.10.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET: Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen

KOM(2004) 726

 

26.10.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET: En samstämmig europeisk policyram för yttre åtgärder mot hiv/aids, malaria och tuberkulos

KOM(2004) 772

1

6.12.2004

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om kvotsystemet för produktion av potatisstärkelse

KOM(2004) 823

 

21.12.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Särskild ram för bistånd till traditionella AVS-bananleverantörer (Rådets förordning (EG) nr 856/1999) Tvåårsrapport från kommissionen 2004

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


29.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/7


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

(Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar)

(2005/C 24/06)

(Text av betydelse för EES)

Datum för antagande av beslutet:

Medlemsstat: Italien (Friulia-Venezia Giulia)

Stöd nr: N 335/2003

Benämning: Stöd för att införa ett system med lastbilståg

Syfte: Syftet är att föra över godstrafik från väg- till järnvägstransporter genom att bevilja stöd för logistikföretag som erbjuder lastbilståg till eller från en järnvägsstation eller ett intermodalt center i regionen Friulia-Venezia Giulia.

Rättslig grund:

”interventi per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia”

Budget: För 2003: ett anslag på 1 600 000 euro som kommer att föras över till 2004. Ett nytt anslag på 2 000 000 euro planeras för 2005.

Varaktighet: Tre år

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


II Förberedande rättsakter

Kommissionen

29.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 24/8


Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2005/C 24/07)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2004) 448

 

30.6.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism

KOM(2004) 454

 

29.6.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2001/131/EC om avslutande av samrådsförfarandet med Haiti i enlighet med artikel 96 i partnerskapsavtalet AVS-EG

KOM(2004) 469

 

14.7.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättande av programmet Kultur 2007 (2007-2013)

KOM(2004) 488

 

14.7.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS

KOM(2004) 538

 

4.8.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om slutande i form av skriftväxling och om den interimistiska tillämpningen av avtalet om förlängning för perioden 28 februari 2004 - 31 december 2004 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust

KOM(2004) 540

 

4.8.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om slutande i form av skriftväxling av avtalet om förlängning för perioden 28 februari 2004 - 31 december 2004 av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust

KOM(2004) 546

 

10.8.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma kommittén angående anpassningen, till följd av Europeiska unionens utvidgning, av protokoll nr 3 om definition av begreppet ”ursprungsvaror” och metoder för administrativt samarbete till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

KOM(2004) 553

 

11.8.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om att bemyndiga Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 2.1 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

KOM(2004) 566

1

20.8.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett tilläggsprotokoll till associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 566

2

20.8.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett tilläggsprotokoll till associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 570

 

26.8.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig utjämningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tullen på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien

KOM(2004) 576

 

31.8.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om avslutande av samrådsförfarandet med Republiken Togo enligt artikel 96 i Cotonouavtalet

KOM(2004) 625

 

4.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien

KOM(2004) 634

 

7.10.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättandet av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

KOM(2004) 638

 

7.10.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring för tjugonionde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – c/m/r)

KOM(2004) 639

 

7.10.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om import av vissa stålprodukter med ursprung i Ryska federationen

KOM(2004) 650

 

11.10.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel

KOM(2004) 654

 

13.10.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillträde till marknaden för hamntjänster

KOM(2004) 660

 

13.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens hållning inom associeringsrådet inrättat genom Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Rumänien å den andra om Rumäniens deltagande i Rapexsystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet

KOM(2004) 671

 

14.10.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser om att öppna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet

KOM(2004) 673

 

15.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av gemenskapens ståndpunkt inom Gemensamma rådet EU–Mexiko rörande ändringar av beslut nr 2/2001 av Gemensamma rådet

KOM(2004) 677

 

18.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT OM GEMENSKAPENS STÅNDPUNKT RÖRANDE INRÄTTANDET AV EN GEMENSAM RÅDGIVANDE KOMMITTÉ, VILKET SKALL BESLUTAS AV DEN ASSOCIERINGSKOMMITTÉ SOM INRÄTTAS GENOM EUROPAAVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA OCH RUMÄNIEN

KOM(2004) 728

1

29.10.2004

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla skyldigheterna på mervärdesskatteområdet

KOM(2004) 728

2

29.10.2004

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 77/388/EEG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landets territorium men etablerade i en annan medlemsstat

KOM(2004) 728

3

29.10.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1798/2003 i syfte att införa regler för administrativt samarbete i samband med ordningen med en enda kontaktpunkt och förfarandet för återbetalning av mervärdesskatt

KOM(2004) 729

1

27.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om de allmänna principerna för Republiken Albaniens deltagande i gemenskapsprogram

KOM(2004) 729

2

27.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Hercegovinas deltagande i gemenskapsprogram

KOM(2004) 729

3

27.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om de allmänna principerna för Republiken Kroatiens deltagande i gemenskapsprogram

KOM(2004) 729

4

27.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om de allmänna principerna för f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens deltagande i gemenskapsprogram

KOM(2004) 729

5

27.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Serbien och Montenegro om de allmänna principerna för Serbien och Montenegros deltagande i gemenskapsprogram

KOM(2004) 730

 

29.10.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital

KOM(2004) 732

 

29.10.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89, (EG) nr 1267/1999, (EG) nr 1268/1999 och (EG) nr 2666/2000 för att ta hänsyn till Kroatiens ställning som kandidatland

KOM(2004) 739

 

26.10.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000

KOM(2004) 741

 

9.11.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina

KOM(2004) 754

1

18.11.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 754

2

18.11.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 761

 

16.11.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2004 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

KOM(2004) 764

 

29.11.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner

KOM(2004) 772

2

6.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse

KOM(2004) 804

 

10.12.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om avslutande av det samrådsförfarande med Republiken Guinea som inletts i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet

KOM(2004) 830

 

23.12.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

KOM(2004) 842

 

23.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

KOM(2004) 844

 

28.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten

KOM(2005) 2

 

12.1.2005

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/